SEJARAH - TINGKATAN 2 KEBANGKITAN SEMANGAT KEBANGSAAN UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA

PETA KONSEP

Pengenalan
1. Semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh tokoh -tokoh tempatan dalam menentang British pada kurun ke-19 telah memberi inspirasi kepada pemimpin-pemimpin

nasionalisme

menjelang kurun ke-20.

2. Golongan intelektual pula telah membangkitkan semangat kebangsaan melalui akhbar dan majalah serta penulisan kreatif. 3. Perjuangan pemimpin tempatan menjadi semakin berkesan dengan adanya pertubuhan-pertubuhan yang memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa.

Maksud Semangat Kebangsaan
1. Semangat kebangsaan atau nasionalisme membawa maksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. 2. Kewujudan semangat ini akan mendorong lahirnya keazaman untuk berjuang menebus maruah bangsa serta membentuk masa depan bangsa dan negara. 3. Perjuangan pemimpin tempatan menjadi semakin berkesan dengan adanya pertubuhanpertubuhan yang memperjuangkan hak dan kepentingan bangsa.

Perkembangan Negara Luar Memberi Inspirasi Perjuangan
1. Perkembangan yang berlaku di negara luar seperti di Turki, Mesir, Jepun, China, Filipina, India dan Indonesia pada awal kurun ke-20 telah memberi inspirasi kepada rakyat Tanah Melayu berjuang menentang British. 2. Satu gerakan kebangkitan Islam yang disebabkan oleh kuasa-kuasa Barat telah berlaku di Timur Tengah pada akhir kurun ke-19. 3. Kerajaan Islam Turki Uthmaniyah telah dikuasai dan dipecahbelahkan oleh kuasa kuasa Barat. 4. Oleh itu, satu gerakan untuk menyatukan seluruh umat Islam yang dinamakan Pan-Islam telah diadakan. Gerakan 5. Antara negara yang terpengaruh dengan gerakan ini ialah negara-negara Timur Tengah, India, Asia Tenggara termasuk T anah Melayu. 6. Selain itu, semangat kebangsaan di Tanah Melayu juga dipengaruhi oleh perkembangan perjuangan di Mesir. 7. Gerakan Islah yang dipelopori oleh Sayid Jamaluddin Al -Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh telah dicetuskan daripada penjajahan British di Mesir. 8. Pelajar yang menuntut di Mesir telah menyebarkan pengaruh gerakan tersebut di Tanah Melayu sekembalinya mereka ke tanah air. 9. Kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu juga dipengaruhi oleh perkembangan yang berlaku di sekitar Asia. 10. Buat pertama kali dalam sejarah, sebuah negara Asia iaitu Jepun telah mengalahkan kuasa Eropah yang besar, iaitu Rusia dalam Perang Rusia -Jepun. 11. Di China pula, Revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen telah berjaya menjatuhkan kerajaan Manchu dan berjaya menubuhkan sebuah negara republik

China.

Gerakan semangat kebangsaan negara lain yang mempengaruhi gerakan semangat kebangsaan di Tanah Melayu 12. Gerakan penentangan terhadap penjajah yang berlaku di Filipina, Indonesia dan India juga telah sedikit sebanyak mempengaruhi semangat kebangsaan di Tanah Melayu. 13. Liga Filipina telah ditubuhkan oleh Jose Rizal untuk memajukan oran g Filipina dan menuntut penjajah Sepanyol memberi layanan yang adil kepada rakyat. 14. Mahatma Gandhi di India juga telah berjuang menentang penjajahan British dalam usaha membebaskan India. 15. Perjuangan Soekarno di Indonesia yang ingin membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda telah menyuntik semangat orang Melayu untuk menentang British. Beliau telah menubuhkan Parti Nasional Indonesia. 16. Penduduk Tanah Melayu dapat mengikuti peristiwa-peristiwa di negara luar itu melalui

kemajuan sistem perhubungan dan percetakan terutamanya surat khabar.

Gerakan Islah Mencetuskan Kesedaran Kebangsaan

1. Golongan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah khusu snya yang menuntut di Universiti Al-Azhar telah terpengaruh dengan idea pemulihan Islam yang dibawa oleh Sayid Jamaluddin al-Afghani dna Syeikh Muhammad Abduh. 2. Golongan yang akan memulakan Gerakan Islah di Tanah Melayu ini dikenali sebagai Kaum Muda. 3. Antara tokoh yang memperjuangkan gerakan ini ialah Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin, Haji Abbas bin Muhammad Taha dan Sye d Syeikh Ahmad al-Hadi. 4. Majalah Al-Imam telah diterbitkan oleh Kaum Muda untuk menyebarkan idea mereka

kepada rakyat. Antara saranan yang diutarakan dalam majalah Al-Imam : (a) Al-Quran dan Hadis dijadikan sebagai pegangan u tama orang Melayu dalam kehidupan. (b) Ilmu pengetahuan diberikan penekanan agar masyarakat mampu mencapai kemajuan. (c) Perlu belajar mengambil iktibar daripada sejarah yang lepas. (d) Ibu bapa dinasihati supaya memberi pendidikan yang sempurna kepada anakanak. (e) Kaum wanita perlulah mendapat pendidikan yang sewajarnya. (f) Adat resam dan kepercayaan karut perlulah diketepikan agar kemajuan dapat dicapai.

5. Setelah majalah Al-Imam dihentikan penerbitannya pada tahun 1908, akhbar lain seperti Neracha, Al-Ikhwan, Pengasuh dan Saudara telah meneruskan perjuangan dan cita-cita majalah tersebut. 6. Beberapa buah madrasa telah ditubuhkan oleh Kaum Muda untuk menyebarkan ide a mereka. Antaranya ialah Madrasah Al-Masyhur al-Islamiah di Pulau Pinang, Madrasah Al-Diniah Kampung Lalang di Padang Rengas dan Madrasah II -Ihya Assyariff, Gunung Semanggol di Perak. 7. Kaum Tua yang terdiri daripada golongan ulama dan pegawai agama amat menentang idea pembaharuan Kaum Muda. Mereka ini begitu berpegang teguh kepada adat resam. 8. Akhbar seperti Suara Benar dan Lidah Benar telah diterbitkan oleh Kaum Tua untuk menentang segala idea Kaum Muda. 9. Antara tokoh pelopor Gerakan Islah di Tanah Melayu: (a) Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin (i) Dilahirkan di Sumatera pada tahun 1869. (ii) Mendapat pendidikan di Makkah dan Universiti al-Azhar, Mesir. (iii) Pernah menjadi Mufti Negeri Perak dan menerbitkan majalah Al-Imam. (b) Haji Abbas Muhammad Taha (i) Dilahirkan di Singapura pada tahun 1885. (ii) Mendapat pendidikan di Makkah. (iii) Menerbitkan akhbar Neracha. (iv) Pernah bertugas sebagai kadi di kaawsan Tanjung Pagar, Singapura. (c) Syed Syeikh al-Hadi (i) Dilahirkan di Melaka pada tahun 1862. (ii) Mendapat pendidikan agama di Terangganu dan di Pulau Penyengat, Riau. (iii)Beliau sentiasa ke Makkah dan Mesir untuk mendalami idea perjuangan Syeik Muhammad Abduh. (iv)Menerbitkan akhbar Al-Ikhwan dan Saudara.

Intelektual Mematangkan Perjuangan
1. Gerakan Islah yang diperjuangkan oleh Kaum Muda telah menimbulkan kesedaran di kalangan intelektual Melayu. 2. Golongan ini menyemarakkan lagi kesedaran semangat kebangsaan pada tahun 1930an. 3. Golongan intelektual berpendidikan Melayu mendapat pendidikan di Maktab

Perguruan

Sultan Idris.

4. Guru-guru dan golongan cerdik pandai agama telah berganding bahu bagi menyumbang tenaga dan fikiran untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan. 5. Usaha yang diperjuangkan oleh mereka telah menimbulkan kesedaran untuk membebaskan tanah air daripada penjajah. 6. Antara tokoh-tokoh nasionalisme yang terlibat ialah : (a) Harun Aminurrashid (b) Ibrahim Haji Yaacob (c) Abdul Hadi Hasan 7. Begitu juga dengan golongan intelektual berpendidikan Inggeris yang berjuang untuk meningkatkan kesedaran kebangsaan. 8. Mereka menggunakan peluang bekerja dalam bidang pentadbiran dan perundangan untuk menuntut hak orang Melayu dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pentadbiran. 9. Mereka turut menubuhkan persatuan dan menggunakan bidang penulisan untuk memperjuangkan kepentingan orang Melayu. 10. Antara tokoh-tokoh nasionalis yang berpendidikan Inggeris ialah : (a) Raja Chulan (b) Mohammad Eunos Abdullah (c) Dato' Onn Jaafar

Perjuangan Nasionalisme Melalui Mata Pena
1. Akhbar dan majalah memainkan peranan penting untuk melahirkan kesedaran kebangsaan di kalangan penduduk di Tanah Melayu. 2. Melalui media ini, idea perjuangan kebangsaan dapat disalurkan untuk tatapan semua lapisan masyarakat.

Peranan Akhbar dan Majalah Melayu
1. Pada tahun 1930-an, akhbar-akhbar Melayu memainkan peranan penting dalam membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan aspek sosial, keadaan ekonomi dan politik orang Melayu. 2. Akhbar-akhbar ini berjaya memupuk semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu. 3. Perjuangan orang Melayu menjadi lebih tersusun dengan tertubuhnya persatuan. 4. Antara akhbar yang berpengaruh di sekitar tahun 1930-an ialah Warta Malaya, Majlis dan Utusan Melayu.

Antara Akhbar yang Berpengaruh Sebelum Perang Dunia Kedua

Kegiatan Persuratkhabaran di Kalangan Orang Cina dan Orang India
1. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat juga akhbar yang diterbitkan oleh masyarakat Cina dan India di Tanah Melayu.

2. Ciri-ciri akhbar kaum Cina dan India: (a) Memuatkan berita tentang kegiatan sosial dan ekonomi orang Cina dan India di Tanah Melayu. (b) Menyiarkan peristiwa yang berlaku di negara China dan India. 3. Orang Cina dan India turut menerbitkan akhbar-akhbar dalam bahasa Melayu. 4. Akhbar-akhbar ini diterbitkan oleh masyarakat Jawi Peranakan dan Cina Peranakan.

5. Ciri-ciri akhbar terbitan masyarakat peranakan: (a) Lebih memberi tumpuan terhadap berita yang berkaitan dengan masyarakat mereka. (b) Turut menyiarkan berita ringkas tentang peristiwa yang berlaku di dalam dan di luar negeri.

Kesedaran Kebangsaan Melalui Penulisan Kreatif
1. Penulisan karya kreatif seperti puisi, novel dan cerpen turut memainkan peranan dalam membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu. 2. Golongan yang terlibat iaitu guru, penulis dan wartawan yang menjadikan karya kreatif untuk memaparkan perjuangan orang Melayu. 3. Kebanyakkan puisi-puisi yang bertemakan semangat kebangsaan dihasilkan untuk disiarkan dalam akhbar dan majalah. 4. Tujuan penulisan puisi sebelum Perang Dunia Kedua ialah : (a) Menyuburkan perasaan cinta akan bangsa dan negara. (b) Menyeru orang Melayu merebut peluang ekonomi yang ada. (c) Mempertahankan maruah bangsa. 5. Antara puisi yang bertemakan semangat kebangsaan:

6. Kesedaran kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu dapat dibangkitkan melalui penulisan novel dan cerpen. 7. Karya-kayra sastera yang dihasilkan bertemakan semangat perjuangan, nasib bangsa dan semangat cinta akan tanah air. 8. Antara novel yang dihasilkan untuk membangkitkan kesedaran kebangsaan.

9. Penulisan cerpen turut membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Melayu.

10. Secara amnya, golongan guru, penulis dan para wartawan telah memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan sebelum Perang Dunia Kedua.

Kesepakatan Menjamin Keutuhan Perjuangan
1. Pada awalnya pertubuhan yang berperanan penting dalam gerakan kesedaran kebangsaan hanyalah bersifat kenegerian serta memperjuangkan kepentingan ekonomi dan sosial sahaja. 2. Kemudian, pertubuhan menjadi pendorong kepada kemunculan pertubuhan yang bersifat kebangsaan.

Kemunculan Pertubuhan Melayu
1. Titik permulaan kepada pemimpin di negeri-negeri Melayu untuk menubuhkan persatuan bagi memperjuangkan kepentingan masing-masing iaitu setelah tertubuhnya Kesatuan Melayu Singapura. 2. Kemudian, banyak persatuan Melayu yang bersifat kenegerian telah ditubuhkan menjelang akhir tahun 1930-an. 3. Antaranya, ialah Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan, Persatuan Melayu Pulau Pinang dan Persatuan Melayu Kelantan.

4. Tujuan pertubuhan persatuan-persatuan ini adalah untuk meningkatkan kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu. 5. Golongan yang menganggotai persatuan ini terdiri daripada cerdik pandai Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris dan berkhidmat dengan kerajaan British. 6. Perjuangan adalah berbentuk sederhana dan mereka ini menunjukkan kesetiaan kepada raja-raja Melayu serta bekerjasama dengan British. 7. Walau bagaimanapun, mereka telah menekankan agar peluang untuk bekerja dalam pentadbiran kerajaan British dapat diperluaskan lagi. 8. Satu kongres telah diadakan di Kuala Lumpur iaitu Kongres Melayu SeTanah Melayu yang dianjurkan oleh Kesatuan Melayu Singapura bersama-sama dengan Persatuan Melayu Selangor pada tahun 1939. 9. Tujuan mengadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan perpaduan kebangsaan di kalangan orang Melayu. 10. Wakil daripada semua persatuan Melayu telah berhimpun apda kongres kali pertama untuk brbincang tentang cara ingin memajukan orang Melayu. 11. Sesi kedua Kongres Melayu ini telah diadakan di Singapura pada tahun 1940. Lebih banyak persatuan telah menyertainya termasuklah dari Sarawak dan Sabah.

12. Pada kongres kali ini, semua persatuan Melayu telah disarankan agar bekerja keras bagi memajukan orang Melayu di negeri masing-masing. 13. Walau bagaimanapun, Kongres Melayu yang ketiga tidak dapat diadakan berikutan serangan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1941.

Persaudaraan Sahabat Pena (PASPAM)
1. PASPAM telah ditubuhkanpada tahun 1934. Akhbar Saudara yang menyediakan ruangan untuk ahli-ahlinya menulis dan memberi pendapat, telah mengendalikan PASPAM. 2. "Hidup Bahasa Hidup Bangsa" merupakan cogan kata mereka. 3. Ahli-ahlinya dari Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak telah digalakkan oleh PASPAM untuk bertukar-tukar pendapat atau pandangan. 4. Persidangan peringkat kebangsaan telah diadakan oleh Sahabat Pena di Taiping, Perak pada tahun 1934. 5. Persidangan ini telah berjaya menghimpunkan ahli-ahlinya dari seantero Tanah Melayu. 6. Ini membuktikan bahawa semangat kenegerian telah dipecahkan serta konsep kebangsaan Melayu berjaya dibentuk. 7, Seterusnya, persidangan peringkat kebangsaan ini diadakan di Pulau Pinang, Singapura, Ipoh dan Seremban.

Kesatuan Melayu Muda (KMM)
1. KMM ialah sebuah pertubuhan Melayu bersifat politik yang pertama telah ditub uhkan di Tanah Melayu pada tahun 1938 di Kuala Lumpur. 2. Ibrahim Haji Yaacob merupakan pemimpin KMM yang disegani. 3. Tujuan penubuhan KMM ini ialah menanam semangat perpaduan dan kesedaran di kalangan kaum Melayu.

4. Idea penyatuan Tanah Melayu dengan Indonesia untuk mewujudkan Melayu Raya juga telah diuar-uarkan oleh KMM. 5. Golongan mejoriti yang menyertai KMM ialah guru lepasan (Maktab Perguruan Sultan Idris) MPSI yang dianggap radikal kerana mereka tidak bekerjasama dan begitu berani menyuarakan penentangan terhadap British. 6. Pakatan sulit dengan Jepun untuk menentang British juga telah dilakukan oleh KMM. 7. Cita-cita perjuangan KMM serta perasaan anti-British yang begitu mendalam telah disebarkan melalui akhbar Warta Malaya. 8. Namun begitu, Ibrahim Haji Yaacob telah ditangkap bersama -sama dengan kira-kira 150 anggotanya dan telah dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. 9. Semasa pendudukan Jepun pula, mereka telah dibebaskan tetapi Jepun telah mengharamkan KMM pada tahun 1942.

Pertubuhan Orang Cina dan India
1. Terdapat beberapa pertubuhan orang Cina di Tanah Melayu pada awal kurun ke -20, iaitu Hsing Chong Hui dan chung Ho Tang. 2. Objektif penubuhan awal ini hanyalah menumpukan perhatian kepada isu yang berkaitan dengan negara China. 3. Golongan yang memberi perhatian kepada politik terdiri daripada orang Cina yang dilahirkan di Neger-Negeri Selat atau Cina Peranakan yang menjadi warganegara British. 4. Pada tahun 1900, Persatuan Orang Cina Peranakan British telah ditubuhkan oleh golongan Cina Peranakan yang berpendidikan Inggeris seperti Tan Jiak Kim, Lim Boon Keng, Song Ong Siang dan Seah Liang Seah. 5. Tujuan penubuhan persatuan ini adalah untuk melindungi kepentingan orang Cina Peranakan di Negeri-Negeri Selat. 6. Selain itu, orang Cina juga digalakka n oleh persatuan ini untuk memperoleh pendidikan pada tahap yang lebih tinggi dan berorientasikan teknikal. 7. Anggota-anggota persatuan ini juga memberikan taat setia sepenuhnya kepada kerajaan British. Antara tokohnya ialah Tan Cheng Lock. 8. Tan Cheng Lock merupakan tokoh yang disegani dari golongan ini yang telah banyak memainkan peranan penting di Tanah Melayu. 9. Beberapa persatuan India telah berjaya ditubuhkan oleh golongan India yang berpendidikan Inggeris pada awal kurun ke -20 di Taiping, Kuala Lumpur, Klang, Melaka, Seremban dan Pulau Pinang. 10. Objektif penubuhan persatuan-persatuan India ini adalah untuk melindungi kepentingan orang India di Tanah Melayu. 11. Pada tahun 1936, sebuah Persatuan India Pusat Tanah Melayu yang merupakan

gabungan 12 buah persatuan India serta empat dewan perniagaan India berjaya ditubuhkan di bawah pimpinan A.M. Soosay.

RUMUSAN
1. Semangat kebangsaan telah melahirkan golongan pejuang kebangsaan yang bertungkus-lumus untuk memajukan bangsa dan negara. 2. Dasar penjajahan British di Tanah Melayu yang menyebabkan penduduk tempatan ketinggalan dalam bidang ekonomi, politik dan pendidikan telah menimbulkan gerakan kesedaran kebangsaan. 3. Sebelum Perang Dunia Kedua, corak perjuangan hanya tertumpu kepada golongan Melayu kerana orang Cina dan India masih memberi kesetiaan kepada negara asal mereka. 4. Namun, selepas Perang Dunia Kedua, gerakan kebangsaan ini menjadi lebih mantap setelah semua kaum bersatu padu untuk menuntut kemerdekaan daripada British.