Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK

2.3

APRESIASI MUZIK DALAM PERGERAKAN KREATIF

Pergerakan ialah interpretasi idea, perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui perlakuan atau aksi individu yang boleh berlaku secara spontan, automatis dan terurus (melibatkan perancangan yang lebih tersusun) melalui postur, gerak isyarat dan pelbagai pergerakan badan. Bentuk perhubungan kita yang pertama adalah melalui pergerakan (biarpun semasa dalam kandungan). Setiap kanak-kanak merupakan individu yang unik dan mempunyai cara mereka yang tersendiri untuk melahirkan perasaan melalui pergerakan. Pergerakan adalah satu kaedah untuk melahirkan perasaan-perasaan. Yardley (1973) menunjukkan bahawa pergerakan adalah cara utama untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang bersemadi dalam jiwa kanak-kanak dan penggunaan pergerakan ini berterusan walaupun selepas kanak-kanak sudah mencapai kemajuan dalam kemahiran bercakap. Beliau juga menegaskan bahawa pergerakan fizikal dapat menjadi media untuk melahirkan emosi dengan lebih berkesan daripada pengucapan kata-kata. Kerap kali ekspresi perasaan seseorang individu melalui pergerakan fizikal adalah tidak kreatif dan dilakukan bukan secara sedar tetapi spontan dan membayangkan perasaan peribadi individu tersebut. Fleming (1976) telah mengemukakan bahawa pergerakan kanak-kanak mempunyai ciri-ciri yang sama. Kedua-dua gejala ini tidak boleh dipisahkan. Ia menyatakan bahawa “Pergerakan merupakan perantaraan sejagat bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan yang menggunakannya untuk melahirkan reaksi kepada kita, sesama mereka sendiri, alam, keadaan dan objek” (m.s. 4). Respon kepada muzik merupakan pelengkap kepada pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah kerana dalam dunia kank-kanak, muzik dan gerakan tidak boleh dipisahkan. Ia adalah sifat semulajadi kanak-kanak yang memang suka bergerak.

2.3.1 Definisi Pergerakan Kreatif Kreativiti merupakan satu konsep penting dalam pendidikan kanak-kanak daripada pelbagai kelompok umur. Kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu dan imaginatif serta tidak mudah untuk dihalang daripada melahirkan perasaan (dalam bentuk

bagi setengah orang akan membayangkan di fikiran mereka gambaran penari-penari yang menari mengikut rentak muzik dengan menggunakan selendang atau sebagainya. meransang daya imaginasi dan mencabar keupayaan intelek. rasa dan lihat. pergerakan kreatif adalah lebih dari itu kerana ia merupakan satu proses penyelidikan yang memerlukan pertimbangan dan persediaan yang secukupnya seperti yang dilakukan terhadap kursus geraktari yang lain. (m. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan (Salmah Ayob. Pergerakan kreatif bukanlah satu siri “langkah” atau “rutin” yang diajar dan dikenakan kepada pelajar oleh guru.s. . Komponen pergerakan kreatif terdiri daripada badan. Peranan pergerakan kreatif adalah untuk mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai bentuk pergerakan yang berunsur seni. Ciri-ciri ini (ingin tahu. Pergerakan kreatif merupakan satu bentuk pernyataan kendiri yang unik. 1992). setiap individu menggunakan pergerakan berirama untuk melahirkan pemikiran. Pergerakan kreatif dapat memenuhi dan membantu mencapai matlamat-matlamat perkembangan individu. membantu membina tubuh badan. meninjau hubungan antara personaliti dengan pergerakan dan meneroka batas-batas tradisi yang menjadi ciri-ciri dalam proses pendidikan muzik. mengintegrasikan motor dan kognitif. membantu menyemai apresiasi terhadap keindahan dan memantap serta memperhaluskan sifat-sifat emosi. Pergerakan kreatif adalah interpretasi idea. Pada hakikatnya. Dengan lain perkataan. Pendidikan bentuk ini membolehkan kanak-kanak menggunakan gerak geri anggota sebagai media untuk melahirkan perasaan dalaman. idea atau perasaannya.31) Pergerakan kreatif mendedahkan hubungan-hubungan antara dalaman kendiri dan realiti luaran. Dunkin (1998) menyatakan bahawa. masa dan daya (atau tenaga). imaginatif dan melahirkan perasaan) dijadikan sebagai asas untuk menyediakan pengalaman-pengalaman pergerakan yang akan membantu mereka memperkembangkan sifat-sifat keindividuan mereka yang unik. Ia mempertajamkan daya persepsi dan membuat manusia lebih peka terhadap apa yang mereka dengar. Tujuannya antara lain ialah untuk berhubung.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK pergerakan). Apabila memperkatakan tentang pergerakan kreatif. ruang.

Unsur-unsur ini digunakan secara spontan dalam aktiviti-aktiviti harian dan juga sebagai asas untuk membina pengalaman-pengalaman pergerakan kreatif. lazimnya menguasai daya sedar untuk bergerak. bahu. luas. kecil). belakang. tekanan (accent) (rentak yang lantang atau kuat dalam sesuatu pola ritma). terdapat empat unsur pergerakan iaitu : i) Badan Badan merupakan satu instrumen atau alat yang digunakan untuk melahirkan idea. lurus. ii) Masa Masa menyatakan tempo (bagaimana cepat atau perlahan pergerakan itu dipersembahkan).2 Unsur-unsur Pergerakan Kreatif Semua aktiviti fizikal melibatkan unsur-unsur tubuh badan. sisi kiri dan kanan) dan bentuk yang digayakan oleh tubuh manusia. bentuk (sempit. gimnasium atau padang permainan di mana aktiviti-aktviti pergerakan diteruskan. kaki. rendah). permukaan-permukaan (depan. laluan (berlengkok. Mengikut Salmah Ayob (1992). Bahagian luar tubuh badan seperti kepala. paru-paru dan organ-organ yang lain sentiasa bergerak dan bertindak tanpa kesedaran kita. belakang. Organ-organ dalam tubuh badan seperti jantung. rentak. aras (tinggi. pemikiran atau perasaan. masa. ruang dan daya. jauh) saiz (besar.3. berkitaran. jangkamasa (durasi) (panjang pendeknya setiap rentak). Ruang diri menjangkau sejauh mana seseorang individu dapat membongkok dan melenturkan badan sebarang arah. tangan. bersiku keluang-zigzag). tapak kaki. Arah (depan. Idea-idea pergerakan dilahirkan dengan menggunakan bahagian-bahagian tubuh badan. sisi. hujung kaki. sederhana. pepenjuru). rentak (ritma dasar yang berterusan seperti degupan jantung). tekanan dan jangkamasa. jari-jari. Pola-pola ritma merupakan satu kombinasi tempo. Ruang am atau persekitaran merangkumi keseluruhan kawasan bilik darjah. Ruang peribadi atau diri ialah ruang sementara yang mengelilingi individu yang tidak bergerak. iii) Ruang Ruang merujuk kepada ruang kawasan peribadi atau ruang diri dan ruang am atau ruang persekitaran.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK 2. bersiku-siku. lengan. lurus) dan tumpuan . jarak (dekat.

merupakan faktor-faktor yang digunakan dalam aspek ruang. Aliran berkaitan dengan daya kerana tenaga digunakan apabila melakukan pergerakan. beban (berat atau ringan). terikat atau dalam imbangan)” (Joyce. 1980. Pergerakan badan boleh menjadi bebas. Ia terus memainkan peranan penting dalam masyarakat. 4). Pergerakan-pergerakan yang terikat adalah terkawal.m. Imbangan menunjukkan kedudukan di antara pergerakan bebas dan pergerakan terikat. terikat atau berada dalam imbangan. Jumlah tenaga yang dikeluarkan dalam sesuatu pergerakan menunjukkan impak tenaga atau kekurangan tenaga. Bagaimana kualiti-kualiti tersebut dapat dimantapkan dengan lebih intensif lagi bergantunglah kepada sejauh mana kesempatan diberikan kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka melahirkan citarasa mereka melalui aktiviti pergerakan. Dalam kurikulum pendidikan di sekolah.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK mata (arah mata memandang). Pemberhentian adalah mudah dilakukan dengan pergerakanpergerakan terikat. bergantung kepada impak (mendadak atau tenang). . Kanak-kanak pada umumnya mempunyai minat semulajadi terhadap rentak irama dan pergerakan mereka sering memperlihatkan unsur-unsur dan gaya berirama. Pemberhentian adalah sukar dilakukan dengan pergerakan-pergerakan bebas. 2.3 Pertimbangan Penting Dalam Pergerakan Kreatif budaya. kekuatan (kukuh atau lemah) dan aliran (bebas. aktiviti-aktiviti pergerakan adalah penting dalam membina keupayaan mengawal gerak-geri fizikal dan sebagai landasan untuk melahirkan perasaan dalaman serta daya kreativiti. iv) Daya / Aliran Daya digunakan dalam setiap gerakan dan dikategorikan kepada halusringan (kurang daya) dan berat-kuat (bertenaga). terimbang dan terbatas. Pergerakan bebas atau yang tidak terikat mempunyai ciri-ciri kesinambungan dan berterusan. aktiviti-aktiviti geraktari merupakan sebagai suatu Dalam kebanyakkan bentuk seni dan rekreasi.s. “Semua pergerakan boleh diubah dengan meminda aliran daya.3.

menarik dan berkesan digunakan untuk sesuatu peringkat usia dan jantina yang dipilih. Penggunaan tubuh badan sebagai alat mencurahkan perasaan dan idea adalah konsep penting dalam pergerakan kreatif. Tetapi ritma semulajadi dalam pergerakan adalah satu daya kreatif. reka bentuk atau grafik. Ini dapat dilihat dalam jenis-jenis pergerakan yang ditunjukkan. Kesedaran ritma dicapai melalui rangsangan bunyi atau suara. Aspek perkaitan atau perhubungan di antara satu sama lain adalah satu konsep penting dalam pergerakan kreatif terutama perkaitan antara seorang individu dengan pasangan atau kumpulannya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah seperti berikut : a) Tubuh badan sebagai alat mencurahkan perasaan dan idea. Tindak balas yang berbeza dalam setiap bentuk pergerakan terhadap rangsangan yang diberikan menunjukkan daya cipta kreatif. c) Daya Cipta Kreatif. gambar. Jika bahan rangsangan yang bersesuaian. Bahan ransangan seperti muzik. maka adalah mudah bagi murid memberi tindak balas untuk sesuatu pergerakan kreatif. Kebebasan dalam mencurah atau melahirkan perasaan dan idea menggalakkan daya cipta kreativiti. Selain daripada kedudukan dan bentuk fizikal. bertindak sebagai komunikasi idea individual. riben dan apa sahaja objek yang digunakan untuk memperkembangkan daya imaginasi murid. perkaitan ini dilihat dalam bentuk pengucapan atau luahan perasaan dengan semangat berkumpulan semasa melakukan pergerakan. d) Kesedaran Ritma. lukisan. f) Olahan Kreatif Pergerakan kreatif yang terancang (koreagraf) yang dihasilkan bersamasama oleh murid-murid dalam satu kumpulan. Rangkaian pergerakan yang dihasilkan merupakan olahan . e) Semangat Berkumpulan. suara. b) Penggunaan bahan Rangsangan.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Beberapa pertimbangan penting perlu diberi tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif.

4 Penerokaan Bunyi Pergerakan kreatif pada umumnya adalah berkaitan dengan ekspresi idea. menginterpretasi tugasan yang diberi mengikut kefahaman mereka sendiri dan memberi peluang kepada mereka mencuba langkah-langkah yang boleh mereka fikirkan tanpa batasan dan had yang ditetapkan oleh guru. Kedua-dua aktiviti merupakan tugasan yang diberi oleh guru. Pemerhatian aktif untuk penilaian atau refleksi atau kritik sangat digalakkan di mana murid dikehendaki memerhati atau menilai sesuatu untuk penambahbaikan. Muzik daripada bahan-bahan multimedia seperti audio cd/vcd/dvd. Bincangkan kepentingan pergerakan kreatif dalam perkembangan kanak-kanak. Dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif. emosi dapat disalurkan kepada murid dalam aktiviti berbentuk permainan. Pergerakan kreatif memberi kanak-kanak kepuasan. persembahan dan penilaian pergerakan atau olahan kreatif digalakkan. . Muzik merupakan jenis iringan yang pertama biaanya digunakan dalam aktiviti tersebut. Seterusnya ia dapat meningkatkan tahap kesediaan murid dengan mempertingkatkan tahap interpretasi ritma dan kordinasi anggota badan.3. Apakah peranan guru untuk mewujudkan suasana yang kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran muzik dengan gerakan ? 2.5 Iringan Untuk Aktiviti Pergerakan Kreatif Ada pelbagai jenis iringan yang boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. perasaan. Ia boleh dilakukan di mana sahaja. Semasa bermain murid berasa bebas untuk terlibat mengikut cara mereka tersendiri. g) Persembahan dan Penilaian.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK kreatif berasaskan sesuatu tema atau sub tema sangat diberi tumpuan. Pergerakan kreatif memberikan kebebasan menggunakan anggota badan dengan memanipulasikan pengalaman sedia ada untuk meluahkan perasaan.3. 2. Olahan kreatif ini dapat dipersembahkan secara individu atau berkumpulan. Anda seharusnya mendengar terlebih dahulu semua muzik dan membuat keputusan sama ada muzik-muzik yang didengari itu sesuai atau tidak untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang. rakaman kaset adalah mudah diperolehi. ketenangan dan kegembiraan di samping dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara ekspresif.

Uncang-uncang kacang. loceng. Aktiviti pergerakan . reben. Alat-alat ini juga boleh dihasilkan sendiri oleh murid-murid dengan menggunakan bahan-bahan terbuang seperti kayu. Alam semulajadi dan persekitaran. Muzik tradisional di Malaysia juga boleh dijadikan muzik itingan untuk aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. alat-alat muzik yang menggunakan arus angin dan alat-alat lain. gelang rotan. Pemilihan iringan seharusnya menarik dan boleh mewujudkan suasana menggembirakan di dalam kelas. bekasbekas plastik dan sebagainya. skaf. peristiwaperistiwa bersejarah. Kebanyakkan daripada muzik tradisional itu mempunyai rentak yang sederhana dan baik disamping memperkenalkan muzik Malaysia kepada murid-murid.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Muzik popular merupakan satu lagi sumber untuk iringan.6 Props dan Penggunaan Rangsangan-rangsangan Lain Dalam Pergerakan Kreatif Penggunaan props adalah satu cara yang baik untuk memperkenalkan pergerakan kreatif kepada murid-murid. Props mencakupi objek-objek yang boleh diuruskan dan dimanipulasi oleh seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Biasanya muzik instrumental adalah lebih sesuai. walaubagaimanapun sesetengah lagu berserta lirik juga sesuai. mud dan emosi. murid-murid akan mempelajari cara-ara memanipulasikan props dan menjalin hubungan dengannya dan juga kepadanya. gamelan. Harp. Deria-deria penglihatan. tin-tin kosong. legenda atau peristiwa-peristiwa semasa dan juga sastera boleh bertindak sebagai rangsangan untuk pergerakan. 2. Rangsangan ideasional dan emosional juga menjadi saluran-saluran untuk pernyataan kreatif. sentuhan. tepukan atau sebarang alat yang mengeluarkan bunyi apabila dipalu juga biasa digunakan dalam aktiviti pergerakan kreatif. alat-alat perkusi. bau. rasa dan pendengaran dapat memberi rangsangan-rangsangan yang boleh dijadikan asas untuk aktiviti kreatif. hubungan manusia. menawarkan latar belakang muzik yang menarik untuk mencipta pergerakan kreatif.4. belon dan sebagainya adalah beberapa contoh props yang boleh digunakan untuk membentuk pola-pola pergerakan yang menarik selari dengan penggunaan ruang. Iringan alat-alat muzik paluan termasuk gendang. Dengan menggunakan props.

takut atau emosi-emosi lain. mengandungi ritma dan emosi yang boleh digunakan sebagai rangsangan untuk aktiviti pergerakan kreatif. baik dalam bentuk bertulis mahupun lisan. puisi. lagu-lagu rakyat dan kata-kata boleh digabungkan ke dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan kreatif. Bahasa. Simbol-simbol bertulis dan juga corak-corak merupakan satu lagi rangsangan untuk memperkembangkan lagi idea pergerakan kreatif. Mengecam bunyi daripada pelbagai sumber dan alam sekitar.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK menyeluruh boleh dibentuk berdasarkan perasaan riang. Semuanya berdasarkan kreativiti guru untuk mengolahkannya menjadi satu pergerakan yang menarik. Rima kanak-kanak. Carta. Menyatakan perasaan terhadap muzik yang didengar. alat-alat muzik yang didengar bunyi haiwan bunyi alam 2. simbol dan gambarajah juga boleh digunakan untuk mengorganisasikan pergerakan kreatif. AKTIVITI 1. marah. • • melengkapkan rangkaian irama soal sahut rangkai irama 3. Meniru rentak atau irama yang menggunakan anggota badan. sedih. • • • sedih riang bersemangat .

menurunkan badan dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Di samping itu tarian etnik. seluruh badan bergerak mengelilingi satu pusat (berkisar ke kiri. menyeluruh dan menyeronokkan. ke depan dan ke belakang). Kegiatan dalam bidang ini mementingkan kesedaran penggunaan semua anggota badan untuk melhirkan ekspresi diri melalui ransangan muzik yang didengar sambil memahami konsep muzik khususnya irama dan ekspresi.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK 2. ke kanan. pemgembangan penuh sebarang bahagian badan. Proses pergerakan tersebut dapat meningkatkan lagi kepekaan.4 MUZIK DENGAN PERGERAKAN Muzik dengan pergerakan memberi peluang kepada murid menggunakan tubuh badan sebagai respon kepada muzik. menggerakkan satu bahagian tubuh badan dalam bentuk bulatan. 2.1 Pergerakan-pergerakan Asas Pergerakan merangkumi gerak laku lokomotor dan bukan lokomotor. Muzik merupakan satu cabang untuk perkembangan karier individu. Oleh yang demikian semestinya tujuan murni ini dipastikan pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Malaysia sebagai cabang kerjaya kelak. tarian istana mahupun tarian kreatif menggunakan muzik bagi mengiringi jenis-jenis tarian tersebut.4. daya imaginasi dan kreativiti murid untuk mencapai pembelajaran yang optimum. Pergerakan dapat diperindahkan dan menjadi lebih menyeronokkan jika diiringi dengan alunan muzik. menaikkan badan dari tempat (posisi) yang rendah ke tempat yang tinggi (contohnya daripada posisi baring di atas lantai kepada dudk dan seterusnya berdiri). Meregang Memulas - Berpusing - Menaik - • • Merebah - Menghayun - . tarian tradisioal. sesuatu bahagian badan bergerak dengan memusing mengelilingi satu pusat (berputar). Pergerakanpergerakan bukan lokomotor dilakukan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan. iaitu : • • • • • Membongkok - menggerakkan bahagian badan ke depan supaya menghadap ke lantai. Sebagaimana muzik begitu juga dengan tarian.

kognitif dan . Otot-otot kasar dan otot halus perlu diperkembangkan dan dimatangkan terlebih dahulu untuk meningkatkan tahap kesediaan kanak-kanak. Contoh-contoh pergerakan lokomotor ialah : • Berjalan - pergerakan badan yang menunjukkan arah dengan memindahkan berat badan dari satu kaki ke satu kaki yang lain.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Sati daripada tujuan program muzik dengan pergerakan di pra sekolah ialah untuk membantu kanak-kanak membina kemahiran asas pergerakan. Ini menghasilkan satu ritma yang tidak sama. (Melangkah dan melompat dengan kaki kanan. kanak-kanak belajar bergerak. Ini akan menghasilkan ritma yang tidak sama. Kemahiran ini membolehkan mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Antara kemahiran yang perlu diajar kepada mereka adalah kemahiran lokomotor. Mereka akan belajar pelbagai domain iaitu psikomotor. Pergerakan bukan lokomotor dan lokomotor juga merupakan asas kepada pergerakan kreatif di mana kanakkanak dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan otot halus dalam melakukan sesuatu aktiviti-aktiviti pergerakan. selepas itu teruskan melangkah dan melompat dengan kaki kiri). pergerakan badan yang menunjukkan arah. pergerakan badan yang menunjukkan arah atau haluan. melonjak dan mendarat dengan dua belah kaki. kaki ke depan dengan pola kaki langkah bersama. Mula melangkah dan meloncat dengan menggunakan kaki yang sama. • Bergalop - Kedua-dua jenis pergerakan asas di atas boleh dikombinasikan dengan kedudukan badan pada aras tinggi. Pergerakanpergerakan lokomotor dilakukan dengan cara menggerak dan membawa badan melalui ruang dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Langkahnya adalah lebih perlahan dari berlari. Melalui pergerakan. maju dengan langkah yang lebih cepat dari berjalan. Kaki yang sama mendahului setiap pola pergerakan dan diikuti dengan kaki yang satu lagi. rendah atau pertengahan untuk menunjukkan pertukaran berat-ringan dan tinggi-rendah bunyi dan kontur bunyi. Teruskan pergerakan dengan menyelang-nyelikan kaki kiri dan kanan. berfikir dan merasai sesuatu secara langsung. • • • • Berlari - Meloncat / Melonjak Melompat Berskip - lanjutan dari pergerakan berlari.

Pusing badan ke kanan. Pegang lutut. Hulur tangan kanan ke hadapan dan tangan kiri ke belakang. 7.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK efektif. 12. Bongkok dan hulurkan 2 tangan ke hadapan perlahan-lahan. 9. . Perlahan-lahan pulas badan dan rendahkan diri ke lantai (buat sekadar kemampuan anda) 11. dan • Bagaimana kita dapat melahirkan perasaan dan idea? AKTIVITI 1. Bolehkah anda menghayun sebelah tangan anda ke depan. 8. Sejauh manakah anda boleh gerakkan sebelah tangan anda ? 2. ke belakang dan buat bulatan. Hayun ke depan . 10. Berhenti . Pusingkan badan anda ke kiri tanpa menggerakkan kaki. Melalui akitviti ini juga mereka akan dapat mempelajari tentang diri sendiri. Berapa pantaskah tangan boleh digerakkan ? 3. 6. 5. iaitu: • • • • Apa yang mampu dilakukannya ? Bagaimana seseorang itu boleh mengawal diri ? Bagaimana kita dapat mengawal sesuatu yang berada di sekeliling kita ? Bagaimana kita dapat menyesuaikan dan menghubungkan diri kita dengan alam sekitar (ruang manusia dan lain-lain yang bernyawa dan tidak bernyawa) ?. Lompat empat kali secara bebas tetapi tidak merempuh rakan anda. belakang dan dalam bentuk bulatan ? 4. Kaki tidak bergerak. Cuba gerakkan tangan sebelah lagi dengan pantas kemudian perlahan. Sila ambil 4 langkah ke depan dalam bulatan. tegakkan badan dan angkat 2 tangan ke atas.

Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK TIP PERGERAKAN SOALAN BERIKUT BOLEH MEMBANTU MERANCANG PERGERAKAN KREATIF 1. Dengan apa anda menggerakkan anggota badan anda? 5. Bagaimana bahagian badan anda boleh bergerak ? JENIS-JENIS PERGERAKAN Berpusar Berjalan Berlari Menggelongsor Merayap Menepuk tangan Mengusap Petik jari Memantul Skip Membuat bulatan Mengetuk Merangkak Meregang Menolak Meluncur Berayun Berjalan Membengkok Ketingting Menarik Menghayun Bergalop Menghentak kaki Senaraikan jenis-jenis pergerakan di atas mengikut kategori pergerakan bukan lokomotor dan pergerakan lokomotor. Apakah yang patut digerakkan ? 2. Dengan siapa melakukan aktiviti ini ? 4. . Ke mana badan atau bahagian badan dapat digerakkan ? 3.

manakala ‘kuat’ boleh ditunjukkan dengan pergerakan yang besar. Tahap dinamik pula boleh dilahirkan melalui badan.2 Eurhythmics “Eurhythmics” telah diperkenalkan oleh seorang pendidik muzik yang terkenal Emile Jaques-Dalcroze.4. Kedua-dua idea boleh digabungkan dengan pergerakan murid untuk menunjukkan kedua-dua ‘cepat’ (tempo) dan ‘perlahan’ (dinamik). Mengikut Dalcroze. Dalcroze bermula dengan konsep yang mudah dan menambahkan konsep-konsep lain ke atas konsep ini. ‘Perlahan’ boleh ditunjukkan dengan pergerakan yang kecil. berjalan. Penglibatan diri dalam kelas-kelas latihan adalah satu cara yang paling berkesan untuk mempelajari kaedah muzikal. menghayun dan sebagainya. Kombinasi pelbagai elemen .Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK Melompat Bergolek Berbuai-buai 2. Tempo yang mudah ditunjukkan dengan pergerakan badan iaitu cepat dan lambat dan variasi di antaranya. Dalam aspek eurthythmics. Setiap konsep ini bergantung sepenuhnya pada pergerakan dan kekuatan tubuh badan. Eurthythmics bermula dengan pergerakan spesifik dan biasa iaitu skip. Beliau telah memperkenalkan satu pandangan yang unik dalam pendidikan muzik pada zamannya iaitu muzik adalah berasaskan irama yang boleh didapati daripada irama semulajadi tubuh badan manusia. Pengalaman muzik itu adalah sangat penting seperti mana seseorang kanakkanak belajar merangkak dan kemudiannya dapat berjalan. Pertukaran dalam tempo dan dinamik boleh dilahirkan melalui pergerakan tubuh badan. Pergerakan ritma secara semulajadi merupakan satu kaedah asas dalam kelas permulaan pembelajaran eurhythmics. guru-guru tidak boleh mempelajari kaedah muzikal dari buku-buku dan skor muzik. Asas pendekatan eurhythmics ialah untuk menghayati ritma melalui pergerakan badan. berlari. Sambutan terhadap muzik dan kebolehan untuk melahirkan perasaan dalam muzik tidak boleh dipelajari melalui buku. Kanak-kanak akan bertindak balas terhadap muzik melalui pergerakan badan iaitu menepuk dan menari. Denyutan jantung dan pernafasan manusia merupakan ritma semulajadi manusia. kita boleh menggalakkan individu untuk bertindak balas kepada kedua-dua ritma dan dinamik.

lisan seperti perkataan. Eurthythmics memerlukan penglibatan individu secara total atau menyeluruh. Mengikut kajian Dalcroze. gerak isyarat (signal). Tubuh badan menjadi satu alat muzik semulajadi yang paling utama. emosi serta gerakan badan yang bertindak berpandukan ransangan/stimulus dalam bentuk bunyi. tempo dan lain-lain di kalangan murid telah meningkat dan bertambah baik melalui aktiviti pergerakan dengan muzik. melodi. bentuk. Antara perkara penting yang boleh diinterpretasikan ialah : • • lagu yang berasaskan lirik unsur / konsep muzik contoh. Tujuan eurthythmics ialah supaya murid mendengar. menghayati dan menjadikannya satu cabang muzik. Badan dijadikan alat untuk mempamerkan interpretasi individu yang melibatkan imaginasi. anggota badan serta emosi diri secara menyeluruh di mana individu perlu : • • • • • mendengar merasai berimaginasi kuat (strong imagination) menginterpretasi bunyi bertindak / respon / bergerak untuk membayangkan maksudnya secara luaran. menganalisis. tahap pembelajaran berkaitan dengan elemen atau konsep muzik seperti irama. yang terkandung dalam muzik sedia ada dan darinya jika interpretasinya itu disusunkan secara terurus boleh menghasilkan satu bentuk koreografi yang kreatif. 2.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK dalam muzik menggalakkan murid melahirkan konsep secara semulajadi supaya mereka dapat pengalaman apakah sebenarnya muzik. detik. harmoni. puisi atau sajak. ayat. irama. vokal seperti nyanyian dan juga muzik bunyi-bunyian. kontur melodi. bentuk. tempo. perbezaan pic. dinamik. sinkopasi. Ia boleh memantapkan persepsi pendengaran (aural) individu untuk diterjemahkan kepada gerakan yang sesuai dan kreatif yang seterusnya membawa kepada celik akal dan literasi muzik di kalangan murid.4.3 Aplikasi Konsep Muzik Dalam Pergerakan. tekanan. . Ia melibatkan penyatuan minda.

- pergerakan tangan berbentuk arch yang mudah untuk menunjukkan frasa. bergalop dan hayun untuk meter tak lazim (6/8). d) Bentuk gunakan meter lazim dua dan empatan dahulu kemudian meter tigaan. juga dapat menunjukkan kontur melodi menggunakan tangan atau kedudukan badan dalam pergerakan kreatif. f) Ekspresi - pergerakan yang menunjukkan dinamik dapat dibuat sebagai berjingkit bila muzik lembut (soft) dan hentak kaki bila ia kuat. Kelak dapat ditunjukkan bunyi tertinggi atau terendah dalam melodi yang mempunyai renj yang lebih luas. Skip. b) Meter dan tekanan c) Melodi gunakan pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan bila masanya bunyi pic lebih tinggi. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik yang disusun mengikut perkembangan dari mudah kepada yang kompleks. trumpet atau oboe. Kegiatannya adalah seperti berikut : • • Gerakan mengikut lirik lagu Gerakan mengikut konsep muzik . h) Jalinan pergerakan seperti susup menyusup dan pembentukan sesuatu bentuk atau fomasi. e) Harmoni dua atau lebih pic dibunyikan serentak untuk menjadi lagu pusingan dapat diilustrasikan dalam bentuk meniru pergerakan yang terdahulu. Kemudian murid boleh skip dalam bulatan untuk menunjukkan pertukaran arah pada sesuatu frasa lagu.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK a) Irama menepuk patah perkataan atau sukukata dan akhirnya dapat menepuk irama lagu yang mudah sambil menyanyi. g) Warna ton pergerakan dapat dibuat seolah-olah berlagak seperti biola. lebih rendah atau pada kedudukan sama. Bergerak cepat dan lambat untuk menunjukkan perubahan tempo dan pergerakan badan atau mimik muka untuk menunjukkan mud.

panjang. ekspresif dan kreatif. lebut. besar. Rumusan MUZIK DENGAN GERAKAN JENIS Ikut lirik. luas.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK • • • Interpretasi muzik dengan gerakan Gerakan bebas dengan muzik. meluncur. dan Gerakan yang menunjukkan cerita atau tema dengan muzik Bahagikan kelas kepada lima kumpulan mengikut lima jenis kegiatan pergerakan di atas dan buat satu persembahan muzik dengan gerakan. interpretasi. kecil. hentak kaki. Masa yang berikan untuk setiap persembahan ialah enam hingga sepuluh minit. pendek. masa. kuat. dinamik. bebas. jauh. dekat. merangkak. asas. ikut tema. RUANG Ada Mesej (maksud) Tinggi. berlari. dll. kiraan . rendah. bergalop. sempit (dalam kelas / di padang / dewan) Tiada Mesej KONSEP MUZIK Tempo. konsep muzik Berjalan. melompat. bercerita.

J : Flo Enterprise Sdn. Open University Malaysia. Pusat Perkembangan Kurikulum. Bhd. Bhd. P. Sukatan pelajaran pendidikan muzik (Pra Sekolah) minor. New Jersey. Kementerian Pendidikan Malaysia (1991). Rhythm and movement aplications of dalcroze eurthythmics. Panduan pengajar. teknik dan pengajaran pendidikan pergerakan kreatif. Pergerakan kreatif dan pendidikan. Aktiviti-aktiviti pergerakan kreatif. . Buku Panduan Guru. Herrold. Bahagian Pendidikan Guru.Unit 2 : PERKEMBANGAN AKTIVITI MUZIK KANAK-KANAK PENGAJARAN & PEMBELAJARAN SERONOK / BERKESAN Rujukan Findlay Elsa (1971).J : Flo Enterprise Sdn. P. Bhd. (2001). Khairul Bariah Haroen (2006). Pengenalan pendidikan muzik. P. Salmah Ayob (1996). Pengalaman muzikal. Summy-Birchard Musia Princenton. New Jersey: Prentice Hall. New approaches to elementary classroom music (3rd ed). R. Strategi. Sukatan Pelajaran Muzik KBSR (2000) : Kementerian Pendidikan Malaysia. M. Salmah Ayob (1992). Pergerakan Kreatif. Kementerian Pelajaran Malaysia (2004).J : Flo Enterprise Sdn. Salmah Ayob (1994).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful