Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. 1.a. haram dan syirik. khas buat saudara Omar. semangat hutan dan dewa-dewa. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh.w. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Disamping itu.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. *Permasalahan Pertama* 1.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. bagi sesuatu doa itu. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.a. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung. Jadi.t. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka.a dan juga p ara ulama.a. .a.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.w.w. Justeru. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. Ol eh itu. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini.a.a.

jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. Jadi. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit.w.t. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). berjudul ¡®Muhammad. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran. ) Secara ringkas.t. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. bukan sekadar mentera. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. ada yang menyeru kepada Allah s. 1. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa.Pada pendapat saya yang kerdil ini.a. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam.w. Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta.w. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. bukan sekadar puisi ketuhanan. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. Ketiga. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. jika saudara diberi peluang untuk memilih. Sebahagiannya. Pertama. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. Jadi. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. kerana sebelum kedatangan Islam. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya.w. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. Kedua.

w.Dari segi seruan yang digunakan.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini. a.. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini.w.. pemujaan syaitan.. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. Oleh yang demikian.t. Saya secara terang-terang menolak doa ini. Sebaliknya. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. dan sebagainya. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . *Permasalahan Kedua* 2. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut.¡±. Namun begitu.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s. wallahu a¡‾lam). pada pendapat saya yang hina-dina ini. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai. Bukan setakat memijak-mijak. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. Wajar bagi kita membakar doa ini.t. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s . maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu. sebelum kita menolak doa ini. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. kemudian telah bertukar sebutannya. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala.w. animisma dan sebagainya. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu. maka wajarlah kita meno laknya.¡±. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. menurut hemat saya.w. Namun begitu.

memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Hadis Muntharib. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. Namun begitu. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. 2. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). 2. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu .1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas.a. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. Hadis Mu¡‾allaq. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya.w. Dala m masa yang sama. tetapi dari segi pengamalannya. Hadis Mudalla s. Namun begitu. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. Untuk makluman saudara sekalian. Hadis Mudraj.a. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. tetapi saya tidak dapat mengingatinya. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. Dalam erti kata yang lain. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini.a. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. Hadis Munqathi. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya.w seperti yang saudara sebut kan. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain.

tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas.w ini.a. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku. Persoalan yang timbul di sini. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai .a.a juga.a.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar. sehingga membuatkan Imam Syafie r.. apakah yang akan terjadi? Oleh itu. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH. Anas bahawa Rasullullah s.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. kit a perlu melihat isinya (matannya). 2. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain .w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. Benar kata saudara itu.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . Saya ulangi sekali lagi.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾. Hadis di atas bertaraf DHAIF. Beliau. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi.2.w? Renungkan. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak.a.a. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. 2. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s. Sebagai contoh. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾.

Say a khuatir. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2.a. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis.w. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya.2. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ).5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. 2. 2.4 di atas. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi..6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini.w. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾.5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian. 2. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. Kesimpulannya. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya.a. .

a.a. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s.w.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. Sebagai contoh. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. kerana Rasullullah s. Walaupun tidak terdapat dalam hadis. Anjuran sembahyang sunat ini.a. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis.a. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. Jadi. Sebagai contoh.a. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan.w dan para sahabatnya. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu.a. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama. Imam Ahmad b.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat.a. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b. Jadi.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat.w).w.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. Sebagai contoh.w dan para sahabat r.w dan para sahabat. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. Hanbal.a.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat.w. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b. Jadi. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah.a. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari.a. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur. apatah lagi bersembahyang sunat!).w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat.a. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh. Jadi.a. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat.

mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang .5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. 3. ¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. Kufah. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 3.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. sepatutny a ia berbaris atas. 3. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. Sebagai contoh. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. 3. Mesir dan Parsi. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. *Permasalahan Ketiga* 3. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh.

Ia berlaku kerana beberapa sebab. orang-orang Arab jug a. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. Jadi. 3. 3.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain. Sintaksis itu meliputi. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. 3. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). dari satu diale k ke satu dialek yang lain.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. Namun. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti.7. 3. Jadi. mung kin inilah sebabnya. terutama dari segi pencetakan doa ini. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama.7. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini.7. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3.7 Pada pendapat saya. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. walaupun bersih dan teratur.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. . Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. Tambahan pula.

Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . Sebagai contoh. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. jika buku itu dikembalikan kepada saya. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. Jika pada masa da hulu. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. selepas beberap a kurun.. J ikalau ada pun. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. jika digunakan perala tan pemadam. Wallahua¡‾lam bis sawab. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . Justeru. Insyaallah. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. ke zaman kerajaan Sepanyol. ke zaman kerajaan Abassiyah. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini.7.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. . 3. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. tetapi selepas beberapa dekad. Kita juga perlu ingat. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini .) 3.7. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri. penulisnya membiarkan sahaja. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. Sebagai contoh. tidak dipotong / dig aris / dipadam. judul buku tersebut tid ak ada pada saya.. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama.3. penambahan. sehinggalah k e zaman sekarang. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. Cuma pada masa ini. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. Kadangkala. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. Disebabkan faktor-faktor di atas.

4. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾.w.w di atas. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s . ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾.t itu bukan setakat 99 buah sahaja.a.w. nama-nama Allah s. Oleh itu. Oleh itu. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh. Kedua.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.t yang belum kita ketahui. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian.w. Namun begitu. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian.w. Ibnu Qayyim berpendapat.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te . Pertama.h.Saya dapati setakat ini. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya.w yang berbunyi. adakah nama-nama Allah s. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya.w. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui.h. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu. atau Rabba menjadi Raba. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki. malah lebih lagi. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini.a. Wallahu a¡‾lam. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis.w.t itu bukan sekadar 99. tetapi berjumlah 3000. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾. *Permasalahan Keempat* 4. Allah s. Jadi ini bermakna.w. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud. Ketiga. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu.w bahawa nama-nama Allah s. Ibnu Qayyim r . terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya.a. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat .t itu 99 jumlahnya. ada lagi nama -nama Allah s.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s.

saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar.w. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s. t. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. As-Shan. tetapi lebih lagi.2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Majah. Uqbah. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah.w.w. . Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. 4. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. Sepanyol. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s.w.t.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam).Imam Ibnu Majah telah . daripada Musa b. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. 4. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. Menurut Imam Ibnu Majah. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. yang mana satukah pilihan saudara.w.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim. Muhamma d At-Tamimi. Hanbal). Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s. iaitu Imam Ibnu Majah. malah la faz-lafaz nama Allah s. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya.w. daripada Al-Araj. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini. anak murid kepada Imam Ahmab b.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. daripada Zuhir b.

(Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b.w.4.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.w. adakah BERDOSA. 4.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya .2 Asma A¡‾sho Musa. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4.t. Abd ul Wahab.1 Asma Suryaniyyah.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.t.w. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu). Wahab. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam.w. adakah S YIRIK.w. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s .w .menemui tambahan pada nama-nama Allah s.h.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.w. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Sekadar bertanya. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4. BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s. pengasas gerakan Wahabi / Salafi.). Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni. Abdullah. Jadi.w.t tersebut? Asma-asma Allah s. Jadi.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. Abdul Waha b. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b.w.w. Sebelum kita membuat kesimpulan. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan.t. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b.t yang tidak pernah kita dengari. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini.w.w.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita. Sheikh Sulaiman Abd.t yan . iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd.w.4.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.w.t. Asma-asma Allah s.

t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab. Sekadar bertanya. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾.w. Jadi. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.E.w.w. Pendapat Professor F. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu.w. BER DOSAKAH. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F.E. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s.w mempelajari tentang Allah s.t ini.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. 7 No. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu. E. 3¡‾. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. F.a. 4.a.w. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.t. . Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. Jika sidang pembaca merasa janggal .Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. Oleh itu. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.t ini. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. Oleh itu. menurut Professor F. Menurut b eliau.t seperti di atas. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s.a. Sesetengah asma-asma Allah s.w.a. Peter. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas. E. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu.t ini adalah dalam bahasa Ibrani.w. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna.

Allah s.w.t menggelarkan Nabi Isa a.w.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a .w.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s. itu tuhan.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s.w. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.s itu ialah Ruh Allah s.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a. Nauzubillah. Mohon dijauhkan o leh Allah s. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s.s. Dalam Al-Quran.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.Sekadar bertanya. Dalam erti kata lain.t. Allah s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu. Imam Ibnu Katsir r.w. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r.s.t yang qadim .1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a. yang mana satukah menjadi pilihan saudara. Allah s. mafhumnya. Jadi mengapakah Allah s.. frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash . Namun begitu.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat). maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a. ¡°. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾.w. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.t. pada pendapat saya yang kerdil ini.w.w. 5.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±. .w. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s.yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.t. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.s dengan pelbagai gelaran. dengan gelaran tersebut .s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. *Permasalahan Kelima* 5.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini.w.t.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾. Allah s. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.w.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran. tetapi berma ksud Nabi Isa a.w.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾.h.t telah menggelar Nabi Isa a.t t ersebut. Allah s.s.t ada menyebut.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman.w. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.w. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾.w.t! Namun begitu.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya). tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾.t kepada nabi Isa a. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.

¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.w. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a.s. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang.w.t memuliakan Nabi Isa a.a.t hanya menyebut Nabi Isa a. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ. benar apa yang saudara simpulkan itu. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a .w. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran. Nabi Isa a. mereka telah menjemput Nabi Isa a. lalu baginda bersabda. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan.w.a. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu. Abdullah r. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir. Berdasarkan hadis di atas. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca. Allah s. maka dikatak an kepadanya. Wallahu a¡‾lam bis sawab.s.a.s.2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. Selepas membaca riwayat tersebut.w. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s. Daripada Jabir b. Jadi.w.s juga digelar oleh Allah s. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. (Ima m Ahmad).s.a. 5. jawab Nabi Isa. HARAM.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. ¡°Tidak. Pada pendapat saya yang kerdil ini. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾.s. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. .s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6).

saya doakan s emoga Allah s. Kepada saudara Omar khasnya. maka dikatakan kepadanya. Sebelum menutup tirai perbincangan. Sekadar bertanya. ¡°Kecil tapak tangan. Malah. Sekian. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali.w.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam. Atas kiriman email sau dara Emjay itu. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. wassalamualikum w. Saya tidak berkecil hati. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini.w. bukanlah niat sebenar saya m .w. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini.s.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. wabillahittaufik wal hidayah. lalu baginda bersabda. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb.a. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak.b. Jadi. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata.s.w. nyiru saya tadahkan. saya berdoa supaya Allah s. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya.

bukannya secara melulu. Salam ikhlas. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional. saya dahului dengan ucapan terima kasih. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu.w. Sekian. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s.t. Tablighster . tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. tidak begitu sama sekali. Yang penting.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful