RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2010 PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BULAN/ MINGGU BIDANG/ UNIT PEMBELAJARAN 1.

0 ASAS KEPADA PERDAGANGAN Minggu 1 (4 Jan - 8 Jan) 2 Waktu
1.1

HASIL PEMBELAJARAN

CATATAN/ CADANGAN AKTIVITI

Keperluan dan kehendak manusia a. Maksud keperluan b. Maksud kehendak c. Hierarki keperluan Maslow

Aras 1 1. Menyatakan maksud: a. keperluan b. kehendak 2. Membezakan keperluan dan kehendak 3. Melakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak
1.

Pelajar menyenarai contoh keperluan dan kehendak Penerangan boleh menggunakan model Hierarki Keperluan Maslow Menyenaraikan contoh pengeluaran bersifat barang dan perkhidmatan

Minggu 1 & 2 (4 Jan - 15 Jan) 2 Waktu

1.2 Pengeluaran a. Maksud pengeluaran b. Jenis pengeluaran c. Cabang-cabang pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengeluaran 2. Mengenalpasti cabang-cabang pengeluaran 3. Membezakan maksud pengeluaran a. Barang
1.

Menyenaraikan aktiviti perniagaan berkait dengan cabang-cabang pengeluaran

1

b. Aras 3
1.

Perkhidmatan

Mengkaji beberapa kegiatan pengeluaran

Mentafsir bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan pengeluaran 2. Membuat gambarajah mental struktur asas aktiviti pengeluaran Minggu 2 & 3 (11 Jan - 15 Jan) 2 Waktu 1.3 Faktor-faktor Pengeluaran a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

Aras1 Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran
1.

Pelajar mengelaskan faktorfaktor pengeluaran berdasarkan pelbagai contoh gambar aktiviti pengeluaran

Minggu 2 & 3 (18 Jan - 22 Jan) 2 Waktu

Usahawan dan peniaga c. Peranan usahawan
b.

Aras2 Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara
1.

Kajian kes: Profil usahawan tempatan yang berjaya

Minggu 3 (18 Jan-22 Jan) 1 Waktu

1.4 Pengkhususan a. Maksud pengkhususan b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Aras 1 Menyatakan maksud pengkhususan 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk pengkhususan
1.

Pelajar mengelaskan jenis-jenis pengkhususan Kajian: Pilih situasi setempat sebenar yang melibatkan pengkhususan kerja dan perniagaan

Aras 2 1. Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran

2

0 UNSUR PERDAGANGAN Minggu 4 . Maksud sistem barter b. Menghurai kelemahan sistem barter Aras 3 1. Mengkritik sistem barter 2.Kuiz Aras 2 1.5 Feb) 4 Waktu 2. Menyediakan carta aliran unsurunsur perdagangan Membuat penerangan ringkas berpandukan carta dan buku teks Aras 2 Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan 1.5 (25 Jan . Maksud perniagaan c. Menyatakan maksud sistem barter Mengenalpasti kelemahan sistem barter Perbincangan tentang kelemahan sistem barter Latihan penilaian . 2. Maksud perdagangan b. Menerangkan jenis bantuan perniagaan 3.29 Jan) 2 Waktu 1.Minggu 4 (25 Jan .1 Perdagangan a.Ujian pendek . Bantuan Perniagaan Aras 1 Menerangkan maksud perdagangan dan perniagaan 2. Mengelaskan fungsi-fungsi bantuan perniagaan 1. 3 .5 Sistem Barter a. Kelemahan sistem barter Simulasi sistem barter Aras 1 1.

Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri Melengkapkan carta aliran saluran agihan (14 Feb . perdagangan dan perniagaan 1. Minggu 6 (8 Feb .1 Minggu 6 (8 Feb-12 Feb) 1 Waktu a. Aras 1 1. Aras 3 Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 1.0 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Perniagaan dalam negeri Maksud perniagaan dalam negeri 3. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan pengeluaran.12 Feb) 2 Waktu Kaitan pengeluaran perdagangan dan perniagaan d.Aras 3 Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan 1. perdagangan dan perniagaan dalam kehidupan seharian (30 Jan) Cuti Thaipusam 3.15 Feb) Cuti Tahun Baru Cina 4 . Aras 2 Menjelaskan dengan contoh hubungkait pengeluaran.

Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 2 Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1.5 Mac) 4 Waktu c.19 Feb) 1 Waktu 3.3 Perniagaan runcit a. Bentuk-bentuk lain peruncitan Aras 1 1. Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis perniagaan runcit kecil-kecilan dan besarbesaran 2. Mengenalpasti bentuk-bentuk lain peruncitan. Menyatakan jenis-jenis perniagaan runcit Aras 2 1. Melayari internet untuk mendapatkan laman web syarikat perniagaan yang terlibat dalam Edagang 5 .Minggu 7 (16 Feb . Jenis-jenis perniagaan runcit Peruncit kecil-kecilan Peruncit besar-besaran Aras 1 1.8 (16 Feb – 25 Feb) 4 Waktu 3. Fungsi peruncit dalam saluran agihan b. Menghuraikan ciri-ciri peruncitan kecilkecilan dan besar-besaran Kajian tentang pengendalian sebuah kedai runcit Minggu 8 . Mengenalpasti fungsi peruncit 2. Jenis-jenis saluran agihan Aras 1 Menjelaskan bentuk-bentuk saluran agihan 1.9 (22 Feb . Minggu 7 .2 Saluran agihan a.

2. Menyediakan carta aliran barang daripada pengeluar kepada pengguna Aras 3 Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 1. Membandingkan perniagaan runcit dengan perniagaan borong 1.4 Perniagaan Borong a. Menjelaskan melalui contoh ciri-ciri bentuk lain peruncitan (8 Mac .26 Mac ) 2 Waktu 3.Aras 2 mesin peruncitan automatik pesanan mel francais jualan langsung E-dagang televisyen interaktif katalog shop 1.12 Mac) (13 Mac . Fungsi pemborong dalam saluran agihan Aras 1 Mengenalpasti fungsi pemborong. Aras 1 6 .21Mac) Ujian bulanan Cuti Pertengahan Penggal Pertama Minggu 11 (22 Mac .

b. Kajian untuk mengenalpasti barang-barang yang diperniagakan melalui pemborong Menjana idea bagaimana pemborong mengawal aliran barang dalam sesuatu kawasan Menyenaraikan jenis barang yang pengguna dan peruncit mendapat terus daripada pengeluar Minggu 12 (29 Mac .2 April ) 2 Waktu Aras 2 c. Menghuraikan aktiviti ejen dan broker 1.Menerangkan jenis-jenis perniagaan borong 1. Menghuraikan ciri-ciri pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 3. Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan 1. Perbincangan kes atau situasinsebenar penjualan barangan yang tidak memerlukan khidmat pemborong 7 .2 April ) 2 Waktu Jenis-jenis perniagaan borong i. Minggu 11 & 12 (22 Mac . Pengambilalihan fungsi pemborong Mengenalpasti jenis-jenis perniagaan yang boleh mengambil alih fungsi pemborong 2. Pemborong berfungsi terhad iii. Pemborong berfungsi penuh ii. Ejen dan Broker Aras 2 Menjelaskan melalui contoh jenis-jenis pemborong berfungsi penuh dan berfungsi terhad 2.

Dokumen yang digunakan semasa proses membeli Mengenalpasti jenis-jenis diskaun.5 Dokumen perniagaan dalam negeri. Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 3. syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. Dokumen yang terlibat sebelum. Mengisi dan melengkapkan dokumen-dokumen perniagaan dalam negeri Melakarkan dokumen perniagaan dalam negeri Menghasilkan folio dokumen perniagaan Aras 2 Mengelaskan jenis-jenis dokumen mengikut urutan perniagaan 2. Minggu 13 & 14 (5 April . Mengkritik peranan pemborong Minggu 13 (5 April .9 April) 2 Waktu 3. Mengenal pasti jenis-jenis diskaun. Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan dalam negeri 1. a.16 April) 2 Waktu Aras 1 Sambungan . Menyediakan dokemen perniagaan yang terlibat berdasarkan situasi dalam kes urusniaga yang berlaku Latihan pengiraan Aras 2 8 . syarat-syarat serahan dan syarat-syarat pembayaran 1. semasa dan selepas urusniaga Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis dokumen 2.Aras 3 1.

Jualan kredit i. ii. amaun bayaran dan komisen 2. Jualan tunai i. Aras 3 1.Mengira diskaun. Maksud jualan kredit ii.Dokumen yang digunakan semasa proses membeli dan selepas membeli Aras 2 Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1.6 Kaedah jualan a. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan tunai 3. Melengkapkan dokumen perniagaan Latihan menjawab soalan dokumen perniagaan Minggu 15 (19 April-23 April) 2 Waktu 3. Menyatakan maksud jualan kredit Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai yang diamalkan 1.sewa beli . Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Minggu 14 (12 April-16 April) 2 Waktu Sambungan . Maksud jualan tunai. . Menghuraikan fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri 1. Jenis-jenis jualan kredit.bayaran tertunda Aras 1 1. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku skrap tentang produk dan kaedah jualan Merancang jualan Simulasi melayan pelanggan 9 . Kelebihan dan kekurangan jualan tunai b. Menyatakan maksud jualan tunai 2.

Jualan kredit ii. Menyenaraikan kelebihan dan menjawab soalan kajian kes. harga tokokan. Aras 3 1. Mengira faedah sewa beli.bayaran tertunda iii.Minggu 15 . 10 . 4. Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan kredit. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 1 1. Mengenalpasti maksud bayaran tertunda. kelemahan jualan kredit. Jenis-jenis jualan kredit. Menghuraikan perbezaan kaedah sewa beli dengan bayaran tertunda. Menghuraikan perbezaan kaedah jualan kredit. Aras 2 1. Menjelaskan dengan contoh perniagaan bayaran tertunda.16 (19 April-30 April) 2 Waktu Sambungan b. 3. 2. . margin harga dan amaun bayaran ansuran. Perbincangan kumpulan2.

Maksud jualan prabayar ii. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan jualan konsainan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan konsainan 1. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar Aras 1 Menyatakan maksud jualan prabayar 2. Simulasi urusan jual beli bersesuaian dengan produk Buku Skrap tentang produk dengan kaedah jualan Merancang kaedah jualan Simulasi melayan pelanggan Latihan bertulis Aras3 Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan konsainan 1. Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan prabayar Minggu 17 (3 Mei – 7 Mei) 2 Waktu d. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 1 1.Minggu 16 (26 April-30 April) 2 Waktu c. 11 . Menyatakan maksud jualan konsainan 2. Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan kaedah jualan prabayar 1. Penerangan kaedah jualan prabayar Aras 2 1. Jualan konsainan i. Jualan prabayar i. Maksud jualan konsainan ii. Menghuraikan perbezaan jualan konsainan dengan jenis jualan lain 1.

4. Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Minggu 17 & 18 (3 Mei . Maksud perniagaan antarabangsa b.0 PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1.1 Perniagaan Antarabangsa a.14 Mei ) 2 Waktu 4. Sebab-sebab wujud Lawatan ke syarikat pengimport dan pengeksport 12 .

Menerangkan prosedur mengimport dan mengeksport Carta prosedur import dan eksport 13 . Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna. Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa Melengkapkan borang pengurusan grafik Minggu 19 (17 Mei – 21 Mei) 2 Waktu 4. eksport dan entreport 1. eksport dan entreport Aras 1 Menerangkan maksud perniagan import. Minggu 19 & 22 (17 Mei – 21 Mei) (21 Jun . Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 1. Prosedur import dan eksport Aras 1 1. eksport dan entreport Aras 2 Mengelaskan perbezaan aktiviti import. Maksud perniagaan import. pengeluar dan negara Aras 2 1.2 Perniagaan import. eksport dan entreport 1. Soal jawab untuk kenal pasti jenis barang import. eksport dan entreport a. Minggu 18 (10 Mei – 14 Mei ) 2 Waktu c.perniagaan antarabangsa Aras 2 Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa 2.25 Jun) 2 Waktu b.

2.25 Jun) 2 Waktu c. Mencadangkan cara mengatasi halangan perniagaan antarabangsa Soal jawab berdasarkan petikan akhbar untuk dapatkan maklumat. Dokumen Perniagaan: . Menjelaskan halangan dalam perniagan antarabangsa Aras 3 1. halangan dan kepentingan perniagaan antarabangsa dan implikasinya Minggu 23 & 24 (28 Jun – 9 Julai) 6 Waktu 4. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa Aras 1 1.3 Dokumen perniagaan antarabangsa a. invois konsular.(24 Mei . Halangan dalam perniagaan antarabangsa Aras 2 1. bil udara 14 . Menjelaskan penggunaan dokumen import dan eksport Folio dokumen perniagaan import dan eksport: 1. Mengenalpasti dokumen-dokumen perniagaan antarabangsa Aras 2 1.4 Jun) Peperiksaan Pertengahan Tahun ( 5 Jun . invois eksport.inden.20 Jun) Cuti Pertengahan Tahun Minggu 22 (21 Jun . sijil asal usul Dokumen Pengangkutan: bil muatan. Menilai implikasi import dan eksport kepada negara 2.

26 (12 Julai – 23 Julai) 4 Waktu c. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS) b.3. Mengenalpasti ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana 3.bil perintah bayar 5. 5. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan maksud Industri Kecil dan Sederhana 2. Keratan akhbar (ADD) Buku Skrap Minggu 25 .0 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Minggu 25 (12 Julai – 16 Julai) 2 Waktu 5.borang perakuan kastam Dokumen Pembayaran: . Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Aras 1 Menerangkan kepentingan Industri Kecil dan Sederhana Penerangan ringkas tentang vendor dan Industri Berat 15 . Dokumen Insurans: . Mengenalpasti kegiatan Industri Kecil dan Sederhana 1. Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana d. 4.1 Industri kecil dan sederhana a.polisi insurans Dokumen Kastam: .

0 PEMILIKAN PERNIAGAAN Minggu 27 & 28 (26 Julai . Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat f. Cara memulakan perniagaan Aras 1 1.1 Memulakan Perniagaan a. Menerangkan cara-cara memulakan perniagaan : sendiri ambil alih warisan francais diundang Penerangan meliputi faktor yang perlu dipertimbangkan bagi memulakan perniagaan 16 . Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah Industri Kecil dan Sederhana Sampel-sampel produk Industri Kecil dan Sederhana dan Industri Berat 6. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana Aras 2 1. Menjelaskan masalah Industri Kecil dan Sederhana 3. Menjelaskan dengan contoh sumbangan Industri Kecil dan Sederhana kepada masyarakat dan negara Aras 3 1. Merumuskan peranan Industri Kecil dan Sederhana dalam pengeluaran 2.6 Ogos) 2 Waktu 6. Menjelaskan kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan Industri Berat 2.Minggu 27 (26 Julai – 30 Julai) 2 Waktu e.

Perkongsian c.6 Ogos) 2 Waktu b. Syarikat Awam Berhad e. Penerangan hendaklah ringkas dan menyeluruh Aras 3 1. kebaikan dan kelemahan setiap milikan 17 . Koperasi Aras 1 Mengenalpasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2.2. Merumuskan kesan daripada cara pengendalian perniagaan Minggu 29 & 30 (9 Ogos .2 Jenis pemilikan perniagaan a. Milikan tunggal b.20 Ogos) 6 Waktu 6. Pengendalian Perniagaan Aras 2 Menghuraikan cara pengendalian perniagaan 1. Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan Minggu 28 (2 Ogos . Perbincangan kumpulan berdasarkan gambar milikan perniagaan untuk membincangkan ciri. Menerangkan faktor yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 1. Aras 3 1. Syarikat Sendirian Berhad d. Menerangkan cara penubuhan perniagaan :1.

milikan tunggal . Perbadanan Awam . Menerangkan maksud pelaburan. Maksud pelaburan Aras 1 1.f.27 Ogos) 2 Waktu 6.1 Pelaburan a. Menilai dasar penswastaan Pelajar menyediakan folio keratan/rencana-rencana berkaitan penswastaan.0 PELABURAN Minggu 31 (23 Ogos-27 Ogos) 1 Waktu 7. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap pemilikan perniagaan tunggal Minggu 31 (23 Ogos.syarikat sendirian berhad . Tujuan penswastaan Contoh-contoh penswastaan Aras 2 1. 7.3 Penswastaan a.perkongsian .perbadanan awam Aras 2 1. Menjelaskan tujuan penswastaan Aras 3 1. pelabur dan spekulator Penerangan tentang saham disenaraikan dan tidak disenaraikan 18 . Maksud penswastaan b.syarikat awam berhad .koperasi .

Mengenalpasti kepelbagaian peluang pelaburan 2. Peranan Bursa Saham d. Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Membuat penerangan mengenai laporan saham di akhbar / Beri teks 19 .(30 Ogos . Jenis saham ii.3 Sept) (4 Sept .17 Sept) 1 Waktu b. Membezakan pelabur dengan spekulator Minggu 33 . Menerangkan jenis-jenis syer 3. Pelabur dan Spekulator Aras 1 1. Pulangan atas saham iii.36 (13 Sept . Unit Amanah Aras 1 1.8 Okt) 10 Waktu 7. Saham i.2 Jenis Pelaburan a.12 Sept) Cuti Hari Raya Aidilfitri Minggu 33 ( 13 Sept . Mengira pulangan daripada pilihan pelaburan 2. Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan b. Menjelaskan dengan contoh kelebihan dan kelemahan setiap peluang pelabur 3. Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham 4.9 Sept) Ujian Bulanan Cuti Pertengahan Penggal Kedua (10 Sept . Harta tanah c.

3 Panduan am melabur a.Minggu 36 (4 Okt .5 Nov) Minggu Ulangkaji (8 Nov .8 Okt) 2 Waktu 7. Panduan asas membuat pelaburan (11 Okt .15 Okt) (18 Okt . Menerangkan cara-cara melabur Guru menyediakan kes simulasi berkaitan pengiraan pulangan dari semua jenis pelaburan Program Pembangunan Diri Cuti Akhir Tahun 20 .19 Nov) Peperiksaan Akhir Tahun (20 Nov-2 Jan 2011) Aras 1 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful