RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BULAN/ MINGGU BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN 1.

0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN Minggu 1 (4 Jan - 8 Jan) 2 Waktu
1.1

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN/ CADANGAN AKTIVITI

Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki keperluan Maslow

Aras 1 1. Menyatakan maksud: a. keperluan b. kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak
1.

Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan

Minggu 1 & 2 (4 Jan - 15 Jan) 2 Waktu

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran 3. Membezakan maksud pengeluaran a. Barang
1.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran

1

b. Aras 3
1.

Perkhidmatan

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran

Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambarajah mental struktur asas aktiviti pengeluaran Minggu 2 & 3 (11 Jan - 15 Jan) 2 Waktu 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

Aras1 Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran
1.

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran

Minggu 2 & 3 (18 Jan - 22 Jan) 2 Waktu

Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan
b.

Aras2 Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara
1.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya

Minggu 3 (18 Jan-22 Jan) 1 Waktu

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengkhususan 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan
1.

Pelajar mengelaskan jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan

Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

2

Minggu 4 (25 Jan . Maksud perniagaan c.5 Sistem Barter a.5 (25 Jan . Bantuan Perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2. Mengkritik sistem barter 2.29 Jan) 2 Waktu 1. Menyediakan carta aliran unsurunsur perdagangan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks Aras 2 Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan 1. Menerangkan jenis bantuan perniagaan 3. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan 1.0 UNSUR PERDAGANGAN Minggu 4 . 3 .Kuiz Aras 2 1.Ujian pendek .1 Perdagangan a.5 Feb) 4 Waktu 2. Menghurai kelemahan sistem barter Aras 3 1. Menyatakan maksud sistem barter Mengenalpasti kelemahan sistem barter Perbincangan tentang kelemahan sistem barter Latihan penilaian . Maksud perdagangan b. 2. Maksud sistem barter b. Kelemahan sistem barter Simulasi sistem barter Aras 1 1.

15 Feb) Cuti Tahun Baru Cina 4 . Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Melengkapkan carta aliran saluran agihan (14 Feb .1 Minggu 6 (8 Feb-12 Feb) 1 Waktu a. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran.12 Feb) 2 Waktu Kaitan pengeluaran perdagangan dan perniagaan d. Aras 3 Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 1. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran.Aras 3 Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan 1. perdagangan dan perniagaan 1. Minggu 6 (8 Feb . perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian (30 Jan) Cuti Thaipusam 3. Aras 1 1.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan dalam negeri Maksud perniagaan dalam negeri 3.

Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan.8 (16 Feb – 25 Feb) 4 Waktu 3.Minggu 7 (16 Feb .2 Saluran agihan a. Jenis-jenis perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan Peruncit besar-besaran Aras 1 1. Minggu 7 .5 Mac) 4 Waktu c. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besarbesaran 2. Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam Edagang 5 . Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecilkecilan dan besar-besaran Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit Minggu 8 . Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 1. Jenis-jenis saluran agihan Aras 1 Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan 1.3 Perniagaan runcit a. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1. Mengenalpasti fungsi peruncit 2.9 (22 Feb . Fungsi peruncit dalam saluran agihan b.19 Feb) 1 Waktu 3. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 2 Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1.

Aras 1 6 . Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan (8 Mac . 2. Fungsi pemborong dalam saluran agihan Aras 1 Mengenalpasti fungsi pemborong.26 Mac ) 2 Waktu 3. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 3 Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 1.12 Mac) (13 Mac .21Mac) Ujian bulanan Cuti Pertengahan Penggal Pertama Minggu 11 (22 Mac .4 Perniagaan Borong a. Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong 1.Aras 2 mesin peruncitan automatik pesanan mel francais jualan langsung E-dagang televisyen interaktif katalog shop 1.

Pemborong berfungsi terhad iii. Pemborong berfungsi penuh ii. b.2 April ) 2 Waktu Aras 2 c. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 3. Ejen dan Broker Aras 2 Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2.2 April ) 2 Waktu Jenis-jenis perniagaan borong i. Perbincangan kes atau situasinsebenar penjualan barangan yang tidak memerlukan khidmat pemborong 7 . Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar Minggu 12 (29 Mac . Minggu 11 & 12 (22 Mac .Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong 1. Menghuraikan aktiviti ejen dan broker 1. Pengambilalihan fungsi pemborong Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong 2.

Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 3.16 April) 2 Waktu Aras 1 Sambungan . syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. a.Aras 3 1. Dokumen yang terlibat sebelum.5 Dokumen perniagaan dalam negeri. Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri Menghasilkan folio dokumen perniagaan Aras 2 Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 2. semasa dan selepas urusniaga Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen 2. Mengkritik peranan pemborong Minggu 13 (5 April . Minggu 13 & 14 (5 April . syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri 1.9 April) 2 Waktu 3.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli Mengenalpasti jenis-jenis diskaun. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun. Menyediakan dokemen perniagaan yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang berlaku Latihan pengiraan Aras 2 8 .

Jualan kredit i. Aras 3 1.6 Kaedah jualan a. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Minggu 14 (12 April-16 April) 2 Waktu Sambungan . Jenis-jenis jualan kredit. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli dan selepas membeli Aras 2 Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. Jualan tunai i. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai 3. Maksud jualan kredit ii. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b. Maksud jualan tunai.Mengira diskaun. Melengkapkan dokumen perniagaan Latihan menjawab soalan dokumen perniagaan Minggu 15 (19 April-23 April) 2 Waktu 3. . Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan Merancang jualan Simulasi melayan pelanggan 9 . ii. amaun bayaran dan komisen 2.sewa beli . Menyatakan maksud jualan tunai 2.bayaran tertunda Aras 1 1. Menyatakan maksud jualan kredit Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan 1.

10 . harga tokokan. Mengenalpasti maksud bayaran tertunda. 3. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 1 1. Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda.16 (19 April-30 April) 2 Waktu Sambungan b. Jenis-jenis jualan kredit. margin harga dan amaun bayaran ansuran. Perbincangan kumpulan2.bayaran tertunda iii. 4. Menjelaskan dengan contoh perniagaan bayaran tertunda. .Minggu 15 . Jualan kredit ii. Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit. kelemahan jualan kredit. Aras 3 1. Mengira faedah sewa beli. Aras 2 1. Menyenaraikan kelebihan dan menjawab soalan kajian kes. 2.

Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain 1. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 1 1. Maksud jualan prabayar ii. 11 . Penerangan kaedah jualan prabayar Aras 2 1. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar 1. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 Menyatakan maksud jualan prabayar 2. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar Minggu 17 (3 Mei – 7 Mei) 2 Waktu d. Maksud jualan konsainan ii. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualan Merancang kaedah jualan Simulasi melayan pelanggan Latihan bertulis Aras3 Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan 1.Minggu 16 (26 April-30 April) 2 Waktu c. Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 1. Jualan konsainan i. Jualan prabayar i.

14 Mei ) 2 Waktu 4.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1.1 Perniagaan Antarabangsa a. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Minggu 17 & 18 (3 Mei .4. Maksud perniagaan antarabangsa b. Sebab-sebab wujud Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport 12 .

Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan eksport 13 . eksport dan entreport a. eksport dan entreport 1. Maksud perniagaan import. Soal jawab untuk kenal pasti jenis barang import. Minggu 19 & 22 (17 Mei – 21 Mei) (21 Jun .2 Perniagaan import. eksport dan entreport Aras 2 Mengelaskan perbezaan aktiviti import.25 Jun) 2 Waktu b. eksport dan entreport 1. Prosedur import dan eksport Aras 1 1.perniagaan antarabangsa Aras 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 2. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 1. eksport dan entreport Aras 1 Menerangkan maksud perniagan import. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa Melengkapkan borang pengurusan grafik Minggu 19 (17 Mei – 21 Mei) 2 Waktu 4. pengeluar dan negara Aras 2 1. Minggu 18 (10 Mei – 14 Mei ) 2 Waktu c. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna.

sijil asal usul Dokumen Pengangkutan: bil muatan. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2. halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa dan implikasinya Minggu 23 & 24 (28 Jun – 9 Julai) 6 Waktu 4. invois konsular. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Folio dokumen perniagaan import dan eksport: 1. invois eksport.25 Jun) 2 Waktu c.20 Jun) Cuti Pertengahan Tahun Minggu 22 (21 Jun . Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 1. bil udara 14 .4 Jun) Peperiksaan Pertengahan Tahun ( 5 Jun . Halangan dalam perniagaan antarabangsa Aras 2 1. Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk dapatkan maklumat. Menjelaskan halangan dalam perniagan antarabangsa Aras 3 1. 2.3 Dokumen perniagaan antarabangsa a. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 1.inden. Dokumen Perniagaan: .(24 Mei .

0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Minggu 25 (12 Julai – 16 Julai) 2 Waktu 5.borang perakuan kastam Dokumen Pembayaran: . Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana 3.1 Industri kecil dan sederhana a.polisi insurans Dokumen Kastam: . Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana 2. 4. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b. Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat 15 .bil perintah bayar 5.26 (12 Julai – 23 Julai) 4 Waktu c. Keratan akhbar (ADD) Buku Skrap Minggu 25 . 5. Dokumen Insurans: . Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana 1.3. Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana d.

Minggu 27 (26 Julai – 30 Julai) 2 Waktu e. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana 3.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN Minggu 27 & 28 (26 Julai . Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran 2. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 2. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : sendiri ambil alih warisan francais diundang Penerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan 16 . Cara memulakan perniagaan Aras 1 1. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara Aras 3 1. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana Aras 2 1.6 Ogos) 2 Waktu 6. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat 6. Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat f.1 Memulakan Perniagaan a.

Menerangkan cara penubuhan perniagaan :1.6 Ogos) 2 Waktu b.20 Ogos) 6 Waktu 6. Milikan tunggal b.2. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan Minggu 28 (2 Ogos . Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh Aras 3 1. Syarikat Awam Berhad e. Syarikat Sendirian Berhad d. kebaikan dan kelemahan setiap milikan 17 . Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan Minggu 29 & 30 (9 Ogos . Koperasi Aras 1 Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2. Perkongsian c. Aras 3 1. Pengendalian Perniagaan Aras 2 Menghuraikan cara pengendalian perniagaan 1. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 1. Perbincangan kumpulan berdasarkan gambar milikan perniagaan untuk membincangkan ciri.2 Jenis pemilikan perniagaan a.

Menerangkan maksud pelaburan.f.3 Penswastaan a. Maksud penswastaan b. Maksud pelaburan Aras 1 1. Menilai dasar penswastaan Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan.koperasi .perkongsian .syarikat sendirian berhad .27 Ogos) 2 Waktu 6. Perbadanan Awam . pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan 18 .0 PELABURAN Minggu 31 (23 Ogos-27 Ogos) 1 Waktu 7. Tujuan penswastaan Contoh-contoh penswastaan Aras 2 1.syarikat awam berhad .milikan tunggal .1 Pelaburan a. 7. Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan tunggal Minggu 31 (23 Ogos.perbadanan awam Aras 2 1.

Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan 2. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b.3 Sept) (4 Sept . Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3. Unit Amanah Aras 1 1.2 Jenis Pelaburan a.36 (13 Sept . Peranan Bursa Saham d. Jenis saham ii. Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1.8 Okt) 10 Waktu 7. Membezakan pelabur dengan spekulator Minggu 33 .12 Sept) Cuti Hari Raya Aidilfitri Minggu 33 ( 13 Sept . Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4. Pelabur dan Spekulator Aras 1 1. Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 2.(30 Ogos . Pulangan atas saham iii. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beri teks 19 . Saham i.17 Sept) 1 Waktu b.9 Sept) Ujian Bulanan Cuti Pertengahan Penggal Kedua (10 Sept . Harta tanah c. Menerangkan jenis-jenis syer 3.

19 Nov) Peperiksaan Akhir Tahun (20 Nov-2 Jan 2011) Aras 1 1. Panduan asas membuat pelaburan (11 Okt .5 Nov) Minggu Ulangkaji (8 Nov .3 Panduan am melabur a.8 Okt) 2 Waktu 7.15 Okt) (18 Okt .Minggu 36 (4 Okt . Menerangkan cara-cara melabur Guru menyediakan kes simulasi berkaitan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan Program Pembangunan Diri Cuti Akhir Tahun 20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful