‡ KUMPULAN 8

‡ 1. En. Mohd Fauzi ( S.K Ulu Strass ) ‡ 2.En. Mohd.Syamaizar (S.K TG Bundong) ‡ 3. Pn.Nor Hazzima ( S.K Sarikei) ‡ 4. Pn.Norfiah ( S.K Agama ) ‡ Tajuk Tugasan : 1

Gambar Keyakinan Penggabungjalinan 1. 2.Gambar Keyakinan Membanding beza 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS (BERBAGAI TAHAP) Kelas : Tahun 1 Yakin Tarikh : 30 Mac 2011 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 60 minit KUMPULAN Nama Murid Tajuk Pelajaran Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Bahan Bantu Mengajar Penerapan Nilai Murni Unsur KBKK 1. -Kad Suku Kata . 1 Jastin Bibir Taylor Drift Huruf Murid-murid dapat menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul. 2. -Kad huruf .Gambar Keyakinan Penggabungjalinan . 2 Jakelin Vikter Rihannot Suku Kata Murid-murid dapat menggabungkan suku kata KV+KV dengan betul. 2. 3 Obamat Mala Karing Suku Kata Tertutup Murid-murid dapat membatangkan suku kata tertutup(KV+KVK) -Kad Suku Kata .

ii) Guru bersama murid menyanyikan lagu. .Langkah Pengajaran KUMPULAN Set Induksi ( 5 minit ) 1 2 3 i) Guru memperdengarkan sebuah lagu ¶Ayahku Pulang Dari Kota·.

pon.pon.pon.pon.pon.pon.pon.‡ Lagu Ayahku Pulang Dari Kota ayahku pulang dari kota bapaku belikan kereta kereta kecil warna merah boleh kubawa ke sekolah pon. kereta kecilku berbunyi marilah adik mari naik boleh kubawa jumpa nenek ..pon.

iii) Murid memadankan huruf dengan gambar. Langkah 2 ( 20 minit) . i) Guru meminta murid mengecam dan mengenalpasti huruf ¶b· dan ¶d· pada senikata lagu. ii) Guru membimbing murid menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul.KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) i) 1 Guru menayangkan kad huruf ¶b· dan ¶d· kepada murid. ii) Murid menyebut huruf tersebut.

KUMPULAN Langkah 3 (15 minit) i) 1 Murid mewarna huruf ¶b· dan ¶d· dalam bentuk teka silang kata. ii) Murid menyiapkan latihan dengan bimbingan dari guru. i) Guru mengedarkan lembaran kerja pengayaan kepada murid Penutup ( 5 minit) .

. ii) Murid mengeja dan menyebut semula perkataan yang lengkap tadi. ii) Murid mengeja nama objek objek berdasarkan gambar secara lisan. i) Murid mencantumkan kad suku kata menjadi perkataan yang betul berpandukan gambar dengan bimbingan guru.KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 ( 20 minit) 2 i) Guru meminta murid menamakan objek berdasarkan gambar yang dipamerkan.

KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 2 Murid menerima lembaran kerja tentang pemadanan suku kata. Murid mewarnakan objek gambar bola dan dadu. . ii) Guru membimbing murid.

Murid membatangkan dan menyebut suku kata tertutup dengan betul ii) Murid membuat latihan tubi mengeja dan menyebut perkataan yang diajar .KUMPULAN i) Langkah 1 (15 minit) i) Langkah 2 ( 20 minit) 3 Murid menyalin perkataan suku kata tertutup di dalam senikata lagu.

Murid mewarna suku kata KV+KVK di dalam teka silang kata. ii) Guru memberi penghargaan kepada semua murid kerana menjayakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran. .KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 3 Murid menulis dan mengeja perkataan yang disebut oleh guru ke dalam buku latihan.

.5 daripada 6 orang murid dapat menggabung dan membatang suku kata terbuka dan tertutup. -Seorang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan dan latih tubi.Refleksi : .