P. 1
Integrasi Aktiviti Main Dalam Pembelajaran Kanak

Integrasi Aktiviti Main Dalam Pembelajaran Kanak

|Views: 536|Likes:
Published by Junaidi Bin Juhari

More info:

Published by: Junaidi Bin Juhari on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 1

HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK

Integrasi

aktiviti

main hasil

dalam

pembelajaran yang

kanak-kanak berkesan di

adalah samping

penting

untuk

memaksimumkan

pembelajaran

mempengaruhi

perkembangan fizikal kanak-kanak.

1. Huraikan kenyataan di atas dengan teori-teori yang dikemukakan oleh Craig dan Kremis (1995) serta Doherty dan Brennan (2008). Kemukakan jurnal-jurnal yang berkaitan untuk menyokong ulasan anda.

Dalam alam kanak-kanak, bermain merupakan satu kegiatan yang penting dan tidak dapat dielakkan. Secara am aktiviti bermain boleh didefinisikan sebagai apa-apa kegiatan yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil atau akibat kegiatan itu. Kanak -kanak bermain bukan kerana ingin akan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Bermain bukanlah satu kegiatan yang dipaksa malah merupakan perkembangan semulajadi kanak-kanak.

Main dalam konteks prasekolah ialah satu proses yang berstruktur dalam tujuan meningkatkan proses perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Main juga

merupakan jambatan yang akan dilalui oleh kanak-kanak bermula dari nilai simbolik menuju ke arah situasi pengalaman yang sebenar (Meaning 1977). Menurut teori Rubin, Fein dan Vanderbergh (1983) sesuatu aktiviti itu perlu mempunyai lima perwatakan yang mustahak sebelum ianya dikategorikan sebagai main.

Pendidikan prasekolah telahpun mempunyai kurikulum yang sesuai serta strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kognitif, afektif, fizikal dan sosial kanak-kanak. Kurikulum bukan sahaja meliputi mata pelajaran dan

pengalaman terancang yang berlaku dalam bilik darjah tetapi meliputi juga semua kegiatan kebudayaan, kesenian, permainan dan interaksi sosial yang dilakukan oleh kanak-kanak di dalam dan di luar kelas di bawah kelolaan sekolah (Al-Tourny AlSyaibany, 1979: Gordon and Brown, 1989).
1

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI

2 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . gerakan. menyatakan kanak-kanak dapat menyusun pengalaman mereka dengan menggunakan kemampuan fizikal dan mental melalui permainan imaginatif. Kanak-kanak dapat mengawal emosi di mana mereka akan laluidalam dunia sebenar. . Doherty dan Brennan (2008) pula mengkategorikan main kepada dua bentuk iaitu main bebas (free play) dan main berstruktur (structured play). Menurut Gordon Brown (2000). Kanak-kanak akan berasa seronok dengan aktiviti fizikal tersebut dan seterusnya meningkatkan kemahiran motor mereka. Semasa bermain. Setiap kategori ini mempunyai ciri dan fungsi khusus. Melaluinya.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 2 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Craig dan Kremis (1995) telah menyatakan bahawa terdapat enam kategori dalam bermain. Vygotsky (1967) berpandangan bahawa permainan juga dapat membantu perkembangan pembelajaran dan pengajaran. Kategori dalam bermain untuk kanak-kanak adalah untuk deria. Ianya bersifat universal sehingga para pengkaji menyebutnya sebagai refleksi tumbesaran kanak-kanak. bahasa. mereka bebas dari segala peraturan. Almy (1984) pula menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiri tanpa mengambil kira tujuan bermain. Main dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. drama dan main berperaturan. main merupakan intipati kreativiti bagi kanak-kanak. kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Beliau juga berpendapat bahawa melalui penerokaan alam menjadikan kanak-kanak berkebolehan dalam menyelesaikan masalah persekitaran dan boleh menjadikan mereka kreatif. Struktur mental dapat dibentuk dengan menggunakan kaedah nyanyian dan permainan membantu dalam pembentukan ini. bergusti.

perkembangan kognitif (nombor. bertoleransi dan bertolak ansur. ruang. Main adalah satu cara bagaimana kanak -kanak boleh Terdapat banyak definisi main serta pelbagai pandangan yang berbeza terhadap konsep bermain.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 3 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Mohd. bermakna dan menyeronokkan dapat memperkembangkan kemahiran. pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan seseorang kanak-kanak. tingkah laku prososial. belajar menj di a pemimpin dan pengikut. secara tidak langsung memberi banyak faedah terhadap anak-anak tanpa disedari oleh ibu bapa. Apabila usia kanak-kanak bertambah. Mereka juga akan cuba berdikari dan menunjukkan minat dalam aktiviti main melalui percubaan pelbagai jenis mainan dan mencuba pelbagai cara memanipulasinya. Kanakkanak banyak belajar melalui aktiviti main yang melibatkan sensori dan juga hasil interaksi mereka dengan orang sekeliling. masa. belajar berkerjasama. bahasa percakapan. melepaskan perasaan mereka. keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki kea lam persekolahan formal. kemahiran seni dan imaginasi. bermain dengan rakan sebaya. Seperti yang kita sedia maklum. mereka menunjukkan kemampuan untuk bermain bersama rakan secara tersusun dan berkerjasama. individu lain dan komunikasi yang berulang-ulang. Di samping itu. Apa yang utama ialah ibu bapa seharusnya lebih peka kepada keperluan anak-anak mereka dan sentiasa memberi galakan serta sokongan untuk anak -anak bermain. Sharani (2006). menyatakan bermain membolehkan kanak-kanak melepaskan ketegangan yang disebabkan oleh halangan persekitaran terhadap tingkah laku mereka. bahasa penulisan. terdapat duabelas bahagian perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain yakni perkembangan emosi. mengenal identiti diri sendiri. Dari sudut psikologi. mereka belajar bersosial dan menyelesaikan masalah. perkembangan kognitif (klasifikasi dan seriasi). 3 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . memori). Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan. perkembangan motor kasar dan motor halus. Mereka menajamkan skema melalui interaksi dengan objek. bukannya menghalang anak-anak bermain kerana apabila anak-anak bermain.

Pada peringkat umur ini. Keadaan ini akan menjadikan kanak-kanak tertekan. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran perlu terdiri daripada bahan konkrit. Pusat Perkembangan Kurikulum menyarankan pendekatan belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan bermakna. jelas dan menarik. Menurut Teori Pembelajaran Sosial Bandura (1977). bahan sebear dan relevan kepada kehidupan kanak -kanak. kehilangan minat untuk belajar dan menimbulkan masalah pembelajaran di bilik darjah. Khadijah Rohani (1992) mendapati program prasekolah yang menekankan akademik menyebabkan kanak-kanak mengalami kegagalan dan kehilangan kepercayaan diri. pengajaran guru yang berkesan perlu mengambil kira gaya pembelajaran kanak-kanak. lukisan dan membuat persembahan lain-lain aktiviti seperti diarahkan oleh orang dewasa. penemuan dan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semulajadi. Oleh itu penggunaan buku kerja. 4 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Di peringkat prasekolah proses pemodelan dan percontohan adalah amat baik untuk mencapai matlamat yang abstrak. Kanak-kanak perlu bermain dengan bahan sebenar dan mengalami peristiwa sebenar sebelum mereka boleh memahami makna simbol sebenar seperti abjad dan nombor.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 4 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Justeru itu. Pendekatan belajar melalui bermain dirancang supaya penekannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana melalui bermain mereka dengan gembira dan senang hati membuat penerokaan. Terdapat banyak teori dan kajian tentang gaya pembelajaran kanak -kanak prasekolah. Katz (1985) menyatakan pendedahan akademik kepada kanak-kanak yang terlalu awal akan merosakk an perkembangan minat belajar kanak-kanak. kanak-kanak menunjukkan kebolehan dan keinginan belajar melalui latihan lisan. buku warna dan model yang dibina oleh orang dewasa untuk disalin oleh kanak-kanak adalah tidak sesuai untuk kanak-kanak berumur antara empat hingga enam tahun. salah satu pembelajaran yang amat berkesan ialah melalui model atau teladan yang sesuai.

Pusat Perkembangan Kurikulum menggariskan ciri-ciri pendekatan dan belajar interaksi sambil bermain yang dengan menggembirakan. Misalnya. 5 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . µParallel play¶ pula bermaksud kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Guru kurang untuk campur tangan. Contohnya. Permainan µsolitary¶ adalah di mana kanak-kanak bermain bersendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. kemahiran motor kasar dan motor halus. dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang tetapi pengkaji percaya jenis permainan ini boleh menjadi pengalaman yang matang dan menggembirakan.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 5 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Oleh itu penekanan kepada pendekatan ini menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran itu menggembirakan di samping keupayaan kognitif. melibatkan penerokaan kanak-kanak persekitaran. memberi peluang kanakkanak untuk menumpukan perhatian dan kelonggaran masa bermain. Minat sendiri boleh dijadikan minat dalam kumpulan. keinginan untuk meneroka bagi memenuhi perasaan ingin tahu. permainan µassociative¶ dan permainan µcooperative¶. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan. Mereka saling lengkap melengkapi. µCooperative play¶ ialah di mana kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. Terdapat empat jenis permainan yakni permainan µsolitary¶. beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut. permainan µparallel¶. melibatkan percubaan idea kanak-kanak sendiri. Terdapat kerjasama dan mengamalkan sikap bertolak ansur. serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. µAssociative play¶ ialah seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan.

koordinasi dan ketangkasan seseorang murid. Beliau juga menyatakan bermain boleh mendatangkan kegembiraan. Pelaksanaan pendekatan belajar melalui bermain hendaklah dijalankan dengan mengambilkira hasil pembelajaran yang ingin dicapai dan ditentukan. menguasai daya reka cipta secara konseptual dan di harap kanak kanak dapat melahirkan dan menyatakan perasaan sendiri. Bahan konkrit. seseorang kanak-kanak dapat belajar mengawal pergerakan dan mengimbang tubuhnya serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. Di antara faedah yang diperolehi kanak -kanak dengan cara bermain terutamannya dalam permainan aktif.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 6 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Imam Al-Ghazali (Hassan Langgulung. Ini disebabkan bermain banyak mendatangkan faedah kepada mereka terutamanya dari segi fizikal. Pendekatan ini turut meningka tkan penguasaan kemahiran emosi. 6 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . daya cipta. main sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsaiah. Menurut Caplan dan Caplan (1973). menguasai kemahiran manipulasi. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan kognitif. Melalui aktiviti bermain juga ianya mampu mengurangkan ketegangan mental. Melalui pendekatan bermain juga dapat mengukuhkan konsep pembelajaran dari umum kepada yang lebih spesifik. 1979) menitikberatkan bermain bagi kanakkanak kerana dengan bermain kanak-kanak boleh mengembangkan sifat semulajadi mereka di samping menyuburkan tubuh dan menguatkan otot-otot. kestabilan emosi. kerehatan bagi kanak-kanak selepas penat belajar. perkembangan intelek dan sosial di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal. bersosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Kita tidak sepatutnya menyekat kebebasan kanak-kanak bermain. Bahan juga perlu sesuai dan berfaedah kepada perkembangan kanak -kanak. imaginasi dan yang terpenting sekali ialah permainan ini menarik minat dan menggembirakan murid. mengukuhkan perkembangan fizikal. mental dan sosial. benar dan bermakna perlu disediakan untuk menggalakkan komunikasi.

7 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Selain itu Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Pakar perkembangan kanak-kanak mengatakan bahawa kanak -kanak yang banyak menghabiskan masa di luar mempunyai perilaku yang lebih baik. mempelbagaikan perbendaharaan kata serta membenarkan kesalahan dan pembetulan bahasa.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 7 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Permainan juga dapat memberi pengalaman tentang keadilan. Kanak-kanak seharusnya dibenarkan bermain di luar rumah kerana ruang yang luas menggalakkan mereka bebas berlari. peraturan-peraturan dan kesamaan serta memperkuatkan kebolehan berfikir dalam pelbagai cara. Secara ringkasnya. belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat. Langkah sebegini membantu mengurangkan risiko obesiti dan membantu mereka tidur lena di waktu malam. Dalam konteks main bebas. Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum). kurang nakal serta lebih mudah dikawal. kanak-kanak dapat melatih bahasa yang baru dikuasai. Dalam dunia tersebut. Melalui bermain. mereka memperolehi kebolehan-kebolehan baru yang membawa kepada keyakinan diri serta ketabahan yang diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran mendatang. aktiviti main dapat memberangsangkan perkembangan bahasa. kanak-kanak berupaya mengawal rasa takut sambil berlatih menjadi lebih dewasa atau matang. bermain adalah satu bentuk kesenian kanak-kanak. menggembirakan dan bermakna.

permainan memainkan peranan asimilasi. Ada pelbagai teori tentang tujuan dan fungsi permainan. Kedua. Menurut teori cathartic. permainan merupakan aktiviti yang paling penting untuk kanak-kanak prasekolah.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 8 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kesimpulan Berdasarkan huraian di atas. iaitu kanak-kanak boleh menerima maklumat yang membantu perkembangan 8 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . telah didapati kanak-kanak mempunyai tenaga yang berlebihan dan kita dapati kanak-kanak sentiasa bermain sama ada di dalam ataupun di luar bilik darjah. Menurut Piaget pula. Kanak-kanak belajar melalui permainan kerana permainan merupakan cara semula jadi kanak-kanak mengenal dunia dan persekitarannya. melalui permainan. mereka dapat mengenal peranan-peranan diri mereka. adalah dipercayai kanak-kanak menggunakan permainan sebagai cara menghilangkan rasa kekecewaan dan emosi serta mengurangkan ketegangan. Melalui permainan.

Aktiviti di luar bilik darjah boleh melibatkan pelbagai kemahiran gerakan motor kasar seperti keseimbangan. mengamalkan sikap berakhlak mulia dan beretika. berkerjasama dan menambah kemahiran bersosial kanak -kanak. berlari. melompat. memanjat dan bermain bola. Jenis permainan luar bangunaan dapat diklafikasikan mengikut zon aktiviti yang akan diadakan. berikan cadangan beberapa jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah anda. Guru perlulah menyediakan pelbagai peralatan dan bahan yang boleh diklafikasikan dan diletakkan kepada zon -zon tertentu. Sebagai seorang guru prasekolah. 9 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . ia akan dapat meningkatkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. memperluaskan lagi tahap kemahiran berfikir. ianya juga mampu menambah keupayaan kanak-kanak untuk berinteraksi.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 9 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 2. Adalah diharapkan semasa kanak -kanak ini berada di luar bangunan bilik darjah. rohani dan sosial kanak-kanak. Setiap zon akan memainkan peranan yang unik di dalam memperkembangkan tahap jasmani. Aktiviti luar bilik darjah selain dapat mengembangkan perkembangan fizikal kanakkanak. Sokong cadangan anda dengan mengambil kira ciri-ciri keselamatan dan ruang yang ada. emosi. Kanak-kanak biasanya gemar memilih aktiviti yang diminatinya semasa berada di ruang luar bangunan. sentiasa berkeyakinan dan berdisiplin. melahirkan kanak kanak yang sihat dan cergas serta boleh menjadikan kanak -kanak itu seorang kreatif dan imaginatif.

Guru hendaklah menyediakan pasir yang bersih dan alat permainan pasir seperti baldi yang kecil. Cadangan pengisian di ruang ini ialah set peralatan permainan memasak. kolam atau pada tempat khas yang telah tersedia bina. kedai dan klinik. Semasa bermain pasir. pakaian UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 10 . Ia diwujudkan bagi membolehkan murid menjalankan aktiviti sendiri. Zon main drama: Tempat yang sesuai untuk kanak-kanak bermain peranan dan amat berguna untuk memperkembangkan kemahiran sosialisasi dan kemahiran literasi kanak-kanak. iii. (a) Zon senyap i. iv. Zon main air: Di zon ini merupakan zon yang membolehkan kanak-kanak bermain air samada air itu diletakkan di dalam besin. cangkul plastik. Ruang ini boleh dimasukkan permainan seperti alat permainan air. melakonkan cerita berdasarkan pengalaman di rumah dan persekitaran serta mengalami suasana seperti rumah kediaman. Zon transisi: Ini merupakan zon peralihan yang diletakkan di bahagian hadapan tempat permainan. Zon main pasir: Di zon ini kanak-kanak dapat membina dan membentuk kekuatan tangan dan jari dan ini membolehkan kanak -kanak itu mengimbangi otot-otot motor halus di dalam mengkoordinasikan mata-tangan kanak-kanak. penyodok plastik.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 10 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Di antara jenis mainan luar bangunan yang sesuai untuk dipraktikkan di sekolah ialah seperti. berinteraksi dan berkomunikasi. ii. lori mainan dan sebagainya. Ruang pondok boleh diwujudkan di dalam atau luar kelas. Di zon ini juga kanak-kanak akan memikirkan di zon mana yang ia akan bermain. Pada zon ini perlu disediakan satu pondok agar kanak -kanak dapat memainkan peranan dan berinteraksi bersama. melahirkan emosi dan mengembangkan minat serta bakat. guru hendaklah mengingatkan peraturan bermain pasir yakni pasir hanya dimainkan di dalam kawasan berpasir atau sandpit dan tidak dibenarkan membaling pasir kepada rakan. pili air dan kotak main air.

Seelok-eloknya terdapat banyak pokok dan tempat berpayung untuk kanak-kanak berehat. (b) Zon Bising i. palang bergayut. Zon biasa: Ianya adalah sebuah padang yang mana menggalakkan kanak-kanak berlari. 11 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Tali buaiannya ada lapisan plastisol atau yang setara untuk mengelakkan berlakunnya kecederaan. iii. jongkang-jongkit. Saiz tempat duduk ialah 600 x 100 milimeter serta tali buaiannya berukuran 1250-1800 milimeter panjang. Selain daripada itu set permainan tradisional seperti congkak. terowong dan getah pelapik. Tujuan permainan buaian ini adalah untuk latihan kekuatan tangan dan membina keyakinan diri. Ketinggiannya antara 2000-2100 milimeter. guli. Alat permainan luar disediakan bagi membolehkan murid meningkatkan kemahiran motor kasar dan mendisiplinkan diri semasa menggunakannya. iv. Zon main buaian: Ini merupakan permainan yang paling diminati oleh kanak-kanak dan aktiviti ini hendaklah diletakkan berjauhan dengan tempat permainan lain untuk tujuan keselamatan. batu seremban dan konda-kondi. melompat. papan imbangan. Kita hendaklah memastikan kerangka yang digunakan stabil dan memastikan tiada unit buaian yang bersentuhan. bermain bola dan sebagainya. ii.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 11 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK doktor dan peralatan perubatan. Zon permainan motor kasar: Merupakan zon yang dilengkapi dengan peralatan permainan seperti papan gelongsor. mengayuh basikal dan aktiviti yang banyak melibatkan motor kasar dan penglibatan koordinasi anggota badan. Zon permukaan kasar: Zon ini mengandungi permukaan konkrit yang melibatkan aktiviti bermain seperti melantunkan bola.

ianya juga seharusnya dapat membantu kanak-kanak dalam pembentukan dan penyuburan dirinya secara menyeluruh dan seimbang. memberi maklum balas ataupun memberi sokongan kepada kanak-kanak walaupun hanya mengangguk kepala ataupun senyuman. Di samping itu juga setiap prasekolah perlu menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap dan berada di tempat yang selamat serta boleh dicapai. keselamatan yang memberikan manafaat untuk kanak-kanak. Memerhati kanak-kanak bermain adalah cara menilai perkembangan dan kemahiran intelektual. sosial. Di samping itu. interaksi dan kemahiran motor kanak-kanak. penyelia dan penilai. emosional dan fizikal mereka. Pembahagian ruang mestilah seimbang dengan peyusunan permainan memudahkan pergerakan murid supaya tidak berlanggar di antara satu dengan yang lain dan boleh mendatangkan kecederaan. Guru perlu memahami keperluan bermain untuk kanak-kanak dan seterusnya mewujudkan ruang bermain ini secara bijaksana dan mengunakannya dengan sepenuhnya. Semasa kanak-kanak bermain guru haruslah menjalankan peranannya sebagai pemerhati. Guru juga sambil memerhati dan menyelia kanak-kanak bermain. Ini bertujuan agar guru dapat menentukan sama ada kanak-kanak menghadapi masalah ataupun memerlukan bantuan. guru berupaya mengenal kanakkanak. UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI 12 . Penyusunan permainan tidak melindungi pandangan guru untuk memerhati pergerakan murid. Selain itu. perancang. kebolehan. berupaya menilai kanak-kanak secara berterusan kerana bermain adalah cara belajar yang asas. Guru harus bijak menjana kreativiti untuk mewujudkan ruang bermain sebagai pusat pembelajaran tidak formal dengan mengambilkira aspek keselesaan.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 12 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Guru juga perlu menitikberatkan soal keselamatan kanak-kanak yang menggunakan kemudahan dan peralatan bermain. Guru juga dapat mengenal pasti tahap pemikiran.

UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 13 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK Kanak-kanak juga perlu diasuh dan diajar untuk mencuci alat permainan. Kawasan berpasir hendaklah sentiasa ditutup bagi mengelakkan daripada najis haiwan. Guru juga harus memastikan peralatan yang rosak diperbaiki dan seelok-eloknya tidak menggunakannya sehingga dibaiki. mengeringkannya dan mengembalikannya ke tempat asal selepas digunakan. 13 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Peralatan sukan yang sudah digunakan perlu dibersihkan dan dikembalikan ke stor penyimpanan agar dapat digunakan pada masa yang lain.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (1995). Vygotsky. (2003). Infancy. Jean Piaget. Sharani. Cergas (M) Sdn. A Child Right to Play. Cambridge. Kementerian Pendidikan Malaysia. L. Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan. Kursus Perguruan Asas Lima Semester Awal Kanak-Kanak. Doherty dan Brennan. 33-44. Physical Education and Development 3-11. Kurikulum Pendidikan Awal: Ke Arah Pendidikan Holistik. (1984). Dewan Bahasa dan Pustaka. Panduan Kurikulum 14 UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA | JUNAIDI BIN JUHARI . Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1990). MA: Harvard University Press. (1958). (1991). L. (1992). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Bhd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Children today. (2008). Administrating for young children.Washington:NAEYC. Prasekolah. (1967). Mohd. S. Kuala Lumpur. Early Education:What Should Young Children Be Doing? The National Debate: Yale University Press. Meridian Book. New York: Routledge Field. T. Rozumah Baharuddin. Perkembangan Kanak-kanak. Rohani Abdullah. (1985). (1992). Khadijah Rohani. MA:Harvard University Press. (2006). Mind in Society. Cambridge. Nani Menon dan Dr.C.M. Kuala Lumpur. Craig dan Kremis. Eaglewood Cliffs. Katz. The language and thought of the child. Prentice-Hall.UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA 14 HBPS4203: PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK RUJUKAN Almy. M. Pendidikan dan Pendidik12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->