P. 1
kanzul arash

kanzul arash

5.0

|Views: 529|Likes:
Published by Mohamed Khaliq

More info:

Published by: Mohamed Khaliq on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2011

pdf

text

original

Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s.w. Justeru. semangat hutan dan dewa-dewa.a. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.a.a. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah.a dan juga p ara ulama. Disamping itu. .1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu.w.t. Ol eh itu. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s.a. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara.a. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh. *Permasalahan Pertama* 1. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. khas buat saudara Omar. bagi sesuatu doa itu. Jadi.w. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini. 1.a. haram dan syirik.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka.

His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. Pertama. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. 1. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam.a. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz.w.w. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. kerana sebelum kedatangan Islam. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. berjudul ¡®Muhammad. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. bukan sekadar puisi ketuhanan. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. jika saudara diberi peluang untuk memilih. Ketiga. Jadi. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. ) Secara ringkas. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya.w. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. Kedua. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta. ada yang menyeru kepada Allah s. Sebahagiannya.t. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. bukan sekadar mentera. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. Jadi. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi.t. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n).w.Pada pendapat saya yang kerdil ini.

salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾.w.w..Dari segi seruan yang digunakan. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾.¡±. Namun begitu. maka wajarlah kita meno laknya. pemujaan syaitan. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. dan sebagainya.¡±. a. *Permasalahan Kedua* 2. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾.t.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru. Saya secara terang-terang menolak doa ini. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. wallahu a¡‾lam). bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu. pada pendapat saya yang hina-dina ini. Bukan setakat memijak-mijak. Namun begitu. animisma dan sebagainya..ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. menurut hemat saya. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini.w. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. Sebaliknya. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s . dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah.. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa. sebelum kita menolak doa ini. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . Wajar bagi kita membakar doa ini. Oleh yang demikian. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini.t.w. kemudian telah bertukar sebutannya. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai.

SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. 2. Hadis Mudalla s. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Namun begitu.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. 2. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini.a. Untuk makluman saudara sekalian. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i.a.w seperti yang saudara sebut kan. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Hadis Mu¡‾allaq. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. Hadis Muntharib. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. tetapi saya tidak dapat mengingatinya. tetapi dari segi pengamalannya. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. Hadis Mudraj. Dalam erti kata yang lain. Dala m masa yang sama. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. Namun begitu. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini.a.1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. Hadis Munqathi. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s.w. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain.

Benar kata saudara itu.a. Anas bahawa Rasullullah s. Persoalan yang timbul di sini. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. Hadis di atas bertaraf DHAIF. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih.a juga.a. 2. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. 2. Beliau. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.a. Sebagai contoh. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas. Saya ulangi sekali lagi. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: .a. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak. sehingga membuatkan Imam Syafie r.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b. apakah yang akan terjadi? Oleh itu. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾.a. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat. kit a perlu melihat isinya (matannya). dikatakan bersumber daripada Imam Ali r. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain ..2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s.w? Renungkan.w ini.2.

Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal.5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan.a.w. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾.4 di atas. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾.. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. Kesimpulannya. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s.a. 2. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya.2. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾. 2. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s.w. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. . Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. Say a khuatir. 2.

Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat.a. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. Sebagai contoh.a. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj.a.a.a.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis. Jadi. Sebagai contoh. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat.a. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. Jadi.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat.w.a. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s. apatah lagi bersembahyang sunat!). maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh.w). Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat.w. Jadi.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b. kerana Rasullullah s.w dan para sahabat.a. Imam Ahmad b. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R .w.w dan para sahabat r. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s.w dan para sahabatnya. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja.a. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Walaupun tidak terdapat dalam hadis.a.a. Sebagai contoh. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b.a. Anjuran sembahyang sunat ini. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. Hanbal. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. Jadi. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s.

terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). ¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. 3. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. *Permasalahan Ketiga* 3.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. 3.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. 3. 3. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. Sebagai contoh. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan. sepatutny a ia berbaris atas. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf. Mesir dan Parsi. Kufah.

Jadi. 3. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. dari satu diale k ke satu dialek yang lain. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. Tambahan pula. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. Jadi. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. Sintaksis itu meliputi. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak.7. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). Ia berlaku kerana beberapa sebab. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama.7 Pada pendapat saya. . mung kin inilah sebabnya. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. 3. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat.7. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. terutama dari segi pencetakan doa ini.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa.7. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3. 3. 3.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. walaupun bersih dan teratur. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. Namun. orang-orang Arab jug a.

7. selepas beberap a kurun.. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. tidak dipotong / dig aris / dipadam. penambahan. Wallahua¡‾lam bis sawab. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. jika buku itu dikembalikan kepada saya. . ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±..8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. Kita juga perlu ingat. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. Insyaallah. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . judul buku tersebut tid ak ada pada saya. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis.) 3. ke zaman kerajaan Sepanyol. Cuma pada masa ini. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri. jika digunakan perala tan pemadam.3. penulisnya membiarkan sahaja. Sebagai contoh. Kadangkala. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. J ikalau ada pun. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. Justeru. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. Jika pada masa da hulu. 3. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. sehinggalah k e zaman sekarang. Disebabkan faktor-faktor di atas. ke zaman kerajaan Abassiyah. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. tetapi selepas beberapa dekad. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. Sebagai contoh.7.

h. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾. nama-nama Allah s. atau Rabba menjadi Raba.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini. Oleh itu.w.w.w. Oleh itu. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te .1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.t itu 99 jumlahnya. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. Kedua.t itu bukan sekadar 99. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi.a. ada lagi nama -nama Allah s.w. Ibnu Qayyim r . Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu. adakah nama-nama Allah s.a. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s .Saya dapati setakat ini. malah lebih lagi.w.w yang berbunyi. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis. Ibnu Qayyim berpendapat. tetapi berjumlah 3000. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh.a. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. Wallahu a¡‾lam.t yang belum kita ketahui. Jadi ini bermakna.w bahawa nama-nama Allah s. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. Namun begitu.w. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya. Pertama. *Permasalahan Keempat* 4. 4. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian.w.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui.h. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki. Allah s. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi.w di atas. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu. Ketiga.

t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. Uqbah. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. yang mana satukah pilihan saudara. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. 4. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. daripada Zuhir b. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya. Muhamma d At-Tamimi. tetapi lebih lagi.Imam Ibnu Majah telah . anak murid kepada Imam Ahmab b. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s.w. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm. 4. As-Shan. daripada Musa b. iaitu Imam Ibnu Majah. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar.w. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. Hanbal).w. Imam Ibnu Majah. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. .w.w.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini. daripada Al-Araj. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam).2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s.t. malah la faz-lafaz nama Allah s.w. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s. Sepanyol. Menurut Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s. t.

BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya . Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s .t. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu).1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.).t itu adalah sebutan nama-nama Allah s.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini.t tersebut? Asma-asma Allah s. Jadi. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s. Sebelum kita membuat kesimpulan. pengasas gerakan Wahabi / Salafi. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah.4.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. Sheikh Sulaiman Abd.t.w. Asma-asma Allah s.w. Abdullah.w.w.w.w. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. Sekadar bertanya. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.w.h. adakah S YIRIK. Wahab.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita.t yang tidak pernah kita dengari.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4.w. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam.1 Asma Suryaniyyah. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali.w. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s. Abdul Waha b. Abd ul Wahab. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi.w. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.w.t. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian.w.4.t.w. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b. (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b. 4. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. Jadi.w . contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.2 Asma A¡‾sho Musa.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.menemui tambahan pada nama-nama Allah s. adakah BERDOSA.t yan .

sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini.w.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam.t ini adalah dalam bahasa Ibrani.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s.w mempelajari tentang Allah s.t seperti di atas. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah).w. Pendapat Professor F.a. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.t ini. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s. Menurut b eliau.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab. BER DOSAKAH. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu.t. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. Sesetengah asma-asma Allah s. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. Jadi.w. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾.w.a.a. Oleh itu. Peter.a. 3¡‾. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu. Sekadar bertanya. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah. menurut Professor F. 4. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. 7 No.w.E.w.E. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. F. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s.w.t ini. pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas. . Jika sidang pembaca merasa janggal . Oleh itu.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. E. E.

dengan gelaran tersebut . Allah s.h.w.w. mafhumnya.s dengan pelbagai gelaran.s. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini. Dalam Al-Quran. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾.w. pada pendapat saya yang kerdil ini. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .t telah menggelar Nabi Isa a. Jadi mengapakah Allah s.w.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.w.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s. Allah s. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a .w. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.t. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾.w.w.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.t.w. . yang mana satukah menjadi pilihan saudara.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat).t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman.t t ersebut.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.w. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.w. *Permasalahan Kelima* 5.w. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s. itu tuhan. tetapi berma ksud Nabi Isa a. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya.w.t. Dalam erti kata lain. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a. Allah s. Allah s. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r.Sekadar bertanya. frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran.w.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. Nauzubillah.t! Namun begitu.t. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a. Mohon dijauhkan o leh Allah s. 5.t yang qadim . Namun begitu..w. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu. ¡°.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya).t kepada nabi Isa a.t ada menyebut.s itu ialah Ruh Allah s. Allah s.s.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a. Imam Ibnu Katsir r.s.t menggelarkan Nabi Isa a. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾.

5. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu. Berdasarkan hadis di atas. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a . cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir.a. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. Daripada Jabir b. jawab Nabi Isa. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6).s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi.t hanya menyebut Nabi Isa a. Jadi.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a.w.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Nabi Isa a. HARAM. ¡°Tidak. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran.s juga digelar oleh Allah s. Selepas membaca riwayat tersebut. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.t memuliakan Nabi Isa a. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. mereka telah menjemput Nabi Isa a.w. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s.w. lalu baginda bersabda. .2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. (Ima m Ahmad). ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih.w. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ.a.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a.a.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. benar apa yang saudara simpulkan itu. Allah s. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi. Abdullah r. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. Wallahu a¡‾lam bis sawab.s. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun.s. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca. maka dikatak an kepadanya. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±.s.w.s. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat.w. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±.s. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu.a.

Sebelum menutup tirai perbincangan.w. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali.b. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya.w. nyiru saya tadahkan. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. wassalamualikum w. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. wabillahittaufik wal hidayah. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. Kepada saudara Omar khasnya.s.s.a. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. bukanlah niat sebenar saya m .w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. maka dikatakan kepadanya. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. Jadi. Sekadar bertanya. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. Atas kiriman email sau dara Emjay itu. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. ¡°Kecil tapak tangan. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s. saya berdoa supaya Allah s.w. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. Saya tidak berkecil hati. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.w. Sekian. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. Malah. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash. lalu baginda bersabda. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a. saya doakan s emoga Allah s.

w. saya dahului dengan ucapan terima kasih. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional. Sekian. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s. Tablighster .t. tidak begitu sama sekali.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. Yang penting. Salam ikhlas. bukannya secara melulu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->