PELAN TAKTIKAL TAHUN 2011 BIDANG : KURIKULUM BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR

BIL PROGRAM Mesyuarat AJK - Taklimat dan tugasan - Tinjauan Pelaksanaan. Gotong-royong Bulanan. OBJEKTIF Keselarasan dalam menjalankan program BBM Mewujudkan persekitaran BBM yang bersih dan ceria 1. Menyusun bahan supaya mudah digunakan. 2. Membeli bahan mengikut keeperluan guru. Mengemaskini rekod untuk kelancaran kerja. T/JAWAB 1. GPM 2. Guru BBM 3. Pengawas BBM 1. GPM 2. Guru BBM 3. Pengawas BBM 1. GPM 2. Guru BBM TEMPOH Jan – Okt KOS/ SUMBER RM50 / Peruntukan PSS TOV Semua program berjalan dengan lancar. 90% persekitaran Bilik BBM bersih dan ceria 80% bahan yang diperlukan oleh guru dapat diurus dengan baik. ETR 100% aktiviti berjalan dengan lancar. 100% persekitaran Bilik BBM bersih dan ceria Bahan yang dibeli dapat disusun dengan teratur dan mudah diambil oleh guru. Semua rekod berkaitan perpustakaan dapat dikemaskini. Semua panitia dapat menambah bahan untuk penggunaan P&P. INDIKATOR PENCAPAIAN Semua program dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Persekitaran bersih dan bermaklumat. Guru-guru dapat menggunakan bahan dan peralatan yag dibeli semaksimum mungkin. GPM akan memastikan semua rekod perpustakaan dikemaskini. Guru-guru dapat memanafaatkan bahan yang dihasilkan oleh panita.

1.

2.

Jan – Nov

3.

Menyusun atur, manambah peralatan dan bahan.

Jan - Mei

RM2000 / PSS

4.

Penyediaan Rekod.

1. GPM 2. Guru BBM 3. Pengawas BBM 1. GPM 2. Guru BBM 3. Ketua Panitia

Jan - Nov

RM50 / PSS

90% penyediaan rekod dapat dilengkapkan.

5.

Pertandingan Bina Bahan.

Menambah koleksi bahan untuk P&P.

Jan - Julai

RM400 / Panitia

80% daripada panitia SMKBB dapat membina bahan.

Disediakan oleh, ………………………………… (NAILA BINTI MUSTAFA) Guru BBM

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN 2010 BIDANG : KURIKULUM BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR

BIL PROGRAM 1. Mesyuarat AJK 2. 3. 4. Menambah dan menyusun atur bahan bantu mengajar. Gotong Royong Meningkatkan penggunaan BBM

AKTIVITI Pembahagian tugas Guru BBM dan pengawas BBM. Membeli BBM, menyusun atur bahan dan mengemaskini bahan yang sedia ada . Menyapu, mengemas dan menghias bilik BBM Menggalakkan guru-guru menggunakan bilik BBM

TARIKH Jan - Okt Jan - Mei Jan - Nov Jan - Oktober

CATATAN Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar

Disediakan oleh, ………………………………… (NAILA BINTI MUSTAFA) Guru BBM