Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan.a dan juga p ara ulama.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini. Justeru. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s. Jadi.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu.a.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah.w.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka. tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. 1. *Permasalahan Pertama* 1. . malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya.a. khas buat saudara Omar. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.a.a. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung.t. Disamping itu. Ol eh itu. bagi sesuatu doa itu.a. Pada pendapat saya yang kerdil ini. haram dan syirik.a. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". semangat hutan dan dewa-dewa.w. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.w.

) Secara ringkas.w.a. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. Ketiga. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta.w. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. jika saudara diberi peluang untuk memilih. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran.w.t. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. Pertama.t. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi .t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. ada yang menyeru kepada Allah s. berjudul ¡®Muhammad. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. Kedua. bukan sekadar mentera. Jadi. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. kerana sebelum kedatangan Islam. Jadi. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi.w. 1. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. Sebahagiannya. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam.Pada pendapat saya yang kerdil ini. bukan sekadar puisi ketuhanan.

*Permasalahan Kedua* 2.t. sebelum kita menolak doa ini. Namun begitu. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. Wajar bagi kita membakar doa ini.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. pemujaan syaitan. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. wallahu a¡‾lam). Oleh yang demikian.. Namun begitu. maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. Bukan setakat memijak-mijak. dan sebagainya.¡±. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. menurut hemat saya. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s .w. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s.¡±.w. a..w. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu. Sebaliknya. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala.t.. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. pada pendapat saya yang hina-dina ini. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu.w. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . Saya secara terang-terang menolak doa ini. animisma dan sebagainya. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini.Dari segi seruan yang digunakan. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. kemudian telah bertukar sebutannya. maka wajarlah kita meno laknya.

Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. Dala m masa yang sama. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . dan Hadis Mubham yang menganjurkannya.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya.a. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat.1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. tetapi saya tidak dapat mengingatinya. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. 2. Namun begitu. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar.a.w seperti yang saudara sebut kan. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya.w. tetapi dari segi pengamalannya. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. Hadis Mudraj.a. Hadis Mudalla s. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. Untuk makluman saudara sekalian. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. Hadis Mu¡‾allaq. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. Hadis Munqathi. Dalam erti kata yang lain. Hadis Muntharib. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. 2. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Namun begitu. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾.

adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif.a. Saya ulangi sekali lagi.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar. Beliau.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. Persoalan yang timbul di sini. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . 2. Hadis di atas bertaraf DHAIF.2. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. Sebagai contoh. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain . Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾.a.w? Renungkan. apakah yang akan terjadi? Oleh itu. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi.a. Benar kata saudara itu. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU.a. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾. Anas bahawa Rasullullah s. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. kit a perlu melihat isinya (matannya). 2.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2.a. sehingga membuatkan Imam Syafie r.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini..w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾.a juga.w ini. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi.

2.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi. Say a khuatir. 2. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam. . saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen.4 di atas. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya.a.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan. 2. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ).5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini. 2.. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾.w.w. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s.a. Kesimpulannya.

seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh.w). Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. Jadi. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s.a.a. Walaupun tidak terdapat dalam hadis. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat.a. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat.a. Hanbal.w dan para sahabat. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. Sebagai contoh. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Jadi.a.a. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾.w. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat. kerana Rasullullah s.a.w dan para sahabat r. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r.w dan para sahabatnya. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis. Jadi. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya .a. Anjuran sembahyang sunat ini. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. apatah lagi bersembahyang sunat!). ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari.a. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. Jadi.w.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. Imam Ahmad b.a. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat.w. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah.a.a. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari.

¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan. Sebagai contoh. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah).5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. sepatutny a ia berbaris atas. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. 3. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. Mesir dan Parsi. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. Kufah. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. 3. *Permasalahan Ketiga* 3. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. 3. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. 3.

a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. . 3. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. Jadi. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab.7. Jadi. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. dari satu diale k ke satu dialek yang lain. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). Ia berlaku kerana beberapa sebab. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama.7. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. Tambahan pula. orang-orang Arab jug a. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing.7 Pada pendapat saya. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. terutama dari segi pencetakan doa ini. Sintaksis itu meliputi. Namun. 3. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini. mung kin inilah sebabnya. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. walaupun bersih dan teratur. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini.7.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu. 3. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa. 3. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak.

J ikalau ada pun.. tidak dipotong / dig aris / dipadam. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis. sehinggalah k e zaman sekarang. Justeru. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. judul buku tersebut tid ak ada pada saya.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. jika buku itu dikembalikan kepada saya. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Kita juga perlu ingat. selepas beberap a kurun.7.3. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. 3. Disebabkan faktor-faktor di atas. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. jika digunakan perala tan pemadam. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. . bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu.7. ke zaman kerajaan Sepanyol. Sebagai contoh. tetapi selepas beberapa dekad.) 3. Kadangkala. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. ke zaman kerajaan Abassiyah. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Wallahua¡‾lam bis sawab.. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri. Jika pada masa da hulu.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. Insyaallah. Cuma pada masa ini. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. penambahan. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. Sebagai contoh. penulisnya membiarkan sahaja. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian.

Namun begitu. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu.w. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . Jadi ini bermakna.h. tetapi berjumlah 3000. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te .w bahawa nama-nama Allah s. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾.w. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu.t itu 99 jumlahnya. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu.a. Ibnu Qayyim berpendapat. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi. malah lebih lagi. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis. Wallahu a¡‾lam. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu. Pertama. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. atau Rabba menjadi Raba. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s . ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi.t itu bukan sekadar 99.w. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya.a.w.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. *Permasalahan Keempat* 4.w.a. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. adakah nama-nama Allah s. Allah s. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya.w yang berbunyi. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu.w. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s. Kedua. 4. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki.w.t yang belum kita ketahui.w di atas. Oleh itu. Ketiga. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. Ibnu Qayyim r .h.Saya dapati setakat ini. Oleh itu. ada lagi nama -nama Allah s. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian. nama-nama Allah s.

rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim. iaitu Imam Ibnu Majah. Uqbah. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. anak murid kepada Imam Ahmab b. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm.w.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. daripada Musa b.w.t.w. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya. Menurut Imam Ibnu Majah. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. As-Shan. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s.w. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s. 4.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. daripada Al-Araj.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. malah la faz-lafaz nama Allah s. . pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi.Imam Ibnu Majah telah . sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini. yang mana satukah pilihan saudara.w. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya.w. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. tetapi lebih lagi. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. daripada Zuhir b. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam). 4.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar. Hanbal).2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s. Muhamma d At-Tamimi. t. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. Imam Ibnu Majah. Sepanyol.

contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4.w. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH.w.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s.w.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu).w.1 Asma Suryaniyyah. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s. Abdullah. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini. Sebelum kita membuat kesimpulan. adakah BERDOSA. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.w. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s . adakah S YIRIK.4. (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b.t yang tidak pernah kita dengari.t.t.t. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4.t yan . Asma-asma Allah s. pengasas gerakan Wahabi / Salafi. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s.w. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s.h. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud.t.w. Wahab.menemui tambahan pada nama-nama Allah s.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah.w. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi.). tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya . Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan.w.w . dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s. Sekadar bertanya. Abd ul Wahab. BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s.2 Asma A¡‾sho Musa.w.4. 4.w. Jadi. Abdul Waha b.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya.w.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.t tersebut? Asma-asma Allah s. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam. Sheikh Sulaiman Abd.w.

Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s.a. . Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. menurut Professor F. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu. BER DOSAKAH. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. F.t seperti di atas. E. E. Oleh itu.w mempelajari tentang Allah s. Oleh itu.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah. Sesetengah asma-asma Allah s.a. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾.w. Sekadar bertanya.t ini.w.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala.w. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu.w. Menurut b eliau. 7 No. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna. Jadi.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab. Pendapat Professor F. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu.E. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas.a. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾.w.t.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾.a.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.t ini.E. Jika sidang pembaca merasa janggal .w. 4. Peter. 3¡‾. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol.w. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s.t ini adalah dalam bahasa Ibrani.

itu tuhan. Jadi mengapakah Allah s. Imam Ibnu Katsir r.w.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾.. Allah s.w. .w. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾.w.t.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat).s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya).t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a . Allah s. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.t ada menyebut. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a.w.w.t menggelarkan Nabi Isa a.w.s.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±. *Permasalahan Kelima* 5. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s.w. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s.t. Nauzubillah. 5. Allah s.w. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu.s itu ialah Ruh Allah s.w.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.w. Allah s. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r. Mohon dijauhkan o leh Allah s. dengan gelaran tersebut .w.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. mafhumnya. Namun begitu.w. Dalam Al-Quran.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾.t! Namun begitu. pada pendapat saya yang kerdil ini. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.t yang qadim .h.s.s.w.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.t.t t ersebut.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.t. ¡°. yang mana satukah menjadi pilihan saudara. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾. Dalam erti kata lain. tetapi berma ksud Nabi Isa a.Sekadar bertanya.w.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.t kepada nabi Isa a. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .t telah menggelar Nabi Isa a.s dengan pelbagai gelaran. Allah s. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya. frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.

s. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad.w.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s.s.s.w.w. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s.s juga digelar oleh Allah s. ¡°Tidak. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. HARAM.t hanya menyebut Nabi Isa a. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a . Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan.2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir. benar apa yang saudara simpulkan itu. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun. Pada pendapat saya yang kerdil ini. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. . ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±.w. Jadi.a. Berdasarkan hadis di atas. Daripada Jabir b. 5.a.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6). hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s.w. Selepas membaca riwayat tersebut.a. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. maka dikatak an kepadanya.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. mereka telah menjemput Nabi Isa a. jawab Nabi Isa. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ.s. Abdullah r. (Ima m Ahmad). Nabi Isa a. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut.t memuliakan Nabi Isa a.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.a. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi. Allah s. lalu baginda bersabda.w.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. Wallahu a¡‾lam bis sawab. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi.s.

Sekadar bertanya.s. Atas kiriman email sau dara Emjay itu. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. lalu baginda bersabda. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. wabillahittaufik wal hidayah.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini.s. Sebelum menutup tirai perbincangan. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya.w. maka dikatakan kepadanya. Kepada saudara Omar khasnya.a. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. nyiru saya tadahkan. saya doakan s emoga Allah s.w. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.w. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat.b. bukanlah niat sebenar saya m . itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata. ¡°Kecil tapak tangan. saya berdoa supaya Allah s. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a. Jadi. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. Saya tidak berkecil hati. Sekian.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. Malah. wassalamualikum w.w.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini.

Salam ikhlas. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional.w. saya dahului dengan ucapan terima kasih. bukannya secara melulu. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s.t. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. Sekian. Tablighster . tidak begitu sama sekali. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. Yang penting.