1.

3 Peraturan Institution Of Electrical Engineer (IEE) IEE) / Akta Bekalan Elektrik (ABE) ABE)

UndangUndang-Undang Malaysia  Akta Bekalan Elektrik (1990/Akta 447)  Kawalselia .Elektrik pada harga yang munasabah . elektrik.Pengawalan mana-mana pemasangan loji manadan kelengkapan elektrik.Pelesenan pemasangan elektrik . .

Institution of Electrical Engineers (IEE)  Peraturan digubal kepada mereka yang. elektrik.pemilihan.pemilihan. pembinaan dan ujian pemasangan elektrik. bentuk. . melibatkan diri kepada kerja reka bentuk.

bekalan kuasa lebuh raya dan lampu jalan .lokasi yang mengandungi sauna udara panas.lokasi yang mengandungi kolam mandi atau unit penyiram .Premis pertanian dan hortikultur .Kolam renang .karavan dan taman karavan .IEE  UndangUndang-undang pemasangan elektrik . .lokasi pengaliran terhad .Tapak pembinaan .

IEE Peraturan direka bagi melindungi 1) Orang individu / orang ramai 2) Harta benda 3) Ternakan Dari a)kejutan Elektrik b)kebakaran c)Kecederaan dari kerosakkan mekanikal  .

bahagian. 1) Skop objek dan keperluan asas bagi keselamatan 2) Definisi 3) Penilian ciri am 4) Perlindungan untuk keselamatan 5) Pemilihan dan pembinaan peralatan 6) Pemasanagn khas atau lokasi 7) Peperiksaan dan Ujian .Skop Peraturan IEE  Peraturan IEE diguna pakai sekarang ialah IEE edisi ke 16 terbahagi kepada 7 bahagian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful