RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka

CATATAN/ AKTIVITI

Aras 1: - Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.

2±6

1.1 Penghasilan seni visual 1.1 Asas seni reka a) Unsur seni Aras 2: - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.

05.01.09 ± 06.02.09

1. garisan

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenisjenis garisan.

Aras 3: - menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

5

01. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik.teknik catat i.teknik kolaj b. 3.3 Rupa 23. a. Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik: a. Kolaj iv. 2.02.09 ± 20. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni.CUTI TAHUN BARU CINA 26.09 1.02.Menghasilkan roda warna.09 1.09 ± 27.01.02. Mengenal rupa: a) Organik dan geometri b) Positif dan negative 9 ii.09 ± 30. Percikan b. Menghasilkan huruf blok 7±8 09.02.09 10 ± 11 . Mengenal rupa dan muka taip Kemahiran seperti di atas iii.2 Warna Kemahiran atas seperti di 1.

Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak .4 Bentuk 23.09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16.09 i.09 b) Rupa dan bentuk iii.03. Mengenal dan mengkaji bentuk: a) Ilusi b) Konkrit 13 ± 14 ii. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh) 15 1.09 ± 20.03.09 ± 13.02.03.09 ± 03.03.03.04.5 Jalinan Kemahiran seperti di atas i. Menghubungkait Kemahiran atas seperti di a) Garisan bentuk dan 1.

06.09 ± 24.04.04.04.09 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (i) Mewarna catan .05.09 ± 08.09 (a) Lukisan Lukisan perspektif 20 ± 22 11.04.06.05.09 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 23 ± 24 01.09 i. Lukisan ii.04.09 ± 29.09 ± 10.06.2 Seni halus 27.05.6 Ruang 13.09 ± 12. Mewarna ± ton warna 16 ± 17 1.09 Kemahiran seperti di atas a) Penerokaan b) Peniruan 18 ± 19 1.

09 ± 26.Proses melukis (c) Arca 27 ± 28 .poster i) Menghasilkan: a) Tipografi Kemahiran seperti di atas b) Poster ± teknik catan .06.09 .3 Komunikasi visual 27.06.08.07.09 .Memahami jenis-jenis cetakan .Penggunaan bahan .Alat dan bahan 13.09 ± 24.Proses mencetak Kemahiran seperti di atas Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf) 31 ± 32 1.07.Teknik-teknik catan Kemahiran seperti di atas 15.09 (a) Reka bentuk grafik .07.25 ± 26 (b) Catan .06.Proses membina model arca 29.07.Mengetahui jenis arca .09 ± 07.Pemahaman dan penghargaan Kemahiran seperti di atas (i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras (d) Cetakan 29 ± 30 .09 ± 10.09 .

09 ± 21. Teknik: a) Tembikar .33 ± 34 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 10. bahan dan teknik yang sesuai 31.Memuat anyaman iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman .Picitan .09 35 24.09.5 Kraf tadisional (a) Tembikar (b) Anyaman .Kertas warna .09 ± 11.09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. 4) i) Mengkaji fungsi dan jenis ii) Mengkaji alat.08.08. Alat dan bahan: a) Tembikar ± plastisin b) Anyaman .08.Gunting & gam 2.09 ± 28.09 1.08.4 Reka bentuk 36 ± 37 (akan bermula di tg.08.Kadmanila 1.Lingkaran b) Anyaman .

Kajian 4. Penegasan 38 ± 40 a) Kajian penegasan b) Aplikasi c) Penegasan dalam aktiviti 14.09 CUTI HARI RAYA ADHA ii.09.09 ± 25. Imbangan 02. Kemasan 6. Proses a) Tembikar .09 a) Kajian imbangan pada alam sekeliling 1. Apresiasi 39 21.3.09. Lukisan i. Lukisan poster i.teknik cetakan 2.Membuat trimming .09 ± iv.10.Membuat ragam hias 5. Kontra a) Penerokaan kontra melalui unsurunsur seni iii. Kajian unsur seni dan prinsip rekaan .09. Mencorak. Penerokaan ii.

Sejarah dan apresiasi seni visual 41 ± 44 a) Perkembangan seni visual di Malaysia y y 05.11.Menghayati.10. memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain .09 ± 03.Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak a) Mengumpul dan mengkaji maklumat b) Menghasilkan folio c) Lawatan 45 ± 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 02.11.09 Seni halus Kraf tradisional o Tembikar o anyaman .11.01.b) Imbangan simetri dan tidak simetri v.09 48 ± 53 CUTI AKHIR TAHUN 23. Pergerakan a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa 2.11.09 ± 20.2010 .09 ± 01.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful