Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

Jadi. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. Ol eh itu. tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s. .w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh. semangat hutan dan dewa-dewa.w. 1. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah.a. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.a dan juga p ara ulama.a. bagi sesuatu doa itu. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.w.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah. *Permasalahan Pertama* 1. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung.a. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s.t.a. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Disamping itu.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan. Justeru.a.a. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini.w.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s. khas buat saudara Omar. haram dan syirik.

Sebahagiannya. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. bukan sekadar mentera. Jadi.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz.t.w. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. kerana sebelum kedatangan Islam. Ketiga. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. Jadi. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. berjudul ¡®Muhammad. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. ada yang menyeru kepada Allah s. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya.w.w.t. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran. jika saudara diberi peluang untuk memilih. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. Kedua. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. 1. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. Pertama. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . bukan sekadar puisi ketuhanan.w. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±.Pada pendapat saya yang kerdil ini. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. ) Secara ringkas.a. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini.

Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° .w. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. pemujaan syaitan. menurut hemat saya. animisma dan sebagainya. Wajar bagi kita membakar doa ini.Dari segi seruan yang digunakan. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin.. Sebaliknya. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s .. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa. *Permasalahan Kedua* 2. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. Namun begitu. Oleh yang demikian. Namun begitu. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini.w.¡±. wallahu a¡‾lam). Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala. Saya secara terang-terang menolak doa ini. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. a.t. maka wajarlah kita meno laknya. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah.w. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾.¡±.w. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu. pada pendapat saya yang hina-dina ini.t. kemudian telah bertukar sebutannya. Bukan setakat memijak-mijak. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu.. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. sebelum kita menolak doa ini. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu. dan sebagainya. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai.

Hadis Mudraj.a. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. Namun begitu. Dalam erti kata yang lain. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini. 2. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. Namun begitu. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli).1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. Hadis Muntharib. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. Untuk makluman saudara sekalian. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. tetapi saya tidak dapat mengingatinya.a. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. tetapi dari segi pengamalannya. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya.w. Hadis Mu¡‾allaq. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. 2. Dala m masa yang sama. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Hadis Munqathi.w seperti yang saudara sebut kan.a. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . Hadis Mudalla s. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal.

tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat.w? Renungkan.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾.a. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. Sebagai contoh.a. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. Persoalan yang timbul di sini.a. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾.a juga. kit a perlu melihat isinya (matannya). sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi.w ini.. Beliau.a. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya ulangi sekali lagi. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. sehingga membuatkan Imam Syafie r. 2. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. Anas bahawa Rasullullah s. Benar kata saudara itu. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. 2. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. Hadis di atas bertaraf DHAIF. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain . apakah yang akan terjadi? Oleh itu.a.2.

5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan.w.a. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya.. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. Kesimpulannya. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾.w. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. 2. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis.4 di atas.2. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). 2. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi. . kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya. 2. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini.a. Say a khuatir. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾.

beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari.a.a.a. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. Hanbal.a. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis.a.a. apatah lagi bersembahyang sunat!).t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat. Sebagai contoh.w dan para sahabat r. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat.a.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik.a. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur.a. Walaupun tidak terdapat dalam hadis. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. Jadi. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. Imam Ahmad b. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat.w). t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . Sebagai contoh.w dan para sahabatnya.w. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah.w.a. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. Jadi. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan. Anjuran sembahyang sunat ini. Jadi. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b.a. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Sebagai contoh. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan.w. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. Jadi. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s.a. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh.w dan para sahabat. kerana Rasullullah s.

Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. ¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. *Permasalahan Ketiga* 3. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. Sebagai contoh. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. Kufah. sepatutny a ia berbaris atas. 3. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. 3.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. 3. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. 3. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. Mesir dan Parsi. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh.

7. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak. .2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. Jadi. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama. 3. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa. Namun. 3.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini. Ia berlaku kerana beberapa sebab. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. Sintaksis itu meliputi. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. terutama dari segi pencetakan doa ini. dari satu diale k ke satu dialek yang lain. 3. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. orang-orang Arab jug a. mung kin inilah sebabnya. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya.7. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan.7. Jadi. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. walaupun bersih dan teratur.7 Pada pendapat saya. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu. 3. Tambahan pula. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab.

. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. jika digunakan perala tan pemadam. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. sehinggalah k e zaman sekarang. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . Kadangkala. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. ke zaman kerajaan Sepanyol.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . .3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. penambahan. 3. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. Jika pada masa da hulu. tidak dipotong / dig aris / dipadam. selepas beberap a kurun. Wallahua¡‾lam bis sawab. penulisnya membiarkan sahaja. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri. judul buku tersebut tid ak ada pada saya. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. Disebabkan faktor-faktor di atas. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. Insyaallah. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis. ke zaman kerajaan Abassiyah. Kita juga perlu ingat. Sebagai contoh. Cuma pada masa ini. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A.) 3.. J ikalau ada pun. jika buku itu dikembalikan kepada saya. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. Justeru. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum.3. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). Sebagai contoh.7. tetapi selepas beberapa dekad.7. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas .

w. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. adakah nama-nama Allah s.w. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s.h. *Permasalahan Keempat* 4. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. Ibnu Qayyim r . terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. Namun begitu. Wallahu a¡‾lam.h. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki.a. 4. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu.t yang belum kita ketahui.t itu bukan sekadar 99. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu.w.w.Saya dapati setakat ini. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu. malah lebih lagi.a. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu. ada lagi nama -nama Allah s. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s . Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Oleh itu. Ibnu Qayyim berpendapat.w bahawa nama-nama Allah s.w. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya. Oleh itu. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud. nama-nama Allah s. Allah s. Pertama.w.w yang berbunyi. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis.w di atas.a. tetapi berjumlah 3000. Kedua. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. atau Rabba menjadi Raba.w.t itu 99 jumlahnya. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya. Jadi ini bermakna. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te .t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. Ketiga.

4.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. anak murid kepada Imam Ahmab b. Hanbal). saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s.w. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s. As-Shan. 4.w. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. Menurut Imam Ibnu Majah.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. daripada Musa b. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis.w.t. Imam Ibnu Majah. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini.Imam Ibnu Majah telah .t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. iaitu Imam Ibnu Majah. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam).t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak.w. . Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar. daripada Zuhir b.2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya. Muhamma d At-Tamimi. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. daripada Al-Araj. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s.w. malah la faz-lafaz nama Allah s. Sepanyol. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya. Uqbah.w. tetapi lebih lagi. t. yang mana satukah pilihan saudara.

w. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.t tersebut? Asma-asma Allah s. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam.w.w.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4.t.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah.t. Abd ul Wahab. adakah BERDOSA.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita.t yan . (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b.w.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s. Jadi.menemui tambahan pada nama-nama Allah s.1 Asma Suryaniyyah.4.w.w.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s. Sekadar bertanya.t. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian.t. Jadi.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.w .2 Asma A¡‾sho Musa. pengasas gerakan Wahabi / Salafi. Asma-asma Allah s. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya . BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s .4. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.). saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s. adakah S YIRIK. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.w. Abdul Waha b. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu). iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. Wahab.w. Abdullah.w. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.w.w.w.h. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s. 4.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah.t yang tidak pernah kita dengari. Sheikh Sulaiman Abd. Sebelum kita membuat kesimpulan. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya.w.

4. menurut Professor F. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini.a. F. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. Sekadar bertanya. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.t ini adalah dalam bahasa Ibrani. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. Menurut b eliau. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾. 7 No. Oleh itu.w. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.w. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu.w.E. E.w.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s.E.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. Oleh itu. Pendapat Professor F. . Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi.w.t seperti di atas. E.w. Sesetengah asma-asma Allah s.t ini. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. Jika sidang pembaca merasa janggal . 3¡‾.w mempelajari tentang Allah s.t ini. Peter. BER DOSAKAH. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. Jadi.a. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab.a. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab.t. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s.a. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s.w.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna.

t.w. mafhumnya. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .w.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya). Dalam Al-Quran.w.w.w.t ada menyebut.s itu ialah Ruh Allah s.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a . frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas. Allah s. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a.Sekadar bertanya. Mohon dijauhkan o leh Allah s. Dalam erti kata lain.w.s. Imam Ibnu Katsir r.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman.t. Nauzubillah.w.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r.s.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a.w. Allah s.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.t kepada nabi Isa a. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.w.s dengan pelbagai gelaran.w. Namun begitu.w. *Permasalahan Kelima* 5. ¡°. Allah s. itu tuhan.. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s.t telah menggelar Nabi Isa a.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s.t! Namun begitu.h. dengan gelaran tersebut .t.t yang qadim . jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat). saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.t t ersebut.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s.t.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾. pada pendapat saya yang kerdil ini. yang mana satukah menjadi pilihan saudara. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya. Jadi mengapakah Allah s.w. Allah s. tetapi berma ksud Nabi Isa a. Allah s.w. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu. 5. . Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.w.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.t menggelarkan Nabi Isa a.s.w.

hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. Daripada Jabir b. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan.s.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK.s. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m.a.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir. mereka telah menjemput Nabi Isa a.w. 5.w. Selepas membaca riwayat tersebut. ¡°Tidak.s. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca.w.s juga digelar oleh Allah s.a. Wallahu a¡‾lam bis sawab. . Berdasarkan hadis di atas.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi.t memuliakan Nabi Isa a. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi. jawab Nabi Isa. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. Pada pendapat saya yang kerdil ini. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.a.s.a. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. (Ima m Ahmad).2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. Nabi Isa a. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s. Abdullah r. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±.s. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ. maka dikatak an kepadanya. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. lalu baginda bersabda. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. benar apa yang saudara simpulkan itu. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a .w. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran.w.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Jadi.t hanya menyebut Nabi Isa a. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6).w. HARAM. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. Allah s.

lalu baginda bersabda. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s.w. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam. nyiru saya tadahkan. wassalamualikum w. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. ¡°Kecil tapak tangan. Sebelum menutup tirai perbincangan. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. bukanlah niat sebenar saya m . Atas kiriman email sau dara Emjay itu.a. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak.b. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya.w. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. Sekian. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. Kepada saudara Omar khasnya.s. Sekadar bertanya. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. Saya tidak berkecil hati.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini. Jadi.w. Malah.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. maka dikatakan kepadanya. wabillahittaufik wal hidayah. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a.w. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash.s.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. saya doakan s emoga Allah s. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. saya berdoa supaya Allah s. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay.

Sekian.t. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s.w. bukannya secara melulu. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. saya dahului dengan ucapan terima kasih. Yang penting. tidak begitu sama sekali. Salam ikhlas. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional. Tablighster .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful