P. 1
Definisi Syirik Dan Kufur

Definisi Syirik Dan Kufur

|Views: 738|Likes:
Published by Muhammad Nasih Amc

More info:

Published by: Muhammad Nasih Amc on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

Syirik Syirik yaitu: Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah

, seperti berdoa kepada selain Allah disamping berdo¶a kepada Allah Memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih (kurban), bernadzar, berdo¶a dan sebagiannya kepada selain-Nya. Firman Allah dalam: a) QS Luqman (31):13 Artinya: ³Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: ³Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar.´ b) QS Al-An¶am (6):88 Artinya: ³Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.´´ Syirik adalah dosa yang paling besar Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim: ³Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?, µKami menjawab, Ya wahai Rasulullah!¶, Beliau bersabda, Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.´ Jenis Syirik Syirik Besar Mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal didalam neraka, a.l:
y y y

Memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Mendekatkan diri kepadaNya dengan penyembelihan kurban atau nadzar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin atau syaithan Takut kepada orang-orang yang telah mati, jin atau syaithan

QS Yunus (10):18 Artinya: ³Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka dan tidak kemanfa¶atan, dan mereka berkata: ³Mereka itu adalah pemberi syafa¶at kepada kami di sisi Allah.´ Katakanlah: ³Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahui-Nya baik di langit dan tidak dibumi?´ Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dan apa yang mereka mempersekutukan.´ Syirik besar ada 4 macam: a. Syirik Dakwah (Do¶a) disamping dia berdo¶a kepada Allah ia berdo¶a kepada selainNya

kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia sialah apa yang telah mereka kerjakan(16). tiba-tiba mereka mempersekutukan. bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Keinginan dan Tujuan menunjukan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah QS Huud (11): 15-16 Artinya: ³Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. seperti riya¶ (ingin dipuji orang) dan sum¶ah (ingin didengar orang) .´ b. dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya. mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan(15).QS Al-Ankabut (29):65 Artinya: ³Maka apabila mereka naik kapal mereka mendo¶a kepada Allah dengan memurnikan keta¶atan kepada-Nya.´ d. Syirik Mahabbah (Kecintaan) menyamakan QS selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan QS Al-Baqarah (2):165 Artinya: ³Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Adapun orang orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan semesta alam. tidak ada Tuhan selain Dia.´ c. maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat. Syirik Zhahir (nyata) syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan QS At-Takwir (81):29 Artinya: ³Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.´ b. Syirik Khafi (tersembunyi) syirik dalam hal keiginan dan niat. Syirik Niat. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat.´ Syirik Kecil Tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam Syirik kecil ada 2 macam: a. Syirik Keta¶atan menta¶ati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah QS At-Taubah (9):31) Artinya: ³Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan Al Masih putera Maryam. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa .

bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah. ³Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu. dan tangkaplah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan tempatnya ialah neraka. yang diwahyukan kepadaku: ³Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa.´ (QS.´ (QS. ³Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. .´ Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. ³Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ³Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam´.(QS Al-Kahfi (18):110) Artinya: ³Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Seandainya mereka mempersekutukan Allah. tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Pelaku syirik halal darah dan hartanya (diperangi). ³Itulah petunjuk Allah. Merupakan kezhaliman yang terbesar. Pelaku syirik haram masuk surga dan kekal di neraka. padahal Al Masih (sendiri) berkata: ³Hai Bani Israil. maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.¶´ (QS. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Syirik menghapuskan seluruh amal. Az Zumar: 65) 5.´ (QS. An Nisaa¶: 48) 3. maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Luqman: 13) 2. janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. ³Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.´ Syirik memiliki kejelekan dan bahaya yang sangat banyak di antaranya sebagai berikut: 1.´ (QS.¶´ (QS. Al An¶am: 88) ³Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi -nabi) yang sebelummu: µJika kamu mempersekutukan (Tuhan). At Taubah: 5) 6. Syirik merupakan dosa besar yang terbesar. maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: µHai anakku. Al Maidah: 72) 4. sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu´ Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah. maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.

ibadah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik." (QS 10:106) 2. dibangun makam para ulama yang sangat dihormati oleh kaumnya pada masa hidupnya. Bukhari Muslim) Fenomena Syirik Perbuatan musyrik merupakan aktivitas yang sudah ada sejak zaman dahulu. (QS Al-An'am :162) . Menyembelih di kuburan para wali atau Nabi Pada jaman jahiliyah penyembelihan binatang di lokasi berhala dan patung orang shalih." (HR Imam Malik dalam kitab Al Muwatha) 3." (HR Bukhari) Diantara fenomena syirik yang sering dan banyak sekali terjadi adalah: 1.³Maukah aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar?´ Para sahabat menjawab. hendaknya kita banyak belajar dari sejarah dan pengalaman. (QS An-Nisa :48) Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah. semakin banyak bentuk-bentuk kemusyrikan. hidup dan matiku ha nyalah untuk Allah. Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya tidak boleh beristighostah kepadaku tapi istighostah itu hanya kepada Allah saja". ³Tentu wahai Rasulullah. masuklah ia ke dalam neraka. durhaka kepada orang tua?´ (HR. Mengingat maraknya fenomena tersebut. Mengubur orang-orang shalih di masjid Banyak kita temui di negara-negara Islam. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. Allah SWT berfirman: Katakanlah: "Sesungguhnya shalat. semakin samar mana yang musyrik atau bukan. Bertambah tahun. bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Bahkan tidak sedikit sampai sekarang pun masih ada yang meyakini hal tersebut sebagai amal shaleh. Tuhan semesta alam. sebab jika kamu berbuat (yang demikian itu) maka sesungguhnya kamu kalau b egitu termasuk orang-orang yang zhalim. Rasulullah SAW bersabda : " Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. berapa banyak kaum yang binasa dan tertimpa azab akibat perbuatan menyekutukan Allah SWT.´ Nabi bersabda: ³Syirik kepada Allah. (HR Ath-Thabrani) Hal tersebut dikuatkan dalam firman Allah SAW : Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfa'at dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah. Berdo'a kepada selain Allah Kita sering mendapatkan informasi bahwa dilaksanakannya doa bersama yang tidak ditujukan kepada Allah.

Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur. Jenis Kufur Ditinjau dari berat tidaknya dosa ada dua macam . Hal tersebut terjadi akibat dorongan hawa nafsu." (Muttafaq 'Alaihi). kufur artinya ingkar terhadap Allah swt. Dan berhati hatilah kamu terhadap mereka.4. 5. Sebaliknya yang diperbolehkan adalah kita ingin pergi ke Madinah Al-Munawwarah dan mengatakan kami pergi ziarah ke masjid Nabawi. yaitu kufur besar dan kufur kecil. atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? (QS Al-Maidah :50). kufur artinya menutupi. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Melakukan perjalanan menuju kuburan Kita sering mendengar istilah ziarah. (QS Al-Maidah :49) Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. baik dengan mendustakannya maupun tidak. sedangkan menurut terminology syariat. Berhukum kepada Selain hukum Allah Banyak kita jumpai dalam sebuah pengambilan keputusan atau menentukan hukum perundang-undangan yang dibuat oleh manusia tidak sesuai dengan Al-Quran. Perbedaannya. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. namun makna tersebut disalah-artikan menjadi acara perjalanan menuju makam orang-orang shaleh yang diyakini akan memberikan berkah. Mengenai hal itu Rasulullah SAW bersabda : "Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali pada tiga masjid : masjidil haram. tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. KUFUR Kufur Secara etimologi. Allah swt berfirman : Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak .Kufur karena mendustakan. Bahkan bertolak belakang dengan hadits-hadits shahih. Kufur besar adalah kufur yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. dan kufur besar ini ada lima macam : . kalau mendustakan berarti menentang dan menolak. masjidku ini dan masjidil aqsho. dan memberi salam penghormatan kepada Rasulullah SAW. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

maka ia telah kafir atau musyrik . (QS. Para pelaku dosa-dosa tersebut bukan menjadi kafir. lihatlah firman Allah : Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya.Kufur karena berpaling. dalilnya adalah firman Allah swt : Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Bahkan dalam ayat lain. Allah berfirman : Dan dia memasuki kebunnya sedang ia zalim terhadap dirinya sendiri. Dan jika ada dua golongan dari orang -orang mu min berperang maka damaikanlah antara keduanya.Kufur karena enggan dan sombong. dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku. (QS. 63:3) Kufur kecil. (QS. kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir . Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka .Kufur karena ragu. Kawannya (yang mu min) berkata kepadanya sedang dia bercakap -cakap dengannya : Apakah kamu kafir kepada (Rabb) yang menciptakan kamu dari tanah. dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). dan aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Rabbku . (QS. 2:34) . kemudian dari setetes air mani. di wajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. karena Allah berfirman : Hai orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah. padahal ia tahu dan membenarkannya. Allah berfirman : Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat : Sujudlah kamu kepada Adam . Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu .itu datang kepadanya ? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang -orang yang kafir ? (QS. (QS. 29:68) . dalilnya firman Allah : Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman.. Rabbku. bahkan menjadikannya sebagai saudara bagi wa li yang berhak melakukan qishosh. Rasulullah SAW bersabda : Mencaci seorang muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran . lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna . Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah. adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. 18:35-36). tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. (QS. pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu . ia berkata : Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. 46:3) . karena itu mereka tidak dapat mengerti . kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati. (QS. Contohnya seperti kufur nikmat sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya : Mereka mengetahui nikmat Allah.Kufur karena nifaq. lebih jelas lagi Allah menyebut kelompok yang saling bunuh dengan sebutan mukmin. Termasuk juga bersumpah dengan selain Allah. 16:83). Termasuk juga membunuh orang muslim. 2:178). Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebut dalam al-Quran dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur. (QS. dan ia adalah kufur amali. Allah tidak mengeluarkan si pembunuh dari golongan orang-orang beriman. hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik. 18:37 -38) . walaupun dalam redaksi hadits disebut kafir. dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang -orang yang kafir . maka sujudlah mereka kecuali iblis. 2:178).

kufur amaliy. (QS. dan kufur I tiqodi. karena ada yang timbul dari ucapan. seperti bersumpah dengan nama selain Allah. maka kufur ada tiga macam : kufur qouliy.02/Safar-Rabi ul Awwal 1427H/2006M . Sesungguhnya orang-orang mu min adalah bersaudara. 49:9). Ada juga orang yang mengaku nabi. ini disebut kufur amaliy.kembali. (QS. maka apabila dia ingin bertaubat maka harus mengucapkan dua kalimah syahadat. dll. edisi : 021/th. hal yang semacam ini sering terjadi dari dulu sampai sekarang. seperti meyakini bahwa tidak ada tuhan yang menciptakan alam. Tiga macam kekufuran ini dilihat dari mana timbulnya. ada yang timbul dari perbuatan. Sedangkan k ufur kecil bagi sipelaku mendapat dosa yang besar dan akan diazab di akhirat nanti apabila dia tidak bertaubat. ini termasuk kufur besar karena mengingkari bahwa nabi Muammad SAW adalah nabi akhir zaman. Bahaya kufur Kufur besar dapat dapat mengeluarkan kita dari agama atau murtad. seperti membunuh orang mukmin. 49:10) Ada pun dilihat dari segi macam. Fenomena kufur Yang sering terjadi dimasyarakat adalah kufur kecil. Sesung guhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. kepada perintah Allah. Jenis kufur ini ada yang termasuk kufur besar. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. karena itu damaikanlah antara kedua sauda ramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Sumber :Majalah islami Labbaik . ada yang timbul dari keyakinan disebut kufur I tiqodiy. ini disebut kufur qouliy (ucapan). jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah). atau Isa adalah anak Allah. seperti membunuh orang muslim dll.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->