RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DAN KONTRAK LATIHAN MURID PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2

LAIN-LAIN (NYATAKAN)

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

STRUKTUR

MINGGU

OBJEKTIF

BIL SET LATIHAN

M.P

Tunjang 1 ± Kecergasan 1 PJ (a) Daya Tahan Kardiovaskular

Melakukan sekurang-kurangnya satu aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan kaedah yang betul Menyatakan maksud dan faedah latihan Membezakan maksud daya tahan kardiovaskular dan daya tahan otot Menyatakan 2 faedah: - Daya tahan otot - Daya tahan Kardiovaskular Menyatakan maksud kelajuan dan faedah latihan aktiviti kelajuan. Mengaplikasikan kelajuan dalam acara sukan

Latihan par course atau Latihan Fartlek

Kerjasama Tanggungjawab

2

PJ

Tunjang 1 ± Kecergasan Teori (a) Daya Tahan Kardiovaskular (b) Daya Tahan Otot

Kuiz

Kerajinan

3

PJ

Tunjang 1 ± Kecergasan (c) Kelajuan

Lari pecut 60 meter Lari pecut 100 meter

Kerjasama Tanggungjawab Interaksi Toleransi Kerajinan Disiplin Diri

4

PK

Tunjang 1 ± Kesihatan Diri dan Keluarga 1. Kesihatan Diri Amalan Pemakanan Tidak Sihat

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya Anoreksia Nervosa dan Bulimia Mengenalpasti tanda-tanda Anoreksia Nervosa dan Bulimia

Melayari Laman Web

ESEI

P ESEI .Undang-undang dan Peraturan Lari Berganti-ganti Tunjang 1 ± Kecergasan Teori Prinsip Latihan Mengumpul maklumat Mengenalpasti dan membuat keputusan Kerajinan 7 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Olahraga (a) Balapan I. Acara Lari Berganti-ganti 4 x 400 meter Aktiviti kumpulan y Lari bergantiganti Perbincangan Kerjasama Tanggungjawab LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR MINGGU OBJEKTIF BIL SET LATIHAN M.TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI Tunjang 2 ± Kemahiran 5 PJ Olahraga (a) Balapan I. Acara Lari Berganti-ganti 4 x 100 meter Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara lari bergantiganti Menganalisa fasa pergerakan dalam acara lari berganti-ganti Menyatakan maksud dan konsep kekhususan dan tambah beban dalam program latihan Merancang jadual program kecergasan diri Melakukan kemahiran lari bergantiganti dengan teknik yang betul dan selamat Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan dalam acara lari bergantiganti Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti lari berganti-ganti Aktiviti kumpulan y Lari bergantiganti Perbincangan Kerjasama Tanggungjawab 6 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Teori Olahraga (a) Balapan .

Jangkauan Melunjur 4. Tekan Tubi 3.TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 8 PJ Tunjang 1 ± Kesihatan Diri dan Keluarga 1. Naik Turun Bangku Membaca soalan Mencari jawapan Menulis jawapan soalan Menyemak jawapan Teknik pegangan Fasa Persediaan Fasa Lari Landas Fasa Rejaman Fasa Ikut Lajak Peka Tanggungjawab 9 PJ Ujian SEGAK Menguji tahap kecergasan diri Melakukan ujian dengan teknik yang betul Jujur Kerjasama 10 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Teori Olahraga (b) Padang . Bangkit Tubi 2. Kesihatan Diri Amalan Pemakanan Tidak Sihat Menyenaraikan kesan amalan pemakanan yang tidak sihat Ceramah tentang µKesan Amalan Pemakanan Tidak Sihat¶ 1.Undang-undang. Peraturan dan Aspek Keselamatan Menyatakan undang-undang dan peraturan dalam acara merejam lembing Mengenalpasti kesalahan teknik lakuan merejam lembing Mengenalpasti otot utama yang digunakan dalam acara merejam lembing Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti merejam lembing Melakukan kemahiran merejam lembing 4 dari 5 cubaan dengan teknik yang betul dan selamat. Cekal Yakin Tabah 11 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Olahraga (b) Padang o Merejam Lembing Kerjasama Tanggungjawab Interaksi LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M.P .

Melantun Lawatan ke kantin sekolah .P .Hantaran dan menangkap .Menggelecek dan mengacah Melakukan gelecek dan acahan dalam permainan bola baling 4 dari 5 kali percubaan dengan teknik yang betul dan selamat Mengenalpasti tindakan berbahaya dalam situasi permainan Tanggungjawab Kesedaran Kerjasama LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M.Kenalpasti dua kelas nutrien . Menyatakan langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti kemahiran bola baling. Menyatakan maksud komposisi badan Mengukur komposisi lemak badan dengan caliper sekurang-kurangnya di tiga bahagian badan 13 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Bola Baling .Menyenaraikan sumber nutrien Hantaran bola Menangkap bola Melantun bola -3 meter -5 meter Permainan kecil Mengambil ukuran komposisi badan dengan kaliper lipatan kulit Menyediakan folio individu berkaitan dengan komposisi badan dan merekod dalam folio Menggelecek Mengacah Permainan kecil Kasih sayang diri Disiplin diri Keseronokan Keyakinan 14 PJ Tunjang 1 ± Kecergasan Komposisi Tubuh Badan Tanggungjawab Kesedaran 15 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Bola Baling .TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 12 PK Tunjang 2 ± Gaya Hidup Sihat Pemakanan o Nutrien dan Fungsi Membincangkan fungsi makro dan mikro nutrien Menghubungkaitkan fungsi dengan kesan kekurangan nutrien Melakukan kemahiran hantaran dan menangkap bola 4 dari 5 kali percubaan dalam permainan bola baling.

Menghadang . menjaring dan menjaga gol dalam permainan bola baling dengan teknik yang betul dan selamat Merancang strategi asas dalam permainan bola baling Membuat penyemakan stok dengan menyenaraikan alatan sukan dan permainan Membincang dan menyatakan faedah melakukan penyemakan stok alatan sukan dan permainan Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti daya tahan otot dengan kaedah yang betul Menamakan 5 otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot Menjawab soal selidik Keyakinan Disiplin diri 17 PJ Menghadang Menjaring Menjaga gol Toleransi Kerjasama Interaksi 18 PJ Tunjang 3 ± Kesukanan Pengurusan Penyemakan Stok Menyemak stok Menyenaraikan alatan Perbincangan kelas Mendagu Naik turun bangku Bicep curl Bangkit tubu silang Lompat selang seli Mini forum Perbincangan ala kedai kopi Kesedaran Toleransi 19 PJ Tunjang 1 ± Kecergasan (b) Daya Tahan Otot Toleransi Kerjasama Interaksi PK 20 Tunjang 2 ± Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stress (b) Cara menguruskan stress Membincangkan kesan stress terhadap diri sendiri Mencadangkan cara-cara menguruskan stress Kerjasama Tanggungjawab LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M.P .Menjaring dan menjaga gol Menghubungkaitkan stress dengan kesannya Menyenaraikan faedah mempunyai harga diri yang tinggi Melakukan kemahiran menghadang.TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 16 PK Tunjang 2 ± Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stress (a) Meningkatkan penghargaan diri Tunjang 2 ± Kemahiran Bola Baling .

TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 21 22 PJ PEPERIKSAAN Tunjang 1 ± Kecergasan (d) Kekuatan Otot PERTENGAHAN Menyatakan maksud kekuatan otot Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kekuatan otot Menyatakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan aktiviti Menyatakan kaedah dan faedah latihan kekuatan otot Mengenalpasti otot utama yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot Melakukan sekurang-kurangnya 4 dari 5 percubaan Menamakan dan mengenalpasti jenisjenis servis Menyatakan akta perlindungan kanakkanak Mengenalpasti bentuk-bentuk penderaan dan kesannya terhadap kanak-kanak TAHUN Mendagu Naik turun bangku bersama beban Bangkit tubi sisi Lompat selang seli bersama beban 2011 Kesedaran Toleransi 23 PJ Tunjang 1 ± Kecergasan Teori Kekuatan Otot Kaedah.Servis .Pukulan Hadapan Tunjang 3 ± Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Akta dan undang-undang (i) Akta perlindungan kanakkanak (ii)Jenis penderaan Kerjasama Tanggungjawab Toleransi Peka Tanggungjawab 25 PK Perbincangan dan Soal Jawab LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M. faedah dan aspekaspek keselamatan Membincangkan kaedah dan faedah Menamakan 5 otot Merekod hasil pencapaian Latih tubi servis Kerjasama Tanggungjawab 24 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Badminton .P .

Permainan bersih Semangat kesukanan Merujuk pelbagai bentuk media untuk mendapatkan maklumat Peka Tolong-menolong 29 PJ Menghubungkaitkan jenis dan kesan insentif dalam sukan dan permainan Mengulas laporan berkaitan satu isu dalam sukan daripada keratan akhbar Kepimpinan 30 PJ Menyenaraikan isu-isu sosio budaya dalam sukan dan permainan Menyatakan maksud y Permainan bersih y Semangat kesukanan Perbincangan kumpulan kecil Kerjasama LAIN-LAIN (NYATAKAN ) STRUKTUR MINGGU OBJEKTIF BIL SET LATIHAN M. Kebajikan Masyarakat. Insentif dalam sukan dan permainan . peraturan dan aspek-aspek keselamatan Perbincangan kumpulan kecil Kerjasama Interaksi Semangat kesukanan 28 PK Tunjang 3 ± Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan Akta dan undang-undang (iii) Agensi perlindungan kanak-kanak (iv)Peranan Agensi Tunjang 3 ± Kesukanan Isu-isu dalam sukan dan permainan I. II.Teori Kemahiran. undangundang.Pukulan Kilas . dsb) Pukulan Kilas Pukulan Lob Kerjasama Tanggungjawab Toleransi 27 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Badminton .Pukulan Lob Melakukan pukulan kilas 4 dari 5 kali percubaan dengan teknik yang betul Melakukan pukulan lob 4 dari 5 kali cubaan dengan teknik yang betul dan tepat ke sasaran Menamakan kemahiran asas badminton Mengenal pasti gelanggang Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kesalahan peraturan / undang-undang badminton Menyatakan peranan pelbagai agensi yang mengendalikan kes-kes penganiayaan kanak-kanak (Polis.TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 26 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Badminton .P ESEI . Sosio budaya Tunjang 3 ± Kesukanan Etika I.Jenis dan kesan II.

Smesy . gimnastik irama. gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif 1. Tekan Tubi 3. Bearing II.Aspek-aspek keselamatan Tunjang 2 ± Kemahiran Pendidikan Pergerakan Teori Pendidikan Pergerakan Menggunakan kompas untuk mencari:I.P ESEI .TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 31 PK Tunjang 1 ± Kesihatan Diri dan Keluarga Kekeluargaan Peranan dan tanggungjawab ahli keluarga Tunjang 2 ± Kemahiran Badminton . Objek Menjelaskan faedah yang diperolehi dalam aktiviti orienteering Pelajar dapat membezakan antara gimnastik artistic.Pukulan Junam . Jangkauan Melunjur 4. Bangkit Tubi 2.Naik Turun Bangku Melukis dan melabel kompas Menunjukcara penggunaan kompas dan peta Perbincangan kumpulan kecil Pembentangan kumpulan Jujur Kerjasama Amanah Kerjasama Kepimpinan Fikiran positif Kerjasama Kepimpinan 35 PJ LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR MINGGU OBJEKTIF BIL SET LATIHAN M.Gerak Kaki Membezakan peranan ahli keluarga Membincangkan peranan tiap-tiap ahli keluarga dalam membentuk keluarga bahagia Melakukan smesy ke sasaran 3 dari 5 percubaan Menamakan otot utama yang terlibat semasa smesy Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan asas dalam permainan badminton Menguji tahap kecergasan diri Melakukan ujian dengan teknik yang betul Main peranan Melengkapkan minda Tanggungjawab Kasih sayang 32 PJ Simulasi permainan sebenar Kerjasama Tanggungjawab Toleransi 33 PJ UJIAN SEGAK 34 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Rekreasi Orienteering .

TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 36 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik (b) Gimnastik Irama Melakukan sekurang-kurangnya kemahiran meringkuk dan melunjur dengan lancar Melakukan sekurang-kurangnya 3 kemahiran pada peringkat 2 aktiviti gerak edar dengan lancar Mengenalpasti kesan pengambilan dadah kepada tubuh badan dan terhadap institusi kekeluargaan Membincangkan bahaya dadah kepada masyarakat dan negara Melakukan sekurang-kurangnya 2 gaya pergerakan tema 3 dengan lancar Melakukan sekurang-kurangnya 2 gaya pergerakan tema 4 dengan lancar Melakukan pergerakan meringkuk dan melunjur peringkat 1±3 Melakukan aktiviti gerak edar Main peranan dalam situasi tertentu Lakonan µkatakan tidak kepada dadah¶ Melakukan kemahiran gimnastik pendidikan secara berpasangan Membuat persembahan variasi pergerakan Lompat dakap Hop 3 kali dan lompat Hop 5 kali dan lompat Hop step jump Kreativiti Peka Keyakinan 37 PK Tunjang 2 ± Gaya Hidup Sihat Penyalahgunaan Bahan y Kesan pengambilan dadah I.Kesedaran masa Tema 4 .P . Keluarga Disiplin diri Hormat 38 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Pendidikan Pergerakan (c) Gimnastik Pendidikan Tema 3 .Kesedaran persekitaran Tunjang 1 ± Kecergasan (e) Kuasa Tanggungjawab Kerjasama Tolak ansur 39 PJ Melakukan sekurang-kurangnya 3 aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul dan selamat Menghubungkaitkan antara bebanan dengan ulangan untuk meningkatkan kecergasan kuasa Kerjasama Tanggungjawab Kesedaran 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011 LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M. Tubuh badan II.

A.TAJUK DAN ISI OBJEKTIF AKTIVITI NILAI 41 PJ Tunjang 2 ± Kemahiran Pendidikan Pergerakan (d) Pergerakan Kreatif Tema 5. 6 dan 7 Persembahan kumpulan dan lakukan mengikut arahan stesen Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema 5.P .P.A. 7 Melakukan sekurang-kurangnya 2 kemahiran berdasarkan tema Merekacipta aktiviti pergerakan berasaskan tema 5.T.S Menunjukcara perlaksanaan prosedur T.P.O.T.S Menerangkan cara melaksanakan prosedur T.P. 6.O.O.T. 6 dan 7 Demonstrasi Menyediakan folio Keyakinan Kreativiti 42 PK Tunjang 3 ± Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Pertolongan Cemas Prinsip dan prosedur T.A.S Tolongmenolong Tanggungjawab LAIN-LAIN (NYATAKAN) STRUKTUR OBJEKTIF BIL SET LATIHAN MINGGU ESEI M.