PROSES PENERBITAN AYAT

1.

Struktur permukaan berpunca daripada suatu ayat yang lain kecuali menyerupai ayat dasar. Wujud pada peringkat struktur dalaman dan wujud dalam bentuk yang serupa.

2.

Proses gramatis melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur memperluas sesuatu unsur dalam ayat atau frasa.

3.

Proses transformasi mengakibatkan pengguguran, penyusunan dan perluasan.

PROSES PENGGUGURAN
1. Pengguguran unsur-unsur daripada binaan ayat pada peringkat struktur permukaan unsur yang digugurkan tidak lagi wajib.  Pengguguran FN sebagai subjek (a) Kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah Contoh: Awak semua pergi dari sini. = Pergi dari sini. (b) Kata ganti nama diri orang ketiga Contoh: Dia tidak akan ke sana lagi. = Tidak akan ke sana lagi. (c) Pengguguran frasa nama Contoh: Rumah setinggan terbakar hangus. = Terbakar hangus. (d) Pengguguran subjek serupa dalam kata majmuk Contoh: Dia sangat pandai kerana dia rajin belajar. = Dia sangat pandai kerana rajin belajar.  Pengguguran frasa predikat (a) Pengguguran seluruh frasa predikat (i) FK yang serupa Contoh: Adik Ali belajar di England dan sepupunya belajar di England. = Adik Ali dan sepupunya belajar di England. (ii) FN yang serupa Contoh: Bendera Malaysia lambang negara dan lagu kebangsaan lambang Negara. = Bendera Malaysia dan lagu

kebangsaan lanbang Negara.

(iii)FA yang serupa Contoh: Adik saya sangat rajin. Adik Ali sangat rajin. = Adik saya dan adik Ali sangat rajin. (iv) Frasa Sendi Nama yang serupa Contoh: Dua masih di kampung dan isterinya masih di kampong. = Dia dan isterinya masih di kampung. (b)Pengguguran bahagian-bahagian frasa predikat (i) Pengguguran oleh FN dalam ayat pasif Contoh: Dia dipukul oleh bapanya. = Dia dipukul. (ii) Pengguguran kata bantu yang serupa Contoh: Dia boleh menyanyi dan dia boleh menari. = Dia boleh menyanyi dan menari.
(iii)

Penggunaan FN sebagai objek yang serupa Contoh: Daud memukul penjahat itu dan Daud menumbuk penjahat itu. = Daud memukul dan menumbuh

penjahat itu. (iv) Penggunaan FN sebagai objek selepas KK yang membawa makna adjektif
-

Contoh: kejadian itu sunguh menakjubkan kami. = kejadian itu sunguh menakjubkan.

Pengguguran FN yang menduduki frasa relatif Contoh: Orang tua itu bapa saya. Orang tua itu memakai serban. = Orang tua yang memakai serban itu bapa saya.

Pengguguran KN yang berfungsi sebagai inti dalam FN penerangan bukan daripada kelas KN. KN boleh digugurkan Contoh: kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. = Bersenam boleh menyihatkan badan.

PROSES PENYUSUNAN SEMULA
1. Ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu. 2. Mengakibatkan perubahan kata-kata lain pada ayat yang diterbitkan. 3. Tidak membawa perubahan pada makna ayat.  Penyusunan semula -

Berlaku melalui proses transformasi pasif. Contoh: Ali menendang bola itu. = Bola itu ditendang oleh Ali.

 Penyusunan semula FN sebagai objek -

Mengandungi objek tepat dan objek sipi. Contoh: Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku. = Ali

menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad.  Penyusunan semula melalui ayat songsang.
-

Mengandungi keterangan tempat, masa, syarat dan musabab. Contoh: Orang tua itu pergi ke sungai. = Ke sungai orang tua itu pergi.

PROSES PELUASAN
1. Penambahan unsur-unsur dalam ayat yang baharu disebut peluasan ayat.  Peluasan FN sebagai subjek -

Diluaskan melalui pemancangan ayat relatif. Contoh: Budak itu adik saya. Budak itu membaca buku = Budak yang membaca buku itu adik saya.

 Peluasan frasa predikat
-

FN direlativisasikan berfungsi sebagai subjek. Ayat akan dipancangkan.

-

Contoh: Ali mengusik budak itu. Budak itu cantik. = Ali mengusik budak yang cantik itu.

 Peluasan dengan kata hubung
-

Proses pengabungan ayat melibatkan 2 konstituen yang sama. Menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika dan walaupun menghasilkan ayat terbitan bersifat peluasan.

-

Contoh: Ali pergi ke sekolah. Osman pergi ke sekolah. = Ali dan Osman pergi ke sekolah.

 Peluasan melalui proses komplementasi
-

Proses pengubahan ayat menjadi FN dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan peluasan kepada ayat.

-

Contoh: Dia melaporkan sesuatu. Ali sakit tenat. = Dia melaporkan bahawa Ali sakit tenat.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.