P. 1
kanzul arash

kanzul arash

5.0

|Views: 549|Likes:
Published by Mohamed Khaliq

More info:

Published by: Mohamed Khaliq on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2011

pdf

text

original

Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

Justeru.a.a.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s. Disamping itu. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s.t.w. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. Jadi. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara.a dan juga p ara ulama.a.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. .w.a. semangat hutan dan dewa-dewa. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.a. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. bagi sesuatu doa itu. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini. Pada pendapat saya yang kerdil ini. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik". *Permasalahan Pertama* 1. khas buat saudara Omar. Ol eh itu. haram dan syirik. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah. 1.w.a.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh. tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini.

(Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah.w. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s.t. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾.w. berjudul ¡®Muhammad. kerana sebelum kedatangan Islam. Jadi. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. bukan sekadar puisi ketuhanan. Sebahagiannya. 1. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma.a. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz.t. Kedua. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. Pertama. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. bukan sekadar mentera.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). ) Secara ringkas. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±.w. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. Jadi. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. ada yang menyeru kepada Allah s. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. Ketiga. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran.w. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. jika saudara diberi peluang untuk memilih. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya.Pada pendapat saya yang kerdil ini. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ.

bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu.w. Saya secara terang-terang menolak doa ini. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala.¡±. Wajar bagi kita membakar doa ini. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. Sebaliknya. sebelum kita menolak doa ini. Bukan setakat memijak-mijak. dan sebagainya. menurut hemat saya. Namun begitu. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini. kemudian telah bertukar sebutannya. wallahu a¡‾lam).t. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini.w. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai. maka wajarlah kita meno laknya.w. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? . Namun begitu.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s. maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan. *Permasalahan Kedua* 2. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas.. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . Oleh yang demikian.t.Dari segi seruan yang digunakan. a.. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s. pemujaan syaitan. pada pendapat saya yang hina-dina ini. animisma dan sebagainya. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s . dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah.¡±. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa..w. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru.

dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian.w seperti yang saudara sebut kan.w. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis.a. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu. Dalam erti kata yang lain. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya.a. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Dala m masa yang sama. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini. 2. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Hadis Mudalla s. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat.a. Hadis Mu¡‾allaq. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain. Hadis Munqathi. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. Untuk makluman saudara sekalian. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini.1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya. Hadis Mudraj. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. tetapi saya tidak dapat mengingatinya. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. Namun begitu. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. 2. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. tetapi dari segi pengamalannya. Namun begitu. Hadis Muntharib. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾.

Persoalan yang timbul di sini.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh. Saya ulangi sekali lagi. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾. Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini . dikatakan bersumber daripada Imam Ali r.2. 2. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . Anas bahawa Rasullullah s. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain .5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: . te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s.a juga. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini.a.a. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sebagai contoh. kit a perlu melihat isinya (matannya).a. Beliau. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi. Hadis di atas bertaraf DHAIF. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat.w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU.w? Renungkan. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s. jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. 2. sehingga membuatkan Imam Syafie r.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini.a. Benar kata saudara itu.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar.w ini..w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾.a. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s. apakah yang akan terjadi? Oleh itu.

tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya.. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis.2.5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan.w. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾. .w. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾. saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. Say a khuatir. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian. 2. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾.a. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi.a. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s. 2. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. 2.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s. jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam.4 di atas.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. Kesimpulannya. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini.

Walaupun tidak terdapat dalam hadis.a.w dan para sahabat r. Jadi. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat.w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya .w dan para sahabatnya. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. Jadi. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj.a. Sebagai contoh. Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s.w dan para sahabat. Sebagai contoh.w. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R . Anjuran sembahyang sunat ini. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh. kerana Rasullullah s. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. apatah lagi bersembahyang sunat!). Imam Ahmad b. Jadi.w.a. Hanbal. Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur.w).a. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s.a. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari.a. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s.w.a. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s. Jadi. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat.a. Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾.a. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama.a.a. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b.a. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. Sebagai contoh.a. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat.

¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. Kufah. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. Sebagai contoh. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang .3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. 3. 3.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. Mesir dan Parsi. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. 3.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. 3. *Permasalahan Ketiga* 3. sepatutny a ia berbaris atas. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut.

terutama dari segi pencetakan doa ini. Ia berlaku kerana beberapa sebab.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan. Sintaksis itu meliputi. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak. mung kin inilah sebabnya. 3. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya. jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). . JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. orang-orang Arab jug a. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. walaupun bersih dan teratur.7.7 Pada pendapat saya. 3. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur. 3.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. dari satu daerah ke satu daerah yang lain.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3. dari satu diale k ke satu dialek yang lain. Jadi. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa.7. Namun. Tambahan pula. Jadi. 3. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain.7.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan.

perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas. Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini.7. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. Justeru. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. jika buku itu dikembalikan kepada saya. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. Disebabkan faktor-faktor di atas. Sebagai contoh. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum.) 3. Wallahua¡‾lam bis sawab.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. tidak dipotong / dig aris / dipadam. penulisnya membiarkan sahaja. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . . Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . J ikalau ada pun. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. ke zaman kerajaan Sepanyol. ke zaman kerajaan Abassiyah.7. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. judul buku tersebut tid ak ada pada saya. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. sehinggalah k e zaman sekarang. Insyaallah. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis. penambahan. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. Kadangkala. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian.3.. bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . Jika pada masa da hulu. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. tetapi selepas beberapa dekad. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang. Kita juga perlu ingat.. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. selepas beberap a kurun. Cuma pada masa ini. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. Sebagai contoh. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. jika digunakan perala tan pemadam. 3.

w. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu.w di atas. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya. Oleh itu.a. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. tetapi berjumlah 3000. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian. Wallahu a¡‾lam. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te . manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s.t yang belum kita ketahui. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾. Ibnu Qayyim berpendapat.w. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu.w yang berbunyi.t itu 99 jumlahnya. dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui.w. 4.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s . *Permasalahan Keempat* 4. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. adakah nama-nama Allah s.h. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s.a.w bahawa nama-nama Allah s. Oleh itu. malah lebih lagi. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu. Jadi ini bermakna. Ibnu Qayyim r .w. Kedua. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. Allah s. Pertama. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh.Saya dapati setakat ini. ada lagi nama -nama Allah s. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±.w.w. nama-nama Allah s. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu. ¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis. Ketiga. Namun begitu. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya.a.h.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. atau Rabba menjadi Raba.w.t itu bukan sekadar 99. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾.

saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar. malah la faz-lafaz nama Allah s. yang mana satukah pilihan saudara.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah.w. Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova.w. Uqbah.w. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam). daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. daripada Musa b. anak murid kepada Imam Ahmab b. iaitu Imam Ibnu Majah. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. Jika kita mengguna pakai kaedah ini. Menurut Imam Ibnu Majah. Sepanyol.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. daripada Zuhir b. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. As-Shan. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s. tetapi lebih lagi. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi. Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali. Muhamma d At-Tamimi. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s. 4.Imam Ibnu Majah telah . berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm.2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s.t. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. daripada Al-Araj.w. Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. . Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. t. Hanbal).w. 4.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan.w. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain.

Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud.w.w. adakah BERDOSA.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.w. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan.t yang tidak pernah kita dengari.w. Wahab.w. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali.t tersebut? Asma-asma Allah s. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian. saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi. Abd ul Wahab. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r.w.t yan .w. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH. Sheikh Sulaiman Abd. Abdul Waha b. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya .4.w. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu). pengasas gerakan Wahabi / Salafi.h. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s.t.). malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya.w. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita.w. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.menemui tambahan pada nama-nama Allah s.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. Abdullah. Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s . (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b.t. adakah S YIRIK. Asma-asma Allah s.t.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s. 4.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s.2 Asma A¡‾sho Musa. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4.w.t. Jadi. Sebelum kita membuat kesimpulan. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. Sekadar bertanya. Jadi.w. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b.w.1 Asma Suryaniyyah. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s.w . BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s.4. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4.

E. Sesetengah asma-asma Allah s.a. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. .w.E. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab.w mempelajari tentang Allah s. pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s. Oleh itu.w. 3¡‾. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡.t seperti di atas. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F.t. E. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya. Jadi. menurut Professor F.t ini. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu.t ini. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas.a. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). Menurut b eliau.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.w.w. Sekadar bertanya. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah.a.w.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. F. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s.w.t ini adalah dalam bahasa Ibrani. BER DOSAKAH. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu. Peter. 7 No.a.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala. Pendapat Professor F. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. 4. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. E. Oleh itu. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. Jika sidang pembaca merasa janggal . saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.w.

itu tuhan.w.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±.w.t telah menggelar Nabi Isa a. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.t yang qadim . Allah s.t. Nauzubillah.h. Imam Ibnu Katsir r.w. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾.t ada menyebut. Namun begitu.. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s.w.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.w.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a.s. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s. dengan gelaran tersebut .yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini.w. Dalam Al-Quran.w. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a. Allah s. pada pendapat saya yang kerdil ini. . *Permasalahan Kelima* 5.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat).t. Jadi mengapakah Allah s.w.w. Allah s.Sekadar bertanya. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. tetapi berma ksud Nabi Isa a. ¡°. yang mana satukah menjadi pilihan saudara. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a. mafhumnya. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r.s itu ialah Ruh Allah s.w.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.t. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya. Allah s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.w.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman.w. Mohon dijauhkan o leh Allah s.t kepada nabi Isa a.t! Namun begitu.w.t menggelarkan Nabi Isa a. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran. 5.s dengan pelbagai gelaran.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya).t t ersebut. Allah s.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s.t.s. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.s.w.w.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a . Dalam erti kata lain. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini.

w. benar apa yang saudara simpulkan itu.s. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ. 5. Wallahu a¡‾lam bis sawab. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran. Nabi Isa a. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. Selepas membaca riwayat tersebut.w. mereka telah menjemput Nabi Isa a. Jadi. Pada pendapat saya yang kerdil ini. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu.w.a. ¡°Tidak. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾.t memuliakan Nabi Isa a. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK. maka dikatak an kepadanya.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca. HARAM. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut.a.a.t hanya menyebut Nabi Isa a.s. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±.s juga digelar oleh Allah s. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi.s. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi. .2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah.s. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a .w. (Ima m Ahmad). jawab Nabi Isa. Allah s.a. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m. dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. lalu baginda bersabda. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad. Abdullah r.w.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu. Daripada Jabir b.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6). saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a.s.w. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Berdasarkan hadis di atas.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk.

t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash. wabillahittaufik wal hidayah.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.w.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. Sekian. saya berdoa supaya Allah s. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat. maka dikatakan kepadanya.a.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya. Atas kiriman email sau dara Emjay itu.w. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. Kepada saudara Omar khasnya.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. Saya tidak berkecil hati. Sebelum menutup tirai perbincangan.w.s. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini.b. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.s. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali. lalu baginda bersabda. nyiru saya tadahkan. wassalamualikum w. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay. bukanlah niat sebenar saya m . Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. ¡°Kecil tapak tangan. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. Jadi.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini.w. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. Malah. Sekadar bertanya. saya doakan s emoga Allah s. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s.

Tablighster . tidak begitu sama sekali. Yang penting. Sekian.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri.t. bukannya secara melulu. Salam ikhlas.w. Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s. saya dahului dengan ucapan terima kasih. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->