GLOSARI ISTILAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

AKS JPA KPM KPTM PJJ PPP PPPBS PPPLD PPPS PPPT SPP - Anggota Kumpulan Sokongan - Jabatan Perkhidmatan Awam - Kementerian Pelajaran Malaysia - Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia - Pengajian Jarak Jauh - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma - Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah - Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi - Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran

1

3. Penyelia Asrama Gred N17 (rujuk muka surat 508). dan viii. Anggota Kumpulan Sokongan (AKS) untuk berkhidmat di KPM iaitu jawatan berikut: i. Tukang K3 Gred R9 (rujuk muka surat 563). Pembantu Pengurusan Murid Gred N17 (rujuk LAMPIRAN C). iv. v. Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 . Apakah jawatan yang boleh saya pohon di SPP? 1. 2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Lepasan Diploma Gred DGA29 (rujuk LAMPIRAN A) dan PPP Siswazah Gred DG41 (rujuk muka surat 170) untuk berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). vi. Tukang K2 Gred R11 (rujuk muka surat 560). Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 (rujuk muka surat 770). 2 . ii. Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) Gred N17 (rujuk LAMPIRAN G).SOALAN-SOALAN LAZIM PERMOHONAN JAWATAN S1. iii. Pembantu Makmal Gred C17 (rujuk muka surat 129). vii. Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) Gred DH29 dan PPPT Gred DH41 (rujuk LAMPIRAN A) untuk berkhidmat di Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM).

Sila rujuk jawapan pada S1 di atas dan klik pada nama jawatan untuk menyemak syarat lantikan bagi jawatan tersebut. manakala PPPT melalui portal jobsmalaysia. tidak mengisi dengan sempurna semua ruangan yang diwajibkan (mandatori) tidak memenuhi syarat lantikan skim perkhidmatan jawatan yang dipohon. PPP Lepasan Diploma dan PPP Siswazah serta semua jawatan Anggota Kumpulan Sokongan melalui Portal SPP. Kenapa permohonan saya ditolak? Permohonan ditolak mungkin disebabkan sekurang-kurangnya salah satu dari perkara berikut: 1. 2. Saya memiliki kelayakan ijazah secara Pengajian Jarak Jauh (PJJ). Permohonan bagi kedua-dua jawatan ini bagaimanapun hanya boleh dibuat oleh calon tajaan KPM ataupun bagi calon bukan tajaan yang telah dipersetujui oleh KPM untuk diberi penempatan sekiranya berjaya dalam temu duga. Walau bagaimanapun. 2. kaedah permohonan adalah berbeza seperti berikut: 1. S3. Bagaimanakah caranya saya mengemukakan permohonan PPPS? Permohonan jawatan PPPS yang memiliki ijazah secara PJJ boleh dibuat secara online di Portal SPP. 3 .S2. S4. Bilakah dan bagaimanakah saya boleh memohon jawatan tersebut? Semua permohonan jawatan di bawah SPP boleh dilakukan sepanjang tahun.

Surat panggilan temu duga akan dikeluarkan dan calon juga 2. maka calon boleh memohon semula pelantikan tanpa perlu mendapatkan kebenaran khas. panggilan temu duga bagi jawatan PPPT akan dibuat mengikut kekosongan bidang pengkhususan. Bagaimanakan caranya saya mengemukakan permohonan? Calon yang pernah berkhidmat secara tetap di bawah lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan atau Suruhanjaya Pasukan Polis atau Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran hendaklah mendapat kebenaran khas daripada Suruhanjaya yang mempunyai kuasa ke atas jawatan yang dipohon terlebih dahulu sebelum boleh dilantik semula secara tetap. temu duga pelantikan akan dilaksanakan sebaik sahaja maklumat kekosongan jawatan diterima daripada KPTM dan KPM. Saya pernah meletak jawatan dalam perkhidmatan awam tetapi ingin berkhidmat semula. Calon juga dinasihatkan untuk menghubungi SPP sekiranya berlaku pertukaran tempat bertugas untuk tujuan pengemaskinian. temu duga pelantikan dilaksanakan sepanjang tahun dan calon akan dipanggil temu duga berdasarkan prinsip ‘yang dahulu didahulukan’. Bilakah saya akan dipanggil temu duga? 1. TEMU DUGA S1. Bagi jawatan PPP.S5. sekiranya perkhidmatan calon sebelum ini bukan lantikan salah satu daripada empat suruhanjaya tersebut. 4 . Walau bagaimanapun. Bagi calon PPPT dan AKS. Walau bagaimanapun. Surat panggilan temu duga akan dikeluarkan dan calon juga boleh menyemak status permohonan kemudahan semakan status online bagi PPP.

2. Calon boleh menghadiri temu duga secara ‘walk in’. Walau bagaimanapun. dan salinan surat pertukaran. terdapat urusan temu duga dilaksanakan di negeri calon bertugas. S2. iii. maka pertukaran tempat temu duga tidak dapat dilakukan) S3. pertukaran juga dibenarkan sekiranya terdapat urusan temu duga di negeri calon bertukar dengan syarat calon memaklumkan kepada Suruhanjaya lebih awal dan tertakluk kepada bidang bagi jawatan PPPT (sekiranya tiada temu duga melibatkan bidang yang dimiliki di negeri bertukar. Bolehkan saya menukar tempat temu duga berhampiran tempat saya bertugas yang baru? 1. Bagi jawatan PPPT dan AKS. Sekiranya saya hilang salah satu sijil asal. surat panggilan temu duga. Pertukaran tempat temu duga dibenarkan kepada calon PPPLD dan PPPS yang telah bertukar tempat bertugas di negeri lain sewaktu dipanggil temu duga dan dalam masa yang sama. 5 . calon yang gagal mengemukakan salah satu daripada sijil asal yang telah ditetapkan dalam surat panggilan temu duga tidak akan ditemu duga. Sebagai peringatan. calon dikehendaki memaklumkan terlebih dahulu kepada Suruhanjaya secara bertulis sebaik sahaja surat panggilan diterima dan calon disyaratkan membawa dokumen berikut semasa hadir temu duga: i.boleh menyemak status permohonan kemudahan semakan status online bagi PPPT dan AKS. semua dokumen yang disyaratkan dalam surat panggilan. ii. apakah yang perlu saya lakukan? Calon dikehendaki mendapatkan semula sijil asal tersebut ataupun surat pengesahan dari pihak yang mengeluarkan. Saya telah dipanggil temu duga di alamat tempat bertugas saya yang lama.

dan Bagi jawatan PPPT dan AKS. dan Lengkapkan diri dengan pengetahuan am dan ikhtisas. Apakah salinan fotostat sijil yang telah disahkan boleh diterima pakai menggantikan sijil asal yang hilang untuk urusan temu duga? Tidak boleh. . S6. calon yang memberikan 6 2. pelantikan akan dibuat mengikut prestasi temu duga. calon dikehendaki mendapatkan semula sijil asal tersebut ataupun surat pengesahan dari pihak yang mengeluarkan sijil tersebut. 3. Apakah implikasi sekiranya saya tidak hadir temu duga? Bagi jawatan PPP. surat tawaran akan dikemukakan setelah perakuan pelantikan diluluskan oleh Suruhanjaya. Pastikan semua dokumen asal yang diminta di dalam surat panggilan disediakan. Hanya sijil asal diterima dan calon yang gagal mengemukakan sijil asal tidak akan ditemu duga. Bagi jawatan PPPLD dan PPPS. Pastikan pakaian mematuhi kod etika pakaian penjawat awam. Bilakah saya akan dilantik setelah ditemu duga? 1. S5. Apakah persedian yang perlu saya buat untuk menghadiri temu duga? Antara persediaan yang perlu dilakukan: 1. calon yang tidak hadir temu duga tanpa sebarang alasan yang munasabah boleh dikenakan penalti iaitu tarikh pelantikan akan lewat daripada tarikh sepatutnya. PELANTIKAN S1.S4. 2.

Bagi jawatan PPPLD dan PPPS. Sekiranya saya berjaya dalam temu duga. tarikh pelantikan akan dibuat berdasarkan satu haribulan dalam bulan berikutan daripada tarikh perakuan senat atau tarikh lapor diri bertugas mengikut tarikh mana yang terkemudian kecuali bagi PPPS yang memperoleh kelayakan ijazah secara PJJ boleh dirujuk dalam Pekeliling SPP Bil. di manakah saya akan ditempatkan? 7 . S4. S3. maka peluang untuk temu duga kali ketiga hanya akan diberi sekiranya calon diperaku oleh KPM.prestasi terbaik dalam temu duga akan diberi keutamaan pelantikan. calon akan diberi peluang untuk menghadiri temu duga kali kedua. Bagi jawatan PPPLD dan PPPS yang berjaya dalam temu duga kali pertama. 2. 2. 1 Tahun 2010. Mengapa calon bagi jawatan PPPLD dan PPPS terus diberi surat tawaran sebaik sahaja perakuan pelantikan diluluskan oleh Suruhanjaya? Calon bagi kedua-dua jawatan tersebut boleh terus ditawarkan pelantikan kerana kedudukan mereka sebagai calon tajaan KPM yang telah tamat latihan perguruan. Sekiranya saya gagal dalam temu duga. S2. Bagaimanakah penetapan tarikh pelantikan saya dibuat? 1. calon dikehendaki mengemukakan semula permohonan sekiranya gagal temu duga. dan Bagi jawatan PPPT dan AKS. apakah yang perlu saya lakukan? 1. S5. Sekiranya calon gagal dalam temu duga kali kedua. Bagi jawatan PPPT dan AKS. tarikh pelantikan adalah berdasarkan tarikh lapor diri bertugas.

apakah yang saya perlu lakukan? Calon yang telah menerima surat tawaran pelantikan perlu melengkapkan semua dokumen dalam pakej Setuju Terima Tawaran Pelantikan yang dilampirkan dan mengembalikan semula ke SPP secara pos berdaftar dalam tempoh: 1. Bolehkan pemeriksaan perubatan di buat di klinik/hospital swasta? 8 . S6. 2. Setelah saya menerima surat tawaran. maka tawaran yang diberikan kepada calon akan terbatal dan calon perlu memohon semula untuk temu duga.Untuk makluman tuan. 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah. Sarawak dan Labuan daripada tarikh surat tawaran bagi jawatan PPPLD dan PPPS. S7. Sehubungan dengan itu. Sekiranya calon gagal untuk menyempurnakan semua dokumen tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. S8. penetapan tempat bertugas adalah terletak di bawah bidang kuasa KPM bagi jawatan PPP dan AKS dan KPTM bagi PPPT. dan 60 hari bagi Semenanjung dan 90 hari bagi Sabah. Bagaimanakan sekiranya saya mengandung dan tidak boleh melakukan x-ray? Bagi calon yang sedang mengandung. Sarawak dan Labuan daripada tarikh lapor diri bagi jawatan PPPT dan AKS. calon diminta memastikan pegawai perubatan membuat pengesahan di dalam laporan perubatan bahawa calon sedang mengandung. pemeriksaan x-ray boleh dilakukan setelah kandungan dilahirkan. Laporan pemeriksaan x-ray tersebut boleh dikemukakan selepas calon selamat bersalin.

S11. satu salinan hendaklah dikemukakan ke SPP bersama dengan dokumen setuju terima tawaran yang lain manakala satu salinan hendaklah disimpan oleh calon. mengikut kelayakan akademik sebagaimana ditetapkan dalam skim perkhidmatan. maka gaji permulaan akan ditetapkan di mata gaji tertinggi yang berhampiran dalam tangga gaji jawatan barunya sekiranya gaji jawatan lama adalah sama atau lebih daripada gaji permulaan dalam jawatan baru mengikut Peraturan 23 dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. Aku Janji hendaklah dibuat dalam dua salinan di hadapan ketua jabatan. 2. Aku Janji hendaklah direkod dalam kenyataan perkhidmatan. S9. Perlukan saya Suruhanjaya? menghantar Surat Aku Janji kepada Pegawai yang baru ditawarkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan perlu menjalani Aku Janji semasa melapor diri bertugas. Bagaimanakan penetapan gaji permulaan saya dibuat? Penetapan gaji permulaan dibuat: 1. bagi calon yang sedang berkhidmat tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan tersebut. 9 . Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005.Boleh asalkan pemeriksaan perubatan tersebut dilakukan oleh Pengamal Perubatan Berdaftar. S10. Bagaimanakan saya melaksanakan tapisan keselamatan? Calon boleh memuat turun borang tapisan keselamatan di Portal Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan di sini dan mengemukakan borang yang telah lengkap diisi sebagaimana panduan yang dinyatakan dalam borang tersebut.

4. Saya sebelum dilantik ke jawatan PPPLD/PPPS/PPPT/AKS. diberi Hadiah Kenaikan Gaji mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2007. gaji permulaan akan ditetapkan pada satu lagi matagaji lebih tinggi berhampiran di peringkat gaji P1 dalam jadual gaji matriks jawatan baru itu mengikut Para 61 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. Apakah yang perlu saya lakukan? 10 . dan bagi calon yang sedang berkhidmat sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma. S13. Penetapan gaji yang lebih tinggi dengan mengambil kira gaji akhir di jawatan lama hanya diperuntukkan kepada pegawai dalam jawatan tetap yang telah disahkan dalam perkhidmatan sahaja. Saya dapati bahawa gaji yang ditawarkan kepada saya lebih rendah daripada jawatan saya sebelum itu. S14.3. saya telah berkhidmat tetap dengan kerajaan. Elaun bulanan yang diterima semasa berkhidmat sebagai GST tidak diambil pertimbangan untuk tujuan penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi. Apa yang perlu saya lakukan? Sila kemukakan rayuan anda kepada Suruhanjaya bersama nilai taraf kelayakan sijil/ijazah tersebut yang diperolehi dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Saya dapati gaji yang ditawarkan kepada saya setelah dilantik lebih rendah dari elaun bulanan yang saya perolehi sewaktu saya dalam jawatan Guru Sandaran Terlatih (GST). S12. 4 Tahun 2002. sekiranya perbezaan gaji kurang dari satu pergerakan gaji biasa di gred jawatan sebelumnya. Saya dapati gaji yang ditawarkan kepada saya tidak berdasarkan kelayakan sijil/ijazah yang saya miliki.

2. JPA 241/46 Jld. diambil kira untuk tujuan penetapan gaji permulaan yang lebih tinggi bagi jawatan PPPT sebagaimana peruntukan dalam skim perkhidmatan tertakluk kelayakan tersebut diiktiraf oleh kerajaan. Saya memiliki kelayakan sarjana (master).C1. S16. Sekiranya saya dilantik. Guru PPPBS/LD yang telah meningkat daripada kategori C8 (SPM) kepada B10 (STPM) mengambil dan lulus PAK sebelum tahun 1994.B9. 1. V (69) bertarikh 1 April 1993. Perlukah saya menghadiri semula Kursus Induksi apabila saya dilantik sebagai PPPS Gred DG41? Berdasarkan Surat Jabatan Perkhidmatan Awam Bil. adakah saya akan ditawarkan gaji yang lebih tinggi.Sila kemukakan rayuan kepada Suruhanjaya dan sertakan bersama surat rayuan tersebut salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemaskini. B10. berikut adalah kategori calon yang boleh diberi pengecualian daripada menghadiri kursus induksi Sistem Saraan Malaysia apabila dilantik ke jawatan tetap PPP Siswazah Gred DG41. tidak diambil kira untuk tujuan penetapan gaji permulaan sebagai memandangkan kelayakan sarjana tersebut tidak diperuntukkan oleh skim perkhidmatan PPPS untuk gaji permulaan yang lebih tinggi. Kelayakan sarjana yang dimiliki: 1. Guru PPPBS/LD yang dilantik dalam kategori B (skim JKK ’76) atau setaraf seperti B8. D3 yang telah mengambil dan lulus Peperiksaan Am Kerajaan (PAK) sebelum disahkan dalam jawatan sebelum ini. T1. Saya telah mengikuti Kursus Induksi bagi Kumpulan 1 pada tahun 1992 iaitu sebelum disahkan dalam PPPBS Gred DG6. dan 2. S15. 11 .

PPPBS C8 yang meningkat ke B10 tetapi tiada PAK yang telah dilantik ke DG3 sebelum 16. S17.Pengecualian berdasarkan keputusan mesyuarat pada 16. Setelah memiliki ijazah. 3. bolehkan saya dilantik ke jawatan PPPS 12 . 2. Saya telah dilantik ke jawatan pertama saya sebagai PPPBS kategori T. Guru PPPBS/LD yang telah dilantik buat kali pertama selepas tahun 1992 dan telah menduduki Kursus Induksi Kumpulan I sebelum disahkan dalam jawatan.1999.8. dan PPPBS C8 yang telah lulus PAK walaupun tidak disyaratkan tetapi telah dilantik ke DG3 sebelum 16.8. Kementerian Pelajaran Malaysia dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran.8. 5. Guru yang telah meletak jawatan dan telah lulus dengan jayanya Kursus Induksi SSB apabila dilantik dalam jawatan yang memerlukan lulus kursus dalam kumpulan yang sama. iaitu dengan kelonggaran syarat dari memiliki sijil ikhtisas perguruan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam juga melalui surat JPA 241/20/14 Klt. 1. Guru yang telah bertukar daripada skim perkhidmatan lain yang menguntukkan penyandangnya untuk lulus Kursus Induksi Kumpulan I atau lulus PAK sebelum disahkan dalam jawatan dan kemudian dilantik ke PPPS.1999. 83( ) bertarikh 23 Disember 2003 telah memutuskan bahawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bukan Siswazah C8 yang tidak meningkat ke skel gaji B10 dan telah lulus Peperiksaan Am Kerajaan yang kemudiaannya dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 layak untuk dikecualikan dari mengikuti dengan jayanya kursus induksi bagi tujuan pengesahan dalam perkhidmatan sebagai PPPS Gred DG41. 4.1999 di antara Jabatan Perkhidmatan Awam.

Bagaimanakah caranya untuk saya memohon mengikuti kursus perguruan? Permohonan untuk mengikuti kursus perguruan adalah di bawah bidang kuasa KPM. S2. LAIN-LAIN S1. S18.dengan menggunakan kelonggaran syarat semasa pelantikan pertama dahulu? Seseorang calon tidak boleh dilantik ke jawatan PPPS Gred DG41 dengan menggunakan kelonggaran syarat semasa pelantikan ke PPPBS. seseorang pegawai boleh disahkan ke dalam perkhidmatan setelah menjalani tempoh percubaan selama satu hingga tiga tahun dan memenuhi syarat-syarat pengesahan perkhidmatan seperti yang telah ditetapkan di dalam surat tawaran (termasuk lulus peperiksaan perkhidmatan sebagaimana ditetapkan oleh ketua jabatan sekiranya ada dan tapisan keselamatan). Bilakah saya boleh disahkan dalam perkhidmatan? Mengikut Sistem Saraan Malaysia. Calon yang terlibat adalah dinasihatkan memohon kelonggaran syarat kali kedua dari pihak JPA melalui KPM sebelum mengemukakan borang permohonan ke Suruhanjaya. 13 . Bolehkan saya memohon kepada Suruhanjaya untuk bertukar tempat bertugas? Permohonan pertukaran tempat bertugas adalah di bawah bidang kuasa KPM atau KPTM mengikut yang mana berkaitan. Sila rujuk KPM untuk maklumat lanjut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful