RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka

CATATAN/ AKTIVITI

Aras 1: - Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.

2±6

1.1 Penghasilan seni visual 1.1 Asas seni reka a) Unsur seni Aras 2: - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.

05.01.09 ± 06.02.09

1. garisan

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenisjenis garisan.

Aras 3: - menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

5

09 ± 27. a.09 1.CUTI TAHUN BARU CINA 26. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik.02. 2.teknik kolaj b.3 Rupa 23. Kolaj iv.Menghasilkan roda warna.09 ± 20.2 Warna Kemahiran atas seperti di 1. Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik: a.02.09 1. Menghasilkan huruf blok 7±8 09. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni.09 10 ± 11 .01.02.01. Percikan b. 3.09 ± 30. Mengenal rupa dan muka taip Kemahiran seperti di atas iii. Mengenal rupa: a) Organik dan geometri b) Positif dan negative 9 ii.teknik catat i.02.

4 Bentuk 23.09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16.03. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh) 15 1. Menghubungkait Kemahiran atas seperti di a) Garisan bentuk dan 1.03.03.03.09 ± 03. Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak .04.5 Jalinan Kemahiran seperti di atas i.09 b) Rupa dan bentuk iii.03.09 ± 20.09 i. Mengenal dan mengkaji bentuk: a) Ilusi b) Konkrit 13 ± 14 ii.09 ± 13.02.

09 Kemahiran seperti di atas a) Penerokaan b) Peniruan 18 ± 19 1.04.04.06.09 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 23 ± 24 01.09 i.09 ± 12.09 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (i) Mewarna catan .05.6 Ruang 13.09 ± 08.06.04.09 (a) Lukisan Lukisan perspektif 20 ± 22 11.05.09 ± 29.04. Mewarna ± ton warna 16 ± 17 1. Lukisan ii.09 ± 24.05.06.2 Seni halus 27.09 ± 10.04.

09 .09 (a) Reka bentuk grafik .09 .poster i) Menghasilkan: a) Tipografi Kemahiran seperti di atas b) Poster ± teknik catan .09 ± 07.09 ± 24.Mengetahui jenis arca .07.3 Komunikasi visual 27.08.Penggunaan bahan .09 ± 26.09 .07.Proses mencetak Kemahiran seperti di atas Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf) 31 ± 32 1.09 ± 10.Proses membina model arca 29.06.07.Alat dan bahan 13.Proses melukis (c) Arca 27 ± 28 .Teknik-teknik catan Kemahiran seperti di atas 15.07.06.06.25 ± 26 (b) Catan .Pemahaman dan penghargaan Kemahiran seperti di atas (i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras (d) Cetakan 29 ± 30 .Memahami jenis-jenis cetakan .

08.Memuat anyaman iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman . bahan dan teknik yang sesuai 31.09.09 35 24.08. Alat dan bahan: a) Tembikar ± plastisin b) Anyaman .5 Kraf tadisional (a) Tembikar (b) Anyaman .Kadmanila 1.Lingkaran b) Anyaman .09 ± 11.Kertas warna . 4) i) Mengkaji fungsi dan jenis ii) Mengkaji alat.09 ± 21.09 1. Teknik: a) Tembikar .08.Gunting & gam 2.08.4 Reka bentuk 36 ± 37 (akan bermula di tg.08.09 ± 28.09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.33 ± 34 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 10.Picitan .

09 ± iv. Kajian unsur seni dan prinsip rekaan . Penegasan 38 ± 40 a) Kajian penegasan b) Aplikasi c) Penegasan dalam aktiviti 14.10.09 ± 25.09 a) Kajian imbangan pada alam sekeliling 1.09 CUTI HARI RAYA ADHA ii. Lukisan i.3. Lukisan poster i.teknik cetakan 2.09. Apresiasi 39 21. Mencorak. Proses a) Tembikar .09.09. Imbangan 02. Penerokaan ii. Kajian 4.Membuat ragam hias 5. Kontra a) Penerokaan kontra melalui unsurunsur seni iii.Membuat trimming . Kemasan 6.

Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak a) Mengumpul dan mengkaji maklumat b) Menghasilkan folio c) Lawatan 45 ± 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 02.09 ± 01.Menghayati. Pergerakan a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa 2.11.11. memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain .09 48 ± 53 CUTI AKHIR TAHUN 23.b) Imbangan simetri dan tidak simetri v.2010 .01.09 ± 03.11.09 ± 20.10.11. Sejarah dan apresiasi seni visual 41 ± 44 a) Perkembangan seni visual di Malaysia y y 05.09 Seni halus Kraf tradisional o Tembikar o anyaman .