RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

BIL/ UNIT/ TARIKH 1 1.1 1.1.1 03/01/1 1– 17/01/1 1

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

Sifat dan fungsi unsurunsur seni 1. GARISAN Olahan garisan untuk menimbulkan: 1. Jalinan 2. Ton 3. Bentuk 4. Pergerakan Dengan menggunakan pelbagai teknik dan media. WARNA 1. Kajian warna pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek: sewarna harmoni penggenap Fungsi dan nilai warna. Memahami bahawa olahan garisan dapat menimbulkan jalinan, ton dan bentuk. Memahami bahawa pergerakan dapat digambarkan melalui olahan garisan. 1. Menghasilan jalinan yang mempunyai garisan dengan menampakkan kesan seperti kasar, licin dan lain-lain. Menghasilkan satu lukisan yang menampakkan nilai jalinan, ton, bentuk dan pergerakan. Menghargai keindahan dan keharmonian alam sekitar. Pensel, pen dakwat, arang dan krayon. Menyenarai Mengintepret asi Berimaginasi Menghubung -kaitkan Memberi pandangan.

2.

2.

1.1.2 20/01/1 1– 14/02/1 1

1. 2.

i. ii. iii. 2.

Menyedari bahawa warna mempunyai nilai estetik dan fungsi. Mengolah warna iaitu sewarna, harmoni dan penggenap dalam menghasilkan aktiviti seni.

Mengkaji benda-benda di sekeliling dari aspek sewarna, harmoni dan penggenap. 2. Mendapatkan warna dari alam sekitar dengan bancuhan dan olahan warna Contoh : i. Warna sebatang pokok ii. Warna pakaian

1.

Menyedari tentang keindahan alam dari segi kesatuan estetik dan fungsi.

Warna air, perca kain dan daun.

Menganalisis Mengaitkan Menilai Mengkritik

1.1.3 17/02/1 1– 21/02/1 1

JALINAN 1. i. ii. Fungsi jalinan tampak dan jalinan sentuh: Benda alam. Benda buatan manusia.

1.

Memahami ciri-ciri estetik dan fungsi jalinan

2. 3.

Mengkaji jalinan pada benda alam dan benda buatan manusia. Menghasilkan kolaj dengan menggunakan bahan kutipan yang mempunyai pelbagai jalinan.

Kesungguhan terhadap proses penghasilan.

Bahan kutipan dan gam.

Menyenarai Mengintepret asi

BIL/ UNIT/ TARIKH 1.1.4 17/02/1 1– 21/02/1 1

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR Majalah Suratkhabar

KBKK

RUPA 1. 2. Kajian dan olahan rupa. Kajian perkaitan rupa muka taip dan corak.

1. 2.

Memahami perkaitan rupa dengan muka taip dan corak. Menghasilkan dan memperkembangkan pelbagai rupa.

1. 2.

Menghasilkan rupa secara tindanan, mengurang dan menambah. Mendalami kemahiran mengolah rupa muka taip daripada blok 3 x 5.

Merancang kerja dengan teratur.

Merancang Membuat pemerhatian yang tepat. Memberi pandangan

1.1.5 17/02/1 1– 21/02/1 1

BENTUK 1. 2. Kajian sifat-sifat bentuk. Kajian bentuk manusia secara 2 dimensi.

1. 2.

Menggambarkan bentuk .melalui kegiatan dua dimensi. Memahami kadar banding manusia.

1. 2.

Mengkaji, memerhati, melukis dan mewarna bentuk-bentuk asas. Mengkaji tubuh manusia – mengkaji kadar bentuk manusia dan melukisnya dalam beberapa pergerakan. Menghasilkan gubahan yang menunjukkan konsep ruang berdasarkan contoh gambar yang dikumpulkan.

Peka terhadap keadaan keharmonian, keindahan dan keselesaan dalam perbuatan.

Warna , pensel dan gam.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

1.6 24/02/1 1– 07/03/1 1

RUANG Konsep ruang

1. 2.

Memahami konsep ruang dengan lebih jelas. Mengetahui bahawa ruang boleh menggambarkan suasana sekeliling.

1.

Peka terhadap keindahan alam dan keunikkannya.

Contoh-contoh pemandangan. Warna air berus dan kertas lukisan.

Merancang Membuat pemerhatian yang tepat. Memberi pandangan

1.2 1.2.1 10/03/1 1– 14/03/1 1

Prinsip Rekaan HARMONI Kajian bagaimana susunan, ulangan, irama dan kadar banding telah dapat mewujudkan harmoni dalam organisasi rekaan. PENEGASAN Kajian bagaimana unsur-

1. 2.

Memahami harmoni dan pada benda alam dan buatan manusia. Memahami beberapa susunan ulangan dapat menghasilkan corak yang harmoni.

1.

Memerhati susunan yang terdapat pada bendabenda alam seperti daundaun, dahan dan ranting.

Mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan kegiatan.

Bahan kutipan

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Membanding -kan

1.2.2 10/03/1 1–

1.

Menyedari bagaimana wujudnya penegasan dalam alam dan bendabenda buatan manusia.

1. 2.

Mengamati dan mencari kawasan penegasan. Mengaitkan kontra unsurunsur seni dengan

Menghargai keindahan alam.

Warna air dan berus.

Menyenarai Mengintepret asi Berimaginasi

BIL/ UNIT/ TARIKH 14/03/1 1

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

unsur seni, prinsip serta struktur dapat mewujudkan penegasan dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf. IMBANGAN Kajian imbangan simetri dan tidak simetri dari aspek unsur-unsur seni. 2. 1. Memahami konsep imbangan simetri dan tidak simetri pada benda alam dan benda buatan manusia dari aspek unsur-unsur seni. Memahami penggunaan imbangan simetri dan tidak simetri dalam aktiviti seni. Memahami kegunaan kontra dalam menghasilkan corak dan poster. 1.

penegasan.

Menghubung -kaitkan

1.2.3 17/03/1 1– 21/03/1 1

2.

Memerhati dan mengkaji benda-benda alam dan buatan manusia yang simetri atau tidak simetri dari segi bentuknya. Menghasilkan poster dengan teknik kolaj yang menunjukkan konsep imbangan.

Keadilan dalam kehidupan seharian

Kertas warna gam dan gunting.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Menyelesaika n masalah

1.2.4 31/03/1 1– 04/04/1 1

KONTRA Peranan kontra dalam seni dan komunikasi serta barangan kraf.

1.

1.

2.

Mengkaji dan memerhati benda-benda alam seperti susunan daun sejenis tetapi daripada pelbagai saiz, warna dan bentuk. Mendalami peranan kontra dalam menyampaikan maklumat dan mempengaruhi orang yang melihat. Menghasilkan gambar yang mempunyai pergerakan atau irama. Mengkaji pergerakan pada benda alam atau benda buatan manusia seperti ombak laut, alunan air, kibaran bendera dan lainlain.

Kebebasan dalam penggunaan kontra dari segi motif dan corak.

Keratan iklan Poster Warna berus dan kertas lukisan.

Menyenarai Mengintepret asi Berimaginasi Menghubung -kaitkan.

1.2.5 07/04/1 1– 11/04/1 1

PERGERAKAN/IRAMA Kajian pergerakan berdasarkan gabungan beberapa unsur-unsur seni. 1. Peranan pergerakan dalam menggambar. KEPELBAGAIAN

1. 2.

Memahami konsep pergerakan di alam sekeliling Memahami penggunaan konsep pergerakan dan irama dalam menggambar.

1. 2.

Kekemasan.

Pen dan kertas.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Membuat pemerhatian yang tepat.

1.2.6 14/04/1

1.

Memahami bahawa kepelbagaian dapat diwujudkan melalui

Menghasilkan kepelbagaian corak dengan menggunakan motif benda alam atau buatan manusia dari

Menghargai hasil seni sebagai

Contoh karya Warna, berus dan kertas

Menyenarai Mengintepret asi

BIL/ UNIT/ TARIKH 1– 18/04/1 1

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR lukisan.

KBKK

Kajian kepelbagaian dapat dihasilkan melalui perlanjutan, gayaan dan kontra.

2.

aktiviti gayaan perlanjutan dan kontra. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling berhubungkait. Memahami bahawa prinsip rekaan dan unsur seni saling mempunyai hubung kait di antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu rekaan yang baik.

segi gayaan kontra, warna, rupa, saiz dan susunan.

warisan budaya

Berimaginasi Menghubung -kaitkan Memberi pandangan.

1.2.7 14/04/1 1– 18/04/1 1

KESATUAN Kajian kesatuan dan hubungan di antara unsurunsur seni dengan prinsip rekaan dalam satu gubahan.

1.

1.

Mengkaji beberapa karya seni dari segi penggunaan unsur seni, tema dan rekaan dalam mewujudkan kesatuan.

Menghargai hasil seni sebagai warisan budaya.

Contoh karya Kertas warna gam dan gunting.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik

1.3 21/04/1 1– 02/05/1 1

Struktur Rekaan GARISAN GRID/GARISAN STRUKTUR 1. Kegunaan Garisan Grid dalam kegiatan mencorak i. struktur formal ii. struktur tidak formal 2. Kegunaan garisan grid / garisan struktur dalam kegiatan menggambar i. menggunakan rupa-rupa bulat, segi tiga , segi empat sebagai asas dalam menggambar.

1.

2.

3.

4. 5.

Memahami bagaimana struktur dalam alam sekitar boleh dihasilkan dengan menggunakan garisan grid. Memahami wujudnya garisan grid/garisan struktur dalam mencorak. Memahami dan menggunakan garisan grid/ garisan struktur sebagai panduan dalam mencorak. Memahami wujudnya kesatuan dalam struktur tidak formal. Memahami gabungan rupa asas untuk menimbulkan bentuk objek dalam menggambar.

1.

2.

Mengkaji dan melukis corak struktur di alam sekitar seperti genting, corak fabrik, dawai mata punai dan lain-lain. Mereka satu corak tekstil daripada motif alam secara struktur ulangan dengan menggunakan garisan grid atau garisan struktur sebagai panduan

Tekun dan sabar dalam menghasilkan corak.

Warna atau kertas warna

Menganalisis Merancang Berimaginasi Memberi pandangan Mengkritik

2 2.1

Seni dan Komunikasi

Menyenarai Mengintepret

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

2.1.1 05/05/1 1– 16/05/1 1

Ciptaan untuk pernyataan hasrat diri dan masyarakat melalui: LUKISAN 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan

1.

2.

3.

Mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri-ciri gubahan yang unik. Memahami struktur gubahan dalam lukisan kajian tumbuhtumbuhan. Memahami alat-alat dan teknik melukis. Memahami tentang pecahan ruang dan kedudukan subjek dalam ruang Memahami tatacara penghasilan catan Memahami cat air dan teknik penggunaannya.

1. 2. 3.

Mengkaji keseimbangan subjek dalam ruang. Meneliti bentuk, jalinan, cahaya, warna dan bayang. Mendalami media dan teknik lukisan.

Menyedari tumbuhtumbuhan mempunyai ciri-ciri yang unik.

Warna pensel, warna air, prn, pastel dan sebagainya. Contoh-contoh karya.

asi Berimaginasi Memberi pandangan.

2.1.2 19/05/1 1– 13/06/1 1

CATAN Cat Air 1. Penentuan tema dan tajuk 2. Pengwujudan idea 3. Media dan teknik 4. Gubahan

1.

1.

2. 3.

2.

3. 2.1.3 16/06/1 1– 27/06/1 1 CETAKAN 1. 2. 3. 4. ARCA 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan 1. 2. 1. Mengenali pelukispelukis tanah air dan menghargai sumbangan mereka terhadap karyakarya yang berbentuk cetakan. 1.

Memerhati dan mengkaji sudut pandangan yang menarik dengan menggunakan tetingkap. Menghasilkan gubahan berdasarkan pecahan ruang hadapan, tengah dan belakang. Mengaplikasi teknik cat air. Mendalami teknik, media dan gubahan yang dihasilkan oleh pelukis tempatan.

Kemasyarakatan serta cintakan negara Menghargai sumbangan pelukis tanah air.

Contoh-contoh catan Cat air, berus dan kertas.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik

Menghargai sumbangan pelukis tanah air.

Lino, blok kayu lapis, strobod, pisau pengukir, kertas dan dakwat cetak

Mengintepret asi Berimaginasi Menghubung -kaitkan Memberi pandangan. Menganalisis Merancang Berimaginasi

2.1.4 30/06/1 1– 04/07/1 1

Memahami tatacara mereka bentuk sesebuah arca. Mengenali pengarca tempatan serta karyakarya mereka.

1.

Mereka bentuk sebuah arca bertema buah-buahan tempatan.

Menghargai warisan seni

Gambar karya pengarca tempatan Sabun, pisau pengukir.

2.2

Rekaan untuk perhubungan dan

1.

Memahami proses menggubah logo

1.

Mengumpul logo yang terdapat pada bahan

Bertanggungjawab.

Buku tampalan behan bercetak

Mengintepret asi

BIL/ UNIT/ TARIKH 07/07/1 1– 11/07/1 1

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR kertas warna Alat geomerti

KBKK

perdagangan melalui seni grafik

2.

LOGO 1. 2. 3. 4. Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik gubahan

3.

4.

Mengetahui cara-cara menyesuaikan serta mengawal alat dan bahan Memahami maksud yang terkandung di dalam logo dan keindahan penciptanya. Memahami hasil kerja sendiri dari segi keaslian gubahan, kemasan dan kesesuaian logo dan tema.

2.

bercetak seperti akhbar dan majalah. Mengkaji logo yang dikumpul dari aspek idea, fungsi dan jenis logo

Berimaginasi Menghubung -kaitkan Memberi pandangan.

2.3 13/07/1 1– 18/07/1 1

ILUSTRASI Rekaan ilustrasi untuk buku cerita

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5.

Penentuan tema dan tajuk Pengwujudan idea Media dan teknik Gubahan Penilaian

Memahami prinsipprinsip membuat ilustrasi serta tatacara gubahannya. Memahami alat dan bahan serta teknik menghasilkan ilustrasi.

1. 2.

Mengkaji ilustrasi yang terdapat dalam buku-buku bercetak di pasaran. Menghasilkan sketsa ilustrasi cerita dengan menentukan lokasi dan peristiwa yang hendak digambarkan.

Kemasyarakatan dan cintakan negara.

Contoh-contoh buku cerita Warna, berus dan kertas lukisan.

Merancang Berimaginasi Mengkritik

2.4

Barangan Kraf Reka bentuk kraf tradisional, tempatan dan kebangsaan. BATIK LUKIS 1. Penentuan tema motif bentuk dan fungsi 2. Teknik dan proses 3. Gubahan

2.4.1 21/07/1 1– 01/08/1 1

1. 2. 3.

Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf serta fungsinya Memahami reka bentuk batik yang berasaskan alam. Memahami aspek-aspek kemasan dalam

1. 2.

Memperolehi kemahiran memproses batik lukis. Melakukan proses membatik dengan penggunaan canting yang betul

Cermat, teliti, sabar dan bersih

Alat dan bahan membatik, Contoh-contoh karya batik.

Mengintepret asi Menghubung -kaitkan Berimaginasi Memberi pandangan.

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

4. 2.4.2 04/08/1 1– 15/08/1 1

Penilaian 1.

membatik Memahami kesesuaian corak tradisional dalam anyaman serta fungsinya Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam kelarai yang berasaskan alam. Memahami aspek-aspek kemasan dalam menganyam. Memahami kesesuaian corak tradisional dalam kraf ukiran serta fungsinya Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ukiran yang berasaskan alam. Memahami aspek-aspek kemasan dalam ukiran Memahami kesesuaian bentuk bekas dan fungsinya. Memperolehi kemahiran tangan dalam aktiviti membentuk dan membina di samping mempertajamkan kepekaan deria sentuh. Mengenali dan memahami alat dan bahan yang digunakan untuk membuat folio Memahami langkahlangkah membuat folio bersampul dan folio kulit 1. 2. 3. Menentukan tema, motif dan fungsi. Mendalami tatacara menganyam Menghasilkan anyaman dengan teknik yang betul. Cermat, teliti, sabar dan tekun. Mengkuang atau kertas warna dan pisau Menganalisis Merancang Mengkritik

ANYAMAN Kelarai 1. Penentuan tema, motif dan fungsi 2. Teknik bahan 3. Penilaian

2.

3.

2.4.3 18/08/1 1– 29/08/1 1

UKIRAN Ukiran bunga timbul 1. Penentuan tema, motif dan fungsi 2. Teknik dan proses 3. Gubahan 4. Penilaian

1.

1.

2.

2.

Mempertingkatkan kemahiran dalam menghasilkan ukiran tradisional mengikut disiplinnya. Menghasilkan reka corak ukiran.

3.

Berbangga dan cintakan kraf tradisional sebagai satu warisan bangsa. Bertanggungja wab, teliti, kerjasama dan bersih. Menyedari dan peka terhadap sumbangan tembikar terhadap budaya dan penghidupan harian.

Pisau pengukir, kertas pasir, syelek/kiwi dan kayu jelutong.

Menganalisis Merancang Berimaginasi Mengkritik Mengaitkan

2.4.5 01/09/1 1– 19/09/1 1

TEMBIKAR Teknik picit 1. Penentuan tema, motif dan fungsi 2. Teknik dan proses 3. Gubahan 4. Penilaian KRAF BUKU i. ii. 1. Folio mudah Folio kulit keras Penentuan tema

1. 2.

1. 2.

Menggunakan alat dan bahan serta teknik dalam berbagai rekaan. Mendalami teknik picit dalam menghasilkan tembikar.

Contoh-contoh tembikar.

Menyenarai Mengintepret asi Berimaginasi Menghubung -kaitkan Memberi pandangan.

2.4.6 29/09/1 1 – 10 / 10/11

1.

1.

Mendalami kemahiran dalam penggunaan alat dan bahan serta teknik penghasilan folio

2.

Tekun, bekerjasama, sabar, teliti dan berdisiplin.

Kad manila, gam, pisau, pembaris dan gunting.

Menganalisis Merancang Membuat pemerhatian yang tepat Mengkritik

BIL/ UNIT/ TARIKH

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

KEMAHIRAN

NILAI

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

KBKK

2.

dan fungsi Teknik dan proses

keras bertulang.