RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BULAN/ MINGGU BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN 1.

0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN Minggu 1 (4 Jan - 8 Jan) 2 Waktu
1.1

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN/ CADANGAN AKTIVITI

Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki keperluan Maslow

Aras 1 1. Menyatakan maksud: a. keperluan b. kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak
1.

Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan

Minggu 1 & 2 (4 Jan - 15 Jan) 2 Waktu

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran 3. Membezakan maksud pengeluaran a. Barang
1.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran

1

b. Aras 3
1.

Perkhidmatan

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran

Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambarajah mental struktur asas aktiviti pengeluaran Minggu 2 & 3 (11 Jan - 15 Jan) 2 Waktu 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

Aras1 Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran
1.

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran

Minggu 2 & 3 (18 Jan - 22 Jan) 2 Waktu

Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan
b.

Aras2 Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara
1.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya

Minggu 3 (18 Jan-22 Jan) 1 Waktu

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengkhususan 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan
1.

Pelajar mengelaskan jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan

Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

2

3 . Maksud perdagangan b. 2.29 Jan) 2 Waktu 1. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan 1.5 (25 Jan . Mengkritik sistem barter 2.5 Sistem Barter a. Maksud sistem barter b.Minggu 4 (25 Jan . Menerangkan jenis bantuan perniagaan 3. Menyediakan carta aliran unsurunsur perdagangan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks Aras 2 Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan 1.Ujian pendek .1 Perdagangan a. Bantuan Perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2. Menghurai kelemahan sistem barter Aras 3 1. Maksud perniagaan c. Kelemahan sistem barter Simulasi sistem barter Aras 1 1.5 Feb) 4 Waktu 2.Kuiz Aras 2 1.0 UNSUR PERDAGANGAN Minggu 4 . Menyatakan maksud sistem barter Mengenalpasti kelemahan sistem barter Perbincangan tentang kelemahan sistem barter Latihan penilaian .

perdagangan dan perniagaan 1. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan dalam negeri Maksud perniagaan dalam negeri 3. Minggu 6 (8 Feb .Aras 3 Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan 1.12 Feb) 2 Waktu Kaitan pengeluaran perdagangan dan perniagaan d. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran.1 Minggu 6 (8 Feb-12 Feb) 1 Waktu a. Aras 3 Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 1. Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Melengkapkan carta aliran saluran agihan (14 Feb . perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian (30 Jan) Cuti Thaipusam 3.15 Feb) Cuti Tahun Baru Cina 4 . Aras 1 1.

Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecilkecilan dan besar-besaran Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit Minggu 8 . Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besarbesaran 2. Jenis-jenis saluran agihan Aras 1 Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan 1. Mengenalpasti fungsi peruncit 2. Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam Edagang 5 . Minggu 7 .8 (16 Feb – 25 Feb) 4 Waktu 3.3 Perniagaan runcit a. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1.9 (22 Feb .19 Feb) 1 Waktu 3. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 1. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 2 Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1.5 Mac) 4 Waktu c. Fungsi peruncit dalam saluran agihan b.2 Saluran agihan a. Jenis-jenis perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan Peruncit besar-besaran Aras 1 1.Minggu 7 (16 Feb .

Fungsi pemborong dalam saluran agihan Aras 1 Mengenalpasti fungsi pemborong. 2.21Mac) Ujian bulanan Cuti Pertengahan Penggal Pertama Minggu 11 (22 Mac . Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 3 Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 1.Aras 2 mesin peruncitan automatik pesanan mel francais jualan langsung E-dagang televisyen interaktif katalog shop 1.4 Perniagaan Borong a. Aras 1 6 .26 Mac ) 2 Waktu 3.12 Mac) (13 Mac . Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan (8 Mac . Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong 1.

2 April ) 2 Waktu Jenis-jenis perniagaan borong i.2 April ) 2 Waktu Aras 2 c. b.Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong 1. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. Pemborong berfungsi terhad iii. Pemborong berfungsi penuh ii. Minggu 11 & 12 (22 Mac . Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar Minggu 12 (29 Mac . Menghuraikan aktiviti ejen dan broker 1. Pengambilalihan fungsi pemborong Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong 2. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 3. Ejen dan Broker Aras 2 Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2. Perbincangan kes atau situasinsebenar penjualan barangan yang tidak memerlukan khidmat pemborong 7 .

Mengenal pasti jenis-jenis diskaun. semasa dan selepas urusniaga Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen 2. syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1.Aras 3 1. Dokumen yang terlibat sebelum.9 April) 2 Waktu 3.16 April) 2 Waktu Aras 1 Sambungan . Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 3. Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri Menghasilkan folio dokumen perniagaan Aras 2 Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 2.5 Dokumen perniagaan dalam negeri. Minggu 13 & 14 (5 April . syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. Mengkritik peranan pemborong Minggu 13 (5 April .Dokumen yang digunakan semasa proses membeli Mengenalpasti jenis-jenis diskaun. Menyediakan dokemen perniagaan yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang berlaku Latihan pengiraan Aras 2 8 . Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri 1. a.

Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Minggu 14 (12 April-16 April) 2 Waktu Sambungan . Menyatakan maksud jualan kredit Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan 1. Jualan kredit i. Jenis-jenis jualan kredit. Jualan tunai i. Aras 3 1. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai 3.bayaran tertunda Aras 1 1. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan Merancang jualan Simulasi melayan pelanggan 9 . . ii. Maksud jualan tunai.6 Kaedah jualan a.Mengira diskaun.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli dan selepas membeli Aras 2 Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. Melengkapkan dokumen perniagaan Latihan menjawab soalan dokumen perniagaan Minggu 15 (19 April-23 April) 2 Waktu 3.sewa beli . amaun bayaran dan komisen 2. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. Menyatakan maksud jualan tunai 2. Maksud jualan kredit ii. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b.

Menyenaraikan kelebihan dan menjawab soalan kajian kes. kelemahan jualan kredit. 2. Perbincangan kumpulan2. Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit. Mengenalpasti maksud bayaran tertunda. harga tokokan.bayaran tertunda iii.Minggu 15 . margin harga dan amaun bayaran ansuran. . Aras 2 1. Jualan kredit ii. Mengira faedah sewa beli. Jenis-jenis jualan kredit. 3. Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda. Aras 3 1. 4. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit. 10 . Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 1 1.16 (19 April-30 April) 2 Waktu Sambungan b. Menjelaskan dengan contoh perniagaan bayaran tertunda.

Jualan prabayar i. Penerangan kaedah jualan prabayar Aras 2 1. Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain 1. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualan Merancang kaedah jualan Simulasi melayan pelanggan Latihan bertulis Aras3 Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan 1. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 1 1. 11 . Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar 1. Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Maksud jualan prabayar ii. Jualan konsainan i. Maksud jualan konsainan ii. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar Minggu 17 (3 Mei – 7 Mei) 2 Waktu d. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 1. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 Menyatakan maksud jualan prabayar 2.Minggu 16 (26 April-30 April) 2 Waktu c.

4.14 Mei ) 2 Waktu 4. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Minggu 17 & 18 (3 Mei . Sebab-sebab wujud Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport 12 .1 Perniagaan Antarabangsa a.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1. Maksud perniagaan antarabangsa b.

Maksud perniagaan import. eksport dan entreport Aras 2 Mengelaskan perbezaan aktiviti import. eksport dan entreport 1. Prosedur import dan eksport Aras 1 1. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 1. eksport dan entreport a. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa Melengkapkan borang pengurusan grafik Minggu 19 (17 Mei – 21 Mei) 2 Waktu 4. pengeluar dan negara Aras 2 1. Soal jawab untuk kenal pasti jenis barang import. Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan eksport 13 . eksport dan entreport Aras 1 Menerangkan maksud perniagan import. Minggu 19 & 22 (17 Mei – 21 Mei) (21 Jun . Minggu 18 (10 Mei – 14 Mei ) 2 Waktu c.2 Perniagaan import. eksport dan entreport 1.perniagaan antarabangsa Aras 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 2. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna.25 Jun) 2 Waktu b.

inden. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2. Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Folio dokumen perniagaan import dan eksport: 1. halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa dan implikasinya Minggu 23 & 24 (28 Jun – 9 Julai) 6 Waktu 4.25 Jun) 2 Waktu c.20 Jun) Cuti Pertengahan Tahun Minggu 22 (21 Jun . Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 1.4 Jun) Peperiksaan Pertengahan Tahun ( 5 Jun . Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 1. Dokumen Perniagaan: . invois eksport. 2. invois konsular. sijil asal usul Dokumen Pengangkutan: bil muatan. Halangan dalam perniagaan antarabangsa Aras 2 1. Menjelaskan halangan dalam perniagan antarabangsa Aras 3 1. Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk dapatkan maklumat.(24 Mei .3 Dokumen perniagaan antarabangsa a. bil udara 14 .

1 Industri kecil dan sederhana a.0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Minggu 25 (12 Julai – 16 Julai) 2 Waktu 5.26 (12 Julai – 23 Julai) 4 Waktu c. Keratan akhbar (ADD) Buku Skrap Minggu 25 .polisi insurans Dokumen Kastam: . Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat 15 . Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana 1. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana 2.bil perintah bayar 5.borang perakuan kastam Dokumen Pembayaran: .3. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b. Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana d. 5. 4. Dokumen Insurans: . Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana 3.

Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran 2.6 Ogos) 2 Waktu 6. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana 3.Minggu 27 (26 Julai – 30 Julai) 2 Waktu e.1 Memulakan Perniagaan a. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana Aras 2 1.0 PEMILIKAN PERNIAGAAN Minggu 27 & 28 (26 Julai . Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat 6. Cara memulakan perniagaan Aras 1 1. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 2. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara Aras 3 1. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : sendiri ambil alih warisan francais diundang Penerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan 16 . Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat f.

Milikan tunggal b. Pengendalian Perniagaan Aras 2 Menghuraikan cara pengendalian perniagaan 1. Perbincangan kumpulan berdasarkan gambar milikan perniagaan untuk membincangkan ciri. Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh Aras 3 1. Aras 3 1. Menerangkan cara penubuhan perniagaan :1.6 Ogos) 2 Waktu b. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan Minggu 28 (2 Ogos .2 Jenis pemilikan perniagaan a.20 Ogos) 6 Waktu 6. kebaikan dan kelemahan setiap milikan 17 . Perkongsian c. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan Minggu 29 & 30 (9 Ogos . Syarikat Awam Berhad e. Syarikat Sendirian Berhad d.2. Koperasi Aras 1 Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2.

perkongsian .f.1 Pelaburan a.27 Ogos) 2 Waktu 6. Tujuan penswastaan Contoh-contoh penswastaan Aras 2 1. Maksud penswastaan b.perbadanan awam Aras 2 1. Menilai dasar penswastaan Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan.syarikat awam berhad .milikan tunggal . Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1.koperasi . Menerangkan maksud pelaburan. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan tunggal Minggu 31 (23 Ogos. pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan 18 . 7.0 PELABURAN Minggu 31 (23 Ogos-27 Ogos) 1 Waktu 7. Maksud pelaburan Aras 1 1.syarikat sendirian berhad .3 Penswastaan a. Perbadanan Awam .

Saham i. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4.2 Jenis Pelaburan a.17 Sept) 1 Waktu b. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3.36 (13 Sept . Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan 2. Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 2. Harta tanah c. Peranan Bursa Saham d. Menerangkan jenis-jenis syer 3. Pulangan atas saham iii. Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1.(30 Ogos . Pelabur dan Spekulator Aras 1 1. Jenis saham ii. Unit Amanah Aras 1 1.9 Sept) Ujian Bulanan Cuti Pertengahan Penggal Kedua (10 Sept .8 Okt) 10 Waktu 7.3 Sept) (4 Sept . Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beri teks 19 . Membezakan pelabur dengan spekulator Minggu 33 . Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b.12 Sept) Cuti Hari Raya Aidilfitri Minggu 33 ( 13 Sept .

5 Nov) Minggu Ulangkaji (8 Nov . Menerangkan cara-cara melabur Guru menyediakan kes simulasi berkaitan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan Program Pembangunan Diri Cuti Akhir Tahun 20 .Minggu 36 (4 Okt .15 Okt) (18 Okt .3 Panduan am melabur a. Panduan asas membuat pelaburan (11 Okt .19 Nov) Peperiksaan Akhir Tahun (20 Nov-2 Jan 2011) Aras 1 1.8 Okt) 2 Waktu 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful