BAB 3 MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF

)

3.1 MAIN DISTRIBUTION FRAME

MDF merupakan bahagian yang menjalankan tugas dalam pengujian dan pembaikian kerosakan talian telefon atau peralatan telefon. Semua aduan daripada pelanggan diterima dan disemak melalui doket. Seterusnya, tindakan akan diambil setelah diuji talian yang mengalami kerosakan. Bahagian ini akan memainkan peranan dalam beberapa tugas khas. bertanggungjawab terhadap rangkaian tempatan. yang dilaksanakan di MDF (meja uji):Selain itu, bahagian ini Berikut adalah tugas-tugas

a)

Mengambil doket di printer LMG

31

2. POPD dan NI. Fungsi utamanya ialah untuk menamatkan ‘field cable’. Ia terdiri daripada blok-blok dari 100 pair setiap satu frame Nombor di blok bergantung pada muatan di exchange 32 . e) Menutup laporan kerosakan  Membuat pemasangan MDF adalah suatu perantaraan antara pelanggan dengan ibusawat.  dengan ‘distribution side’  pelbagai kumpulan. Contohnya kumpulan doket.b) c) d) ( Maintanance Group) Membuat ujian (TEST SMIS) doket kepada kumpulan penyelenggaraan Mengedar Membuat ujian bersama-sama kumpulan penyelenggaraan. LINE SIDE 1. Ia juga bagi melengkapkan ‘flexibility point’ di mana ‘line side’ disambungkan kepada ‘exchange side’ dengan menggunkan ‘jumper wire’.  Bilik MDF ini selalunya berada di atas bilik laluan kabel MDF merupakan suatu perantaraan ‘exchange side’ Kerja-kerja di bahagian MDF selalunya berkaitan dengan Seperti doket. iaitu panggilan dan ujian talian.  cabinet dan menghubungi MDF untuk mendapatkan kepastian  baru di kawasan MDF  mendapatkan kepastian sama ada sambungan di cabinet dan peti agihan. kumpulan ini mestilah menguji talian Manakala POPD pula akan membuat suatu pemasangan Dan NI pula akan menghubungi MDF untuk bawah tanah (cable camber) dalam bangunan ibusawat.

Line side sama dengan exchange side. pada ketinggian MDF 33 . 2. Blok-blok ini menaik ke frame secara mendatar Nombor ELCs adalah nombor pada pesanan dan wayar jumper akan disambung ke line side dalam urutan nombor pesanan EXCHANGE SIDE 1.3. blok-blok dari 100 Setiap blok terdiri daripada 6 hingga 12 blok bergantung Setiap blok dipanggil BAR pair setiap satu menaik ke frame mendatar. 3. 4.

Peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat kerja-kerja di MDF PERALATAN Cutter Long Nose Puncher KEGUNAAN Untuk memotong wayar Untuk memegang wayar di ruang yang kecil Untuk meyamnbung/membuang wayar jumper pada line/exchange side Untuk pelanggan yang ingin memotong talian mereka sementara waktu Fungsi seperti puncher tapi untuk line/exchange side jenis baru Sama seperti di atas tapi untuk jenis line/exchange side yang lama Untuki menguji talian pelanggan dan nada dial Untuk menguji/membuat pemasangan jumper di tempat yang tinggi Wedge Quante Quante Siemens Handset Tangga 34 .

DOKET DOKET ialah satu laporan kerosakan yang dibuat oleh pelanggan kepada Telekom Malaysia. Cabinet juga menjadi tempat pengujian apabila berlaku kerosakan kerana kabel-kabel ini 35 . Doket yang keluar di mesin pencetak ialah:DOKET PEMBAIKIAN SEGERA Doket pembaikian segera dibuat sekiranya pelanggan membuat aduan kerosakan telefon sama ada di alat telefon atau talian telefon dengan mendail nombor 100 di mana ianya tidak dikenakan sebarang caj panggilan DOKET PENGAWASAN Doket pengawasan dibuat apabila aduan diterima seperti tiang telefon tumbang. PUNCA DOKET DIKETAHUI Punca doket diketahui ialah kerosakan yang berlaku di kawasan ibusawat iaitu di dalam bilik MDF KABINET KABINET adalah tempat di antara kabel utama (Main Cable) dan kabel agihan (Distribution Cabel). kabel talian putus dan sebagainya.

ii. APO (AUSTRALIAN POST OFFICE) POUYET KRONE Cabinet-kabinet ini biasanya ditempatkan di tepi-tepi jalan pada jarak dan lokasi tertentu dan dilabelkan dengan nombor cabinet dan juga cawangan ibusawat. menggelakan kabel daripada kelembapan yang boleh Unutk merosakkannya. iaitu:- i.dikumpulkan di suatu tempat. Pembinaan bilik kabel ini telah dirancang semasa ibusawat tersebut dibina. Singkatan ini telah ditetapkan oleh piawaian antarabangsa. iii. Biasanya AS untuk kawasan Alor Setar dan kawasan lain pula dengan nama singkatan yang lain. penghujung kabel tersebut akan ditutup dengan seal dan kemudian udara kering akan dimasukkannya ke dalam. BILIK KABEL (CHAMBER) Di bilik MDF. terdapat bilik kabel yang dibina di bawah tanah untuk tujuan penyambungan kabel-kabel luar dengan kabel agihan di MDF. Bilik kabel ini biasanya dibina di ruang bawah ibusawat dan kabel akan keluar melalui sesalur (duct) disepanjang laluan sehingga ke cabinet. 36 . Terdapat 3 jenis cabinet yang digunakan oleh Telekom Malaysia. Tujuan singkatan dan nombor ini diberikan adalah untuk memudahkan kumpulan maintanence mencari lokasi dan menentukan cabinet untuk kerja baikpulih pelanggan tempatan.

b) c) d) Bertanggungjawab mengemaskini rekod-rekod MDF dan Bertanggungjawab menyediakan laporan bulanan yang Bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kebersihan di membuat perubahan apabila dilakukan penukaran pair. 37 . mengawasi.MDF (MAIN DISTRIBUTION FRAME) TUGAS-TUGAS YANG DILAKUKAN OLEH JURUTEKNIK DI MDF a) Bertanggungjawab mengelola. pemotongan dan pembaikian dan lain-lain. diperlukan oleh pihak pengurusan MDF dan memastikan pekerja-pekerja lain tidak melaksanakan apa-apa kerja di MDF tanpa kebenaran juruteknik terlebih dahulu. dan menjalankan kerja-kerja di MDF untuk tujuan pemasangan.

3. Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas ‘dispatch’ dan ‘verify’ serta kerja-kerja yang berkaitan Bekerjasama dengan LMG atau mana-mana bahagian sekiranya kurang kakitangan  BAHAGIAN LMG 1. Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas computer dan kerja-kerja yang berkaitan 2.  BAHAGIAN REKOD TR 1. 2. catatan Memastikan semua TR yang di ‘dispatch’ dan di ‘restored’ hendaklah direkodkan ke dalam bahagian yang terdapat dalam buku rekod 38 .PENGAGIHAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB  BAHAGIAN RMC 1. Membuat laporan harian Memberi kerjasama kepada bahagian REKOD TR RSC dan mana-mana bahagian yang difikirkan perlu.

6. 4.BAHAGIAN PEMASANGAN 1. 2. Merekodkan kesemua jenis order/pesanan yang diterima Mendapatkan nombor order daripada kumpulan pemasangan setiap pagi Megemaskini rekod pemasangan dan sebagainya Dapatkan PKU nombor daripada PKP dan beritahu ORS Memberi kerjasama pada bahagian jumpering dan testing Membuat ujian kembali pada setiap pemasangan baru BAHAGIAN TESTING DAN JUMPERING 1. 5. 2. Memberi kerjasama kepada bahagian pemasangan Setiap penukaran pasangan kabel hendaklah dikemaskini di dalam fail 39 . 3.

Setelah dipastikan nombor tersebut adalah betul.PROSES PEMASANGAN SATU TALIAN TELEFON i. tarik wayar jumper dari line side ke exchange side Akhir sekali. Kemudian dial nombor 1313 untuk memastikan sama ada nombor pada kertas order sama dengan nombor yang disebutkan oleh operator iv. ii. v. Pastikan ‘pair nombor’ pada exchange side/line side yang dihantar oleh kedai adalah kosong Pastikan ‘soft tone/engaged tone’ telah diberikan oleh juruteknik ibusawat pada exchange side dengan menggunakan ‘handset’ iii. pastikan nombor pada line side adalah betul dan berada dalam keadaan baik 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful