Modul 1 Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: Kesihatan Fizikal : Kesihatan Diri dan Reproduktif : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri. : 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi ± menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. : Keusahawanan (Sikap : Kesanggupan belajar dari kesilapan.) : Ubat gigi, Berus gigi, model gigi

EMK Bahan Bantuan Pengajaran

Langkah Pengajaran

1. Periksa kebersihan gigi murid di bilik darjah. Bersoal jawab dengan murid tentang kebersihan dan penjagaan gigi. 2. Bincang mengenai cara menggosok gigi. (Demonstrasi/tunjukcara oleh guru) 3. menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. (Lembaran Kerja 1) 4. Murid menggosok gigi dengan betul.

Refleksi

: