‡ KUMPULAN 8

‡ 1. En. Mohd Fauzi ( S.K Ulu Strass ) ‡ 2.En. Mohd.Syamaizar (S.K TG Bundong) ‡ 3. Pn.Nor Hazzima ( S.K Sarikei) ‡ 4. Pn.Norfiah ( S.K Agama ) ‡ Tajuk Tugasan : 1

Gambar Keyakinan Membanding beza 1. 1 Jastin Bibir Taylor Drift Huruf Murid-murid dapat menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS (BERBAGAI TAHAP) Kelas : Tahun 1 Yakin Tarikh : 30 Mac 2011 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 60 minit KUMPULAN Nama Murid Tajuk Pelajaran Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Bahan Bantu Mengajar Penerapan Nilai Murni Unsur KBKK 1. 2. -Kad Suku Kata . 2. 2.Gambar Keyakinan Penggabungjalinan 1. 2 Jakelin Vikter Rihannot Suku Kata Murid-murid dapat menggabungkan suku kata KV+KV dengan betul. 3 Obamat Mala Karing Suku Kata Tertutup Murid-murid dapat membatangkan suku kata tertutup(KV+KVK) -Kad Suku Kata .Gambar Keyakinan Penggabungjalinan . -Kad huruf .

. ii) Guru bersama murid menyanyikan lagu.Langkah Pengajaran KUMPULAN Set Induksi ( 5 minit ) 1 2 3 i) Guru memperdengarkan sebuah lagu ¶Ayahku Pulang Dari Kota·.

‡ Lagu Ayahku Pulang Dari Kota ayahku pulang dari kota bapaku belikan kereta kereta kecil warna merah boleh kubawa ke sekolah pon..pon.pon.pon.pon.pon. kereta kecilku berbunyi marilah adik mari naik boleh kubawa jumpa nenek .pon.pon.pon.

KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) i) 1 Guru menayangkan kad huruf ¶b· dan ¶d· kepada murid. iii) Murid memadankan huruf dengan gambar. ii) Guru membimbing murid menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul. i) Guru meminta murid mengecam dan mengenalpasti huruf ¶b· dan ¶d· pada senikata lagu. Langkah 2 ( 20 minit) . ii) Murid menyebut huruf tersebut.

ii) Murid menyiapkan latihan dengan bimbingan dari guru. i) Guru mengedarkan lembaran kerja pengayaan kepada murid Penutup ( 5 minit) .KUMPULAN Langkah 3 (15 minit) i) 1 Murid mewarna huruf ¶b· dan ¶d· dalam bentuk teka silang kata.

ii) Murid mengeja nama objek objek berdasarkan gambar secara lisan.KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 ( 20 minit) 2 i) Guru meminta murid menamakan objek berdasarkan gambar yang dipamerkan. i) Murid mencantumkan kad suku kata menjadi perkataan yang betul berpandukan gambar dengan bimbingan guru. ii) Murid mengeja dan menyebut semula perkataan yang lengkap tadi. .

ii) Guru membimbing murid. Murid mewarnakan objek gambar bola dan dadu.KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 2 Murid menerima lembaran kerja tentang pemadanan suku kata. .

KUMPULAN i) Langkah 1 (15 minit) i) Langkah 2 ( 20 minit) 3 Murid menyalin perkataan suku kata tertutup di dalam senikata lagu. Murid membatangkan dan menyebut suku kata tertutup dengan betul ii) Murid membuat latihan tubi mengeja dan menyebut perkataan yang diajar .

KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 3 Murid menulis dan mengeja perkataan yang disebut oleh guru ke dalam buku latihan. . ii) Guru memberi penghargaan kepada semua murid kerana menjayakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. Murid mewarna suku kata KV+KVK di dalam teka silang kata.

-Seorang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan dan latih tubi. .5 daripada 6 orang murid dapat menggabung dan membatang suku kata terbuka dan tertutup.Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful