GLOSARI ISTILAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

AKS JPA KPM KPTM PJJ PPP PPPBS PPPLD PPPS PPPT SPP - Anggota Kumpulan Sokongan - Jabatan Perkhidmatan Awam - Kementerian Pelajaran Malaysia - Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia - Pengajian Jarak Jauh - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah - Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi - Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

1

Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 (rujuk LAMPIRAN C). dan viii. Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 (rujuk muka surat 770). Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH29 dan PPPT Gred DH41 (rujuk LAMPIRAN A) untuk berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM). 3. iii. v. Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Gred N17 (rujuk LAMPIRAN G). ii. Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 . vii. Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) untuk berkhidmat di KPM iaitu jawatan berikut: i. 2. Pembantu Makmal Gred C17 (rujuk muka surat 129). iv. Tukang K2 Gred R11 (rujuk muka surat 560). 2 . Tukang K3 Gred R9 (rujuk muka surat 563). Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Lepasan Diploma Gred DGA29 (rujuk LAMPIRAN A) dan PPP Siswazah Gred DG41 (rujuk muka surat 170) untuk berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Penyelia Asrama Gred N17 (rujuk muka surat 508). vi. Apakah jawatan yang boleh saya pohon di SPP? 1.SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN JAWATAN S1.

2. Sila rujuk jawapan pada S1 di atas dan klik pada nama jawatan untuk menyemak syarat lantikan bagi jawatan tersebut. tidak mengisi dengan sempurna semua ruangan yang diwajibkan (mandatori) tidak memenuhi syarat lantikan skim perkhidmatan jawatan yang dipohon. Kenapa permohonan saya ditolak? Permohonan ditolak mungkin disebabkan sekurang-kurangnya salah satu dari perkara berikut: 1. 2. Permohonan bagi kedua-dua jawatan ini bagaimanapun hanya boleh dibuat oleh calon tajaan KPM ataupun bagi calon bukan tajaan yang telah dipersetujui oleh KPM untuk diberi penempatan sekiranya berjaya dalam temu duga.S2. Walau bagaimanapun. kaedah permohonan adalah berbeza seperti berikut: 1. 3 . Bagaimanakah caranya saya mengemukakan permohonan PPPS? Permohonan jawatan PPPS yang memiliki ijazah secara PJJ boleh dibuat secara online di Portal SPP. S4. Bilakah dan bagaimanakah saya boleh memohon jawatan tersebut? Semua permohonan jawatan di bawah SPP boleh dilakukan sepanjang tahun. S3. manakala PPPT melalui portal jobsmalaysia. Saya memiliki kelayakan ijazah secara Pengajian Jarak Jauh (PJJ). PPP Lepasan Diploma dan PPP Siswazah serta semua jawatan Anggota Kumpulan Sokongan melalui Portal SPP.

maka calon boleh memohon semula pelantikan tanpa perlu mendapatkan kebenaran khas. sekiranya perkhidmatan calon sebelum ini bukan lantikan salah satu daripada empat suruhanjaya tersebut. temu duga pelantikan dilaksanakan sepanjang tahun dan calon akan dipanggil temu duga berdasarkan prinsip ‘yang dahulu didahulukan’. Walau bagaimanapun. TEMU DUGA S1. panggilan temu duga bagi jawatan PPPT akan dibuat mengikut kekosongan bidang pengkhususan. Bagi calon PPPT dan AKS. temu duga pelantikan akan dilaksanakan sebaik sahaja maklumat kekosongan jawatan diterima daripada KPTM dan KPM. Bagaimanakan caranya saya mengemukakan permohonan? Calon yang pernah berkhidmat secara tetap di bawah lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau Suruhanjaya Pasukan Polis atau Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran hendaklah mendapat kebenaran khas daripada Suruhanjaya yang mempunyai kuasa ke atas jawatan yang dipohon terlebih dahulu sebelum boleh dilantik semula secara tetap. 4 . Bilakah saya akan dipanggil temu duga? 1.S5. Surat panggilan temu duga akan dikeluarkan dan calon juga 2. Surat panggilan temu duga akan dikeluarkan dan calon juga boleh menyemak status permohonan kemudahan semakan status online bagi PPP. Saya pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan awam tetapi ingin berkhidmat semula. Walau bagaimanapun. Bagi jawatan PPP. Calon juga dinasihatkan untuk menghubungi SPP sekiranya berlaku pertukaran tempat bertugas untuk tujuan pengemaskinian.

boleh menyemak status permohonan kemudahan semakan status online bagi PPPT dan AKS. Pertukaran tempat temu duga dibenarkan kepada calon PPPLD dan PPPS yang telah bertukar tempat bertugas di negeri lain sewaktu dipanggil temu duga dan dalam masa yang sama. maka pertukaran tempat temu duga tidak dapat dilakukan) S3. apakah yang perlu saya lakukan? Calon dikehendaki mendapatkan semula sijil asal tersebut ataupun surat pengesahan dari pihak yang mengeluarkan. Calon boleh menghadiri temu duga secara ‘walk in’. terdapat urusan temu duga dilaksanakan di negeri calon bertugas. dan salinan surat pertukaran. 2. Sebagai peringatan. pertukaran juga dibenarkan sekiranya terdapat urusan temu duga di negeri calon bertukar dengan syarat calon memaklumkan kepada Suruhanjaya lebih awal dan tertakluk kepada bidang bagi jawatan PPPT (sekiranya tiada temu duga melibatkan bidang yang dimiliki di negeri bertukar. calon dikehendaki memaklumkan terlebih dahulu kepada Suruhanjaya secara bertulis sebaik sahaja surat panggilan diterima dan calon disyaratkan membawa dokumen berikut semasa hadir temu duga: i. semua dokumen yang disyaratkan dalam surat panggilan. Bagi jawatan PPPT dan AKS. iii. Walau bagaimanapun. Saya telah dipanggil temu duga di alamat tempat bertugas saya yang lama. Sekiranya saya hilang salah satu sijil asal. ii. Bolehkan saya menukar tempat temu duga berhampiran tempat saya bertugas yang baru? 1. 5 . S2. surat panggilan temu duga. calon yang gagal mengemukakan salah satu daripada sijil asal yang telah ditetapkan dalam surat panggilan temu duga tidak akan ditemu duga.

Pastikan pakaian mematuhi kod etika pakaian penjawat awam. calon yang tidak hadir temu duga tanpa sebarang alasan yang munasabah boleh dikenakan penalti iaitu tarikh pelantikan akan lewat daripada tarikh sepatutnya. calon yang memberikan 6 2.S4. PELANTIKAN S1. Bagi jawatan PPPLD dan PPPS. pelantikan akan dibuat mengikut prestasi temu duga. Bilakah saya akan dilantik setelah ditemu duga? 1. . dan Lengkapkan diri dengan pengetahuan am dan ikhtisas. 3. Apakah implikasi sekiranya saya tidak hadir temu duga? Bagi jawatan PPP. dan Bagi jawatan PPPT dan AKS. surat tawaran akan dikemukakan setelah perakuan pelantikan diluluskan oleh Suruhanjaya. Apakah salinan fotostat sijil yang telah disahkan boleh diterima pakai menggantikan sijil asal yang hilang untuk urusan temu duga? Tidak boleh. Pastikan semua dokumen asal yang diminta di dalam surat panggilan disediakan. Apakah persedian yang perlu saya buat untuk menghadiri temu duga? Antara persediaan yang perlu dilakukan: 1. 2. Hanya sijil asal diterima dan calon yang gagal mengemukakan sijil asal tidak akan ditemu duga. S5. calon dikehendaki mendapatkan semula sijil asal tersebut ataupun surat pengesahan dari pihak yang mengeluarkan sijil tersebut. S6.

Mengapa calon bagi jawatan PPPLD dan PPPS terus diberi surat tawaran sebaik sahaja perakuan pelantikan diluluskan oleh Suruhanjaya? Calon bagi kedua-dua jawatan tersebut boleh terus ditawarkan pelantikan kerana kedudukan mereka sebagai calon tajaan KPM yang telah tamat latihan perguruan. dan Bagi jawatan PPPT dan AKS. 2. tarikh pelantikan adalah berdasarkan tarikh lapor diri bertugas. S4. maka peluang untuk temu duga kali ketiga hanya akan diberi sekiranya calon diperaku oleh KPM. tarikh pelantikan akan dibuat berdasarkan satu haribulan dalam bulan berikutan daripada tarikh perakuan senat atau tarikh lapor diri bertugas mengikut tarikh mana yang terkemudian kecuali bagi PPPS yang memperoleh kelayakan ijazah secara PJJ boleh dirujuk dalam Pekeliling SPP Bil. Sekiranya calon gagal dalam temu duga kali kedua. 1 Tahun 2010. S2. Bagaimanakah penetapan tarikh pelantikan saya dibuat? 1. Bagi jawatan PPPLD dan PPPS. apakah yang perlu saya lakukan? 1. di manakah saya akan ditempatkan? 7 . Sekiranya saya berjaya dalam temu duga. Bagi jawatan PPPT dan AKS. 2.prestasi terbaik dalam temu duga akan diberi keutamaan pelantikan. S3. S5. calon akan diberi peluang untuk menghadiri temu duga kali kedua. Bagi jawatan PPPLD dan PPPS yang berjaya dalam temu duga kali pertama. Sekiranya saya gagal dalam temu duga. calon dikehendaki mengemukakan semula permohonan sekiranya gagal temu duga.

Untuk makluman tuan. Bolehkan pemeriksaan perubatan di buat di klinik/hospital swasta? 8 . dan 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah. S8. maka tawaran yang diberikan kepada calon akan terbatal dan calon perlu memohon semula untuk temu duga. pemeriksaan x-ray boleh dilakukan setelah kandungan dilahirkan. Sarawak dan Labuan daripada tarikh surat tawaran bagi jawatan PPPLD dan PPPS. 2. S7. Bagaimanakan sekiranya saya mengandung dan tidak boleh melakukan x-ray? Bagi calon yang sedang mengandung. apakah yang saya perlu lakukan? Calon yang telah menerima surat tawaran pelantikan perlu melengkapkan semua dokumen dalam pakej Setuju Terima Tawaran Pelantikan yang dilampirkan dan mengembalikan semula ke SPP secara pos berdaftar dalam tempoh: 1. Laporan pemeriksaan x-ray tersebut boleh dikemukakan selepas calon selamat bersalin. S6. 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah. Sarawak dan Labuan daripada tarikh lapor diri bagi jawatan PPPT dan AKS. Sehubungan dengan itu. Setelah saya menerima surat tawaran. penetapan tempat bertugas adalah terletak di bawah bidang kuasa KPM bagi jawatan PPP dan AKS dan KPTM bagi PPPT. Sekiranya calon gagal untuk menyempurnakan semua dokumen tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. calon diminta memastikan pegawai perubatan membuat pengesahan di dalam laporan perubatan bahawa calon sedang mengandung.

9 . Perlukan saya Suruhanjaya? menghantar Surat Aku Janji kepada Pegawai yang baru ditawarkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan perlu menjalani Aku Janji semasa melapor diri bertugas. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. satu salinan hendaklah dikemukakan ke SPP bersama dengan dokumen setuju terima tawaran yang lain manakala satu salinan hendaklah disimpan oleh calon.Boleh asalkan pemeriksaan perubatan tersebut dilakukan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar. S10. Bagaimanakan penetapan gaji permulaan saya dibuat? Penetapan gaji permulaan dibuat: 1. Aku Janji hendaklah direkod dalam kenyataan perkhidmatan. 2. bagi calon yang sedang berkhidmat tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan tersebut. Aku Janji hendaklah dibuat dalam dua salinan di hadapan ketua jabatan. maka gaji permulaan akan ditetapkan di mata gaji tertinggi yang berhampiran dalam tangga gaji jawatan barunya sekiranya gaji jawatan lama adalah sama atau lebih daripada gaji permulaan dalam jawatan baru mengikut Peraturan 23 dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. mengikut kelayakan akademik sebagaimana ditetapkan dalam skim perkhidmatan. Bagaimanakan saya melaksanakan tapisan keselamatan? Calon boleh memuat turun borang tapisan keselamatan di Portal Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan di sini dan mengemukakan borang yang telah lengkap diisi sebagaimana panduan yang dinyatakan dalam borang tersebut. S9. S11.

Saya dapati bahawa gaji yang ditawarkan kepada saya lebih rendah daripada jawatan saya sebelum itu. Saya sebelum dilantik ke jawatan PPPLD/PPPS/PPPT/AKS. Saya dapati gaji yang ditawarkan kepada saya tidak berdasarkan kelayakan sijil/ijazah yang saya miliki.3. 4. saya telah berkhidmat tetap dengan kerajaan. S14. gaji permulaan akan ditetapkan pada satu lagi matagaji lebih tinggi berhampiran di peringkat gaji P1 dalam jadual gaji matriks jawatan baru itu mengikut Para 61 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. diberi Hadiah Kenaikan Gaji mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Elaun bulanan yang diterima semasa berkhidmat sebagai GST tidak diambil pertimbangan untuk tujuan penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi. S13. 4 Tahun 2002. Penetapan gaji yang lebih tinggi dengan mengambil kira gaji akhir di jawatan lama hanya diperuntukkan kepada pegawai dalam jawatan tetap yang telah disahkan dalam perkhidmatan sahaja. Apa yang perlu saya lakukan? Sila kemukakan rayuan anda kepada Suruhanjaya bersama nilai taraf kelayakan sijil/ijazah tersebut yang diperolehi dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Saya dapati gaji yang ditawarkan kepada saya setelah dilantik lebih rendah dari elaun bulanan yang saya perolehi sewaktu saya dalam jawatan Guru Sandaran Terlatih (GST). dan bagi calon yang sedang berkhidmat sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. Apakah yang perlu saya lakukan? 10 . sekiranya perbezaan gaji kurang dari satu pergerakan gaji biasa di gred jawatan sebelumnya. 20 Tahun 2007. S12.

T1. D3 yang telah mengambil dan lulus Peperiksaan Am Kerajaan (PAK) sebelum disahkan dalam jawatan sebelum ini. 11 . Sekiranya saya dilantik. Perlukah saya menghadiri semula Kursus Induksi apabila saya dilantik sebagai PPPS Gred DG41? Berdasarkan Surat Jabatan Perkhidmatan Awam Bil.Sila kemukakan rayuan kepada Suruhanjaya dan sertakan bersama surat rayuan tersebut salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini. diambil kira untuk tujuan penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi bagi jawatan PPPT sebagaimana peruntukan dalam skim perkhidmatan tertakluk kelayakan tersebut diiktiraf oleh kerajaan. Guru PPPBS/LD yang dilantik dalam kategori B (skim JKK ’76) atau setaraf seperti B8.C1.B9. Guru PPPBS/LD yang telah meningkat daripada kategori C8 (SPM) kepada B10 (STPM) mengambil dan lulus PAK sebelum tahun 1994. 1. adakah saya akan ditawarkan gaji yang lebih tinggi. tidak diambil kira untuk tujuan penetapan gaji permulaan sebagai memandangkan kelayakan sarjana tersebut tidak diperuntukkan oleh skim perkhidmatan PPPS untuk gaji permulaan yang lebih tinggi. Kelayakan sarjana yang dimiliki: 1. dan 2. B10. S15. V (69) bertarikh 1 April 1993. 2. berikut adalah kategori calon yang boleh diberi pengecualian daripada menghadiri kursus induksi Sistem Saraan Malaysia apabila dilantik ke jawatan tetap PPP Siswazah Gred DG41. Saya memiliki kelayakan sarjana (master). S16. Saya telah mengikuti Kursus Induksi bagi Kumpulan 1 pada tahun 1992 iaitu sebelum disahkan dalam PPPBS Gred DG6. JPA 241/46 Jld.

1999.1999 di antara Jabatan Perkhidmatan Awam. iaitu dengan kelonggaran syarat dari memiliki sijil ikhtisas perguruan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. S17. 83( ) bertarikh 23 Disember 2003 telah memutuskan bahawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah C8 yang tidak meningkat ke skel gaji B10 dan telah lulus Peperiksaan Am Kerajaan yang kemudiaannya dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 layak untuk dikecualikan dari mengikuti dengan jayanya kursus induksi bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan sebagai PPPS Gred DG41.8. Guru PPPBS/LD yang telah dilantik buat kali pertama selepas tahun 1992 dan telah menduduki Kursus Induksi Kumpulan I sebelum disahkan dalam jawatan. 1. Setelah memiliki ijazah. PPPBS C8 yang meningkat ke B10 tetapi tiada PAK yang telah dilantik ke DG3 sebelum 16. 3. Jabatan Perkhidmatan Awam juga melalui surat JPA 241/20/14 Klt. Saya telah dilantik ke jawatan pertama saya sebagai PPPBS kategori T. Guru yang telah bertukar daripada skim perkhidmatan lain yang menguntukkan penyandangnya untuk lulus Kursus Induksi Kumpulan I atau lulus PAK sebelum disahkan dalam jawatan dan kemudian dilantik ke PPPS. dan PPPBS C8 yang telah lulus PAK walaupun tidak disyaratkan tetapi telah dilantik ke DG3 sebelum 16. Guru yang telah meletak jawatan dan telah lulus dengan jayanya Kursus Induksi SSB apabila dilantik dalam jawatan yang memerlukan lulus kursus dalam kumpulan yang sama.8. bolehkan saya dilantik ke jawatan PPPS 12 . 5.8.Pengecualian berdasarkan keputusan mesyuarat pada 16. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. 4. 2.1999.

LAIN-LAIN S1. Bolehkan saya memohon kepada Suruhanjaya untuk bertukar tempat bertugas? Permohonan pertukaran tempat bertugas adalah di bawah bidang kuasa KPM atau KPTM mengikut yang mana berkaitan. seseorang pegawai boleh disahkan ke dalam perkhidmatan setelah menjalani tempoh percubaan selama satu hingga tiga tahun dan memenuhi syarat-syarat pengesahan perkhidmatan seperti yang telah ditetapkan di dalam surat tawaran (termasuk lulus peperiksaan perkhidmatan sebagaimana ditetapkan oleh ketua jabatan sekiranya ada dan tapisan keselamatan). S18. S2. Calon yang terlibat adalah dinasihatkan memohon kelonggaran syarat kali kedua dari pihak JPA melalui KPM sebelum mengemukakan borang permohonan ke Suruhanjaya. Bagaimanakah caranya untuk saya memohon mengikuti kursus perguruan? Permohonan untuk mengikuti kursus perguruan adalah di bawah bidang kuasa KPM. Sila rujuk KPM untuk maklumat lanjut.dengan menggunakan kelonggaran syarat semasa pelantikan pertama dahulu? Seseorang calon tidak boleh dilantik ke jawatan PPPS Gred DG41 dengan menggunakan kelonggaran syarat semasa pelantikan ke PPPBS. Bilakah saya boleh disahkan dalam perkhidmatan? Mengikut Sistem Saraan Malaysia. 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful