P. 1
Integrasi Aktiviti Main Dalam Pembelajaran Kanak

Integrasi Aktiviti Main Dalam Pembelajaran Kanak

|Views: 536|Likes:
Published by Junaidi Bin Juhari

More info:

Published by: Junaidi Bin Juhari on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 1

HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Integrasi

aktiviti

main hasil

dalam

pembelajaran yang

kanak-kanak berkesan di

adalah samping

penting

untuk

memaksimumkan

pembelajaran

mempengaruhi

perkembangan fizikal kanak-kanak.

1. Huraikan kenyataan di atas dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Craig dan Kremis (1995) serta Doherty dan Brennan (2008). Kemukakan jurnal-jurnal yang berkaitan untuk menyokong ulasan anda.

Dalam alam kanak-kanak, bermain merupakan satu kegiatan yang penting dan tidak dapat dielakkan. Secara am aktiviti bermain boleh didefinisikan sebagai apa-apa kegiatan yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil atau akibat kegiatan itu. Kanak -kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Bermain bukanlah satu kegiatan yang dipaksa malah merupakan perkembangan semulajadi kanak-kanak.

Main dalam konteks prasekolah ialah satu proses yang berstruktur dalam tujuan meningkatkan proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Main juga

merupakan jambatan yang akan dilalui oleh kanak-kanak bermula dari nilai simbolik menuju ke arah situasi pengalaman yang sebenar (Meaning 1977). Menurut teori Rubin, Fein dan Vanderbergh (1983) sesuatu aktiviti itu perlu mempunyai lima perwatakan yang mustahak sebelum ianya dikategorikan sebagai main.

Pendidikan prasekolah telahpun mempunyai kurikulum yang sesuai serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, fizikal dan sosial kanak-kanak. Kurikulum bukan sahaja meliputi mata pelajaran dan

pengalaman terancang yang berlaku dalam bilik darjah tetapi meliputi juga semua kegiatan kebudayaan, kesenian, permainan dan interaksi sosial yang dilakukan oleh kanak-kanak di dalam dan di luar kelas di bawah kelolaan sekolah (Al-Tourny AlSyaibany, 1979: Gordon and Brown, 1989).
1

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI

Semasa bermain. bahasa. Kanak-kanak dapat mengawal emosi di mana mereka akan laluidalam dunia sebenar. Beliau juga berpendapat bahawa melalui penerokaan alam menjadikan kanak-kanak berkebolehan dalam menyelesaikan masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Kategori dalam bermain untuk kanak-kanak adalah untuk deria. Doherty dan Brennan (2008) pula mengkategorikan main kepada dua bentuk iaitu main bebas (free play) dan main berstruktur (structured play). bergusti. main merupakan intipati kreativiti bagi kanak-kanak. gerakan. mereka bebas dari segala peraturan. Main dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. drama dan main berperaturan. Kanak-kanak akan berasa seronok dengan aktiviti fizikal tersebut dan seterusnya meningkatkan kemahiran motor mereka. Melaluinya. Almy (1984) pula menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Struktur mental dapat dibentuk dengan menggunakan kaedah nyanyian dan permainan membantu dalam pembentukan ini. Vygotsky (1967) berpandangan bahawa permainan juga dapat membantu perkembangan pembelajaran dan pengajaran. menyatakan kanak-kanak dapat menyusun pengalaman mereka dengan menggunakan kemampuan fizikal dan mental melalui permainan imaginatif. .UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 2 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Craig dan Kremis (1995) telah menyatakan bahawa terdapat enam kategori dalam bermain. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Setiap kategori ini mempunyai ciri dan fungsi khusus. 2 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Menurut Gordon Brown (2000). Ianya bersifat universal sehingga para pengkaji menyebutnya sebagai refleksi tumbesaran kanak-kanak.

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 3 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Mohd. perkembangan motor kasar dan motor halus. secara tidak langsung memberi banyak faedah terhadap anak-anak tanpa disedari oleh ibu bapa. 3 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . belajar berkerjasama. bermain dengan rakan sebaya. mereka belajar bersosial dan menyelesaikan masalah. mengenal identiti diri sendiri. Mereka menajamkan skema melalui interaksi dengan objek. bukannya menghalang anak-anak bermain kerana apabila anak-anak bermain. tingkah laku prososial. bertoleransi dan bertolak ansur. kemahiran seni dan imaginasi. memori). Kanakkanak banyak belajar melalui aktiviti main yang melibatkan sensori dan juga hasil interaksi mereka dengan orang sekeliling. terdapat duabelas bahagian perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain yakni perkembangan emosi. menyatakan bermain membolehkan kanak-kanak melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh halangan persekitaran terhadap tingkah laku mereka. bahasa penulisan. mereka menunjukkan kemampuan untuk bermain bersama rakan secara tersusun dan berkerjasama. ruang. Apa yang utama ialah ibu bapa seharusnya lebih peka kepada keperluan anak-anak mereka dan sentiasa memberi galakan serta sokongan untuk anak -anak bermain. keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki kea lam persekolahan formal. Apabila usia kanak-kanak bertambah. Di samping itu. Mereka juga akan cuba berdikari dan menunjukkan minat dalam aktiviti main melalui percubaan pelbagai jenis mainan dan mencuba pelbagai cara memanipulasinya. Seperti yang kita sedia maklum. masa. belajar menj di a pemimpin dan pengikut. perkembangan kognitif (nombor. perkembangan kognitif (klasifikasi dan seriasi). melepaskan perasaan mereka. Sharani (2006). Dari sudut psikologi. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan. individu lain dan komunikasi yang berulang-ulang. pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan seseorang kanak-kanak. bermakna dan menyeronokkan dapat memperkembangkan kemahiran. Main adalah satu cara bagaimana kanak -kanak boleh Terdapat banyak definisi main serta pelbagai pandangan yang berbeza terhadap konsep bermain. bahasa percakapan.

Aktiviti pembelajaran dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran perlu terdiri daripada bahan konkrit. lukisan dan membuat persembahan lain-lain aktiviti seperti diarahkan oleh orang dewasa. Oleh itu penggunaan buku kerja. kanak-kanak menunjukkan kebolehan dan keinginan belajar melalui latihan lisan. Katz (1985) menyatakan pendedahan akademik kepada kanak-kanak yang terlalu awal akan merosakk an perkembangan minat belajar kanak-kanak. Pendekatan belajar melalui bermain dirancang supaya penekannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melalui bermain mereka dengan gembira dan senang hati membuat penerokaan. salah satu pembelajaran yang amat berkesan ialah melalui model atau teladan yang sesuai. Khadijah Rohani (1992) mendapati program prasekolah yang menekankan akademik menyebabkan kanak-kanak mengalami kegagalan dan kehilangan kepercayaan diri. 4 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Menurut Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1977). pengajaran guru yang berkesan perlu mengambil kira gaya pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak perlu bermain dengan bahan sebenar dan mengalami peristiwa sebenar sebelum mereka boleh memahami makna simbol sebenar seperti abjad dan nombor. Terdapat banyak teori dan kajian tentang gaya pembelajaran kanak -kanak prasekolah. Keadaan ini akan menjadikan kanak-kanak tertekan. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Di peringkat prasekolah proses pemodelan dan percontohan adalah amat baik untuk mencapai matlamat yang abstrak. bahan sebear dan relevan kepada kehidupan kanak -kanak. kehilangan minat untuk belajar dan menimbulkan masalah pembelajaran di bilik darjah. buku warna dan model yang dibina oleh orang dewasa untuk disalin oleh kanak-kanak adalah tidak sesuai untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun. jelas dan menarik.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 4 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Justeru itu. Pusat Perkembangan Kurikulum menyarankan pendekatan belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. Pada peringkat umur ini.

melibatkan percubaan idea kanak-kanak sendiri. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan. Terdapat empat jenis permainan yakni permainan µsolitary¶. Pusat Perkembangan Kurikulum menggariskan ciri-ciri pendekatan dan belajar interaksi sambil bermain yang dengan menggembirakan. Terdapat kerjasama dan mengamalkan sikap bertolak ansur. 5 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . µCooperative play¶ ialah di mana kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. melibatkan penerokaan kanak-kanak persekitaran.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 5 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping keupayaan kognitif. memberi peluang kanakkanak untuk menumpukan perhatian dan kelonggaran masa bermain. kemahiran motor kasar dan motor halus. Guru kurang untuk campur tangan. dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. Permainan µsolitary¶ adalah di mana kanak-kanak bermain bersendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. Minat sendiri boleh dijadikan minat dalam kumpulan. beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. µAssociative play¶ ialah seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Misalnya. µParallel play¶ pula bermaksud kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Contohnya. permainan µparallel¶. permainan µassociative¶ dan permainan µcooperative¶. Mereka saling lengkap melengkapi. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang tetapi pengkaji percaya jenis permainan ini boleh menjadi pengalaman yang matang dan menggembirakan.

mental dan sosial. bersosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. kestabilan emosi. Di antara faedah yang diperolehi kanak -kanak dengan cara bermain terutamannya dalam permainan aktif. imaginasi dan yang terpenting sekali ialah permainan ini menarik minat dan menggembirakan murid. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan kognitif. Melalui pendekatan bermain juga dapat mengukuhkan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spesifik.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 6 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Imam Al-Ghazali (Hassan Langgulung. 6 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . 1979) menitikberatkan bermain bagi kanakkanak kerana dengan bermain kanak-kanak boleh mengembangkan sifat semulajadi mereka di samping menyuburkan tubuh dan menguatkan otot-otot. Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambilkira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. menguasai daya reka cipta secara konseptual dan di harap kanak kanak dapat melahirkan dan menyatakan perasaan sendiri. menguasai kemahiran manipulasi. Kita tidak sepatutnya menyekat kebebasan kanak-kanak bermain. mengukuhkan perkembangan fizikal. seseorang kanak-kanak dapat belajar mengawal pergerakan dan mengimbang tubuhnya serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. Bahan juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan kanak -kanak. Menurut Caplan dan Caplan (1973). Ini disebabkan bermain banyak mendatangkan faedah kepada mereka terutamanya dari segi fizikal. Bahan konkrit. Melalui aktiviti bermain juga ianya mampu mengurangkan ketegangan mental. main sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsaiah. perkembangan intelek dan sosial di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. Beliau juga menyatakan bermain boleh mendatangkan kegembiraan. daya cipta. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar. benar dan bermakna perlu disediakan untuk menggalakkan komunikasi. Pendekatan ini turut meningka tkan penguasaan kemahiran emosi. koordinasi dan ketangkasan seseorang murid.

kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai. Melalui bermain. Dalam konteks main bebas. Langkah sebegini membantu mengurangkan risiko obesiti dan membantu mereka tidur lena di waktu malam. bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat. mereka memperolehi kebolehan-kebolehan baru yang membawa kepada keyakinan diri serta ketabahan yang diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. Secara ringkasnya. Pakar perkembangan kanak-kanak mengatakan bahawa kanak -kanak yang banyak menghabiskan masa di luar mempunyai perilaku yang lebih baik.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 7 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum). peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Dalam dunia tersebut. Kanak-kanak seharusnya dibenarkan bermain di luar rumah kerana ruang yang luas menggalakkan mereka bebas berlari. kurang nakal serta lebih mudah dikawal. kanak-kanak berupaya mengawal rasa takut sambil berlatih menjadi lebih dewasa atau matang. aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. 7 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . menggembirakan dan bermakna. Selain itu Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan.

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 8 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas. Ada pelbagai teori tentang tujuan dan fungsi permainan. iaitu kanak-kanak boleh menerima maklumat yang membantu perkembangan 8 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . melalui permainan. permainan memainkan peranan asimilasi. telah didapati kanak-kanak mempunyai tenaga yang berlebihan dan kita dapati kanak-kanak sentiasa bermain sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Menurut teori cathartic. adalah dipercayai kanak-kanak menggunakan permainan sebagai cara menghilangkan rasa kekecewaan dan emosi serta mengurangkan ketegangan. Menurut Piaget pula. Kanak-kanak belajar melalui permainan kerana permainan merupakan cara semula jadi kanak-kanak mengenal dunia dan persekitarannya. Melalui permainan. mereka dapat mengenal peranan-peranan diri mereka. Kedua. permainan merupakan aktiviti yang paling penting untuk kanak-kanak prasekolah.

berlari. Aktiviti luar bilik darjah selain dapat mengembangkan perkembangan fizikal kanakkanak. mengamalkan sikap berakhlak mulia dan beretika. Sebagai seorang guru prasekolah. memperluaskan lagi tahap kemahiran berfikir. Aktiviti di luar bilik darjah boleh melibatkan pelbagai kemahiran gerakan motor kasar seperti keseimbangan. 9 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI .UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 9 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 2. Jenis permainan luar bangunaan dapat diklafikasikan mengikut zon aktiviti yang akan diadakan. Guru perlulah menyediakan pelbagai peralatan dan bahan yang boleh diklafikasikan dan diletakkan kepada zon -zon tertentu. berkerjasama dan menambah kemahiran bersosial kanak -kanak. Adalah diharapkan semasa kanak -kanak ini berada di luar bangunan bilik darjah. ianya juga mampu menambah keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi. melompat. ia akan dapat meningkatkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. sentiasa berkeyakinan dan berdisiplin. rohani dan sosial kanak-kanak. Setiap zon akan memainkan peranan yang unik di dalam memperkembangkan tahap jasmani. melahirkan kanak kanak yang sihat dan cergas serta boleh menjadikan kanak -kanak itu seorang kreatif dan imaginatif. berikan cadangan beberapa jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah anda. emosi. Kanak-kanak biasanya gemar memilih aktiviti yang diminatinya semasa berada di ruang luar bangunan. memanjat dan bermain bola. Sokong cadangan anda dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan dan ruang yang ada.

Cadangan pengisian di ruang ini ialah set peralatan permainan memasak. Di zon ini juga kanak-kanak akan memikirkan di zon mana yang ia akan bermain. pili air dan kotak main air. melakonkan cerita berdasarkan pengalaman di rumah dan persekitaran serta mengalami suasana seperti rumah kediaman. melahirkan emosi dan mengembangkan minat serta bakat. iii. berinteraksi dan berkomunikasi. guru hendaklah mengingatkan peraturan bermain pasir yakni pasir hanya dimainkan di dalam kawasan berpasir atau sandpit dan tidak dibenarkan membaling pasir kepada rakan. cangkul plastik. kedai dan klinik. Ruang pondok boleh diwujudkan di dalam atau luar kelas. Semasa bermain pasir. Zon transisi: Ini merupakan zon peralihan yang diletakkan di bahagian hadapan tempat permainan. ii. iv. Zon main drama: Tempat yang sesuai untuk kanak-kanak bermain peranan dan amat berguna untuk memperkembangkan kemahiran sosialisasi dan kemahiran literasi kanak-kanak. pakaian UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 10 . kolam atau pada tempat khas yang telah tersedia bina. Ia diwujudkan bagi membolehkan murid menjalankan aktiviti sendiri. Pada zon ini perlu disediakan satu pondok agar kanak -kanak dapat memainkan peranan dan berinteraksi bersama. Zon main air: Di zon ini merupakan zon yang membolehkan kanak-kanak bermain air samada air itu diletakkan di dalam besin.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 10 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Di antara jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah ialah seperti. penyodok plastik. Ruang ini boleh dimasukkan permainan seperti alat permainan air. Zon main pasir: Di zon ini kanak-kanak dapat membina dan membentuk kekuatan tangan dan jari dan ini membolehkan kanak -kanak itu mengimbangi otot-otot motor halus di dalam mengkoordinasikan mata-tangan kanak-kanak. lori mainan dan sebagainya. Guru hendaklah menyediakan pasir yang bersih dan alat permainan pasir seperti baldi yang kecil. (a) Zon senyap i.

Tujuan permainan buaian ini adalah untuk latihan kekuatan tangan dan membina keyakinan diri. iii. bermain bola dan sebagainya. Seelok-eloknya terdapat banyak pokok dan tempat berpayung untuk kanak-kanak berehat. ii. Zon permainan motor kasar: Merupakan zon yang dilengkapi dengan peralatan permainan seperti papan gelongsor. Saiz tempat duduk ialah 600 x 100 milimeter serta tali buaiannya berukuran 1250-1800 milimeter panjang. terowong dan getah pelapik. Ketinggiannya antara 2000-2100 milimeter. Zon permukaan kasar: Zon ini mengandungi permukaan konkrit yang melibatkan aktiviti bermain seperti melantunkan bola. guli. Zon biasa: Ianya adalah sebuah padang yang mana menggalakkan kanak-kanak berlari. 11 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Kita hendaklah memastikan kerangka yang digunakan stabil dan memastikan tiada unit buaian yang bersentuhan. iv. Tali buaiannya ada lapisan plastisol atau yang setara untuk mengelakkan berlakunnya kecederaan. palang bergayut.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 11 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK doktor dan peralatan perubatan. Zon main buaian: Ini merupakan permainan yang paling diminati oleh kanak-kanak dan aktiviti ini hendaklah diletakkan berjauhan dengan tempat permainan lain untuk tujuan keselamatan. mengayuh basikal dan aktiviti yang banyak melibatkan motor kasar dan penglibatan koordinasi anggota badan. (b) Zon Bising i. melompat. jongkang-jongkit. Selain daripada itu set permainan tradisional seperti congkak. batu seremban dan konda-kondi. papan imbangan. Alat permainan luar disediakan bagi membolehkan murid meningkatkan kemahiran motor kasar dan mendisiplinkan diri semasa menggunakannya.

ianya juga seharusnya dapat membantu kanak-kanak dalam pembentukan dan penyuburan dirinya secara menyeluruh dan seimbang. keselamatan yang memberikan manafaat untuk kanak-kanak. kebolehan. Guru harus bijak menjana kreativiti untuk mewujudkan ruang bermain sebagai pusat pembelajaran tidak formal dengan mengambilkira aspek keselesaan. Memerhati kanak-kanak bermain adalah cara menilai perkembangan dan kemahiran intelektual. emosional dan fizikal mereka. perancang. guru berupaya mengenal kanakkanak. memberi maklum balas ataupun memberi sokongan kepada kanak-kanak walaupun hanya mengangguk kepala ataupun senyuman. Pembahagian ruang mestilah seimbang dengan peyusunan permainan memudahkan pergerakan murid supaya tidak berlanggar di antara satu dengan yang lain dan boleh mendatangkan kecederaan. UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 12 . penyelia dan penilai. Guru perlu memahami keperluan bermain untuk kanak-kanak dan seterusnya mewujudkan ruang bermain ini secara bijaksana dan mengunakannya dengan sepenuhnya. Selain itu. Di samping itu juga setiap prasekolah perlu menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap dan berada di tempat yang selamat serta boleh dicapai.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 12 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Guru juga perlu menitikberatkan soal keselamatan kanak-kanak yang menggunakan kemudahan dan peralatan bermain. Penyusunan permainan tidak melindungi pandangan guru untuk memerhati pergerakan murid. interaksi dan kemahiran motor kanak-kanak. Ini bertujuan agar guru dapat menentukan sama ada kanak-kanak menghadapi masalah ataupun memerlukan bantuan. Semasa kanak-kanak bermain guru haruslah menjalankan peranannya sebagai pemerhati. Guru juga dapat mengenal pasti tahap pemikiran. berupaya menilai kanak-kanak secara berterusan kerana bermain adalah cara belajar yang asas. Di samping itu. sosial. Guru juga sambil memerhati dan menyelia kanak-kanak bermain.

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 13 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kanak-kanak juga perlu diasuh dan diajar untuk mencuci alat permainan. mengeringkannya dan mengembalikannya ke tempat asal selepas digunakan. Guru juga harus memastikan peralatan yang rosak diperbaiki dan seelok-eloknya tidak menggunakannya sehingga dibaiki. Kawasan berpasir hendaklah sentiasa ditutup bagi mengelakkan daripada najis haiwan. Peralatan sukan yang sudah digunakan perlu dibersihkan dan dikembalikan ke stor penyimpanan agar dapat digunakan pada masa yang lain. 13 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI .

33-44. Kurikulum Pendidikan Awal: Ke Arah Pendidikan Holistik.M. Cergas (M) Sdn. Mind in Society. Pendidikan dan Pendidik12. (1967). Craig dan Kremis. Eaglewood Cliffs. M. Doherty dan Brennan. Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Khadijah Rohani. (1958). Vygotsky. L. Cambridge. (1985). Rozumah Baharuddin. Prentice-Hall. Jean Piaget. T. Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Kurikulum 14 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . A Child Right to Play. Prasekolah.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 14 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK RUJUKAN Almy. (1991). Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan. (2003).C. New York: Routledge Field. MA:Harvard University Press. Sharani. (2006). Rohani Abdullah. Perkembangan Kanak-kanak.Washington:NAEYC. (1992). MA: Harvard University Press. Bahagian Pendidikan Guru. (1992). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Infancy. Children today. Kementerian Pendidikan Malaysia. Katz. Nani Menon dan Dr. Mohd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Physical Education and Development 3-11. S. Bhd. (1995). Kementerian Pendidikan Malaysia. The language and thought of the child. L. Cambridge. (1990). Meridian Book. Kursus Perguruan Asas Lima Semester Awal Kanak-Kanak. Early Education:What Should Young Children Be Doing? The National Debate: Yale University Press. (2008). (1984). Administrating for young children.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->