P. 1
Implikasi Kepelbagaian Sosio

Implikasi Kepelbagaian Sosio

|Views: 291|Likes:
Published by wendy

More info:

Published by: wendy on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

Implikasi Kepelbagaian Sosio -Budaya Kepelbagaian sosio-budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi

kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khasnya. Sebagai pendidik, adalah sangat penting untuk mengetahui peranan guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat dalam usaha memberikan pendidikan yang seimbang kepada semua murid dari pelbagai kaum dan latar belakang. Pengetahuan ini akan menghakis sikap prejudis guru dalam menangani kepelbagaian sos io-budaya murid, khususnya ketika mengendalikan aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.1 Guru Semua guru yang mengajar di dalam kelas harus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan bersikap profesional. Guru tidak harus membezakan bangsa muri d, tidak mengelompok murid mengikut kaum mereka tertentu sahaja. Murid dari kaum dan jantina berlainan juga harus ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk berinteraksi terbuka luas. Rohand Meighan (1986) menulis bahawa kelas sosia l menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama. Karl Marx berpendapat kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca -punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sist em pengagihan dan pertukaran. Terdapat lima kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bahawan, pekerja dan bawah. Guru digalakkan untuk mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira samada mereka dari kelas atasan atau bawahan dan hendaklah tidak ada pinggiran ditunjukkan. Guru harus bijak dalam mengendalikan kelas so sial murid dimana akan wujud pergaulan bebas, tidak berkelompok, berinteraksi tanpa sekatan budaya dan masyarakat. Dengan cara ini satu suasana pembelajaran yang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjadi menyeronokkan.

Masa pengajaran hendaklah dimaksimumkan dengan aktiviti merangsangkan minda. tingkah laku uang sesuai. Guru mesti membiasakan diri datang awal ke kuliah dan mempunyai amalan sentiasa menepati masa. Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari pelbagai sosio -budaya. Guru perlu membantu murid membina konsep positif kendiri. Langkah-langkah pencegahan perlu dilakukan oleh guru untuk menyekat aktiviti-aktiviti yang tidak diingi ni seperti pergaduhan antara kaum. . Guru perlu menghormati murid seperti orang lain. di samping teguran berupa nasihat dan bukan leteran. Kata -kata motivasi dan penuh senyuman dan jenaka. Isu-isu sensitif dan berkaitan agama murid yang berlainan kaum tidak harus dipertikaikan. Memulakan set induksi yang menarik dan aktiviti pembelajaran yang menghilangkan rasa kebosanan atau melakukan tugasan yang berkaitan dengan isi-isi pengajaran tersebut. bersikap adil kepada semua murid. Guru perlu berusaha untuk membantu murid memilih kerjaya yang sesuai dengan tahap pencapaian mereka. Guru tidak harus melengahkan waktu untuk memulakan pengajaran dan akan hanya akan menamat kan pengajaran pada minit-minit akhir tempoh pengajaran. nilai dan agama murid mereka. Guru tidak harus menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan murid-murid mereka. Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan potensi secara optimum. Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan kelemahan yang ada pada diri mereka.Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap. Guru harus mengunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan semua kepercayaan. memberi tunjuk ajar untuk mengatasi masalah akademik dan meningkatkan prestasi akademik murid yang lemah melalui pengajuran kem motivasi dan sebagainya. pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan api perkauman di kalangan murid. pujian supaya suasana sentiasa ceria. Setiap kepercayaan dan nilai harus diterima seadanya. hukuman berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk meneruskan pembelajaran. setiap kelemahan perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk membantu murid lain yang memerlukannya.

serta peka terhadap segala perubahan yang dikehendaki oleh pengurusan atasan supaya tidak berlaku pembaziran waktu disebabkan pelbagai pemantauan yang penyeliaan yang terpaksa dijalankan. Guru perlu mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran tersebut dan mencari peluang bagi pengubahsuaian serta mengemukakan pandangan dan cadangan bagi menyelesaikan beberapa masalah pembelajaran supaya pengajaran dan pembelajaran berikutnya dapat dilaksanakan secara lebih sempurna dan mempunyai penambahbaikan. fokus utama ialah mengetahui dan memahami bidang kerjayanya. muaddib. mursyid.Guru harus mengurangkan bahasa dial ek dan mengunakan bahasa yang standard untuk memberi peluang yang sama rata kepada semua murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. realisitik dan bijak dalam pengurusan masa. Sabda Rasulullah S. I su yang mempunyai unsure bias kepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluang yang sama pada setiap murid menerokai aktiviti pembelajaran. tanpa mengira jantina. (Riwayat Baihaqi). pembimbing dan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitu menumpukan perhatian dan bersungguh -sungguh melaksanakan tugas. pantun. bermaksud ¶ sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan perkerjaan dengan tekun·. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif d alam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. Rumusan boleh dibuat seperti susunan dalam bait-bait puisi. boleh diukur pencapaiannya.A. Guru harus merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid. murabbi. Guru yang berwibawa sentiasa memikir kaedah bagi mencapai pengurusan yang cemerlang. sajak. kerja yang dilakukan lebih spesifik. Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. soal jawab dan main peranan. . boleh di capai. Guru bukan sekadar mengambarkan sepintas lalu isi kandungan tetapi bole h menggerakkan murid memberi rumusan berdasarkan pengalaman pembelajaran tersebut. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitato r. menghayati hasil kerja atau objektif kerja untuk jangka panjang dan jan gka pendek. Guru mesti merumuskan hasil pembelajaran yang telah dikembangkan melalui pelbagai kaedah yang menarik.W. daya kreativiti. Guru yang berkualiti mempunyai wawasan yang jelas. Bagi murid yang kecelaruan jantina.

minat. kemahiran mengaplikasikan peralatan terkini seperti komputer. keterampilan. Dalam usaha menghasilkan guru yang cemerlang. Faktor ini mendesak guru . kemahiran melaksanakan tugas. berkualiti dan bertaraf dunia. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik darjah. Pelatih harus terdiri daripada mereka yang berminat dan mempunyai sahsiah yang baik sahaja yang terpilih. Hati dan jiwa m ereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik yang melampaui tingkahlaku manusia. Keutamaan diberikan kepada keupayaan. nilai dan etika dalam perkhidmatan awam serta etika kerja dalam Islam.2 Murid Murid adalah pelanggan bagi setiap guru didalam bilik darjah. Disamping menuntut kesungguhan dan tanggungjawab guru. kemahiran berinteraksi dan berkomu nikasi. Kerapkali terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. Guru harus kreatif dan inivatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif. Guru juga harus mempunyai kemahiran mengurus dan mentadbir.Demi memastikan objektif-objektif tercapai. pemantapan kebajikan dan kerjaya terus diperbaiki dan diberi penekanan. Profesion keguruan tidak boleh dianggap sebagai satu kerjaya yang boleh diceburi oleh sesiapa sahaja. kemahiran berfikir. Hanya mereka yang mempunyai kualiti. 3. perancangan guru yang rapi meletakkan keutamaan terhadap tugasan. kewibawaan. langkah -langkah inovatif juga perlu dipergiatkan bagi menarik lebih ramai murid cemerlang menyertai profesion keguruan. ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. iltizam dan berjiwa pendidik layak dan patut menjadi guru. Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada murid telah bertukar kepada guru sebagai pemudahcara dalam pengajaran dan pembelajaran. di samping memilik sahsiah sebagai guru yang berteladan baik serta mematuhi Tonggak Dua Belas. kecekapan menjalankan tugasan yang diamanahkan disamping memilik wawasan yang jelas. permulaan latihan guru untuk guru pelatih yang berminat dalam profesion keguruan dibuat dengan teliti. kelayakan. Guru harus berkemampuan membuat pemantauan dan refleksi di atas kerja-kerja yang telah dilakukan untuk tujuan penambahbaikan. menarikdan menyeronokkan. Guru adalah segala-galanya. Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesion keguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru.

Murid juga digalakkan berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina. penulisan. . pengunaan bahasa badan. Secara langsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakt dan seterusnya berupaya membentuk mesyarakat yang toleran kearah memacu pembangunan n egara. Antara perkara yang boleh dijadikan panduan mengurus tingkahlaku murid ialah menyenaraikan mak lumat yang perlu murid ketahui tentang peraturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah dan adalah penting kepada guru untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rah pembentukan budaya penyayang. bercakap dengan bahasa yang lembut dan bersopan. seberapa yang terdaya murid harus diingatkanan untuk sentiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang betul. Penggunaan bahasa yang standard harus diamalkan oleh murid. menegru dan membetul kesilapan dengan cara yang berhemah. Unsur-unsur dialek mengikut kaum hendaklah dielakkan. Mereka juga perlu diberikan kesedaran batasan perhubungan dalam interaksi yang berlainan jantina. Pengurusan hal ehwal murid dalam bilik dar jah melalui pendekatan penyayang oleh guru. juga melalui pengunaan alat -alat tertentu seperti komputer. Perbendaharaan kata yang tepat akan membantu murid mencapai kematangan sosial yang sepatutnya. Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikaikan dan akktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid. Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran. disamping menggunakan segala sifat mahmudah akan mempercepatkan proses kecintaa n dan kesetiaan murid terhadap gurunya. Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial dan perlu membuang sikap prejudia terhadap bangsa lain. dapat menjinakkan mereka. aktiviti yang bercorak kea rah peningkatan bahasa perlu disertai supaya tahap penguasaan bahasa murid sentiasa bertambah. Pengunaan laras bahasa yang tepat mestilah diamalkan dalam situasi yang sesuai. telefon dan sebagainya. dan kemujaraban pemindahan maklumat daripada guru kepada muridnya. Proses sosiaisasi antara kaum tanpa m engira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Komunksi berkesan dapat dijelmakan melalui cara bertutur.

namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi puncah permasalahan. Oleh itu guru mesti membentuk program-program yang bertujuan membangunkan murid. menyeronokkan. bersih dan kemas. Murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah. Guru mesti mengunakan komunikasi berkesan untuk menghasilkan motivasi yang berkesan. menyentuh emosi. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kea rah pembentukan modal insane yang berkualiti. Murid ²murid yang menimbulkan punca permasalahan harus dikenalpasti. Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan dan .Guru yang menggunakan kemahiran berkomunasi sering menjana suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan cara pembentukan akhlak dan penerapan kemahiran tertentu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan. mementingkan aspek nilai -nilai murni. Murid biasanya suka akan budaya belaj ar yang ceria. Tindakan murid boleh dibuat jangkaan oleh guru. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. Kadar bilanga n murid yang terlalu ramai dan tidak seimbang bukanlah ukuran subjektif bahawa kelas itu tidak dapat dibangunkan. supaya murid lain tidak menjadi ¶pak turut·. Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah pe nting dalam pengajaran dan pembelajaran. rumahku·. Guru diminta mem biasakan diri dengan senyuman selain kerap dan mudah memberi penghargaan apabila murid mempamerkan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya misalnya kelas yang lebih teratur. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. Kecekapan yang ditunjukkan oleh bakal guru menghasilkan sebuah bilik darjah yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah rumah yang menepati slogan ¶bilik darjahku. Murid biasanya akan terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiap kelas. Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru serta rakan sebaya. kreatif dan ininovatif dan bermatlamat. Guru boleh dapat mengurangkan kadar ponteng dan masalah disiplin melalui pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. disamping meningkat kecergasan mental. dengan peraturan dan arahan yang jelas bagi mengurangkan segala tingkahlaku negatif. Guru diperlukan membentuk budaya bilik darjah yang dinamis.

pencaragam di Sekolah Menengah Tun Fatimah. sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. pidato di Kolej Islam Kelang. Sekolah Premier iaitu sekolah yang mempunyai tradi si penajang seperti sekolah yang berusia 100 tahun atau lebih dan sekolah di dalam persekitaran yang strategik serta infrastruktur yang baik seperti sekolah yang berjiran dengan Putrajaya dan Cyberjaya. Diperingkat sekolah menengah pula terdapat Sekolah Berasrama Penuh (SBP) yang memberi peluang murid cemerlang khususnya dari kawasan luar Bandar mendapat pendidikan yang terbaik supaya mereka terus berjaya dalam bidang akademik. Sekolah menengah teknik menawarkan bidang vokasional seperti . SJKC. SJKT. Turut tersenarai adalah Maktab Rendah Sains Mara. terdapat tiga jenis sekolah iaitu Sekolah Kebangsaan (bahasa pengantar utama adalah Bahasa Kebangsaan). Sekolah Model Khas. SJKC (bahasa pengantar Bahasa Cina) dan SJKT (bahasa Tamil). Setiap SBP mempunyai bidang keistimewaan masing -masing seperti permainan ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsar. 3. Pada peringkat menengah pula terdapat SMK Harian. Sekolah Menengah Teknik memberi peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknika l dan vokasional. Sekolah Berasrama Penuh. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya. Di peringkat sekolah rendah. Pada peringkat rendah terdapat SK.meneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru.3 Sekolah Pada masa ini terdapat pelbagai pilihan jenis sekolah dalam sistem pendidikan negara. kokurikulum dan sahsiah. Ketegasan terhadap disiplin mur id perlu dilakukan dengan cara dan pendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itu bukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. Sekolah Menengah Teknik. Kesabaran. kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai murid memang mengambil masa yang lama. Matlamatnya adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama.

Sekolah ini mempunyai reka bentuk yang menarik. Sekolah ini melahirikan tokoh negara dan korporat seperti Victoria Institution (Kuala Lumpur). SMT Shah Alam (ketukangan mekanikal) dan SMT Cheras (kejuruteraan) Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) menawarkan dan menyediakan program Pendidikan Islam kepad a murid. Ia memupuk potensi murid dari segi minat. Sekolah ini mempunyai senibina yang bersejarah (historic institution) yang akan memperkayakan khazanah warisan negara. Diantara sekolah-sekolah yang tersenarai adalah Penang Free School (Pulau Pinang). Sekolah Model Khas contohnya SMK Meru ² Model Khas mengabungkan murid sekolah rendah pada peringkat T ahap II dan murid sekolah menengah dibawah satu bumbung. Sekolah Zainab (Kelantan). Sekolah ini mempunyai cirri -ciri tinggalan sejarah dan sebahagiannya ialah sekolah premier. Selangor.John (Kuala Lumpur). Sekolah Menengah Lelaki Methodist (Kuala Lumpur) dan lain-lain lagi. Sekolah Tinggi Melaka (Melaka). Sekolah ini menjadi lambing dan kebanggaan negara kerana kecemerlangannya. SMT yang cemerlang termasuklah SMT Dato Undang Hj Md Sharip (ekonomi rumah tangga).ekonomi rumah tangga. Maktab Sultan Ismail (Kelantan) dan Sekolah Menengah St. Ia merupakan konsep baru dan menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif bagi murid yang berpontensi di kawasan luar Bandar seperti Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. SMT Chenor (pertanian). SMT Muazam Shah (ketukangan awam). Sekolah Premier ialah sekolah yang mempunyai unsure sejarah dan tradisi yang kukuh dan memberi sumbangan yang banyak kepada negara sejak penubuhannya. Ini adalah komitmen Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid-murid. Sekolah 100 tahun ialah sekolah yang dibina sebelum tahun 1905. Kuala Lipis (Pahang). mekanikal dan awam. mekanikal dan awam manakala dalam bidang teknikal termasuklah kejuruteraan elektrik. Sekolah Bestari merupakan sekolah-sekolah yang terletak di Koridor Raya Multimedia terutama di Putrajaya dan Cyberjaya. ketukangan elektrik. sahsiah dan kepimpinan serta menyediakan peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu. . dalam dan luar negara. SMT Sri Manjung (ketukangan elektrik). infrastruktur yang lengk ap dan terletak dalam kawasan strategik berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan. Diantara yang membanggakan ialah SMKA Maahad Haamidiah Kajang. pertanian. dan Se kolah Menengah Kebangsaan Bukit Jenun (Kedah). kreativiti.

Program Integrasi Untuk Perpaduan (RIMUP) adalah salah satu daripada usaha Kementerian Pelajaran untuk memupuk perpaduan dalam kalangan murid tanpa mengira kaum. Apabila anak orang Melayu. 1998. Wiles and Bondi. sudah tentu a kan lahir satu generasi Malaysia yang bersifat pelbagai budaya. Cina. SMT memberi peluang pendidikan kepada murid bermasaalah pendengaran dengan m enawarkan kursus-kursus anjuran Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK). Matlamatnya adalah supaya mereka menjadi insan yang berdikari dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Majoriti tokoh pendidikan tempatan dan luar negara mengakui bahawa apa yang sebenarnya yang dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan lainya bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran atau proforma kursus tetapi merangkumi kesemua pengalaman pembelajaran yang diperolehi penuntut semasa belajar. pengukuran serta pengujian dijalankan untuk menentukan pencapaian objektif yang tercat at. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Indrapura contohnya menyediakan kemudahan pelajaran bagi ketiga -tiga kategori Pendidikan Khas. . autisme. Diperingkat pelaksanaan. strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu. ADHD dan disleksia. kandungan. 2001. (Saedah Siraj. Schubert. Sekolah Wawasan ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid disekolah. pendengaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran telah berusaha untuk mengetasi masalah kepelbagaian sosiobudaya melalui aktiviti yang dijalankan disekola h. Sekolah ini adalah antara sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain. kurikulum menampilkan penyampaian isi kandungan yang telah disusun dalam kurikulum itu sendiri. 1986).4 Kurikulum Tersirat Kurikulum biasanya dirujuk kepada perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif.Sekolah Pendidikan Khas menyediakan Pendidikan Khas kep ada murid bermasalah penglihatan. Diperingkat penilaian pula. sindrom-down. Pratt. kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. 3. India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal persekolahan. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum sejak kecil iaitu dibangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana mereka ini masih kanak-kanak yang boleh dilentur. keupayaan kognitif rendah. 1994 . Kepelbagaian sosio budaya juga telah mewujud sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah jenis Cina dan Tamil.

Ciri-Ciri Kurikulum Tersirat boleh dimaksudkan seperti berikut : merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relative dan agak sukar diukur secara kuantitatif . 2001. This is the curriculum that creates a school·s so called ¶learning environment·. Ausbrooks (2000) menjelaskan bahawa kurikulum tersirat adalah ´is composed of the implicit messages in th sch ool·s sosial climate. kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung didalam kelas dan didapati bahawa kurikulum tersirat tidak dinyatakan dalam kurikulum rasmi sahaja. Bergenhenegouwen (1987). 1994). Kurikulum tersirat boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko -kurikulum seperti aktiviti berpersatuan. Apple (1980). 1997. Eisner. unwritten yet understood by all. kegiatan panitia dan aktiviti unit kokurikulum. kurikulum tersirat lebih memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud dalam kalangan warga kampus. Ini lah yang dikatakan Kurikulum Tersirat. Melalui kurikulum tersirat. Diperingkat pengajian tinggi. role development. political sosialization. Margolis (2001) memperolehi dapatan yang hampir sama mengenai kurikulum tersirat « ´tacit learning. Cahfel (1997) berpendapat terdapat dua bentuk kurikulum yang dilaksanakan disekolah iaitu overt (terbuka) yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit dan covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan d an tidak tercatat). It is the body of knowledge a child absorbs in school simply by being there day after day. mentoring and intentional practicesµ. Cahfel. harus menyelitkan dan mengalakkan interaksi dalam kelas sosial. Guru digalakan menyelit nilai Falsafah Pendidikan Kebangsaan.(Margolis. unitended and intended consequences of schooling. Cahfel mendapati bahawa kurikulum tersirat boleh didefinisikan sebagai norma-norma. Idea kurikulum tersirat pada peringkat awal diperkenalkan oleh Jackson (1968) dalam bukunya Life in Classrooms yang dijadikan fokus kajian oleh Snyder (1973). Portelli (1993) dan lain-lain lagi. Adams (2002) mengenalpasti budaya akademik sebagai kurikulum tersirat.

mempelajari. Selain menghadiri kuliah. mempelajari. kertas projek. Sastera. guru pelatih perlu mengetahui kemahiran belajar yang sesuai untuk diri mereka sendiri bagi memperolehi pencapaian akademik yang terbaik. . Murid diandaikan mempunyai kebiasaan belajar masing -masing dan adalah berbeza diantara murid diperingkat rendah dan tinggi.merangkumi bilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (murid-guru-pengajar). persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (murid guru/pengajar) kadangkala kurikulum tersirat terdapat pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum tetapi tidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza -beza mengikut jenis institusi. tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar kewujudannya adalah berbez -beza bergantung kepada lokasi. guru pelatih perlu menguasai cara belajar yang berkesan. Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan. Agama). tiga kategori diperkenalkan seperti berikut : budaya belajar untuk belajar budaya belajar untuk pengajar belajar untuk pembudayaan/pembinaan tingkah laku terpuji Bagi murid peringkat pengajian tinggi. tesis/disertasi. Sains Kemanusiaan. kertas kerja dan jurnal/buku dengan sebaiknya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi yang berkaitan mahupun mengikut standard antarabangsa dengan meurujk antaranya APA style (bidang pendidikan. kertas projek. the Chicago Manual of Style (aliran Sastera. memahami dan mengadapatasikan pengunaan jaringan maya atau internet itu sendiri dan juga cara menulis kajian. tesis/disertasi. Sains Kemanusiaan. Sains . tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri Bagi institusi pengajian tinggi keguruan. memahami dan mengadaptasikan cara menuli s esei. pengkategorian kurikulum tersirat oleh Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian. Murid seharusnya menguasai kemahiran belajar melalui proses pembudayaan pembelajaran sendiri yang dipanggil kurikulum tersirat dan ini termasuklah . Dipelajari oleh murid tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek guru/pengajar. kajian. Agama). kertas kerja dan jurnal/buku mengikut kaedah Mobile Learning dengan sebaiknya.

norma. lihat dan dengar semasa di di dewan bersama pensyarah itulah yang menjadi kurikulum yang lebih berkesan daripada apa yang bersifat teoristik dikertas -kertas yang mereka catat. Budaya dan Pembelajaran (2 008) .pnm. Dewan Bahasa Pustaka dan kementerian Pelajaran Malaysia.usm.wikipedia..%202005%20Integrasi%20et nik%20di%20IPTA/Bab%202.pdf Warisan Budaya Malaysia ~ Adat Resam http://malaysiana. daya intelek dan apa juga yang dibawa oleh pensyarah sewaktu menagjar akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup m urid semasa mereka bekerja nanti.wordpress. Nilai.com/pengalaman/ Hubungan Etnik di Malaysia http://ewarga4.org/wiki/Orang_Cina_Malaysia Orang India Malaysia http://ms. Kuala Lumpur.wikipedia.pdf Konflik Etnik dan Ras http://sarjana.tripod.wikipedia.ukm.my/ipptn/v2/documents/MonographsIPPTN/Monograf%206. dipaksa atau disuruh.org/wiki/Melayu Teori Perhubungan Etnik http://www.htm Kembali Dibina pada Disember 1. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.my/01/01pgenln_adatresam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Penerbitan Multimedia Sdn. Syed Ismail & Ahmad SUbki (2008).. Bagi pelatih yang dilatih untuk menjadi pakar dalam sebarang profesion murid harus membudayakan diri mereka dengan pembelajaran kendiri yang menekankan proses pembelajaran tanpa diarah. Ini adalah bersamaaan dengan budaya belajar sepanjang hayat. peraturan.com/konflik1. Sumber : Kamus Dewan (1999). Kuala Lumpur Hubungan Etnik http://khai89.Bhd ISBN 978-967-5451-04-1 Ting Chew Peh (1985) Konsep Asas Sosiologi.my/ewarga/pdf/102008/29-96-3. . 2009 oleh dan dikemaskini pada Disember 6. Apa yang pelajar alamai. 2009 oleh Pengendali@2006 Explore Now.Carpenter (1985) juga memperolehi kajian selari dengan dapatan diatas dimana beliau mendapati bahawa kumpulan guru pelatih yang tidak diajar dengan kemahiran belajar didapati tidak mempunyai keyakinan untuk mengajar kemahiran belajar di sekolah.org/wiki/Orang_India_Malaysia Orang Melayu Malaysia http://ms.html Orang Cina Malaysia http://ms. Kuala Lumpur Kementerian Pelajaran Malaysia (2006).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->