Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

1. tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s. haram dan syirik.w. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Justeru.a dan juga p ara ulama. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah.a. bagi sesuatu doa itu. khas buat saudara Omar. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara.a.a.a. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda.w. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s.a. . Disamping itu. Ol eh itu. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh.w. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini. Jadi. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka.a. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir.t. *Permasalahan Pertama* 1. semangat hutan dan dewa-dewa. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r.

ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta. Pertama.w.w. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama.Pada pendapat saya yang kerdil ini.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya.t. ada yang menyeru kepada Allah s. Kedua. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. Jadi.t. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. 1. kerana sebelum kedatangan Islam. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±.a. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. jika saudara diberi peluang untuk memilih. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. ) Secara ringkas. Ketiga. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. berjudul ¡®Muhammad. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. Sebahagiannya. bukan sekadar puisi ketuhanan. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam.w. bukan sekadar mentera. Jadi. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi.w. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja.

w.t. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾.¡±. *Permasalahan Kedua* 2. animisma dan sebagainya.w. pemujaan syaitan. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. Wajar bagi kita membakar doa ini. wallahu a¡‾lam).. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s.. kemudian telah bertukar sebutannya. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah. dan sebagainya. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu.t.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa. sebelum kita menolak doa ini. maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . menurut hemat saya. pada pendapat saya yang hina-dina ini.Dari segi seruan yang digunakan. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. Saya secara terang-terang menolak doa ini. Namun begitu. a.w. maka wajarlah kita meno laknya. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s. Bukan setakat memijak-mijak.w. Sebaliknya. Namun begitu. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. Oleh yang demikian.¡±. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru.. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s .

Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. Namun begitu. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. tetapi saya tidak dapat mengingatinya.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Dala m masa yang sama. Namun begitu. Dalam erti kata yang lain. Hadis Mudraj. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . dan Hadis Mubham yang menganjurkannya. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya.w seperti yang saudara sebut kan. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. tetapi dari segi pengamalannya. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. Untuk makluman saudara sekalian.a.w. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. Hadis Munqathi. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. 2. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis.a. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu .1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r.a. Hadis Muntharib. 2. Hadis Mu¡‾allaq. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini. Hadis Mudalla s.

Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.a. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b. Hadis di atas bertaraf DHAIF.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾. Saya ulangi sekali lagi. apakah yang akan terjadi? Oleh itu.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar.w ini. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . Benar kata saudara itu. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas. 2. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾.a. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2. sehingga membuatkan Imam Syafie r.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾. Anas bahawa Rasullullah s. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain .a. Persoalan yang timbul di sini. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. Sebagai contoh.. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh.w? Renungkan. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai .w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. kit a perlu melihat isinya (matannya).a. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾.a juga. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu.2.a. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s. Beliau.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. 2.

tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). . Kesimpulannya. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini. Say a khuatir. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾.4 di atas.a.a. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi..5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya.w.w. 2. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2.5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan. 2. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. 2. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis.2. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾.

w dan para sahabat r. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. kerana Rasullullah s.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan.a.w). (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. Jadi. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj.a.w dan para sahabatnya.w. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. apatah lagi bersembahyang sunat!). Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s.a. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾.a.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. Anjuran sembahyang sunat ini. Sebagai contoh.a.w. Hanbal. Jadi.a. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b.w dan para sahabat.a. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah.a. Sebagai contoh. Jadi. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. Walaupun tidak terdapat dalam hadis. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah.w.a.a. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. Imam Ahmad b. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis. Sebagai contoh. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat.a. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini.a. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh. Jadi. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s.a.

ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. 3. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. Kufah. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. Sebagai contoh. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. *Permasalahan Ketiga* 3. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. 3. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. ¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. 3. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. Mesir dan Parsi. 3. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. sepatutny a ia berbaris atas. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut.

3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. 3. 3. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. Jadi. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. . dari satu diale k ke satu dialek yang lain. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini.7 Pada pendapat saya. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. orang-orang Arab jug a.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya.7. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. Ia berlaku kerana beberapa sebab. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). 3. Sintaksis itu meliputi. 3. terutama dari segi pencetakan doa ini. Jadi. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini.7. mung kin inilah sebabnya.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. Namun.7. Tambahan pula. walaupun bersih dan teratur. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama.

Wallahua¡‾lam bis sawab. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. Justeru. Jika pada masa da hulu.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. selepas beberap a kurun. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. tetapi selepas beberapa dekad. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. jika digunakan perala tan pemadam. penulisnya membiarkan sahaja. sehinggalah k e zaman sekarang.. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±.7. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. Kita juga perlu ingat. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian. Sebagai contoh.) 3. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri.3. ke zaman kerajaan Sepanyol. 3. J ikalau ada pun. Kadangkala. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya .. Cuma pada masa ini. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. penambahan. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. judul buku tersebut tid ak ada pada saya. ke zaman kerajaan Abassiyah. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. . jika buku itu dikembalikan kepada saya. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. Insyaallah. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. Disebabkan faktor-faktor di atas. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . tidak dipotong / dig aris / dipadam.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri.7. Sebagai contoh. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis.

atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi. Ketiga. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. adakah nama-nama Allah s. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu. *Permasalahan Keempat* 4. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian. 4.w bahawa nama-nama Allah s. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa.w.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud.a. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. Kedua. Jadi ini bermakna. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s .t yang belum kita ketahui. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya.w. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu. Allah s.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. tetapi berjumlah 3000. Wallahu a¡‾lam. atau Rabba menjadi Raba. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. Ibnu Qayyim berpendapat. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini.t itu 99 jumlahnya.w.w yang berbunyi. malah lebih lagi. Pertama.h. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s.w.Saya dapati setakat ini.w.w di atas.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te . atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾.t itu bukan sekadar 99.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. ada lagi nama -nama Allah s.h. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. Oleh itu. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. nama-nama Allah s.w. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis.a. Namun begitu. Oleh itu.a. Ibnu Qayyim r .w. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh.

2 Pendapat Imam Ibnu Hazm.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri.w. Muhamma d At-Tamimi. Sepanyol. Jika kita mengguna pakai kaedah ini.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. malah la faz-lafaz nama Allah s. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. Uqbah. 4. Imam Ibnu Majah.w. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Menurut Imam Ibnu Majah. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim.Imam Ibnu Majah telah . Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s.w. Hanbal).t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam).w. daripada Zuhir b. iaitu Imam Ibnu Majah. daripada Musa b. tetapi lebih lagi. yang mana satukah pilihan saudara. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. t. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova.w. daripada Al-Araj. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s.t. 4. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya.w. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. anak murid kepada Imam Ahmab b. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali. As-Shan.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya. Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm. .

w . Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s.w.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b.w. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s. Jadi. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.t. adakah S YIRIK. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu).1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita.w.w.w.t yan . saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b. Jadi. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s.w. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. adakah BERDOSA. (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b. Sebelum kita membuat kesimpulan. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4.t yang tidak pernah kita dengari.t tersebut? Asma-asma Allah s. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja. pengasas gerakan Wahabi / Salafi. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. Abd ul Wahab. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s . Sekadar bertanya.menemui tambahan pada nama-nama Allah s. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.). saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. 4. Abdullah.w.4. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah.t. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4.w. Abdul Waha b. BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s.4. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. Wahab.1 Asma Suryaniyyah. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini. Asma-asma Allah s.t.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.w. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya .w.2 Asma A¡‾sho Musa.w. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.w.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s.h. Sheikh Sulaiman Abd.t. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4.w.

pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾.t ini. E. Oleh itu.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾.t seperti di atas.t ini adalah dalam bahasa Ibrani.t ini.w.a.w. Sesetengah asma-asma Allah s. Peter. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. Menurut b eliau. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah.w. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. Oleh itu. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi.E. 4. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam.a. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾.w. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. F. Jadi. .w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s.w. 3¡‾. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. Sekadar bertanya.a. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu.w. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab. E. BER DOSAKAH. 7 No. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. Pendapat Professor F. menurut Professor F.E. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.w. Jika sidang pembaca merasa janggal . Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini.w mempelajari tentang Allah s. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas.a. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.t.

s. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.t! Namun begitu.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran.w. yang mana satukah menjadi pilihan saudara.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat). Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a. mafhumnya. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s. pada pendapat saya yang kerdil ini.w. dengan gelaran tersebut .sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±. .s dengan pelbagai gelaran.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya). Mohon dijauhkan o leh Allah s. Dalam Al-Quran. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a.w.Sekadar bertanya.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾.w. Allah s.s itu ialah Ruh Allah s.t. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a. ¡°.t kepada nabi Isa a. 5. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. tetapi berma ksud Nabi Isa a.s. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.w. Allah s.w.w.t ada menyebut.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. Nauzubillah.w. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya.t telah menggelar Nabi Isa a.w. Allah s.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.w. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r. Namun begitu. itu tuhan.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s.t.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.w.w. Allah s. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu.w. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s. Allah s. frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Jadi mengapakah Allah s. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a .s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾.t yang qadim . tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾.w. *Permasalahan Kelima* 5.t. Dalam erti kata lain.t menggelarkan Nabi Isa a.w.t.h.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.t t ersebut..s. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾. Imam Ibnu Katsir r.

dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. Berdasarkan hadis di atas. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu. Abdullah r. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6). sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±.s. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi.2 Adakah Gelaran Nabi Isa a.w.w. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. 5.w. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. Nabi Isa a. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.a. benar apa yang saudara simpulkan itu.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.t hanya menyebut Nabi Isa a.a. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a . (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. Daripada Jabir b. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. ¡°Tidak.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s.s. HARAM. mereka telah menjemput Nabi Isa a.s juga digelar oleh Allah s.s. (Ima m Ahmad). Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. maka dikatak an kepadanya. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s.s.t memuliakan Nabi Isa a.a. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ. jawab Nabi Isa. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. Pada pendapat saya yang kerdil ini.s. Allah s.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang.a. . dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. lalu baginda bersabda. Wallahu a¡‾lam bis sawab.w. Selepas membaca riwayat tersebut.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk.w. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun.w.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. Jadi. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat.

w.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. ¡°Kecil tapak tangan. Jadi. Atas kiriman email sau dara Emjay itu.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya. saya doakan s emoga Allah s.w. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam.w. nyiru saya tadahkan. maka dikatakan kepadanya. lalu baginda bersabda. Sekadar bertanya. bukanlah niat sebenar saya m .s. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a.w.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. Malah. wassalamualikum w.b. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. Sekian. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Sebelum menutup tirai perbincangan. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini.a.s. Kepada saudara Omar khasnya. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s. saya berdoa supaya Allah s. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. wabillahittaufik wal hidayah. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Saya tidak berkecil hati.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya.

Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. Tablighster . Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional.t. tidak begitu sama sekali. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri.w. saya dahului dengan ucapan terima kasih. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. Sekian. bukannya secara melulu.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. Yang penting. Salam ikhlas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful