Definisi pengiklanan

Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Sedangkan menurut Paul Copley, advertising is by and large seen as an art ± the art of persuasion ± and can be defined as any paid for communication designed to inform and/ or persuade. Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk meninformasikan dan atau membujuk. Dari beberapa pengertian diatas, pada dasarnya iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator dalam hal ini perusahaan atau produsen u Sejarah pengiklanan Iklan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan barangan, perkhidmatan, peluang pekerjaan, inspirasi dan maklumat kepada yang ingin disampaikan. Walaupun pengiklanan bukan saluran media massa tetapi sejarah dan perkembanganya berkait rapat dengan sejarah dan perkembangan media massa. Revolusi percetakan dan penciptaan alat cetak oleh Johannes Gutenberg pada 1440 merupakan peristiwa paling penting dalam permulaan kegiatan periklanan di dunia. Revolusi dan penciptaan ini membolehkan penerbitan iklan massa dalam bentuk poster bercetak, iklan akhbar, helaian dan bil. Iklan poster bercetak yang pertama diterbitkan pada 1472. Sementara iklan akhbar yang pertama muncul di London pada 1625. Akhbar-akhbar harian awal seperti Daily Courant, Revue, Examiner, Tatler dan S Pada 1890, N.W. Ayer & Son di Philadelphia menawarkan perkhidmatannya kepada para pengiklan sepertimana yang dilakukan oleh agensi-agensi periklanan masa kini. Manakala majalah pertama yang menerbitkan iklan ialah Southern Messenger pada Julai 1844. Pada 1848, Cyrus H.K. Curtis mengasaskan majalah Ladies Home Journal yang begitu bergantung kepada iklan untuk membiayai kos penerbitannya. Pada 1920, iklan radio mula disiarkan di Pittsburgh, Pennsylvania, manakala iklan TV pertama kali disiarkan pada 1941. TV warna mula diperkenalkan pada 1955 dan iklan TV menjadi semakin penting kerana keupayaan televisyen menarik para penonton di rumah.

yang kemudian dibiarkan untuk mendapatkan dengan perniagaan perkilangan. produk dilayan tujuan mereka sehingga ke akhir abad kesembilan belas. Badan-badan ini adalah respon terhadap pasaran yang semakin ramai. jika mereka ingin bertahan hidup.Iklan cepat mengambil keuntungan dari . Ayer & Son di Philadelphia menawarkan perkhidmatannya kepada para pengiklan sepertimana yang dilakukan oleh agensi-agensi perikl Dalam rangka memahami apa industri pengiklanan sekarang ini. dan warna juga pilihan. ketika kemajuan teknologi bererti bahawa ilustrasi culd ditambah pada iklan. Iklan yang digunakan Inggeris sebagai propaganda untuk meyakinkan penduduk sendiri untuk melawan. di mana pengeluar telah menyedari bahawa promosi produk mereka adalah penting jika mereka adalah untuk bertahan hidup. Sederhana keterangan. Mereka menjual diri sebagai ahli dalam komunikasi untuk pelanggan mereka .W. Tidak seorang komentator politik yang kurang dari Hitler menyimpulkan (dalam Mein Kampf) bahawa Jerman kalah perang kerana kalah dalam perang propaganda: ia tidak melakukan kesalahan yang sama ketika gilirannya. pada abad ketujuh belas. Salah satu konsekuensi lain dari Perang Dunia I adalah peningkatan mekanisasi industri . dan dengan nilai-nilai sendiri kreatif.Pada 1890. N. Perang Dunia I melihat beberapa kemajuan penting dalam pengiklanan sebagai kerajaan di semua sisi digunakan sebagai propaganda iklan.dan kos maka peningkatan yang perlu dibayar untuk entah bagaimana: maka keinginan untuk mencipta keperluan di pelanggan yang mendominasi iklan mulai dari tahun 1920-an dan seterusnya. dengan cara sendiri kerja. tidak sampai munculnya biro iklan di bahagian akhir abad kesembilan belas bahawa iklan menjadi sebuah institusi yang matang. yang meliputi baris atau iklan baris. Thomas Barrat berkahwin dengan sabun terkenal membuat keluarga dan menyedari bahawa mereka perlu untuk lebih agresif mendorong produk mereka. ditambah harga. Anda boleh melihat laman GCSE untuk maklumat lebih lanjut dan link. dan juga untuk memujuk Amerika untuk menyertai. Sebuah kisah sukses pengiklanan awal adalah bahawa dari Pir Sabun. akan sangat membantu untuk menghargai mana telah datang dari. Iklan sebagai bentuk diskrit ini umumnya sepakat untuk bermula dengan surat khabar.Ia mela Sejarah Bubbles Namun.

Paling tidak ini adalah televisyen. sehingga kandungan acara akan bergerak keluar dari kawalan satu pengiklan . dengan menggunakan pawagam. NBC executive Sylvester Weaver datang dengan idea menjual tidak menunjukkan secara keseluruhan untuk pengiklan. blok kecil waktu siaran. Ini mulai menunjukkan tanda-tanda bekerja secara berkesan di 1920-an tapi crash Wall St menamatkan kemakmuran meluas. satu dekad atau lebih di belakang Amerika dalam membolehkan stesen TV komersial untuk dibawa ke udara. . Ini adalah hasil daripada beberapa skandal terkenal di Amerika Syarikat. radio untuk menghantar mesej komersial. menumpahkan fantasi tentang kehidupan yang lebih baik dengan membeli di permaidani dalam berjuta-juta rumah Amerika. dan Depresi Besar dan Perang Dunia Kedua bererti bahawa itu tidak benar-benar sampai tahun 1950an bahawa pelanggan memiliki pendapatan yang cukup1950-an tidak hanya membawa kemakmuran sesudah perang kepada warga negara rata-rata tetapi mengenyangkan baru barang-barang bahanbahan yang perlu harus diciptakan. Dan di mana set pergi. Ini dikenali sebagai konsep majalah. diarahkan oleh Robert Redford yang berkaitan dengan kekecewaan rakyat Amerika. dengan siaran kerajaan dikawal. Dalam Amerika dengan cepat menjadi milik pelanggan terpanas .media massa baru bahagian pertama abad kedua puluh.Tidak senang dengan kompromi etika dari persembahan tunggal-sponsor. para pengiklan diikuti. atau iklan penyertaan. Lihat Quiz Show yang sangat baik (1994). tetapi berasingan. dan dalam tahap yang jauh lebih besar. lebih seksi. oleh persatuan.rumah tidak boleh tanpa salah. di mana sponsor ikut campur dalam kandungan dan hasil kuis untuk membuat produk mereka tampak. Inggeris dan Eropah. dan tetap mempunyai kawalan yang lebih ketat pada sponsor dan jumlah pengiklan kawalan editorial boleh mempunyai dalam program.agak seperti majalah cetak. Anda boleh mendengar beberapa iklan radio awal di sini (RealPlayer req'd). Beberapa pengiklan berbeza boleh membeli masa dalam satu acara.Jadi 'jeda iklan' seperti yang kita tahu itu lahir. kerana membolehkan pelbagai turun pengiklan untuk mengakses penonton yang menonton acara TV tunggal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful