RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka

CATATAN/ AKTIVITI

Aras 1: - Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.

2±6

1.1 Penghasilan seni visual 1.1 Asas seni reka a) Unsur seni Aras 2: - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.

05.01.09 ± 06.02.09

1. garisan

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenisjenis garisan.

Aras 3: - menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

5

09 1.3 Rupa 23.Menghasilkan roda warna.09 ± 20.09 ± 30.09 10 ± 11 . Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik: a.2 Warna Kemahiran atas seperti di 1. Menghasilkan huruf blok 7±8 09.01.01. Mengenal rupa: a) Organik dan geometri b) Positif dan negative 9 ii. Mengenal rupa dan muka taip Kemahiran seperti di atas iii. Percikan b.02. 3.CUTI TAHUN BARU CINA 26.teknik catat i.teknik kolaj b.09 1. 2. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik. Kolaj iv.02.09 ± 27.02. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni. a.02.

09 ± 13.03. Menghubungkait Kemahiran atas seperti di a) Garisan bentuk dan 1.09 i. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh) 15 1.09 ± 03.09 ± 20.03.03.09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16.09 b) Rupa dan bentuk iii. Mengenal dan mengkaji bentuk: a) Ilusi b) Konkrit 13 ± 14 ii.5 Jalinan Kemahiran seperti di atas i.03.4 Bentuk 23. Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak .03.04.02.

06.04.09 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 23 ± 24 01.06.09 ± 12.06.09 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (i) Mewarna catan .05.6 Ruang 13. Lukisan ii.09 (a) Lukisan Lukisan perspektif 20 ± 22 11.09 ± 08.2 Seni halus 27.04.05.04.09 Kemahiran seperti di atas a) Penerokaan b) Peniruan 18 ± 19 1. Mewarna ± ton warna 16 ± 17 1.09 ± 24.04.04.09 i.09 ± 29.09 ± 10.05.

25 ± 26 (b) Catan .Mengetahui jenis arca .06.06.Proses membina model arca 29.Alat dan bahan 13.06.poster i) Menghasilkan: a) Tipografi Kemahiran seperti di atas b) Poster ± teknik catan .09 .09 ± 07.07.Penggunaan bahan .09 .Pemahaman dan penghargaan Kemahiran seperti di atas (i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras (d) Cetakan 29 ± 30 .09 (a) Reka bentuk grafik .09 ± 24.07.07.Teknik-teknik catan Kemahiran seperti di atas 15.Proses melukis (c) Arca 27 ± 28 .08.09 ± 26.Proses mencetak Kemahiran seperti di atas Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf) 31 ± 32 1.3 Komunikasi visual 27.09 .09 ± 10.07.Memahami jenis-jenis cetakan .

09 1. Teknik: a) Tembikar .09 ± 28.33 ± 34 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 10. 4) i) Mengkaji fungsi dan jenis ii) Mengkaji alat.Picitan .Gunting & gam 2.09 35 24.09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.Kadmanila 1.08.09 ± 11.Memuat anyaman iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman . Alat dan bahan: a) Tembikar ± plastisin b) Anyaman .09 ± 21.08.09. bahan dan teknik yang sesuai 31.08.5 Kraf tadisional (a) Tembikar (b) Anyaman .Lingkaran b) Anyaman .Kertas warna .08.08.4 Reka bentuk 36 ± 37 (akan bermula di tg.

Kajian 4.09 ± iv.teknik cetakan 2.09 a) Kajian imbangan pada alam sekeliling 1. Penegasan 38 ± 40 a) Kajian penegasan b) Aplikasi c) Penegasan dalam aktiviti 14.Membuat ragam hias 5.09. Penerokaan ii. Imbangan 02. Lukisan i.09. Apresiasi 39 21. Proses a) Tembikar . Kontra a) Penerokaan kontra melalui unsurunsur seni iii.3.10. Mencorak.Membuat trimming .09 ± 25. Lukisan poster i. Kajian unsur seni dan prinsip rekaan .09. Kemasan 6.09 CUTI HARI RAYA ADHA ii.

memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain .11.09 ± 03.11.Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak a) Mengumpul dan mengkaji maklumat b) Menghasilkan folio c) Lawatan 45 ± 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 02.09 Seni halus Kraf tradisional o Tembikar o anyaman .Menghayati.10.09 ± 20.11.11. Sejarah dan apresiasi seni visual 41 ± 44 a) Perkembangan seni visual di Malaysia y y 05.01.09 ± 01. Pergerakan a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa 2.09 48 ± 53 CUTI AKHIR TAHUN 23.2010 .b) Imbangan simetri dan tidak simetri v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful