1.

3 Peraturan Institution Of Electrical Engineer (IEE) IEE) / Akta Bekalan Elektrik (ABE) ABE)

. elektrik.Elektrik pada harga yang munasabah .Pelesenan pemasangan elektrik .Pengawalan mana-mana pemasangan loji manadan kelengkapan elektrik.UndangUndang-Undang Malaysia  Akta Bekalan Elektrik (1990/Akta 447)  Kawalselia .

melibatkan diri kepada kerja reka bentuk.pemilihan. elektrik. pembinaan dan ujian pemasangan elektrik. .pemilihan.Institution of Electrical Engineers (IEE)  Peraturan digubal kepada mereka yang. bentuk.

lokasi pengaliran terhad .karavan dan taman karavan .Premis pertanian dan hortikultur .lokasi yang mengandungi sauna udara panas.Tapak pembinaan .lokasi yang mengandungi kolam mandi atau unit penyiram .bekalan kuasa lebuh raya dan lampu jalan . .Kolam renang .IEE  UndangUndang-undang pemasangan elektrik .

IEE Peraturan direka bagi melindungi 1) Orang individu / orang ramai 2) Harta benda 3) Ternakan Dari a)kejutan Elektrik b)kebakaran c)Kecederaan dari kerosakkan mekanikal  .

Skop Peraturan IEE  Peraturan IEE diguna pakai sekarang ialah IEE edisi ke 16 terbahagi kepada 7 bahagian. bahagian. 1) Skop objek dan keperluan asas bagi keselamatan 2) Definisi 3) Penilian ciri am 4) Perlindungan untuk keselamatan 5) Pemilihan dan pembinaan peralatan 6) Pemasanagn khas atau lokasi 7) Peperiksaan dan Ujian .