RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka

CATATAN/ AKTIVITI

Aras 1: - Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.

2±6

1.1 Penghasilan seni visual 1.1 Asas seni reka a) Unsur seni Aras 2: - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.

05.01.09 ± 06.02.09

1. garisan

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenisjenis garisan.

Aras 3: - menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

5

09 1.teknik catat i.09 ± 30.02.01.2 Warna Kemahiran atas seperti di 1.02.teknik kolaj b. Percikan b. Kolaj iv.09 ± 27.02.09 ± 20. 3.09 10 ± 11 .3 Rupa 23. a. 2.01. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik. Mengenal rupa: a) Organik dan geometri b) Positif dan negative 9 ii. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni. Menghasilkan huruf blok 7±8 09.CUTI TAHUN BARU CINA 26. Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik: a. Mengenal rupa dan muka taip Kemahiran seperti di atas iii.09 1.Menghasilkan roda warna.02.

Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak .03.4 Bentuk 23.09 b) Rupa dan bentuk iii.09 i.09 ± 13.03.03.04. Menghubungkait Kemahiran atas seperti di a) Garisan bentuk dan 1. Mengenal dan mengkaji bentuk: a) Ilusi b) Konkrit 13 ± 14 ii.02.5 Jalinan Kemahiran seperti di atas i.09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16.03. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh) 15 1.09 ± 03.09 ± 20.03.

09 ± 29. Mewarna ± ton warna 16 ± 17 1.06.09 Kemahiran seperti di atas a) Penerokaan b) Peniruan 18 ± 19 1.09 ± 24.6 Ruang 13.04.04.09 i.06.06.05.09 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (i) Mewarna catan .09 ± 10.04.09 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 23 ± 24 01.2 Seni halus 27.05.09 ± 08.09 (a) Lukisan Lukisan perspektif 20 ± 22 11.05. Lukisan ii.04.04.09 ± 12.

Mengetahui jenis arca .09 ± 26.Penggunaan bahan .3 Komunikasi visual 27.07.07.Alat dan bahan 13.09 .09 .09 ± 24.06.Memahami jenis-jenis cetakan .Proses membina model arca 29.06.07.Proses mencetak Kemahiran seperti di atas Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf) 31 ± 32 1.poster i) Menghasilkan: a) Tipografi Kemahiran seperti di atas b) Poster ± teknik catan .Teknik-teknik catan Kemahiran seperti di atas 15.Pemahaman dan penghargaan Kemahiran seperti di atas (i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras (d) Cetakan 29 ± 30 .25 ± 26 (b) Catan .07.09 ± 07.08.Proses melukis (c) Arca 27 ± 28 .09 .09 ± 10.06.09 (a) Reka bentuk grafik .

Alat dan bahan: a) Tembikar ± plastisin b) Anyaman .Lingkaran b) Anyaman .Kadmanila 1.09.Picitan .5 Kraf tadisional (a) Tembikar (b) Anyaman .09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1. 4) i) Mengkaji fungsi dan jenis ii) Mengkaji alat.09 1.08.Gunting & gam 2. bahan dan teknik yang sesuai 31.09 ± 11.08.4 Reka bentuk 36 ± 37 (akan bermula di tg.08. Teknik: a) Tembikar .Kertas warna .09 ± 28.Memuat anyaman iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman .09 35 24.33 ± 34 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 10.08.08.09 ± 21.

Lukisan poster i.09 a) Kajian imbangan pada alam sekeliling 1. Lukisan i.09.teknik cetakan 2. Mencorak.3.09 CUTI HARI RAYA ADHA ii. Imbangan 02.09 ± iv. Kajian 4.09 ± 25. Kemasan 6.Membuat ragam hias 5. Kontra a) Penerokaan kontra melalui unsurunsur seni iii. Penegasan 38 ± 40 a) Kajian penegasan b) Aplikasi c) Penegasan dalam aktiviti 14.09. Proses a) Tembikar . Kajian unsur seni dan prinsip rekaan . Penerokaan ii.10.Membuat trimming .09. Apresiasi 39 21.

Pergerakan a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa 2.01.09 ± 20.Menghayati.b) Imbangan simetri dan tidak simetri v.09 Seni halus Kraf tradisional o Tembikar o anyaman .09 ± 03.10.11.09 ± 01. memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain .09 48 ± 53 CUTI AKHIR TAHUN 23.11. Sejarah dan apresiasi seni visual 41 ± 44 a) Perkembangan seni visual di Malaysia y y 05.11.Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak a) Mengumpul dan mengkaji maklumat b) Menghasilkan folio c) Lawatan 45 ± 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 02.2010 .11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful