‡ KUMPULAN 8

‡ 1. En. Mohd Fauzi ( S.K Ulu Strass ) ‡ 2.En. Mohd.Syamaizar (S.K TG Bundong) ‡ 3. Pn.Nor Hazzima ( S.K Sarikei) ‡ 4. Pn.Norfiah ( S.K Agama ) ‡ Tajuk Tugasan : 1

2. 2 Jakelin Vikter Rihannot Suku Kata Murid-murid dapat menggabungkan suku kata KV+KV dengan betul. 3 Obamat Mala Karing Suku Kata Tertutup Murid-murid dapat membatangkan suku kata tertutup(KV+KVK) -Kad Suku Kata .Gambar Keyakinan Penggabungjalinan 1. 2. -Kad Suku Kata . 1 Jastin Bibir Taylor Drift Huruf Murid-murid dapat menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN LINUS (BERBAGAI TAHAP) Kelas : Tahun 1 Yakin Tarikh : 30 Mac 2011 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Masa : 60 minit KUMPULAN Nama Murid Tajuk Pelajaran Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Bahan Bantu Mengajar Penerapan Nilai Murni Unsur KBKK 1.Gambar Keyakinan Membanding beza 1. 2. -Kad huruf .Gambar Keyakinan Penggabungjalinan .

Langkah Pengajaran KUMPULAN Set Induksi ( 5 minit ) 1 2 3 i) Guru memperdengarkan sebuah lagu ¶Ayahku Pulang Dari Kota·. ii) Guru bersama murid menyanyikan lagu. .

pon.pon.pon..pon. kereta kecilku berbunyi marilah adik mari naik boleh kubawa jumpa nenek .pon.pon.pon.‡ Lagu Ayahku Pulang Dari Kota ayahku pulang dari kota bapaku belikan kereta kereta kecil warna merah boleh kubawa ke sekolah pon.pon.

ii) Murid menyebut huruf tersebut. iii) Murid memadankan huruf dengan gambar. ii) Guru membimbing murid menulis huruf ¶b· dan ¶d· dengan betul.KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) i) 1 Guru menayangkan kad huruf ¶b· dan ¶d· kepada murid. i) Guru meminta murid mengecam dan mengenalpasti huruf ¶b· dan ¶d· pada senikata lagu. Langkah 2 ( 20 minit) .

i) Guru mengedarkan lembaran kerja pengayaan kepada murid Penutup ( 5 minit) .KUMPULAN Langkah 3 (15 minit) i) 1 Murid mewarna huruf ¶b· dan ¶d· dalam bentuk teka silang kata. ii) Murid menyiapkan latihan dengan bimbingan dari guru.

ii) Murid mengeja dan menyebut semula perkataan yang lengkap tadi. .KUMPULAN Langkah 1 (15 minit) Langkah 2 ( 20 minit) 2 i) Guru meminta murid menamakan objek berdasarkan gambar yang dipamerkan. i) Murid mencantumkan kad suku kata menjadi perkataan yang betul berpandukan gambar dengan bimbingan guru. ii) Murid mengeja nama objek objek berdasarkan gambar secara lisan.

Murid mewarnakan objek gambar bola dan dadu.KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 2 Murid menerima lembaran kerja tentang pemadanan suku kata. ii) Guru membimbing murid. .

KUMPULAN i) Langkah 1 (15 minit) i) Langkah 2 ( 20 minit) 3 Murid menyalin perkataan suku kata tertutup di dalam senikata lagu. Murid membatangkan dan menyebut suku kata tertutup dengan betul ii) Murid membuat latihan tubi mengeja dan menyebut perkataan yang diajar .

ii) Guru memberi penghargaan kepada semua murid kerana menjayakan aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.KUMPULAN i) Langkah 3 (15 minit) Penutup ( 5 minit) i) 3 Murid menulis dan mengeja perkataan yang disebut oleh guru ke dalam buku latihan. . Murid mewarna suku kata KV+KVK di dalam teka silang kata.

5 daripada 6 orang murid dapat menggabung dan membatang suku kata terbuka dan tertutup. .Refleksi : . -Seorang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan dan latih tubi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful