Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s. Justeru.w. khas buat saudara Omar. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. bagi sesuatu doa itu.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh. Jadi. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. Ol eh itu.a.a. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka.w. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.a. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah. Disamping itu. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini. Pada pendapat saya yang kerdil ini. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah. haram dan syirik.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s. *Permasalahan Pertama* 1. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara. tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung.a dan juga p ara ulama.t.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. . baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan.a. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s. semangat hutan dan dewa-dewa. 1.w.a.a.

Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. Ketiga. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. kerana sebelum kedatangan Islam. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. Jadi. Pertama. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa.t.w. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. berjudul ¡®Muhammad. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. Kedua. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit.t. Sebahagiannya. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. ada yang menyeru kepada Allah s.w. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam.w.Pada pendapat saya yang kerdil ini.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾.w. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. Jadi. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash.a. 1. bukan sekadar puisi ketuhanan. ) Secara ringkas. bukan sekadar mentera. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. jika saudara diberi peluang untuk memilih. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi.

w. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu.w.¡±. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s . Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini. Saya secara terang-terang menolak doa ini. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu.t. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. pemujaan syaitan. wallahu a¡‾lam).ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik.t.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾.¡±. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. menurut hemat saya. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. *Permasalahan Kedua* 2. Bukan setakat memijak-mijak. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. Wajar bagi kita membakar doa ini. Oleh yang demikian. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai.Dari segi seruan yang digunakan. a. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa.. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s. sebelum kita menolak doa ini. maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. animisma dan sebagainya. Namun begitu. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. Sebaliknya..w. Namun begitu. kemudian telah bertukar sebutannya. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . maka wajarlah kita meno laknya. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala.. pada pendapat saya yang hina-dina ini. dan sebagainya.w.

dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Hadis Mudraj. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. Namun begitu. Dalam erti kata yang lain.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. Untuk makluman saudara sekalian. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾.w seperti yang saudara sebut kan.a. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±.1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya. 2. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. Dala m masa yang sama. Hadis Munqathi. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . tetapi saya tidak dapat mengingatinya. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . Hadis Mudalla s.a.w. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. 2. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga.a. Hadis Muntharib. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya. tetapi dari segi pengamalannya. Namun begitu. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. Hadis Mu¡‾allaq. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini.

Anas bahawa Rasullullah s. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh.a. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . apakah yang akan terjadi? Oleh itu.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b.2.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . Sebagai contoh. sehingga membuatkan Imam Syafie r. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. 2. 2. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.a. Persoalan yang timbul di sini. kit a perlu melihat isinya (matannya). i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak. Hadis di atas bertaraf DHAIF.w? Renungkan. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾.a. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Saya ulangi sekali lagi. Benar kata saudara itu.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾.a.w ini. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku.a.. Beliau. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain . maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾.a juga. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r.

w. Kesimpulannya. 2. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. Say a khuatir. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya..5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. 2. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk.4 di atas.w.a.a.2. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya. 2. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis. .5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen.

t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan.a. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾. Jadi. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. Anjuran sembahyang sunat ini. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik. kerana Rasullullah s.a. Jadi.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b. Hanbal.a.w dan para sahabatnya. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash.w dan para sahabat. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini.a. Sebagai contoh.a. Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s.w.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis.a. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r.a.a. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja.w. apatah lagi bersembahyang sunat!). Imam Ahmad b. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang.a. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam.w. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s.a. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r. Jadi. Walaupun tidak terdapat dalam hadis.a. Sebagai contoh. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj.a.w). Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Sebagai contoh. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah.w dan para sahabat r. Jadi. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s.

2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. Sebagai contoh. Mesir dan Parsi. Kufah. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. 3. *Permasalahan Ketiga* 3. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. 3. 3.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan. 3. sepatutny a ia berbaris atas. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. ¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu.

orang-orang Arab jug a. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. Namun. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. 3. Jadi. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. Tambahan pula. dari satu diale k ke satu dialek yang lain. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. 3. walaupun bersih dan teratur. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. terutama dari segi pencetakan doa ini. Jadi.7 Pada pendapat saya. mung kin inilah sebabnya. Sintaksis itu meliputi.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. . Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. 3. 3. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. dari satu daerah ke satu daerah yang lain.7.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa.7. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini.7. Ia berlaku kerana beberapa sebab. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya.

Jika pada masa da hulu. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya .) 3. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . Kita juga perlu ingat. Wallahua¡‾lam bis sawab. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr.7. J ikalau ada pun. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. Justeru. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. tidak dipotong / dig aris / dipadam. Insyaallah. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. sehinggalah k e zaman sekarang. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. jika buku itu dikembalikan kepada saya. Sebagai contoh. 3. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. tetapi selepas beberapa dekad. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian. ke zaman kerajaan Abassiyah. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. jika digunakan perala tan pemadam. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . ke zaman kerajaan Sepanyol. penulisnya membiarkan sahaja. selepas beberap a kurun. Cuma pada masa ini. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku.. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri.. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis.7. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang.3. Sebagai contoh. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. Disebabkan faktor-faktor di atas. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. judul buku tersebut tid ak ada pada saya. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). penambahan. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. Kadangkala. . Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus.

Engkau menamakannya unt uk diri-Mu. Ibnu Qayyim berpendapat.t itu bukan sekadar 99. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. Ketiga.h. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya.w di atas. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. Pertama. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi.a. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis.w. Oleh itu. Wallahu a¡‾lam.t yang belum kita ketahui. Kedua.a. tetapi berjumlah 3000. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini.w bahawa nama-nama Allah s.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.Saya dapati setakat ini. *Permasalahan Keempat* 4.w. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s.t itu 99 jumlahnya. ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian. malah lebih lagi. Namun begitu. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . ada lagi nama -nama Allah s.h. Ibnu Qayyim r .w. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s .w. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. 4. Jadi ini bermakna.w yang berbunyi. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. atau Rabba menjadi Raba. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. Allah s. Oleh itu. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu.w. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. adakah nama-nama Allah s.w. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. nama-nama Allah s.w.a. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te .

berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya. Hanbal). saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. iaitu Imam Ibnu Majah. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. tetapi lebih lagi.Imam Ibnu Majah telah .w. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. daripada Zuhir b.w.w.w.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. daripada Musa b. Sepanyol. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali. Muhamma d At-Tamimi. . tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya.w. 4. Menurut Imam Ibnu Majah.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. Imam Ibnu Majah. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. anak murid kepada Imam Ahmab b. yang mana satukah pilihan saudara. As-Shan. malah la faz-lafaz nama Allah s. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. daripada Al-Araj.t. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini.w. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. 4. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. t. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya.2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam).rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s. Uqbah. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar.

w.w . 4. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s. Sekadar bertanya.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. Abdul Waha b. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya .t.w. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b.w.w.t. Wahab. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu).t itu adalah sebutan nama-nama Allah s.). contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.w.w.2 Asma A¡‾sho Musa. Asma-asma Allah s. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s. (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan.1 Asma Suryaniyyah. Jadi.w. pengasas gerakan Wahabi / Salafi.w. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini. Abdullah. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. Abd ul Wahab.t. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s . adakah BERDOSA.t. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sheikh Sulaiman Abd.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.t tersebut? Asma-asma Allah s. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam. Jadi. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4. adakah S YIRIK. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi.w.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s. BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s.w.4.menemui tambahan pada nama-nama Allah s.h. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.w. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah.t yan . saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4.4.w.t yang tidak pernah kita dengari.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. Sebelum kita membuat kesimpulan.w.

Jadi. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini. Sekadar bertanya. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu.t.a. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. Oleh itu.a.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. 3¡‾. . Peter. Sesetengah asma-asma Allah s. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu. Pendapat Professor F. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah.w. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾.t ini.w. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol.w.t seperti di atas.a. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. BER DOSAKAH. Jika sidang pembaca merasa janggal . menurut Professor F. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas. Menurut b eliau. 4.E. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya.w mempelajari tentang Allah s.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.w. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾.w.t ini. 7 No. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. F. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. E. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. Oleh itu. E. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s.w.E.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾.a.t ini adalah dalam bahasa Ibrani. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah).w. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F.

w.w.t yang qadim . frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya.w. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .t kepada nabi Isa a. Nauzubillah.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah.t ada menyebut. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s.t.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat).t.w. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.s dengan pelbagai gelaran.w.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.t! Namun begitu. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.w.w. tetapi berma ksud Nabi Isa a. dengan gelaran tersebut .t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾.w.s itu ialah Ruh Allah s.t telah menggelar Nabi Isa a. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.s. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r. Allah s. *Permasalahan Kelima* 5.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾.t. 5.w. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.t t ersebut. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran.t. Allah s.w.w. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s.w.s. ¡°.w.s.w. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.w.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya). yang mana satukah menjadi pilihan saudara. Dalam Al-Quran.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Allah s. Mohon dijauhkan o leh Allah s. Dalam erti kata lain. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. pada pendapat saya yang kerdil ini.h.t menggelarkan Nabi Isa a. Namun begitu. . mafhumnya.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu. Allah s. Allah s.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman. Jadi mengapakah Allah s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s. Imam Ibnu Katsir r. itu tuhan.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a .Sekadar bertanya.

¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a . Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. Jadi. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. Abdullah r. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. .w. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. 5. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan.t hanya menyebut Nabi Isa a. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. mereka telah menjemput Nabi Isa a. Daripada Jabir b. lalu baginda bersabda. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi. benar apa yang saudara simpulkan itu.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6).s. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun.s juga digelar oleh Allah s. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca.w. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu.s. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a.t memuliakan Nabi Isa a. jawab Nabi Isa.s.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. Selepas membaca riwayat tersebut.w. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. maka dikatak an kepadanya. ¡°Tidak. Wallahu a¡‾lam bis sawab. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ.a. Nabi Isa a. HARAM.a. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.a. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s. Allah s. Berdasarkan hadis di atas. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir.a. Pada pendapat saya yang kerdil ini.s.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya.w.w. (Ima m Ahmad).2 Adakah Gelaran Nabi Isa a.s. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.w.

s. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. bukanlah niat sebenar saya m . wabillahittaufik wal hidayah. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a. lalu baginda bersabda.w.w. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam.w.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. saya doakan s emoga Allah s. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz.w. Sebelum menutup tirai perbincangan.s. Malah. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya.a. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. Jadi. wassalamualikum w. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali. Atas kiriman email sau dara Emjay itu.b. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Sekadar bertanya. saya berdoa supaya Allah s. Saya tidak berkecil hati. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash. maka dikatakan kepadanya. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. nyiru saya tadahkan. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. ¡°Kecil tapak tangan. Kepada saudara Omar khasnya. Sekian.

saya dahului dengan ucapan terima kasih. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. Tablighster . tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s. Yang penting. tidak begitu sama sekali. bukannya secara melulu. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional. Salam ikhlas.t. Sekian.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful