1.

3 Peraturan Institution Of Electrical Engineer (IEE) IEE) / Akta Bekalan Elektrik (ABE) ABE)

elektrik.Pelesenan pemasangan elektrik . .Elektrik pada harga yang munasabah .Pengawalan mana-mana pemasangan loji manadan kelengkapan elektrik.UndangUndang-Undang Malaysia  Akta Bekalan Elektrik (1990/Akta 447)  Kawalselia .

. pembinaan dan ujian pemasangan elektrik. melibatkan diri kepada kerja reka bentuk.pemilihan.pemilihan. bentuk. elektrik.Institution of Electrical Engineers (IEE)  Peraturan digubal kepada mereka yang.

Kolam renang .lokasi pengaliran terhad .lokasi yang mengandungi kolam mandi atau unit penyiram .Premis pertanian dan hortikultur .Tapak pembinaan .lokasi yang mengandungi sauna udara panas.IEE  UndangUndang-undang pemasangan elektrik . .bekalan kuasa lebuh raya dan lampu jalan .karavan dan taman karavan .

IEE Peraturan direka bagi melindungi 1) Orang individu / orang ramai 2) Harta benda 3) Ternakan Dari a)kejutan Elektrik b)kebakaran c)Kecederaan dari kerosakkan mekanikal  .

bahagian. 1) Skop objek dan keperluan asas bagi keselamatan 2) Definisi 3) Penilian ciri am 4) Perlindungan untuk keselamatan 5) Pemilihan dan pembinaan peralatan 6) Pemasanagn khas atau lokasi 7) Peperiksaan dan Ujian .Skop Peraturan IEE  Peraturan IEE diguna pakai sekarang ialah IEE edisi ke 16 terbahagi kepada 7 bahagian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful