‡ KUMPULAN 8

‡ 1. En. Mohd Fauzi ( S.K Ulu Strass ) ‡ 2.En. Mohd.Syamaizar (S.K TG Bundong) ‡ 3. Pn.Nor Hazzima ( S.K Sarikei) ‡ 4. Pn.Norfiah ( S.K Agama ) ‡ Tajuk Tugasan : 1

1 Jastin Bibir Taylor Drift Huruf Murid-murid dapat menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul. 2.Gambar Keyakinan Membanding beza 1. 2 Jakelin Vikter Rihannot Suku Kata Murid-murid dapat menggabungkan suku kata KV+KV dengan betul. 3 Obamat Mala Karing Suku Kata Tertutup Murid-murid dapat membatangkan suku kata tertutup(KV+KVK) -Kad Suku Kata . 2. -Kad Suku Kata .Gambar Keyakinan Penggabungjalinan 1. 2.Gambar Keyakinan Penggabungjalinan . -Kad huruf .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS (BERBAGAI TAHAP) Kelas : Tahun 1 Yakin Tarikh : 30 Mac 2011 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 60 minit KUMPULAN Nama Murid Tajuk Pelajaran Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Bahan Bantu Mengajar Penerapan Nilai Murni Unsur KBKK 1.

Langkah Pengajaran KUMPULAN Set Induksi ( 5 minit ) 1 2 3 i) Guru memperdengarkan sebuah lagu ¶Ayahku Pulang Dari Kota·. . ii) Guru bersama murid menyanyikan lagu.

pon.pon. kereta kecilku berbunyi marilah adik mari naik boleh kubawa jumpa nenek .pon..pon.‡ Lagu Ayahku Pulang Dari Kota ayahku pulang dari kota bapaku belikan kereta kereta kecil warna merah boleh kubawa ke sekolah pon.pon.pon.pon.pon.

ii) Murid menyebut huruf tersebut. i) Guru meminta murid mengecam dan mengenalpasti huruf ¶b· dan ¶d· pada senikata lagu. Langkah 2 ( 20 minit) .KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) i) 1 Guru menayangkan kad huruf ¶b· dan ¶d· kepada murid. iii) Murid memadankan huruf dengan gambar. ii) Guru membimbing murid menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul.

i) Guru mengedarkan lembaran kerja pengayaan kepada murid Penutup ( 5 minit) .KUMPULAN Langkah 3 (15 minit) i) 1 Murid mewarna huruf ¶b· dan ¶d· dalam bentuk teka silang kata. ii) Murid menyiapkan latihan dengan bimbingan dari guru.

KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 ( 20 minit) 2 i) Guru meminta murid menamakan objek berdasarkan gambar yang dipamerkan. . ii) Murid mengeja dan menyebut semula perkataan yang lengkap tadi. ii) Murid mengeja nama objek objek berdasarkan gambar secara lisan. i) Murid mencantumkan kad suku kata menjadi perkataan yang betul berpandukan gambar dengan bimbingan guru.

ii) Guru membimbing murid.KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 2 Murid menerima lembaran kerja tentang pemadanan suku kata. . Murid mewarnakan objek gambar bola dan dadu.

Murid membatangkan dan menyebut suku kata tertutup dengan betul ii) Murid membuat latihan tubi mengeja dan menyebut perkataan yang diajar .KUMPULAN i) Langkah 1 (15 minit) i) Langkah 2 ( 20 minit) 3 Murid menyalin perkataan suku kata tertutup di dalam senikata lagu.

.KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 3 Murid menulis dan mengeja perkataan yang disebut oleh guru ke dalam buku latihan. ii) Guru memberi penghargaan kepada semua murid kerana menjayakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Murid mewarna suku kata KV+KVK di dalam teka silang kata.

-Seorang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan dan latih tubi.Refleksi : . .5 daripada 6 orang murid dapat menggabung dan membatang suku kata terbuka dan tertutup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful