BAB 1 : Kemunculan Tamadun Awal Manusia TAMADUN HWANG HO

1. Nyatakan nama pusat kerajaan Dinasti Shang? -Anyang 2. Berikan 2 ciri keistimewaan yang terdapat di bandar tersebut? -Terletak di kawasan tanah tinggi di Sungai Huan -Terdapat Istana, Kuil dan pusat pentadbiran -Golongan pembesar dan agama tinggal di kawasan bandar -Dilengkapi dengan tembok untuk menghalang penceroboh -Dikelilingi oleh perkampungan yang didiami oleh masyarakat tani

Mengapakah berlakunya peralihan kuasa daripada Dinasti Shang kepada Dinasti Chou? ‡ Kezaliman pemerintah Raja Shang ‡ Kebangkitan golongan hamba ‡ Kepercayaan kepada mandat daripada Tuhan

senjata gangsa.Langkah yang dilaksanakan oleh Raja-Raja Dinasti Chou untuk mendapat sokongan daripada pembesar mereka ‡ Melalui ikrar taat setia kepada pemerintah ‡ Memberi hadiah seperti kereta kuda. hamba & binatang ‡ Diminta melindungi raja ‡ Memberikan bantuan tentera pada masa perang ‡ Diberi hak sebagai ketua agama untuk menjalankan upacara pengorbanan .

Peranan golongan bangsawan dalam Tamadun Hwang Ho ‡ Mentadbir wilayah di luar pusat pemerintahan Raja ‡ Diberi hak oleh Raja untuk mewujudkan sistempentadbirannya sendiri ‡ Bertanggungjawab memungut cukai ‡ Menguruskan pertahanan ‡ Mentadbir undang-undang di wilayah masing-masing .

‡ Raja dikaitkan dengan konsep anak syurga dan mandat dari syurga.Jelaskan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam aspek Politik & Pemerintahan ‡ Sistem pemerintahan berbentuk monarki diteruskan hingga ke zaman Dinasti Ching. ‡ Amalan dinasti diteruskan hingga abad ke-20 ‡ Raja dibantu oleh pegawai kerajaan. ‡ Gelaran raja ditukar kepada maharaja. .

‡ Menggunakan cangkul. ‡ Memperkenalkan teknologi pembajakan. ‡ Memperkenalkan alat pertanian daripada besi. ‡ Pembinaan empangan Szechwan. . ‡ Memperkenalkan batas untuk tanaman. ‡ Menggunakan sabit.Jelaskan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian ‡ Memperkenalkan sistem pengairan.

(C) Ciri-ciri Sistem Tulisan Tamadun Hwang Ho ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tulisan Ideogram Berbentuk gambar dan simbol Terhasil dari penilikan tulang oracle. Diguna dalam penulisan Diguna dalam pencetakan Diguna oleh orang Jepun & Korea .

‡ Orang Cina mempercayai alam semesta & kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu Ying & Yang. ‡ Konsep Yin & Yang serta Feng Hsui diteruskan hingga hari ini. . duit kertas & barangan perhiasan. ‡ Konsep Feng Hsui berlandaskan Falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar. ‡ Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan.(d) Bidang Agama dan Kepercayaan ‡ Pemujaan roh nenek moyang ‡ Unsur pemujaan yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa.

‡ Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan menuai untuk menjalankan aktiviti harian. ‡ Amalan menggunakan kalendar diteruskan untuk upacara perkahwinan/ perburuan/ pengkebumian. .(e) Sistem Kalendar ‡ Kalendar dicipta semasa Dinasti Shang ‡ 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun.

‡ Konsep Feng Sui berlandaskan falsafah alam semesta.(f) Senaraikan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada peradaban manusia pada hari ini. ‡ Konsep Yin Yang berdasarkan keseimbangan unsur alam dalam perubatan. Pembinaan sistem pengairan Kemajuan teknologi pembajakan Penciptaan cangkul / sabit Alatan pertanian daripada besi Pemujaan roh nenek moyang Pengenalan sistem kalendar Pengamalan falsafah perang Sun Tzu dalam perniagaan. ‡ Penciptaan tulisan ideogram. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

TAMADUN INDUS (a) Namakan 2 buah bandar terancang dalam tamadun Indus? ‡ Harappa ‡ Mohenjor Daro .

(b) Apakah ciri-ciri pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus? ‡ ‡ ‡ ‡ Bandar Mohenjo Daro dan Harappa Bandar ini terbahagi kepada 2 bahagian Dikelilingi oleh tembok Bahagian utama Pusat pentadbiran / keagamaan / menempatkan bangunan pentadbiran / tempat mandi awam untuk upacara ritual / pembersihan / tempat menyimpan hasil pertanian .

‡ Perancangan bandar dibantu dengan kemajuan ilmu geometri / pembinaan / sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba. ‡ Bandar disusun berasaskan blok berbentuk empat persegi ‡ Setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus dan bersambung antara satu sama lain. .Bahagian Kedua ialah Kawasan Perumahan ‡ Bandar dirancang dengan rapi / susun atur yang sistematik.

Ciri-Ciri pembentukan bandar terancang dalam tamadun Indus ‡ Mempunyai sistem kumbahan yang terancang ‡ Setiap rumah mempunyai bilik mandi / tandas ‡ Air kumbahan disalir keluar ke longkang yg mengalir keluar di bawah jalan longkang tidak ditutup terus untuk kerja pembersihan. ‡ Bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar. . ‡ Batu bata yg dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi digunakan. ‡ Bandar dihubungkan oleh sungai sebagai jalan perhubungan.

‡ Tiada bukti kewujudan raja ‡ Sejarawan berpendapat pemerintahan diterajui oleh pendeta. ‡ Pendeta berkuasa utk mengawal aktiviti masyarakat / kegiatan keagamaan. . ‡ Kelas atasan utama terdiri daripada pendeta.(c) Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus? ‡ Terbahagi kepada 2 golongan ‡ Golongan atasan dan bawahan ‡ Golongan atasan terdiri daripada pendeta / pedagang.

‡ Golongan hamba terletak di bawah sekali dalam susun lapis masyarakat Indus.(c) Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus? ‡ Golongan bawahan terdiri daripada petani / buruh. ‡ Menjaga kebersihan bandar / membina tembok / benteng / membina terusan. ‡ Golongan buruh melakukan kerja-kerja buruh. . ‡ Hasil pertanian diserahkan kepada pihak berkuasa. ‡ Petani menjalankan aktiviti pertanian.

‡ pemahaman tentang ilmu Geometri / kesenian / matematik. .(d) Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ini ‡ Keupayaan / kebolehan mengeksploitasi ‡ Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka ‡ Perancangan bandar ‡ Berupaya mewujudkan bandar terancang iaitu Mohenjo-Daro / Harappa. ‡ Gabungan kepakaran dari sudut letak bandar raya / pengisiannya.

‡ Pembinaan jalan raya yang lurus ‡ Peningkatan mutu bahan binaan ‡ Pembuatan batu bata daripada tanah liat ‡ Tidak bergantung pada panas matahari.(d) Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ‡ Kemajuan bidang Geometri ‡ Hasil pertembungan tamadun Mesopotamia / tamadun Mesir Purba ‡ Bandar disusun berasaskan bentuk empat persegi. .

Sumbangan tamadun Indus dapat dijadikan panduan generasi hari ini ‡ Pembuatan batu bata melalui kaedah pembakaran suhu yang tinggi. ‡ Sifat keterbukaan ‡ Mengadakan hubungan dengan tamadun lain ‡ Membolehkan kedua-dua belah pihak memperoleh manfaat dalam bentuk pertukaran teknologi ‡ Semua pengaruh yang diterima dari luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan ‡ Mengajar kedamaian dan keamanan ‡ Tunjang kepada kekuatan sesebuah negara ‡ Untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang? Mempunyai ilimu pengetahuan tentang geometri Kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan Melakukan teknologi pembakaran batu bata Memiliki ilmu kesenian Memiliki ilmu matematik Pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir ‡ Sifat keterbukaan masyarakat Indus ‡ Teknologi pembuatan batu bata.

‡ Keupayaan masyarakat mengeksploitasi kelebihan yang ada ‡ Mengeksploitasi sungai Indus untuk kemajuan pertanian ‡ Perancangan bandar ‡ Pembangunan bandar Harappa dan Mohenjo Daro .Sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia hari ini.

kesenian dan matematik. kepakaran ilmu geometri. ‡ Teknik penghasilan batu bata menggunakan suhu yang tinggi ‡ Bersifat terbuka menjalinkan hubungan dengan tamadun lain ‡ Mengutamakan perdamaian dan keamanan. .Sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia hari ini ‡ Kepakaran dalam aspek susun atur bangunan.