RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BULAN/ MINGGU BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN 1.

0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN Minggu 1 (4 Jan - 8 Jan) 2 Waktu
1.1

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN/ CADANGAN AKTIVITI

Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki keperluan Maslow

Aras 1 1. Menyatakan maksud: a. keperluan b. kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak
1.

Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan

Minggu 1 & 2 (4 Jan - 15 Jan) 2 Waktu

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran 3. Membezakan maksud pengeluaran a. Barang
1.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran

1

b. Aras 3
1.

Perkhidmatan

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran

Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambarajah mental struktur asas aktiviti pengeluaran Minggu 2 & 3 (11 Jan - 15 Jan) 2 Waktu 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

Aras1 Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran
1.

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran

Minggu 2 & 3 (18 Jan - 22 Jan) 2 Waktu

Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan
b.

Aras2 Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara
1.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya

Minggu 3 (18 Jan-22 Jan) 1 Waktu

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengkhususan 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan
1.

Pelajar mengelaskan jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan

Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

2

Menerangkan jenis bantuan perniagaan 3.Ujian pendek .5 Sistem Barter a. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan 1. Menghurai kelemahan sistem barter Aras 3 1.5 (25 Jan .29 Jan) 2 Waktu 1.Kuiz Aras 2 1.0 UNSUR PERDAGANGAN Minggu 4 . Bantuan Perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2. Maksud perdagangan b. Menyediakan carta aliran unsurunsur perdagangan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks Aras 2 Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan 1. Mengkritik sistem barter 2.Minggu 4 (25 Jan . Kelemahan sistem barter Simulasi sistem barter Aras 1 1.5 Feb) 4 Waktu 2. 3 . Maksud perniagaan c. Menyatakan maksud sistem barter Mengenalpasti kelemahan sistem barter Perbincangan tentang kelemahan sistem barter Latihan penilaian . Maksud sistem barter b.1 Perdagangan a. 2.

Aras 3 Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan 1. Aras 3 Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 1. Aras 1 1.1 Minggu 6 (8 Feb-12 Feb) 1 Waktu a. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran. Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Melengkapkan carta aliran saluran agihan (14 Feb . Minggu 6 (8 Feb .12 Feb) 2 Waktu Kaitan pengeluaran perdagangan dan perniagaan d.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan dalam negeri Maksud perniagaan dalam negeri 3. perdagangan dan perniagaan 1.15 Feb) Cuti Tahun Baru Cina 4 . Aras 2 Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran. perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian (30 Jan) Cuti Thaipusam 3.

Minggu 7 .5 Mac) 4 Waktu c. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecilkecilan dan besar-besaran Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit Minggu 8 . Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 2 Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1.9 (22 Feb .3 Perniagaan runcit a. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besarbesaran 2. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1.19 Feb) 1 Waktu 3. Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan. Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam Edagang 5 . Jenis-jenis perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan Peruncit besar-besaran Aras 1 1. Jenis-jenis saluran agihan Aras 1 Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan 1.8 (16 Feb – 25 Feb) 4 Waktu 3. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 1.Minggu 7 (16 Feb . Mengenalpasti fungsi peruncit 2.2 Saluran agihan a. Fungsi peruncit dalam saluran agihan b.

Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong 1. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 3 Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 1. Aras 1 6 .Aras 2 mesin peruncitan automatik pesanan mel francais jualan langsung E-dagang televisyen interaktif katalog shop 1.4 Perniagaan Borong a. Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan (8 Mac .12 Mac) (13 Mac .26 Mac ) 2 Waktu 3. Fungsi pemborong dalam saluran agihan Aras 1 Mengenalpasti fungsi pemborong.21Mac) Ujian bulanan Cuti Pertengahan Penggal Pertama Minggu 11 (22 Mac . 2.

Ejen dan Broker Aras 2 Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2.Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong 1. Minggu 11 & 12 (22 Mac . Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 3. Pemborong berfungsi terhad iii. Perbincangan kes atau situasinsebenar penjualan barangan yang tidak memerlukan khidmat pemborong 7 . Menghuraikan aktiviti ejen dan broker 1.2 April ) 2 Waktu Jenis-jenis perniagaan borong i. b. Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar Minggu 12 (29 Mac . Pemborong berfungsi penuh ii. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. Pengambilalihan fungsi pemborong Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong 2.2 April ) 2 Waktu Aras 2 c.

syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. Mengkritik peranan pemborong Minggu 13 (5 April .Dokumen yang digunakan semasa proses membeli Mengenalpasti jenis-jenis diskaun.Aras 3 1. a. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun.9 April) 2 Waktu 3. Dokumen yang terlibat sebelum. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri 1. Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri Menghasilkan folio dokumen perniagaan Aras 2 Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 2. semasa dan selepas urusniaga Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen 2. Menyediakan dokemen perniagaan yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang berlaku Latihan pengiraan Aras 2 8 . syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. Minggu 13 & 14 (5 April . Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 3.5 Dokumen perniagaan dalam negeri.16 April) 2 Waktu Aras 1 Sambungan .

Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Minggu 14 (12 April-16 April) 2 Waktu Sambungan . ii. Jenis-jenis jualan kredit.6 Kaedah jualan a.Mengira diskaun. Jualan tunai i. Maksud jualan kredit ii. Menyatakan maksud jualan kredit Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan 1. Jualan kredit i. Menyatakan maksud jualan tunai 2. Melengkapkan dokumen perniagaan Latihan menjawab soalan dokumen perniagaan Minggu 15 (19 April-23 April) 2 Waktu 3. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan Merancang jualan Simulasi melayan pelanggan 9 . amaun bayaran dan komisen 2.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli dan selepas membeli Aras 2 Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1.bayaran tertunda Aras 1 1. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai 3. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b. . Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1.sewa beli . Aras 3 1. Maksud jualan tunai.

.bayaran tertunda iii. Menjelaskan dengan contoh perniagaan bayaran tertunda. Perbincangan kumpulan2. Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 1 1. margin harga dan amaun bayaran ansuran. 2. Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda. Aras 3 1. Menyenaraikan kelebihan dan menjawab soalan kajian kes. Mengira faedah sewa beli. Jenis-jenis jualan kredit. harga tokokan. 4. Mengenalpasti maksud bayaran tertunda.Minggu 15 . 10 .16 (19 April-30 April) 2 Waktu Sambungan b. 3. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit. Aras 2 1. Jualan kredit ii. kelemahan jualan kredit.

Jualan prabayar i.Minggu 16 (26 April-30 April) 2 Waktu c. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 1. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar 1. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 1 1. Maksud jualan prabayar ii. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualan Merancang kaedah jualan Simulasi melayan pelanggan Latihan bertulis Aras3 Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan 1. Jualan konsainan i. Maksud jualan konsainan ii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 Menyatakan maksud jualan prabayar 2. Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain 1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar Minggu 17 (3 Mei – 7 Mei) 2 Waktu d. 11 . Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Penerangan kaedah jualan prabayar Aras 2 1.

1 Perniagaan Antarabangsa a.4. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Minggu 17 & 18 (3 Mei . Sebab-sebab wujud Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport 12 .14 Mei ) 2 Waktu 4.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1. Maksud perniagaan antarabangsa b.

Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa Melengkapkan borang pengurusan grafik Minggu 19 (17 Mei – 21 Mei) 2 Waktu 4. eksport dan entreport a. Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan eksport 13 . Maksud perniagaan import. eksport dan entreport 1. Prosedur import dan eksport Aras 1 1. eksport dan entreport Aras 1 Menerangkan maksud perniagan import.perniagaan antarabangsa Aras 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 2. Soal jawab untuk kenal pasti jenis barang import. Minggu 19 & 22 (17 Mei – 21 Mei) (21 Jun . eksport dan entreport 1. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 1.2 Perniagaan import.25 Jun) 2 Waktu b. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna. Minggu 18 (10 Mei – 14 Mei ) 2 Waktu c. eksport dan entreport Aras 2 Mengelaskan perbezaan aktiviti import. pengeluar dan negara Aras 2 1.

sijil asal usul Dokumen Pengangkutan: bil muatan. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2.(24 Mei .4 Jun) Peperiksaan Pertengahan Tahun ( 5 Jun . invois konsular. Halangan dalam perniagaan antarabangsa Aras 2 1. invois eksport. Menjelaskan halangan dalam perniagan antarabangsa Aras 3 1. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 1. bil udara 14 . Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk dapatkan maklumat. 2. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Folio dokumen perniagaan import dan eksport: 1.inden.25 Jun) 2 Waktu c. Dokumen Perniagaan: . halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa dan implikasinya Minggu 23 & 24 (28 Jun – 9 Julai) 6 Waktu 4.20 Jun) Cuti Pertengahan Tahun Minggu 22 (21 Jun . Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 1.3 Dokumen perniagaan antarabangsa a.

4.3.polisi insurans Dokumen Kastam: . Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana d. Dokumen Insurans: . Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana 2.bil perintah bayar 5.26 (12 Julai – 23 Julai) 4 Waktu c. Keratan akhbar (ADD) Buku Skrap Minggu 25 .borang perakuan kastam Dokumen Pembayaran: . Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b. Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat 15 . Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana 1. 5. Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana 3.1 Industri kecil dan sederhana a.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Minggu 25 (12 Julai – 16 Julai) 2 Waktu 5.

Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara Aras 3 1. Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat f.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN Minggu 27 & 28 (26 Julai .1 Memulakan Perniagaan a.Minggu 27 (26 Julai – 30 Julai) 2 Waktu e. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana 3. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 2. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat 6. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : sendiri ambil alih warisan francais diundang Penerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan 16 . Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana Aras 2 1. Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran 2.6 Ogos) 2 Waktu 6. Cara memulakan perniagaan Aras 1 1.

Aras 3 1. Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh Aras 3 1. Menerangkan cara penubuhan perniagaan :1. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan Minggu 29 & 30 (9 Ogos .2. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan Minggu 28 (2 Ogos . Milikan tunggal b.20 Ogos) 6 Waktu 6. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 1. Koperasi Aras 1 Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2. Perbincangan kumpulan berdasarkan gambar milikan perniagaan untuk membincangkan ciri. Syarikat Awam Berhad e. kebaikan dan kelemahan setiap milikan 17 .6 Ogos) 2 Waktu b. Pengendalian Perniagaan Aras 2 Menghuraikan cara pengendalian perniagaan 1. Perkongsian c.2 Jenis pemilikan perniagaan a. Syarikat Sendirian Berhad d.

Maksud pelaburan Aras 1 1. Perbadanan Awam .3 Penswastaan a. 7.syarikat awam berhad . Tujuan penswastaan Contoh-contoh penswastaan Aras 2 1.27 Ogos) 2 Waktu 6.perkongsian .f. pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan 18 . Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1.perbadanan awam Aras 2 1. Menerangkan maksud pelaburan. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan tunggal Minggu 31 (23 Ogos. Menilai dasar penswastaan Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan.0 PELABURAN Minggu 31 (23 Ogos-27 Ogos) 1 Waktu 7. Maksud penswastaan b.koperasi .syarikat sendirian berhad .1 Pelaburan a.milikan tunggal .

8 Okt) 10 Waktu 7.12 Sept) Cuti Hari Raya Aidilfitri Minggu 33 ( 13 Sept . Unit Amanah Aras 1 1. Saham i. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3.3 Sept) (4 Sept . Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4. Membezakan pelabur dengan spekulator Minggu 33 .2 Jenis Pelaburan a.17 Sept) 1 Waktu b. Jenis saham ii. Menerangkan jenis-jenis syer 3. Harta tanah c. Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1. Peranan Bursa Saham d. Pelabur dan Spekulator Aras 1 1.(30 Ogos . Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 2. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b. Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan 2. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beri teks 19 .36 (13 Sept . Pulangan atas saham iii.9 Sept) Ujian Bulanan Cuti Pertengahan Penggal Kedua (10 Sept .

Panduan asas membuat pelaburan (11 Okt .15 Okt) (18 Okt . Menerangkan cara-cara melabur Guru menyediakan kes simulasi berkaitan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan Program Pembangunan Diri Cuti Akhir Tahun 20 .3 Panduan am melabur a.8 Okt) 2 Waktu 7.5 Nov) Minggu Ulangkaji (8 Nov .19 Nov) Peperiksaan Akhir Tahun (20 Nov-2 Jan 2011) Aras 1 1.Minggu 36 (4 Okt .