RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BULAN/ MINGGU BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN 1.

0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN Minggu 1 (4 Jan - 8 Jan) 2 Waktu
1.1

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN/ CADANGAN AKTIVITI

Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki keperluan Maslow

Aras 1 1. Menyatakan maksud: a. keperluan b. kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak
1.

Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan

Minggu 1 & 2 (4 Jan - 15 Jan) 2 Waktu

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran 3. Membezakan maksud pengeluaran a. Barang
1.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran

1

b. Aras 3
1.

Perkhidmatan

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran

Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambarajah mental struktur asas aktiviti pengeluaran Minggu 2 & 3 (11 Jan - 15 Jan) 2 Waktu 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

Aras1 Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran
1.

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran

Minggu 2 & 3 (18 Jan - 22 Jan) 2 Waktu

Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan
b.

Aras2 Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara
1.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya

Minggu 3 (18 Jan-22 Jan) 1 Waktu

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengkhususan 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan
1.

Pelajar mengelaskan jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan

Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

2

Menghurai kelemahan sistem barter Aras 3 1.Kuiz Aras 2 1. Maksud perdagangan b.5 Feb) 4 Waktu 2. Bantuan Perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2.5 (25 Jan . Menyatakan maksud sistem barter Mengenalpasti kelemahan sistem barter Perbincangan tentang kelemahan sistem barter Latihan penilaian .5 Sistem Barter a.Minggu 4 (25 Jan . Maksud perniagaan c. 3 . Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan 1. Menyediakan carta aliran unsurunsur perdagangan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks Aras 2 Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan 1. Menerangkan jenis bantuan perniagaan 3. Mengkritik sistem barter 2. 2.0 UNSUR PERDAGANGAN Minggu 4 .1 Perdagangan a. Maksud sistem barter b. Kelemahan sistem barter Simulasi sistem barter Aras 1 1.Ujian pendek .29 Jan) 2 Waktu 1.

0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan dalam negeri Maksud perniagaan dalam negeri 3. Minggu 6 (8 Feb .Aras 3 Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan 1. Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Melengkapkan carta aliran saluran agihan (14 Feb . perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian (30 Jan) Cuti Thaipusam 3.1 Minggu 6 (8 Feb-12 Feb) 1 Waktu a. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran.12 Feb) 2 Waktu Kaitan pengeluaran perdagangan dan perniagaan d. Aras 1 1. perdagangan dan perniagaan 1. Aras 3 Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 1.15 Feb) Cuti Tahun Baru Cina 4 . Aras 2 Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran.

Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 2 Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. Minggu 7 . Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besarbesaran 2. Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam Edagang 5 .5 Mac) 4 Waktu c. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1. Jenis-jenis perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan Peruncit besar-besaran Aras 1 1. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecilkecilan dan besar-besaran Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit Minggu 8 .Minggu 7 (16 Feb . Mengenalpasti fungsi peruncit 2.19 Feb) 1 Waktu 3.8 (16 Feb – 25 Feb) 4 Waktu 3. Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan.2 Saluran agihan a. Fungsi peruncit dalam saluran agihan b. Jenis-jenis saluran agihan Aras 1 Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan 1. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 1.3 Perniagaan runcit a.9 (22 Feb .

21Mac) Ujian bulanan Cuti Pertengahan Penggal Pertama Minggu 11 (22 Mac . Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan (8 Mac .Aras 2 mesin peruncitan automatik pesanan mel francais jualan langsung E-dagang televisyen interaktif katalog shop 1. Fungsi pemborong dalam saluran agihan Aras 1 Mengenalpasti fungsi pemborong.12 Mac) (13 Mac .4 Perniagaan Borong a.26 Mac ) 2 Waktu 3. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 3 Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 1. Aras 1 6 . Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong 1. 2.

2 April ) 2 Waktu Aras 2 c. Perbincangan kes atau situasinsebenar penjualan barangan yang tidak memerlukan khidmat pemborong 7 . Pemborong berfungsi penuh ii.2 April ) 2 Waktu Jenis-jenis perniagaan borong i. Ejen dan Broker Aras 2 Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2. Menghuraikan aktiviti ejen dan broker 1. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 3. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. b. Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar Minggu 12 (29 Mac . Pengambilalihan fungsi pemborong Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong 2. Pemborong berfungsi terhad iii. Minggu 11 & 12 (22 Mac .Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong 1.

Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri Menghasilkan folio dokumen perniagaan Aras 2 Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 2. Menyediakan dokemen perniagaan yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang berlaku Latihan pengiraan Aras 2 8 . Dokumen yang terlibat sebelum.9 April) 2 Waktu 3. Mengkritik peranan pemborong Minggu 13 (5 April . a. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 3. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri 1.5 Dokumen perniagaan dalam negeri. syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1.16 April) 2 Waktu Aras 1 Sambungan . semasa dan selepas urusniaga Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen 2.Aras 3 1. Minggu 13 & 14 (5 April .Dokumen yang digunakan semasa proses membeli Mengenalpasti jenis-jenis diskaun.

Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai 3. Jenis-jenis jualan kredit. Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Minggu 14 (12 April-16 April) 2 Waktu Sambungan .sewa beli .6 Kaedah jualan a. Maksud jualan kredit ii.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli dan selepas membeli Aras 2 Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. ii. . Maksud jualan tunai.bayaran tertunda Aras 1 1. Menyatakan maksud jualan tunai 2. Jualan tunai i. Jualan kredit i. Melengkapkan dokumen perniagaan Latihan menjawab soalan dokumen perniagaan Minggu 15 (19 April-23 April) 2 Waktu 3. Aras 3 1. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan Merancang jualan Simulasi melayan pelanggan 9 . Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b. Menyatakan maksud jualan kredit Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan 1.Mengira diskaun. amaun bayaran dan komisen 2.

bayaran tertunda iii. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit. Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit. kelemahan jualan kredit. 3. Menjelaskan dengan contoh perniagaan bayaran tertunda. Perbincangan kumpulan2. Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 1 1. margin harga dan amaun bayaran ansuran. .16 (19 April-30 April) 2 Waktu Sambungan b. Aras 3 1. Mengenalpasti maksud bayaran tertunda. Mengira faedah sewa beli. 4. Aras 2 1.Minggu 15 . harga tokokan. Jenis-jenis jualan kredit. Jualan kredit ii. 10 . Menyenaraikan kelebihan dan menjawab soalan kajian kes. 2.

Minggu 16 (26 April-30 April) 2 Waktu c. Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Maksud jualan prabayar ii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 Menyatakan maksud jualan prabayar 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 1. Jualan konsainan i. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar Minggu 17 (3 Mei – 7 Mei) 2 Waktu d. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar 1. Penerangan kaedah jualan prabayar Aras 2 1. Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain 1. 11 . Maksud jualan konsainan ii. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 1 1. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualan Merancang kaedah jualan Simulasi melayan pelanggan Latihan bertulis Aras3 Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan 1. Jualan prabayar i.

Maksud perniagaan antarabangsa b.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Minggu 17 & 18 (3 Mei .1 Perniagaan Antarabangsa a.4.14 Mei ) 2 Waktu 4. Sebab-sebab wujud Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport 12 .

eksport dan entreport Aras 1 Menerangkan maksud perniagan import.25 Jun) 2 Waktu b. Prosedur import dan eksport Aras 1 1. Minggu 18 (10 Mei – 14 Mei ) 2 Waktu c.2 Perniagaan import. pengeluar dan negara Aras 2 1. Minggu 19 & 22 (17 Mei – 21 Mei) (21 Jun . Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan eksport 13 . Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 1. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna. eksport dan entreport Aras 2 Mengelaskan perbezaan aktiviti import. eksport dan entreport a. Maksud perniagaan import.perniagaan antarabangsa Aras 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 2. Soal jawab untuk kenal pasti jenis barang import. eksport dan entreport 1. eksport dan entreport 1. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa Melengkapkan borang pengurusan grafik Minggu 19 (17 Mei – 21 Mei) 2 Waktu 4.

4 Jun) Peperiksaan Pertengahan Tahun ( 5 Jun . bil udara 14 .20 Jun) Cuti Pertengahan Tahun Minggu 22 (21 Jun . Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 1.25 Jun) 2 Waktu c. Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 1.inden. Halangan dalam perniagaan antarabangsa Aras 2 1.(24 Mei . halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa dan implikasinya Minggu 23 & 24 (28 Jun – 9 Julai) 6 Waktu 4. Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk dapatkan maklumat. Menjelaskan halangan dalam perniagan antarabangsa Aras 3 1. Dokumen Perniagaan: . invois eksport. 2. invois konsular. sijil asal usul Dokumen Pengangkutan: bil muatan.3 Dokumen perniagaan antarabangsa a. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Folio dokumen perniagaan import dan eksport: 1. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2.

Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana d. Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana 1. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b.1 Industri kecil dan sederhana a.26 (12 Julai – 23 Julai) 4 Waktu c. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana 2.bil perintah bayar 5.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Minggu 25 (12 Julai – 16 Julai) 2 Waktu 5. 4.3. Keratan akhbar (ADD) Buku Skrap Minggu 25 . Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat 15 . 5.polisi insurans Dokumen Kastam: . Dokumen Insurans: .borang perakuan kastam Dokumen Pembayaran: . Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana 3.

Cara memulakan perniagaan Aras 1 1.6 Ogos) 2 Waktu 6. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara Aras 3 1.1 Memulakan Perniagaan a. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana 3.Minggu 27 (26 Julai – 30 Julai) 2 Waktu e. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : sendiri ambil alih warisan francais diundang Penerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan 16 .0 PEMILIKAN PERNIAGAAN Minggu 27 & 28 (26 Julai . Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana Aras 2 1. Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat 6. Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat f. Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran 2. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 2.

Milikan tunggal b.6 Ogos) 2 Waktu b. Perbincangan kumpulan berdasarkan gambar milikan perniagaan untuk membincangkan ciri. Perkongsian c. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan Minggu 29 & 30 (9 Ogos . Syarikat Awam Berhad e. Menerangkan cara penubuhan perniagaan :1.2 Jenis pemilikan perniagaan a. kebaikan dan kelemahan setiap milikan 17 .2. Aras 3 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan Minggu 28 (2 Ogos . Syarikat Sendirian Berhad d. Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh Aras 3 1. Pengendalian Perniagaan Aras 2 Menghuraikan cara pengendalian perniagaan 1. Koperasi Aras 1 Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 1.20 Ogos) 6 Waktu 6.

pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan 18 . Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan tunggal Minggu 31 (23 Ogos. Maksud penswastaan b. Maksud pelaburan Aras 1 1. Tujuan penswastaan Contoh-contoh penswastaan Aras 2 1.koperasi .milikan tunggal . Perbadanan Awam .perkongsian . Menerangkan maksud pelaburan.f. 7. Menilai dasar penswastaan Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan. Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1.perbadanan awam Aras 2 1.1 Pelaburan a.27 Ogos) 2 Waktu 6.3 Penswastaan a.0 PELABURAN Minggu 31 (23 Ogos-27 Ogos) 1 Waktu 7.syarikat awam berhad .syarikat sendirian berhad .

17 Sept) 1 Waktu b. Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 2.2 Jenis Pelaburan a. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beri teks 19 . Unit Amanah Aras 1 1. Pelabur dan Spekulator Aras 1 1. Peranan Bursa Saham d. Saham i. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3.(30 Ogos . Jenis saham ii. Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1. Membezakan pelabur dengan spekulator Minggu 33 . Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4. Harta tanah c.8 Okt) 10 Waktu 7. Menerangkan jenis-jenis syer 3.9 Sept) Ujian Bulanan Cuti Pertengahan Penggal Kedua (10 Sept .36 (13 Sept .12 Sept) Cuti Hari Raya Aidilfitri Minggu 33 ( 13 Sept .3 Sept) (4 Sept . Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan 2. Pulangan atas saham iii.

5 Nov) Minggu Ulangkaji (8 Nov . Panduan asas membuat pelaburan (11 Okt .Minggu 36 (4 Okt .19 Nov) Peperiksaan Akhir Tahun (20 Nov-2 Jan 2011) Aras 1 1.15 Okt) (18 Okt .8 Okt) 2 Waktu 7. Menerangkan cara-cara melabur Guru menyediakan kes simulasi berkaitan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan Program Pembangunan Diri Cuti Akhir Tahun 20 .3 Panduan am melabur a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful