PERIBAHASA

Ada air, adalah ikan. Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang. Ada angin, ada pokoknya Ada bangkai, adalah hering. Ada batang, cendawan tumbuh. Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padang, ada belalang). Kasih sayang hanya waktu berhadapan saja, setelah berjauhan lalu dilupakan. Segala sesuatu mestilah ada asal mulanya. Ada perempuan jahat, adalah lelaki jahat yang mengunjunginya. hering = burung pemakan bangkai. Tiap-tiap negeri ada undang-undang dan adat resamnya masing-masing. (Bandingkan dengan: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh). Di mana juga kita tinggal, akan ada rezeki kita. Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Taruh beras dalam padi). Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. (Bandingkan dengan: a. Ada sampan hendak berenang, b. Ada sirih hendak makan sepah, c. Ada tangga hendak memanjat tiang). serempu = sejenis sampan. Ada baik, ada jahat; ada miskin, ada kaya. Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi masak, adalah pipit). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada nyawa ada rezeki, b. Ada umur ada rezeki). Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas). Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada laut, ada perampok, b. Ada ulam hendaklah ada sambalnya). Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya. Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b. Ada ulam hendaklah ada sambalnya). Masih ada sesuatu yang belum diselesaikan atau belum diperhatikan. (Bandingkan dengan: Tidak bernasi di balik kerak). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada umur ada rezeki). Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada air, adalah ikan). Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada gula, ada semut). Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi). Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi, segala menjadi). Untung dan malang tidak tetap. Berbuat baik dibalas baik. Dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Harga barang menurut rupanya (= keadaannya).

Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Ada beras, taruh dalam padi. Ada biduk, serempu pula.

Ada bukit, ada paya. Ada gula, ada semut.

Ada hari, ada nasi.

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas.

Ada jarum hendaklah ada benangnya.

Ada kerak, ada nasi. Ada laut, ada perampok.

Ada nasi (= bernasi) di balik kerak.

Ada nyawa ada rezeki.

Ada padang, ada belalangnya. Ada padi masak, adalah pipit.

Ada padi, segala menjadi.

Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Ada pasang surutnya. Ada persembahan ada kurnia. Ada rotan, ada duri. Ada rupa, ada harga.

Ada sampan hendak berenang. Ada seperti tampaknya apung-apung. Ada sirih hendak makan sepah.

Ada tangga hendak memanjat tiang. Ada wang abang saya, tak ada wang abang payah. Ada wang abang sayang, tak ada wang abang melayang. Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas.

Sengaja bersusah payah. (Bandingkan dengan: Ada biduk, serempu pula). Barang yang dihajati telah ada tetapi belum tentu dapat diambil atau dipakai. Ada yang baik, hendakkan yang buruk. (Bandingkan dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan hendak berenang, c. Ada tangga hendak memanjat tiang). Berbuat sesuatu dengan tidak menurut aturan. (Bandingkan dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan hendak berenang, c. Ada sirih hendak makan sepah). Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda. Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada wang abang saya, tak ada wang abang payah). Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas). Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas jahat; tiaptiap aksi ada reaksinya. (Bandingkan dengan: Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas). Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Berlurah di balik pendakian). Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b. Ada laut, ada perampok). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada nyawa ada rezeki). Seorang jahat tentu akan berbuat jahat, kalau ada kesempatan. Orang cerdik tidak guna diberi nasihat; musuh tidak perlu diberi pertolongan. Tiap-tiap suatu itu ada asal usulnya. Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. kitabullah = Quran. Tidak mementingkan diri sendiri. Segala pekerjaan harus dilakukan menurut peraturan yang sudah ada. (Bandingkan dengan: Adat diisi, lembaga dituang). Tiap-tiap orang yang akan membicarakan hal adat sesebuah negeri hendaklah dengan benar-benar mengetahui asal usul adat itu supaya terhindar daripada kekeliruan dan salah faham. Adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati. Mengerjakan sesuatu hendaklah menurut apa yang telah diadatkan. (Bandingkan dengan: Adat bertentu, bilang beratur). Adat yang baik, kalau diikuti, akan mengangkat darjat orang yang mengikutinya itu, kerana kalau adat dipakai selalu maka barulah tampaknya.

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas.

Ada udang di balik batu.

Ada ulam hendaklah ada sambalnya.

Ada umur ada rezeki. Adakah buaya menolak bangkai? Adakah duri dipertajam? Adapun kata ada pangkalnya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat bernegeri memagar negeri; adat berkampung memagar kampung. Adat bertentu, bilang beratur.

Adat di atas tumbuh, pusaka di atas tempat. Adat diisi, janji dilabuh. Adat diisi, lembaga dituang.

Adat dipakai baru, kain dipakai usang.

Adat dunia balas-membalas, syariat palumemalu. Adat gajah terdorong. Adat juara kalah menang. Adat lama pusaka usang. Adat lurah timbunan sarap. Adat memakai, syarak mengata. Adat muda menanggung rindu. Adat orang mengail, kalau ikan terlepas tentulah besar. Adat pasang berturun naik. Adat penuh ke atas, syarak penuh ke bawah. Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Adat pulau limburan pasang. Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung. Adat teluk timbunan kapal (= kapar).

Yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas dengan yang buruk; manusia yang hidup mestilah bertolong-tolongan antara satu sama lain. Orang yang berkuasa kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya. Tiap-tiap usaha ada laba ruginya. Adat yang tak berubah-ubah sejak zaman-berzaman. Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi tempat tumpuan orang mengadukan halnya. Adat yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak selaras dengan keadaan masa tidaklah guna dipertahankan, kerana adat harus takluk kepada hukum syarak. Orang hidup harus menanggung berbagai-bagai percubaan (senang, susah, sakit dan sebagainya). Usaha yang besar kalau tidak berhasil, tidaklah mendatangkan malu. Apa jua pun benda di dunia ini tak tetap keadaannya. Adat itu sebutan yang besar, tetapi boleh diperlonggarkan, sedangkan hukum Tuhan tidak boleh diubah-ubah dan orang mesti mematuhinya. Tiap-tiap usaha memerlukan ketabahan dan kerajinan. Adat hidup ialah bantu-membantu, yang kaya membantu yang miskin dan yang berilmu membantu yang bodoh, yang berkuasa melindungi yang lemah. Segala perbuatan ada adat dan peraturannya masingmasing. betung = sebangsa buluh besar. Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi tempat tumpuan orang mengadukan halnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat lurah timbunan sarap). kapar = kayuan yang hanyut di sungai dan sebagainya. Orang tua-tua terpaksalah menahan (menderita) berbagaibagai godaan yang tak menyenangkan hati kerana perbuatan anak cucunya yang tiada berjalan di atas kebenaran. Adat kebiasaan merupakan undang-undang yang berlaku dalam pergaulan dan hukum-hukum agama merupakan undang-undang negeri yang berjalan seiring. (Bandingkan dengan: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). kawi = kuat, sakti. Adat dapat menuju kerendahan dan tidak sanggup menghadapi pergolakan masa, tetapi syarak menuju ketinggian dan dapat mengatasi segala gerakan yang menentangnya. (Bandingkan dengan: Adat penuh ke atas, syarak penuh ke bawah). Mesti selalu beringat-ingat ketika memperkatakan sesuatu. Banyak bicara, sedikit kerja. Terlampau murah hati atau suka memberi, hingga menderita kesusahan sendiri. kungkang = kera kecil. Kebesaran sudah hilang, tetapi keangkuhannya masih ada juga. agung = besar; pongah = angkuh. Banyak bercakap tanda tiada berilmu. Saudara dan sahabat berpecah-belah apabila timbul perselisihan besar. sibak = cerai, menepi.

Adat tua menahan ragam.

Adat yang kawi, syarak yang lazim.

Adat yang menurun, syarak yang mendaki.

Agak-agak bertutur malam hari. Agak lebih daripada agih. Agih-agih kungkang. Agung susut, pongah masih. Air beriak tanda tak dalam. Air besar, batu bersibak.

Penghasilan tidak cukup. kumbah = mencuci dalam air. limbat keluar. Sesuatu itu. Nasib manusia tidak dapat ditentukan. semua teluk diranai. pelimbahan = tempat air yang kotor. terenang = tempat air daripada tanah liat. akan menurut asalnya juga. jatuhnya kepelimbahan). gula tertumpah pada kanji. Berdukacita dengan diam-diam. kita akan tersisih ke tepi. b. Air di tulang bumbungan. b. Air sama air menjadi satu. nasi dimakan terasa sekam. orang jahat mencari keuntungan. berenang (= berkumbah). Air didih menganak sungai. Air jernih. Air diminum sembiluan. Maksud tidak tercapai. bercebok. Air diminum terasa duri. (Peribahasa lain yang sama makna: Air mata jatuh ke dalam). apabila mereka berbaik kembali. menimbun. (Peribahasa lain yang sama makna: Air cucuran atap. akan menurut asalnya juga. ikannya jinak. Air laut hijau siapa celup? Air mata jatuh ke dalam. lama hidup banyak merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Haruslah air disauk.Air besar sampan tak hanyut. sehingga tidak enak makan dan minum. ranting orang dipatah. ranai = jalani (boleh jadi ranahi). (Peribahasa lain yang sama makna: a. menonggok = melonggok. setitik menjadi laut). Air dalam. Air ditetak tiadakan putus. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Air mudik sungai. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Air di daun keladi (= talas). tanah seketul digunungkan. Tidur tak lelap. Air pun ada pasang surutnya. Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan yang besar-besar. dan ranting dipatah. Sangat sedih. Air dalam terenang. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekepal menjadi gunung. turunnya ke cucur atap. Membesar-besarkan perkara yang kecil. gedang = besar. tohor = dangkal. Sangat sedih. makan tak kenyang). Air keruh. sembiluan = rasa pedih seperti dihiris dengan sembilu. Air gedang menghanyutkan. Negeri yang huru-hara. air dangkal. Air digenggam tiada tiris. Sangat berhati-hati mengeluarkan wang. meskipun sedikit. Air orang disauk. Bagai air titik ke batu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Air setitik dilautkan. Kemegahan dan kemewahan tidak payah dihebohhebohkan. habis bulan habis gaji. . Orang pemboros berbelanja tanpa perhitungan. meskipun sedikit. setanggi campur kemenyan. jatuhnya kepelimbahan. sampah ke tepi juga. Air dalam karang menonggok. Hidup yang tenang dan tenteram. Sesuatu itu. adat orang diturut. Air dicencang tiada putus. Kalis bagai air di daun keladi). Air cucuran atap. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. Hendaklah patuh kepada undang-undang negeri yang kita diami. Air lalu kubangan tohor. kering. (Peribahasa lain yang sama makna: Air tenang menghanyutkan). Negeri yang aman dan teratur. rakyatnya berbudi bahasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Air dicencang tiada putus). Usaha yang berhasil baik. Jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara. takkan pasang selalu dan surut senantiasa. Hiburan yang sangat mewah. Air mata jatuh ke perut. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai kepiting batu). Air diminum sembiluan. Berdukacita dengan diam-diam. sehingga tidak enak makan dan minum. jauh berjalan banyak dilihat). Sesuaikanlah perbelanjaan menurut keadaan penghasilan kita.

Kerana tingkah laku. Alah bisa. akik = sebangsa batu berwarna. Alah limau oleh benalu. ditinggalkan. Akan memikul tiada berbahu. Air tawar secawan dituangkan ke dalam laut. surat 'lah hilang. Akan pembasuh kaki (= tangan). air 'lah besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Akan mengaji. kerana tiada berilmu atau tidak berwang. Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan yang besar-besar. Ilmu pengetahuan yang serba tanggung. Barang yang baik memang mahal. guru 'lah mati. singkat. kelibatmu sudah kutahu. Sesuatu yang menghina. jumbai = rumbai. Tidak menepati janji dan menentang balik orang yang diberinya janji itu. air pasang ia tersangkut. Air tuba dibalas dengan air susu. Segala sesuatu berlaku dengan adil dan benar. surat 'lah hilang. jalan 'lah semak. pengalaman praktis lebih baik daripada teori. jangan disangka tiada berbuaya. keruh-keruh kerak = tiada jernih. Dalam keadaan yang serba salah. luncung = lancip. Segala sesuatu tidak selesai sekali gus melainkan beransuransur. Orang yang lama dialahkan oleh orang yang baru. akan bertanya. Hadiah kepada orang yang berjasa. berlebih. engkau tak menang. runding (= fikiran) tak sekali tiba. (Peribahasa lain yang sama makna: Air gedang menghanyutkan). Akan surut. kelibat = tabiat. (Bandingkan dengan: Air susu dibalas dengan air tuba). tegal) biasa. sayak = tempurung kelapa. Daripada perkataan dapat dimaklumi niat di dalam hati. Daripada keterangan. (Biasa juga: Untuk tabuh singkat untuk gendang panjang). akan dijadikan gendang. akan lalu. maka tiada terasa lagi kesukarannya. alamat buaya di hulunya. Alah membeli. guru 'lah mati). Akan dijadikan tabuh. menang memakai. benalu = tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pohon lain. Air susu dibalas dengan air tuba. Akan mengaji. Akal tak sekali datang. Orang bodoh yang tak mahu mengakui kekalahannya. Di dalam usaha yang tidak menguntungkan. Pertolongan yang sedikit tidak dapat meringankan beban kesengsaraan yang besar. takkan dapat menghilangkan masinnya. Air yang tenang. dan apabila usaha itu berhasil.Air surut kapar hilir bersama. tetapi dapat lama dipakai. cungkil merih akan pembayar. olah = tingkah laku. bertimbang enggan. oleh (= kerana. (Bandingkan dengan: Aku alah engkaulah menang). Air tenang menghanyutkan. Akal labah-labah. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dalam keadaan yang serba salah. . akan menjunjung kepala luncung. surut = undur. di gua buruk suka merakut. dahan mengajur tempat tupai menegun. merakut = memasang jaring. maksudnya ketahuan. Orang jahat yang suka menipu orang. Tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan. merih = pembuluh nafas. Akik disangka batu. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi alas cakap). Orang yang diam jangan disangka pengecut. Aku alah. sayak yang landai. Fikiran seperti anak-anak. Tidak mahu mengaku kalah. diajak bersama-sama. Aku nampak olah (= olak). Akal sebagai makan nasi lecek. (Bandingkan dengan: Air tuba dibalas dengan air susu). Air yang jernih. takkan mudah kalah dalam perdebatan. Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah. Alah di rumpun betung. Akar terjumbai tempat siamang berpegang (= bergantung). Orang yang pandai. Akal akar berpulas tak patah. akan bertanya. Air yang keruh-keruh kerak. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. orang dapat mengetahui salah atau benarnya perbuatan seseorang. Alah mahu. Apabila telah biasa melakukannya. menegun = berhenti sebentar. Aku alah engkaulah menang.

Amak berlela. Anak harimau takkan menjadi anak kambing. anak sendiri di rumah kekeringan. c. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Alur bertempuh. beruk di hutan disusukan.Alah menang tak tahu. tepuk berbalas. Banyak tabiat. Anak baik. hadiah. Sengaja mencari bahaya (kesukaran dan sebagainya). b. alang = pemberian. Alangkan baik (= elok) berbini tua. jawat = terima. yang tak baik dibuang. Alang-alang berdakwat. Anak di pangku dilepaskan. Anak dipangku dilepaskan. hanya kerana melihat rupanya sama dengan yang buruk. tepuk dibalas. bersorak boleh. jalan berturut. Alang-alang menyeluk pekasam. b. Amra disangka kedondong. tepuk berbalas). Tidak berpihak ke mana-mana dalam sesuatu perlawanan. alang-alang = tanggung-tanggung. Alpa dan lalai mengakibatkan bencana. biarlah hitam. Anak badak dihambat-hambat. (Bandingkan dengan: a. anak sendiri di rumah kebuluran. beruk di hutan disusukan. Kalau sudah terlanjur jahat. c. biarlah hitam. Anak monyet di hutan disusui. Baik dibalas dengan baik. amak = terlalu banyak. kera di hutan disusui. Alang dijawat. Hanya orang yang alim saja yang boleh membuat hukum syarak. asalkan menang sorak). Anak monyet di hutan disusui. Orang yang tidak berilmu tidaklah mungkin mendapat kedudukan baik. Alu pencungkil duri. biar sampai ke pangkal lengan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti antan pencungkil duri). Alang-alang berminyak. Dilakukan menurut adat yang biasa. biar licin. amak berupa. anak sendiri di rumah kekeringan). Gelisah resah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jahat dibalas dengan jahat. kalau bukan hak tidaklah diperoleh. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. Alah pinta dibuat sempena. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mati-mati mandi biar basah). anak sendiri di rumah kebuluran. kera di hutan disusui. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. . Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Yang baik dipakai. dagang lalu ditanakkan). Mengusik anjing tidur. sia-sia hutang tumbuh. biarlah diperoleh hasil daripadanya. pekerjaan yang sia-sia. Anak ayam kebasahan bulu. Mati-mati berdakwat biar hitam. (Peribahasa lain yang sama makna: Alang berjawab. menantu molek. Anak kera di hutan disusui. jahat dibalas dengan jahat. banyak olehnya. Sesuatu yang baik disangka buruk. b. d. perut kenyang pengajaran (= pemanja) datang. Menjolok sarang tabuan). Anak di riba diletakkan. (Bandingkan dengan: Biar alah sabung. c. Tak mungkin dilakukan. Mati-mati berminyak biar licin. Alang-alang berdakwat. Anak kera di hutan disusui. Biarpun kalah. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. Alim bagai katak di tepi air. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Baik dibalas dengan baik. Biar bagaimanapun diharapkan. Alim biasa menghukum syarak. b. Orang beristeri tua biasanya beroleh kesenangan kerana disayangi oleh isterinya. Sangat berbahagia. amra = sebangsa mangga. b. Alah sabung. Ambil pati. tetapi masih tetap tinggi juga cakapnya. Anak di riba diletakkan. menang sorak. Alpa negeri alah. Alang berjawab. Laki pulang kelaparan. menjijikkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. buangkan ampas. d. Orangnya alim (banyak ilmu) tetapi dia sendiri tidak mendapat faedah daripada ilmunya itu. Anak kambing takkan menjadi anak harimau).

Angan-angan menerawang langit. Anak harimau takkan menjadi anak kambing. lambat-laun akan ditentang oleh isterinya. penaka tidak. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Anak di riba diletakkan.Anak harimau diajar makan daging. Lain di mulut. lain di hati. semisal. Anak orang. Angguk enggan. Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing. Sangat berbahagia. Anak kuda bulu kasap. anak sendiri di rumah kebuluran. Angguk enggan. kera di hutan disusui. Anak seorang. geleng ia. atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang dagang. menantu molek). (Peribahasa lain yang sama makna: Anak kandung ditimang-timang. kera di hutan disusui. Orang yang zalim diberi perangsang untuk membuat aniaya. Orang yang pengecut tetap pengecut. Angan lalu. Kalau bukan hak kita tidaklah ada gunanya. ingat-ingat kukunya. Anggup-anggip bagai rumput di tengah jalan. malim = ahli agama. Anak kera di hutan disusui. geleng mahu. Anak monyet di hutan disusui. . Mempunyai barang hanya sebuah saja. Anak kera hendak diajar memanjat. Jikalau tahu membuat sesuatu kerja. d. Anak seorang. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. Sesuatu hal yang banyak halangannya. hendaklah tahu menyimpan rahsianya. menantu malim. Anak sungai lagi berubah. atau rakyat biasa menjabat pangkat tinggi dalam pemerintahan. Hidup yang serba susah. (Bandingkan dengan: a. d. b. Anak kucing menjadi harimau. Orang miskin menjadi kaya. kemahuan ada tetapi tidak berdaya. anak sendiri di rumah kekeringan. atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang dagang. Lain di mulut. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai pancang digoncang arus). Jangan berbuat baik dengan orang yang suka berbuat jahat. Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing. bulu kasap = bulu yang tidak licin. Anak muda yang riang gembira. b. anggup-anggip = terkulai-kulai. Suami yang jahat. Anak sendiri disayang. dagang lalu ditanakkan). lain di hati. dagang lalu ditanakkan). Anak harimau jangan dibela pelihara. inikan pula hati orang. Anak di riba diletakkan. Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak sendiri disayang. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. Anak monyet di hutan disusui. (Peribahasa lain yang sama makna: Angguk bukan. Jangan mencari musuh dengan orang yang lebih kuat dan lebih persediaan alat senjatanya. anak tiri ditengking-tengking. Angan-angan mengikat tubuh. Hendak mengajar orang yang sudah ahli. b. Laki pulang kelaparan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. peti derhaka. faham tertumbuk. c. c. Anak dipangku dilepaskan. Laki pulang kelaparan. b. Besusah hati kerana memikirkan perkara yang bukanbukan. Anak kandung ditimang-timang. anak sendiri di rumah kekeringan. tahu makan tahu simpan. Selalu mencita-citakan segala sesuatu yang tinggi. Anak kera di hutan disusui. unjuk tidak diberikan. geleng ia). Anak dipangku dilepaskan. Anak kambing takkan menjadi anak harimau. (Bandingkan dengan: a. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. beruk di hutan disusukan. seumpama. Orang yang berani takkan penakut. Anak kambing takkan menjadi anak harimau). Anak harimau jangan diajak bertampar. anak sendiri di rumah kebuluran. Anak ikan dimakan ikan. Anak kunci jahat. anak tiri dibengkeng). (Peribahasa lain yang sama makna: Anak baik. penaka = boleh dipandang sebagai. anak tiri ditengking-tengking). Anak harimau takkan menjadi anak kambing). beruk di hutan disusukan. anak orang juga. anak tiri dibengkeng. (Peribahasa lain yang sama makna: a.

Anjing kepada orang. biarpun diberi kesenangan. asap tak dapat digenggam. Orang yang tamak. sejuk tiada berair). tak makan hidu ada juga). takkan runtuh. tiada akan putih. Perkara yang amat sulit. Antah berkumpul sama antah. raja kepada kita. mana boleh sama terbang. tetapi suatu faedah pun tidak diperoleh daripadanya. tetapi mencium ada juga. arang dibasuh tak putih). Anjur surut bak bertanam. sombonglah jadinya. Kalau anjing biasa makan tahi. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau anjing biasa makan tahi. Pergi atau menghindar kerana malu dan sebagainya. ombak bersabung). b. Perkara yang amat sulit. Orang baik yang dicela oleh orang jahat. Anjing tiada bercawat ekor. Anjing bercawat ekor. Anjing biasa makan tahi. Menderita kesusahan kerana kematian atau kehilangan kekasih. Burung pipit sama enggang. Anjing menyalak bukit. Orang yang biasa berbuat jahat. sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. Anjing itu. Anjing dengan tahi. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Buruk baik anak sendiri juga. meminta pertolongan ke sana ke mari. Anjing biasa makan tahi. (Bandingkan dengan: Anjing bercawat ekor). sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. Anjing galak. Orang hina apabila dihormati. kelak akan tersiar juga. Yang enggang sama enggang juga. ombak bersabung. b. Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah lakunya. tentu tidak akan binasa kebaikannya. Angus (hangus) tiada berapi. namun ia tidak akan malu. Habis air setelaga. Anjing menyalak di ekor (= dipanjat) gajah. Anjing diberi makan nasi takkan kenyang. Anjing ditepuk menjungkit ekor. yang pipit sama pipit juga). tidak makan atau menjilat. anjing bercawat ekor juga). Sesuatu yang hina dan tiada berguna. Angin bersiru. Baik rupanya. jika tak makan mencium ada juga. (Bandingkan dengan: Sepuluh jung [= kapal] masuk pelabuhan. Orang jahat. Sudah tahu akan niat seseorang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Angkuh terbawa. Tipu muslimat dalam melakukan pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Hanya tiada berapi. Anjing terpanggang ekor. keras sama keras. beras bersama beras. Berita-berita yang buruk tak dapat disembunyikan. Angin tak dapat ditangkap. berulang juga ia ke tempat bangkai yang banyak tulang. Orang lemah (hina) mencuba hendak melawan orang yang berkuasa. tak makan hidu ada juga). Orang yang biasa berbuat jahat. c. pangkat ataupun kedudukan) dengannya. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. tetapi buruk sikapnya. kalau dipukul sekalipun. takkan putih bulunya. Bertemu lawan yang sepadan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. babi berani. . Angin bersiru. jika tak makan mencium ada juga. karam tiada berair. tampan tertinggal. bersiru = beralih tujuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Angin berputar. berani sama berani. Berpenat-penat mengerjakan pekerjaan orang yang tinggal terbengkalai. Anjing itu. nescaya berulang-ulang juga ia ke tempat najis. (Ejekan kepada orang yang suka bersolek). tentulah perbuatannya itu sia-sia saja. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. Angkat batang keluar cacing gelang-gelang. Arang itu. sekalipun dikata-katai. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Sia-sia memberi basihat yang baik kepada orang jahat. meskipun dirantai dengan rantai emas. kami tahu. ombak bersabung.Angin berputar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai anjing tersepit di pagar).

rasuk juga yang menahannya. d. Apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku. e. Sudah terlanjur. Apa guna anak perempuan. Enggang apa kepada enggang. f. nyiur juga yang binasa. bahu juga yang tahu beratnya). Apa payahnya menggoyangkan lidah saja. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. nyiur juga yang binasa. Tidak takut menghadapi lawan apabila sama-sama mempunyai kebolehan. Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orangorang yang tidak dapat menghargainya. Apabila tumbuh-nyiur itu patah. sakit menimpa sesal terlambat. Apa tampangnya. c. jikalau di dalam negeri betapa baiknya. Apa sakit berbini janda. Meragakan suara kepada si pekak). Hasil yang berlawanan dengan keinginan. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. itulah tumbuhnya. Apa guna bunga ditanam. tetapi susah mengerjakannya. Mudah menyebut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jika tidak diberi kumbang menyerinya. Banyak janji tetapi tidak ditepati. nyiur juga yang akan habis. Apa payahnya menawakkan (= menaupkan) bibir atas bawah. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Apa peduli pada kukuran. orang apa kepada orang. Apa kepada kukur.Antan patah. d. Hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. orang apa kepada orang. Kukur apa kepada kukur. . Mata tahu memandang saja. kerana kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. Apa boleh buat. nyiur juga yang binasa. nasi sedap menjadi tawar. e. Kukur apa kepada kukur. (Bandingkan dengan: Seperti merak mengigal di hutan). kata gelegar. Antara dua tengah tiga. Enggang apa kepada enggang. Meragakan pakaian cantik kepada si buta. nyiur juga yang binasa. f. b. tampang = benih. perahu sama di air. jikalau di dalam negeri betapa baiknya). lain yang dihajati lain yang diperoleh. bahu yang memikul timpa perasaan. apabila orang kaya menghendaki anak. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. bahu yang memikul timpa perasaan. b. dia mendapat wang. bahu juga yang tahu beratnya). sisik ada tulang pun ada. (Peribahasa lain yang sama makna: Apa gunanya bulan terang di dalam hutan. Gar-gar. tumbuhnyiur juga akan gantinya. rasuk juga yang menahannya. Apa peduli pada kukuran. Apa gunanya merak mengigal di hutan. nyiur juga yang akan habis. Ganti yang hilang mestilah yang sama pula. Apa boleh buat. Mata memandang apa yang hendak sakit. mengigal = menegakkan dan membentangkan bulu ekor. Mata tahu memandang saja. Apa kepada kukur. Mata memandang apa yang hendak sakit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tumbuh-nyiur = tunas bibit kelapa. kata gelegar. Apa kurang pada belida. lesung hilang. dia mendapat anak. Cukup mempunyai segala yang diperlukan. Susah hati dapat mengubah perangai seseorang. Gar-gar. Sakit hampir mati. Alasan yang berlawanan dengan maksud yang sebenarnya. tak dapat diubah lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. anak tiri boleh disuruh. Apa gunanya bulan terang di dalam hutan. Apabila orang miskin menghendaki wang. menawakkan = menggerakkan. c. Kemalangan yang bertimpa-timpa. jika tidak diberi bersuami. Apa digaduhkan: pengayuh sama di tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar manakan berbau). Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orangorang yang tidak dapat menghargainya. Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain. b. kalau tidak dibakar.

Palembang tak alah. Api nan tak kunjung padam.Apakah gunanya memasang dian di tengah hari. Arang itu. Asal besi pengapak kayu. Apalagi sawa. Cerita yang sudah tamat. Orang jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. tatkala kecil menjadi kawan. Api padam puntung hanyut. Tidak memilih (pekerjaan. c. Apung di tengah lautan. pemakan berulam bertemu pucuk! Api dengan air. asal itik pulang ke pelimbahan. biar bergantung di ekor buaya. Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi. Pekerjaan yang sia-sia. Sangat perlu akan pertolongan. Ara tak bergetah. betapa pun jua pertolongan itu akan diterimanya. Kejahatan yang sedikit itu hendaklah lekas diperbaiki supaya jangan sampai melarat. Anjing itu. Orang yang suka mencari barang-barang yang digemarinya. adalah benih. apabila besar menjadi lawan. b. Burung gagak itu jika dimandikan dengan air mawar sekalipun. perempuan dan sebagainya). c. Pekerjaan yang sia-sia. tiada akan putih. Orang dagang yang melarat hidupnya. biarpun diberi kesenangan. kalau bernasib baik tentu selamat. besi binasa senjata tak jadi). tugal = melubangi tanah kebun dengan kayu akan tempat menanam benih. Api kecil baik dipadam. Tabiat orang tak mungkin berubah. Asal berinsang ikanlah. asal itik hendak ke pelimbahan). makanan. makanan. Arang habis besi binasa. asal besi tenggelam. Suatu perkara yang mustahil. (Peribahasa lain yang sama makna: Asal berinsang ikanlah). kami tidak di situ lagi. Asal sabut terapung. penduk = salut sarung keris. sedikit pun cukup juga. Api makan sekam (= dedak). Sudah cukup makan dan pakai maka senanglah hati. Arang habis besi binasa. Arang di dahi (= di kening. Sesuatu usaha tentu ada hasilnya. Basmilah kejahatan itu semasa ia kecil lagi. Tabiat orang tak mungkin berubah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mendapat malu. Jahat dengan baik amat jauh bezanya. Pelabur habis. benar-benar sudah selesai. Untung-untungan. (Peribahasa lain yang sama makna: Asal ayam hendak ke lesung. Asal ada kecil pun pada. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Perkara yang telah putus. Asal ditugal. asal berinsang ikanlah. . ia berkehendakkan ayamlah! Apalagilah. meskipun dirantai dengan rantai emas. puntung = sisa kayu api yang dibakar. Kalau tak ada banyak. Asal berisi tembolok senang hati. Orang yang bertemu dengan barang kesukaannya. Tidak memilih (pekerjaan. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. takkan putih bulunya). Semangat yang hidup selama-lamanya. nescaya berulang-ulang juga ia ke tempat najis. Darjat seseorang dapat ditentukan pada sifat perangainya. Asal ayam pulang ke lumbung. asal itik hendak ke pelimbahan. dipukul ombak. b. jika malam alangkah baiknya. Penat tukang menempa. lekas. Api itu. Perkara yang sudah diketahui orang tak perlu diterangkan lagi. tukang hembus penat saja. kunjung = segera. kalau bernasib malang tentu jatuh. perempuan dan sebagainya). Asal ayam hendak ke lesung. sekejap ke tengah sekejap ke tepi. asal emas menjadi penduk. tetapi ditimbulkan kembali. di muka). tiada akan menjadi putih bulunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti api makan [= dalam] sekam). Arang habis binasa. alangkah bezanya. Asal selamat ke seberang. Asal terbang burunglah. Api padam puntung berasap.

Awak yang payah membelah ruyung. Melakukan sesuatu yang mustahil. Awak kecil makan hendak banyak. Awak menangis diberi pisang. padi di tangan tumbuh lalang. Aus telunjuk mencolek garam. kalau sudah jodoh. orang yang diumpat. (Bandingkan dengan: Bagai ayam disambar elang). Aur ditanam betung tumbuh. Hidup senang dan mewah. hinggap ke rimba dalam. Sangat menderita kesusahan meskipun bergaji besar (beristerikan atau bersuamikan orang kaya) atau hidup miskin di negara yang kaya dan makmur. . Mendapat laba banyak dengan modal yang sedikit. ayam beroga = ayam hutan. Orang kaya yang berpura-pura miskin. Ayam dapat. (Peribahasa lain yang sama makna: Jika tidak dipecah ruyung. Baru cukup umur. (Peribahasa lain yang sama makna: Garam di laut. Ayam berlaga sekandang. Kejahatan (perkara dan sebagainya) yang dilakukan di dalam sulit. tambang = pancang untuk mengikatkan tali ayam. bertali ijuk bertambang tanduk. bertambang tanduk. Ayam ditambat disambar elang. Barang yang baik dicampurkan dengan barang yang buruk. sirih berjunjung. Awak sakit daging menimbun. Besar belanja daripada pendapatan. Ditimpa kemalangan yang tak dapat diatasi lagi. ia telah hanyut.Asam di darat ikan di laut. Cita-cita yang telah didahului oleh orang lain. mati kelaparan. Awak tikus. Tak akan tercapai maksudnya. alamat badan akan rosak. hendak menampar kepala kucing. ruyung = batang pohon enau. Orang kaya yang berpura-pura miskin. hinggap pada pohon mempelam. Ayam berinduk. Atap rumbia perabung upih. Awak yang celaka. usai = lengang. atau Ayam hitam terbang malam. kalau tak mahu berusaha. kecelakaan. orang lain yang beroleh sagunya. Bagaimana senangnya di negeri asing. kalau diberi makan di pinggan emas sekalipun ke hutan juga perginya. Awak alah gelanggang usai. sayap singkat terbang hendak tinggi. nasib yang buruk. (Biasa juga: Ayam di kepuk mati kelaparan). bertemu juga akhirnya. berdebas bunyinya). atau Ayam hitam terbang malam. asam di gunung. Awal dikenal akhir tidak. bertemu dalam belanga juga. Mengangan-angankan sesuatu yang tidak sepadan dengan kesanggupan diri sendiri. Orang lain yang bersusah payah. kekalahan dan sebagainya). rumah besar berdinding papan. Perempuan dan lelaki. Ayam bertelur di atas padi. bertemu dalam belanga juga). Pencuri tertangkap. akhir diingat. Malang sekali. orang lain pula yang disesalkan. di mana boleh mendapat sagu). hinggap di kebun rimbun. barang-barangnya pun tidak hilang. orang lain pula yang mendapat faedahnya. Orang yang tak berhati-hati lakukan pekerjaannya (yang baiknya saja yang diingat) tentulah akhirnya akan menyesal dan kecewa. Asyik memangku tangan. Awak hendak hilir. Hidup dalam kemiskinan. Dirinya sendiri yang bersalah (kerana kemalangan. Awal dibuat. musang dapat. Ayam hitam terbang malam bertali ijuk. ingat juga kita akan negeri sendiri. Awak rendah sangkutan tinggi. Bujukan (pujukan) yang tepat. mati dalam angan-angan. Berkelahi dengan orang serumah. Ayam baru belajar berkokok. Ayam beroga itu. Tiap-tiap yang lemah harus mendapat bantuan dan perlindungan. Sebelum membuat sesuatu pekerjaan hendaklah difikirkan masak-masak supaya selamat pekerjaan itu. Awak kurus daging menimbun. sukar diketahui. Ayam bertelur di atas padi. (Biasa juga: Ayam putih terbang siang. (Peribahasa lain yang sama makna: Awak kurus daging menimbun).

Bagai air daun talas (= keladi). pemalas dan pengotor. kasih ibu sama rata. merasi (merarasi) = kayu yang gugur semua daunnnya. Bagai air titik ke batu. Keadaan orang yang hina dalam masyarakat. atau Ayam putih terbang siang. Berusaha untuk mencari ilmu dengan tidak berhenti-henti. hinggap di kayu merasi. Bagai anjing buruk kepala. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing kepala busuk). terang kepada mata orang banyak. merasa gulai = mencuba masin pedas gulai. musang yang susah beredar sekeliling. Badan sudah dua senyawa. kampuh (= kampung) tergadai. tetapi dengan mudah juga dapat diceraikan. Bagai anak dara mabuk andam. Ayam tak patuk. Badan boleh dimiliki. kasih saudara sama ada. Bagai anak dara sudah berlaki. tetapi hatinya bebas lepas. (Bandingkan dengan: Air di daun keladi [= talas]). tangan tercirit. (Biasa juga: Ayam putih terbang siang. Ayam menang. Badan bersaudara.Ayam itik. Ayam seekor bertambang dua. Bagai anjing beranak enam. dua bujang yang ingin. Kiasan kepada orang yang membuang anaknya sendiri kerana takut malu dan sebagainya. kerana orang lebih mengutamakan harta-benda. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]). Banyak sekali. Ayam pulang ke pautan. Keberuntungan yang tidak ada faedahnya. bertali benang bertambang tulang. Ayam terlepas. (Peribahasa lain yang sama makna: Ayam terlepas. sangat gembira. Gadis seorang. Menyimpan rahsia yang telah diketahui umum. Tiap-tiap orang ahli dalam urusannya masing-masing. nangui = babi kecil yang banyak anaknya. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. raja pada tempatnya. Babi merasa gulai. Berbaring dan bermalas-malas saja di rumah orang lain. kalau-kalau dapat menikam. Bagai air mencari jenisnya. Walaupun orang-orang lemah itu di bawah kuasa orang kuat. Lemah dan lesu tanpa penyakit. Bagai anak nangui. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyimpan embacang masak). Orang yang pandai berkata-kata di dalam majlis. kasih sahabat sama binasa. denai = jejak binatang besar di hutan. usaha dengan tidak mengenal jerih payah. Ayam yang tangkas di gelanggang. Kurus sekali. andam = anak rambut di dahi. bertali benang bertambang tulang. melainkan malu semata-mata. kasih bapa menokok harta yang ada. hinggap di kayu meranting). Tidak tetap pendirian. Perkara yang nyata mudah ketahuan. Menyama-nyamai orang berpangkat tinggi (kaya dan sebagainya). melainkan malu semata-mata. Tidak senang melihat kebahagiaan orang. selalu berubah-ubah. Sudah pada tempatnya. Bacang dibungkus tentu baunya keluar juga. hati tiada boleh dimiliki. Orang yang telah jatuh melarat itu mungkin akan berubah nasibnya. Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil. Badak makan anak. Ayam terlepas. emas perak tiada bersaudara. Bagai anak sepat ketohoran. tangan bau tahi). Orang yang sangat benci oleh masyarakat. Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil. Ayam tidur senang di dalam reban. hinggap di halaman. itik tak sudu. . Sangat gembira. sangat sombong. kampuh = kain selimut yang dirangkap daripada tiga helai kain. Ayam putih terbang siang. Ayam sudah patah. tangan bau tahi. Anak perempuan yang tiada malu. Bagai anjing melintang denai. Sudah sehidup semati. Bagaimana sekalipun orang berkasih-kasihan.

Pantang elang dengan ayam. tetapi singgahsinggah di jalan. Serba tak cukup (miskin). Bagai ayam dibawa ke lampok. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pantasnya seperti kilat. Bagai kucing dengan panggang [= balur]. Bagai bertandang ke rumah janda. bingung. Bagai aur bergantung ke tebing. Bagai ayam mengarang telur. Seruan yang tidak diendahkan orang. Menyerahkan diri kepada nasib. Mati tanpa sakit. Sangat ketakutan. kecundang = kalah. Bagai ayam lepas bertaji. (Bandingkan dengan: Sebagai aur dengan tebing). meminta pertolongan ke sana ke mari. b. Orang yang gemar dipuji. (Bandingkan dengan: Ayam ditambat disambar elang. tombong = sombong. Cepat sekali.Bagai anjing tersepit di pagar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. merah muka seseorang. ekor bergelimang tahi. mengarang telur = hampir bertelur. sangat gelisah kelakuannya. limpap. bajak = perompak. Bagai bersahabat dengan ular bisa. b. Peri keelokan. Sepantun elang dengan ayam. bajak wangkang = tenggala yang selalu mesti diangkat-angkat waktu menggunakannya. Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam kemelaratan. Bagai belut diregang. c. Bagai bertanak di kuali. Terlalu murah hati sehingga binasa kerananya. kena kepala = kena lempar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Bagai berkain tiga hasta. Seperti kilat pantasnya). Bagai ayam mengeram telur. Bagai ayam yang terkecundang. Peri keelokan. Tinggi dan kurus. Bagai ayam mabuk tahi. Seseorang mendapat kesusahan dan orang lain serba salah untuk menolongnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam mengarang telur). Orang gemuk yang malas bergerak. Bagai ayam kena kepala. Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah lakunya. yang tinggal hanyir. d. Satu sama lain bertolong-tolongan. . (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam naik ke surau). Tidak dapat berbuat apa-apa. Pucat lesi dan tidak berdaya sebab sakit dan kurang darah. Pucat dan kuning kerana menghidap penyakit. Bagai api dengan rabuk. Berkawan dengan orang yang jahat. Tidak terus berjalan ke tempat tujuan. wangkang = perahu besar. Bagai balak terendam. Seperti berseru di tengah padang. kokok berderaiderai. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. lambat-laun disambar juga. lampok = onggok padi sesudah disabit. Bagai bersumur di tepi rawa. Bagai belacan dikerat dua: yang pergi busuk. bagai tebing bergantung ke aur. Bagai ara hanyut. Perkara yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah pihak. Bagai ayam dimakan (= kena) tungau. (Peribahasa lain yang sama makna: Anjing terpanggang ekor). Bagai ayam naik ke surau. Orang yang selalu cemburu. Bagai berseru di padang pasir. Bagai bajak wangkang makan diangkat. Bagai aur di atas bukit. Orang yang tak pernah masuk majlis. lambat-laun disambarnya juga. Bagai beliung dengan asahan. Bagai ayam disambar elang. merah muka seseorang. Tidak pernah berpisah. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Seperti rabuk dengan api). Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. padi di tangan tumbuh lalang). Seperti memekik di tengah padang luas). digetir = dicubit. Bagai belut digetir (= diketil) ekor. Bagai ayam si tombong.

surut layu). Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). Serupa bulan penuh. dalam keadaan yang serba salah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Cinta kasih yang tidak berbalas. Bodoh dan sombong. Bagai berumah di tepi tebing. Bagai buah keras di dalam sekul. nak dibunuh sayang. Dikatakan mati emak. ditelan mati emak. dekan = ulat yang makan buluh. (Bandingkan dengan: Bagai siamang kurang kayu). Bagai dekan di bawah pangkal buluh. Pandai menyembunyikan rahsia. cacing gila = cacing yang berputar-putar bila disentuh. dilepaskan takut terbang. . dimakan mati bapa. Perempuan cantik yang keluar dari rumahnya kerana hendak berjalan. Bagai bunyi siamang kenyang. buah keras = kemiri. Bagai besi dengan penempa. Bagai memegang buah kepantangan beruk. Dingin sejuk sekujur badan kerana mendengar khabar atau melihat kejadian yang sedih dan ngeri. ipuh = racun. Bagai cacing gila. Tidak tenang. Dalam keadaan yang sangat terbatas. dicampak sayang. Bagai cembul dapat tutupnya. di air = di tempat mandi. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. diluahkan mati bapa. Bagai bunyi orang dikoyak harimau. Bercakap dalam keadaan tergopoh-gopoh. Digenggam takut mati. Bagai dakwat dengan kertas. Pedih sekali rasa hatinya. Perempuan yang suka berpergian. b. Dimakan mati emak.Bagai bertemu (= makan) buah si malakamo. diludahkan mati bapa. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Selalu dalam kekhuatiran. Bagai budak menyapu ingus. Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat. b. (Bandingkan dengan: Lalu hangus. b. Melanting-lanting bagai cacing kepanasan. sangat cocok. rahap = bungkus. Bagai bunyi cempedak jatuh. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Sesuai benar. Bagai bulan penuh mengambang di kaki awan. Bagai denai gajah lalu. Bagai dirahap kain basah. Serupa burak). Menggeliang-geliut (kerana kesakitan dan sebagainya). Orang lemah di bawah kuasa orang kuat. Ramai (= riuh) sekali. Bagai cacing kena air panas. Bagai beruk kena ipuh. Tak pernah bercerai. Bagai bunyi perempuan di air. Bunyi jatuh yang kuat. e. Bagai dihiris dengan sembilu. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. f. Bagai diikat dengan sehasta tali. (Peribahasa lain yang sama makna: Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi). Bagai bulan empat belas. Berteriak-teriak atau melolong dengan kuat. Banyak cakapnya dan sebagainya kerana mendapat kesenangan. Beroleh malu dalam sesuatu majlis. Bagai bertepuk sebelah tangan. Cembul dengan tutupnya. Bagai buntal kembung. Kecantikan wajah seseorang wanita. Bagai dulang dengan tudung saji. Seperti cacing kepanasan). Pekerjaan atau kejadian yang payah benar hendak disembunyikan. g. Seperti telap dengan tudungnya). bertandang dan sebagainya. d. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing mengulangi bangkai). c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. sekul = mangkuk yang diperbuat daripada tempurung kelapa. selalu gelisah (kerana susah. Bagai biawak mengulangi bangkai. tidak dimakan mati ibu. tak dikatakan mati bapa. malu dan sebagainya).

Perempuan hodoh berpakaian bagus. . Bagai ilak bercerai dengan benang. jawi = lembu. Pemberian yang tidak berfaedah. Kehebatan langkah seseorang pendekar. Bagai duri dalam daging. selalu berkeluh-kesah. Tidak tetap keadaannya. Bagai jawi terkurung siang. tiada sedar dirinya dibodohi orang. Bagai ikan lampam di ulak jamban. Bagai gelombang dua belas. Girang yang amat sangat. dikemudiankan dia menanduk. Bagai harimau beranak muda. b. Sesuai benar. Sesuatu hal yang selalu terasa tidak menyenangkan hati. Bagai empedu lekat di hati. orang-orang yang mengutip hasil daripada pekerjaanpekerjaan maksiat. galah = tombak atau lembing. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). lekas besar dan tinggi. c. Bercakap besar. Bagai galah di tengah arus. Bagai jawi ditarik keluan. Seperti telap dengan tudungnya). Bagai cembul dapat tutupnya. Bagai gulai lengkitang. belang puntung = merah kehitam-hitaman. Bagai emak mandul baru beranak. ilak = ukuran untuk menentukan lebar kain yang akan ditenun. Sangat gelisah kerana tidak bebas. Tiada semuafakat dalam sesuatu perbincangan. getahnya sangat menggatalkan. Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Hidung sudah rampung diatur orang). Rajin dan bersungguh-sungguh. Menggigil keras. Bagai jempuk kesiangan hari. lengkitang = siput. Bagai inai dengan kuku. rampung = rosak cuping hidungnya. Orang perempuan yang terlalu bengis. tuar = lukah. (Peribahasa lain yang sama makna: Dientak [hentak] alu luncung). geluk = timba daripada tempurung kelapa. Bagai diurap dengan daun katang-katang. Hendak menghilangkan kejahatan dirinya. putus tunggal = petir yang sangat keras bunyinya. Bagai gadis jolong menumbuk. Bagai gagak menggonggong telur. (Peribahasa lain yang sama makna: Merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban). Cembul dengan tutupnya. Sangat marah. Orang bodoh yang sombong. Orang bodoh yang tidak dapat diajak berunding. Bagai gembala diberi keris. Orang yang melarat hanya mengharap bantuan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai empedu lekat di hati). gelegar = bunyi bergemuruh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dialahkan oleh orang yang bodoh. katang-katang = sebangsa tumbuh-tumbuhan di tepi laut. Tiap-tiap perbuatan itu dirundingkan masak-masak sebelum dikerjakan. tetapi kebaikan yang ada padanya pun lenyap pula. Anak-anak yang subur tubuhnya. Bagai geluk tinggal di air. dimamah dulu baru ditelan.Bagai ditembak petus tunggal. keluan = tali yang dicucukkan pada hidung (lembu dan kerbau). Bersungut-sungut dengan tiada tentu sebabnya. Berjalan lambat dan lamban (perempuan atau orang yang gemuk). termenung-menung. kalah judi. Bagai jelongak kerbau rampung. Bagai gelegar buluh. melepaskan pucuk masing-masing. Bagai hantu makan dedak. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). (Biasa juga: Bak termakan lemang mentah). Bagai getah dibawa ke semak. kerana sakit atau susah. Bagai galah dijual. jelongak = selalu menengadah. Bercerai untuk selama-lamanya. kasih sayang yang terlalu amat. Bagai jawi belang puntung: didahulukan dia menyepak. Bagai enau di dalam belukar. Kebingungan. Bagai jawi makan. Terlalu miskin. Bagai itik pulang petang. Bagai haruan di dalam tuar. Menurut dengan tidak membantah. Bagai dulang dengan tudung saji.

b. Hidup dalam kemelaratan. Tidak berharga lagi. balur = dendang. Bagai kinantan hilang taji. Bagai kilat senja. Tidak pada tempatnya. Bagai tupai bergelut. (Bandingkan dengan: Memberi bunga kepada kera [monyet]). (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kambing dihalau [= diseret ke air]). mudah dianiaya oleh orang yang berkuasa. suka hidup beramai-ramai. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kapak naik pemidangan [= peminangan]). Bagai kucing dengan panggang (= balur). Sangat ketakutan. Bagai kayu lempung. Kehilangan akal. Bagai kambing dalam biduk. b. sentung pelalai = semacam guna-guna yang menyebabkan perempuan tiada beroleh jodoh. kinantan = putih belaka (ayam. Bagai kucing kehilangan anak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bagai kerbau runcing tanduk. kuda. Bagai kambing lepas ke parak. parak = ladang. Bagai kambing dimandikan pagi. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Bagai keli kena ketuk. Bagai kain menunjukkan corak bangsanya. Bagai kena sentung pelali. Bagai kacang direndang. Rupa dan gaya seseorang menunjukkan asal usulnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti rusa masuk kampung). kebun. c. tiada menanduk pun dikata orang menanduk juga). kerakap = sebangsa sirih tetapi tidak dimakan orang. Bagai kerakap tumbuh di batu (= atas batu). Bagai kera diberi kaca. Bagai kambing dijunjung. Bersungut-sungut dengan tiada tentu hujung pangkalnya. Bagai keluang bebar petang. Sangat ketakutan. Bunyi suara yang tak putus-putus. Ramai-ramai berkerumun. ditebuk kumbang tembus-menembus. lambat-laun disambar juga. Orang yang lemah.Bagai kacang direbus satu. . Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Bagai kucing main daun. kurang cukup alat (= kepandaian) untuk mengerjakan sesuatu. d. bebar = terbang. Rahsia yang tiada dapat disembunyikan. Bagai kambing menanduk bukit. Bagai kuau mengigal (= menyesar). Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan. Pantang elang dengan ayam. Melonjak-lonjak kegirangan kerana mendapat untung. Bagai kapak naik cerana. Bagai kelip-kelip terbang malam. cerana = tempat sirih. Bagai kambing harga dua kupang. kayu lempung = kayu ringan dan lunak. Tingkah lakunya seperti anak-anak. Ketangkasan sikap dan kuat bunyi suaranya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bingung. Gadis yang tak mahu bersuami. Orang yang sudah terkenal kejahatannya. Bagai kerbau terkejut oleh gong. Bagai kucing dibawakan lidi. Bagai kambing dihalau (= diseret) ke air. lambatlaun disambarnya juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau [= lembu] tanduk panjang. Memilih makanan dengan sesuka hati. menyesar = menguak. Sepantun elang dengan ayam. Seperti elang menyongsong angin). Bagai api dengan rabuk. Jerit pekik orang yang penakut. Kehebatan rupa seseorang. bagai petir tunggal. (Peribahasa lain yang sama makna: Kera dapat bunga). dan sebagainya). kuau = sejenis burung. Pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Seperti rabuk dengan api). Tercengang-cengang kehairanan. c. tanduk patah bukit tak runtuh.

Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). melihat air hujan turun keruh. Hairan melihat orang yang berketurunan baik-baik berkelakuan tidak senonoh. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagaimana bunyi gendang. Bagaimana tidak menggigit telunjuk. Bagai empedu lekat di hati. Sukar dicari. sesuatu itu menurut asalnya. Bagai kucing main daun. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). Bagaimana perintah. c. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Ayam bertelur di atas padi). terlepas daripada sengsara. Membuat sesuatu pekerjaan dengan cepat dan ghairah. begitulah yang diturut. begitulah tarinya). bagaimana aksi begitulah reaksinya. Bagai lepat dengan daun. Bapa burik anaknya tentu rintik). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai kuku dengan isi (= daging). Anak-anak yang subur tubuhnya. Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. Bagai kucing menjemput api. lekas besar dan tinggi. Bagaimana pemuda-pemuda tidak berulang-alik di dekat rumah. Bagai lesung dengan antan. (Biasa juga: Macam lukah. Hidup senang dan mewah. bagaimana aksi begitulah reaksinya. Sangat rajin.Bagai kucing lepas senja. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak menurut baka bapanya. Selalu hendak makan saja. Bagai langau mengerumuni bangkai. Bagai lebah menghimpun madu. baluhan = batang yang sudah berlubang seperti gendang. tak penuh air. sesuatu itu menurut asalnya. Bagai limau masam sebelah. Bagai kuau mengigal [= menyesar]. Bagai lukah. Bagaimana hari takkan hujan. baluhan kulit ada di batangnya. tak ada kenyang-kenyangnya. Bagai kucing tidur di bantai. tak kenyang-kenyang oleh air). Bagaimana tepuk begitulah tarinya. d. begitulah tarinya. begitulah yang diturut. Bagai empedu lekat di hati. Orang ramai yang riuh-rendah bunyinya. bagaimana contoh begitulah gubahannya. Bagai inai dengan kuku). Bagaimana pohon tiada akan tumbang dipanah halilintar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai kuku dengan isi [= daging]). begitulah dituai. Bagai tupai bergelut. Bagai lalat cari puru. (Biasa juga: Kambing putus tali). Anak menurut baka bapanya. merasa senang. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. Bagai kucing takut akan balur. . Selalu pergi bertamu ke rumah orang dengan tiada tentu saat ketikanya. Bagaimana ditanam. Seperti elang menyongsong angin). jika tidak kerana perawan cantik ada di situ. b. b. pemerunan = tempat membakar sampah. penjolok tinggal di atas). Bagaimana kumbang putus tali. katak betung dalam telaga berteriak selalu. (Peribahasa lain yang sama makna: Yang dijolok tiada jatuh. bagaimana contoh begitulah gubahannya. Sangat sesuai. Berbuat jahat dibalas jahat. Bagaimana bunyi gendang. Bagaimana rupa begitulah bayangnya. Berbelok kucing main daun. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Orang yang bersahabat dengan orang jahat akhirnya akan ikut terlibat juga dalam kejahatannya. jika tidak kerana bunga kembang di taman. Bagaimana perintah. berat sebelah. Lelaki yang takut kepada perempuan. bagai kacang tengah dua bulan. Bagai lobak di pemerunan. tentulah perbuatan itu mendatangkan syak wasangka pada orang banyak. bantai = daging binatang yang disembelih. Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar. b. Kehebatan rupa seseorang. Bagai inai dengan kuku. berbuat baik dibalas baik. Amat cepat. Bagaimana acuan begitulah kuihnya.

melulutkan = menggosok tubuh dengan pelutut. Ingin sekali. kaitan jangan serkah). Melawat sesuatu tempat tetapi hanya sebentar saja. Bagai mencencang air. tepung jangan terserak. Pemberian yang tak kelihatan. Perbuatan yang sia-sia. Bagai memakai baju pinjaman. diludahkan mati bapa. ditelan mati emak. tanah jangan lekuk. Bagai mendapat cincin ijuk. Tak dapat diberi ajaran atau nasihat. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. Membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai mencari belalang di atas akar). Bagai menjaga permata intan ketika dicanai. . Sesuatu keadaan yang menyebabkan serba salah. pesuk = berlubang. Bagai mengangkut batu di bencah. Bagai mengatai tunggak (= tunggul). kesisipan = kemasukan duri dalam daging. Mengharap sesuatu yang belum tentu. Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati sekali. Bagai membelah betung. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan terpaksa. jebat = sebangsa kasturi. Mendengar nasihat yang baik.Bagai melepaskan batuk di tangga. Bagai mengepal pasir kering. Sangat benci. Bagai melihat ulat. Bagai mencari belalang di atas akar. Bagai mengail kucing hanyut. Bagai melulur bersitungging. dalam keadaan yang seba salah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai menambah gelang bini. Berasa senang kerana terlepas daripada kesukaran. dimakan mati bapa. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Mandi dalam cupak). Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. Bagai menggelikan induk ayam. Bagai melihat asam. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). Bagai menumbuk padi hampa. b. Bagai menjenguk jerat sial. Memberanikan orang penakut. orang yang gemar berjalan-jalan. (Peribahasa lain yang sama makna: Indah khabar daripada rupa). tidak dimakan mati ibu. Menyuruh orang yang enggan melakukan pekerjaan. Bagai mencari kutu di dalam ijuk. Tali jangan putus. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo. rasa kendur ditegangkan. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati sekali. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Pendirian yang berat sebelah. buluh jangan pukah). Pemberian yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bagai memegang buah kepantangan beruk. (Bandingkan dengan: Ular biar mati. Bagai melulutkan jebat pada kerbau. Bagai menampung air dengan limas pesuk. Pekerjaan yang sia-sia. Tidak pada tempatnya. Bagaimana menanti arah hanyut. Memberi nasihat kepada seseorang yang tiada menjawab. (Peribahasa lain yang sama makna: a. akan dilangkahi tinggi. Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang berbagai-bagai fikirannya. Bagai melompati pagar tiga hasta: akan dilompati rendah. limas = takir. Bagai melulus baju sempit. (Peribahasa lain yang sama makna: Membandarkan air ke bukit). tepung jangan terserak. bencah = paya. Bagai menelan mestika embun. Melakukan pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Mendapat barang yang tidak berguna. bagai terbuang kesisipan. sehingga canggung kelihatannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Memijakkan betung sebelah). Bagai menghitung bulu kambing. Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Kasih sayang yang tidak ada taranya. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia.

Bagai menyukat anak ayam. Bagai menyandang galas tiga. d. Menggantang anak ayam. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. Menggantang asap. Bagai mestika embun. masuk empat keluar lima. (Bandingkan dengan: Seperti pahat dengan penukul). Bagai nangka masak menyesak sarungnya. Seperti panji-panji dituip angin). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai pahat. tidak ditukul tidak makan. c. menyesah = memukul. Bagai perempuan membawa perut. mengukir langit). Hati bagai baling-baling. (Bandingkan dengan: Lampu kekurangan minyak). b. Gembira kerana mendapat barang kesukaannya. Pekerjaan yang ringan. punggur = tunggul. mengukir langit). Bagai pancang digoncang arus. tali sabut tiada tergolok. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai meramas biji cempedak. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai menelan mestika embun). perian = tabung bambu untuk membawa air. Amat cepat. Melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Menghadapi orang yang pandai berdolak-dalik. Mengeluarkan belanja dengan tidak tentu dalam sesuatu pekerjaan. Bagai pelita kehabisan minyak. b. Percakapan yang tak pernah habis. Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyandang lukah tiga). Bagai menyesah kain dapat. Bagai perahu karam sebelah. Bagai perian pecah. Bagai rambut dibelah tujuh (= seribu) . (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai nangka masak gugur). Bagai menyukat anak ayam. pangkal lesap. b. Bagai puyuh laga. Barang pinjaman yang dipakai dengan sekehendak hati saja. Melakukan pekerjaan yang sulit. Tertawa dalam kesusahan. berat sebelah. Rupa seseorang yang tambun. masuk empat keluar lima. Bagai parang buruk. tetapi sukar melakukannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sedikit (= kecil) sekali. Melakukan pekerjaan yang sulit. Tidak berseri-seri lagi. Bagai pintu tak berpasak. Sesuatu yang membahayakan. Jatuhnya orang yang gemuk. Bagai punggur rebah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai limau masam sebelah). Bagai nakhoda kasap: hujung hilang. perahu tak berkemudi. Perempuan yang suka bercakap banyak. inikan pula hati orang. Bagai nangka masak gugur. Menggantang asap. e. Bekerja hanya kalau diperintah. Jatuhnya orang yang gemuk. Senang hidupnya. Bagai ombak purus. Bagai puyu di air jernih. Sebagai pimping di lereng bukit. Suara riuh-rendah. tiada berdaya. Bagai perempuan bunting bertemu idamannya. Mendengar nasihat yang baik. Orang yang buncit perutnya. Anak sungai lagi berubah.Bagai menunjukkan ilmu kepada orang menetek. Bagai murai dicabut ekor. Baling-baling di atas bukit. galas tiga = tiga bungkus dagangan. Lemah sekali. Menggantang anak ayam. Tidak berkuasa melakukan pekerjaan kerana terlalu lemah. Suara yang tidak merdu. Bagai pucuk (enau) dilancarkan (= diluncurkan). Bagai pucuk pisang didiang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai si mandul mendapat anak). Bagai panas mengandung hujan. c. Bagai menyukat belut hidup.

Bagai sepatung mandi. Ingin melakukan pekerjaan yang mustahil. Anak angkat yang boleh diperlakukan sesuka hati oleh ibu atau bapa angkatnya. Berjalan miring. Bagai tabut keling: di luar berkilat di dalam berongga. Bagai si buta pergi bergajah. Bagai susu dengan sakar. Bagai si mandul mendapat anak. Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya. Bagai serangkak tertimbakan. Bagai tanduk diberkas. sesuatu yang digunakan pada waktu perlu saja. Bagai si pekak tertanya-tanya. Bagai rotan. sakar = gula. tagar = guruh. begitu yang hilang begitu pengganti. asal berinsang dicucuk belaka. Pekerjaan yang sia-sia. Bagai tidur di atas miang. Bagai tagar di Pulau Sembilan. Bagai terung terantuk ke dinding. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai perempuan bunting bertemu idamannya). Yang diganti sama dengan yang hilang. tungkahan = kayu landasan di dapur. berbelut = menangkap belut. Bagai timun dendang: di luar merah di dalam pahit. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai mengepal pasir kering). bergajah = menangkap gajah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai sambau di tengah jalan). Bagai sumpit dihentakkan. Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat). Bagai sambau di tengah jalan. Usaha yang tidak bersungguh-sungguh. Bagai si lumpuh hendak merantau. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]. Datang berkunjung sebentar saja. Gembira kerana mendapat barang kesukaannya. Cakap terlalu tinggi dan sombong. (Bandingkan dengan: Bagai bunyi siamang kenyang). Sangat ingin mendengar khabar. Bagai si kudung pergi berbelut. Bagai air titik ke batu). Malu yang tak dapat disembunyikan. Tubuh seseorang yang terlalu dingin. b. kalau tidak surut ke tanah. Sangat susah hati kerana kekurangan barang-barang keperluan. Bagai rupa tungkahan. Pekerjaan yang sia-sia. tengguli = air gula. Bagai sambau di pintu kandang. Orang yang rajin bekerja. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai si buta pergi bergajah). Mulut manis hati busuk. Bagai si kudung beroleh cincin. dibuat tengguli. Bagai siamang kurang kayu. Sebentar amat. Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang berbagai-bagai fikirannya. Tiada memilih (makanan atau perbuatan). Bagai tanduk bersendi gading. Kasih sayang yang boleh ditinggal-tinggalkan. tembilang = alat penggali lubang. bersetujuan benar. Bagai tikus membaiki labu. guntur. Bagai tokak lekat di kening. Bagai tembilang bagai penggali. serangkak (sirangkak) = ketam kecil. Bagai tekukur mengikut kata. Tidak sepadan. . Bagai tulang dalam rongkongan. Sangat buruk. Bagai semut penghimpun melukut. tokak = kudis besar. Sangat musykil.Bagai rasa batang pisang. Bagai tulisan di atas air. Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat). Bagai sayang kaki pada terompah. Orang yang gemuk dan lembam. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. Sangat gelisah. Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: Terpijak bara hangat). Baik di luar tetapi jahat hatinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai rupa tokak dibasuh). Sangat buruk. kalau mujur tiba di balam. Bagai rupa tokak dibasuh. Sangat padan. Bagai tanah pelempar balam.

. Sementara belum ada yang lebih baik. Bagai udang bertahi di kepala. banteng = lembu. Bagai ular dengan legundi (= lenggundi). Bagai wau putus teraju. Bahaya tumbuh. (Peribahasa lain yang sama makna: Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli). Baik membawa resmi padi. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar]. Dengan sukarela. berat sebelah. Berbuat pekerjaan cabul (terutama pada orang yang seharusnya mesti diperlindungi). Tinggal berserah kepada nasib saja. pelak = panas. rosak dan sebagainya). daripada membawa resmi lalang. toman = sebangsa ikan sungai. umang-umang = ketam di laut. Sementara mendapat rotan. Orang yang suka menolak sesuatu pemberian yang baik. Ketika menderita merendah diri meminta tolong. sebangsa kapal. Kehebatan rupa seseorang. Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah keturunannya (asal usulnya). Tidak sombong. banteng terambau. hendakkan dedak. Orang yang suka berpakaian bagus tetapi bukan miliknya sendiri. Bajak patah. sengketa habis. gerah. hendakkan gendak. Bahasa menunjukkan bangsa. bagi laki (= suami). Baik membawa resmi ayam betina. Baik berjagung-jagung. Bagai kucing main daun). tetapi kemudian mendatangkan kesusahan. Perselisihan sesama sendiri hilang apabila berlaku sesuatu malapetaka. pelak lepas gatal pun datang. Bagai perahu karam sebelah). Sangat terpikat kepada kekasih. b. meskipun berguna. Bajak sudah terdorong ke bencah. Bagai tunggul dihias. Sesuatu yang tidak tetap (lekas berubah. ajung = jung. Rupa yang buruk. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. Bak ajung berat sebelah. Bak anjing tersepit. Sementara menanti padi masak. b. Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli. Bagai limau masam sebelah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b.Bagai toman makan anak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kemalangan yang datangnya silih berganti. supaya tidak ada bencana. Orang yang sentiasa berhutang. resmi = sifat. Tidak serik. tuntung = hujung yang runcing. Benda yang diperoleh. sementara padi belum masak. b. supaya selamat dalam hidup. berjagungjagunglah dulu. hati menyokong. dan gemar berbuat pekerjaan buruk. akar-akar pun jadilah). Anjing terpanggang ekor. tidak dengan dipaksa. Sangat cepat. Bak cetus api. Layang-layang putus talinya). maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai tuntung jarum dilaga. Bagai umang-umang. Laksana layang-layang putus teraju. Orang yang berbuat baik kepada kita dengan harta kita sendiri. Bagai anjing tersepit di pagar). Bak mandi di air kiambang. Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah keturunannya (asal usulnya). Bahu memikul. rendah diri. Baji dahan membelah dahan. Orang yang lemah selalu menderita. meninggikan diri kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah tak dapat ditarik kembali. legundi = sejenis tumbuhan. Bagai padi. Bagai tupai bergelut. terambau = masuk jurang. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. daya upaya sudah tiada lagi. Bajak selalu di tanah yang lembut. terlepas daripada kesusahan. b. Lebih baik merendahkan diri.

Bangsar balur liat. Pendirian yang tidak tetap. perkutut. Bak tengguli ditukar cuka. balur = kulit keras. . gadung = ubi hutan. Bak menanti orang dulu. Bakar tak berapi. b. Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. maksud jahat yang tersembunyi. Tidak disangka sedikit jua. Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya. Bak rasa ubi pula gadung. Pekerjaan yang sia-sia. lebuh = jalan raya. bangau. Dalam kesempitan. badak minta aku daging. putus tali dia berdiri. Bangau. cinta dengan diam-diam. murid kencing berlarian. (Peribahasa lain yang sama makna: Terbit air kerana dipercik. Keburukan orang hendak ditutup. Pertukaran yang amat bertentangan. bak melalah orang kudian. Baling-baling di atas bukit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bakal lesung tak dapat dijadikan balok. dianduh = ditarik dengan tali. gombang = elok. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya. Lelaki tua beristerikan perempuan muda. b. Mungkir janji. Balam dengan ketitiran. Sudah terlambat. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. baling-baling = penunjuk angin. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak rasa kuda pula kukuran). Bak orang gombang di lebuh. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. terbit minyak kerana dikempa). Sengaja mencari kesusahan. Kesilapan pada mula-mulanya merosakkan pekerjaan seterusnya. Bak pinang dianduh. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan. Congkak di tengah jalan tetapi rumah tangganya tidak sempurna. Balik belakang lain bicara. Seperti panji-panji ditiup angin). melalah = mengejar. d. Seorang perempuan dicintai oleh dua orang lelaki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sebagai pimping di lereng bukit. daun muda. Bakarlah air ambil abunya. Air mata yang bercucuran. (Peribahasa lain yang sama makna: Bakar air hendakkan abu). Iri hati kerana melihat kelebihan seseorang. Bakar air hendakkan abu. Selalu bertengkar. Orang yang degil. lahad = lubang kubur. Bagai pancang digoncang arus. Bak ras kuda pula kukuran. anak sasian = murid. maka muridnya makan berlari). minta aku leher. Balam dua sesangkar. Pekerjaan yang sia-sia. lalap = ulam. badan sudah tua. Cinta tidak dengan sebenarnya. Bak rasa di liang lahad. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak.Bak manik putus tali (= pengarang). Bala lalu dibawa singgah. bak guru bak anak sasian. Guru kencing berdiri. Bandot tua makan lalap muda. c. Bakar tak berbau. tidak dimakan mati ibu. badak. keburukan sendiri dibiarkan terdedah. dicampak sayang. Bangkai gajah bolehkah ditutup dengan nyiru? Bangkai gajah busuk di hutan hendak ditanam. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. diludahkan mati bapa). b. bandot = kambing jantan. Kalau guru makan berdiri. Bak nyiru bak tampian. Bakar tiada hangus. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. ketitiran = merbuk. Hati bagai baling-baling. pekung di kaki sendiri dibiarkan meroyak. Bandar terbuka dagangan murah. tidak percaya. dalam keadaan yang seba salah. pekung = tokak. Sangat degil. meroyak = merambat ke kiri ke kanan.

Baru hendak bertunas sudah dipetik. maka dia sendiri kelak akan mendapat kesusahan. Barang di mana pun pantat periuk itu hitam juga. Banyak pengalaman. Bapa burik anaknya tentu rintik. tangan pendek dihubung tak sampai. (Biasa juga: Ramai beragam. Banyak air sedikit minyak. Barang siapa yang berketuk. bangsat = miskin. Keinginan terlalu amat. Janji hendaklah ditepati. Belum lagi cukup umur sudah hendak berlagak seperti orang tua-tua. b. lepang = sejenis pohon. Siapa yang mencari jalan hendak menjatuhkan orang. Menderita kemalangan sehingga barang yang sudah dimiliki hilang. Perempuan janda yang lebih cantik daripada semasa gadisnya. Cuma derajat (darjat) dan kedudukannya saja yang berlainan. Baru dianjur. (Peribahasa lain yang sama makna: Baru bertunas sudah dipetik. ialah yang bertelur. masakan boleh hidup). Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendirisendiri. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. banyak orang banyak ragam. sudah tertarung. sedikit sedang. Anak menurut baka bapanya. Kedudukan yang tidak sama antara orang biasa dengan orang yang berpangkat. Banyak makan garam. Siapa yang berasa bila disindir maka dialah yang bersalah. tanam padi lalang yang tumbuh. Di mana pun juga kesalahan tetap kesalahan. siapa bertelur). lamalama matilah pokok. tentulah mustahil. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa yang berkata harus berkota). Barang tergenggam jatuh terlepas. lepang sudah hendak memanjat tiang. . Baru belajar duduk. Banyak udang banyak garam. Nasib tiap-tiap orang serupa saja. Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran. Membuat pekerjaan yang lebih daripada yang tersanggup. masakan boleh hidup. sesuatu itu menurut asalnya. tetapi tidak ada daya upaya. dialah yang akan terperosok ke dalamnya dulu. Batang jangan dibongkar-bongkar. petap = mengeringkan sesudah dibasahi. minyak juga di atas. lain rotan lain akar. Bangsa teling tipis. mengamang = menakut-nakuti. Berharapkan sesuatu benda daripada orang yang bakhil. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa berkotek. tak dapat tidak berani melawan juga. tentulah berani berbuat.Bangsa bermuka papan. Bagaimana rupa begitulah bayangnya). (Peribahasa lain yang sama makna: Tahu di asin garam). makin banyak orang makin banyak pula pendapat dan kemahuannya. Batik Semarang. tekap. Barang siapa menggali lubang. Banyak tukang di mata dan di mulut. Orang yang lekas marah. Pandai berkata-kata saja tetapi tidak pandai mengerjakannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Barang yang jauh hendak dicekau. itulah kota. sedikit tukang di tangan. Banyak habis. Bangsat tak tahu disukarnya. Baru bertatih hendak berlari. takutkan cacing di bawahnya berlingkar. Berpenat lelah membuat sesuatu pekerjaan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Tentang membelanjakan wang. Basuh tangan petap abu. tersembam. Berani berkata. bagaimana contoh begitulah gubahannya. Basah kuyup mandi peluh. Baru bertunas sudah dipetik. Tidak bermalu. Barang siapa berani mengamang. Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat kemalangan. walaupun sama boleh dibuat lekar. Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran. Orang bodoh yang tak tahu akan kekurangan dirinya. makin dicuci makin terang. Barang yang dikata. rimbun menyelara).

jangankan hati manusia. Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah diri. Tanggungan yang sangat berat. Berbuat sesuatu melebihi kemampuan sendiri. Beban berat senggulung batu. Berbuat sesuatu atas belanja orang lain. (Bandingkan dengan: Batu bulat tak bersanding). . periuk yang melebih-lebih. lama-lama tajam juga). Bawa resmi padi. Belalang disangka elang. atas angin = jurusan dari mana angin datang. Belum cukup umur sudah hendak beristeri. Orang bodoh (= hina) hendak berlaku sebagai orang besar (= pandai-pandai). Belayar ke (di) pulau kapuk. Tiada pernah lupa. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. Bau cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Berkata benar. baik dikerjakan dengan pimpinan orang yang telah berpengalaman. Nasib yang malang. berjalan dengan yang tua. Anak gadis yang sudah besar. damping. Batu direbus masakan empuk. Bayan di tangan habis terlepas. Tidur. makin berisi makin tunduk. Batu kecil berguling naik. Orang biasa menjadi mulia kerana harta. Orang yang keras hati dapat dipujuk dengan perkataan yang lemah-lembut. Punggung lading kalau diasah. Orang yang suka berpindah-pindah pekerjaan itu tidak mungkin mencapai kemajuan dalam hidupnya. kata belalang: akulah 'lang!). Segala pekerjaan. Orang yang tidak mempunyai perasaan takut. (Bandingkan dengan: Di tempat tiada 'lang. Belalang hendak menjadi elang. biasanya jarang terkena tipu. makin berisi makin rendah. hati yang keras lidah pelembutnya. apa pula hubungan nyawa. terutama tentang perempuan muda yang memakai wangi-wangian.Batu bulat tak bersanding. Tiada pernah melihat sesuatu yang lebih. Belalang dapat menuai. Amat busuk sekali. Bau malaikat terhempas. Batu yang selalu bergolek itu tak dilekati lumut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belanga kurang. Baunya setahun pelayaran. Orang yang mahir dalam undang-undang. Belah dada lihatlah hati. Bayang-bayang disangka tubuh. (Bandingkan dengan: Seperti buah padi. Batu pun empuk. Orang bodoh tak dapat diberi ajaran. Lekuk batu dititik air selalu. Bau busuk tidak berbangkai. Batu yang selalu bergolek di dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Beban sudah di pintu. Perkataan yang lemak manis dapat menawan hati yang keras. Celaan (fitnah dan sebagainya) yang tidak benar. Belayar atas angin. jangan seperti lalang. orang mulia menjadi hina sebab tiada berharta. Belayar bernakhoda. sudah hendak berumah tangga. berkata dengan yang pandai. Bayang-bayang tidak sepanjang badan. sanding = dekat. Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. yang lahir serupa dengan yang batin. senggulung = kain (sabut dan sebagainya) yang digulung dan ditaruh di kepala untuk mengganjal barang yang dijunjung. sebaliknya orang lain pula yang bersusah payah. Batu yang keras air pelekuknya. Harum sekali. Batu hitam tak bersanding. Berpadanan dengan tenaga. makin lama makin tinggi). nescaya akan menjadi pandai juga. Mendapat keuntungan tidak dengan sengaja. batu besar berguling turun. Orang yang berhak tidak mengambil berat. b. Bayang-bayang sepanjang badan (= tubuh). Walaupun kelihatannya lemah tetapi sukar mengalahkannya. Bekas tertarung lagi terkenang.

Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat kemalangan. Belum betul membilang jari. Perkara yang sudah terang. Ke sungai sambil mandi. Belum berkilat sudah berkilau. Belum bertaji hendak berkokok. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum betul membilang jari. Belum tahu baik buruk. Hendak melakukan sesuatu tetapi alat syaratnya belum ada. Beliung yang besar hayun. Belum tahu di masin garam. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum bergigi sudah hendak menggigit). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum menetas sudah dibilang). b. biduk hilir. menuju) pulau. Berkayuh sambil ke hilir. Sekali membuka pura. d. Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas. Belum memperoleh sesuatu yang dikehendaki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sangkap = genap.Belayar mengadang (= menentang. Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit berdiri. lantai dan sebagainya. Sambil menyelam minum air. Belum ada keputusan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum duduk berlunjur dulu. sudah tertarung). (Biasa juga: Belum duduk telah berlunjur atau sudah mengunjur atau hendak berlunjur). Belum berilmu sudah hendak menyombong. Belum ada pengalaman. Belum dipanjat asap kemenyan. Belum bergigi sudah hendak menggigit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. ajun = maksud hendak (berbuat. Apabila sudah berbudi barulah ada tanda balas. Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit berdiri). bulan sangkap tiga puluh. dua tiga pulau terlampau). Belum beranak sudah ditimang. Belum sekuku. b. Besar cakap tetapi hasilnya sedikit. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya. Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas. Belum beranak sudah ditimang). Belum tahu lagi. Orang yang arif dan rajin. Belayar sambil memapan. sudah hendak berkuasa sendiri). Belum beranak sudah berbesan. dua tiga hutang terbayar. Berkayuh sambil bertimba. kecil makannya. Belum ditumbuk belumlah bengkak. g. sudah hendak berkuasa sendiri. Belum tahu di pedas lada. merapat sambil belayar. sudah hendak berkuasa sendiri. . Belum beranak sudah berbesan. Hendak berlagak seperti orang tua-tua. nasi masak. Hendak berlagak seperti orang tua-tua. Belum berkuku hendak mencubit (= menggaruk). i. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya. Belum pandai membuang hingus sudah hendak berjuang lidah. sudah bergirang hati lebih dulu. Belum diajun sudah tertarung. (Peribahasa lain yang sama makna: Baru dianjur. uri = tembuni. Tiap-tiap perbuatan (pekerjaan) mestilah ada tujuannya. ayam sedang berlaga (= disabung). Sambil berdendang. Sambil berdiang. berlayar sambil memapan. belum dipanggil sudah datang. Sekali merengkuh dayung. Merapat sambil berlayar. f. Belum kahwin. h. berjalan dan sebagainya). Belum menetas sudah dibilang. Belum disuruh sudah pergi. e. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum tahu di masin garam). Belum betul membilang jari. memapan = memasang papan untuk dinding. Amat sedikit. Hendak berlagak seperti orang tua-tua. Belum beranak sudah berbesan. cukup. b. Belum ada pengalaman. Belum bergigi hendak mengunyah. b. Belukar sudah menjadi rimba. Belum tahu laba rugi. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya.

Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. Berani kerana benar. Belum ada keputusan. Berair kerongkongan. Belum tahu lagi. Berani hilang tak hilang. Sikap yang tidak adil. bersenangsenang kemudian. Barang siapa berani menganjurkan. (Biasa juga: Nak bembam bukan terung). Mendapat kesusahan (kecelakaan dan sebagainya) kerana salahnya sendiri. Bembam bukan terung. benang arang = benang yang dipakai tukang kayu untuk menggaris. Belut pulang ke lumpur. harus berani bersusah payah dahulu. rengkiang disunu. berani pegang berani tanggung. Sepandai-pandai orang. Ketangguhan bersatu padu. b. tuarang = musim kemarau. ayam sedang berlaga [= disabung]). Mengikut ajaran yang salah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beraja di hati. mencit = tikus. Melakukan sesuatu tidak menurut aturan yang biasa. Sebab takut akan bahaya yang kecil keuntungan yang besar dibuangkan. bersultan di mata. Sepandai-pandai tupai melompat. Tidak menepati janji. Belum tentu hilir mudiknya. Mendapat rezeki.Belum tegak hendak berlari. sekali gawal [= terjatuh] juga. Siapa yang berani akhirnya akan menang juga. takut kerana salah. Supaya mendapat kesenangan kelak. Belum tentu hilir mudiknya). bembam (membembam) = membakar di dalam abu panas. ada kalanya salah juga. rengkiang = lumbung. Berani menjual berani membeli. Belum tentu hitam putihnya). tidak dapat diperlakukan dengan sesuka hati. Kembali ke asalnya. kerongkongan = pembuluh nafas. jarum pun tidak menelusnya. bersakit-sakit dulu. c. raja di mata sultan di hati). sunu = bakar. ayam sedang berlaga [= disabung]. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. harus berani mengerjakannya. Belut jatuh ke lumpur. Beranak kandung. Benang bercerai-cerai bukannya kain. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum tahu lagi. c. raja di mata sultan di hati). telus = celus. tetal = padat. beralih cakap di balik lidah. b. Menurut kehendak hati sendiri. bersultan di hati. beraja di hati. Belum tentu hilir mudiknya. dek rapat tetal tenunan kain. (Peribahasa lain yang sama makna: Misai pulang ke bibir). Jangan mencabuli rumah tangga orang. Belum tentu si upik si buyungnya. buah sengkuang sebesar betis. Bengkok batang bengkoklah bayangnya. ayam sedang berlaga [= disabung]. Bertindak kerana berada di pihak yang benar. Bandingkan dengan: Belut jatuh ke lumpur). Khabar angin yang dilebih-lebihkan. Menceritakan kelebihan diri sendiri. Benci akan mencit seekor. Belum tentu hitam putihnya. Belum ada keputusan. Bersultan di mata. Belut kena ranjau (= getah). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum tahu lagi. Nafsu-nafsi. Senang sekali. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun. b. Benang arang orang jangan dipijak. Beranak tiada berbidan. bersultan di mata. termasuk juga ke dalam pukat. Berakit-rakit ke hulu. termasuk ke dalam pukat juga). Menuruti kehendak hati sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. ada bersudu daun lalang. Beraja di hati. Belum tuarang panjang. Nafsu-nafsi. Belum ada keputusan. berani mati tak mati. berenang-renang ke tepian. . Beraja di mata. b. beranak tiri: ada bersudu daun labu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Beralih kain di balik rumah.

Berbisik kedengaran. Berbudi bagai pisang lebat. Jika mengerjakan sesuatu hendaklah dimulai dari permulaan. Berbaur bagaikan muntah. mati bersebab. Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri. membilang daripada esa. ringan sejinjing. Kehebatan rupa seseorang. kemudian ditimbulkan kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Ringan sama menjinjing. Berarak tidak berlari. begitulah panjang selimut. alang = tengahtengah. Sanak saudara. Berbenak ke empu kaki. Mengandung tetapi selalu keguguran. Berarak ke tebing. Seseorang yang bekerja setengah jalan kerana malas atau kerana kesibukannya. terlebih susah juga orang yang menderita kesusahan itu. yajud wa majud = suku bangsa yang akan membinasakan dunia apabila telah hampir kiamat. besar dan dalam lagilah dada manusia. Kerja yang dipaksa biar berapa ringan sekalipun akan terasa berat juga. Jarak yang sangat dekat. berat juga bahu memikul. Berbelok kucing main daun. begitulah panjang selimut). bercerai bagaikan demam. Berani dengan membuta tuli. Kesusahan yang silih berganti. Berbuat di alang tahun. (Peribahasa lain yang sama makna: Berapa panjang lunjur. Mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Mengaji daripada alif. Selalu merasa khuatir. ringan sama dijinjing. mengaji dari alif. Berbuat kerja seperti Mak Judai. Berat sepikul. Berapa berat mata memandang. air hangat direnanginya. Tidak dapat berkata-kata kerana tembelangnya sudah pecah. Berat sama dipikul. Pekerjaan yang dilakukan dengan enggan akan terasalah beratnya. Berapalah tajam pisau parang. Suka duka sama-sama ditanggung. berarak = berjalan. . (Bandingkan dengan: Berdua mendatangkan perbantahan). Berapa panjang lunjur. Hati manusia tak dapat diduga. Berbunga sama berbunga: yang lain berbuah. Berbulu mata melihat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai melihat ulat). berbuat = maksudnya: turun ke sawah atau ke ladang. Berbalik-balik bagai kuda tercirit. berat sama memikul). senduk pengedang = senduk pencedok air panas dari periuk. Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Jauh bau bunga. Berbaur pangkal perceraian.Berani senduk pengedang. Berbilang dari esa. kata berpangkal). Tidak peduli baik atau jahat. hujan berpokok. dekat bau tahi [= kencing]). Berbukit di balik pendakian. Berbuat kerja seperti yajud wa majud. berimbau kelampauan. Berat beban yang sedikit dek hati sakit. Berapa susah kita melihat kesusahan orang lain. Jika terlalu karib mudahlah timbul perselisihan. dia tidak. Berbunyi batu berbunyilah dia. belayar di luar musim. b. Mulut itu lebih tajam daripada senjata. Sangat benci. Perkara yang sudah diputuskan. Berapa panjang sarung begitulah kerisnya. tajamlah lagi mulut manusia. sakit bermula. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seseorang yang beroleh bencana kerana menggahkan dirinya. Berapalah besar dan dalam laut Kalzum. Bekerja bersama-sama yang menggirangkan hati. berbudi = maksudnya: mengggahkan diri. Bagai kucing main daun). Selalu membengkalaikan pekerjaannya. Bagai kuau mengigal [= menyesar]. bekerja gotong-royong. bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar. Berat hati beratlah tulang. Baik buruk sama-sama dipikul.

Berenyai bak hujan pagi. kerana ia juga dalam keadaan yang serupa. bersuluh di bulan terang tertawa harimau. Pekerjaan yang memberi untung kepada orang lain. Hidup dalam kemelaratan. Bergelanggang di mata orang banyak. berpaut sejengkal tali. ketika dalam kesusahan. Tidak mungkin timbul perselisihan kalau hanya seorang diri. temiang tak dapat. Berek-berek laga siang. Bercermin di air keruh. berek-berek = burung yang suka berkawanberkawan. Bercintakan geliga di mulut naga. malam sekelelapan. Mencontohi perbuatan yang kurang baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi segala menjadi). Bekerja atau bercakap lambat-lambat. Duduk berleka di rumah perempuan jahat. bertiga terbuka. (Peribahasa lain yang sama makna: Duduk sama rendah. Bercampur dengan orang pemaling. Berendam sesayak air. (Peribahasa lain yang sama makna: Bergantung [di] rambut sehelai). berkata malam mendengar-dengar). jema = orang. temiang = sebangsa buluh tipis. (Peribahasa lain yang sama makna: Bergantung sehasta tali). Bergantung (di) rambut sehelai. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. mustahil akan menggigit jema. Membuat pekerjaan yang sia-sia. tabuhan = tebuan. silap lidah jiwa hilang. Bergantung pada akar lapuk. badan luka-luka. Mengharapkan sesuatu yang mustahil. berdiri [= tegak] sama tinggi). Mendapat kesusahan (kecelakaan) kerana takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak patut ditakutkan. duduk sama rendah. berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. Tidak memperolehi pertolongan daripada saudara sendiri. bercabik kain bolehlah. Bercabik kulit belumlah tentu. Terang atau nyata sekali. Orang yang mampu (= kaya. Menunjukkan kepandaian di depan orang yang bodoh. Bercakap memandang-mandang. terpeluk sarang tabuhan. Berebut temiang hanyut. Berdengking si tua memekik. sekurang-kurangnya jadi pencecak. Orang yang terlalu marah serta berteriak-teriak. biasanya tidak sampai mempergunakan tangan akan memukul. Berdiang di abu dingin. Berdiri sama tinggi. lama-lama menjadi bukit. Memperkatakan sesuatu hal orang lain hendaklah berhati-hati. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. Bergantung sehasta tali. lama-kelamaan kita akan menjadi jahat pula. Beremas kemas. Sama setaraf. berpadi menjadi. Bergantung pada tali rapuh. Bergurindam di tengah rimba. Belum dapat diharap dengan kerja yang susah-susah. . Berendam di tempayan pekasam. pekerjaan dan sebagainya) yang kurang kuat atau tidak tetap. Menyandarkan hidupnya pada orang (jabatan. Tidak dapat dipercayai barang katanya. Berkelahi merebutkan sesuatu barang: barangannya tak dapat. Berdenah tidak. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. sekelelapan = tidur bersama-sama. Bercampur dengan orang jahat. Bergantung tidak bertali. tangan luka. Bergantung di hujung kuku. Bergedang air orang. Berharapan kepada orang yang tak berkuasa. Dua golongan yang lahirnya selalu berselisih tetapi batinnya semuafakat. Berdikit-dikit. si tua = harimau. cecak = copet. Rahsia hanya dapat disimpan di antara dua orang saja. (Bandingkan dengan: Berbaur pangkal perceraian). tidak mendapat suguhan waktu bertamu di rumah orang lain. (Bandingkan dengan: Berkata siang melihat-lihat. Berdua mendatangkan perbantahan. (Biasa juga: Merebut temiang belah).Bercabang bagai lidah biawak. Berdua terkunci. Cermat. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. Bergalah ke hilir tertawa buaya.

Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Berhadap kasih mesra, balik belakang lain bicara. Berhakim kepada beruk. Berhambakan tangan, bersaksikan mata, berhakimkan hati. Berhampar lapik, berlicin daun. Berharga di atas rupa, bercupak di atas tumbuh. Berhanyut ke hilir mengepit kemudi sajalah. Berhati baja, berurat kawat. Berhubung kerana hendak panjang, berkampuh kerana hendak lebar. Beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh. Berinduk semang kepada janda, bagai dokoh tali anjing. Berjalan dari pintu belakang. Berjalan jauh banyak dilihat. Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah. Berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau. Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah difikirkan. Berjarak serasa hilang, bercerai serasa mati. Berjanjang naik, bertangga turun. Berjual pisang kepada monyet. Berjumpa dengan putih, terlesi sangat. Berkain tak cukup sebelit pinggang. Berkandilkan bulan. Berkata-kata dengan lutut. Berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar.

Pelajaran yang tiada sempurna dituntut, tiadalah akan mendatangkan faedah. Tidak teguh janji. Minta pertimbangan (keadilan dan sebagainya) kepada orang yang tamak, nescaya akan merugi. Berfikirlah dulu dengan masak-masak sebelum membuat sesuatu perkara. Bermuafakat mencari penyelesaian yang baik dengan setulustulus hati, tidak ada menyembunyikan perasaan-perasaan yang buruk. Tiap-tiap sesuatu hendaklah pada tempatnya. di atas rupa = melihat rupa; bercupak di atas tumbuh = adat diisi apabila sesuatu mengenai adat itu terjadi. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pandai (= rajin) maka tidaklah payah diawasi terlalu sangat. Tabah dan keras hati. Perhubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Orang yang sombong, besar cakap tidak berisi. Orang yang masih membuat perhubungan dengan jandanya ialah suatu perbuatan yang dicerca oleh orang ramai. dokoh = perhiasan leher; induk semang = perempuan yang punya rumah tempat orang menumpang; orang yang memberi pekerjaan. Tidak jujur, tidak menurut aturan yang sah. Banyak pengalaman kalau bepergian ke mana-mana. Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sesuatu usaha hendaklah dikerjakan sampai selesai. (Biasa juga: Bertenun sampai ke bunjainya). Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah). menghadap surut = menengok ke belakang. Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Naik dari janjang, turun dari tangga, b. Naik di janjang di tangga, c. Naik tak bertangga, turun tak berpintu). Berjual dengan memberi hutang. Tidak berasa puas dengan sesuatu yang telah diperoleh. lesi (lesih) = terlalu putih. Kemiskinan yang amat sangat. (Biasa juga: Berkain tiga hasta). Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Berkata-kata dengan orang yang bodoh. Jika hendak membicarakan sesuatu, harus berhati-hati jangan sampai menyinggung perasaan orang. (Bandingkan dengan: Bercakap memandang-mandang, silap lidah jiwa hilang).

Berkaul kepada (= ke tempat) keramat.

Berkayuh sambil bertimba.

Berkayuh sambil ke hilir. Berkayuh sampan bocor. Berkelahi dalam kepuk. Berkelahi di dalam mimpi. Berkelahi dengan orang tak berambut. Berkelahi di ekor alahan. Berkelahi di hujung batang, berbaik di pangkal batang. Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi kemudian kerugian. Berkelahi seperti labah-labah dalam gelas. Berkelambukan gua. Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan. Berkemudi ke rusuk. Berkepanjangan bagai agam. Berkeras tidak berkeris. Berkerbau seperempat ekor, berkandang sebagai orang. Berkering air liur. Berketak ayam di darat, bersenyap-senyap mutiara di laut. Berketak ayam mandul; orang berketak ia berketak, orang bertelur ia tidak. Berketak ayam, tahu akan bertelur atau tidak. Berketak dulu sebelum bertelur. Berketuk ayam dalam telur. Berketuk (= berkotek) di luar sangkar, bertanam di luar pagar.

Meminta sesuatu hendaklah pada tempatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Merajuk kepada yang kasih. Manja kepada yang sayang, berkaul kepada yang keramat). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Merapat sambil berlayar, berlayar sambil memapan, c. Sambil berdendang, biduk hilir, d. Sambil berdiang, nasi masak, e. Sambil menyelam minum air, f. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkayuh sambil bertimba). Kehidupan yang sangat melarat. Sesuatu perkara yang sulit diselesaikan (susah dan sukar). Berlelah-lelah dengan sia-sia saja. Berselisih dengan orang yang kurang sempurna akalnya. Memperbantahkan sesuatu yang tidak penting atau yang sudah diselesaikan. alahan = bekas alur sungai, bendungan. Orang berkelahi atau bertengkar yang akhirnya berbaik kembali. (Bandingkan dengan: Biduk lalu kiambang bertaut). (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali perahu lalu, sekali kiambang berkuak). Fikirkan masak-masak, sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. (Peribahasa lain yang sama makna: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna). Perkelahian yang sangat hebat di tempat yang sangat sempit. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkandilkan bulan). Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya, orang sebawahannya dan sebagainya). Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya, orang sebawahannya dan sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan). Perbuatan atau perkataan yang tidak ada hujungnya. Bertindak keras tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. Nasihat yang sia-sia. Orang bodoh suka menunjukkan kerja yang dibuatnya, tetapi orang yang bijaksana membuat kerja hanya dengan diamdiam saja. Orang yang bernasib malang, walau bagaimanapun meniru orang lain, tetapi nasibnya tetap tidak berubah. Orang yang bijaksana itu, apabila mendengar orang bercakap, tahu ia benar atau bohong, berilmu atau tidak. Bersuka-ria dan bermegah-megah kerana mengharapkan keuntungan daripada sesuatu pekerjaan yang belum dilakukan. Anak-anak atau orang bodoh yang turut merundingkan sesuatu perkara yang tidak diketahuinya. Memajukan keterangan dan sebagainya sesudah perkara diputuskan. (Bandingkan dengan: Rumah sudah tukul [= pahat] berbunyi).

Berkokok di luar gelanggang, bila ke tengah menyusup di bawah kelengkang. Berkotakan (= berkubukan, bernegerikan) betis. Berkuah air mata. Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek. Berkuak pedang, berbelah buluh. Berkubu sebelum alah. Berlaki anak semang. Berlapik seketiduran, sebantal sekalang hulu. Berlidah di lidah orang. Berlindung di balik telunjuk. Berlompat sama jatuh, menyorok sama membongkok. Berlurah di balik pendakian. Bermain air basah, bermain api letur, bermain pisau luka. Bermain-main dengan kerbau, dilontarnya muka dengan ekornya. Bermata mata kayu, bertelinga telinga kuali. Bermayang-mayang menjadi mumbang. Bermimpi mendapat emas, takkan membuat pura; bermimpi mendapat padi, takkan membuat lumbung. Berminyak biar lecah (= licin). Berminyak tak licin. Bermulut di mulut orang. Bernafas keluar badan. Berniaga buluh kasap, hujung hilang pangkal lesap. Berniaga di hujung lidah. Beroja berpegang ekor. Beroleh (= mendapat) hidung panjang. Beroleh lumpur di tempat yang kering. Beroleh sehasta hendak sedepa. Berpatah arang berkerat rotan. Berpaut sehasta tali. Berpaut tidak bertali. Berpesan berturuti, harap ada percaya tidak.

Bercakap besar di belakang tetapi bila berhadapan mengaku kalah. Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Selalu menderita susah. Persahabatan yang sangat karib. Membahagi-bahagikan harta pencarian kerana bercerai atau putus persaudaraan. Berjaga-jaga sebelum mendapat kesusahan. Perempuan yang buruk kelakuannya. anak semang = orang gajian. Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek). Hanya menurut apa yang dikatakan orang. Rahsia yang tak dapat disembunyikan. Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek, b. Berlapik seketiduran, sebantal sekalang hulu). Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada udang [= berudang] di balik batu). Tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan akan meninggalkan akibatnya. Berkawan dengan orang bodoh, tentu menanggung kerugian. Tiada menaruh perhatian kepada apa yang dilihat dan didengar. Selalu mengandung tetapi tidak pernah mendapat anak kerana keguguran atau anaknya itu mati. Menasihati supaya membuat perdamaian dalam sesuatu perselisihan, pandanglah perselisihan itu seperti mimpi yang tak dapat diterima sebagai suatu kenyataan. Janganlah kepalang tanggung dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Setengah-setengah tidak sampai selesai. Hanya menurut apa yang dikatakan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Berlidah di lidah orang). Lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Orang pandai yang tak jujur, suka menipu dan sebagainya. Kepercayaan yang setengah hati. beroja = menggalaki. Mendapat malu. Mendapat kesusahan yang tidak tersangka-sangka. Diberi sedikit lalu hendak minta banyak. Memutukan tali persahabatan (persaudaraan). Tidak dapat berbuat sekehendak hati. Belum putus perkaranya; belum diberi surat cerai (tentang perempuan yang minta cerai). Mempercayai sesuatu kepada seseorang tetapi tidak dengan sepenuh hati.

binasalah akhirnya. Bersukat sama paras. Bersuluh menjemput (= minta) api. b. duduk sama rendah). Bersalai tidak berapi. Bersandar di lemang hangat. Tersisih orang miskin daripada orang kaya. Percakapan atau pembicaraan yang tidak keruan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tahan baji oleh kelidai). akhirnya ia sendiri mendapat kesusahan. Melawan sampai mati. bersultan di mata. Berseleleran bagai getah di lalang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. ditutup kaki kepala terdedah. Serba tak cukup (miskin). sangkal = tangkai beliung. Bersilemah tak patah. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. . selilit benang bulang tahu juga. ditarik ke atas ke bawah tak sampai). Sangat rindu. Lagi terang lagi bersuluh). Berselimut kain cukin. bertimbang daging. bertimbang sama berat. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjarak serasa hilang. mensia-siakan tenaga dan wang. mengadu untung. Apabila jahat. Bersesalan bagai Batak lari. Bersandar di batang rengas. Beraja di hati. beraja di hati. Menuruti kehendak hati sendiri. Perempuan yang hamil sebelum kahwin. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkerbau seperempat ekor. buahnya jarang dimakan beruk (= monyet). Sangat sesuai (kerana sefaham atau setujuan). Bersua beliung dengan sangkal. Bersultan di mata. matan = teras. Bersihkan halaman sendiri dulu. Bagai berkain tiga hasta. berkandang sebagai orang). Berlindung kepada orang yang zalim. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Kemiskinan yang amat sangat. Bersukat darah. Lemah tetapi liat. gatallah badan. Orang yang berhampiran dengan raja atau orang besar yang zalim. Perbuatan yang pandir. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui. Perempuan yang belum bersuami. sepasin = binatang yang akan menjadi sepatung. raja di mata sultan di hati). Bersisih antah dengan beras. Bersawah sepiring tidak. Bersesak bagai ular tidur. Bersuluh menjemput [= minta] api. sahabat atau sanak saudara dijadikan saksi. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri sama tinggi. Bersaksi ke lutut. Bersawah seperempat piring. cukin = kain basahan atau kain kecil penutup dada waktu makan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. ditutup kepala kaki terbuka. meskipun kesanggupan sudah tidak ada lagi. tetapi sudah mengandung. Bersua baji dengan matan. Betulkan diri sendiri dulu baru boleh membetulkan diri orang lain. kepicikan wang dan sebagainya). salai = dipanaskan atau dikeringkan. Bersimalang bersimujur. bersultan di hati. Meninggal dunia. Minta pertimbangan kepada orang yang bodoh. Menunjukkan kelebihan kepada orang yang tidak dapat menghargainya. hendak menghambat tak lalu. Berputik dulu baru berbunga. bercerai serasa mati. Kain panjang empat. Berpusing-pusing seperti baling-baling. sangat berkasih-kasihan. Tuduh-menuduh sama sendiri. b. Bersesak berundur-undur. Tidak leluasa (kerana kemiskinan. bercerai serasa mati). hendak lari malu. Bersahabat dengan juara.Berpindah ke balik papan. ke sawah sama dengan orang. Perbuatan yang pandir. baru bersihkan halaman orang. c. Untung-untungan. Bersuluh tengah hari. Berpura-pura melawan. (Peribahasa lain yang sama makna: Meragakan pakaian cantik kepada si buta). Beraja di mata. 'kan tempat sepasin bertanya. benang bulang = benang pengikat taji ke kaki ayam yang akan disabung. mensia-siakan tenaga dan wang. Kehidupan yang tiada tetap. b. bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui. lama-kelamaan kita akan menjadi jahat pula. Bersarak serasa hilang. Sama setaraf. Bersilat kepada si buta. sarak = pisah. Nafsu-nafsi.

Bertemu ruas dengan buku. Bertamu tetapi membawa bekalan sendiri. Bertanjak baru bertinjau. Bertemu beliung dengan ruyung). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang miskin yang beroleh kekayaan dan yang hanya mementingkan dirinya saja dan tak hendak memandang orang lain lagi. hati busuk. Bertangga naik. bercakar biar sama bercangggai. Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti yang dapat dipegang. Bertemu birah dengan keladi. Bersua baji dengan matan. Bertampar biar sama bercincin. Sama-sama pandai dan sama-sama kuat. Bertali boleh diheret. Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti yang dapat dipegang. Bertampuk bertangkai. Bertemu teras dengan beliung. bertangga turun. bertampuk boleh dijinjing. berbau bak embacang. surih = garis. Berteduh di bawah betung. Suami isteri yang tidak sama derajat (darjat) keturunannya. Bertegang urat leher. berkik = burung. Bertanya supaya tahu. Bertemu bukit di tepi telaga. Bertemu beliung dengan ruyung. berkeras buku lidah. Bertelau-telau seperti panas di belukar. Bertangga naik. b. Bagai ayam naik ke surau. Berselisih faham di antara orang yang sama satu pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bertali boleh diheret. menurut aturan yang lazim. orang lain (orang tengah) juga yang mendapat untung. lelaki perempuan yang sudah memang jodohnya. Sesuai. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. menurut aturan yang lazim. bertampuk boleh dijinjing). b. Bertelingkah antan di lesung. bertanam halia (= peria) di hati. berjalan supaya sampai. duduk tak sama rendah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mendapat pertolongan yang tidak memadai. (Peribahasa lain yang sama makna: Bersua baji dengan matan). berjanjang turun). bertelingkah = berselisih. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. Berjanjang naik. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. Mulut manis. Tentang kawan yang datang bukan untuk membantu. telau = belang yang berwarna lebih muda. Bertanam tebu di bibir. bertambah kecil lagi matanya. Mengeluarkan perkataan yang manis-manis (untuk membujuk dan sebagainya). Berteguran dulu maka berkenalan.Bersunting bunga keduduk: berdiri tak sama tinggi. Bertelingkah bagai antan di lesung. berjejak bak berkik. bertangga turun). mendaki dulu maka tahu lelah. ayam juga yang kenyang. . Mencari lawan biarlah dengan orang yang sepadan dengan kita. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Perintah yang tidak sama atau tidak tetap. Setelah merasa kesusahan hidup barulah bekerja dengan bersungguh-sungguh. Bertanam tebu di mulut. Tidak mahu mengalah. berjanjang turun. canggai = kuku buatan. mura = ular yang sangat bisa. Bertemu mura dengan tedung. Bertandang membawa lapik. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Mendapat rezeki. Dua orang berselisih tentang wang atau harta. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjanjang naik. Bertandang ke surau. Bagai bertandang ke rumah janda). Bersurih bak sepasin. Bertemu lelaki dan perempuan yang sama jahatnya. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. seimbang. Bertambah semakin kurang. Bertambah gemuk tubuh babi itu. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan usul periksa dan sampai selesai. Kejahatan yang telah cukup bukti dan keterangannya. melainkan untuk menambah kesusahan. bertendang biar sama bersepatu.

Dilumas dengan daun katang-katang). Memberi nasihat kepada orang yang hanya diam saja. Bertilam pasir. Yang lama sama dengan yang baru. Segala perselisihan kecil dan besar hendaklah diselesaikan dengan seadil-adilnya. . Berteras keluar bagai pimping. Cinta kasih yang hanya datang daripada sebelah pihak saja. Berteras ke hujung dahan. Bertitah lalu. Berkandilkan bulan. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal.Bertepuk sebelah tangan. b. empelas = pohon yang daunnya kasap. sembah berlaku. tidaklah sama dengan kesenangan di rumah sendiri. Bertiraikan banir. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Walau bagaimanapun senang di rumah besar kepunyaan orang. c. Besar. Suami yang tunduk di bawah perintah isterinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil gunung dipandang. arang jangan dibuat pupur. Macam daun terap: bunyinya degah-deguh. b. sifatkan seperti telunjuk dengan kapur. Bertukar beruk dengan cigak. Berkandilkan bulan. bernabu bagai cempedak. Bertunggul ditarah. Sangat marah. Perselisihan sama sendiri janganlah dibawa ke tengah. b. kesat diempelas. Bertongkat tebu. ke sawah sama dengan orang). kecil pondok sendiri. cukupkan dulu persediaannya. Mendapat bantuan tenaga dan nasihat. Berulat mata melihat. berkandang sebagai orang. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Berkelambukan gua). Besar bungkus tak berisi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. besar istana raja. Tong kosong berbunyi nyaring). Orang tamak yang memperoleh keuntungan dengan mudah. Sangat benci. kecil. Bersawah seperempat piring. besar buaya di lautan. carilah jalan untuk menyelesaikannya dengan baik. Bertilam pasir). Bertukar jiwa dengan semangat. kecil hutang disandang. Menjawab dengan tepat. Bagai diurap dengan daun katang-katang. Orang yang sangat tua. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jika kehendak orang kita turut. Tiap-tiap orang mulia dan besar pada tempatnya masingmasing. beruras = dilumas. Berunding dengan tunggul (= tungkahan). kecil. Bertungkus-lumus biarlah di dapur. b. besar gunung dipandang. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu pekerjaan. b. nabu = isi yang menempel pada bijinya. ruang = alur. Sedang berkasih-kasihan. imbuh = tambahan. Keluarga atau sahabat handai yang sudah terpisah jauh. tak dapat tidak kehendak kita pun akan diturut juga. banir = akar yang tumbuh pada pangkal pohon. banyaklah ayam kelak datang melumpur. mengimbuh dengan kera. Beruk berjumpa pisang masak setandan. tetapi sebenarnya sangat melarat. cigak = kera. Berulas tangan dan lidah. Beruras katang-katang. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. Orang bodoh yang banyak bualnya. Besar berudu di kubangan. Berjalan bersama-sama isterinya atau kekasihnya. Berkerbau seperempat ekor. besar hutang disandang). Bertunjang kayu ara. Beruang bagai durian. Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggungnya. Kelihatan di luar bagus (kaya dan sebagainya). Bertimbang tunai. mali-mali = sebangsa tumbuhan yang mempunyai tunjang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai melihat ulat). Berkelambukan gua. bersiul sambil menganga. Bertongkat senduk (= tempurung). degah-deguh jatuh ke bawah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Besar. bertunjang pula malimali. Bertumpu dulu barulah melompat. (Peribahasa lain yang sama makna: a.

biang = hampir tembus. jangan berkelahi kemudian. Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar pasak daripada tiang. Besar kayu besar bahannya. biarpun kelihatan baik. betul ekor anjing. Makin tinggi pangkat atau makin besar perniagaannya. pipit jantan tak bersarang. Besar pasak daripada tiang. Betung ditanam aur tumbuh. Biang menanti tembuk.Besar diambak. Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya. banyak pula belanjanya. Budi baik tidak dilupakan. paku = pakis. Fikirkan masak-masak. Tiada dapat menghasilkan apa-apa lagi. Besar umpan besar ikannya. Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat dipengaruhi atau dipermain-mainkan. Besi baik dibajai (= diringgiti). Suami isteri yang hampir bercerai. Betung bulat tak bersegi. (Peribahasa lain yang sama makna: Subur kerana dipupuk. Besar periuk besar kerak. menang sorak). Besar senggulung daripada beban. Betul. Betapapun lurus paku. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rela hati. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Lemah liat kayu akar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. besar di bawah tebu berlengkar. belum ada pengalaman. Luruslurus ekor anjing. Besar kapal besar gelombang. makin banyak pula tanggungjawabnya. diperbaiki lagi. gedang dahannya). Besar di bawah pisang goyangan. Besi lemah tak patah. besar sendal daripada gelegar). hujungnya berbentuk juga. Orang yang biasa jahat itu. asalkan menang sorak. kecil tak boleh disangka anak. gentas = habis. b. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). Biar harta habis. Besar pasak daripada tiang. sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. b. Berkelahi dulu pendapatan. Belanja lebih besar daripada pendapatan. . (Peribahasa lain yang sama makna: Gedang kayu. panjang hendak melindih. Orang yang biasa jahat itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar ikan hendaklah besar umpannya). Biar badan penat asalkan hati suka. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kelebihan atau kepandaian itu menjadi milik orang banyak. ringgit = rigi-rigi. Banyak penghasilan. kiranya mendapat rugi. Biar berkelahi dulu. besar sendal daripada gelegar. Besar suap daripada mulut. asalkan hati puas. Gedang kayu. Besar ikan hendaklah besar umpannya. dilentur boleh dipatah tak dapat). (Peribahasa lain yang sama makna: a. perkara yang hampir putus. Besar dengan didikan yang sederhana saja. Sesal dulu pendapatan. Besar senggulung daripada beban). banyak pula belanjanya. b. tinggi dianjung. sesal kemudian tiada berguna). gedang dahannya). biarpun kelihatan baik. (Lihat juga: Lurus-lurus ekor anjing. Mengharap untung. hujungnya berbentuk juga. besar sendal daripada gelegar. Betik sudah gentas. Besar kayu besar bahannya. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). berkelahi kemudian kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Besar hendak melanda. Betapapun lurus paku. Besi baik tiada berkarat. (Bandingkan dengan: Alah sabung. Belanja lebih besar daripada pendapatan. Belanja lebih besar daripada pendapatan. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya. Banyak penghasilan. Anak bujang atau anak dagang yang bebas berjalan ke manamana saja. tetapi hatinya masih jahat juga. Barang baik. Biar alah sabung. Besar tak boleh disangka bapa. besar kerana diambak). tetapi hatinya masih jahat juga. Sesudah berkuasa lalu hendak bermaharajalela. Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya. lindih = tindih.

Biar lambat laga. asal mendapat telur ayam. asal pandai mengambil hati. Lebih baik miskin daripada kaya menanggung hutang. jangan mati seperti tuma. jangan bernasib kayu. biar mati anak. daripada dianiaya oleh orang kecil yang tak tahu apa-apa. Biar. daripada alah kerana melarikan diri. (Bandingkan dengan: Biar luka di dada. jangan mati digigit anjing. Biar mati ditangkap harimau. tuma mati di tepi kain). jangan luka di belakang.Biar bernasib duri. Adat yang tidak boleh dilanggar. asal ibunya selamat. Lebih baik mendengar dan menurut ajaran yang membawa kepada kebaikan daripada mendengar dan menurut ajaran yang membawa kepada kesusahan. Lebih baik mati daripada menanggung malu. jangan luka di belakang). Menunjuk-nunjukkan diri sekalipun penakut. atau Biar sipi asal jangan tepat [= sesat]. Biar genting jangan putus. atau Biar rebah jangan roboh. Biar berputih tulang. Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hatihati. (Peribahasa lain yang sama makna: Mati berkapan cindai). asal tanduk mengena. jangan jadi telinga kuali. Biar kurang garang asal lebih gaya. Biar rugi sedikit jangan rugi banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar lambat asal selamat. Biar menyelodok ke bawah rumah. . (Peribahasa lain yang sama makna: Kutu mati di atas kepala. Kesukaran waktu melahirkan anak. biar naik ke mata. Lebih baik mati daripada merosakkan nama baik. sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah diusahakan untuk menghindarkannya. Biar nasi terbuang asal jangan periuk pecah. menyelodok = merangkak. Biar luka di dada. asal menang. Biar bekerja bersusah payah asal yang dimaksudkan tercapai. Biar mati seperti kutu. biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. biar = cacing kecil dalam perut. Mati di tempat yang mulia kerana membuat kebaikan lebih baik daripada mati di tempat yang hina kerana membuat kejahatan. atau Biar terselar jangan terbakar hangus. Biar mengerjakan pekerjaan yang kurang baik martabatnya asalkan mendapat rezeki yang halal. jangan jatuh terhentak (= terhempas). Biar mati berkapankan kain cindai. Biar mati anak jangan mati adat. Biar kena tampar dengan jari yang bercincin daripada kena jentik dengan tangan yang berkudis. jangan kain kadut. kadut = kain karung. Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hatihati. tak lari gunung dikejar). Budi bahasa yang baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar miring asal jangan tertelungkup. jangan berputih mata. Biar lambat asal selamat. Biar jadi telinga tempayan. Kecewa. Biar dahi berluluk. Kepintaran itu melebihi kekayaan. Alah di tangan orang yang kuat lebih baik daripada alah di tangan orang lemah. Biar merangkak jangan menjalar. atau Biar terletak asal jangan terhempas. atau Biar serpih jangan tumbang. Jikalau tersalah dalam sesuatu perkara. Lebih baik menarik diri lebih dulu daripada diberhentikan dengan tidak hormat. Biar jatuh terletak. Biar alah sesudah melawan. Biar buruk kain dipakai. Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya. berluluk = berlumpur. walau banyak berguna sekalipun. Biar miskin asal cerdik. atau Biar terteleng asal jangan tertungkup). terlawan juga orang kaya. tak lari gunung dikejar. (Peribahasa lain yang sama makna: Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata). jika terbuang pun tidak mengapa.

bumi merekah. Biar senget jangan tertiarap. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali perahu lalu. Mengerjakan sesuatu dengan suka hati. Mengajar binatang dengan pukulan. Bila 'dah merah: kunyit salahkan kapur. bagaimana ia akan laju. suatu pekerjaan dua kepalanya. Pertanyaan untuk sesuatu yang mustahil. Apabila perusahaan yang besar mengalami kerugian maka pekerja-pekerjanya pun bercerai-berai. b. kayu tiada patah. Bila kucing tidak bergigi. Suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu. tikus berani melompat tinggi. Biar merangkak jangan menjalar. Biarpun setandan bagai kerambil. Biar titik. Perempuan yang menduakan suami. janganlah mati kena tendang. Biar ular mati. Biar penat badan asalkan hati suka. Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya.Biar pecah di mulut. tentu tidak akan sampai kepada yang dimaksudkan. Biduk satu nakhoda dua. jangan salah mulut. . (Peribahasa lain yang sama makna: Biar salah kain. Bila pula biawak duduk? Binatang tahan palu. cacat-cela sendiri tidak kelihatan. Bila berkehendakkan sesuatu maka selalu orang berlemah lembut dan merendahkan diri. Biarpun kucing naik haji. Bicarakan rumput di halaman orang. namun keadaan masing-masing tetap berlain-lain. Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan orang lain. Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila pengacum telah tersingkir. Biduk lalu kiambang bertaut. (Bandingkan dengan: Berkelahi di hujung batang. Biar senget jangan tertiarap). Menyimpan rahsia. di halaman sendiri rumput sampai di kaki tangga. berbaik di pangkal batang). (Peribahasa lain yang sama makna: a. kerugian jangan ada. maka orang-orang pun berleluasalah melakukan sekehendak hati. Biduk upih pengayuh bilah. Biarlah bersusah-susah dulu asalkan senang kemudian hari. Biarlah tersalah kain. Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu perkataan. maka satu sama lain salah menyalahkan. jangan tumpah. Lebih baik menderita rugi sedikit daripada rugi banyak. sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah diusahakan untuk menghindarkannya. Tidak takutkan mati jika pada jalan yang benar. Keputusan yang tegas. Biawak kudung masuk kampung. manusia tahan kias. sekali kiambang berkuak). Orang jahat yang dikenal ramai. Bila meminta: lembut gigi daripada lidah. (Peribahasa lain yang sama makna: Ukur baju di badan sendiri). Biarlah mati di mata pedang. Meskipun bersaudara. Biar pecah perut. Apabila telah berlaku sesuatu kejadian yang tidak baik. Biarlah terjual nyawa. Biduk pecah nakhoda mati. janganlah tersalah cakap. biasa kepada awak dibawa kepada orang. kapur salahkan kunyit. Apabila orang yang ditakuti sudah tidak berkuasa lagi. Biduk tiris menanti karam. Pembawaan yang tidak dapat diubah. jangan salah mulut). Sudah tak tertolong lagi. jangan terjual nama. (Peribahasa lain yang sama makna: Ikan biar dapat. Biasa di sayak dibawa ke dulang. Biduk kalau tidak berkemudi. namun untung berlain-lain. serampang jangan pukah). Cacat-cela orang lain tampak. Biar salah kain. Biarlah binasa kerana mempertahankan kehormatan daripada binasa dalam kehinaan. jangan pecah di perut. Maksud biar tercapai. mengajar manusia dengan kiasan atau sindiran. Biar sakit dulu senang kemudian. Tiada berdaya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana kekurangan alat. anak buah bercerai-berai. Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu perkataan. pulangnya mengeong juga.

dibaja dengan madu. pandai tak dapat mengajar. Buah kedempung. Buah masak tergantung tinggi: akan dijolok penggalah singkat. berselimut daun birah. Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Buang daun keladi. hanya di luar saja yang kelihatannya baik. berselimut daun birah).Bingung makanan si cerdik. Tiada berdaya untuk mencapai (mengerjakan) sesuatu citacita yang tinggi atau pekerjaan yang sulit. di halaman sendiri rumput sampai di kaki tangga). cerdik tak dapat diikuti. apabila masak pahit juga. tak dapat diperbaiki lagi. Orang-orang yang sukar diajak muafakat. Bodoh-bodoh sepat. di luar berisi di dalam kosong. tengkar = bantah. Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau tutur kata yang manis. Bolehkan digabus sebelum diasah? Bolehkah matahari hendak dilindungi dengan nyiru? Bomoh mencari orang sakit. biarpun dihiasai dengan pangkat dan kekayaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung tak dapat diajar. Orang banyak yang menurut arahan pemimpinnya. buat jahat jangan sekali. Buaian diayun anak dicubit. orang tidur makanan si jaga. janganlah berlebih-lebihan sehingga tidak pada tempatnya. . Penambahan nafkah yang telah ada. tak makan pancing emas. Menceraikan isteri yang jahat. meninggalkan sesuatu yang buruk.) Menceraikan isteri yang jahat. Buah masak merah belum tentu manis rasanya. akan ditingkat batangnya licin. anak pun dicubit. tetapi arang di mukanya tak sedar. Buang daun keladi. (Peribahasa lain yang sama makna: Buaian diayun anak dicubit. Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang cerdik. Bintang di langit boleh dibilang. keras. Bingung tak dapat diajar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bicarakan rumput di halaman orang. memulai penghidupan yang baru. Buang kuali ambil belanga. Buah peria itu kalau ditanam di atas sakar. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. Bingung tengkar. Biarpun bodoh. Buangkan yang keruh. Cacat-cela orang lain tampak. Perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. Buaian pun digoncang. Orang perempuan yang sudah rosak. Buah macang dimakan kelarah. Orang perempuan mencari suami. bondong = kelompok. Buah yang manis berulat di dalamnya. Bodoh tak dapat diajar. meninggalkan sesuatu yang buruk. Kebenaran itu tak dapat disembunyikan. cerdik begar. Buat baik berpada-pada. Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang. cacat-cela sendiri tidak kelihatan. dapat juga memilih mana yang baik dan mana yang buruk. ibu bapa mengemukakan anak gadisnya. Sesuatu pelajaran hendaklah dimulai dari permulaan. Orang yang sombong banyak cakapnya. cerdik tak dapat diikuti). dan pekerjaan yang jahat hendaklah dihindarkan sama sekali. dan diletakkan di atas tebu. disiram dengan manisan. Orang yang jahat perangainya. mendapat yang buruk pula. Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau tutur kata yang manis. Orang yang elok rupanya itu belum tentu perangainya baik. Jika hendak membuat pekerjaan yang baik. mendapat yang buruk pula. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. Bondong air bondong ikan. Buang yang jahat ambil yang baik. di luar baik busuk di dalam. ambil yang jernih. cekcok. tompok. begar = susah. Buat nasi tambah.

Kelihatannya baik tetapi di dalam atau keadaan yang sebenarnya jahat. Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Beruntung besar. tutup mulut simpan di hati. Bulan naik matahari naik. Perkhabaran yang benar. tinggal lagi mujur malang. Bubu duduk. lintang patah. Sesuatu perkara yang tidak ada sangkut-paut dengan kita. Orang berpangkat telah diturunkan pangkatnya. Orang pandai yang memperlihatkan kepandaiannya kepada orang-orang yang tak dapat menghargai kepandaiannya itu. boleh juga dilihat dan didengar. Bukan budak-budak makan pisang. Bukannya diretak panas. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkuah sama menghirup. balok pun ke laut juga. Sama kuat sama teguh dalam pertandingan. ambil (= tampak) isi. Bulan terang paksa baik. Beruntung besar. tetapi jangan dicampuri mulut. Melawan kehendak orang yang lebih berkuasa daripadanya. Bulan jatuh di ribaannya. payang ke laut. alah menang bergantung pada nasib saja. Bukit 'lah tinggi. Untuk melakukan sesuatu pekerjaan supaya selamat maka hendaklah berunding dulu. Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang. yang terlindung patah). Persatuan yang kukuh atau keputusan yang dicapai dengan kata muafakat. Bukan tanah menjadi padi. Mendapat kecelakaan kerana banyak tingkah atau akalnya. Bulan mengambang dikandung awan. sali = teguh. bersuluh bulan matahari. lurah 'lah dalam. tidak saja disaksikan oleh orang-orang biasa. Masih mentah dalam segala hal. bersambal sama mencolek). lurah sama dituruni. Bukannya bersuluh batang pisang. Bukan kudis dibuat pekung. paya jadi bukit. dan perempuan itu telah diambil oleh orang lain. Bulat bagai air dalam pembuluh. Dalam masa kemakmuran semua orang berlumba-lumba mencari keuntungan. Bulat air oleh pembuluh. Orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya. Bukannya diam penggali berkarat. Bulan dipagar bintang.Buaya setanjung makan tak habis (Sarawak). Bujur lalu. Teramat tua dan daif. tetapi sudah disauk dari hulunya. Bukit sudah menjadi busut. Persahabatan yang sangat karib. Budak-budak makan pisang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bulan jatuh di ribaannya). Buka kulit. Terlalu gemuk (tentang orang). Bukan tempatnya untuk berbuat baik. . tetapi juga oleh orangorang yang berkuasa. Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. (Peribahasa lain yang sama makna: Yang terbujur lalu. Buka mata pasang telinga. (Peribahasa lain yang sama makna: Masak di luar mentah di dalam). Bukan mati kerana Allah. Bulang sali kacak sama. Diam yang ada gunanya. Bulan turun ke ribaannya. melainkan diam ubi berisi. Kebenaran yang sudah terang dan nyata. jiwaku hilang. Bukit jadi paya. Bukan perkara atau kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Bulat bersegi. Tidak dapat diperdayakan dengan mudah. bulat kata oleh muafakat. Bukan air muara yang ditimba. melainkan kerana olah. Lelaki yang merindukan seorang perempuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Budak-budak makan pisang). Bukit sama didaki. bersanding melukai. bubu = lukah. Mendapat untung dan bahagia di kiri kanan. Cocok segala-galanya. (Bandingkan dengan: Kudis menjadi tokak). Bulan terang dalam rimba.

tetapi kemudiannya ia ingkar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. silap (= sesat) mengelarai. Kecantikan seorang gadis yang telah gah ke mana-mana. bungkal (bungkalan) = anak timbangan. Bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Orang tua yang bersolek seperti orang muda. bulat boleh digulingkan. Kecantikan dan keelokan seorang perempuan tiada kekal. Bunyi percakapan yang lemah antara kedengaran dengan tiada. bulat boleh digulingkan). Bunga kembang menanti layu. tetapi benci kepada tuannya. Bunyi semacam kumbang menyeri bunga. . ukuran berat emas. Buruk dibuang dengan rundingan. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan. Tak ada elok yang tidak bercacat. buntar = bulat. Perawan tua tidak dipinang orang. terkedang = terluruskan. Bumi mana yang tidak kena hujan? Bunga dipetik. perdu ditendang. Orang tua yang bersolek seperti orang muda. Bungkalan yang betul. Keutamaan sifat seseorang dapat diuji dan dicuba. (Peribahasa lain yang sama makna: Suarang diagih. Tiap-tiap orang ada kalanya berbuat salah. Buntat hendak jadi gemala. Bunga yang harum itu ada juga durinya. Muka yang merah padam kerana terlalu marah. Seseorang yang gemar akan hak seseorang. Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan bila kedua belah pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat. Bunga gugur putik pun gugur. Bunga raya kembang pagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Buta baru celik [= melihat]). suarang diagih. pecak = pipih. Bungkuk (bongkok) 'duk (=dek) menganyam. Keputusan yang betul. Bungkal genap menahan cuba. Bungkuk (bongkok) kali hendak mengena (= mendapat). Tak tahu akan kekurangan dirinya. Bungkuk (bongkok) baru betul. Bunga dipersunting akhirnya akan layu. Tak ada yang tak ada cacatnya. Seseorang yang gemar akan hak seseorang. Bunganya dipersunting. baunya merebak ke mana-mana. buapak = kependekan daripada ibu dan bapa. Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. pangkalnya diberaki. genap = cukup timbangannya.Bulat segiling. bulat buapak mengadakan lembaga. Bunga kembang berbalik kuncup. Seseorang yang mulanya menurut kehendak kita. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. pecak setapik. mengelarai = menganyam. Bunyi Cina karam. Buntar dikeping. buntat = batu kapur yang terdapat dalam empedu (hempedu). Tak ada gading yang tak retak). b. Sekalipun demikian sungguhnya membuat sesuatu pekerjaan namun salah dan silap itu tak dapat dielakkan. kelapa jatuh [= runtuh]). baik ditarik dengan muafakat. (Peribahasa lain yang sama makna: Mumbang jatuh [= runtuh]. tetapi benci kepada tuannya. Telah sepakat benar-benar. Sesuatu yang dipakai itu akan buruk kesudahannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga dipetik. Bungkal sehasta (= sejengkal) tidak terkedang. Pecak boleh dilayangkan. suarang = harta milik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga layu kembang semula). Bunga tengah kembang di taman. perdu ditendang). sekutu dibelah). (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Bunga yang layu balik kembang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bunyi perempuan di air). Ramai (= riuh) sekali. emas baik menahan uji. Kata sepakat waktu mengangkat datuk lembaga. Bulat waris mengadakan buapak. Orang bodoh yang keras kepala. Tiap-tiap yang hidup akan mati dengan tidak memandang umur. Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Bunga layu kembang semula.

Busuk yang tak tahu dibaunya. Diri sendiri yang kurang pandai. Bagaimana sekalipun kejahatan saudara atau keluarga itu. . elok dipilih sama seorang. Orang hina menjadi orang mulia. Keburukan. Burung hantu kesiangan. tiada sampai hati menyalahkannya seperti kita menyalahkan orang lain. jatuh berdebuk. Kelihatan bodoh. Cacing hendak menjadi naga. Perbuatan yang buruk lambat-laun akan ketahuan juga. Busuk berbau. cakak = kelahi. Orang yang sudah biasa jahat itu biar bagaimanapun dinasihatkan namun tabiatnya tidak dapat dirubah. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. lada garam sudah di sengkalan. dikatakan lantai jungkang-jungkit). Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan dirinya. Tak dapat berbuat apa-apa kerana kehabisan daya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bungkuk [bongkok] baru betul). Burung terbang dipipiskan lada. Buta kehilangan tongkat. dibakar berbau juga. Yang enggang sama enggang juga. yang pipit sama pipit juga). (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada tahu menari. Ikan lagi di laut. membersihkan. tiada akan menjadi putih bulunya. Jangan percaya akan sesuatu yang kita belum tahu dengan sahnya. Busuk daging dikincah. Menghadapi keadaan yang sukar. orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah. (Peribahasa lain yang sama makna: a.Buruk dikembang pada orang. Buruk. silat teringat. barulah sempurna. sebenarnya pandai. barulah terdengar keterangan atau sungutan. Burung pipit sama enggang. buruk kayu gaharu. Burung yang liar jangan dilepaskan. orang lain yang disalahkan. Rusa di hutan. Orang kaya juga yang bertambah kaya. b. Buruk perahu buruk pangkalan. kincah = mengirai cucian dalam air. Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan dirinya. Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. (Peribahasa lain yang sama makna: Buruk tak tahu akan hinanya). Buta baru celik (= melihat). Buruk muka cermin dibelah. dimakan. Tak mahu lagi menginjak rumah isterinya atau tempat bekerja yang telah ditinggalkan. Cacing menelan naga. (Bandingkan dengan: Seekor cacing menelan naga). kerugian atau kesusahan hendak ditanggung bersama-sama. Cakak sudah. tetapi kelabaan atau keuntungan dimakan seorang diri. beras bersama beras. busuk ikan. khabar yang mustahil jangan didengarkan. dibuang. mana boleh sama terbang. Busuk. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Busut juga ditimbun oleh anai-anai. tiap-tiap orang mesti mencari golongannya sendiri. Buruk tak tahu akan hinanya. Persahabatan atau perjodohan yang tidak sepadan tidak akan selamat. Orang yang setia itu walau miskin sekalipun namanya tetap disebut orang. busuk embacang. kancah sudah dijerang). Perkara sudah selesai. Cacing menjadi ular naga. Anak orang bangsawan diperisteri oleh orang kebanyakan. Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar. Burung gagak itu jika dimandikan dengan air mawar sekalipun. Antah berkumpul sama antah. pipis = giling.

Cencang terdadik jadi ukir. Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. Cepat tangan terjembakan. (Biasa juga: Cakap berdegar-degar. Cencang putus. Cakapan sejengkel dibawa sehasta. biang tembuk. Cekarau besar liang. Jika kurang fikir atau kurang hemat dalam sesuatu perbuatan. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. lama-lama bercantum juga). Kesalahan yang tiada disengajakan. Campak bunga dibalas dengan campak tahi. Cepat kaki ringan tangan. Malang sekali. Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya. mendapat yang buruk. sudah hendak berumah tangga). Putusan yang mengikat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. calak-calak = lampas. Biarpun kikir namun harta akan habis juga akhirnya atau hilang percuma saja. sementara belum ada yang lebih baik. Cencaru makan petang. Cemperling nak jadi bayu. Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu. Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. Bagai dulang dengan tudung saji. (Peribahasa lain yang sama makna: Sejengkal menjadi sehasta). Mencari yang baik. Cekur jerangau belum habis lagi. Calak-calak ganti asah. Cencang air tidak putus. Carik-carik bulu ayam. tetapi mendatangkan kebaikan. Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal lada. maka tangan dan kaki serta mulut dapat menimbulkan kesusahan. Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua. c. lapuk berteduh. belum ada pengalaman. lama-lama bercantum juga. tumit di keting). Celaka ayam. Mendedahkan keburukan diri sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun). Besar bualannya dan suka membuka rahsia orang. pancung abu tak berbekas. Cari umbut kena buku. Sekali jalan. terdadek = tersesat. tahi tersangkut di gelegar. Canggung seperti antan dicungkilkan duri (= gigi). pelit. Rajin dan giat. Celaka tiga belas. cepat kaki terlangkahkan. Cembul dengan tutupnya. cepat mulut terkatakan. cekarau = sebangsa tumbuhan di air yang besar lubang batangnya. Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenarnya. Cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun.Cakap berdegar-degar. Pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik. Sesuai benar. menanti tukang belum datang. Cerdik bagai ekor kerbau. Dipakai untuk sementara waktu saja. Cakapnya saja yang besar tetapi tidak ada satu pun pekerjaan yang dilakukan olehnya. sekadar untuk mencukupi keperluan saja. belum ada pengalaman. Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar. Melakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan diri sendiri. dua tiga pekerjaan selesai. Nasib yang malang. Cekel berhabis. cengkeling = berbelit-belit. Bagai cembul dapat tutupnya. Campak baju nampak kurap. padi masak makan ke hutan. (Bandingkan dengan: Bau cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. . Seperti telap dengan tudungnya). Geliang-geliut kerana kesakitan. bayu = sejenis burung asmara dalam dongengan. Cencang dua segeragai. Cengkeling bagai ular dipukul (= dipalu). b. padahal miskin. Cakapnya seperti orang kaya. (Peribahasa lain yang sama makna: Cacing hendak menjadi naga). (Peribahasa lain yang sama makna: Carik-carik bulu ayam. geragai = pengait untuk menangkap buaya. Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua. cekel = kikir. Melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan sepatutnya.

Cubit paha sendiri dulu. Cermat masa banyak. dalam hati siapa tahu. dangkal berjingkat. Dapat harta karun. b. Cubit paha kanan. Dapat durian runtuh. ditumpil = ditunjang. Dalam laut boleh diduga. dagangan bersambut = barang amanah. Menuruti orang yang belum panjang fikirannya itu acap kali mendatangkan kesusahan. jimat masa sedikit. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. suri sudah terkembang (=terentang). Cupak sudah tertegak. Memberi pertolongan (kewangan. Dapat dihitung (= dibilang) dengan jari. lemah dianduh. Cerita daripada orang lain yang diceritakannya.Cerdik elang. saudagar muda menghutangkan. Dada manusia tidak dapat diselam. Corak kain mengikut kehendak penenunnya. Dahan pembaji batang. kecil sedikit. Cupak berkeesaan. Dalam rumah membuat rumah. Cupak tegak yang diisi. Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga. bingung sikikih. Gadis yang elok dan hartawan takkan sejodoh dengan orang yang miskin dan hodoh. (Peribahasa lain yang sama makna: Dada manusia tidak dapat diselam). lamun murai terkecoh juga. Cuba-cuba menanam mumbang. Aturan yang masih tetap berlakulah yang diturut. Jika seseorang itu menyusahkan kaum keluarganya sendiri maka ia pun akan merasa susah juga. fikiran dan sebagainya) kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. puar = tumbuhan-tumbuhan hutan. berbaukah atau tidak?). Telah diketahui benar-benar tujuan atau maksud seseorang. suri = pemidangan pada perkakas tenun. Condong yang akan menongkat. Cik puan melangkah ular tak lepas. Dalam sudah keajukan. Perbuatan yang sangat membahayakan. Undang-undang sesebuah negeri itu menurut keadaan pemerintahnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh. songgeng (menyonggeng) = tonggeng. Cium tapak tangan. cetek bertimba. Dalam menyelam. Condong puar ke uratnya. Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu. (Bandingkan dengan: Cium tapak tangan. Biarpun cerdik atau bodoh orang besar-besar itu tetapi orang kecil-kecil juga yang selalu menanggung rugi. Dalam berselam. Condong yang akan menimpa. berbaukah atau tidak? Condong ditumpil. Cerdik perempuan meleburkan. Pandang pada diri sendiri dulu. barangkali ada juga hasilnya kelak. Mencari keuntungan atas ongkos orang lain. condong manusia kepada bangsanya. tetapi hatinya sendiri membantah. Pemimpin yang akan membantu atau menjaga rakyatnya jika ada kesusahan yang menimpa rakyatnya itu. Tiap-tiap orang lebih suka kepada keluarganya sendiri daripada kepada orang lain. Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan. Lihat diri sendiri terlebih dulu sebelum mencela orang lain. Dagangan bersambut yang dijualnya. Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga. dangkal sudah keseberangan. dangkal berjingkat). Lahirnya dia menerima dengan baik. Menggunakan harta benda tuannya. Sangat sedikit. sebelum memandang pada orang lain. Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan. ajuk = duga. . paha kiri pun merasa juga. turus) negeri. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. sikikih = sebangsa enggang. Kerjakan terus walaupun kurang berharga. Tidak jujur. (Peribahasa lain yang sama makna: Dalam berselam. baru cubit paha orang lain. Gerak-geri perempuan yang lemah lembut. Keadilan hukum baru bisa (boleh) diperoleh apabila sudah cukup keterangan atau pemeriksaannya. Cincin emas takkan tampan bermata kaca. jika tumbuhan sunting (= suri. rebah yang akan menegakkan. Telah lama adat berdiri tentang tiap-tiap pekerjaan. Dalam dua tengah tiga. pengetahuan murid menurut ajaran gurunya. Dalam menunduk dia menyonggeng.

d. Dapat harta karun. c. Dapat harta timbul. Dapat kijang teruit. pergi seperti semut. Daripada tabiat yang jahat tak akan lahir budi bahasa yang baik. Daripada cempedak baiklah nangka. terbang menumpu [dahan]). Sedikit pun cukuplah daripada tiada langsung. Diturunkan pangkat. kalau dekat diangkat mata. Darah setampuk pinang. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. Daripada hidup bercermin bangkai. Dapat tebu rebah). Datang dengan baik. Daripada segenggam jadi segantang. c. getah jatuh ke perdu juga. Dari lecah. pulang tak berhantar. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. Air di daun keladi [= talas]. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. dihalau dia berpaut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. c. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar berputih tulang. Biar berputih tulang. Dapat kijang teruit). tak akan mengalir air yang jernih. Daripada hidup bercermin bangkai. Dapat tebu rebah). Datang tak berjemput. (Peribahasa lain yang sama makna: Takut akan lumpur.Dapat harta timbul. b. Keputusan yang sangat adil. orang yang datang atau pergi hendaklah memberitahu. Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil. Daun keladi dimandikan. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. orang yang datang atau pergi hendaklah memberitahu. Datar bak lantai papan. meninggalkan sesuatu yang buruk. Datang nampak muka. Dapat harta karun. Datang seperti ribut. Dapat durian runtuh. baik mati bertimbun bunga. mendapat yang buruk pula. Buang kuali ambil belanga). Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. lebih baik mati berkalang tanah. teruit = tersangkut kaki atau tanduk pada akar atau belukar. licin bak dinding cermin. lari ke duri). lari ke duri. Dapat kijang teruit. pergi nampak belakang). b. d. daripada tidak baiklah ada. Dari jauh diangkat telunjuk. tak akan mengalir air yang keruh. Datang dengan baik. Kura-kura kakinya tiada basah. pergi pun harus dengan baik pula. jatuh dalam kesukaran yang lebih besar. Dapat harta karun. d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Datang tiada dijemput. Bagai air Dari semak ke belukar. tak akan lahir budi bahasa yang kasar. b. Buang daun keladi. Terlalu miskin. Dari ajung (= jung) turun ke sampan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jangan berputih mata). pergi seperti semut). (Bandingkan dengan: Hinggap mencengkam [dahan]. Daripada sifat yang mulia. b. jangan berputih mata. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Daun dapat dilayangkan. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Dapur tidak berasap. Mendapat pisang terkubak). berselimut dauh birah. . Umpat dan caci kerana kelakuan yang tidak senonoh. Bernasib baik. Lebih baik mati daripada menanggung malu. salah hemat kita diangkut. Dapat durian runtuh. Datang tampak muka. Tentang penyakit. Peribahasa lain yang sama makna: Datang seperti ribut. (Peribahasa lain yang sama makna: Datang nampak muka. Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. lebih baik mati berkalang tanah). Dari telaga yang keruh. pulang tampak punggung. pergi nampak belakang. Menceraikan isteri yang jahat. pergi pun harus dengan baik pula. Dapat tebu rebah. Belum berpengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dari telaga yang jernih. Daripada hidup bergelumang (= berlumur) tahi. Dapat durian runtuh. Tetamu yang tidak penting. Dapat harta timbul. Tentang penyakit.

diam besi (= penggali) berkarat. Dialas bagai memengat. Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. Daunnya jatuh melayang. ditambat tidak bertali. dianggur = dikerat (cabang) untuk ditanam. Orang yang sangat dimuliakan. titik ke batu. Berkata dengan cukup alasan. Dendang menggonggong telur. dibubut [= dianggur] mati). Dengarkan cerita burung. Tidak menghiraukan segala perubahan terutama perubahanperubahan yang baik. dicabut mati. dianjak = dipindahkan. Diapit tidak bersanggit. Dianjung seperti payung. Orang yang membazir tak dapat tiada akan menghadapi kesusahan. pekerjaan sendiri disia-siakan. Diam-diam ubi berisi. Dengan kartu terbuka. Kerana mendengarkan manis tutur kata orang. terjun masuk lubuk. c. Terlalu cepat. gosok. Perselisihan antara kaum keluarga atau suami isteri yang makin merapatkan perhubungan. buah jatuh ke perdu juga. Pekerjaan yang terburu-buru itu kelak akan mendatangkan kerugian. Orang yang tiada berbudi pekerti jika banyak pengetahuannya sekalipun. (Peribahasa lain yang sama makna: Dianjak layu. diam di bandar tak meniru. getah jatuh ke perdu juga). walaupun hidup melarat. dibubut = dicabut. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun dapat dilayangkan. Dek sukar berkampuh ijuk. Pendiam tetapi berfikir atau banyak pengetahuan. Ilmu yang disimpan saja lama-kelamaan akan hilang. degar-degar = bunyi kayu dipukul. jauh dapat ditunjuk. sanggit = geser. Diasak (= pindah) layu. hidup di luar nikah. Dekat dapat ditunjal. diambak seperti kasur. Diam-diam lepu. anak dipangku dilepaskan. Adat yang tak boleh ditinggalkan. Diam penggali berkarat. Diam di laut. akan ketahuan juga. nan adat diturut juga. Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. Destar habis. Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. Dengar cakap enggang. Menderita kemalangan terus-menerus. Sesuatu pekerjaan itu hendaklah difikirkan sendiri masakmasak sebelum dikerjakan dan jangan sekali-kali mendengar cakap orang. Degar-degar merapati. jauh tak berantara. Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. dianjung = diangkat ke atas. Daun mengenalkan pohonnya. berkampuh ijuk = bertudung atau berselimut ijuk. memengat = memasak pengat. Dekat tak tercapai. masin tidak. . Dian sebatang dinyalakan hujung pangkalnya. Dianjak layu. yang berguna tinggal yang tak berguna terbuang. Musuh yang pendiam jangan dipermudah-mudahkan. tapi tidak pula diceraikannya. Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. lepu = ikan laut. Daun nipah dikatakan daun labu. Perempuan yang tidak dipelihara oleh suaminya. buahnya jatuh ke pangkal juga. makan buah beluluk. bekerja dengan diam-diam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai gagak menggonggong telur). teraba-teraba sudahnya. dibubut (= dianggur) mati. Kalau segan bertanya tentulah timbul salah faham. Deras seperti anak panah. Deras datang dalam kena. kopiah luluh. Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebab buah dikenal pohonnya). Dengan terus terang.Daun 'lah melayang. Kalis bagai air di daun keladi). dengar cakap orang. Perempuan hodoh berpakaian bagus.

diberi sehasta hendak sedepa. Seperti Belanda minta tanah). Di bawah lancung nan tiris. Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. Difikirkan masak-masak. Didenda dengan emas yang habis. Menolong orang tidak pada tempatnya. Diberi sedikit. Diberi bahu. kiranya orang kekenyangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti Belanda minta tanah). Dibalik-balik bagai memanggang. . Dicukur-cukur rambut. (Peribahasa lain yang sama makna: Di bawah lancung nan tiris). Dicecah orang bagai garam. Diberi bertali panjang. tetapi diterima orang dengan curiga. Diberi kekuasaan sedikit lalu hendak berbuat sesuka hati. hendak kepala. Nasihat yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dibuat kerana Allah. yang baik diambil (dipakai). Dicocok orang hidungnya. diambil yang jernihnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ditembak petus tunggal). Dibenarkan duduk di serambi. merasa dirinya rendah sekali. Yang buruk dibuang. Alam rohani yang tak berbatas. merasa dirinya rendah sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: Diberi berpadang luas). luncung = lancip tetapi tidak runcing di hujungnya. di bawah lancung = di bawah barang yang palsu. lalu hendak minta banyak. tumbuh juga semula. hendak bermaharajalela di tengah rumah. dipakai tidak.Dibakar tak hangus. dipapar = dibentang. Dicari cempedak di bawah kerambil. b. menjadi murka Allah. Mencari tidak pada tempatnya. Di bawah lantai nan tiris. diumpil tak bergerak. Dilakukan dengan maksud baik. Sangat berkuasa. Perihal anak yang dimanjakan. Diberi betis hendak paha. kerambil = kelapa. hendak bermaharajalela di tengah rumah. Tabiat jahat lambat-laun akan berbalik semula. Menghadapi seseorang yang kita kasihi. Didengar ada. londar = denai. Di bawah ketiak orang. Seseorang yang mendapat kehinaan. direndam tak basah. melanting = melempar. dielakkan untung. dipapar ganjil. Diberi berpadang luas. Di bawah kekuasaan orang. Dialahkan oleh orang yang bodoh. Dibenarkan duduk di serambi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dibenarkan duduk di serambi. hendak bermaharajalela di tengah rumah. lalu hendak minta banyak. Diberi sejengkal hendak sehasta. b. Seseorang yang mendapat kehinaan. tak tentu londarnya. jika di tengah ia berpusing ligat pula. Dibilang genap. Lahirnya saja untung. Sangat degil. Diberi berkuku hendak mencengkam. Mendului membuat sesuatu pekerjaan itu kadang-kadang berhasil baik. Dientak (hentak) tak masuk. Di belakang ia menendang kita. Seperti Belanda minta tanah). mengeting = memotong urat keting. dipancung dengan pedang yang hilang. gajah tentu dengan londarnya. Perempuan yang baru saja kahwin lalu bercerai. Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. Diberi sedikit. Nasib yang tidak dapat ditentukan. Dibuang yang keruh. Menurut saja. balun = gulung. Dibalun sebalun kuku. yang menyebabkan kita menjadi serba-salah. bila di depan ia mengeting kita. tak mudah dikalahkan. Dielakkan harimau. dibuka selebar alam. lalu hendak minta banyak. Didului bak melanting babi. tetapi yang sebenarnya rugi. Diberi sedikit. Dientak (hentak) alu luncung. Didukung disangka orang sakit. Didenda atau dihukum hanya dengan syaratnya saja kerana mencari perdamaian.

Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Bergantung sehasta tali. Diindang ditampi teras. Kebenaran yang tak dapat dibantah. dilepaskan takut terbang. e. Kalau asalnya tidak baik maka kesudahannya pun tentu tidak baik juga. Perjanjian yang diperbuat dengan syarat-syarat yang teguh. dicampak sayang. tidak dimakan mati ibu. Dimakan mati emak. Dimakan mati emak. Dikerkah dia menampar pipi. Digenggam takut mati. sesapan = semak belukar. Diidam seperti babi lemak. Dikatakan mati emak. Berbuat sesuatu pekerjaan yang menyusahkan orang lain. diajak berunding tak tentu fikirannya. Jika hendak mencari isteri. b. bila di depan ia mengeting kita. sesapan di halaman. f. b. dipilih antah satusatu. dikacak = dipegang. Keadaan yang serba salah. terutama dalam menghadapi orang bodoh. dibeli tempurung. nak dibunuh sayang). Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. jika di tengah ia berpusing ligat pula). Digenggam tiada tiris. Dikatakan mati emak. diludahkan mati bapa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan daripada orang lain lagi. diludahkan mati bapa. Dendam yang tak habis. dicampak sayang. Sangat berhemat dan hati-hati dalam mengeluarkan wang. dilihat bersua. Tidak berkuasa sedikit jua. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. Diimbau berbunyi. Dikati sama berat. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. diuji sama merah. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. diidam = menaruh dendam. Pangkat atau kedudukan yang sama. Diiringkan menyepak. tidak dimakan mati ibu. dilepaskan takut terbang. . dipikul meruntuh bahu. Dikembar seperti benang. Perintah atau hukuman yang sangat berat dan keras. Dikatakan berhuma lebar. Tidak mahu mendiamkan diri terhadap perlakuan yang tidak baik. b. Dikacak betis sudah bak betis. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. (Bandingkan dengan: Di belakang ia menendang kita. dibuang jauh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. dihela surut bagai bertanam. diluahkan mati bapa. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. e. angkuh dan sombong. Digantung tinggi. dalam keadaan yang serba salah. diluahkan mati bapa. c. Yang baru tidak berbeza daripada yang lama. digalikan dalam. tak dikatakan mati bapa. dikemudiankan menanduk. Dijual sayak. d. tetapi harta milik dan kebolehannya itu tidak seberapa. Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. c. Memegahkan harta milik dan kebolehannya. tak dikatakan mati bapa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perempuan yang menduakan suaminya. f. Digantungkan tinggi. Dihujani kering. Bergantung tidak bertali).Digantung tidak bertali. diimbau = dipanggil. dalam keadaan yang serba salah. Digenggam takut mati. dijemur basah. Mengatur-atur sesuatu supaya baik. menantu atau pegawai hendaklah diusul periksa betul-betul jangan tersalah pilih. dibakar dia melilit puntung. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). Dijunjung merekah kepala. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. dikacak lengan sudah bak lengan. bersiang = membersihbersihkan. d. lemah sekali. tak diajak ia marah. Dijemba-jemba bagai bersiang.

di bukit orang yang hanyut. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). di bukit maka hendak air. Di luar berkilat di dalam berongga. di situlah (= di sanalah) puntung tercampak. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Lahirnya baik. dicampak sayang. Di mana banyak kesenangan. Digenggam takut mati. dipapar ganjil). (Peribahasa lain yang sama makna: a. diseru tak dengar. Dilambai tak nampak. Di mana buah masak. Di lurah maka hendak angin. Di mana bunga kembang. Lahirnya baik. Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. di dalam bagai empedu. Di luar bagai madu. di situ kumbang banyak. Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Dilengah (= dimabuk) beruk berayun. b. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. Menderita penyakit kelamin. Dikunyah patah gigi. (Bandingkan dengan: Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar. Sangat marah. b. Lahirnya baik. Dilahir serupa tidak. Lahirnya saja untung. c. kekuatan di darat bergantung kepada persatuan. Kelihatan seperti orang kaya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. di dalam bagai empedu. di mana periuk pecah. Orang yang tiada bersalah menerima hukuman. dibatin menggunting angin. Berkehendakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Di laut angkatan. di situlah tembikar tinggal. Kekuatan di laut bergantung kepada angkatan perang. (Peribahasa lain yang sama makna: Dirintang siamang berbuai). Hidup dalam pura-pura. tidak dimakan mati ibu. Dilihat galas berlaba. Di mana batang terguling. Di lurah air yang besar. Membuat sesuatu pekerjaan tanpa pengetahuan adalah siasia saja. batinnya jahat. ditanak berderai. Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Di mana mati di situlah dikuburkan. dalam keadaan yang serba salah. batinnya jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Dibilang genap. (Bandingkan dengan: Mabuk kerana beruk berayun). Dimakan mati emak. batinnya jahat. Dikatakan mati emak. tetapi yang sebenarnya miskin. kapang = sejenis teritip. di situ cendawan tumbuh. dimuntahkan (= diludahkan) menjadi sekam.Dikulum menjadi manikam. di dalam bagai empedu). dilepaskan takut terbang. jika . Di mana api padam. Dilumas dengan daun katang-katang. di darat kerapatan. tetapi yang sebenarnya rugi. dihitung pokok termakan. Dilihat si pulut. (Peribahasa lain yang sama makna: Di luar bagai madu. di sana (= di situ) langit dijunjung. lelar = berulang-ulang. pada lahirnya tidak suka tetapi batinnya ingin mendapat lebih banyak lagi. Sesuatu perbuatan yang tak baik itu jika diulang maka lambatlaun jahat juga padahnya. diludahkan mati bapa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. e. f. tak dikatakan mati bapa. Beruras katangkatang). diluahkan mati bapa. b. Diam itu lebih baik daripada berkata-kata. ditelan sembelit. d. Dimakan kapang habis berlubang. Di luar berkilat di dalam berongga). tak sekali. Dilelar timba ke perigi. Di mana bumi (= tanah) dipijak. sekali pecah juga. di situ pula banyak orang datang. Di luar bagai madu. Tiada mahu mendengar nasihat orang. di situ burung banyak tampil. Di mana ada gadis. di situ ada anak-anak muda. Di luar merah di dalam pahit. Bagai diurap dengan daun katang-katang.

Selamat dalam menempuh berbagai-bagai percubaan. angkuh dan sombong. di situlah [= di sanalah] puntung tercampak. di sana [= di situ] langit dijunjung). (Peribahasa lain yang sama makna: a. dicapai tak boleh. Diperbesar isap (hisap). Di mana mati di situlah dikuburkan. Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. di situ cendawan tumbuh). Pujian yang tidak ada ertinya. Diminta tebu diberi tembarau. jauh tak berantara). Keadaan yang serba salah. Dinding teretas. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana batang terguling. Persatuan yang kukuh. Tempat yang tidak dijaga baik-baik. direngkuh siku ngilu. Di mana kelintung berbunyi. kelintung (kelentong) = genta kayu. bulakan = pancaran air yang menjadi air tergenang. Dipukul lutut sakit. Diperluas parak. dikacak lengan sudah bak lengan). di situ baji makan). di situ cendawan tumbuh. di sanalah musang meniti. pertolongan yang tidak mencukupi. Di mudik sebulakan. Dipandang dekat. di situ api padam. tidak disiangi. siapa lengah akan mendapat bencana. Di mana batang terguling. (Peribahasa lain yang sama: Dekat tak tercapai. di situ disiang. Menghabiskan harta ibu bapa atau harta majikan. hendaklah dijaga dengan baik-baik. Di mana tembilang terentak. Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. tidak kerana bunga kembang di taman). di situ rakyat hidup rukun dan damai. di situlah tembikar tinggal). di situ baji makan. dipegang betis sudah bak betis. Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. Dipanggang tiada hangus. Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan daripada orang lain lagi. Yang diberi berlainan daripada yang diminta. orang yang bodoh mudah kena tipu. Di mana ranting dipatah. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana bumi [= tanah] dipijak. di hilir semuara. di situ cendawan tumbuh. Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. Di mana lalang habis. Di mana kayu bengkok. ramai penduduknya. retas = toreh dengan senjata tajam. negeri yang aman. ditendang dia tertawa. Di mana kapak jatuh. . tangga terpasang. temerau. Dipegang lengan sudah bak lengan. tembarau = gelagah. Orang yang hanya suka makan atau menerima hak orang lain. di mana periuk pecah. hitam bibir. Di padang orang berlari-lari. b. Di mana perintah yang baik. hendaklah diperiksa dan diselesaikan di situ juga. Kalau mata pencarian sudah bertambah. Kejadian yang sudah cukup buktinya. Sesuatu yang mustahil tak usah diharapkan sangat. di situ kerbau tinggal diam. (Peribahasa lain yang sama makna: Dikacak betis sudah bak betis. Di mana makan di situ berak. Jika terjadi suatu perkara atau perselisihan. Berbuat jahat di tempat mencari rezeki. di situlah pencuri datang. Kelakuan yang tidak senonoh. Di mana tumbuh. di padang sendiri berjengket-jengket. Dipujuk dia menangis. Di mana tempat kutu hendak makan kalau tidak di atas kepala. di situ air disauk.Di mana kapak jatuh. tetapi hak sendiri disimpan atau disembunyikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana api padam. Di manakah berteras kayu mahang. Membelanjakan wang dengan boros dan akhirnya hidup melarat. Dimandikan dengan air segeluk.

dicapai tak dapat. terpeluk bangkai babi bengkak hanyut. direngkuh siku ngilu). Sangat sukar dikalahkan. tetapi takut di tempat orang. Anak dagang yang mati di rantau orang. Di rumah sendiri dapur tak berabu. Semuanya berjalan dengan lancar. Di reban sendiri melegas. Disuruh dituruti. (Peribahasa lain yang sama makna: Dilengah [= dimabuk] beruk berayun). Ditarik ia menanduk. Ditatang di anak lidah. Ditakik getah di daun. Tidak ada tempat bergantung. Ditanam tebu di telinga. Orang tamak yang tiada tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Sangat sukar dikalahkan. tidak boleh ikut campur kerana miskin. Di belakang ia menendang kita. Ditambat tidak bertali. Dirintang siamang berbuai. melegas (ligas) = berlari dengan mengangkat kaki kanan (seperti kuda). Ditembak dengan peluru petunang. Disisih bagai antah. digiring ia menyepak. Perundingan yang berhasil baik. Disangka akan baik atau mulia selama-lamanya. melarat sekali. Di tempat tiada 'lang. Ditelan tak sengkang. Keadaan yang serba salah. Orang bodoh. (Bandingkan dengan: a. Ditating bagai minyak penuh. Diperlakukan dengan sangat hati-hati. di reban orang meromok. Ditangkap buaya. bekerja kerana perintah. Sudah hilang gadisnya. Disigai sampai ke langit. ditangkap malas tak bertanda. Direndam tak basah. berhenti kerana tegah. ombak yang kecil diabaikan. jika di tengah ia berpusing ligat pula. Diiringkan menyepak. sehingga jatuh melarat. ke rumah teman pergi berpasak seribu. Disangka tiada akan mengaram. Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu. Suka bertandang dan makan di rumah orang. b. Sifat malas seseorang tak dapat dilihat sebelum disuruh membuat sesuatu kerja. nampak riaknya. Terlalu lemah. Hidup melarat. ditentang bumi. Disangkakan bedena timbul. Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. meromok = duduk meringkuk. (Peribahasa lain yang sama makna: Menating minyak penuh). Direbus tak empuk. langit. Berani di rumah sendiri. tetapi tibatiba ditimpa bahaya. Ditakik bagai berendang. (Peribahasa lain yang sama makna: Dipukul lutut sakit. dikemudiankan menanduk) Sangat kasih akan anak isterinya. Patuh menurut perintah. Harap-harap percaya tidak. (Peribahasa lain yang sama makna: Direbus tak empuk). Disangkakan langit itu rendah: dipandang dekat.Diraih siku ngilu. Disangka panas sampai ke petang. Ditentang langit. yang tidak mahu menurut bicara orang. Semua kepandaiannya diperlihatkan sekali gus. Disambut dengan penyapu tak bersimpai. Diratapi langau hijau. . ditindih lalat tak dapat bangkit. besar ditebang). Disuruh pergi dipanggil datang. direngkuh lutut sakit. Hidup di luar nikah. (Peribahasa lain yang sama makna: Belalang hendak menjadi elang). apabila diketahuinya di tempat itu tidak ada orang yang pandai. Ditanaknya semua berasnya. disepakkan bagai berayam. kata belalang: akulah 'lang! Ditempuh nyamuk terbalik. Dihalau keluar dari sesuatu majlis keramaian kerana dibenci orang. (Bandingkan dengan: Tinggi disigai. Ditebuk (= dikerbuk) tikus (= tupai). bila di depan ia mengeting kita. Sesuatu pekerjaan hendaklah dicuba membuatnya lebih dulu sebelum dikatakan mudah atau susah. Mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara (bahaya) yang kecil. Diasingkan daripada yang lain kerana tidak disukai. kiranya hujan tengah hari. Orang yang mengaku dirinya pandai atau mempunyai kelebihan. berserah sekehendak hati. Pemberian gelaran yang tidak ada ertinya. Gembira oleh kerana mendengar pujian. berkembang bunga raya di muka.

tabir langit-langit = tabir tenda. Dua ekor gajah berjuang. e. Diturutkan gatal tiba ke tulang. Kemalangan yang tak dapat dielakkan. Di waktu garuda alah oleh ular. dililit yang panjang. tegak meninjau jarak. bersandar di batang rengas. sebantal sekalang hulu. melompat seperti harimau. Duduk dengan sukatan. akhirnya jadi binasa. Dua orang yang sama darjatnya di dalam adat. Diuji sama merah. Sesuatu kerosakan yang tak dapat diperbaiki lagi. Duduk seorang bersempit-sempit. Beranggapan sudah memiliki sesuatu barang yang belum tentu diperoleh. Duduk dengan cupak dan gantang. Duduk dalam duri yang banyak. Duduk berkelompok. (Peribahasa lain yang sama makna: Dulu besi. f. setikar seketiduran. tembikar juga akan jadinya. Selalu bekerja tidak berhenti-henti. duduk sama rendah). (Peribahasa lain yang sama makna: a. tembelang = telur busuk. Ditetak belah dipalu belah. Memungkiri apa yang telah dikatakan dulu. ditelentangkan tiada masuk. c. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. Menghadapi perkara yang sangat sulit. Sejiwa dua tubuh. Dua badan senyawa. Sudah sepadan benar. Duduk sehamparan. Duduk berkisar. zaman dulu kala. Dua kali dua empat. tegak sepematang. tetapi kejahatannya telah tersiar ke mana-mana. namun kesudahannya menjadi mayat juga. Satu nyawa dua badan. seekor kancil mati tersepit di tengah. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. Mencari orang yang sama setaraf dalam sesuatu majlis. Sama setaraf. Orang yang tak keluar-keluar dari rumahnya. Duduk seperti kucing. berpusu = berduyun-duyun. Sangat karib. Dituba sajakah ikan. Hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh hati untuk memperoleh sesuatu barang yang dikehendaki. Orang yang kaya. Duduk sama rendah. Ditiarapkan tiada keluar. Kiasan kepada waktu yang telah lalu. Hidup yang serba salah. berkumpul. orang yang banyak harta. Seperti dua senyawa. Perbezaan yang sangat kecil. sekarang . Ketua yang adil. Selalu dalam kekhuatiran. sekarang timah. Duduk di dalam tabir langit-langit. Duduk berkurung siang malam. Duduk di ambung-ambung taji. berdiri (= tegak) sama tinggi. Sekain sebaju. Bekerja dengan tidak menurut peraturan. Setikar seketiduran). Pendirian yang teguh. berbau tembelang. sebantal sekalang hulu. Buah fikiran yang diperoleh di dalam sesuatu perundingan itu lebih baik daripada buah fikiran kita sendirian saja. Dulu bajak daripada jawi. Tidak malu melakukan kejahatan. g. dulu duduk daripada cangkung. dipalu belah (= datar). Ditindih yang berat. sekarang jadi batu buatan. b. duduk banyak (= bersama) berlapang-lapang. Dulu buah daripada bunga. Ditolak tak tumbang. d. Jika diturut kehendak hawa nafsu. dijala dijaring bukankah ikan? Ditumbuk dikisar barulah lumat. Perempuan berkurung di dalam rumah. Orang kecil yang mencampuri pergaduhan antara orang besar-besar akhirnya ia sendiri yang binasa. ambung-ambung taji = tumbuhtumbuhan berduri. Sama saja. Dititik belah. Diuji timbang lebih sesaga.bumi. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri sama tinggi. tegak berpaling. tak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan orang. Selapik seketiduran. Walau diseksa atau disakiti sekalipun. ditahil (= dikati) sama berat. Orang pendiam yang tangkas bekerja dan berfikir. Duduk meraut ranjau. Dulu besi. kerana menghadapi bencana. Selauk senasi. tegak berpusu. Dulu intan.

Orang miskin yang hendak meniru-niru perbuatan orangorang kaya. Empang sampai ke seberang. Emas berpeti. kena golek binasa. Dulu sorak. Durian dengan mentimun. bungkus. tohok = campak buang yang diberi bertali. kini papa dan buruk. Dulu rampak rimbun daun. Elok arak di hari panas. Mahu bersukaria. nescaya binasalah yang lemah dan baik itu. Empat sudah bersimpul satu. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. Embacang buruk kulit. timah). Orang yang baik bahasanya jadi kesayangan orang selagi hidup. Orang kecil memperoleh pangkat tinggi. Enau sebatang dua sigainya. gasal = ganjil. sekarang besi. b. enak kata diulang-ulang. Elok palut pengebat kurang. sekarang timah. agas hendak mengawan juga. Duri di hutan siapa pertajam. Orang yang memang jahat itu tidak dapat diajar. basa = tegur sapa. Tampaknya bagus. orang yang berakal. Jika orang yang kuat dan khianat berhimpun dengan orang lemah dan baik. tidak dapat dipakai lagi. orang yang mahir dan orang yang rajin. Dulu kaya dan cantik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ekor anjing berapa pun dilurut (akan dia) tiada juga betul. Perempuan mencari lelaki. Satu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang. salah ataupun benar dia juga yang menanggung kerugian. Sudah rosak. Dulu permata intan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau berkandung. Dulu besi. tetapi sebenarnya masih belum baik. elok budi bekal mati. Kesenangan dan kesusahan selalu beriringan. Orang yang lemah itu tidak berdaya untuk melawan orang yang berkuasa. Nasihat yang baik perlu diulang-ulang menyebutnya. buruk kata di luar muafakat. Dunia diadang. kerbau berkandang. Empat gasal. Elang terbang mengawan. Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. dinding sampai ke langit. kemudian tohok. Bersuka hati haruslah pada tempatnya atau pada waktunya yang patut. Embun di hujung rumput. tidak mahu merugi. Tiada kekal. sesudah mati jadi kenang-kenangan. sekarang batu Belanda. Tutur kata orang yang bijaksana selalu tersembunyi maksudnya. Elok basa 'kan bekal hidup. luruh. Kesempurnaan yang diperoleh daripada empat orang: orang yang berilmu. aturan yang tak dapat diubah. Apa yang hendak dikerjakan baik dibicarakan dulu dengan kaum keluarga dan sebagainya supaya pekerjaan itu selamat. raras = gugur.Dulu parang. Orang yang bersukacita sebab maksudnya sampai. Elok kata dalam muafakat. menggolek rosak. sekarang jadi batu buatan). kerana baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Muda diajun. seorang perempuan yang menduakan suaminya. kikir diperbuat). ditegang berjela-jela. lima genap. sekarang besi. palut = balut. Kelihatannya tidak baik tetapi yang sebenarnya baik sekali. Enak lauk dikunyah-kunyah. Enau mencari (= memanjat) sigai. Kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. sekali-sekala ia hendak berbuat jahat juga. Durian seambung dengan timun. saku-saku dijahit. kini 'lah sangat merarasi. Mengutamakan orang tua-tua di dalam sesuatu pekerjaan. dikendur berdentang-dentang. Menggembar-gemburkan sesuatu yang belum terjadi. Elok buruk dan busuk hanyir. Dulu timah. Dulukan yang dulu merasa garam. . Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masingmasing supaya selamat. Dulu intan. empang = bendungan. Elok lenggang di tempat datar. kebat = ikat. (Bandingkan dengan: Seperti hendak meluruskan ekor beruk). emas berpura).

Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang. Gagak lalu punggur rebah. sesuatu yang sudah ditetapkan (undang-undang. Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan tidak takut menanggung risikonya. Telah terlanjur. Enggang lalu atal jatuh. Gajah dipandang seperti kuman. kerana mahu memperlihatkan kekuasaannya. Entimun bongkok. Gajah bergajah-gajah. Sebab yang secara kebetulan meninggalkan akibatnya. orang apa kepada orang. Kalau raja-raja berselisih. Terlalu marah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau raja-raja berselisih. nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis. Anjing itu. Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? Gagak bersuara murai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. atal = buah kayu makanan enggang. tiada akan putih). Tidak masuk hitungan dalam pergaulan. Apa kepada kukur. tidak dapat terus keluar. kuman pun berhati juga. Gajah berak besar. Orang jahat. Rupanya hodoh tetapi suaranya merdu dan baik budi bahasanya. nyiur juga yang binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Nampak gabak di hulu). perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. cewang di langit tanda akan panas. kancil (= pelanduk) pun hendak berak besar. b. pelanduk mati tersepit. akhirnya mati kebebangan. kebebangan = tertahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah bergajah-gajah. seekor kancil mati tersepit di tengah). Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Gabak di hulu tanda akan hujan. sehari sebulan juga. tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Gadai terdorong ke (pada) Cina. sekalipun sedikit akibatnya sama juga dengan yang besar. mahu sepatah kata. Lain yang bersalah. akhirnya diri sendiri binasa. lain yang menerima hukuman. Enggang lalu ranting patah. Gadai terdorong ke pajak. Enggang apa kepada enggang. takkan putih bulunya. Raja-raja (orang besar-besar) yang telah turun derajatnya (darjatnya). tak mungkin mencapai kembali martabatnya itu. gabak = redup. (Peribahasa lain yang sama makna: Pertama hilang. nyiur juga yang akan habis. nyiur juga yang binasa). Kukur apa kepada kukur. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. c. juga terbebang. aku telah sampai seberang. Gajah dialahkan oleh pelanduk. Kaya dan miskin sama-sama berfikiran dan bernafsu. pelanduk (= kancil) mati di tengah-tengah. kedua terbilang). . rakyat mendapat susah. rakyat mendapat susah. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. b. biarpun diberi kesenangan. Arang itu. anak raja (mati) ditimpanya. Perbuatan yang terlanjur. Orang besar yang berlaku kurang adil kepada orang kecil. Gajah berhati. pelanduk mati tersepit). Tujuan telah lebih dulu diketahui hanya dengan melihat tingkah laku atau bicaranya saja. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya). Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah. Gaharu dibakar kemenyan berbau. (Bandingkan dengan: Dua ekor gajah berjuang.Enggan seribu daya. meskipun dirantai dengan rantai emas. Gajah berjuang sama gajah. Apa peduli pada kukuran. keputusan dan sebagainya) tiadalah dapat diubah lagi. dua terbilang. Esa hilang. Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal. Kalau tak suka biasanya banyak alasannya. Engkau belum mencapai pengayuh.

Gajah ditelan ular lidi.

Gajah empat kaki lagi tersaruk.

Gajah harimau di hutan hendak diburu, pijat-pijat di bantal tak dapat dihapuskan. Gajah hendak berak besar, kita pun hendak berak besar juga.

Gajah lalu dibeli, kusa tidak terbeli.

Gajah lalu kumpai layu. Gajah masuk kampung, kalau kayu (= pohon) tak tumbang, rumput layu juga.

Gajah mati dicatuk katak.

Gajah mati kerana gadingnya.

Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah; perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah mati dicatuk katak, c. Mati dicatuk katak). Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan kebesarannya; nasib tidak dapat ditentukan. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedangkan gajah yang besar dan berkaki empat lagi tersandung). tersaruk = tersandung. Kejahatan orang besar dan orang yang lebih kuat daripada kita hendak dibasmi, kejahatan anak buah sendiri di rumah tiada dapat di atasi. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah berak besar, kancil [= pelanduk] pun hendak berak besar, akhirnya mati kebebangan). Mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi melupakan hal-hal yang kecil-kecil yang perlu untuk menyelesaikan yang besar itu. kusa = besi penghalau gajah. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah berak besar, kancil [=pelanduk] pun hendak berak besar, akhirnya mati kebebangan). kumpai = sebangsa rumput layu. Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya dalam lingkungan orang lemah (orang kecil). Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah; perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah ditelan ular lidi, c. Mati dicatuk katak). Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harimau mati kerana belangnya, b. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi, d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa kerana tanduknya). Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat. Orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya.

Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati, tulang setimbun.

Gajah memamah aris, baik diikat kera kecil yang memakan buah kayu. Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit. Gajah rompong belalai. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah.

Daripada mengharapkan sesuatu yang besar yang tak mungkin didapati, lebih baik terima saja yang sedikit yang sudah ada di dalam tangan. aris = getah kayu yang sudah beku. Anak muda yang menjadi pesuruh orang, kerana pujianpujian. (Bandingkan dengan: Kuda pelejang bukit). lejang = melompat serta lari. Raja yang tiada berkuasa. Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah bergajah-gajah, pelanduk mati tersepit, b. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk [= kancil] mati di tengah-tengah).

Gajah seekor gembala dua.

Gajah terdorong kerana gadingnya, harimau terlompat kerana belangnya.

Gajah terum di tengah rumah. Galas habis senggulung tandas, lamun dihitung rugi juga. Galas terdorong kepada Cina. Gali lubang menutup lubang. Gamak-gamak seperti menyambal. Ganti hidup berkeredaan, ganti mati berkebulatan. Gantung tak bertali, salai tak berapi.

Gar-gar, kata gelegar, rasuk juga yang menahannya.

Garam dikulum tak hancur. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga juga. Garam jatuh di air. Garam tumpah apakah (= pada) tempatnya? Garuda diburu layang-layang yang dapat. Gaya saja, rasanya wallah. Gayung bersambut, kata berjawab.

Sesuatu pekerjaan dikepalai oleh dua orang; dua orang lelaki mencintai seorang perempuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Enau sebatang dua sigainya). Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kuat gajah terdorong, kuat harimau terlompat-lompat, b. Terdorong gajah kerana besarnya). (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana gadingnya). Orang besar-besar bertamu ke rumah orang miskin, sehingga menyusahkan orang yang menerimanya itu. terum = duduk, dikatakan hanya tentang gajah. Perniagaan yang tidak menguntungkan; pekerjaan yang siasia. Telah terlanjur, tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Gadai terdorong ke [pada] Cina). Meminjam wang untuk membayar hutang. Hanya dengan cuba-cuba atau kira-kira saja. Mencari ganti seseorang ketua harus dengan muafakat. reda = rela, senang hati. Isteri yang ditinggalkan suaminya tanpa diceraikan dan tanpa nafkah hidupnya. (Bandingkan dengan: a. Bergantung sehasta tali, b. Bergantung tidak bertali). Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa, b. Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang akan habis, c. Enggang apa kepada enggang; orang apa kepada orang, d. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa). gelegar = balok tempat memakukan lantai papan. Orang yang pandai menyimpan rahsia. Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga akhirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Asam di darat ikan di laut, bertemu dalam belanga juga). Nasihat yang diterima dengan baik. Orang yang hina yang meninggal tidak dihiraukan orang sangat. Barang yang diperoleh tidak seimbang dengan yang diinginkan. Rupanya saja yang elok, tetapi budi pekertinya buruk. Serangan ditangkis, kata dijawab; baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. gayung = pukulan.

Gayung tua, gayung memutus. Gedang gerundang di kubangan, gedang ikan raya di lautan. Gedang kayu, gedang dahannya. Gedang sebagai dilambuk-lambuk, tinggi sebagai dijunjung. Gelagah boreh rambutan, orang berbunga dia berbunga, orang berbuah dia tidak.

Perkataan orang tua biasanya tepat. Tiap-tiap orang besar (mulia) di tempatnya masing-masing. gerundang = berudu. Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar kayu besar bahannya). Memegahkan diri sendiri dengan kelebihan yang sebenarnya tidak ada. (Bandingkan dengan: Besar diambak, tinggi dianjung). Orang yang meniru-niru perbuatan orang lain kerana mengharapkan keuntungan, tetapi perbuatannya itu sia-sia belaka. (Bandingkan dengan: Berbunga sama berbunga: yang lain berbuah, dia tidak). gelagah boreh = rambutan jantan.

Gelang di tangan orang yang hendak dirampas tidak dapat, cincin di jari sendiri terlucut hilang. Gelang tidak laga sebentuk, laga keduanya. Geleng seperti si patung kenyang. Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan. Geneng di tengah lebuh, tahan galah bersijingkat; geneng di tengah medan (gelanggang), tahan taruh di ayam kuyu. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Genggam-genggam bara, terasa hangat dilepaskan. Genta saja yang berbunyi, kuda sudah dek gerindin. Genting menanti putus, biang menanti tembuk. Genting putus, biang tembuk. Geruh luka ajal mati. Geruh menempuh dalam tubuh. Geruh tak berbunyi, malang tak berbau. Geruh tak mencium bau. Gerundang, tinggallah di kubangan! Getah meleleh ke pangkal, daun melayang jauh. Getah terbangkit (= diangkat) kuaran tiba. Getikkan puru di bibir. Getu sementara lagi bintik. Gigi dengan lidah ada kalanya bergigit juga. Gigi tanggal, rawan murah.

Orang yang dengki dan tamak itu selalu mendapat kerugian. Cinta kasih mestilah datang daripada kedua-dua belah pihak. Bandingkan dengan: Bagai bertepuk sebelah tangan). Berjalan melonjak-lonjak kerana sombongnya. Sesudah kaya atau berpangkat tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya. Menunjukkan gagah kepada orang terpaksalah mengeluarkan wang untuk menolong ataupun untuk perjamuan makan minum. (Bandingkan dengan: Hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah [= mulia] bertabur urai, hendak berani berlawan ramai). geneng = gagah. Membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar sehingga mencapai kejayaannya. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan setengah-setengah hati, terasa sukar, lalu ditinggalkan. Orang yang masih bagus berpakaian dan gaya congkaknya, tetapi wangnya tiada lagi atau berpenyakitan. dek gerindin = kena sebangsa penyakit yang biasa menyerang kuda, badannya gementar macam kedinginan. Suami isteri yang hampir bercerai; perkara yang hampir putus. (Peribahasa lain yang sama makna: Biang menanti tembuk). Perkara yang sudah putus dan tidak dapat diubah lagi, suami isteri yang sudah bercerai. Untung baik luka saja; untung tak baik, mati. geruh = sial, malang. Nasib buruk yang mempengaruhi diri. Kemalangan terjadi tanpa diketahui. Kemalangan terjadi tanpa diketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: Geruh tak berbunyi, malang tak berbau). Jangan mencampuri pekerjaan orang lain! Anak sendiri lebih dikasihi daripada anak saudara. Perhitungan yang salah. kuaran = burung kuak-kuak. Tak dapat membencikan anak isteri atau keluarga yang buruk kelakuannya. getik = menggetil. Sesuatu bahaya hendaklah dihindarkan selagi kecil agar jangan sampai menimbulkan malapetaka. Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai. Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Mata telah rabun, bandar pun terbuka; gigi telah gugur, tebu pun menjadi). Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Gigi tanggal, rawan murah). Mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. abun-abun = angan-angan. Bersih dan cantik di luar, tetapi hatinya busuk. gombak = rambut. Perbuatan yang tidak sempurna. Perbuatan (perkataan) yang berlebih-lebihan akhirnya akan menjadi sia-sia. Digunakan sewaktu ada perlunya, setelah itu ditinggalkan.

Gigi telah gugur, tebu pun menjadi. Gila di abun-abun. Gombak gemilang kutu banyak, bibir hitam gigi kotor. Gulai sedap nasi mentah, nasi sedap gulai mentah. Gulai terlampau serai maung rasanya. Guna-guna alu, sesudah menumbuk

tiada akan putih. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tidak berdaya lagi. tegal] biasa). Habis miang kerana bergeser. Mula-mula berunding dengan baik. Gundahkan buah dimakan burung. Sesuatu kesukaran akan hilang apabila sudah menjadi kebiasaan. apabila telah menjadi kebiasaan. Habis beralur maka beralu-alu. habis rasa [= bisa] oleh biasa). jika setiap hari digali. Adat dapat diubah atau ditiadakan oleh muafakat. tetapi kalau tidak dapat juga mencapai persetujuan barulah kekuatan tenaga diadu.dicampakkan. Habis akal baru tawakal. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. kerongkerong = ikan laut. Menyusahkan orang kecil kerana hendak menyenangkan orang besar-besar. beralur = berunding. sesudah menumbuk dicampakkan). Habis tenggang dan (= dengan) kelakar. Habis cupak dari pelelehan. takkan putih bulunya). Apabila sudah tidak ada orang yang akan diperintah. dengan persetujuan atau perdamaian. Perbuatan dan usaha yang mendatangkan rugi. oleh [= kerana. arang dibasuh tak putih. sangat sukar hendak diubah. Arang itu. bocor. biarpun diberi kesenangan. Habis geli oleh geletek. Habis kuman disembelih hendak memberi makan gajah. Biar bagaimana sekalipun banyaknya harta. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. Hancur badan dikandung tanah. Anjing itu. Berserah diri kepada Tuhan sesudah habis semua ikhtiar. c. akan habis juga jika selalu diboroskan dan tiada ditambah-tambah. tentu dituduh bila terjadi kejahatan. maka diri sendirilah yang harus mengerjakannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Habis geli oleh geletek. (Bandingkan dengan: Alah bisa. Gunung juga yang dilejang panas. . murid kencing berlari. Guru kencing berdiri. nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis. meskipun dirantai dengan rantai emas. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Guna-guna alu. Sangat rajin bekerja. Habis umpan kerong-kerong tak dapat. b. Gunung yang tinggi akan runtuh. ekor anjing diurut tiada akan lurus. Digunakan sewaktu ada perlunya saja. Bersusah hati terhadap wanita yang sudah menjadi isteri orang. Biasanya orang yang sudah kaya juga yang mendapat untung atau bertambah kekayaannya. bak guru bak anak sasian). tawakal = berserah diri kepada Tuhan. pelelehan (leleh) = tiris. Habis air setelaga. Habis minyak sepasu. (Peribahasa lain yang sama makna: Ekor anjing berapa pun diulurut [akan dia] tiada juga betul). Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati. Orang jahat. siak = orang yang hidup miskin kerana Allah. budi baik terkenang juga. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. Habis kapak berganti beliung. Habis manis sepah dibuang. Tabiat seseorang yang jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak nyiru bak tampian. Adat yang dilanggar sedikit demi sedikit itu akhirnya akan dilanggar semua sekali. Habis hulubalang bersiak. Habis adat kerana kerelaan. Sesuatu yang kurang menyenangkan itu akan hilang. orang yang telah biasa berbuat kejahatan. setelah itu ditinggalkan. habis rasa (= bisa) oleh biasa.

keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. walaupun kepada anak sendiri. buta mata sebelah. Harapkan si untut menggamit. punai di tangan dilepaskan. Masa yang baik dibiarkan lalu. kerja suatu tak boleh cekap. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Tidak bersungguh-sungguh. Menolong seseorang yang ditimpa kesusahan. tidak boleh menggenggam. Arang itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tetapi tidak berwang. kerana hendak hidup mewah. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Harapkan burung terbang tinggi. Kurakura di kaki ditinggalkan. cangkuk terubuk ditinggalkan. dilepaskan. Harapkan burung terbang tinggi. air tempayan ditumpahkan). Kehendak hati terlalu besar sehingga tiada upaya untuk mencapainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Harap hendak melonjak. hilang dicari. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hari baik (= pagi) dibuang-buang. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. punai di tangan dilepaskan. kain di badan didedahkan. rusa yang jauh yang dikejar). Harap lenggang serdadu. hari buruk (= petang) dikejar-kejar. air tempayan ditumpahkan. Harap hati hendak peluk gunung. b. kopiah pesuk). d. dilepaskan. apa akal (= daya) tangan tak sampai. tiada akan putih. meraup = mencedok dengan tangan. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang jahat. janganlah diharapkan kepada orang lain. cangkuk = pekasam. Pelanduk yang dekat ditinggalkan. burung terbang dikejar. Harapkan guruh (= guntur) di langit. b. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. b. lulus diselami. lenggang serdadu = sikap yang gagah. Percaya kepada orang yang sangat malas. Hang tak kurang sanggul. Dalam membuat sesuatu pekerjaan. Harapkan kuning kuah kambeh. kambeh = peria. Gaya saja yang gagah. c. dilepaskan. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Segala harta-benda habis dibelanjakan. kemudian tergopoh-gopoh mengejar waktu yang sudah sempit. kopiah pesuk. b. punai di tangan dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. Harap hendak meraup. takkan putih bulunya). Harapkan burung terbang tinggi. Harap ke mulut besar cakap. destar teleng. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Harapkan si untung menggamit. Segala harta-benda habis dibelanjakan. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Harapkan kuning kuah kambeh. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada. punai di tangan dilepaskan. Anjing itu. meskipun dirantai dengan rantai emas. kain koyak diupahkan. untut = orang yang sembab kedua-dua kakinya kerana sakit. Hanya air dingin yang dapat memadamkan api. buta keduanya. harapkan teman. . kerana hendak hidup mewah. cangkuk terubuk ditinggalkan). Hilang satu ada lagi ganti yang lain (tentang lelaki dan perempuan). nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis.Hangat-hangat tahi (= cirit) ayam. Harap hendak melonjak. sejuk tiada berair. c. Hanyut dipintasi. belanja kurang. Kata-kata yang lemah-lembut saja yang dapat mendinginkan hati yang sedang marah. c. aku tak kurang tengkolok. Hangat tiada berapi. air tempayan ditumpahkan. biarpun diberi kesenangan. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Harapkan anak. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. dilepaskan. Harapkan burung terbang tinggi. penyu di pantai dikejar.

Orang yang memperlihatkan kekuasaannya. Seperti panjipanji ditiup angin). Sangat berharap-harap akan mendapat sesuatu yang diingini. sedikit sama-sama sedikit. Hari ini terlebih baik daripada besok. Ingin mengerjakan sesuatu tetapi tidak berdaya kerana kurang ilmu dan tidak cekap. Harimau memperlihatkan kukunya. Orang yang memperlihatkan kekuasaannya. b. pelanduk kecil menolakkan mara. Orang yang mahu mengambil harta orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. tetapi jasa itu diperoleh dengan jalan yang curang. Baling-baling di atas bukit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kacang telah lupakan kulitnya. Harimau bertempek tak [kan] makan orang). mala = air bangkai yang telah busuk. Harimau mati kerana belangnya. Hari tidak siang saja. Harimau puntung kena penjara. (Peribahasa lain yang sama makna: Harta orang hendak digalas). Hati gatal mata digaruk. ranting orang dipatah. b. Harimau hendak menghilangkan jejaknya. d. Ada masanya kesusahan orang besar lagi berkuasa itu ditolong oleh orang yang lemah dan kecil. . gajah mati meninggalkan daging. (Peribahasa lain yang sama makna: Harimau memperlihatkan kukunya). Gajah mati dicatuk katak. Harum semerbak mengandung mala. Pembahagian yang sama rata. Orang besar-besar itu ditakuti kerana kekuasaannya. Pendirian yang tidak tetap. dan ranting dipatah. Mati kuang kerana bunyi). Hati gajah sama dilapah. Orang yang tidak ada perasaan. Sudah pada tempatnya. Orang yang mahu mengambil harta orang lain. Hari ini sedang panas panjang. Harimau menyorokkan kuku. adat orang diturut). c. Mengharapkan sesuatu keuntungan. Haruslah air disauk. Bagai pancang digoncang arus. Hari ini patutlah redup (= panas keras). Orang yang menyembunyikan kelebihannya. c. Untung dan malang silih berganti. Harimau ditakuti sebab giginya. Yang dapat diusahakan hari ini janganlah ditangguhkan sampai besok. Orang jahat hendak menyembunyikan kejahatannya. banyak sama-sama banyak. Harta pulang ke tuan (= empunya). Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul. Orang besar yang tidak mahu bertindak dengan tindakantindakan yang merendahkan tarafnya. Hari tak selamanya panas. Harimau mati meninggalkan belang. Harimau tidak merendahkan dirinya untuk menangkap cicak sebagai mangsanya. Orang yang merantau haruslah menurut adat kebiasaan tempat yang didiaminya. Hati bagai baling-baling. Orang baik meninggalkan nama baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Air orang disauk. jauh berjalan banyak dilihat. Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul.Hari guruh takkan hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Harimau bertempek tak [kan] makan orang). Harta orang hendak dikebas. hati kuman (= tuma) sama dicecah. Kasturi mati kerana baunya. Keburukan telah dilindungi oleh kebaikan. Harum menghilangkan bau. Harimau menunjukkan belangnya. orang jahat meninggalkan nama jahat. Orang miskin jadi kaya. Hati bak serangkak dibungkus. lama hidup banyak merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Hari guruh takkan hujan). b. Harimau mengaum takkan menangkap. sangkaan yang tidak baik. Tidak selamanya senang terus-menerus. Hari guruh takkan hujan. lupa akan dirinya. Hati bagai pelepah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul. Harimau bertempek tak (kan) makan orang. Harta orang hendak digalas. manusia mati meninggalkan nama. jantung bagai jantung pisang. Sebagai pimping di lereng bukit. Jasa yang dipuji-puji.

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya menjadi mudah. Kerana hendak menunjukkan kemegahan. b. e. Orang bodoh berbicara tanpa perhitungan. Terlampau panggang jadi hangus). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak beristeri anak gadis. Jika ada kemahuan. Hemat tangga kekayaan. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki.. hendak tuah (= mulia) bertabur urai. Hendak kerja golok Keling. Sesuatu yang tidak sempurna menyebabkan keadaan menjadi sukar. Hempas tulang tak berbalas jasa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hemat pangkal kaya. Hendak mengetahui sesuatu perkara bertanyalah kepada orang yang ahli dalam perkara itu. hendak berani berlawan ramai. dalam keadaan yang serba salah. Hendak hinggap tiada berkaki Hendak kaya berdikit-dikit. Hendak ulam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak bertanduk kepala dipahat. Hendak air pancuran terbit. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. ke dalam keranjang longgar. c. hendak diludah tiada keluar. Hendak masak langsung hangus. murah hati tangga tuah. Hati yang ringan meringankan beban yang berat. bertinak = tak putus-putus datang. hendak undur gelar telah besar. nafsu pantang kekurangan. diludahkan mati bapa. Hendak harum terlalu langit. Hendak bersunting bunga yang belum diseri kumbang Hendak harum terlalu hangit.Hati hendak semua jadi. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. dan lidah orang yang cerdik itu di belakang hatinya. bertubi-tubi. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. hendak memelihara tarafnya tiada cukup wangnya. . rela berhutang atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana kepada diri sendiri. b. banyak lawan mendatangkan berani. ditelan mati emak. boros dan membazir mendatangkan kesukaran. Hendak beristeri perempuan tua. Dimakan mati emak. mara = maju. hendak undur malu kerana pangkatnya sudah tinggi. tidak dimakan mati ibu. termengkelan = tersangkut dalam kerongkongan. Berpenat telah tetapi tidak ada hasilnya. orang pandai berfikir sebelum berkata-kata. Bagai memegang buah kepantangan beruk. dicampak sayang. d. Malas bekerja tetapi banyak makan Keadaan yang serba salah pada orang yang telah diberi pangkat. semua dapat dikerjakan. hendak makan parang punting. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak terbang tiada bersayap). Digenggam takut mati. pucuk menjulai. (Bandingkan dengan: Sampan ada pengayuh tidak). Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. b. Hendak belajar berenang dapatkan itik. Hemat dan cermat mendatangkan kesenangan. Hempas tulang berisi perut. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya menjadi mudah. (Peribahasa lain yang sama makna: Hati yang ringan meringankan beban yang berat). Pucuk dicita ulam tiba). sia-sia hutang tambah. diluahkan mati bapa). Hati yang suka peringan beban. hendak belajar memanjat dapatkan tupai. Hendak bersunting bunga mala. Rajin bekerja (berusaha) mudah mendapat rezeki. Hendak ditelan termengkelan. Hawa pantang kerendahan. Hawa nafsu tiada mahu kalah daripada orang lain. dilepaskan takut terbang. Hendak mara bedil bertinak. Hendak dimasukkan ke dalam sumpit tak maut. Hati orang yang bodoh itu di mulutnya.

susah sama-sama susah. (Bandingkan dengan: Hati gatal mata digaruk). jatuh. Hendak harum terlalu hangit. Hendak pergi berotan jangan takut onaknya. pecah satu pecah semuanya. Hendak sombong berbini banyak. pucuk menjulai. b. Hendak menggaruk tidak berkuku. tiada sedar dirinya dibodohi . Sukar untuk mengubah kelakuan yang sudah menjadi tabiat. patah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak hinggap tiada berkaki). Hendak ulam. Hendak panjang terlalu. Hendak mencari orang pandai. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. patah). Hendaklah hidup dalam muafakat. Hendak untung menjadi buntung. hendak mencencang memutuskan. Hendak menangguk ikan. Pucuk dicita ulam tiba). Membuat pekerjaan yang sukar. Hendak memadam api tengah menyala. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak menangguk ikan. pipi digigit. Bersedia menghadapi segala kemungkinan. (Bandingkan dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan dia] tiada juga betul). tetapi buktinya sedikit sekali. Kerana hendak memperlihatkan ketinggian diri. c. rugi yang diperoleh. Orang yang sedang marah malah diapi-apikan pula. hendak mencapai tangan tak sampai. Hendaklah seperti tembikar. Banyak cakap. Hidung sudah rampung diatur orang. tentu ada jalan. Hendak berbuat sesuka hati saja. Hendak mengepal pasir kering. genting. (Peribahasa lain yang sama makna: a. masuknya tak (se)berapa. rugi yang diperoleh. daripada ular di dalam rumput. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. Hendak menebang merebahkan. janganlah takut menghadapi percubaan. Hendak meluruskan ekor anjing. Hendakkan laba. genting putus sudahnya. Hendak kahwin dengan perempuan yang masih dalam edahnya. Hendak masak langsung hangus). (Bandingkan dengan: Bagai mengepal pasir kering). Ingin membuat sesuatu pekerjaan tetapi tidak berdaya kerana kekurangan wang dan alat. Hendak memikat balam. (Bandingkan dengan: Hati gatal mata digaruk). b. balam jugalah penunggunya. disiramkan minyak pula ke atasnya. maka hidup dalam kesukaran. tak hendak seribu upaya. tanpa memikirkan sesuatu yang lain. Hendak masak langsung hangus. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang besar. Lebih baik berdepan dengan musuh besar di tempat terang daripada musuh kecil di dalam sulit. Hendak singa di tengah padang lagi. maka orang yang pandai pulalah yang tahu mencarinya Hendakkan laba. tertangguk akan batang). Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. Hendak tinggi terlalu. Hendak berusaha tetapi alat syaratnya tiada ada. Hendak terbang tiada bersayap. Hidung dicium. Orang bodoh yang sombong. Hendak seribu daya. Kasih sayang yang pura-pura saja. Hendak panjang terlalu.Hendak melangkah kaki pendek. Hendak air pancuran terbit. Inginkan kesenangan tetapi malas berusaha. hendak perang giling peluru. tertangguk akan batang. Hendak mendapat pisang terkupas. menyembunyikan perbuatan jahat dengan perbuatan baik. hendak megah berlawan lebih. Hendak harum terlalu hangit. Tiap-tiap ada kemahuan. Hendakkan halus. Perbuatan yang melebihi batasnya tentu tidak selamat dan akhirnya akan mendatangkan kerugian. Hendak(nya) saja yang besar. ucok = berunding mencari jalan damai. Hendak ucok (= damai) dilawan damai. Hendak mengayuhkan perahu tertambat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. senang sama-sama senang. b.

Hilang ikan dalam kerabu. Memeriksa dengan teliti. b. Hilang kabus. hilang bangsa tidak berwang. . timbul tapak canai. Hidup di hujung gurun orang. Suami isteri yang berkasih-kasih. timbul jasa rimbas. mati dikandung tanah. Selama masih hidup. hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri. Hilang penjahit berkerbau-kerbau. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai jelongak kerbau rampung). Hidup dua muara. tukul = pemukul kecil. sesudah terbuka rahsianya. Akal yang jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri. (Peribahasa lain yang sama makna: Terang kabut. Hilang tak tentu rimbanya. Hidup dengan dua macam pencarian. dan jangan mengharapkan sangat pertolongan orang lain. Kejahatan akan hilang jahatnya apabila tiap-tiap orang ikut mengerjakannya. Hilang dicari. kerabu = sejenis makanan. sudah mati terserahlah kepada hukum Tuhan. Hilang sepuh nampak senam. saudara yang rapat menjadi renggang).Hidung tak mancung. mestilah menurut aturan-aturan yang berlaku. Hidup melarat. Hilang jasa beliung. sepuh = sadur. senam = warna yang asal. Hilang tapak tukul. menolong seorang dalam kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kebaikan hilang kerana kejahatan sedikit. Adat kebiasaan boleh diubah asalkan ada persetujuan orang banyak. teduh hujan). hilang budi badan celaka. orang. terbenam diselami. Hilang di mata di hati jangan. Hilang bahasa lenyap bangsa. terapung direnangi. Perbuatan (baik dan jahat) orang yang terlebih dulu itu telah hilang. Tampak kejahatannya. sapi punya nama. sahabat yang setia dan bertolong-tolongan. Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang yang diperkarakan. pipi tersorongsorong. hidup manusia biar berjasa (= berfaedah). orang lain pula yang mendapat pujian. teduh hujan. Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di dalam hati. Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan. Hidup melarat (miskin atau selalu sakit-sakit). mati tidak kerana sumpah. Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. sapi beroleh nama). Berusahalah dengan tenaga dan fikiran sendiri. Hilang tidak berbekas. Hilang bini boleh dicari. Hidup tidak kerana doa. Suka ikut campur dalam urusan orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada rial di pinggang. Orang hina tetapi berilmu dan bijaksana tetap akan dihormati orang. menonjolnonjolkan diri. Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. Hilang pelanduk berganti kijang emas. Hilang rona kerana penyakit. Hidup kayu berbuah. Hilang kilat dalam kilau. kerana dilindungi oleh perbuatan orang yang kemudiannya. Hilang kepala kura-kura ditelan oleh dadanya. Perempuan yang bercerai daripada suaminya yang hina kemudian kahwin dengan seorang lelaki yang mulia. Hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing. Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang. (Bandingkan dengan: Hilang ikan dalam kerabu). Kerbau punya susu. Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). Hilang adat tegal muafakat. Hidup dikandung adat. Kerbau sakit. canai = asah. Hidup segan mati tak mahu (= embuh). Kepandaian atau kebesaran sudah tak kelihatan lagi apabila bercampur dengan orang pandai-pandai atau orang besarbesar. rimbas = perkakas untuk penarah kayu.

tetap tidak berubah. segan bertanya sesat jalan. namun negeri sendiri juga yang lebih baik. Hujan emas di negeri orang. Datang tampak muka. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. baik juga di negeri kita). Hitam-hitam gula Jawa. baik juga di negeri sendiri. udang kepai = udang kecil untuk dibuat belacan. Hitam mata itu takkan boleh bercerai dengan putihnya. panas berasal. hujan keris lembing di negeri kita. yang mulia itu tetap mulia walaupun hodoh rupanya. Sesuatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya. pulang tampak punggung). Hujan emas di negeri orang. Malas berusaha tentulah susah. Hujan berpohon. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. dibuang. titik bak hujan. bendi = kereta kuda. namun negeri sendiri juga yang lebih baik. hinggap mencengkam). titik bak hujan). Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan kenalan tempat menumpangkan diri. hujan batu [= keris lembing] di negeri sendiri. mati tentu kuburnya. Hinggap seperti benalu. Hujan emas perak di negeri orang. Barang yang buruk tetapi berguna. terbang menumpu (dahan). Yang buruk dikatakan baik. (Bandingkan dengan: a. Hujan jatuh ke pasir. Hilir malam mudik tak singgah. tentang keasliannya. hujan emas perak di negeri orang. Menumpang. Tiada dapat melepaskan diri daripada perintah orang-orang . Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan sebagainya). Tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan kalau tidak berteman. Dapat diuji. Peribahasa lain yang sama makna: Hitam-hitam bendi. baik juga di negeri sendiri. Hinggap saja bagai langau. Hujan emas di negeri orang. daun nipah dikatakan daun labu. benalu = pasilan. putih tahan sesah. Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. baik juga di negeri kita. Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. b. baik juga di negeri kita. baik juga di negeri sendiri. putih-putih sadah. Hitam-hitam kereta api. putih-putih hampas kelapa dibuang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perihal keburukan sifat seseorang. Hujan keris lembing di negeri kita. pergi nampak belakang. Berbuat baik tidak pada tempatnya.Hilang tentu rimbanya. hujan emas perak di negeri oang. Peribahasa lain yang sama makna: Hinggap bak langau. berdusta. Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah. putih-putih udang kepai. b. Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan sebagainya). Hitam tahan tempa. Hitam-hitam bendi. yang baik dikatakan buruk. Hitam gagak tiada siapa yang mencelupnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hitam bagai buntut (= pantat) belanga. Hujan keris lembing di negeri kita. putihputih sadah). disimpan. Orang yang berbuat jahat dengan kehendaknya sendiri. Hujan berbalik ke langit. Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hinggap bak langau. hujan batu (= keris lembing) di negeri sendiri. Hitam dikatakan putih. Datang nampak muka. kemudian merosakkan tempat tumpangannya itu. b. putih-putih kapur sirih. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. Yang hina tetap hina walaupun elok rupanya. putih dikatakan hitam. Hilang tukul hilanglah pahat. Hinggap mencengkam (dahan). namun negeri sendiri juga yang lebih baik. Hujan menimpa bumi. Biarpun hitam tetapi manis. sadah = kapur. hujan keris lembing di negeri kita). Hujan emas perak di negeri orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Terbang bertumpu. hujan batu [= keris lembing] di negeri sendiri. Hitam-hitam gajah. barang yang cantik tetapi tidak berguna. Segala sesuatu tentu ada sebab-musababnya. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga.

selalu selamat dan disukai orang. serampang jangan pukah. Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya susah. Kesalahan atau keburukan tidak dapat disembunyikan. belum lepas daripada bahu (= kepala). Ikan dalam keroncong. adat berdiri dengan tanda. Hujan. sedap = maksudnya: segar. rasam = adat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kelihatannya baik. kayu tiada patah). Undang-undang agama kuat dengan keterangan-keterangan lisan.Hujan panas permainan hari. Ibarat kutu. . kebiasaan. Ibarat beban. Maksud biar tercapai. (Bandingkan dengan: Sekali air besar. biar bagaimanapun ia berjalan namun ia tetap akan kembali ke rumahnya juga. Hulu mujur pandai bertengkar. Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan. yang berkuasa. Lelaki yang sudah beristeri. Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan. Lurus bagai piarit. tempat berlindung. Kerana sayang akan perkara yang sedikit. Ibarat bunga: sedap dipakai layu dibuang. Ibarat dawat (dakwat) dengan kertas: bila boleh renggang terlepas. (Bandingkan dengan: Mayat sudah di tepi kubur). Perempuan yang dikasihi sementara muda. Belum lepas daripada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan). selisik = diraba-raba dengan jari di dalam rambut. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar ular mati. Suami isteri yang berkasih-kasihan. Tiada tertolong lagi (Tentang: Orang yang telah tertangkap). pangkal berkait. Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa kerabatnya. Ikan biar dapat. Pencarian yang tiada memadai. Hujung lurus. sekali tepian beranjak [= beralih]). khianat. sebelembang = seberkas. panas. Sangat miskin. akan dibawa turun. Ibarat perahu takkan karam sebelah. senang susah permainan hidup. hendaklah selalu dijaga. tak tercapai apa yang dimaksudkan. diamat-amati. Permulaan segala bencana. ibarat tahun berubah musim. kendana = dijaga. Hujan tak sekali jatuh. Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah. b. Ibarat burung: mata lepas badan terkurung. Keuntungan dan bahagia tidak datang sekali gus. Ibarat gasing: berpaku tetap berpusing. Iba akan kacang sebuah. Suatu pekerjaan yang sudah hampir selesai. Ibarat negeri berubah rasam. Ibarat beban sudah ke tepi. teta[I di dalam hatinya jahat. Orang yang tidak tetap kedudukannya. Ijuk sebelembang. tak jadi memengat. adat yang datar. Ibarat rumput yang sudah kering. Tidak ada kemerdekaan. simpai = gelang-gelang daripada rotan. boleh diselisik. simpai tak sekali erat. tali di situ keluan di situ. tetapi setelah tua lalu diceraikan. kelingking berkait). tak berpaku merayau. Sesuatu yang sama baiknya. semu = tipu. Telunjuk lurus. ke tepi = maksudnya: sudah di pintu. patah. Hukum berdiri dengan sakti. pukah = bengkok. ditimpa hujan segar kembali. atau rundingan yang hampir mencapai kata sepakat. hulu baik pandai memakai. Ibarat burung: mulut manis jangan dipakai. Perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya. Orang melarat mendapat pertolongan. Harta-benda (kaum keluarga) baik jauh ataupun dekat. Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapat kesusahan. Hulu malang pangkal celaka. hutan dekat dikendana. Rakyat jelata terpaksa menurut perubahan pada tiap-tiap kali pemerintahan bertukar. hulu mujur = pangkat untung. Hukum yang rata. undang-undang adat kuat dengan tanda-tanda bukti. Hutan jauh diulangi. kerugian jangan ada. serampang = tempuling. tempat berteduh.

Orang yang sedang berkuasa hendaklah berhati-hati menjalankan kewajipannya. Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah diri. tetapi alatnya tidak cukup. Perbuatan yang sia-sia. Untuk mencapai sesuatu maksud mestilah berusaha.Ikan digulai sudah melompat. Ikan seekor rosakkan ikan setajau. Orang yang mengikutkan hawa nafsunya. harus berusaha. Indah khabar daripada rupa. lada garam sudah di sengkalan. ikut mata leta. rosak susu [= santan] sebelanga). Mengharapkan untuk memperoleh barang yang diingini. Hendaklah selalu beringat tentang segala bahaya dan rintangan ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Ikannya belum dapat. Ikan lagi di laut. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun. makin berisi makin runduk. besok hari kita. airnya sudah keruh. Ingin hendak berbuat sesuatu pekerjaan. Telah kembali ke tempat asalnya. Ikut hati mati. misalnya pada pohon kelapa tempat berpijak naik ke atas. masak ranum tergantung tinggi. Ikan tergantung. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. yang di bawah akan menimpa. Malang dan malapetaka itu tak dapat ditentukan (nasihat . sengkalan = pengisar rempahrempah. Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang: tindakan yang cepat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai menumbuk padi hampa). Kerana yang sedikit rosak yang banyak. kucing tunggu. (Peribahasa lain yang sama makna: Bawa resmi padi. Ikut hakim memiat daging: sakit di awak sakitlah orang. termasuk ke dalam pukat juga). Sepandai-pandai tupai melompat. Sepandai-pandai orang. Ingat-ingat yang di atas. Ikan di hulu tuba di hilir. c. Ikat boleh diubah. Perangai yang sudah jadi tabiat sukar sekali mengubahnya. Usaha yang tak dapat diambil hasilnya kerana terjadi kemalangan. kambu = bakul. Perbuatan (= tindakan) yang tidak bijaksana. keroncong = bilik-bilik bubu sebelah dalam. Ingin di buah manggis hutan. jimat (= hemat) sebelum habis. Ikan seekor rosakkan ikan setajau. memiat (piat) = memiuh ke kiri ke kanan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. yang sewaktu-waktu mungkin akan menentang kerana kelakuannya yang tidak baik itu. Belut kena ranjau [= getah]. sampan ada pengayuh tidak. Ingat sebelum kena. Sesuatu perintah hendaklah dilakukan dengan adil. Selalu waspada dan hati-hati. Nasib yang malang. untung menyudahi. Inai tertepung. ikut rasa binasa. Ini hari orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Burung terbang dipipiskan lada). b. jangan sampai menyusahkan orang-orang kecil. berhasil atau tidaknya. tajau = tempayan besar dibuat daripada tanah berlapis sejenis proselin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Inginkan sesuatu yang sudah diperoleh. takuk bagaimana mengubahnya? Ikhtiar menjalani. Nasib yang malang. ada kalanya salah juga. Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. terserah kepada nasib. (Peribahasa lain yang sama makna: Ikan digulai sudah melompat). dahan yang akan mencocok. Ikan pulang ke lubuk. termasuk juga ke dalam pukat. Kerana yang sedikit rosak yang banyak. jangan sampai terlambat. duri yang akan mengait. Ikan di kuali. kuku tanggal. habis melompat. Ingin hati memandang (= melihat) pulau. sekali gawal [= terjatuh] juga. makin berisi makin tunduk). Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor. Ilmu padi. Ikan terkilat (= terkilap) jala tiba. tertepung = sudah digiling. Ingat ranting yang akan melenting. Sebab nila setitik. takuk = luka pada pohon. tentu akan celaka akhirnya. b.

Sudah jadi kebiasaan. ayam tak patuk. Hadiah kepada orang yang berjasa. Itik mendapat air. Itik bertaji. Orang lelaki yang suka kahwin di sana sini dan bersenangsenang di rumah isterinya. supaya beringat-ingat) Untung bahagia jangan dielakkan. Jadi penghubung hujung lidah (= mulut). titian = jambatan kecil. Tersisih daripada pergaulan kerana kemiskinan. orang yang baik akan ketahuan juga walaupun hidupnya melarat. Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan. Menderita kesusahan meskipun banyak wang atau berpangkat tinggi. Jadi bapa kuda. Isi lemak dapat ke orang. muat. Jadi penghubung mata telinga. diasak = dipindahkan. kalau tidak berpelajaran atau membuat kelakuan yang buruk. pepat = rata. Jahit sudah. Kebenaran akan ternyata juga. lasak = masuk. Memperoleh sesuatu yan sangat digemarinya. Jalan diasak orang lalu. Tidak mengetahui harga (keadaan) yang sebenarnya. Itik diajar berenang. Kalau ada ilmu ke mana pergi mudah rezeki. Orang suruhan. nescaya jahat dan hina juga jadinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Akan pembasuh kaki [= tangan]). tulang bulu pulang ke kita. Janda belum berlaki. Orang yang berani dan tidak memilih perbuatannya. dipangkas. peti manian = tempat simpanan pakaian dan barang-barang yang berharga. Intan itu jika terbenam di pelimbahan sekalipun. Orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. Kita yang berusaha. walapun disembunyikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi penghubung kaki tangan). Jambatan emas. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Sangat penakut. Biarpun berketurunan baik. nasihat) kepada orang yang tidak mahu atau bukan pada tempatnya. orang lalu = peladang. kelindan = benang pada jarum. kelindan putus. inikan pula jalan binasa. Intan disangkakan batu kelikir. Isi dada bekal berjalan. Jalan raya titian batu. Jadi bumi langit. tetapi sombong. tanpa membuat sesuatu pekerjaan. Intan salah serudinya. Itik berenang dalam air (= di laut) mati kehausan. Jadi alas cakap. benang arang orang jangan dipijak. Hendaklah selalu bersopan santun (bila merantau ke negeri orang). Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di situ-situ saja. Gadis yang sudah ditinggalkan oleh lelaki yang menjadi . orang lain yang senang. Jalan di tepi-tepi. Jalan mati lagi dicuba. Intan dikalungkan di leher anjing. cupak dipepat orang menggalas. serudi = canai. Jadi kuda beban. Adat istiadat dalam suatu negeri telah diubah oleh orang asing yang tinggal di dalam negeri itu. Orang yang menjadi harapan raja atau orang besar-besar. Jadi teluk ulakan air. Jadi penghubung kaki tangan. Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan. Memberikan sesuatu (barang. Orang yang menyampaikan pesan seseorang dalam suatu perundingan atau peralatan. Jadi dinding lasak peti manian. tiada akan hilang cahayanya. (Biasa juga: Itik di air mati kehausan). Itik tak sudu. Jalan mencapai bahagia. Adat (= aturan) yang belum berubah-ubah.Intan berlian jangan dipijakkan. Habis (= selesai) sama sekali. Jadi air mandi. Itik dimandikan takkan basah. Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan segala nasihatnya dituruti. isi.

b. Jangan difikirkan kalau tebu itu bengkok. (Bandingkan dengan: Dilelar timba ke perigi. Jangan ditentang matahari condong. terkadangkadang ia dapat menyusahkan orang kuat. Jangan digembirakan anak orang yang berkuasa berbuat zalim. Orang yang hina tidak patut berjodoh dengan orang bangsawan. Membuat pekerjaan yang sudah ada celanya. jangan terpedaya dengan sesuatu yang elok.). Jangan diajar anak harimau makan daging. Jangan buat kerbau tanduk panjang. Hendaklah selalu ingat dan hati-hati. Jangan terlalu sangat mengikut kata isteri. Nasihat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya. ikan lais-lais = sebangsa ikan kecil. Jangan bersandar di punggur. tetapi orang bodoh yang suka bertanya selalu beroleh kejayaan. dadih = air susu kerbau yang dikentalkan. Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. Jangan mengeji (mencela) ibu bapa atau saudara mara sendiri. Jangan dipermudah-mudahkan orang yang lemah. Jangan bijak terpijak. Bandingkan dengan: Babi merasa gulai). dicencang dengan yang majal. Makin kaya (berilmu) makin sombong. Jangan menderhaka kepada negeri atau pemerintah kerana yang serupa itu akan membinasakan diri sendiri. . tak sekali. kekasihnya. Jangan disangkakan ikan lais-lais tiada menyengat. (Bandingkan dengan: a. Orang yang menyangka dirinya bijak selalu mendapat kehinaan. kalau tak putus genting. makin berisi makin tunduk). Jangan kamu sangka: kapal api besi itu pun masuk guri juga. Jangan disangka sesuatu yang kuat dan teguh akan kekal terus tidak binasa. Bawa resmi padi. manisnya itu pun bengkok juga. Jangan dicatuk dengan yang tajam. takut terturut jalan tak berintis. Jangan difikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya. mua = melampau. Jangan bawa resmi jagung: makin berisi makin jegang (= tegak). Jangan mengikut tauladan (teladan) yang buruk. Jangan bercermin di air keruh. Jangan bagai orang patah selera. Jangan bersandar di batang rengas. tetapi dalam hati suka sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan diajar orang tua makan dadih).Janda berhias. biarlah bodoh bersuluh. guri = sebangsa buyung. Janganlah mengharapkan nasib yang baik sentiasa. Tidak usah mencari perlindungan pada orang besar yang jahat. Jangan memangku ayam jantan. Janganlah berkelahi kerana memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jangan bagai orang berjudi: menang mua. sekali pecah juga). Jangan diajar orang tua makan dadih. Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan difikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya. Pura-pura tidak mahu. Janda yang belum beranak. patah selera = tak bernafsu makan. Jangan berebutkan tembikar pecah. alah hendak berbela. jangan dicari kemarahan orang yang berkuasa. Menasihati seseorang hendaklah dengan sabar dan berulangulang. banyak makan. nescaya merugikan semata-mata. Nasihat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya. baik memangku ayam betina. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. daripada membawa resmi lalang. Jangan bagai babi merasa gulai. Perbuatan yang jahat jangan dibiasakan. Rezeki yang halal itu lebih baik daripada rezeki yang haram. Jangan difikirkan air pasang saja. Tidak ada faedahnya mencari perlindungan pada orang yang sudah tidak ada lagi kekuasaannya. Jangan meludah ke langit. Jangan berkemudi di haluan. Jangan diajar orang tua makan kerak. Jangan diperlelarkan timba ke perigi. (Bandingkan dengan: Anak harimau diajar makan daging). Baik membawa resmi padi. Jangan memanah ke langit.

b. Jaras dikatakan raga jarang. Jatuh tidak berkait (= berjolok). Jangan puntung berasap jua. Jatuh dihimpit tangga. Jangan menggegai sempada di bawah batang. Memperoleh sesuatu kerana diminta. (Peribahasa lain yang sama makna: Jerat halus kelindan sutera). orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih. Memperoleh sesuatu kerana diminta. Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya. Jangan merempuh sarang lebah. sekali dikerat. Jangan bermusuh dengan orang yang menolong kita. bertanak di lesung. Tipu muslihat yang sangat halus. Jangan sudah terperosok. Jatuh di atas tilam. Beruntung kerana mendapat pangkat. Jangan menggegai sempada di bawah batang). Jangan kita lupa akan asal keturunan kita atau akan orang yang telah berbudi kepada kita. Jarum halus kelindan sutera. Jangan berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi kebiasaan. menggegai = mengusik. Bahaya jangan dicari-cari. degil. Membuat sesuatu tanpa diminta. Jangan menggerak ular tidur. Jangan menumbuk di periuk. membuat jahat. padahal dia sendiri pun ada celanya juga. Jangan menyerahkan kuasa kapada orang. Jangan berbuat angkara pada tempat kita menumpang. Jangan membuat baik. Kerjakanlah sesuatu pekerjaan itu dengan tekun dan sabar tanpa dolak-dalik. Perhitungan yang salah. Janjian antah tidak ceruh. sampai ayam dikerat susuhnya.Jangan memberi bunga kepada monyet. Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya. Bahaya jangan dicari-cari. Jangan seperti si buta mematah tongkat. Sesudah mendapat kecelakaan baru hendak beringat-ingat. Tidak dapat diajar. . Sesuatu pekerjaan (perkara) hendaklah diperiksa dulu buruk baiknya sebelum dikerjakan. Jangan sampai sesat barat: sepuluh kali diukur. Mendapat kesusahan silih berganti. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan memberi bunga kepada monyet). jangat = kulit binatang atau manusia di sini dimaksudkan kepada kulit kerbau atau lembu. Jatuh berjolok. Jatuh berkait. Jangan mencabul kehormatan rumah tangga orang. Janji sampai. nescaya kita dibinasakannya. Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya. Jaras katanya raga jarang. baru hendak membaiki lantai. Jaring berbangkit kuaran tiba. Jari kudung dimasukkan cincin. Jangan sangat pemilih. padahal dia sendiri pun ada celanya juga. jaras = raga yang jarang anyamannya. orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih. Jangan liat kurang panggang. Bahaya jangan dicari-cari. (Peribahasa lain yang sama makna: Getah terbangkit [= diangkat] kuaran tiba. Jangan menggerak ular tidur. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang mencela orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Jaras dikatakan raga jarang). Jangan memberi kepercayaan kepada orang yang tidak setia. Sudah sampai ajal. Nasib yang malang. sempada = ketam. Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang. Jangan menyuruh kapak menyelam beliung. isteri yang kaya dan sebagainya. Perselisihan (perkara) yang sudah selesai itu jangan diungkitungkit lagi. Jangan tercirit di periuk. Orang yang mencela orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Jatuh berkait). memberi itik bertaji. jangan berbuat jahat kepada orang yang telah menolong kita. sukatan penuh. takut terkena buku buluh (kelak). (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan menggerak ular tidur). Jangan memijak benang arang orang. Jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit atau ulat lupakan daun.

kerana ada tanda dan buktinya. selut = lumpur. jangan ditinggalkan. Jika ada padi berhampalah. Perempuan yang baik budi pekertinya. Kebenaran sesuatu perkataan yang diucapkan boleh diuji. terkekar = terkembang. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan lebih baik diperiksa dan diselidiki dulu. peraksi = bunga-bungaan dan sebagainya untuk mengharumkan. telah banyak orang datang membeli. walau sudah tua (rupa hodoh). jika ada hati berasalah). namun rakyat tetap seperti itu juga. Sanak saudara. Jika ada padi. Jauh di mata. Jejak dapat dihilangkan. bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar. (Peribahasa lain yang sama makna: Jarum halus kelindan sutera). jika bodoh disuruh diarah. Tipu muslihat yang sangat halus. balam = burung tekukur. Kesan perbuatan jahat dapat dihilangkan. boleh juga menjadi ketua rumah. (Peribahasa lain yang sama makna: Rugi menentang laba. rugi menentang laba. Siapa merasa tersindir. tetapi balam lupa akan jerat. Berbuat sesuatu barang yang tidak diketahui. Orang yang bijaksana juga yang mengetahui keelokan ilmu. tetapi sebenarnya bahaya masih tetap mengancam. raksi = bau-bauan yang harum. Jauh boleh ditunjukkan. Anak seorang yang sangat disayangi dan dimanjakan. Jerat serupa jerami. Siapa merasa tersindir. dialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu. dialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu. asal-asal. Sahabat yang tulus ikhlas dan suka membantu. Meskipun telah jauh berpisah. tetapi tabiat tak dapat dihilangkan dengan mudah. Jika berpuluh-puluh kali batang beralih (= bertindih). dekat di hati. Sudah lupa akan bahaya. Jika diturut hati yang geram. Jika bunga tak hendak dipersunting. Jika cerdik teman berunding. Jerat semata bunda kandung. jerih menentang boleh). Walaupun orang besar-besar silih berganti datang dan perginya. tetapi tidak lupa pada yang ditinggalkan. Jauh panggang dari api. belang bagaimana hendak dihilangkan? Jejak selut kaki terbenam. Jika baik ada cacatnya. jika ada hati berasalah. supaya selamat dan sempurna pekerjaan itu. (Biasa juga. hilang takut timbul berani. Jika hati tak suka. Asal usulnya sejak mula sudah kurang baik. boleh dibuat peraksi kain. Jerat tiada lupa akan balam. Bercakap besar di belakang-belakang saja. Jauh di mata. (Peribahasa lain yang sama makna: Berbaur bagaikan muntah. Tidak ada yang sempurna benar. cacing di bawah juga. Perkara yang selalu menyusahkan. Sebacul-bacul orang apabila telah marah akan menjadi berani. dikakuk = dipegang. usul-usul. dekat mencawat ekor. akhirnya akan mengecewakan.Jauh bau bunga. Tanda yang dapat dijadikan punca penyelidikan. Menunjukkan kebencian. lama hidup banyak dirasa. Jauh dari mata jauhlah dari hati. Jelatang di hulu air. Jauh menyalak kuat. tentu ada hampanya. Jemur terkekar ayam tiba. berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan. Jawapan atau sindiran yang tidak tepat. Jenguk pandang tindai-tindai. Jauhari juga yang mengenal manikam. Jerat halus kelindan sutera. Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula. jika ada hati tentu terasa. Jika berjumbai tempat bergantung. dekat boleh dikakukkan. madu diminum serasa cuka. Tipu daya yang tersembunyi di dalam kesukaan. Hilang kasih sesudah berjauhan tempat. . tindai-tindai = lihat dengan perhatian yang saksama kalaukalau ada yang salah. Jejaknya keruh. dekat bau tahi (= kencing). (Peribahasa lain yang sama makna: Jika ada padi berhampalah. Banyak pengalaman. Jauh berjalan banyak pemandangan. di hati jangan). Jerih menentang boleh. bercerai bagaikan demam). Baru saja dagangan dibuka.

Kasihkan padi buangkan rumput-rumput). Jika kepalanya ular. (Peribahasa lain yang sama makna: a. namun hati tiada senang juga. makin dalam ia terbenam. Jika hati tiada suka. b. Jikalau intan itu biar keluar dari mulut anjing sekalipun. b. (Bandingkan dengan: Jikalau kasihkan padi. setidak-tidaknya bertempiaran kelak. jika yang buruk diperbuat bersilang telunjuk bibir. menebangi. c. bernama intan juga. Yang jahat itu tetap jahat. tinggal kaji di guru. ciau atau ciu = tilam tempat duduk. Jika terjamah benda bertuan. Janji mesti ditepati. di mana boleh mencapat sagu. Jika salah sebatang dicabut. perbuatan buruk apabila dikerjakan dapat celaan kanan dan kiri. Jika menebang menuju pangkal. tetap baik. tanjakan = pendakian. salah separuh dirambah. Jikalau kasihkan padi. Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput. Jikalau kerana seorang maka kerukunan hidup terganggu maka singkirkanlah orang itu. Pengayuh sayang dibasahkan. Memilih sesuatu benda hendaklah berhati-hati jangan sampai . masih berdukacita juga. rambah = membabat. Perbuatan baik apabila dikerjakan dapat pujian di manamana. Kalau sengaja mencari perselisihan maka hancurlah kerukunan hidup yang aman dan damai. Asyik memangku tangan. Jikalau menampi jangan tumpah padinya. tak dapat tidak di hilirnya keruh juga. Jikalau kita duduk di atas ciau emas sekalipun. jika manusia dipegang mulutnya. Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. (Bandingkan dengan: a. hendaklah pandai menjahitnya. berilah layanan yang baik kepada anak isteri sendiri. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. Untuk menyampaikan maksudnya. baiklah mati daripada hidup. Jikalau beranak ikut kata bidan. Sesuatu pekerjaan yang sudah dimulai janganlah dibiarkan terbengkalai. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan tujuannya. maka segala daya upaya akan dilakukan. tinggallah rebana beralih ke gelanggang. buanglah rumput. maka makin rosaklah pekerjaan itu. Jika pandai menggunting. Jikalau kerana sebuah dusun maka binasa negeri. Jikalau di hulu airnya keruh. walau bagaimanapun senangnya. alamat nyawa akan melayang. tak tahu pipit tak tahu enggang. Jika memelihara ayam. Jikalau dari mula sudah kusut maka sukarlah untuk menyelesaikan. kurang selidik. buanglah rumput). janganlah dibiarkan orang lelaki yang jahat datang bertamu ke rumah. Kurang sisik. Jika kerbau dipegang orang talinya. Hukuman haruslah dijatuhkan menurut besar kecil kesalahan yang dilakukan. Turutlah nasihat orang yang lebih ahli daripada kita. Orang yang mengganggu rumah tangga orang lain tak dapat tiada akan menerima akibatnya. Jika kasih akan anak isteri. takkan ekornya belut. Jika tiada tersapu arang di muka. dandang = sebangsa perahu.Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput. di gurun dirangkakkan (= ditanjakkan). Perkataan yang baik biarpun keluar dari mulut siapa juga. Jika tak pandai menyuruh orang malas bekerja. sampan takkan sampai ke seberang). Jika hendak hidup rukun. Jika yang baik diperbuat bersilang cerana datang. Jika tak lalu dandang di air. Jika tidak dipecah ruyung. (Bandingkan dengan: Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga). Jika ada anak isteri terutama sekali anak gadis. yang rapat kelak menjadi renggang. salah serumpun dibongkar. Jika sengaja hendak bercekak pinggang. tinggal lidi di buku. berhentilah daripada mengasihi orang lain. haruslah dusun itu dibuangkan. mati dalam angan-angan. jika melanting menuju tangkai. Jika tak kena-kena membangkit balak terendam di lumpur. musang jangan dijinakkan. kalau sudah biasa jahat maka jahat juga kesudahannya.

Orang yang tidak berguna. Kali sebentuk. Modal yang makin lama makin susut. Kaduk naik junjung. khabar dekat fikir-fikirkan. Dapat ganti yang lebih berharga lagi. ditutup kepala kaki terbuka. Dalam sikratulmaut. Berbuat sesuatu tidak dengan memikirkan bekalan. Kain jadi basahan. Ular menyusur akar). kemudian beristeri lain pula. Jual sutera beli mastuli. Kain ditangkap maka duduk. kerugian bagi seseorang. Segala sesuatu hendaklah digunakan pada tempatnya. jangan pula dipecahkan. ada mengada). Kaduk kena baja. Mengalami kerugian atau kecurian. kopiah pesuk tegal dek lonjak awak. Kain sehelai sepinggang habis. Mengalami kerugian atau kecurian. rabak = koyak panjang atau lebar. ditutup kaki kepala terdedah). Perempuan yang sudah melakukan kejahatan dalam diamdiam. baju rabik tegal dek lenggok awak. Sangat miskin. kasah (kasa) = kain putih yang halus. Orang yang bertabiat jahat walaupun diperbaiki. Perempuan yang melakukan kejahatan di dalam diam-diam. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang rona kerana penyakit. sekali-sekala akan berbuat jahat juga. tiada hilang bisanya. Tentu ada sebab-sebabnya (sesuatu yang tersembunyi). (Peribahasa lain yang . Kain basah kering di pinggang. Kain sehelai berganti-ganti. Kain rabak tegal dek lenggang awak. ditarik ke atas ke bawah tak sampai. yu yang kenyang. cabik-cabik. Bagai berkain tiga hasta. acar = tempat membuang kotoran.terbuang benda yang berguna. maka sesuatu itu terjadi demikian. Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui. Kain panjang empat. selokan. Tiap-tiap khabar yang diterima hendaklah diselidik dengan saksama supaya jangan tertipu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Jung pecah. Suami isteri yang miskin. Menceraikan isteri kerana sudah jemu. Kain pendinding miang. Jikalau tiada rial di pinggang. Orang hina merasa dirinya mulia. umpannya seekor. Jatuh melarat. Khabar jauh dengar-dengarkan. hilang bangsa tidak berwang). mastuli = kain tebal yang amat mahal harganya. Jikalau tidak berada-ada (= ada berada-ada. sekali putus sehari berhanyut. hendak masuk ke longkang juga. wang pendinding malu. Orang yang suka bermegah-megah akhirnya mencelakakan dan merugikan diri sendiri. Kain dibakar tiada berbau. Jika ada kerusuhan tentu ada orang yang mendapat keuntungan daripada kerusuhan itu. Senantiasa dalam kecemasan kerana nasibnya yang tidak tentu. Kain kasah di atas duri. Jiwa bergantung di hujung rambut. Juadah sudah dijilat cicak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jikalau ular menyusur akar. saudara yang rapat menjadi renggang. Kain dalam lipatan. buang kawan lama cari kawan baru. Tak akan hilang bisa ular yang menyusur di bawah akar. pesuk = lekuk. b. Kain sehelai peminggang habis. masakan tempua bersarang rendah. Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang. modal dan sebagainya sehingga akhirnya mendapat kesusahan dan kecewa. Jikalau tiada dapat dibaiki. Kain dalam acar dikutip dicuci. peminggang = lambung perahu. b. longkang = limbahan. Kain lama dicampak buang. rabik = sobek di tepi. supaya dapat mengambil faedah daripada benda-benda itu. Kemiskinan yang amat sangat. Berselimut kain cukin. Serba tak cukup (miskin). jirus = tirus. tetapi amat lama hidupnya. keuntungan bagi yang lain. Kemiskinan yang amat sangat. kain baru pula dicari. Jirus bagai bulan akan habis.

ganggut = ragut. Pendapatan yang sedikit kalau diboroskan tentulah menyusahkan akhirnya. tetapi semakin buruk jadinya. Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga. Tiap-tiap sesuatu ada asal mulanya. kais petang makan petang. Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini. Kalau digali tanah berbingkah. Kaki pekuk lenggang ke perut. selalu sibuk. Kalau baik disebut orang. renggut. tangan sudah terjembakan. Kalau baik buat tauladan (teladan). jahatlah. Akan senanglah hidup seseorang kalau ada pencariannya yang tetap. pekuk = bengkok. Sesuatu perselisihan dalam kalangan keluarga. Pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Kalau bertangkai boleh dijinjingkan. tetapi carilah jalan untuk menyelesaikannya dengan baik. mati. harus berani menanggung akibatnya. Biasanya sesuatu pertolongan kepada seseorang itu jarang akan dibalas dengan kejahatan. Perbuatan yang baik akan disebut baik. Orang miskin yang harus bekerja setiap masa. tentu ada api. (Peribahasa lain yang sama makna: Dibalun sebalun kuku. Kalau bersahabat cari sama babat. kalau digumpal segumpal tanah. Pertimbangan tentang buruk baiknya sesuatu itu hendaklah diperbuat sesudah kejadiannya berlaku. Kalau asal benih yang baik. Kalau bertunas diganggut kambing. lidah terdorong emas padahnya). Bukti yang dapat dipakai sebagai punca sesuatu penyelidikan. Kaki untut dipakaikan gelang. mulut terdorong emas padahannya. Kalau dibalun sebalun kuku. suku. bila berbuat sesuatu. Orang yang biasa berbuat jahat. kalau di atas menyusup. tak makan hidu ada juga. Kaki terdorong badan merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Anjing biasa makan tahi. Kalau bukan rezeki. Segala janji harus ditepati. Alam rohani yang tak terbatas. lidah terdorong emas padahnya. Kalah atau menang dalam sesuatu pertengkaran tak akan menguntungkan kepada pihak mana pun juga. kalau tak baik buat sempadan. harus berani menanggung akibatnya. kaki ke atas). Kalau bangkai galikan kuburnya. jika tak makan mencium ada juga). Kemiskinan yang amat sangat. tiada beremas. Kalau dipanggil dia menyahut. Kaki naik. kepala turun. Tergesa-gesa melarikan diri. sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. Kalau bunga bukan (= tidak) sekuntum. golongan. hidup. Ambillah yang baik dan buangkan yang jahat. di mulut lari ke luar. Orang yang buruk dan bodoh. Maksudnya hendak memperelok. Kalau di bawah melompat. Jawab yang benar dan tepat. Rezeki (harta) yang belum dapat ditentukan. dibuka selebar alam). kalau hidup sediakan buaiannya. tanah berderai yang akan bertemu. (Peribahasa lain yang sama makna: Kaki terdorong badan merasa. . Kalau alang-kepalang biarlah jangan. Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam. perbuatan yang jahat akan disebut jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Kepala ke bawah. Kalah jadi abu. Segala janji harus ditepati.Kain tak bertepi. Kaki tertarung inai padahannya. Kain tersangkut kain tinggal. Nasib yang malang. sama makna: Kain sehelai peminggang habis). Kalau anjing biasa makan tahi. Kalau ada asap. menang jadi arang. Melakukan sesuatu pekerjaan biarlah sampai selesai. Telah terlanjur. usahlah dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau ada beremas. Kais pagi makan pagi. kalau jahat. bila berbuat sesuatu. babat = pasang. Kalau dicampak bunga takkan dibalas tahi. jatuh ke laut menjadi pulau. Kalau boros lekas kerugian. Kaki sudah terlangkahkan. bila dilihat Pilihlah kawan daripada golongan sendiri.

Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini. Kalau kahwin ke Batubara. Sangatlah sukar untuk menghadapi manusia kerana tiap-tiap orang berlainan pendapatnya. Kalau ibu kaya anak jadi puteri. Pandai menyimpan rahsia. Jika pengetahuan hanya sedikit saja. budu = pekasam ikan kecil-kecil. Perkara yang mustahil. Kalau gajah hendaklah dipandang gadingnya. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. Orang yang pandai dapat mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pukul saja. Kalau dibuka rahsianya. Sesuatu pekerjaan itu hendaklah dikerjakan menurut . tetapi bila menderita susah berkeluh kesah atau minta tolong pada orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau bunga bukan [= tidak] sekuntum. Kalau dipujuk makin menyebal. tetapi kalau orang pandai maka dapat juga ia mengerjakan sesuatu itu dengan sebaikbaiknya. kalau kena tendang biarlah dengan kaki yang pakai kasut). Kalau pandai menggulai. bolehkah ditahan dengan telunjuk. kalau anak kaya ibu jadi budak. Kalau menyeberang sungai biarlah ditelan oleh ibunya. barulah tahu. manusia seorang tiada dapat dimaklumi. janganlah hendak melawan orang-orang yang lebih banyak pengetahuannya. manusia seorang tiada terjaga). mati lalu ke pucuknya. takkan ditakuti tikus lagi. (Bandingkan dengan: Pandai makan tak pandai simpan). Kalau guru makan berdiri. Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. kalau mati ke Melaka. murid kencing berlari). Kalau kubuka tempayan budu. diam saja. jangan lautan hendak diduga. Bak nyiru bak tampian. bercikun-cikun = bersembunyi-sembunyi. Kalau laba bercikun-cikun. Kalau kucing keluar tanduk barulah ayam boleh bersusu. Dalam keadaan sulit sanak saudara akan tetap berdekatan dengan kita. jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa. kalau dimarah baru tertawa. tetapi janganlah dipagut oleh ikan kecil. b. Perihal orang yang mencari yang enak dan senang saja. kalau kena tendang biarlah dengan kaki yang pakai kasut. Bila beroleh kesenangan. pandai simpan. Kalau kerbau sekawan dapat dikawali. Orang yang pandai membawa diri. selamat badan sampai ke seberang. kalau harimau hendaklah dipandang belangnya. Kalau getah meleleh. Kalau pandai mencencang akar. Kalau langit hendak menimpa bumi. bak guru bak anak sasian. Kelakuan yang tidak ada tempatnya. tentulah selamat hidupnya. tetapi orang lain akan meninggalkan kita. Perbezaan antara kesayangan ibu dengan kesayangan anak. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau sekandang dapat digembalakan. Kalau pandai makan. Kalau kucing tiada bermisai. Kalau panjang beri beruas. Guru kencing berdiri. badar pun menjadi tenggiri. maka muridnya makan berlari. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau kail panjang sejengkal.dia bersuara. Orang besar yang sudah dipecat dari jabatannya tiada disegani orang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin. Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. buruk diberitahu orang. Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin. jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa. Kalau pandai meniti buih. tentu mendapat malu. kalau bunga bukan sekaki. sifat yang sangat bertentangan. Hendaklah diusul periksa dengan saksama tentang sesuatu perkara itu sebelum dibuat kesimpulan. kalau pendek Orang kecil tidak dapat mengelakkan diri daripada perintah orang besar-besar. Kalau kumbang bukan seekor. kalau daun melayang. Sekalipun kurang alat perkakasnya.

nescaya sukarlah hidup ini jadinya. sekalipun berasal daripada satu keluarga. Orang yang enggan bila disuruh. masakan pokok bergoyang. banyaklah helah dan dalih untuk melepaskan dirinya. kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya. Bagai air titik ke batu). Orang yang sangat kurus. jangan berumah di tepi pantai (= laut). Kalau perut tidak diisi tentu tidak dapat melakukan pekerjaan. Kalau tak ada api. hati enggan banyak jawabnya. Kalau tak ada kulit bercerailah (= rerak) tulang. Orang yang tidak berwang selalu melarat hidupnya. serindit juga. sedikit. kundur = labu besar. cirit kambing = tahi kambing. tentu akan kalah akhirnya. baiklah diam. b. nescaya akan rosaklah pekerjaan itu. Akibat yang akan diterima kalau menolong orang jahat dalam kesusahan. kerja di mana boleh jadi. Kalau seperti kundur labu. jangan duduk di kepala pulau). bertanggungan = menderita. besar dia dipatahkan tengkuknya. Sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tidak tahu. bercirit kambinglah kelak. sepiak = seketip. mana boleh ditegakkan. Kalau tiada padi sebarang kerja tak jadi. Kalau tak ada angin. Kalau tak sir berdegak. tak sedunia perang. Orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat. Kapak tak boleh membelah kayu. Kalis bagai air di daun keladi. tak mahu (Kelantan). Kalau tidak ada pencarian yang tetap. (Bandingkan dengan: Tidak mudah menggelamai. Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. Kalau terjadi sesuatu hal tentu ada sebab-sebabnya. gelamai = dodol. kurang haru cirit kambingan. cirit = biji-biji kecil dan keras yang terjadi kerana kurang jaga waktu mengacau dodol itu. rerak = rosak berpisah-pisah. berdegak = bunyi seperti menelan air atau bunyi jantung. Kalau tiada emas sepiak. Jika barang yang diinginkan tidak diperolehi maka hilanglah daya upaya. Orang yang miskin dan lemah tidak usahlah banyak berangan-angan. Orang yang miskin dan lemah tentulah tidak berdaya untuk memenuhi maksud hatinya. Jika tak ada daya upaya maka terimalah nasib. terlampau haru berlantingan). Jika tidak bersalah masakan dituduh orang. boleh dibelah. Manusia itu tetap berbeza. Kalau tak berduit (= berwang). tak sedunia sabung. Kambing di parak panjang janggutnya. Kalau Si Tua (harimau) menunjukkan belangnya. maka kehidupan menjadi susah. berantakan. Kalau tidak ada senapang. Kambing menyusui anak harimau. Kalau takut dilimbur pasang. ditelan sembelit. kuih. Kalau tak bermeriam. . tak sir = tak indah. aturannya yang semestinya. 'lah tentu kambing bertanggungan. serindit. Kalau sesangkar sekalipun. (Peribahasa lain yang sama makna: Lamun takut dilanggar batang.beri berbuku. Jika tiada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah. mereka = mencari akal. kalau tak takut akan alah. di mana angin akan lalu. dikunyah patah gigi. baik berjalan lapang. kalis = tidak berbekas. masakan ada asap. Penganiayaan itu berlaku kerana ada orang yang menjadi biang keladinya. Kalau tak takut akan mati. yang bayan itu bayan juga. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. ke mana pergi tercuit-cuit (= terbuang). Kalau tak ada berlela. Kalau sama tinggi kayu di rimba. Untuk menyatakan kebenaran sesuatu perkara. Kalau sumpit tak berisi. Kalau tak pandai menggelamai. Berperang dan menyabung merupakan pekerjaan yang amat berbahaya tetapi digemari orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]. Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya. baiklah mereka. sir melayang.

buanglah rumput). Karam Kampar oleh Kuantan. Mendapat celaka kerana berkawan dengan orang jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana mulut badan binasa). Kerana sabut tebal. Karam di laut boleh ditimba. Kasih bapa sepanjang jalan. Dua orang berbuat salah. merak mas (emas) dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: Rosak anak oleh menantu). Lebih sayang kepada orang lain daripada kaum keluarga . Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya namun bezanya ketara juga. Mendapat bencana dengan tidak bersebab. lekar = penyangga (lapik) kuali diperbuat daripada rotan atau lidi. Kapal besar ditunda jongkong. Kasih yang sama beradalah kasih yang sempurna. karam di hati bilakan sudah. maka hilanglah cacat-celanya. kasih sahabat sama binasa. Yang baik ditukar dengan yang buruk. Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. Apabila hati telah kasih. tempurungnya pun menjadi kebal. kekasih lama dilepaskan. (Peribahasa lain yang sama makna: Menangiskan gajah berusung). Kasih itu roh (= semangat) yang buta. Kalau susah dalam negeri sendiri. Tidak dapat menolong sanak saudara. kasih bapa menokok harta. Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. Orang yang menurutkan hawa nafsunya. Kerana mendengar bunyi. Cinta kasih anak kepada bapa tidak seimbang dengan cinta kasih bapa kepada anak. Kerana emas memas. Kasihkan anak tangan-tangankan. Jika kasihan anak isteri. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau kasihkan padi. Kasih saudara sama ada. karam di laut habis sekali. Suatu pekerjaan yang dikepalai dua orang. Kasih sepantun tulisan pinggan. uliti = menyanyikan sampai tidur.Kapak menelan beliung. Anak yang dimanjakan akan rosak dan isteri yang diuliti selalu akan mendatangkan kedukacitaan. Kasih tidak bersekutu dengan bijak. Kesedihan kerana kematian kekasih. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kapuk segaul dengan kapas. Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. hendaklah berhenti daripada mengasihi perempuan lain. tetapi kalau susah di rantau orang hilanglah akal bicara. Kapur di hujung telunjuk. Rosak anak oleh menantu). Karam sambal oleh belacan. Karam berdua basah seorang. Kapal satu nakhoda dua. bezanya takkan lepas. alamatlah akan rosak pekerjaan itu. Kasihkan padi buangkan rumput-rumput. kasihkan bini tinggal-tinggalkan. kerana hati mati. kerana padi menjadi. Kasih tidak memilih yang baik atau yang cantik saja. Kasihkan pinang sebatang daripada aur Orang yang banyak kaum keluarga dan sahabat handainya selamatlah hidupnya. Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. Kasihan yang tidak pada tempatnya. seorang saja yang kena hukum. kasih ibu sama rata. sebab biar bagaimanapun kasih seseorang itu akan kawannya namun kerana harta akan bercerai juga akhirnya. Orang kaya dapat mencapai apa saja maksud hatinya. dapat juga diminta bantuan pada sanak saudara. Kerana cenderawasih. Karam Kampar oleh Kuantan. kasih anak sepanjang penggalan. Kerana pijat-pijat mati tuma. Kerana mulut kepala terpenggal. Kasih yang tak hilang-hilang. akhirnya akan binasa. Kerana mulut badan binasa. bagus. Orang yang berkuasa menurut perintah orang bawahan. memas = cermat. penggalan = potongan. Kerana mata buta. Kasihan gajah berusung. atau kerana kesalahan orang lain. Sesudah mendapat kekasih baru. Karam di darat ada juga tinggal tungku lekar. Terpedaya kerana mendengar berita baik saja. Karam tidak berair. b.

(Peribahasa lain yang sama makna: Kata biarlah kota). Kayu yang berakar tunjang tak endahkan ribut. tempat bernaung kepanasan. Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit. d. Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja. Kasihkan raja di atas usungan. Hendak meniru-niru kelakuan (perbuatan) orang besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja). Menangiskan gajah berusung). Orang jahat yang sudah berubah jadi baik. Orang yang suka mungkir janji. pasilan. manusia mati biar bernama. Gajah mati kerana gadingnya. Berkeluh kesah dengan tidak keruan. Mati rusa kerana tanduknya). kata bersama diperiakan. kasturi = tikus kecil yang harum baunya. Orang yang memburukkan orang lain. Janji hendaklah ditetapi. Kata tidak dipegangnya. Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. Kata dulu bertepati. Pemimpin yang menjadi tempat rakyat mengadukan nasibnya. lumut tumbuh. Harimau mati kerana belangnya. Kayu yang besar jugalah yang bersakat. jahat dibalas dengan jahat. Katak menggigit telunjuk. uratnya tempat bersila. kata dijawab. tak takutkan ribut). Katak ditimpa kemarau. Orang yang sudah bersalah itu ada-ada saja orang yang menambah-nambahkan kesalahannya. masakan lurus bayangannya! sendiri. namun orang masih curiga juga. tetapi urusan yang mengenai umum hendaklah dilakukan dengan muafakat. Kata yang benar ditidakkan. janji tidak ditepatinya. bilal lalu bilal mati. b. tempat berlindung kehujanan. Kayu bengkok. Kasihan yang tidak pada tempatnya. melihatkan ular sudah menjadi belut.serumpun. Kata periuk belanga hitam. Kayu buruk tiada bercendawan. b. Urusan yang mengenai diri orang perseorangan bolehlah diurus dengannya sendiri. . Tempat yang berbahaya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kata seorang dibulati. Kayu mati berpunggur. Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. langit hendak dicapai dengan tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. e. tak takutkan ribut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Katib (khatib) lalu katib (khatib) mati. c. Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah. b. Orang yang bercakap bohong tentu tidak dapat dipercayai. Serangan ditangkis. kata kemudian berceraian (= bercari). (Peribahasa lain yang sama makna: Kayu yang banyak akarnya. Orang yang tidak sempurna akal fikirannya. Janji hendaklah ditepati. sedangkan ia sendiri pun buruk juga. Periuk mengumpat belanga). Kayu dikatakan batu. Kasihan gajah berusung. kata berjawab). Kata berjawab. baik dibalas dengan baik. Katak di bawah tempurung. rahmat = belas kasihan. sakat = bendalu. Kuali mengatakan belanga hitam. Kayu besar di tengah padang. Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah. Tidak mahu mengakui kebenaran. Sangat picik pengetahuannya. Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya. Mati rusa kerana jejak. (Peribahasa lain yang sama makna: Gayung bersambut. rahmat Tuhan dilarikan. Katak hendak jadi lembu. Kasturi mati kerana baunya. mati kuau kerana bunyi. gayung bersambut. Mati kuang kerana bunyi. batangnya tempat bersandar. Kata biarlah kota. Kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat. Hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik. Kayu yang banyak akarnya. tunjang = akar yang di atas tanah.

Cakap saja yang besar. besar ia menjadi lawan. rahsia tidak berubah. Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak. Ke bukit sama didaki. Cakap tinggi tetapi tidak berisi. Kebakaran janggut. ke bawah tidak berurat. Tiap-tiap suatu pekerjaan yang besar dan berat jika diansuransur mengerjakannya nescaya akan berkurang. Kebingungan tidak keruan. Kecil-kecil beliung. Dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan pekerjaan yang besar. selalu juga terdapat pada orang muda-muda. menjadi tabiat yang sukar diubah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. di tengah-tengah digerek (= dilarik) kumbang. Kecil api menjadi kawan. kecil tak boleh disangka anak). besar terbawa-bawa. nyiru ditadahkan. Orang yang memang berani takkan jadi pengecut. Kecil-kecil cili Melaka. kura-kura pun hendak memanjatnya. sehingga susah untuk difahami maksudnya. kecil. Kebenaran di hujung lidah. c. Perhubungan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar. Kecil teranja-anja. sudah tua terubah tidak. Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan kepada ibu bapanya. Kecil jangan (= tak boleh) di sangka anak. habis hutang dibayar. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ketiak ular). (Peribahasa lain yang sama makna: Kurang luas tapak tangan. Kecil gunung dipandang. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar tak boleh disangka bapa. apa lagi kalau dapat disudahkan sekali gus. besar jangan (= tak boleh) disangka bapa. .Kayu yang tumbang itu. Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggungnya. tidak dapat diceraikan. Cakap yang tak berkeputusan. Kecek bagai ketiak ular. adat tiada bertukar. tetapi hasilnya tidak ada. Kecil hutang diansur. Kecil anak besar onak. ke laut sama direnangi. kecambah = tumbuhan kecil. besar dikandung adat. nyiru saya tampungkan). Percakapan yang berleler. kecil hutang disandang). (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil anak besar onak). Belanja lebih banyak daripada penghasilan. besar-besar limau abung). b. Tidak ada keadilan. mati dikandung tanah. gerek = berlubang-lubang. Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan kepada ibu bapanya. Kebanyakan halilintar kurang hujan. Kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan menjadi besar. Ke atas tidak berpucuk. besar hutang disandang. Ingin mendapat sebanyak-banyaknya. tumbang juga kempas yang besar. Kecek anak Melaka. Kecek bagai bunyi merendang kacang. Apabila orang besar-besar hilang kebesarannya maka orang kecil pun berani mencercanya. Kecil-kecil lada api. Sumpah orang yang bersalah: biarlah dia serta kaumnya binasa semuanya. sangat berbesar hati. Kecil umpan besar ikan. Meskipun kecil tetapi berani. Kecil-kecil anak harimau. Kebiasaan sejak kecil. besar gunung dipandang. Pengetahuan dan kelebihan itu bukan tertentu kepada orang tua-tua saja. (Bandingkan dengan: Kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat). Walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang besar. Kecil dikandung ibu. Kecil bahan besar penimpanya. Kecil-kecil cabai rawit. Kecambah kayu ara takkan jadi pulut-pulut. Orang hidup hendaklah pandai menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Kecil tapak tangan.

muda buahnya. ke tasik juga akhirnya dicari. Ke gunung tak dapat angin. kedip. Kehendak kucinglah bertemu dengan panggan. tempurungnya pun menjadi kebal). Orang yang bertemu dengan barang yang digemarinya. ke hilir kena tengkalak. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil-kecil anak harimau). Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil tetapi berani. maka selamatlah hidupnya. Kelapa tebal sabut. Meskipun kecil tetapi berani. dikasihi oleh kaum kerabatnya. obor. Kelam bagai malam dua puluh tujuh. berkelahi sudahnya. Keli dua selubang. terbang bangau sepanjang hari. menurut hati muda. suka tolong-menolong. Pujian kepada perempuan yang cantik. (Peribahasa lain yang sama makna: Labu dikerbuk tikus). Kelapa ditebuk tupai. Kecil-kecil cili Melaka. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gadis yang sudah kehilangan daranya. Sesuatu hal atau perkara yang gelap sama sekali. Sesuatu pekerjaan yang sudah salah dari permulaannya. lekung ditinjau. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kelekati = kelekatu. Ke hilir kena kutuk sultan. Keledai (keldai) hendak dijadikan kuda. Kecil-kecil cili Melaka). Kecubung berulam ganja. melihat tempat yang indah-indah. c. kejap = kerling. . Ke langit tak sampai. Kejap (= kerling) bagai pelitakan padam. Ke hulu kena bubu. b. radai = sirip. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana sabut tebal. terhempas ke batu tak pecah. Ke laut meracik ikan. kelebihan manusia akal. Kelam disigi. Menghendaki sesuatu yang mustahil. Seorang perempuan yang mempunyai kekasih dua orang. bijinya memabukkan. dibuang ke laut tak tenggelam. Barang sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya janganlah dibiarkan walaupun sedikit. limau abung = sebangsa limau besar. jeran = jera. ke bumi tak nyata (= tak terjejak). tersenyum siput. sebelum mati belum jeran. Kelekati memanjat peran. Sesuatu perkara atau perkataan yang kurang terang hendaklah diselidiki dan diperiksa dengan saksama sebelum dibuat sesuatu keputusan. Orang bodoh hendak dipandang (dijadikan) orang pandai. Kelakatu hendak terbang ke langit. kelip. Sama jahat. besar-besar limau abung. Tak dapat terhindar daripada bahaya. Gagal untuk mendapat keuntungan. Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kelapa muda tak berminyak. lekung = lekuk.Kecil-kecil cabai rawit. Orang yang ramai anak cucunya. Kecil-kecil anak harimau. Meskipun kecil tetapi berani. ke dalam ambung longgar. Terlalu gemar akan sesuatu perkara sehingga rela mengorbankan diri sendiri. tertawa badak. Tiap-tiap sesuatu ada dengan kelebihannya masing-masing. peran = balok yang menyambung tiang rumah. Kecil-kecil pun api. ke mudik kena kutuk raja. b. Kecil-kecil anak harimau. Orang muda sangat mudah panas darahnya. ke hutan memancing punai. Kecil-kecil lada api. Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan jadi tertawaan orang ramai. Orang muda yang belum ada pengalaman. tengkalak = lukah yang panjang. Pekerjaan yang tanggung-tanggung atau terbengkalai. Kelalaian menjemput pencuri. kesudahannya pulang juga ia ke tanahairnya sendiri. Kecil-kecil cabai rawit). racik = jerat. Bagaimana sekalipun jauh dagang merantau. Kelebihan ikan radai. Ke gunung emas pasir baiduri. kelarai = corak anyaman. ke negeri yang besar-besar. Kelarai sesat taja. Orang yang serba salah kerana melanggar perjanjian. ambung = keranjang. Ke dalam sumpit tak muat. ke padang zamrud habis diedari. sigi = suluh. Kerana kelalaian maka kerugian. Keladi muda. taja = permulaan. kecubung = sebangsa tumbuhan.

Kemiri jatuh ke pangkalnya. masuk tak menggenapkan. kelik-kelik = semut yang berbisa. Kena pukul di punggung (= di pantat). Pendirian yang tidak tetap. Ke mana tumpah kuah. Ke mana angin yang deras. Terlibat dalam urusan orang lain. kepala turun). kalau tidak ke nasi. Sudah dilakukan menurut adat yang biasa. Ke mudik tentu hulunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kaki naik. orang sebawahannya dan sebagainya). keluar tak ganjil). sicerek menumpang mati). Kemewahan ataupun kekayaan tidak selamanya membawa kebahagiaan. Sesuatu itu akan kembali ke asalnya meskipun sedikit. kecipak = gerak tangan ketika merenggutkan belut yang tertangkap dilubangnya. Perempuan yang membuat kejahatan ketika suaminya lengah. Orang yang tidak berharga dalam masyarakat. Ke mana dialih. pengelan = galah buat menjolok buah-buahan. anak dipangku kemanakan dibimbing. Keluar tak mengganjilkan. Kenal dadanya. kelimpanan = kelilipan. kalau tidak dibakar). Kepala rebah mata melayang. ke situ condongnya. kaki ke atas. lesung berdedak juga. Kemahiran itu sebaik-baik guru. bergilir ke rusuk. bantal membuat ragam. jadi kebajikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Masuk tak genap. Kebaikan yang banyak hilang kerana kesalahan yang sedikit. Orang alim atau orang pandai dikenal orang hanya dengan membaca buku-buku karangannya saja. Kemudi di haluan.Kelik-kelik dalam baju. Kena parang bermata dua. tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Beroleh tempat yang sepatutnya. Sangat menyakitkan perasaan hati. Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam. Kena-kena seperti santan bergula. Ke mana condong. Anak dan kemanakan haruslah sama-sama dididik dan dipimpin. Suatu perbuatan (perkataan) itu kalau bersalahan tafsirannya. Kemalangan yang silih berganti. (Peribahasa lain yang sama makna: Apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku. ke sana kelok loyang. jika benar. bantal bangkit main wayang. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkemudi di haluan. berkeruh di lapik penjemuran. hidup miskin ada kalanya memberi kesenangan. Selalu menurutkan kehendak orang yang berkuasa. bergilir ke buritan). sebaliknya. Berkeruh = mendengkur. Sesuatu pekerjaan (perjalanan) haruslah ada ketentuannya. Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain. Pekerjaan yang selalu mendatangkan kerugian atau kesusahan. Sindiran (jawapan) yang tepat. tak kenakena bagai antan pukul kepala. jadi melarat. Pentadbiran yang kurang baik. b. Sesuatu pekerjaan akan menjadi sempurna apabila dikerjakan oleh orang yang ahli. kerana kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. Kelip-kelip terbang malam. Dikecewakan oleh orang yang diharapkan. mata kemasukan debu atau sebagainya. kalau lemah menyebabkan kekacauan dan kalau keras menimbulkan kerusuhan. . Kepala ke bawah. kembali ke tempat asalnya. Hendak menyembunyikan rahsia yang tidak dapat ditutup. Kelimpanan mata dek pengelan. Kendur mengusut. Keluh (kesah) tidur di kasur. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya. Mata tidur. Mata kejam. tak kenal mukanya (= rupanya). bantal berjaga). Kena luluk kandang kering. biar di mana pun dikerjakan nescaya akan merugikan dan menyusahkan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Lalang yang terbakar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kena kecipak orang berbelut. ke hilir tentu muaranya. mendapat kecelakaan kerana kesalahan orang lain. ke mana rebah. Musuh dalam selimut. Kemudi patah perahu tembuk. tegang memutus. gigi habis tanggal. selalu sibuk. Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya. Kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar manakan berbau. Ke mana kelok lilin. Kemarau setahun rosak oleh hujan sepagi. Keluk paku asam (= kacang) belimbing.

perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. berudu = anak katak yang masih sebagai ikan. Kerbau sakit. timbul jasa rimbas). orang lain pula yang mendapat pujian. Kerbau sekawan boleh dikandang. kerbau pergi. manusia seorang tiada terjaga. Orang yang sudah terkenal kejahatannya. patah arang. Lain orang. kuda diberi berpasangan. Suka berpura-pura atau bermuka dua. Kepala tersangkut dengan kulit babi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mendapat malu besar. ekor babi. Telah putus sama sekali. lotong (lutung) = kera hitam. Barang siapa yang berbuat salah. kering wang di pinggang. awak masih juga di kubangan. Kerbau bertanduk. pendapat (= hati) berlain-lain. Orang yang berbolak-balik fikirannya atau yang tiada tetap hatinya. Kera dapat bunga. tupai dijulai timpa perasaan. sapi punya nama). Menghendaki sesuatu yang mustahil diperoleh atau terjadi. Kerana lotong terlalu makan.Kepala sama berbulu (= hitam). manusia dipegang pada katanya. timbul jasa rimbas. Sangat gelisah. kerana harga manusia terletak pada janjinya itu. Orang besar-besar kuat kerana kekuasaannya dan rakyat kuat kerana persatuannya. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). Orang miskin yang harus bekerja setiap masa. Kerbau menanduk. Kerbau sekandang dapat digembalakan. (Bandingkan dengan: a. Kering pengayuh di tangan. Tiada mahu menurut perintah. manusia seorang tiada dapat dimaklumi). ayam jangan dimusangi. . Kerbau (= lembu) tanduk panjang. Kepala negeri yang cerdik lagi hartawan. orang lain pula yang mendapat pujian. Kerambil tumbuh di matanya. ialah yang mula-mula memperkatakan kesalahan itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kerbau sekawan dapat dikawali. kais petang makan petang). (Biasa juga: Dikiaskan kepada perempuan cantik yang kuyu matanya). Tiada bezanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kera diberi kaca). dimusangi = dimakan musang. manusia seorang tiada terkawal. Orang besar-besar yang bersuka-ria. kura-kura pun hendak memanjat pula. Siapa yang bersalah mesti dihukum setimpal dengan kesalahannya. Hendak meniru-niru membuat pekerjaan yang mustahil dapat dilakukan olehnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kais pagi makan pagi. emas berpura. Kerap sang berudu hendak berenang di laut lebar. lunak disudu. Janji yang sudah diucapkan mestilah ditepati. Kera (= monyet) kena belacan. kerbau berkandang). Kerbau pembulang tali. Kerbau kandang. Kerbau punya susu. Kerbau dipegang tali hidungnya. Kera menegurkan tahinya. Kepala yu. tinggi bagai langit. Kerbau punya susu. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang jasa beliung. Hilang jasa beliung. Melakukan sesuatu dengan tidak menurut keadaan yang sebenarnya. sapi beroleh nama. Kerat rotan. Perintah haruslah dilakukan dengan segala kebijaksanaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kerbau runcing tanduk). Memberi bunga kepada kera [monyet]). membulang = mengikat tali ke kepala. Kerbau (= lembu) diberi berpelana. orang kecil-kecil yang gembira berlebih-lebihan. lain fikirannya. sapi punya nama. Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan. Kera memanjat pohon. tiada menanduk pun dikata orang menanduk juga. Anak dan isteri hendaklah dijaga dengan baik-baik. Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masingmasing supaya selamat. Keras bagai batu. b. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). (Peribahasa lain yang sama makna: Emas berpeti. Keras ditakik. rotan beronak. Kerbau jangan dimaling orang. Kera menjadi monyet. keras kepala.

cebok pun jauhlah. Kerosok ular di rumpun bambu. biar bagaimana senangnya di negeri asing. Orang dagang. Setelah harta ibu bapanya habis. ada juga faedahnya. Ketika gagak putih. Keris panjang berkeluk. tetapi dia sendiri tidak melakukan sebagai yang dinasihatkannya itu. Belayar sambil memapan. Terlalu degil atau terlalu kikir. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. ke tepi pun boleh. ingat juga ia akan negeri asalnya.Kering tempayan. Kiasan pada zaman yang sudah silam. kicang-kecoh = tipu daya. celur = celup ke dalam air mendidih. Lemah tetapi dapat mendatangkan bahaya. Ancaman daripada orang yang pengecut. kabus di dalam hujan. Ke tengah boleh. Bekerja dengan tidak menurut peraturan. merapat sambil belayar. orang yang kuat atau berkuasa. waktu kemalangan dibantu beramairamai. Keris tersisip di dinding. pedang tajam dalam sarungnya. Menyambilkan pekerjaan sendiri ketika mengerjakan pekerjaan orang lain. Ketika ada jangan dimakan. dikelek = dibawa di bawah ketiak. kilat pisau sudah ke tangan. Kicang-kecoh ciak. Kerja baik dirundingkan. c. Kilat beliung sudah di kaki. direndam tujuh hari tak basah. Kikir pari belulang kering. ke mana bawa ke mana olok. Kesat-kesat daun pimping. Kilat di dalam kilau. b. bangau hitam. Berhemat cermat dalam penghidupan. pimping = sebangsa gelagah yang batangnya tiada berongga. Kerja sebarang hubah. Berkayuh sambil ke hilir). lebih tajam mulut manusia. kilat cermin sudah ke muka. kerja kita (= sendiri) dikelek. kasih sebarang tempat. ke ladang tidak berarang. Kijang jika ditambat dengan rantai emas sekalipun. berhamburan = maksudnya datang dalam peribahasa ini. Keris pedang (= lembing) tiada tajam. Berkayuh sambil bertimba. Orang yang bijaksana dengan mudah menangkap hujung kata atau kias seseorang. (Peribahasa lain yang sama makna: Samun sakal berdarah tangan). kasih sebarang tempat. kasih sebarang tempat). Kerja apa pun suka. Kesat daun pimping. Orang miskin serta tidak berilmu tiada berguna di antara orang banyak. Kerja baik berimbauan. tetapi kalau ada perangai yang baik. Perbuatan yang pandir. Orang yang dapat digunakan untuk sebarang maksud. Ke sawah tidak berluluk. kalau kesat daun labu boleh dicelur. hubah = suka. Memperoleh keuntungan tidak dengan bersusah payah. kepada siapa pun kasih. Kata-kata lebih tajam daripada senjata. Kerja raja dijunjung. Dalam tutur kata atau tingkah laku tercantum maksud yang lain. kerosok = bunyi di daun-daun kering kerana dilalui binatang atau lain-lain. Orang yang memberi nasihat. Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya. Ke sungai sambil mandi. Orang yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan. Mendapat celaka kerana kesalahan sendiri. kilangan = apitan tebu. kikir = besi baja beringgit atau belulang pari untuk melicinkan kayu. datang buruk (= malang) berhamburan. Ketam (= kepiting) menyuruhkan anaknya berjalan betul. telah habis (= tiada) maka dimakan. ciak = dakwa. (Bandingkan dengan: Kerja sebarang hebat. Kilangan patah awak itulah menghimpitnya. bila terlepas ke hutan juga larinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. anak muda yang 'dimakan' pakaian. . Kerja sebarang hebat. anak-anak pun menjauhkan diri.

kekuatan orang besar-besar kerana rakyatnya yang bersatu padu. sedangkan ia sendiri pun buruk juga. Koyak tak berbunyi. Kelebihan seseorang itu kerana suka muafakat satu sama lain. Koyak baju mahu ukur badan. Kodok dapat bunga sekuntum. Orang yang bijaksana selalu lebih dulu mencapai maksudnya. dia berikhtiar supaya berpecah belah. Kekuatan persatuan terletak pada anggota-anggotanya yang bersatu padu. Melakukan sesuatu yang kurang baik. b. Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya. tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya. harimau terlompat kerana belangnya). (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana gadingnya). tetapi kubur masing-masing. orang sudah tiba ke seberang. Orang yang memburukkan orang lain. Anak yang dikahwinkan dengan kemanakan. ekor bergelumang tahi. bergelumang = kotor berlumur. Apa yang tiada baik dan yang buruk hendaklah dibuang atau dilupakan saja. Kuah tertunggang ke nasi. Perkahwinan antara kaum keluarga sendiri. Kuat ikan kerana radai. Kera dapat bunga). (Bandingkan dengan: a. kokok berderai-derai. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah terdorong kerana gadingnya. kerana ada yang menolong atau menyokongnya di belakang. (Peribahasa lain yang sama makna: Kuat burung kerana sayap. Bersama-sama dalam senang dan susah. Pertolongan yang terlambat datang. . Orang yang sudah lanjut usianya. Kita menunjuk jalan supaya bersatu padu. kuat harimau terlompat-lompat. Kekuatan sebuah kerajaan kerana orang besar-besarnya. Kuat sepit kerana kempa. Kuat akar kerana tunjang. Kotor dicuci. tikus tiada berdecit lagi. Periuk mengumpat belanga). Masing-masing orang dengan pembawaan dan cara hidupnya yang tersendiri. kuat ikan kerana radai). rumah kata nanti. Korek lubang ulat. Kuat berdiri pohon kerana akarnya. Kuat lilit kerana simpulnya. Kata periuk belanga hitam. Kuali mengatakan belanga hitam. Merosakkan sesuatu yang hendak disempurnakan. Kucing lalu. Kokok berderai-derai. Bagai kera diberi kaca. kuat akar kerana tanah. meskipun berkaum keluarga. Bersuka-sukaan yang akhirnya mendatangkan kesusahan. Kubur kata mari. Kuat gajah terdorong. Kuat tertawa koyak bibir. tidak diketahui orang. Orang kuat dalam sesuatu perkara. dia menyambut dengan gunting.Kini gatal besok digaruk. Orang besar-besar yang membuat kesalahan kerana kekuasaannya. ekor bergelimang tahi). kuat ikan kerana radai. Kuat burung kerana sayap. kuat ketam kerana sepit. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam si tombong. Kita baru mencapai pengayuh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kuat burung kerana sayap. tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya. kempa = apitan. rugi sama diterjuni). sambal sama dicolek. Kita semua (= sekalian) mati. sesuatu yang sudah sewajarnya. Apabila ada orang yang ditakuti. maka diamlah orang yang sedang berbuat bising. Sengaja mencari perselisihan. Kuah sama dihirup. Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Laba sama dibagi. b. Beroleh sesuatu yang sia-sia kerana tidak dapat mempergunakannya. nasi akan dimakan juga. Kita membawa jarum. kuat tunjang kerana akar. berabu dijentik. Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam kemelaratan. Kuah tumpah (= tertuang) ke nasi.

nak dibunuh sayang. Kura-kura di atas dahan. Kesalahan orang lain. Orang yang rajin senantiasa disuruh orang. keldai itu keldai juga. tampak. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). orang apa kepada orang. ayam berkokok hari pun siang. (Peribahasa lain yang sama makna: Kudis menjadi tokak). orang terkejut daripada tidurnya. c. tak putih oleh kapur).Kucing melompat. Kuda pelejang bukit. bahu yang memikul timpa perasaan. Persetujuan atau persahabatan harus datang daripada keduadua belah pihak. dilepaskan. terayun-ayun. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. tulang putih siapa jenguk. nyiur juga yang akan habis. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. b. air tempayan . (Peribahasa lain yang sama makna: a. dalam keadaan yang serba salah. diludahkan mati bapa. (Bandingkan dengan: Bukan kudis dibuat pekung). Kukur apa kepada kukur. (Bandingkan dengan: Tak kuning oleh kunyit. Mata memandang apa yang hendak sakit. tak dikatakan mati bapa. Digenggam takut mati. e. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. Harapkan burung terbang tinggi. Kuda yang pantas tiada berkehendakkan cemeti. Kesusahan atau kesukaan orang lain. Enggang apa kepada enggang. Kuman menjadi barah (= pekung). Bertanya sesuatu yang sudah diketahui. d. sudut kambut diserayakan. Langit dapat dilukis. hitam oleh arang. Kuda yang baik tak bercerai daripada pelananya. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. labu tidak melata mari. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. Orang bodoh yang tidak dapat melepaskan dirinya daripada kesusahan. pura-pura tidak tahu. Kulit hitam orang tengok. Perkara kecil menjadi besar. Orang yang menjadi kakitangan orang lain. kulai-balai = tergantung lemah. nyiur juga yang binasa. tetapi niat di hatinya baik tidak seorang pun yang tahu. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kulai-balai bagai petai sisa pengait (= dikait). tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Kudis menjadi tokak. (Biasa juga: Kulaibalai bagai senduk didukung). Orang yang rajin dan pandai berbuat pekerjaan tak perlu diawasi. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). gajah di pelupuk mata tiada tampak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. punai di tangan dilepaskan. Kundur tidak melata pergi. b. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Kuda itu kuda juga. nyiur juga yang binasa. tidak dimakan mati ibu. burung terbang dikejar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tiap-tiap suatu itu akan kembali kepada asalnya. Orang yang pada lahirnya kelihatan jahat. Dikatakan mati emak. Orang yang lemah-lembut gerak gerinya. b. Apa peduli pada kukuran. Apa kepada kukur. Perkara kecil menjadi besar. kuda pelejang bukit). keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. yang berkesan sampai kepada kita. dilepaskan takut terbang. Mudah dihasut atau dipujuk. Kuning oleh kunyit. bahu juga yang tahu beratnya). b. Kumbang terbang tak bersaing. Terlalu cepat. d. Mata tahu memandang saja. (Bandingkan dengan: Gajah pengangkut lada. e. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Kuman di seberang lautan tampak. biar pun kecil. Kura-kura di dalam perahu.

pengetahuan sedikit tetapi terlalu besar cakapnya. burung terbang dikejar). harta lingkap. bersambal sama mencolek. Kusut di hujung dengan pangkal. nyiru ditadahkan). penyu di pantai dikejar. c. punai di tangan dilepaskan. c. Dapat kijang teruit. Berbuat sesuatu yang mustahil. modalnya lenyap pula. Harapkan burung terbang tinggi. b. Dapat harta karun. Kura-kura (hendak) memanjat kayu. siapa pun tiada menaruh sayang. Kurang taksir hilang laba. e. di mana boleh mendapat sagu. Kusut di hujung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat tebu rebah). Kura-kura kakinya tiada basah. kerana salah memulai. air tempayan ditumpahkan. Biar mati di tempat yang mulia kerana membuat pekerjaan yang baik. tidak ilmu suluh padam. sampan takkan sampai ke seberang). keruh diperjernih. jangan mati seperti tuma). Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. bilai = sambung. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar mati seperti kutu. Dapat harta timbul. (Peribahasa lain yang sama makna: a. hendaklah segera kembali ke pokok masalah. Ingin mendapat sebanyak-banyaknya. Pengayuh sayang dibasahkan. sisik = menyisik. d. d. Jika tidak dipecah ruyung. Pembicaraan yang sudah melentur kian ke mari. Kura-kura di kaki ditinggalkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kelapa ditebuk tupai). Kurang-kurang bubur. cangkuk terubuk ditinggalkan. Harapkan guruh [= guntur] di langit. akhirnya akan mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. rengkuh yang lebih. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil tapak tangan. Harapkan kuning kuah kambeh. Dapat durian runtuh. sedikit saja yang kurang. Gadis yang sudah kehilangan daranya. Harapkan si untung menggamit. senteng bilaimembilai. Kurang sesayat (= seiris) sebelanga. lebih-lebih sudu (= sudu yang lebih). lari (= bawa) ke pangkal. Labu dikerbuk tikus. Berbuat sesuatu yang mustahil. Kurang sisik. sambal sama dicolek). kerana sejak mula lagi sudah salah. sangat berbesar hati. Hampir cukup bilangan. Kurus kering seperti bayang. tinggal lidi di buku. Persahabatan yang sangat karib. cangkuk terubuk ditinggalkan. Bertolong-tolongan dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Harapkan kuning kuah kambeh. Usaha tiada seberapa hanya cakap saja yang lebih. . Laba tidak diperoleh. di guru = pada guru. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Segala perselisihan hendaklah didamaikan. Kurang budi teraba-raba. Seluruh pekerjaan menjadi rosak. kain di badan didedahkan). e. membuang sisik. Kuah sama dihirup. nyiru saya tampungkan. kerabat = panjat. dilepaskan. Laba sama dibagi. kain di badan didedahkan. d. Kurang luas tapak tangan. Berkuah sama menghirup. Kutu mati di atas kepala. selidik. ditumpahkan. Kalau kurang hati-hati mungkin mendapat kerugian atau bahaya. b. Kura-kura pandai kerabat kayu. Kusut diselesaikan. tuma mati di tepi kain. Kurang kerat. c. Laba tertinggal. daripada mati di tempat yang hina kerana melakukan pekerjaan jahat. Perkara kecil menjadi besar kerana banyak dipercakapkan orang. Orang yang kurang siasat di dalam sesuatu perkara. b. tinggal kaji di guru. Kurang tambah menambah. Kurus sekali kerana sakit. Harapkan si untung menggamit. rugi sama diterjuni. senteng = kurang cukup. (Peribahasa lain yang sama makna: Kura-kura [hendak] memanjat kayu. b.Kura-kura di kaki ditinggalkan.

Lain orang yang makan nangka. Perempuan yang sudah kahwin. e. Makin kaya. makin menawar). Masing-masing orang dengan kesukaannya. orang lain pula yang dituduh. Orang yang tiada ingat akan asalnya setelah menjadi kaya. lain ikannya. Berturut-turut mendapat kesusahan. Perbuatan yang pandir. Lading tajam sebelah. orang lain pula yang menanggung akibatnya. lain perahu yang disorong. di sini bunyinya). Makin kaya. b. lupa batu akan menarung. Lain di mulut. sehingga tak ada tempat untuk menyembunyikan muka. Sudah kering terjemur pula. Lading tak tahu akan majalnya. lain orang lain hati. lading = sebangsa perang. Sudah hamba diperhamba pula. Adat negeri selalu berlain-lainan. 'lah jalan nan berturut. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain padang lain belalang). sudah garing kena ramas pula). maka susah didamaikan. tetapi tiada berisi. Lagak Padang. lain yang berbuat salah lain pula yang merasa susah. Lagi lauk lagi nasi. tetapi segan memberi. Berilmu dan berbudi. lain sakit lain mengaduh. Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. Setelah mendapat celaka baru ingat. Lah ke tengah makan api. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain orang. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Lagi lauk lagi nasi).Ladang yang berpunya. Lain soal lain jawabnya. menarung = menyentuh. lain luka lain dibebat). Lain yang disindir lain yang merasa hati. Orang miskin setelah mendapat kebahagiaan lupa kepada bahaya yang mungkin mencelakakan dirinya. Orang lain yang melakukan kesalahan. Lagi murah. Lain dulang lain kaki. Cakap besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain sakit lain diubat. Perselisihan yang telah mendalam. menyerandung. Lagi terang lagi bersuluh. Lain orang. Makin diberi. Yang diperoleh lain daripada yang dikehendaki. d. Selalu mahu menerima pemberian. Lain luka lain menyiuk. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain dulang lain kaki. Sudah dieban. c. makin banyak lagi yang diminta. lain orang lain hati). Lah baris nan berpahat. Tidak sama pembawaan dan kesukaan. lain pendapat). Lain bengkak lain bernanah. Lagi jatuh ditimpa tangga. Tidak insaf akan keadaan dirinya. Sudah jatuh ditimpa tangga. (Bandingkan dengan: Seorang makan cempedak [= . bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui. kacang lupa akan kulitnya. Lain galang. Lain lubuk. makin banyak sahabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Makin murah. Orang lain yang bersalah. Lagi lebai lagi berjanggut. omong Betawi. Lah panas hari. Lah tampak jalan tempat lalu. Masing-masing orang dengan kesukaannya. mensia-siakan tenaga dan wang. Lain gatal lain digaruk. Lain mangkuk lain cawan. Lain diniat lain ditakdir. Mendapat malu besar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. landasan. tidak tajam. Lain biduk lain digalang. (Peribahasa lain yang sama makna: Meletup di sana. lain di hati. Bersuluh tengah hari). galang = penyangga. lagi ditawar. makin banyak sahabatnya. Lah karam maka bertimba. Yang dikatakan berlainan dengan yang di dalam hati. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lagi teduh lagi berkajang. dibela pula. tak berbumi tempat tegak. Lah sesak alam tempat diam. majal = tumpul. menyiuk (siuk) = menarik nafas kerana sakit. lain orang yang kena getah.Sudah basah kehujanan. Lagi tongkat lagi senjata. lain diacah lain yang jadi. Berlainan perbuatan daripada tujuannya. Bersuluh menjemput [= minta] api. lain pendapat.

Pekerjaan mulia yang telah dilakukan dengan pujian istimewa. anak sendiri di rumah kekeringan). dipukul ombak jatuh ke tepi. Lain yang bengkak. ditetakkan tak makan. Lain padang lain belalang. Serba tanggung. dagang lalu ditanakkan. nangka]. Laki pulang kelaparan. Laksana barang yang disadur. Orang lain yang melakukan kesalahan. terbuang Orang tua yang sudah uzur sewaktu-waktu mungkin mendapat sakit berat. sadur = lapis tipis pada logam yang lain. lain yang untut. Terlalu kikir. Pengetahuan yang tidak sempurna. Laksana buntal kembung. tetapi kalau sudah kekurangan akan berguna juga. Laksana jauk penjauk yang kerap. Laksana kain tiga hasta. Perempuan yang benar-benar cantik. Istanbul = kota di negeri Turki. perut buncit di dalamnya kosong. Terlalu menghiraukan yang banyak. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Tak tahan uji. bertukar angguk dengan ilallah. dihinggut perdu luruh sendiri. lasam = keluaran Lasam. lapar sangat baru berguna. Laksana barang derham. lain orang yang kena getah). (Peribahasa lain yang sama makna: Lain biduk lain digalang). lain orang dipanggil bapa. d. jentayu = burung garuda yang besar. sedia ada suratan Istanbul. lain sakit lain mengaduh). Perempuan gemuk yang tidak disukai orang. Anak monyet di hutan disusui. Adat negeri selalu berlain-lainan. embat = pukul. Perbuatan yang bertentangan dengan perkataan. Laksana kain (= benang) putih. jauk (sauk) = jaring kecil yang diberi bertangkai untuk menangkap ikan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang tiada berpengetahuan. lain luka lain dibebat. Laksana janda baru bangun tidur. Laksana buah masak lum. makin baik. lain orang yang berbuat baik lain orang pula yang mendapat penghargaan. Hidup melarat di negeri asing. Anak kera di hutan disusui. Laksana jentayu menantikan hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Laksana apung dipermainkan gelombang). (Peribahasa lain yang sama makna: Lain orang yang makan nangka. Laksana antah lemukut (= melukut). Laksana apung di tengah laut. Laksana cempedak mambung. Sangat kuat dan teguh. Laksana burung diam dalam sangkar. kanak-kanak yang masih kecil. anak sendiri di rumah kebuluran. beruk di hutan disusukan. Laksana binatang umang-umang di mana sarang udang di situ tempat menumpang. Laksana bunga dedap. c. Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Orang yang terikat hidupnya. Anak dipangku dilepaskan. seribu kali embat haram tak putus. ilallah = hujung kalimat lailahailallah. derham = wang. Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Sangat rindu. manau = rotan besar. Laksana kasihkan bunga seceper. pulur saja jual tak laku. Sesuatu yang makin lama dipakai. yang sedikit hilang di . (Peribahasa lain yang sama makna: Lain lubuk. orang lain pula yang dituduh. suatu tempat di Jawa. lain yang bernanah.Lain orang memperanakkan. masak jatuh ke lumpur. lain yang mengisut. Anak di riba diletakkan. b. Laksana batik lasam. Laksana golok kayu. Hidup melarat di negeri asing. hanya cakapnya saja yang besar. Orang yang elok dan tampan tetapi berbudi bahasa. dijual tak laku. Lain sakit lain diubat. (Bandingkan dengan: Lain luka lain menyiuk. sepuh. Lain teringat lain disebut. Laksana buah bemban. semua kena getahnya). Laksana batang manau. Balasan yang tidak pada tempatnya. lain ikannya). Laksana apung dipermainkan gelombang. Senantiasa menurut perkataan orang. sungguh merah berbau tidak. kera di hutan disusui. Menghilangkan diri. lum = ranum. Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik.

tak boleh ditanduk hanya (= cuma) disondol. lemping = sejenis kuih. Suka membesar-besarkan perkara yang kecil. Lelaki yang mempermain-mainkan perempuan. ceper = piring dan sebagainya yang tidak jeluk. sicerek = sebangsa tumbuhan yang biasa tumbuh dalam lalang. Tidak mengendahkan bahaya. tiada ke timur tiada ke barat. lalu kelindan. Kening yang elok. Orang yang tidak pernah keluar jauh dari tempat kediamannya. Laksana katak di harung ular. tetapi duduk di dalam rumah saja. Pebuatan yang sia-sia. lemah bagai lenggundi muda. daya upaya sudah tiada lagi. Lalang yang terbakar. Tinggal berserah kepada nasib saja. Lari bercempera dengan suara riuh rendah kerana ketakutan. Berpenat lelah dengan sia-sia saja. Laksana kedidi: di mana pantai tercunggitcunggit (= terjengit-jengit). mendapat kecelakaan kerana kesalahan orang lain. Laksana lembu dogol (= dungkul). kerana melihat barang yang digemarinya. . sukat dibakar makin berbau. Keadaan yang serba salah. surut layu. Lambat laga asalkan menang. kumbang pun terbang bunga pun layu. Laksana sampan pukat. pencalang = perahu besar untuk memuat barangbarang dagangan. Anak-anak muda yang menurut jalan yang salah. Lalat memanglah mencari puru. (Peribahasa lain yang sama makna: Lulus [= lalu] jarum. Laksana kumbang menyeri bunga. Orang yang tidak tahu membawa diri. Orang yang besar tubuh tetapi penakut. Apabila usaha yang pertama telah berhasil. Laksana lembu kasi: galak saja tiada melawan. diperbuat salah tak diperbuat pun salah. Ilmu yang tiada diamalkan. Laksana kerbau: di mana rumput hijau di sana menerkam. Orang yang suka menggertak (mengancam) tetapi tidak berbahaya. Laksana layang-layang putus teraju. Laksana lemping terbuang. Laksana layang-layang salah teraju. Lelaki yang jahat memang mencari perempuan jahat. Laksana layang-layang melawan angin. Laksana terung bertunang ikan kering. Laksana taji dibentuk. maka usaha yang berikutnya pun akan tercapai juga. Sangat sesuai. (Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Laksana sebuku gaharu. Puji-pujian terhadap perempuan yang bagus potongan tubuhnya. ia pergi perempuan itu pun merana. lulus [= lalu] kelindan). Orang lelaki yang berhimpun di rumah perempuan jahat. sicerek menumpang mati. Lalu hangus. Laksana pohon kayu tiada berbuah. diludahkan mati bapa). Baru memperlihatkan keunggulannya bila perlu. Bagi orang yang berada benda-benda yang sedikit itu tidaklah berguna tetapi bagi orang yang miskin sangatlah besar ertinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Wau melawan angin).bunga sekaki. Lalu penjahit. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. dogol = tidak bertanduk. Laksana mencari sungai yang tiada berhulu. (Peribahasa lain yang sama makna: Kena kecipak orang berbelut). Lampai bagai pimping di lereng. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tidak dimakan mati ibu). Biar lambat asalkan maksud tercapai. Laksana pencalang tersarat. Terlibat dalam urusan orang lain. Bagai wau putus teraju. tangan. Layang-layang putus talinya). Orang yang sudah berpakaian cantik. Laksana kedidi: sedikit hujan banyak bermain. b. sekaki = sekuntum. Lalat langau mengerumuni bangkai.

Jika terpaksa. pasar jalan kerana diturut. . Dalam keadaan payah. Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap. Langit berkelikir. Beroleh sesuatu yang tidak dihajatkan. Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih. lancar kaji kerana diulang). silap lidah jiwa hilang. tidur siang berjaga malam. Langkah yang telah terlangkahkan. Langit runtuh. bumi yang dipijak tak dapat dicapai. kambut = sebangsa bakul. tempat batang-batang tersangkut apabila air bah. Kuman di seberang lautan tampak. Segala harapan sudah musnah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Pasar jalan kerana diturut. (Bandingkan dengan: Bagai pelita kehabisan minyak). sudut kambut diserayakan. terban = runtuh. Orang pandai datang mengajarkan ilmu yang berguna kepada kita. Sesuatu yang tidak dapat diatasi lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Gunung yang tinggi akan runtuh. b. Langit yang tinggi hendak ditampar. jika selalu dibelanjakan. Seperti abu di atas tunggul. Pencuri yang tidur waktu siang. berkelikir = bergelang-gelang rotan. Ingin berbuat sesuatu yang mustahil. Kesalahan orang lain. tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. barang yang kurang baik pun dapat digunakan juga. Segala harapan sudah musnah. Mengebat tidak erat. tiada ubi. diserayakan = dimintakan pertolongan orang lain. Langit dapat dilukis. Laut datang memunggah mutiara. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). Langkas buah papaya. Berkata siang melihat-lihat. Hidup yang serba salah kerana melanggar perintah negeri. bumi bertemberang. jika setiap hari digali). Lamun ada ubi. Lapuk-lapuk diganti. b. Sesuatu yang sudah dimulai melakukannya. debu di atas tunggul. jangan berumah di tepi pantai [= laut]). mati rumput. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau takut dilimbur pasang. biar pun kecil. bumi memegang kaki. usang-usang dibarui. salah-salah fikir menjadi hamba orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Langit runtuh. berkata malam mendengar-dengar).Lampu kekurangan minyak. tidak berceraicerai dan tidak diduakan. Langau di ekor kerbau. Langit menyungkup kepala. Lamun takut dilanggar batang. Lapuk oleh kain sehelai. Harta yang banyak sekalipun akan habis. Langit runtuh. Beristeri atau bersuami hanya seorang saja. Lancar kaji kerana diulang. b. ubi. gajah di pelupuk mata tiada tampak. dan berjaga waktu malam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pasar = licin. Laut budi tepian akal (= ilmu). bumi cair. darat kena. gadung jadilah. memancung tidak putus. Langit akan disigai. Langit menimpa kepala. jangan duduk di kepala pulau. (Bandingkan dengan: a. Lang pungguk lang berikan. Lantai dan dinding bertelinga belaka. Suatu perkara yang mustahil. Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. Fikiran yang menurut hawa nafsu akhirnya membawa kepada kehinaan. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. bumi telah terban. Adat atau peraturan yang tak baik diganti atau diperbaiki. bumi cair). datang angin terbanglah ia). Berhajat kepada pangkat yang tinggi sedangkan pangkat rendah pun tidak ada. Bercakap memandang-mandang. Mempercakapkan sesuatu rahsia hendaklah beringat-ingat. Laut ditimba akan kering. Laut ditembak. tampak. langkas = luruh kerana terlampau masak. tebat akan disiar. Orang cerdik pandai atau cendekiawan. temberang = tali temali di perahu. kepala pulau = tepi sungai yang menghadap mudik.

Lemah-lembut lintah. Laksana layang-layang putus teraju). Leka di kerak jarang. lagi putih lagi dikeruk. Lecah di kaki. Laut mana yang tak berombak. Lebih baik musuh besar di dalam terang daripada musuh kecil di dalam sulit. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lebih baik mati daripada menanggung malu. lebih pelepah? Lebuh sempit kuda penyepak. Lebih baik bersahabat dengan orang baik seorang daripada dengan orang jahat sekawan. Leka senantiasa di lipatan sanggul. (Peribahasa lain yang sama makna: a. . Lemah-lembut santan berlada. Kuman di seberang lautan tampak. sudut kambut diserayakan. lama-lama tajam juga). Orang yang pernah membuat sesuatu pekerjaan besar tiada khuatir menghadapi pekerjaan yang kecil. c. Perkataan yang lemak manis tetapi berisi sindiran yang Lekuk batu dititik air selalu. hati manusia siapakah cakap (= dapat) menduganya. Akan menyatakan kematian seorang pembesar negeri. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. layu rumput di halaman. Tinggal berserah kepada nasib saja. Orang besar yang baik dan murah hati tiada menolak permintaan atau pertolongan yang diminta daripadanya. rimba tidak membuang latah. burung terbang dipipiskan lada. nescaya akan menjadi pandai juga. Laut tidak membuang sungai. Bagai wau putus teraju. leka = asyik. Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. Lelar makan di upih. Bergurau senda yang akhirnya membawa kepada pergaduhan. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Langit dapat dilukis. Kawan menjadi lawan. Lautan dapat diduga. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Orang yang lemah-lembut lakunya tetapi susah hendak melepaskan sesuatu yang telah diperolehnya. tetapi hal rumah tangga sendiri tiada diperiksa bagaimana keadaannya. bunga tahi. Lautan yang dalam sudah diselam rata. fikiran singkat akal pun tumpul. jangan berputih mata). (Bandingkan dengan: a. Kesulitan (kesusahan) dalam melakukan sesuatu pekerjaan jika tidak berilmu. Segala usaha tetap ada kesukaran atau bahayanya. Negeri yang jauh sudah dilawati dan diambil tahu. b. Lawak-lawak main. Perkataan yang manis yang keluar dari mulut orang yang baik rupa. kuku habis perut tak kenyang.Laut madu berpantaikan sakar (= gula). Layu bunga digenggam. Lebai berjanggut kambing pun berjanggut juga. gajah di pelupuk mata tiada tampak. jalan licin tebing berkelok. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. ini pula air dalam terenang. Seorang lelaki yang kahwin tanpa ada tanggungjawab. lalai. latah = sampah (daun-daun dan sebagainya) di bawah pohon. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). melainkan sebagai orang menumpang saja. Layang-layang putus talinya. daripada seekor ular di dalam rumput. b. Lautan yang dalam sudah diselami. melekat payah lucut. Layar menimpa tiang. Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum. bumi mana yang tak ditimpa hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar berputih tulang. Hati manusia tiada siapa yang mengetahuinya. Lebih baik seekor singa di padang yang luas. Pakaian dan rupanya boleh jadi sama tetapi kedudukannya lain-lain. Membuat pekerjaan yang merugikan. Lebih pucuk. Perbuatan yang dilakukan kerana nafsu akhirnya akan mendatangkan bencana dan penyesalan. Mana baik kawan lama dengan kawan baru? (Satu kiasan). Punggung lading kalau diasah. buyung di dapur tak tahu apa isinya. daya upaya sudah tiada lagi.

waktu. Memboroskan harta benda tuannya. Yang diharapkan tak dapat. Lidah tidak bertulang. (Peribahasa lain yang sama makna: Putih dikejar. Lepas putih hitam tak dapat. Lenggang bagai sirih jatuh. (Peribahasa lain yang sama makna: Lidah bercabang). dalam mengeluarkan sesuatu perintah. Menderita kerugian. pahit maung pada orang. busuk. Mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya itu. sedang apa yang telah ada. pahit jangan dimuntahkan. Lepas kaki leher terjerat. Licin bagai belut. Licin kerana minyak berminta. Selalu berubah-ubah. Lidah tidak bertulang. keras tak tertakik. Lewat di manis. (Peribahasa lain yang sama makna: Lidah terganjal). Sikap yang bijaksana. Lemukut di tepi gantang. Lembah diraih. Kahwin dengan saudara atau keluarga isteri yang sudah meninggal.Lemah liat kayu akar. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. dilentur boleh dipatah tak dapat. paksa = kesempatan. Lemah melapis condong menopang. Tidak mudah ditipu atau ditangkap. Lemak manis pada dialah. Orang yang mendapat kemalangan kerana tiada tahu . tekak (= tegak) puas badan menyandang. Lengan yang cantik. Lenggang patah sembilan. tidak dapat dipercayai. Tolong-menolong satu sama lain. tidak dapat dipercayai. hilang. Lempar(kan) batu sembunyi(kan) tangan. raih = tarik. timbul yang jahat. Gagah atau angkuh kerana harta orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Lenggang lenggok bagai cupak hanyut). Lemah (= lunak) tersudu. Gaya langkah yang lemah-lembut. tetapi tak suka dikritik. Lengkuas di tepi kandang. Lidah terganjal. Sesuatu yang tidak dihargakan sangat. Hilang yang baik. selang = pinjam. Perempuan mencari lelaki. Lemak penyelar daging. sedangkan kecaman janganlah pula ditolak mentahmentah. Lembu dogol jangan dibalun. tak tahu di tampuk layu. Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana telah berhutang budi dan sebagainya. Tiap-tiap yang salah haruslah menerima hukuman yang setimpal. Gaya langkah yang lemah-lembut. Lidah bercabang. Lepas bantal berganti tikar. Sesuatu nasihat itu hendaklah difikirkan masak-masak buruk baiknya. Berbuat jahat kepada orang. nanti dia melawan bersungguh-sungguh. hitam tak dapat). salah petik jiwa Habis kesusahan timbullah kesenangan. lewat di harum. elok kerana kain berselang. Lemak manis jangan ditelan. Orang yang tidak sedarkan kekurangan dirinya. Lidah terkalang. Lepas topan (taufan) paksa baik. Licin bagai basuh perahu. Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat dipengaruhi atau dipermain-mainkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Besi lemah tak patah). pantai dititi. lalu pura-pura tidak tahu. takik = toreh pada kayu. pedas. Orang yang teguh pendiriannya. Orang yang tiada melawan jangan diusik. Lengan bagai lilin dituang. Orang yang hanya suka dipuji. masam. Lesung mencari antan (= alu). Lempar bunga dibalas lempar tahi. Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana telah berhutang budi dan sebagainya. penyelar = penggoreng. Orang jahat yang sudah tidak dapat menyembunyikan kejahatannya lagi. Selalu berubah-ubah. Lidah biawak. Lenggang lenggok bagai cupak hanyut.

padahal sedikit pun tidak dimasukkan ke dalam ingatannya. Luka tangan kerana berebutkan tembikar pecah. sedang yang melawan harus dikerasi. hujungnya berbentuk juga. . piarit = serampang. (Lihat juga: a. Orang yang berpengaruh juga yang mendapat penghormatan dan orang yang biasa jahat pula yang selalu dituduh. seruit. lulus (= lalu) kelindan. kedudukan dan sebagainya. Lidahnya masin. tetapi di dalam hatinya jahat. Lubuk (men)jadi pantai. petik = gerak lidah. Menyerah tanpa berjuang. lalu kelindan). Lonjak sebagai labu dibenam. tetapi tidak ada yang mahu menolong. Kelihatannya baik. Ingat mengingatkan antara orang yang bersahabat. Lurus bagai parit. betul ekor anjing. Lurus-lurus ekor anjing. Lulus tidak berselam. kelingking berkait. Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian. Keras ditakik. lelap = tidur. Sombong. Ujung [hujung] lurus. Luka di tangan dapat diubat (= tampak berdarah). Sangat luas dan banyak pengetahuan. ada masanya orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya. permintaannya diterima. Luruh upih pergam datang. Lemah [lunak] tersudu.hilang. (Peribahasa lain yang sama makna: Lalu penjahit. Orang yang menderita sengsara. Gigih. Berpura-pura menerima kebenaran. sangat suka. Merendahkan diri. suruh putih hitam datang. terlelap kemalingan. Betapapun lurus paku. b. Teramat tua dan daif. Lubuk akal lautan (= tepian) ilmu (= budi). keras ditakik. bersikap lemah-lembut. (Bandingkan dengan: a. Lulus (= lalu) jarum. parutnya tinggal juga. Lain yang dihajatkan lain yang diperoleh. bukit didaki. Lurah dituruni. Telunjuk lurus. Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali-sekali akan berbalik juga hatinya hendak berbuat jahat. azam yang kuat. luka di hati siapa tahu? Luka sudah hilang. Menganggap orang lain sama saja dengan dirinya sendiri. Lupa mengingatkan. tabuh perhatian = tabuh untuk maklumat. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya. hilang tidak bercari. (Biasa juga: Garamnya yang masin). kemalingan = kecurian. Apabila usaha yang pertama telah berhasil. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hukuman yang berat sebelah kerana memandang orang. maka usaha yang berikutnya pun akan tercapai juga. Orang miskin menjadi orang kaya. terlelap menjagakan. perahu karam sekerat. Betul. angkuh. Lulus tabuh perhatian. keras tak tertakik). b. lulus = maksudnya terbenam dalam air. kilang -kilang = sejenis ikan laut. pantai (men)jadi lubuk. Lunak gigi daripada lidah. Linggi diserang. (Bandingkan dengan: Masuk ke telinga kanan. Lupa ketinggalan. Orang yang berselisih itu meskipun sudah berdamai tetapi kenangan-kenangannya masih teringat juga. Kesedihan atau kesusahan hanya seorang sajalah yang dapat merasainya. Lunak disudu. tak mengenal lelah. menjaga tutur katanya. bukit juga dilejang panas. lapang bertukul. keluar ke telinga kiri). Yang menurut dilakukan dengan lemah lembut. Lupak (men)jadi perigi (= telaga). Lihat anak pandang menantu. Perkataannya diturut. Lurah tidak terturuni. lulus = masuk Hati lapang dan lega. pangkal berkait). bukit tidak terdaki. lunak disudu. b. Longgar sendat. Nasib manusia tiada tetap. Limau masak sebelah. Mendapat bahaya kerana berebutkan perempuan jahat. Masing-masing orang itu dengan daerahnya sendiri-sendiri. Riau yang alah. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). Lurah juga diturut air. Lubuk dalam si kitang-kitang yang empunya.

Nan dimaksud sampai. turun di tangga. Naik tangga dari bawah. turun terjun. Naik seperti semut. Nak tahu jahat orang tanyakan kepada seterusnya.Lurus lubang lurus penjolok. tetapi hendak jatuh mudah sekali. penjolok = galah untuk menjolok. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjanjang naik. Naik membilang anak tangga turun selangkah jejaklah ke bumi. nak tahukan baik orang tanyakan kepada sahabatnya. Nampak gabak di hulu. langsung jadi rugi. turun selangkah jejaklah ke bumi). Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. Pemerintahan dalam sesuatu negara itu haruslah adil. menurut aturan yang lazim. Adat panggil memanggil. kembung sengal kentut jadinya. Hendak laba. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. tertangguk ke batang. kebaikan dapat diketahui daripada sahabat. kekah = kerkah. amal = idaman. Naik basuh kaki saja. Nan dekat panggilan tiba. turun dari tangga. Nak menangguk ikan. janjang = jenjang. Lutung (lotong) kekah kumput jarinya. turun dari tangga). Naik dari janjang. Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. Nan berat tidak terpikul. belit. turun terjun. tetapi hendak jatuh mudah sekali. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Kawin [kahwin] naik basuh kaki saja). (Peribahasa lain yang sama makna: Tak payah basuh kaki tangan). bertangga turun). turun terjun). Naik tak bertangga. Nak ditelan termengkelan. nan berjumbai akar. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. Naik membilang anak tangga. b. nan ringan tidak terjinjing. kumput = rompang. (Peribahasa lain yang sama makna: Gabak di hulu tanda akan hujan. Lurus-lurus sumpitan. Nak kaya berdikit-dikit. kudung. Nampak kulitnya tahulah isinya. Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. Pada rupa muka atau gerak gerinya tahulah kita akan sifatnya. Lurus sumpitan hendak mengena. nan jauh kulangsing lepas. Naga ditelan ular lidi. . nak diludah tak keluar. Lurus sebagai sumpitan. Naik melompat. Sesuatu perkara yang sudah ada keputusannya. yang jauh-jauh dikirimi surat. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. nan diamal pecah. Naik ke rumah bercuci kaki saja. Nan digalikan dalam. nan digantungkan tinggi. (Peribahasa lain yang sama makna: Lurus-lurus sumpitan). (Peribahasa lain yang sama makna: Naik dari janjang. Sudah terlalu tua tidak terturutkan lagi ke hilir ke mudik. Melakukan sesuatu perbuatan yang salah. nan berlambai pucuk. Sudah tercapai apa-apa yang dicita-citakan. Lurus hati benar. kulangsing = sirih pemanggil. Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. yang dekat dipanggil dengan mulut. turun seperti ribut. Nan berseluk urat. Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. nak ramai bertabur urai. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik melompat. Dalam keadaan yang serba salah. Anak orang bangsawan kahwin dengan orang kebanyakan. murah hati tangga tuah. turun tak berpintu. Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal. tetapi hendak jatuh mudah sekali. cewang di langit tanda akan panas). Jimat dan cermat tangga kekayaan. memakan. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. Kesudahan bagi orang yang mencari kehidupan itu ialah kesenangan. Naik melompat. walaupun keras hukumannya. Kejahatan dapat diketahui daripada musuh. menggigit. Naik di janjang. Kaum keluarga itu sekalipun sudah berjauhan tetapi perhubungan masih tetap ada. seluk = lilit. lambai = berayun-ayun turun naik.

Niat di hati hendak memeluk gunung. nan hampir telah tiba. Menuruti kehendak hati sendiri. Nasi sedap gulai mentah. baru teringat akan sahabat setelah dalam kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Niat hati hendak memancing temenung. Bersultan di mata. Sahabat yang sudah kentara budi pekertinya yang kurang baik. nan buta pengembus lesung. (Biasa juga: Teraju palingan tali. Kerja sama-sama dilakukan. piawai = pandai. Nasi basi penolak nafsu. sudah tergetah burung serindit. hati palingan Tuhan). Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. nan lumpur penghuni rumah. tak mahu membuang umpan. mata palingan setan. Orang kaya yang murah hati. Lain yang dihajati. lain yang diperoleh. nan dekat tak tertandangi. Teraju palingan angin. Terlalu banyak membuat kebajikan sehingga merosakkan diri sendiri. sedangkan belanja yang besar tidak dihiraukan. bersultan di mata. nafsi = mementingkan diri sendiri. Pekerjaan yang tidak sempurna. Neraca berbatu intan. tiba-tiba yang buruk pula diperoleh. Nasi disaji pula digaduhkan. engkau tak ingin. berapa pun panjang perian takkan terantuk. tak dapat diubah lagi. Nasi sama ditanak. sudah terpancing ikan setoka). Tidak dapat merasainya. pinggan tak retak. Tentang jemputan (undangan) yang sudah sempurna. (Peribahasa lain yang sama makna: a. simbol persatupaduan yang kukuh. (Peribahasa lain yang sama makna: Apa boleh buat. Niat hati nak getah bayan. Belanja yang sedikit yang digaduhkan. Neraca palingan bungkal. Tiap-tiap orang itu ada dengan gunanya. Keinginan hati manusia tidak ada batasnya. Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi. Niat hati hendak memancing ikan. beraja di hati). manusia palingan Tuhan). Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. Nasi habis budi bersua. Nasi tak dingin. rumah besar. keuntungan diambil seorang diri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. menggertak. sakit menimpa sesal terlambat). kerak dimakan seorang. . aku tak hendak. bungkal yang piawai. gulai sedap nasi mentah. Nasi tersaji di lutut. Nafsu-nafsu. Hukuman yang sudah putus tak dapat dibanding (diapel) lagi. Beraja di hati. orang tua yang melarat hidupnya. Nasib penyapu. Biasa dijadikan gurindam. Hakim yang sangat adil. nan bisu penggera ayam. Nan jauh tak terjelang. Nasi tersenduk tidak termakan. bukit juga dilejang panas). meskipun sudah diperoleh. Lain yang dihajati. b. Putus kasih oleh sebab telah lama atau kerana perselisihan. Sudah terlanjur. sudah terpeluk biawak celaka (= sial). Neraca yang palingan. belum menjadi rezeki. Keuntungan yang diperoleh dengan mudah. cakap. penggera = orang yang menyergah. banyak jasa turun darjat. Orang yang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya. Nasi sudah menjadi bubur. Nafsu tidak bertepi. mata palingan setan. Nan lurah (= rendah) juga diturut air. Berhajat kepada sesuatu yang baik. Sudah terlalu uzur. hati palingan Tuhan. Nan pekak pelepas bedil. Nasi masak periuk pecah. lain yang diperoleh. nafsu = keinginan hati. Neraca palingan Allah. (Bandingkan dengan: Lurah juga diturut air. b.cita-cita. Cermat melakukan sesuatu pekerjaan. raja di mata sultan di hati. sudah terpancing ikan setoka. Negeri besar. Neraca palingan Allah. Niat hati hendak memancing temenung. Nan jauh telah berjemput. biarpun banyak orang yang meminta pertolongan tiadalah ia akan jadi miskin. padi di ladang dilanyak gajah tidak disusahkan. Hukuman yang seadil-adilnya.

Nyamuk lepas pijat-pijat kena pirik. orang jahat meninggalkan nama jahat. Berlainan perbuatan tetapi akibatnya sama merasa. Orang mengantuk disorongkan bantal). Obat jerih pelarai demam. aku karam di darat. Orang menebus berpadang senang. supaya kejahatannya tidak ketahuan. Orang lapar diberi nasi. Orang maling berteriak maling. harimau mati meninggalkan belangnya. gatal tak lepas. orang muda perhiasan dunia (untuk pujipujian). Nyawa bergantung di hujung kuku (= rambut). Ombaknya kedengaran. sama-sama pendekar. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang pindah-pindahan. sama bak kundi atas dulang. Dalam kesusahan. Nikah maharaja bumi (= Boma). Pekerjaan yang tidak tetap. orang beraja di hatinya. Sama-sama ahli. apakan daya tangan tak sampai. Perbuatan yang tidak mendatangkan faedah. kita mendapat keuntungan sedikit. Orang berbudi kita berbahasa. Nyamuk mati. bertanam tak boleh dimakan). Orang buta diberi bersuluh. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Nibung bangsai bertaruk muda. b. Nyiur setandan tetapi berlain-lain jadinya. Walaupun anak-anak itu daripada seibu sebapa tetapi tabiatnya jauh berbeza. Mendapat celaka kerana kesalahan orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tetapi buktinya belum ada. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya. Marah yang sia-sia. Orang tua yang berlagak muda. pasirnya tidak kelihatan. Anak atau barang yang disayangi. orang memberi kita merasa. orang lepas nikah jangan ditandangi. apa daya tangan tak sampai). meskipun yang jahat itu sudah dihukum. beranak tak boleh disuruh. jangan dianggap mudah atau jangan disia-siakan. awak mandi bertimba. Orang yang suka berbantah dan berlainan faham daripada orang banyak. lima genap. bangsai = rapuh dan buruk. orang elok (= muda) selendang dunia. Orang berdendang di pentasnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Maksud hati memeluk gunung. Perkara kecil yang dapat mendatangkan bahaya. kita harus tahu berterima kasih. kita menampar. Orang mati meninggalkan nama. Orang memegang kerbau pada talinya. Memperoleh apa yang diingininya. Ingin akan sesuatu yang besar tetapi tidak berdaya mencapainya. kerana kekurangan alat. orang diberi beroleh saja. Orang karam di laut. Orang baru kaya jangan dihutangi. Khabarnya telah kedengaran. Memperoleh apa yang diingininya. Orang berkuasa di rumahnya masing-masing. Orang mandi berselam. sukar mendapat pertolongan. . Orang bini-binian. menumbuk lumat-lumat. Orang haus diberi air. Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan pemberian. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. Orang mendapat keuntungan besar. Nikah tanpa belanja. Orang mencubit. Menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat. Orang hartawan yang selalu terbuka tangannya membantu orang yang melarat. Orang itu empat gasal. kundi = biji saga. Obat jauh penyakit hampir. Sesuatu yang menjadi milik kita dapat dibagikan mengikut sekehendak hati. Orang baik meninggalkan nama baik. Orang haus diberi air. Ombak membanting sendirinya. selalu mendatangkan kerugian. Manusia dihormati kerana kejujurannya. Ombak yang kecil jangan diabaikan (= ditidakkan). memegang manusia pada katanya. Orang kaya suka dimakan. Mendului orang menyorakkan sesuatu kejahatan. Orang bergayung sama pandai. pirik = memipis.Niat hati nak peluk gunung.

Padang perahu di lautan. Pacat hendak menjadi ular. jalang = liar. Siapa yang tidak mempunyai keberanian. nescaya menggaru juga kerjanya. paksa tikus lengkiang terbuka. Di mana mati. Orang yang berhampiran dengan orang yang berilmu lambatlaun akan berilmu juga. gamang = berasa takut. supaya jangan timbul perselisihan di kemudian hari. Padi setangkai bernas semuanya. Mendapat keuntungan tanpa berusah payah. mengharapkan yang bukan-bukan. (Peribahasa lain yang sama makna: Padi rebah. Mengajar orang yang telah pandai. manis kemudian.Orang mengantuk disorongkan bantal. Padi dikebat dengan daunnya. beranak tak boleh disuruh). Orang yang bijak tidak perlu diajar lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang sukar baru kaya. Telunjuk mencocok [= merosok. Orang lapar diberi nasi). Mendapat keuntungan tanpa bersusah payah. Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu. Orang tua jangan diperut seperti rotan. syarat-syarat orang lebih kuat daripada kita. Orang miskin berlaku seperti orang kaya. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang bini-binian. Bercakap besar tetapi bukti kerja tidak ada. Perjanjian hendaklah dibuat dengan syarat-syarat yang terang dan tegas. Keluarga yang hidupnya beruntung dan berbahagia. kiranya beristeri (bersuami) orang miskin. Adat berdiri kerana ada sebabnya. bilakah ia mati dahaga? Orang yang puru gatal tubuhnya. Padi masak. Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. Anak dikahwinkan dengan kemanakan. Padi sekepuk hampa. Memperoleh apa yang diingininya. Tongkat membawa rebah). Keuntungan yang berlipat ganda. mengupih = sudah tua. Pancing makan umpan. Orang yang menunggu perigi itu. d. Mengajar buaya berenang. Padi rebah. Paku sebatang. c. Sesuatu perbuatan yang jahat itu lambat-laun akan ternampak juga kepada orang. Dalam perjanjian. (Peribahasa . bernasib malang. Padi selumbung dimakan orang banyak. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Pahit dulu. kiranya tersandar di punggur lapuk. Orang pindah-pindahan. padang hati di fikiran. b. Orang penggamang mati jatuh. menikam] mata. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. Pada sangka beristeri (bersuami) orang kaya. Panas setahun dihapuskan oleh hujan Kelihatan kaya (pandai) sebenarnya miskin (bodoh). Memperjuali orang Cina penjahit. Pahamnya (fahamnya) bagai getah cair. c. Padam menyala tarik puntung. awak terpegang pada matanya. emas seperti loyang. Orang yang selancaran alu. paksa tekukurlah. Pendirian yang tidak tetap. Mengajar limau berduri). jagung mengupih. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. bernas = berisi penuh. paksa tekukurlah. Sokong membawa rebah. kuat bunyi tukulnya bertalutalu. senja tidak dikejar. kerana ia tahu sendiri. Pagar makan padi (= tanaman). Pada sangka pohon beringin. Pekerjaan yang tidak tetap. dululah dia merasa garam. Paksa tekukur padi rebah. adat sama tumbuh dengan sengketa. kerbau sekandang jalang. atap yang berjahit. diperut = digulung kecil-kecil. Orang terpegang pada hulunya. b. Orang tua diajar makan pisang. bertanam tak boleh dimakan. bendul bertekan. Pagi tidak dibuang. Fikiran isteri daripada seorang suami yang beristeri dua tiga. selalu mendatangkan kerugian. akan gagallah usahanya. di situlah ditanam. Pada sama tumbuh dengan siangan. kepuk = lumbung padi. Perkauman yang dekat menurut adat. Orang haus diberi air. Sombong. (Peribahasa lain yang sama makna: a. orang pendingin mati hanyut.

lambat-laun disambarnya juga. Telunjuk mencocok [= merosok. Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari.sehari. binasalah. Pandai menyelam air dangkal. Pantang kutu dicukur. tiap-tiap orang mempunyai harga diri. Panjang langkah koyak pesak seluar. Panjang langkah. Pantang elang dengan ayam. pandai berpurapura. Hanya pandai memperbaiki kesalahan orang lain. Memuji-muji kerana ada sesuatu maksud. seperti . Sesuatu yang baik tidak akan tetap selamanya. Melakukan sesuatu pekerjaan yang melebihi kesanggupan sendiri akhirnya akan mendatangkan kebinasaan. Tak pandai menyimpan rahsia. Menyelidiki sesuatu perkara dengan saksama. lain yang sama makna: Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari). Orang yang akan dijadikan wakil dalam sesuatu perkara hendaklah dipilih dengan saksama. Pandai makan tak pandai simpan. Malas bekerja tak dapat makan. tinggi loncat tembuk ubun-ubun. Orang yang degil tidak mahu menurut nasihat orang. Pandai mengambil otak di dalam kepala. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. kedua roboh. si tegang = orang yang keras kepala. arif bijaksana. Pandai seperti pisau raut: bongkok orang dapat dibetulkan (= dilepaskan). (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pisau raut: bengkok orang dapat dibetulkan. Panas tidak sampai ke petang. Pangku tangan cerut perut. Sokong membawa rebah. Pandang-pandang orang dijadikan ganti tubuh. kiranya hujan tengah hari). Tongkat membawa rebah). Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. pesak = secarik kain yang bentuknya sebagai baji yang ditambahkan pada selangkangan celana atau depan celana atau di bawah ketiak baju. tetapi kalau orang itu jahat dan tidak jujur. Sepantun elang dengan ayam. c. Pandai membawa diri. dan sesuatu yang diperoleh dengan jalan menipu terasa didapat dengan curian. jangan sampai melukai hati orang lain. (Bandingkan dengan: Kalau pandai makan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pandang dekat ditukikkan. Pagar makan padi [= tanaman]. Pandai berkata-kata. menikam] mata. kerana kalau orang itu baik dan setia. Pandai mencuri terasa mendapat. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari). Pandang jauh dilayangkan. lambatlaun disambar juga. Telah sampai ajalnya. Seperti rabuk dengan api). b. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebelum tercapai pantang surut). bengkok sendiri tak dapat dibetulkan). Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. Pancing makan umpan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. liput tanjung dengan pulau. singkat permintaan. tiada diketahui oleh tuan tubuh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai api dengan rabuk. Panas setahun hujan sehari. pandai menggunakan sesuatu yang sebenarnya kurang baik. b. pertama tegak. liput = genang. pantang = sesuatu yang terlarang. tukik = arah ke bawah. d. selamatlah. Bercakap -cakap haruslah hemat dan cermat. bongkok diri sendiri tinggal kekal. Pantang patah di tengah. c. tetapi tak dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri. mengetul = melipatkan. pantang manusia dihinakan. Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. Pandai berminyak air. pandai simpan). tak pandai mendapat terasa mencuri. Pantang si tegang dibawa mengetul. Sesuatu yang diperoleh dengan kepintaran terasa usaha yang benar. (Bandingkan dengan: Disangka panas sampai ke petang.

pekerjaan terhalang kerana kematian. b. Bagai belut digetir [= diketil] ekor. tali kapi. Bergotong-royong mengerjakan sesuatu usaha yang berat tetapi yang mendapat faedahnya hanya seorang saja. Pantasnya seperti kilat. Patah sayap bertongkat paruh. . (Peribahasa lain yang sama makna: Lancar kaji kerana diulang. putus suai. Patah kepala bertongkat paruh. patah paruh bertelekan. hilang diganti.Pantangan penghulu menyingsingkan lengan. Terus berusaha dengan tiada putus harap. buruk berita. Pantas seperti tangan beruk (= monyet). Payah umpama memelihara diri dalam sarang lebah. lancar kaji kerana diulang. patah paruh bertelekan). (Peribahasa lain yang sama makna: a. meringkuk waktu tidur. b. Hilang sama sekali kemahuannya. patah keris alamat ('kan) mati. Patah dihubung. Pecah bunyi (= tepi). Jagalah diri sendiri atau kaum keluarga saja. pecah tepi = pecah sedikit. Pasangan tiba di kodok. Mendapat kemalangan dalam usaha. patah paruh bertelekan. Patah kemudi dengan (e)bamnya. Patah sayap bertongkat paruh). Pasar jalan kerana diturut. Sesuatu yang tak dapat diperbaiki lagi. Orang yang lemah menjadi orang yang kuat (berkuasa). Patah dihubung. Kejadian yang tak baik. Parang gabus menjadi parang besi. Pecah kapi. kemudian menjadi besar kerana diceritakan orang ke sana ke mari. bam = kayu papan balok tumpuan kemudi. kodok = tengkuk. masih ada orang lain yang akan menggantinya. Patah dihubung. Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih. tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. Terus menerus ada gantinya. Patah dihubung. Patah tongkat berjermang [= bertelekan]). pasangan = kuk. Patah kemudi perahu hanyut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Cepat bekerja. Terus berusaha dengan tiada putus harap. pelanduk terjerat terkial-kial. Kecepatan tangan seseorang yang merampas atau mencuri barang orang. Patah tongkat berjermang (= bertelekan). kapi = kerek. Terlalu mudah mencela. Terus berusaha dengan tiada putus harap. Perintah yang tak dapat dielakkan lagi. c. Patah lidah alamat ('kan) kalah. Seperti kilat pantasnya). Pecah buyung. Terus berusaha dengan tiada putus harap. Patah kepala bertongkat paruh. suai = tali penarik. Patah sayap bertongkat paruh. jermang = kayu pendek untuk menopang perahu. jangan dihiraukan hal orang lain. Hilang seorang. b. Pasangan jerat sembilan mata. Patah kepala bertongkat paruh. hilang diganti. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pasang pelita dilanggar tikus. Apabila alat-alat sudah tidak ada lagi maka alamat tidak selesailah pekerjaan itu. Pasang masuk muara. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Rakyat yang kehilangan pemimpin akan kucar-kacirlah jadinya. hilang diganti. Patah sayap bertongkat paruh. mata satu (pisau) penyudahnya. Orang yang berakal budi. Cepat sekali. Kegembiraan hilang oleh kerana satu kejadian yang kecil. patah paruh bertelekan. hilang berganti. takal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. mengeluarkan kata-kata tanpa pertimbangan. Patah batu hatinya. Parak awak sajalah siangi. Patah tongkat berjermang [= bertelekan]). c. terkialkial = bergerak sekuat-kuatnya. mencerita malu yang amat sangat. Patah tumbuh. pasar jalan kerana diturut). Pantas seperti lipas. b. b. hilang diganti. c. Patah kepala bertongkat paruh. tempayan ada. Patah kandar (gandar) di tengah jalan. Sudah tak ada harapan lagi. Menghadapi musuh yang banyak.

(Peribahasa lain yang sama makna: Pelanduk di cerang rimba). Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku. Sesuatu yang mendapat tempat yang sesuai. c. Pecah tempayan pekasam. bulat boleh digulingkan). air tempayan ditumpahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Perahu satu nakhoda dua). Pecah tempayan. Peluru perak pemecah kubu yang kuat. peluru perak = wang ringgit. Arang habis binasa. Pecah periuk nasinya. dilepaskan. c. Palembang tak alah. pejatian = kesukaan. Pelanduk dua serupa. tukang hembus penat saja. Pekak pembakar meriam. b. Pelesit dua sejinjang. Perempuan yang menduakan suaminya. Pecak boleh dilayangkan. Musuh yang tiada diketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Pelita kehabisan minyak. Penat tukang menempa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. masih ada orang lain yang akan menggantinya. Salin [= sesalin] tak tumpah. Harapkan si untung menggamit. Pelanduk melupakan jerat. sangat gelisah. pelabur = rangsum. besi binasa senjata tak jadi. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Dalam ketakutan. Dalam ketakutan. Pelanduk di cerang rimba. muka berconteng arang. Pelabur habis. penyu di pantai dikejar). Hendaklah insaf bahawa sekalian yang hidup itu akan mati juga. Pendek dihubung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. retak menanti belah. Telah sepakat benar-benar. sangat gelisah. Pejatian balam padi rebah. Penat tukang menempa. Hilang seorang. Wang ringgit dapat memecahkan segala rahsia yang sulitsulit. Harapkan burung terbang tinggi. b. Pelabur habis. Pendusta berdiri tiada berkaki. kebencian orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Pecah buyung. Dua orang yang serupa benar. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Pilih [= pecak] boleh dilayangkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Arang habis besi binasa. Pelepah bawah luruh. buyung ada. Berwajah muram kerana kedukacitaan. Pelanduk yang dekat ditinggalkan. Pejatian awak. rusa yang jauh yang dikejar. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Kesukaan awak. e. panjang dikerat. b. Dapat menyesuaikan sesuatu perkara menurut kemahuan hati. Orang yang amat berhati-hati. Arang habis besi binasa. besi binasa senjata tak jadi). Bahaya yang sentiasa mengancam. catu makanan atau wang. cangkuk terubuk ditinggalkan. Pekerjaan yang sia-sia. d. Mendapat malu besar kerana kejahatan telah diketahui orang. tetapi jerat tidak melupakan pelanduk. Pembasuh tangan bidan. tukang hembus penat saja. Arang habis binasa. Tiap-tiap yang dusta itu lambat laun akan terbuka juga . punai di tangan dilepaskan. pecak setapik. cerang = tempat yang terang (sudah ditebang atau sedikit pohon-pohonnya) di dalam rimba. Harapkan guruh [= guntur] di langit. kepantangan orang.Pecah menanti sebab. Sesuatu yang sangat diinginkan. Pencuri dalam selimut. b. Bulat segiling. c. Pendekar elak jauh. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. tempayan ada). Harapkan kuning kuah kambeh. bulat boleh digulingkan. kain di badan didedahkan. Hilang mata pencariannya. Hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah menolong melepaskan sesuatu pekerjaan yang besar. Pelanduk di dalam cerang. Palembang tak alah). burung terbang dikejar. Seperti peluru dua setuangan). f. pelepah atas jangan gelak. Pekerjaan yang sia-sia.

Lelaki yang berbuat jahat secara rahsia dengan perempuan. Jika tidak dipecah ruyung. orang muda disanjung dengan manjanya. Perang bermalaikat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Putih di luar. Pengayuh sayang dibasahkan. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. tetapi hatinya jahat. kurang selidik. gempar. Percakapan sejengkal dibawa sehasta. Memuji orang hendaklah dengan pujian yang wajar. b. orang alim disanjung dengan hajinya. Perahu satu nakhoda dua. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perempuan yang menduakan suaminya. Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang yang diperkarakan. eban = heban (membanting dengan kedua belah tangan). tinggal lidi di buku. Sengaja mencari kesusahan. Percaya pada anak. dagang bertepatan. sabung berjuara. Penghisap candu gelap. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. akhirnya akan ketahuan juga. tetapi keuntungan yang diperoleh orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang memperkatakannya. ayam bertelur sebutir saja hingar sekampung. Penyu itu bertelur beribu-ribu. Kita boleh berusaha tetapi Tuhan yang menentukan kalah menang. serasan = seperasaan. (Bandingkan dengan: Melangkahi ular). (Peribahasa lain yang sama makna: a. lelaki pemalu. Melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan tempatnya. seorang pun tidak tahu. hingar = bising. Baik pada lahirnya.Pengayuh sama di tangan. . b. Perempuan melangkahi ular tiada lepas. Penjahit hilang di tiga hari dengan kerbau. rahsianya. Pepat di luar. c. Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak menjadi sebutan orang. kita sendiri jugalah yang mesti memeriksanya. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). b. Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya. (Peribahasa lain yang sama makna: Pelesit dua sejinjang). Penghulu disanjung dengan adatnya. Perahu bertambatan. Perempuan serasan. pancung (= rancung) di dalam. Penyapu diikat sutera. Penyapu diikat sutera. mengambil hati orang hendaklah dengan perkara-perkara yang disukainya. pancung = bersegi runcing. Permata lekat di pangkur. di mana boleh mendapat sagu. Pegangan hidup yang tidak serupa. Tak usah takut-takut. tetapi keuntungan yang diperoleh orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang memperkatakannya. Tiap-tiap suatu pekerjaan itu janganlah sangat diharapkan kepada orang lain mengerjakannya. kuning di dalam). (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang penjahit berkerbau-kerbau). d. Kurang sisik. Pergi ke pulau batu digalas. (Peribahasa lain yang sama makna: Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya. Perempuan itu selalu dalam bahaya kerana kelemahannya. Perahu papan bermuat intan. c. pecah khabar sekampung. Seperti penyapu bersimpati dengan benang sutera. ayam bertelur sebiji. Penuh benar-benar. Penuh sudah bagai menggantang. Pergi berempap. Perahu papan bermuat intan. berempap = berjudi dengan melemparkan wang ke atas. senyap. ayam bertelur sebutir saja hingar sekampung). pulang eban. percaya pada orang lain buta mata keduanya. kerana sama-sama mempunyai kekuatan dan alat syaratnya. d. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. buta mata sebelah. Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak menjadi sebutan orang. Permata lekat di pangkur. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. senyap. sampan takkan sampai ke seberang. Perkhabaran yang sedikit ditambah-tambah. perahu sama di air. tinggal kaji di guru). Tidak kalah dan tidak menang.

Permata lekat di pangkur. Perut tiada bertelinga. balik dengan keuntungan yang banyak. dilelehkan = dibocorkan. ataupun modal pinjaman. balik dengan kerugian. Pikir (fikir) itu pelita hati. Pilin telinga saring-saring. dua terbilang). Pesan tak berturuti. busung = gembung atau bengkak besar kerana penyakit. Perempuan yang sudah berumur. Harap ada percaya tidak. Peti yang berisikan emas perak itu tiada dilelehkan orang. Permata dibalas dengan senjata. Pertama hilang. Merasa tidak senang. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Perut panjang sejengkal. Pengetahuan tidak mudah dihamburkan di mana-mana saja. tetapi kelakuannya masih seperti gadis. kaum keluarga. Pergi lempeng balik lepat. Penyapu diikat sutera.Pergi ke telaga terlupa membawa timba. Pijat-pijat telah menjadi kura-kura. Kata periuk belanga hitam. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). sedangkan ia sendiri pun buruk juga. lempeng = penganan yang tipis dan pipih. c. Orang yang memburukkan orang lain. Orang miskin yang ingin menyamai perbuatan orang kayakaya. Fikirkan habis-habis sebelum berbuat sesuatu. Jalan-jalan mendapat keuntungan ada. Pergi lepat balik lempeng. Pergi dengan modal yang banyak. Fikiran suluh kebenaran. Hidup dalam kemiskinan. Keinginan timbul bila dalam kekurangan. Pinang pulang ke tampuk. Sia-sia memberi nasihat kepada orang yang lapar. sahabat handai. tetapi kerana lalai maka keuntungan itu hilang begitu saja. Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan tidak takut menanggung risikonya. Permaisuri raja berurap-urapan. (Bandingkan dengan: Rumput mencari kuda). Orang kecil hendak menjadi orang besar. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi. Perut kenyang lapar tak hilang. berurap-urapan = berlumas dengan bau-bauan. minum sejuk haus tak lepas. dibuat gulai. Periuk mengumpat belanga. b. Lapar menyebabkan orang berfikir. Pijak-pijat hendak menjadi kura-kura. Senduk dan periuk lagi berantuk. Pinang tua merah ekor. d. Pinggan dengan mangkuk. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. Perut kosong penggilap otak. Saudagar yang besar perniagaannya. Perut kosong. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perut buncit lama-kelamaan (= lama-lama) menjadi busung. Menyindir dan menyombongkan diri. ada kalanya berselisih juga. Pergi dengan modal yang sedikit. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. kedua terbilang. Percaya dengan sepenuh hati. petaruh tak berhunyikan. Orang bodoh dan hina telah menjadi cerdik dan mulia. (Peribahasa lain yang sama makna: Memilih sangat. akhirnya mendapat yang buruk. Alamat bahawa sesuatu perkara akan terjadi. entah anak entah tahi. Pilih-pilih ruas (= tebu). terpilih pada buku (= dilabu muda). c. Perigi mencari timba. berhunyi = berhuni. entah modal sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. sudah cocok benar. Senduk dengan belanga lagi berlaga). saring = tidak longgar. Perahu papan bermuat intan. . Kuali mengatakan belanga hitam). b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. salah sedikit hendak terantuk. Perut besar. mengekor = macam ekor. Suami isteri. (Bandingkan dengan: Pacat hendak menjadi ular). timba yang dicari dapat yang tiada bertali. (Peribahasa lain yang sama makna: Esa hilang. terpilih buku). Perkataan mengekor itik jantan. lipas di dinding timpa perasaan. berserah berkehendak hati. Sudah pada tempatnya. Perempuan yang mencari lelaki. Pesan dituruti. petaruh dimalami (= berhunyikan). Kerana terlampau sangat menghendaki yang baik.

hendak (= bila) dihalau kain basah. Pisang sesikat gulai sebelanga. Hendak air pancuran terbit. Pipit meminang anak enggang. jika ditegur tiada diikuti. Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik. Orang yang terdesak hilang takutnya. nuri pandai berkata. kilir = gosok. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sesuatu yang aneh. asah. b. Pisang ditanam tak berjantung. Pitis sekupang genap hendak membeli kancah berkerawang. (kayu ara semboyan kebesaran). Pipit berperang dengan garuda. Hendak ulam. pitis = wang. Ingin melakukan sesuatu yang melebihi kesanggupan. Pucuk leban gading gajah. tetapi banyak makan. sekupang = sepuluh sen. Pipit pekak makan berhujan. Usaha yang sia-sia. Malas bekerja. Punggung dipukul. Berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun ketika mengatakan sesuatu supaya badan selamat. Setelah menderita barulah mendapat kesenangan. Lain yang disindir. Serba salah jika berurusan dengan orang yang degil: jika dibiarkan jadi rosak. Keinginan datang bukan pada tempatnya. Meminjamkan wang kepada orang besar. Pinjam kayu ara. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pipit itu. Pulang ke asal. makin dikilir bertambah tumpul. Sangat rajin. Pecak boleh dilayangkan. Pipit bukan seekor. dikerjakan berbahaya. Pucuk layu disiram (= ditimpa) hujan. Pucat lesi bagai ayam kena lengit. Pukul anjing. Pukul anak sindir menantu. Pipit yang makan padi. Pipit tuli makan berhujan. Perempuan gemuk yang besar pinggangnya. Pipih (= pecak) boleh dilayangkan. tetapi sebenarnya perkataannya itu ditujukan kepada orang lain. bulat boleh digulingkan. Berbuat kurang baik terhadap kaum keluarga maka kita sendiri akan mendapat malu juga. Pukul anjing tengok-tengok tuannya. serba salah di dalam sesuatu pekerjaan yang sulit. kancah berkerawang = kawah berukir. b. manusia berpangkat turun. leban = sebangsa pohon. Pisang mas di luar. terbawa rendong = terbawa-bawa. Pipit hendak jadi enggang. Pulang ke kandang. tak ditahan (dihalau) padi habis. Pisau bongkok melukakan sarungnya. Pukat terlabuh. Seorang mendapat kesenangan. bekerja segan makan gagah. Potong hidung rosak muka. Suka bertolong-tolongan satu sama lain. Pisau tiada berbaja. pipit jugalah lawannya. pucuk menjulai). Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya. Pisang masak separak. ikan tak dapat. keinginan ada tetapi tenaga tidak kesampaian. gigi habis tanggal. Orang kecil melawan orang besar-besar. bulat boleh digulingkan). Mengata-ngatai orang. jagung bukan sebatang. tanda muafakat bersama-sama. Pohon yang besar juga yang dinaiki sakat. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. Pitis habis keinginan tiba. orang lain menanggung akibatnya. onak di dalamnya.Pinggang rampin bagai ketiding. tak dikerjakan berbahaya. baja = besi keras. Orang yang lemah dan pusat. pecak setapik. lain yang merasa. Pucuk dicita ulam tiba. akhirnya rugi percuma. tak pandang mata tuannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Pisang ditanam tak bergantung). Usaha yang sia-sia. . Mulut manis yang berisi tipu muslihat. merbah terbawa rendong. Keadaan yang serba salah. Bulat segiling. Menolak tuduhan tentang sesuatu kejahatan. Pulai berpangkat naik. lengit = penyakit. Tiap-tiap sesuatu itu menurut tarafnya masing-masing. Orang yang tiada berilmu makin kaya makin sombong. Mengkhianati orang yang melindunginya. Orang hina (miskin) meminang anak orang mulia (kaya). ketiding = bakul besar tempat beras dan sebagainya. Keluarga yang senang dan berbahagia hidupnya. Telah sepakat benar-benar.

Rambut sudah dua macam. penyiar rimba. Putih bersih. Rambut sudah dua macam (= warnanya). Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. belatuk menumpang mati. (Peribahasa lain yang sama makna: Lepas putih hitam tak dapat). Yang diharapkan tak dapat. Lekuk batu dititik air selalu). ijuk penebal. (Peribahasa lain yang sama makna: Putus benang boleh dihubung. rampung hidung). Putih dikejar. Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi. Putih kapas boleh dilihat. sudah jauh berpisah atau sudah meninggal. Putih di luar. Menanggung rindu. Putik mendului bunga. Putus tali keluan. Orang muda yang sudah pandai seperti orang tua-tua. Ranap pertulang. sedang apa yang telah ada. Orang yang banyak anaknya. tanda akan] belah [= pecah]). putus arang bercerai lalu). Perkara kecil yang akan menimbulkan bencana yang lebih besar. belebas = bilah daripada kayu dipakai sebagai perisai. buahnya mabuk dimakan. busar = busur. Putih mengandung awan. Baik pada lahirnya. Puntung sekerat. rampung hidung. Sesuatu yang belum pasti. (Peribahasa lain yang sama makna: Putus kelikir. (Peribahasa lain yang sama makna: Retak menanti [= mencari. Putus tali tempat bergantung. pancung [= rancung] di dalam). terban tanah tempat berpijak. tetapi hatinya jahat. Rambut bapanya sudah pindah ke kepalanya (sendiri). Rambut sama hitam. Pusat jala pumpunan ikan. patah arang mudah (= putus) sekali. Punggur rebah. Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi. pumpunan = tempat berkumpul. kelambaja mengandung hujan. putus tali tinggal timba. ranap pertulang = ranap disangga. Putih tulang dikandung tanah. Budi bahasa yang baik akan tetap dikenang orang. putih hati berkeadaan. Raja yang adil disayangi dan raja yang tak adil dilawan. siar = bakar. Putus tali boleh disambung. amat putih. Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. Rajin bekerja mudah belanja. hitam tak dapat. Perempuan yang kematian suaminya atau seseorang yang berpisah daripada sahabat yang diharapkan olehnya. Putusan yang berdasarkan kepada pokok pembicaraan. . Perempuan yang hamil sebelum nikah. Orang yang rajin bekerja tentulah hidupnya senang. Kehilangan orang tempat menumpang hidup kerana. Menjadi tempat tumpuan atau menjadi pusat berbagai-bagai hal. Pencarian tambahan selain daripada gaji. Putus timba tinggal tali. ijuk penebal = ijuk untuk penebal. Orang yang sudah setengah umur. Kejujuran seseorang hanya dapat dilihat pada tingkah laku atau perangainya saja. kuning di dalam. Orang tua atau setengah umur berkelakuan seperti orang muda-muda. Putih mata kerana memandang. Putus benang boleh dihubung. Tiap-tiap orang itu berlainan pendapatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Pepat di luar. nescaya akan menjadi pandai juga. Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi. Raga menanti pecah. putus keluan rampung hidung. orang muda yang tahu segala buruk dan baik. maka orang-orang yang berlindung atau anak buahnya pun akan mendapat bencana juga. Putih seperti kapas dibusar. raja tak adil (= zalim) raja disanggah. kelambaja = awan hitam. hilang. Apabila orang tempat berlindung jatuh miskin (kalah dan sebagainya). budi yang baik dikenang juga. walaupun kita telah lama meninggal dunia. Putus kelikir. b. hati masing-masing berlainan.Punggung lading kalau diasah. lama-lama tajam juga. Raja adil raja disembah. lagi juga berbanyak ragam. putus arang bercerai lalu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. putus kata di pangkalnya (= di mulutnya). Putus gayung di belebas.

Sukar mendapat rezeki. Mencari atau kembali kepada golongannya masing-masing. Ringan sama menjinjing. Terlalu tua sehingga tidak terturutkan lagi. Rebung tak miang. Rindu akan jadi batasnya. maka manis tidak jadi cuka. Raga menanti pecah). Pecah menanti sebab. titik ditampung. Rezeki elang tak akan dapat dimakan oleh musang (= burung pipit). Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku. Ringan tulang berat perut.Rantai besi dimakan bubuk. ringan sejinjing). Yang rajin bekerja banyak mendapat rezeki. Merasa musykil. (Peribahasa lain yang sama makna: Rendam tak basah). rantau dekat dikendana. sedang orang luar ikut campur. Retak-retak bulu ayam. Ketua yang selalu menjagai anak buahnya jauh dan dekat. Rosak anak oleh menantu. melampaui cara = melampaui garis. retak melampaui tara [= garis]). Seia-sekata. Berbuat sesuatu atau menghadapi seseorang hendaklah menurut peraturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama . Pergaulan yang terlalu mesra. Rantau jauh diulangi. rantau dekat tidak terkendanai. Cerita yang tak masuk di akal. (Peribahasa lain yang sama makna: Riuh gigil seperti Cina kayuh). (lawannya: Berat tulang. Mudah mendapat rezeki. berat sama memikul. (Peribahasa lain yang sama makna: Sumbing melalui [= meluaki]. Rasa pedih cuping telinga. Tabiat anak tak akan jauh berbeza dengan orang tuanya. Malas meninggalkan tempat duduk. bilang-bilang = gelang. tanda-beti = tanda bukti. Rongkongan menghadap hilir. b. Rezeki seseorang tidak akan dapat direbut oleh yang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Berat sepikul. Lahirnya saja kelihatan senang tetapi yang sebenarnya sangat melarat. Untung-untungan. Rasam air ke air. gigil = bergoncang. Baik buruk sama-sama dipikul. Tak mudah dikalahkan. Orang yang bersangkutan berdiam diri. kuda sudah digerindin. Retak pertujuh. Rembes dipalit. sejenis tumbuhan yang rendah. Orang yang membiarkan dirinya diperbodohi orang. Biar sedikit sekalipun diterima juga. Retak melampaui tara (= garis). (Peribahasa lain yang sama makna: a. ringan perut). Redup atau panas keras. kerap kali berakhir dengan dendam kesumat. Rentak sedegam. tanda akan) belah (= pecah). Rantau jauh tidak terulang. Perbuatan yang sudah melampaui batas. Ringan mulut berat punggung. retak menanti belah. rasam minyak ke minyak. tinggi kayu ara dilangkahi. gementar keras. Roda yang berpaling. Hati yang sangat rindu. Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. Perselisihan yang mudah didapatkan. bemban pula miang. bekerja gotong-royong. Rebung tidak jauh dari rumpun. Retak batu. Rendah bilang-bilang disuruki (= diseluduki). Rasa termengkelan di hati. Rongkongan menghadap mudik. Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. degam = bunyi gemuruh. Rasa tak mengapa hidung dikeluani. tara = kayu yang diberi berpaku akan pembuat garis pada kayu. Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. Rebus tak empuk. Marah. semuafakat. langkah sepijak. Riuh seperti Cina karam. Sekalian perkara baru boleh diputuskan sesudah cukup bukti dan keterangan. Rebut rampas bertanda-beti. Riuh gigil seperti Cina kayuh. Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. Retak menanti (= mencari.

Rosak bawang ditimpa jambak. Rosak tapai kerana ragi. Rugi menentang laba, jerih menentang boleh. Rumah buruk disapu cat. Rumah gedang bersendi perak. Rumah gedang ketirisan. Rumah (= tempat kediaman) mana yang tidak bersampah. Rumah sudah tukang berbunuh (= dibunuh). Rumah sudah tukul (= pahat) berbunyi.

makna: a. Karam Kampar oleh Kuantan, b. Karam sambal oleh belacan). Menjadi celaka kerana perbuatan (kawan, kaum dan sebagainya) sendiri. Pekerjaan gagal kerana kurang hati-hati waktu melakukannya. ragi = bahan atau zat untuk membuat tapai. Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula; berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jerih menentang boleh, rugi menentang laba). Perempuan tua yang suka bersolek. Bangsawan lagi kaya. Perempuan yang tidak membawa bahagia kepada suaminya. ketirisan = kebocoran. Tak ada sesuatu yang tak ada cacatnya. Hukuman yang tak dapat dibanding (apel) lagi. Mengemukakan keterangan dan saksi sesudah perkara diputuskan; mencela (bersungut) tentang sesuatu yang sudah siap dikerjakan. (Bandingkan dengan: Berketuk [= berkotek] di luar sangkar, bertanam di luar pagar). Apabila terjadi sesuatu kesusahan di dalam negeri, maka isi negeri itu pun mengungsi ke tempat lain. mengungsi = pergi menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Orang yang tinggal sendirian senantiasa menjadi tumpuan percakapan. Perempuan yang mencari lelaki. (Peribahasa lain yang sama makna: Perigi mencari timba). Sudah terkenal jahatnya. bangkah kening = dahinya berbelang, tanda jahat. Hidup miskin dan melarat.

Rumah terbakar tikus habis lari (= keluar). Rumah tinggal sarang hantu, orang bujang sarang fitnah. Rumput mencari kuda. Runcing tanduk bangkah kening. Runcing telunjuk memalit sambal lada.

Rupa harimau hati tikus. Rusa di hutan, kancah sudah dijerang.

Rusa dijumpai tiada dikejar.

Rusa ditembak, kijang yang kena. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat. Sabung selepas hari petang, tak dapat menuntut balas lagi. Sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan. Sakit pandan tidak tahukan duri, sakitnya badan tidak tahukan diri. Sakit perut, baru tahu di liang lantai.

Rupa saja yang hebat dan garang, tetapi pengecut. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Burung terbang dipipiskan lada, b. Ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan). Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b. Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat kijang teruit, e. Dapat tebu rebah, f. Kura-kura kakinya tiada basah, g. Mendapat pisang terkubak). Lain yang dituju lain pula yang didapat. Orang yang sabar akan berhasil usahanya. Untung-untungan; berserah kepada nasib. Orang yang pada lahirnya tidak suka, tetapi hatinya suka sekali. (Bandingkan dengan: Jangan bagai orang patah selera, banyak makan). Orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri. Sesudah mendapat kesusahan baru ingat apa yang perlu.

Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas.

Salah cencang memberi pampas, salah bunuh membangun.

Salah cotok melantingkan. Salah cotok terkudung paruh, salah telan belah perut. Salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, salah langkah surut kembali. Salangkan (= sedangkan) bah kapar tak hanyut, inikan pula kemarau panjang.

Sama-sama ikut bertanggungjawab. Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas, membunuh membangun). Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas, membunuh membangun, c. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas). Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan sewajarnya, yang salah hendaklah dibetulkan. Melakukan pekerjaan yang salah tak dapat tiada akan menerima akibatnya. Kalau kurang hati-hati dalam sesuatu pekerjaan, mungkin mencelakakan diri. Tetapi kalau pandai dan hati-hati, biar sulit sekalipun akan diperoleh faedahnya. salah gelogok = kerja terburu-buru; bertenggang = mengira-ngira; memikirkan. Jika salah dalam sesuatu pekerjaan hendaklah segera diperbaiki kesalahan itu. Sedangkan waktu muda sudah malas, apatah lagi waktu tua; sedangkan waktu makmur tidak senang, apalagi waktu susah. salang = selang, sedang. Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak terantuk, b. Senduk dan periuk lagi berantuk, c. Senduk dengan belanga lagi berlaga). Sedangkan tidak melakukan kejahatan telah dituduh, apatah pula kalau benar-benar melakukannya. Dua orang yang serupa benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pelanduk dua serupa, b. Seperti peluru dua setuangan).

Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi.

Salangkan tak hujan becak, inikan pula hujan. Salin (= sesalin) tak tumpah.

Sama juga kain basahan sehelai, timah sesuku, kalau tak timah pergi terasa mendapat. Sama lebur sama binasa. Sama menjulur sama menjalar, lain belut lain ular. Sama naik bak gelombang, sama turun bak kapecong. Sama seperahu. Sama turun dengan malim. Sambang penuh jala terletak, laut kering ikan mengempas.

Sambil berdendang, biduk hilir.

Sambil berdiang, nasi masak.

Benda yang tiada berharga tiada berapa diendahkan orang, kecuali oleh orang yang benar-benar berkehendakkan benda itu. Seia-sekata. Dua orang yang sama rupa dan perjalanannya tetapi budi pekertinya berlainan. Dua kejadian yang sama keadaannya. kapecong = buah pucung, kepayang. Orang yang sama-sama terlibat dalam suatu hal yang membimbangkan, jika berlaku sesuatu kesusahan maka kesemuanya menanggung akibat. Perempuan yang baru saja kahwin, sudah diceraikan oleh suaminya. Usaha yang berhasil dengan baik sekali. sambang = keruntung ikan. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Merapat sambil berlayar, berlayar sambil memapan). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.

Sambil menyelam minum air.

(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang, biduk hilir, e. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, f. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang, biduk hilir, e. Sambil berdiang, nasi masak, f. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sambil bersenang-senang, tetapi tujuan tak dilupakan. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula). samir = daun nipah yang dikeringkan dipakai untuk menutup muatan: kajang = sebangsa tikar. Orang yang hina (miskin) sering kali tidak diendahkan orang. Orang-orang yang miskin jangan dihinakan. Masuk ke negeri orang dengan nama yang baik, tetapi pulang dengan nama yang jahat. Hendak melakukan sesuatu, tetapi tidak lengkap alat syaratnya. (Bandingkan dengan: Hendak hinggap tiada berkaki). Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kicang-kecoh ciak). samun sakal = merampas dan menganiaya. Lelaki yang menanti isterinya dengan rumah yang bagus serta cukup alat perkakasnya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sesudah tak berguna lalu dibuang.

Sambil menyeruduk (= menyuruk) galas lalu.

Samir tak habis, kajang pula.

Sampah itu di tepi juga. Sampah jangan ditendang disepak. Sampai bersalam, pulang berterajang. Sampan ada pengayuh tidak.

Samun sakal berdarah tangan. Sangkar emas, tenggeran suasa. Santan dibalas dengan tuba. Santan ke pasu, ampas pun ke tanah.

Santan masuk ke pasu, ampasnya tumpah ke tanah. Sapu tangan menali ayam. Sarang tabuhan jangan dijolok. Sarang unam dimasuki ketam, menjadi umang-umang. Sarap sehelai dituilkan, batu sebuah digulingkan. Sariat palu memalu, hakikat balas membalas. Satu ditetak, sepuluh rebah. Satu dijentik, sepuluh rebah. Satu hadap bagai kukuran. Satu juga gendang berbunyi. Satu nyawa dua badan.

Sesudah tak berguna lalu dibuang. (Peribahasa lain yang sama makna: Santan ke pasu, ampas pun ke tanah). Kemiskinan yang amat sangat. Jangan sengaja mencari kesusahan. (Bandingkan dengan: a. Mengusik anjing tidur, b. Menjolok sarang tabuan). Menyamarkan diri kerana sesuatu muslihat; orang yang suka menggunakan hak milik orang lain. unam = sejenis siput. Menyelidiki dan memeriksa sesuatu dengan teliti. tuil = buang. Kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. sariat (syari'at) = aturan agama, di sini dimaksudkan kepada perbuatan; hakikat = kebenaran, yang sebenarnya jadi pendorong perbuatan. Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut merasa. Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Satu ditetak, sepuluh rebah). Orang yang hanya pandai mengerjakan satu pekerjaan saja. Selalu sama saja. Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua

Saya anak saudara. Sesuatu perkara yang tak dapat dirahsiakan lagi. penyaram = semacam kuih. tetapi tidak kira akan rugi yang banyak. sayang di negeri ditinggalkan. Satu sangkar dua burung. sayangkan negeri. Keluar beramai-ramai. dia getah batang. Orang yang mengaku dirinya keturunan baik-baik. Saya getah daun. berduyun-duyun. buangkan baju. cucu konon badak raya. bintalak = batas sebuah ladang dengan ladang yang lain. Dua orang perempuan yang menyukai seorang lelaki. b. badak tampung = tenuk. f. Sebab kasih akan bunga setangkai. Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang melebihi kekuasaannya. Sayangkan titik. Sebab budi boleh kedapatan. lautan yang dalam diselam orang. Sayang rugi membeli tali timba. Percakapan yang kasar kerap kali mencelakakan diri sendiri. busuk kerbau seekor. Sayang di anak dilecuti.Satu pintu kalau tertutup. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Budi bahasa yang halus menunjukkan bangsa yang baik. Sebab mulut leher terjerat. sepuluh pintu lagi terbuka. berbagaibagai macam jalan dan usaha mencari rezeki. sebab mulut badan binasa. lebihlah dia daripada saya. air setitik tak dapat. Isteri yang mencari kekasih lain. Setikar seketiduran). disia-siakan keluarga yang banyak. wajib ada orang yang menjaminnya. Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. setikar seketiduran. sebantal sekalang hulu. Gadis yang tidak bersuami sampai tua. Keadaan yang serba salah dalam menghadapi kekasih atau isteri yang curang. Selauk senasi. Sebab nila setitik. rumah gedang tahan tonggak. Sayangkan kain. Anggaran belanja yang secukup-cukupnya. Sauk (= menyauk) air mandikan diri. Sayang buah kepayang. b. dibuang bunga seceper. g. sayangkan lain. ladang berbintalak. Sayang garam sececah. akhirnya mati dahaga. Kerana takut rugi sedikit. Sayangkan anak dimarahi. akhirnya jadi rugi banyak. e. sealak-alak = secukupnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun mengenalkan pohonnya). Selapik seketiduran. Sebab buah dikenal pohonnya. Sebagai anak-anai bubus. tak sayangkan tumpah. Sebab mutiara sebiji. Orang yang berilmu itu biar di manapun ia tinggal tetap dicari orang. Sekain sebaju. sebantal sekalang hulu. terbang hendak jauh (= tinggi). semua kebaikan menjadi rosak. Segala apa pun harus ada batasnya. Kerana sayang pada seorang saja. Orang yang meminjam wang. Sawah berpermatang (= berpiring). Ikan seekor rosakkan ikan setajau. dia anak kandung. dimakan mabuk dibuang sayang. Sealak-alak beras akan penyaram. pergi merantau ke negeri lain. bubus = keluar . Sebab berkelahi dengan perigi. Sayap singkat. badan senyawa. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor). Seperti dua senyawa. Sejiwa dua tubuh. sececah = sepalit. Kerana kejahatan yang sedikit. buangkan aku. Kerana melawan perintah (menentang) orang yang berkuasa akhirnya mendapat kesusahan. Sebab pulut santan binasa. rosak susu (= santan) sebelanga. Kerana takut rugi pekerjaan tidak jadi atau keuntungan tidak dapat. Kecelakaan yang timbul kerana percakapan. Sebab bahasa menunjukkan bangsa. d. Hidup dengan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan orang lain. Sayang bunga layu di pohon. Sawah luas tahan tua. Tingkah laku juga yang menyebabkan seseorang itu binasa. Sayang anak badak tampung. Si bodoh yang kikir takut akan rugi yang sedikit.

Fikiran seseorang itu biar bagaimanapun teguhnya dapat juga dihasut. Merasa aman dan tenteram. b. Menceritakan dengan angkuh tentang sesuatu pekerjaan yang belum dikerjakan. Seberat-berat beban. Sebelum ajal berpantang mati. Seberat-berat beban. terasa ada terkatakan tidak. Sebagai di rumah induk bako. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai garam dengan asam). Sebagai bujang baru (= jolong) berkeris. Seberapa panjang sarung. Sebanyak hutang si Jibun. (Peribahasa lain yang sama makna: Sepantun kasau dengan bubungan). Meskipun terpaksa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat namun keuntungan jangan dilepaskan. di atas kepala juga. sarung = sarung keris atau sarung pisau. Sebagai garam dengan asam. Sebagai aur dengan tebing. Sebesar-besar gajah di rimba. Pucat lesi. Mengamuk dengan membabi-buta. Si Jibun = orang yang suka berhutang di sana sini. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai asam dengan garam). kilat bersabungan. dapat juga ke Tak akan mati sebelum sampai waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. tetapi sukar menyelesaikannya. Sebagai si bisu berasian (= bermimpi). Daun mengenalkan pohonnya. bagai tebing bergantung ke aur). pangsa menunjukkan bangsa. banyak bersama-sama. Kitalah yang menanggung nafkah keluarga sendiri. ketaton = kena luka (bahasa Jawa). Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan. (Bandingkan dengan: Bagai aur bergantung ke tebing. Sepadan benar. Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. akan bertemu juga akhirnya. Merasa senang pada suatu tempat yang indah. begitulah panjang matanya. Sebelum sampai ke api. Suatu perkara yang sudah sempurna hasilnya kerana telah dirundingkan dengan baik sebelum mengerjakannya. Sangat sombong. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sebagai bumi dengan langit. Sangat gelisah. Sangat jauh bezanya. Sepadan benar. Muslihat dapat mengalahkan kekuatan. Sebagai durian. tentu bahangnya dulu terasa. Sebagai di kayangan. laba jangan ditinggalkan. Sebelum hujan petir berpalu. Sebagai bisul hampir memecah. Menghadapi kesulitan yang hampir dapat diatasi. diasak = didesak. Tak dapat mengatakan meskipun tahu atau mengerti. (tentang lelaki dan perempuan yang memang jodohnya). Seberat-berat kayu. Sebab buah dikenal pohonnya). Sebelum tercapai pantang surut. Tidak ada daya upaya lagi. Sebagai ayam diasak malam. Sebagai kapal patah kemudi. bako = sekalian keluarga daripada pihak bapa. persahabatan yang sangat karib. Perangai (perkataan) yang baik atau jahat menunjukkan sedikit banyaknya ilmu seseorang. Sebesar-besar bumi ditampar tak kena. orang lain hanya sekadar melihat saja. Sesuatu bahaya besar biasanya didului dengan tanda-tanda dan alamatnya. Sebagai cendawan dibasuh (= disesah). akan bertemu juga akhirnya.Sebagai asam dengan garam. Perkara yang nampaknya saja mudah. (tentang lelaki dan perempuan yang memang jodohnya). sebagai tungku sejerangan. Hilang pedoman. Sebagai tali berlembar empat. Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. kekayaan atau . tidak dapat tenang. Sebagai banteng ketaton. terapung juga dalam air. (Peribahasa lain yang sama makna: Pantang patah di tengah). Sangat banyak hutangnya. Sebagai terpijak batu hangat.

dibela dan dibersihkan namanya daripada kesalahan itu. Sebuah lesung seekor ayam jantannya (= gedangnya). Seciap bak ayam. kemuliaan. hari tak siangkah? Seekor cacing menelan naga. Sedangkan gajah yang besar dan berkaki empat lagi tersandung. Bersenang-senang dulu. habis mercik merata-rata. (Bandingkan dengan: Cacing menelan naga). (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. pengetahuan sedikit tetapi cakap besar. kalau salah seorang di antaranya dihinakan. sebatangnya dibuang). Melentur biarlah waktu rebung).tangan manusia. Seekor kerbau membawa lumpur. Sedia payung (= berpayung) sebelum hujan. sirih sehelai dicabikcabik. maka semuanya akan ikut membela (mempertahankannya). lama-lama menjadi bukit. Seekor kerbau berkubang. Seduit dibelah tujuh. Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. Sebusuk-busuk daging dikincah. berhias. Kaum kerabat yang berbuat salah. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah empat kaki lagi tersaruk). berantun = bersolek. Orang yang pandai bukan seorang. payah juga yang datang. Sedepa tanduk yang datang sejengkal tanduk yang menanti. Secubit tiada dapat menjadi segenggam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. apalagi waktu miskin. b. Seekor kerbau . sekandang kena luluknya. semuanya terbawa-bawa. Kesukaran berdagang ke negeri asing. konon pula selaranya. semuanya terbawa-bawa. telunjuk juga pencolek tahi mata. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sangat sedikit atau sangat miskin. dimakan juga. selara = bulu halus-halus seperti miang pada tumbuhtumbuhan. Sejahat-jahat kaum keluarga (sanak saudara). Seruas tebu yang berulat. Seorang yang berbuat salah. dibuang. Orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah. segala sesuatu selalu difikirkan untung ruginya. sekandang kena luluknya. Sebusuk-busuk lauk. sesuatu perkara itu akan terus berlaku walaupun ada seorang yang tidak menyukainya. nasib tidak dapat ditentukan. setelempap = selebar tapak tangan. Seekor kerbau berkubang. kalau dibasuh enak juga. Sedikit hujan banyak yang basah. Seekor kerbau membawa lumpur. Tak dapat mengubah nasib yang sudah ditentukan. Kecelakaan kecil membawa akibat yang besar. lama-lama jadi sehelai kain). setelempap jalan ke belakang. Sebesar-besar perselisihan dapat diperdamaikan. jadi buluh melepuh jari. jangan ditunggu sampai sudah besar. dan akhirnya mendapat kesusahan. Sedangkan pucuk lagi tak merah. Sebusuk-busuk telunjuk. Sedatar saja lurah dengan bukit. Sedap dulu. Masa kecillah diajar dan dididik. pahit kemudian. Seorang yang berbuat salah. Berusaha dengan tekad yang bulat. Sedang rebung baik dipatah. Bagi tiap-tiap kaum ada seorang pemimpin yang akan memimpinnya. Orang pemalas lebih suka bersolek daripada bersusah payah. jangan dinantikan sampai menjadi aur. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. Waktu lagi kaya tidak pernah berderma. Sedikit-sedikit tekun. Sedepa jalan ke muka. kincah (mengincah) = membersihkan. Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. banyak berantun. semuanya terbawa-bawa. seharum-harum tulang. Sedikit kerja. tersaruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Sehari selembar benang. Seorang yang berbuat salah. sedencing bak besi. Tidak membeza-bezakan orang kaya dengan orang miskin. Seekor ayam tak berkokok. tetapi kalau orang lain didiamkan saja. tersandung = terserandung. Seia-sekata dalam semua pekerjaan. Bersatu hati. Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan kebesarannya. Masa lagi rebunglah hendak dilentur.

Segan (= malu) berkayuh. sebatangnya dibuang). sehabis putaran. Langit dapat dilukis. sekandang tidak sebau. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. sebatangnya dibuang). Sehari kahwin. d. sekandang kena luluknya. hanyut serantau. Seikat bagai sirih. putaran = pemantik api. Setelah pekerjaan selesai baru teringat akan apa-apa yang baik untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. serumpun bak serai. b. c. selubang [= seliang] bagai tebu). serumpun bagai serai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pada waktu dapat anak gembiralah ia seperti gila.Seekor kerbau membawa lumpur. Sehari selembar benang. Orang muda yang sudah kahwin dianggap sudah masuk golongan tua (fikiran dan kelakuan). Kuman di seberang lautan tampak. Jaraknya sesuatu tempat menurut ukuran zaman dulu. Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenar. Seelok-elok makan peluru meriam. sehina semalu. seia bertukar sebut. malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut. Kesalahan orang lain. berkubang. seembus (sehembus) turun. Seorang yang berbuat salah. Sehabis rabuk. hanyut serantau). semuanya terbawa-bawa. Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Cakapan sejengkal dibawa sehasta). Seekor kerbau membawa lumpur. sehari gila. perahu hanyut). Sehabis kelahi teringat silat. semuanya terpalit. d. Malu bertanya sesat di jalan. Seliang bagai tebu. b. perahu hanyut. Sebaik-baik usaha kalau dikerjakan dengan hati yang tidak ikhlas atau berasal daripada pokok yang tidak halal tentu akan membawa kepada kerugian. habis mercik merata-rata. serumpun bagai serai. b. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seekor kerbau membawa lumpur. sehari beranak. perut lapar). sekandang kena luluknya. Sekebat bagai sirih. b. b. tentu kotor juga. Seekor kerbau berkubang. Meskipun maksudnya sama tetapi caranya berlainan. Selagi perempuan itu muda dan cantik dicintai dan disayangi. tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Segan bertanya sesat jalan. Sudah satu-satu nafasnya. b. Segan [= malu] berkayuh. Segar dipakai layu dibuang. c. sehari tua. Seiring bertukar jalan. Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut. Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. lama-lama menjadi bukit). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Malu bertanya sesat di jalan. Segan bergalah. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedikit-sedikit tekun. c. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar. Sejernih-jernih air. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. Seia-sekata. Seembus (sehembus) naik. Seruas tebu yang berulat. sudut kambut diserayakan). . Seruas tebu yang berulat. biar pun kecil. Malu bertanya sesat di jalan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Segan bergalah. Segan menggerak lingkar. Sejengkal menjadi sehasta. hanyut serantau. lama-lama jadi sehelai kain. tampak. kalau melalui pembuluh yang kotor. Seekor kerbau membawa lumpur. Segan bergalah. Serangkap bak lembing. gajah di pelupuk mata tiada tampak. Malu makan. Kerja selesai wang pun habis. malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut. tetapi setelah tua ditinggalkan. Serumpun bagai serai. Terlalu malas.

Merapat sambil berlayar. e. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. dua tiga pulau terlampau. Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan). Sambil menyelam minum air). (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali dipatuk ular. d. Apabila pembesar atau pemerintahan berganti. berlayar sambil memapan. c. Satu nyawa dua badan. maka peraturan-peraturannya pun akan berubah juga. serumpun bagai serai. merapat sambil belayar. f. tali pun ditakutkannya juga). e. d. Sambil menyelam minum air). e. Seperti dua senyawa. biduk hilir. Sambil berdendang. Berkayuh sambil ke hilir. . Sekali bekas kena. dua kali bekas tahu. maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya. Seperti dua senyawa. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. Serumpun bagai serai. Sekali tersengat. f. Berkayuh sambil ke hilir. b. b. rengkuh = menarik kuat-kuat. Bersesuaian antara pekerjaan dengan orang yang membuatnya. tali pun ditakutkannya juga. selalu beringat). sekali tepian beranjak (= beralih). Berkayuh sambil bertimba. Selapik seketiduran. b. Setikar seketiduran). Sekali lancung keujian. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Merapat sambil berlayar. serumpun bak serai. Dua badan senyawa. Sejiwa dua tubuh. berlayar sambil memapan. sebantal sekalang hulu. setikar seketiduran. c. Tiada akan merugikan sedikit juga. Selauk senasi. Sekebat bagai sirih. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali bekas kena. Belayar sambil memapan. tiga kali baru jera). g. (Peribahasa lain yang sama makna: Biduk lalu kiambang bertaut). maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya. Sekam menjadi hampa berat. Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila pengacum telah tersingkir. Sambil berdendang. Sangat karib. Sekali terkena tipu. f. Sambil berdiang. pura = pundi-pundi tempat wang. serumpun bagai serai. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali tersengat. Sangat karib. Berkayuh sambil bertimba. tiga kali jalan jera. Sekali air besar. Setikar seketiduran). c. dua kali bekas tahu. selubang [= seliang] bagai tebu. Satu nyawa dua badan. Sekali jalan terkena.Sejiwa dua tubuh. e. Seia-sekata. g. nasi masak. d. kedua kali sudah tahu. kedua kali sudah tahu. Sekali terkena tipu. (Bandingkan dengan: Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah). Sambil berdiang. d. Seliang bagai tebu. seumur hidup orang tak percaya. d. Sekali merengkuh dayung. Sekain sebaju. selalu beringat. sehina semalu. sekali kiambang berkuak. sebantal sekalang hulu. b. Sekalilah si buta kehilangan tongkat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan. Sekali membuka pura. b. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. Serangkap bak lembing. dua kali jalan tahu. Sekatalah jengkal dengan jari. nasi masak. c. Selauk senasi. g. Selalu berhati-hati setelah sekali menghadapi kesukaran. Selapik seketiduran. Sekali perahu lalu. f. Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan). sebantal sekalang hulu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua badan senyawa. selama hidup orang tidak percaya lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seikat bagai sirih. merapat sambil belayar. dua tiga hutang terbayar. Sekali dipatuk ular. jika daripada yang banyak itu hilang sedikit. tiga kali baru jera. biduk hilir. Sekali ketahuan kelakuan yang tak baik.

selompat mati. Tidak tentu pihak mana yang diikuti. Sangat rakus. c. setikar seketiduran. Selama masih hidup. perkataan yang keras tetapi mengandung nasihat. orang yang munafik. ditiup menyala juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sekudung limbat. setitik menjadi laut. Orang yang mempunyai dua pencarian. Hendaklah menurut adat istiadat di negeri yang kita tumpangi. d. Waktu yang singkat. Fikiran yang tiada tetap: sebentar begini. Lama sekali. Setikar seketiduran). Menyombongkan diri. Dua badan senyawa. sebantal sekalang hulu. sebentar begitu. mencebur ikan dalam laut. d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. selubang [= seliang] bagai tebu). Sembelih ayam dengan pisau. Sekerat ular. suatu perbuatan yang lekas sekali selesainya. selama gagak hitam. Sesuatu pekerjaan hendaklah ditentukan waktunya. Selama capung cebok. b. Menghadapi bahaya maut (perempuan yang susah bersalin atau orang yang sakit berat). Satu nyawa dua badan. sekerat belut. Sesuatu pekerjaan jika dilakukan dengan bersungguhsungguh lambat-laun berhasil juga. Ucapan pemimpin yang menggemparkan orang di manamana. Sejiwa dua tubuh. sekudung lintah. (Peribahasa lain yang sama makna: Air setitik dilautkan. c. setikar seketiduran. janji diberi berketika. capung = sepatung. Satu nyawa dua badan. Selera bagai taji. Tidak berubah-ubah. Seletus bedil berbunyi. e. Selama enggang mengeram. Selompat hidup. tulang bagai kanji. Sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara dengan baikbaik. supaya selamat dan sempurna. Dua badan senyawa. Semahal-mahal gading. sembelih orang dengan kapas. tetapi banyak makan. Serumpun bagai serai. Selangkas betik berbuah. Seia-sekata. e. Sangat sempit. Sembahyang diberi berwaktu. Selama hayat dikandung badan. rimbun-rimbun ditutuh. serumpun bagai serai. Selapik seketiduran. Seligi tajam bertimbal. b. Sembahyang mencari akal. seligi = tombak yang dilemparkan. Manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut. Seikat bagai sirih. Sekain sebaju. tak dipedulikan orang lagi. pendirian yang bertentangan. Orang yang bodoh dan malas bekerja. Membesar-besarkan perkara yang kecil. ditutuh = dipotong cabangnya. munafik. Rupanya salih. Selembab-lembab (= selemau-lemau) puntung di dapur. Seliang bagai tebu. Serangkap bak lembing. sehina semalu. Semanis-manis gula berpasir juga. Pujuk rayu yang berisi tipu muslihat. Selera bagai cetus api. (Biasa juga: Selama sepatung mandi). tetapi hatinya amat jahat. sebantal sekalang hulu. c. Seludang menolak mayang. Sebentar saja. kata orang diturut. Sekain sebaju. b. Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Selama air hilir. sebantal sekalang hulu. berkokok ayam dalam hutan. (Peribahasa lain yang sama makna: Ular berkepala dua). lemau = lembab. Sekebat bagai sirih. Seluas dada tuma. .Sekepal menjadi gunung. Sejiwa dua tubuh. lembut atau lemah. tak hujung pangkal mengena. Sangat karib. serumpun bagai serai. sepahitpahit jadam menjadi ubat. tanah seketul digunungkan). Betapa pun tinggi kemuliaan seseorang itu kalau sekali telah berbuat jahat akan turunlah derajatnya (darjatnya). kalau patah tiada berharga. Setikar seketiduran). serumpun bak serai. Semalam di bawah nyiur pinang orang. rukuk mencari kira-kira. tetap selama-lamanya. Selauk senasi. Semak-semak disiangi. d.

Senduk dan periuk lagi berantuk. Perjalanan seorang perempuan yang baik. Semut mati di gula. Dua orang yang berlainan sifatnya. berjagung-jgunglah dulu). antan dilanda patah tiga. semuanya merasa pedih. sambung. sementara padi belum masak). Baik berjagung-jagung. b. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi). yang pendek disambung. Seorang cecak. Sempit lalu. (Bandingkan dengan: Semut dipijak tak mati. alu tertarung patah tiga. Suami isteri. tetapi tak ada buktinya. Sembunyi-sembunyi tuma. berjagungjagunglah dulu. diulas = disambung. alu tertarung patah tiga). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi. mencuba menutup-nutup perbuatan jahat yang sudah diketahui orang. Senduk dan periuk lagi berantuk). Sementara mendapat rotan. Senduk berdegar-degar. Seorang berbuat salah. Banyak janji tetapi tidak ditepati. bilai = ulas. Membuat pekerjaan yang kurang baik. Semut dipijak tidak mati. telempu = timpuh. Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang benar-benar akan terjadi. Senduk dengan belanga lagi berlaga. arung = rempuh. cecak = cubit. (Peribahasa lain yang sama makna: Sembunyi-sembunyi puyuh). kaum keluarga. (Peribahasa lain yang sama makna: Baik berjagung-jagung. semuanya dianggap bersalah juga. sementara padi belum masak. Pinggan dengan mangkuk. semua kena getahnya. tetapi kuat dan tetap. Senjata makan tuan. tidak terlampau lambat dan tidak pula terlampau cepat. Senduk besar tak mengenyang. sahabat handai. Sempit bertelempu. Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang benar-benar akan terjadi. singkat diulas. bagaimana dunia takkan sunyi. mencuba menutup-nutup perbuatan jahat yang sudah diketahui orang. Sesuatu yang mustahil dilakukan. sahabat handai. tetapi terlalu keras tutur bahasanya. Orang yang kelihatannya lemah-lembut. Berbuat sesuatu dengan maksud untuk mencelakakan orang tetapi berbalik mengenai diri sendiri. Sesuaikanlah belanja dengan penghasilan. tidak terlampau lambat dan tidak pula terlampau cepat. antan dilanda patah tiga). Seorang budi-budian. Manusia tersemu dengan pujuk rayu. b. Senteng dibilai. Sementara belum ada yang lebih baik. lega berlunjur. penduduknya malas. Perjalanan seorang perempuan yang baik. maka kaum keluarganya akan turut merasa malu. Orang yang malang nasibnya. Sementara menyorok ekor habis. (Peribahasa lain yang sama makna: a. nasi habis budi dapat. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut dipijak tak mati. maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. Sementara belum ada yang lebih baik. Kalau seorang berbuat salah. Yang kurang ditambah. seorang tabung seruas. ada kalanya berselisih juga. akar-akar pun jadilah. Semut dipijak tak mati. seorang mendapat kesenangan. b. Sementara menanti padi masak. Sementara menanti pada masak. di negeri yang makmur. longgar ditokok. salah sedikit hendak terantuk. salah sedikit hendak terantuk. banyak bicara. kepala tersorok ekor kelihatan. Seorang makan cempedak (= nangka). Di negeri yang sukar pencarian. antan dilanda patah tiga). ada kalanya berselisih juga. Suami isteri.Sembunyi-sembunyi puyuh. Pinggan dengan mangkuk. c. kaum keluarga. Semut terpijak tidak mati. orang lain mendapat . tetapi kuat dan tetap. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut terpijak tidak mati. gajah diarung bergelimpangan. Semut gatal nak gonggong gunung. akhirnya akan mendapat malu. maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. penduduknya rajin-rajin.

datang angin terbanglah dia. Seperti air dalam kolam. mambu (semambu) = sebangsa rotan airnya pahit. Sepahit-pahit mambu. biarlah basah. Sepandai-pandai orang. d. c. lambatlaun disambarnya juga. sewaktu-waktu dapat dipecat dan sebagainya. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Seperti anjing berebut tulang. Mendapat untung dengan tidak disengajakan. Seperti air dalam talam. sekalipun dirahsiakan. Sepandai-pandai membungkus. tidak sepanjang mulut manusia. Seperti air basuh tangan. Mati-mati berminyak biar licin. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kadang-kadang nasihat yang pedas mendatangkan faedah daripada pujian-pujian yang mulia. (Peribahasa lain yang sama makna: Mendapat badar tertimbakan). lain orang kena getah). Perbuatan yang kurang baik. kesusahannya. Seperti abu di atas tunggul. lambat-laun disambar juga. c. termasuk juga ke dalam pukat. sepala-pala = jika hendak atau terpaksa. sepantun = seperti. gawal = berbuat kesalahan. yang busuk berbau juga. b. Kesusahan kerana bercerai dengan sahabat yang karib. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. Bagai api dengan rabuk. Orang yang cerdik membuat kejahatan di dalam diam. Sepala-pala mandi. si bodoh melakukan kejahatan di dalam terang. Sepandai-pandai tupai melompat. Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati. e. Biar berapa lama juga hidup. Kesukaan yang tidak pada tempatnya kerana bertemu dengan barang yang digemarinya. terus disalahkan. Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap. debu di atas tunggul). Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tekun dan rajin. Mati-mati mandi biar basah). (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai aur dengan tebing). Orang tamak memperebutkan harta. kelatnya menjadi obat (ubat). (Bandingkan dengan: Lain orang yang makan nangka. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun. rakyat yang kehilangan pemimpin. biarlah hitam. termasuk ke dalam pukat juga). . serupa. Yang mengerjakan pesta kahwinlah yang banyak menanggung rugi. b. akhirnya akan mati juga. c. akan diketahui orang juga. ada kalanya salah juga.Seorang mencubit seorang menampar. Mati-mati berdakwat biar hitam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. landasan juga yang habis. Negeri yang aman sentosa. persahabatan yang sangat karib. Seperti anak ayam kehilangan induk (= ibu). tiada yang tahu. Seperti rabuk dengan api). (Peribahasa lain yang sama makna: Sepanjang-panjang lorong masih panjang mulut). Sepasin dapat bersiang. Sepandai-pandai mencencang. Orang yang tenang sikap dan tingkah lakunya. sekali gawal (= terjatuh) juga. biar licin. Tidak ada daya upaya lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Langau di ekor kerbau. Barang yang mudah diperoleh kerana murah atau kerana sudah biasa. Sepantun kasau dengan bubungan. Seperti anjing berjumpa (= dapat) pasir. Sepanjang-panjang tali. b. Alang-lang berdakwat. Sepanjang-panjang lorong masih panjang mulut. Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan. Alang-alang berminyak. Sepanjang-panjang tali berhujung juga. Sepanjang-panjang tali. Sepantun elang dengan ayam. yang menampar jugalah disalahkan. Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati. Belut kena ranjau [= getah]. Pantang elang dengan ayam. sekenyangkenyang banteng. Seperti anai-anai makan kayu.

Seperti api dengan asap. (Peribahasa lain yang sama makna: Api makan sekam [= dedak]). b. Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Lelaki jahat yang membawa perempuan jahat. daging segumpal dan sekeping apam. Rupa pucat kerana menghidap penyakit. Orang yang sangat dibenci oleh masyarakat. diberi sehasta hendak . Bantuan yang diperoleh tepat pada waktunya. Seperti antan pencungkil duri. Seperti ayam gadis bertelur. Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi. tiada dapat dipadamkan lagi. Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat. Amat banyak. Seperti anjing makan masak mentah. (Peribahasa lain yang sama makna: Alu pencungkil duri). tetapi untuk memperbaiki kelakuan anak itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kersik di pulau). Orang tambun dan hodoh. hendak bermaharajalela di tengah rumah. lalu hendak minta banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai biawak mengulangi bangkai). Seperti bangsi buluh perindu. Seperti ayam termakan rambut. Seperti batu di pulau. Seperti anjing menggonggong bangkai. Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Pekerjaan atau perkara yang sukar diselesaikan kerana sudah salah jalan. Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi. Menghukum anak: bukan untuk menyiksa. Marabahaya yang tak dapat ditolak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh bangkai). Selalu bersungut-sungut. c. Bersahabat kerana ada kepentingan diri sendiri. Orang yang gelojoh tiada memilih baik ataupun jahat. Barang yang tidak berharga tetapi dalam keadaan terdesak terpaksa digunakan juga. Seperti ayam berak kapur. Seperti bangau kasihkan kerbau. kais petang makan petang). Seperti anjing dengan kucing. kais petang makan petang. Seperti ayam: kais pagi makan pagi. Seperti Belanda minta tanah. Diberi sejengkal hendak sehasta. Kecewa dan takut. Seperti anjing mengulangi bangkai. Dibenarkan duduk di serambi. kedahuluan = didului oleh harimau waktu mengejar perburuan. Seperti batu jatuh ke lubuk. Bunyi nafas yang sesak. Menyangka telah dapat memiliki sesuatu yang belum pasti. Suara yang lemah lembut dan merdu. Seperti anjing lapar mendapat tulang. Seperti api memakan lalang kering. Seperti antah lemukut. berguna dilapar perut. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai anjing buruk kepala). Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi. Seperti anjing kepala busuk. Diberi sedikit. pekerjaan yang sia-sia. Mengerjakan sesuatu pekerjaan terhenti-henti. Selalu bertengkar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti buaya bertemu bangkai hanyut). kerja petang untuk makan petang. Seperti anjing menggonggong tulang. dulu buah daripada bunga.Seperti anjing beroleh bangkai. Seperti batang mengkudu. Pertalian yang tak dapat dipisahkan. Seperti ayam patuk (= mematuk) anaknya. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ayam: kais pagi makan pagi. Seperti ayam makan rumput. kerja petang untuk makan petang. Seperti anjing kedahuluan. Seperti badak terentak. Seperti api makan (= dalam) sekam. Seperti anjing mengunyah tulang. Hilang lenyap. Seperti aur ditarik songsang. Tak mungkin dilakukan. Diberi betis hendak paha.

Seperti beras lembab: dijual tak laku. jangan seperti lalang. Orang yang berilmu selalu merendahkan diri. bisai = elok. Mengerjakan pekerjaan yang sangat digemarinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Muka yang sangat pucat. Orang yang memperlihatkan keunggulannya apabila perlu. Muka yang merah padam kerana marah. . Berbuat baik kepada orang yang tahu membalasnya. malu dan sebagainya). bagus. Seperti bunyi gung tertangkup. Orang yang sebentar-sebentar menengok dan menunjukkan barang yang baru diperolehnya. Orang-orang yang rendah budi pekerti tentu bahasanya kasar. Seperti cebok (= gayung) dengan tempayan. b. Seperti birah tidak berurat. Meminta pertolongan tetapi siapa yang mengendahkannya. Seperti buaya bertemu bangkai hanyut. Walaupun telah keluar negeri. Seperti biduk dikayuh hilir. Memeluk kekasih dengan asyik sekali. (Bandingkan dengan: Bawa resmi padi. Bagai cacing kena air panas. Anak-anak yang lekas subur. Seperti cacing kepanasan. tetapi tidak berubah. Ibu bapa menghimpunkan harta. Kata-kata yang tidak jelas. beting = gosong panjang di muara sungai. Seperti cacing di pelimbah. masakan hilang kesatnya. Menghilang dengan cepat.Seperti beliung besar ayun. hampir sama saja. Suara yang tidak sedap didengar. Berdetusan tiada berhenti-hentinya. Seperti bisai makan sepinggan. Besar cerita daripada perbuatan. kecil makannya. Pergaduhan dengan sebab makanan atau keuntungan yang sedikit. Seperti beranak besar hidung. anaknya menghabiskan. Sesuatu yang sangat patut dan sesuai. Seperti buah padi. di mana duduk di situ berbaring. b. rahu = ular naga yang dipercayai menyebabkan gerhana bulan (matahari). Seperti burung gagak pulang ke benua. Seperti bulan kesiangan hari. Hina dan keji. senantiasa diganggu orang. Seperti bulan dimakan rahu. gembira. Seperti bunyi gung pecah. bujuk = ikan haruan. Seperti buku gaharu. Seperti beting dipalu ombak. Seperti bujuk lepas dari bubu. ditanak tak muai. Seperti buluh perindu ditiup angin tatkala dinihari. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh bangkai). Seperti biawak. Seperti berseru di tengah padang. Seperti cicak makan kaper. makin berisi makin rendah. Seperti bertih direndang. Suara yang sangat merdu. Seperti cicak makan kapur. Melanting-lanting bagai cacing kepanasan). Seperti benih baik di tanah subur. Kehidupan yang tidak tenteram. Sudah sepadan benar. Seperti bunga raya kembang pagi. Seperti berselimut kain sehasta. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti birah dengan keladi. kaper = kupu-kupu kecil yang terbang malam. kelongkong = buah nyiur yang masih muda. Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik. bersenang hati. Bagai berseru di padang pasir. Seperti berebut kelongkong kelapa. sedangkan orang yang bodoh apabila beroleh sedikit kelebihan bertambah sombonglah ia. Pertolongan yang tiada memadai. makin lama makin tinggi. Seperti benang putih. Tidak ada bezanya. Tidak tenang. sedepa). Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Seperti bulan dengan matahari. Beroleh malu dalam suatu majlis kerana kesalahan sendiri. keadaannya sama saja. Orang yang rakus. Seperti memekik di tengah padang luas). Menurut tanpa membantah. makin berisi makin tunduk). Seperti birah tumbuh di tepi lesung. selalu gelisah (kerana susah. Orang yang pemalas.

Hidup melarat. e. kemi. Kehebatan rupa seseorang. Sangat gelisah. sebantal sekalang hulu. jodoh yang sesuai benar. Seperti denak mencari lawan. Kepayahan orang yang gemuk berpusing ke belakang. Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. Seperti gading dilarik. Selapik seketiduran. Orang miskin yang tiada diendahkan orang. Sekain sebaju. Cocok segala-galanya. g. Seperti gerup dengan sisir. d. gerup = suatu alat tenun. Seperti delima merekah. Orang yang terlalu ingin berbuat sesuatu pekerjaan. Tak dapat ditolak (bertangguh) lagi. Seperti disalak anjing bertuah. Keelokan seseorang perempuan. Seperti embun di atas daun. Seperti dicanai rupanya. c. denak = burung pemikat. Seperti emas yang sudah tersepuh. Pekerjaan yang sangat mudah. Licin tandus. Rupa orang di dalam sakit (kurus). Seperti gadis sudah berlaki. Pertemuan yang sangat sesuai. Membalas dendam ataupun berbuat sesuatu dengan diamdiam. Seperti elang menyongsong angin. Seperti halilintar membelah bumi. batangnya mati. Rupa yang bersih dan licin. nescaya binasalah orang baik-baik itu. Seseorang yang merugikan orang yang memeliharanya. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. gemi = sejenis ikan. sengkala = pasung kaki atau tangan. rantingnya patah. hinggap ke ranting. Seperti gajah berpaling. dilarik = dilicinkan dengan bindu dan sebagainya. Seperti gergaji dua mata. Seperti gajah putih ditambat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar]). Seperti gajah dengan sengkalanya. sebantal sekalang hulu. Dua badan senyawa. tempat meletakkan sisir. Mencari keuntungan daripada kedua belah pihak. Sejiwa dua tubuh. Anak perawan yang pemalas dan pengotor. Raja yang kehilangan kekuasaannya. f. Sepeti duri sebatang terbuang. habis sama sekali. Seperti dijilat lebai. Niat yang selalu berubah-ubah. sesuatu yang sudah dikuasai. Sangat sombong kerana kekayaan (kemuliaan) yang baru diperolehnya. Keelokan sesuatu benda. tetapi berlainan kemahuan dan tabiatnya. Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang yang lemah (orang kecil). Seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu: hinggap ke batang. Selauk senasi. Hidup yang tiada berguna. Seperti gadis jolong bersubang. Seperti emas baru disepuh. Seperti gemi berjodoh dengan ikan. Seperti daun delima dengan bunganya. Sangat karib. Satu nyawa dua badan. terutama di dalam sesuatu pertandingan. Dua orang yang bersaudara. Seperti gajah masuk kampung. Seperti duduk dalam duri. Seperti embun di hujung rumput. Perhubungan yang amat mesra (tentang persahabatan dan sebagainya). Pekerjaan atau kejadian yang tak dapat disembunyikan. Seperti ditempuh gajah lalu. Paras yang elok. bujang jolong berkeris. Seperti dua senyawa. Setikar seketiduran).Seperti cicak kering. sejodoh bagai cincin). Seperti cincin dengan permata. Kasih sayang yang lekas hilang. Seperti daun kering ditiup angin di tengah padang. Seperti garuk dengan sisir. Sesuatu hal yang menjadi gangguan. Mulut dan gigi yang bagus. Seperti gunting makan dihujung. setikar seketiduran. (Peribahasa lain yang sama makna: Setumbuk bagai gelang. Seperti gajah rompong belalai. Seperti gula di dalam mulut. Orang yang jahat (khianat) apabila berhimpun dengan orang baik-baik. terkatung-katung kian ke mari. dan perlahan-lahan tetapi berhasil. (Peribahasa lain yang .

Seperti kapak menyelam beliung. Terdiam tak dapat berkata-kata. Takut hendak bercampur dengan orang. Ternganga dan terdiam saja tak dapat berkata apa-apa. Tiada peduli akan bahaya maut. Seperti kena pembungkam.Seperti harimau kena kucing pekak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti gemi berjodoh dengan ikan). Amat picik pengetahuannya. sedikit hujan banyak bermain. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kapak naik cerana). Tiadalah akan sempurna pekerjaan yang diperbuat dengan tiada cukup syarat. Seperti kain buruk dibakar tak berbau. Orang yang malas. Suatu perkara yang terlalu sukar menyelesaikannya. Seperti kapal tiga tiang. pembungkam = hikmat cuca yang membuat orang bingung dan tiada dapat membuka mulut. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Seperti katak. sumbang = salah. sama makna: Seperti kiamat bunyinya). pemidangan (peminangan) = tempat sirih. Seperti hulam (ulam) dengan sambal. uzur sedikit dikatakan banyak. Seperti kapas dimakan api. Menceritakan berlebih-lebihan daripada keadaan yang sebenarnya. Keelokan seorang perempuan. Seperti kancah ditawar. kurang cukup alat (= kepandaian) untuk mengerjakan sesuatu. Pasangan kekasih (suami isteri) yang tak dapat dipisahkan. Seperti kaduk kena air tahi. makin lama makin mencongak. (Bandingkan dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan dia] tiada juga betul). Tiada puas dengan apa yang diperolehnya dan berkehendakkan lebih banyak lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Menepung tiada berberas). sangat takut. Orang malas disuruh mengajak orang yang malas pula bekerja. Mengharapkan keuntungan yang belum tentu diperoleh. Memang sudah pada tempatnya. Putih sekali. Seperti kapak naik pemidangan (= peminangan). Seperti katak di bawah tempurung. Seperti itik mendengar guntur. Sangat sukar menasihati orang yang degil. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Kebinasaan yang sangat cepat. Orang yang lemah melawan orang yang kuat. Marah bercampur takut kerana bahaya yang menimpanya. Seperti kelekatu masuk api. Gaya perjalanan seorang perempuan yang amat menarik. Tentang perhubungan lelaki dan perempuan yang sama-sama jahat. Seperti ikan kena tuba. Seperti kambing dengan harimau. (Peribahasa lain yang sama makna: Kena parang bermata dua). Tidak pada tempatnya. harus sabar dan hati-hati. Seperti ikan dalam belat. Seperti janggut pulang ke dagu. Seperti kena pedang bermata dua. Seperti kapal dibusur. Seperti keranjang bobos. Seperti ilmu padi hampa. . Seperti hendak menepung tiada berberas. kucing pekak = perangkap besi. Seperti kain kasa di atas duri. Kemiskinan yang amat sangat. Sakit hati kerana disindir. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Marah dan bengis. Seperti harimau lepas tangkap. cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada. Seperti kera sumbang. Orang sombong. Berasak-asak. Seperti hendak meluruskan ekor beruk. Hati yang hancur kerana dukacita. dalam keadaan yang amat sukar. Seperti kecek ular. Seperti kaca terhempas ke batu. Kesakitan yang amat sangat. Sudah tidak berdaya lagi. Berkembang biak dan lama hidup. Seperti kemi lekat di ikan. Seperti kelopak pandan.

Persahabatan yang karib. Orang yang sedang bercinta dengan kekasihnya. b. Seperti labah-labah cinta (= kasih sayang) kepada telurnya. Seperti kuda lepas dari pingitan. diluahkan mati bapa. Seperti ketiak ular. tidak mungkin menarik diri lagi. Seperti kodok ditimpa kemarau. Seperti kilat pantasnya. nak dibunuh sayang). (Peribahasa lain yang sama makna: Kecek bagai ketiak ular). Seperti kucing keguguran anak). Cakap yang tak berkeputusan. Maksudnya saja yang banyak. b. d. Seperti kucing biang. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. f. Seperti kuda kencing di papan. Berkeluh kesah tak tentu sebab. Bagai belut digetir [= diketil] ekor. dilalukan badan sudah besar.Seperti kerbau dicocok (= diatur) hidung. Seperti di atas titian. perempuan yang bercakap dengan suara yang kuat. dengan kaparan tanduk. Sudah mahir dan tidak payah ditunjuk ajar lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti lalat buta). sebab bebas daripada kongkongan. Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. Dalam kebimbangan. Seperti kerbau tersepit leher: dihela tanduk sudah panjang. Berkeluh kesah tak tentu sebab. Seperti kotek ayam mandul. Seperti kodok ditimpa kemarau. Bercerai sebentar. e. Sangat congkak. Digenggam takut mati. Seperti kuang (= kuar) memekik di puncak gunung. Cakap yang tak berkeputusan. Sangat bergembira. Orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ayam patuk [= mematuk] anaknya). tak dikatakan mati bapa. lalu berkumpul kembali. Berkeluh kesah tak tentu sebab. Seperti keris yang tak payah diasami lagi. Seperti kucing biang). Pulang ke tempatnya: sukar dicari. Seperti keroncor dengan belangkas. Seperti Kur'an (Quran) buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa. Seperti kerbau menanduk anak. Seperti kijang lepas ke rimba. Orang sakit yang terbaring dengan tiada berdaya. Terdorong melakukan sesuatu pekerjaan yang salah. (Bandingkan dengan: Biduk lalu kiambang bertaut). Seperti kucing berakkan rambut. Dikatakan mati emak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kodok ditimpa kemarau). Pandai menyembunyikan dirinya. Pantas seperti kilat). tetapi suatu pun tak jadi. bukan dengan hujungnya. Seperti labu dibenam. keroncor = ketam besar jantan. Marah bapa akan anaknya itu tiada sampai membahayakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecek bagai ketiak ular). Seperti kutu di dalam ijuk. . dalam keadaan yang serba salah. Percakapan yang tiada tentu hujung pangkalnya. Kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. Cepat sekali. Seperti kura-kura telentang. biang = induk atau gatal. dilepaskan takut terbang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. diludahkan mati bapa. Seperti kucing biang. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. Dimakan mati emak. Seperti kiambang dilempar. terlihat panggang berubahlah laku. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti kiamat bunyinya. tidak dimakan mati ibu. Seperti kersik di pulau. Bagai memegang buah kepantangan beruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti halilintar membelah bumi). Seperti kucing menyembunyikan kuku. Terpusing-pusing tiada tentu arah. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. ditelan mati emak. b. Orang jahat yang berpura-pura baik sementara belum bertemu dengan barang yang disukainya. b. Seperti kucing keguguran anak.

Orang yang lemah melawan orang yang kuat. Seruan yang tidak diendahkan orang. Seperti melukut di tepi gantang. Seperti menanti orang dulu. tidak dapat menolong dan sebagainya. Seperti lipas kudung. Banyak sekali bezanya. Sama saja. selalu sibuk bekerja. Kepayahan mengajar orang yang malas. Menganiaya orang kecil. Bersikap bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seperti menangkap ular di ekornya. Seperti menendang landak. Seperti lintah menghisap darah. mengejar orang kemudian. Seperti lurus-lurus telunjuk. Seperti meminum air bercacing. Seperti membubul jala buruk. Negeri (kampung) yang sunyi senyap. Seperti mengerat dengan gunting galir. Perolehan yang bertuah. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kucing berakkan rambut). (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat). Seperti negeri dialahkan garuda. benih jangan rosak. gunting galir = gunting yang tidak ketat kuncinya. Seperti mengilang manau. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya. keluar tidak mengurangi. Orang yang malas dan bodoh tidak akan sempurna pekerjaannya. yang kemudian merosakkan kita. Terlalu pemalu. Tidak berharga dalam masyarakat. Menunjukkan pengetahuannya kepada orang-orang yang bodoh. Benda yang lembut elok dan licin. Mempunyai kelebihan daripada yang lain (kepandaian atau kekayaan).Seperti lalat buta. perlawanan yang tidak sebanding. Seorang perempuan yang elok parasnya dan manis tutur katanya. Seperti limau masak seulas. Seperti mayat ditegakkan. Meminta nasihat bukan pada tempatnya. Seperti mendapat gagak putih. Mencuba mengalahkan musuh yang cerdik. Seperti orang kecabaian. Seperti langit dengan bumi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kecabaian = berasa panas pada mulut . Berjalan dengan langkah yang gagah kerana suka atau sombong. (Peribahasa lain yang sama makna: Menarik rambut di dalam tepung). Melakukan pekerjaan yang bertentang dengan kehendak hati. Seperti lut dengan marakah. Bagai berseru di padang pasir. pantat bawa sengat. Penat yang sia-sia. Sangat sukar. Seperti ombak membanting diri. Seperti lonjak alu penumbuk padi. Seperti meminta susu kepada ayam. (Bandingkan dengan: Apa gunanya merak mengigal di hutan). Seperti mentimun dengan durian. akhirnya kitalah yang binasa. tetapi kelakuannya jahat. Selalu bergerak dengan cepat. Berkeluh-kesah. Seperti lilin baru digelek. menipu dengan cara yang lemah lembut. Pucat dan tidak berdaya. Seperti lotong meniti batang kayu. Seperti merak mengigal di hutan. Sangat elok. Terpusing-pusing tiada tentu arah. masuk tidak memenuhi. membubul = memperbaiki jala dan pukat. Seperti berseru di tengah padang). Orang yang lebih pengetahuan selalu menjadi pemimpin orang ramai. Seperti mestika gamat. Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal. Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati. Seperti memekik di tengah padang luas. melukut = lemukut. lut = batu duga. Mengikut sesuatu ajaran hanya sebentar saja. Seperti menukul paku lemah. b. Sangat gelisah. Tidak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Seperti lima belas dengan tengah dua puluh. Seperti orang berak di tengah jalan. Seperti lebah: mulut bawa madu.

. jarang dapat ditinggalkan. Dua orang yang serupa benar. Baling-baling di atas bukit. Hati bagai baling-baling. Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. Orang bangsawan yang tidak berpengetahuan dan tiada tahu sopan santun. Seperti peluru dua setuangan). Orang yang sangat daif. Seperti panji-panji ditiup angin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti polong kena sembur. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pedang bermata dua). b. Seperti parang (= pisau) mata dua. Bingung tak tentu arah. bilakah bergerak. Sehabis makan di rumah orang. dan apabila kesusahan telah berlalu. Perempuan terpelajar bersuamikan lelaki yang rendah budi pekertinya.Seperti orang mati: jika tiada orang mengangkat. Suka membuat kejahatan kepada orang. Perbuatan yang sudah dibiasakan. Seperti pelanduk terlepas dari jerat. Seperti pelita: membakar diri menerangkan orang. Menentang kekerasan orang tanpa berlemah lembut. (Peribahasa lain yang sama makna: Nak menangguk ikan. Serupa benar. Salin [= sesalin] tak tumpah). Perahu papan bermuat intan. penjajap = kapal perang orang Melayu. Tidak boleh membenarkan perbuatan (perkataan) orangorang yang berkuasa ketika ia sedang marah. Seperti pedang bermata dua. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti parang [= pisau] mata dua). c. Seperti permata baik tak kena ikatannya. Seperti pohon bambu (= buluh) ditiup angin. Diam termenung. b. Seperti pahat dengan penukul. Penyapu diikat sutera. d. segala sesuatu mengharapkan pertolongan orang. sembur = jampi. tetapi diri sendiri juga yang binasa. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti lintah menghisap darah). Sebagai pimping di lereng bukit). Seperti orang tertikamkan kawan. (tangan dan sebagainya) kerana kena cabai. Hendak meniru orang besar-besar atau orang kaya-kaya. Sama darajatnya (darjatnya). Seperti penjajap berpaling hendak hilir. Membungakan wang dengan bunga yang mahal. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seperti pacat melompat. akhirnya susah sendiri. Terlepas daripada sengsara. polong = hantu. Seperti pikat kehilangan mata. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. pikat = sebangsa lalat besar. Perempuan yang berjalan keluar dari rumahnya. Permata lekat di pangkur. Pendirian yang tidak tetap. Seperti orang pemakan candu. Pelanduk dua serupa. bengkok sendiri tak dapat dibetulkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). Mengorbankan diri untuk kesenangan orang lain. (Bandingkan dengan: Bagai pahat. b. Hendak laba. (tatkala) air timpas bolehlah dibahagikan. Sanggup menderita kesusahan dengan sabar. (Peribahasa lain yang sama makna: Salin [= sesalin] tak tumpah. d. Seperti pohon beringin ditiup angin. Seperti pucuk dengan pelepah. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti pisau raut: bengkok orang dapat dibetulkan. langsung jadi rugi. Seperti peluru dua setuangan. Dua golongan yang berlainan tetapi bekerjasama. hebat dan menarik. Seperti pipit menelan jagung. Seperti pinang dibelah dua. lalu pergi. Bagai pancang digoncang arus. menegakkan kepalanya semula. Satu sama lain bantu-membantu. kecepatan sesuatu. timpas = air surut yang serendah-rendahnya. tertangguk ke batang). tidak ditukul tidak makan). Seperti pasir di tepi pantai. Seperti paruh dengan kepak. Seperti pacat kenyang. dengan candu sampai mati. berhati walang. tunggulah dulu sampai reda kemarahannya. Seperti parang timah. Seperti permata salah serudi. Berlari lekas-lekas kerana ketakutan.

mahu yang betina daripada yang jantan. Tidak tahu berfikir sendiri. Permata lekat di pangkur. di tengah-tengah digerek (= dilarik) kumbang. lambat-laun disambar juga). Tidak tetap duduknya. d. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera). Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seperti sekelat muka dua. walaupun tidak disukai. Seperti raja dengan menteri. Seperti tekek di rumah tinggal (= di rumah kosong). c. Bagai cembul dapat tutupnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kerbau terkejut oleh gong). Gema suara yang kurang jelas hujung pangkalnya. ke bawah tidak berurat.Seperti pucuk pohon ru. mendua hati. Sesuatu yang baik beroleh tempat yang baik pula. Suka turut campur tangan dalam urusan orang lain. Seperti sang genap: ada orang adalah dia. Perahu papan bermuat intan. Orang gemuk. Amat daif. Seperti puyuh. sekelat = kain tenun daripada bulu domba. lambatlaun disambarnya juga. Seperti sampah hanyut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti saga di atas talam. gadis yang sudah dirosaki dan ditinggalkan. Seia-sekata dalam semua perkara. Penyapu diikat sutera. Talam dua muka). Seperti santan dengan tengguli (= gula). Sesuatu benda yang amat buruk kelihatannya. Bagai dulang dengan tudung saji. Seperti sayur dengan rumput. Seseorang yang memperoleh sesuatu yang disukainya maka sukarlah hendak dilepaskannya. Orang miskin yang hidup melarat. Seperti tabuhan di dalam tukil. sepadan benar. si bisu bercakap dan si tuli mendengar. Seperti sumpit abu ditegakkan. Seperti telinga kuali. Seperti sutera dalam lukisan. b. Datang dan kemudian pergi lagi. Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya. Suami yang hanya mengharapkan pencarian isterinya. Seperti rabuk dengan api. Cembul dengan tutupnya). b. c. si kudung beroleh cincin. Seperti si mandul baru beranak. sebentar-sebentar dapat berubah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pantang elang dengan ayam. Dalam percintaan (lelaki merindukan perempuan). Seperti telap dengan tudungnya. Seperti pucuk ru. Seperti sepatung menjilat air. Tajam pendengaran. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari. di tengah-tengah dilarik (= digerek) kumbang. ke bawah tidak berurat. . c. Bagai api dengan rabuk. Seperti sengkalan tak sudah. Seperti rusa masuk kampung. Seperti pungguk merindukan bulan. ampasnya dibuang. (Bandingkan dengan: Ke atas tidak berpucuk. munafik. Dipilih yang baik dan dibuang yang buruk. Bermuka dua. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pendek dan lembam. senantiasa mengikut kemahuan orang lain. Kedudukan (keadaan) yang tidak terjamin. (Bandingkan dengan: Tebu masuk di mulut gajah). Banyak bezanya. payah akan keluar. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah. Seperti rusa kena tambat. Seperti si buta berbini cantik. Sepantun elang dengan ayam. b. Sangat sesuai. Sangat kasih akan seseorang. Selalu berubah. Seperti telinga lintah. Seperti tebu. dipukulkan buta-tuli. Seperti si buta mendapat tongkat. airnya dimakan (= ditelan). tekek = tokek. Menjadi sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Seperti sapu diikat dengan benang sutera. Tiada mahu mendengar nasihat orang. ke mana ditiup angin ke situlah melentur. Tercengang-cengang kehairanan. Sesuai benar. telap (telepa) = tempat bau-bauan. berlainan benar.

Seperti ular dikutik ekor. Mencela sesuatu yang tak dapat diperolehnya. b. Serangkap bak lembing. pukul). semuanya terbawa-bawa. Lekas sekali berkembang biak. Sepuluh jung (= kapal) masuk pelabuhan. bekas tangkai-tangkai padi kering. Seperti unta menyerahkan diri. b. Seikat bagai sirih. pecah satu pecah keduanya. Seperti tikus masuk roman. Seperti tempong menuju jih. Dalam kesempitan. selubang [= seliang] bagai tebu). Menyerah dan menurut. c. Serigala berbulu domba. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seorang yang berbuat salah. Bekerja sendirian. roman = sekam padi. Memakai bedak tidak keruan. bertabur. d. Seperti upih jatuh. Seia-sekata. Seekor kerbau membawa lumpur. (Bandingkan dengan: Anjing bercawat ekor). Seperti timba buruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Telur sesangkak. tidak keruan. Sepuluh bintang. serumpun bagai serai. Seperti ulat lupakan daun. pecah satu pecah semua). tempong = pelempar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seorang kekasih tak dapat diganti dengan orang lain. anaknya beranak (= menggigit) pula. Suka dan senang sekali. Seekor kerbau berkubang. sepesan = lipan. Melupakan kebaikan orang kepadanya. c. bolehkah sama dengan bulan yang satu. Bermuka dua. Seperti tikus masuk kapur (= tepung). sebandung = serangkai. munafik. bergerak cepat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti tetaguk di rumah tinggal. Talam dua muka). serumpun bak serai. Seperti udang direbus. Seperti ular kena palu (= bedal. Seperti sekelat muka dua. Yang tua mati dulu daripada yang muda. Orang yang lemah dalam tangan orang yang berkuasa. Orang jahat menyamar sebagai orang baik-baik. Orang tua yang melarat hidupnya. sehina semalu. Serigala dengan buah anggur. Seperti tikus jatuh di beras. Bersatu hati. Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak rasa di liang lahad). habis mercik . sekandang kena luluknya. Seekor kerbau membawa lumpur. Sepesan anak beranak. Tidak mengendahkan perubahan dan kemajuan.Seperti telur dua sebandung. Seliang bagai tebu. b. Bercakap dengan berterus-terang. Apabila orang yang ditakuti datang. tembatu = buah yang keras seperti buah nipah. mendua hati. Biarpun banyak menerima pertolongan orang pada waktu peralatan kahwin tetapi yang menanggung kerugian ialah orang yang mengadakannya. walau berapa banyak sekalipun. Seruas tebu yang berulat. Menggeliang-geliut kerana terlalu marah. diamlah orang yang membuat bising. Marah yang amat sangat. Kecewa kerana tidak tercapai maksudnya. Serasa di liang lahad. Seperti tembatu dibelah. sekali kerat. Berserak-serak. Berfikir masak-masak sebelum berbuat sesuatu. serumpun bagai serai. tetapi riuh bunyinya. Orang yang tidak dapat menyimpan rahsia. (Peribahasa lain yang sama makna: Musang berbulu ayam). Seperti tempayan bocor. Sepuluh kali ukur. jih = tanda. tetaguk = burung pungguk. yang di bawah juga yang luluh = terhimpit. Sekebat bagai sirih. Seperti tepung di tangan pengadun. Sepuluh batang bertindih. tikus tidak berdecit lagi. sebatangnya dibuang. Serta lalu kucing. anjing bercawat ekor juga. Serumpun bagai serai. pengadun = pembuat kuih. Orang yang bermuka merah. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga.

(Peribahasa lain yang sama makna: Seperti cincin dengan permata). Serupa bulan penuh. Setumpuk lalu. Kesalahan yang sudah nyata sekali. sebondong surut. Dua badan senyawa. tidak lebih dan tidak kurang. d. Siapa yang berbuat salah. Sekain sebaju. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkelahi dulu pendapatan. Kecantikan wajah seseorang wanita. selubang (= seliang) bagai tebu. Seumpama bunga di gaung batu. Sebagaimana tangan di lenggang. Siang bagai hari. Seliang bagai tebu. Pangkat dan martabat yang tinggi tidak akan kekal. Seia-sekata. e. Siang berpanas. Seumpama telur sesarang. Selalu kembali ke tempat asalnya. Bagai bulan empat belas. Setali tiga wang. terang bagai bulan. Pendapat yang bermacam-macam. sebantal sekalang hulu. Sangat karib. bergegar hutan belukar. Memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. sejodoh bagai cincin. terjaga dengan baik dan tak mudah didekati. g. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagaimana tangan di lenggang. kalau berselisih faham. Setapak jangan lalu. Kecantikan wajah seseorang wanita. Sama saja. sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. b. Gadis yang cantik. seruas dibuangkan. Serupa burak. Pendirian yang tetap. hinggap di belakang kerbau juga. Seikat bagai sirih. Sekebat bagai sirih. jodoh yang sesuai benar. Seukur berbaur. Selauk senasi. sehina semalu. Setinggi-tinggi terbang bangau. d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Serangkap bak lembing. Satu nyawa dua badan. ke ketiak juga lekatnya). Fikirkan masak-masak. malam berembun. riuh bunyi kera dan lotong. merata-rata. serumpun bak serai). c.Seruas tebu yang berulat. Setumbuk bagai gelang. sebatangnya dibuang). Serupa bulan penuh). Seekor kerbau membawa lumpur. setikar seketiduran. b. burak = sebangsa haiwan ghaib. b. berkepala sebagai manusia. Sesal dulu pendapatan. Seia-sekata. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau seia-sekata. Sangat melarat dan miskin. Selalu kembali ke tempat asalnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. d. Jika seseorang anggota keluarga mendapat aniaya maka marahlah sekalian kaum keluarganya dan sekalian sahabat handainya. sebantal sekalang hulu. tiada mempunyai rumah tangga. Setinggi-tinggi melambung surutnya ke tanah juga. Selapik seketiduran. semuanya terpalit). Sesat surut. Setengah bagai bunyi enggang. berkelahi kemudian kerugian). Cocok segala-galanya. Seutas rotan ditarik. c. dialah yang dihukum. sesal kemudian tiada berguna. hendaklah diselidiki kembali pokok persoalannya dari semula. serumpun bagai serai. bersayap seperti burung. bertopang bercerai. kekal. Setinggi-tinggi melanting. Serumpun bagai serai. Sesat di hujung jalan. f. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bertubuh binatang. ke ketiak juga lekatnya. b. balik ke pangkal. Setinggi-tinggi melambung surutnya ke tanah juga). Seperti dua senyawa). taruk kaca tangkainya embun. setengah bagai bunyi kuau. Anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. serumpun bagai serai. Setikar seketiduran. sewaktuwaktu akan hilang juga. jatuhnya ke tanah juga. bercerai. Sejiwa dua tubuh. terlangkah kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Malam berselimut . setapak jangan surut. Kalau dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat. (Bandingkan dengan: Seruas tebu yang berulat. dierami induknya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bulan empat belas).

Si lalar si lalai. Yang merasa tersindir. hujungnya tidak disudu oleh itik. Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. bergerak dan sebagainya). Siapa berkotek. Silang berpangkal kerakap berjumpa Janji hendaklah ditepati. Si cebol = orang pendek. terjerat leher. siapa terjun. Si bongsu pengindang antah. Si cebol hendak mencapai bulan (= bintang). tidak dapat dimanjakan. Tiap-tiap perkara dapat diputuskan kalau sudah cukup bukti dan keterangannya. Siang menjadi angan-angan. siapa menyiuk. ialah berasa pedas (= kepedasan). siang bertudung awan). Menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan. dialah yang harus berbuat. ialah yang bertelur). siapa gua. Satu kutuk sama dengan 4 genggam. Siapa melejang. Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan. Siapa cerdik tinggi naik. Si kutuk = sebenarnya sekutuk. Siapa luka siapa menyiuk. siapa sakit siapa mengaduh. Orang yang pandai berkata-kata. Siapa mengaku berak di tengah jalan? Siapa menjala. Siapa lu. siapa sakit siapa mengaduh. harus dihukum. ialah yang bertelur. Si bodoh hendak melepaskan jerat di kaki. b. Orang yang suka berdusta akhirnya celaka sendiri. Si kutuk beras basah. Yang merasa tersindir. Orang yang tidak berharga dalam masyarakat. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Yang merasa tersindir. Siapa yang bersalah. malam menjadi buah mimpi. Si bisu sesat di kaki (= dijalan). diindang tak berantah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Siapa makan cabai [= lada]. Siapa makan cabai (= lada). Siapa makan nangka. calak = banyak cakap. siapa patah. yang berbuat salah akan merasa. Siapa gatal dialah menggaruk. di sana sini disingkirkan orang. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. si latar = berjalan tak tentu arah. Silang berpangkal. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang yang dikata. Jika tidak pandai melepaskan diri daripada bahaya yang kecil maka mungkin terlibat ke dalam bahaya yang lebih besar. Siapa berkotek. Si jimbam hendak hilir. Sangat lambat (bekerja. maka kena getahnya. Perkara yang satu ada sangkut-pautnya dengan perkara yang lain. Siapa yang dulu bersuara. Hidup bernafsi-nafsi. Tak pernah dilupakan. Orang yang bersalah biasanya tidak mahu mengakui kesalahannya. Siapa yang berkehendak. dipercayai orang jua. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. yang berbuat salah akan merasa. siapa bertelur). berhitung = berunding. Siapa yang hendak beroleh keuntungan dialah yang harus menanggung rugi. siapa kemudian putih mata. harus berusaha. Siar bakar berpuntung suluh. Sigai dua segeragai. siapa calak menang berhitung. Orang yang cepatlah yang selalu mendapat keuntungan yang baik dan orang lambat senantiasa berhampa tangan. b. . (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa luka siapa menyiuk. Siapa yang berkehendak sesuatu. Siapa luka siapa menyiuk. siapa bertelur. dialah yang mengerjakan apa yang disuarakannya itu. si pembohong sesat di lidahnya. kerja berjunjung. Si buta membilang bintang di langit. itulah kota). (Peribahasa lain yang sama makna: a. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. Barang siapa yang berketuk. ialah berasa pedas [= kepedasan]). siapa sakit siapa mengaduh). Semuanya harus bekerja kerana kemiskinan. Siapa cepat boleh dulu. Siapa sakit. pengindang = penampi.embun. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang siapa yang berketuk. meskipun bersalah. yang berbuat salah akan merasa. Siapa yang berkata harus berkota. ditampi tak berlayang.

Baru hendak mendapat kesenangan. hendak mengurus orang lain pula. Dulu dikeji. Yang kurang hendaklah ditambah. jangan palit. Terjatuh dihimpit janjang). timbul pula perselisihan yang lain. Siput memuji buntut. Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang. (Peribahasa lain yang sama makna: Buka kulit. Sesuatu perkara yang buruk jangan diperbesar-besarkan. Suarang diagih. Sudah hamba diperhambakan pula. Singkap daun. Sama saja. Si untut juga yang berkutil. tak terangkat pelupuk matanya lagi. tinggi dianjung). besar kerana diambak. (Peribahasa lain yang sama makna: Buntar dikeping. berdongkol pula. suak = teluk kecil. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sepupu yang berasal daripada satu keturunan. Situ (= di situ-situ) juga gendang berbunyi. beroleh keuntungan dengan mudah. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar diambak. junjungan patah. Tidak berubah daripada yang telah diucapkan. Orang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya. panjang dikerat. Kalau kurang hati-hati tentu akan mendapat bencana. Subur kerana dipupuk. Memperkatakan sesuatu perkara (rahsia dan sebagainya). Sudah bongkok jangan menyerangguh. Sudah biasa mengalami kesukaran hidup. suarang diagih). Sudah bertarah. d. e. hilang jiwa percuma saja. Sudah bergulung lapik (= tikar) saja. sekutu dibelah. (Peribahasa lain yang sama makna: Pagar makan padi [= tanaman]). Sokong membawa rebah. Sudah biasa makan kerak. pecah kepala. Diri sendiri belum terurus. Mendapat untung dan bahagia silih berganti. sedangkan yang lebih hendaklah dikurangi. Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. kerja berjunjung). sekarang dipuji. Si rabun memimpin si buta. Sudah tua sekali. hendaklah hati-hati benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sebab buruk padahnya. Singkat diulas. Sudah bertongkat tempurung. ambil [= tampak] isi). Sudah basah kehujanan. Sirih pulang ke gagangnya. Silap mata. tiada pakaian untuk dipakai. b. Kembali ke tempatnya. Lagi jatuh ditimpa tangga. Sudah beruban baru berguam. Mendapat orang yang dicintai dengan tak payah berusaha. Sudah arang-arang. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. c. Suak.junjung. Sir bagai berpuntung suluh. Singkat tidak terulas. panjang tidak terkerat. Sangat miskin. sungai satu air. Sudah calit. Sesuatu dakwaan hendaklah dengan keterangan dan bukti yang cukup. Sirih berlipat datang sendiri. Sirih naik. Silap cakap kena radak. Sudah kering terjemur pula. Sirih naik. Orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda. Kalau sudah sendiri berbuat jahat jangan dibawa-bawa pula . Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. (Peribahasa lain yang sama makna: Silang berpangkal. Tiap-tiap orang akan mati apabila telah sampai ajalnya dan kalau belum ajal berpantang mati. (Bandingkan dengan: Sudah diludah dijilat kembali [= balik]). hendak minyak pula. junjungan naik. Silih berganti bagai ombak di tepi pantai. Sesudah suatu perselisihan diselesaikan. ambil isi (= buah). sudah garing kena ramas pula. Suka memuji diri sendiri. radak = tusuk dengan lembing. tak berubah (tentang perundingan). Sudah jatuh ditimpa tangga. Kehidupan yang tiada tetap. tiba-tiba mendapat bencana pula. Sudah berkata satu.

Sudah kering terjemur pula. hendak minyak pula). Pura-pura tidak tahu. b. Kerana sudah mendapat yang lebih baik. Sudah kering terjemur pula. tanduk tidak berguna lagi. sudah tahu bertanya pula. sudah garing kena ramas pula. Sudah basah kehujanan. Berturut-turut mendapat kesusahan. Lagi jatuh ditimpa tangga. yang sudah dibuang dipungut kembali. orang lain. b. yang lama atau yang kurang baik dibuang. Sudah kalah baru berkubu. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah dikecek. Memuji kembali yang sudah dicela. c. Terjatuh dihimpit janjang).Sudah dahaga sampai pula telaga kering. Sudah terantuk baru tengadah. tanduk tidak berguna lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sudah garing kena ramas pula. Terjatuh dihimpit janjang). d. sudah garing kena ramas pula. Berturut-turut mendapat kesusahan. f. Sudah kecurian baru mengunci pintu. Sudah lulus maka hendak melantai. melantai = memasang lantai. dikecong = ditipu. Sudah jatuh ditimpa tangga. f. Sudah kenyang makan kerak. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Sudah dieban. Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kalah baru berkubu. dikecong pula. Sudah banyak pengalaman. Sudah kecurian baru mengunci pintu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Terjatuh dihimpit janjang). Sudah gaharu cendana pula. b. Lagi jatuh ditimpa tangga. bunga sekaki dicampak buang. Sudah lulus maka hendak melantai. Sudah diludah dijilat kembali (= balik). c. dilempar. Kerana sudah mendapat yang lebih baik. dihela pula. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. e. dihela pula. b. c. Sudah jatuh ditimpa tangga. sudah garing kena ramas pula. c. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sudah makan bismillah. Sudah kalah baru berkubur. Sudah hamba diperhamba pula. dieban = dihempas. (Bandingkan dengan: Sudah arang-arang. Sudah jadi abu arang. Telah dapat gading bertuah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. yang lama atau yang kurang baik dibuang. Rosak sama sekali. Sudah basah kehujanan. Sudah kering terjemur pula. b. Sudah terantuk baru tengadah. dikecek = diperdayakan oleh cakap. Sudah dapat gubah dikarang. e. Lagi jatuh ditimpa tangga. terbuang tanduk kerbau mati). Sudah lulus maka hendak melantai. Sudah hamba diperhamba pula. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah dapat gading bertuah. b. d. Sudah dieban. e. Sudah basah kehujanan. Melakukan pekerjaan dengan tidak menurut aturan. b. . d. d. gubah dikarang = bunga=bunga yang dikarang. Dua kali kena tipu. Terjatuh dihimpit janjang). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah hamba diperhamba pula. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah kecurian baru mengunci pintu. Kesusahan yang tidak ada batasnya. bismillah = mulai dengan nama Allah. Teperlus maka hendak menutup lubang). Sudah basah kehujanan. Sudah kering terjemur pula. Teperlus maka hendak menutup lubang). Sudah terantuk baru tengadah. Lagi jatuh ditimpa tangga. b. Sudah dapat gading bertuah. Teperlus maka hendak menutup lubang). d. d. Sudah hamba diperhamba pula. c. e. c. d.

ditakik kena getahnya). Sudah tahu kurang baik diperbuat juga. Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. Sudah tangan bertuah. Seseorang yang bernasib baik. penyesalan yang tak berfaedah. Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. orang kaya . Sudah tidak bertenaga lagi. Sudah tidak tersudu oleh angsa. Sudu-sudu di tepi jalan (dipanjat kena durinya. Tua renta. Sudah merasa dirinya telah pintar. Sudah tahu di kain beragi. Sukar kaji pada orang alim. Sakit berat. Sudah kalah baru berkubu. Sudah terlalu hilir malam. Sudah tinggi pangkat dipermuliakan pula. Sudah tahu di tepi kain. Sudah mendengar bujukan jahat maka rosak binasalah kita. Sudah tercium baunya. Perbuatan salah yang sudah terlanjur. Sudah memakai adat. Sudah tampak kaki ular. Sudah mengilang membajak pula. Dikatakan kepada pemuda yang sudah beristeri. Sudah tujuh duduk berjanda. Sudah tinggal nadi saja. (Peribahasa lain yang sama makna: a. disinggung kena rabasnya. Sukakan kemenyan. apa saja yang dilakukan olehnya berhasil belaka. Orang yang sudah terlalu tua. Sudah tidak ada cacat-celanya lagi (pekerjaan atau perbuatan yang sempurna). Sukakan gaharu kerana baunya. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sukakan pengetahuan yang baik hendaklah disebarkan seluas-luasnya. d. beragi = berbunga. Tiada dapat ditolong lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah tahu di kain beragi). Sudah tua daripada kakak. Orang pandai-pandai memutuskan sesuatu perkara sesudah mempertimbangkannya dalam-dalam. c. menderita kesusahan yang tak habis-habis. sukar wang pada orang kaya. e. hitamlah tapak. Sudah terantuk baru tengadah. Sudah kering terjemur pula. dibakar. Kesulitan yang bertambah-tambah. apa hendak dikata lagi. Sudah mati kutu. Orang yang cerdik atau pendekar yang tak dapat dikalahkan. Tak berhenti-hentinya bekerja. baru diberikan kepada itik. Sudah panas berbaju pula. Sudah kecurian baru mengunci pintu. Sudah tahu peria pahit. mumbang ditanam tumbuh juga. Sudah merasa maka (= baru) santun. Sudah jatuh ditimpa tangga. mamak = abang atau adik lelaki ibu. Sudah seasam segaramnya. girik-girik = gobek sirih. santun = baik budi bahasa. tak dapat berbuat apa-apa lagi. sukakan guru kerana ilmunya. Sudah patah yang bertaji. Orang yang disegani sudah tidak ada. Sudah terdorong kepada kukur. Sudah tinggi dijulang pula. tercecah uban di gigi. b. Rahsia atau kejahatannya sudah mulai diketahui.Sudah masuk ke dalam mulut harimau. sudah garing kena ramas pula. tinggallah tempurung saja. Barang yang tiada berguna kepada orang kaya (besar). Sudah terpijak benang arang. tetapi mahu beristeri atau bersuami juga. barulah diberikan kepada orang miskin (hina dan sebagainya). tak dapat disesalkan lagi. sembilan beranak tiri. Sukakan kepada sesuatu itu kerana faedah yang dapat diperoleh daripadanya. rabas = air hujan yang ada pada daunnya. Kalau sudah melanggar undang-undang maka terimalah ganjarannya. sudu-sudu = tumbuhan sebangsa lidah buaya. Tingkah laku seseorang yang jahat yang sudah mulai diketahui. Sudah mengguncang (menggoncang) girikgirik. Baru ada belas kasihan sesudah menderita kesusahan. mengilang = menggilang tebu untuk diambil airnya. sudah cerdik daripada mamak. Sudah lulus maka hendak melantai).

Sumbang di mata. ikan ditebat yang diadang. Supaya tahu akan pedas lada. Tahu di angin turun naik. Wanita yang berpakaian elok. Sumbing melalui (= meluaki). Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sangatlah ganjil memandang sesuatu perkara yang dilakukan tidak dengan sewajarnya. Kerukunan hidup orang-orang yang sekaum ialah yang seiasekata. Susu di dada tak dapat dielakkan. ayam berkerat susuh. titik dan kimpal = tempa. Harap-harap percaya tidak. Suruh putih. Orang bodoh yang berlagak seperti orang pandai-pandai. Sungai tak tentu gaungnya. Tingkah laku yang tiada baik menimbulkan anggapan yang jahat. susahlah hendak dipengapakan dia. suruh makan parang puting. tidak akan pupus-pupus. Perbuatan yang sudah melampaui batas. Hendak mencelakakan orang. tiada hendak menerimanya. Tahu akan alamat tentang sesuatu peristiwa yang bakal . Syarak yang mengata. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. Sungguh berjanggut. fasik = jahat. akhirnya basi juga. tetapi kebanyakan orang memandang rencah dan menyianyiakannya. Mencari jodoh yang tidak sepadan. mengeluarkan wang kalau ternyata ada untungnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak kerja golok Keling. Sungguhpun putarwali itu raja segala penawar. Sumbing menitik. Tahan racik burung tak masuk. Malas bekerja tetapi banyak makan. hendak makan parang punting). Berhutang membayar. Sungguh bersubang tidak berdara. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Sumbang mata memandang itik bertaji. Orang muda yang cantik itu akhirnya akan tua juga. batu jadi juadah. Dengan yakin maksud tercapai. sehina-semalu. surat = kitab. orang miskin yang berbuat seperti orang kaya. Nasib yang tak dapat ditolak. (Peribahasa lain yang sama makna: Menabur bijan ke tasik). tetapi diri sendiri yang mendapat celaka. Keadaan yang melebihi kenyataan yang sebenarnya. Syak fasik. Sumur (di)tepi jalan. waktu dan tenaga dengan sia-sia. sungkal = pengunjam tenggala. Tabur bijan ke tasik. Sungguhpun segala pengajaran yang baik itu berguna. Sumur digali air terbit. (Peribahasa lain yang sama makna: Retak melampaui tara [= garis]). Syarak dan adat tidak dapat dipisahkan. Sungguh dioja. Orang yang biasa bercampur dengan orang-orang yang berakal. patah mengimpal. lain yang diperoleh. Pekerjaan yang tidak berfaedah baik dikerjakan ataupun tidak. Sumpit penuh tidak berisi. Sungguhpun batang merdeka. Sesuatu adat yang kekal. supaya tahu akan masin garam. Perempuan lacur. Tahan jerat sorong kepala.Suku tak boleh dianjak. ingat pucuk akan terempas. adat yang memaksa. Tahu di angin berkisar. salah dihukum. Membuang-buang wang. Tahan baji oleh kelidai. hitam datang. siapa haus boleh minum. Sungkal tak berbalik. tetapi buruk kelakuannya. hasil yang diperoleh dengan serta-merta. Suruh kerja golok Keling. malu tak boleh diagih. Tahu akan perubahan hati seseorang. putarwali = seruntun. kelidai = sebangsa kayu yang susah dibelah. Ajaran supaya tahu akan susah hidup. Sungguhpun lemak santan. dipegang ekor. Surat atas batu. salih = alim. (Peribahasa lain yang sama makna: Bersua baji dengan matan). Sesuatu pekerjaan hendaklah dikaji dengan masak-masak dari mula sampai ke akhirnya supaya selamat dan sempurna. Lain yang diingini. Tak tentu asal usulnya. Sungguh kawat yang dibentuk. retak melampaui tara (= garis). binasa hati. tetapi pada kebanyakan selera ia hamba segala makanan. tiada berjubah. Tabuhan meminang anak labah-labah. burung biasa makan di tangan. yakin salih. unggun padam bara.

patah galah bercemat. Tidak akan berdaya seseorang itu berbuat lebih daripada kesanggupannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Laut mana yang tak berombak. peluh diurut. Segala daya upaya akan dilakukan. asal saja ada kemahuan yang keras. Tak mara berdayung. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada beban dicari [= mencari] beban). Tak ada gading yang tak retak. Sengaja mencari perselisihan.Tahu di asin garam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga yang harum itu ada juga durinya). Orang yang tidak berilmu tidak mungkin mengajar orang lain. Tak ada elok yang tidak bercacat. c. tak ada kilat pada orang buta. Banyak pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak ada yang tak ada cacatnya. Tahu di dalam lubuk.Tak beras antah dikisik. Tak akan aib kucing biang. bumi mana yang tak ditimpa hujan). tak ada keruh yang tak jernih. b. batu digalas. d. Tak ada suatu apa pun yang sempurna semuanya. Tak akan berwap nasi dingin. hujan ditampung [= peluh diurut]. kemudian menyesalkan diri sendiri. Tak beban. Tidak ada negeri yang tidak ada perempuan jahat. tiada hilang bisanya. mengapa diratahratah? Tahu makan. Bunga yang harum itu ada juga durinya. Kias dan sindiran tidak ada ertinya bagi orang yang bodoh. Jadi pintar (berani) kerana selalu diajar (diasuh). Segala daya upaya akan dilakukan. Tak ada yang tak ada cacatnya. Tidak ada usaha yang tak dapat dikerjakan. Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain. Orang bodoh tak dapat melawan orang pandai. b. Tajam lidah manusia melebihi tuntung keris. Air yang sangat sedikit. Tak ada padi yang bernas setangkai. bergalah. Pekerjaan-pekerjaan yang besar dan sukar tak akan dapat dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Mulut manusia dapat membinasakan diri sendiri atau orang lain lebih lekas daripada senjata. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau pandai makan. sesudahnya sampai juga ke hulu). Tak ada guruh pada orang pekak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Tak air. Tak ada itik yang bertengger. (Peribahasa lain yang sama makna: Banyak makan garam). Tak ada kubangan yang tak ada kodok. . Tak akan terlawan buaya menyelam. Tak ada ribut masakan daun bergoyang. Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan. untuk menyampaikan maksudnya. Tak akan lebih jengkal daripada jari. hujan ditampung. pandai simpan). Tak ada laut yang tidak berombak. Tak ada orang. Tahu benar akan selok-belok sesuatu perkara. Tajam pisau kerana diasah. Tak ada lalat langau. b. Tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat didaki. Tak ada elok yang tidak bercacat). Tak basah parut pipit. Tak air talang dipancung. Tak ada kusut yang tak selesai. Jikalau ular menyusur akar. Sesuatu itu terjadi dengan sebab musababnya. Tak akan hilang bisa ular yang menyusur di bawah akar. tak ada kayu tangga dibelah. talang = sebangsa buluh yang banyak berisi air. Tak emas bungkal diasah. Orang yang sedang berahi akan perempuan hilang segan dan malunya. untuk menyampaikan maksudnya. hujan ditampung (= peluh diurut). Pandai menyimpan rahsia. Ular menyusur akar). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak air. tahu simpan. Segala uaha tetap ada kesukaran atau bahayanya. tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni. Tahu gadung itu mabuk. terjadi.

untuk menyampaikan maksudnya. Tak (boleh) tanduk telinga dipulas. Sangat sombong. hujan ditampung [= peluh diurut]. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan pisang . (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada dapat dibaiki. tak ada kayu tangga dibelah. Tak emas bungkal diasah. Takkan bernanah sebelum bengkak. Segala daya upaya akan dilakukan. hujan ditampung. akan kelihatan juga perangai dan kelakuannya yang baik. Tak boleh bertemu roma. hujan ditampung [= peluh diurut]. Tidak ada maksud yang tersembunyi. orang yang kuat dapat dialahkan. Takkan cempedak berbau nangka. dipikat = dijebak. dikisik = ditumbuk perlahan-lahan. peluh diurut. hendaklah dengan cara yang lemah lembut. Berbuat sesuatu sebelum sampai waktunya. Tak berkain sehelai benang. sesudahnya sampai juga ke hulu). Tak air talang dipancung. Tak air.Tak beras antah dikisik. Hidup melarat. hujan ditampung. Asal dapat membalas dendam. c. Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhatihati. kerana menyelamatkan diri ataupun menyampaikan maksud yang baik. d. mengingsutingsut (engsot-engsot) sampai juga. kampas = sejenis pohon kayu yang besar dan keras. masih tetap seperti yang lama juga. Tak hujan lagi lecah. Sedangkan pekerjaan yang senang lagi tidak sanggup dikerjakan. Tak berkelipat perut. c. Tak air. Orang yang kecil tetapi pintar tidak takut akan lawan yang besar. peluh diurut. Melakukan pekerjaan yang mustahil. Suka berselisih dan bertengkar. untuk menyampaikan maksudnya. Tak mara berdayung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak berberas akan ditanak. Tak hilang cahaya manikam. Tak beras antah dikisik. Tidak mungkin dihukum kalau belum melakukan kesalahan. tak ada kayu tangga dibelah. b. b. Jika tidak dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan besar sekali gus maka kerjakanlah dengan perlahan-lahan. Dengan muslihat. bergalah. Tak mara berdayung. Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui. Takkan ada katak beranakkan ular. bergalah. Tak dan gesek biola hendak menari dulu. jangan dipecahkan. jangan pula dipecahkan). inikan pula hujan. Hendaklah diselidiki sesuatu perkara itu dengan saksama lebih dulu sebelum mempercayai percakapan orang. apa saja dilakukan. Sesuatu rahsia itu jika tidak mungkin didapat dengan kekerasan. patah galah bercemat. Tiada hina atau cela mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dipandang rendah. Takkan boleh bersiul sambil meminum air. tak dan = tak sempat. Tak berubah-ubah. Tak (ber)pucuk di atas enau. d. Orang yang pengecut takkan menjadi orang yang berani. Tak emas bungkal diasah. sesudahnya sampai juga ke hulu). Takkan bongkok sebab menyuruk. Segala daya upaya akan dilakukan. Tak tahu menyimpan rahsia. oleh jatuh ke limbahan sekalipun. apatah pula pekerjaan yang susah. Tak dahaga si penunggu telaga. didamak = disumpit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak gerun beliung memandang kampas besar tersergam tinggi. patah galah bercemat. tak berorang di balik aku. memandang rendah kepada orang lain. dipikat. Tak dapat didamak. Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat. Tidak ada kepandaian yang akan dipertunjukkan. Tak berudang di balik batu. Kalau berhampiran dengan orang besar-besar atau orang berilmu maka sedikit banyaknya akan mendapat pertolongan atau pengetahuan. Tak dapat melangkah batang. Tak boleh dibaiki. Tak dapat berjalan tegak. Tak berasak lenggang dari ketiak. menyusup ke bawahnya lepas jugalah. Orang yang baik-baik itu biar miskin sekalipun. Tak air talang dipancung.

Kasih kepada anak sendiri tak sama dengan kasih kepada anak saudara. untuk menyampaikan maksudnya. Sesuatu yang sudah pasti. Lain yang ditanya lain yang dijawab. Tak payah basuh kaki tangan. (Bandingkan dengan: Saya getah daun. patah galah bercemat. Tak sungguh getah daun. hilang kabut tampaklah dia. Takkan serik luka dimakan tajak. emas pembawa = harta pemberian. si pungguk menjadi lang. berbuah dua kali). Tak lang. Tak lekang oleh panas. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya). Tak(kan) sebab ayam seekor mengetahui hari siang. dia getah batang). Adat yang mutlak tidak akan berubah oleh faham (fikiran. serik = jera. Tak sungguh seluang melaut. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. Tak keruh laut oleh ikan. Tak kaya oleh emas pembawa. Tak mudah dihasut atau dipuji. b. Hanya mahu hasilnya saja. bercemat = menarik perahu dengan tali yang diikatkan kepada perahu itu. Marah bapa kepada anaknya. sesuatu yang tetap utuh. sesuatu yang tetap utuh. (Bandingkan dengan: Kuning oleh kunyit. terlebih baik daripada kaum kerabat yang lain. koyak kain mahu juga. aturan dan sebagainya) yang baru. Tidak betah merantau. tak lapuk oleh hujan. segala apa pun diperbuat untuk mengatasinya. (Bandingkan dengan: Tinggilah pohon kenduduk di tengah padang). Tak air talang dipancung. Takkan lari gunung dikejar. hujan ditampung. tak gadis oleh kain berselang. keras hati. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jangan mengharapkan sangat kepada bantuan orang. esok lusa ke bendang juga. hitam oleh arang). Tak kuning oleh kunyit. akhirnya balik semula ke kampungnya. Adat yang tidak berubah. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik basuh kaki saja). peluh diurut. tetapi tidak mahu mengorbankan diri. hujan ditampung [= peluh diurut]. c.Takkan harimau makan anaknya. Segala daya upaya akan dilakukan. si bodoh mengaku dirinya pandai. d. Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhatihati. di mana surut senantiasa. tak putih oleh kapur. Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan pekerjaannya. Perkataan orang besar-besar lebih dipercayai oleh orang atasan daripada perkataan rakyat biasa. akhirnya balik . Takkan lebih pucuk daripada pelepah rapat ke batang. Takkan pisang berbuah dua kali. Tak mahu koyak kulit. Sejahat-jahat saudara kandung sendiri. tidak akan sampai membunuh. Hanya mahu berkorban dengan harta benda saja. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang banyak itu tidak akan terganggu kalau hanya seorang saja yang tidak suka. Hendaklah berusaha sendiri untuk mencapai kemuliaan dalam hidup. Kesukaran tidak pernah menghalangi orang untuk berusaha mencari nafkah hidupnya. kata belalang: akulah 'lang!). Hidup di dunia adakalanya senang dan adakalanya susah. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat). tetapi enggan berusaha. Tak pernah masuk gelanggang bergung. Tak air. (Peribahasa lain yang sama makna: Di tempat tiada 'lang. Tak kena tepuk dengan tarinya. tak lekang di panas. Tak mara berdayung. Takkan pasang selalu. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak lapuk di hujan. yang sebenarnya getah batang juga. bergalah. Tak kelih mahu tengok. Tercengang-cengang. Tak emas bungkal diasah. Di tempat yang tiada orang pandai. Takkan rintang rusa oleh tanduknya. tak runtuh gunung oleh kabut. Dalam keadaan yang serba sukar. Tak beras antah dikisik. tak ada kayu tangga dibelah). Adat yang tidak berubah. sesudahnya sampai juga ke hulu. Tak kayu jenjang dikeping. Tak sama getah daun dengan getah batang. tak lekang di panas). Tak lapuk di hujan.

Orang yang sudah tahu tak perlu diajar. lalu menderita kerugian banyak. terpeluk ke bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Dari lecah. Takut titik lalu tumpah. Takut akan lumpur. lalu takut pula kepada keluarganya. digerek tikus apa gunanya. Tak usah diajar anak buaya berenang. c. Tak tahu akan siput empuk. Tak tentu hilir mudiknya. Bermuka dua. Takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tak usah bimbang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tali di dalam bungkusan. Orang mengatakan tentang sesuatu perkara itu tentulah ada sebabnya. Orang yang terlalu bodoh. tak mudah berganjak walaupun diugut. Takut akan hantu. bila suka boleh digunakan. Takut akan mayat terpeluk bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: Takut akan hantu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. lari ke duri. lari ke pandam. lari ke pandam). keuntungan yang besar dilepaskan. terkejut pada bengkarung. pandan disalahkan. Belum ada keputusannya. Takut akan mayat terpeluk bangkai. Kerana takutkan rugi sedikit. Tak usah itik diajar berenang. Takut titik lalu tumpah). Takutkan bayang-bayangnya sendiri. munafik. Orang yang sudah tahu tak perlu diajar. pandam = pekuburan. Takut akan mayat terpeluk bangkai. Takut akan hantu. Takut mengikut jalan tak beretas. Gadis dalam pingitan. Menyelesaikan sesuatu perkara (sengketa) hendaklah dengan . Takut di hantu. Takut di hantu. Kerana takut kepada orang yang berkuasa. lalu menderita kerugian banyak. lalu menderita kerugian banyak. Tidak mahu mengaku kebodohan diri sendiri. Tak tentu kepala ekornya. lari ke pandam. Tak keruan hujung pangkalnya. Takut akan hantu. mendua hati. jatuh dalam kesukaran yang lebih besar. c. Kerana takutkan rugi sedikit. kaitan jangan serkah. Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil. (Bandingkan dengan: Takut akan bayang-bayang). Tak usah hinggut. (Bandingkan dengan: Tidak mengetahui hulu hilirnya). Seperti yu kiakia: kepala yu ekor pari). maksudnya tidak jelas. Kerana takutkan rugi sedikit. b. Takut akan bayang-bayang. b. gula di dalam mulut. Takut akan mayat terpeluk bangkai. Tak tahu menganyam. Takut di hantu. Takut titik lalu tumpah). Takutkan tuma dibuangkan kain. Pendirian yang kukuh. b. bila hendak telan. tak sungguh orang tak kata. Takut melakukan pekerjaan yang belum pernah diperbuat orang. seluang = sebangsa ikan air tawar. lari ke duri). (Bandingkan dengan: Takutkan bayang-bayangnya sendiri). Tak tahu dibungkuk (dibongkok) tidur. tiada tercabut. Takut pada ular. Tak tumbuh tak melata. Takutkan bahaya yang kecil. Tak tahu membalas guna. Kerana takutkan rugi sedikit. c. tak berterima kasih kepada kebaikan orang. Menderita sakit payah. Seperti sekelat muka dua. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri. Tak tahu akan kain lagi. Tali jangan putus. telah melakukan perbuatan sumbang dengan diam-diam. Talam dua muka.ke tepi juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Buruk muka cermin dibelah). Melupai budi baik orang. lalu menderita kerugian banyak. terpeluk ke bangkai. Rasa takut kerana perbuatannya yang salah. b. Barang yang sudah ada di dalam tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak diajar anak buaya berenang). terpeluk ke bangkai). telan. lari ke pandam.

kerana orang yang menjaganya sudah tidak ada lagi. kayu bengkok titian kera. Tanam lalang tak akan tumbuh padi. pasu mendapat santannya. Pertalian keluarga kerana perhubungan perkahwinan. Tanah lembab (= lembah) kandungan air. Taruh beras dalam padi. tumbuh nangka. Tanam cempedak. Tangguk rapat. Orang lain yang bersusah payah. luka tangan kanan oleh tangan kiri. Tarik muka dua belas. Jangan terlalu percaya kepada sahabat. segala-galanya baik. bahu memikul. Kecewa. Tampak duri takkan mengait. ranggas = ranting kayu mati. sangkutan tergantung tidak rekah. (Bandingkan dengan: a. Tangan penat memerah. Tanam tiada berbenih. kejahatan pula balasnya. Suami isteri yang kekal sampai tua. Tangguk lerak dengan bingkainya. Kejahatan yang diperbuat. Tali terentang tidak putus. Tangguk kedap orang Kelang. rasa kendur ditegangkan). lurah tak berbatu. Mendapat kerugian kerana perbuatan anggota keluarga yang tidak bertanggungjawab. Tangan yang celaka kerja jatuh. kerana tidak ada kaum kerabatnya yang disegani orang. Yang bersalahlah yang menerima hukuman. tumbuh tiada bermata. kerap kali sahabat pula yang mencelakakan kita. Perolehan yang tidak mencukupi menyebabkan berbuat kerjakerja yang terhina. Gerak tangan yang cepat. Tanduk di kepala tak dapat digelengkan. Terlalu kikir. Anak yang dilahirkan di luar nikah. Bersatu teguh. Suami pandai mencari wang. bercerai runtuh. Tangan mencencang (= memetik. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. tak suang-suang = tak mudah. Tarik puntung padamlah bara. Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apaapa kerana bodoh atau penakut. Seseorang yang diperlakukan dengan sekehendak hati. Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. sehingga kedua-dua belah pihak berpuas hati. Berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi. Anak muda yang berbuat sekehendak hatinya. kedap = rapat. Tambah air. Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Tampak ranggas takkan meleting). orang lain yang merasa nikmatnya. Tangan kanan jangan percaya tangan kiri. Taruh air di atas daun keladi. Tampak ranggas takkan meleting. loba dapat kebiasaan. menetak).Tali putus keluan putus. tepung jangan terserak. Tampan sudah. Sudah tidak ada cacat celanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Tampak duri takkan mengait). tambah sagu. Mempercayakan rahsia kepada orang yang bodoh atau pengecut. Bertambah kerja bertambah pula upahnya. Nasib yang malang. Tangan bagai lipas kudung. Tidak dapat menghindarkan diri daripada tugas kewajipan (pekerjaan) yang sudah ditentukan. Tanam padi tumbuh lalang. isterinya pemboros. tak suang-suang putus. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada beras. seadil-adilnya. lerak = rosak berceraiberai. ayam ditambat disambar elang. Tali yang tiga lembar itu. Tiap-tiap suatu sebab itu akan diikuti oleh sebab yang lain. Tamak hilang malu. Tampak ijuk tak bersagar. Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apaapa kerana bodoh atau penakut. . taruh dalam padi). langgam terbawa. keruntung bobos.

Perempuan yang membawa untung dan bahagia kepada suaminya.Tatang di anak lidah. Tebu setuntung jadi separak. (Bandingkan dengan: Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah. Menyelesaikan sesuatu perselisihan. duduk serupa-rupa. yang lama atau yang kurang baik dibuang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Merosakkan kaum kerabat kerana perbuatan yang tidak baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah jauh maka dipanggil). sikap yang adil. setuntung = sepotong kecil. Tegak berpaling. bunga sekaki dicampak buang). dipeda = diasinkan. Perselisihan yang hebat. hendaklah dinantikan waktu kedua-dua belah pihak sudah reda kemarahannya. Orang yang sungguh-sungguh baik tidak akan berkelakuan jahat. Telah meninggal orang yang berkuasa. Telah menggoncang girik. Tua renta. kendur tidak. Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa. celaka kuda). Tegak lurus. duduk berkisar. Telah ke tengah makan api. tanduk tidak berguna lagi. Telah mati yang bergading. Kalah berjudi. Tebu ditanam takkan peria yang tumbuh. Tebu takkan pahit rasanya. Tebu seruas berulat pula. b. Kemakmuran habis orang-orang dagang pun pulanglah ke negeri masing-masing. buruk pula perangainya. Sama setaraf (tentang derajat (darjat) dan sebagainya). Kerana sudah mendapat yang lebih baik. Tegang tidak. Telaga kering hilanglah timba. Berbuat baik. Janji yang tidak ditepati. Tegang berjela-jela. Berhemat cermatlah dalam semua perkara. Sudah dapat gubah dikarang. Tindakan yang sudah terlambat. Setelah pekerjaan selesai baru teringat bagaimana yang baik untuk mengerjakannya. Telaga di bawah gunung. Telah dijual maka dibeli. Telah berasap hidungnya. Banyak pengalaman. Orang yang sedang sakit payah. roman = rupa. terbuang tanduk kerbau mati. tentu kebaikan juga yang dibalas. tetapi tidak senonoh kelakuannya. Pemerintahan yang baik ialah di dalam keras ada lunaknya dan di dalam lunak ada kerasnya. Pemberian yang sedikit kepada orang yang kaya tentu tiada terasa olehnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah busuk maka dipeda). Telah habis maka dimakan. Telah berbau bagai embacang. peria pada teman. Telah meraba-raba tepi kain. Anak gadis seorang. Telah dapat gading bertuah. kendur berdentingdenting. . Anak hanya seorang. Orang yang tidak tahu malu. Telah jauh maka dipanggil. perkara yang sudah jelas. Tebal kulit muka. (Bandingkan dengan: Tuah anjing. Tegak sama tinggi. Perempuan yang mencari lelaki. Telah menyelam lautan yang dalam-dalam. fikirkan dulu masakmasak buruk baiknya. Terlalu kasih akan anak isterinya. Tindakan yang sudah terlambat. dibenci oleh yang lain. Tegang dinanti kendur. duduk sama rendah. Binasa sama sekali (tak dapat ditolong lagi). Sudah dapat gading bertuah. Tegak sebagai alif. Tegak seroman-roman. Telaga mencari timba. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Kelihatannya seperti orang pandai. Tegak pada yang datar. Telah jadi indarus. Tebu pada awak. keras dinanti lunak. Tebu masuk di mulut gajah. Rahsia yang sudah diketahui orang. Sudah mendapat kesenangan setelah lama menderita. payah akan keluar). setelah kahwin beranak banyak pula. Tebas buluh serumpun. Telah lulus maka diselam. Tebu setuntung masuk geraham gajah. Berani kerana benar. Disukai oleh seorang. Telah busuk maka dipeda.

Telentang sama menadah embun. ada tujuan dan maksudnya. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri. Orang yang berilmu tidak suka bermegah-megahkan dirinya. Tentang mata dengan mata. pasang subang di kaki. Asal menerka atau meramalkan saja. Telur di hujung tanduk. Teluknya dalam. Sudah habis kesabarannya. tetapi di dalam hatinya jahat. Tempayan yang penuh itu tidak berkocak airnya. pamur = baja putih. c. Tempayan tertiarap di air. Sokong membawa rebah. Telinga bagai telinga rawah. Telunjuk mencocok (= merosok. Telur hari ini. itulah yang kerap dipulas. Lurus basai piarit. Orang yang pemurah kerap kali menjadi tempat tumpuan orang meminjam. Hujung lurus. pecah satu pecah semua. pulas = pilin. baik dibalas dengan baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Tertungkup sama termakan tanah. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. lebih baik daripada anak ayam besok. Sudah lulus maka hendak melantai. menikam) mata. Tepuk berbalas. tertiarap bersama memakan pasir. serba sulit. Jangan berbuat angkara di tempat mencari makan atau di tempat menumpang. orang yang penurut selalu menjadi kudakuda orang yang kuat dan berkuasa. jangan sampai landak ditendang! Tentang lubuk lepas tuba. tujuan yang bermaksud. Tembak yang beralamat. Berjalan melonjak-lonjak kerana suka atau sombong. alang berjawab. Sudah kalah baru berkubu. pecah satu pecah keduanya). Kelihatannya baik. Baik orang mahupun barang mempunyai tanda-tanda atau sifat-sifatnya yang menunjukkan baik atau buruknya. Tempat makan jangan diberaki. Lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman. c. kelingking berkait. Tidak pada tempat yang selayaknya. Baru hendak merasa senang. Kemahuan atau pertanyaan hendaklah tepat pada waktu dan tempatnya. d. manikam menunjukkan cahaya. Telinga yang lembut. c. Dalam keadaan bahaya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. dek sepuntung duri di tapak kakinya. Berhadap-hadapan. Tembaga menunjukkan senam. Tongkat membawa rebah). pangkal berkait). Telur mengatakan lepang tak pandai duduk. Telinga rabit dipasangi subang. tiba-tiba datang pula kesusahan lain. Telunjuk lurus. Teperlus maka hendak menutup lubang. Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. b. Tidak mudah dialahkan. Tengah makan putus suap. Tengok jenguk pandang-pandang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tenung-tenung Pak Belalang. Bersatu hati. akhirnya jadi tertawaan orang ramai. Pancing makan umpan. Telinga rabit. tentang ikan akan mati. Pendapatan hari ini lebih baik daripada pendapatan besok. Jahat dibalas dengan jahat. Telinga terbakar muka menyala. Orang yang tak dapat diberi nasihat. pangkal berkait. b. Sudah terantuk baru tengadah). keris menunjukkan pamur. Ujung [hujung] lurus. Teleng bagi cupak hanyut. Segala sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan. rantaunya sakti. Telur sesangkak. Tempang gajah berjalan. Jangan mudah menghina atau merendahkan orang kecil kerana ada waktunya ia akan melawan atau melebihi kita. Tidak mengendahkan nasihat atau tegur ajar orang. Pagar makan padi [= tanaman]. tertelentang sama terminum air). (Peribahasa lain yang sama makna: Menyukat penuh sudah). Bencana kecil yang didiamkan dapat menyebabkan kesusahan yang besar. Dikhianati oleh orang kepercayaan sendiri. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Sudah kecurian baru mengunci pintu.Telah penuh sebagai bersukat. . Sesuatu hal yang tidak patut dipatutkan. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti telur dua sebandung. besi menunjukkan karat.

Tercabut lidah mati. Terbit air kerana dipercik. ruparupanya tidak. Tepuk nyamuk menjadi daki. Sesuatu pekerjaan yang akan kita lakukan hendaklah difikirkan baik-baik menurut keyakinan kita sendiri. andilau = sama dengan puar tetapi lebih besar. hati palingan Tuhan. Neraca palingan Allah. Putus harapan kerana kehilangan tempat bergantung. Rosak anak muda kerana melihat perempuan muda yang elok. Terban bumi tempat berpijak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bergerak andilau. gubal = kayu yang lunak. Terbalik kalang. terbit minyak kerana dikempa. Membeli barang yang buruk dengan harga mahal. Hinggap mencengkam [dahan]. Diberi sedikit hendak banyak. Tidak banyak memilih. Penduduk peribumi akan tetap tinggal di negerinya. Neraca palingan bungkal. Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. Tak ada gunanya mengajar orang yang keras kepala. Belum ada sesuatu ketentuan (tentang perundingan). Terapung sama hanyut. Kepada orang yang banyak bercakap tidak boleh dipercayakan sesuatu rahsia. Kehidupan yang miskin.Tepuk dada tanya selera. antara kulit dengan teras. Pendapat yang berlawanan. Tertegun kehairanan. Terambau kerbau kerana rumput muda. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak pinang dianduh. orang yang baik budi bahasanya akan dimuliakan walaupun tidak berharta. . Teras terunjam. Tercocok hidung. (Bandingkan dengan: a. Baru mulai mengerti sesuatu. berinsang ikan. hati palingan Tuhan). Cinta kasih yang tidak berbalas. Kesusahan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tercencang puar. kuihnya pun ia mahu. Teranggit-anggit seperti rumput di pintu. Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan kenalan tempat menumpangkan diri. terbakar hati siapa tahu. mata palingan setan. Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. Tak akan mendapat nama baik kalau melawan orang yang lemah. Terbang burung. Datang tampak muka. terpancut keluar hati. Terang-terang daun kacang. terbang menumpu [dahan]). Terbuka mulut. Datang nampak muka. Jika orang dihinakan atau mendapat bencana. Terbang bertumpu. Tercacak bagai lembing tergadai. pekerjaan yang lancar. sedangkan orang-orang asing akan meninggalkannya. b. terendam tak basah. sehidup semati. Terapung tak hanyut. gubal melayang. b. Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang kabus. Teralang-alang (= terguling-guling) bagai sampah dalam mata. Terbulang ayam betina. sebab ia tetap juga dengan kejahatannya. diam termenung. keluarga atau kaumnya akan merasa tersinggung atau merasa gusar juga. putus tali dia berdiri). (Peribahasa lain yang sama makna: Menepak nyamuk menjadi daki). Terajar pada banteng pincang. teduh hujan). Tiada berguna mempercakapkan orang yang jahat. Terang kabut. Tepungnya ia mahu. Orang yang disangka berani (pandai dan sebagainya). terendam sama basah (= lulus sama terbenam). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pertemuan yang sangat mesra. Tepung kena ragi. hinggap mencengkam. teduh hujan. Persahabatan yang setia. Teraju palingan angin. pergi nampak belakang. tertipu. pulang tampak punggung). Terbakar kampung kelihatan asap. Kemusykilan yang tak dapat dilahirkan (selalu teringat dan terasa dalam hati). Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bertepuk sebelah tangan).

. Kerana terlalu diperbagus. Terlampau duka terurah buntil. Terkena buku buluh. Terkilap-kilap bagai katak disemburi. terasa di hati. akhirnya mendapat sesuatu yang buruk. terlanggar kena rabasnya. mentah. tidak ada daya upaya lagi. waktu rugi marah-marah. d. Terimpit (terhimpit) hendak di atas. terlampau suka terurah rahsia. Sudah tidak berkuasa lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sangat pandai dan awas dalam menangkap perkataan orang. Kehidupan yang melarat dan miskin. Berturut-turut mendapat kesusahan. akhirnya menjadi buruk. mati segan hidup tak mahu. Terikat kaki tangan. urai. Terkilat ikan dalam air.Terdorong gajah kerana besarnya. Apa-apa yang hendak disuruhkan kepada orang lain. tersuruh pada orang yang akan pergi. tidak dapat orang kecil bersalah sedikit kepadanya. Terjual terbeli. Terjerit-jerit bagai babi kena sembelih. harimau terlompat kerana belangnya. masam. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah terdorong kerana gadingnya. Menyuruh seseorang mengerjakan pekerjaan yang disukainya. Terjatuh dihimpit janjang. Terkesut-kesut bagai anak tidak diakui. e. (Bandingkan dengan: Sudu-sudu di tepi jalan [dipanjat kena durinya. Sudah basah kehujanan. sebab ketakutan. Hidup melarat di negeri orang. sesuatu yang terasa dalam hati. Terentak ruas ke buku. Menepi-nepi kerana hendak lari. Orang yang sangat manja kepada majikannya. Tergigit lidah. Menjerit ketakutan. disinggung kena rabasnya. Terkena pada ikan bersorak. Orang yang diam saja dalam sesuatu perbincangan. janji wajib ditepati. suka. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah hati-hati. Sudah kering terjemur pula. terkesut-kesut = susah dan ketakutan. Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya. sudah garing kena ramas pula). Terendam sama basah. masam). Tergising-gising seperti anak tiada diakui. Terkalang di mata. Terlalu (= terlampau) cepat jadi lambat. mahu melepaskan diri daripada kerugian. Lagi jatuh ditimpa tangga. Tergerenyeng-gerenyeng bagai anjing disua antan. Ada sesuatu yang akan dikemukakan. Sudah hamba diperhamba pula. kadang (= mengadang) mengeringkan air nasi. Tidak mahu bertanggungjawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. telah lama sakit. urah = bongkar. Terdorong kaki badan merasa. terkena pada batang. tidak mengendahkan celaan orang. Sudah jatuh ditimpa tangga. Terimbau pada orang yang akan datang. Terjerit-jerit seperti kucing biang. Tidak tahu malu. Tergopoh-gopoh dengan tidak keruan. terkurung hendak di luar. (aku) sudah tahu jantan betina. b. ditakik kena getahnya]). buntil = kantung daripada kain. terhengit-hengit = merana. c. terdorong lidah emas padahnya. Kemalu-maluan. Sangat karib. Pekerjaan yang tergesa-gesa sering kali tidak selamat. hendaknya dapat pula dilakukan sendiri. terampai sama kering. Terhengit-hengit bagai rumput di tengah jalan. Hendaklah bersikap sederhana dan hati-hati dalam segala hal (baik waktu duka mahupun waktu suka). Ketika untung bersuka-ria. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan. Mendapat bahaya yang tidak pada tempatnya. Orang yang berkuasa dan zalim. Terkejar-kejar bagai kucing jatuh anak. Hilang akal. Perempuan yang bercakap-cakap terlalu keras. Terlampau dikadang. (Bandingkan dengan: Seperti kucing keguguran anak). Terkatung-katung macam biduk patah kemudi. Kerana terlalu memilih-milih. tersaukkan batang. Tergeser kena miangnya. Tergolek di nan datar.

kurus. baiklah akibatnya. Sangat gelisah. Terlepas daripada rahang harimau. terpeluk anjing kurap). (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai tidur di atas miang). Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia. Terikat oleh adat. sebab kalau sudah terlanjur tak dapat ditarik kembali. tertangguk pada ular dikeruntungkan juga. Terseberang pada air besar. terlangsung cakap tak boleh balik. Tersenget-senget bagai katung di bawah reba. Terloncat-loncat bagai ulat pinang. Perempuan yang bernasib malang. Hendak harum terlalu hangit. Kecewa dalam suatu cita-cita atau pekerjaan. terlampau cerdik terkedik. Berbuat jahat. Terpecah peluh di muka. Terselamat daripada bahaya besar. Ternanti-nanti bagai berlakikan raja. tersaukkan batang. Ketika untung bersuka-ria. keruntung = keranjang untuk menyimpan ikan. parak berpagar. masam. Terkena tipu muslihat. Ternak bergembala. Tertanam di biji hampa. Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang. Suami yang selalu menurut kata isterinya. terseberang = dapat menyeberang. (Peribahasa lain yang sama makna: Terlepas daripada babi gemuk. Perempuan yang bernasib malang. Perbuatan baik. Lekas merasa hati.Terlampau lurus. terserak mengampungkan. Terpegang di abu hangat. Sangat malu. Sangat kesal hati kerana tertipu. Termakan (di)cirit berendang. Terpaut bertali. (Peribahasa lain yang sama makna: Terkena pada ikan bersorak. kecewa. Hidup melarat tanpa tempat perlindungan. kedik = lentuk ke belakang. hitam tapak. Terlepas dari mulut buaya. cirit = ampas. terpijak di tanah arang. datang ketakutan yang lain pula. Terlayang-layang bagai bulu sehelai. suka. masuk ke mulut harimau. Usaha yang sia-sia. . Terlindung oleh sanggul. terkena pada batang. b. termasuk ke dalam rahang buaya. hitam tapak. lebih-lebih lagi anak gadis. masuk ke dalam kemalangan yang lebih besar lagi. Terlampau panggang jadi hangus. Terpasang jerat halus. bercerai daripada suami hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang miskin. waktu rugi marah-marah. Tidak tepat dengan dugaan semula. Habis akal bicara sehingga tidak ada daya upaya lagi. terpeluk anjing kurap. mencampuri sesuatu yang menyusahkan saja. Di bawah kuasa isteri. Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan mengumpulkan mereka yang bercerai-berai. lepas daripada suatu ketakutan. putih tapak. Sebelum mengeluarkan perkataan hendaklah difikirkan lebih dulu. jahat balasannya. Terpijak di tanah kapur. Terpelanting memilihi. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang). Hendaklah pandai membawa diri dalam pergaulan. jahatlah akibatnya. Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia. Tersabung akan induk ayam (= akan itik). Tertangguk pada ikan dikeruntungkan. katung = sebangsa penyu. Tersinggung lebih bak kena. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. Termakan di sadah. Harta milik harus dijaga. Terpijak bara hangat. masam). Termasuk ke dalam belukar onak. Sangat gelisah. Buruk atau baik diterima saja setelah dimuafakati beramairamai. Tersaukkan ikan. Tersesak (= terdesak) padang ke rimba (= ke tebing). tersendeng = tersenget-senget. Terpijak benang arang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. perbuatan jahat. Hendak masak langsung hangus). Terlibat dalam kesukaran dan tidak dapat melepaskan diri. Terhindar daripada suatu kemalangan. tertambang berlantak. bercerai daripada suami hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang miskin. Berhajat kepada orang yang tidak berkehendak kepadanya. Terlangsung perahu boleh balik. Terlepas daripada babi gemuk. reba = ranting daripada dahan kering yang bertompok-tompok bekas ditebas.

jika senantiasa berhujan sekalipun. Tertelentang berisi air. Ikan kalang = keli atau ikan lele. Tertukik jejak mendaki. Ahli waris yang bersenang hati dalam masa berkabung kerana akan mendapat harta pusaka. Tertumbuk biduk dikelokkan. terbenam diselam. Kaum kerabat yang telah jauh tidaklah berapa kuat pada tuntutan hak waris. Tertumpang di biduk tiris. Tertawa dalam perkabungan. Apabila seseorang mendapat kecelakaan. kaya dan sebagainya). Tidak ada perselisihan yang tak dapat diselesaikan. tertarung hati susah ubatnya. Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. Tertarung kaki boleh diinai. Tiada dibawa orang sehilir semudik. Tabiat manusia tidak pernah puas dengan nikmat yang diperolehnya. . (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada berorang di air). Ikut serta dalam usaha yang merugikan atau ikut jalan yang sesat. Tertimbun dikais. Tiada beban dicari (= mencari) beban. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan rintang rusa oleh tanduknya). hendaklah berusaha dengan saksama untuk mengatasinya. Tiada dapat dua keris di dalam satu sarung. lobak buah berlindung. Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak. tersendorong = tergelincir ke muka. Tersisih daripada pergaulan.Tertangkap di ikan kalang. Tidak akan licin katak puru. tertelentang sama terminum air. batu digalas). Tiada punya apa-apa lagi. betapa pun diberi perhiasan. Terung buah bergantung. tertukik = tertakik. Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan pekerjaannya. Janganlah bebas menceritakan rahsia diri sendiri kepada orang. Tiada lukah yang kenyang oleh air. memeriksa sesuatu dengan teliti. Tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya. Tiada elok yang tak buruk. Tiada berbau telunjuk saya. Tiada buruk yang tak elok. Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain. Hati yang tersinggung kerana perkataan yang tajam susah mengubatinya. tidak ada daya upaya. Cerita atau perkhabaran yang tidak dapat dipercayai. Tiada hilang martabat seorang yang mulia kerana merendahkan diri. tentu kaum keluarganya akan ikut menolong. Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak. Tiada hilang bisa ular dek menyusur akar. Tiada berorang di air. tertiarap berisi tanah. Orang yang memang hodoh. Tertungging bagai kodok dalam lubang. Berlawan atau bersaingan dengan orang yang lebih berani (pandai. Tertungkup sama termakan tanah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak beban. Ada orang yang menampakkan kekayaannya dan ada pula orang yang menyembunyikannya. Pekerjaan atau rundingan yang lekas selesai. tersendorong jejak menurun. tertumbuk kata difikiri. Tiada berorang di rumah. kerana selama baik mesti akan datang waktu bermusuhan. Terlalu miskin. Tertumpang di biduk hilir. Kalau bertemu jalan buntu atau kesukaran dalam sesuatu perundingan. namun tiada juga akan menjadi elok. Menolong seseorang dalam kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Telentang sama tertiarap bersama memakan pasir). Tiada biduk karam sebelah. Tiada mungkin seorang perempuan bersuami sampai dua orang dalam satu waktu. Orang miskin yang jatuh dalam kesusahan. Tiada berbulu lagi.

Tiada terkajang batu di pulau. Tidak ada pendekar yang tak bulus. Tidak berpindah-pindah. Tidak ada orang menggaruk keluar badan. Aib sanak saudara kita tentu kita ikut memikulnya. Biasanya kalau ada perselisihan orang berpihak pada kaum keluarganya (partinya dan sebagainya). tetap di situ-situ juga. Tiap gila tiap berkongkong. Tiada terempang peluru oleh lalang. Tiada patah yang tak tempang. Hendak meniru-niru orang besar-besar atau orang kaya-kaya. tidak berdaya. Tidak bernasi di balik kerak. Selalu sibuk bekerja. Kalau tiada yang baik. Meskipun telah berdamai tetapi masih belum baik juga pada hatinya. Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki. Tidak berperut lipat. dikatakan lantai jungkang-jungkit. Tiada terjilat oleh anjing. Menyusahkan diri sendiri. Tidak habis-habis disebut. Tiada terbawa sekam segantang. Sangat lemah. Tak tahu menganyam. akhirnya diri sendiri yang binasa. sudah kena benar. Dua orang yang amat berkasih-kasihan yang tak dapat . berengsot = berpindah perlahanlahan. Perbuatan yang sangat tercela. Tiada tahu antah terkunyah. Tiada terlerai kerbau berlaga dengan janjang. Tidak berluluk mengambil cekarau. jeriau = kayu yang dipasang melintang pada kasau. sudah diperlihatkan dan sebagainya). Tiba di rusuk menjeriau. tiap kali perkara dimajukan tiap kali dibayar wang mejanya. (Bandingkan dengan: Ada nasi [= bernasi] di balik kerak). takkan dapat dipikul oleh orang lain. tiap mandi tiap bergosok. Tiada tahu menari. Meskipun pandai ada kalanya salah (keliru) juga. Tiada takut akan antah. tak ada juara yang tak kalah. Tidak dapat menolong famili yang susah kerana diri sendiri tidak kecukupan. Tidak takut kepada siapa jua pun. b. kongkong = kayu belenggu orang gila. maka yang kurang baik pun boleh juga. tiba di mata dipicingkan. Mendapat untung tidak dengan bersusah payah. Tidak perlu ribut-ribu tentang kerja yang tak penting. Tidak berasak tunas dari tunggul. Tiada rotan. Tidak dapat menceraikan orang yang sedang berkasih sayang. Tidak ada orang yang tak suka dihormati. Tiada terlayan kehendak orang ramai. Tidak ada yang ketinggalan (sudah selesai. Tidak berengsot dari bibir. (Peribahasa lain yang sama makna: a. akar pun berguna (= jadi). Tiang pandak hendak menyamai tiang panjang. tiba di dada dibusungkan. asai = binatang kecil yang memakan kayu. Sihat dan kuat meskipun usianya telah lanjut. Kurang pertimbangan atau kurang fikiran. Pekerjaan yang jahat itu lambat-laun akan diketahui orang juga. Tiada raja menolak sembah. Tidak berat diampu. Orang yang bertuah tiada dapat dialahkan dengan keberanian. orang lain yang disalahkan. Perbuatan (= sikap) yang tidak adil. Tiada telap oleh asai. Tidak dapat diungkit dengan besi hangat. Tiada merasa ada melakukan sesuatu perbuatan yang kurang patut. Tiada tertikam tuah oleh berani. Orang yang berperkara (berbicara di mahkamah). Tiba di perut dikempiskan. pandan disalahkan). Diri sendiri yang kurang pandai. bulus = kena. Tiap-tiap busuk itu meruap juga. Tidak bertohor kaki (= kain). Buruk muka cermin dibelah. Kehendak orang yang berkuasa tidak tertahankan oleh orang yang lemah. Sudah pada tempatnya. Tiada sakit makan ubat.Tiada membesarkan air.

Tiga sudah berdiri habis. tidak membezakan orang. resan = rasa dengan lidah. melainkan semua dimarahinya. Tidak terkayuhkan lagi biduk hilir. Tidak umpat yang membunuh. Terlalu tambun. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Air diminum terasa duri. tidak benar. Tidak ambil pusing. berjalan dipertongkat. resan serai. Ilmu yang tidak lupa diamalkan siang dan malam. Sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan dengan selamat dari mula sampai ke akhirnya. Tidak masuk akal. tahan. Tidur diperkalang. berbiak lagi. Tidur tak lelap. Orang bangsawan dengan orang biasa tidak sama derajatnya (darjatnya). Tidak akan miskin orang hartawan yang berderma. terlampau haru berlantingan. Tidak usak kerbau oleh penyembelihan. sudah lemah benar. hambat = empang. Tidak terindang dedak basah. nasi dimakan terasa sekam). Air diminum sembiluan. Tidaklah telaga mendapatkan timba. Timur beralih ke sebelah barat. Tidak manusia nan tidak gawal. Orang yang tidak insaf dirinya telah diperbodohi orang. Tidak mudah menggelamai. tinggal di aweh dikiraikan. kerana sangat banyak yang difikirkannya. Perselisihan atau perkara yang sangat sukar menyelesaikannya. Orang yang bersusah hati (gelisah). Timbangan berat sebelah. Orang yang berhajat itulah yang mesti pergi kepada orang yang dihajatinya. (Bandingkan dengan: Kalau tak pandai menggelamai. dan mahir. Sesuatu perbuatan itu memadailah dengan tiga perbandingan iaitu: ilmu. Tidak menghangat mendingin. Tidak terindang dedak. Tidak mengetahui hulu hilirnya. kurang haru cirit kambingan. Tidak berdaya lagi. Tidak adil. tidak puji yang mengenyang. Tidak mudah melakukan suatu pekerjaan. kalau tidak hati-hati tentu tidak sempurna. berbiak = basah. Tidak tahu dikeluani orang. Tidak masuk buku. Tidak termasuk dalam hitungan (= perkiraan). . usak = kurang. Orang yang sedang marah. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak tentu hilir mudiknya). beristeri orang kaya. Tidak sama air hujan dengan air telaga. bercirit kambinglah kelak. Tidak tentu kalang tumpuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tidak terindang dedak. Tidak resan kunyit. dipisahkan. dihambat dahan. jangan dihiraukan umpat dan puji orang.Tidak dibawa orang sejambar semakan. kelakuan yang buruk). Lelaki menurut perintah perempuan. Perkataan yang tidak tentu hujung pangkalnya. Tiada mengingat akan kesusahan pada hari tua. berbiak = basah. akal. dikunyah patah gigi. persahabatan) sewaktu-waktu akan hilang. Tidak kekal bunga dikarang. Tidak dihambat akar. Telah mengajarkan semua ilmu yang ada dalam dadanya. berbiak lagi). Tidak tentu titik komanya. makan tak kenyang. Tidak berdaya lagi. Tidak makan benang. Orang yang tersisih daripada pergaulan (kerana sombong. Kekayaan (kemuliaan. Mendapat kesenangan. tuntung = tunggang. b. Tidur di kasur. penyembelihan = daging upah. Salah dan sikap adalah sifat manusia. Tidak ada perhubungan keluarga walaupun dulunya kelihatan sebagai satu keluarga (orang-orang yang berselisih). Apa yang difikirkan baik terus kerjakan. ditelan sembelit). Tidak mengenang pasang surut. sudah lemah benar. Tidak tahu dibasabasi. Tidak tentu kepala ekor. Tidak tahu adat. Tinggal di tabung dituntungkan. Tidak mengetahui hujung pangkalnya. tidak tentu kalang batang.

Banyak cakap. Titik ditampung. tingkalak = bubu. Titah lalu. Tipu Aceh. tinggi dianjung). jangat = kulit luar. b. tetapi masih bodoh. Tinggilah pohon kenduduk di tengah padang. tak dapat tidak kehendak kita pun akan diturut juga. Besar belanja daripada hasil pencarian. (Peribahasa lain yang sama makna: Bertitah lalu. meskipun kadang-kadang ganjil pada perasaan. b. Jika kehendak orang kita turut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kurus kering. Tinggal kulit pemalut tulang. Tinggi disusupi. Tinggal tulang dengan kulit). (Peribahasa lain yang sama makna: Tak lang. b. orang yang berpengetahuan sedikit akan mengakui dirinya pandai daripada yang lain. Tinggal kelopak salak).Tinggal gigi dengan lidah saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Disigai sampai ke langit). dilambuk = digembur. Tinggi duduk daripada cangkung. Pemberian orang atau penghasilan biar betapa sedikit sekalipun akan diterima juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi kelepur. sembah berlaku). lukah menghadap hilir. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi gelepur. sembah berlaku. Tinggal kulit pemalut tulang. Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. Titian biasa lapuk. tetapi tidak ada buktinya. Tinggal kain sehelai sepinggang). Tinggal tulang dengan kulit. gurindam Barus. Orang yang tubuhnya saja besar. Tinggi banir tempat berlindung. . Orang pengantara yang menolong mencarikan keuntungan dan sebagainya. meresap dipalit. Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu. Tinggi dianjung. kerana janji biasa dimungkiri. janji biasa mungkir. Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. rendah bilangbilang diseluduki. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar diambak. Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. Tinggal kulit pemalut tulang. Sesuatu yang tiada menurut aturan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tingkalak menghadap mudik. Tinggi kelepur. (Peribahasa lain yang sama makna: a. rendah laga. Melakukan atau mengerjakan sesuatu hendaklah menurut keadaannya yang wajar. Banyak cakap. Tinggal jangat pemalut tulang. b. rendah tikam). Tinggi terbawa oleh ruasnya. Kurus kering. Tinggi duduk daripada tegak. rendah laga). Dalam kalangan orang-orang bodoh. Jangan percaya benar kepada janji. Tinggal jangat pemalut tulang. Tinggi kerana ada yang rendah. polong asap. Tinggi gelepur. Tinggal tulang dengan kulit). Tinggal kelopak salak. Tinggi kayu ara dilangkahi. Tipu muslihat untuk mencapai kemenangan. Memang sudah begitu adatnya sejak dulu. Titian air. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kurus kering. sombong. Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. sombong. Tiap-tiap suatu mesti ada yang berlawanan untuk dapat dibezakan. gelepur = melompat menyerang kelepur. Tinggal kain sehelai sepinggang. rendah tikam. Tinggi disigai. besar dilambuk. Tinggal kulit pemalut tulang). Tinggal gigi dengan lidah saja. tetapi tidak ada buktinya. Menyesuaikan diri dengan keadaan. Tabiat yang aneh atau keganjilan seseorang itu ada faedahnya. si pungguk menjadi lang). b. rendah dilangkahi. besar ditebang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tinggal gigi dengan lidah saja.

Mendapat kemalangan silih berganti. muda ubat. Tohok tunggang ke baruh (= ke bawah). Orang tua yang senantiasa riang gembira hidupnya. makin tua selera makin tajam. malang menimpa). tetapi isi hati tiada siapa yang dapat mengetahuinya. Pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah. degah-deguh jatuh ke bawah). Meskipun tua. Tua-tua telur ayam. Tuak terbeli. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. sehingga tidak ada yang ketinggalan lagi. barang yang sudah di tangan pula hilang. celaka pada yang lain. hawadaba = aliran udara. Tiada gentar menjalankan kewajipan. Tujuh kali pindah jadi papa. Tohor-tohor sealahan. makin tua makin jadi. tuah manusia semuafakat. Makin tua makin banyak pengalaman. c. Tuah yang disembah. Tua-tua keladi. celaka menimpa badan). Membuang kehidupan yang sudah senang. Tua-tua kelapa. Tumbuh pada alur sudah diturut. (Bandingkan dengan: Tebu pada awak. orang tua yang kemuda-mudaan. Sokong membawa rebah. Mendapat kemalangan silih berganti. Kehendak orang yang berkuasa sukar menolaknya. Segala kewajipan menurut adat sudah dikerjakan. Lebih dulu mengetahui maksud seseorang. Tua-tua penyakit. keunggulan lombong kerana isinya. Bahagia pada yang satu. (Peribahasa lain yang sama makna: Untung melambung. Tua-tua terung asam. Tua-tua tupai tak tidur atas tanah. tumbuh pada jalan sudah ditempuh. d. tuah lombong berisi. Orang tua yang kemuda-mudaan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. peluk tubuh mengajar diri. waktu maksud yang kedua diperoleh. Anak gadis daripada keluarga yang mewah-mewah. Tuah anjing. sesudah tersepit baru tahu akan sifat. Sesudah menderita kecelakaan. Hanya tua sedikit saja (biasa dipakai untuk merendahkan diri dalam percakapan). terutama untuk . b. Orang yang cerdik selalu berhemat dalam segala perkara. celaka sebesar gunung. Tolak tangga berayun kaki. menikam] mata). Tumbuh di tanah yang gembur. celaka kuda. tuak terbeli tunjang hilang). Tuan belum berhawadaba lagi saya sudah tahu. ditempuh = dijalani. Macam daun terap: bunyinya degah-deguh. celaka menimpa badan. Telunjuk mencocok [= merosok. baru berikhtiar atau berunding hendak melepaskan diri daripada kecelakaan itu. junjung yang dipanjat. Pagar makan padi [= tanaman]. Pancing makan umpan. tetapi air di dalam tonggak tidak teraba. alur = maksudnya aturan. Tuba habis (= binasa). Besar bungkus tak berisi. Tukang tidak membuang kayu. keunggulan manusia kerana muafakatnya. Pekerjaan yang tiada tetap akan mendatangkan kerugian. ikan tak dapat. sebelum pindah mengerjakan atau merundingkan yang lain. Tongkat membawa rebah. Tunggang hilang berani mati. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah kalah baru berkubu). Tuah sebesar bukit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pemimpin atau ketua yang dikut perintahnya. Nasib yang malang. bau yang dibawa udara. tunjang hilang. Tonggak dalam air boleh diraba. b. Orang bodoh yang banyak bual-bualnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Tuah melambung tinggi.Tohok raja tiada dapat dielak(kan). Tiap-tiap kerja atau rundingan hendaklah diselesaikan satusatu dulu. Tong kosong berbunyi nyaring. tetapi baik (lebih enak dan sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: Malang celaka Raja Genggang. makin tua berminyak. Tuah kerbau gemuk. Orang yang berkuasa mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya. peria pada teman). Keunggulan kerbau kerana gemuknya. Tuah melambung tinggi. Perkataan dapat didengar dan diketahui.

diikut juga. lambat-laun akan ketahuan juga. jangankan manusia. Ukur baju di badan sendiri. (Bandingkan dengan: a. benih jangan rosak). Menarik rambut di dalam tepung. tak hilang. sehingga keduadua belah pihak merasa puas hati. Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan orang lain. Ubur-ubur airnya hitam. Kerana marah hilang takut. buluh jangan pukah. Siapa yang tetap hati (berani mati dan sebagainya). Lurus bagai piarit. Tak insaf akan kekurangan diri sendiri. Telunjuk lurus. susah dan sebagainya). orang yang munafik. elok juga). Ukur mata dengan telinga. Rupa yang hitam. Tunggul terbakar di tengah huma. akan mencapai maksudnya. Tunggul kayu kalau ditarah pelicin. Orang yang jahat nyata pada kelakuan dan perkataannya. Uir-uir minta getah. Ular biar mati. hilang takut tinggal berani. sekerat belut). rasa kendur ditegangkan). Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. Tidak tentu pihak mana yang diikuti. Tunggul kayu kalau ditarah pelicin. Tunggul itu kalau dipakaikan. Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati. Pengajaran yang baik lambat-laun dapat juga memperbaiki orang. elok juga. Turun ijuk turun pepatil. perempuan yang memikat hati lelaki. Ular berlingkar di gulungan tikar. Ulam mencari sambal. Berhutang untuk membayar hutang. Udang tak tahu di bongkoknya. Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga kelihatannya.Tunggang hilang. Perempuan yang mencari lelaki. Orang yang jahat. turutkan hati mati. (Peribahasa lain yang sama makna: Biasa di sayak dibawa ke dulang. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekerat ular. Kelihatannya baik. b. Menunjukkan berani pada orang yang takut padanya. Orang yang menurutkan kemahuan hawa nafsunya. Ujung (hujung) lurus. Menyelesaikan sesuatu perkara (= menghukum. membela bangsa dan negara. (Peribahasa lain yang sama makna: Udang hendak mengatai ikan). Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga kelihatannya. Ular bercampur dengan belut. menutup lubang). b. jika bergaul dengan orang yang baik-baik tiada akan berubah tabiatnya. Kesalahan yang terlalu banyak sudah tak dapat disembunyikan lagi. tak akan hilang bisanya. b. Ugut-ugut beruk saja. pangkal berkait. uir-uir = sebangsa belalang atau jengkerik yang biasa berbunyi di dalam rimba. Ucap habis niat sampai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pepatih (patil) = rimbas (beliung) kecil. (Biasa juga: Udang dalam tangguk). Tak insaf akan kekurangan diri sendiri. kelingking berkait). Ular berkepala dua. Udang merentak dalam tangguk. Tutup lubang. Hasil yang diperoleh dengan segera. Orang jahat yang menyamarkan diri dalam kumpulan orang baik-baik. memperdamaikan) hendaklah dengan adil. akhirnya akan binasa. gali lubang. terbuka pusat. Menurut penglihatan dan pendengaran. Barang yang dibeli hendaklah dibayar. biasa kepada awak dibawa kepada orang). Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. . Udang hendak mengatai ikan. Berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. lepas kaki. Tutup lutut. tepung jangan terserak. Turutkan rasa binasa. tetapi di dalam hatinya jahat. tanah jangan lekuk. elok juga. leher terjerat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tidak tenteram (gelisah. (Peribahasa lain yang sama makna: Menggali lubang. (Peribahasa lain yang sama makna: Tunggul itu kalau dipakaikan. Turut hati yang geram.

Ular bukan, ikan pun bukan. Ular menyusur akar. Ular telan babi, cacing yang bengkak perut. Ulat dalam batu pun hidup juga. Ulat lupakan daun. Umpama anjing makan muntahnya. Umpama ayam menetaskan telur itik, anaknya itu ke air juga. Umpama Belanda kesiangan. Umpama bilah atau lidi yang terselat pada dinding, dapat juga diambil akan pencungkil gigi atau pencungkil telinga. Umpama buah kepayang, dimakan mabuk di buang sayang. Umpama bunga, sedap dipakai, layu dibuang. Umpama burung di dalam sangkar, mata lepas badan terkurung. Umpama burung, tumpang beramai dengan kawan yang banyak. Umpama jari di tangan, ada bercincin ada tidak. Umpama kambing kecil: merentak tidak memutus tali, berantuk tidak melembang bumi.

Tidak dapat ditentukan baik atau buruknya. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau ular menyusur akar, tiada hilang bisanya). Iri hati melihat keberuntungan orang lain. Orang yang rajin berusaha tidak akan mati kelaparan. Lupa akan budi baik orang. Orang yang tamak dan gelojoh tidak memilih (keji atau terlarang) apa yang akan diperbuatnya. Perangai atau kelakuan baka tiada siapa yang dapat mengubahnya. Orang yang bertingkah laku seperti orang putih. Seseorang itu betapa pun bodoh atau bebalnya, pada suatu waktu ada juga gunanya. selat = sisip, selit. Sesuatu yang amat disayangi tetapi merosakkan. (Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu). Kasih sayang sementara disukai, sudah bosan lalu dibuang. Anak gadis dalam pingitan. Orang dagang yang mencari hiburan di negeri asing. Hukuman yang kurang adil. Orang yang tidak dihiraukan kerana tiada berkuasa apa-apa.

Umpama kasturi, kerana baunya hilang nyawanya. Umpama kayu buruk: buruk di panas, reput di hujan. Umpama kayu lempung, belum ditolak condong sendiri. Umpama kiambang di air, akar tidak jejak di bumi. Umpama lanyau di air, sebarang tertadung menjadikan daki. Umpama lembu dogol, tak boleh menanduk cuma menyondol. Umpama memerah nyiur, santan diambil hampas dibuang. Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul jua. Umpama orang memelihara dirinya dalam sarang lebah. Umpama pisau di tangan kanan, timun di tangan kiri. Umpama pucuk dan umbut, tiada lauk baru

Mendapat kecelakaan kerana memperlihatkan keunggulannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah mati kerana gadingnya, b. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi, d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa kerana tanduknya). Nasib malang yang tak dapat dielakkan lagi. Orang yang bodoh dan penakut mudah menurut kehendak orang lain. Tidak tetap pada suatu tempat. Perbuatan yang jahat, kalau dikerjakan tentu diterima akibatnya. lanyau = lumpur; tadung = sandung. Melawan (= bekerja) bersungguh-sungguh tanpa sesuatu syarat. Mendengar nasihat orang, pilihlah yang baik dan buanglah yang buruk. Orang yang baik biar di mana sekalipun akan dimuliakan juga. Mempertahankan diri di tengah-tengah musuh. Orang lemah dalam kekuasaan orang yang berkuasa, tidak berdaya untuk melawan. Kalau tak ada yang baik, yang kurang baik pun dipakai juga.

dibaham. Umpama semut mempersembahkan paha belalang kepada raja. Umpama sirih, menjalar dulu kemudian melilit, barulah memanjat ke pucuk junjung. Umpan habis, ikan tak kena (= dapat). Umpan habis pancing putus, punca terlepas daripada tangan. Umpan seumpan, kail sebentuk. Umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Unjuk yang tidak diberikan. Untuk bajak kait, untuk cangkul unjur. Untung ada tuah tiada. Untung bagai untung kapas. Untung melambung, malang menimpa. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Untung sebagai roda pedati. Untut bertambah kulitnya. Upah bidan pun tak terbayar. Upah lalu, bandar tak masuk. Upas berulam racun. Usahlah teman dimandikan pagi.

Pemberian yang tidak ada ertinya. (Bandingkan dengan: Memberi garam kepada laut). Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dikerjakan mengikut aturannya. Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: Umpan habis, ikan tak kena [= dapat]). Melakukan sesuatu usaha tanpa persediaan yang cukup. Belum berpengalaman. Menjanjikan sesuatu, tetapi hanya perkataan saja. Serba tanggung. kait = bengkok, lentuk hujungnya; unjur = terentang. Ada kekayaan, tetapi tidak bahagia hidupnya; murah rezekinya tetapi selalu habis saja. Orang yang banyak penanggungannya. Mendapat kemalangan silih berganti. (Peribahasa lain yang sama makna: Tuah melambung tinggi, celaka menimpa badan). Untung-untungan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang berbahaya dan sebagainya; tidak ada orang yang dapat menghindari nasibnya. Nasib manusia berputar-putar turun dan naik. Orang kaya bertambah kaya (kerana keuntungan baru). Anak-anak nakal yang menyusahkan ibu bapanya. Tidak mendatangkan hasil sedikit juga, melainkan kerugian semata-mata. Perbuatan jahat yang tindih bertindih. Usahlah dipermain-mainkan dengan sanjungan yang berlebihlebihan. Kebiasaan lama yang baik sudah dilupai orang dihidupkan kembali, mana-mana yang kurang baik diperbaiki. Mengerjakan sesuatu hendaklah dengan hati-hati. Sifat kelakuan seseorang itu menunjukkan asal keturunannya. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula, c. Utang [hutang] tembilang belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula). Budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya, kerana budi bahasa tak dapat dibayar dengan wang. Hutang yang tak mungkin terbayar. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] tembilang belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula). Sangat banyak hutangnya. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula). Sangat banyak hutangnya. (Peribahasa lain yang sama

Usang dibarui, lapuk dikajangi. Usul-usul; asal-asal; asal jangan ditinggalkan. Usul menunjukkan asal. Utang (hutang) biduk belum langsai, utang (hutang) pengayuh datang pula. Utang (hutang) emas dapat (= boleh) dibayar, utang (hutang) budi dibawa mati. Utang (hutang) (= pinjam) kayu ara. Utang (hutang) samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula. Utang (hutang) sebelit (selilit) pinggang. Utang (hutang) tembilang belum langsai, utang (hutang) tajak bila pula. Utang (hutang) tiap helai bulu.

Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Wau melawan angin. Wayang kepadaman damar. Ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang. Yang berpayung yang ditembak. Yang bertakuk yang ditebang, yang bergaris yang dipahat. Yang berhutang terjerat di kaki, yang menjamin terjerat di leher. Yang bingung makanan yang cerdik, yang tidur makanan yang jaga.

makna: Utang [hutang] sebelit [selilit] pinggang). Bagaimana sekalipun diajar orang, yang biadab kelihatan juga perangainya yang kurang baik. Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belut kena ranjau [= getah], b. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun, termasuk juga ke dalam pukat, c. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal [= terjatuh] juga). Sesuatu pekerjaan itu walaupun telah ada persediaan yang cukup tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik. Perbuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna: Laksana layang-layang melawan angin). Keadaan kacau yang terjadi dengan tiba-tiba. Mudah berjanji, tetapi sukar menepatinya. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan berturut). Orang yang berkuasalah tempat orang mengharapkan pertolongan. ditembak = dituju. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan berturut, b. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang). Orang yang menjamin orang yang berhutang acap kali terpaksa membayar hutang tersebut kerana yang dijamin tidak dapat membayarnya ataupun melarikan diri. Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang cerdik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung makanan si cerdik, orang tidur makanan si jaga).

Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Yang bungkuk (bongkok) juga dimakan sarung. Yang buntal kutil mengutil, yang jerung luluh meluluh. Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang didengar bunyi. Yang disangka tidak menjadi, yang diam boleh ke dia. Yang disuruh tenggelam, yang menyuruh pun tenggelam. Yang dulu mendapat, yang kemudian ketinggalan. Yang enggang sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga.

Orang yang bertuah mendapat keuntungan dari mana-mana saja. Yang bersalah juga yang akan menanggung dosanya (menerima hukumannya). Yang miskin hidup berpekin, yang kaya boros berbelanja. Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kucing menjemput api). Keuntungan yang diharapkan tak didapati, sedangkan yang telah ada hilang pula. Tiap-tiap suatu pekerjaan itu hendaklah dengan sempurna baik pada rupa, pendengaran dan perasaan. Orang lain yang berikhtiar, orang lain pula yang memungut hasilnya. Orang malas disuruh mengawasi orang yang lebih malas, akhirnya sia-sia belaka. Orang yang rajinlah yang selalu beruntung daripada orang yang malas. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat, pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras bersama beras, b. Burung pipit sama enggang, mana boleh sama terbang, c. Yang pipit sama pipit, yang enggang, sama

Tiap-tiap suatu itu ada batasnya dan ada pula penggantinya. Zaman beralih. c. Yang sudah miskin bertambah miskin. Yang menanti padang tak berumput. Yang untut lain. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang. yang enggang. pangkat ataupun kedudukan) dengannya. Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. Yang tinggi tampak jauh. Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa. Biasanya orang yang memberilah yang tinggi cakapnya daripada orang yang menerima. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. yang bernas biar tinggal. yang kena hukum lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Yang mencencang memampas. Segala sesuatu (peraturan. yang mengensot lain. yang indah bahasa. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. sedangkan orang yang lemah (miskin dan sebagainya) diperas. Antah berkumpul sama antah. Yang ombak itu ombak juga. Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa). Dengan perkataan yang lemah lembut dapat diselesaikan segala sengketa. yang air itu air juga. sudah lama sekali. yang tinggi terunjur sangat. b. Orang kaya dimuliakan dihormati. Burung pipit sama enggang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sudah lama sekali. Orang yang sudah kuat (kaya. sedangkan orang miskin dibantu dan ditolong.Yang hampa biar terbang. Yang enggang sama enggang juga. b. yang lemah ditopang. Zaman yang telah lalu. mana boleh sama terbang. Orang kaya itu kaya juga dengan kikir dan tamaknya. yang menerima (= meminta) tangan di bawah. lintang patah). yang seorang memeram pisang. Yang rebah ditindih. yang baik budi. musim bertukar. Yang rendah terpendek sangat. yang terlintang patah. yang bisa tawar. Yang tegak disokong. b. maka akan hina juga pada pandangan masyarakat. yang rebah (= rendah) ditindih. Yang berbuat salah harus menerima hukuman. baik dan sebagainya) dibantu. Orang yang lapar meminta pertolongan kepada orang yang melarat. Perbezaan pendirian. yang mendatang kurus kedut-kedut. Yang secupak (= sesukat) takkan jadi segantang. (Peribahasa lain yang sama makna: Zaman Tuk Nadur berkajang kain). Perbuatan atau kelakuan menunjukkan sifat atau perasaan yang tersembunyi. Zaman yang telah lalu. orang miskin itu miskin juga dengan melarat dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bujur lalu. dan yang baik-baik biarlah tinggal. Zaman Tuk Nadur berkajang kain. yang kurik kundi. seorang boleh menanti seorang lagi tidak. Yang teguh disokong. beras bersama beras. Yang seorang memeram batu. Yang sehasta takkan jadi sedepa. Yang terbujur lalu. tetapi kalau budi bahasa buruk. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat. yang dekat jolong bersua. Yang salah lain. yang pipit sama pipit juga). Dalam sesuatu usaha pemimpinlah yang bertanggungjawab dan dialah pula yang akan dipuji atau dicela. membunuh membangun). sama enggang. Yang hidup sesarkan mati. Yang sehasta takkan jadi sedepa). Biarpun rupa elok dan kacak. hukum dan sebagainya) hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Yang memberi tangan di atas. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang. Tidak pernah merasa puas dengan sesuatu perolehan. Yang tajam tumpul. Yang tak berguna biarlah hilang. Yang merah saga. . Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. Zaman puntung berasap. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Yang pipit sama pipit. (Bandingkan dengan: Mencencang memampas. enggang). Yang lahir memperlihatkan yang batin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful