1.

3 Peraturan Institution Of Electrical Engineer (IEE) IEE) / Akta Bekalan Elektrik (ABE) ABE)

Elektrik pada harga yang munasabah . elektrik. .Pengawalan mana-mana pemasangan loji manadan kelengkapan elektrik.Pelesenan pemasangan elektrik .UndangUndang-Undang Malaysia  Akta Bekalan Elektrik (1990/Akta 447)  Kawalselia .

elektrik.pemilihan.pemilihan. bentuk.Institution of Electrical Engineers (IEE)  Peraturan digubal kepada mereka yang. melibatkan diri kepada kerja reka bentuk. pembinaan dan ujian pemasangan elektrik. .

Premis pertanian dan hortikultur .Kolam renang .lokasi pengaliran terhad .lokasi yang mengandungi kolam mandi atau unit penyiram .Tapak pembinaan .lokasi yang mengandungi sauna udara panas.karavan dan taman karavan . .IEE  UndangUndang-undang pemasangan elektrik .bekalan kuasa lebuh raya dan lampu jalan .

IEE Peraturan direka bagi melindungi 1) Orang individu / orang ramai 2) Harta benda 3) Ternakan Dari a)kejutan Elektrik b)kebakaran c)Kecederaan dari kerosakkan mekanikal  .

Skop Peraturan IEE  Peraturan IEE diguna pakai sekarang ialah IEE edisi ke 16 terbahagi kepada 7 bahagian. bahagian. 1) Skop objek dan keperluan asas bagi keselamatan 2) Definisi 3) Penilian ciri am 4) Perlindungan untuk keselamatan 5) Pemilihan dan pembinaan peralatan 6) Pemasanagn khas atau lokasi 7) Peperiksaan dan Ujian .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful