RPT PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1

MINGGU/ TARIKH

BIDANG/ TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN Meneroka pelbagai unsure seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka

CATATAN/ AKTIVITI

Aras 1: - Menyatakan wujudnya pelbagai unsur seni dalam objek ciptaan manusia Mengkaji garisan dengan perbagai teknik.

2±6

1.1 Penghasilan seni visual 1.1 Asas seni reka a) Unsur seni Aras 2: - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam alam dan objek buatan manusia - menyatakan wujudnya prinsip rekaan dalam aktiviti seni visual

Mengkaji jenis-jenis garisan pada objek alam sekeliling.

05.01.09 ± 06.02.09

1. garisan

Menghasilkan karya seni yang dapat menunjukkan jenisjenis garisan.

Aras 3: - menggunakan asas seni reka dalam menghasilkabn kerja seni

5

Kolaj iv.09 ± 20.02.01.09 ± 30. Penyamaran serangga menggunakan warna harmoni menghasilkan teknik. 2.Menghasilkan roda warna. a.09 1.09 ± 27. Mengenal rupa: a) Organik dan geometri b) Positif dan negative 9 ii.teknik kolaj b. Menghasilkan huruf blok 7±8 09.02.02.01. Memuat corak geometri berdasarkan warna harmoni. Percikan b.3 Rupa 23.teknik catat i.2 Warna Kemahiran atas seperti di 1.CUTI TAHUN BARU CINA 26. 3.09 1. Mengenal rupa dan muka taip Kemahiran seperti di atas iii.09 10 ± 11 . Menghasilkan rupa positif dan negatif menggunakan teknik: a.02.

09 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 12 16.09 ± 20.09 ± 13. Mengenal jailan sentuh dan jalinan tampak .03.03. Menghubungkait Kemahiran atas seperti di a) Garisan bentuk dan 1. Melakar bentuk manusia (mengikut kadar bandingan dan struktur posisi tubuh) 15 1.04.02.03. Mengenal dan mengkaji bentuk: a) Ilusi b) Konkrit 13 ± 14 ii.09 b) Rupa dan bentuk iii.03.5 Jalinan Kemahiran seperti di atas i.09 ± 03.4 Bentuk 23.03.09 i.

Mewarna ± ton warna 16 ± 17 1.09 ± 12. Lukisan ii.04.2 Seni halus 27.06.09 Kemahiran seperti di atas a) Penerokaan b) Peniruan 18 ± 19 1.09 ± 24.09 (a) Lukisan Lukisan perspektif 20 ± 22 11.06.04.6 Ruang 13.09 CUTI PERTENGAHAN TAHUN (i) Mewarna catan .04.05.09 i.09 ± 08.09 ± 29.09 ± 10.05.04.04.09 PEPERIKSAAN SEMESTER 1 23 ± 24 01.05.06.

07.09 ± 26.09 .09 ± 10.Mengetahui jenis arca .09 .Proses membina model arca 29.07.Penggunaan bahan .06.Memahami jenis-jenis cetakan .Pemahaman dan penghargaan Kemahiran seperti di atas (i) Menghasilkan model arca dengan menggunakan kertas keras (d) Cetakan 29 ± 30 .06.06.07.poster i) Menghasilkan: a) Tipografi Kemahiran seperti di atas b) Poster ± teknik catan .Proses melukis (c) Arca 27 ± 28 .09 ± 24.09 (a) Reka bentuk grafik .07.3 Komunikasi visual 27.Alat dan bahan 13.Proses mencetak Kemahiran seperti di atas Menghasilkan cetakan benam (teknik kolograf) 31 ± 32 1.09 ± 07.Teknik-teknik catan Kemahiran seperti di atas 15.09 .25 ± 26 (b) Catan .08.

4 Reka bentuk 36 ± 37 (akan bermula di tg.08.5 Kraf tadisional (a) Tembikar (b) Anyaman .09 ± 11.Lingkaran b) Anyaman . Teknik: a) Tembikar .09. bahan dan teknik yang sesuai 31.Picitan .Memuat anyaman iii) Mengkaji asal usul seni tembikar dan anyaman .08.Kertas warna .08.09 1.09 35 24.08.09 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1.Gunting & gam 2.08. 4) i) Mengkaji fungsi dan jenis ii) Mengkaji alat.09 ± 21. Alat dan bahan: a) Tembikar ± plastisin b) Anyaman .33 ± 34 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL 2 10.09 ± 28.Kadmanila 1.

teknik cetakan 2. Penerokaan ii. Apresiasi 39 21. Imbangan 02. Kontra a) Penerokaan kontra melalui unsurunsur seni iii.09. Lukisan poster i.09 ± iv. Penegasan 38 ± 40 a) Kajian penegasan b) Aplikasi c) Penegasan dalam aktiviti 14. Mencorak.09. Proses a) Tembikar .Membuat ragam hias 5. Kajian unsur seni dan prinsip rekaan .3.09 a) Kajian imbangan pada alam sekeliling 1.09.09 ± 25. Kemasan 6.Membuat trimming .09 CUTI HARI RAYA ADHA ii. Lukisan i. Kajian 4.10.

09 48 ± 53 CUTI AKHIR TAHUN 23.01.09 ± 03. memahami dan menghargai warisan b udaya seni alus dan kraf tradisional dari Negara lain . Sejarah dan apresiasi seni visual 41 ± 44 a) Perkembangan seni visual di Malaysia y y 05.b) Imbangan simetri dan tidak simetri v.Menghayati.09 Seni halus Kraf tradisional o Tembikar o anyaman .09 ± 01. Pergerakan a) Kajian pergerakan pada alam sekeliling b) Kajian pergerakan dalam catan dan rupa 2.09 ± 20.Membuat bandingan perkembangan seni masa dulu dan masa kini dari segi bahan dan corak a) Mengumpul dan mengkaji maklumat b) Menghasilkan folio c) Lawatan 45 ± 47 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 02.11.11.10.11.11.2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful