PERIBAHASA

Ada air, adalah ikan. Ada aku dipandang hadap, tiada aku dipandang belakang. Ada angin, ada pokoknya Ada bangkai, adalah hering. Ada batang, cendawan tumbuh. Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padang, ada belalang). Kasih sayang hanya waktu berhadapan saja, setelah berjauhan lalu dilupakan. Segala sesuatu mestilah ada asal mulanya. Ada perempuan jahat, adalah lelaki jahat yang mengunjunginya. hering = burung pemakan bangkai. Tiap-tiap negeri ada undang-undang dan adat resamnya masing-masing. (Bandingkan dengan: Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh). Di mana juga kita tinggal, akan ada rezeki kita. Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Taruh beras dalam padi). Tidak puas dengan apa yang sudah dimiliki. (Bandingkan dengan: a. Ada sampan hendak berenang, b. Ada sirih hendak makan sepah, c. Ada tangga hendak memanjat tiang). serempu = sejenis sampan. Ada baik, ada jahat; ada miskin, ada kaya. Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi masak, adalah pipit). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada nyawa ada rezeki, b. Ada umur ada rezeki). Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas). Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada laut, ada perampok, b. Ada ulam hendaklah ada sambalnya). Tiap-tiap suatu kejadian itu tentu ada bekasnya. Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b. Ada ulam hendaklah ada sambalnya). Masih ada sesuatu yang belum diselesaikan atau belum diperhatikan. (Bandingkan dengan: Tidak bernasi di balik kerak). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada umur ada rezeki). Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada air, adalah ikan). Di tempat orang mudah mendapat rezeki, banyaklah orang berkumpul. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada gula, ada semut). Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi). Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi, segala menjadi). Untung dan malang tidak tetap. Berbuat baik dibalas baik. Dalam kesenangan tentu ada kesusahannya. Harga barang menurut rupanya (= keadaannya).

Ada batang mati, adalah cendawan tumbuh. Ada beras, taruh dalam padi. Ada biduk, serempu pula.

Ada bukit, ada paya. Ada gula, ada semut.

Ada hari, ada nasi.

Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas.

Ada jarum hendaklah ada benangnya.

Ada kerak, ada nasi. Ada laut, ada perampok.

Ada nasi (= bernasi) di balik kerak.

Ada nyawa ada rezeki.

Ada padang, ada belalangnya. Ada padi masak, adalah pipit.

Ada padi, segala menjadi.

Ada padi semua kerja jadi, ada beras semua kerja deras. Ada pasang surutnya. Ada persembahan ada kurnia. Ada rotan, ada duri. Ada rupa, ada harga.

Ada sampan hendak berenang. Ada seperti tampaknya apung-apung. Ada sirih hendak makan sepah.

Ada tangga hendak memanjat tiang. Ada wang abang saya, tak ada wang abang payah. Ada wang abang sayang, tak ada wang abang melayang. Ada ubi ada batas, ada masa boleh balas.

Sengaja bersusah payah. (Bandingkan dengan: Ada biduk, serempu pula). Barang yang dihajati telah ada tetapi belum tentu dapat diambil atau dipakai. Ada yang baik, hendakkan yang buruk. (Bandingkan dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan hendak berenang, c. Ada tangga hendak memanjat tiang). Berbuat sesuatu dengan tidak menurut aturan. (Bandingkan dengan: a. Ada biduk, serempu pula, b. Ada sampan hendak berenang, c. Ada sirih hendak makan sepah). Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda. Kasih sayang hanya kerana memandang harta benda. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada wang abang saya, tak ada wang abang payah). Perbuatan jahat itu sewaktu-waktu akan mendapat balasan juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas). Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas jahat; tiaptiap aksi ada reaksinya. (Bandingkan dengan: Ada hujan ada panas, ada hari boleh balas). Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Berlurah di balik pendakian). Tiap-tiap suatu itu ada pasangannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada jarum hendaklah ada benangnya, b. Ada laut, ada perampok). Asal masih hidup, tentu akan beroleh rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ada hari, ada nasi, b. Ada nyawa ada rezeki). Seorang jahat tentu akan berbuat jahat, kalau ada kesempatan. Orang cerdik tidak guna diberi nasihat; musuh tidak perlu diberi pertolongan. Tiap-tiap suatu itu ada asal usulnya. Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). Pergaulan di dalam masyarakat hendaklah sesuai dengan adat dan syarak. kitabullah = Quran. Tidak mementingkan diri sendiri. Segala pekerjaan harus dilakukan menurut peraturan yang sudah ada. (Bandingkan dengan: Adat diisi, lembaga dituang). Tiap-tiap orang yang akan membicarakan hal adat sesebuah negeri hendaklah dengan benar-benar mengetahui asal usul adat itu supaya terhindar daripada kekeliruan dan salah faham. Adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati. Mengerjakan sesuatu hendaklah menurut apa yang telah diadatkan. (Bandingkan dengan: Adat bertentu, bilang beratur). Adat yang baik, kalau diikuti, akan mengangkat darjat orang yang mengikutinya itu, kerana kalau adat dipakai selalu maka barulah tampaknya.

Ada ubi ada talas, ada budi ada balas.

Ada udang di balik batu.

Ada ulam hendaklah ada sambalnya.

Ada umur ada rezeki. Adakah buaya menolak bangkai? Adakah duri dipertajam? Adapun kata ada pangkalnya. Adat bersendi syarak, syarak bersendi adat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Adat bernegeri memagar negeri; adat berkampung memagar kampung. Adat bertentu, bilang beratur.

Adat di atas tumbuh, pusaka di atas tempat. Adat diisi, janji dilabuh. Adat diisi, lembaga dituang.

Adat dipakai baru, kain dipakai usang.

Adat dunia balas-membalas, syariat palumemalu. Adat gajah terdorong. Adat juara kalah menang. Adat lama pusaka usang. Adat lurah timbunan sarap. Adat memakai, syarak mengata. Adat muda menanggung rindu. Adat orang mengail, kalau ikan terlepas tentulah besar. Adat pasang berturun naik. Adat penuh ke atas, syarak penuh ke bawah. Adat periuk berkerak, adat lesung berdedak. Adat pulau limburan pasang. Adat sepanjang jalan, cupak sepanjang betung. Adat teluk timbunan kapal (= kapar).

Yang baik dibalas dengan yang baik dan yang buruk dibalas dengan yang buruk; manusia yang hidup mestilah bertolong-tolongan antara satu sama lain. Orang yang berkuasa kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya. Tiap-tiap usaha ada laba ruginya. Adat yang tak berubah-ubah sejak zaman-berzaman. Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi tempat tumpuan orang mengadukan halnya. Adat yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan dan tidak selaras dengan keadaan masa tidaklah guna dipertahankan, kerana adat harus takluk kepada hukum syarak. Orang hidup harus menanggung berbagai-bagai percubaan (senang, susah, sakit dan sebagainya). Usaha yang besar kalau tidak berhasil, tidaklah mendatangkan malu. Apa jua pun benda di dunia ini tak tetap keadaannya. Adat itu sebutan yang besar, tetapi boleh diperlonggarkan, sedangkan hukum Tuhan tidak boleh diubah-ubah dan orang mesti mematuhinya. Tiap-tiap usaha memerlukan ketabahan dan kerajinan. Adat hidup ialah bantu-membantu, yang kaya membantu yang miskin dan yang berilmu membantu yang bodoh, yang berkuasa melindungi yang lemah. Segala perbuatan ada adat dan peraturannya masingmasing. betung = sebangsa buluh besar. Orang yang berpangkat atau berpengaruh biasanya menjadi tempat tumpuan orang mengadukan halnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Adat lurah timbunan sarap). kapar = kayuan yang hanyut di sungai dan sebagainya. Orang tua-tua terpaksalah menahan (menderita) berbagaibagai godaan yang tak menyenangkan hati kerana perbuatan anak cucunya yang tiada berjalan di atas kebenaran. Adat kebiasaan merupakan undang-undang yang berlaku dalam pergaulan dan hukum-hukum agama merupakan undang-undang negeri yang berjalan seiring. (Bandingkan dengan: Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah). kawi = kuat, sakti. Adat dapat menuju kerendahan dan tidak sanggup menghadapi pergolakan masa, tetapi syarak menuju ketinggian dan dapat mengatasi segala gerakan yang menentangnya. (Bandingkan dengan: Adat penuh ke atas, syarak penuh ke bawah). Mesti selalu beringat-ingat ketika memperkatakan sesuatu. Banyak bicara, sedikit kerja. Terlampau murah hati atau suka memberi, hingga menderita kesusahan sendiri. kungkang = kera kecil. Kebesaran sudah hilang, tetapi keangkuhannya masih ada juga. agung = besar; pongah = angkuh. Banyak bercakap tanda tiada berilmu. Saudara dan sahabat berpecah-belah apabila timbul perselisihan besar. sibak = cerai, menepi.

Adat tua menahan ragam.

Adat yang kawi, syarak yang lazim.

Adat yang menurun, syarak yang mendaki.

Agak-agak bertutur malam hari. Agak lebih daripada agih. Agih-agih kungkang. Agung susut, pongah masih. Air beriak tanda tak dalam. Air besar, batu bersibak.

b. gula tertumpah pada kanji. gedang = besar. Air pun ada pasang surutnya. sehingga tidak enak makan dan minum. Air didih menganak sungai. (Peribahasa lain yang sama makna: Air mata jatuh ke dalam). Usaha yang berhasil baik. Air diminum sembiluan. ikannya jinak. Orang pemboros berbelanja tanpa perhitungan. menonggok = melonggok. Kalis bagai air di daun keladi). Berdukacita dengan diam-diam. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. lama hidup banyak merasa. Air keruh. Kemegahan dan kemewahan tidak payah dihebohhebohkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Air dicencang tiada putus). Sangat sedih. jatuhnya kepelimbahan. semua teluk diranai. Negeri yang huru-hara. turunnya ke cucur atap. Hendaklah patuh kepada undang-undang negeri yang kita diami. Air jernih. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai kepiting batu). Sesuatu itu.Air besar sampan tak hanyut. habis bulan habis gaji. Air dalam terenang. Negeri yang aman dan teratur. Sesuatu itu. pelimbahan = tempat air yang kotor. (Peribahasa lain yang sama makna: Air cucuran atap. Sangat sedih. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. setanggi campur kemenyan. b. kering. takkan pasang selalu dan surut senantiasa. Hidup yang tenang dan tenteram. Air cucuran atap. Berdukacita dengan diam-diam. menimbun. bercebok. Sesuaikanlah perbelanjaan menurut keadaan penghasilan kita. Air laut hijau siapa celup? Air mata jatuh ke dalam. Jangan ikut campur dalam perselisihan orang bersaudara. Tidur tak lelap. akan menurut asalnya juga. kumbah = mencuci dalam air. berenang (= berkumbah). (Peribahasa lain yang sama makna: Sekepal menjadi gunung. tanah seketul digunungkan. nasi dimakan terasa sekam. Air ditetak tiadakan putus. meskipun sedikit. Hiburan yang sangat mewah. akan menurut asalnya juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tohor = dangkal. Air dalam. Air digenggam tiada tiris. Air dalam karang menonggok. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kita akan tersisih ke tepi. Air mata jatuh ke perut. rakyatnya berbudi bahasa. . Membesar-besarkan perkara yang kecil. Nasib manusia tidak dapat ditentukan. Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan yang besar-besar. setitik menjadi laut). apabila mereka berbaik kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Air tenang menghanyutkan). limbat keluar. sampah ke tepi juga. Air diminum sembiluan. Air sama air menjadi satu. orang jahat mencari keuntungan. makan tak kenyang). Air dicencang tiada putus. Bagai air titik ke batu. air dangkal. Penghasilan tidak cukup. adat orang diturut. Air mudik sungai. dan ranting dipatah. sehingga tidak enak makan dan minum. (Peribahasa lain yang sama makna: Haruslah air disauk. meskipun sedikit. jauh berjalan banyak dilihat). Air setitik dilautkan. ranai = jalani (boleh jadi ranahi). Air orang disauk. Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. Sangat berhati-hati mengeluarkan wang. Air lalu kubangan tohor. terenang = tempat air daripada tanah liat. Air gedang menghanyutkan. Air diminum terasa duri. Air di daun keladi (= talas). sembiluan = rasa pedih seperti dihiris dengan sembilu. Maksud tidak tercapai. ranting orang dipatah. jatuhnya kepelimbahan). Air di tulang bumbungan.

Air yang tenang. Akar terjumbai tempat siamang berpegang (= bergantung). . Air susu dibalas dengan air tuba. Air tawar secawan dituangkan ke dalam laut. Fikiran seperti anak-anak. (Bandingkan dengan: Air tuba dibalas dengan air susu). Ilmu pengetahuan yang serba tanggung. Air yang jernih. merih = pembuluh nafas. Akal akar berpulas tak patah. kelibat = tabiat. pengalaman praktis lebih baik daripada teori. Alah di rumpun betung. takkan dapat menghilangkan masinnya. Tiada berdaya mengerjakan sesuatu pekerjaan. sayak yang landai. Barang yang baik memang mahal. runding (= fikiran) tak sekali tiba. Apabila telah biasa melakukannya. jangan disangka tiada berbuaya. jalan 'lah semak. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi alas cakap). akan bertanya. kerana tiada berilmu atau tidak berwang. Segala sesuatu tidak selesai sekali gus melainkan beransuransur. Daripada perkataan dapat dimaklumi niat di dalam hati. Akan pembasuh kaki (= tangan). dahan mengajur tempat tupai menegun. Orang jahat yang suka menipu orang. Orang yang lama dialahkan oleh orang yang baru. maksudnya ketahuan. cungkil merih akan pembayar. alamat buaya di hulunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Air gedang menghanyutkan). akan dijadikan gendang. Air tuba dibalas dengan air susu. surat 'lah hilang. luncung = lancip. Aku nampak olah (= olak). jumbai = rumbai. Aku alah. Kekalahan yang belum memuaskan hati kepada pihak yang kalah. Aku alah engkaulah menang. guru 'lah mati). Alah membeli. akan bertanya. Hadiah kepada orang yang berjasa. sayak = tempurung kelapa. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Akal labah-labah. (Biasa juga: Untuk tabuh singkat untuk gendang panjang). Tidak mahu mengaku kalah. akan lalu. tetapi dapat lama dipakai. olah = tingkah laku. (Peribahasa lain yang sama makna: Akan mengaji. Daripada keterangan. akik = sebangsa batu berwarna. Alah limau oleh benalu. ditinggalkan. Akan dijadikan tabuh. (Bandingkan dengan: Air susu dibalas dengan air tuba). Orang yang pendiam itu biasanya berilmu dan dapat melakukan pekerjaan yang besar-besar. Alah mahu. Dalam keadaan yang serba salah. Akan mengaji. Air yang keruh-keruh kerak. Akal tak sekali datang. air 'lah besar. keruh-keruh kerak = tiada jernih. Akik disangka batu. di gua buruk suka merakut. takkan mudah kalah dalam perdebatan. Air tenang menghanyutkan. air pasang ia tersangkut. (Bandingkan dengan: Aku alah engkaulah menang). Akan memikul tiada berbahu. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. dan apabila usaha itu berhasil. berlebih. oleh (= kerana. menegun = berhenti sebentar. Kerana tingkah laku. diajak bersama-sama. tegal) biasa. merakut = memasang jaring. orang dapat mengetahui salah atau benarnya perbuatan seseorang. kelibatmu sudah kutahu. bertimbang enggan. Akan surut. Di dalam usaha yang tidak menguntungkan. Akal sebagai makan nasi lecek. Sesuatu yang menghina. Tidak menepati janji dan menentang balik orang yang diberinya janji itu. Pertolongan yang sedikit tidak dapat meringankan beban kesengsaraan yang besar. engkau tak menang. Alah bisa. surat 'lah hilang. surut = undur. Segala sesuatu berlaku dengan adil dan benar. guru 'lah mati. Dalam keadaan yang serba salah. singkat. Orang bodoh yang tak mahu mengakui kekalahannya. Orang yang diam jangan disangka pengecut. akan menjunjung kepala luncung. Orang yang pandai. maka tiada terasa lagi kesukarannya. benalu = tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di pohon lain. menang memakai.Air surut kapar hilir bersama.

Anak di riba diletakkan. Tidak berpihak ke mana-mana dalam sesuatu perlawanan. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. jahat dibalas dengan jahat. c. Menjolok sarang tabuan). menang sorak. Alur bertempuh. Alang-alang berdakwat. Baik dibalas dengan baik. Amak berlela. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Alang-alang berdakwat. Anak harimau takkan menjadi anak kambing. Anak di pangku dilepaskan. d. jalan berturut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti antan pencungkil duri). Alang dijawat. jahat dibalas dengan jahat. Amra disangka kedondong. Alangkan baik (= elok) berbini tua. Biar bagaimanapun diharapkan. Mati-mati berminyak biar licin. b. Anak di riba diletakkan. Orangnya alim (banyak ilmu) tetapi dia sendiri tidak mendapat faedah daripada ilmunya itu. beruk di hutan disusukan. Anak kera di hutan disusui. c. buangkan ampas. Alang-alang menyeluk pekasam. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. dagang lalu ditanakkan). Ambil pati. Anak kera di hutan disusui. menantu molek. Sesuatu yang baik disangka buruk. Alah pinta dibuat sempena. biarlah hitam. Mengusik anjing tidur. biarlah hitam. (Bandingkan dengan: a. yang tak baik dibuang. Alpa negeri alah. Alim bagai katak di tepi air. Alah sabung. tetapi masih tetap tinggi juga cakapnya. biar licin. pekerjaan yang sia-sia. tepuk berbalas. (Peribahasa lain yang sama makna: a. amra = sebangsa mangga. Baik dibalas dengan baik. c. Alang berjawab. Anak badak dihambat-hambat. d. anak sendiri di rumah kekeringan. (Peribahasa lain yang sama makna: Alang berjawab. tepuk berbalas). (Bandingkan dengan: Biar alah sabung. Biarpun kalah. Laki pulang kelaparan. Alang-alang berminyak. Sengaja mencari bahaya (kesukaran dan sebagainya). bersorak boleh. Anak kambing takkan menjadi anak harimau). Yang baik dipakai. b. Anak ayam kebasahan bulu. Sangat berbahagia. Anak dipangku dilepaskan. Anak monyet di hutan disusui. banyak olehnya. menjijikkan. alang = pemberian. Orang yang tidak berilmu tidaklah mungkin mendapat kedudukan baik. biarlah diperoleh hasil daripadanya. asalkan menang sorak). Gelisah resah. hadiah. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. Anak monyet di hutan disusui. kalau bukan hak tidaklah diperoleh. Mati-mati berdakwat biar hitam. Alu pencungkil duri. b. Dilakukan menurut adat yang biasa. Orang beristeri tua biasanya beroleh kesenangan kerana disayangi oleh isterinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak mungkin dilakukan. amak berupa. perut kenyang pengajaran (= pemanja) datang. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. amak = terlalu banyak. Kalau sudah terlanjur jahat. hanya kerana melihat rupanya sama dengan yang buruk. kera di hutan disusui. tepuk dibalas. b. alang-alang = tanggung-tanggung. anak sendiri di rumah kebuluran. Banyak tabiat. Alpa dan lalai mengakibatkan bencana. jawat = terima. Alim biasa menghukum syarak. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. Mati-mati mandi biar basah). anak sendiri di rumah kebuluran. biar sampai ke pangkal lengan. kera di hutan disusui. beruk di hutan disusukan. (Peribahasa lain yang sama makna: a.Alah menang tak tahu. sia-sia hutang tumbuh. anak sendiri di rumah kekeringan). b. Hanya orang yang alim saja yang boleh membuat hukum syarak. . Anak baik.

Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Anak kandung ditimang-timang. Anak harimau takkan menjadi anak kambing. semisal. Jikalau tahu membuat sesuatu kerja. dagang lalu ditanakkan). atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang dagang. geleng ia. penaka = boleh dipandang sebagai. Orang miskin menjadi kaya. anak sendiri di rumah kebuluran. Angan-angan mengikat tubuh. beruk di hutan disusukan. anak tiri ditengking-tengking. geleng mahu. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak sendiri disayang. Jangan mencari musuh dengan orang yang lebih kuat dan lebih persediaan alat senjatanya. anak sendiri di rumah kekeringan. Anak kera hendak diajar memanjat. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak kandung ditimang-timang. . anak tiri ditengking-tengking). Anak kunci jahat. peti derhaka. (Bandingkan dengan: a. Lain di mulut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. penaka tidak. Pendirian yang tidak tetap. Anak seorang. Lain di mulut. Sesuatu hal yang banyak halangannya. Anak dipangku dilepaskan. lambat-laun akan ditentang oleh isterinya. ingat-ingat kukunya. unjuk tidak diberikan. anak tiri dibengkeng). Anak ikan dimakan ikan. Laki pulang kelaparan. dagang lalu ditanakkan). lain di hati. tahu makan tahu simpan. Anak sendiri disayang. Laki pulang kelaparan. Anak harimau jangan dibela pelihara. c. Anak harimau jangan diajak bertampar. Anak di riba diletakkan. c. anak tiri dibengkeng. Suami yang jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai pancang digoncang arus). Anak kuda bulu kasap. Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing. d. Anak kucing menjadi harimau. Hendak mengajar orang yang sudah ahli. anak sendiri di rumah kebuluran. kemahuan ada tetapi tidak berdaya. malim = ahli agama. Anak kera di hutan disusui. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. Jangan berbuat baik dengan orang yang suka berbuat jahat. kera di hutan disusui. Hidup yang serba susah. seumpama. atau rakyat sendiri lebih diutamakan daripada orang dagang. b. Anak orang. Kalau bukan hak kita tidaklah ada gunanya. menantu molek). Anak monyet di hutan disusui. Angan lalu. Anak muda yang riang gembira. Orang yang berani takkan penakut. (Bandingkan dengan: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anak sungai lagi berubah. b. Sangat berbahagia. Anak di riba diletakkan. Anak kambing takkan menjadi anak harimau). Anak harimau takkan menjadi anak kambing). (Peribahasa lain yang sama makna: Angguk bukan.Anak harimau diajar makan daging. lain di hati. geleng ia). Kaum keluarga sendiri dilebihkan daripada orang asing. inikan pula hati orang. Anak anjing takkan menjadi anak musang jebat. Besusah hati kerana memikirkan perkara yang bukanbukan. anak sendiri di rumah kekeringan. Mempunyai barang hanya sebuah saja. bulu kasap = bulu yang tidak licin. menantu malim. anggup-anggip = terkulai-kulai. (Peribahasa lain yang sama makna: Anak baik. faham tertumbuk. Selalu mencita-citakan segala sesuatu yang tinggi. b. Anak seorang. Angan-angan menerawang langit. Angguk enggan. atau rakyat biasa menjabat pangkat tinggi dalam pemerintahan. kera di hutan disusui. b. Anak dipangku dilepaskan. anak orang juga. beruk di hutan disusukan. d. Angguk enggan. Anggup-anggip bagai rumput di tengah jalan. hendaklah tahu menyimpan rahsianya. Anak kera di hutan disusui. Anak kambing takkan menjadi anak harimau. Orang yang pengecut tetap pengecut. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Anak monyet di hutan disusui. Orang yang zalim diberi perangsang untuk membuat aniaya.

Berita-berita yang buruk tak dapat disembunyikan. Yang enggang sama enggang juga. beras bersama beras. jika tak makan mencium ada juga. pangkat ataupun kedudukan) dengannya. tak makan hidu ada juga). nescaya berulang-ulang juga ia ke tempat najis. Burung pipit sama enggang. Anjing dengan tahi. Orang lemah (hina) mencuba hendak melawan orang yang berkuasa. babi berani. meminta pertolongan ke sana ke mari. Anjing tiada bercawat ekor. Anjing bercawat ekor. biarpun diberi kesenangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau anjing biasa makan tahi. asap tak dapat digenggam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai anjing tersepit di pagar). takkan putih bulunya. tetapi buruk sikapnya. sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. (Bandingkan dengan: Sepuluh jung [= kapal] masuk pelabuhan. Anjur surut bak bertanam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing diberi makan nasi takkan kenyang. berulang juga ia ke tempat bangkai yang banyak tulang. bersiru = beralih tujuan. Tipu muslimat dalam melakukan pekerjaan. kalau dipukul sekalipun. b. berani sama berani. Habis air setelaga. Angkat batang keluar cacing gelang-gelang. Angin bersiru. Arang itu. tiada akan putih. Orang yang tamak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. Kalau anjing biasa makan tahi. ombak bersabung). c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu yang hina dan tiada berguna. Bertemu lawan yang sepadan. Anjing terpanggang ekor. Sudah tahu akan niat seseorang. takkan runtuh. Anjing galak. tentu tidak akan binasa kebaikannya. Orang hina apabila dihormati. tidak makan atau menjilat. Perkara yang amat sulit. Buruk baik anak sendiri juga. kelak akan tersiar juga. Orang yang biasa berbuat jahat.Angin berputar. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. b. raja kepada kita. jika tak makan mencium ada juga. Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah lakunya. yang pipit sama pipit juga). ombak bersabung. tetapi suatu faedah pun tidak diperoleh daripadanya. Anjing biasa makan tahi. Orang yang biasa berbuat jahat. kami tahu. sekalipun dikata-katai. karam tiada berair. meskipun dirantai dengan rantai emas. (Peribahasa lain yang sama makna: Angin berputar. . Anjing menyalak di ekor (= dipanjat) gajah. Anjing itu. Sia-sia memberi basihat yang baik kepada orang jahat. Angin tak dapat ditangkap. Orang baik yang dicela oleh orang jahat. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. sombonglah jadinya. Anjing itu. mana boleh sama terbang. Pergi atau menghindar kerana malu dan sebagainya. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. tentulah perbuatannya itu sia-sia saja. Orang jahat. Perkara yang amat sulit. keras sama keras. Antah berkumpul sama antah. (Peribahasa lain yang sama makna: Hanya tiada berapi. Anjing ditepuk menjungkit ekor. Angin bersiru. Anjing biasa makan tahi. sejuk tiada berair). b. tetapi mencium ada juga. (Ejekan kepada orang yang suka bersolek). Angus (hangus) tiada berapi. anjing bercawat ekor juga). ombak bersabung. Baik rupanya. Anjing kepada orang. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat. Menderita kesusahan kerana kematian atau kehilangan kekasih. Angkuh terbawa. namun ia tidak akan malu. arang dibasuh tak putih). Anjing menyalak bukit. tampan tertinggal. tak makan hidu ada juga). (Bandingkan dengan: Anjing bercawat ekor). Berpenat-penat mengerjakan pekerjaan orang yang tinggal terbengkalai.

rasuk juga yang menahannya.Antan patah. Apa sakit berbini janda. jika tidak diberi bersuami. nyiur juga yang binasa. f. Apa kepada kukur. Apabila tumbuh-nyiur itu patah. Antara dua tengah tiga. Hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. menawakkan = menggerakkan. Kemalangan yang bertimpa-timpa. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Apa gunanya merak mengigal di hutan. Apa peduli pada kukuran. orang apa kepada orang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sisik ada tulang pun ada. dia mendapat wang. Apabila orang miskin menghendaki wang. Apa digaduhkan: pengayuh sama di tangan. c. kerana kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orangorang yang tidak dapat menghargainya. Meragakan pakaian cantik kepada si buta. tumbuhnyiur juga akan gantinya. kalau tidak dibakar. Cukup mempunyai segala yang diperlukan. tampang = benih. Gar-gar. lain yang dihajati lain yang diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: Kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar manakan berbau). lesung hilang. e. b. Sudah terlanjur. Hasil yang berlawanan dengan keinginan. Tidak takut menghadapi lawan apabila sama-sama mempunyai kebolehan. Susah hati dapat mengubah perangai seseorang. Apa payahnya menawakkan (= menaupkan) bibir atas bawah. dia mendapat anak. nyiur juga yang binasa. jikalau di dalam negeri betapa baiknya). Meragakan suara kepada si pekak). bahu yang memikul timpa perasaan. itulah tumbuhnya. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Mata memandang apa yang hendak sakit. perahu sama di air. Apa kurang pada belida. Ganti yang hilang mestilah yang sama pula. nasi sedap menjadi tawar. Banyak janji tetapi tidak ditepati. Mudah menyebut. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. f. tak dapat diubah lagi. nyiur juga yang akan habis. jika tidak diberi kumbang menyerinya. Sakit hampir mati. Alasan yang berlawanan dengan maksud yang sebenarnya. Apa peduli pada kukuran. Tidak berfaedah menunjukkan kepandaian kepada orangorang yang tidak dapat menghargainya. d. mengigal = menegakkan dan membentangkan bulu ekor. e. anak tiri boleh disuruh. Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain. tumbuh-nyiur = tunas bibit kelapa. bahu yang memikul timpa perasaan. Apa boleh buat. nyiur juga yang akan habis. apabila orang kaya menghendaki anak. nyiur juga yang binasa. Apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku. (Peribahasa lain yang sama makna: Apa gunanya bulan terang di dalam hutan. sakit menimpa sesal terlambat. jikalau di dalam negeri betapa baiknya. b. nyiur juga yang binasa. Apa guna anak perempuan. Apa gunanya bulan terang di dalam hutan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Apa tampangnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Apa guna bunga ditanam. rasuk juga yang menahannya. Apa payahnya menggoyangkan lidah saja. c. d. Kukur apa kepada kukur. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. Enggang apa kepada enggang. Kukur apa kepada kukur. Mata memandang apa yang hendak sakit. b. kata gelegar. (Bandingkan dengan: Seperti merak mengigal di hutan). Gar-gar. kata gelegar. Apa kepada kukur. Mata tahu memandang saja. orang apa kepada orang. . Mata tahu memandang saja. Enggang apa kepada enggang. bahu juga yang tahu beratnya). bahu juga yang tahu beratnya). tetapi susah mengerjakannya. Apa boleh buat.

Penat tukang menempa. Darjat seseorang dapat ditentukan pada sifat perangainya. Asal ayam hendak ke lesung. lekas. tiada akan putih. biarpun diberi kesenangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Asal ayam hendak ke lesung. puntung = sisa kayu api yang dibakar. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. makanan. Orang yang suka mencari barang-barang yang digemarinya. penduk = salut sarung keris. nescaya berulang-ulang juga ia ke tempat najis. Ara tak bergetah. Tidak memilih (pekerjaan. Asal ada kecil pun pada. biar bergantung di ekor buaya. Mendapat malu. Kalau tak ada banyak. Api padam puntung berasap. makanan. Palembang tak alah. Arang habis besi binasa. kalau bernasib baik tentu selamat. Asal sabut terapung. Asal selamat ke seberang. benar-benar sudah selesai. Arang di dahi (= di kening. tiada akan menjadi putih bulunya. Asal ayam pulang ke lumbung. Asal terbang burunglah. ia berkehendakkan ayamlah! Apalagilah. Untung-untungan. kalau bernasib malang tentu jatuh. Orang jahat. Sesuatu usaha tentu ada hasilnya. dipukul ombak. Perkara yang telah putus. tetapi ditimbulkan kembali. tatkala kecil menjadi kawan. Tabiat orang tak mungkin berubah. alangkah bezanya. b. pemakan berulam bertemu pucuk! Api dengan air.Apakah gunanya memasang dian di tengah hari. sedikit pun cukup juga. c. (Peribahasa lain yang sama makna: Asal berinsang ikanlah). perempuan dan sebagainya). Sangat perlu akan pertolongan. Kejahatan yang sedikit itu hendaklah lekas diperbaiki supaya jangan sampai melarat. b. Apung di tengah lautan. Pelabur habis. Apalagi sawa. c. apabila besar menjadi lawan. Api makan sekam (= dedak). Jahat dengan baik amat jauh bezanya. meskipun dirantai dengan rantai emas. jika malam alangkah baiknya. Sudah cukup makan dan pakai maka senanglah hati. asal itik pulang ke pelimbahan. betapa pun jua pertolongan itu akan diterimanya. adalah benih. Arang itu. Orang yang bertemu dengan barang kesukaannya. sekejap ke tengah sekejap ke tepi. tukang hembus penat saja. Pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti api makan [= dalam] sekam). Asal berinsang ikanlah. kami tidak di situ lagi. Api padam puntung hanyut. Asal ditugal. Orang dagang yang melarat hidupnya. Tabiat orang tak mungkin berubah. asal besi tenggelam. takkan putih bulunya). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Anjing itu. Asal berisi tembolok senang hati. Semangat yang hidup selama-lamanya. Api kecil baik dipadam. Arang habis besi binasa. Arang habis binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. besi binasa senjata tak jadi). namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. Basmilah kejahatan itu semasa ia kecil lagi. asal itik hendak ke pelimbahan. Asal besi pengapak kayu. asal itik hendak ke pelimbahan). Api nan tak kunjung padam. Api itu. kunjung = segera. di muka). Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi. Burung gagak itu jika dimandikan dengan air mawar sekalipun. . tugal = melubangi tanah kebun dengan kayu akan tempat menanam benih. Cerita yang sudah tamat. asal emas menjadi penduk. perempuan dan sebagainya). asal berinsang ikanlah. Suatu perkara yang mustahil. Tidak memilih (pekerjaan. Perkara yang sudah diketahui orang tak perlu diterangkan lagi.

Orang yang tak berhati-hati lakukan pekerjaannya (yang baiknya saja yang diingat) tentulah akhirnya akan menyesal dan kecewa. barang-barangnya pun tidak hilang. Awak menangis diberi pisang. rumah besar berdinding papan. ayam beroga = ayam hutan. (Bandingkan dengan: Bagai ayam disambar elang). kalau tak mahu berusaha. Ayam hitam terbang malam bertali ijuk. Ayam beroga itu. Dirinya sendiri yang bersalah (kerana kemalangan. Mengangan-angankan sesuatu yang tidak sepadan dengan kesanggupan diri sendiri. alamat badan akan rosak. asam di gunung. bertemu juga akhirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Awak kurus daging menimbun). mati kelaparan. usai = lengang. mati dalam angan-angan. Cita-cita yang telah didahului oleh orang lain. atau Ayam hitam terbang malam. kekalahan dan sebagainya). Tiap-tiap yang lemah harus mendapat bantuan dan perlindungan. Kejahatan (perkara dan sebagainya) yang dilakukan di dalam sulit. Awak yang payah membelah ruyung. Melakukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana senangnya di negeri asing. kalau sudah jodoh. Sangat menderita kesusahan meskipun bergaji besar (beristerikan atau bersuamikan orang kaya) atau hidup miskin di negara yang kaya dan makmur. tambang = pancang untuk mengikatkan tali ayam. . Orang lain yang bersusah payah. Hidup senang dan mewah. Awak sakit daging menimbun. bertambang tanduk. Awak alah gelanggang usai. Mendapat laba banyak dengan modal yang sedikit. (Peribahasa lain yang sama makna: Jika tidak dipecah ruyung. Baru cukup umur. hinggap di kebun rimbun. ruyung = batang pohon enau. kalau diberi makan di pinggan emas sekalipun ke hutan juga perginya. hinggap pada pohon mempelam. Orang kaya yang berpura-pura miskin. Awak rendah sangkutan tinggi. orang lain yang beroleh sagunya.Asam di darat ikan di laut. hinggap ke rimba dalam. (Peribahasa lain yang sama makna: Garam di laut. padi di tangan tumbuh lalang. Pencuri tertangkap. bertemu dalam belanga juga. kecelakaan. Ayam dapat. (Biasa juga: Ayam putih terbang siang. Aus telunjuk mencolek garam. sirih berjunjung. atau Ayam hitam terbang malam. Awal dikenal akhir tidak. hendak menampar kepala kucing. Ayam bertelur di atas padi. berdebas bunyinya). Asyik memangku tangan. bertemu dalam belanga juga). Berkelahi dengan orang serumah. ingat juga kita akan negeri sendiri. Bujukan (pujukan) yang tepat. sayap singkat terbang hendak tinggi. Awak yang celaka. Ayam berlaga sekandang. Awal dibuat. bertali ijuk bertambang tanduk. Orang kaya yang berpura-pura miskin. Aur ditanam betung tumbuh. Perempuan dan lelaki. Awak hendak hilir. akhir diingat. Ditimpa kemalangan yang tak dapat diatasi lagi. Tak akan tercapai maksudnya. nasib yang buruk. Ayam ditambat disambar elang. (Biasa juga: Ayam di kepuk mati kelaparan). Atap rumbia perabung upih. Awak kurus daging menimbun. Ayam bertelur di atas padi. Besar belanja daripada pendapatan. musang dapat. Ayam baru belajar berkokok. Malang sekali. ia telah hanyut. sukar diketahui. Awak kecil makan hendak banyak. orang lain pula yang mendapat faedahnya. di mana boleh mendapat sagu). Sebelum membuat sesuatu pekerjaan hendaklah difikirkan masak-masak supaya selamat pekerjaan itu. orang lain pula yang disesalkan. Hidup dalam kemiskinan. Awak tikus. orang yang diumpat. Barang yang baik dicampurkan dengan barang yang buruk. Ayam berinduk.

Bagai anak nangui. Badak makan anak. Anak perempuan yang tiada malu. Badan boleh dimiliki. melainkan malu semata-mata. dua bujang yang ingin. Perkara yang nyata mudah ketahuan. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. Banyak sekali. tetapi hatinya bebas lepas. kasih bapa menokok harta yang ada. Ayam terlepas. Ayam tidur senang di dalam reban. emas perak tiada bersaudara. nangui = babi kecil yang banyak anaknya. Bagai air daun talas (= keladi). kasih ibu sama rata. Keadaan orang yang hina dalam masyarakat. tetapi dengan mudah juga dapat diceraikan. Badan bersaudara. denai = jejak binatang besar di hutan. andam = anak rambut di dahi. merasi (merarasi) = kayu yang gugur semua daunnnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ayam terlepas. tangan bau tahi). Bagai air mencari jenisnya. raja pada tempatnya. Bagai air titik ke batu. Orang yang telah jatuh melarat itu mungkin akan berubah nasibnya. sangat gembira. Ayam tak patuk. Berusaha untuk mencari ilmu dengan tidak berhenti-henti. Ayam pulang ke pautan. melainkan malu semata-mata. Bagai anak dara mabuk andam. Ayam sudah patah. terang kepada mata orang banyak. Ayam menang. Menyama-nyamai orang berpangkat tinggi (kaya dan sebagainya). Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil. Babi merasa gulai. Tiap-tiap orang ahli dalam urusannya masing-masing. Sudah sehidup semati. bertali benang bertambang tulang. Ayam putih terbang siang. Bagai anak dara sudah berlaki. Orang yang pandai berkata-kata di dalam majlis. Ayam yang tangkas di gelanggang. Kurus sekali. Ayam terlepas. selalu berubah-ubah. Bagai anjing buruk kepala.Ayam itik. bertali benang bertambang tulang. hinggap di halaman. hinggap di kayu meranting). sangat sombong. merasa gulai = mencuba masin pedas gulai. kasih saudara sama ada. kasih sahabat sama binasa. itik tak sudu. . Walaupun orang-orang lemah itu di bawah kuasa orang kuat. usaha dengan tidak mengenal jerih payah. tangan bau tahi. Kiasan kepada orang yang membuang anaknya sendiri kerana takut malu dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyimpan embacang masak). Tidak senang melihat kebahagiaan orang. atau Ayam putih terbang siang. (Biasa juga: Ayam putih terbang siang. Bagaimana sekalipun orang berkasih-kasihan. Ayam seekor bertambang dua. Keberuntungan yang tidak ada faedahnya. Tidak tetap pendirian. pemalas dan pengotor. kalau-kalau dapat menikam. kampuh (= kampung) tergadai. Sudah pada tempatnya. Bagai anjing beranak enam. (Bandingkan dengan: Air di daun keladi [= talas]). tangan tercirit. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing kepala busuk). musang yang susah beredar sekeliling. Bagai anjing melintang denai. Gadis seorang. Bagai anak sepat ketohoran. Berbaring dan bermalas-malas saja di rumah orang lain. Bacang dibungkus tentu baunya keluar juga. kampuh = kain selimut yang dirangkap daripada tiga helai kain. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]). kerana orang lebih mengutamakan harta-benda. Orang yang sangat benci oleh masyarakat. Kejahatan yang tidak mendatangkan hasil. Sangat gembira. Lemah dan lesu tanpa penyakit. hati tiada boleh dimiliki. Menyimpan rahsia yang telah diketahui umum. Badan sudah dua senyawa. hinggap di kayu merasi.

(Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam naik ke surau). Bagai ayam naik ke surau. Seruan yang tidak diendahkan orang. Peri keelokan. Bagai belut diregang. Peri keelokan. Orang gemuk yang malas bergerak. Pucat lesi dan tidak berdaya sebab sakit dan kurang darah. Bagai ayam yang terkecundang. kokok berderaiderai. merah muka seseorang. Bagai ayam kena kepala. Bagai ayam dibawa ke lampok. d. lambat-laun disambarnya juga. Bagai belut digetir (= diketil) ekor. Orang yang tak pernah masuk majlis. Bagai aur di atas bukit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. lampok = onggok padi sesudah disabit. Bagai bajak wangkang makan diangkat. Terlalu murah hati sehingga binasa kerananya. Seperti kilat pantasnya). Bagai berseru di padang pasir. Bagai ayam disambar elang. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. Menyerahkan diri kepada nasib. wangkang = perahu besar. tetapi singgahsinggah di jalan. Bagai bertanak di kuali. Bagai kucing dengan panggang [= balur]. Mendapat kesusahan besar sehingga tak tentu tingkah lakunya. Tidak dapat berbuat apa-apa. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. Pantang elang dengan ayam. Berkawan dengan orang yang jahat. sangat gelisah kelakuannya. yang tinggal hanyir. Bagai beliung dengan asahan. Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam kemelaratan. digetir = dicubit. meminta pertolongan ke sana ke mari. Sangat ketakutan. Bagai ayam dimakan (= kena) tungau. Orang yang gemar dipuji.Bagai anjing tersepit di pagar. Tidak pernah berpisah. Tidak terus berjalan ke tempat tujuan. bajak wangkang = tenggala yang selalu mesti diangkat-angkat waktu menggunakannya. Bagai berkain tiga hasta. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. ekor bergelimang tahi. (Peribahasa lain yang sama makna: Anjing terpanggang ekor). Bagai ara hanyut. Orang yang selalu cemburu. (Bandingkan dengan: Ayam ditambat disambar elang. b. Bagai aur bergantung ke tebing. Bagai ayam mengarang telur. bajak = perompak. Bagai ayam lepas bertaji. kecundang = kalah. Mati tanpa sakit. Cepat sekali. bingung. Satu sama lain bertolong-tolongan. Serba tak cukup (miskin). . merah muka seseorang. c. Tinggi dan kurus. padi di tangan tumbuh lalang). Bagai ayam si tombong. Bagai balak terendam. Perkara yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah pihak. b. Seseorang mendapat kesusahan dan orang lain serba salah untuk menolongnya. Seperti rabuk dengan api). kena kepala = kena lempar. Bagai bersumur di tepi rawa. b. Bagai api dengan rabuk. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Bandingkan dengan: Sebagai aur dengan tebing). Sepantun elang dengan ayam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti memekik di tengah padang luas). lambat-laun disambar juga. tombong = sombong. bagai tebing bergantung ke aur. Bagai belacan dikerat dua: yang pergi busuk. Pantasnya seperti kilat. Bagai bersahabat dengan ular bisa. Bagai ayam mengeram telur. limpap. mengarang telur = hampir bertelur. Bagai bertandang ke rumah janda. Bagai ayam mabuk tahi. Pucat dan kuning kerana menghidap penyakit. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam mengarang telur). Seperti berseru di tengah padang.

Bagai dirahap kain basah. Cinta kasih yang tidak berbalas. Bagai dulang dengan tudung saji. rahap = bungkus. Melanting-lanting bagai cacing kepanasan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti cacing kepanasan). Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. cacing gila = cacing yang berputar-putar bila disentuh. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. selalu gelisah (kerana susah. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai bunyi siamang kenyang. Bagai budak menyapu ingus. . Bagai besi dengan penempa. f. bertandang dan sebagainya. surut layu). sangat cocok. Bagai bulan penuh mengambang di kaki awan. Bagai bertepuk sebelah tangan. Cembul dengan tutupnya. Selalu dalam kekhuatiran. (Bandingkan dengan: Lalu hangus. Bagai bulan empat belas. (Peribahasa lain yang sama makna: a. di air = di tempat mandi. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). Perempuan yang suka berpergian. Bagai cembul dapat tutupnya. d. Bagai bunyi perempuan di air. ditelan mati emak. Seperti telap dengan tudungnya). nak dibunuh sayang. sekul = mangkuk yang diperbuat daripada tempurung kelapa. Bagai bunyi cempedak jatuh. Bagai dekan di bawah pangkal buluh. Berteriak-teriak atau melolong dengan kuat. Pedih sekali rasa hatinya. c. g. dicampak sayang. Menggeliang-geliut (kerana kesakitan dan sebagainya). Bagai buntal kembung. buah keras = kemiri. Digenggam takut mati. dilepaskan takut terbang. Serupa bulan penuh. Serupa burak). b. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing mengulangi bangkai). Bercakap dalam keadaan tergopoh-gopoh. Tidak tenang. Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat. diluahkan mati bapa. ipuh = racun. tak dikatakan mati bapa.Bagai bertemu (= makan) buah si malakamo. Bagai cacing gila. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai denai gajah lalu. (Peribahasa lain yang sama makna: Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi). Dimakan mati emak. Bagai cacing kena air panas. b. Bagai biawak mengulangi bangkai. malu dan sebagainya). Orang lemah di bawah kuasa orang kuat. tidak dimakan mati ibu. Dalam keadaan yang sangat terbatas. Tak pernah bercerai. Bagai dakwat dengan kertas. Bodoh dan sombong. Dikatakan mati emak. Pekerjaan atau kejadian yang payah benar hendak disembunyikan. Bagai dihiris dengan sembilu. c. Kecantikan wajah seseorang wanita. Bagai bunyi orang dikoyak harimau. dimakan mati bapa. Pandai menyembunyikan rahsia. dekan = ulat yang makan buluh. Perempuan cantik yang keluar dari rumahnya kerana hendak berjalan. Ramai (= riuh) sekali. Bunyi jatuh yang kuat. b. Bagai berumah di tepi tebing. diludahkan mati bapa. (Bandingkan dengan: Bagai siamang kurang kayu). Beroleh malu dalam sesuatu majlis. Banyak cakapnya dan sebagainya kerana mendapat kesenangan. Bagai beruk kena ipuh. Dingin sejuk sekujur badan kerana mendengar khabar atau melihat kejadian yang sedih dan ngeri. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Bagai memegang buah kepantangan beruk. dalam keadaan yang serba salah. Sesuai benar. e. Bagai buah keras di dalam sekul. Bagai diikat dengan sehasta tali.

Bagai harimau beranak muda. Sangat marah. putus tunggal = petir yang sangat keras bunyinya. Bercakap besar. Menggigil keras. keluan = tali yang dicucukkan pada hidung (lembu dan kerbau). Bagai getah dibawa ke semak. (Peribahasa lain yang sama makna: Merayap-rayap seperti kangkung di ulak jamban). kalah judi. Bagai diurap dengan daun katang-katang. Sesuai benar. lekas besar dan tinggi. (Peribahasa lain yang sama makna: Hidung sudah rampung diatur orang). (Peribahasa lain yang sama makna: Dientak [hentak] alu luncung). Pemberian yang tidak berfaedah. c. Bagai jawi ditarik keluan. melepaskan pucuk masing-masing. Perempuan hodoh berpakaian bagus. Perkara yang semakin kusut dan susah menyelesaikannya. Orang yang melarat hanya mengharap bantuan orang. galah = tombak atau lembing. geluk = timba daripada tempurung kelapa. Bagai jawi terkurung siang. jawi = lembu. Bagai inai dengan kuku. Bagai ikan lampam di ulak jamban. Bagai empedu lekat di hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai empedu lekat di hati). jelongak = selalu menengadah. Kehebatan langkah seseorang pendekar. Bersungut-sungut dengan tiada tentu sebabnya. dikemudiankan dia menanduk. Anak-anak yang subur tubuhnya. lengkitang = siput. termenung-menung. Orang bodoh yang tidak dapat diajak berunding. Bagai itik pulang petang. orang-orang yang mengutip hasil daripada pekerjaanpekerjaan maksiat. Menurut dengan tidak membantah. Bagai jelongak kerbau rampung. Sangat gelisah kerana tidak bebas. Bagai jawi makan. Bagai galah dijual. dimamah dulu baru ditelan. Bagai emak mandul baru beranak.Bagai ditembak petus tunggal. Bagai galah di tengah arus. Kebingungan. tetapi kebaikan yang ada padanya pun lenyap pula. Tiap-tiap perbuatan itu dirundingkan masak-masak sebelum dikerjakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang perempuan yang terlalu bengis. Sesuatu hal yang selalu terasa tidak menyenangkan hati. Rajin dan bersungguh-sungguh. Girang yang amat sangat. Bagai gelombang dua belas. Bercerai untuk selama-lamanya. Berjalan lambat dan lamban (perempuan atau orang yang gemuk). Bagai geluk tinggal di air. katang-katang = sebangsa tumbuh-tumbuhan di tepi laut. Dialahkan oleh orang yang bodoh. Bagai haruan di dalam tuar. . Bagai gelegar buluh. ilak = ukuran untuk menentukan lebar kain yang akan ditenun. Bagai hantu makan dedak. Bagai ilak bercerai dengan benang. kerana sakit atau susah. Bagai gulai lengkitang. Bagai dulang dengan tudung saji. Terlalu miskin. Bagai gembala diberi keris. Bagai jawi belang puntung: didahulukan dia menyepak. Seperti telap dengan tudungnya). Orang bodoh yang sombong. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). b. kasih sayang yang terlalu amat. tuar = lukah. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). rampung = rosak cuping hidungnya. Cembul dengan tutupnya. selalu berkeluh-kesah. getahnya sangat menggatalkan. Tidak tetap keadaannya. Tiada semuafakat dalam sesuatu perbincangan. Bagai gagak menggonggong telur. belang puntung = merah kehitam-hitaman. Bagai jempuk kesiangan hari. (Biasa juga: Bak termakan lemang mentah). Hendak menghilangkan kejahatan dirinya. gelegar = bunyi bergemuruh. Bagai enau di dalam belukar. Bagai gadis jolong menumbuk. Bagai cembul dapat tutupnya. tiada sedar dirinya dibodohi orang. Bagai duri dalam daging.

Rupa dan gaya seseorang menunjukkan asal usulnya. Tercengang-cengang kehairanan. Ketangkasan sikap dan kuat bunyi suaranya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. balur = dendang. Hidup dalam kemelaratan. Bagai tupai bergelut. parak = ladang. lambatlaun disambarnya juga. Bagai kucing kehilangan anak. Tidak berharga lagi. ditebuk kumbang tembus-menembus. dan sebagainya). Tingkah lakunya seperti anak-anak. kurang cukup alat (= kepandaian) untuk mengerjakan sesuatu. kuda. Bagai kena sentung pelali. Pantang elang dengan ayam. Kehilangan akal. Bagai kucing dibawakan lidi. Jerit pekik orang yang penakut. Bagai kera diberi kaca. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kapak naik pemidangan [= peminangan]). Pekerjaan yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti rusa masuk kampung). Sepantun elang dengan ayam. mudah dianiaya oleh orang yang berkuasa. Bagai kapak naik cerana. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau [= lembu] tanduk panjang. kuau = sejenis burung. Tidak pada tempatnya. Bagai kuau mengigal (= menyesar). Bagai kilat senja. d. Bagai kambing harga dua kupang. Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan. Bagai api dengan rabuk. Bagai kucing main daun. bingung. tanduk patah bukit tak runtuh. lambat-laun disambar juga. Seperti elang menyongsong angin). Bagai kinantan hilang taji. Bersungut-sungut dengan tiada tentu hujung pangkalnya. Bagai kain menunjukkan corak bangsanya. kebun. Bagai kambing lepas ke parak. bebar = terbang. Kehebatan rupa seseorang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai kelip-kelip terbang malam. Bagai kucing dengan panggang (= balur). Bagai kambing dimandikan pagi. Bagai keluang bebar petang. (Bandingkan dengan: Memberi bunga kepada kera [monyet]). Bunyi suara yang tak putus-putus. Bagai kayu lempung. sentung pelalai = semacam guna-guna yang menyebabkan perempuan tiada beroleh jodoh. cerana = tempat sirih. Rahsia yang tiada dapat disembunyikan. bagai petir tunggal. Sangat ketakutan. Bagai kambing dihalau (= diseret) ke air.Bagai kacang direbus satu. b. Bagai kerakap tumbuh di batu (= atas batu). Seperti rabuk dengan api). Orang yang lemah. Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Memilih makanan dengan sesuka hati. Melonjak-lonjak kegirangan kerana mendapat untung. c. c. Bagai kambing menanduk bukit. tiada menanduk pun dikata orang menanduk juga). Bagai kerbau runcing tanduk. Bagai keli kena ketuk. Bagai kerbau terkejut oleh gong. kerakap = sebangsa sirih tetapi tidak dimakan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Kera dapat bunga). Gadis yang tak mahu bersuami. . Bagai kacang direndang. suka hidup beramai-ramai. Orang yang sudah terkenal kejahatannya. Bagai kambing dalam biduk. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kambing dihalau [= diseret ke air]). kinantan = putih belaka (ayam. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Ramai-ramai berkerumun. Sangat ketakutan. Bagai kambing dijunjung. kayu lempung = kayu ringan dan lunak. Orang yang enggan mengerjakan sesuatu pekerjaan. menyesar = menguak.

Bagaimana bunyi gendang. Sangat sesuai. bagaimana aksi begitulah reaksinya. Bagai langau mengerumuni bangkai. tentulah perbuatan itu mendatangkan syak wasangka pada orang banyak. Bagaimana tidak menggigit telunjuk. Bagai kuku dengan isi (= daging). Bagaimana kumbang putus tali. Bagai lesung dengan antan. Seperti elang menyongsong angin). b. Anak menurut baka bapanya. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). katak betung dalam telaga berteriak selalu. Berbelok kucing main daun. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Membuat sesuatu pekerjaan dengan cepat dan ghairah. Bagaimana perintah. bagaimana aksi begitulah reaksinya. bagaimana contoh begitulah gubahannya. Sangat rajin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. merasa senang. begitulah dituai. (Peribahasa lain yang sama makna: a.Bagai kucing lepas senja. Kehebatan rupa seseorang. bantai = daging binatang yang disembelih. begitulah yang diturut. (Peribahasa lain yang sama makna: Yang dijolok tiada jatuh. Bagai kucing tidur di bantai. d. Orang yang bersahabat dengan orang jahat akhirnya akan ikut terlibat juga dalam kejahatannya. Bagai inai dengan kuku. Bagai tupai bergelut. Bagaimana tepuk begitulah tarinya. b. Bagai kucing menjemput api. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Bagai lalat cari puru. c. sesuatu itu menurut asalnya. Bagaimana ditanam. Selalu pergi bertamu ke rumah orang dengan tiada tentu saat ketikanya. Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. Bagaimana pohon tiada akan tumbang dipanah halilintar. Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagaimana bunyi gendang. Selalu hendak makan saja. Bapa burik anaknya tentu rintik). Bagai lobak di pemerunan. Bagaimana perintah. Sangat karib (tentang orang bersahabat atau orang berkasih-kasihan). (Peribahasa lain yang sama makna: Ayam bertelur di atas padi). Sukar dicari. begitulah tarinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jika tidak kerana perawan cantik ada di situ. Anak-anak yang subur tubuhnya. Bagai lukah. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. bagai kacang tengah dua bulan. Bagai inai dengan kuku). b. Hairan melihat orang yang berketurunan baik-baik berkelakuan tidak senonoh. baluhan kulit ada di batangnya. Bagai lepat dengan daun. (Biasa juga: Kambing putus tali). Hidup senang dan mewah. Bagaimana hari takkan hujan. Berbuat jahat dibalas jahat. sesuatu itu menurut asalnya. (Biasa juga: Macam lukah. penjolok tinggal di atas). Bagai kuau mengigal [= menyesar]. lekas besar dan tinggi. Bagai empedu lekat di hati. Bagaimana rupa begitulah bayangnya. Lelaki yang takut kepada perempuan. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bagaimana contoh begitulah gubahannya. c. begitulah yang diturut. jika tidak kerana bunga kembang di taman. tak penuh air. Orang ramai yang riuh-rendah bunyinya. melihat air hujan turun keruh. Bagai kucing takut akan balur. Bagai kuku dengan isi [= daging]). Anak menurut baka bapanya. terlepas daripada sengsara. Bagai lebah menghimpun madu. baluhan = batang yang sudah berlubang seperti gendang. Bagai empedu lekat di hati. begitulah tarinya). berat sebelah. berbuat baik dibalas baik. Amat cepat. tak ada kenyang-kenyangnya. Bagaimana pemuda-pemuda tidak berulang-alik di dekat rumah. Bagai limau masam sebelah. Bagai kucing main daun. pemerunan = tempat membakar sampah. . tak kenyang-kenyang oleh air).

Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. Bagai menambah gelang bini. (Peribahasa lain yang sama makna: Membandarkan air ke bukit). Pekerjaan yang sia-sia. Bagai mencencang air. jebat = sebangsa kasturi. dalam keadaan yang seba salah. Memberanikan orang penakut. orang yang gemar berjalan-jalan. Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang berbagai-bagai fikirannya. Bagai menghitung bulu kambing. . Pemberian yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bagai mengatai tunggak (= tunggul). Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Bagai mencari kutu di dalam ijuk. diludahkan mati bapa. rasa kendur ditegangkan. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo. (Peribahasa lain yang sama makna: Indah khabar daripada rupa). Bagai mendapat cincin ijuk. Mengharap sesuatu yang belum tentu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tali jangan putus. Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati sekali. Kasih sayang yang tidak ada taranya. Bagai melompati pagar tiga hasta: akan dilompati rendah. Ingin sekali. sehingga canggung kelihatannya. akan dilangkahi tinggi. kaitan jangan serkah). Bagai mengail kucing hanyut. buluh jangan pukah). Melakukan pekerjaan yang tidak ada faedahnya. Menyuruh orang yang enggan melakukan pekerjaan. tepung jangan terserak. b. Mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. bencah = paya. Bagai menjenguk jerat sial. kesisipan = kemasukan duri dalam daging. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai mencari belalang di atas akar). Melakukan sesuatu pekerjaan dengan terpaksa. Bagai memakai baju pinjaman. Tak dapat diberi ajaran atau nasihat. pesuk = berlubang. Perbuatan yang sia-sia. tepung jangan terserak. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). (Bandingkan dengan: Ular biar mati. Bagai melulur bersitungging. bagai terbuang kesisipan. Memberi nasihat kepada seseorang yang tiada menjawab. Bagai melihat asam. melulutkan = menggosok tubuh dengan pelutut. Tidak pada tempatnya. Mendapat barang yang tidak berguna. Mendengar nasihat yang baik. Pemberian yang tak kelihatan. Bagai menampung air dengan limas pesuk. tanah jangan lekuk. Melawat sesuatu tempat tetapi hanya sebentar saja. Bagai menjaga permata intan ketika dicanai. Bagai melulus baju sempit. Bagai mencari belalang di atas akar. b. Bagai menelan mestika embun. Bagai mengangkut batu di bencah. Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. Bagai menggelikan induk ayam. tidak dimakan mati ibu. Pekerjaan yang sulit yang harus dikerjakan dengan hati-hati sekali. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagaimana menanti arah hanyut. Bagai melihat ulat. ditelan mati emak. Bagai menumbuk padi hampa. Bagai membelah betung. Pendirian yang berat sebelah. Bagai mengepal pasir kering. Membuat sesuatu kerja tetapi tidak sampai selesai. (Peribahasa lain yang sama makna: Memijakkan betung sebelah). Bagai melulutkan jebat pada kerbau. (Peribahasa lain yang sama makna: Mandi dalam cupak). dimakan mati bapa. Sesuatu keadaan yang menyebabkan serba salah. limas = takir. Bagai memegang buah kepantangan beruk. Berasa senang kerana terlepas daripada kesukaran. Sangat benci.Bagai melepaskan batuk di tangga.

Bagai puyu di air jernih. Bagai pintu tak berpasak. Jatuhnya orang yang gemuk. Bagai ombak purus. b. Barang pinjaman yang dipakai dengan sekehendak hati saja. Melakukan pekerjaan yang sulit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang buncit perutnya. Rupa seseorang yang tambun. Sedikit (= kecil) sekali. Tidak berseri-seri lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyandang lukah tiga). (Bandingkan dengan: Seperti pahat dengan penukul). Bagai pelita kehabisan minyak. c. mengukir langit). Hati bagai baling-baling.Bagai menunjukkan ilmu kepada orang menetek. Seperti panji-panji dituip angin). Pendirian yang tidak tetap. inikan pula hati orang. Melakukan pekerjaan yang sulit. (Bandingkan dengan: Lampu kekurangan minyak). perian = tabung bambu untuk membawa air. Pekerjaan yang ringan. Tidak berkuasa melakukan pekerjaan kerana terlalu lemah. Bagai menyandang galas tiga. Bagai murai dicabut ekor. Senang hidupnya. c. Bagai perahu karam sebelah. Bagai pancang digoncang arus. Bagai nangka masak menyesak sarungnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai limau masam sebelah). Perempuan yang suka bercakap banyak. Mengeluarkan belanja dengan tidak tentu dalam sesuatu pekerjaan. Sesuatu yang membahayakan. Bagai puyuh laga. Baling-baling di atas bukit. Menghadapi orang yang pandai berdolak-dalik. b. Bagai parang buruk. Lemah sekali. d. Bagai pucuk (enau) dilancarkan (= diluncurkan). Suara yang tidak merdu. Amat cepat. Bagai perempuan membawa perut. Suara riuh-rendah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai nangka masak gugur). Bagai nangka masak gugur. Menggantang anak ayam. Bekerja hanya kalau diperintah. Bagai rambut dibelah tujuh (= seribu) . punggur = tunggul. Anak sungai lagi berubah. Bagai menyesah kain dapat. Menggantang asap. Jatuhnya orang yang gemuk. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. Menggantang asap. tidak ditukul tidak makan. Sebagai pimping di lereng bukit. Bagai perempuan bunting bertemu idamannya. Tertawa dalam kesusahan. e. mengukir langit). Bagai meramas biji cempedak. masuk empat keluar lima. Mendengar nasihat yang baik. Bagai pahat. Menggantang anak ayam. Bagai nakhoda kasap: hujung hilang. Bagai punggur rebah. galas tiga = tiga bungkus dagangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai si mandul mendapat anak). menyesah = memukul. Bagai pucuk pisang didiang. Bagai perian pecah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. masuk empat keluar lima. pangkal lesap. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai menelan mestika embun). Percakapan yang tak pernah habis. Bagai mestika embun. tali sabut tiada tergolok. tiada berdaya. tetapi sukar melakukannya. Bagai menyukat anak ayam. Bagai menyukat anak ayam. Melakukan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Bagai menyukat belut hidup. Bagai panas mengandung hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. berat sebelah. Gembira kerana mendapat barang kesukaannya. perahu tak berkemudi.

(Peribahasa lain yang sama makna: Terpijak bara hangat). Gembira kerana mendapat barang kesukaannya. Bagai serangkak tertimbakan. begitu yang hilang begitu pengganti. Berjalan miring. Bagai si kudung beroleh cincin. Orang yang rajin bekerja. Bagai si pekak tertanya-tanya. Pekerjaan yang sia-sia. . Mulut manis hati busuk. Sangat padan. Bagai tikus membaiki labu. Tiada memilih (makanan atau perbuatan). Malu yang tak dapat disembunyikan. Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat). Sangat buruk. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. asal berinsang dicucuk belaka. kalau mujur tiba di balam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai perempuan bunting bertemu idamannya). Bagai sambau di tengah jalan. sakar = gula. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai si buta pergi bergajah). Cakap terlalu tinggi dan sombong. serangkak (sirangkak) = ketam kecil. Sangat susah hati kerana kekurangan barang-barang keperluan. Usaha yang tidak bersungguh-sungguh. tungkahan = kayu landasan di dapur. bergajah = menangkap gajah. (Bandingkan dengan: Bagai bunyi siamang kenyang). Bagai susu dengan sakar.Bagai rasa batang pisang. Tubuh seseorang yang terlalu dingin. Sebentar amat. Bagai si buta pergi bergajah. Bagai si lumpuh hendak merantau. tembilang = alat penggali lubang. Sangat ingin mendengar khabar. Bagai tidur di atas miang. tokak = kudis besar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai sambau di tengah jalan). dibuat tengguli. Bagai tanah pelempar balam. Sangat gelisah. Bagai sepatung mandi. berbelut = menangkap belut. Bagai tulang dalam rongkongan. Bagai sumpit dihentakkan. Bagai tagar di Pulau Sembilan. Bagai timun dendang: di luar merah di dalam pahit. Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya. Bagai tokak lekat di kening. Yang diganti sama dengan yang hilang. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]. Bagai air titik ke batu). Anak angkat yang boleh diperlakukan sesuka hati oleh ibu atau bapa angkatnya. Bagai si kudung pergi berbelut. kalau tidak surut ke tanah. tagar = guruh. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai mengepal pasir kering). Ingin melakukan pekerjaan yang mustahil. Bagai tembilang bagai penggali. Sangat susah hendak menyatukan orang-orang yang berbagai-bagai fikirannya. Bagai siamang kurang kayu. Orang yang gemuk dan lembam. Bagai tanduk bersendi gading. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai rupa tokak dibasuh). Bagai sambau di pintu kandang. b. Sangat musykil. Sangat buruk. Keadaan yang tidak tetap (sakit atau hidup melarat). Bagai rotan. Bagai tekukur mengikut kata. Tidak sepadan. Bagai tulisan di atas air. Bagai sayang kaki pada terompah. bersetujuan benar. Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui. Bagai si mandul mendapat anak. Bagai rupa tokak dibasuh. Bagai terung terantuk ke dinding. guntur. Datang berkunjung sebentar saja. Bagai semut penghimpun melukut. Bagai rupa tungkahan. Baik di luar tetapi jahat hatinya. Bagai tabut keling: di luar berkilat di dalam berongga. tengguli = air gula. Pekerjaan yang sia-sia. Kasih sayang yang boleh ditinggal-tinggalkan. sesuatu yang digunakan pada waktu perlu saja. Bagai tanduk diberkas.

resmi = sifat. b. Baik membawa resmi ayam betina. Rupa yang buruk. Bagai umang-umang. sebangsa kapal. Sangat terpikat kepada kekasih. Bagai tunggul dihias. berat sebelah. Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah keturunannya (asal usulnya). tidak dengan dipaksa. legundi = sejenis tumbuhan. Bak cetus api. Bagai kucing main daun). Tidak serik. hendakkan dedak. Baik membawa resmi padi. Dengan sukarela. Bajak selalu di tanah yang lembut. . (Peribahasa lain yang sama makna: a. hati menyokong. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar]. Bagai perahu karam sebelah). Bak mandi di air kiambang. pelak lepas gatal pun datang. Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli. rosak dan sebagainya). bagi laki (= suami). Perselisihan sesama sendiri hilang apabila berlaku sesuatu malapetaka. hendakkan gendak. umang-umang = ketam di laut. Sementara belum ada yang lebih baik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Anjing terpanggang ekor. Bahasa menunjukkan bangsa. rendah diri. Sementara mendapat rotan. Bahu memikul. Berbuat pekerjaan cabul (terutama pada orang yang seharusnya mesti diperlindungi). berjagungjagunglah dulu. Bak anjing tersepit. sengketa habis. Tinggal berserah kepada nasib saja. supaya tidak ada bencana. Bagai tupai bergelut. Orang yang suka menolak sesuatu pemberian yang baik. Orang yang berbuat baik kepada kita dengan harta kita sendiri. banteng = lembu. b. Sudah tak dapat ditarik kembali. Orang yang suka berpakaian bagus tetapi bukan miliknya sendiri. Sesuatu yang tidak tetap (lekas berubah. Orang yang lemah selalu menderita. ajung = jung. Bagai tuntung jarum dilaga. Bagai ular dengan legundi (= lenggundi). Baik buruk adat kelakuan orang menunjukkan tinggi rendah keturunannya (asal usulnya). Bak ajung berat sebelah. akar-akar pun jadilah). Bagai wau putus teraju. Baji dahan membelah dahan. meskipun berguna. Layang-layang putus talinya). Laksana layang-layang putus teraju. Ketika menderita merendah diri meminta tolong. Kemalangan yang datangnya silih berganti. tetapi kemudian mendatangkan kesusahan. Lebih baik merendahkan diri. meninggikan diri kembali. Benda yang diperoleh.Bagai toman makan anak. Sangat cepat. pelak = panas. supaya selamat dalam hidup. dan gemar berbuat pekerjaan buruk. Bagai ulat nangka terhempas ke batu. banteng terambau. Sementara menanti padi masak. b. Tidak sombong. terambau = masuk jurang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bahasa dan bangsa itu tidak dijual beli). b. Hukuman atau pertimbangan yang kurang adil. Bagai udang bertahi di kepala. daripada membawa resmi lalang. Bagai padi. toman = sebangsa ikan sungai. tuntung = hujung yang runcing. Kehebatan rupa seseorang. b. Bagai anjing tersepit di pagar). terlepas daripada kesusahan. maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. gerah. Bajak sudah terdorong ke bencah. Baik berjagung-jagung. Orang yang sentiasa berhutang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. daya upaya sudah tiada lagi. Bajak patah. Bahaya tumbuh. Bagai limau masam sebelah. sementara padi belum masak.

Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Bangsar balur liat. maksud jahat yang tersembunyi. Bangkai gajah bolehkah ditutup dengan nyiru? Bangkai gajah busuk di hutan hendak ditanam. Tidak disangka sedikit jua. anak sasian = murid. Balik belakang lain bicara. Pendirian yang tidak tetap. Sangat degil. tidak percaya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bakar air hendakkan abu). lebuh = jalan raya. pekung di kaki sendiri dibiarkan meroyak. d. Selalu bertengkar. Bakar tak berapi. Bak pinang dianduh. Bandot tua makan lalap muda. Guru kencing berdiri. Cinta tidak dengan sebenarnya. Bak tengguli ditukar cuka. Bakarlah air ambil abunya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bandar terbuka dagangan murah. Pekerjaan yang sia-sia. baling-baling = penunjuk angin. . (Peribahasa lain yang sama makna: Terbit air kerana dipercik. Bangau. Pertukaran yang amat bertentangan. Congkak di tengah jalan tetapi rumah tangganya tidak sempurna. bandot = kambing jantan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. ketitiran = merbuk. dalam keadaan yang seba salah. Seperti panji-panji ditiup angin). badak minta aku daging. Bak ras kuda pula kukuran. Bak rasa ubi pula gadung. bangau. Melakukan sesuatu yang sia-sia. Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya. maka muridnya makan berlari). balur = kulit keras. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Sebagai pimping di lereng bukit. Balam dengan ketitiran. murid kencing berlarian. Bak nyiru bak tampian. Balam dua sesangkar. Mungkir janji. dicampak sayang. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak rasa kuda pula kukuran). Hati bagai baling-baling. Bakar air hendakkan abu. Orang yang degil. bak guru bak anak sasian. dianduh = ditarik dengan tali. perkutut. Bakar tak berbau. cinta dengan diam-diam. Bak orang gombang di lebuh. keburukan sendiri dibiarkan terdedah. Bakal lesung tak dapat dijadikan balok. Bakar tiada hangus. Iri hati kerana melihat kelebihan seseorang. Bak menanti orang dulu. terbit minyak kerana dikempa). pekung = tokak. meroyak = merambat ke kiri ke kanan. badak. putus tali dia berdiri. lalap = ulam. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. Sudah terlambat. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. tidak dimakan mati ibu. b.Bak manik putus tali (= pengarang). Bak rasa di liang lahad. Kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan. Lelaki tua beristerikan perempuan muda. b. Baling-baling di atas bukit. Kesilapan pada mula-mulanya merosakkan pekerjaan seterusnya. Seorang perempuan dicintai oleh dua orang lelaki. Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. daun muda. b. Sengaja mencari kesusahan. gadung = ubi hutan. Dalam kesempitan. melalah = mengejar. Pekerjaan yang sia-sia. Kalau guru makan berdiri. badan sudah tua. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bagai pancang digoncang arus. gombang = elok. minta aku leher. lahad = lubang kubur. Keburukan orang hendak ditutup. Bala lalu dibawa singgah. diludahkan mati bapa). c. bak melalah orang kudian. Orang miskin melakukan dirinya seperti orang kaya. Air mata yang bercucuran.

Orang bodoh yang tak tahu akan kekurangan dirinya. Tidak bermalu. tak dapat tidak berani melawan juga. Batik Semarang. Banyak habis. Banyak udang banyak garam. Banyak air sedikit minyak. Baru dianjur. Baru bertunas sudah dipetik. tentulah berani berbuat. siapa bertelur). Barang siapa menggali lubang. rimbun menyelara). Bapa burik anaknya tentu rintik. Kedudukan yang tidak sama antara orang biasa dengan orang yang berpangkat. Barang tergenggam jatuh terlepas. Nasib tiap-tiap orang serupa saja. Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat kemalangan. lepang sudah hendak memanjat tiang. minyak juga di atas. Siapa yang berasa bila disindir maka dialah yang bersalah. Cuma derajat (darjat) dan kedudukannya saja yang berlainan. masakan boleh hidup). Membuat pekerjaan yang lebih daripada yang tersanggup. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa berkotek. bangsat = miskin. Orang yang lekas marah. Di mana pun juga kesalahan tetap kesalahan. bagaimana contoh begitulah gubahannya. dialah yang akan terperosok ke dalamnya dulu. Berpenat lelah membuat sesuatu pekerjaan tetapi hasilnya sia-sia belaka. Siapa yang mencari jalan hendak menjatuhkan orang. . Anak menurut baka bapanya. sedikit tukang di tangan. lain rotan lain akar. tanam padi lalang yang tumbuh. tekap. ialah yang bertelur. (Biasa juga: Ramai beragam. Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran. Janji hendaklah ditepati. sedikit sedang. Barang siapa berani mengamang. tetapi tidak ada daya upaya. Bangsa teling tipis. Barang siapa yang berketuk. Perempuan janda yang lebih cantik daripada semasa gadisnya. Baru hendak bertunas sudah dipetik. banyak orang banyak ragam. Berani berkata. walaupun sama boleh dibuat lekar. (Peribahasa lain yang sama makna: Baru bertunas sudah dipetik. b. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. tangan pendek dihubung tak sampai. Batang jangan dibongkar-bongkar. Barang yang dikata. maka dia sendiri kelak akan mendapat kesusahan. Basah kuyup mandi peluh. Bangsat tak tahu disukarnya. Menderita kemalangan sehingga barang yang sudah dimiliki hilang. sesuatu itu menurut asalnya. takutkan cacing di bawahnya berlingkar. Bagaimana rupa begitulah bayangnya). Tiap-tiap orang mempunyai pendapat (kemahuan) sendirisendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Tahu di asin garam). tersembam.Bangsa bermuka papan. Banyak makan garam. tentulah mustahil. Barang yang jauh hendak dicekau. Baru bertatih hendak berlari. petap = mengeringkan sesudah dibasahi. Baru belajar duduk. Barang di mana pun pantat periuk itu hitam juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa yang berkata harus berkota). Basuh tangan petap abu. lepang = sejenis pohon. mengamang = menakut-nakuti. itulah kota. Belum banyak untungnya sudah belanja besar-besaran. Pandai berkata-kata saja tetapi tidak pandai mengerjakannya. lamalama matilah pokok. masakan boleh hidup. Banyak tukang di mata dan di mulut. Belum lagi cukup umur sudah hendak berlagak seperti orang tua-tua. Keinginan terlalu amat. Banyak pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: a. makin banyak orang makin banyak pula pendapat dan kemahuannya. Berharapkan sesuatu benda daripada orang yang bakhil. makin dicuci makin terang. sudah tertarung. Tentang membelanjakan wang.

Segala pekerjaan. Belum cukup umur sudah hendak beristeri. Walaupun kelihatannya lemah tetapi sukar mengalahkannya. Nasib yang malang. Beban berat senggulung batu. Orang bodoh (= hina) hendak berlaku sebagai orang besar (= pandai-pandai). Mendapat keuntungan tidak dengan sengaja. Lekuk batu dititik air selalu. sebaliknya orang lain pula yang bersusah payah. yang lahir serupa dengan yang batin. berkata dengan yang pandai. (Bandingkan dengan: Batu bulat tak bersanding). Tidur. damping. Bau busuk tidak berbangkai. Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. Batu yang keras air pelekuknya. Orang bodoh tak dapat diberi ajaran. Orang yang berhak tidak mengambil berat. Anak gadis yang sudah besar. batu besar berguling turun. Tanggungan yang sangat berat. Batu kecil berguling naik. Belanga kurang. Berpadanan dengan tenaga. jangan seperti lalang. sudah hendak berumah tangga. Bekas tertarung lagi terkenang. makin berisi makin tunduk. Tiada pernah melihat sesuatu yang lebih. Bayang-bayang disangka tubuh. nescaya akan menjadi pandai juga. Berbuat sesuatu melebihi kemampuan sendiri. terutama tentang perempuan muda yang memakai wangi-wangian. berjalan dengan yang tua. sanding = dekat. Bau cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Batu pun empuk. apa pula hubungan nyawa. Punggung lading kalau diasah. Belayar atas angin. Belalang disangka elang. Harum sekali. Mengharapkan sesuatu yang belum pasti. Berkata benar. Orang yang mahir dalam undang-undang. Bayang-bayang sepanjang badan (= tubuh). lama-lama tajam juga). Celaan (fitnah dan sebagainya) yang tidak benar. Bayang-bayang tidak sepanjang badan. Bau malaikat terhempas. kata belalang: akulah 'lang!). biasanya jarang terkena tipu. makin berisi makin rendah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perkataan yang lemak manis dapat menawan hati yang keras. makin lama makin tinggi). Baunya setahun pelayaran. (Bandingkan dengan: Di tempat tiada 'lang. baik dikerjakan dengan pimpinan orang yang telah berpengalaman. Amat busuk sekali. Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah diri. periuk yang melebih-lebih. Orang yang suka berpindah-pindah pekerjaan itu tidak mungkin mencapai kemajuan dalam hidupnya. Batu yang selalu bergolek di dalam sungai itu tiada dihinggapi lumut. b. Batu hitam tak bersanding. hati yang keras lidah pelembutnya. Belayar ke (di) pulau kapuk. Orang yang keras hati dapat dipujuk dengan perkataan yang lemah-lembut. Bayan di tangan habis terlepas. Batu direbus masakan empuk. . Belalang hendak menjadi elang. senggulung = kain (sabut dan sebagainya) yang digulung dan ditaruh di kepala untuk mengganjal barang yang dijunjung. Berbuat sesuatu atas belanja orang lain. (Bandingkan dengan: Seperti buah padi. orang mulia menjadi hina sebab tiada berharta. jangankan hati manusia. Beban sudah di pintu. atas angin = jurusan dari mana angin datang. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. Orang biasa menjadi mulia kerana harta.Batu bulat tak bersanding. Belah dada lihatlah hati. Batu yang selalu bergolek itu tak dilekati lumut. Belalang dapat menuai. Bawa resmi padi. Orang yang tidak mempunyai perasaan takut. Belayar bernakhoda. Tiada pernah lupa.

Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya. Belum diajun sudah tertarung. (Biasa juga: Belum duduk telah berlunjur atau sudah mengunjur atau hendak berlunjur). sudah bergirang hati lebih dulu. Sambil berdendang. Hendak berlagak seperti orang tua-tua. Belum sekuku. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum bergigi sudah hendak menggigit). Belum beranak sudah ditimang). Hendak berlagak seperti orang tua-tua. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum betul membilang jari. Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit berdiri. berjalan dan sebagainya). ajun = maksud hendak (berbuat. Belum berkilat sudah berkilau. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang arif dan rajin. Belum berkuku hendak mencubit (= menggaruk). Belum ada pengalaman. c. Sekali membuka pura. Belum betul membilang jari. Belum menetas sudah dibilang). Belum berilmu sudah hendak menyombong. Belum memperoleh sesuatu yang dikehendaki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Besar cakap tetapi hasilnya sedikit. Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas. Berkayuh sambil ke hilir. Sambil menyelam minum air. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya. b. Belum pandai membuang hingus sudah hendak berjuang lidah. Belum berkuasa sudah berangan-angan untuk menindas. sangkap = genap. Belum beranak sudah berbesan. ayam sedang berlaga (= disabung). sudah hendak berkuasa sendiri. Belum lepas tali uri sudah hendak bangkit berdiri). (Peribahasa lain yang sama makna: Baru dianjur. memapan = memasang papan untuk dinding. b. Belum ditumbuk belumlah bengkak. Belum dipanjat asap kemenyan. Berkayuh sambil bertimba. bulan sangkap tiga puluh. Belum disuruh sudah pergi. Belum bertaji hendak berkokok. g. Belum beranak sudah ditimang. Beliung yang besar hayun. cukup. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah bersenang-senang sebelum tercapai maksudnya. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. h. Apabila sudah berbudi barulah ada tanda balas. biduk hilir. Belum menetas sudah dibilang. belum dipanggil sudah datang. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum tahu di masin garam). Belum tahu lagi. b. Sekali merengkuh dayung. Hendak melakukan sesuatu tetapi alat syaratnya belum ada. dua tiga pulau terlampau). i. Belum beranak sudah berbesan. Belum tahu di pedas lada. Belum tahu laba rugi. Perkara yang sudah terang. lantai dan sebagainya. Amat sedikit. Tiap-tiap perbuatan (pekerjaan) mestilah ada tujuannya. Belayar sambil memapan. Belum ada pengalaman. kecil makannya. b. Belum bergigi hendak mengunyah. nasi masak. d. . Belum kahwin.Belayar mengadang (= menentang. Belum bergigi sudah hendak menggigit. Belukar sudah menjadi rimba. Belum duduk berlunjur dulu. Baru hendak memulai sesuatu sudah mendapat kemalangan. Ke sungai sambil mandi. Belum tahu di masin garam. sudah hendak berkuasa sendiri). e. Merapat sambil berlayar. dua tiga hutang terbayar. Belum ada keputusan. Belum tahu baik buruk. sudah hendak berkuasa sendiri. f. merapat sambil belayar. Hendak berlagak seperti orang tua-tua. Sambil berdiang. sudah tertarung). Belum beranak sudah berbesan. Belum betul membilang jari. (Peribahasa lain yang sama makna: a. uri = tembuni. berlayar sambil memapan. menuju) pulau.

bersenangsenang kemudian. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. beranak tiri: ada bersudu daun labu. Benang bercerai-cerai bukannya kain. termasuk juga ke dalam pukat. raja di mata sultan di hati). Belum ada keputusan. ada kalanya salah juga. kerongkongan = pembuluh nafas. Belum tahu lagi. Benci akan mencit seekor. dek rapat tetal tenunan kain. Belum tuarang panjang. Sepandai-pandai orang. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun. bersultan di hati. berani mati tak mati. Belum ada keputusan. ada bersudu daun lalang.Belum tegak hendak berlari. buah sengkuang sebesar betis. c. tetal = padat. Belut pulang ke lumpur. tidak dapat diperlakukan dengan sesuka hati. Ketangguhan bersatu padu. Beraja di mata. ayam sedang berlaga [= disabung]. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belum tentu si upik si buyungnya. bersakit-sakit dulu. ayam sedang berlaga [= disabung]). Nafsu-nafsi. Belum tahu lagi. Supaya mendapat kesenangan kelak. Bandingkan dengan: Belut jatuh ke lumpur). Mendapat rezeki. Berani kerana benar. Khabar angin yang dilebih-lebihkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Misai pulang ke bibir). Tidak menepati janji. Menuruti kehendak hati sendiri. Menurut kehendak hati sendiri. Siapa yang berani akhirnya akan menang juga. takut kerana salah. mencit = tikus. (Biasa juga: Nak bembam bukan terung). harus berani bersusah payah dahulu. b. b. Menceritakan kelebihan diri sendiri. jarum pun tidak menelusnya. beralih cakap di balik lidah. Belum ada keputusan. Beranak kandung. rengkiang disunu. Berair kerongkongan. berani pegang berani tanggung. Beraja di hati. Berani hilang tak hilang. Belum tentu hilir mudiknya. Berani menjual berani membeli. Belut kena ranjau (= getah). . ayam sedang berlaga [= disabung]. termasuk ke dalam pukat juga). harus berani mengerjakannya. raja di mata sultan di hati). Bertindak kerana berada di pihak yang benar. rengkiang = lumbung. b. Sepandai-pandai tupai melompat. Kembali ke asalnya. Benang arang orang jangan dipijak. bersultan di mata. telus = celus. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bersultan di mata. Nafsu-nafsi. b. Mengikut ajaran yang salah. beraja di hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Belum tahu lagi. Belum tentu hilir mudiknya). Bersultan di mata. Belum tentu hitam putihnya). sekali gawal [= terjatuh] juga. Belum tentu hitam putihnya. Beraja di hati. sunu = bakar. Berakit-rakit ke hulu. Melakukan sesuatu tidak menurut aturan yang biasa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sikap yang tidak adil. Bengkok batang bengkoklah bayangnya. Sebab takut akan bahaya yang kecil keuntungan yang besar dibuangkan. Belum tentu hilir mudiknya. Mendapat kesusahan (kecelakaan dan sebagainya) kerana salahnya sendiri. b. Barang siapa berani menganjurkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Senang sekali. Jangan mencabuli rumah tangga orang. tuarang = musim kemarau. Bembam bukan terung. Beranak tiada berbidan. bembam (membembam) = membakar di dalam abu panas. benang arang = benang yang dipakai tukang kayu untuk menggaris. Beralih kain di balik rumah. Belut jatuh ke lumpur. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. berenang-renang ke tepian.

Berarak ke tebing. Berapalah besar dan dalam laut Kalzum. Berbukit di balik pendakian. Mulut itu lebih tajam daripada senjata. Jika terlalu karib mudahlah timbul perselisihan. berbuat = maksudnya: turun ke sawah atau ke ladang. (Peribahasa lain yang sama makna: Mengaji daripada alif. Sangat benci. Bagai kuau mengigal [= menyesar]. Berbudi bagai pisang lebat. Tidak peduli baik atau jahat. Berbunyi batu berbunyilah dia. mengaji dari alif. Berat hati beratlah tulang. Berbilang dari esa. terlebih susah juga orang yang menderita kesusahan itu. Hati manusia tak dapat diduga. Berbaur pangkal perceraian. Berbaur bagaikan muntah. (Peribahasa lain yang sama makna: Jauh bau bunga. Berat sama dipikul. Jika mengerjakan sesuatu hendaklah dimulai dari permulaan. Seseorang yang beroleh bencana kerana menggahkan dirinya. Berapa panjang sarung begitulah kerisnya. Berapalah tajam pisau parang. hujan berpokok. Berbalik-balik bagai kuda tercirit. . berarak = berjalan. Berbuat kerja seperti yajud wa majud. besar dan dalam lagilah dada manusia.Berani senduk pengedang. berbudi = maksudnya: mengggahkan diri. senduk pengedang = senduk pencedok air panas dari periuk. belayar di luar musim. Selalu merasa khuatir. alang = tengahtengah. membilang daripada esa. Berbisik kedengaran. bercerai bagaikan demam. Berbelok kucing main daun. kemudian ditimbulkan kembali. berat juga bahu memikul. Berapa berat mata memandang. Berbunga sama berbunga: yang lain berbuah. Berapa susah kita melihat kesusahan orang lain. Mengerjakan sesuatu bukan pada waktunya. sakit bermula. Perkara yang sudah diputuskan. mati bersebab. dia tidak. bekerja gotong-royong. Berbenak ke empu kaki. Seseorang yang bekerja setengah jalan kerana malas atau kerana kesibukannya. Bagai kucing main daun). Baik buruk sama-sama dipikul. Berat beban yang sedikit dek hati sakit. Jarak yang sangat dekat. (Peribahasa lain yang sama makna: Ringan sama menjinjing. bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar. tajamlah lagi mulut manusia. Suka duka sama-sama ditanggung. Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri. Selalu membengkalaikan pekerjaannya. berimbau kelampauan. ringan sama dijinjing. begitulah panjang selimut). ringan sejinjing. air hangat direnanginya. begitulah panjang selimut. Berani dengan membuta tuli. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai melihat ulat). Sanak saudara. yajud wa majud = suku bangsa yang akan membinasakan dunia apabila telah hampir kiamat. Bekerja bersama-sama yang menggirangkan hati. Pekerjaan yang dilakukan dengan enggan akan terasalah beratnya. Kerja yang dipaksa biar berapa ringan sekalipun akan terasa berat juga. dekat bau tahi [= kencing]). Kesusahan yang silih berganti. Berbuat di alang tahun. Berbuat kerja seperti Mak Judai. Berbuat sesuatu hendaklah menurut kesanggupan diri sendiri. Berapa panjang lunjur. berat sama memikul). Berarak tidak berlari. Tidak dapat berkata-kata kerana tembelangnya sudah pecah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mengandung tetapi selalu keguguran. b. Berat sepikul. (Bandingkan dengan: Berdua mendatangkan perbantahan). kata berpangkal). Kehebatan rupa seseorang. Berbulu mata melihat. (Peribahasa lain yang sama makna: Berapa panjang lunjur.

Mengharapkan sesuatu yang mustahil. temiang tak dapat. Bergalah ke hilir tertawa buaya. bercabik kain bolehlah. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. Berebut temiang hanyut. Berdiang di abu dingin. kerana ia juga dalam keadaan yang serupa. Dua golongan yang lahirnya selalu berselisih tetapi batinnya semuafakat. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak.Bercabang bagai lidah biawak. Berdenah tidak. Beremas kemas. tangan luka. Berdua terkunci. Menyandarkan hidupnya pada orang (jabatan. Bekerja atau bercakap lambat-lambat. Tidak mungkin timbul perselisihan kalau hanya seorang diri. . biasanya tidak sampai mempergunakan tangan akan memukul. mustahil akan menggigit jema. Belum dapat diharap dengan kerja yang susah-susah. Sama setaraf. (Peribahasa lain yang sama makna: Bergantung sehasta tali). jema = orang. lama-kelamaan kita akan menjadi jahat pula. Menunjukkan kepandaian di depan orang yang bodoh. Duduk berleka di rumah perempuan jahat. Pekerjaan yang memberi untung kepada orang lain. bertiga terbuka. tidak mendapat suguhan waktu bertamu di rumah orang lain. malam sekelelapan. Orang yang terlalu marah serta berteriak-teriak. Berendam sesayak air. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada padi segala menjadi). Rahsia hanya dapat disimpan di antara dua orang saja. Berenyai bak hujan pagi. Bergantung pada tali rapuh. Bergantung (di) rambut sehelai. Bergurindam di tengah rimba. Berdikit-dikit. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. Berkelahi merebutkan sesuatu barang: barangannya tak dapat. Bercampur dengan orang jahat. lama-lama menjadi bukit. Bergelanggang di mata orang banyak. Tidak memperolehi pertolongan daripada saudara sendiri. Cermat. duduk sama rendah. (Bandingkan dengan: Berkata siang melihat-lihat. Berendam di tempayan pekasam. Terang atau nyata sekali. Bergantung pada akar lapuk. sekurang-kurangnya jadi pencecak. Mendapat kesusahan (kecelakaan) kerana takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak patut ditakutkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bergantung [di] rambut sehelai). Bercermin di air keruh. Bercabik kulit belumlah tentu. Membuat pekerjaan yang sia-sia. tabuhan = tebuan. terpeluk sarang tabuhan. Bergantung tidak bertali. Bercakap memandang-mandang. berpadi menjadi. Bergantung di hujung kuku. cecak = copet. Berharapan kepada orang yang tak berkuasa. Mencontohi perbuatan yang kurang baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Duduk sama rendah. silap lidah jiwa hilang. ketika dalam kesusahan. temiang = sebangsa buluh tipis. bersuluh di bulan terang tertawa harimau. berdiri [= tegak] sama tinggi). Bercampur dengan orang pemaling. Berdiri sama tinggi. berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. si tua = harimau. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. Orang yang mampu (= kaya. sekelelapan = tidur bersama-sama. Hidup dalam kemelaratan. Berek-berek laga siang. berek-berek = burung yang suka berkawanberkawan. Berdua mendatangkan perbantahan. Memperkatakan sesuatu hal orang lain hendaklah berhati-hati. (Biasa juga: Merebut temiang belah). Berdengking si tua memekik. berkata malam mendengar-dengar). Bergantung sehasta tali. badan luka-luka. Bergedang air orang. Bercintakan geliga di mulut naga. berpaut sejengkal tali. (Bandingkan dengan: Berbaur pangkal perceraian). Tidak dapat dipercayai barang katanya. pekerjaan dan sebagainya) yang kurang kuat atau tidak tetap.

Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Berhadap kasih mesra, balik belakang lain bicara. Berhakim kepada beruk. Berhambakan tangan, bersaksikan mata, berhakimkan hati. Berhampar lapik, berlicin daun. Berharga di atas rupa, bercupak di atas tumbuh. Berhanyut ke hilir mengepit kemudi sajalah. Berhati baja, berurat kawat. Berhubung kerana hendak panjang, berkampuh kerana hendak lebar. Beriak tanda tak dalam, bergoncang tanda tak penuh. Berinduk semang kepada janda, bagai dokoh tali anjing. Berjalan dari pintu belakang. Berjalan jauh banyak dilihat. Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah. Berjalan sampai ke batas, belayar sampai ke pulau. Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah difikirkan. Berjarak serasa hilang, bercerai serasa mati. Berjanjang naik, bertangga turun. Berjual pisang kepada monyet. Berjumpa dengan putih, terlesi sangat. Berkain tak cukup sebelit pinggang. Berkandilkan bulan. Berkata-kata dengan lutut. Berkata siang melihat-lihat, berkata malam mendengar-dengar.

Pelajaran yang tiada sempurna dituntut, tiadalah akan mendatangkan faedah. Tidak teguh janji. Minta pertimbangan (keadilan dan sebagainya) kepada orang yang tamak, nescaya akan merugi. Berfikirlah dulu dengan masak-masak sebelum membuat sesuatu perkara. Bermuafakat mencari penyelesaian yang baik dengan setulustulus hati, tidak ada menyembunyikan perasaan-perasaan yang buruk. Tiap-tiap sesuatu hendaklah pada tempatnya. di atas rupa = melihat rupa; bercupak di atas tumbuh = adat diisi apabila sesuatu mengenai adat itu terjadi. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pandai (= rajin) maka tidaklah payah diawasi terlalu sangat. Tabah dan keras hati. Perhubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Orang yang sombong, besar cakap tidak berisi. Orang yang masih membuat perhubungan dengan jandanya ialah suatu perbuatan yang dicerca oleh orang ramai. dokoh = perhiasan leher; induk semang = perempuan yang punya rumah tempat orang menumpang; orang yang memberi pekerjaan. Tidak jujur, tidak menurut aturan yang sah. Banyak pengalaman kalau bepergian ke mana-mana. Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sesuatu usaha hendaklah dikerjakan sampai selesai. (Biasa juga: Bertenun sampai ke bunjainya). Hendaklah selalu beingat-ingat dalam melakukan sesuatu pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjalan peliharakan kaki, berkata peliharakan lidah). menghadap surut = menengok ke belakang. Sangat rindu; sangat berkasih-kasihan. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Naik dari janjang, turun dari tangga, b. Naik di janjang di tangga, c. Naik tak bertangga, turun tak berpintu). Berjual dengan memberi hutang. Tidak berasa puas dengan sesuatu yang telah diperoleh. lesi (lesih) = terlalu putih. Kemiskinan yang amat sangat. (Biasa juga: Berkain tiga hasta). Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Berkata-kata dengan orang yang bodoh. Jika hendak membicarakan sesuatu, harus berhati-hati jangan sampai menyinggung perasaan orang. (Bandingkan dengan: Bercakap memandang-mandang, silap lidah jiwa hilang).

Berkaul kepada (= ke tempat) keramat.

Berkayuh sambil bertimba.

Berkayuh sambil ke hilir. Berkayuh sampan bocor. Berkelahi dalam kepuk. Berkelahi di dalam mimpi. Berkelahi dengan orang tak berambut. Berkelahi di ekor alahan. Berkelahi di hujung batang, berbaik di pangkal batang. Berkelahi dulu pendapatan, berkelahi kemudian kerugian. Berkelahi seperti labah-labah dalam gelas. Berkelambukan gua. Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan. Berkemudi ke rusuk. Berkepanjangan bagai agam. Berkeras tidak berkeris. Berkerbau seperempat ekor, berkandang sebagai orang. Berkering air liur. Berketak ayam di darat, bersenyap-senyap mutiara di laut. Berketak ayam mandul; orang berketak ia berketak, orang bertelur ia tidak. Berketak ayam, tahu akan bertelur atau tidak. Berketak dulu sebelum bertelur. Berketuk ayam dalam telur. Berketuk (= berkotek) di luar sangkar, bertanam di luar pagar.

Meminta sesuatu hendaklah pada tempatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Merajuk kepada yang kasih. Manja kepada yang sayang, berkaul kepada yang keramat). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Merapat sambil berlayar, berlayar sambil memapan, c. Sambil berdendang, biduk hilir, d. Sambil berdiang, nasi masak, e. Sambil menyelam minum air, f. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkayuh sambil bertimba). Kehidupan yang sangat melarat. Sesuatu perkara yang sulit diselesaikan (susah dan sukar). Berlelah-lelah dengan sia-sia saja. Berselisih dengan orang yang kurang sempurna akalnya. Memperbantahkan sesuatu yang tidak penting atau yang sudah diselesaikan. alahan = bekas alur sungai, bendungan. Orang berkelahi atau bertengkar yang akhirnya berbaik kembali. (Bandingkan dengan: Biduk lalu kiambang bertaut). (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali perahu lalu, sekali kiambang berkuak). Fikirkan masak-masak, sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. (Peribahasa lain yang sama makna: Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna). Perkelahian yang sangat hebat di tempat yang sangat sempit. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkandilkan bulan). Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya, orang sebawahannya dan sebagainya). Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya, orang sebawahannya dan sebagainya). (Peribahasa lain yang sama makna: Berkemudi di haluan, bergilir ke buritan). Perbuatan atau perkataan yang tidak ada hujungnya. Bertindak keras tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. Nasihat yang sia-sia. Orang bodoh suka menunjukkan kerja yang dibuatnya, tetapi orang yang bijaksana membuat kerja hanya dengan diamdiam saja. Orang yang bernasib malang, walau bagaimanapun meniru orang lain, tetapi nasibnya tetap tidak berubah. Orang yang bijaksana itu, apabila mendengar orang bercakap, tahu ia benar atau bohong, berilmu atau tidak. Bersuka-ria dan bermegah-megah kerana mengharapkan keuntungan daripada sesuatu pekerjaan yang belum dilakukan. Anak-anak atau orang bodoh yang turut merundingkan sesuatu perkara yang tidak diketahuinya. Memajukan keterangan dan sebagainya sesudah perkara diputuskan. (Bandingkan dengan: Rumah sudah tukul [= pahat] berbunyi).

Berkokok di luar gelanggang, bila ke tengah menyusup di bawah kelengkang. Berkotakan (= berkubukan, bernegerikan) betis. Berkuah air mata. Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek. Berkuak pedang, berbelah buluh. Berkubu sebelum alah. Berlaki anak semang. Berlapik seketiduran, sebantal sekalang hulu. Berlidah di lidah orang. Berlindung di balik telunjuk. Berlompat sama jatuh, menyorok sama membongkok. Berlurah di balik pendakian. Bermain air basah, bermain api letur, bermain pisau luka. Bermain-main dengan kerbau, dilontarnya muka dengan ekornya. Bermata mata kayu, bertelinga telinga kuali. Bermayang-mayang menjadi mumbang. Bermimpi mendapat emas, takkan membuat pura; bermimpi mendapat padi, takkan membuat lumbung. Berminyak biar lecah (= licin). Berminyak tak licin. Bermulut di mulut orang. Bernafas keluar badan. Berniaga buluh kasap, hujung hilang pangkal lesap. Berniaga di hujung lidah. Beroja berpegang ekor. Beroleh (= mendapat) hidung panjang. Beroleh lumpur di tempat yang kering. Beroleh sehasta hendak sedepa. Berpatah arang berkerat rotan. Berpaut sehasta tali. Berpaut tidak bertali. Berpesan berturuti, harap ada percaya tidak.

Bercakap besar di belakang tetapi bila berhadapan mengaku kalah. Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Selalu menderita susah. Persahabatan yang sangat karib. Membahagi-bahagikan harta pencarian kerana bercerai atau putus persaudaraan. Berjaga-jaga sebelum mendapat kesusahan. Perempuan yang buruk kelakuannya. anak semang = orang gajian. Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek). Hanya menurut apa yang dikatakan orang. Rahsia yang tak dapat disembunyikan. Persahabatan yang sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek, b. Berlapik seketiduran, sebantal sekalang hulu). Ada sesuatu maksud yang tersembunyi di sebalik sesuatu perbuatan, perkataan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada udang [= berudang] di balik batu). Tiap-tiap perbuatan atau pekerjaan akan meninggalkan akibatnya. Berkawan dengan orang bodoh, tentu menanggung kerugian. Tiada menaruh perhatian kepada apa yang dilihat dan didengar. Selalu mengandung tetapi tidak pernah mendapat anak kerana keguguran atau anaknya itu mati. Menasihati supaya membuat perdamaian dalam sesuatu perselisihan, pandanglah perselisihan itu seperti mimpi yang tak dapat diterima sebagai suatu kenyataan. Janganlah kepalang tanggung dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Setengah-setengah tidak sampai selesai. Hanya menurut apa yang dikatakan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Berlidah di lidah orang). Lebih percaya kepada pendapat orang lain daripada pendapatnya sendiri. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Orang pandai yang tak jujur, suka menipu dan sebagainya. Kepercayaan yang setengah hati. beroja = menggalaki. Mendapat malu. Mendapat kesusahan yang tidak tersangka-sangka. Diberi sedikit lalu hendak minta banyak. Memutukan tali persahabatan (persaudaraan). Tidak dapat berbuat sekehendak hati. Belum putus perkaranya; belum diberi surat cerai (tentang perempuan yang minta cerai). Mempercayai sesuatu kepada seseorang tetapi tidak dengan sepenuh hati.

hendak menghambat tak lalu. Bersukat sama paras. bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui.Berpindah ke balik papan. Berpusing-pusing seperti baling-baling. Bersukat darah. Sangat rindu. Bersultan di mata. kepicikan wang dan sebagainya). raja di mata sultan di hati). Melawan sampai mati. Lagi terang lagi bersuluh). Kehidupan yang tiada tetap. selilit benang bulang tahu juga. mengadu untung. Kain panjang empat. Bersawah seperempat piring. gatallah badan. baru bersihkan halaman orang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lemah tetapi liat. Perbuatan yang pandir. Sangat sesuai (kerana sefaham atau setujuan). Bersuluh menjemput [= minta] api. beraja di hati. Bersuluh menjemput (= minta) api. b. hendak lari malu. Beraja di mata. 'kan tempat sepasin bertanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Tahan baji oleh kelidai). Menuruti kehendak hati sendiri. Menunjukkan kelebihan kepada orang yang tidak dapat menghargainya. . bercerai serasa mati). Bersesak berundur-undur. Bersalai tidak berapi. Bersua beliung dengan sangkal. akhirnya ia sendiri mendapat kesusahan. Minta pertimbangan kepada orang yang bodoh. b. duduk sama rendah). (Peribahasa lain yang sama makna: Berkerbau seperempat ekor. Tuduh-menuduh sama sendiri. Berselimut kain cukin. Bersilemah tak patah. (Peribahasa lain yang sama makna: Meragakan pakaian cantik kepada si buta). (Peribahasa lain yang sama makna: Berjarak serasa hilang. Berlindung kepada orang yang zalim. Nafsu-nafsi. Bersuluh tengah hari. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. Perbuatan yang pandir. bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui. lama-kelamaan kita akan menjadi jahat pula. Bersilat kepada si buta. Tidak leluasa (kerana kemiskinan. Tersisih orang miskin daripada orang kaya. sangkal = tangkai beliung. Untung-untungan. Bagai berkain tiga hasta. Kemiskinan yang amat sangat. Perempuan yang hamil sebelum kahwin. Serba tak cukup (miskin). Betulkan diri sendiri dulu baru boleh membetulkan diri orang lain. bercerai serasa mati. Bersimalang bersimujur. Berpura-pura melawan. Bersesak bagai ular tidur. cukin = kain basahan atau kain kecil penutup dada waktu makan. Sama setaraf. Meninggal dunia. Bersisih antah dengan beras. bertimbang daging. bersultan di hati. Bersaksi ke lutut. salai = dipanaskan atau dikeringkan. binasalah akhirnya. sahabat atau sanak saudara dijadikan saksi. meskipun kesanggupan sudah tidak ada lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. mensia-siakan tenaga dan wang. Bersandar di lemang hangat. bersultan di mata. Bersarak serasa hilang. ke sawah sama dengan orang. Bersahabat dengan juara. ditutup kaki kepala terdedah. Bersua baji dengan matan. benang bulang = benang pengikat taji ke kaki ayam yang akan disabung. Bersihkan halaman sendiri dulu. matan = teras. Orang yang berhampiran dengan raja atau orang besar yang zalim. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri sama tinggi. Beraja di hati. Berputik dulu baru berbunga. Bersawah sepiring tidak. Perempuan yang belum bersuami. buahnya jarang dimakan beruk (= monyet). Berseleleran bagai getah di lalang. mensia-siakan tenaga dan wang. sepasin = binatang yang akan menjadi sepatung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bertimbang sama berat. Apabila jahat. Bersesalan bagai Batak lari. ditarik ke atas ke bawah tak sampai). berkandang sebagai orang). Bertemu dengan lawan yang sepadan. Bersandar di batang rengas. sangat berkasih-kasihan. Percakapan atau pembicaraan yang tidak keruan. c. ditutup kepala kaki terbuka. tetapi sudah mengandung. sarak = pisah.

Bertampar biar sama bercincin. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Setelah merasa kesusahan hidup barulah bekerja dengan bersungguh-sungguh. bertambah kecil lagi matanya. Bagai ayam naik ke surau. berkeras buku lidah. Bertamu tetapi membawa bekalan sendiri. Bertamu ke rumah orang yang tidak memberi jamu apa-apa. Bertangga naik. . duduk tak sama rendah. berjejak bak berkik. bercakar biar sama bercangggai. berjanjang turun. Bertemu beliung dengan ruyung). mura = ular yang sangat bisa. bertendang biar sama bersepatu. Suami isteri yang tidak sama derajat (darjat) keturunannya. Berjanjang naik. Bertandang ke surau. Bertampuk bertangkai. bertangga turun. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjanjang naik. Bertali boleh diheret. Bertangga naik. Mendapat pertolongan yang tidak memadai. Bertemu teras dengan beliung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. seimbang. Bertanjak baru bertinjau. Bertemu bukit di tepi telaga. hati busuk.Bersunting bunga keduduk: berdiri tak sama tinggi. berkik = burung. b. berjanjang turun). Mencari lawan biarlah dengan orang yang sepadan dengan kita. Bertemu lelaki dan perempuan yang sama jahatnya. menurut aturan yang lazim. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. bertampuk boleh dijinjing. Bertanam tebu di bibir. Berselisih faham di antara orang yang sama satu pekerjaan. ayam juga yang kenyang. Bertegang urat leher. Bertemu dengan lawan yang sepadan. Bertelau-telau seperti panas di belukar. b. Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti yang dapat dipegang. Bertambah semakin kurang. Berteguran dulu maka berkenalan. Perintah yang tidak sama atau tidak tetap. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. Bertemu birah dengan keladi. Sesuai. telau = belang yang berwarna lebih muda. Kejahatan yang telah cukup bukti dan keterangannya. Perjanjian yang tidak dapat dimungkiri lagi kerana ada bukti yang dapat dipegang. Orang miskin yang beroleh kekayaan dan yang hanya mementingkan dirinya saja dan tak hendak memandang orang lain lagi. Mengeluarkan perkataan yang manis-manis (untuk membujuk dan sebagainya). Bertemu mura dengan tedung. Bertanya supaya tahu. Tentang kawan yang datang bukan untuk membantu. Bertelingkah antan di lesung. berjalan supaya sampai. bertelingkah = berselisih. Bersurih bak sepasin. Bertemu beliung dengan ruyung. menurut aturan yang lazim. orang lain (orang tengah) juga yang mendapat untung. bertampuk boleh dijinjing). Mendapat rezeki. berbau bak embacang. Bersua baji dengan matan. Bagai bertandang ke rumah janda). (Peribahasa lain yang sama makna: a. melainkan untuk menambah kesusahan. surih = garis. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan usul periksa dan sampai selesai. Bertemu ruas dengan buku. mendaki dulu maka tahu lelah. Sama-sama pandai dan sama-sama kuat. canggai = kuku buatan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bertangga turun). (Peribahasa lain yang sama makna: Bertali boleh diheret. Bertelingkah bagai antan di lesung. (Peribahasa lain yang sama makna: Bersua baji dengan matan). Dua orang berselisih tentang wang atau harta. lelaki perempuan yang sudah memang jodohnya. Bertambah gemuk tubuh babi itu. bertanam halia (= peria) di hati. Mulut manis. Berteduh di bawah betung. Tidak mahu mengalah. Bertandang membawa lapik. b. Bertanam tebu di mulut.

Sangat benci. Berteras ke hujung dahan. imbuh = tambahan. Cinta kasih yang hanya datang daripada sebelah pihak saja. besar istana raja. Bertimbang tunai.Bertepuk sebelah tangan. Orang yang sangat tua. kecil hutang disandang. Berunding dengan tunggul (= tungkahan). bertunjang pula malimali. Bertitah lalu. besar hutang disandang). sembah berlaku. Bertukar jiwa dengan semangat. Macam daun terap: bunyinya degah-deguh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Walau bagaimanapun senang di rumah besar kepunyaan orang. Bersawah seperempat piring. kecil. Bertunggul ditarah. ke sawah sama dengan orang). kecil pondok sendiri. Beruang bagai durian. b. Yang lama sama dengan yang baru. Kelihatan di luar bagus (kaya dan sebagainya). Dilumas dengan daun katang-katang). (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil gunung dipandang. degah-deguh jatuh ke bawah. besar gunung dipandang. b. Berulas tangan dan lidah. Tiap-tiap orang mulia dan besar pada tempatnya masingmasing. besar buaya di lautan. Berkerbau seperempat ekor. Berkelambukan gua. Berteras keluar bagai pimping. bersiul sambil menganga. Berkelambukan gua). Berkandilkan bulan. Orang miskin yang berkelakuan seperti orang kaya. Mendapat bantuan tenaga dan nasihat. Tong kosong berbunyi nyaring). b. Besar. Bertilam pasir. kecil. Besar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tetapi sebenarnya sangat melarat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai melihat ulat). bernabu bagai cempedak. Menjawab dengan tepat. Berkandilkan bulan. Bertukar beruk dengan cigak. Berulat mata melihat. Suami yang tunduk di bawah perintah isterinya. Bertongkat tebu. Orang bodoh yang banyak bualnya. Berjalan bersama-sama isterinya atau kekasihnya. Beruk berjumpa pisang masak setandan. carilah jalan untuk menyelesaikannya dengan baik. Bertongkat senduk (= tempurung). b. Bagai diurap dengan daun katang-katang. arang jangan dibuat pupur. tak dapat tidak kehendak kita pun akan diturut juga. mali-mali = sebangsa tumbuhan yang mempunyai tunjang juga. berkandang sebagai orang. empelas = pohon yang daunnya kasap. Bertungkus-lumus biarlah di dapur. Segala perselisihan kecil dan besar hendaklah diselesaikan dengan seadil-adilnya. Besar berudu di kubangan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. cigak = kera. tidaklah sama dengan kesenangan di rumah sendiri. nabu = isi yang menempel pada bijinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. . Besar bungkus tak berisi. Memberi nasihat kepada orang yang hanya diam saja. banyaklah ayam kelak datang melumpur. banir = akar yang tumbuh pada pangkal pohon. Jika kehendak orang kita turut. b. Jangan terburu-buru melakukan sesuatu pekerjaan. Sedang berkasih-kasihan. Perselisihan sama sendiri janganlah dibawa ke tengah. beruras = dilumas. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. kesat diempelas. Tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Sangat marah. Orang tamak yang memperoleh keuntungan dengan mudah. c. mengimbuh dengan kera. cukupkan dulu persediaannya. Bertunjang kayu ara. Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggungnya. Bertilam pasir). Keluarga atau sahabat handai yang sudah terpisah jauh. ruang = alur. sifatkan seperti telunjuk dengan kapur. Bertumpu dulu barulah melompat. Beruras katang-katang. Bertiraikan banir.

Belanja lebih besar daripada pendapatan. Biar alah sabung. banyak pula belanjanya. Betik sudah gentas. Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya. Luruslurus ekor anjing. ringgit = rigi-rigi. Suami isteri yang hampir bercerai. tetapi hatinya masih jahat juga. Besar senggulung daripada beban. Belanja lebih besar daripada pendapatan. Belanja lebih besar daripada pendapatan. asalkan menang sorak. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). Gedang kayu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tinggi dianjung. Besar hendak melanda. b. Sesudah berkuasa lalu hendak bermaharajalela. gentas = habis.Besar diambak. dilentur boleh dipatah tak dapat). b. (Lihat juga: Lurus-lurus ekor anjing. gedang dahannya). pipit jantan tak bersarang. Budi baik tidak dilupakan. lindih = tindih. Besar tak boleh disangka bapa. Betung bulat tak bersegi. Besar kayu besar bahannya. Biar berkelahi dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Banyak penghasilan. b. besar sendal daripada gelegar. banyak pula belanjanya. biarpun kelihatan baik. hujungnya berbentuk juga. besar di bawah tebu berlengkar. sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. jangan berkelahi kemudian. Orang yang biasa jahat itu. Biar badan penat asalkan hati suka. Barang baik. besar sendal daripada gelegar). (Peribahasa lain yang sama makna: Lemah liat kayu akar. Kelebihan atau kepandaian itu menjadi milik orang banyak. biang = hampir tembus. Tiap sesuatu hendaklah dipadankan dengan tarafnya. Fikirkan masak-masak. Besi baik tiada berkarat. Betung ditanam aur tumbuh. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar pasak daripada tiang. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan rela hati. asalkan hati puas. makin banyak pula tanggungjawabnya. besar kerana diambak). Besar di bawah pisang goyangan. besar sendal daripada gelegar. Besar periuk besar kerak. Besi baik dibajai (= diringgiti). walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). b. Besar senggulung daripada beban). Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat dipengaruhi atau dipermain-mainkan. Betul. Sesal dulu pendapatan. hujungnya berbentuk juga. kiranya mendapat rugi. Besar pasak daripada tiang. Orang yang biasa jahat itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Subur kerana dipupuk. Banyak penghasilan. sesal kemudian tiada berguna). Besar dengan didikan yang sederhana saja. Besar suap daripada mulut. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar ikan hendaklah besar umpannya). belum ada pengalaman. diperbaiki lagi. Besi lemah tak patah. gedang dahannya). tetapi hatinya masih jahat juga. Besar umpan besar ikannya. (Bandingkan dengan: Alah sabung. Biar harta habis. Mengharap untung. Berkelahi dulu pendapatan. menang sorak). walau bagaimanapun ada juga bengkoknya. Besar ikan hendaklah besar umpannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. betul ekor anjing. . kecil tak boleh disangka anak. Besar kapal besar gelombang. Besar kayu besar bahannya. Betapapun lurus paku. panjang hendak melindih. Makin tinggi pangkat atau makin besar perniagaannya. biarpun kelihatan baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Gedang kayu. berkelahi kemudian kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tiada dapat menghasilkan apa-apa lagi. Betapapun lurus paku. Biang menanti tembuk. Anak bujang atau anak dagang yang bebas berjalan ke manamana saja. Besar pasak daripada tiang. paku = pakis. Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. perkara yang hampir putus.

Biar mati ditangkap harimau. Kepintaran itu melebihi kekayaan.Biar bernasib duri. Biar merangkak jangan menjalar. atau Biar terselar jangan terbakar hangus. Biar luka di dada. kadut = kain karung. Biar mengerjakan pekerjaan yang kurang baik martabatnya asalkan mendapat rezeki yang halal. tak lari gunung dikejar. Biar mati anak jangan mati adat. Biar rugi sedikit jangan rugi banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Mati berkapan cindai). (Peribahasa lain yang sama makna: Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata). Adat yang tidak boleh dilanggar. (Bandingkan dengan: Biar luka di dada. Alah di tangan orang yang kuat lebih baik daripada alah di tangan orang lemah. jangan jadi telinga kuali. asal ibunya selamat. asal menang. jangan bernasib kayu. jangan mati seperti tuma. Biar bekerja bersusah payah asal yang dimaksudkan tercapai. Biar miskin asal cerdik. biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. jika terbuang pun tidak mengapa. daripada alah kerana melarikan diri. Biar lambat laga. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Biar. atau Biar serpih jangan tumbang. Lebih baik mati daripada merosakkan nama baik. asal pandai mengambil hati. Lebih baik mendengar dan menurut ajaran yang membawa kepada kebaikan daripada mendengar dan menurut ajaran yang membawa kepada kesusahan. Biar berputih tulang. Budi bahasa yang baik. Biar dahi berluluk. Menunjuk-nunjukkan diri sekalipun penakut. biar mati anak. Biar buruk kain dipakai. Mati di tempat yang mulia kerana membuat kebaikan lebih baik daripada mati di tempat yang hina kerana membuat kejahatan. Biar alah sesudah melawan. atau Biar terletak asal jangan terhempas. atau Biar rebah jangan roboh. asal mendapat telur ayam. Kecewa. Kesukaran waktu melahirkan anak. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar lambat asal selamat. Biar mati berkapankan kain cindai. Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hatihati. tuma mati di tepi kain). Biar kurang garang asal lebih gaya. Membuat sesuatu perkara hendaklah dengan cermat dan hatihati. atau Biar sipi asal jangan tepat [= sesat]. terlawan juga orang kaya. jangan kain kadut. tak lari gunung dikejar). jangan jatuh terhentak (= terhempas). Biar mati seperti kutu. Biar menyelodok ke bawah rumah. Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya. daripada dianiaya oleh orang kecil yang tak tahu apa-apa. Lebih baik miskin daripada kaya menanggung hutang. sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah diusahakan untuk menghindarkannya. jangan luka di belakang. jangan mati digigit anjing. Biar lambat asal selamat. menyelodok = merangkak. (Peribahasa lain yang sama makna: Kutu mati di atas kepala. asal tanduk mengena. berluluk = berlumpur. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar miring asal jangan tertelungkup. Biar jatuh terletak. Lebih baik menarik diri lebih dulu daripada diberhentikan dengan tidak hormat. Jikalau tersalah dalam sesuatu perkara. Biar nasi terbuang asal jangan periuk pecah. jangan berputih mata. atau Biar terteleng asal jangan tertungkup). Biar jadi telinga tempayan. jangan luka di belakang). walau banyak berguna sekalipun. biar naik ke mata. . Biar genting jangan putus. Biar kena tampar dengan jari yang bercincin daripada kena jentik dengan tangan yang berkudis. biar = cacing kecil dalam perut.

maka satu sama lain salah menyalahkan. Biduk kalau tidak berkemudi. . biasa kepada awak dibawa kepada orang. Bila meminta: lembut gigi daripada lidah. Biduk upih pengayuh bilah. maka orang-orang pun berleluasalah melakukan sekehendak hati. Biduk pecah nakhoda mati. Apabila perusahaan yang besar mengalami kerugian maka pekerja-pekerjanya pun bercerai-berai. manusia tahan kias. cacat-cela sendiri tidak kelihatan.Biar pecah di mulut. (Bandingkan dengan: Berkelahi di hujung batang. Biar sakit dulu senang kemudian. Apabila orang yang ditakuti sudah tidak berkuasa lagi. Biar titik. Biarlah mati di mata pedang. b. Bila kucing tidak bergigi. Biarlah binasa kerana mempertahankan kehormatan daripada binasa dalam kehinaan. Suatu pekerjaan yang dikerjakan tanpa ilmu. janganlah tersalah cakap. Bila 'dah merah: kunyit salahkan kapur. Orang jahat yang dikenal ramai. Biar senget jangan tertiarap). Tiada berdaya akan mengerjakan sesuatu pekerjaan kerana kekurangan alat. Biarlah tersalah kain. janganlah mati kena tendang. Biarlah terjual nyawa. (Peribahasa lain yang sama makna: Ukur baju di badan sendiri). Apabila telah berlaku sesuatu kejadian yang tidak baik. Lebih baik menderita rugi sedikit daripada rugi banyak. Pertanyaan untuk sesuatu yang mustahil. bagaimana ia akan laju. namun keadaan masing-masing tetap berlain-lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Biduk satu nakhoda dua. jangan pecah di perut. Biar ular mati. serampang jangan pukah). bumi merekah. Biar salah kain. Mengajar binatang dengan pukulan. Lebih baik rosak sedikit asal jangan rosak semuanya. Biar penat badan asalkan hati suka. jangan terjual nama. Biar senget jangan tertiarap. Bila berkehendakkan sesuatu maka selalu orang berlemah lembut dan merendahkan diri. Maksud biar tercapai. tentu tidak akan sampai kepada yang dimaksudkan. tikus berani melompat tinggi. Sudah tak tertolong lagi. Bila pula biawak duduk? Binatang tahan palu. Menyimpan rahsia. sebelum sesuatu kemelaratan itu menjadi besar baiklah diusahakan untuk menghindarkannya. anak buah bercerai-berai. jangan salah mulut. Meskipun bersaudara. mengajar manusia dengan kiasan atau sindiran. Biawak kudung masuk kampung. Biarlah bersusah-susah dulu asalkan senang kemudian hari. Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu perkataan. Mengerjakan sesuatu dengan suka hati. kayu tiada patah. Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan orang lain. Keputusan yang tegas. Biar merangkak jangan menjalar. Bicarakan rumput di halaman orang. Hendaklah selalu berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu perkataan. Perempuan yang menduakan suami. Biarpun setandan bagai kerambil. kapur salahkan kunyit. (Peribahasa lain yang sama makna: Ikan biar dapat. Tidak takutkan mati jika pada jalan yang benar. pulangnya mengeong juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar salah kain. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali perahu lalu. di halaman sendiri rumput sampai di kaki tangga. kerugian jangan ada. Biasa di sayak dibawa ke dulang. berbaik di pangkal batang). jangan salah mulut). suatu pekerjaan dua kepalanya. Biduk lalu kiambang bertaut. Biarpun kucing naik haji. namun untung berlain-lain. Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila pengacum telah tersingkir. sekali kiambang berkuak). Pembawaan yang tidak dapat diubah. jangan tumpah. Biar pecah perut. Biduk tiris menanti karam. Cacat-cela orang lain tampak.

dapat juga memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kebenaran itu tak dapat disembunyikan. Biarpun bodoh. (Peribahasa lain yang sama makna: Buang daun keladi. Bingung tengkar.Bingung makanan si cerdik. cekcok. Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang. Buang kuali ambil belanga. Buah yang manis berulat di dalamnya. Buangkan yang keruh. di halaman sendiri rumput sampai di kaki tangga). cerdik begar. Buat baik berpada-pada. mendapat yang buruk pula. ambil yang jernih. Sesuatu pelajaran hendaklah dimulai dari permulaan. Perkataan yang manis-manis mengandungi maksud yang buruk. apabila masak pahit juga. di luar berisi di dalam kosong. Orang-orang yang sukar diajak muafakat. Berlagak pandai dan tiada mahu menurut bicara orang. Orang yang jahat perangainya. Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau tutur kata yang manis. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. janganlah berlebih-lebihan sehingga tidak pada tempatnya. di luar baik busuk di dalam. Buaian diayun anak dicubit. Buaian pun digoncang. cerdik tak dapat diikuti. Orang perempuan yang sudah rosak. berselimut daun birah). pandai tak dapat mengajar. disiram dengan manisan. Jika hendak membuat pekerjaan yang baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bicarakan rumput di halaman orang. keras. Buah masak merah belum tentu manis rasanya. bondong = kelompok. Bodoh-bodoh sepat. Buah peria itu kalau ditanam di atas sakar. Bingung tak dapat diajar. Bodoh tak dapat diajar. meninggalkan sesuatu yang buruk. cerdik tak dapat diikuti). (Peribahasa lain yang sama makna: Buaian diayun anak dicubit. tompok. Bolehkan digabus sebelum diasah? Bolehkah matahari hendak dilindungi dengan nyiru? Bomoh mencari orang sakit. tengkar = bantah. dibaja dengan madu. Buah masak tergantung tinggi: akan dijolok penggalah singkat. Cacat-cela orang lain tampak. anak pun dicubit. Buat nasi tambah. Orang perempuan mencari suami. Menyelimuti kelakuan jahat dengan perbuatan yang baik atau tutur kata yang manis. Buah kedempung. tak dapat diperbaiki lagi. Penambahan nafkah yang telah ada. ibu bapa mengemukakan anak gadisnya. hanya di luar saja yang kelihatannya baik. tak makan pancing emas. dan diletakkan di atas tebu. . berselimut daun birah. Orang banyak yang menurut arahan pemimpinnya. Bondong air bondong ikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung tak dapat diajar. dan pekerjaan yang jahat hendaklah dihindarkan sama sekali. Menceraikan isteri yang jahat. mendapat yang buruk pula. meninggalkan sesuatu yang buruk. orang tidur makanan si jaga. Buang daun keladi. cacat-cela sendiri tidak kelihatan. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. Orang yang elok rupanya itu belum tentu perangainya baik. Buah macang dimakan kelarah. Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang cerdik. Tiada berdaya untuk mencapai (mengerjakan) sesuatu citacita yang tinggi atau pekerjaan yang sulit.) Menceraikan isteri yang jahat. memulai penghidupan yang baru. tetapi arang di mukanya tak sedar. Orang yang sombong banyak cakapnya. buat jahat jangan sekali. Bintang di langit boleh dibilang. akan ditingkat batangnya licin. Buang yang jahat ambil yang baik. begar = susah. biarpun dihiasai dengan pangkat dan kekayaan.

Mendapat kecelakaan kerana banyak tingkah atau akalnya. Terlalu gemuk (tentang orang). Mendapat untung dan bahagia di kiri kanan. balok pun ke laut juga. lurah sama dituruni. Bukan budak-budak makan pisang. Persahabatan yang sangat karib. sali = teguh. Bukan perkara atau kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Bulat air oleh pembuluh. Kelihatannya baik tetapi di dalam atau keadaan yang sebenarnya jahat. Bukan air muara yang ditimba. yang terlindung patah). lintang patah. Orang pandai yang memperlihatkan kepandaiannya kepada orang-orang yang tak dapat menghargai kepandaiannya itu. tidak saja disaksikan oleh orang-orang biasa. lurah 'lah dalam. jiwaku hilang. Buka kulit. payang ke laut. Bukit 'lah tinggi. bulat kata oleh muafakat. Bukan tanah menjadi padi. tetapi juga oleh orangorang yang berkuasa. Dalam masa kemakmuran semua orang berlumba-lumba mencari keuntungan. (Bandingkan dengan: Kudis menjadi tokak). Sama kuat sama teguh dalam pertandingan. . (Peribahasa lain yang sama makna: Budak-budak makan pisang). Diam yang ada gunanya. Bulang sali kacak sama. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkuah sama menghirup. (Peribahasa lain yang sama makna: Masak di luar mentah di dalam). Bujur lalu. Untuk melakukan sesuatu pekerjaan supaya selamat maka hendaklah berunding dulu. Bulan naik matahari naik. Sesuatu perkara yang tidak ada sangkut-paut dengan kita. melainkan diam ubi berisi. alah menang bergantung pada nasib saja. Orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya. Cocok segala-galanya. Bukit sama didaki. tetapi jangan dicampuri mulut. Tidak dapat diperdayakan dengan mudah. Bulan turun ke ribaannya. Bukit jadi paya. Budak-budak makan pisang. Masih mentah dalam segala hal. Bubu duduk. dan perempuan itu telah diambil oleh orang lain. Bulan terang paksa baik. Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang. tetapi sudah disauk dari hulunya.Buaya setanjung makan tak habis (Sarawak). ambil (= tampak) isi. bersambal sama mencolek). tinggal lagi mujur malang. Bukannya diretak panas. Bulan mengambang dikandung awan. Bukan tempatnya untuk berbuat baik. Buka mata pasang telinga. Lelaki yang merindukan seorang perempuan. tutup mulut simpan di hati. Bukannya diam penggali berkarat. Bukan kudis dibuat pekung. Bukannya bersuluh batang pisang. bersuluh bulan matahari. bersanding melukai. Orang berpangkat telah diturunkan pangkatnya. Bulat bersegi. paya jadi bukit. (Peribahasa lain yang sama makna: Bulan jatuh di ribaannya). Bulan terang dalam rimba. bubu = lukah. Bukan mati kerana Allah. melainkan kerana olah. Beruntung besar. Bulan dipagar bintang. Perkhabaran yang benar. Teramat tua dan daif. Bulat bagai air dalam pembuluh. Kebenaran yang sudah terang dan nyata. Persatuan yang kukuh atau keputusan yang dicapai dengan kata muafakat. Bulan jatuh di ribaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Yang terbujur lalu. Melawan kehendak orang yang lebih berkuasa daripadanya. Sesuatu kejadian itu berlaku kerana terlalu banyak diperkatakan orang. Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. boleh juga dilihat dan didengar. Bukit sudah menjadi busut. Beruntung besar.

Bunyi Cina karam. buntar = bulat. Bunga yang layu tidak diseri oleh kumbang. Bunga dipersunting akhirnya akan layu. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga layu kembang semula). baunya merebak ke mana-mana. baik ditarik dengan muafakat. pecak = pipih. tetapi kemudiannya ia ingkar. Bungkuk (bongkok) 'duk (=dek) menganyam. Bungkuk (bongkok) baru betul. mengelarai = menganyam. Kecantikan seorang gadis yang telah gah ke mana-mana. Bulat waris mengadakan buapak. sekutu dibelah). Bungkal genap menahan cuba. Buruk dibuang dengan rundingan. Pecak boleh dilayangkan. Tiap-tiap yang hidup akan mati dengan tidak memandang umur. Keutamaan sifat seseorang dapat diuji dan dicuba. (Peribahasa lain yang sama makna: Buta baru celik [= melihat]). genap = cukup timbangannya. Buntat hendak jadi gemala. Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Bunyi percakapan yang lemah antara kedengaran dengan tiada. Bunga layu kembang semula. Tak ada yang tak ada cacatnya. Seseorang yang gemar akan hak seseorang. Bunga raya kembang pagi. Bunga yang layu balik kembang. Kecantikan dan keelokan seorang perempuan tiada kekal. kelapa jatuh [= runtuh]). Tiap-tiap orang ada kalanya berbuat salah. Sesuatu yang dipakai itu akan buruk kesudahannya. Bunga yang harum itu ada juga durinya. silap (= sesat) mengelarai. Bungkal sehasta (= sejengkal) tidak terkedang. tetapi benci kepada tuannya. Tak ada elok yang tidak bercacat. perdu ditendang). Bungkuk (bongkok) kali hendak mengena (= mendapat). tetapi benci kepada tuannya. Bungkalan yang betul. Orang tua yang bersolek seperti orang muda. Pipih [= pecak] boleh dilayangkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bumi mana yang tidak kena hujan? Bunga dipetik. Tiap-tiap kejadian buruk dapat diselesaikan bila kedua belah pihak bersedia untuk berunding atau bermesyuarat. Buntar dikeping. Perawan tua tidak dipinang orang. Bunga kembang berbalik kuncup. Seseorang yang gemar akan hak seseorang. buapak = kependekan daripada ibu dan bapa. bulat buapak mengadakan lembaga. Seseorang yang mulanya menurut kehendak kita. Bunga kembang menanti layu. b. Ramai (= riuh) sekali. . suarang = harta milik. Keputusan yang betul. Sekalipun demikian sungguhnya membuat sesuatu pekerjaan namun salah dan silap itu tak dapat dielakkan. buntat = batu kapur yang terdapat dalam empedu (hempedu). Orang bodoh yang keras kepala. suarang diagih. bulat boleh digulingkan. bulat boleh digulingkan). Telah sepakat benar-benar. Bunga gugur putik pun gugur. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. terkedang = terluruskan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bunyi perempuan di air). Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. perdu ditendang. Bunganya dipersunting. b. Tak tahu akan kekurangan dirinya. ukuran berat emas. Tak ada gading yang tak retak). (Peribahasa lain yang sama makna: Suarang diagih. Orang tua yang bersolek seperti orang muda. bungkal (bungkalan) = anak timbangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga dipetik. (Peribahasa lain yang sama makna: Mumbang jatuh [= runtuh]. emas baik menahan uji. Kata sepakat waktu mengangkat datuk lembaga.Bulat segiling. pecak setapik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pangkalnya diberaki. Bunyi semacam kumbang menyeri bunga. Bunga tengah kembang di taman. Muka yang merah padam kerana terlalu marah.

Keburukan. Orang hina menjadi orang mulia. Buta kehilangan tongkat. Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan dirinya. Buta baru celik (= melihat). tiap-tiap orang mesti mencari golongannya sendiri. Cacing menjadi ular naga. Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar. Orang kaya juga yang bertambah kaya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. orang lain yang disalahkan. Buruk tak tahu akan hinanya. Burung gagak itu jika dimandikan dengan air mawar sekalipun. Cakak sudah. Busuk yang tak tahu dibaunya. b. (Bandingkan dengan: Seekor cacing menelan naga). Orang yang sudah biasa jahat itu biar bagaimanapun dinasihatkan namun tabiatnya tidak dapat dirubah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Busuk. Menghadapi keadaan yang sukar. Rusa di hutan. Jangan percaya akan sesuatu yang kita belum tahu dengan sahnya. dikatakan lantai jungkang-jungkit). Anak orang bangsawan diperisteri oleh orang kebanyakan. Buruk perahu buruk pangkalan. Angkuh dan sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. sebenarnya pandai. . tiada sampai hati menyalahkannya seperti kita menyalahkan orang lain. dimakan. Diri sendiri yang kurang pandai. Antah berkumpul sama antah. Orang yang setia itu walau miskin sekalipun namanya tetap disebut orang. Yang enggang sama enggang juga. Perkara sudah selesai. barulah sempurna. (Peribahasa lain yang sama makna: Bungkuk [bongkok] baru betul). Cacing hendak menjadi naga. Buruk muka cermin dibelah. kancah sudah dijerang). kerugian atau kesusahan hendak ditanggung bersama-sama. pipis = giling. Busuk berbau. Perbuatan yang buruk lambat-laun akan ketahuan juga. Kelihatan bodoh. buruk kayu gaharu. elok dipilih sama seorang. tiada akan menjadi putih bulunya. khabar yang mustahil jangan didengarkan. lada garam sudah di sengkalan. yang pipit sama pipit juga). Ikan lagi di laut. Bagaimana sekalipun kejahatan saudara atau keluarga itu. Tak mahu lagi menginjak rumah isterinya atau tempat bekerja yang telah ditinggalkan. tetapi kelabaan atau keuntungan dimakan seorang diri. busuk embacang. orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah.Buruk dikembang pada orang. jatuh berdebuk. Burung terbang dipipiskan lada. (Peribahasa lain yang sama makna: Buruk tak tahu akan hinanya). b. dibuang. barulah terdengar keterangan atau sungutan. Buruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada tahu menari. Cacing menelan naga. busuk ikan. Burung hantu kesiangan. Burung pipit sama enggang. cakak = kelahi. Busut juga ditimbun oleh anai-anai. membersihkan. kincah = mengirai cucian dalam air. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. dibakar berbau juga. Persahabatan atau perjodohan yang tidak sepadan tidak akan selamat. Tak dapat berbuat apa-apa kerana kehabisan daya. silat teringat. beras bersama beras. mana boleh sama terbang. Busuk daging dikincah. Burung yang liar jangan dilepaskan. Orang bodoh atau miskin yang tiada tahu akan kekurangan dirinya.

(Bandingkan dengan: Bau cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Mendedahkan keburukan diri sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Sejengkal menjadi sehasta). (Peribahasa lain yang sama makna: Cacing hendak menjadi naga). Cakapnya seperti orang kaya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. cekarau = sebangsa tumbuhan di air yang besar lubang batangnya. Cerdik bagai ekor kerbau. Sekali jalan. Cari umbut kena buku. Jika kurang fikir atau kurang hemat dalam sesuatu perbuatan. pelit. calak-calak = lampas. tetapi mendatangkan kebaikan. bayu = sejenis burung asmara dalam dongengan. Cencang putus. cepat mulut terkatakan. . Sesuai benar. Pekerjaan yang lambat mendatangkan hasil yang baik. Celaka tiga belas. Canggung seperti antan dicungkilkan duri (= gigi). lama-lama bercantum juga). Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. Cencang dua segeragai. Bagai dulang dengan tudung saji. Seperti telap dengan tudungnya). Cekur jerangau belum habis lagi. lama-lama bercantum juga. Cepat tangan terjembakan. Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenarnya. (Biasa juga: Cakap berdegar-degar. Kesalahan yang tiada disengajakan. Calak-calak ganti asah. Cencang terdadik jadi ukir. Cembul dengan tutupnya. Cemperling nak jadi bayu. Bagai cembul dapat tutupnya. Putusan yang mengikat. Campak baju nampak kurap seperti anak kacang hantu. lapuk berteduh. Orang-orang muda yang tiada memelihara kehormatan dirinya ataupun kehormatan orang lain di jalan-jalan raya. Rajin dan giat. Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua. dua tiga pekerjaan selesai. sementara belum ada yang lebih baik. tumit di keting). Cencang air tidak putus. maka tangan dan kaki serta mulut dapat menimbulkan kesusahan. Cekarau besar liang. Besar bualannya dan suka membuka rahsia orang. Biarpun kikir namun harta akan habis juga akhirnya atau hilang percuma saja. geragai = pengait untuk menangkap buaya. (Peribahasa lain yang sama makna: Cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun). b. Dipakai untuk sementara waktu saja. padi masak makan ke hutan. Melakukan sesuatu pekerjaan yang merugikan diri sendiri. Cakapan sejengkel dibawa sehasta. biang tembuk. Orang kecil hendak menyama-nyamai orang besar-besar. padahal miskin. pancung abu tak berbekas. Malang sekali. cekel = kikir. Carik-carik bulu ayam. Nasib yang malang. mendapat yang buruk.Cakap berdegar-degar. Cepat kaki ringan tangan. Cencaru makan petang. Campak baju nampak kurap. Cekel berhabis. c. sudah hendak berumah tangga). sekadar untuk mencukupi keperluan saja. Melakukan sesuatu pekerjaan yang bukan sepatutnya. cengkeling = berbelit-belit. Cakap berlauk-lauk makan dengan sambal lada. tahi tersangkut di gelegar. Cekur jerangau ada lagi di ubun-ubun. Mencari yang baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Carik-carik bulu ayam. Belum dewasa sudah hendak melawan orang tua. terdadek = tersesat. Celaka ayam. Cengkeling bagai ular dipukul (= dipalu). belum ada pengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Campak bunga dibalas dengan campak tahi. Geliang-geliut kerana kesakitan. Cakapnya saja yang besar tetapi tidak ada satu pun pekerjaan yang dilakukan olehnya. cepat kaki terlangkahkan. Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. belum ada pengalaman. menanti tukang belum datang.

sebelum memandang pada orang lain. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. Pemimpin yang akan membantu atau menjaga rakyatnya jika ada kesusahan yang menimpa rakyatnya itu. Cubit paha sendiri dulu. dangkal sudah keseberangan. Cupak berkeesaan. saudagar muda menghutangkan. Menggunakan harta benda tuannya. Jika seseorang itu menyusahkan kaum keluarganya sendiri maka ia pun akan merasa susah juga. sikikih = sebangsa enggang. Cupak tegak yang diisi. suri = pemidangan pada perkakas tenun. berbaukah atau tidak? Condong ditumpil. Telah lama adat berdiri tentang tiap-tiap pekerjaan. Perbuatan yang sangat membahayakan. Memberi pertolongan (kewangan. puar = tumbuhan-tumbuhan hutan. Biarpun cerdik atau bodoh orang besar-besar itu tetapi orang kecil-kecil juga yang selalu menanggung rugi. Condong yang akan menimpa. (Bandingkan dengan: Cium tapak tangan. Cermat masa banyak. dagangan bersambut = barang amanah. dalam hati siapa tahu. baru cubit paha orang lain. ditumpil = ditunjang. Cincin emas takkan tampan bermata kaca. Dalam laut boleh diduga. Dapat durian runtuh. Cerdik perempuan meleburkan. Tiap-tiap orang lebih suka kepada keluarganya sendiri daripada kepada orang lain. Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan. tetapi hatinya sendiri membantah. Cuba-cuba menanam mumbang. Undang-undang sesebuah negeri itu menurut keadaan pemerintahnya. Mencari keuntungan atas ongkos orang lain. Gadis yang elok dan hartawan takkan sejodoh dengan orang yang miskin dan hodoh. Cupak sudah tertegak. Dalam rumah membuat rumah. Cik puan melangkah ular tak lepas. ajuk = duga. Dapat dihitung (= dibilang) dengan jari. Tidak jujur. Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga. Selalu berhati-hati dalam membelanjakan (menggunakan) sesuatu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Cerita daripada orang lain yang diceritakannya. barangkali ada juga hasilnya kelak. Keadilan hukum baru bisa (boleh) diperoleh apabila sudah cukup keterangan atau pemeriksaannya. Pandang pada diri sendiri dulu. suri sudah terkembang (=terentang). . Dalam menyelam. berbaukah atau tidak?). cetek bertimba. Dada manusia tidak dapat diselam. Dalam menunduk dia menyonggeng. Lahirnya dia menerima dengan baik. Kerjakan terus walaupun kurang berharga. rebah yang akan menegakkan. Menuruti orang yang belum panjang fikirannya itu acap kali mendatangkan kesusahan. Gerak-geri perempuan yang lemah lembut. bingung sikikih. fikiran dan sebagainya) kepada orang-orang yang di dalam kesusahan. Dapat harta karun. jimat masa sedikit. lemah dianduh. paha kiri pun merasa juga. Lihat diri sendiri terlebih dulu sebelum mencela orang lain. pengetahuan murid menurut ajaran gurunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Dalam berselam. b. kecil sedikit. Corak kain mengikut kehendak penenunnya. Dalam sudah keajukan. Dalam berselam. Telah diketahui benar-benar tujuan atau maksud seseorang. Pengetahuan (fikiran) seseorang itu tidak dapat diduga. lamun murai terkecoh juga. condong manusia kepada bangsanya. dangkal berjingkat). Cubit paha kanan. dangkal berjingkat. Dalam dua tengah tiga.Cerdik elang. Sangat sedikit. Aturan yang masih tetap berlakulah yang diturut. Dagangan bersambut yang dijualnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Dada manusia tidak dapat diselam). songgeng (menyonggeng) = tonggeng. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. Dahan pembaji batang. jika tumbuhan sunting (= suri. Condong yang akan menongkat. Dapat durian runtuh. Cium tapak tangan. turus) negeri. Condong puar ke uratnya. Penghasilan yang sedikit itu dipada-padakan.

licin bak dinding cermin. Dapat durian runtuh. Dapat harta karun. pergi nampak belakang. Diturunkan pangkat. tak akan lahir budi bahasa yang kasar. Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. Daripada cempedak baiklah nangka. Buang daun keladi. Datang dengan baik. (Bandingkan dengan: Hinggap mencengkam [dahan]. b. jangan berputih mata). Datang tampak muka. d. pergi seperti semut). Dapat harta timbul. tak akan mengalir air yang keruh. Sedikit pun cukuplah daripada tiada langsung. Dapat durian runtuh. Dari lecah. meninggalkan sesuatu yang buruk. mendapat yang buruk pula. Umpat dan caci kerana kelakuan yang tidak senonoh. lebih baik mati berkalang tanah. Peribahasa lain yang sama makna: Datang seperti ribut. Datang seperti ribut. Daripada tabiat yang jahat tak akan lahir budi bahasa yang baik. teruit = tersangkut kaki atau tanduk pada akar atau belukar. baik mati bertimbun bunga. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar berputih tulang. orang yang datang atau pergi hendaklah memberitahu. c. pulang tak berhantar. c. Dapat tebu rebah. Keputusan yang sangat adil. lari ke duri. pulang tampak punggung. Daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati daripada menanggung malu. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jatuh dalam kesukaran yang lebih besar. d. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah.Dapat harta timbul. (Peribahasa lain yang sama makna: Datang nampak muka. Dapat kijang teruit). Daun dapat dilayangkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. dihalau dia berpaut. Dapat harta timbul. Dapur tidak berasap. c. Kura-kura kakinya tiada basah. Datar bak lantai papan. Dari jauh diangkat telunjuk. salah hemat kita diangkut. Tetamu yang tidak penting. Datang tak berjemput. Daripada sifat yang mulia. jangan berputih mata. (Peribahasa lain yang sama makna: Takut akan lumpur. berselimut dauh birah. lari ke duri). Mendapat pisang terkubak). Lebih baik mati daripada menanggung malu. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pergi pun harus dengan baik pula. daripada tidak baiklah ada. Bernasib baik. b. tak akan mengalir air yang jernih. . Terlalu miskin. Daun keladi dimandikan. Daripada segenggam jadi segantang. Daripada hidup bergelumang (= berlumur) tahi. b. d. Daripada hidup bercermin bangkai. Darah setampuk pinang. Buang kuali ambil belanga). Bagai air Dari semak ke belukar. Dapat kijang teruit. Datang tiada dijemput. b. pergi pun harus dengan baik pula. Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil. orang yang datang atau pergi hendaklah memberitahu. b. b. kemudian kahwin dengan perempuan yang lebih jahat lagi. Dari ajung (= jung) turun ke sampan. Biar berputih tulang. lebih baik mati berkalang tanah). Datang nampak muka. Dapat harta karun. pergi seperti semut. getah jatuh ke perdu juga. c. Tentang penyakit. Dapat durian runtuh. Dapat tebu rebah). Dapat harta karun. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Menceraikan isteri yang jahat. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. Air di daun keladi [= talas]. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat tebu rebah). Tentang penyakit. Datang dengan baik. Dari telaga yang keruh. Dari telaga yang jernih. Dapat kijang teruit. terbang menumpu [dahan]). pergi nampak belakang). kalau dekat diangkat mata. Belum berpengalaman. (Peribahasa lain yang sama makna: a.

Musuh yang pendiam jangan dipermudah-mudahkan. Degar-degar merapati. memengat = memasak pengat. Destar habis. Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. Daunnya jatuh melayang. Sesuatu pekerjaan itu hendaklah difikirkan sendiri masakmasak sebelum dikerjakan dan jangan sekali-kali mendengar cakap orang. c. dianggur = dikerat (cabang) untuk ditanam. Deras seperti anak panah. Kalis bagai air di daun keladi). degar-degar = bunyi kayu dipukul. masin tidak. diambak seperti kasur. Daun nipah dikatakan daun labu. Terlalu cepat. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai gagak menggonggong telur). Pekerjaan yang terburu-buru itu kelak akan mendatangkan kerugian. Diapit tidak bersanggit. walaupun hidup melarat. dianjung = diangkat ke atas. (Peribahasa lain yang sama makna: Dianjak layu. . diam besi (= penggali) berkarat. Tidak menghiraukan segala perubahan terutama perubahanperubahan yang baik. dibubut [= dianggur] mati). Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. ditambat tidak bertali. Pendiam tetapi berfikir atau banyak pengetahuan. Perkataan atau pengakuan yang dapat dibuktikan kebenarannya.Daun 'lah melayang. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebab buah dikenal pohonnya). Perselisihan antara kaum keluarga atau suami isteri yang makin merapatkan perhubungan. Dendang menggonggong telur. akan ketahuan juga. Ilmu yang disimpan saja lama-kelamaan akan hilang. Orang yang membazir tak dapat tiada akan menghadapi kesusahan. jauh tak berantara. Keputusan yang tidak dapat diubah-ubah lagi. dicabut mati. teraba-teraba sudahnya. dengar cakap orang. Dianjung seperti payung. Dialas bagai memengat. Diasak (= pindah) layu. Diam-diam ubi berisi. buahnya jatuh ke pangkal juga. makan buah beluluk. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun dapat dilayangkan. Kerana mendengarkan manis tutur kata orang. Dengar cakap enggang. Orang yang tiada berbudi pekerti jika banyak pengetahuannya sekalipun. jauh dapat ditunjuk. hidup di luar nikah. nan adat diturut juga. Tiada sama kasih kepada anak sendiri dengan kasih kepada anak saudara. dianjak = dipindahkan. Orang yang sangat dimuliakan. Dekat dapat ditunjal. pekerjaan sendiri disia-siakan. lepu = ikan laut. yang berguna tinggal yang tak berguna terbuang. buah jatuh ke perdu juga. Dianjak layu. Dekat tak tercapai. Berkata dengan cukup alasan. Dengan kartu terbuka. bekerja dengan diam-diam. diam di bandar tak meniru. Dengan terus terang. Diam penggali berkarat. Deras datang dalam kena. Dengarkan cerita burung. dibubut = dicabut. Perempuan yang tidak dipelihara oleh suaminya. getah jatuh ke perdu juga). Menderita kemalangan terus-menerus. Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. kopiah luluh. dibubut (= dianggur) mati. Kalau segan bertanya tentulah timbul salah faham. berkampuh ijuk = bertudung atau berselimut ijuk. Daun mengenalkan pohonnya. Diam-diam lepu. Dek sukar berkampuh ijuk. anak dipangku dilepaskan. sanggit = geser. Diam di laut. Perempuan hodoh berpakaian bagus. terjun masuk lubuk. titik ke batu. gosok. Adat yang tak boleh ditinggalkan. tapi tidak pula diceraikannya. Dian sebatang dinyalakan hujung pangkalnya.

Menghadapi seseorang yang kita kasihi. dipapar ganjil. Dicari cempedak di bawah kerambil. tetapi diterima orang dengan curiga. mengeting = memotong urat keting. b. Didului bak melanting babi. Menolong orang tidak pada tempatnya. kerambil = kelapa. Didenda dengan emas yang habis. Sangat berkuasa. Difikirkan masak-masak. Diberi kekuasaan sedikit lalu hendak berbuat sesuka hati. Lahirnya saja untung. direndam tak basah. Seperti Belanda minta tanah). diberi sehasta hendak sedepa. Seperti Belanda minta tanah). Didengar ada. Dibuat kerana Allah. Dilakukan dengan maksud baik.Dibakar tak hangus. balun = gulung. lalu hendak minta banyak. Yang buruk dibuang. Didukung disangka orang sakit. Perempuan yang baru saja kahwin lalu bercerai. Sangat degil. Di bawah kekuasaan orang. lalu hendak minta banyak. Di bawah lantai nan tiris. . luncung = lancip tetapi tidak runcing di hujungnya. Dielakkan harimau. Diberi sedikit. diumpil tak bergerak. Nasihat yang sia-sia. tak tentu londarnya. Dibenarkan duduk di serambi. Dibenarkan duduk di serambi. yang baik diambil (dipakai). lalu hendak minta banyak. dibuka selebar alam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ditembak petus tunggal). dipancung dengan pedang yang hilang. tumbuh juga semula. merasa dirinya rendah sekali. Diberi sejengkal hendak sehasta. Diberi sedikit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Nasib yang tidak dapat ditentukan. Mendului membuat sesuatu pekerjaan itu kadang-kadang berhasil baik. Diberi bertali panjang. Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. merasa dirinya rendah sekali. Mencari tidak pada tempatnya. Diberi kebebasan sepenuh-penuhnya. kiranya orang kekenyangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Di bawah lancung nan tiris). menjadi murka Allah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Di belakang ia menendang kita. tak mudah dikalahkan. Perihal anak yang dimanjakan. Di bawah ketiak orang. Dibilang genap. Dialahkan oleh orang yang bodoh. Didenda atau dihukum hanya dengan syaratnya saja kerana mencari perdamaian. bila di depan ia mengeting kita. diambil yang jernihnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Diberi berpadang luas). hendak bermaharajalela di tengah rumah. Menurut saja. Dientak (hentak) tak masuk. melanting = melempar. Diberi berkuku hendak mencengkam. dipakai tidak. Di bawah lancung nan tiris. Diberi bahu. Dientak (hentak) alu luncung. Seseorang yang mendapat kehinaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti Belanda minta tanah). gajah tentu dengan londarnya. hendak bermaharajalela di tengah rumah. Dicukur-cukur rambut. dipapar = dibentang. di bawah lancung = di bawah barang yang palsu. Diberi sedikit. hendak kepala. Dicecah orang bagai garam. Dibalun sebalun kuku. Alam rohani yang tak berbatas. b. Dicocok orang hidungnya. londar = denai. Dibalik-balik bagai memanggang. Diberi betis hendak paha. Dibenarkan duduk di serambi. Diberi berpadang luas. Tabiat jahat lambat-laun akan berbalik semula. Dibuang yang keruh. yang menyebabkan kita menjadi serba-salah. hendak bermaharajalela di tengah rumah. Seseorang yang mendapat kehinaan. jika di tengah ia berpusing ligat pula. tetapi yang sebenarnya rugi. dielakkan untung.

tidak dimakan mati ibu. diajak berunding tak tentu fikirannya. Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga. diidam = menaruh dendam. d. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. dibuang jauh. Tidak berkuasa sedikit jua. diludahkan mati bapa. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Bergantung sehasta tali. b. Kebenaran yang tak dapat dibantah. Dimakan mati emak. Dimakan mati emak. Diidam seperti babi lemak. dipilih antah satusatu. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. dikacak lengan sudah bak lengan. Diimbau berbunyi. Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan daripada orang lain lagi. dipikul meruntuh bahu. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Digantungkan tinggi. Kalau asalnya tidak baik maka kesudahannya pun tentu tidak baik juga. diuji sama merah. Perjanjian yang diperbuat dengan syarat-syarat yang teguh. tak dikatakan mati bapa. dilepaskan takut terbang. lemah sekali. b. . Keadaan yang serba salah. Perintah atau hukuman yang sangat berat dan keras. Dijunjung merekah kepala. Hal seorang yang menjadi gundik yang tidak sah atau yang telah ditinggalkan suaminya tetapi belum ditalak. Dikati sama berat. f. diludahkan mati bapa. dicampak sayang. dijemur basah. Dikembar seperti benang. Memegahkan harta milik dan kebolehannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dendam yang tak habis. menantu atau pegawai hendaklah diusul periksa betul-betul jangan tersalah pilih. dihela surut bagai bertanam. c. d. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. Diiringkan menyepak. Sangat berhemat dan hati-hati dalam mengeluarkan wang. Tidak mahu mendiamkan diri terhadap perlakuan yang tidak baik. Diindang ditampi teras. Digenggam takut mati. dikemudiankan menanduk. Dikatakan mati emak. dikacak = dipegang. Dikatakan berhuma lebar. dalam keadaan yang serba salah. tetapi harta milik dan kebolehannya itu tidak seberapa. Yang baru tidak berbeza daripada yang lama. dilepaskan takut terbang. jika di tengah ia berpusing ligat pula). diimbau = dipanggil. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Dikatakan mati emak. terutama dalam menghadapi orang bodoh. dicampak sayang. angkuh dan sombong.Digantung tidak bertali. dibeli tempurung. Berbuat sesuatu pekerjaan yang menyusahkan orang lain. digalikan dalam. dilihat bersua. Mengatur-atur sesuatu supaya baik. nak dibunuh sayang). b. (Bandingkan dengan: Di belakang ia menendang kita. Dikacak betis sudah bak betis. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. bersiang = membersihbersihkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tak diajak ia marah. e. Dijual sayak. Bergantung tidak bertali). (Peribahasa lain yang sama makna: a. sesapan di halaman. Jika hendak mencari isteri. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. e. diluahkan mati bapa. sesapan = semak belukar. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). Dijemba-jemba bagai bersiang. Digenggam tiada tiris. dalam keadaan yang serba salah. diluahkan mati bapa. dibakar dia melilit puntung. tidak dimakan mati ibu. Dihujani kering. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. bila di depan ia mengeting kita. Dikerkah dia menampar pipi. Perempuan yang menduakan suaminya. Digenggam takut mati. tak dikatakan mati bapa. f. Pangkat atau kedudukan yang sama. Digantung tinggi. c.

di situ pula banyak orang datang. di mana periuk pecah. di situlah (= di sanalah) puntung tercampak. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Dilihat si pulut. tidak dimakan mati ibu. Hidup dalam pura-pura. di dalam bagai empedu. di situ kumbang banyak. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. ditelan sembelit. b. (Bandingkan dengan: Bagaimana tidak kumbang jinak terbang beredar. di bukit orang yang hanyut. Lahirnya saja untung. Dilambai tak nampak. Di luar bagai madu. lelar = berulang-ulang. Dimakan kapang habis berlubang. Digenggam takut mati. Di mana bunga kembang. diluahkan mati bapa. pada lahirnya tidak suka tetapi batinnya ingin mendapat lebih banyak lagi. Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. di situ burung banyak tampil.Dikulum menjadi manikam. Di mana buah masak. (Bandingkan dengan: Mabuk kerana beruk berayun). Sangat marah. Menderita penyakit kelamin. di situ cendawan tumbuh. Di lurah air yang besar. Di luar berkilat di dalam berongga). jika . e. batinnya jahat. Di mana batang terguling. Lahirnya baik. di sana (= di situ) langit dijunjung. di situ ada anak-anak muda. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu perbuatan yang tak baik itu jika diulang maka lambatlaun jahat juga padahnya. Di mana bumi (= tanah) dipijak. di dalam bagai empedu. Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. ditanak berderai. dipapar ganjil). Kelihatan seperti orang kaya. Tiada mahu mendengar nasihat orang. sekali pecah juga. Beruras katangkatang). Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Kekuatan di laut bergantung kepada angkatan perang. kekuatan di darat bergantung kepada persatuan. Berkehendakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lahirnya baik. di dalam bagai empedu). Dilelar timba ke perigi. Orang yang tiada bersalah menerima hukuman. tetapi yang sebenarnya miskin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. d. c. Diam itu lebih baik daripada berkata-kata. Di mana banyak kesenangan. dicampak sayang. Bagai diurap dengan daun katang-katang. Di luar berkilat di dalam berongga. Dikatakan mati emak. tak dikatakan mati bapa. Di lurah maka hendak angin. Dilengah (= dimabuk) beruk berayun. diludahkan mati bapa. Di luar merah di dalam pahit. Membuat sesuatu pekerjaan tanpa pengetahuan adalah siasia saja. b. Di mana mati di situlah dikuburkan. Dilihat galas berlaba. (Peribahasa lain yang sama makna: Di luar bagai madu. Dilumas dengan daun katang-katang. tetapi yang sebenarnya rugi. Di luar bagai madu. Di mana api padam. dihitung pokok termakan. Di mana ada gadis. tak sekali. batinnya jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Dibilang genap. dimuntahkan (= diludahkan) menjadi sekam. batinnya jahat. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. f. diseru tak dengar. Dikunyah patah gigi. Dilahir serupa tidak. Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Seperti Kur'an [Quan] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). di situlah tembikar tinggal. Di laut angkatan. dalam keadaan yang serba salah. di bukit maka hendak air. di darat kerapatan. (Peribahasa lain yang sama makna: Dirintang siamang berbuai). b. kapang = sejenis teritip. Dimakan mati emak. Lahirnya baik. dibatin menggunting angin. dilepaskan takut terbang.

Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. di situ kerbau tinggal diam. di padang sendiri berjengket-jengket. di situ api padam. Diminta tebu diberi tembarau. Sesuatu yang mustahil tak usah diharapkan sangat. Di mana batang terguling. negeri yang aman. Menghabiskan harta ibu bapa atau harta majikan. Membelanjakan wang dengan boros dan akhirnya hidup melarat. Di mana kelintung berbunyi. Di mana tembilang terentak. Di manakah berteras kayu mahang. Sesuatu yang kita inginkan tetapi tiada berdaya untuk mengambilnya. di situ cendawan tumbuh. Dipandang dekat. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana api padam. di situ rakyat hidup rukun dan damai. di situ cendawan tumbuh). Dipanggang tiada hangus. hendaklah dijaga dengan baik-baik. temerau. Di mana timbul perkara di situlah diselesaikan. di situlah pencuri datang. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana bumi [= tanah] dipijak. di hilir semuara. dicapai tak boleh. Pujian yang tidak ada ertinya. di sana [= di situ] langit dijunjung). dikacak lengan sudah bak lengan). Diperluas parak. di sanalah musang meniti. direngkuh siku ngilu. di situlah tembikar tinggal). Orang yang hanya suka makan atau menerima hak orang lain. siapa lengah akan mendapat bencana. pertolongan yang tidak mencukupi. Di mana kayu bengkok. Di mana mati di situlah dikuburkan. Di mana perintah yang baik. Hendaklah menurut adat dan aturan tempat yang kita diami. orang yang bodoh mudah kena tipu. Di padang orang berlari-lari. ditendang dia tertawa. b. tangga terpasang. dipegang betis sudah bak betis. Tempat yang tidak dijaga baik-baik. Dipukul lutut sakit.Di mana kapak jatuh. Di mana tumbuh. ramai penduduknya. Persatuan yang kukuh. di situ air disauk. Kalau mata pencarian sudah bertambah. Selamat dalam menempuh berbagai-bagai percubaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Dikacak betis sudah bak betis. Di mana makan di situ berak. di situ baji makan. di situ disiang. . Berbuat jahat di tempat mencari rezeki. di situ baji makan). bulakan = pancaran air yang menjadi air tergenang. Di mudik sebulakan. tidak disiangi. Di mana lalang habis. Yang diberi berlainan daripada yang diminta. Dimandikan dengan air segeluk. (Peribahasa lain yang sama makna: Di mana batang terguling. Di mana ranting dipatah. angkuh dan sombong. di mana periuk pecah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kelakuan yang tidak senonoh. Diperbesar isap (hisap). hendaklah diperiksa dan diselesaikan di situ juga. di situ cendawan tumbuh. Jika terjadi suatu perkara atau perselisihan. Di mana tempat kutu hendak makan kalau tidak di atas kepala. Dipujuk dia menangis. Dipegang lengan sudah bak lengan. tetapi hak sendiri disimpan atau disembunyikan. (Peribahasa lain yang sama: Dekat tak tercapai. Keadaan yang serba salah. tembarau = gelagah. tidak kerana bunga kembang di taman). Dinding teretas. di situlah [= di sanalah] puntung tercampak. retas = toreh dengan senjata tajam. kelintung (kelentong) = genta kayu. Di mana kapak jatuh. Kejadian yang sudah cukup buktinya. hitam bibir. jauh tak berantara). Orang yang menyangka dirinya telah cukup kuat (tentang wang atau akal) sehingga tidak perlu meminta bantuan daripada orang lain lagi.

Disambut dengan penyapu tak bersimpai. berserah sekehendak hati. Orang yang mengaku dirinya pandai atau mempunyai kelebihan. kiranya hujan tengah hari. berkembang bunga raya di muka. Mendapat bahaya kerana memandang ringan akan perkara (bahaya) yang kecil.Diraih siku ngilu. Patuh menurut perintah. (Peribahasa lain yang sama makna: Belalang hendak menjadi elang). sehingga jatuh melarat. Ditanam tebu di telinga. b. Disangka panas sampai ke petang. tidak boleh ikut campur kerana miskin. Diiringkan menyepak. Ditating bagai minyak penuh. Ditembak dengan peluru petunang. dicapai tak dapat. yang tidak mahu menurut bicara orang. Ditanaknya semua berasnya. dikemudiankan menanduk) Sangat kasih akan anak isterinya. Ditambat tidak bertali. Pemberian gelaran yang tidak ada ertinya. . Disangkakan bedena timbul. Dirintang siamang berbuai. Ditarik ia menanduk. Hidup melarat. meromok = duduk meringkuk. Perundingan yang berhasil baik. Orang tamak yang tiada tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. kata belalang: akulah 'lang! Ditempuh nyamuk terbalik. Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu. Ditangkap buaya. langit. Berani di rumah sendiri. Dihalau keluar dari sesuatu majlis keramaian kerana dibenci orang. Disangka tiada akan mengaram. Diasingkan daripada yang lain kerana tidak disukai. di reban orang meromok. Ditebuk (= dikerbuk) tikus (= tupai). Diperlakukan dengan sangat hati-hati. disepakkan bagai berayam. Disuruh pergi dipanggil datang. (Peribahasa lain yang sama makna: Direbus tak empuk). Sudah hilang gadisnya. Gembira oleh kerana mendengar pujian. Disisih bagai antah. terpeluk bangkai babi bengkak hanyut. Sangat sukar dikalahkan. direngkuh siku ngilu). ditentang bumi. Sesuatu pekerjaan hendaklah dicuba membuatnya lebih dulu sebelum dikatakan mudah atau susah. (Peribahasa lain yang sama makna: Menating minyak penuh). Disangkakan langit itu rendah: dipandang dekat. Ditatang di anak lidah. (Bandingkan dengan: Tinggi disigai. Semuanya berjalan dengan lancar. Keadaan yang serba salah. digiring ia menyepak. Di rumah sendiri dapur tak berabu. bekerja kerana perintah. berhenti kerana tegah. besar ditebang). Di reban sendiri melegas. ombak yang kecil diabaikan. ditindih lalat tak dapat bangkit. Ditakik getah di daun. Disigai sampai ke langit. Asyikkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ditakik bagai berendang. Direndam tak basah. Orang bodoh. Direbus tak empuk. bila di depan ia mengeting kita. (Peribahasa lain yang sama makna: Dilengah [= dimabuk] beruk berayun). ke rumah teman pergi berpasak seribu. apabila diketahuinya di tempat itu tidak ada orang yang pandai. direngkuh lutut sakit. Tidak ada tempat bergantung. Di belakang ia menendang kita. jika di tengah ia berpusing ligat pula. melarat sekali. Ditelan tak sengkang. (Bandingkan dengan: a. Sifat malas seseorang tak dapat dilihat sebelum disuruh membuat sesuatu kerja. Sangat sukar dikalahkan. Suka bertandang dan makan di rumah orang. melegas (ligas) = berlari dengan mengangkat kaki kanan (seperti kuda). Diratapi langau hijau. Hidup di luar nikah. tetapi tibatiba ditimpa bahaya. Harap-harap percaya tidak. Ditentang langit. Terlalu lemah. Anak dagang yang mati di rantau orang. nampak riaknya. Disangka akan baik atau mulia selama-lamanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Dipukul lutut sakit. ditangkap malas tak bertanda. Disuruh dituruti. tetapi takut di tempat orang. Semua kepandaiannya diperlihatkan sekali gus. Di tempat tiada 'lang.

orang yang banyak harta. Duduk di ambung-ambung taji. Duduk seperti kucing. b. namun kesudahannya menjadi mayat juga. Selalu dalam kekhuatiran. duduk sama rendah). Sudah sepadan benar. Pendirian yang teguh. Duduk dengan cupak dan gantang. tembikar juga akan jadinya. Beranggapan sudah memiliki sesuatu barang yang belum tentu diperoleh. Duduk dengan sukatan. Kiasan kepada waktu yang telah lalu. Dulu buah daripada bunga. Duduk sehamparan. dipalu belah (= datar). Jika diturut kehendak hawa nafsu. Dulu bajak daripada jawi. Duduk berkurung siang malam. Sejiwa dua tubuh.bumi. Bekerja dengan tidak menurut peraturan. Duduk berkisar. g. Sama saja. Memungkiri apa yang telah dikatakan dulu. Diuji timbang lebih sesaga. Diuji sama merah. Dulu besi. Selauk senasi. berkumpul. d. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. Ditolak tak tumbang. tetapi kejahatannya telah tersiar ke mana-mana. Tidak malu melakukan kejahatan. sekarang jadi batu buatan. Walau diseksa atau disakiti sekalipun. Ditetak belah dipalu belah. tegak meninjau jarak. (Peribahasa lain yang sama makna: Dulu besi. Selapik seketiduran. Orang yang tak keluar-keluar dari rumahnya. tegak berpusu. Ketua yang adil. Sesuatu kerosakan yang tak dapat diperbaiki lagi. akhirnya jadi binasa. tabir langit-langit = tabir tenda. Orang pendiam yang tangkas bekerja dan berfikir. Dua orang yang sama darjatnya di dalam adat. Dituba sajakah ikan. Sekain sebaju. zaman dulu kala. Duduk sama rendah. tegak berpaling. Dua kali dua empat. Dititik belah. melompat seperti harimau. f. berpusu = berduyun-duyun. Perempuan berkurung di dalam rumah. Di waktu garuda alah oleh ular. Dulu intan. Dua badan senyawa. Duduk meraut ranjau. Sangat karib. ditelentangkan tiada masuk. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. dulu duduk daripada cangkung. sekarang timah. sebantal sekalang hulu. sebantal sekalang hulu. Mencari orang yang sama setaraf dalam sesuatu majlis. Ditiarapkan tiada keluar. Duduk dalam duri yang banyak. tegak sepematang. e. Hidup yang serba salah. ditahil (= dikati) sama berat. Satu nyawa dua badan. tembelang = telur busuk. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sama setaraf. Seperti dua senyawa. Diturutkan gatal tiba ke tulang. Duduk di dalam tabir langit-langit. Duduk seorang bersempit-sempit. Setikar seketiduran). Selalu bekerja tidak berhenti-henti. berbau tembelang. tak dapat melepaskan diri daripada kekuasaan orang. Ditindih yang berat. ambung-ambung taji = tumbuhtumbuhan berduri. Hendaklah berusaha dengan bersungguh-sungguh hati untuk memperoleh sesuatu barang yang dikehendaki. Perbezaan yang sangat kecil. Orang kecil yang mencampuri pergaduhan antara orang besar-besar akhirnya ia sendiri yang binasa. seekor kancil mati tersepit di tengah. Dua ekor gajah berjuang. c. Orang yang kaya. sekarang . Menghadapi perkara yang sangat sulit. kerana menghadapi bencana. dijala dijaring bukankah ikan? Ditumbuk dikisar barulah lumat. Kemalangan yang tak dapat dielakkan. bersandar di batang rengas. Buah fikiran yang diperoleh di dalam sesuatu perundingan itu lebih baik daripada buah fikiran kita sendirian saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Berdiri sama tinggi. berdiri (= tegak) sama tinggi. setikar seketiduran. dililit yang panjang. duduk banyak (= bersama) berlapang-lapang. Duduk berkelompok.

menggolek rosak. Elok kata dalam muafakat. Dunia diadang. Menggembar-gemburkan sesuatu yang belum terjadi. Dulu sorak. Sudah rosak. tidak mahu merugi. Orang miskin yang hendak meniru-niru perbuatan orangorang kaya. sekarang timah. Tiada kekal. tohok = campak buang yang diberi bertali. Kesempurnaan yang diperoleh daripada empat orang: orang yang berilmu. sekarang besi. Embun di hujung rumput. Kesenangan dan kesusahan selalu beriringan. Dulu rampak rimbun daun. palut = balut. basa = tegur sapa. Jika orang yang kuat dan khianat berhimpun dengan orang lemah dan baik. Enau sebatang dua sigainya. lima genap. Orang yang lemah itu tidak berdaya untuk melawan orang yang berkuasa. sekarang jadi batu buatan). Empang sampai ke seberang. Orang berpangkat yang telah diturunkan pangkatnya. nescaya binasalah yang lemah dan baik itu. elok budi bekal mati. Apa yang hendak dikerjakan baik dibicarakan dulu dengan kaum keluarga dan sebagainya supaya pekerjaan itu selamat. Mengutamakan orang tua-tua di dalam sesuatu pekerjaan. saku-saku dijahit. empang = bendungan. emas berpura). sekarang besi. bungkus. dinding sampai ke langit. Tampaknya bagus. Durian dengan mentimun. Bersuka hati haruslah pada tempatnya atau pada waktunya yang patut. Elok lenggang di tempat datar. salah ataupun benar dia juga yang menanggung kerugian. Duri di hutan siapa pertajam. Orang yang baik bahasanya jadi kesayangan orang selagi hidup. tidak dapat dipakai lagi. sekali-sekala ia hendak berbuat jahat juga. Enau mencari (= memanjat) sigai. Tutur kata orang yang bijaksana selalu tersembunyi maksudnya. agas hendak mengawan juga. sesudah mati jadi kenang-kenangan. Empat sudah bersimpul satu. Ekor anjing berapa pun dilurut (akan dia) tiada juga betul. Dulu kaya dan cantik. Elok basa 'kan bekal hidup. seorang perempuan yang menduakan suaminya. Elok palut pengebat kurang. kerbau berkandang. raras = gugur. (Bandingkan dengan: Seperti hendak meluruskan ekor beruk). buruk kata di luar muafakat. Kekuasaan Tuhan tidak ada batasnya. Orang yang memang jahat itu tidak dapat diajar. Kelihatannya tidak baik tetapi yang sebenarnya baik sekali. Dulu timah. kemudian tohok. kebat = ikat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Elok buruk dan busuk hanyir. Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. dikendur berdentang-dentang. gasal = ganjil. Nasihat yang baik perlu diulang-ulang menyebutnya. Dulu intan. kini papa dan buruk. ditegang berjela-jela. Durian seambung dengan timun. b. sekarang batu Belanda. Embacang buruk kulit. kerana baik. kena golek binasa. Dulu besi. kikir diperbuat). orang yang mahir dan orang yang rajin. Mahu bersukaria. orang yang berakal. kini 'lah sangat merarasi. Satu pekerjaan yang dikepalai oleh dua orang. Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masingmasing supaya selamat. tetapi sebenarnya masih belum baik. Orang kecil memperoleh pangkat tinggi. Emas berpeti. Perempuan mencari lelaki. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau berkandung. luruh. Elang terbang mengawan. Orang yang bersukacita sebab maksudnya sampai. . Dulu permata intan. Dulukan yang dulu merasa garam.Dulu parang. aturan yang tak dapat diubah. Elok arak di hari panas. (Peribahasa lain yang sama makna: Muda diajun. enak kata diulang-ulang. Enak lauk dikunyah-kunyah. Empat gasal. timah).

Gaharu dibakar kemenyan berbau. kancil (= pelanduk) pun hendak berak besar. rakyat mendapat susah. keputusan dan sebagainya) tiadalah dapat diubah lagi. . Apa peduli pada kukuran. kebebangan = tertahan. tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Kalau raja-raja berselisih. tak mungkin mencapai kembali martabatnya itu. Raja-raja (orang besar-besar) yang telah turun derajatnya (darjatnya). (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah bergajah-gajah. kuman pun berhati juga. seekor kancil mati tersepit di tengah). aku telah sampai seberang. Kalau tak suka biasanya banyak alasannya. kedua terbilang). Kalau raja-raja berselisih. Gajah berjuang sama gajah. Engkau belum mencapai pengayuh. Telah terlanjur. Perbuatan yang terlanjur. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. pelanduk mati tersepit. sesuatu yang sudah ditetapkan (undang-undang. Gajah berak besar. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. juga terbebang. Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. Sebab yang secara kebetulan meninggalkan akibatnya. Kukur apa kepada kukur. gabak = redup. (Peribahasa lain yang sama makna: Pertama hilang. Gajah berhati. Tujuan telah lebih dulu diketahui hanya dengan melihat tingkah laku atau bicaranya saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Nampak gabak di hulu). pelanduk mati tersepit). mahu sepatah kata. Lain yang bersalah. biarpun diberi kesenangan. orang apa kepada orang. Rupanya hodoh tetapi suaranya merdu dan baik budi bahasanya. Gagak lalu punggur rebah. Arang itu. akhirnya mati kebebangan. Apa kepada kukur. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Gadai terdorong ke pajak. Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal. Gajah bergajah-gajah. Tidak masuk hitungan dalam pergaulan. dua terbilang. Enggang lalu ranting patah. sekalipun sedikit akibatnya sama juga dengan yang besar. Gading pada gajah yang sudah keluar itu bolehkah dimasukkan pula? Gagak bersuara murai. Esa hilang. (Bandingkan dengan: Dua ekor gajah berjuang. Kaya dan miskin sama-sama berfikiran dan bernafsu. tiada akan putih). meskipun dirantai dengan rantai emas. c. atal = buah kayu makanan enggang. b. tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. sehari sebulan juga. akhirnya diri sendiri binasa. anak raja (mati) ditimpanya. perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. kerana mahu memperlihatkan kekuasaannya. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya). nyiur juga yang binasa). nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis. cewang di langit tanda akan panas. rakyat mendapat susah. Enggang apa kepada enggang. b. tidak dapat terus keluar. nyiur juga yang binasa. Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang. Anjing itu. Entimun bongkok. Gabak di hulu tanda akan hujan. pelanduk (= kancil) mati di tengah-tengah. Gajah dipandang seperti kuman. lain yang menerima hukuman. Orang besar yang berlaku kurang adil kepada orang kecil. takkan putih bulunya. Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan tidak takut menanggung risikonya. nyiur juga yang akan habis. Orang jahat.Enggan seribu daya. Gadai terdorong ke (pada) Cina. Enggang lalu atal jatuh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah. Terlalu marah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah dialahkan oleh pelanduk.

Gajah ditelan ular lidi.

Gajah empat kaki lagi tersaruk.

Gajah harimau di hutan hendak diburu, pijat-pijat di bantal tak dapat dihapuskan. Gajah hendak berak besar, kita pun hendak berak besar juga.

Gajah lalu dibeli, kusa tidak terbeli.

Gajah lalu kumpai layu. Gajah masuk kampung, kalau kayu (= pohon) tak tumbang, rumput layu juga.

Gajah mati dicatuk katak.

Gajah mati kerana gadingnya.

Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah; perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah mati dicatuk katak, c. Mati dicatuk katak). Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan kebesarannya; nasib tidak dapat ditentukan. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedangkan gajah yang besar dan berkaki empat lagi tersandung). tersaruk = tersandung. Kejahatan orang besar dan orang yang lebih kuat daripada kita hendak dibasmi, kejahatan anak buah sendiri di rumah tiada dapat di atasi. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah berak besar, kancil [= pelanduk] pun hendak berak besar, akhirnya mati kebebangan). Mengerjakan sesuatu yang besar, tetapi melupakan hal-hal yang kecil-kecil yang perlu untuk menyelesaikan yang besar itu. kusa = besi penghalau gajah. Hendak meniru-niru perbuatan orang besar (kaya), akhirnya diri sendiri binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah berak besar, kancil [=pelanduk] pun hendak berak besar, akhirnya mati kebebangan). kumpai = sebangsa rumput layu. Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya dalam lingkungan orang lemah (orang kecil). Orang berkuasa dapat dialahkan oleh orang lemah; perempuan bangsawan yang diperisteri oleh orang kebanyakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah dialahkan oleh pelanduk, b. Gajah ditelan ular lidi, c. Mati dicatuk katak). Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harimau mati kerana belangnya, b. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi, d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa kerana tanduknya). Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat. Orang kaya yang mati banyak meninggalkan hartanya.

Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Gajah mati, tulang setimbun.

Gajah memamah aris, baik diikat kera kecil yang memakan buah kayu. Gajah pengangkut lada, kuda pelejang bukit. Gajah rompong belalai. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah.

Daripada mengharapkan sesuatu yang besar yang tak mungkin didapati, lebih baik terima saja yang sedikit yang sudah ada di dalam tangan. aris = getah kayu yang sudah beku. Anak muda yang menjadi pesuruh orang, kerana pujianpujian. (Bandingkan dengan: Kuda pelejang bukit). lejang = melompat serta lari. Raja yang tiada berkuasa. Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah bergajah-gajah, pelanduk mati tersepit, b. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk [= kancil] mati di tengah-tengah).

Gajah seekor gembala dua.

Gajah terdorong kerana gadingnya, harimau terlompat kerana belangnya.

Gajah terum di tengah rumah. Galas habis senggulung tandas, lamun dihitung rugi juga. Galas terdorong kepada Cina. Gali lubang menutup lubang. Gamak-gamak seperti menyambal. Ganti hidup berkeredaan, ganti mati berkebulatan. Gantung tak bertali, salai tak berapi.

Gar-gar, kata gelegar, rasuk juga yang menahannya.

Garam dikulum tak hancur. Garam di laut, asam di gunung, bertemu dalam belanga juga. Garam jatuh di air. Garam tumpah apakah (= pada) tempatnya? Garuda diburu layang-layang yang dapat. Gaya saja, rasanya wallah. Gayung bersambut, kata berjawab.

Sesuatu pekerjaan dikepalai oleh dua orang; dua orang lelaki mencintai seorang perempuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Enau sebatang dua sigainya). Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kuat gajah terdorong, kuat harimau terlompat-lompat, b. Terdorong gajah kerana besarnya). (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana gadingnya). Orang besar-besar bertamu ke rumah orang miskin, sehingga menyusahkan orang yang menerimanya itu. terum = duduk, dikatakan hanya tentang gajah. Perniagaan yang tidak menguntungkan; pekerjaan yang siasia. Telah terlanjur, tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. (Peribahasa lain yang sama makna: Gadai terdorong ke [pada] Cina). Meminjam wang untuk membayar hutang. Hanya dengan cuba-cuba atau kira-kira saja. Mencari ganti seseorang ketua harus dengan muafakat. reda = rela, senang hati. Isteri yang ditinggalkan suaminya tanpa diceraikan dan tanpa nafkah hidupnya. (Bandingkan dengan: a. Bergantung sehasta tali, b. Bergantung tidak bertali). Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu, tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa, b. Apa peduli pada kukuran, nyiur juga yang akan habis, c. Enggang apa kepada enggang; orang apa kepada orang, d. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa). gelegar = balok tempat memakukan lantai papan. Orang yang pandai menyimpan rahsia. Perempuan dan lelaki, kalau sudah jodoh, bertemu juga akhirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Asam di darat ikan di laut, bertemu dalam belanga juga). Nasihat yang diterima dengan baik. Orang yang hina yang meninggal tidak dihiraukan orang sangat. Barang yang diperoleh tidak seimbang dengan yang diinginkan. Rupanya saja yang elok, tetapi budi pekertinya buruk. Serangan ditangkis, kata dijawab; baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. gayung = pukulan.

Gayung tua, gayung memutus. Gedang gerundang di kubangan, gedang ikan raya di lautan. Gedang kayu, gedang dahannya. Gedang sebagai dilambuk-lambuk, tinggi sebagai dijunjung. Gelagah boreh rambutan, orang berbunga dia berbunga, orang berbuah dia tidak.

Perkataan orang tua biasanya tepat. Tiap-tiap orang besar (mulia) di tempatnya masing-masing. gerundang = berudu. Banyak penghasilan, banyak pula belanjanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar kayu besar bahannya). Memegahkan diri sendiri dengan kelebihan yang sebenarnya tidak ada. (Bandingkan dengan: Besar diambak, tinggi dianjung). Orang yang meniru-niru perbuatan orang lain kerana mengharapkan keuntungan, tetapi perbuatannya itu sia-sia belaka. (Bandingkan dengan: Berbunga sama berbunga: yang lain berbuah, dia tidak). gelagah boreh = rambutan jantan.

Gelang di tangan orang yang hendak dirampas tidak dapat, cincin di jari sendiri terlucut hilang. Gelang tidak laga sebentuk, laga keduanya. Geleng seperti si patung kenyang. Gemuk membuang lemak, cerdik membuang kawan. Geneng di tengah lebuh, tahan galah bersijingkat; geneng di tengah medan (gelanggang), tahan taruh di ayam kuyu. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Genggam-genggam bara, terasa hangat dilepaskan. Genta saja yang berbunyi, kuda sudah dek gerindin. Genting menanti putus, biang menanti tembuk. Genting putus, biang tembuk. Geruh luka ajal mati. Geruh menempuh dalam tubuh. Geruh tak berbunyi, malang tak berbau. Geruh tak mencium bau. Gerundang, tinggallah di kubangan! Getah meleleh ke pangkal, daun melayang jauh. Getah terbangkit (= diangkat) kuaran tiba. Getikkan puru di bibir. Getu sementara lagi bintik. Gigi dengan lidah ada kalanya bergigit juga. Gigi tanggal, rawan murah.

Orang yang dengki dan tamak itu selalu mendapat kerugian. Cinta kasih mestilah datang daripada kedua-dua belah pihak. Bandingkan dengan: Bagai bertepuk sebelah tangan). Berjalan melonjak-lonjak kerana sombongnya. Sesudah kaya atau berpangkat tidak mahu menolong atau bergaul dengan keluarganya. Menunjukkan gagah kepada orang terpaksalah mengeluarkan wang untuk menolong ataupun untuk perjamuan makan minum. (Bandingkan dengan: Hendak kaya berdikit-dikit, hendak tuah [= mulia] bertabur urai, hendak berani berlawan ramai). geneng = gagah. Membuat sesuatu pekerjaan yang susah, hendaklah sabar sehingga mencapai kejayaannya. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan setengah-setengah hati, terasa sukar, lalu ditinggalkan. Orang yang masih bagus berpakaian dan gaya congkaknya, tetapi wangnya tiada lagi atau berpenyakitan. dek gerindin = kena sebangsa penyakit yang biasa menyerang kuda, badannya gementar macam kedinginan. Suami isteri yang hampir bercerai; perkara yang hampir putus. (Peribahasa lain yang sama makna: Biang menanti tembuk). Perkara yang sudah putus dan tidak dapat diubah lagi, suami isteri yang sudah bercerai. Untung baik luka saja; untung tak baik, mati. geruh = sial, malang. Nasib buruk yang mempengaruhi diri. Kemalangan terjadi tanpa diketahui. Kemalangan terjadi tanpa diketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: Geruh tak berbunyi, malang tak berbau). Jangan mencampuri pekerjaan orang lain! Anak sendiri lebih dikasihi daripada anak saudara. Perhitungan yang salah. kuaran = burung kuak-kuak. Tak dapat membencikan anak isteri atau keluarga yang buruk kelakuannya. getik = menggetil. Sesuatu bahaya hendaklah dihindarkan selagi kecil agar jangan sampai menimbulkan malapetaka. Kerap kali juga timbul perselisihan antara suami isteri, sanak saudara dan sahabat handai. Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Mata telah rabun, bandar pun terbuka; gigi telah gugur, tebu pun menjadi). Keinginan datang sesudah tak ada kesempatan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Gigi tanggal, rawan murah). Mengangan-angankan sesuatu yang mustahil. abun-abun = angan-angan. Bersih dan cantik di luar, tetapi hatinya busuk. gombak = rambut. Perbuatan yang tidak sempurna. Perbuatan (perkataan) yang berlebih-lebihan akhirnya akan menjadi sia-sia. Digunakan sewaktu ada perlunya, setelah itu ditinggalkan.

Gigi telah gugur, tebu pun menjadi. Gila di abun-abun. Gombak gemilang kutu banyak, bibir hitam gigi kotor. Gulai sedap nasi mentah, nasi sedap gulai mentah. Gulai terlampau serai maung rasanya. Guna-guna alu, sesudah menumbuk

Gunung yang tinggi akan runtuh. Habis beralur maka beralu-alu. budi baik terkenang juga. Habis kapak berganti beliung. Hancur badan dikandung tanah. pelelehan (leleh) = tiris. biarpun diberi kesenangan. Gundahkan buah dimakan burung. tentu dituduh bila terjadi kejahatan. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. Adat yang dilanggar sedikit demi sedikit itu akhirnya akan dilanggar semua sekali. ekor anjing diurut tiada akan lurus. Digunakan sewaktu ada perlunya saja. Berserah diri kepada Tuhan sesudah habis semua ikhtiar. Apabila sudah tidak ada orang yang akan diperintah. apabila telah menjadi kebiasaan. Habis umpan kerong-kerong tak dapat. habis rasa (= bisa) oleh biasa. Budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati. Habis manis sepah dibuang. Gunung juga yang dilejang panas. b. tawakal = berserah diri kepada Tuhan. sesudah menumbuk dicampakkan). Orang jahat. Sesuatu kesukaran akan hilang apabila sudah menjadi kebiasaan. jika setiap hari digali. (Peribahasa lain yang sama makna: Habis geli oleh geletek. Habis adat kerana kerelaan. Bersusah hati terhadap wanita yang sudah menjadi isteri orang. meskipun dirantai dengan rantai emas. Anjing itu. Habis akal baru tawakal. (Peribahasa lain yang sama makna: Guna-guna alu. arang dibasuh tak putih. . Habis miang kerana bergeser. oleh [= kerana. Habis tenggang dan (= dengan) kelakar. nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis. Adat dapat diubah atau ditiadakan oleh muafakat. Habis cupak dari pelelehan. kerongkerong = ikan laut. Habis geli oleh geletek. (Bandingkan dengan: Alah bisa. bocor. siak = orang yang hidup miskin kerana Allah. Tidak berdaya lagi. setelah itu ditinggalkan. c. orang yang telah biasa berbuat kejahatan. Habis minyak sepasu. Biar bagaimana sekalipun banyaknya harta. tiada akan putih. Sangat rajin bekerja. tetapi kalau tidak dapat juga mencapai persetujuan barulah kekuatan tenaga diadu. Menyusahkan orang kecil kerana hendak menyenangkan orang besar-besar. maka diri sendirilah yang harus mengerjakannya. Habis air setelaga. beralur = berunding. habis rasa [= bisa] oleh biasa). Guru kencing berdiri. Biasanya orang yang sudah kaya juga yang mendapat untung atau bertambah kekayaannya. takkan putih bulunya). Sesuatu yang kurang menyenangkan itu akan hilang. dengan persetujuan atau perdamaian.dicampakkan. Mula-mula berunding dengan baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak nyiru bak tampian. Habis kuman disembelih hendak memberi makan gajah. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. Tabiat seseorang yang jahat. murid kencing berlari. akan habis juga jika selalu diboroskan dan tiada ditambah-tambah. Perbuatan dan usaha yang mendatangkan rugi. bak guru bak anak sasian). tegal] biasa). (Peribahasa lain yang sama makna: a. sangat sukar hendak diubah. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. Arang itu. (Peribahasa lain yang sama makna: Ekor anjing berapa pun diulurut [akan dia] tiada juga betul). namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. Habis hulubalang bersiak.

Hanyut dipintasi. burung terbang dikejar. . biarpun diberi kesenangan. dilepaskan. punai di tangan dilepaskan. Harapkan si untut menggamit. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. b. Percaya kepada orang yang sangat malas. Segala harta-benda habis dibelanjakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. air tempayan ditumpahkan). tiada akan putih. dilepaskan. air tempayan ditumpahkan. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. kain koyak diupahkan. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. kerja suatu tak boleh cekap. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada. Hanya air dingin yang dapat memadamkan api. Harap hendak meraup. tetapi tidak berwang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. penyu di pantai dikejar. Kata-kata yang lemah-lembut saja yang dapat mendinginkan hati yang sedang marah. walaupun kepada anak sendiri. meraup = mencedok dengan tangan. lenggang serdadu = sikap yang gagah. Harap lenggang serdadu. sejuk tiada berair. rusa yang jauh yang dikejar). kopiah pesuk). buta mata sebelah. c. Hangat tiada berapi. Harapkan kuning kuah kambeh. (Peribahasa lain yang sama makna: Harap hendak melonjak. cangkuk terubuk ditinggalkan. meskipun dirantai dengan rantai emas. Harapkan si untung menggamit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. takkan putih bulunya). Harapkan burung terbang tinggi. Arang itu. kerana hendak hidup mewah. namun kalau mendapat kesempatan akan diulangnya juga perbuatan jahatnya itu. Harapkan burung terbang tinggi. Kehendak hati terlalu besar sehingga tiada upaya untuk mencapainya. nescaya berulangulang juga ia ke tempat najis. lulus diselami. jika dibasuh dengan air mawar sekalipun. air tempayan ditumpahkan. punai di tangan dilepaskan. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Pelanduk yang dekat ditinggalkan. Tidak bersungguh-sungguh. Segala harta-benda habis dibelanjakan. dilepaskan. Gaya saja yang gagah. b. destar teleng. hilang dicari. Harapkan kuning kuah kambeh. buta keduanya. Kurakura di kaki ditinggalkan. cangkuk terubuk ditinggalkan). Harapkan burung terbang tinggi. kambeh = peria. c. Dalam membuat sesuatu pekerjaan. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Harapkan anak. Harapkan guruh (= guntur) di langit. tidak boleh menggenggam. harapkan teman. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. b.Hangat-hangat tahi (= cirit) ayam. Gagak dimandikan tujuh kali sehari pun. b. punai di tangan dilepaskan. punai di tangan dilepaskan. Orang jahat. kain di badan didedahkan. Hang tak kurang sanggul. Harap ke mulut besar cakap. Harapkan burung terbang tinggi. kerana hendak hidup mewah. hari buruk (= petang) dikejar-kejar. aku tak kurang tengkolok. Anjing itu. Hari baik (= pagi) dibuang-buang. Harap hati hendak peluk gunung. d. kemudian tergopoh-gopoh mengejar waktu yang sudah sempit. Menolong seseorang yang ditimpa kesusahan. untut = orang yang sembab kedua-dua kakinya kerana sakit. c. kopiah pesuk. belanja kurang. apa akal (= daya) tangan tak sampai. Harap hendak melonjak. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. janganlah diharapkan kepada orang lain. Hilang satu ada lagi ganti yang lain (tentang lelaki dan perempuan). cangkuk = pekasam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Masa yang baik dibiarkan lalu. dilepaskan.

Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul. c. Orang yang mahu mengambil harta orang lain. Harimau memperlihatkan kukunya. Orang besar yang tidak mahu bertindak dengan tindakantindakan yang merendahkan tarafnya. Ada masanya kesusahan orang besar lagi berkuasa itu ditolong oleh orang yang lemah dan kecil. Bagai pancang digoncang arus. Hati bagai baling-baling. Hati gatal mata digaruk. (Peribahasa lain yang sama makna: Harta orang hendak digalas). Seperti panjipanji ditiup angin). Tidak selamanya senang terus-menerus. orang jahat meninggalkan nama jahat. jantung bagai jantung pisang. ranting orang dipatah. Harimau menyorokkan kuku. Haruslah air disauk. Ingin mengerjakan sesuatu tetapi tidak berdaya kerana kurang ilmu dan tidak cekap. Hari ini terlebih baik daripada besok. mala = air bangkai yang telah busuk. lupa akan dirinya. kacang telah lupakan kulitnya. b. b. Pendirian yang tidak tetap. Mengharapkan sesuatu keuntungan. Hari tidak siang saja. d. Keburukan telah dilindungi oleh kebaikan. Kasturi mati kerana baunya. Jasa yang dipuji-puji. Orang miskin jadi kaya. lama hidup banyak merasa. Harta orang hendak dikebas. Harimau bertempek tak [kan] makan orang). Harum semerbak mengandung mala. Yang dapat diusahakan hari ini janganlah ditangguhkan sampai besok. Harimau mengaum takkan menangkap. Sudah pada tempatnya. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Harimau mati kerana belangnya. Harimau ditakuti sebab giginya. c. jauh berjalan banyak dilihat. Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul. Sebagai pimping di lereng bukit. Pembahagian yang sama rata. hati kuman (= tuma) sama dicecah. gajah mati meninggalkan daging. Hati gajah sama dilapah. . sangkaan yang tidak baik. Orang yang merantau haruslah menurut adat kebiasaan tempat yang didiaminya.Hari guruh takkan hujan. Orang besar-besar itu ditakuti kerana kekuasaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang memperlihatkan kekuasaannya. manusia mati meninggalkan nama. Harimau tidak merendahkan dirinya untuk menangkap cicak sebagai mangsanya. Harta pulang ke tuan (= empunya). Baling-baling di atas bukit. Orang yang tidak ada perasaan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Harum menghilangkan bau. Hari guruh takkan hujan. sedikit sama-sama sedikit. banyak sama-sama banyak. pelanduk kecil menolakkan mara. Orang jahat hendak menyembunyikan kejahatannya. Harimau menunjukkan belangnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Untung dan malang silih berganti. Orang baik meninggalkan nama baik. Harimau hendak menghilangkan jejaknya. Orang yang terlalu marah biasanya tidak sampai memukul. Hati bak serangkak dibungkus. Harta orang hendak digalas. Harimau puntung kena penjara. Gajah mati dicatuk katak. Hari ini sedang panas panjang. (Peribahasa lain yang sama makna: Harimau memperlihatkan kukunya). Mati kuang kerana bunyi). Hati bagai pelepah. dan ranting dipatah. adat orang diturut). Orang yang mahu mengambil harta orang lain. b. Harimau mati meninggalkan belang. Hari ini patutlah redup (= panas keras). Orang yang memperlihatkan kekuasaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Air orang disauk. Sangat berharap-harap akan mendapat sesuatu yang diingini. Hari tak selamanya panas. (Peribahasa lain yang sama makna: Hari guruh takkan hujan). (Peribahasa lain yang sama makna: Harimau bertempek tak [kan] makan orang). Harimau bertempek tak (kan) makan orang. tetapi jasa itu diperoleh dengan jalan yang curang. Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya.

Hati yang suka peringan beban. bertubi-tubi. dicampak sayang. Sesuatu yang tidak sempurna menyebabkan keadaan menjadi sukar. rela berhutang atau berbuat sesuatu yang dapat mendatangkan bencana kepada diri sendiri.Hati hendak semua jadi. termengkelan = tersangkut dalam kerongkongan. d. Hendak bertanduk kepala dipahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Hati yang ringan meringankan beban yang berat). Bagai memegang buah kepantangan beruk. hendak undur gelar telah besar. dalam keadaan yang serba salah. hendak tuah (= mulia) bertabur urai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. murah hati tangga tuah. Hempas tulang berisi perut. mara = maju. boros dan membazir mendatangkan kesukaran. dan lidah orang yang cerdik itu di belakang hatinya. sia-sia hutang tambah. diluahkan mati bapa). Hempas tulang tak berbalas jasa. hendak diludah tiada keluar. Hendak harum terlalu langit. Hendak dimasukkan ke dalam sumpit tak maut. Jika ada kemahuan. Rajin bekerja (berusaha) mudah mendapat rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: a. orang pandai berfikir sebelum berkata-kata. Hendak hinggap tiada berkaki Hendak kaya berdikit-dikit. ditelan mati emak. Hendak bersunting bunga yang belum diseri kumbang Hendak harum terlalu hangit. Hendak kerja golok Keling. Hemat tangga kekayaan. Malas bekerja tetapi banyak makan Keadaan yang serba salah pada orang yang telah diberi pangkat. Hawa nafsu tiada mahu kalah daripada orang lain. Hawa pantang kerendahan. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. semua dapat dikerjakan. Hemat dan cermat mendatangkan kesenangan. e. Hendak belajar berenang dapatkan itik. Bak membelah kepayang muda: dimakan mabuk. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. . Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya menjadi mudah. Hendak masak langsung hangus. Hati orang yang bodoh itu di mulutnya. bertinak = tak putus-putus datang. Hendak bersunting bunga mala. Hendak mara bedil bertinak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak beristeri anak gadis. Orang bodoh berbicara tanpa perhitungan. Hendak air pancuran terbit. c. hendak undur malu kerana pangkatnya sudah tinggi. hendak belajar memanjat dapatkan tupai. hendak makan parang punting. ke dalam keranjang longgar. Kerana hendak menunjukkan kemegahan. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. tidak dimakan mati ibu.. nafsu pantang kekurangan. Berpenat telah tetapi tidak ada hasilnya. Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. diludahkan mati bapa. Dimakan mati emak. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak terbang tiada bersayap). Pucuk dicita ulam tiba). Hendak mengetahui sesuatu perkara bertanyalah kepada orang yang ahli dalam perkara itu. b. b. Hemat pangkal kaya. Digenggam takut mati. (Bandingkan dengan: Sampan ada pengayuh tidak). banyak lawan mendatangkan berani. Hendak ulam. Hati yang ringan meringankan beban yang berat. Hendak beristeri perempuan tua. Terlampau panggang jadi hangus). Hendak ditelan termengkelan. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan kerelaan nescaya menjadi mudah. hendak memelihara tarafnya tiada cukup wangnya. dilepaskan takut terbang. hendak berani berlawan ramai. pucuk menjulai.

maka hidup dalam kesukaran. Hendak masak langsung hangus. Bersedia menghadapi segala kemungkinan. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak menangguk ikan. Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang besar. tetapi buktinya sedikit sekali. patah). balam jugalah penunggunya. genting putus sudahnya. Pucuk dicita ulam tiba). Ingin berbuat sesuatu tetapi tidak berdaya. Hendak singa di tengah padang lagi. Hendak pergi berotan jangan takut onaknya. Hendak harum terlalu hangit. Hendaklah seperti tembikar. rugi yang diperoleh. Hendak(nya) saja yang besar. Hendak memadam api tengah menyala. Hendak terbang tiada bersayap. Hidung sudah rampung diatur orang. Hendak seribu daya. Banyak cakap. Hendak menebang merebahkan. Hendak masak langsung hangus). Hidung dicium. senang sama-sama senang. jatuh. menyembunyikan perbuatan jahat dengan perbuatan baik. b. (Bandingkan dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan dia] tiada juga betul). Hendak panjang terlalu. Hendakkan halus. Hendak sombong berbini banyak. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. Hendak air pancuran terbit. disiramkan minyak pula ke atasnya. c. rugi yang diperoleh. Hendak mencari orang pandai. pipi digigit. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. b. Ingin membuat sesuatu pekerjaan tetapi tidak berdaya kerana kekurangan wang dan alat. Hendak mengayuhkan perahu tertambat. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak hinggap tiada berkaki). hendak perang giling peluru. hendak megah berlawan lebih. Hendak ucok (= damai) dilawan damai. Hendak menangguk ikan. Membuat pekerjaan yang sukar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Bandingkan dengan: Hati gatal mata digaruk). tertangguk akan batang. susah sama-sama susah. Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Bandingkan dengan: Bagai mengepal pasir kering). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kasih sayang yang pura-pura saja. Hendak meluruskan ekor anjing. Hendak ulam. Tiap-tiap ada kemahuan. Orang yang sedang marah malah diapi-apikan pula. Hendak harum terlalu hangit.Hendak melangkah kaki pendek. hendak mencapai tangan tak sampai. Kerana hendak memperlihatkan ketinggian diri. Hendak menggaruk tidak berkuku. Perbuatan yang melebihi batasnya tentu tidak selamat dan akhirnya akan mendatangkan kerugian. tanpa memikirkan sesuatu yang lain. tertangguk akan batang). tiada sedar dirinya dibodohi . hendak mencencang memutuskan. Hendak berbuat sesuka hati saja. pecah satu pecah semuanya. ucok = berunding mencari jalan damai. Hendak tinggi terlalu. Hendaklah hidup dalam muafakat. Orang bodoh yang sombong. Hendakkan laba. Hendak berusaha tetapi alat syaratnya tiada ada. pucuk menjulai. Hendak panjang terlalu. b. Lebih baik berdepan dengan musuh besar di tempat terang daripada musuh kecil di dalam sulit. daripada ular di dalam rumput. genting. tak hendak seribu upaya. Sukar untuk mengubah kelakuan yang sudah menjadi tabiat. janganlah takut menghadapi percubaan. patah. Hendak memikat balam. maka orang yang pandai pulalah yang tahu mencarinya Hendakkan laba. (Bandingkan dengan: Hati gatal mata digaruk). masuknya tak (se)berapa. Hendak mendapat pisang terkupas. Hendak mengepal pasir kering. Hendak kahwin dengan perempuan yang masih dalam edahnya. Inginkan kesenangan tetapi malas berusaha. Hendak untung menjadi buntung. tentu ada jalan.

(Bandingkan dengan: Hilang ikan dalam kerabu). Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Hilang kepala kura-kura ditelan oleh dadanya. Suka ikut campur dalam urusan orang lain. terbenam diselami. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hilang kabus. Hidup tidak kerana doa. tukul = pemukul kecil. sudah mati terserahlah kepada hukum Tuhan. senam = warna yang asal. Kerbau punya susu. Hilang bahasa lenyap bangsa. orang. Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang. Berusahalah dengan tenaga dan fikiran sendiri. Hilang adat tegal muafakat. Hilang pelanduk berganti kijang emas. Hilang rona kerana penyakit. sahabat yang setia dan bertolong-tolongan. teduh hujan. orang lain pula yang mendapat pujian. Hilang bini boleh dicari. Kebaikan hilang kerana kejahatan sedikit. hidup manusia biar berjasa (= berfaedah). Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang yang diperkarakan. Hidup sandar-menyandar umpama aur dengan tebing. Hilang di mata di hati jangan. pipi tersorongsorong. Tampak kejahatannya. Hidup dikandung adat. Kerbau sakit. Suami isteri yang berkasih-kasih.Hidung tak mancung. b. menolong seorang dalam kesusahan. Walaupun tempat tinggal berjauhan tetapi selalulah ingat di dalam hati. Orang hina tetapi berilmu dan bijaksana tetap akan dihormati orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Terang kabut. rimbas = perkakas untuk penarah kayu. mestilah menurut aturan-aturan yang berlaku. Kepandaian atau kebesaran sudah tak kelihatan lagi apabila bercampur dengan orang pandai-pandai atau orang besarbesar. mati dikandung tanah. Hilang jasa beliung. timbul jasa rimbas. Perempuan yang bercerai daripada suaminya yang hina kemudian kahwin dengan seorang lelaki yang mulia. . Hilang tapak tukul. sapi beroleh nama). sepuh = sadur. kerana dilindungi oleh perbuatan orang yang kemudiannya. Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada rial di pinggang. terapung direnangi. Selama masih hidup. Hilang penjahit berkerbau-kerbau. Hidup melarat (miskin atau selalu sakit-sakit). sesudah terbuka rahsianya. Hilang sepuh nampak senam. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai jelongak kerbau rampung). Perbuatan (baik dan jahat) orang yang terlebih dulu itu telah hilang. Adat kebiasaan boleh diubah asalkan ada persetujuan orang banyak. Hilang tak tentu rimbanya. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). menonjolnonjolkan diri. hilang budi badan celaka. kerabu = sejenis makanan. hilang budi bahasa hilang derajat (darjat) diri. timbul tapak canai. Hidup di hujung gurun orang. dan jangan mengharapkan sangat pertolongan orang lain. Hidup segan mati tak mahu (= embuh). mati tidak kerana sumpah. Hilang kilat dalam kilau. teduh hujan). Hidup melarat. Hilang dicari. Apabila sesuatu bahasa itu sudah tidak terpakai lagi maka lambat-laun hilanglah bangsa itu. Memeriksa dengan teliti. Akal yang jahat dapat mendatangkan kecelakaan kepada diri. hilang bangsa tidak berwang. sapi punya nama. Hidup kayu berbuah. Hidup dengan dua macam pencarian. Hilang tidak berbekas. Hidup dua muara. saudara yang rapat menjadi renggang). canai = asah. Hilang ikan dalam kerabu. Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan. Kejahatan akan hilang jahatnya apabila tiap-tiap orang ikut mengerjakannya.

baik juga di negeri kita. Hinggap bak langau. yang baik dikatakan buruk. putih tahan sesah. Malas berusaha tentulah susah. namun negeri sendiri juga yang lebih baik. Hitam-hitam gula Jawa. putih-putih sadah. Hinggap saja bagai langau. Hitam bagai buntut (= pantat) belanga. hujan batu [= keris lembing] di negeri sendiri. disimpan. Yang buruk dikatakan baik. Hitam mata itu takkan boleh bercerai dengan putihnya. Hujan emas perak di negeri orang. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. b. Dapat diuji. Menumpang. hujan emas perak di negeri oang. dibuang. Hinggap seperti benalu. Peribahasa lain yang sama makna: Hitam-hitam bendi. namun negeri sendiri juga yang lebih baik. Orang berkuasa minta pertolongan kepada orang yang lemah. putih dikatakan hitam. (Peribahasa lain yang sama makna: Terbang bertumpu. berdusta. Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. mati tentu kuburnya. Hujan emas perak di negeri orang.Hilang tentu rimbanya. tetap tidak berubah. hujan keris lembing di negeri kita). Orang yang berbuat jahat dengan kehendaknya sendiri. Orang yang sedang berkasih-kasihan tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hitam-hitam gajah. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. Sesuatu hal atau perkara yang sudah tentu kesudahannya. terbang menumpu (dahan). Hinggap mencengkam (dahan). Hitam-hitam kereta api. hinggap mencengkam). bendi = kereta kuda. Hilir malam mudik tak singgah. Hitam tahan tempa. Tiada dapat melepaskan diri daripada perintah orang-orang . Hujan berpohon. hujan batu (= keris lembing) di negeri sendiri. pulang tampak punggung). Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan sebagainya). panas berasal. Hal yang terjadi dengan tiba-tiba (kemalangan dan sebagainya). Datang tampak muka. daun nipah dikatakan daun labu. putihputih sadah). Segala sesuatu tentu ada sebab-musababnya. Hujan emas di negeri orang. Yang hina tetap hina walaupun elok rupanya. Biarpun hitam tetapi manis. sadah = kapur. hujan emas perak di negeri orang. Berbuat baik tidak pada tempatnya. udang kepai = udang kecil untuk dibuat belacan. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan kenalan tempat menumpangkan diri. tentang keasliannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Walau bagaimanapun mewah dan makmurnya negeri orang. Hitam-hitam bendi. Hujan jatuh ke pasir. b. Perihal keburukan sifat seseorang. barang yang cantik tetapi tidak berguna. Barang yang buruk tetapi berguna. Hujan emas di negeri orang. putih-putih udang kepai. Tidak dapat melakukan sesuatu pekerjaan kalau tidak berteman. Hitam gagak tiada siapa yang mencelupnya. baik juga di negeri kita. yang mulia itu tetap mulia walaupun hodoh rupanya. Hilang tukul hilanglah pahat. Peribahasa lain yang sama makna: Hinggap bak langau. Hujan berbalik ke langit. kemudian merosakkan tempat tumpangannya itu. benalu = pasilan. titik bak hujan). baik juga di negeri sendiri. hujan batu [= keris lembing] di negeri sendiri. Hitam dikatakan putih. Hujan keris lembing di negeri kita. Yang buruk lebih mahal harganya daripada yang cantik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Bandingkan dengan: a. b. Hujan menimpa bumi. baik juga di negeri kita). pergi nampak belakang. baik juga di negeri sendiri. putih-putih hampas kelapa dibuang. Hujan keris lembing di negeri kita. Datang nampak muka. putih-putih kapur sirih. hujan keris lembing di negeri kita. namun negeri sendiri juga yang lebih baik. segan bertanya sesat jalan. baik juga di negeri sendiri. titik bak hujan. Hujan emas di negeri orang.

rasam = adat. Ibarat perahu takkan karam sebelah. panas. sebelembang = seberkas. boleh diselisik. Maksud biar tercapai. Dalam hidup manusia ada kalanya senang dan ada kalanya susah. ditimpa hujan segar kembali. khianat. tak tercapai apa yang dimaksudkan. selalu selamat dan disukai orang. Ibarat burung: mulut manis jangan dipakai. adat yang datar. hutan dekat dikendana. undang-undang adat kuat dengan tanda-tanda bukti. tempat berlindung. teta[I di dalam hatinya jahat. Iba akan kacang sebuah. Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah. ke tepi = maksudnya: sudah di pintu. simpai tak sekali erat. Telunjuk lurus. Ibarat rumput yang sudah kering. Orang yang tidak tetap kedudukannya. Ibarat kutu. Kelihatannya baik. . senang susah permainan hidup. hulu mujur = pangkat untung. Hujan tak sekali jatuh. ibarat tahun berubah musim. Lelaki yang sudah beristeri. Ibarat dawat (dakwat) dengan kertas: bila boleh renggang terlepas. Sesuatu yang sama baiknya. semu = tipu. Orang melarat mendapat pertolongan. Ijuk sebelembang. Hutan jauh diulangi. belum lepas daripada bahu (= kepala). pukah = bengkok. Kerana sayang akan perkara yang sedikit. Orang yang selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang mendapat kesusahan. tak jadi memengat. tak berpaku merayau. Hulu malang pangkal celaka. Hulu mujur pandai bertengkar. Harta-benda (kaum keluarga) baik jauh ataupun dekat. b. diamat-amati. Hujan. Ibarat bunga: sedap dipakai layu dibuang. atau rundingan yang hampir mencapai kata sepakat. Belum lepas daripada tanggungan (anak lelaki atau anak perempuan). Perkataan manis selalu berisi semu di dalamnya. kerugian jangan ada. Undang-undang agama kuat dengan keterangan-keterangan lisan. kebiasaan. kayu tiada patah). Ibarat ayam: tiada mengais tiada makan. Ibarat burung: mata lepas badan terkurung. Permulaan segala bencana. patah. pangkal berkait. selisik = diraba-raba dengan jari di dalam rambut. serampang jangan pukah. sekali tepian beranjak [= beralih]). Pencarian yang tiada memadai. kelingking berkait). tetapi setelah tua lalu diceraikan. Ibarat gasing: berpaku tetap berpusing. Kaum keluarga ikut bersimpati atas kecelakaan yang menimpa kerabatnya. hulu baik pandai memakai. adat berdiri dengan tanda. Ibarat negeri berubah rasam. hendaklah selalu dijaga. biar bagaimanapun ia berjalan namun ia tetap akan kembali ke rumahnya juga. kendana = dijaga. (Bandingkan dengan: Mayat sudah di tepi kubur). Ibarat beban. Suami isteri yang berkasih-kasihan. serampang = tempuling. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ikan dalam keroncong. simpai = gelang-gelang daripada rotan. akan dibawa turun. Tidak ada kemerdekaan. Suatu pekerjaan yang sudah hampir selesai. Sangat miskin. Hujung lurus. Kesalahan atau keburukan tidak dapat disembunyikan. Hukum yang rata. Ikan biar dapat. Tiada tertolong lagi (Tentang: Orang yang telah tertangkap). (Peribahasa lain yang sama makna: Biar ular mati. (Bandingkan dengan: Sekali air besar. Keuntungan dan bahagia tidak datang sekali gus. tali di situ keluan di situ. Ibarat beban sudah ke tepi. Rakyat jelata terpaksa menurut perubahan pada tiap-tiap kali pemerintahan bertukar. Hukum berdiri dengan sakti. sedap = maksudnya: segar. tempat berteduh.Hujan panas permainan hari. Perempuan yang dikasihi sementara muda. Lurus bagai piarit. yang berkuasa. Orang yang pandai hidup dan pandai membawa diri dalam pergaulan.

Ikan tergantung. Usaha yang tak dapat diambil hasilnya kerana terjadi kemalangan. Ikut hakim memiat daging: sakit di awak sakitlah orang. Hendaklah selalu beringat tentang segala bahaya dan rintangan ketika melakukan sesuatu pekerjaan. makin berisi makin runduk. sengkalan = pengisar rempahrempah. tajau = tempayan besar dibuat daripada tanah berlapis sejenis proselin. b. termasuk ke dalam pukat juga). berhasil atau tidaknya. tentu akan celaka akhirnya. dahan yang akan mencocok. Nasib yang malang. takuk bagaimana mengubahnya? Ikhtiar menjalani. ikut rasa binasa. b. Ikut hati mati. Ini hari orang. Perkhabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Ikat boleh diubah. Ikan terkilat (= terkilap) jala tiba. misalnya pada pohon kelapa tempat berpijak naik ke atas. Ikan pulang ke lubuk. Makin banyak ilmu atau makin tinggi pangkat makin merendah diri. Belut kena ranjau [= getah]. Ingin hati memandang (= melihat) pulau. Ikan di kuali. Telah kembali ke tempat asalnya. Sepandai-pandai tupai melompat. jimat (= hemat) sebelum habis. Indah khabar daripada rupa. kambu = bakul. termasuk juga ke dalam pukat. untung menyudahi. Nasib yang malang. Inginkan sesuatu yang sudah diperoleh. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun. duri yang akan mengait. masak ranum tergantung tinggi. Perangai yang sudah jadi tabiat sukar sekali mengubahnya. tertepung = sudah digiling. Ilmu padi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Selalu waspada dan hati-hati. Ingin hendak berbuat sesuatu pekerjaan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. Kerana yang sedikit rosak yang banyak. airnya sudah keruh. terserah kepada nasib. sampan ada pengayuh tidak. kuku tanggal. yang sewaktu-waktu mungkin akan menentang kerana kelakuannya yang tidak baik itu. Ingat-ingat yang di atas. Perbuatan yang sia-sia. tetapi alatnya tidak cukup. Ingat ranting yang akan melenting. (Peribahasa lain yang sama makna: Bawa resmi padi. Ikan seekor rosakkan ikan setajau. Ingin di buah manggis hutan. keroncong = bilik-bilik bubu sebelah dalam. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. memiat (piat) = memiuh ke kiri ke kanan. takuk = luka pada pohon. (Peribahasa lain yang sama makna: Ikan digulai sudah melompat). jangan sampai terlambat. Ikan lagi di laut. Sangat cepat menangkap maksud perkataan orang: tindakan yang cepat. kucing tunggu. Sesuatu perintah hendaklah dilakukan dengan adil. yang di bawah akan menimpa. Orang yang sedang berkuasa hendaklah berhati-hati menjalankan kewajipannya.Ikan digulai sudah melompat. Ingat sebelum kena. c. Inai tertepung. besok hari kita. ada kalanya salah juga. Ikan di hulu tuba di hilir. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor. Sepandai-pandai orang. Untuk mencapai sesuatu maksud mestilah berusaha. sekali gawal [= terjatuh] juga. harus berusaha. Malang dan malapetaka itu tak dapat ditentukan (nasihat . makin berisi makin tunduk). Mengharapkan untuk memperoleh barang yang diingini. habis melompat. Orang yang mengikutkan hawa nafsunya. rosak susu [= santan] sebelanga). (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai menumbuk padi hampa). Ikan seekor rosakkan ikan setajau. (Peribahasa lain yang sama makna: Burung terbang dipipiskan lada). Sebab nila setitik. lada garam sudah di sengkalan. Perbuatan (= tindakan) yang tidak bijaksana. ikut mata leta. jangan sampai menyusahkan orang-orang kecil. Kerana yang sedikit rosak yang banyak. Ikannya belum dapat.

(Peribahasa lain yang sama makna: Akan pembasuh kaki [= tangan]). serudi = canai. Orang lelaki yang suka kahwin di sana sini dan bersenangsenang di rumah isterinya. lasak = masuk. kelindan = benang pada jarum. Memperoleh sesuatu yan sangat digemarinya. Jalan diasak orang lalu. nescaya jahat dan hina juga jadinya. Biarpun berketurunan baik. peti manian = tempat simpanan pakaian dan barang-barang yang berharga. tanpa membuat sesuatu pekerjaan. Intan disangkakan batu kelikir. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi penghubung kaki tangan). orang lain yang senang. Jadi dinding lasak peti manian. Isi dada bekal berjalan. kalau tidak berpelajaran atau membuat kelakuan yang buruk. Orang suruhan. kelindan putus. Menderita kesusahan meskipun banyak wang atau berpangkat tinggi. Gadis yang sudah ditinggalkan oleh lelaki yang menjadi . Janda belum berlaki. Jambatan emas. muat. Hadiah kepada orang yang berjasa. Jalan di tepi-tepi. Orang yang sangat diharapkan pertolongannya dan segala nasihatnya dituruti. isi. orang lalu = peladang. benang arang orang jangan dipijak. Jadi penghubung mata telinga. ayam tak patuk. Orang yang degil tidak akan mendengar nasihat atau ajaran. tulang bulu pulang ke kita. Memberikan sesuatu (barang. Tersisih daripada pergaulan kerana kemiskinan. tetapi sombong. Jadi penghubung kaki tangan. Intan itu jika terbenam di pelimbahan sekalipun. Itik tak sudu. Jalan mati lagi dicuba. Jalan raya titian batu. Jalan mencapai bahagia. Sudah jadi kebiasaan. Jadi alas cakap. Orang yang menyampaikan pesan seseorang dalam suatu perundingan atau peralatan. Jadi kuda beban. Habis (= selesai) sama sekali. cupak dipepat orang menggalas. (Biasa juga: Itik di air mati kehausan). Jadi air mandi. Itik mendapat air. Sangat penakut. Itik bertaji. Jadi bumi langit. Isi lemak dapat ke orang. Hendaklah selalu bersopan santun (bila merantau ke negeri orang). walapun disembunyikan. Kalau ada ilmu ke mana pergi mudah rezeki. dipangkas. diasak = dipindahkan. supaya beringat-ingat) Untung bahagia jangan dielakkan. nasihat) kepada orang yang tidak mahu atau bukan pada tempatnya. Adat (= aturan) yang belum berubah-ubah.Intan berlian jangan dipijakkan. titian = jambatan kecil. Perundingan atau perdebatan yang berputar-putar di situ-situ saja. Adat istiadat dalam suatu negeri telah diubah oleh orang asing yang tinggal di dalam negeri itu. Intan salah serudinya. Itik berenang dalam air (= di laut) mati kehausan. Itik diajar berenang. Jahit sudah. Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan. Jadi penghubung hujung lidah (= mulut). pepat = rata. Intan dikalungkan di leher anjing. Jadi bapa kuda. Tidak mengetahui harga (keadaan) yang sebenarnya. Tempat harapan atau kepercayaan yang selalu memberi pertolongan. Kita yang berusaha. Kebenaran akan ternyata juga. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Orang yang menjadi harapan raja atau orang besar-besar. Orang yang berani dan tidak memilih perbuatannya. Jadi teluk ulakan air. inikan pula jalan binasa. Itik dimandikan takkan basah. tiada akan hilang cahayanya. orang yang baik akan ketahuan juga walaupun hidupnya melarat.

kalau tak putus genting. patah selera = tak bernafsu makan. makin berisi makin tunduk). Jangan digembirakan anak orang yang berkuasa berbuat zalim. Orang yang menyangka dirinya bijak selalu mendapat kehinaan. guri = sebangsa buyung. Jangan diajar orang tua makan kerak. Jangan ditentang matahari condong. Perbuatan yang jahat jangan dibiasakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan difikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya. Menasihati seseorang hendaklah dengan sabar dan berulangulang. Jangan memangku ayam jantan. Jangan berkemudi di haluan. Jangan bijak terpijak. sekali pecah juga). Jangan diajar orang tua makan dadih. Jangan bagai orang patah selera. Jangan dipermudah-mudahkan orang yang lemah. (Bandingkan dengan: Anak harimau diajar makan daging). Jangan meludah ke langit. terkadangkadang ia dapat menyusahkan orang kuat. Membuat pekerjaan yang sudah ada celanya.). Bawa resmi padi. Rezeki yang halal itu lebih baik daripada rezeki yang haram. Jangan mengeji (mencela) ibu bapa atau saudara mara sendiri. alah hendak berbela. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan diajar orang tua makan dadih). Jangan berebutkan tembikar pecah. tetapi orang bodoh yang suka bertanya selalu beroleh kejayaan. Jangan menderhaka kepada negeri atau pemerintah kerana yang serupa itu akan membinasakan diri sendiri. Janganlah berkelahi kerana memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. daripada membawa resmi lalang. (Bandingkan dengan: a. Jangan diperlelarkan timba ke perigi. ikan lais-lais = sebangsa ikan kecil. Jangan disangkakan ikan lais-lais tiada menyengat. Jangan bagai babi merasa gulai. Janda yang belum beranak. Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. Orang yang hina tidak patut berjodoh dengan orang bangsawan. Jangan bersandar di batang rengas. (Bandingkan dengan: Dilelar timba ke perigi. biarlah bodoh bersuluh. jangan terpedaya dengan sesuatu yang elok. Jangan bawa resmi jagung: makin berisi makin jegang (= tegak). Jangan bagai orang berjudi: menang mua. Tidak usah diajar orang yang sudah tahu. Jangan bersandar di punggur. Pura-pura tidak mahu. Nasihat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya. Jangan kamu sangka: kapal api besi itu pun masuk guri juga. dadih = air susu kerbau yang dikentalkan. Jangan dicatuk dengan yang tajam. banyak makan. Bandingkan dengan: Babi merasa gulai). Baik membawa resmi padi. Jangan diajar anak harimau makan daging. manisnya itu pun bengkok juga. Jangan mengikut tauladan (teladan) yang buruk. mua = melampau.Janda berhias. jangan dicari kemarahan orang yang berkuasa. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. . Makin kaya (berilmu) makin sombong. nescaya merugikan semata-mata. tetapi dalam hati suka sekali. tak sekali. Jangan difikirkan bengkok tebu itu bengkok pula manisnya. Janganlah mengharapkan nasib yang baik sentiasa. Jangan difikirkan air pasang saja. baik memangku ayam betina. Tidak usah mencari perlindungan pada orang besar yang jahat. Tidak ada faedahnya mencari perlindungan pada orang yang sudah tidak ada lagi kekuasaannya. Jangan disangka sesuatu yang kuat dan teguh akan kekal terus tidak binasa. Hendaklah selalu ingat dan hati-hati. Jangan buat kerbau tanduk panjang. Jangan terlalu sangat mengikut kata isteri. kekasihnya. b. Jangan memanah ke langit. Jangan difikirkan kalau tebu itu bengkok. Jangan bercermin di air keruh. dicencang dengan yang majal. takut terturut jalan tak berintis. Nasihat yang baik tidak memandang orang yang mengatakannya.

Beruntung kerana mendapat pangkat. Kerjakanlah sesuatu pekerjaan itu dengan tekun dan sabar tanpa dolak-dalik. Jangan puntung berasap jua. Tidak dapat diajar. Jangan bermusuh dengan orang yang menolong kita. Jangan seperti si buta mematah tongkat. Bahaya jangan dicari-cari. takut terkena buku buluh (kelak). isteri yang kaya dan sebagainya. Bahaya jangan dicari-cari. Jari kudung dimasukkan cincin. jangat = kulit binatang atau manusia di sini dimaksudkan kepada kulit kerbau atau lembu. nescaya kita dibinasakannya. jangan berbuat jahat kepada orang yang telah menolong kita. Jangan menggegai sempada di bawah batang. (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan menggerak ular tidur). (Peribahasa lain yang sama makna: Jangan memberi bunga kepada monyet). Perhitungan yang salah. Jangan tercirit di periuk. Jangan membuat baik. Berbuat sesuatu tidak pada tempatnya. Sesudah mendapat kecelakaan baru hendak beringat-ingat. Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya.Jangan memberi bunga kepada monyet. Jangan kita lupa akan asal keturunan kita atau akan orang yang telah berbudi kepada kita. Jaras katanya raga jarang. (Peribahasa lain yang sama makna: Getah terbangkit [= diangkat] kuaran tiba. Jangan liat kurang panggang. Jangan menjadi seperti kacang lupakan kulit atau ulat lupakan daun. Janjian antah tidak ceruh. Jaras dikatakan raga jarang. bertanak di lesung. Memperoleh sesuatu kerana diminta. Memberi sesuatu yang baik hendaklah pada tempatnya. Janji sampai. menggegai = mengusik. Jangan berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi kebiasaan. Tipu muslihat yang sangat halus. jaras = raga yang jarang anyamannya. Jatuh di atas tilam. Jangan menyerahkan kuasa kapada orang. membuat jahat. Jatuh berkait. Jangan menggerak ular tidur. Jangan menumbuk di periuk. orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih. memberi itik bertaji. Jangan sangat pemilih. Nasib yang malang. orang yang tiada ilmu kerap kali salah pilih. (Peribahasa lain yang sama makna: Jerat halus kelindan sutera). sekali dikerat. Jangan memijak benang arang orang. Perselisihan (perkara) yang sudah selesai itu jangan diungkitungkit lagi. Jangan sudah terperosok. Memperoleh sesuatu kerana diminta. sempada = ketam. Jangan mencabul kehormatan rumah tangga orang. degil. Sesuatu pekerjaan (perkara) hendaklah diperiksa dulu buruk baiknya sebelum dikerjakan. Jatuh dihimpit tangga. (Peribahasa lain yang sama makna: Jatuh berkait). (Peribahasa lain yang sama makna: Jaras dikatakan raga jarang). padahal dia sendiri pun ada celanya juga. Jarum halus kelindan sutera. Sudah sampai ajal. sukatan penuh. Jangan menyuruh kapak menyelam beliung. baru hendak membaiki lantai. Orang yang mencela orang lain. b. Orang yang mencela orang lain. Jatuh tidak berkait (= berjolok). Membuat sesuatu tanpa diminta. Jangan menggerak ular tidur. Jaring berbangkit kuaran tiba. Jangan menghulurkan hulu keris ke tangan orang. Jangan berbuat angkara pada tempat kita menumpang. Bahaya jangan dicari-cari. Jangan menggegai sempada di bawah batang). (Peribahasa lain yang sama makna: a. . Jangan sampai sesat barat: sepuluh kali diukur. padahal dia sendiri pun ada celanya juga. Jangan merempuh sarang lebah. Mendapat kesusahan silih berganti. Jangan memberi kepercayaan kepada orang yang tidak setia. sampai ayam dikerat susuhnya. Jatuh berjolok.

dialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu. Jerat halus kelindan sutera. Jerat tiada lupa akan balam. berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan. kerana ada tanda dan buktinya. dekat di hati. jerih menentang boleh). dekat mencawat ekor. namun rakyat tetap seperti itu juga. Siapa merasa tersindir. tetapi tabiat tak dapat dihilangkan dengan mudah. rugi menentang laba. Jelatang di hulu air. dialah yang berbuat sebagai yang disindirkan itu. Meskipun telah jauh berpisah. boleh dibuat peraksi kain. Jika cerdik teman berunding. Jika diturut hati yang geram. walau sudah tua (rupa hodoh). Jawapan atau sindiran yang tidak tepat. Tidak ada yang sempurna benar. Jika ada padi. Jauh di mata. jika ada hati berasalah). balam = burung tekukur. jika ada hati berasalah. bila jauh selalu terkenang tetapi bila dekat selalu bertengkar. (Peribahasa lain yang sama makna: Rugi menentang laba. Perempuan yang baik budi pekertinya. Anak seorang yang sangat disayangi dan dimanjakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Berbaur bagaikan muntah. belang bagaimana hendak dihilangkan? Jejak selut kaki terbenam. akhirnya akan mengecewakan. Sanak saudara. jangan ditinggalkan. (Biasa juga. Kebenaran sesuatu perkataan yang diucapkan boleh diuji. supaya selamat dan sempurna pekerjaan itu. Berbuat sesuatu barang yang tidak diketahui. Siapa merasa tersindir. Tipu daya yang tersembunyi di dalam kesukaan. Tanda yang dapat dijadikan punca penyelidikan. Jerat serupa jerami. Orang yang bijaksana juga yang mengetahui keelokan ilmu. bercerai bagaikan demam). hilang takut timbul berani. tetapi sebenarnya bahaya masih tetap mengancam. dekat boleh dikakukkan. tetapi tidak lupa pada yang ditinggalkan. terkekar = terkembang. Perkara yang selalu menyusahkan. telah banyak orang datang membeli. Bercakap besar di belakang-belakang saja. jika bodoh disuruh diarah. di hati jangan). Jauh berjalan banyak pemandangan. Jemur terkekar ayam tiba. Jika ada padi berhampalah. Jejak dapat dihilangkan. Baru saja dagangan dibuka. usul-usul. boleh juga menjadi ketua rumah. selut = lumpur. Jika berjumbai tempat bergantung. Jika bunga tak hendak dipersunting. (Peribahasa lain yang sama makna: Jika ada padi berhampalah. Jika hati tak suka. jika ada hati tentu terasa. Jauh boleh ditunjukkan. Asal usulnya sejak mula sudah kurang baik. Kesan perbuatan jahat dapat dihilangkan. Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula. Jauhari juga yang mengenal manikam. . Jauh di mata. madu diminum serasa cuka. tentu ada hampanya. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan lebih baik diperiksa dan diselidiki dulu. Jejaknya keruh. Walaupun orang besar-besar silih berganti datang dan perginya. Jika berpuluh-puluh kali batang beralih (= bertindih). cacing di bawah juga. Hilang kasih sesudah berjauhan tempat. raksi = bau-bauan yang harum. Banyak pengalaman. tindai-tindai = lihat dengan perhatian yang saksama kalaukalau ada yang salah. Jika baik ada cacatnya. lama hidup banyak dirasa. Jauh dari mata jauhlah dari hati. Sebacul-bacul orang apabila telah marah akan menjadi berani. tetapi balam lupa akan jerat. asal-asal.Jauh bau bunga. Menunjukkan kebencian. dikakuk = dipegang. Tipu muslihat yang sangat halus. Sahabat yang tulus ikhlas dan suka membantu. Jerat semata bunda kandung. Jauh menyalak kuat. Sudah lupa akan bahaya. (Peribahasa lain yang sama makna: Jarum halus kelindan sutera). Jenguk pandang tindai-tindai. Jauh panggang dari api. peraksi = bunga-bungaan dan sebagainya untuk mengharumkan. dekat bau tahi (= kencing). Jerih menentang boleh.

maka segala daya upaya akan dilakukan. janganlah dibiarkan orang lelaki yang jahat datang bertamu ke rumah. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. tanjakan = pendakian. Kasihkan padi buangkan rumput-rumput). Jika yang baik diperbuat bersilang cerana datang. jika yang buruk diperbuat bersilang telunjuk bibir. bernama intan juga. Orang yang mengganggu rumah tangga orang lain tak dapat tiada akan menerima akibatnya. Perbuatan baik apabila dikerjakan dapat pujian di manamana. Jika tak lalu dandang di air. jika melanting menuju tangkai. Jika salah sebatang dicabut. Jikalau kasihkan padi. Jika hendak hidup rukun. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Jikalau kita duduk di atas ciau emas sekalipun. musang jangan dijinakkan. Memilih sesuatu benda hendaklah berhati-hati jangan sampai . Jikalau beranak ikut kata bidan. Jikalau kerana seorang maka kerukunan hidup terganggu maka singkirkanlah orang itu. walau bagaimanapun senangnya. Jika memelihara ayam. perbuatan buruk apabila dikerjakan dapat celaan kanan dan kiri. Jika hati tiada suka. Untuk menyampaikan maksudnya. (Bandingkan dengan: a. takkan ekornya belut. Jika kasih akan anak isteri. masih berdukacita juga. tak tahu pipit tak tahu enggang. Jika kerbau dipegang orang talinya. baiklah mati daripada hidup. Kurang sisik. di gurun dirangkakkan (= ditanjakkan). (Bandingkan dengan: Jikalau kasihkan padi. namun hati tiada senang juga. Jika tidak dipecah ruyung. Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput. Sesuatu pekerjaan yang sudah dimulai janganlah dibiarkan terbengkalai. b. Kalau sengaja mencari perselisihan maka hancurlah kerukunan hidup yang aman dan damai. buanglah rumput. Jikalau intan itu biar keluar dari mulut anjing sekalipun. Jika pandai menggunting. Asyik memangku tangan. Jikalau menampi jangan tumpah padinya. Jika tiada tersapu arang di muka. tinggallah rebana beralih ke gelanggang. Jika tak kena-kena membangkit balak terendam di lumpur. tetap baik. setidak-tidaknya bertempiaran kelak. berilah layanan yang baik kepada anak isteri sendiri. berhentilah daripada mengasihi orang lain. Pengayuh sayang dibasahkan. Jikalau kerana sebuah dusun maka binasa negeri. makin dalam ia terbenam. rambah = membabat. Lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. di mana boleh mencapat sagu. (Bandingkan dengan: Di hulu keruh di hilir pun tentu keruh juga). Turutlah nasihat orang yang lebih ahli daripada kita. b. salah serumpun dibongkar. jika manusia dipegang mulutnya. dandang = sebangsa perahu. sampan takkan sampai ke seberang). haruslah dusun itu dibuangkan. Jika kepalanya ular. menebangi. alamat nyawa akan melayang. Jika menebang menuju pangkal. buanglah rumput). Jika tak pandai menyuruh orang malas bekerja. Jika terjamah benda bertuan. tinggal lidi di buku. Jikalau di hulu airnya keruh. Yang jahat itu tetap jahat. c. Janji mesti ditepati. hendaklah pandai menjahitnya. maka makin rosaklah pekerjaan itu. tak dapat tidak di hilirnya keruh juga. mati dalam angan-angan. kalau sudah biasa jahat maka jahat juga kesudahannya.Jika hendak bertanam sayur buangkanlah rumput. Jikalau dari mula sudah kusut maka sukarlah untuk menyelesaikan. Jika ada anak isteri terutama sekali anak gadis. Perkataan yang baik biarpun keluar dari mulut siapa juga. ciau atau ciu = tilam tempat duduk. tinggal kaji di guru. kurang selidik. Hukuman haruslah dijatuhkan menurut besar kecil kesalahan yang dilakukan. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah dengan maksud dan tujuannya. yang rapat kelak menjadi renggang. Jika sengaja hendak bercekak pinggang. salah separuh dirambah.

sekali putus sehari berhanyut. Senantiasa dalam kecemasan kerana nasibnya yang tidak tentu. jirus = tirus. yu yang kenyang. kemudian beristeri lain pula. Kain sehelai sepinggang habis. Orang yang suka bermegah-megah akhirnya mencelakakan dan merugikan diri sendiri. Kain basah kering di pinggang. Tiap-tiap khabar yang diterima hendaklah diselidik dengan saksama supaya jangan tertipu. sekali-sekala akan berbuat jahat juga. Jikalau ular menyusur akar. Mengalami kerugian atau kecurian. kain baru pula dicari. Tak akan hilang bisa ular yang menyusur di bawah akar. Orang hina merasa dirinya mulia. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang rona kerana penyakit. Kain dalam lipatan. Kaduk naik junjung. Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui. hilang bangsa tidak berwang). baju rabik tegal dek lenggok awak. rabik = sobek di tepi. Jual sutera beli mastuli. Kain pendinding miang. Modal yang makin lama makin susut. Ular menyusur akar). selokan. ditutup kepala kaki terbuka. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kain panjang empat. ada mengada). Dapat ganti yang lebih berharga lagi. Bagai berkain tiga hasta. kasah (kasa) = kain putih yang halus. acar = tempat membuang kotoran. Kain dalam acar dikutip dicuci. Khabar jauh dengar-dengarkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Juadah sudah dijilat cicak. Kain rabak tegal dek lenggang awak. Berselimut kain cukin. umpannya seekor. buang kawan lama cari kawan baru. Suami isteri yang miskin. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. pesuk = lekuk. Jung pecah. keuntungan bagi yang lain. tetapi amat lama hidupnya. Berbuat sesuatu tidak dengan memikirkan bekalan. Orang yang bertabiat jahat walaupun diperbaiki. Serba tak cukup (miskin). modal dan sebagainya sehingga akhirnya mendapat kesusahan dan kecewa. Kali sebentuk. Kain sehelai berganti-ganti. Dalam sikratulmaut. Jikalau tidak berada-ada (= ada berada-ada. longkang = limbahan. Perempuan yang melakukan kejahatan di dalam diam-diam. Kain lama dicampak buang. saudara yang rapat menjadi renggang. Kain ditangkap maka duduk. tiada hilang bisanya. Perempuan yang sudah melakukan kejahatan dalam diamdiam.terbuang benda yang berguna. hendak masuk ke longkang juga. Kaduk kena baja. (Peribahasa lain yang . Mengalami kerugian atau kecurian. masakan tempua bersarang rendah. Orang yang tidak berguna. Orang yang tidak berharta (berwang) kurang dihargai orang. maka sesuatu itu terjadi demikian. b. rabak = koyak panjang atau lebar. supaya dapat mengambil faedah daripada benda-benda itu. Kemiskinan yang amat sangat. Jika ada kerusuhan tentu ada orang yang mendapat keuntungan daripada kerusuhan itu. Kemiskinan yang amat sangat. Kain kasah di atas duri. Kain dibakar tiada berbau. ditarik ke atas ke bawah tak sampai. Jiwa bergantung di hujung rambut. jangan pula dipecahkan. Menceraikan isteri kerana sudah jemu. khabar dekat fikir-fikirkan. Jikalau tiada rial di pinggang. Tentu ada sebab-sebabnya (sesuatu yang tersembunyi). mastuli = kain tebal yang amat mahal harganya. ditutup kaki kepala terdedah). Jatuh melarat. Sangat miskin. kopiah pesuk tegal dek lonjak awak. b. wang pendinding malu. Kain sehelai peminggang habis. kerugian bagi seseorang. Kain jadi basahan. peminggang = lambung perahu. cabik-cabik. Segala sesuatu hendaklah digunakan pada tempatnya. Jikalau tiada dapat dibaiki. Jirus bagai bulan akan habis.

Kalau bertangkai boleh dijinjingkan. kalau di atas menyusup. tanah berderai yang akan bertemu. Alam rohani yang tak terbatas. Kalau ada asap. Kaki pekuk lenggang ke perut. sama makna: Kain sehelai peminggang habis). Kaki sudah terlangkahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Dibalun sebalun kuku. Kalau digali tanah berbingkah. jika tak makan mencium ada juga). Kalau ada beremas. tiada beremas. Kalau dibalun sebalun kuku. Kalau anjing biasa makan tahi. kalau tak baik buat sempadan. mulut terdorong emas padahannya. menang jadi arang. kaki ke atas). Biasanya sesuatu pertolongan kepada seseorang itu jarang akan dibalas dengan kejahatan. jatuh ke laut menjadi pulau. Ambillah yang baik dan buangkan yang jahat. tetapi carilah jalan untuk menyelesaikannya dengan baik. sekali-sekala teringat juga akan mengulangnya lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Anjing biasa makan tahi. Telah terlanjur. lidah terdorong emas padahnya. suku. babat = pasang. Kaki untut dipakaikan gelang. Sesuatu perselisihan dalam kalangan keluarga. golongan. ganggut = ragut. Kalau dipanggil dia menyahut. (Peribahasa lain yang sama makna: Kaki terdorong badan merasa. . Segala janji harus ditepati. Maksudnya hendak memperelok. Tergesa-gesa melarikan diri. Kalau bukan rezeki. Jawab yang benar dan tepat. mati. renggut. Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam. Orang yang buruk dan bodoh. Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini. Kalau baik buat tauladan (teladan). Perbuatan yang baik akan disebut baik. harus berani menanggung akibatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kepala ke bawah. Kalau bersahabat cari sama babat. harus berani menanggung akibatnya. Nasib yang malang. Kalau asal benih yang baik. selalu sibuk. di mulut lari ke luar. Kemiskinan yang amat sangat. Orang yang biasa berbuat jahat. kalau hidup sediakan buaiannya. bila berbuat sesuatu. Kalau alang-kepalang biarlah jangan. Kaki tertarung inai padahannya. Pertimbangan tentang buruk baiknya sesuatu itu hendaklah diperbuat sesudah kejadiannya berlaku. Kalau bunga bukan (= tidak) sekuntum. lidah terdorong emas padahnya). Kaki naik. Kalau baik disebut orang. kais petang makan petang. Kain tersangkut kain tinggal. dibuka selebar alam). Rezeki (harta) yang belum dapat ditentukan. Kalah jadi abu. Tiap-tiap sesuatu ada asal mulanya. kalau jahat. Kalau dicampak bunga takkan dibalas tahi. Segala janji harus ditepati. Bukti yang dapat dipakai sebagai punca sesuatu penyelidikan. bila berbuat sesuatu. bila dilihat Pilihlah kawan daripada golongan sendiri. Pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat. Kalah atau menang dalam sesuatu pertengkaran tak akan menguntungkan kepada pihak mana pun juga. Pendapatan yang sedikit kalau diboroskan tentulah menyusahkan akhirnya. usahlah dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan senanglah hidup seseorang kalau ada pencariannya yang tetap. Kalau bangkai galikan kuburnya. jahatlah. Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga. Melakukan sesuatu pekerjaan biarlah sampai selesai. Orang miskin yang harus bekerja setiap masa. Kalau bertunas diganggut kambing. pekuk = bengkok. perbuatan yang jahat akan disebut jahat. tak makan hidu ada juga. Kalau boros lekas kerugian. kalau digumpal segumpal tanah. tentu ada api. hidup. tangan sudah terjembakan. Kais pagi makan pagi. Kaki terdorong badan merasa. tetapi semakin buruk jadinya. kepala turun.Kain tak bertepi. Kalau di bawah melompat.

Lelaki ataupun perempuan bukan seorang di atas dunia ini. Kalau pandai meniti buih. mati lalu ke pucuknya. kalau dimarah baru tertawa. Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. Kelakuan yang tidak ada tempatnya. Kalau getah meleleh. janganlah hendak melawan orang-orang yang lebih banyak pengetahuannya. Dalam keadaan sulit sanak saudara akan tetap berdekatan dengan kita. kalau daun melayang. Kalau kumbang bukan seekor. Kalau laba bercikun-cikun. Guru kencing berdiri. Kalau dibuka rahsianya. kalau kena tendang biarlah dengan kaki yang pakai kasut). Orang besar yang sudah dipecat dari jabatannya tiada disegani orang lagi. selamat badan sampai ke seberang. b. Hendaklah diusul periksa dengan saksama tentang sesuatu perkara itu sebelum dibuat kesimpulan. Kalau ibu kaya anak jadi puteri. diam saja. (Bandingkan dengan: Pandai makan tak pandai simpan). budu = pekasam ikan kecil-kecil. tetapi kalau orang pandai maka dapat juga ia mengerjakan sesuatu itu dengan sebaikbaiknya. Sekalipun kurang alat perkakasnya. murid kencing berlari). tentu mendapat malu. Bak nyiru bak tampian. Kalau gajah hendaklah dipandang gadingnya. Kalau pandai menggulai. Kalau kucing keluar tanduk barulah ayam boleh bersusu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tetapi janganlah dipagut oleh ikan kecil. bak guru bak anak sasian. Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin. tetapi orang lain akan meninggalkan kita. jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa. Kalau langit hendak menimpa bumi. kalau harimau hendaklah dipandang belangnya. tetapi bila menderita susah berkeluh kesah atau minta tolong pada orang lain. Kalau dipujuk makin menyebal. tentulah selamat hidupnya. kalau mati ke Melaka. Jika pengetahuan hanya sedikit saja. Murid yang mencontohi kelakuan gurunya terutama dalam hal yang tidak baik. sifat yang sangat bertentangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kena tampar biarlah dengan tangan yang pakai cincin. Sesuatu pekerjaan itu hendaklah dikerjakan menurut . Kalau menyeberang sungai biarlah ditelan oleh ibunya. bercikun-cikun = bersembunyi-sembunyi. barulah tahu. Perkara yang mustahil. kalau kena tendang biarlah dengan kaki yang pakai kasut. Kalau panjang beri beruas. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau bunga bukan [= tidak] sekuntum. Orang yang pandai membawa diri. kalau pendek Orang kecil tidak dapat mengelakkan diri daripada perintah orang besar-besar.dia bersuara. Kalau pandai mencencang akar. manusia seorang tiada dapat dimaklumi. takkan ditakuti tikus lagi. Kalau kail panjang sejengkal. Pandai menyimpan rahsia. manusia seorang tiada terjaga). kalau anak kaya ibu jadi budak. Kalau kucing tiada bermisai. Bila beroleh kesenangan. Kalau kerbau sekawan dapat dikawali. buruk diberitahu orang. Orang yang pandai dapat mengalahkan musuhnya hanya dengan sekali pukul saja. maka muridnya makan berlari. Kalau kahwin ke Batubara. Kalau pandai makan. Perbezaan antara kesayangan ibu dengan kesayangan anak. Sangatlah sukar untuk menghadapi manusia kerana tiap-tiap orang berlainan pendapatnya. pandai simpan. Kalau berbuat salah biarlah dihukum oleh orang yang berkuasa atau ditegur oleh orang yang berilmu. jangan lautan hendak diduga. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerbau sekandang dapat digembalakan. Perihal orang yang mencari yang enak dan senang saja. bolehkah ditahan dengan telunjuk. badar pun menjadi tenggiri. jangan dianiaya oleh orang-orang kecil dan tak tahu apa-apa. kalau bunga bukan sekaki. Kalau kubuka tempayan budu. Kalau guru makan berdiri.

kalau bukan kayu pula yang menjadi hulunya. Orang yang lemah berhadapan dengan orang yang kuat. kalau tak takut akan alah. Kalau sesangkar sekalipun. Kalau Si Tua (harimau) menunjukkan belangnya. tentu akan kalah akhirnya. ke mana pergi tercuit-cuit (= terbuang). Kambing di parak panjang janggutnya. Kalau tak sir berdegak. Berperang dan menyabung merupakan pekerjaan yang amat berbahaya tetapi digemari orang. jangan berumah di tepi pantai (= laut). baiklah diam. Manusia itu tetap berbeza. kalis = tidak berbekas. sedikit. tak mahu (Kelantan). berdegak = bunyi seperti menelan air atau bunyi jantung. Kalau tidak ada pencarian yang tetap. Orang yang miskin dan lemah tidak usahlah banyak berangan-angan. Kalau tak bermeriam. Kalau sumpit tak berisi. Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. masakan pokok bergoyang. b. Kalau tiada padi sebarang kerja tak jadi. Kalau tiada emas sepiak. Kalau sekalian manusia sama tinggi pangkatnya. yang bayan itu bayan juga. terlampau haru berlantingan). kundur = labu besar. Kalau seperti kundur labu. Kalau takut dilimbur pasang. Orang yang tidak berwang selalu melarat hidupnya. aturannya yang semestinya. baiklah mereka. Penganiayaan itu berlaku kerana ada orang yang menjadi biang keladinya. . Jika tak ada daya upaya maka terimalah nasib. baik berjalan lapang. masakan ada asap. serindit. sepiak = seketip. Kalau tak ada kulit bercerailah (= rerak) tulang. Orang yang sangat kurus. serindit juga. Kalau sama tinggi kayu di rimba. kurang haru cirit kambingan. ditelan sembelit. Jika barang yang diinginkan tidak diperolehi maka hilanglah daya upaya. Kalau tidak ada senapang. Kalau tak ada api. maka kehidupan menjadi susah. (Peribahasa lain yang sama makna: Lamun takut dilanggar batang. Kalau perut tidak diisi tentu tidak dapat melakukan pekerjaan. boleh dibelah. Memberi nasihat dan ajaran yang sia-sia. Jika tiada bersenjata atau bertenaga baiklah mengalah. Jika tidak bersalah masakan dituduh orang. cirit = biji-biji kecil dan keras yang terjadi kerana kurang jaga waktu mengacau dodol itu. sir melayang. Kapak tak boleh membelah kayu. Kambing menyusui anak harimau. bercirit kambinglah kelak. di mana angin akan lalu. dikunyah patah gigi. tak sedunia perang. bertanggungan = menderita. Kalau tak ada angin. mana boleh ditegakkan. Orang yang enggan bila disuruh. berantakan. Akibat yang akan diterima kalau menolong orang jahat dalam kesusahan. hati enggan banyak jawabnya. Kalau tak berduit (= berwang). nescaya akan rosaklah pekerjaan itu. Sesuatu pekerjaan kalau dikerjakan oleh orang yang tidak tahu. Kalau tak takut akan mati. tak sedunia sabung. kerja di mana boleh jadi. Kalau tak pandai menggelamai. Bagai air titik ke batu). mereka = mencari akal. Kalau tak ada berlela. Kalau terjadi sesuatu hal tentu ada sebab-sebabnya. Orang yang miskin dan lemah tentulah tidak berdaya untuk memenuhi maksud hatinya. besar dia dipatahkan tengkuknya.beri berbuku. gelamai = dodol. tak sir = tak indah. (Bandingkan dengan: Tidak mudah menggelamai. 'lah tentu kambing bertanggungan. Untuk menyatakan kebenaran sesuatu perkara. (Peribahasa lain yang sama makna: Air di daun keladi [= talas]. cirit kambing = tahi kambing. banyaklah helah dan dalih untuk melepaskan dirinya. rerak = rosak berpisah-pisah. Kalis bagai air di daun keladi. sekalipun berasal daripada satu keluarga. nescaya sukarlah hidup ini jadinya. kuih. jangan duduk di kepala pulau).

karam di laut habis sekali. Kapur di hujung telunjuk. kasih ibu sama rata. Terpedaya kerana mendengar berita baik saja. Dua orang berbuat salah. uliti = menyanyikan sampai tidur. Cinta kasih anak kepada bapa tidak seimbang dengan cinta kasih bapa kepada anak. Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. Kapal besar ditunda jongkong. Kasihan yang tidak pada tempatnya. akhirnya akan binasa. Orang mulia dengan orang hina walaupun serupa keadaannya namun bezanya ketara juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Karam di laut boleh ditimba. (Peribahasa lain yang sama makna: Rosak anak oleh menantu). Kasih yang tak hilang-hilang. Kerana mulut badan binasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Menangiskan gajah berusung). Karam tidak berair. Orang yang menurutkan hawa nafsunya. Anak yang dimanjakan akan rosak dan isteri yang diuliti selalu akan mendatangkan kedukacitaan. Sesudah mendapat kekasih baru. Orang kaya dapat mencapai apa saja maksud hatinya. Kapal satu nakhoda dua. Kasih yang sama beradalah kasih yang sempurna. kerana padi menjadi. Rosak anak oleh menantu). Kasih saudara sama ada. Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. bezanya takkan lepas. Karam berdua basah seorang. Kasihkan anak tangan-tangankan. Mendapat kecelakaan kerana perkataannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana mulut badan binasa). Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. Kapuk segaul dengan kapas. lekar = penyangga (lapik) kuali diperbuat daripada rotan atau lidi. Kasih itu roh (= semangat) yang buta. kekasih lama dilepaskan. Kerana emas memas. kasih bapa menokok harta. Kasih tidak memilih yang baik atau yang cantik saja. Kerana pijat-pijat mati tuma. b. Kerana mulut kepala terpenggal. Kalau susah dalam negeri sendiri. Kesedihan kerana kematian kekasih. atau kerana kesalahan orang lain. kasih sahabat sama binasa. Mendapat bencana dengan tidak bersebab. Jika kasihan anak isteri. dapat juga diminta bantuan pada sanak saudara. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau kasihkan padi. alamatlah akan rosak pekerjaan itu. Kasih sepantun tulisan pinggan. Kasihkan pinang sebatang daripada aur Orang yang banyak kaum keluarga dan sahabat handainya selamatlah hidupnya. Suatu pekerjaan yang dikepalai dua orang. tetapi kalau susah di rantau orang hilanglah akal bicara. Karam Kampar oleh Kuantan. maka hilanglah cacat-celanya. Kasihan gajah berusung. Kerana sabut tebal. Kerana mendengar bunyi. Kerana mata buta. Karam Kampar oleh Kuantan. kerana hati mati. Lebih sayang kepada orang lain daripada kaum keluarga . Mendapat celaka kerana berkawan dengan orang jahat. Apabila hati telah kasih. hendaklah berhenti daripada mengasihi perempuan lain. Karam di darat ada juga tinggal tungku lekar. kasihkan bini tinggal-tinggalkan. Kerana cenderawasih. merak mas (emas) dilepaskan. Karam sambal oleh belacan. karam di hati bilakan sudah. Yang baik ditukar dengan yang buruk. Kasih bapa sepanjang jalan. seorang saja yang kena hukum. buanglah rumput).Kapak menelan beliung. sebab biar bagaimanapun kasih seseorang itu akan kawannya namun kerana harta akan bercerai juga akhirnya. Tidak dapat menolong sanak saudara. Kasihkan padi buangkan rumput-rumput. Kasih tidak bersekutu dengan bijak. kasih anak sepanjang penggalan. Orang yang berkuasa menurut perintah orang bawahan. memas = cermat. penggalan = potongan. tempurungnya pun menjadi kebal. bagus.

uratnya tempat bersila. gayung bersambut. Kata dulu bertepati. kata dijawab. Kayu dikatakan batu. melihatkan ular sudah menjadi belut. Gajah mati kerana gadingnya. manusia mati biar bernama. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik ke rumah bercuti kaki saja). Kasihan yang tidak pada tempatnya. Menangiskan gajah berusung). Katak ditimpa kemarau. Kata yang benar ditidakkan. c. Kayu besar di tengah padang. Kayu yang besar jugalah yang bersakat. kata kemudian berceraian (= bercari). sedangkan ia sendiri pun buruk juga. Orang jahat yang sudah berubah jadi baik. b. Kayu mati berpunggur. tunjang = akar yang di atas tanah. Tidak mahu mengakui kebenaran. jahat dibalas dengan jahat. Sangat picik pengetahuannya. kata bersama diperiakan. langit hendak dicapai dengan tangan. Mendapat kecelakaan kerana kelebihannya. Katak di bawah tempurung. namun orang masih curiga juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Kayu yang banyak akarnya. Kasturi mati kerana baunya. Tempat yang berbahaya. Kayu buruk tiada bercendawan. Kayu bengkok. (Peribahasa lain yang sama makna: a.serumpun. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kasturi = tikus kecil yang harum baunya. Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. Kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat. Kasihkan raja di atas usungan. Kuali mengatakan belanga hitam. Kayu yang berakar tunjang tak endahkan ribut. tak takutkan ribut. Kayu yang banyak akarnya. pasilan. Janji hendaklah ditetapi. Orang yang bercakap bohong tentu tidak dapat dipercayai. Orang yang memburukkan orang lain. d. e. Mati kuang kerana bunyi. baik dibalas dengan baik. Janji hendaklah ditepati. Katak menggigit telunjuk. Kasihan gajah berusung. kata berjawab). rahmat = belas kasihan. rahmat Tuhan dilarikan. Orang yang sudah tua sangat mudah dihinggapi penyakit. (Peribahasa lain yang sama makna: Gayung bersambut. Periuk mengumpat belanga). Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya. Hendak meniru-niru kelakuan (perbuatan) orang besar. Urusan yang mengenai diri orang perseorangan bolehlah diurus dengannya sendiri. Kata berjawab. Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah. Katib (khatib) lalu katib (khatib) mati. Mati rusa kerana jejak. Mati rusa kerana tanduknya). tempat berlindung kehujanan. Hidup manusia hendaklah meninggalkan jasa yang baik. tempat bernaung kepanasan. janji tidak ditepatinya. Kata tidak dipegangnya. . Orang yang banyak kawan tidak takut akan susah. Berkeluh kesah dengan tidak keruan. Katak hendak jadi lembu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kata seorang dibulati. lumut tumbuh. b. mati kuau kerana bunyi. batangnya tempat bersandar. Serangan ditangkis. Orang yang tidak sempurna akal fikirannya. Orang yang sudah bersalah itu ada-ada saja orang yang menambah-nambahkan kesalahannya. Harimau mati kerana belangnya. Kata periuk belanga hitam. (Peribahasa lain yang sama makna: Kata biarlah kota). Kata biarlah kota. bilal lalu bilal mati. Pemimpin yang menjadi tempat rakyat mengadukan nasibnya. tak takutkan ribut). tetapi urusan yang mengenai umum hendaklah dilakukan dengan muafakat. Kawin (kahwin) naik basuh kaki saja. Orang yang suka mungkir janji. masakan lurus bayangannya! sendiri. sakat = bendalu.

besar hutang disandang. kecil hutang disandang). (Peribahasa lain yang sama makna: Besar. Kecil-kecil cili Melaka. apa lagi kalau dapat disudahkan sekali gus. kecil tak boleh disangka anak). Kecek anak Melaka. Percakapan yang berleler. Orang hidup hendaklah pandai menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya. Kecil-kecil beliung. nyiru saya tampungkan). Meskipun kecil tetapi berani. besar dikandung adat. Kecek bagai bunyi merendang kacang. selalu juga terdapat pada orang muda-muda. Ke bukit sama didaki. Kecil umpan besar ikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil anak besar onak). Kebakaran janggut. b. Orang yang memang berani takkan jadi pengecut. Cakap yang tak berkeputusan. Kebiasaan sejak kecil. Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan kepada ibu bapanya. Kecil-kecil anak harimau. c. besar jangan (= tak boleh) disangka bapa. Kecek bagai ketiak ular. (Peribahasa lain yang sama makna: Kurang luas tapak tangan. Kecil anak besar onak. Cakap tinggi tetapi tidak berisi.Kayu yang tumbang itu. mati dikandung tanah. besar terbawa-bawa. Apabila orang besar-besar hilang kebesarannya maka orang kecil pun berani mencercanya. Hutang itu walau sedikit sekalipun berat juga bagi orang yang menanggungnya. besar-besar limau abung). Cakap saja yang besar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tumbang juga kempas yang besar. Ingin mendapat sebanyak-banyaknya. kura-kura pun hendak memanjatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar tak boleh disangka bapa. Kecil bahan besar penimpanya. di tengah-tengah digerek (= dilarik) kumbang. sudah tua terubah tidak. adat tiada bertukar. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil lada api. Kecil tapak tangan. ke bawah tidak berurat. menjadi tabiat yang sukar diubah. Kecil api menjadi kawan. kecambah = tumbuhan kecil. Tiap-tiap suatu pekerjaan yang besar dan berat jika diansuransur mengerjakannya nescaya akan berkurang. Sumpah orang yang bersalah: biarlah dia serta kaumnya binasa semuanya. Dengan usaha yang sedikit dapat menghasilkan pekerjaan yang besar. ke laut sama direnangi. sangat berbesar hati. Kebanyakan halilintar kurang hujan. besar gunung dipandang. Kecil jangan (= tak boleh) di sangka anak. Perhubungan yang sangat karib. Ke atas tidak berpucuk. Kebenaran di hujung lidah. kecil. Kecil-kecil anak sudah besar menjadi onak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ketiak ular). Anak pada masa kecilnya menyukakan hati tetapi apabila sudah besar keraplah pula ia mendatangkan kesusahan kepada ibu bapanya. Kecambah kayu ara takkan jadi pulut-pulut. sehingga susah untuk difahami maksudnya. tetapi hasilnya tidak ada. gerek = berlubang-lubang. nyiru ditadahkan. Tidak ada keadilan. Kecil teranja-anja. rahsia tidak berubah. Walaupun orang itu kecil tetapi dapat juga ia mengalahkan orang besar. Kecil hutang diansur. . Belanja lebih banyak daripada penghasilan. Pengetahuan dan kelebihan itu bukan tertentu kepada orang tua-tua saja. besar ia menjadi lawan. habis hutang dibayar. Kecil gunung dipandang. tidak dapat diceraikan. Kebingungan tidak keruan. (Bandingkan dengan: Kayu bongkok kura-kura pun boleh memanjat). Kejahatan yang sedikit jangan dibiarkan menjadi besar. Kecil dikandung ibu.

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak menurut aturan akan jadi tertawaan orang ramai. muda buahnya. Tiap-tiap sesuatu ada dengan kelebihannya masing-masing. tertawa badak. Kecil-kecil cili Melaka. Kecil-kecil cili Melaka). Bagaimana sekalipun jauh dagang merantau. Orang yang bertemu dengan barang yang digemarinya. Orang muda sangat mudah panas darahnya. Kelakatu hendak terbang ke langit. Ke hilir kena kutuk sultan. Kecil-kecil cabai rawit). melihat tempat yang indah-indah. Orang bodoh hendak dipandang (dijadikan) orang pandai. Orang yang serba salah kerana melanggar perjanjian. Ke dalam sumpit tak muat. Kecil-kecil pun api. peran = balok yang menyambung tiang rumah. Kecubung berulam ganja. obor. Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kecil-kecil cabai rawit. kelip. kelekati = kelekatu. Gadis yang sudah kehilangan daranya. Sesuatu hal atau perkara yang gelap sama sekali. dikasihi oleh kaum kerabatnya. Kejap (= kerling) bagai pelitakan padam. Kehendak kucinglah bertemu dengan panggan. b. kesudahannya pulang juga ia ke tanahairnya sendiri. ke tasik juga akhirnya dicari. Orang yang ramai anak cucunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Labu dikerbuk tikus). menurut hati muda. sigi = suluh. Ke gunung emas pasir baiduri. Meskipun kecil tetapi berani. ambung = keranjang. jeran = jera. ke mudik kena kutuk raja. terbang bangau sepanjang hari. Sesuatu perkara atau perkataan yang kurang terang hendaklah diselidiki dan diperiksa dengan saksama sebelum dibuat sesuatu keputusan. ke negeri yang besar-besar. Barang sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya janganlah dibiarkan walaupun sedikit. kelebihan manusia akal. kelarai = corak anyaman. ke dalam ambung longgar. limau abung = sebangsa limau besar. tengkalak = lukah yang panjang. Sama jahat. Tak dapat terhindar daripada bahaya. Pekerjaan yang tanggung-tanggung atau terbengkalai. Kelapa muda tak berminyak. bijinya memabukkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kerana sabut tebal. Kelekati memanjat peran. radai = sirip. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kelebihan ikan radai. terhempas ke batu tak pecah. racik = jerat. Terlalu gemar akan sesuatu perkara sehingga rela mengorbankan diri sendiri. Seorang perempuan yang mempunyai kekasih dua orang. Sesuatu pekerjaan yang sudah salah dari permulaannya. Menghendaki sesuatu yang mustahil. Keladi muda. maka selamatlah hidupnya. tersenyum siput. Kerana kelalaian maka kerugian. Gagal untuk mendapat keuntungan. kejap = kerling. lekung ditinjau. suka tolong-menolong. ke bumi tak nyata (= tak terjejak). Pujian kepada perempuan yang cantik. ke hutan memancing punai.Kecil-kecil cabai rawit. Kelapa tebal sabut. kecubung = sebangsa tumbuhan. Kelapa ditebuk tupai. tempurungnya pun menjadi kebal). ke padang zamrud habis diedari. dibuang ke laut tak tenggelam. Kelam bagai malam dua puluh tujuh. c. b. ke hilir kena tengkalak. Keledai (keldai) hendak dijadikan kuda. Kelalaian menjemput pencuri. . (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil-kecil anak harimau). Keli dua selubang. lekung = lekuk. Ke laut meracik ikan. Ke hulu kena bubu. kedip. sebelum mati belum jeran. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Ke langit tak sampai. Kecil-kecil anak harimau. berkelahi sudahnya. Meskipun kecil tetapi berani. besar-besar limau abung. Kecil-kecil lada api. Kecil-kecil anak harimau. Kelarai sesat taja. Kelam disigi. Orang muda yang belum ada pengalaman. Ke gunung tak dapat angin. Meskipun kecil tetapi berani. taja = permulaan.

Kendur mengusut. Musuh dalam selimut. . kembali ke tempat asalnya. Ke mana condong. tak kenakena bagai antan pukul kepala. kelik-kelik = semut yang berbisa. Keluar tak mengganjilkan. Kemarau setahun rosak oleh hujan sepagi. bergilir ke rusuk. tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Bekerja tak berhenti-henti siang dan malam. kelimpanan = kelilipan. Kelip-kelip terbang malam. Pendirian yang tidak tetap. Ke mana angin yang deras. Sindiran (jawapan) yang tepat. jadi kebajikan. pengelan = galah buat menjolok buah-buahan. kerana kalau disimpan ia akan hilang begitu saja. Selalu menurutkan kehendak orang yang berkuasa. Kena pukul di punggung (= di pantat). ke situ condongnya. Mata kejam. kalau tidak dibakar). Terlibat dalam urusan orang lain. Orang yang tidak berharga dalam masyarakat. kecipak = gerak tangan ketika merenggutkan belut yang tertangkap dilubangnya. anak dipangku kemanakan dibimbing. Kepandaian hendaklah diajarkan kepada orang lain. keluar tak ganjil). masuk tak menggenapkan. Orang alim atau orang pandai dikenal orang hanya dengan membaca buku-buku karangannya saja. Kepala rebah mata melayang. Keluk paku asam (= kacang) belimbing. Anak dan kemanakan haruslah sama-sama dididik dan dipimpin. Kemiri jatuh ke pangkalnya. hidup miskin ada kalanya memberi kesenangan. Kepala ke bawah. ke sana kelok loyang. bergilir ke buritan).Kelik-kelik dalam baju. Kena luluk kandang kering. Pekerjaan yang selalu mendatangkan kerugian atau kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkemudi di haluan. (Peribahasa lain yang sama makna: Apakah gunanya kemenyan disimpan sebesar tungku. Sudah dilakukan menurut adat yang biasa. bantal membuat ragam. berkeruh di lapik penjemuran. bantal berjaga). Kemalangan yang silih berganti. Kena-kena seperti santan bergula. sebaliknya. jadi melarat. Dikecewakan oleh orang yang diharapkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kaki naik. Sangat menyakitkan perasaan hati. Kebaikan yang banyak hilang kerana kesalahan yang sedikit. Kena kecipak orang berbelut. Keluh (kesah) tidur di kasur. (Peribahasa lain yang sama makna: Masuk tak genap. mendapat kecelakaan kerana kesalahan orang lain. Ke mana kelok lilin. Suatu perbuatan (perkataan) itu kalau bersalahan tafsirannya. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya. mata kemasukan debu atau sebagainya. ke hilir tentu muaranya. biar di mana pun dikerjakan nescaya akan merugikan dan menyusahkan juga. Sesuatu itu akan kembali ke asalnya meskipun sedikit. Ke mana tumpah kuah. Ke mana dialih. Kemenyan sebesar lutut jika tiada dibakar manakan berbau. b. Kenal dadanya. tegang memutus. Perempuan yang membuat kejahatan ketika suaminya lengah. Beroleh tempat yang sepatutnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Lalang yang terbakar. Kena parang bermata dua. Mata tidur. Hendak menyembunyikan rahsia yang tidak dapat ditutup. Pentadbiran yang kurang baik. tak kenal mukanya (= rupanya). kepala turun). Kemudi di haluan. Kemahiran itu sebaik-baik guru. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu pekerjaan (perjalanan) haruslah ada ketentuannya. kalau lemah menyebabkan kekacauan dan kalau keras menimbulkan kerusuhan. jika benar. Kelimpanan mata dek pengelan. ke mana rebah. sicerek menumpang mati). Kemewahan ataupun kekayaan tidak selamanya membawa kebahagiaan. Sesuatu pekerjaan akan menjadi sempurna apabila dikerjakan oleh orang yang ahli. Orang yang menurut nasihat atau perintah anaknya (isterinya. bantal bangkit main wayang. Ke mudik tentu hulunya. kaki ke atas. gigi habis tanggal. kalau tidak ke nasi. lesung berdedak juga. orang sebawahannya dan sebagainya). selalu sibuk. Berkeruh = mendengkur. Kemudi patah perahu tembuk.

Kera memanjat pohon. kuda diberi berpasangan. Menghendaki sesuatu yang mustahil diperoleh atau terjadi. Kerana lotong terlalu makan. Tiada mahu menurut perintah. Kera menjadi monyet. kura-kura pun hendak memanjat pula. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau kerbau sekawan dapat dikawali. lotong (lutung) = kera hitam. Telah putus sama sekali. Harta-benda harus disimpan baik-baik di tempatnya masingmasing supaya selamat. Kerbau sekandang dapat digembalakan. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). (Biasa juga: Dikiaskan kepada perempuan cantik yang kuyu matanya). timbul jasa rimbas. manusia seorang tiada dapat dimaklumi). kerbau pergi. Orang besar-besar yang bersuka-ria. dimusangi = dimakan musang. Kepala tersangkut dengan kulit babi. Kerbau punya susu. Kerbau bertanduk. (Bandingkan dengan: a. timbul jasa rimbas). ayam jangan dimusangi. Memberi bunga kepada kera [monyet]). tiada menanduk pun dikata orang menanduk juga. manusia dipegang pada katanya. Kera (= monyet) kena belacan. sapi punya nama. Mendapat sesuatu yang tak dapat dipergunakan. emas berpura. kais petang makan petang). Orang yang sudah terkenal kejahatannya. Barang siapa yang berbuat salah. Kerbau kandang. membulang = mengikat tali ke kepala. perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang jasa beliung. kering wang di pinggang. lain fikirannya. kerana harga manusia terletak pada janjinya itu. . b. Kerbau sakit. Suka berpura-pura atau bermuka dua. Mendapat malu besar. Orang miskin yang harus bekerja setiap masa. (Peribahasa lain yang sama makna: Emas berpeti. Orang yang berbolak-balik fikirannya atau yang tiada tetap hatinya. Kerbau punya susu. Kera menegurkan tahinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kera diberi kaca). Lain orang. Sangat gelisah. Kerap sang berudu hendak berenang di laut lebar. (Peribahasa lain yang sama makna: a.Kepala sama berbulu (= hitam). manusia seorang tiada terjaga. Hilang jasa beliung. Janji yang sudah diucapkan mestilah ditepati. ekor babi. lunak disudu. orang lain pula yang mendapat pujian. Kering pengayuh di tangan. patah arang. ialah yang mula-mula memperkatakan kesalahan itu. awak masih juga di kubangan. Kerbau sekawan boleh dikandang. Kepala negeri yang cerdik lagi hartawan. Kerambil tumbuh di matanya. kerbau berkandang). Keras ditakik. Kepala yu. Tiada bezanya. Keras bagai batu. keras kepala. berudu = anak katak yang masih sebagai ikan. Kera dapat bunga. tinggi bagai langit. Kerbau pembulang tali. Kerbau menanduk. Kerbau jangan dimaling orang. rotan beronak. sapi beroleh nama. Orang besar-besar kuat kerana kekuasaannya dan rakyat kuat kerana persatuannya. Kerbau (= lembu) diberi berpelana. Kerbau dipegang tali hidungnya. Kerbau (= lembu) tanduk panjang. orang lain pula yang mendapat pujian. Orang lain yang berbuat kebaikan (berlelah payah). orang kecil-kecil yang gembira berlebih-lebihan. Anak dan isteri hendaklah dijaga dengan baik-baik. Melakukan sesuatu dengan tidak menurut keadaan yang sebenarnya. tupai dijulai timpa perasaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kais pagi makan pagi. pendapat (= hati) berlain-lain. manusia seorang tiada terkawal. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kerbau runcing tanduk). Kerat rotan. Hendak meniru-niru membuat pekerjaan yang mustahil dapat dilakukan olehnya. Perintah haruslah dilakukan dengan segala kebijaksanaan. Siapa yang bersalah mesti dihukum setimpal dengan kesalahannya. sapi punya nama).

Kesat daun pimping. datang buruk (= malang) berhamburan. Ke sawah tidak berluluk. Kerja sebarang hubah. kepada siapa pun kasih. Kilangan patah awak itulah menghimpitnya. Orang miskin serta tidak berilmu tiada berguna di antara orang banyak. hubah = suka. Ketika ada jangan dimakan. kicang-kecoh = tipu daya. Kesat-kesat daun pimping. Kiasan pada zaman yang sudah silam. ingat juga ia akan negeri asalnya. kalau kesat daun labu boleh dicelur. ciak = dakwa. Ketam (= kepiting) menyuruhkan anaknya berjalan betul. Setelah harta ibu bapanya habis. merapat sambil belayar. kasih sebarang tempat. kerosok = bunyi di daun-daun kering kerana dilalui binatang atau lain-lain. Kilat beliung sudah di kaki. Terlalu degil atau terlalu kikir. kilangan = apitan tebu. cebok pun jauhlah. anak muda yang 'dimakan' pakaian. Keris pedang (= lembing) tiada tajam. kilat cermin sudah ke muka. pimping = sebangsa gelagah yang batangnya tiada berongga. kabus di dalam hujan. Berkayuh sambil bertimba. Berhemat cermat dalam penghidupan. c. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. Keris panjang berkeluk. (Peribahasa lain yang sama makna: Samun sakal berdarah tangan). Perbuatan yang pandir. kerja kita (= sendiri) dikelek. anak-anak pun menjauhkan diri. Ke sungai sambil mandi. Kerja baik dirundingkan. direndam tujuh hari tak basah. Memperoleh keuntungan tidak dengan bersusah payah. Kerja raja dijunjung. Kerosok ular di rumpun bambu. orang yang kuat atau berkuasa. . telah habis (= tiada) maka dimakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. celur = celup ke dalam air mendidih. biar bagaimana senangnya di negeri asing. Ke tengah boleh. bangau hitam. Ketika gagak putih. Kerja apa pun suka. Menyambilkan pekerjaan sendiri ketika mengerjakan pekerjaan orang lain. (Bandingkan dengan: Kerja sebarang hebat. Belayar sambil memapan. Kerja baik berimbauan. b. lebih tajam mulut manusia. tetapi kalau ada perangai yang baik. ke mana bawa ke mana olok.Kering tempayan. Ancaman daripada orang yang pengecut. Kicang-kecoh ciak. dikelek = dibawa di bawah ketiak. Orang yang memberi nasihat. Orang yang bijaksana dengan mudah menangkap hujung kata atau kias seseorang. Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya. Kilat di dalam kilau. Orang yang dapat digunakan untuk sebarang maksud. berhamburan = maksudnya datang dalam peribahasa ini. tetapi dia sendiri tidak melakukan sebagai yang dinasihatkannya itu. Kerja sebarang hebat. Lemah tetapi dapat mendatangkan bahaya. Berkayuh sambil ke hilir). pedang tajam dalam sarungnya. ke ladang tidak berarang. ada juga faedahnya. bila terlepas ke hutan juga larinya. ke tepi pun boleh. waktu kemalangan dibantu beramairamai. Kijang jika ditambat dengan rantai emas sekalipun. kasih sebarang tempat). kikir = besi baja beringgit atau belulang pari untuk melicinkan kayu. Orang yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan. Kikir pari belulang kering. Bekerja dengan tidak menurut peraturan. Dalam tutur kata atau tingkah laku tercantum maksud yang lain. Keris tersisip di dinding. Orang dagang. Kata-kata lebih tajam daripada senjata. kasih sebarang tempat. kilat pisau sudah ke tangan. Mendapat celaka kerana kesalahan sendiri.

(Peribahasa lain yang sama makna: a. harimau terlompat kerana belangnya). kuat tunjang kerana akar. Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya. Orang yang bijaksana selalu lebih dulu mencapai maksudnya. Kita semua (= sekalian) mati. kempa = apitan. kekuatan orang besar-besar kerana rakyatnya yang bersatu padu. Kuah sama dihirup. Anak yang dikahwinkan dengan kemanakan. orang sudah tiba ke seberang. Kuali mengatakan belanga hitam. Koyak tak berbunyi. rugi sama diterjuni). maka diamlah orang yang sedang berbuat bising. Kuat ikan kerana radai. bergelumang = kotor berlumur. Kuat tertawa koyak bibir. Apa yang tiada baik dan yang buruk hendaklah dibuang atau dilupakan saja. Orang kuat dalam sesuatu perkara. Kuah tumpah (= tertuang) ke nasi. Orang yang sudah lanjut usianya. . Bagai kera diberi kaca. Kodok dapat bunga sekuntum. kuat ikan kerana radai. Kotor dicuci. Kekuatan sebuah kerajaan kerana orang besar-besarnya. Kokok berderai-derai. Seseorang yang cakapnya tinggi tetapi keluarganya dalam kemelaratan. kuat ketam kerana sepit. Orang besar-besar yang membuat kesalahan kerana kekuasaannya. b. Merosakkan sesuatu yang hendak disempurnakan. b. Kita baru mencapai pengayuh. Korek lubang ulat. berabu dijentik. tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya. Melakukan sesuatu yang kurang baik. (Bandingkan dengan: a. sesuatu yang sudah sewajarnya. Kucing lalu. dia berikhtiar supaya berpecah belah. Kuat burung kerana sayap. Kelebihan seseorang itu kerana suka muafakat satu sama lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah terdorong kerana gadingnya. Periuk mengumpat belanga). Bersuka-sukaan yang akhirnya mendatangkan kesusahan. kuat ikan kerana radai). Perkahwinan antara kaum keluarga sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai ayam si tombong. Kita menunjuk jalan supaya bersatu padu. kuat akar kerana tanah. Kuat berdiri pohon kerana akarnya.Kini gatal besok digaruk. Orang yang memburukkan orang lain. Kuat gajah terdorong. sambal sama dicolek. Kera dapat bunga). Kita membawa jarum. Koyak baju mahu ukur badan. Kuat sepit kerana kempa. kerana ada yang menolong atau menyokongnya di belakang. tiap-tiap orang sedikit banyak ada kuasanya. Sengaja mencari perselisihan. Kekuatan persatuan terletak pada anggota-anggotanya yang bersatu padu. Beroleh sesuatu yang sia-sia kerana tidak dapat mempergunakannya. rumah kata nanti. kokok berderai-derai. ekor bergelumang tahi. Kuat akar kerana tunjang. sedangkan ia sendiri pun buruk juga. Pertolongan yang terlambat datang. meskipun berkaum keluarga. (Bandingkan dengan: Gajah mati kerana gadingnya). dia menyambut dengan gunting. tidak diketahui orang. tetapi kubur masing-masing. Bersama-sama dalam senang dan susah. nasi akan dimakan juga. Kuah tertunggang ke nasi. kuat burung kerana sayap. Apabila ada orang yang ditakuti. Kuat lilit kerana simpulnya. Kubur kata mari. Kata periuk belanga hitam. Merasa kuat (berkuasa) kerana ada kelebihannya. kuat harimau terlompat-lompat. (Peribahasa lain yang sama makna: Laba sama dibagi. ekor bergelimang tahi). Masing-masing orang dengan pembawaan dan cara hidupnya yang tersendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Kuat burung kerana sayap. tikus tiada berdecit lagi.

terayun-ayun. ayam berkokok hari pun siang. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). Orang yang pada lahirnya kelihatan jahat. Kundur tidak melata pergi. Mata tahu memandang saja. Mata memandang apa yang hendak sakit. e. Seperti Kur'an [Quran] buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa). tidak dimakan mati ibu. Kura-kura di kaki ditinggalkan. nyiur juga yang akan habis. labu tidak melata mari. hitam oleh arang. (Bandingkan dengan: Bukan kudis dibuat pekung). Kudis menjadi tokak. tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Digenggam takut mati. tetapi niat di hatinya baik tidak seorang pun yang tahu. Kesalahan orang lain. keldai itu keldai juga. (Bandingkan dengan: Gajah pengangkut lada. Kuman menjadi barah (= pekung). tetapi yang sukar ialah yang mengerjakannya. punai di tangan dilepaskan. Orang yang lemah-lembut gerak gerinya. nyiur juga yang binasa. c. d. Kumbang terbang tak bersaing. bahu juga yang tahu beratnya). yang berkesan sampai kepada kita. Kuning oleh kunyit. gajah di pelupuk mata tiada tampak. Terlalu cepat. Apa peduli pada kukuran. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. Harapkan burung terbang tinggi. dilepaskan. Enggang apa kepada enggang. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. orang apa kepada orang. nak dibunuh sayang. Apa kepada kukur. bahu yang memikul timpa perasaan. Perkara kecil menjadi besar. c. Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. air tempayan . b. pura-pura tidak tahu. Kukur apa kepada kukur. Dikatakan mati emak. Kulit hitam orang tengok. Kulai-balai bagai petai sisa pengait (= dikait). Memang mudah menyuruh berbuat begini begitu. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. nyiur juga yang binasa. Kuda itu kuda juga. Kura-kura di dalam perahu.Kucing melompat. (Biasa juga: Kulaibalai bagai senduk didukung). sudut kambut diserayakan. (Bandingkan dengan: Tak kuning oleh kunyit. orang terkejut daripada tidurnya. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. tak dikatakan mati bapa. Persetujuan atau persahabatan harus datang daripada keduadua belah pihak. Orang bodoh yang tidak dapat melepaskan dirinya daripada kesusahan. Kuda pelejang bukit. Kura-kura di atas dahan. tulang putih siapa jenguk. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang menjadi kakitangan orang lain. dalam keadaan yang serba salah. Mudah dihasut atau dipujuk. Orang yang rajin senantiasa disuruh orang. Orang yang rajin dan pandai berbuat pekerjaan tak perlu diawasi. Langit dapat dilukis. biar pun kecil. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tiap-tiap suatu itu akan kembali kepada asalnya. burung terbang dikejar. dilepaskan takut terbang. e. Kuman di seberang lautan tampak. d. Kuda yang baik tak bercerai daripada pelananya. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tak putih oleh kapur). kuda pelejang bukit). (Peribahasa lain yang sama makna: Kudis menjadi tokak). tampak. kulai-balai = tergantung lemah. Kuda yang pantas tiada berkehendakkan cemeti. b. Harapkan guruh [= guntur] di langit. Kesusahan atau kesukaan orang lain. b. Perkara kecil menjadi besar. Bertanya sesuatu yang sudah diketahui. diludahkan mati bapa.

Berkuah sama menghirup. Pembicaraan yang sudah melentur kian ke mari. Dapat kijang teruit. b. burung terbang dikejar). jangan mati seperti tuma). (Peribahasa lain yang sama makna: a. modalnya lenyap pula. Usaha tiada seberapa hanya cakap saja yang lebih. kain di badan didedahkan). tinggal lidi di buku. (Peribahasa lain yang sama makna: Kelapa ditebuk tupai). hendaklah segera kembali ke pokok masalah. siapa pun tiada menaruh sayang. (Peribahasa lain yang sama makna: Kura-kura [hendak] memanjat kayu. e. Kura-kura di kaki ditinggalkan. harta lingkap. Kurang luas tapak tangan. Jika tidak dipecah ruyung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. di mana boleh mendapat sagu. Kurus sekali kerana sakit. rengkuh yang lebih. b. Kura-kura pandai kerabat kayu. Harapkan kuning kuah kambeh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Laba sama dibagi. Kusut di hujung. senteng bilaimembilai. Seluruh pekerjaan menjadi rosak. .Kura-kura di kaki ditinggalkan. Laba tidak diperoleh. kain di badan didedahkan. Kurang kerat. e. ditumpahkan. Dapat harta karun. punai di tangan dilepaskan. Harapkan si untung menggamit. pengetahuan sedikit tetapi terlalu besar cakapnya. rugi sama diterjuni. Hampir cukup bilangan. sambal sama dicolek). (Peribahasa lain yang sama makna: a. kerabat = panjat. Kurang tambah menambah. kerana salah memulai. Segala perselisihan hendaklah didamaikan. sangat berbesar hati. Kura-kura kakinya tiada basah. air tempayan ditumpahkan. Harapkan si untung menggamit. Pengayuh sayang dibasahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecil tapak tangan. Kura-kura (hendak) memanjat kayu. Kusut di hujung dengan pangkal. Kurang sesayat (= seiris) sebelanga. Dapat durian runtuh. b. c. nyiru ditadahkan). keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Berbuat sesuatu yang mustahil. Kurang taksir hilang laba. sisik = menyisik. senteng = kurang cukup. Harapkan burung terbang tinggi. Berbuat sesuatu yang mustahil. selidik. penyu di pantai dikejar. b. Kurang-kurang bubur. membuang sisik. Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah-payah. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar mati seperti kutu. Harapkan kuning kuah kambeh. Kutu mati di atas kepala. sampan takkan sampai ke seberang). lari (= bawa) ke pangkal. d. lebih-lebih sudu (= sudu yang lebih). bilai = sambung. Kuah sama dihirup. Biar mati di tempat yang mulia kerana membuat pekerjaan yang baik. Dapat harta timbul. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. nyiru saya tampungkan. cangkuk terubuk ditinggalkan. Bertolong-tolongan dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Kusut diselesaikan. kerana sejak mula lagi sudah salah. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. dilepaskan. bersambal sama mencolek. daripada mati di tempat yang hina kerana melakukan pekerjaan jahat. Gadis yang sudah kehilangan daranya. Kurang budi teraba-raba. di guru = pada guru. Ingin mendapat sebanyak-banyaknya. Kurang sisik. Kalau kurang hati-hati mungkin mendapat kerugian atau bahaya. Orang yang kurang siasat di dalam sesuatu perkara. d. Persahabatan yang sangat karib. Perkara kecil menjadi besar kerana banyak dipercakapkan orang. cangkuk terubuk ditinggalkan. d. c. Laba tertinggal. akhirnya akan mendapat kesusahan. tuma mati di tepi kain. tidak ilmu suluh padam. sedikit saja yang kurang. Labu dikerbuk tikus. Harapkan guruh [= guntur] di langit. c. tinggal kaji di guru. keruh diperjernih. Kurus kering seperti bayang. Dapat tebu rebah).

'lah jalan nan berturut. (Bandingkan dengan: Seorang makan cempedak [= . b. Lain mangkuk lain cawan. Makin kaya. Lain soal lain jawabnya.Sudah basah kehujanan. lain orang lain hati. Sudah kering terjemur pula. Berilmu dan berbudi. Lain dulang lain kaki. Sudah hamba diperhamba pula. Sudah jatuh ditimpa tangga. makin banyak sahabatnya. Lain di mulut. lading = sebangsa perang. galang = penyangga. mensia-siakan tenaga dan wang. Perempuan yang sudah kahwin. Lain yang disindir lain yang merasa hati. Yang diperoleh lain daripada yang dikehendaki. Lagi lauk lagi nasi. menarung = menyentuh. Lah sesak alam tempat diam. sudah garing kena ramas pula). Sudah dieban. Lah tampak jalan tempat lalu. Masing-masing orang dengan kesukaannya. lain perahu yang disorong. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. Masing-masing orang dengan kesukaannya. menyerandung. tidak tajam. Lain bengkak lain bernanah. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain dulang lain kaki. lain pendapat. Tidak insaf akan keadaan dirinya. lain orang yang kena getah. Makin diberi. lain sakit lain mengaduh. lain luka lain dibebat). (Peribahasa lain yang sama makna: Meletup di sana. Perselisihan yang telah mendalam. e. Lagi murah. Lain diniat lain ditakdir. Lagak Padang. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain orang. Orang yang tiada ingat akan asalnya setelah menjadi kaya. lagi ditawar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. lain orang lain hati). Lain galang. menyiuk (siuk) = menarik nafas kerana sakit. kacang lupa akan kulitnya. Lagi lebai lagi berjanggut. Lain lubuk. bertanya tentang sesuatu yang sudah diketahui. di sini bunyinya). Orang lain yang melakukan kesalahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Makin murah. Mendapat malu besar. Adat negeri selalu berlain-lainan. lupa batu akan menarung. Lain gatal lain digaruk. Bersuluh tengah hari). (Peribahasa lain yang sama makna: Lain padang lain belalang). lain pendapat). Lain orang yang makan nangka.Ladang yang berpunya. Lading tak tahu akan majalnya. tak berbumi tempat tegak. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lagi jatuh ditimpa tangga. Lain biduk lain digalang. lain ikannya. Lagi tongkat lagi senjata. Makin kaya. tetapi tiada berisi. Lah karam maka bertimba. Lading tajam sebelah. Lah ke tengah makan api. Berturut-turut mendapat kesusahan. Setelah mendapat celaka baru ingat. Orang miskin setelah mendapat kebahagiaan lupa kepada bahaya yang mungkin mencelakakan dirinya. Berlainan perbuatan daripada tujuannya. makin menawar). sehingga tak ada tempat untuk menyembunyikan muka. Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. maka susah didamaikan. Lah panas hari. b. tetapi segan memberi. lain yang berbuat salah lain pula yang merasa susah. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain sakit lain diubat. Lah baris nan berpahat. Orang lain yang bersalah. Tidak sama pembawaan dan kesukaan. Cakap besar. lain diacah lain yang jadi. Lagi terang lagi bersuluh. lain di hati. Lain luka lain menyiuk. orang lain pula yang menanggung akibatnya. d. omong Betawi. landasan. orang lain pula yang dituduh. Selalu mahu menerima pemberian. Perbuatan yang pandir. dibela pula. makin banyak lagi yang diminta. Lagi teduh lagi berkajang. Yang dikatakan berlainan dengan yang di dalam hati. majal = tumpul. makin banyak sahabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Bersuluh menjemput [= minta] api. (Peribahasa lain yang sama makna: Lagi lauk lagi nasi). Lain orang.

yang sedikit hilang di . Laksana barang derham. Lain padang lain belalang. lapar sangat baru berguna. terbuang Orang tua yang sudah uzur sewaktu-waktu mungkin mendapat sakit berat. lain orang dipanggil bapa. hanya cakapnya saja yang besar. anak sendiri di rumah kekeringan). masak jatuh ke lumpur. dagang lalu ditanakkan. Lain sakit lain diubat. jauk (sauk) = jaring kecil yang diberi bertangkai untuk menangkap ikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain biduk lain digalang). Laksana jentayu menantikan hujan. Laksana burung diam dalam sangkar. bertukar angguk dengan ilallah. Terlalu menghiraukan yang banyak. Laksana bunga dedap. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain orang yang makan nangka. d. makin baik. Perbuatan yang bertentangan dengan perkataan. Anak kera di hutan disusui. Terlalu kikir. Anak monyet di hutan disusui. ditetakkan tak makan. kera di hutan disusui. (Peribahasa lain yang sama makna: Lain lubuk. Laksana batik lasam. Laksana binatang umang-umang di mana sarang udang di situ tempat menumpang. sungguh merah berbau tidak. lain ikannya). Perempuan yang benar-benar cantik. lain orang yang kena getah). Laksana jauk penjauk yang kerap. orang lain pula yang dituduh. embat = pukul. Anak di riba diletakkan. dijual tak laku. Orang lain yang melakukan kesalahan. lain sakit lain mengaduh). Adat negeri selalu berlain-lainan. manau = rotan besar. c. jentayu = burung garuda yang besar. sedia ada suratan Istanbul. Laksana buah bemban. Pekerjaan mulia yang telah dilakukan dengan pujian istimewa. Sesuatu yang makin lama dipakai. lum = ranum. Laksana buntal kembung. Lain yang bengkak. beruk di hutan disusukan. Laksana kasihkan bunga seceper. ilallah = hujung kalimat lailahailallah. lain yang bernanah. Laksana janda baru bangun tidur. tetapi kalau sudah kekurangan akan berguna juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Laksana kain (= benang) putih. sadur = lapis tipis pada logam yang lain. Urusan sendiri ditinggalkan kerana mementingkan urusan orang lain. Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain. lasam = keluaran Lasam. Menghilangkan diri. b. derham = wang. Laksana apung di tengah laut. Laksana buah masak lum. Laksana kain tiga hasta. Laksana apung dipermainkan gelombang. sepuh. sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit jua pun. Pengetahuan yang tidak sempurna. Hidup melarat di negeri asing. Laki pulang kelaparan. lain luka lain dibebat. Perempuan gemuk yang tidak disukai orang. lain orang yang berbuat baik lain orang pula yang mendapat penghargaan. (Peribahasa lain yang sama makna: Laksana apung dipermainkan gelombang). dipukul ombak jatuh ke tepi. Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik. Sangat kuat dan teguh. lain yang untut. Jawab yang bersalahan dengan pertanyaan. seribu kali embat haram tak putus. Sangat rindu. suatu tempat di Jawa. Balasan yang tidak pada tempatnya. Laksana cempedak mambung. semua kena getahnya).Lain orang memperanakkan. Laksana batang manau. (Bandingkan dengan: Lain luka lain menyiuk. Orang yang tiada berpengetahuan. Laksana antah lemukut (= melukut). nangka]. dihinggut perdu luruh sendiri. kanak-kanak yang masih kecil. anak sendiri di rumah kebuluran. Laksana barang yang disadur. Orang yang terikat hidupnya. lain yang mengisut. Tak tahan uji. Hidup melarat di negeri asing. Senantiasa menurut perkataan orang. perut buncit di dalamnya kosong. Anak dipangku dilepaskan. Lain teringat lain disebut. Orang yang elok dan tampan tetapi berbudi bahasa. pulur saja jual tak laku. Istanbul = kota di negeri Turki. Laksana golok kayu. Serba tanggung.

sicerek menumpang mati. . Laksana katak di harung ular. Layang-layang putus talinya). Anak-anak muda yang menurut jalan yang salah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang sudah berpakaian cantik. Laksana layang-layang putus teraju. Laksana layang-layang melawan angin. Laksana layang-layang salah teraju. mendapat kecelakaan kerana kesalahan orang lain. Lalat langau mengerumuni bangkai. Terlibat dalam urusan orang lain. lalu kelindan. Biar lambat asalkan maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Kena kecipak orang berbelut). Orang yang tidak pernah keluar jauh dari tempat kediamannya. lemah bagai lenggundi muda. Lelaki yang jahat memang mencari perempuan jahat. Laksana pencalang tersarat. kerana melihat barang yang digemarinya. (Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Baru memperlihatkan keunggulannya bila perlu. Laksana kumbang menyeri bunga. Lalu penjahit. Orang yang besar tubuh tetapi penakut. ia pergi perempuan itu pun merana. (Peribahasa lain yang sama makna: Lulus [= lalu] jarum. Apabila usaha yang pertama telah berhasil. lemping = sejenis kuih. Berpenat lelah dengan sia-sia saja. sukat dibakar makin berbau. Laksana sampan pukat. Tinggal berserah kepada nasib saja. tidak dimakan mati ibu). Kening yang elok. Orang yang suka menggertak (mengancam) tetapi tidak berbahaya. Sangat sesuai. Laksana pohon kayu tiada berbuah. Orang yang tidak tahu membawa diri. tak boleh ditanduk hanya (= cuma) disondol. maka usaha yang berikutnya pun akan tercapai juga. tetapi duduk di dalam rumah saja. Laksana lembu kasi: galak saja tiada melawan. kumbang pun terbang bunga pun layu. pencalang = perahu besar untuk memuat barangbarang dagangan. diperbuat salah tak diperbuat pun salah. Lelaki yang mempermain-mainkan perempuan. surut layu. b. Keadaan yang serba salah. Pebuatan yang sia-sia. Laksana kedidi: sedikit hujan banyak bermain. Lampai bagai pimping di lereng. Laksana terung bertunang ikan kering. tiada ke timur tiada ke barat. Lalang yang terbakar. dogol = tidak bertanduk. tangan. Lambat laga asalkan menang. Orang lelaki yang berhimpun di rumah perempuan jahat. Laksana lemping terbuang. Ilmu yang tiada diamalkan. ceper = piring dan sebagainya yang tidak jeluk. lulus [= lalu] kelindan). sicerek = sebangsa tumbuhan yang biasa tumbuh dalam lalang. Laksana taji dibentuk. Tidak mengendahkan bahaya. Lalu hangus. Bagai wau putus teraju. Lari bercempera dengan suara riuh rendah kerana ketakutan. Puji-pujian terhadap perempuan yang bagus potongan tubuhnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai memegang buah kepantangan beruk: ditelan mati emak.bunga sekaki. Laksana kerbau: di mana rumput hijau di sana menerkam. Laksana lembu dogol (= dungkul). diludahkan mati bapa). Laksana mencari sungai yang tiada berhulu. Laksana sebuku gaharu. (Peribahasa lain yang sama makna: Wau melawan angin). daya upaya sudah tiada lagi. Suka membesar-besarkan perkara yang kecil. Lalat memanglah mencari puru. Bagi orang yang berada benda-benda yang sedikit itu tidaklah berguna tetapi bagi orang yang miskin sangatlah besar ertinya. Laksana kedidi: di mana pantai tercunggitcunggit (= terjengit-jengit). sekaki = sekuntum.

Pencuri yang tidur waktu siang. pasar jalan kerana diturut. pasar = licin. Lapuk oleh kain sehelai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. gajah di pelupuk mata tiada tampak. Lamun takut dilanggar batang. Orang pandai datang mengajarkan ilmu yang berguna kepada kita. dan berjaga waktu malam. tidak berceraicerai dan tidak diduakan. Kesalahan orang lain. b. bumi cair. ubi. temberang = tali temali di perahu. Lapuk-lapuk diganti. salah-salah fikir menjadi hamba orang. datang angin terbanglah ia). Ingin berbuat sesuatu yang mustahil. Langit dapat dilukis. Laut ditimba akan kering. Beristeri atau bersuami hanya seorang saja. biar pun kecil. Langit yang tinggi hendak ditampar. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau takut dilimbur pasang. Seperti abu di atas tunggul. sudut kambut diserayakan. kambut = sebangsa bakul. silap lidah jiwa hilang. Segala harapan sudah musnah. gadung jadilah. Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tiada ubi. Orang cerdik pandai atau cendekiawan. barang yang kurang baik pun dapat digunakan juga. langkas = luruh kerana terlampau masak. berkelikir = bergelang-gelang rotan. Lancar kaji kerana diulang. Adat atau peraturan yang tak baik diganti atau diperbaiki. terban = runtuh. (Bandingkan dengan: Bagai pelita kehabisan minyak). Fikiran yang menurut hawa nafsu akhirnya membawa kepada kehinaan. usang-usang dibarui. Langit runtuh. bumi memegang kaki. Lang pungguk lang berikan. Hidup yang serba salah kerana melanggar perintah negeri. Suatu perkara yang mustahil. tebat akan disiar. . kepala pulau = tepi sungai yang menghadap mudik. Berhajat kepada pangkat yang tinggi sedangkan pangkat rendah pun tidak ada. Dalam keadaan payah. bumi cair). diserayakan = dimintakan pertolongan orang lain. tidur siang berjaga malam. berkata malam mendengar-dengar). b. Berkata siang melihat-lihat.Lampu kekurangan minyak. darat kena. Laut datang memunggah mutiara. bumi telah terban. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. bumi yang dipijak tak dapat dicapai. Laut budi tepian akal (= ilmu). bumi bertemberang. Jika terpaksa. Mengebat tidak erat. Bercakap memandang-mandang. Lamun ada ubi. memancung tidak putus. Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap. tempat batang-batang tersangkut apabila air bah. lancar kaji kerana diulang). Mempercakapkan sesuatu rahsia hendaklah beringat-ingat. Harta yang banyak sekalipun akan habis. (Peribahasa lain yang sama makna: Langit runtuh. (Bandingkan dengan: a. Laut ditembak. Langkah yang telah terlangkahkan. Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. jika setiap hari digali). Langkas buah papaya. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). Beroleh sesuatu yang tidak dihajatkan. tampak. Lantai dan dinding bertelinga belaka. Langit runtuh. Segala harapan sudah musnah. tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. jangan duduk di kepala pulau. jika selalu dibelanjakan. (Peribahasa lain yang sama makna: Pasar jalan kerana diturut. debu di atas tunggul. mati rumput. (Peribahasa lain yang sama makna: Gunung yang tinggi akan runtuh. Sesuatu yang tidak dapat diatasi lagi. Langit menimpa kepala. Langit akan disigai. Langit menyungkup kepala. Kuman di seberang lautan tampak. Sesuatu yang sudah dimulai melakukannya. Langau di ekor kerbau. b. Langit berkelikir. jangan berumah di tepi pantai [= laut]).

jalan licin tebing berkelok. Negeri yang jauh sudah dilawati dan diambil tahu. Lecah di kaki. tetapi hal rumah tangga sendiri tiada diperiksa bagaimana keadaannya. daya upaya sudah tiada lagi. lalai. Bergurau senda yang akhirnya membawa kepada pergaduhan. Lelar makan di upih. Lebih baik seekor singa di padang yang luas. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. jangan berputih mata). Leka senantiasa di lipatan sanggul. nescaya akan menjadi pandai juga. Laksana layang-layang putus teraju). (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Biar berputih tulang. buyung di dapur tak tahu apa isinya. (Bandingkan dengan: a. Laut tidak membuang sungai. Pakaian dan rupanya boleh jadi sama tetapi kedudukannya lain-lain. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Langit dapat dilukis. Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. b. fikiran singkat akal pun tumpul. latah = sampah (daun-daun dan sebagainya) di bawah pohon. bunga tahi. Layar menimpa tiang. Lemah-lembut santan berlada. Kawan menjadi lawan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Layang-layang putus talinya. Orang yang lemah-lembut lakunya tetapi susah hendak melepaskan sesuatu yang telah diperolehnya. burung terbang dipipiskan lada. Membuat pekerjaan yang merugikan.Laut madu berpantaikan sakar (= gula). Akan menyatakan kematian seorang pembesar negeri. Hati manusia tiada siapa yang mengetahuinya. Orang yang pernah membuat sesuatu pekerjaan besar tiada khuatir menghadapi pekerjaan yang kecil. . Kuman di seberang lautan tampak. Lebih baik bersahabat dengan orang baik seorang daripada dengan orang jahat sekawan. Seorang lelaki yang kahwin tanpa ada tanggungjawab. Perkataan yang lemak manis tetapi berisi sindiran yang Lekuk batu dititik air selalu. Bagai wau putus teraju. gajah di pelupuk mata tiada tampak. lebih pelepah? Lebuh sempit kuda penyepak. leka = asyik. Lebih baik musuh besar di dalam terang daripada musuh kecil di dalam sulit. melainkan sebagai orang menumpang saja. layu rumput di halaman. b. hati manusia siapakah cakap (= dapat) menduganya. Perbuatan yang dilakukan kerana nafsu akhirnya akan mendatangkan bencana dan penyesalan. sudut kambut diserayakan. Tinggal berserah kepada nasib saja. Lawak-lawak main. Segala usaha tetap ada kesukaran atau bahayanya. Lebih pucuk. Lemah-lembut lintah. c. rimba tidak membuang latah. Lautan yang dalam sudah diselami. lama-lama tajam juga). Punggung lading kalau diasah. bumi mana yang tak ditimpa hujan. Laut mana yang tak berombak. Orang besar yang baik dan murah hati tiada menolak permintaan atau pertolongan yang diminta daripadanya. Lebai berjanggut kambing pun berjanggut juga. Gilakan seorang perempuan sehingga lupa akan makan dan minum. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar). Lautan yang dalam sudah diselam rata. Kesulitan (kesusahan) dalam melakukan sesuatu pekerjaan jika tidak berilmu. Perkataan yang manis yang keluar dari mulut orang yang baik rupa. Mana baik kawan lama dengan kawan baru? (Satu kiasan). ini pula air dalam terenang. melekat payah lucut. Lautan dapat diduga. daripada seekor ular di dalam rumput. Lebih baik mati daripada menanggung malu. b. lagi putih lagi dikeruk. Layu bunga digenggam. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. kuku habis perut tak kenyang. Leka di kerak jarang.

dalam mengeluarkan sesuatu perintah. masam. Licin bagai basuh perahu. elok kerana kain berselang. Menderita kerugian. Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana telah berhutang budi dan sebagainya. Tidak mudah ditipu atau ditangkap. Orang yang tidak sedarkan kekurangan dirinya. Lenggang patah sembilan. (Peribahasa lain yang sama makna: Lidah terganjal). Orang jahat yang sudah tidak dapat menyembunyikan kejahatannya lagi. Lidah tidak bertulang. Pada lahirnya kelihatan lemah tetapi sebenarnya tidak dapat dipengaruhi atau dipermain-mainkan. pantai dititi. (Peribahasa lain yang sama makna: Besi lemah tak patah). Licin kerana minyak berminta. Lidah bercabang. paksa = kesempatan. lalu pura-pura tidak tahu. Kahwin dengan saudara atau keluarga isteri yang sudah meninggal. Sesuatu yang tidak dihargakan sangat. (Peribahasa lain yang sama makna: Putih dikejar. Lengan yang cantik. Mudah berjanji tetapi mudah pula mengubah janjinya itu. Selalu berubah-ubah. sedang apa yang telah ada. pedas. waktu. tekak (= tegak) puas badan menyandang. Lemukut di tepi gantang. Lempar(kan) batu sembunyi(kan) tangan. keras tak tertakik. Licin bagai belut. Orang yang mendapat kemalangan kerana tiada tahu . Lidah terkalang. Yang diharapkan tak dapat. Lepas putih hitam tak dapat. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Lidah biawak. pahit jangan dimuntahkan. Gaya langkah yang lemah-lembut. Tidak dapat membantah sesuatu permintaan orang kerana telah berhutang budi dan sebagainya. Lepas topan (taufan) paksa baik. Lepas kaki leher terjerat. Orang yang tiada melawan jangan diusik. Orang yang teguh pendiriannya. takik = toreh pada kayu. Lengkuas di tepi kandang. nanti dia melawan bersungguh-sungguh. hilang. Sikap yang bijaksana. Lemah melapis condong menopang. Gaya langkah yang lemah-lembut. Tiap-tiap yang salah haruslah menerima hukuman yang setimpal. Orang yang hanya suka dipuji. Lembah diraih.Lemah liat kayu akar. Perempuan mencari lelaki. (Peribahasa lain yang sama makna: Lenggang lenggok bagai cupak hanyut). Lemak manis jangan ditelan. Memboroskan harta benda tuannya. Sesuatu nasihat itu hendaklah difikirkan masak-masak buruk baiknya. raih = tarik. Lenggang bagai sirih jatuh. timbul yang jahat. Berbuat jahat kepada orang. Lidah terganjal. Lempar bunga dibalas lempar tahi. Selalu berubah-ubah. Lesung mencari antan (= alu). penyelar = penggoreng. busuk. tidak dapat dipercayai. Lemak manis pada dialah. selang = pinjam. Lemak penyelar daging. Gagah atau angkuh kerana harta orang lain. Lenggang lenggok bagai cupak hanyut. Hilang yang baik. Lepas bantal berganti tikar. sedangkan kecaman janganlah pula ditolak mentahmentah. (Peribahasa lain yang sama makna: Lidah bercabang). Lemah (= lunak) tersudu. lewat di harum. hitam tak dapat). dilentur boleh dipatah tak dapat. Lembu dogol jangan dibalun. Lidah tidak bertulang. Tolong-menolong satu sama lain. Lewat di manis. salah petik jiwa Habis kesusahan timbullah kesenangan. Lengan bagai lilin dituang. tetapi tak suka dikritik. tak tahu di tampuk layu. tidak dapat dipercayai. pahit maung pada orang.

Hukuman yang berat sebelah kerana memandang orang. Lubuk akal lautan (= tepian) ilmu (= budi). betul ekor anjing. Berpura-pura menerima kebenaran. sedang yang melawan harus dikerasi. tetapi tidak ada yang mahu menolong. Luruh upih pergam datang. . Limau masak sebelah. Ujung [hujung] lurus. (Lihat juga: a. luka di hati siapa tahu? Luka sudah hilang. Merendahkan diri. Perkataannya diturut. Lain yang dihajatkan lain yang diperoleh. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya). Lupa mengingatkan. keras ditakik. perahu karam sekerat. Kurang hati-hati mengakibatkan kerugian. suruh putih hitam datang. tetapi di dalam hatinya jahat. Lubuk (men)jadi pantai. Mendapat bahaya kerana berebutkan perempuan jahat. Orang yang menderita sengsara. Yang menurut dilakukan dengan lemah lembut. permintaannya diterima. keluar ke telinga kiri). (Bandingkan dengan: a. menjaga tutur katanya. Luka tangan kerana berebutkan tembikar pecah. lulus (= lalu) kelindan. lelap = tidur. Sangat luas dan banyak pengetahuan. pangkal berkait). Lurah tidak terturuni. petik = gerak lidah. Lihat anak pandang menantu. Lunak disudu. seruit. Lubuk dalam si kitang-kitang yang empunya. kilang -kilang = sejenis ikan laut. (Bandingkan dengan: Masuk ke telinga kanan. Ingat mengingatkan antara orang yang bersahabat. Menyerah tanpa berjuang. Lonjak sebagai labu dibenam. (Peribahasa lain yang sama makna: Lalu penjahit. Luka di tangan dapat diubat (= tampak berdarah). Lurah juga diturut air. Kesedihan atau kesusahan hanya seorang sajalah yang dapat merasainya. bukit didaki. ada masanya orang kaya menjadi miskin dan orang miskin menjadi kaya. azam yang kuat. b. Orang yang sudah biasa berbuat jahat itu sekali-sekali akan berbalik juga hatinya hendak berbuat jahat. lulus = maksudnya terbenam dalam air. Betapapun lurus paku. kemalingan = kecurian. walau bagaimanapun ada juga bengkoknya. Lulus (= lalu) jarum. lapang bertukul. pantai (men)jadi lubuk. Orang miskin menjadi orang kaya. Menganggap orang lain sama saja dengan dirinya sendiri. Lupa ketinggalan. Lurus bagai parit. Orang yang berselisih itu meskipun sudah berdamai tetapi kenangan-kenangannya masih teringat juga. terlelap menjagakan. Apabila usaha yang pertama telah berhasil. Betul. Masing-masing orang itu dengan daerahnya sendiri-sendiri. Lulus tidak berselam. Lupak (men)jadi perigi (= telaga). Riau yang alah. Longgar sendat. tabuh perhatian = tabuh untuk maklumat. bukit juga dilejang panas. Teramat tua dan daif. sangat suka. Linggi diserang. parutnya tinggal juga. Lidahnya masin. keras tak tertakik). Lunak gigi daripada lidah. kelingking berkait. b. piarit = serampang. Lurus-lurus ekor anjing. Telunjuk lurus.hilang. bukit tidak terdaki. hilang tidak bercari. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Keras ditakik. maka usaha yang berikutnya pun akan tercapai juga. Gigih. bersikap lemah-lembut. tak mengenal lelah. lulus = masuk Hati lapang dan lega. padahal sedikit pun tidak dimasukkan ke dalam ingatannya. lalu kelindan). Sombong. b. Lulus tabuh perhatian. (Biasa juga: Garamnya yang masin). Nasib manusia tiada tetap. kedudukan dan sebagainya. lunak disudu. Lemah [lunak] tersudu. terlelap kemalingan. angkuh. hujungnya berbentuk juga. Kelihatannya baik. Lurah dituruni. Orang yang berpengaruh juga yang mendapat penghormatan dan orang yang biasa jahat pula yang selalu dituduh.

amal = idaman. Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. menggigit. Kahwin dengan tidak kena belanja apa-apa. Nampak kulitnya tahulah isinya. langsung jadi rugi. Ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi sesuatu hal. (Peribahasa lain yang sama makna: Berjanjang naik. Naga ditelan ular lidi. Naik seperti semut. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nampak gabak di hulu. Naik membilang anak tangga turun selangkah jejaklah ke bumi. memakan. yang dekat dipanggil dengan mulut. Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. belit. lambai = berayun-ayun turun naik. Lurus sebagai sumpitan. turun terjun). Nan dimaksud sampai. kembung sengal kentut jadinya. bertangga turun). Naik tak bertangga. nan diamal pecah. Naik di janjang. menurut aturan yang lazim. penjolok = galah untuk menjolok. Naik membilang anak tangga. tetapi hendak jatuh mudah sekali. turun selangkah jejaklah ke bumi). Kesudahan bagi orang yang mencari kehidupan itu ialah kesenangan. kulangsing = sirih pemanggil. Pada rupa muka atau gerak gerinya tahulah kita akan sifatnya. Nak kaya berdikit-dikit. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik dari janjang. nan jauh kulangsing lepas. Nak ditelan termengkelan. Membuat sesuatu pekerjaan menurut aturannya. nan berlambai pucuk. Lurus-lurus sumpitan. . (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lurus sumpitan hendak mengena. tertangguk ke batang. nak diludah tak keluar. turun dari tangga). b. nak ramai bertabur urai. Naik melompat. Lutung (lotong) kekah kumput jarinya. nan digantungkan tinggi. (Peribahasa lain yang sama makna: Gabak di hulu tanda akan hujan. Naik tangga dari bawah. Hendak laba. Menurut derajat (darjat) dan kedudukan masing-masing. kekah = kerkah. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. Sesuatu perkara yang sudah ada keputusannya. turun tak berpintu. turun di tangga. turun terjun. Adat panggil memanggil. Anak orang bangsawan kahwin dengan orang kebanyakan. Kaum keluarga itu sekalipun sudah berjauhan tetapi perhubungan masih tetap ada. Naik melompat. Jimat dan cermat tangga kekayaan. tetapi hendak jatuh mudah sekali. kudung. Sudah terlalu tua tidak terturutkan lagi ke hilir ke mudik. janjang = jenjang. nan berjumbai akar. Nan berseluk urat. turun terjun. Nan dekat panggilan tiba. Lurus hati benar. yang jauh-jauh dikirimi surat. (Peribahasa lain yang sama makna: Kawin [kahwin] naik basuh kaki saja). cewang di langit tanda akan panas). Nan digalikan dalam. nan ringan tidak terjinjing. Nak tahu jahat orang tanyakan kepada seterusnya. Naik dari janjang.Lurus lubang lurus penjolok. walaupun keras hukumannya. seluk = lilit. Nak menangguk ikan. Tipu muslihat untuk mencari keuntungan diri sendiri. nak tahukan baik orang tanyakan kepada sahabatnya. Pemerintahan dalam sesuatu negara itu haruslah adil. Kejahatan dapat diketahui daripada musuh. Melakukan sesuatu perbuatan yang salah. tetapi hendak jatuh mudah sekali. Hendak memperoleh kejayaan selalunya lambat. murah hati tangga tuah. turun dari tangga. kumput = rompang. Naik ke rumah bercuci kaki saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik melompat. turun seperti ribut. Sudah tercapai apa-apa yang dicita-citakan. kebaikan dapat diketahui daripada sahabat. (Peribahasa lain yang sama makna: Lurus-lurus sumpitan). Naik basuh kaki saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak payah basuh kaki tangan). Dalam keadaan yang serba salah. Nan berat tidak terpikul.

Sahabat yang sudah kentara budi pekertinya yang kurang baik. berapa pun panjang perian takkan terantuk. nan dekat tak tertandangi. Nasi sedap gulai mentah. banyak jasa turun darjat. Teraju palingan angin. (Biasa juga: Teraju palingan tali. Terlalu banyak membuat kebajikan sehingga merosakkan diri sendiri. Menuruti kehendak hati sendiri. Belanja yang sedikit yang digaduhkan. Nan pekak pelepas bedil. Lain yang dihajati. baru teringat akan sahabat setelah dalam kesusahan. Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. nan buta pengembus lesung. lain yang diperoleh. Sudah terlalu uzur. Niat hati hendak memancing temenung. Tiap-tiap orang itu ada dengan gunanya. raja di mata sultan di hati. Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. Hukuman yang sudah putus tak dapat dibanding (diapel) lagi. beraja di hati). piawai = pandai. Kerja sama-sama dilakukan. Orang kaya yang murah hati. Nasib penyapu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. pinggan tak retak. sakit menimpa sesal terlambat). Hakim yang sangat adil. Nasi tak dingin. cakap.cita-cita. Nafsu-nafsu. Nasi habis budi bersua. Negeri besar. Biasa dijadikan gurindam. Cermat melakukan sesuatu pekerjaan. Nafsu tidak bertepi. nan lumpur penghuni rumah. Nasi tersaji di lutut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tiba-tiba yang buruk pula diperoleh. Neraca palingan Allah. Neraca yang palingan. mata palingan setan. Lain yang dihajati. aku tak hendak. nan hampir telah tiba. penggera = orang yang menyergah. Nan jauh telah berjemput. b. simbol persatupaduan yang kukuh. mata palingan setan. Beraja di hati. Putus kasih oleh sebab telah lama atau kerana perselisihan. rumah besar. Berhajat kepada sesuatu yang baik. . Nan lurah (= rendah) juga diturut air. Nasi masak periuk pecah. tak dapat diubah lagi. Neraca palingan Allah. nafsi = mementingkan diri sendiri. sudah tergetah burung serindit. b. Neraca berbatu intan. tak mahu membuang umpan. nafsu = keinginan hati. Tidak dapat merasainya. Nasi tersenduk tidak termakan. Nasi sudah menjadi bubur. Orang yang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Niat hati hendak memancing temenung. nan bisu penggera ayam. Nasi sama ditanak. sudah terpeluk biawak celaka (= sial). Nasi disaji pula digaduhkan. Keinginan hati manusia tidak ada batasnya. gulai sedap nasi mentah. Bersultan di mata. Keuntungan yang diperoleh dengan mudah. bersultan di mata. Sudah terlanjur. Tentang jemputan (undangan) yang sudah sempurna. keuntungan diambil seorang diri. Niat hati hendak memancing ikan. kerak dimakan seorang. belum menjadi rezeki. Pekerjaan yang tidak sempurna. Neraca palingan bungkal. (Bandingkan dengan: Lurah juga diturut air. bungkal yang piawai. Niat di hati hendak memeluk gunung. manusia palingan Tuhan). hati palingan Tuhan. padi di ladang dilanyak gajah tidak disusahkan. Nasi basi penolak nafsu. biarpun banyak orang yang meminta pertolongan tiadalah ia akan jadi miskin. (Peribahasa lain yang sama makna: Apa boleh buat. sedangkan belanja yang besar tidak dihiraukan. engkau tak ingin. hati palingan Tuhan). Niat hati nak getah bayan. orang tua yang melarat hidupnya. menggertak. sudah terpancing ikan setoka). lain yang diperoleh. Mahu mendapat keuntungan tetapi tidak mahu berugi. Hukuman yang seadil-adilnya. bukit juga dilejang panas). meskipun sudah diperoleh. sudah terpancing ikan setoka. Nan jauh tak terjelang.

Obat jerih pelarai demam. awak mandi bertimba. jangan dianggap mudah atau jangan disia-siakan. tetapi buktinya belum ada. (Peribahasa lain yang sama makna: Maksud hati memeluk gunung. Orang yang suka berbantah dan berlainan faham daripada orang banyak. kundi = biji saga. Menaruh dendam kepada orang yang berbuat jahat. Nikah maharaja bumi (= Boma). orang elok (= muda) selendang dunia. Nyiur setandan tetapi berlain-lain jadinya. kita menampar. Khabarnya telah kedengaran. Memperoleh apa yang diingininya. Mendului orang menyorakkan sesuatu kejahatan. meskipun yang jahat itu sudah dihukum. Berlainan perbuatan tetapi akibatnya sama merasa. Orang lapar diberi nasi. Orang haus diberi air. Walaupun anak-anak itu daripada seibu sebapa tetapi tabiatnya jauh berbeza. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Nikah tanpa belanja. . Ingin akan sesuatu yang besar tetapi tidak berdaya mencapainya. kita mendapat keuntungan sedikit. Pekerjaan yang tidak tetap. Orang berbudi kita berbahasa. Orang mati meninggalkan nama.Niat hati nak peluk gunung. Orang menebus berpadang senang. sama bak kundi atas dulang. Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan pemberian. Anak atau barang yang disayangi. gatal tak lepas. orang beraja di hatinya. pirik = memipis. Nyamuk mati. memegang manusia pada katanya. Mendapat kesusahan tidak pada tempatnya. bertanam tak boleh dimakan). selalu mendatangkan kerugian. Orang berkuasa di rumahnya masing-masing. Mendapat celaka kerana kesalahan orang lain. Orang baik meninggalkan nama baik. Marah yang sia-sia. orang diberi beroleh saja. Orang bini-binian. Nyamuk lepas pijat-pijat kena pirik. harimau mati meninggalkan belangnya. Sesuatu yang menjadi milik kita dapat dibagikan mengikut sekehendak hati. Orang baru kaya jangan dihutangi. orang jahat meninggalkan nama jahat. orang lepas nikah jangan ditandangi. Ombak membanting sendirinya. Orang kaya suka dimakan. orang memberi kita merasa. Orang memegang kerbau pada talinya. Orang karam di laut. Ombaknya kedengaran. b. supaya kejahatannya tidak ketahuan. sukar mendapat pertolongan. apakan daya tangan tak sampai. Orang bergayung sama pandai. Sama-sama ahli. Perkara kecil yang dapat mendatangkan bahaya. Dalam kesusahan. Ombak yang kecil jangan diabaikan (= ditidakkan). orang muda perhiasan dunia (untuk pujipujian). Orang mengantuk disorongkan bantal). sama-sama pendekar. Orang berdendang di pentasnya. bangsai = rapuh dan buruk. kita harus tahu berterima kasih. Perbuatan yang tidak mendatangkan faedah. Orang buta diberi bersuluh. Dalam keadaan yang sangat berbahaya. Memperoleh apa yang diingininya. aku karam di darat. Orang mendapat keuntungan besar. Obat jauh penyakit hampir. Orang itu empat gasal. kerana kekurangan alat. pasirnya tidak kelihatan. Nibung bangsai bertaruk muda. Orang maling berteriak maling. Orang mandi berselam. apa daya tangan tak sampai). Orang haus diberi air. beranak tak boleh disuruh. Nyawa bergantung di hujung kuku (= rambut). lima genap. Orang mencubit. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang pindah-pindahan. Manusia dihormati kerana kejujurannya. Orang tua yang berlagak muda. menumbuk lumat-lumat. Melakukan perbuatan yang sia-sia. Orang hartawan yang selalu terbuka tangannya membantu orang yang melarat.

Keluarga yang hidupnya beruntung dan berbahagia. Orang pindah-pindahan. Padi rebah. Memperjuali orang Cina penjahit. Orang miskin berlaku seperti orang kaya. beranak tak boleh disuruh). adat sama tumbuh dengan sengketa. Anak dikahwinkan dengan kemanakan. Orang tua diajar makan pisang. Paksa tekukur padi rebah. Padang perahu di lautan. Panas setahun dihapuskan oleh hujan Kelihatan kaya (pandai) sebenarnya miskin (bodoh). Orang lapar diberi nasi). kerbau sekandang jalang. bilakah ia mati dahaga? Orang yang puru gatal tubuhnya. awak terpegang pada matanya. Sokong membawa rebah. emas seperti loyang. bertanam tak boleh dimakan. Memperoleh apa yang diingininya. Mengajar limau berduri). Orang yang bijak tidak perlu diajar lagi. kiranya tersandar di punggur lapuk. atap yang berjahit. Orang haus diberi air. Padi selumbung dimakan orang banyak. Sombong. jalang = liar. menikam] mata. kerana ia tahu sendiri. bernas = berisi penuh. nescaya menggaru juga kerjanya. senja tidak dikejar. padang hati di fikiran. Mengajar buaya berenang. mengupih = sudah tua. Fikiran isteri daripada seorang suami yang beristeri dua tiga. Fikirkan masak-masak sebelum berbuat sesuatu. dululah dia merasa garam. Padi sekepuk hampa. b. orang pendingin mati hanyut. Mendapat keuntungan tanpa bersusah payah. paksa tikus lengkiang terbuka. paksa tekukurlah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kuat bunyi tukulnya bertalutalu. Siapa yang tidak mempunyai keberanian. manis kemudian. Pagi tidak dibuang. diperut = digulung kecil-kecil. Dalam perjanjian. jagung mengupih. selalu mendatangkan kerugian. Pada sangka pohon beringin. b. Orang sukar baru kaya. Mengajar orang yang telah pandai. Orang yang berhampiran dengan orang yang berilmu lambatlaun akan berilmu juga. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Orang yang menunggu perigi itu. gamang = berasa takut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. kepuk = lumbung padi. (Peribahasa . Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. Pagar makan padi (= tanaman). Padam menyala tarik puntung. Perjanjian hendaklah dibuat dengan syarat-syarat yang terang dan tegas. Keuntungan yang berlipat ganda. Pancing makan umpan. Di mana mati. supaya jangan timbul perselisihan di kemudian hari. Paku sebatang. d. Pahit dulu. Pada sangka beristeri (bersuami) orang kaya. Orang terpegang pada hulunya. (Peribahasa lain yang sama makna: Orang bini-binian. (Peribahasa lain yang sama makna: Padi rebah. Telunjuk mencocok [= merosok. paksa tekukurlah. Pada sama tumbuh dengan siangan. syarat-syarat orang lebih kuat daripada kita. mengharapkan yang bukan-bukan. bernasib malang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu perbuatan yang jahat itu lambat-laun akan ternampak juga kepada orang. Orang yang selancaran alu. Pahamnya (fahamnya) bagai getah cair. Pendirian yang tidak tetap. kiranya beristeri (bersuami) orang miskin. Adat berdiri kerana ada sebabnya. Pekerjaan yang tidak tetap. di situlah ditanam. Perkauman yang dekat menurut adat. Mendapat keuntungan tanpa berusah payah. Padi dikebat dengan daunnya. Padi masak. bendul bertekan. Padi setangkai bernas semuanya. Tongkat membawa rebah). Orang tua jangan diperut seperti rotan.Orang mengantuk disorongkan bantal. akan gagallah usahanya. Pacat hendak menjadi ular. Orang penggamang mati jatuh. Bercakap besar tetapi bukti kerja tidak ada. c. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. b.

seperti . Pantang kutu dicukur. pantang = sesuatu yang terlarang. kedua roboh. Pantang patah di tengah. Pandai membawa diri. tukik = arah ke bawah. lambat-laun disambarnya juga. tetapi tak dapat memperbaiki kesalahan diri sendiri. Melakukan sesuatu pekerjaan yang melebihi kesanggupan sendiri akhirnya akan mendatangkan kebinasaan. Pangku tangan cerut perut. Sesuatu yang diperoleh dengan kepintaran terasa usaha yang benar. arif bijaksana. pandai simpan). Panjang langkah koyak pesak seluar. pandang dekat ditukikkan. si tegang = orang yang keras kepala. c. Pandai makan tak pandai simpan. Menyelidiki sesuatu perkara dengan saksama. b. Pagar makan padi [= tanaman]. mengetul = melipatkan. Hanya pandai memperbaiki kesalahan orang lain. Pandang jauh dilayangkan. Pandai berkata-kata. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pisau raut: bengkok orang dapat dibetulkan.sehari. menikam] mata. Pandang-pandang orang dijadikan ganti tubuh. Pandai menyelam air dangkal. pertama tegak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Memuji-muji kerana ada sesuatu maksud. dan sesuatu yang diperoleh dengan jalan menipu terasa didapat dengan curian. tinggi loncat tembuk ubun-ubun. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebelum tercapai pantang surut). pesak = secarik kain yang bentuknya sebagai baji yang ditambahkan pada selangkangan celana atau depan celana atau di bawah ketiak baju. pandai menggunakan sesuatu yang sebenarnya kurang baik. kiranya hujan tengah hari). tiada diketahui oleh tuan tubuh. Sepantun elang dengan ayam. Malas bekerja tak dapat makan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. binasalah. Tak pandai menyimpan rahsia. b. c. Panas tidak sampai ke petang. Pancing makan umpan. Pandai seperti pisau raut: bongkok orang dapat dibetulkan (= dilepaskan). Panjang langkah. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. liput tanjung dengan pulau. Kebaikan hilang kerana kejahatan yang sedikit. Bercakap -cakap haruslah hemat dan cermat. tak pandai mendapat terasa mencuri. liput = genang. bengkok sendiri tak dapat dibetulkan). Bagai api dengan rabuk. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. Telah sampai ajalnya. Panas setahun hujan sehari. Pandai mencuri terasa mendapat. b. Orang yang degil tidak mahu menurut nasihat orang. Pandai berminyak air. lambatlaun disambar juga. pantang manusia dihinakan. tetapi kalau orang itu jahat dan tidak jujur. Pandai mengambil otak di dalam kepala. singkat permintaan. Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari. Seperti rabuk dengan api). Orang yang akan dijadikan wakil dalam sesuatu perkara hendaklah dipilih dengan saksama. kerana kalau orang itu baik dan setia. Pantang elang dengan ayam. Pantang si tegang dibawa mengetul. d. Sesuatu yang baik tidak akan tetap selamanya. pandai berpurapura. (Bandingkan dengan: Disangka panas sampai ke petang. Telunjuk mencocok [= merosok. lain yang sama makna: Hilang kemarau setahun oleh hujan sehari). Sokong membawa rebah. Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. selamatlah. bongkok diri sendiri tinggal kekal. jangan sampai melukai hati orang lain. tiap-tiap orang mempunyai harga diri. Tongkat membawa rebah). (Bandingkan dengan: Kalau pandai makan.

Perintah yang tak dapat dielakkan lagi. jermang = kayu pendek untuk menopang perahu. tali kapi. Patah dihubung. Pasangan tiba di kodok. Patah sayap bertongkat paruh. Terus berusaha dengan tiada putus harap. putus suai. Patah kemudi perahu hanyut. patah paruh bertelekan. b. mencerita malu yang amat sangat. lancar kaji kerana diulang. Patah tongkat berjermang [= bertelekan]). (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Lancar kaji kerana diulang. Sudah tak ada harapan lagi. buruk berita. pelanduk terjerat terkial-kial. tempayan ada. Pasar jalan kerana diturut. Rakyat yang kehilangan pemimpin akan kucar-kacirlah jadinya. mata satu (pisau) penyudahnya. Patah tongkat berjermang (= bertelekan). . pasangan = kuk. Cepat bekerja. Patah sayap bertongkat paruh. Patah dihubung. c. b. c. kapi = kerek. Pasangan jerat sembilan mata. Terlalu mudah mencela. Pecah bunyi (= tepi). Patah kemudi dengan (e)bamnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Patah dihubung. c. patah paruh bertelekan). masih ada orang lain yang akan menggantinya. pecah tepi = pecah sedikit. Kegembiraan hilang oleh kerana satu kejadian yang kecil. Patah tongkat berjermang [= bertelekan]). Terus menerus ada gantinya. Patah kepala bertongkat paruh. Terus berusaha dengan tiada putus harap. hilang diganti. Patah sayap bertongkat paruh). Patah kepala bertongkat paruh. Jagalah diri sendiri atau kaum keluarga saja. Patah tumbuh. terkialkial = bergerak sekuat-kuatnya. Patah dihubung. Parang gabus menjadi parang besi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kepandaian atau kemahiran didapat kerana selalu berlatih. patah paruh bertelekan. Terus berusaha dengan tiada putus harap. Hilang seorang. meringkuk waktu tidur. Pantas seperti lipas. Patah lidah alamat ('kan) kalah. Pasang pelita dilanggar tikus. Pantas seperti tangan beruk (= monyet). pekerjaan terhalang kerana kematian. Pecah kapi. Bagai belut digetir [= diketil] ekor. patah keris alamat ('kan) mati. mengeluarkan kata-kata tanpa pertimbangan. Kejadian yang tak baik. Pantasnya seperti kilat. hilang diganti. Pecah buyung. Apabila alat-alat sudah tidak ada lagi maka alamat tidak selesailah pekerjaan itu. b. tidak mudah terdorong oleh hawa nafsu. hilang berganti. Cepat sekali. hilang diganti. Mendapat kemalangan dalam usaha. Parak awak sajalah siangi. Orang yang berakal budi. takal. Orang yang lemah menjadi orang yang kuat (berkuasa). Pasang masuk muara. Patah sayap bertongkat paruh. pasar jalan kerana diturut). patah paruh bertelekan. b. Hilang sama sekali kemahuannya. Patah kandar (gandar) di tengah jalan. Menghadapi musuh yang banyak. Patah kepala bertongkat paruh. Patah batu hatinya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu yang tak dapat diperbaiki lagi. bam = kayu papan balok tumpuan kemudi. kodok = tengkuk. b. hilang diganti. Patah kepala bertongkat paruh. Seperti kilat pantasnya). jangan dihiraukan hal orang lain.Pantangan penghulu menyingsingkan lengan. kemudian menjadi besar kerana diceritakan orang ke sana ke mari. Bergotong-royong mengerjakan sesuatu usaha yang berat tetapi yang mendapat faedahnya hanya seorang saja. Payah umpama memelihara diri dalam sarang lebah. Terus berusaha dengan tiada putus harap. suai = tali penarik. Kecepatan tangan seseorang yang merampas atau mencuri barang orang.

Pelepah bawah luruh. Pecah periuk nasinya. tukang hembus penat saja. Pelesit dua sejinjang. cangkuk terubuk ditinggalkan. buyung ada. tetapi jerat tidak melupakan pelanduk. Bahaya yang sentiasa mengancam. Musuh yang tiada diketahui. Orang yang amat berhati-hati. Pelabur habis. catu makanan atau wang. Pendusta berdiri tiada berkaki. Dapat menyesuaikan sesuatu perkara menurut kemahuan hati. Pelabur habis. Pelanduk yang dekat ditinggalkan. b. Pecak boleh dilayangkan. f. Pilih [= pecak] boleh dilayangkan. besi binasa senjata tak jadi. Tiap-tiap yang dusta itu lambat laun akan terbuka juga . Kesukaan awak. c. Hendaklah insaf bahawa sekalian yang hidup itu akan mati juga. Wang ringgit dapat memecahkan segala rahsia yang sulitsulit. Sesuatu yang mendapat tempat yang sesuai. Arang habis besi binasa. kain di badan didedahkan. Palembang tak alah. Arang habis binasa. Pelanduk di cerang rimba. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pekerjaan yang sia-sia. Pelanduk dua serupa. bulat boleh digulingkan. rusa yang jauh yang dikejar. air tempayan ditumpahkan. keuntungan yang kecil tetapi sudah pasti. Pelanduk melupakan jerat. pelepah atas jangan gelak. Pelanduk di dalam cerang. sangat gelisah. (Peribahasa lain yang sama makna: Pelanduk di cerang rimba). Pencuri dalam selimut. e. b. Pelita kehabisan minyak. Pekerjaan yang sia-sia. besi binasa senjata tak jadi). Pecah tempayan. muka berconteng arang. peluru perak = wang ringgit. Pendek dihubung. Pejatian balam padi rebah. Telah sepakat benar-benar. Peluru perak pemecah kubu yang kuat. Arang habis besi binasa. Bulat segiling. Kerana mengharapkan keuntungan yang besar tetapi belum tentu diperoleh. Kura-kura di kaki ditinggalkan. penyu di pantai dikejar). Harapkan si untung menggamit. c. Arang habis binasa. Hilang seorang. Harapkan burung terbang tinggi. b. dilepaskan. Pekak pembakar meriam. c. Mendapat malu besar kerana kejahatan telah diketahui orang. retak menanti belah. d. Dalam ketakutan. punai di tangan dilepaskan. pejatian = kesukaan. bulat boleh digulingkan). tukang hembus penat saja. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hilang mata pencariannya. burung terbang dikejar. Kura-kura di kaki ditinggalkan. Salin [= sesalin] tak tumpah. (Peribahasa lain yang sama makna: Pecah buyung. panjang dikerat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Penat tukang menempa. Pecah tempayan pekasam. Seperti peluru dua setuangan). Pendekar elak jauh. b. cerang = tempat yang terang (sudah ditebang atau sedikit pohon-pohonnya) di dalam rimba. kepantangan orang. Palembang tak alah). Hadiah yang diberikan kepada seseorang yang telah menolong melepaskan sesuatu pekerjaan yang besar. sangat gelisah. Dalam ketakutan.Pecah menanti sebab. Dua orang yang serupa benar. Sesuatu yang sangat diinginkan. kebencian orang. masih ada orang lain yang akan menggantinya. Harapkan guruh [= guntur] di langit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. pecak setapik. Pembasuh tangan bidan. Berwajah muram kerana kedukacitaan. pelabur = rangsum. (Peribahasa lain yang sama makna: Perahu satu nakhoda dua). Pejatian awak. Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku. Perempuan yang menduakan suaminya. tempayan ada). Penat tukang menempa. Harapkan kuning kuah kambeh.

seorang pun tidak tahu. . Perang bermalaikat. d. b. Pergi ke pulau batu digalas. Percakapan sejengkal dibawa sehasta. Pengayuh sayang dibasahkan. Perahu bertambatan. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). Penuh sudah bagai menggantang. c.Pengayuh sama di tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. senyap. d. Jika tidak dipecah ruyung. Penghulu disanjung dengan adatnya. Tiap-tiap suatu pekerjaan itu janganlah sangat diharapkan kepada orang lain mengerjakannya. tetapi keuntungan yang diperoleh orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang memperkatakannya. lelaki pemalu. kita sendiri jugalah yang mesti memeriksanya. gempar. Perempuan itu selalu dalam bahaya kerana kelemahannya. Penghisap candu gelap. Tak usah takut-takut. mengambil hati orang hendaklah dengan perkara-perkara yang disukainya. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang penjahit berkerbau-kerbau). akhirnya akan ketahuan juga. kurang selidik. percaya pada orang lain buta mata keduanya. orang muda disanjung dengan manjanya. Pergi berempap. kerana sama-sama mempunyai kekuatan dan alat syaratnya. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. orang alim disanjung dengan hajinya. c. rahsianya. Penuh benar-benar. Memuji orang hendaklah dengan pujian yang wajar. di mana boleh mendapat sagu. tetapi hatinya jahat. Tidak kalah dan tidak menang. Penyu itu bertelur beribu-ribu. Lelaki yang berbuat jahat secara rahsia dengan perempuan. sampan takkan sampai ke seberang. ayam bertelur sebiji. Percaya pada anak. hingar = bising. Lebih banyak ongkos perkara daripada harga barang-barang yang diperkarakan. (Bandingkan dengan: Melangkahi ular). pecah khabar sekampung. berempap = berjudi dengan melemparkan wang ke atas. tinggal kaji di guru). Kurang sisik. dagang bertepatan. Perahu papan bermuat intan. Penyapu diikat sutera. serasan = seperasaan. Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak menjadi sebutan orang. Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya. Kita boleh berusaha tetapi Tuhan yang menentukan kalah menang. ayam bertelur sebutir saja hingar sekampung). Perahu papan bermuat intan. Pepat di luar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Perahu satu nakhoda dua. (Peribahasa lain yang sama makna: Pelesit dua sejinjang). eban = heban (membanting dengan kedua belah tangan). Seperti sapu diikat dengan benang sutera). pulang eban. Perempuan melangkahi ular tiada lepas. senyap. ayam bertelur sebutir saja hingar sekampung. b. Sengaja mencari kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Putih di luar. Seperti penyapu bersimpati dengan benang sutera. Perempuan yang menduakan suaminya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. pancung = bersegi runcing. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Keuntungan yang diperoleh orang kaya sedikit pun tidak menjadi sebutan orang. pancung (= rancung) di dalam. perahu sama di air. sabung berjuara. Tak akan tercapai maksudnya kalau tak mahu berusaha dan bersusah payah. buta mata sebelah. Penyapu diikat sutera. Permata lekat di pangkur. Permata lekat di pangkur. tinggal lidi di buku. Pegangan hidup yang tidak serupa. Perkhabaran yang sedikit ditambah-tambah. Penjahit hilang di tiga hari dengan kerbau. tetapi keuntungan yang diperoleh orang miskin walaupun sedikit riuhlah orang memperkatakannya. b. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik pada lahirnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Penyu bertelur beratus-ratus banyaknya. Perempuan serasan. kuning di dalam). Melakukan sesuatu hendaklah sesuai dengan tempatnya.

(Peribahasa lain yang sama makna: a. tetapi kelakuannya masih seperti gadis. b. berurap-urapan = berlumas dengan bau-bauan. Pinggan dengan mangkuk. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pijak-pijat hendak menjadi kura-kura. sudah cocok benar. lipas di dinding timpa perasaan. Fikirkan habis-habis sebelum berbuat sesuatu. mengekor = macam ekor. ada kalanya berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Saudagar yang besar perniagaannya. sahabat handai. . kedua terbilang. b. Kuali mengatakan belanga hitam). Pilih-pilih ruas (= tebu). Pesan dituruti. terpilih pada buku (= dilabu muda). Pinang pulang ke tampuk. (Bandingkan dengan: Pacat hendak menjadi ular). Kerana terlampau sangat menghendaki yang baik. Pilin telinga saring-saring. Perut panjang sejengkal. Harap ada percaya tidak. terpilih buku). Jalan-jalan mendapat keuntungan ada. Suami isteri. Sudah pada tempatnya. Perut kosong. Perkataan mengekor itik jantan. berserah berkehendak hati. Orang bodoh dan hina telah menjadi cerdik dan mulia. busung = gembung atau bengkak besar kerana penyakit. Permata lekat di pangkur. Senduk dan periuk lagi berantuk. Fikiran suluh kebenaran. Orang miskin yang ingin menyamai perbuatan orang kayakaya. Periuk mengumpat belanga. Permaisuri raja berurap-urapan. Perut kenyang lapar tak hilang. petaruh tak berhunyikan. Perut besar. lempeng = penganan yang tipis dan pipih. c. saring = tidak longgar. Senduk dengan belanga lagi berlaga). timba yang dicari dapat yang tiada bertali. minum sejuk haus tak lepas. akhirnya mendapat yang buruk. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. Pergi lempeng balik lepat. Perahu papan bermuat intan. Pikir (fikir) itu pelita hati. Penyapu diikat sutera. Orang kecil hendak menjadi orang besar. Hidup dalam kemiskinan. salah sedikit hendak terantuk. Perut kosong penggilap otak. Perempuan yang mencari lelaki. Pergi dengan modal yang sedikit. Pijat-pijat telah menjadi kura-kura. Perut tiada bertelinga. dilelehkan = dibocorkan. Pertama hilang. dua terbilang). tetapi kerana lalai maka keuntungan itu hilang begitu saja. Lapar menyebabkan orang berfikir. balik dengan kerugian. b. Perigi mencari timba. kaum keluarga. ataupun modal pinjaman. petaruh dimalami (= berhunyikan). Pengetahuan tidak mudah dihamburkan di mana-mana saja. (Peribahasa lain yang sama makna: Esa hilang. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi. entah anak entah tahi.Pergi ke telaga terlupa membawa timba. entah modal sendiri. Berusaha dengan keazaman yang bersungguh-sungguh dan tidak takut menanggung risikonya. Orang yang memburukkan orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: Memilih sangat. Peti yang berisikan emas perak itu tiada dilelehkan orang. Pergi dengan modal yang banyak. Permata dibalas dengan senjata. c. Pergi lepat balik lempeng. Kata periuk belanga hitam. sedangkan ia sendiri pun buruk juga. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). Pinang tua merah ekor. Sia-sia memberi nasihat kepada orang yang lapar. dibuat gulai. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. berhunyi = berhuni. Percaya dengan sepenuh hati. Alamat bahawa sesuatu perkara akan terjadi. Merasa tidak senang. Keinginan timbul bila dalam kekurangan. Perempuan yang sudah berumur. d. Menyindir dan menyombongkan diri. balik dengan keuntungan yang banyak. (Bandingkan dengan: Rumput mencari kuda). Pesan tak berturuti. Perut buncit lama-kelamaan (= lama-lama) menjadi busung. (Peribahasa lain yang sama makna: a.

Potong hidung rosak muka. dikerjakan berbahaya. leban = sebangsa pohon. tetapi banyak makan. Hendak ulam. Seorang mendapat kesenangan. Pukul anjing. sekupang = sepuluh sen. Pisang ditanam tak berjantung. Pinjam kayu ara.Pinggang rampin bagai ketiding. . Orang yang kaya juga yang bertambah kekayaannya. Pipit yang makan padi. tak dikerjakan berbahaya. Pipit pekak makan berhujan. Meminjamkan wang kepada orang besar. Pipit berperang dengan garuda. ikan tak dapat. Hendak air pancuran terbit. Pukul anjing tengok-tengok tuannya. Pulang ke asal. Usaha yang sia-sia. tak pandang mata tuannya. Pipit hendak jadi enggang. Ingin melakukan sesuatu yang melebihi kesanggupan. Suka bertolong-tolongan satu sama lain. serba salah di dalam sesuatu pekerjaan yang sulit. Orang yang tiada berilmu makin kaya makin sombong. Pohon yang besar juga yang dinaiki sakat. kilir = gosok. Setelah menderita barulah mendapat kesenangan. bekerja segan makan gagah. tetapi sebenarnya perkataannya itu ditujukan kepada orang lain. Perempuan gemuk yang besar pinggangnya. hendak (= bila) dihalau kain basah. (Peribahasa lain yang sama makna: Pisang ditanam tak bergantung). Keinginan datang bukan pada tempatnya. Pisau bongkok melukakan sarungnya. Pukat terlabuh. Pucuk leban gading gajah. Serba salah jika berurusan dengan orang yang degil: jika dibiarkan jadi rosak. asah. ketiding = bakul besar tempat beras dan sebagainya. Orang hina (miskin) meminang anak orang mulia (kaya). pucuk menjulai). Pecak boleh dilayangkan. akhirnya rugi percuma. Pipit meminang anak enggang. Punggung dipukul. nuri pandai berkata. jika ditegur tiada diikuti. keinginan ada tetapi tenaga tidak kesampaian. Tiap-tiap sesuatu itu menurut tarafnya masing-masing. bulat boleh digulingkan). Berbuat kurang baik terhadap kaum keluarga maka kita sendiri akan mendapat malu juga. Keluarga yang senang dan berbahagia hidupnya. makin dikilir bertambah tumpul. Usaha yang sia-sia. b. Pipih (= pecak) boleh dilayangkan. terbawa rendong = terbawa-bawa. Berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun ketika mengatakan sesuatu supaya badan selamat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pucuk layu disiram (= ditimpa) hujan. Mulut manis yang berisi tipu muslihat. Manusia mati mestilah meninggalkan nama dan perbuatan yang baik. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. Menolak tuduhan tentang sesuatu kejahatan. Pucat lesi bagai ayam kena lengit. Pulang ke kandang. bulat boleh digulingkan. tanda muafakat bersama-sama. Mengata-ngatai orang. Pitis habis keinginan tiba. Pisang mas di luar. lengit = penyakit. Lain yang disindir. gigi habis tanggal. Pukul anak sindir menantu. tak ditahan (dihalau) padi habis. Orang yang lemah dan pusat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pipit bukan seekor. lain yang merasa. Orang yang terdesak hilang takutnya. Pitis sekupang genap hendak membeli kancah berkerawang. orang lain menanggung akibatnya. Sangat rajin. Pulai berpangkat naik. sesuatu yang aneh. jagung bukan sebatang. Pipit itu. Bulat segiling. Mengkhianati orang yang melindunginya. Malas bekerja. pecak setapik. Keadaan yang serba salah. Pipit tuli makan berhujan. baja = besi keras. Pisau tiada berbaja. Telah sepakat benar-benar. Pucuk dicita ulam tiba. merbah terbawa rendong. pitis = wang. Orang kecil melawan orang besar-besar. manusia berpangkat turun. onak di dalamnya. (kayu ara semboyan kebesaran). kancah berkerawang = kawah berukir. pipit jugalah lawannya. Pisang masak separak. Pisang sesikat gulai sebelanga. b.

Putus kelikir. (Peribahasa lain yang sama makna: Putus benang boleh dihubung. nescaya akan menjadi pandai juga. maka orang-orang yang berlindung atau anak buahnya pun akan mendapat bencana juga. putus kata di pangkalnya (= di mulutnya). budi yang baik dikenang juga. ranap pertulang = ranap disangga. Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Putik mendului bunga. Biar bodoh sekalipun kalau belajar dengan bersungguhsungguh. (Peribahasa lain yang sama makna: Retak menanti [= mencari. Persahabatan atau perkahwinan yang sudah putus sama sekali hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Orang tua atau setengah umur berkelakuan seperti orang muda-muda. sudah jauh berpisah atau sudah meninggal. belebas = bilah daripada kayu dipakai sebagai perisai. Belakang parang lagi kalau diasah nescaya tajam. Rambut bapanya sudah pindah ke kepalanya (sendiri). Apabila orang tempat berlindung jatuh miskin (kalah dan sebagainya). Kejujuran seseorang hanya dapat dilihat pada tingkah laku atau perangainya saja. Perkara kecil yang akan menimbulkan bencana yang lebih besar. orang muda yang tahu segala buruk dan baik. ijuk penebal. amat putih. tetapi hatinya jahat. lagi juga berbanyak ragam. Rambut sudah dua macam. kelambaja = awan hitam. terban tanah tempat berpijak. Perempuan yang hamil sebelum nikah. Kehilangan orang tempat menumpang hidup kerana. rampung hidung). Budi bahasa yang baik akan tetap dikenang orang. buahnya mabuk dimakan. Putih dikejar. (Peribahasa lain yang sama makna: Lepas putih hitam tak dapat). Pencarian tambahan selain daripada gaji. sedang apa yang telah ada. Putih bersih. Puntung sekerat. Punggur rebah. kelambaja mengandung hujan. Rambut sudah dua macam (= warnanya). b. tanda akan] belah [= pecah]). Putus tali boleh disambung. siar = bakar. Pusat jala pumpunan ikan. . Putih mengandung awan. putus tali tinggal timba. Menanggung rindu. hati masing-masing berlainan. Putus benang boleh dihubung. busar = busur. Putih di luar. Putih mata kerana memandang. Menjadi tempat tumpuan atau menjadi pusat berbagai-bagai hal. Putus timba tinggal tali. Rambut sama hitam. Sesuatu yang belum pasti. Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi. belatuk menumpang mati. walaupun kita telah lama meninggal dunia. Ranap pertulang. hitam tak dapat. Orang yang sudah setengah umur. Orang yang rajin bekerja tentulah hidupnya senang. Putus gayung di belebas. Baik pada lahirnya. Tiap-tiap orang itu berlainan pendapatnya. Raja adil raja disembah. putus keluan rampung hidung.Punggung lading kalau diasah. putih hati berkeadaan. kuning di dalam. penyiar rimba. Perempuan yang kematian suaminya atau seseorang yang berpisah daripada sahabat yang diharapkan olehnya. rampung hidung. putus arang bercerai lalu). Putus tali tempat bergantung. Putih kapas boleh dilihat. ijuk penebal = ijuk untuk penebal. Putus tali keluan. Lekuk batu dititik air selalu). pancung [= rancung] di dalam). Perselisihan yang tidak dapat diperdamaikan lagi. Raga menanti pecah. Putusan yang berdasarkan kepada pokok pembicaraan. (Peribahasa lain yang sama makna: Pepat di luar. Raja yang adil disayangi dan raja yang tak adil dilawan. raja tak adil (= zalim) raja disanggah. Yang diharapkan tak dapat. (Peribahasa lain yang sama makna: Putus kelikir. putus arang bercerai lalu. pumpunan = tempat berkumpul. patah arang mudah (= putus) sekali. Putih seperti kapas dibusar. Putih tulang dikandung tanah. Rajin bekerja mudah belanja. Orang muda yang sudah pandai seperti orang tua-tua. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang banyak anaknya. hilang. lama-lama tajam juga.

semuafakat. Rebut rampas bertanda-beti. Rezeki elang tak akan dapat dimakan oleh musang (= burung pipit). tara = kayu yang diberi berpaku akan pembuat garis pada kayu. Tabiat anak tak akan jauh berbeza dengan orang tuanya. Perselisihan yang mudah didapatkan. Baik buruk sama-sama dipikul. Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. Rosak anak oleh menantu. Pergaulan yang terlalu mesra. kuda sudah digerindin. berat sama memikul. Rasa termengkelan di hati. Rebus tak empuk. Berbuat sesuatu atau menghadapi seseorang hendaklah menurut peraturan yang lazim. Roda yang berpaling. gementar keras. tanda-beti = tanda bukti. Sesuatu yang sudah pasti akan berlaku. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Rindu akan jadi batasnya.Rantai besi dimakan bubuk. Sekalian perkara baru boleh diputuskan sesudah cukup bukti dan keterangan. Redup atau panas keras. Rantau jauh diulangi. Rongkongan menghadap hilir. melampaui cara = melampaui garis. Rebung tidak jauh dari rumpun. bemban pula miang. Rentak sedegam. tanda akan) belah (= pecah). Hati yang sangat rindu. Bercakap yang tidak ketentuan buah tuturnya. Raga menanti pecah). ringan perut). bilang-bilang = gelang. Lahirnya saja kelihatan senang tetapi yang sebenarnya sangat melarat. Cerita yang tak masuk di akal. Orang yang membiarkan dirinya diperbodohi orang. Rasa tak mengapa hidung dikeluani. Tak mudah dikalahkan. bekerja gotong-royong. Rebung tak miang. Rendah bilang-bilang disuruki (= diseluduki). (lawannya: Berat tulang. Mudah mendapat rezeki. Ringan tulang berat perut. (Peribahasa lain yang sama makna: Riuh gigil seperti Cina kayuh). kerap kali berakhir dengan dendam kesumat. Riuh gigil seperti Cina kayuh. Retak pertujuh. langkah sepijak. Retak-retak bulu ayam. Rezeki seseorang tidak akan dapat direbut oleh yang lain. Marah. Retak batu. titik ditampung. ringan sejinjing). sedang orang luar ikut campur. Yang rajin bekerja banyak mendapat rezeki. rantau dekat dikendana. Riuh seperti Cina karam. retak melampaui tara [= garis]). Rasam air ke air. rasam minyak ke minyak. rantau dekat tidak terkendanai. degam = bunyi gemuruh. (Peribahasa lain yang sama makna: Sumbing melalui [= meluaki]. gigil = bergoncang. Mendapat kerugian kerana perbuatan orang kepercayaannya atau orang yang dikasihinya. tinggi kayu ara dilangkahi. Untung-untungan. Rongkongan menghadap mudik. Rembes dipalit. Perselisihan yang tak dapat didamaikan lagi. Ringan sama menjinjing. Merasa musykil. Terlalu tua sehingga tidak terturutkan lagi. (Peribahasa lain yang sama . Seia-sekata. b. Ketua yang selalu menjagai anak buahnya jauh dan dekat. Retak melampaui tara (= garis). Rasa pedih cuping telinga. (Peribahasa lain yang sama makna: Berat sepikul. Sukar mendapat rezeki. Biar sedikit sekalipun diterima juga. Pecah menanti sebab. Perbuatan yang sudah melampaui batas. Ringan mulut berat punggung. maka manis tidak jadi cuka. (Peribahasa lain yang sama makna: Rendam tak basah). Mencari atau kembali kepada golongannya masing-masing. Orang yang bersangkutan berdiam diri. Rantau jauh tidak terulang. Malas meninggalkan tempat duduk. Retak menanti (= mencari. retak menanti belah. sejenis tumbuhan yang rendah.

Rosak bawang ditimpa jambak. Rosak tapai kerana ragi. Rugi menentang laba, jerih menentang boleh. Rumah buruk disapu cat. Rumah gedang bersendi perak. Rumah gedang ketirisan. Rumah (= tempat kediaman) mana yang tidak bersampah. Rumah sudah tukang berbunuh (= dibunuh). Rumah sudah tukul (= pahat) berbunyi.

makna: a. Karam Kampar oleh Kuantan, b. Karam sambal oleh belacan). Menjadi celaka kerana perbuatan (kawan, kaum dan sebagainya) sendiri. Pekerjaan gagal kerana kurang hati-hati waktu melakukannya. ragi = bahan atau zat untuk membuat tapai. Suka menolong kerana ingin mendapat pertolongan pula; berani bersusah payah tentu akan mendapat keuntungan. (Peribahasa lain yang sama makna: Jerih menentang boleh, rugi menentang laba). Perempuan tua yang suka bersolek. Bangsawan lagi kaya. Perempuan yang tidak membawa bahagia kepada suaminya. ketirisan = kebocoran. Tak ada sesuatu yang tak ada cacatnya. Hukuman yang tak dapat dibanding (apel) lagi. Mengemukakan keterangan dan saksi sesudah perkara diputuskan; mencela (bersungut) tentang sesuatu yang sudah siap dikerjakan. (Bandingkan dengan: Berketuk [= berkotek] di luar sangkar, bertanam di luar pagar). Apabila terjadi sesuatu kesusahan di dalam negeri, maka isi negeri itu pun mengungsi ke tempat lain. mengungsi = pergi menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Orang yang tinggal sendirian senantiasa menjadi tumpuan percakapan. Perempuan yang mencari lelaki. (Peribahasa lain yang sama makna: Perigi mencari timba). Sudah terkenal jahatnya. bangkah kening = dahinya berbelang, tanda jahat. Hidup miskin dan melarat.

Rumah terbakar tikus habis lari (= keluar). Rumah tinggal sarang hantu, orang bujang sarang fitnah. Rumput mencari kuda. Runcing tanduk bangkah kening. Runcing telunjuk memalit sambal lada.

Rupa harimau hati tikus. Rusa di hutan, kancah sudah dijerang.

Rusa dijumpai tiada dikejar.

Rusa ditembak, kijang yang kena. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat. Sabung selepas hari petang, tak dapat menuntut balas lagi. Sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan. Sakit pandan tidak tahukan duri, sakitnya badan tidak tahukan diri. Sakit perut, baru tahu di liang lantai.

Rupa saja yang hebat dan garang, tetapi pengecut. Sudah bersiap sedia untuk mengecap hasil yang belum lagi diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Burung terbang dipipiskan lada, b. Ikan lagi di laut, lada garam sudah di sengkalan). Mendapat keuntungan dengan tidak bersusah payah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dapat durian runtuh, b. Dapat harta karun, c. Dapat harta timbul, d. Dapat kijang teruit, e. Dapat tebu rebah, f. Kura-kura kakinya tiada basah, g. Mendapat pisang terkubak). Lain yang dituju lain pula yang didapat. Orang yang sabar akan berhasil usahanya. Untung-untungan; berserah kepada nasib. Orang yang pada lahirnya tidak suka, tetapi hatinya suka sekali. (Bandingkan dengan: Jangan bagai orang patah selera, banyak makan). Orang yang tidak tahu akan dirinya sendiri. Sesudah mendapat kesusahan baru ingat apa yang perlu.

Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuk. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas.

Salah cencang memberi pampas, salah bunuh membangun.

Salah cotok melantingkan. Salah cotok terkudung paruh, salah telan belah perut. Salah gelogok hulu malang, pandai bertenggang hulu baik. Salah makan memuntahkan, salah tarik mengembalikan, salah langkah surut kembali. Salangkan (= sedangkan) bah kapar tak hanyut, inikan pula kemarau panjang.

Sama-sama ikut bertanggungjawab. Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas, membunuh membangun). Segala perbuatan jahat harus mendapat hukuman yang setimpal. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Mencencang memampas, membunuh membangun, b. Merebut merampas, membunuh membangun, c. Salah bunuh memberi balas, salah cencang memberi pampas). Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dilakukan dengan sewajarnya, yang salah hendaklah dibetulkan. Melakukan pekerjaan yang salah tak dapat tiada akan menerima akibatnya. Kalau kurang hati-hati dalam sesuatu pekerjaan, mungkin mencelakakan diri. Tetapi kalau pandai dan hati-hati, biar sulit sekalipun akan diperoleh faedahnya. salah gelogok = kerja terburu-buru; bertenggang = mengira-ngira; memikirkan. Jika salah dalam sesuatu pekerjaan hendaklah segera diperbaiki kesalahan itu. Sedangkan waktu muda sudah malas, apatah lagi waktu tua; sedangkan waktu makmur tidak senang, apalagi waktu susah. salang = selang, sedang. Suami isteri, kaum keluarga, sahabat handai, ada kalanya berselisih juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pinggan dengan mangkuk, salah sedikit hendak terantuk, b. Senduk dan periuk lagi berantuk, c. Senduk dengan belanga lagi berlaga). Sedangkan tidak melakukan kejahatan telah dituduh, apatah pula kalau benar-benar melakukannya. Dua orang yang serupa benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Pelanduk dua serupa, b. Seperti peluru dua setuangan).

Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi.

Salangkan tak hujan becak, inikan pula hujan. Salin (= sesalin) tak tumpah.

Sama juga kain basahan sehelai, timah sesuku, kalau tak timah pergi terasa mendapat. Sama lebur sama binasa. Sama menjulur sama menjalar, lain belut lain ular. Sama naik bak gelombang, sama turun bak kapecong. Sama seperahu. Sama turun dengan malim. Sambang penuh jala terletak, laut kering ikan mengempas.

Sambil berdendang, biduk hilir.

Sambil berdiang, nasi masak.

Benda yang tiada berharga tiada berapa diendahkan orang, kecuali oleh orang yang benar-benar berkehendakkan benda itu. Seia-sekata. Dua orang yang sama rupa dan perjalanannya tetapi budi pekertinya berlainan. Dua kejadian yang sama keadaannya. kapecong = buah pucung, kepayang. Orang yang sama-sama terlibat dalam suatu hal yang membimbangkan, jika berlaku sesuatu kesusahan maka kesemuanya menanggung akibat. Perempuan yang baru saja kahwin, sudah diceraikan oleh suaminya. Usaha yang berhasil dengan baik sekali. sambang = keruntung ikan. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Merapat sambil berlayar, berlayar sambil memapan). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai.

Sambil menyelam minum air.

(Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang, biduk hilir, e. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, f. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belayar sambil memapan, merapat sambil belayar, b. Berkayuh sambil bertimba, c. Berkayuh sambil ke hilir, d. Sambil berdendang, biduk hilir, e. Sambil berdiang, nasi masak, f. Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar, g. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau). Sambil bersenang-senang, tetapi tujuan tak dilupakan. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula). samir = daun nipah yang dikeringkan dipakai untuk menutup muatan: kajang = sebangsa tikar. Orang yang hina (miskin) sering kali tidak diendahkan orang. Orang-orang yang miskin jangan dihinakan. Masuk ke negeri orang dengan nama yang baik, tetapi pulang dengan nama yang jahat. Hendak melakukan sesuatu, tetapi tidak lengkap alat syaratnya. (Bandingkan dengan: Hendak hinggap tiada berkaki). Sesuatu perkara yang akan diperiksa hendaklah ada buktinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kicang-kecoh ciak). samun sakal = merampas dan menganiaya. Lelaki yang menanti isterinya dengan rumah yang bagus serta cukup alat perkakasnya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sesudah tak berguna lalu dibuang.

Sambil menyeruduk (= menyuruk) galas lalu.

Samir tak habis, kajang pula.

Sampah itu di tepi juga. Sampah jangan ditendang disepak. Sampai bersalam, pulang berterajang. Sampan ada pengayuh tidak.

Samun sakal berdarah tangan. Sangkar emas, tenggeran suasa. Santan dibalas dengan tuba. Santan ke pasu, ampas pun ke tanah.

Santan masuk ke pasu, ampasnya tumpah ke tanah. Sapu tangan menali ayam. Sarang tabuhan jangan dijolok. Sarang unam dimasuki ketam, menjadi umang-umang. Sarap sehelai dituilkan, batu sebuah digulingkan. Sariat palu memalu, hakikat balas membalas. Satu ditetak, sepuluh rebah. Satu dijentik, sepuluh rebah. Satu hadap bagai kukuran. Satu juga gendang berbunyi. Satu nyawa dua badan.

Sesudah tak berguna lalu dibuang. (Peribahasa lain yang sama makna: Santan ke pasu, ampas pun ke tanah). Kemiskinan yang amat sangat. Jangan sengaja mencari kesusahan. (Bandingkan dengan: a. Mengusik anjing tidur, b. Menjolok sarang tabuan). Menyamarkan diri kerana sesuatu muslihat; orang yang suka menggunakan hak milik orang lain. unam = sejenis siput. Menyelidiki dan memeriksa sesuatu dengan teliti. tuil = buang. Kebaikan hendaklah dibalas dengan kebaikan. sariat (syari'at) = aturan agama, di sini dimaksudkan kepada perbuatan; hakikat = kebenaran, yang sebenarnya jadi pendorong perbuatan. Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut merasa. Seorang yang dikata-katai sekalian yang mendengar ikut merasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Satu ditetak, sepuluh rebah). Orang yang hanya pandai mengerjakan satu pekerjaan saja. Selalu sama saja. Sangat karib. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua

air setitik tak dapat. Saya anak saudara. Sayap singkat. berduyun-duyun. dimakan mabuk dibuang sayang. Sayangkan anak dimarahi. Orang yang berilmu itu biar di manapun ia tinggal tetap dicari orang. Sayang anak badak tampung. Sayang rugi membeli tali timba. Keluar beramai-ramai. Sawah berpermatang (= berpiring). Sebab berkelahi dengan perigi. akhirnya mati dahaga. sayangkan lain. Kerana takut rugi pekerjaan tidak jadi atau keuntungan tidak dapat. Sebab bahasa menunjukkan bangsa. sepuluh pintu lagi terbuka. Sayang bunga layu di pohon. Gadis yang tidak bersuami sampai tua. dia getah batang. rosak susu (= santan) sebelanga. d. Sebab mutiara sebiji. Orang yang mengaku dirinya keturunan baik-baik. tak sayangkan tumpah. pergi merantau ke negeri lain. sebantal sekalang hulu. wajib ada orang yang menjaminnya. Kerana takut rugi sedikit. bubus = keluar . Sekain sebaju. rumah gedang tahan tonggak. Hidup dengan usaha sendiri tanpa meminta pertolongan orang lain. cucu konon badak raya. lebihlah dia daripada saya. Satu sangkar dua burung. sayangkan negeri. akhirnya jadi rugi banyak. Kerana melawan perintah (menentang) orang yang berkuasa akhirnya mendapat kesusahan. Tingkah laku juga yang menyebabkan seseorang itu binasa. Selauk senasi. sececah = sepalit. bintalak = batas sebuah ladang dengan ladang yang lain. sayang di negeri ditinggalkan. Setikar seketiduran). dia anak kandung. Sauk (= menyauk) air mandikan diri. Sebab pulut santan binasa. Sayang garam sececah. Percakapan yang kasar kerap kali mencelakakan diri sendiri. Keadaan yang serba salah dalam menghadapi kekasih atau isteri yang curang. Sayangkan titik. Seperti dua senyawa. badak tampung = tenuk. Sebab kasih akan bunga setangkai. sebab mulut badan binasa. Sebagai anak-anai bubus. semua kebaikan menjadi rosak. g. Sebab mulut leher terjerat. terbang hendak jauh (= tinggi). Budi bahasa yang halus menunjukkan bangsa yang baik. Kerana sayang pada seorang saja. sealak-alak = secukupnya. ladang berbintalak. Selapik seketiduran. Orang yang meminjam wang. Sesuatu perkara yang tak dapat dirahsiakan lagi. Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. tetapi tidak kira akan rugi yang banyak. b. buangkan baju. c. f. Sebab buah dikenal pohonnya. Sawah luas tahan tua. lautan yang dalam diselam orang. Ikan seekor rosakkan ikan setajau. buangkan aku. Sealak-alak beras akan penyaram. Kecelakaan yang timbul kerana percakapan. berbagaibagai macam jalan dan usaha mencari rezeki. (Peribahasa lain yang sama makna: Daun mengenalkan pohonnya). Sayang buah kepayang. badan senyawa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. busuk kerbau seekor. b. Dua orang perempuan yang menyukai seorang lelaki. Sejiwa dua tubuh. Hendak membuat sesuatu pekerjaan yang melebihi kekuasaannya. Sayangkan kain. e. disia-siakan keluarga yang banyak. Saya getah daun. dibuang bunga seceper. Kerana kejahatan yang sedikit. penyaram = semacam kuih.Satu pintu kalau tertutup. Anggaran belanja yang secukup-cukupnya. setikar seketiduran. sebantal sekalang hulu. Ikan sekambu rosak oleh ikan seekor). Sebab budi boleh kedapatan. Sebab nila setitik. Si bodoh yang kikir takut akan rugi yang sedikit. Sayang di anak dilecuti. Segala apa pun harus ada batasnya. Isteri yang mencari kekasih lain.

Tidak ada daya upaya lagi. Sepadan benar. Daun mengenalkan pohonnya. Sebelum ajal berpantang mati. Sebagai bujang baru (= jolong) berkeris. (tentang lelaki dan perempuan yang memang jodohnya). Sebagai banteng ketaton. laba jangan ditinggalkan. terapung juga dalam air. Sebab buah dikenal pohonnya). Sebelum hujan petir berpalu. Sangat banyak hutangnya. Suatu perkara yang sudah sempurna hasilnya kerana telah dirundingkan dengan baik sebelum mengerjakannya. Menceritakan dengan angkuh tentang sesuatu pekerjaan yang belum dikerjakan. sebagai tungku sejerangan. banyak bersama-sama. Pucat lesi. Sepadan benar. Sebagai kapal patah kemudi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Merasa senang pada suatu tempat yang indah. di atas kepala juga. Perkara yang nampaknya saja mudah. Sebagai di kayangan. Kitalah yang menanggung nafkah keluarga sendiri. pangsa menunjukkan bangsa. Sebagai di rumah induk bako. (Peribahasa lain yang sama makna: Sepantun kasau dengan bubungan). Sangat jauh bezanya. orang lain hanya sekadar melihat saja. Meskipun terpaksa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berat namun keuntungan jangan dilepaskan. Fikiran seseorang itu biar bagaimanapun teguhnya dapat juga dihasut. Sebelum sampai ke api. sarung = sarung keris atau sarung pisau. persahabatan yang sangat karib. (tentang lelaki dan perempuan yang memang jodohnya). Sesuatu bahaya besar biasanya didului dengan tanda-tanda dan alamatnya. Perangai (perkataan) yang baik atau jahat menunjukkan sedikit banyaknya ilmu seseorang. Menghadapi kesulitan yang hampir dapat diatasi. tentu bahangnya dulu terasa. dapat juga ke Tak akan mati sebelum sampai waktunya yang ditentukan oleh Tuhan. Sebanyak hutang si Jibun. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai asam dengan garam). Daripada kelakuan (perkataan) dapat dikenal asal usulnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai garam dengan asam). Tidak mahu mundur sebelum maksud tercapai. Sebagai terpijak batu hangat. Merasa aman dan tenteram. Hilang pedoman. Sebagai si bisu berasian (= bermimpi). Sebagai durian. diasak = didesak. terasa ada terkatakan tidak. akan bertemu juga akhirnya. Mengamuk dengan membabi-buta. Seberapa panjang sarung. tidak dapat tenang. ketaton = kena luka (bahasa Jawa). Sebagai tali berlembar empat. Sebagai garam dengan asam. kilat bersabungan. Sebelum tercapai pantang surut. Sebagai cendawan dibasuh (= disesah). Sebagai ayam diasak malam. (Bandingkan dengan: Bagai aur bergantung ke tebing. Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan. Seberat-berat beban. bagai tebing bergantung ke aur). tetapi sukar menyelesaikannya. Sebagai bumi dengan langit. Sebesar-besar gajah di rimba. begitulah panjang matanya. Si Jibun = orang yang suka berhutang di sana sini.Sebagai asam dengan garam. Sangat sombong. Muslihat dapat mengalahkan kekuatan. Tak dapat mengatakan meskipun tahu atau mengerti. kekayaan atau . bako = sekalian keluarga daripada pihak bapa. Seberat-berat beban. Sangat gelisah. Seberat-berat kayu. akan bertemu juga akhirnya. b. Sebesar-besar bumi ditampar tak kena. Sebagai bisul hampir memecah. Sebagai aur dengan tebing. (Peribahasa lain yang sama makna: Pantang patah di tengah).

Melentur biarlah waktu rebung). Seia-sekata dalam semua pekerjaan. tetapi kalau orang lain didiamkan saja. setelempap = selebar tapak tangan. tersandung = terserandung. Kecelakaan kecil membawa akibat yang besar. Sedikit-sedikit tekun. kemuliaan. semuanya terbawa-bawa. sekandang kena luluknya. Orang besar-besar itu ada waktunya akan kehilangan kebesarannya. Seorang yang berbuat salah. apalagi waktu miskin. setelempap jalan ke belakang. Berjaga-jaga dulu sebelum mendapat sesuatu bencana. lama-lama jadi sehelai kain). Waktu lagi kaya tidak pernah berderma. Tidak membeza-bezakan orang kaya dengan orang miskin. Sebesar-besar perselisihan dapat diperdamaikan. maka semuanya akan ikut membela (mempertahankannya). Orang pemalas lebih suka bersolek daripada bersusah payah. sangat sedikit atau sangat miskin. Seekor kerbau membawa lumpur. Bersenang-senang dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: Sehari selembar benang. (Bandingkan dengan: Cacing menelan naga). Sedangkan gajah yang besar dan berkaki empat lagi tersandung. segala sesuatu selalu difikirkan untung ruginya. b. semuanya terbawa-bawa. jangan ditunggu sampai sudah besar. Secubit tiada dapat menjadi segenggam. Sedikit hujan banyak yang basah. berhias. dibela dan dibersihkan namanya daripada kesalahan itu. Tak dapat mengubah nasib yang sudah ditentukan. Sebuah lesung seekor ayam jantannya (= gedangnya). Orang yang berkuasa dapat dialahkan oleh orang yang lemah. Seruas tebu yang berulat. sirih sehelai dicabikcabik. Sedia payung (= berpayung) sebelum hujan. Masa kecillah diajar dan dididik. habis mercik merata-rata. Kaum kerabat yang berbuat salah. Bagi tiap-tiap kaum ada seorang pemimpin yang akan memimpinnya. Seekor kerbau berkubang. pengetahuan sedikit tetapi cakap besar. hari tak siangkah? Seekor cacing menelan naga. Sejahat-jahat kaum keluarga (sanak saudara). b. Berusaha dengan tekad yang bulat. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jangan dinantikan sampai menjadi aur. Sebusuk-busuk lauk. sebatangnya dibuang). Seekor kerbau membawa lumpur. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah empat kaki lagi tersaruk). selara = bulu halus-halus seperti miang pada tumbuhtumbuhan. Seekor kerbau . Seekor ayam tak berkokok. Seciap bak ayam. sedencing bak besi. tersaruk. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sedang rebung baik dipatah. kalau salah seorang di antaranya dihinakan. Sedangkan pucuk lagi tak merah. Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. kincah (mengincah) = membersihkan. Kesukaran berdagang ke negeri asing. sekandang kena luluknya. seharum-harum tulang. dibuang. banyak berantun. pahit kemudian. telunjuk juga pencolek tahi mata. kalau dibasuh enak juga. Sebusuk-busuk telunjuk. Masa lagi rebunglah hendak dilentur. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. lama-lama menjadi bukit. Orang yang pandai bukan seorang. dan akhirnya mendapat kesusahan. semuanya terbawa-bawa. jadi buluh melepuh jari. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sedepa jalan ke muka. Seorang yang berbuat salah. Sedap dulu.tangan manusia. berantun = bersolek. Bersatu hati. Sedikit kerja. nasib tidak dapat ditentukan. Sebusuk-busuk daging dikincah. Sedatar saja lurah dengan bukit. sesuatu perkara itu akan terus berlaku walaupun ada seorang yang tidak menyukainya. Seorang yang berbuat salah. payah juga yang datang. Seekor kerbau berkubang. dimakan juga. konon pula selaranya. Seduit dibelah tujuh. Sedepa tanduk yang datang sejengkal tanduk yang menanti.

Seekor kerbau membawa lumpur. Jaraknya sesuatu tempat menurut ukuran zaman dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Segan bergalah. serumpun bagai serai. putaran = pemantik api. Segan bertanya sesat jalan. serumpun bak serai. Seikat bagai sirih. Malu bertanya sesat di jalan. sekandang tidak sebau. c. Sebaik-baik usaha kalau dikerjakan dengan hati yang tidak ikhlas atau berasal daripada pokok yang tidak halal tentu akan membawa kepada kerugian. b. seembus (sehembus) turun. Sehari selembar benang. habis mercik merata-rata. tetapi kesalahan sendiri tidak disedari. Serumpun bagai serai. (Peribahasa lain yang sama makna: Cakapan sejengkal dibawa sehasta). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Malu bertanya sesat di jalan. Seekor kerbau membawa lumpur. tetapi gajah bertenggek di batang hidung tiada sedar. sehari beranak. d. Segan menggerak lingkar. lama-lama jadi sehelai kain. Meskipun maksudnya sama tetapi caranya berlainan. semuanya terpalit. serumpun bagai serai. perahu hanyut). malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut. perut lapar). selubang [= seliang] bagai tebu). tetapi setelah tua ditinggalkan. Sehabis rabuk. Sehabis kelahi teringat silat. Setelah pekerjaan selesai baru teringat akan apa-apa yang baik untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. hanyut serantau). b. Sudah satu-satu nafasnya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. hanyut serantau. Segan (= malu) berkayuh. Seia-sekata. b. sehari gila. Serangkap bak lembing. sudut kambut diserayakan). Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. Seekor kuman di negeri China dapat dilihat. gajah di pelupuk mata tiada tampak. Kerja selesai wang pun habis. Seruas tebu yang berulat. semuanya terbawa-bawa. Orang muda yang sudah kahwin dianggap sudah masuk golongan tua (fikiran dan kelakuan). Segan bergalah. Seliang bagai tebu. sekandang kena luluknya. c. c. Kuman di seberang lautan tampak. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Seorang yang berbuat salah. sekandang kena luluknya. biar pun kecil. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sekebat bagai sirih. Seruas tebu yang berulat. d. Segan [= malu] berkayuh. Segar dipakai layu dibuang. sehina semalu. b. . malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut. Berlebih-lebihan daripada hal yang sebenar. Terlalu malas. Seekor kerbau membawa lumpur. sebatangnya dibuang). perahu hanyut. tampak. pada waktu dapat anak gembiralah ia seperti gila. Malu makan. Kesalahan orang lain. Sejernih-jernih air. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. c. seia bertukar sebut. sehabis putaran. Langit dapat dilukis. malu berdayung [= berkayuh] perahu hanyut.Seekor kerbau membawa lumpur. Segan bergalah. Seekor kerbau berkubang. berkubang. Sejengkal menjadi sehasta. Seiring bertukar jalan. hanyut serantau. lama-lama menjadi bukit). sebatangnya dibuang). kalau melalui pembuluh yang kotor. Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. tentu kotor juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau segan berusaha tak akan mendapat kemajuan. b. Selagi perempuan itu muda dan cantik dicintai dan disayangi. (Peribahasa lain yang sama makna: Sedikit-sedikit tekun. Seembus (sehembus) naik. Seelok-elok makan peluru meriam. Sabar mengerjakan sesuatu lama-lama berhasil juga. sehari tua. Sehari kahwin. b. Malu bertanya sesat di jalan.

selama hidup orang tidak percaya lagi. g. biduk hilir. jika daripada yang banyak itu hilang sedikit. Berkayuh sambil bertimba. sekali tepian beranjak (= beralih). Sekali air besar. nasi masak. dua kali bekas tahu. f. f. Sekain sebaju. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sebantal sekalang hulu. Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan). Berkayuh sambil bertimba. maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya. serumpun bagai serai. d. Sekali bekas kena. d. Sambil berdendang. Dua badan senyawa. e. serumpun bak serai. selubang [= seliang] bagai tebu. Sekali dipatuk ular. dua tiga hutang terbayar. tiga kali jalan jera. (Peribahasa lain yang sama makna: a. seumur hidup orang tak percaya. nasi masak. maka peraturan-peraturannya pun akan berubah juga. Setikar seketiduran). Selapik seketiduran. Seia-sekata. Satu nyawa dua badan. sebantal sekalang hulu. selalu beringat). Belayar sambil memapan. Seliang bagai tebu. Selauk senasi. sebantal sekalang hulu. dua kali jalan tahu. f. d. Belayar sambil memapan. Sekatalah jengkal dengan jari. Apabila pembesar atau pemerintahan berganti. tali pun ditakutkannya juga). Sekebat bagai sirih. Sekalilah si buta kehilangan tongkat. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali tersengat. Sekali tersengat. Tiada akan merugikan sedikit juga. tiga kali baru jera). d. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. Sambil berdiang. Berkayuh sambil ke hilir. c. sekali kiambang berkuak. Sekali terkena tipu. Satu nyawa dua badan. b. Orang yang telah pernah menderita kesusahan (kecelakaan). (Peribahasa lain yang sama makna: a. merapat sambil belayar. maka berhati-hatilah ia dalam semua gerak-gerinya. (Peribahasa lain yang sama makna: Biduk lalu kiambang bertaut). d. b. Sambil menyelam minum air). c. Berkayuh sambil ke hilir. Sambil menyelam minum air). Seikat bagai sirih. serumpun bagai serai. b. c. e. dua kali bekas tahu. Serangkap bak lembing. c. pura = pundi-pundi tempat wang. Seperti dua senyawa. tali pun ditakutkannya juga. Sambil berdiang. . f. Sejiwa dua tubuh. berlayar sambil memapan. tiga kali baru jera. rengkuh = menarik kuat-kuat. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali dipatuk ular. g. setikar seketiduran. Sekali membuka pura. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekali bekas kena. Selalu berhati-hati setelah sekali menghadapi kesukaran. Sambil berdendang. Seperti dua senyawa. e. Merapat sambil berlayar. Sekali jalan terkena. Sangat karib. Sekali merengkuh dayung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Selauk senasi. b. selalu beringat. Sekali ketahuan kelakuan yang tak baik.Sejiwa dua tubuh. dua tiga pulau terlampau. merapat sambil belayar. Setikar seketiduran). Sekali perahu lalu. b. Bersesuaian antara pekerjaan dengan orang yang membuatnya. kedua kali sudah tahu. e. Merapat sambil berlayar. Sekali melakukan pekerjaan dua tiga maksud tercapai. biduk hilir. Selapik seketiduran. Sekam menjadi hampa berat. Sangat karib. Dua badan senyawa. Serumpun bagai serai. g. Sekali terkena tipu. Dua pihak yang berselisih akan berbaik kembali bila pengacum telah tersingkir. kedua kali sudah tahu. berlayar sambil memapan. sehina semalu. (Bandingkan dengan: Ibarat pasir: sekali air dalam sekali berubah). c. Sekali lancung keujian.

tak hujung pangkal mengena. c. Selauk senasi. setikar seketiduran. sebentar begitu. setitik menjadi laut. suatu perbuatan yang lekas sekali selesainya. selama gagak hitam. Sesuatu pekerjaan hendaklah ditentukan waktunya. setikar seketiduran. b. lemau = lembab. tetapi banyak makan. Seluas dada tuma. (Biasa juga: Selama sepatung mandi). supaya selamat dan sempurna. Semak-semak disiangi. Setikar seketiduran). Sejiwa dua tubuh. Selembab-lembab (= selemau-lemau) puntung di dapur. e. ditutuh = dipotong cabangnya. serumpun bak serai. Selama enggang mengeram. (Peribahasa lain yang sama makna: Air setitik dilautkan.Sekepal menjadi gunung. Orang yang mempunyai dua pencarian. Tidak tentu pihak mana yang diikuti. Waktu yang singkat. Dua badan senyawa. Selama air hilir. orang yang munafik. Orang yang bodoh dan malas bekerja. capung = sepatung. sembelih orang dengan kapas. Selompat hidup. . Pujuk rayu yang berisi tipu muslihat. sehina semalu. sebantal sekalang hulu. Serangkap bak lembing. mencebur ikan dalam laut. tulang bagai kanji. Ucapan pemimpin yang menggemparkan orang di manamana. Rupanya salih. sebantal sekalang hulu. selompat mati. sekudung lintah. Sekerat ular. Seikat bagai sirih. Semahal-mahal gading. ditiup menyala juga. pendirian yang bertentangan. Sesuatu benda hendaklah dijaga dan dipelihara dengan baikbaik. Semanis-manis gula berpasir juga. Sebentar saja. sepahitpahit jadam menjadi ubat. kalau patah tiada berharga. Manusia harus diperlakukan dengan lemah lembut. Betapa pun tinggi kemuliaan seseorang itu kalau sekali telah berbuat jahat akan turunlah derajatnya (darjatnya). d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. berkokok ayam dalam hutan. Sekain sebaju. munafik. Selera bagai cetus api. Tidak berubah-ubah. Sekebat bagai sirih. Selera bagai taji. Sangat karib. Menyombongkan diri. Satu nyawa dua badan. Selangkas betik berbuah. tetapi hatinya amat jahat. Lama sekali. Setikar seketiduran). d. Sejiwa dua tubuh. serumpun bagai serai. Sangat rakus. Serumpun bagai serai. Seia-sekata. selubang [= seliang] bagai tebu). (Peribahasa lain yang sama makna: Ular berkepala dua). Selama capung cebok. tetap selama-lamanya. rukuk mencari kira-kira. e. Sangat karib. Seludang menolak mayang. Sangat sempit. d. Membesar-besarkan perkara yang kecil. Selapik seketiduran. c. Menghadapi bahaya maut (perempuan yang susah bersalin atau orang yang sakit berat). b. rimbun-rimbun ditutuh. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Selama hayat dikandung badan. sebantal sekalang hulu. Sekain sebaju. tak dipedulikan orang lagi. Seletus bedil berbunyi. Sembahyang mencari akal. lembut atau lemah. tanah seketul digunungkan). Dua badan senyawa. Sembahyang diberi berwaktu. Hendaklah menurut adat istiadat di negeri yang kita tumpangi. Seliang bagai tebu. Semalam di bawah nyiur pinang orang. Satu nyawa dua badan. Sesuatu pekerjaan jika dilakukan dengan bersungguhsungguh lambat-laun berhasil juga. perkataan yang keras tetapi mengandung nasihat. Fikiran yang tiada tetap: sebentar begini. serumpun bagai serai. Sembelih ayam dengan pisau. janji diberi berketika. Seligi tajam bertimbal. Sekudung limbat. kata orang diturut. seligi = tombak yang dilemparkan. b. Selama masih hidup. sekerat belut.

Sesuatu yang mustahil dilakukan. singkat diulas. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi). Pinggan dengan mangkuk. Yang kurang ditambah. Semut mati di gula. Kalau seorang berbuat salah. ada kalanya berselisih juga. Senduk dan periuk lagi berantuk. Seorang makan cempedak (= nangka). salah sedikit hendak terantuk. alu tertarung patah tiga). diulas = disambung. tetapi tak ada buktinya. antan dilanda patah tiga. Di negeri yang sukar pencarian. Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang benar-benar akan terjadi. cecak = cubit. Seorang budi-budian. sementara padi belum masak. semuanya dianggap bersalah juga. alu tertarung patah tiga. Sembunyi-sembunyi tuma. Semut dipijak tidak mati. Senduk dan periuk lagi berantuk). Senduk dengan belanga lagi berlaga. sementara padi belum masak). di negeri yang makmur. Sementara menyorok ekor habis. tetapi terlalu keras tutur bahasanya. Semut gatal nak gonggong gunung. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dua orang yang berlainan sifatnya. tetapi kuat dan tetap. Seorang berbuat salah. mencuba menutup-nutup perbuatan jahat yang sudah diketahui orang. Perjalanan seorang perempuan yang baik. akhirnya akan mendapat malu. Sesuaikanlah belanja dengan penghasilan. penduduknya rajin-rajin. tidak terlampau lambat dan tidak pula terlampau cepat. Senduk besar tak mengenyang. orang lain mendapat . c. b. seorang mendapat kesenangan. akar-akar pun jadilah. antan dilanda patah tiga). Seorang cecak. maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. penduduknya malas. (Bandingkan dengan: Semut dipijak tak mati. Perjalanan seorang perempuan yang baik. sahabat handai. berjagungjagunglah dulu. Sempit lalu. sahabat handai. Senteng dibilai. arung = rempuh. Banyak janji tetapi tidak ditepati. tetapi kuat dan tetap. Suami isteri. Senduk berdegar-degar. b. Berpura-pura tidak mahu tahu akan perkara-perkara yang benar-benar akan terjadi. kaum keluarga. kaum keluarga. Baik berjagung-jagung. telempu = timpuh. mencuba menutup-nutup perbuatan jahat yang sudah diketahui orang. berjagung-jgunglah dulu). lega berlunjur. longgar ditokok. b.Sembunyi-sembunyi puyuh. gajah diarung bergelimpangan. Suami isteri. ada kalanya berselisih juga. Sementara belum ada yang lebih baik. semuanya merasa pedih. Sementara belum ada yang lebih baik. Sementara mendapat rotan. Semut terpijak tidak mati. Manusia tersemu dengan pujuk rayu. Sempit bertelempu. Pinggan dengan mangkuk. maka kaum keluarganya akan turut merasa malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Membuat pekerjaan yang kurang baik. Salangkan lidah lagi tergigit oleh gigi. seorang tabung seruas. Sementara menanti padi masak. sambung. yang pendek disambung. nasi habis budi dapat. maka yang kurang baik pun baiklah dipakai dulu. Orang yang malang nasibnya. Berbuat sesuatu dengan maksud untuk mencelakakan orang tetapi berbalik mengenai diri sendiri. Sementara menanti pada masak. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut terpijak tidak mati. semua kena getahnya. kepala tersorok ekor kelihatan. (Peribahasa lain yang sama makna: Sembunyi-sembunyi puyuh). Orang yang kelihatannya lemah-lembut. Semut dipijak tak mati. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Baik berjagung-jagung. bagaimana dunia takkan sunyi. banyak bicara. antan dilanda patah tiga). Senjata makan tuan. salah sedikit hendak terantuk. bilai = ulas. (Peribahasa lain yang sama makna: Semut dipijak tak mati. tidak terlampau lambat dan tidak pula terlampau cepat.

. sewaktu-waktu dapat dipecat dan sebagainya. Orang yang tenang sikap dan tingkah lakunya. Sepandai-pandai orang. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun. Orang yang cerdik membuat kejahatan di dalam diam. Seperti air basuh tangan. Sepantun kasau dengan bubungan. gawal = berbuat kesalahan. Sepanjang-panjang lorong masih panjang mulut. Belut kena ranjau [= getah]. Sepanjang-panjang tali. Orang tamak memperebutkan harta. e. biarlah basah. akhirnya akan mati juga. Sepanjang-panjang tali berhujung juga. Kesukaan yang tidak pada tempatnya kerana bertemu dengan barang yang digemarinya. b. ada kalanya salah juga. Negeri yang aman sentosa. si bodoh melakukan kejahatan di dalam terang. mambu (semambu) = sebangsa rotan airnya pahit. sekenyangkenyang banteng. Mati-mati berminyak biar licin. b. Sepala-pala mandi.Seorang mencubit seorang menampar. Kesusahan kerana bercerai dengan sahabat yang karib. Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati. kesusahannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Mendapat badar tertimbakan). tidak sepanjang mulut manusia. Sepahit-pahit mambu. sepala-pala = jika hendak atau terpaksa. Sepanjang-panjang tali. biarlah hitam. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan tekun dan rajin. Sepasin dapat bersiang. Sepantun elang dengan ayam. Alang-lang berdakwat. Seperti anjing berebut tulang. sepantun = seperti. biar licin. Suami isteri yang sangat berkasih-kasihan. Perbuatan yang kurang baik. tiada yang tahu. lambatlaun disambarnya juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. yang menampar jugalah disalahkan. landasan juga yang habis. terus disalahkan. datang angin terbanglah dia. c. c. Seperti rabuk dengan api). Seperti anjing berjumpa (= dapat) pasir. termasuk juga ke dalam pukat. termasuk ke dalam pukat juga). sekalipun dirahsiakan. Seperti air dalam kolam. sekali gawal (= terjatuh) juga. Sepandai-pandai membungkus. Pantang elang dengan ayam. (Peribahasa lain yang sama makna: a. yang busuk berbau juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Sepanjang-panjang lorong masih panjang mulut). lain orang kena getah). (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagai aur dengan tebing). Mati-mati mandi biar basah). lambat-laun disambar juga. akan diketahui orang juga. Cakap orang dapat dilakukan dengan sesuka hati. b. Bagai api dengan rabuk. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. serupa. Mendapat untung dengan tidak disengajakan. d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berbuat sesuatu jangan kepalang tanggung. (Bandingkan dengan: Lain orang yang makan nangka. Seperti air dalam talam. Sepandai-pandai mencencang. Biar berapa lama juga hidup. persahabatan yang sangat karib. Seperti anai-anai makan kayu. Barang yang mudah diperoleh kerana murah atau kerana sudah biasa. c. debu di atas tunggul). Tidak ada daya upaya lagi. Seperti anak ayam kehilangan induk (= ibu). rakyat yang kehilangan pemimpin. Seperti abu di atas tunggul. Yang mengerjakan pesta kahwinlah yang banyak menanggung rugi. Alang-alang berminyak. kelatnya menjadi obat (ubat). Sepandai-pandai tupai melompat. (Peribahasa lain yang sama makna: Langau di ekor kerbau. Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap. Mati-mati berdakwat biar hitam. Kadang-kadang nasihat yang pedas mendatangkan faedah daripada pujian-pujian yang mulia. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun.

Amat banyak. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai biawak mengulangi bangkai). Seperti anjing mengulangi bangkai. Bersahabat kerana ada kepentingan diri sendiri. Orang yang sangat dibenci oleh masyarakat. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh bangkai). kerja petang untuk makan petang. Dibenarkan duduk di serambi. Lelaki jahat yang membawa perempuan jahat. Diberi betis hendak paha. Seperti ayam termakan rambut. Seperti anjing dengan kucing. Selalu bertengkar. diberi sehasta hendak . Bantuan yang diperoleh tepat pada waktunya. Seperti ayam: kais pagi makan pagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai anjing buruk kepala). c. tiada dapat dipadamkan lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ayam: kais pagi makan pagi. Seperti anjing makan masak mentah. Perbuatan jahat atau rindu dendam yang tersembunyi. Selalu bersungut-sungut. Orang tambun dan hodoh. Kecewa dan takut. Seperti antan pencungkil duri. Rupa pucat kerana menghidap penyakit. Seperti ayam makan rumput. Barang yang tidak berharga tetapi dalam keadaan terdesak terpaksa digunakan juga. Seperti anjing mengunyah tulang. pekerjaan yang sia-sia. lalu hendak minta banyak. Seperti api dengan asap. Seperti batang mengkudu. Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Seperti anjing kepala busuk. Marabahaya yang tak dapat ditolak. Seperti batu jatuh ke lubuk. berguna dilapar perut. Mengerjakan sesuatu pekerjaan terhenti-henti. Seperti anjing menggonggong tulang. Seperti anjing kedahuluan. Seperti bangsi buluh perindu. b. Seperti api memakan lalang kering. Seperti bangau kasihkan kerbau. Seperti ayam berak kapur. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Api makan sekam [= dedak]). Menghukum anak: bukan untuk menyiksa. Menyangka telah dapat memiliki sesuatu yang belum pasti. daging segumpal dan sekeping apam. Seperti badak terentak. Seperti anjing menggonggong bangkai. Seperti batu di pulau. Seperti ayam patuk (= mematuk) anaknya. kais petang makan petang. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kersik di pulau). kerja petang untuk makan petang. Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi. Pertalian yang tak dapat dipisahkan. kedahuluan = didului oleh harimau waktu mengejar perburuan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti buaya bertemu bangkai hanyut). Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Tak mungkin dilakukan. Orang yang gelojoh tiada memilih baik ataupun jahat. Seperti api makan (= dalam) sekam. Bunyi nafas yang sesak. Pekerjaan atau perkara yang sukar diselesaikan kerana sudah salah jalan. Diberi sejengkal hendak sehasta. Hidup melarat: kerja pagi-pagi untuk makan pagi. dulu buah daripada bunga. Seperti Belanda minta tanah. Hilang lenyap. Seperti anjing lapar mendapat tulang. Seperti aur ditarik songsang.Seperti anjing beroleh bangkai. tetapi untuk memperbaiki kelakuan anak itu. Seperti ayam gadis bertelur. Seperti antah lemukut. (Peribahasa lain yang sama makna: Alu pencungkil duri). kais petang makan petang). Lelaki yang suka pergi ke tempat perempuan jahat. Diberi sedikit. Suara yang lemah lembut dan merdu. hendak bermaharajalela di tengah rumah.

(Peribahasa lain yang sama makna: a. kaper = kupu-kupu kecil yang terbang malam. Orang-orang yang rendah budi pekerti tentu bahasanya kasar. (Bandingkan dengan: Bawa resmi padi. (Peribahasa lain yang sama makna: a.Seperti beliung besar ayun. rahu = ular naga yang dipercayai menyebabkan gerhana bulan (matahari). Suara yang tidak sedap didengar. Tidak tenang. makin berisi makin tunduk). Muka yang merah padam kerana marah. Meminta pertolongan tetapi siapa yang mengendahkannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti anjing beroleh bangkai). Seperti cicak makan kapur. Seperti berseru di tengah padang. Seperti cebok (= gayung) dengan tempayan. Beroleh malu dalam suatu majlis kerana kesalahan sendiri. Pertolongan yang tiada memadai. Seperti bunga raya kembang pagi. Seperti cicak makan kaper. Seperti bujuk lepas dari bubu. Seperti bulan dengan matahari. Seperti buah padi. Seperti birah dengan keladi. jangan seperti lalang. Kehidupan yang tidak tenteram. selalu gelisah (kerana susah. Seperti bunyi gung tertangkup. . b. Menurut tanpa membantah. Orang yang tamak mendapat sesuatu barang dengan mudah. Menghilang dengan cepat. Orang yang berilmu selalu merendahkan diri. Melanting-lanting bagai cacing kepanasan). Ibu bapa menghimpunkan harta. ditanak tak muai. Seperti biawak. Walaupun telah keluar negeri. Orang yang pemalas. senantiasa diganggu orang. beting = gosong panjang di muara sungai. Berdetusan tiada berhenti-hentinya. b. Seperti bulan dimakan rahu. Muka yang sangat pucat. Seperti bulan kesiangan hari. bisai = elok. bujuk = ikan haruan. bagus. Pergaduhan dengan sebab makanan atau keuntungan yang sedikit. Seperti birah tumbuh di tepi lesung. Seperti biduk dikayuh hilir. makin lama makin tinggi. Seperti cacing kepanasan. kecil makannya. Seperti beranak besar hidung. tetapi tidak berubah. Seperti buluh perindu ditiup angin tatkala dinihari. keadaannya sama saja. Seperti buaya bertemu bangkai hanyut. Seperti benang putih. bersenang hati. Orang yang sebentar-sebentar menengok dan menunjukkan barang yang baru diperolehnya. Seperti berebut kelongkong kelapa. Seperti memekik di tengah padang luas). masakan hilang kesatnya. gembira. Bagai cacing kena air panas. Seperti buku gaharu. Orang yang rakus. sedangkan orang yang bodoh apabila beroleh sedikit kelebihan bertambah sombonglah ia. anaknya menghabiskan. malu dan sebagainya). Bagai berseru di padang pasir. Seperti beras lembab: dijual tak laku. kelongkong = buah nyiur yang masih muda. Berbuat baik kepada orang yang tahu membalasnya. makin berisi makin rendah. Anak-anak yang lekas subur. Sesuatu yang tiada berharga dan kurang baik. Besar cerita daripada perbuatan. Sesuatu yang sangat patut dan sesuai. Sudah sepadan benar. Orang yang memperlihatkan keunggulannya apabila perlu. Memeluk kekasih dengan asyik sekali. Seperti birah tidak berurat. Seperti benih baik di tanah subur. Seperti berselimut kain sehasta. Hina dan keji. Seperti bunyi gung pecah. Seperti cacing di pelimbah. sedepa). Mengerjakan pekerjaan yang sangat digemarinya. Tidak ada bezanya. Seperti bisai makan sepinggan. Kata-kata yang tidak jelas. Suara yang sangat merdu. Seperti burung gagak pulang ke benua. Seperti beting dipalu ombak. hampir sama saja. di mana duduk di situ berbaring. Seperti bertih direndang.

Seperti embun di hujung rumput. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. Kepayahan orang yang gemuk berpusing ke belakang. Seperti elang menyongsong angin. Dua badan senyawa. Licin tandus. Kasih sayang yang lekas hilang. (Peribahasa lain yang sama makna: Setumbuk bagai gelang. batangnya mati. Orang yang berkuasa dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang yang lemah (orang kecil). Hidup yang tiada berguna. Seperti gajah rompong belalai. Raja yang kehilangan kekuasaannya. gemi = sejenis ikan. Orang yang terlalu ingin berbuat sesuatu pekerjaan. Seperti gergaji dua mata. Selauk senasi. Paras yang elok. sesuatu yang sudah dikuasai. Seperti dicanai rupanya. Pertemuan yang sangat sesuai. Pekerjaan yang sangat mudah. bujang jolong berkeris. nescaya binasalah orang baik-baik itu. Sejiwa dua tubuh. Seperti denak mencari lawan. sengkala = pasung kaki atau tangan. Seperti ditempuh gajah lalu. Hidup melarat. Seperti garuk dengan sisir. Seperti gajah dengan sengkalanya. tempat meletakkan sisir. Seperti gajah berpaling. sebantal sekalang hulu. jodoh yang sesuai benar. Cocok segala-galanya. Seperti gerup dengan sisir. Seperti dua senyawa. hinggap ke ranting. Sangat sombong kerana kekayaan (kemuliaan) yang baru diperolehnya. sejodoh bagai cincin). Seperti halilintar membelah bumi. Tak dapat ditolak (bertangguh) lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kuau mengigal [= menyesar]). Seperti emas yang sudah tersepuh. Rupa orang di dalam sakit (kurus). Seperti embun di atas daun. Keelokan sesuatu benda. Kehebatan rupa seseorang. Keelokan seseorang perempuan. Sesuatu hal yang menjadi gangguan. Selapik seketiduran. setikar seketiduran. terkatung-katung kian ke mari. denak = burung pemikat. Seperti dijilat lebai. Seperti gadis sudah berlaki. Seperti gunting makan dihujung. e. Seperti delima merekah. tetapi berlainan kemahuan dan tabiatnya. habis sama sekali. Niat yang selalu berubah-ubah. Sekain sebaju. Setikar seketiduran). f. Seperti gemi berjodoh dengan ikan. Pekerjaan atau kejadian yang tak dapat disembunyikan. Seperti daun kering ditiup angin di tengah padang. Perhubungan yang amat mesra (tentang persahabatan dan sebagainya). Orang miskin yang tiada diendahkan orang.Seperti cicak kering. Mencari keuntungan daripada kedua belah pihak. Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. Seperti dedalu api hinggap ke pohon kayu: hinggap ke batang. Sangat karib. Seperti disalak anjing bertuah. dan perlahan-lahan tetapi berhasil. Orang yang jahat (khianat) apabila berhimpun dengan orang baik-baik. sebantal sekalang hulu. dilarik = dilicinkan dengan bindu dan sebagainya. (Peribahasa lain yang . Seperti gajah masuk kampung. d. Anak perawan yang pemalas dan pengotor. Seperti duduk dalam duri. b. Rupa yang bersih dan licin. Seperti gajah putih ditambat. Mulut dan gigi yang bagus. Seperti gading dilarik. kemi. Sangat gelisah. Seperti gula di dalam mulut. Sepeti duri sebatang terbuang. terutama di dalam sesuatu pertandingan. Seperti emas baru disepuh. Satu nyawa dua badan. Seseorang yang merugikan orang yang memeliharanya. Dua orang yang bersaudara. g. Seperti gadis jolong bersubang. gerup = suatu alat tenun. Seperti cincin dengan permata. Membalas dendam ataupun berbuat sesuatu dengan diamdiam. Seperti daun delima dengan bunganya. rantingnya patah.

Seperti keranjang bobos. Seperti kecek ular. . kurang cukup alat (= kepandaian) untuk mengerjakan sesuatu. (Bandingkan dengan: Ekor anjing berapa pun dilurut [akan dia] tiada juga betul). Seperti katak. Seperti kena pembungkam. Orang yang malas. sedikit hujan banyak bermain. sangat takut. Menceritakan berlebih-lebihan daripada keadaan yang sebenarnya. Seperti katak di bawah tempurung. Seperti kemi lekat di ikan. Keelokan seorang perempuan. Seperti kaca terhempas ke batu. Sangat sukar menasihati orang yang degil. Tidak pada tempatnya. Orang malas disuruh mengajak orang yang malas pula bekerja. Seperti kera sumbang. Berkembang biak dan lama hidup. Seperti kena pedang bermata dua. Seperti ikan dalam belat. pembungkam = hikmat cuca yang membuat orang bingung dan tiada dapat membuka mulut. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kapak naik cerana). Kebinasaan yang sangat cepat. Seperti kapak menyelam beliung. Terdiam tak dapat berkata-kata. Seperti kaduk kena air tahi. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Orang yang menyembunyikan kelebihannya. Berasak-asak. kucing pekak = perangkap besi. sama makna: Seperti kiamat bunyinya). Tiada puas dengan apa yang diperolehnya dan berkehendakkan lebih banyak lagi. Seperti itik mendengar guntur. Seperti kapal dibusur. Marah dan bengis. Seperti kain kasa di atas duri. Ternganga dan terdiam saja tak dapat berkata apa-apa. pemidangan (peminangan) = tempat sirih. Seperti kapas dimakan api. Hati yang hancur kerana dukacita. Seperti hendak menepung tiada berberas. Sakit hati kerana disindir. Takut hendak bercampur dengan orang. Pasangan kekasih (suami isteri) yang tak dapat dipisahkan. Gaya perjalanan seorang perempuan yang amat menarik. Mengharapkan keuntungan yang belum tentu diperoleh. Amat picik pengetahuannya. Orang yang lemah melawan orang yang kuat. Kemiskinan yang amat sangat. Seperti ikan kena tuba. Tiadalah akan sempurna pekerjaan yang diperbuat dengan tiada cukup syarat. Seperti kambing dengan harimau. Seperti harimau menyembunyikan kukunya. Sudah tidak berdaya lagi. Seperti hulam (ulam) dengan sambal. Seperti harimau lepas tangkap. Seperti hendak meluruskan ekor beruk. Tentang perhubungan lelaki dan perempuan yang sama-sama jahat. harus sabar dan hati-hati. Kesakitan yang amat sangat. dalam keadaan yang amat sukar. uzur sedikit dikatakan banyak. Seperti kain buruk dibakar tak berbau. Marah bercampur takut kerana bahaya yang menimpanya. Seperti kapal tiga tiang. Memang sudah pada tempatnya. Seperti kapak naik pemidangan (= peminangan). Suatu perkara yang terlalu sukar menyelesaikannya. Seperti kancah ditawar. Tiada peduli akan bahaya maut. makin lama makin mencongak. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti gemi berjodoh dengan ikan). (Peribahasa lain yang sama makna: Kena parang bermata dua). cakapnya saja yang besar tetapi buktinya tidak ada. Seperti ilmu padi hampa.Seperti harimau kena kucing pekak. Putih sekali. sumbang = salah. Seperti kelopak pandan. Seperti kelekatu masuk api. (Peribahasa lain yang sama makna: Menepung tiada berberas). Seperti janggut pulang ke dagu. Orang sombong.

Persahabatan yang karib. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kodok ditimpa kemarau). bukan dengan hujungnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecek bagai ketiak ular). Berkeluh kesah tak tentu sebab. Seperti ketiak ular. Pulang ke tempatnya: sukar dicari. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti ayam patuk [= mematuk] anaknya). Dikatakan mati emak. biang = induk atau gatal. Seperti kerbau tersepit leher: dihela tanduk sudah panjang. Kasih sayang yang tak dapat dipisahkan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang sedang bercinta dengan kekasihnya. Terpusing-pusing tiada tentu arah. Maksudnya saja yang banyak. Kuda tua: diperkerjakan tak boleh. Seperti kura-kura telentang. tidak mungkin menarik diri lagi. Dalam kebimbangan. dilalukan badan sudah besar. Seperti kucing biang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti kuda kencing di papan. Seperti di atas titian. Seperti labah-labah cinta (= kasih sayang) kepada telurnya. Seperti Kur'an (Quran) buruk: dibaca tak boleh dipersebarangan dosa. Cepat sekali.Seperti kerbau dicocok (= diatur) hidung. Seperti kodok ditimpa kemarau. Seperti kucing keguguran anak). Cakap yang tak berkeputusan. lalu berkumpul kembali. Bercerai sebentar. Seperti kucing biang. Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa. Pantas seperti kilat). Bagai memegang buah kepantangan beruk. Orang jahat yang berpura-pura baik sementara belum bertemu dengan barang yang disukainya. dilepaskan takut terbang. e. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Kecek bagai ketiak ular). Seperti kucing biang). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti kiambang dilempar. Seperti kerbau menanduk anak. Seperti keroncor dengan belangkas. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti halilintar membelah bumi). Seperti kotek ayam mandul. Orang sakit yang terbaring dengan tiada berdaya. b. Bagai belut digetir [= diketil] ekor. Berkeluh kesah tak tentu sebab. Menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit. Cakap yang tak berkeputusan. Seperti labu dibenam. perempuan yang bercakap dengan suara yang kuat. Seperti keris yang tak payah diasami lagi. dalam keadaan yang serba salah. Seperti kucing keguguran anak. Seperti kijang lepas ke rimba. tetapi suatu pun tak jadi. c. Pandai menyembunyikan dirinya. Sangat bergembira. Sudah mahir dan tidak payah ditunjuk ajar lagi. d. tak dikatakan mati bapa. Orang bodoh yang selalu menurut kemahuan orang. dengan kaparan tanduk. Seperti kuang (= kuar) memekik di puncak gunung. Seperti kuda lepas dari pingitan. diludahkan mati bapa. Percakapan yang tiada tentu hujung pangkalnya. terlihat panggang berubahlah laku. . keroncor = ketam besar jantan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti lalat buta). f. Seperti kutu di dalam ijuk. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti kucing menyembunyikan kuku. Terdorong melakukan sesuatu pekerjaan yang salah. b. tidak dimakan mati ibu. Marah bapa akan anaknya itu tiada sampai membahayakan. Seperti kucing berakkan rambut. nak dibunuh sayang). b. Dimakan mati emak. (Bandingkan dengan: Biduk lalu kiambang bertaut). ditelan mati emak. sebab bebas daripada kongkongan. Seperti kiamat bunyinya. Sangat congkak. Seperti kersik di pulau. Digenggam takut mati. Bunyi (tempikan) yang sangat kuat. Berkeluh kesah tak tentu sebab. Seperti kilat pantasnya. diluahkan mati bapa. Seperti kodok ditimpa kemarau.

Seperti menendang landak. Sama saja. Seruan yang tidak diendahkan orang. membubul = memperbaiki jala dan pukat. Seperti ombak membanting diri. Seperti meminta susu kepada ayam. Kepayahan mengajar orang yang malas. Seperti orang kecabaian. Seperti mengilang manau. mengejar orang kemudian. Seperti merak mengigal di hutan. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti kucing berakkan rambut). akhirnya kitalah yang binasa. benih jangan rosak. Seorang perempuan yang elok parasnya dan manis tutur katanya. yang kemudian merosakkan kita. Seperti lipas kudung. Terpusing-pusing tiada tentu arah. Perolehan yang bertuah. Menganiaya orang kecil. Seperti meminum air bercacing. gunting galir = gunting yang tidak ketat kuncinya. Benda yang lembut elok dan licin. (Peribahasa lain yang sama makna: Menarik rambut di dalam tepung). pantat bawa sengat. Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati. Orang yang lebih pengetahuan selalu menjadi pemimpin orang ramai. Orang yang lemah melawan orang yang kuat. b. Mengikut sesuatu ajaran hanya sebentar saja. Seperti mestika gamat. Seperti lintah menghisap darah. selalu sibuk bekerja. Terlalu pemalu. masuk tidak memenuhi. (Bandingkan dengan: Apa gunanya merak mengigal di hutan).Seperti lalat buta. Seperti menanti orang dulu. Seperti lilin baru digelek. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pacat melompat). Seperti limau masak seulas. Selalu bergerak dengan cepat. Mempunyai kelebihan daripada yang lain (kepandaian atau kekayaan). Seperti menukul paku lemah. Seperti menangkap ular di ekornya. Menunjukkan pengetahuannya kepada orang-orang yang bodoh. Pucat dan tidak berdaya. Seperti membubul jala buruk. melukut = lemukut. Bersikap bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Sangat elok. Sangat sukar. Seperti lima belas dengan tengah dua puluh. lut = batu duga. keluar tidak mengurangi. Penat yang sia-sia. menipu dengan cara yang lemah lembut. Seperti lonjak alu penumbuk padi. Berjalan dengan langkah yang gagah kerana suka atau sombong. Seperti langit dengan bumi. kecabaian = berasa panas pada mulut . Bagai berseru di padang pasir. Berkeluh-kesah. tidak dapat menolong dan sebagainya. Seperti mentimun dengan durian. Mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada hasilnya. perlawanan yang tidak sebanding. Membungakan wang dengan bunga yang terlalu mahal. Mencuba mengalahkan musuh yang cerdik. tetapi kelakuannya jahat. Seperti mayat ditegakkan. Sangat gelisah. Melakukan pekerjaan yang bertentang dengan kehendak hati. Seperti memekik di tengah padang luas. Meminta nasihat bukan pada tempatnya. Seperti lotong meniti batang kayu. Seperti berseru di tengah padang). Orang yang malas dan bodoh tidak akan sempurna pekerjaannya. Seperti lebah: mulut bawa madu. Seperti mendapat gagak putih. Tidak berharga dalam masyarakat. Negeri (kampung) yang sunyi senyap. Seperti orang berak di tengah jalan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti negeri dialahkan garuda. Seperti lut dengan marakah. Banyak sekali bezanya. Seperti melukut di tepi gantang. Seperti lurus-lurus telunjuk. Tidak menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Seperti mengerat dengan gunting galir.

Seperti pikat kehilangan mata. hebat dan menarik. tidak ditukul tidak makan). Hendak meniru orang besar-besar atau orang kaya-kaya. Seperti permata salah serudi. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti lintah menghisap darah). dengan candu sampai mati. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera. tunggulah dulu sampai reda kemarahannya. Pendirian yang tidak tetap. lalu pergi. Hati bagai baling-baling. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti pedang bermata dua). Orang yang sangat daif. Perahu papan bermuat intan. Berlari lekas-lekas kerana ketakutan. Seperti peluru dua setuangan). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. Seperti paruh dengan kepak. Pelanduk dua serupa. Perbuatan yang sudah dibiasakan. Seperti pelanduk terlepas dari jerat. polong = hantu. tertangguk ke batang). Seperti permata baik tak kena ikatannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sembur = jampi. Perempuan terpelajar bersuamikan lelaki yang rendah budi pekertinya. Seperti parang (= pisau) mata dua. Sanggup menderita kesusahan dengan sabar. Serupa benar. Seperti pasir di tepi pantai. (Peribahasa lain yang sama makna: Nak menangguk ikan. b. c. d. tetapi diri sendiri juga yang binasa. Seperti orang pemakan candu. Seperti sapu diikat dengan benang sutera). (Peribahasa lain yang sama makna: a. kecepatan sesuatu. Membungakan wang dengan bunga yang mahal. Suka membuat kejahatan kepada orang. Menarik keuntungan daripada kedua belah pihak. Seperti pahat dengan penukul. Seperti parang timah. Seperti polong kena sembur.Seperti orang mati: jika tiada orang mengangkat. pikat = sebangsa lalat besar. Salin [= sesalin] tak tumpah). b. timpas = air surut yang serendah-rendahnya. Seperti pacat kenyang. Seperti panji-panji ditiup angin. b. Tidak boleh membenarkan perbuatan (perkataan) orangorang yang berkuasa ketika ia sedang marah. Seperti pohon bambu (= buluh) ditiup angin. Perempuan yang berjalan keluar dari rumahnya. Seperti pedang bermata dua. b. segala sesuatu mengharapkan pertolongan orang. Terlepas daripada sengsara. Seperti penjajap berpaling hendak hilir. Satu sama lain bantu-membantu. Penyapu diikat sutera. Bagai pancang digoncang arus. Seperti pelita: membakar diri menerangkan orang. Seperti pohon beringin ditiup angin. bilakah bergerak. Bingung tak tentu arah. langsung jadi rugi. jarang dapat ditinggalkan. c. Sehabis makan di rumah orang. (tangan dan sebagainya) kerana kena cabai. Seperti orang tertikamkan kawan. menegakkan kepalanya semula. Seperti pacat melompat. Seperti pisau raut: bengkok orang dapat dibetulkan. Orang bangsawan yang tidak berpengetahuan dan tiada tahu sopan santun. penjajap = kapal perang orang Melayu. (Peribahasa lain yang sama makna: Salin [= sesalin] tak tumpah. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti parang [= pisau] mata dua). Diam termenung. Sama darajatnya (darjatnya). Hendak laba. Seperti peluru dua setuangan. Menentang kekerasan orang tanpa berlemah lembut. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. . Dua orang yang serupa benar. (Bandingkan dengan: Bagai pahat. (tatkala) air timpas bolehlah dibahagikan. dan apabila kesusahan telah berlalu. Baling-baling di atas bukit. Permata lekat di pangkur. Seperti pucuk dengan pelepah. Seperti pinang dibelah dua. Dua golongan yang berlainan tetapi bekerjasama. akhirnya susah sendiri. Sebagai pimping di lereng bukit). bengkok sendiri tak dapat dibetulkan. d. Mengorbankan diri untuk kesenangan orang lain. berhati walang. Seperti pipit menelan jagung.

Bagai cembul dapat tutupnya. b. Seperti rabuk dengan api. si bisu bercakap dan si tuli mendengar. Seperti telinga kuali. Gema suara yang kurang jelas hujung pangkalnya. Tajam pendengaran. Seperti tekek di rumah tinggal (= di rumah kosong). gadis yang sudah dirosaki dan ditinggalkan. Seperti telinga lintah. Seperti raja dengan menteri. Selalu berubah. Orang gemuk. pendek dan lembam. mendua hati. Seperti pungguk merindukan bulan. Seperti penyapu bersimpai dengan benang sutera). di tengah-tengah dilarik (= digerek) kumbang. Seperti sutera dalam lukisan. Bermuka dua. Seperti sumpit abu ditegakkan. airnya dimakan (= ditelan). (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kerbau terkejut oleh gong). di tengah-tengah digerek (= dilarik) kumbang. c. Penyapu diikat sutera. Seperti saga di atas talam. payah akan keluar. Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah. Perahu papan bermuat intan. Sesuatu yang baik beroleh tempat yang baik pula. (Bandingkan dengan: Ke atas tidak berpucuk. telap (telepa) = tempat bau-bauan. b. ampasnya dibuang. Kedudukan (keadaan) yang tidak terjamin. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. lambat-laun disambar juga). Seseorang yang memperoleh sesuatu yang disukainya maka sukarlah hendak dilepaskannya. Datang dan kemudian pergi lagi. Menjadi sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat. Seperti rusa masuk kampung. munafik. Seperti rusa kena tambat. Cembul dengan tutupnya). Seperti sayur dengan rumput. mahu yang betina daripada yang jantan. Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari. si kudung beroleh cincin. Tiada mahu mendengar nasihat orang. Suami yang hanya mengharapkan pencarian isterinya. Seperti si buta berbini cantik. Sesuai benar. Seperti santan dengan tengguli (= gula). b. d. Permata lekat di pangkur. Tidak tahu berfikir sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: a. lambatlaun disambarnya juga. Mudah menimbulkan sesuatu hal yang tak baik kalau diperdekatkan. berlainan benar. Seperti si buta mendapat tongkat. (Bandingkan dengan: Tebu masuk di mulut gajah). Sepantun elang dengan ayam. Sangat sesuai. Seperti puyuh.Seperti pucuk pohon ru. Sangat kasih akan seseorang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang miskin yang hidup melarat. ke bawah tidak berurat. Seperti pucuk ru. Seperti tebu. c. dipukulkan buta-tuli. Seperti sampah hanyut. . Seperti sengkalan tak sudah. Bagai api dengan rabuk. Seia-sekata dalam semua perkara. senantiasa mengikut kemahuan orang lain. Dalam percintaan (lelaki merindukan perempuan). ke bawah tidak berurat. Seperti sapu diikat dengan benang sutera. Tercengang-cengang kehairanan. Tidak tetap duduknya. Amat daif. Seperti telap dengan tudungnya. sebentar-sebentar dapat berubah. tekek = tokek. Talam dua muka). Seperti si mandul baru beranak. Beroleh keuntungan tetapi tidak dapat merasainya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Seperti sekelat muka dua. Suka turut campur tangan dalam urusan orang lain. ke mana ditiup angin ke situlah melentur. Sesuatu benda yang amat buruk kelihatannya. Seperti sepatung menjilat air. Pantang elang dengan ayam. Banyak bezanya. Bagai dulang dengan tudung saji. sepadan benar. Seperti tabuhan di dalam tukil. b. Dipilih yang baik dan dibuang yang buruk. Seperti sang genap: ada orang adalah dia. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sekelat = kain tenun daripada bulu domba. c. walaupun tidak disukai.

Seperti upih jatuh. sekali kerat. bolehkah sama dengan bulan yang satu. Seperti timba buruk. tempong = pelempar. Bercakap dengan berterus-terang. Serangkap bak lembing. semuanya terbawa-bawa. Seekor kerbau membawa lumpur. Seperti udang direbus. segala kerbau dikatakan membawa lumpur juga. Seperti tetaguk di rumah tinggal. Serigala berbulu domba. Seekor kerbau berkubang. bergerak cepat. Seperti tempayan bocor. pengadun = pembuat kuih. Serigala dengan buah anggur. bertabur. Serta lalu kucing. Seperti tikus jatuh di beras. (Peribahasa lain yang sama makna: a. mendua hati. (Peribahasa lain yang sama makna: Musang berbulu ayam). Seperti ular kena palu (= bedal. Seperti ular dikutik ekor. pecah satu pecah semua). Orang tua yang melarat hidupnya. c. roman = sekam padi. Seperti tikus masuk kapur (= tepung). Yang tua mati dulu daripada yang muda. anaknya beranak (= menggigit) pula. Berserak-serak. Sepesan anak beranak. Sepuluh batang bertindih. sepesan = lipan. Berfikir masak-masak sebelum berbuat sesuatu. Dalam kesempitan. anjing bercawat ekor juga. d. Apabila orang yang ditakuti datang. b. Serumpun bagai serai. Lekas sekali berkembang biak. Seperti ulat lupakan daun. Tidak mengendahkan perubahan dan kemajuan. Seperti tempong menuju jih. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sepuluh bintang. Sepuluh kali ukur. Orang jahat menyamar sebagai orang baik-baik. (Peribahasa lain yang sama makna: Telur sesangkak. Sepuluh jung (= kapal) masuk pelabuhan. tetapi riuh bunyinya. Seruas tebu yang berulat. Kecewa kerana tidak tercapai maksudnya. Memakai bedak tidak keruan. tidak keruan. selubang [= seliang] bagai tebu). pukul). Seorang kekasih tak dapat diganti dengan orang lain. (Bandingkan dengan: Anjing bercawat ekor). Seperti tembatu dibelah. serumpun bagai serai. Seperti tikus masuk roman. munafik. Seorang yang berbuat salah. serumpun bak serai. walau berapa banyak sekalipun. Seikat bagai sirih. sebatangnya dibuang. Menggeliang-geliut kerana terlalu marah. Melupakan kebaikan orang kepadanya. Serasa di liang lahad. bekas tangkai-tangkai padi kering. diamlah orang yang membuat bising. Seperti unta menyerahkan diri. Bekerja sendirian. Menyerah dan menurut. Mencela sesuatu yang tak dapat diperolehnya. Orang yang bermuka merah. Seekor kerbau membawa lumpur. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak rasa di liang lahad). Suka dan senang sekali. tetaguk = burung pungguk. tembatu = buah yang keras seperti buah nipah.Seperti telur dua sebandung. Orang yang tidak dapat menyimpan rahsia. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. yang di bawah juga yang luluh = terhimpit. jih = tanda. b. Seliang bagai tebu. Bersatu hati. pecah satu pecah keduanya. sekandang kena luluknya. Talam dua muka). tikus tidak berdecit lagi. Seperti yu kia-kia: kepala yu ekor pari. habis mercik . serumpun bagai serai. Seperti tepung di tangan pengadun. Marah yang amat sangat. Seperti sekelat muka dua. b. sehina semalu. Seia-sekata. Biarpun banyak menerima pertolongan orang pada waktu peralatan kahwin tetapi yang menanggung kerugian ialah orang yang mengadakannya. Sekebat bagai sirih. Orang yang lemah dalam tangan orang yang berkuasa. Bermuka dua. sebandung = serangkai.

riuh bunyi kera dan lotong. Seia-sekata. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. burak = sebangsa haiwan ghaib. Sesat di hujung jalan. (Peribahasa lain yang sama makna: Malam berselimut . setikar seketiduran. Seumpama telur sesarang. Serangkap bak lembing. Setapak jangan lalu. Sama saja. Pendapat yang bermacam-macam. c. Setinggi-tinggi melambung surutnya ke tanah juga). Siang bagai hari. Seutas rotan ditarik. b. dierami induknya. taruk kaca tangkainya embun. Siang berpanas. (Peribahasa lain yang sama makna: Berkelahi dulu pendapatan. Selauk senasi. Serumpun bagai serai. d. Setinggi-tinggi terbang bangau. Setinggi-tinggi melanting. sebondong surut. bercerai. Gadis yang cantik. d. sebantal sekalang hulu. Bagai bulan empat belas.Seruas tebu yang berulat. Seumpama bunga di gaung batu. Satu nyawa dua badan. sewaktuwaktu akan hilang juga. Serupa bulan penuh. (Bandingkan dengan: Seruas tebu yang berulat. Pangkat dan martabat yang tinggi tidak akan kekal. b. Seliang bagai tebu. Serupa bulan penuh). Seia-sekata. sehina semalu. semuanya terpalit). (Peribahasa lain yang sama makna: Sebagaimana tangan di lenggang. berkelahi kemudian kerugian). Kesalahan yang sudah nyata sekali. sejodoh bagai cincin. bertopang bercerai. Selalu kembali ke tempat asalnya. Dua badan senyawa. (Peribahasa lain yang sama makna: a. balik ke pangkal. sebatangnya dibuang). dialah yang dihukum. selubang (= seliang) bagai tebu. d. c. Pendirian yang tetap. Anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. Kalau dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat. hendaklah diselidiki kembali pokok persoalannya dari semula. Sesal dulu pendapatan. Jika seseorang anggota keluarga mendapat aniaya maka marahlah sekalian kaum keluarganya dan sekalian sahabat handainya. Seukur berbaur. Kalau seia-sekata. e. Siapa yang berbuat salah. Sekebat bagai sirih. Seperti dua senyawa). Sesat surut. Memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Setumpuk lalu. serumpun bagai serai. malam berembun. g. berkepala sebagai manusia. Setinggi-tinggi melambung surutnya ke tanah juga. bertubuh binatang. Setali tiga wang. bersayap seperti burung. seruas dibuangkan. ke ketiak juga lekatnya). terjaga dengan baik dan tak mudah didekati. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bulan empat belas). sebelum berbuat sesuatu supaya jangan menyesal. Setumbuk bagai gelang. tidak lebih dan tidak kurang. serumpun bagai serai. tiada mempunyai rumah tangga. sebantal sekalang hulu. kekal. kalau berselisih faham. hinggap di belakang kerbau juga. sesal kemudian tiada berguna. Seikat bagai sirih. Selalu kembali ke tempat asalnya. Sebagaimana tangan di lenggang. setengah bagai bunyi kuau. Kecantikan wajah seseorang wanita. b. terlangkah kembali. Setengah bagai bunyi enggang. Setikar seketiduran. Sangat melarat dan miskin. Sejiwa dua tubuh. Fikirkan masak-masak. merata-rata. serumpun bak serai). setapak jangan surut. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti cincin dengan permata). Seekor kerbau membawa lumpur. f. Serupa burak. Selapik seketiduran. Sekain sebaju. jatuhnya ke tanah juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jodoh yang sesuai benar. bergegar hutan belukar. Cocok segala-galanya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kecantikan wajah seseorang wanita. terang bagai bulan. Sangat karib. ke ketiak juga lekatnya.

Orang yang cepatlah yang selalu mendapat keuntungan yang baik dan orang lambat senantiasa berhampa tangan. Siapa gatal dialah menggaruk. siapa kemudian putih mata. Sangat lambat (bekerja. Si buta membilang bintang di langit. tidak dapat dimanjakan. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Si bongsu pengindang antah. bergerak dan sebagainya). Siapa berkotek. Siapa yang berkehendak sesuatu. Satu kutuk sama dengan 4 genggam. Sigai dua segeragai. Siapa yang hendak beroleh keuntungan dialah yang harus menanggung rugi. Si kutuk = sebenarnya sekutuk. ialah berasa pedas (= kepedasan). siapa bertelur. Siapa cepat boleh dulu. Siapa berkotek. meskipun bersalah. Tiap-tiap perkara dapat diputuskan kalau sudah cukup bukti dan keterangannya.embun. Membuat pekerjaan yang sia-sia. Menginginkan sesuatu yang mustahil tercapai. kerja berjunjung. Semuanya harus bekerja kerana kemiskinan. Siapa luka siapa menyiuk. siapa sakit siapa mengaduh). Si cebol = orang pendek. Silang berpangkal kerakap berjumpa Janji hendaklah ditepati. Silang berpangkal. ditampi tak berlayang. Tak pernah dilupakan. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. siapa terjun. diindang tak berantah. Orang yang tidak berharga dalam masyarakat. Orang yang bersalah biasanya tidak mahu mengakui kesalahannya. Siapa lu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. dipercayai orang jua. hujungnya tidak disudu oleh itik. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang yang dikata. Orang yang pandai berkata-kata. si latar = berjalan tak tentu arah. yang berbuat salah akan merasa. dialah yang harus berbuat. Si bodoh hendak melepaskan jerat di kaki. Siar bakar berpuntung suluh. siapa sakit siapa mengaduh. Siapa mengaku berak di tengah jalan? Siapa menjala. Orang yang suka berdusta akhirnya celaka sendiri. b. Siapa yang berkehendak. . Yang merasa tersindir. Si jimbam hendak hilir. Yang merasa tersindir. malam menjadi buah mimpi. Si cebol hendak mencapai bulan (= bintang). harus dihukum. siapa calak menang berhitung. Siapa melejang. Siapa luka siapa menyiuk. Siapa yang berkata harus berkota. Siapa sakit. siapa gua. yang berbuat salah akan merasa. si pembohong sesat di lidahnya. berhitung = berunding. Siang menjadi angan-angan. Siapa yang dulu bersuara. Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan. Hidup bernafsi-nafsi. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. Si bisu sesat di kaki (= dijalan). Siapa cerdik tinggi naik. siapa patah. Siapa makan nangka. yang berbuat salah akan merasa. siapa menyiuk. (Peribahasa lain yang sama makna: Barang siapa yang berketuk. maka kena getahnya. di sana sini disingkirkan orang. (Peribahasa lain yang sama makna: Siapa luka siapa menyiuk. Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada yang dituakan. Si lalar si lalai. calak = banyak cakap. Barang siapa yang berketuk. ialah yang bertelur. siapa bertelur). terjerat leher. dialah yang berbuat pekerjaan yang disindirkan itu. siang bertudung awan). ialah yang bertelur). Siapa makan cabai [= lada]. itulah kota). Jika tidak pandai melepaskan diri daripada bahaya yang kecil maka mungkin terlibat ke dalam bahaya yang lebih besar. harus berusaha. dialah yang mengerjakan apa yang disuarakannya itu. Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. ialah berasa pedas [= kepedasan]). siapa sakit siapa mengaduh. Si kutuk beras basah. Perkara yang satu ada sangkut-pautnya dengan perkara yang lain. Siapa yang bersalah. Siapa makan cabai (= lada). pengindang = penampi. Yang merasa tersindir.

Sirih pulang ke gagangnya. Singkat diulas. e. Pembicaraan atau perundingan secara berterus terang. hendaklah hati-hati benar. Orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda. tinggi dianjung). Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. Sudah biasa makan kerak. sebab buruk padahnya. junjungan patah. Orang kaya juga yang bertambah-tambah kekayaannya. ambil isi (= buah). Mendapat untung dan bahagia silih berganti. (Peribahasa lain yang sama makna: Silang berpangkal. sungai satu air. hendak mengurus orang lain pula. Memperkatakan sesuatu perkara (rahsia dan sebagainya). Situ (= di situ-situ) juga gendang berbunyi. Sudah hamba diperhambakan pula. radak = tusuk dengan lembing. Tiap-tiap orang akan mati apabila telah sampai ajalnya dan kalau belum ajal berpantang mati. Sirih naik. Si rabun memimpin si buta. beroleh keuntungan dengan mudah. jangan palit. tiba-tiba mendapat bencana pula. b. pecah kepala. sedangkan yang lebih hendaklah dikurangi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Singkat tidak terulas. panjang dikerat. (Bandingkan dengan: Sudah diludah dijilat kembali [= balik]). Kembali ke tempatnya. Sudah basah kehujanan. timbul pula perselisihan yang lain. hilang jiwa percuma saja. Sudah beruban baru berguam. Yang kurang hendaklah ditambah. Sesudah suatu perselisihan diselesaikan. Suka memuji diri sendiri. Sudah tua sekali. besar kerana diambak. Sesuatu dakwaan hendaklah dengan keterangan dan bukti yang cukup. tiada pakaian untuk dipakai. Singkap daun. hendak minyak pula. c. Suak. (Peribahasa lain yang sama makna: Buka kulit. Kalau kurang hati-hati tentu akan mendapat bencana. Suarang diagih. sudah garing kena ramas pula. Kehidupan yang tiada tetap. Sirih berlipat datang sendiri. Sir bagai berpuntung suluh. Sudah bergulung lapik (= tikar) saja. Tidak berubah daripada yang telah diucapkan. sekarang dipuji. Dulu dikeji. Baru hendak mendapat kesenangan. Harta perserikatan dibahagi sebagaimana mestinya apabila suami isteri atau orang yang berkongsi bercerai. Mendapat orang yang dicintai dengan tak payah berusaha. Sudah kering terjemur pula. tak berubah (tentang perundingan).junjung. Subur kerana dipupuk. Siput memuji buntut. Sangat miskin. Terjatuh dihimpit janjang). Sepupu yang berasal daripada satu keturunan. Sirih naik. junjungan naik. kerja berjunjung). panjang tidak terkerat. Sokong membawa rebah. Sama saja. Sudah jatuh ditimpa tangga. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar diambak. Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. Sudah bertongkat tempurung. Sudah arang-arang. (Peribahasa lain yang sama makna: Buntar dikeping. Diri sendiri belum terurus. suak = teluk kecil. Si untut juga yang berkutil. ambil [= tampak] isi). d. (Peribahasa lain yang sama makna: Pagar makan padi [= tanaman]). suarang diagih). tak terangkat pelupuk matanya lagi. Silap mata. Sudah biasa mengalami kesukaran hidup. Sudah calit. berdongkol pula. Silap cakap kena radak. Sudah bongkok jangan menyerangguh. Sesuatu perkara yang buruk jangan diperbesar-besarkan. sekutu dibelah. Silih berganti bagai ombak di tepi pantai. Sudah bertarah. Berturut-turut mendapat kesusahan. Kalau sudah sendiri berbuat jahat jangan dibawa-bawa pula . Sudah berkata satu. Lagi jatuh ditimpa tangga.

d. b. yang sudah dibuang dipungut kembali. Kesusahan yang tidak ada batasnya. Sudah kering terjemur pula. dieban = dihempas. Sudah kering terjemur pula. Sudah jadi abu arang. Teperlus maka hendak menutup lubang). Sudah lulus maka hendak melantai. Kerana sudah mendapat yang lebih baik. (Peribahasa lain yang sama makna: a. e. Sudah hamba diperhamba pula. yang lama atau yang kurang baik dibuang. Lagi jatuh ditimpa tangga. (Bandingkan dengan: Sudah arang-arang. yang lama atau yang kurang baik dibuang. d. Sudah hamba diperhamba pula. Sudah gaharu cendana pula. Teperlus maka hendak menutup lubang). c. dikecong = ditipu. Terjatuh dihimpit janjang). bunga sekaki dicampak buang. Sudah basah kehujanan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. dilempar. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah kering terjemur pula. Sudah kecurian baru mengunci pintu. sudah garing kena ramas pula. Sudah dapat gading bertuah. c. tanduk tidak berguna lagi. sudah garing kena ramas pula. Sudah kalah baru berkubu. Memuji kembali yang sudah dicela. Sudah diludah dijilat kembali (= balik). Teperlus maka hendak menutup lubang). sudah garing kena ramas pula. dihela pula. Sudah kering terjemur pula. d. Sudah dikecek. b. Sudah basah kehujanan. Lagi jatuh ditimpa tangga. Lagi jatuh ditimpa tangga. Sudah hamba diperhamba pula. . Sudah jatuh ditimpa tangga. b. Sudah lulus maka hendak melantai. Sudah terantuk baru tengadah. Melakukan pekerjaan dengan tidak menurut aturan. Sudah kecurian baru mengunci pintu. c. Kerana sudah mendapat yang lebih baik. b. orang lain. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sudah dieban. Sudah makan bismillah. e. sudah garing kena ramas pula. Sudah basah kehujanan. Sudah jatuh ditimpa tangga. f. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Dua kali kena tipu. terbuang tanduk kerbau mati). Terjatuh dihimpit janjang). c. Terjatuh dihimpit janjang). e. c. Sudah banyak pengalaman. d. b. b. Sudah kalah baru berkubu. Terjatuh dihimpit janjang). Sudah hamba diperhamba pula. d. b. Sudah kecurian baru mengunci pintu. e. Sudah basah kehujanan. c. melantai = memasang lantai. dikecek = diperdayakan oleh cakap. dikecong pula. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sudah terantuk baru tengadah. Sudah dieban. d. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Telah dapat gading bertuah. f. Sudah kenyang makan kerak. gubah dikarang = bunga=bunga yang dikarang. Sudah dapat gubah dikarang.Sudah dahaga sampai pula telaga kering. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sudah lulus maka hendak melantai. dihela pula. Sudah dapat gading bertuah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Lagi jatuh ditimpa tangga. hendak minyak pula). b. Pura-pura tidak tahu. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Berturut-turut mendapat kesusahan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. c. sudah tahu bertanya pula. d. Berturut-turut mendapat kesusahan. Sudah terantuk baru tengadah. Sudah kalah baru berkubur. (Peribahasa lain yang sama makna: a. bismillah = mulai dengan nama Allah. Rosak sama sekali. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. tanduk tidak berguna lagi.

hitamlah tapak. Sudah mengilang membajak pula. Sudah tangan bertuah. sudah garing kena ramas pula. baru diberikan kepada itik. Sudah tinggal nadi saja. (Peribahasa lain yang sama makna: a. barulah diberikan kepada orang miskin (hina dan sebagainya). sudah cerdik daripada mamak. Tiada dapat ditolong lagi. beragi = berbunga. ditakik kena getahnya). Sudah terlalu hilir malam. Sukakan pengetahuan yang baik hendaklah disebarkan seluas-luasnya. sudu-sudu = tumbuhan sebangsa lidah buaya. Sudah mati kutu. Orang yang disegani sudah tidak ada. girik-girik = gobek sirih. menderita kesusahan yang tak habis-habis. sembilan beranak tiri. apa saja yang dilakukan olehnya berhasil belaka. Sudah mengguncang (menggoncang) girikgirik. sukar wang pada orang kaya. sukakan guru kerana ilmunya. c. Sudah tinggi pangkat dipermuliakan pula. mumbang ditanam tumbuh juga. Sudah tujuh duduk berjanda. Sudah tahu peria pahit. rabas = air hujan yang ada pada daunnya. Sudah panas berbaju pula. tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sudah tua daripada kakak. Sudah lulus maka hendak melantai). Sudah tidak bertenaga lagi. Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. Dikatakan kepada pemuda yang sudah beristeri. Sudah tidak tersudu oleh angsa. Sudah patah yang bertaji. Kesulitan yang bertambah-tambah. Sudah seasam segaramnya. Sudah kering terjemur pula. tak dapat disesalkan lagi. Rahsia atau kejahatannya sudah mulai diketahui. Sudah terdorong kepada kukur. Sudah merasa dirinya telah pintar. b. Sudah tampak kaki ular. Sukakan kemenyan. Orang melarat yang sudah baik penghidupannya. Orang pandai-pandai memutuskan sesuatu perkara sesudah mempertimbangkannya dalam-dalam. Sudu-sudu di tepi jalan (dipanjat kena durinya. Sudah memakai adat. Berturut-turut mendapat kesusahan. penyesalan yang tak berfaedah. Sudah terantuk baru tengadah. Orang yang sudah terlalu tua. Sukakan gaharu kerana baunya. Sukar kaji pada orang alim. Sudah tidak ada cacat-celanya lagi (pekerjaan atau perbuatan yang sempurna). e. dibakar. Sudah terpijak benang arang. Sudah tahu di kain beragi. Sakit berat. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah tahu di kain beragi). Sudah tinggi dijulang pula.Sudah masuk ke dalam mulut harimau. Tak berhenti-hentinya bekerja. d. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah tercium baunya. Sukakan kepada sesuatu itu kerana faedah yang dapat diperoleh daripadanya. mamak = abang atau adik lelaki ibu. Sudah tahu kurang baik diperbuat juga. Barang yang tiada berguna kepada orang kaya (besar). Sudah merasa maka (= baru) santun. mengilang = menggilang tebu untuk diambil airnya. Tua renta. tercecah uban di gigi. Perbuatan salah yang sudah terlanjur. tetapi mahu beristeri atau bersuami juga. Sudah kalah baru berkubu. Seseorang yang bernasib baik. disinggung kena rabasnya. Orang yang cerdik atau pendekar yang tak dapat dikalahkan. tinggallah tempurung saja. Sudah kecurian baru mengunci pintu. santun = baik budi bahasa. Sudah tahu di tepi kain. apa hendak dikata lagi. Baru ada belas kasihan sesudah menderita kesusahan. orang kaya . Kalau sudah melanggar undang-undang maka terimalah ganjarannya. Sudah mendengar bujukan jahat maka rosak binasalah kita. Tingkah laku seseorang yang jahat yang sudah mulai diketahui.

Sungkal tak berbalik. Bertemu dengan lawan yang sepadan. tidak akan pupus-pupus. Surat atas batu. Syak fasik. Sumur (di)tepi jalan. Sumbang di mata. ingat pucuk akan terempas. titik dan kimpal = tempa. susahlah hendak dipengapakan dia. ikan ditebat yang diadang. Orang yang biasa bercampur dengan orang-orang yang berakal. dipegang ekor. Sungguhpun putarwali itu raja segala penawar. adat yang memaksa. hendak makan parang punting). Susu di dada tak dapat dielakkan. Pekerjaan yang tidak berfaedah baik dikerjakan ataupun tidak. Sungguh dioja. Wanita yang berpakaian elok. supaya tahu akan masin garam. Sungguh berjanggut. Orang muda yang cantik itu akhirnya akan tua juga. Orang bodoh yang berlagak seperti orang pandai-pandai. retak melampaui tara (= garis). Sumbing menitik. Harap-harap percaya tidak. Keadaan yang melebihi kenyataan yang sebenarnya. Tahu akan perubahan hati seseorang. orang miskin yang berbuat seperti orang kaya. batu jadi juadah. kelidai = sebangsa kayu yang susah dibelah. Tabur bijan ke tasik. patah mengimpal. yakin salih. Tahan racik burung tak masuk. fasik = jahat. Dengan yakin maksud tercapai. Lain yang diingini. Kerukunan hidup orang-orang yang sekaum ialah yang seiasekata. Sumur digali air terbit. Sangatlah ganjil memandang sesuatu perkara yang dilakukan tidak dengan sewajarnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Menabur bijan ke tasik).Suku tak boleh dianjak. Sungguh bersubang tidak berdara. Sumbang mata memandang itik bertaji. lain yang diperoleh. Tahan baji oleh kelidai. suruh makan parang puting. hitam datang. sungkal = pengunjam tenggala. surat = kitab. (Peribahasa lain yang sama makna: Hendak kerja golok Keling. sehina-semalu. Suruh kerja golok Keling. Perbuatan yang sudah melampaui batas. Berhutang membayar. putarwali = seruntun. tiada berjubah. Sungguhpun batang merdeka. binasa hati. Syarak yang mengata. tiada hendak menerimanya. Sungguhpun lemak santan. Perempuan lacur. Ajaran supaya tahu akan susah hidup. Hendak mencelakakan orang. Tahu di angin berkisar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bersua baji dengan matan). Syarak dan adat tidak dapat dipisahkan. tetapi diri sendiri yang mendapat celaka. siapa haus boleh minum. Suruh putih. unggun padam bara. Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Sungguh kawat yang dibentuk. Malas bekerja tetapi banyak makan. Tabuhan meminang anak labah-labah. tetapi buruk kelakuannya. Tahan jerat sorong kepala. Nasib yang tak dapat ditolak. mengeluarkan wang kalau ternyata ada untungnya. waktu dan tenaga dengan sia-sia. Tahu di angin turun naik. Membuang-buang wang. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. tetapi kebanyakan orang memandang rencah dan menyianyiakannya. Tahu akan alamat tentang sesuatu peristiwa yang bakal . tetapi pada kebanyakan selera ia hamba segala makanan. salih = alim. Sesuatu pekerjaan hendaklah dikaji dengan masak-masak dari mula sampai ke akhirnya supaya selamat dan sempurna. hasil yang diperoleh dengan serta-merta. Tak tentu asal usulnya. Sungguhpun segala pengajaran yang baik itu berguna. Sumbing melalui (= meluaki). burung biasa makan di tangan. ayam berkerat susuh. salah dihukum. akhirnya basi juga. Sungai tak tentu gaungnya. Tingkah laku yang tiada baik menimbulkan anggapan yang jahat. Supaya tahu akan pedas lada. malu tak boleh diagih. Sesuatu adat yang kekal. Sumpit penuh tidak berisi. (Peribahasa lain yang sama makna: Retak melampaui tara [= garis]). Mencari jodoh yang tidak sepadan.

d. b. Tak ada guruh pada orang pekak. Tak beban. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu itu terjadi dengan sebab musababnya. Orang yang tidak berilmu tidak mungkin mengajar orang lain. Segala uaha tetap ada kesukaran atau bahayanya. Tak ada laut yang tidak berombak. Tak air. Tak ada lalat langau. tak ada kilat pada orang buta. Tak ada elok yang tidak bercacat). Banyak pengalaman. tahu simpan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tak akan terlawan buaya menyelam. hujan ditampung [= peluh diurut]. Jadi pintar (berani) kerana selalu diajar (diasuh). . Tajam lidah manusia melebihi tuntung keris. Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Tak emas bungkal diasah. Tak ada yang tak ada cacatnya. Tak ada ribut masakan daun bergoyang. Tak basah parut pipit. (Peribahasa lain yang sama makna: Banyak makan garam). (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau pandai makan. Segala daya upaya akan dilakukan. Air yang sangat sedikit. untuk menyampaikan maksudnya. tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni.Tahu di asin garam. Tak ada kubangan yang tak ada kodok. Tidak ada negeri yang tidak ada perempuan jahat. Tak ada gading yang tak retak. hujan ditampung (= peluh diurut). (Peribahasa lain yang sama makna: Bunga yang harum itu ada juga durinya). Tidak akan berdaya seseorang itu berbuat lebih daripada kesanggupannya. Tak mara berdayung. kemudian menyesalkan diri sendiri. Tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat didaki. bergalah. Tak ada kusut yang tak selesai. bumi mana yang tak ditimpa hujan). Kias dan sindiran tidak ada ertinya bagi orang yang bodoh. Tahu benar akan selok-belok sesuatu perkara. Bunga yang harum itu ada juga durinya. Orang bodoh tak dapat melawan orang pandai. talang = sebangsa buluh yang banyak berisi air. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada beban dicari [= mencari] beban). Tak ada orang. Tak akan berwap nasi dingin. Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan. Tak akan hilang bisa ular yang menyusur di bawah akar. Tak ada padi yang bernas setangkai. sesudahnya sampai juga ke hulu). Sengaja mencari perselisihan. Tak air talang dipancung. Pekerjaan-pekerjaan yang besar dan sukar tak akan dapat dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Tak ada yang tak ada cacatnya. untuk menyampaikan maksudnya. Tak air. Tak ada elok yang tidak bercacat. hujan ditampung. tak ada kayu tangga dibelah. Tajam pisau kerana diasah. Tidak ada usaha yang tak dapat dikerjakan. Ular menyusur akar). c. Orang yang sedang berahi akan perempuan hilang segan dan malunya. terjadi. Jikalau ular menyusur akar. tak ada keruh yang tak jernih.Tak beras antah dikisik. Tak ada suatu apa pun yang sempurna semuanya. Tak ada itik yang bertengger. tiada hilang bisanya. asal saja ada kemahuan yang keras. (Peribahasa lain yang sama makna: a. patah galah bercemat. (Peribahasa lain yang sama makna: Laut mana yang tak berombak. Mulut manusia dapat membinasakan diri sendiri atau orang lain lebih lekas daripada senjata. Pandai menyimpan rahsia. mengapa diratahratah? Tahu makan. Segala daya upaya akan dilakukan. pandai simpan). b. batu digalas. Tahu gadung itu mabuk. peluh diurut. Tak akan lebih jengkal daripada jari. Tak akan aib kucing biang. Tahu di dalam lubuk.

Tidak mungkin dihukum kalau belum melakukan kesalahan. Berbuat sesuatu sebelum sampai waktunya. Tak beras antah dikisik. Tak dapat didamak. kerana menyelamatkan diri ataupun menyampaikan maksud yang baik. bergalah. memandang rendah kepada orang lain. Tak berudang di balik batu. c. Tiada hina atau cela mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dipandang rendah. hujan ditampung. Orang yang baik-baik itu biar miskin sekalipun. mengingsutingsut (engsot-engsot) sampai juga. Tak boleh bertemu roma. Tak emas bungkal diasah. Tak air talang dipancung. Jika tidak dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan besar sekali gus maka kerjakanlah dengan perlahan-lahan. Sesuatu rahsia itu jika tidak mungkin didapat dengan kekerasan. Segala daya upaya akan dilakukan. dikisik = ditumbuk perlahan-lahan. Tidak ada kepandaian yang akan dipertunjukkan. hujan ditampung [= peluh diurut]. Hendaklah diselidiki sesuatu perkara itu dengan saksama lebih dulu sebelum mempercayai percakapan orang. Tak berkelipat perut. masih tetap seperti yang lama juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. kampas = sejenis pohon kayu yang besar dan keras. Melakukan pekerjaan yang mustahil. Asal dapat membalas dendam. hendaklah dengan cara yang lemah lembut. Tak air. c. Tak hujan lagi lecah. untuk menyampaikan maksudnya. Sangat sombong. b. oleh jatuh ke limbahan sekalipun. Suka berselisih dan bertengkar. Tak gerun beliung memandang kampas besar tersergam tinggi. Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhatihati. Jangan rosakkan (mencela) perkara yang tidak kita ketahui. inikan pula hujan. Tak berasak lenggang dari ketiak. Tidak ada maksud yang tersembunyi. patah galah bercemat. Tak dahaga si penunggu telaga. tak ada kayu tangga dibelah. tak berorang di balik aku. Takkan bongkok sebab menyuruk. jangan dipecahkan. hujan ditampung. Tak dapat berjalan tegak. tak dan = tak sempat. Tak tahu menyimpan rahsia. Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat. d. untuk menyampaikan maksudnya. Tak dapat melangkah batang. b. akan kelihatan juga perangai dan kelakuannya yang baik. Tak mara berdayung. Tak boleh dibaiki. bergalah. Takkan boleh bersiul sambil meminum air. Takkan bernanah sebelum bengkak. Tak air. jangan pula dipecahkan). didamak = disumpit. peluh diurut. Tak dan gesek biola hendak menari dulu. Hidup melarat. d. Takkan ada katak beranakkan ular. peluh diurut. apatah pula pekerjaan yang susah. Tak hilang cahaya manikam. sesudahnya sampai juga ke hulu). Dengan muslihat. Orang yang pengecut takkan menjadi orang yang berani. Tak air talang dipancung. Tak berberas akan ditanak. Sedangkan pekerjaan yang senang lagi tidak sanggup dikerjakan. dipikat. Tak (boleh) tanduk telinga dipulas. menyusup ke bawahnya lepas jugalah. Tak berkain sehelai benang. sesudahnya sampai juga ke hulu). Tak mara berdayung. Tak berubah-ubah. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan pisang . orang yang kuat dapat dialahkan. Tak (ber)pucuk di atas enau. dipikat = dijebak.Tak beras antah dikisik. Orang yang kecil tetapi pintar tidak takut akan lawan yang besar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Kalau berhampiran dengan orang besar-besar atau orang berilmu maka sedikit banyaknya akan mendapat pertolongan atau pengetahuan. apa saja dilakukan. Takkan cempedak berbau nangka. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau tiada dapat dibaiki. patah galah bercemat. Tak emas bungkal diasah. tak ada kayu tangga dibelah. Segala daya upaya akan dilakukan. hujan ditampung [= peluh diurut].

Takkan lari gunung dikejar. Tak payah basuh kaki tangan. Kesukaran tidak pernah menghalangi orang untuk berusaha mencari nafkah hidupnya. Tak emas bungkal diasah. d. Takkan rintang rusa oleh tanduknya. Tak kuning oleh kunyit. Tak pernah masuk gelanggang bergung. Tak sungguh getah daun. (Peribahasa lain yang sama makna: Naik basuh kaki saja). Tak(kan) sebab ayam seekor mengetahui hari siang. terlebih baik daripada kaum kerabat yang lain. tak gadis oleh kain berselang. Segala daya upaya akan dilakukan. Lain yang ditanya lain yang dijawab. Tak lapuk di hujan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. peluh diurut. Takkan pasang selalu. sesudahnya sampai juga ke hulu. Tak beras antah dikisik. bergalah. patah galah bercemat. segala apa pun diperbuat untuk mengatasinya. Marah bapa kepada anaknya. sesuatu yang tetap utuh. Adat yang tidak berubah. Adat yang tidak berubah. (Bandingkan dengan: Kuning oleh kunyit. si bodoh mengaku dirinya pandai. Dalam keadaan yang serba sukar. aturan dan sebagainya) yang baru. Hanya mahu hasilnya saja. Tak mudah dihasut atau dipuji. akhirnya balik semula ke kampungnya. tidak akan sampai membunuh. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan dua kali orang tua kehilangan tongkat). c. emas pembawa = harta pemberian. Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan pekerjaannya. tak lekang di panas. Adat yang mutlak tidak akan berubah oleh faham (fikiran. Tidak betah merantau. hujan ditampung [= peluh diurut]. Kasih kepada anak sendiri tak sama dengan kasih kepada anak saudara. esok lusa ke bendang juga. (Bandingkan dengan: Saya getah daun. tetapi tidak mahu mengorbankan diri. akhirnya balik . dia getah batang). keras hati. Hendaklah berusaha sendiri untuk mencapai kemuliaan dalam hidup. Hanya mahu berkorban dengan harta benda saja. Sejahat-jahat saudara kandung sendiri. yang sebenarnya getah batang juga. tak lapuk oleh hujan. hilang kabut tampaklah dia.Takkan harimau makan anaknya. sesuatu yang tetap utuh. jangan mengharapkan sangat kepada bantuan orang. di mana surut senantiasa. Sesuatu yang sudah pasti. Tak air. Sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang banyak itu tidak akan terganggu kalau hanya seorang saja yang tidak suka. Tak mahu koyak kulit. Sekali merugi (tertipu dan sebagainya) tentu jera dan berhatihati. Tak kena tepuk dengan tarinya. koyak kain mahu juga. tak lekang di panas). Tak keruh laut oleh ikan. Takkan lebih pucuk daripada pelepah rapat ke batang. Takkan pisang berbuah dua kali. Tak mara berdayung. tak runtuh gunung oleh kabut. Mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan mudah. Tak kayu jenjang dikeping. (Bandingkan dengan: Tinggilah pohon kenduduk di tengah padang). Tak kaya oleh emas pembawa. berbuah dua kali). (Peribahasa lain yang sama makna: Di tempat tiada 'lang. bercemat = menarik perahu dengan tali yang diikatkan kepada perahu itu. Tak kelih mahu tengok. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya). hitam oleh arang). Tak lang. Tak sama getah daun dengan getah batang. Tak sungguh seluang melaut. tak ada kayu tangga dibelah). (Peribahasa lain yang sama makna: Tak lapuk di hujan. hujan ditampung. Tercengang-cengang. tetapi enggan berusaha. untuk menyampaikan maksudnya. Perkataan orang besar-besar lebih dipercayai oleh orang atasan daripada perkataan rakyat biasa. b. Hidup di dunia adakalanya senang dan adakalanya susah. Di tempat yang tiada orang pandai. tak putih oleh kapur. serik = jera. Takkan serik luka dimakan tajak. Tak lekang oleh panas. si pungguk menjadi lang. kata belalang: akulah 'lang!). Tak air talang dipancung.

Tak keruan hujung pangkalnya. c. Orang yang terlalu bodoh. Takut akan hantu. Takut akan mayat terpeluk bangkai. gula di dalam mulut. Tidak mahu mengaku kebodohan diri sendiri. Melupai budi baik orang. lalu menderita kerugian banyak. Tak tentu hilir mudiknya. Menyelesaikan sesuatu perkara (sengketa) hendaklah dengan . telah melakukan perbuatan sumbang dengan diam-diam. kaitan jangan serkah. (Peribahasa lain yang sama makna: Takut akan hantu. munafik. terpeluk ke bangkai. lari ke pandam). Orang yang sudah tahu tak perlu diajar. Tak usah itik diajar berenang. digerek tikus apa gunanya. Kerana takutkan rugi sedikit. Kerana takutkan rugi sedikit. lari ke pandam. pandan disalahkan. Takut melakukan pekerjaan yang belum pernah diperbuat orang. Takut di hantu. Tali di dalam bungkusan. Takut di hantu. Tak tahu membalas guna. Orang mengatakan tentang sesuatu perkara itu tentulah ada sebabnya. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut akan mayat terpeluk bangkai. terpeluk ke bangkai. b. Menderita sakit payah. Belum ada keputusannya. Barang yang sudah ada di dalam tangan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak diajar anak buaya berenang). Tak tahu akan siput empuk. Kerana takutkan rugi sedikit. b. Tak tahu dibungkuk (dibongkok) tidur. jatuh dalam kesukaran yang lebih besar. (Bandingkan dengan: Takutkan bayang-bayangnya sendiri). lari ke pandam. Takut akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Takut akan mayat terpeluk bangkai. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut akan lumpur. b. Takutkan bahaya yang kecil. Kerana takut kepada orang yang berkuasa. Takut titik lalu tumpah. Rasa takut kerana perbuatannya yang salah. Tak tahu akan kain lagi. Tak usah bimbang. lalu takut pula kepada keluarganya. Takut akan mayat terpeluk bangkai. Tak tentu kepala ekornya. Takut akan hantu. tak mudah berganjak walaupun diugut. c. Takutkan tuma dibuangkan kain. Takut titik lalu tumpah). Takut titik lalu tumpah). lalu menderita kerugian banyak. lari ke pandam. (Bandingkan dengan: Tidak mengetahui hulu hilirnya). tak sungguh orang tak kata. Takut akan hantu. Seperti sekelat muka dua. terpeluk ke bangkai). (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: Dari lecah. seluang = sebangsa ikan air tawar. Kerana takutkan rugi sedikit. telan. Gadis dalam pingitan. Seperti yu kiakia: kepala yu ekor pari). Takut akan bayang-bayang. mendua hati. Tak tumbuh tak melata. c. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri. Takut pada ular. Tali jangan putus. Pendirian yang kukuh. tak berterima kasih kepada kebaikan orang. tiada tercabut.ke tepi juga. keuntungan yang besar dilepaskan. Takut mengikut jalan tak beretas. bila suka boleh digunakan. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Takut di hantu. lalu menderita kerugian banyak. Tak usah hinggut. Bermuka dua. bila hendak telan. lari ke duri). Tak tahu menganyam. Orang yang sudah tahu tak perlu diajar. Menghindarkan diri daripada kesukaran yang kecil. terkejut pada bengkarung. (Bandingkan dengan: Takut akan bayang-bayang). lalu menderita kerugian banyak. Talam dua muka. (Peribahasa lain yang sama makna: Buruk muka cermin dibelah). maksudnya tidak jelas. pandam = pekuburan. Takutkan bayang-bayangnya sendiri. lari ke duri. Tak usah diajar anak buaya berenang.

Perolehan yang tidak mencukupi menyebabkan berbuat kerjakerja yang terhina. keruntung bobos. Tangguk kedap orang Kelang. luka tangan kanan oleh tangan kiri. Nasib yang malang. Berbuat sesuka hati kerana sudah tidak ada bahaya lagi. Tangan mencencang (= memetik. Tali yang tiga lembar itu. tak suang-suang putus. Terlalu kikir. Tangan yang celaka kerja jatuh. bercerai runtuh. kerana orang yang menjaganya sudah tidak ada lagi. bahu memikul. pasu mendapat santannya. Tarik muka dua belas. Tarik puntung padamlah bara. Tampan sudah. Tiap-tiap suatu sebab itu akan diikuti oleh sebab yang lain. kejahatan pula balasnya. tambah sagu. Tangan penat memerah. Kejahatan yang diperbuat. ayam ditambat disambar elang. Yang bersalahlah yang menerima hukuman. Tampak duri takkan mengait. orang lain yang merasa nikmatnya. Tali terentang tidak putus. loba dapat kebiasaan. kerap kali sahabat pula yang mencelakakan kita. Tangguk lerak dengan bingkainya. isterinya pemboros. Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apaapa kerana bodoh atau penakut. Tangan bagai lipas kudung. Kecewa. sangkutan tergantung tidak rekah. Tidak dapat menghindarkan diri daripada tugas kewajipan (pekerjaan) yang sudah ditentukan. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada beras. Tangan kanan jangan percaya tangan kiri. Suami isteri yang kekal sampai tua. tak suang-suang = tak mudah. Tangguk rapat. taruh dalam padi). menetak). . seadil-adilnya. Taruh beras dalam padi. kerana tidak ada kaum kerabatnya yang disegani orang. Pertalian keluarga kerana perhubungan perkahwinan. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. lurah tak berbatu. Yang diperoleh lebih daripada yang dikehendaki. Bertambah kerja bertambah pula upahnya. lerak = rosak berceraiberai. Tampak ijuk tak bersagar. Tanam tiada berbenih. segala-galanya baik. sehingga kedua-dua belah pihak berpuas hati.Tali putus keluan putus. Rahsia hendaklah disimpan baik-baik. Tambah air. Mengetahui bahawa seseorang itu tidak dapat berbuat apaapa kerana bodoh atau penakut. Tanah lembab (= lembah) kandungan air. Mempercayakan rahsia kepada orang yang bodoh atau pengecut. Jangan terlalu percaya kepada sahabat. Gerak tangan yang cepat. Bersatu teguh. Anak muda yang berbuat sekehendak hatinya. Tanam cempedak. Mendapat kerugian kerana perbuatan anggota keluarga yang tidak bertanggungjawab. Orang lain yang bersusah payah. b. Sudah tidak ada cacat celanya. Seseorang yang diperlakukan dengan sekehendak hati. tumbuh tiada bermata. Anak yang dilahirkan di luar nikah. Tanam lalang tak akan tumbuh padi. (Bandingkan dengan: a. langgam terbawa. Tamak hilang malu. tepung jangan terserak. Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. Tanduk di kepala tak dapat digelengkan. rasa kendur ditegangkan). Taruh air di atas daun keladi. Suami pandai mencari wang. Tampak ranggas takkan meleting. tumbuh nangka. kedap = rapat. (Peribahasa lain yang sama makna: Tampak ranggas takkan meleting). ranggas = ranting kayu mati. Tanam padi tumbuh lalang. (Peribahasa lain yang sama makna: Tampak duri takkan mengait). kayu bengkok titian kera.

fikirkan dulu masakmasak buruk baiknya. Telah lulus maka diselam. duduk serupa-rupa. Orang yang tidak tahu malu. Perempuan yang membawa untung dan bahagia kepada suaminya. Tegak pada yang datar. duduk sama rendah. roman = rupa. Tebu setuntung jadi separak. kendur berdentingdenting. Orang yang sungguh-sungguh baik tidak akan berkelakuan jahat. Telaga kering hilanglah timba. Perempuan yang mencari lelaki. keras dinanti lunak. . Sudah mendapat kesenangan setelah lama menderita. Telah berasap hidungnya. tanduk tidak berguna lagi. Tegak lurus. Telah habis maka dimakan.Tatang di anak lidah. Telah menyelam lautan yang dalam-dalam. Tindakan yang sudah terlambat. Sama setaraf (tentang derajat (darjat) dan sebagainya). Telah jauh maka dipanggil. Telaga di bawah gunung. bunga sekaki dicampak buang). Tebu masuk di mulut gajah. Kerana sudah mendapat yang lebih baik. (Bandingkan dengan: Tuah anjing. (Bandingkan dengan: Seperti tebu lepas ke dalam mulut gajah. setelah kahwin beranak banyak pula. hendaklah dinantikan waktu kedua-dua belah pihak sudah reda kemarahannya. Tebu ditanam takkan peria yang tumbuh. kendur tidak. dipeda = diasinkan. Orang yang sedang sakit payah. Telah ke tengah makan api. Tegak sebagai alif. Tebu seruas berulat pula. perkara yang sudah jelas. Tua renta. Tegang berjela-jela. Tindakan yang sudah terlambat. Anak gadis seorang. Telah menggoncang girik. Tegak berpaling. Telah berbau bagai embacang. Kelihatannya seperti orang pandai. tentu kebaikan juga yang dibalas. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Berbuat baik. Tebas buluh serumpun. Tegang dinanti kendur. Rahsia yang sudah diketahui orang. Telah dijual maka dibeli. setuntung = sepotong kecil. Kemakmuran habis orang-orang dagang pun pulanglah ke negeri masing-masing. sikap yang adil. Tebu takkan pahit rasanya. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah busuk maka dipeda). Sudah dapat gading bertuah. Tebu pada awak. Pemerintahan yang baik ialah di dalam keras ada lunaknya dan di dalam lunak ada kerasnya. Perselisihan yang hebat. Menyelesaikan sesuatu perselisihan. Telah dapat gading bertuah. Tegang tidak. Telah busuk maka dipeda. duduk berkisar. Binasa sama sekali (tak dapat ditolong lagi). buruk pula perangainya. Pemberian yang sedikit kepada orang yang kaya tentu tiada terasa olehnya. Telaga mencari timba. Merosakkan kaum kerabat kerana perbuatan yang tidak baik. Anak hanya seorang. Disukai oleh seorang. Telah meraba-raba tepi kain. yang lama atau yang kurang baik dibuang. Perhubungan yang tidak terikat dan memaksa. Tebal kulit muka. Tebu setuntung masuk geraham gajah. Tegak seroman-roman. Sudah dapat gubah dikarang. Terlalu kasih akan anak isterinya. celaka kuda). payah akan keluar). Telah mati yang bergading. Telah jadi indarus. dibenci oleh yang lain. Setelah pekerjaan selesai baru teringat bagaimana yang baik untuk mengerjakannya. Berani kerana benar. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Berhemat cermatlah dalam semua perkara. Telah meninggal orang yang berkuasa. Tegak sama tinggi. tetapi tidak senonoh kelakuannya. peria pada teman. (Peribahasa lain yang sama makna: Telah jauh maka dipanggil). Banyak pengalaman. Janji yang tidak ditepati. b. Kalah berjudi. terbuang tanduk kerbau mati.

Tepuk berbalas. Tidak sedar akan kekurangan diri sendiri. Tongkat membawa rebah). Tidak mengendahkan nasihat atau tegur ajar orang. Teperlus maka hendak menutup lubang. Sesudah mendapat kesusahan baru hendak beringat-ingat. Teluknya dalam. tujuan yang bermaksud. . Berjalan melonjak-lonjak kerana suka atau sombong. orang yang penurut selalu menjadi kudakuda orang yang kuat dan berkuasa. Orang yang berilmu tidak suka bermegah-megahkan dirinya. Kemahuan atau pertanyaan hendaklah tepat pada waktu dan tempatnya. Sudah lulus maka hendak melantai. c. Ujung [hujung] lurus. Sudah habis kesabarannya. Telinga rabit. Telur di hujung tanduk. Lurus basai piarit. pasang subang di kaki. c. pecah satu pecah keduanya). Jangan mudah menghina atau merendahkan orang kecil kerana ada waktunya ia akan melawan atau melebihi kita. Jahat dibalas dengan jahat. akhirnya jadi tertawaan orang ramai. Tengah makan putus suap. b. pulas = pilin. Sudah kalah baru berkubu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. serba sulit. (Peribahasa lain yang sama makna: a. jangan sampai landak ditendang! Tentang lubuk lepas tuba. Baru hendak merasa senang. Orang yang tak dapat diberi nasihat. Tempayan tertiarap di air. c. (Peribahasa lain yang sama makna: a. lebih baik daripada anak ayam besok. Telur hari ini. Tempayan yang penuh itu tidak berkocak airnya. Tempat makan jangan diberaki. Telinga yang lembut. Hujung lurus. Telinga terbakar muka menyala. tertiarap bersama memakan pasir. tiba-tiba datang pula kesusahan lain. Dikhianati oleh orang kepercayaan sendiri. b. Telinga rabit dipasangi subang. Tembak yang beralamat. manikam menunjukkan cahaya. kelingking berkait. Lekas marah kerana mendengar sindiran atau kecaman. Telinga bagai telinga rawah. Dalam keadaan bahaya. Tempang gajah berjalan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tertungkup sama termakan tanah. baik dibalas dengan baik. Berhadap-hadapan. Orang yang pemurah kerap kali menjadi tempat tumpuan orang meminjam. Telentang sama menadah embun. Tentang mata dengan mata. Sudah kecurian baru mengunci pintu. Telur sesangkak. menikam) mata. c. Segala sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan. Tembaga menunjukkan senam. Bencana kecil yang didiamkan dapat menyebabkan kesusahan yang besar. besi menunjukkan karat. (Peribahasa lain yang sama makna: Seperti telur dua sebandung. Sudah terantuk baru tengadah). Telur mengatakan lepang tak pandai duduk. Sokong membawa rebah. Tenung-tenung Pak Belalang. Jangan berbuat angkara di tempat mencari makan atau di tempat menumpang. (Peribahasa lain yang sama makna: Menyukat penuh sudah). tentang ikan akan mati. d. Bersatu hati. Pagar makan padi [= tanaman]. alang berjawab. Sesuatu hal yang tidak patut dipatutkan. tetapi di dalam hatinya jahat. dek sepuntung duri di tapak kakinya. b. Telunjuk mencocok (= merosok. Kelihatannya baik. rantaunya sakti. Teleng bagi cupak hanyut. ada tujuan dan maksudnya. keris menunjukkan pamur. pangkal berkait). pangkal berkait.Telah penuh sebagai bersukat. Tidak pada tempat yang selayaknya. Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. Telunjuk lurus. Asal menerka atau meramalkan saja. Tengok jenguk pandang-pandang. pamur = baja putih. Pendapatan hari ini lebih baik daripada pendapatan besok. itulah yang kerap dipulas. tertelentang sama terminum air). Pancing makan umpan. Tidak mudah dialahkan. Baik orang mahupun barang mempunyai tanda-tanda atau sifat-sifatnya yang menunjukkan baik atau buruknya. pecah satu pecah semua.

teduh hujan. keluarga atau kaumnya akan merasa tersinggung atau merasa gusar juga. Terapung sama hanyut. Tercabut lidah mati. pulang tampak punggung). Neraca palingan bungkal. (Bandingkan dengan: a. terbang menumpu [dahan]). Terapung tak hanyut. Datang tampak muka. gubal melayang. Kehidupan yang miskin. Orang yang disangka berani (pandai dan sebagainya). diam termenung. Kepada orang yang banyak bercakap tidak boleh dipercayakan sesuatu rahsia. hati palingan Tuhan. Baru mulai mengerti sesuatu. Penduduk peribumi akan tetap tinggal di negerinya. Kesusahan yang tidak diketahui oleh orang lain. Teras terunjam.Tepuk dada tanya selera. Terbalik kalang. Tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Tak ada gunanya mengajar orang yang keras kepala. Membeli barang yang buruk dengan harga mahal. Tepung kena ragi. Telah mendapat kesenangan sesudah menderita kesusahan. bergerak andilau. terendam sama basah (= lulus sama terbenam). Belum ada sesuatu ketentuan (tentang perundingan). hati palingan Tuhan). b. Tercacak bagai lembing tergadai. Diberi sedikit hendak banyak. pergi nampak belakang. tertipu. Sesuatu pekerjaan yang akan kita lakukan hendaklah difikirkan baik-baik menurut keyakinan kita sendiri. Terang kabut. b. Cinta kasih yang tidak berbalas. Pertemuan yang sangat mesra. mata palingan setan. (Peribahasa lain yang sama makna: Hilang kabus. orang yang baik budi bahasanya akan dimuliakan walaupun tidak berharta. Tertegun kehairanan. Tepungnya ia mahu. sedangkan orang-orang asing akan meninggalkannya. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai bertepuk sebelah tangan). sehidup semati. . Teranggit-anggit seperti rumput di pintu. terendam tak basah. terbakar hati siapa tahu. Kemusykilan yang tak dapat dilahirkan (selalu teringat dan terasa dalam hati). Terban bumi tempat berpijak. Terambau kerbau kerana rumput muda. Pendapat yang berlawanan. Tiada berguna mempercakapkan orang yang jahat. Rosak anak muda kerana melihat perempuan muda yang elok. Jika merantau hendaklah mencari keluarga atau kawan kenalan tempat menumpangkan diri. ruparupanya tidak. antara kulit dengan teras. andilau = sama dengan puar tetapi lebih besar. Terbulang ayam betina. Jika orang dihinakan atau mendapat bencana. Persahabatan yang setia. Tak akan mendapat nama baik kalau melawan orang yang lemah. teduh hujan). putus tali dia berdiri). terpancut keluar hati. Tepuk nyamuk menjadi daki. Terbit air kerana dipercik. Terbakar kampung kelihatan asap. berinsang ikan. pekerjaan yang lancar. Pendirian orang mudah berubah atau selalu berubah-ubah. (Peribahasa lain yang sama makna: Bak pinang dianduh. Terang-terang daun kacang. terbit minyak kerana dikempa. Terajar pada banteng pincang. Terbuka mulut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Neraca palingan Allah. Tidak banyak memilih. Datang nampak muka. hinggap mencengkam. Putus harapan kerana kehilangan tempat bergantung. Tercencang puar. Teraju palingan angin. (Peribahasa lain yang sama makna: Menepak nyamuk menjadi daki). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Terbang burung. Tercocok hidung. Teralang-alang (= terguling-guling) bagai sampah dalam mata. gubal = kayu yang lunak. kuihnya pun ia mahu. sebab ia tetap juga dengan kejahatannya. Hinggap mencengkam [dahan]. Melakukan sesuatu pekerjaan kerana dipaksa. Terbang bertumpu.

masam). d. e. Terhengit-hengit bagai rumput di tengah jalan. Mendapat bahaya yang tidak pada tempatnya. mahu melepaskan diri daripada kerugian. Terkatung-katung macam biduk patah kemudi. Terkejar-kejar bagai kucing jatuh anak. tidak ada daya upaya lagi. Tergeser kena miangnya. masam. Lagi jatuh ditimpa tangga. akhirnya mendapat sesuatu yang buruk. Menepi-nepi kerana hendak lari. sebab ketakutan. Kerana terlalu diperbagus.Terdorong gajah kerana besarnya. Hilang akal. terhengit-hengit = merana. terampai sama kering. Terikat kaki tangan. Terlampau duka terurah buntil. sudah garing kena ramas pula). Orang yang diam saja dalam sesuatu perbincangan. Orang yang berkuasa dan zalim. Terkilat ikan dalam air. ditakik kena getahnya]). disinggung kena rabasnya. Tergopoh-gopoh dengan tidak keruan. Sudah kering terjemur pula. Terkena pada ikan bersorak. Terjerit-jerit seperti kucing biang. Terimpit (terhimpit) hendak di atas. (Peribahasa lain yang sama makna: Gajah terdorong kerana gadingnya. Terjatuh dihimpit janjang. Menyuruh seseorang mengerjakan pekerjaan yang disukainya. Sudah basah kehujanan. Terkalang di mata. terdorong lidah emas padahnya. (Bandingkan dengan: Sudu-sudu di tepi jalan [dipanjat kena durinya. Sudah tidak berkuasa lagi. urah = bongkar. Tergising-gising seperti anak tiada diakui. tersuruh pada orang yang akan pergi. Terjual terbeli. Pekerjaan yang tergesa-gesa sering kali tidak selamat. Tidak mahu bertanggungjawab terhadap kesalahan yang diperbuatnya. urai. Terimbau pada orang yang akan datang. (aku) sudah tahu jantan betina. mentah. Terjerit-jerit bagai babi kena sembelih. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersaukkan ikan. Hendaklah bersikap sederhana dan hati-hati dalam segala hal (baik waktu duka mahupun waktu suka). c. Terlampau dikadang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hidup melarat di negeri orang. Tergigit lidah. Sudah jatuh ditimpa tangga. Sudah hamba diperhamba pula. mati segan hidup tak mahu. suka. Orang yang sangat manja kepada majikannya. Tidak tahu malu. Terkesut-kesut bagai anak tidak diakui. . hendaknya dapat pula dilakukan sendiri. terkena pada batang. Terendam sama basah. terlampau suka terurah rahsia. Tergolek di nan datar. kadang (= mengadang) mengeringkan air nasi. Berbuat sesuatu yang kurang baik oleh kerana kelebihannya. Sangat pandai dan awas dalam menangkap perkataan orang. Ketika untung bersuka-ria. Terlalu (= terlampau) cepat jadi lambat. Menjerit ketakutan. Sangat karib. Kerana terlalu memilih-milih. buntil = kantung daripada kain. Apa-apa yang hendak disuruhkan kepada orang lain. Ada sesuatu yang akan dikemukakan. Terdorong kaki badan merasa. telah lama sakit. Kemalu-maluan. Tergerenyeng-gerenyeng bagai anjing disua antan. Berturut-turut mendapat kesusahan. janji wajib ditepati. Berbuat sesuatu pekerjaan hendaklah hati-hati. waktu rugi marah-marah. Terkena buku buluh. akhirnya menjadi buruk. Kehidupan yang melarat dan miskin. terasa di hati. terkesut-kesut = susah dan ketakutan. tidak mengendahkan celaan orang. b. Terentak ruas ke buku. Perempuan yang bercakap-cakap terlalu keras. terkurung hendak di luar. (Bandingkan dengan: Seperti kucing keguguran anak). terlanggar kena rabasnya. harimau terlompat kerana belangnya. Terkilap-kilap bagai katak disemburi. sesuatu yang terasa dalam hati. tersaukkan batang. tidak dapat orang kecil bersalah sedikit kepadanya.

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. tertangguk pada ular dikeruntungkan juga. Terlibat dalam kesukaran dan tidak dapat melepaskan diri. datang ketakutan yang lain pula. terkena pada batang. Kewajiban ketualah memelihara hak milik anak buahnya dan mengumpulkan mereka yang bercerai-berai. lebih-lebih lagi anak gadis. Ketika untung bersuka-ria. Termakan di sadah. sebab kalau sudah terlanjur tak dapat ditarik kembali. Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia. Tersaukkan ikan. suka. Harta milik harus dijaga. terpeluk anjing kurap). . Kecewa dalam suatu cita-cita atau pekerjaan. Berhajat kepada orang yang tidak berkehendak kepadanya. Tersinggung lebih bak kena. Terlangsung perahu boleh balik. Termakan (di)cirit berendang. Sebelum mengeluarkan perkataan hendaklah difikirkan lebih dulu. Tertangguk pada ikan dikeruntungkan. Terlindung oleh sanggul. terlangsung cakap tak boleh balik. Habis akal bicara sehingga tidak ada daya upaya lagi. hitam tapak. Terlepas daripada rahang harimau. tersendeng = tersenget-senget. (Peribahasa lain yang sama makna: Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang). Suami yang selalu menurut kata isterinya. Sangat gelisah. Berbuat jahat. Sangat malu. Terpijak bara hangat. katung = sebangsa penyu. terpijak di tanah arang. Terloncat-loncat bagai ulat pinang. Tersenget-senget bagai katung di bawah reba. hitam tapak. Ternanti-nanti bagai berlakikan raja. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hidup melarat tanpa tempat perlindungan. masam). Usaha yang sia-sia. terseberang = dapat menyeberang. Tersendeng-sendeng bagai sepat di bawah mengkuang. Tersesak (= terdesak) padang ke rimba (= ke tebing). masam. kecewa. Buruk atau baik diterima saja setelah dimuafakati beramairamai. Hendak harum terlalu hangit. Terlepas daripada babi gemuk. perbuatan jahat. Terselamat daripada bahaya besar. cirit = ampas. (Peribahasa lain yang sama makna: Terlepas daripada babi gemuk. bercerai daripada suami hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang miskin. terpeluk anjing kurap. mencampuri sesuatu yang menyusahkan saja. Tidak tepat dengan dugaan semula. Terlampau panggang jadi hangus. jahat balasannya. tersaukkan batang. terlampau cerdik terkedik. Orang kecil yang takut dan malu hendak mendekati orang besar dan mulia. Tersabung akan induk ayam (= akan itik). Tertanam di biji hampa. Hendak masak langsung hangus). Terpegang di abu hangat. Terpaut bertali. Terseberang pada air besar. Terhindar daripada suatu kemalangan. Hendaklah pandai membawa diri dalam pergaulan. reba = ranting daripada dahan kering yang bertompok-tompok bekas ditebas. Di bawah kuasa isteri. putih tapak. Terpasang jerat halus. kurus. keruntung = keranjang untuk menyimpan ikan. termasuk ke dalam rahang buaya. Perbuatan baik. masuk ke mulut harimau. Terpijak benang arang. kedik = lentuk ke belakang. Sangat kesal hati kerana tertipu. Sangat gelisah. Terikat oleh adat. tertambang berlantak. Lekas merasa hati. waktu rugi marah-marah. parak berpagar. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai tidur di atas miang). terserak mengampungkan. bercerai daripada suami hartawan yang hina dan kahwin dengan seorang hamba yang miskin. Termasuk ke dalam belukar onak. jahatlah akibatnya. lepas daripada suatu ketakutan. Terlepas dari mulut buaya. Perempuan yang bernasib malang. Terlayang-layang bagai bulu sehelai. Terkena tipu muslihat. Ternak bergembala. Terpecah peluh di muka. Perempuan yang bernasib malang. (Peribahasa lain yang sama makna: Terkena pada ikan bersorak. baiklah akibatnya. Terpijak di tanah kapur. b. masuk ke dalam kemalangan yang lebih besar lagi.Terlampau lurus. Terpelanting memilihi.

Ada orang yang menampakkan kekayaannya dan ada pula orang yang menyembunyikannya. Berlawan atau bersaingan dengan orang yang lebih berani (pandai. Tiada punya apa-apa lagi. Apabila seseorang mendapat kecelakaan. Menolong seseorang dalam kesusahan. . Tiada berbau telunjuk saya. tersendorong = tergelincir ke muka. Tiada mungkin seorang perempuan bersuami sampai dua orang dalam satu waktu. Tidak ada perselisihan yang tak dapat diselesaikan. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak beban. tersendorong jejak menurun. Tiada elok yang tak buruk. Tiada biduk karam sebelah. Kalau bertemu jalan buntu atau kesukaran dalam sesuatu perundingan. tentu kaum keluarganya akan ikut menolong. Kaum kerabat yang telah jauh tidaklah berapa kuat pada tuntutan hak waris. kaya dan sebagainya). Hati yang tersinggung kerana perkataan yang tajam susah mengubatinya. tidak ada daya upaya. Ikut serta dalam usaha yang merugikan atau ikut jalan yang sesat. Tiada berorang di rumah. Pekerjaan atau rundingan yang lekas selesai. Tiada buruk yang tak elok. Tiada hilang bisa ular dek menyusur akar. Cerita atau perkhabaran yang tidak dapat dipercayai. Tertimbun dikais. Terlalu miskin. batu digalas). Tertawa dalam perkabungan. Tiada dibawa orang sehilir semudik. Tiada hilang martabat seorang yang mulia kerana merendahkan diri. Tertukik jejak mendaki. tertelentang sama terminum air. Tiada beban dicari (= mencari) beban. betapa pun diberi perhiasan. Ahli waris yang bersenang hati dalam masa berkabung kerana akan mendapat harta pusaka. Orang yang memang hodoh.Tertangkap di ikan kalang. Tabiat manusia tidak pernah puas dengan nikmat yang diperolehnya. Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak. Ikan kalang = keli atau ikan lele. Tidak akan terganggu seseorang yang cekap itu melakukan pekerjaannya. namun tiada juga akan menjadi elok. (Peribahasa lain yang sama makna: Tiada berorang di air). kerana selama baik mesti akan datang waktu bermusuhan. tertarung hati susah ubatnya. Orang miskin yang jatuh dalam kesusahan. Tertungkup sama termakan tanah. Orang yang seia-sekata dalam pergaulan. Tertelentang berisi air. memeriksa sesuatu dengan teliti. Tiada lukah yang kenyang oleh air. Tiada berbulu lagi. lobak buah berlindung. tertumbuk kata difikiri. Anak perempuan yang belum bersuami tetapi sudah rosak. Janganlah bebas menceritakan rahsia diri sendiri kepada orang. tertiarap berisi tanah. terbenam diselam. Tersisih daripada pergaulan. Terung buah bergantung. tertukik = tertakik. Mendapat susah kerana mencampuri urusan orang lain. hendaklah berusaha dengan saksama untuk mengatasinya. jika senantiasa berhujan sekalipun. Tiada akan rintang kerbau oleh tanduknya. (Peribahasa lain yang sama makna: Takkan rintang rusa oleh tanduknya). Tertumpang di biduk hilir. Tertungging bagai kodok dalam lubang. Tertumpang di biduk tiris. (Peribahasa lain yang sama makna: Telentang sama tertiarap bersama memakan pasir). Tiada dapat dua keris di dalam satu sarung. Tertumbuk biduk dikelokkan. Tidak akan licin katak puru. Tertarung kaki boleh diinai. Tiada berorang di air.

Tidak dapat menceraikan orang yang sedang berkasih sayang. tak ada juara yang tak kalah. Tak tahu menganyam. Tidak dapat menolong famili yang susah kerana diri sendiri tidak kecukupan. Kalau tiada yang baik. Menyusahkan diri sendiri. Tidak berluluk mengambil cekarau. berengsot = berpindah perlahanlahan. jeriau = kayu yang dipasang melintang pada kasau. Diri sendiri yang kurang pandai. Tidak dapat diungkit dengan besi hangat. Hendak meniru-niru orang besar-besar atau orang kaya-kaya. dikatakan lantai jungkang-jungkit. Tiada terlayan kehendak orang ramai. b. Tiada takut akan antah. Sudah pada tempatnya. Tiada terlerai kerbau berlaga dengan janjang. Perbuatan (= sikap) yang tidak adil. Sangat lemah. Tiada tahu menari. takkan dapat dipikul oleh orang lain. Tiada merasa ada melakukan sesuatu perbuatan yang kurang patut. Tiada terbawa sekam segantang. Tidak berperut lipat. asai = binatang kecil yang memakan kayu. tiba di mata dipicingkan. Tiada tahu antah terkunyah. Tiada terkajang batu di pulau. sudah diperlihatkan dan sebagainya). Tidak bertohor kaki (= kain). Tidak berasak tunas dari tunggul. Tidak perlu ribut-ribu tentang kerja yang tak penting. Tiada rotan. akar pun berguna (= jadi). (Bandingkan dengan: Ada nasi [= bernasi] di balik kerak). Perbuatan yang sangat tercela. Mendapat untung tidak dengan bersusah payah. pandan disalahkan). Tidak ada orang menggaruk keluar badan.Tiada membesarkan air. Tidak takut kepada siapa jua pun. maka yang kurang baik pun boleh juga. Tiap gila tiap berkongkong. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tiada telap oleh asai. tiap mandi tiap bergosok. Dua orang yang amat berkasih-kasihan yang tak dapat . akhirnya diri sendiri yang binasa. Meskipun telah berdamai tetapi masih belum baik juga pada hatinya. tetap di situ-situ juga. Tiada tertikam tuah oleh berani. Tiada patah yang tak tempang. Tiada terempang peluru oleh lalang. Tidak bernasi di balik kerak. Kehendak orang yang berkuasa tidak tertahankan oleh orang yang lemah. Tiada sakit makan ubat. Tiada raja menolak sembah. tiba di dada dibusungkan. Tidak ada yang ketinggalan (sudah selesai. tidak berdaya. Aib sanak saudara kita tentu kita ikut memikulnya. Tiba di perut dikempiskan. Tidak berengsot dari bibir. Tiada terbuangkan tahi mata dengan empu kaki. Tiap-tiap busuk itu meruap juga. Sihat dan kuat meskipun usianya telah lanjut. Kurang pertimbangan atau kurang fikiran. Tiang pandak hendak menyamai tiang panjang. Tidak berpindah-pindah. Biasanya kalau ada perselisihan orang berpihak pada kaum keluarganya (partinya dan sebagainya). tiap kali perkara dimajukan tiap kali dibayar wang mejanya. Meskipun pandai ada kalanya salah (keliru) juga. Orang yang berperkara (berbicara di mahkamah). Tiba di rusuk menjeriau. Tiada terjilat oleh anjing. Buruk muka cermin dibelah. Tidak habis-habis disebut. Selalu sibuk bekerja. Orang yang bertuah tiada dapat dialahkan dengan keberanian. kongkong = kayu belenggu orang gila. Tidak ada orang yang tak suka dihormati. Tidak ada pendekar yang tak bulus. orang lain yang disalahkan. bulus = kena. sudah kena benar. Tidak berat diampu. Pekerjaan yang jahat itu lambat-laun akan diketahui orang juga.

Tidak kekal bunga dikarang. Tidak sama air hujan dengan air telaga. tinggal di aweh dikiraikan. Tidak akan miskin orang hartawan yang berderma. Tidak ada perhubungan keluarga walaupun dulunya kelihatan sebagai satu keluarga (orang-orang yang berselisih). Tidur diperkalang. Tidak usak kerbau oleh penyembelihan. Perkataan yang tidak tentu hujung pangkalnya. Tinggal di tabung dituntungkan.Tidak dibawa orang sejambar semakan. terlampau haru berlantingan. melainkan semua dimarahinya. Air diminum terasa duri. resan = rasa dengan lidah. Tidak mudah melakukan suatu pekerjaan. Tidak umpat yang membunuh. Tidaklah telaga mendapatkan timba. Tidak resan kunyit. Tidak manusia nan tidak gawal. Tidak dihambat akar. Orang yang tidak insaf dirinya telah diperbodohi orang. Lelaki menurut perintah perempuan. Tiada mengingat akan kesusahan pada hari tua. Salah dan sikap adalah sifat manusia. Ilmu yang tidak lupa diamalkan siang dan malam. Perselisihan atau perkara yang sangat sukar menyelesaikannya. Tidur tak lelap. Mendapat kesenangan. . Orang yang tersisih daripada pergaulan (kerana sombong. Tidak tentu titik komanya. bercirit kambinglah kelak. Orang yang bersusah hati (gelisah). Tidak ambil pusing. Orang yang sedang marah. Timur beralih ke sebelah barat. Telah mengajarkan semua ilmu yang ada dalam dadanya. Tidak berdaya lagi. Orang yang berhajat itulah yang mesti pergi kepada orang yang dihajatinya. nasi dimakan terasa sekam). sudah lemah benar. Tidur di kasur. Terlalu tambun. Tidak termasuk dalam hitungan (= perkiraan). berjalan dipertongkat. hambat = empang. tidak benar. Tidak makan benang. kalau tidak hati-hati tentu tidak sempurna. Tidak mengetahui hulu hilirnya. Tidak tahu dikeluani orang. berbiak = basah. penyembelihan = daging upah. Tidak masuk akal. tidak membezakan orang. beristeri orang kaya. tidak puji yang mengenyang. Orang bangsawan dengan orang biasa tidak sama derajatnya (darjatnya). berbiak lagi. Tidak tentu kepala ekor. berbiak = basah. kelakuan yang buruk). Kekayaan (kemuliaan. Tidak tahu adat. dan mahir. Tidak masuk buku. resan serai. Tidak terindang dedak. usak = kurang. kerana sangat banyak yang difikirkannya. Tidak tahu dibasabasi. Apa yang difikirkan baik terus kerjakan. ditelan sembelit). Timbangan berat sebelah. kurang haru cirit kambingan. dipisahkan. makan tak kenyang. Tidak menghangat mendingin. persahabatan) sewaktu-waktu akan hilang. (Bandingkan dengan: Kalau tak pandai menggelamai. Tidak mengenang pasang surut. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak tentu hilir mudiknya). (Peribahasa lain yang sama makna: a. dihambat dahan. Air diminum sembiluan. tidak tentu kalang batang. jangan dihiraukan umpat dan puji orang. Tidak adil. Sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan dengan selamat dari mula sampai ke akhirnya. dikunyah patah gigi. Tidak terindang dedak basah. sudah lemah benar. tahan. Tidak tentu kalang tumpuan. berbiak lagi). (Peribahasa lain yang sama makna: Tidak terindang dedak. Tidak mudah menggelamai. Tiga sudah berdiri habis. tuntung = tunggang. Tidak mengetahui hujung pangkalnya. b. akal. Sesuatu perbuatan itu memadailah dengan tiga perbandingan iaitu: ilmu. Tidak berdaya lagi. Tidak terkayuhkan lagi biduk hilir.

Tinggal kelopak salak). Tinggal kain sehelai sepinggang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang tubuhnya saja besar.Tinggal gigi dengan lidah saja. Tipu Aceh. Kurus kering. Tinggi disigai. Tinggi gelepur. meresap dipalit. jangat = kulit luar. Tinggi kerana ada yang rendah. sembah berlaku. besar ditebang. Tinggi duduk daripada tegak. Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. (Peribahasa lain yang sama makna: Tak lang. Titian biasa lapuk. kerana janji biasa dimungkiri. gelepur = melompat menyerang kelepur. Orang pengantara yang menolong mencarikan keuntungan dan sebagainya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. tak dapat tidak kehendak kita pun akan diturut juga. Tinggal kulit pemalut tulang). Tinggi dianjung. Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. Melakukan atau mengerjakan sesuatu hendaklah menurut keadaannya yang wajar. lukah menghadap hilir. Kurus kering. Diselidiki dan diperiksa dengan saksama sehingga bertemu. Tinggi disusupi. rendah laga. Menyesuaikan diri dengan keadaan. Tinggi banir tempat berlindung. b. (Peribahasa lain yang sama makna: a. sembah berlaku). orang yang berpengetahuan sedikit akan mengakui dirinya pandai daripada yang lain. tetapi tidak ada buktinya. Tinggal gigi dengan lidah saja. rendah tikam). Telah habis hartanya kerana rugi dalam perniagaan ataupun kerana kecurian. b. Tinggi kayu ara dilangkahi. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi kelepur. polong asap. Tinggi duduk daripada cangkung. (Peribahasa lain yang sama makna: Tinggi gelepur. tetapi masih bodoh. gurindam Barus. janji biasa mungkir. meskipun kadang-kadang ganjil pada perasaan. Sesuatu yang tiada menurut aturan. Dalam kalangan orang-orang bodoh. Banyak cakap. . Memang sudah begitu adatnya sejak dulu. (Peribahasa lain yang sama makna: Bertitah lalu. Besar belanja daripada hasil pencarian. Jika kehendak orang kita turut. rendah tikam. tinggi dianjung). si pungguk menjadi lang). Orang besar atau mulia kedudukannya kerana dibesarkan dan dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya. Titik ditampung. Jangan percaya benar kepada janji. Tinggal gigi dengan lidah saja. Pemberian orang atau penghasilan biar betapa sedikit sekalipun akan diterima juga. Tipu muslihat untuk mencapai kemenangan. Banyak cakap. Tinggal kulit pemalut tulang. rendah bilangbilang diseluduki. Tingkalak menghadap mudik. rendah laga). (Peribahasa lain yang sama makna: Disigai sampai ke langit). dilambuk = digembur. Tinggal tulang dengan kulit). Tinggal kulit pemalut tulang. sombong. Tiap-tiap suatu mesti ada yang berlawanan untuk dapat dibezakan. Tinggal tulang dengan kulit. tetapi tidak ada buktinya. Kurus kering. sombong. Tinggal jangat pemalut tulang. rendah dilangkahi. Tinggal kain sehelai sepinggang). Tinggal kelopak salak. tingkalak = bubu. Tabiat yang aneh atau keganjilan seseorang itu ada faedahnya. Tinggi kelepur. Titah lalu. (Peribahasa lain yang sama makna: Besar diambak. besar dilambuk. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Tinggal tulang dengan kulit). Tinggilah pohon kenduduk di tengah padang. Tinggal jangat pemalut tulang. Titian air. Tinggi terbawa oleh ruasnya. Tinggal kulit pemalut tulang. b.

celaka sebesar gunung. tetapi baik (lebih enak dan sebagainya). Pemimpin atau ketua yang dikut perintahnya. Tohor-tohor sealahan. (Peribahasa lain yang sama makna: Malang celaka Raja Genggang. Membuang kehidupan yang sudah senang. Lebih dulu mengetahui maksud seseorang. bau yang dibawa udara. Tua-tua keladi. Macam daun terap: bunyinya degah-deguh. malang menimpa). b. Tua-tua penyakit. b. sesudah tersepit baru tahu akan sifat. Bahagia pada yang satu. Besar bungkus tak berisi. Tuah sebesar bukit. celaka kuda. Makin tua makin banyak pengalaman. muda ubat. Pekerjaan yang tiada tetap akan mendatangkan kerugian. Telunjuk mencocok [= merosok. makin tua makin jadi. tunjang hilang. Hanya tua sedikit saja (biasa dipakai untuk merendahkan diri dalam percakapan). (Peribahasa lain yang sama makna: a. Tua-tua kelapa. Tua-tua telur ayam. (Bandingkan dengan: Tebu pada awak. Pagar makan padi [= tanaman]. Anak gadis daripada keluarga yang mewah-mewah. Tumbuh di tanah yang gembur. Mendapat kemalangan silih berganti. Tiap-tiap kerja atau rundingan hendaklah diselesaikan satusatu dulu. ditempuh = dijalani. Orang yang cerdik selalu berhemat dalam segala perkara. tumbuh pada jalan sudah ditempuh. Tuah melambung tinggi.Tohok raja tiada dapat dielak(kan). Tuah yang disembah. waktu maksud yang kedua diperoleh. (Peribahasa lain yang sama makna: Tuah melambung tinggi. tuah manusia semuafakat. Tong kosong berbunyi nyaring. Orang tua yang senantiasa riang gembira hidupnya. Tuah anjing. tuah lombong berisi. Tuba habis (= binasa). tetapi isi hati tiada siapa yang dapat mengetahuinya. Tohok tunggang ke baruh (= ke bawah). Tuah kerbau gemuk. d. menikam] mata). Segala kewajipan menurut adat sudah dikerjakan. Tujuh kali pindah jadi papa. Tuan belum berhawadaba lagi saya sudah tahu. celaka menimpa badan. baru berikhtiar atau berunding hendak melepaskan diri daripada kecelakaan itu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. makin tua selera makin tajam. Tiada gentar menjalankan kewajipan. alur = maksudnya aturan. Tolak tangga berayun kaki. makin tua berminyak. Meskipun tua. Tua-tua terung asam. tetapi air di dalam tonggak tidak teraba. Tonggak dalam air boleh diraba. terutama untuk . Perkataan dapat didengar dan diketahui. (Peribahasa lain yang sama makna: Untung melambung. Orang yang berkuasa mudah mencelakakan orang yang di bawah perintahnya. orang tua yang kemuda-mudaan. c. (Peribahasa lain yang sama makna: Sudah kalah baru berkubu). Orang yang kita percayai berkhianat kepada kita. peluk tubuh mengajar diri. barang yang sudah di tangan pula hilang. Mendapat kemalangan silih berganti. Tunggang hilang berani mati. celaka menimpa badan). Tumbuh pada alur sudah diturut. tuak terbeli tunjang hilang). keunggulan lombong kerana isinya. ikan tak dapat. Orang bodoh yang banyak bual-bualnya. Keunggulan kerbau kerana gemuknya. Nasib yang malang. sebelum pindah mengerjakan atau merundingkan yang lain. keunggulan manusia kerana muafakatnya. Tukang tidak membuang kayu. Tua-tua tupai tak tidur atas tanah. degah-deguh jatuh ke bawah). junjung yang dipanjat. hawadaba = aliran udara. sehingga tidak ada yang ketinggalan lagi. Tuak terbeli. celaka pada yang lain. Sokong membawa rebah. Sesudah menderita kecelakaan. Pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah. Kehendak orang yang berkuasa sukar menolaknya. Tongkat membawa rebah. Orang tua yang kemuda-mudaan. peria pada teman). Pancing makan umpan.

kelingking berkait). Tutup lutut. Rupa yang hitam. b. Tunggul kayu kalau ditarah pelicin. Kesalahan yang terlalu banyak sudah tak dapat disembunyikan lagi.Tunggang hilang. Perempuan yang mencari lelaki. Berhutang untuk membayar hutang. sekerat belut). Ular bercampur dengan belut. Kelihatannya baik. (Bandingkan dengan: a. Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga kelihatannya. Barang yang dibeli hendaklah dibayar. Udang merentak dalam tangguk. Hasil yang diperoleh dengan segera. Tak insaf akan kekurangan diri sendiri. (Peribahasa lain yang sama makna: Sekerat ular. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Orang yang menurutkan kemahuan hawa nafsunya. biasa kepada awak dibawa kepada orang). Telunjuk lurus. Ulam mencari sambal. Menarik rambut di dalam tepung. (Peribahasa lain yang sama makna: Biasa di sayak dibawa ke dulang. Siapa yang tetap hati (berani mati dan sebagainya). Tak insaf akan kekurangan diri sendiri. Orang yang jahat. perempuan yang memikat hati lelaki. Orang yang jahat nyata pada kelakuan dan perkataannya. Ular berlingkar di gulungan tikar. jika bergaul dengan orang yang baik-baik tiada akan berubah tabiatnya. jangankan manusia. lepas kaki. . Uir-uir minta getah. sehingga keduadua belah pihak merasa puas hati. Ucap habis niat sampai. Ukur baju di badan sendiri. Turun ijuk turun pepatil. (Peribahasa lain yang sama makna: a. turutkan hati mati. lambat-laun akan ketahuan juga. Pengajaran yang baik lambat-laun dapat juga memperbaiki orang. tak akan hilang bisanya. Tunggul kayu kalau ditarah pelicin. Ular berkepala dua. (Peribahasa lain yang sama makna: Tunggul itu kalau dipakaikan. Ubur-ubur airnya hitam. terbuka pusat. Lurus bagai piarit. Ujung (hujung) lurus. b. Tunggul itu kalau dipakaikan. b. (Peribahasa lain yang sama makna: Menggali lubang. tak hilang. Tidak tenteram (gelisah. rasa kendur ditegangkan). buluh jangan pukah. Menunjukkan berani pada orang yang takut padanya. elok juga). akhirnya akan binasa. (Biasa juga: Udang dalam tangguk). Berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. susah dan sebagainya). Kerana marah hilang takut. tepung jangan terserak. Tutup lubang. Tunggul terbakar di tengah huma. (Peribahasa lain yang sama makna: Udang hendak mengatai ikan). elok juga. elok juga. Kejahatan diri sendiri janganlah diukur dengan kejahatan orang lain. Bagai menghela tali jala: rasa tegang dikendurkan. Bagai menghela rambut dalam tepung: rambut jangan putus. tetapi di dalam hatinya jahat. memperdamaikan) hendaklah dengan adil. Udang tak tahu di bongkoknya. Turut hati yang geram. Udang hendak mengatai ikan. tanah jangan lekuk. pangkal berkait. Seperti memalu ular dalam benih: ular biar mati. Ukur mata dengan telinga. Perempuan yang hodoh kalau dihiasi tentu akan cantik juga kelihatannya. Menyelesaikan sesuatu perkara (= menghukum. membela bangsa dan negara. benih jangan rosak). Orang jahat yang menyamarkan diri dalam kumpulan orang baik-baik. leher terjerat. gali lubang. orang yang munafik. uir-uir = sebangsa belalang atau jengkerik yang biasa berbunyi di dalam rimba. pepatih (patil) = rimbas (beliung) kecil. Turutkan rasa binasa. diikut juga. akan mencapai maksudnya. menutup lubang). Ugut-ugut beruk saja. Tidak tentu pihak mana yang diikuti. hilang takut tinggal berani. Ular biar mati. Menurut penglihatan dan pendengaran.

Ular bukan, ikan pun bukan. Ular menyusur akar. Ular telan babi, cacing yang bengkak perut. Ulat dalam batu pun hidup juga. Ulat lupakan daun. Umpama anjing makan muntahnya. Umpama ayam menetaskan telur itik, anaknya itu ke air juga. Umpama Belanda kesiangan. Umpama bilah atau lidi yang terselat pada dinding, dapat juga diambil akan pencungkil gigi atau pencungkil telinga. Umpama buah kepayang, dimakan mabuk di buang sayang. Umpama bunga, sedap dipakai, layu dibuang. Umpama burung di dalam sangkar, mata lepas badan terkurung. Umpama burung, tumpang beramai dengan kawan yang banyak. Umpama jari di tangan, ada bercincin ada tidak. Umpama kambing kecil: merentak tidak memutus tali, berantuk tidak melembang bumi.

Tidak dapat ditentukan baik atau buruknya. Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Jikalau ular menyusur akar, tiada hilang bisanya). Iri hati melihat keberuntungan orang lain. Orang yang rajin berusaha tidak akan mati kelaparan. Lupa akan budi baik orang. Orang yang tamak dan gelojoh tidak memilih (keji atau terlarang) apa yang akan diperbuatnya. Perangai atau kelakuan baka tiada siapa yang dapat mengubahnya. Orang yang bertingkah laku seperti orang putih. Seseorang itu betapa pun bodoh atau bebalnya, pada suatu waktu ada juga gunanya. selat = sisip, selit. Sesuatu yang amat disayangi tetapi merosakkan. (Bandingkan dengan: Bagai bertemu [= makan] buah si malakamo: dimakan mati bapa, tidak dimakan mati ibu). Kasih sayang sementara disukai, sudah bosan lalu dibuang. Anak gadis dalam pingitan. Orang dagang yang mencari hiburan di negeri asing. Hukuman yang kurang adil. Orang yang tidak dihiraukan kerana tiada berkuasa apa-apa.

Umpama kasturi, kerana baunya hilang nyawanya. Umpama kayu buruk: buruk di panas, reput di hujan. Umpama kayu lempung, belum ditolak condong sendiri. Umpama kiambang di air, akar tidak jejak di bumi. Umpama lanyau di air, sebarang tertadung menjadikan daki. Umpama lembu dogol, tak boleh menanduk cuma menyondol. Umpama memerah nyiur, santan diambil hampas dibuang. Umpama minyak setitik, di laut sekalipun timbul jua. Umpama orang memelihara dirinya dalam sarang lebah. Umpama pisau di tangan kanan, timun di tangan kiri. Umpama pucuk dan umbut, tiada lauk baru

Mendapat kecelakaan kerana memperlihatkan keunggulannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah mati kerana gadingnya, b. Kasturi mati kerana baunya, c. Mati kuang kerana bunyi, d. Mati rusa kerana jejak, mati kuau kerana bunyi, e. Mati rusa kerana tanduknya). Nasib malang yang tak dapat dielakkan lagi. Orang yang bodoh dan penakut mudah menurut kehendak orang lain. Tidak tetap pada suatu tempat. Perbuatan yang jahat, kalau dikerjakan tentu diterima akibatnya. lanyau = lumpur; tadung = sandung. Melawan (= bekerja) bersungguh-sungguh tanpa sesuatu syarat. Mendengar nasihat orang, pilihlah yang baik dan buanglah yang buruk. Orang yang baik biar di mana sekalipun akan dimuliakan juga. Mempertahankan diri di tengah-tengah musuh. Orang lemah dalam kekuasaan orang yang berkuasa, tidak berdaya untuk melawan. Kalau tak ada yang baik, yang kurang baik pun dipakai juga.

dibaham. Umpama semut mempersembahkan paha belalang kepada raja. Umpama sirih, menjalar dulu kemudian melilit, barulah memanjat ke pucuk junjung. Umpan habis, ikan tak kena (= dapat). Umpan habis pancing putus, punca terlepas daripada tangan. Umpan seumpan, kail sebentuk. Umur setahun jagung, darah setampuk pinang. Unjuk yang tidak diberikan. Untuk bajak kait, untuk cangkul unjur. Untung ada tuah tiada. Untung bagai untung kapas. Untung melambung, malang menimpa. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Untung sebagai roda pedati. Untut bertambah kulitnya. Upah bidan pun tak terbayar. Upah lalu, bandar tak masuk. Upas berulam racun. Usahlah teman dimandikan pagi.

Pemberian yang tidak ada ertinya. (Bandingkan dengan: Memberi garam kepada laut). Tiap-tiap pekerjaan hendaklah dikerjakan mengikut aturannya. Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. Usaha yang sia-sia dan mendatangkan kerugian. (Peribahasa lain yang sama makna: Umpan habis, ikan tak kena [= dapat]). Melakukan sesuatu usaha tanpa persediaan yang cukup. Belum berpengalaman. Menjanjikan sesuatu, tetapi hanya perkataan saja. Serba tanggung. kait = bengkok, lentuk hujungnya; unjur = terentang. Ada kekayaan, tetapi tidak bahagia hidupnya; murah rezekinya tetapi selalu habis saja. Orang yang banyak penanggungannya. Mendapat kemalangan silih berganti. (Peribahasa lain yang sama makna: Tuah melambung tinggi, celaka menimpa badan). Untung-untungan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang berbahaya dan sebagainya; tidak ada orang yang dapat menghindari nasibnya. Nasib manusia berputar-putar turun dan naik. Orang kaya bertambah kaya (kerana keuntungan baru). Anak-anak nakal yang menyusahkan ibu bapanya. Tidak mendatangkan hasil sedikit juga, melainkan kerugian semata-mata. Perbuatan jahat yang tindih bertindih. Usahlah dipermain-mainkan dengan sanjungan yang berlebihlebihan. Kebiasaan lama yang baik sudah dilupai orang dihidupkan kembali, mana-mana yang kurang baik diperbaiki. Mengerjakan sesuatu hendaklah dengan hati-hati. Sifat kelakuan seseorang itu menunjukkan asal keturunannya. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula, c. Utang [hutang] tembilang belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula). Budi baik orang haruslah diingat selama-lamanya, kerana budi bahasa tak dapat dibayar dengan wang. Hutang yang tak mungkin terbayar. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] tembilang belum langsai, utang [hutang] tajak tiba pula). Sangat banyak hutangnya. Hutang yang dulu belum dibayar, sudah berhutang lagi. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Samir tak habis, kajang pula, b. Utang [hutang] biduk belum langsai, utang [hutang] pengayuh datang pula, c. Utang [hutang] samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula). Sangat banyak hutangnya. (Peribahasa lain yang sama

Usang dibarui, lapuk dikajangi. Usul-usul; asal-asal; asal jangan ditinggalkan. Usul menunjukkan asal. Utang (hutang) biduk belum langsai, utang (hutang) pengayuh datang pula. Utang (hutang) emas dapat (= boleh) dibayar, utang (hutang) budi dibawa mati. Utang (hutang) (= pinjam) kayu ara. Utang (hutang) samir belum selesai, hutang kajang tumbuh pula. Utang (hutang) sebelit (selilit) pinggang. Utang (hutang) tembilang belum langsai, utang (hutang) tajak bila pula. Utang (hutang) tiap helai bulu.

Walau disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak juga. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Walaupun ada umpan, belum tentu ada ikan. Wau melawan angin. Wayang kepadaman damar. Ya sepanjang hari, janji sepanjang jalan. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang. Yang berpayung yang ditembak. Yang bertakuk yang ditebang, yang bergaris yang dipahat. Yang berhutang terjerat di kaki, yang menjamin terjerat di leher. Yang bingung makanan yang cerdik, yang tidur makanan yang jaga.

makna: Utang [hutang] sebelit [selilit] pinggang). Bagaimana sekalipun diajar orang, yang biadab kelihatan juga perangainya yang kurang baik. Sepandai-pandai orang, ada kalanya salah juga. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Belut kena ranjau [= getah], b. Ikan yang di dalam lautan yang besar-besar sekalipun, termasuk juga ke dalam pukat, c. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali gawal [= terjatuh] juga). Sesuatu pekerjaan itu walaupun telah ada persediaan yang cukup tetapi belum tentu akan berhasil dengan baik. Perbuatan yang sia-sia. (Peribahasa lain yang sama makna: Laksana layang-layang melawan angin). Keadaan kacau yang terjadi dengan tiba-tiba. Mudah berjanji, tetapi sukar menepatinya. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan berturut). Orang yang berkuasalah tempat orang mengharapkan pertolongan. ditembak = dituju. Pekerjaan yang dilakukan menurut aturannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. 'Lah baris nan berpahat, 'lah jalan nan berturut, b. Yang berbaris yang berpahat, yang bertakuk yang bertebang). Orang yang menjamin orang yang berhutang acap kali terpaksa membayar hutang tersebut kerana yang dijamin tidak dapat membayarnya ataupun melarikan diri. Orang yang bodoh itu menjadi mangsa penipuan orang yang cerdik. (Peribahasa lain yang sama makna: Bingung makanan si cerdik, orang tidur makanan si jaga).

Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Yang bungkuk (bongkok) juga dimakan sarung. Yang buntal kutil mengutil, yang jerung luluh meluluh. Yang dijolok tiada jatuh, penjolok tinggal di atas. Yang dikejar tidak dapat, yang dikendong berciciran. Yang dimakan rasa, yang dilihat rupa, yang didengar bunyi. Yang disangka tidak menjadi, yang diam boleh ke dia. Yang disuruh tenggelam, yang menyuruh pun tenggelam. Yang dulu mendapat, yang kemudian ketinggalan. Yang enggang sama enggang juga, yang pipit sama pipit juga.

Orang yang bertuah mendapat keuntungan dari mana-mana saja. Yang bersalah juga yang akan menanggung dosanya (menerima hukumannya). Yang miskin hidup berpekin, yang kaya boros berbelanja. Yang dikehendaki tiada tercapai sedang alat (= syarat) yang digunakan untuk mencapai maksudnya itu pun hilang juga. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai kucing menjemput api). Keuntungan yang diharapkan tak didapati, sedangkan yang telah ada hilang pula. Tiap-tiap suatu pekerjaan itu hendaklah dengan sempurna baik pada rupa, pendengaran dan perasaan. Orang lain yang berikhtiar, orang lain pula yang memungut hasilnya. Orang malas disuruh mengawasi orang yang lebih malas, akhirnya sia-sia belaka. Orang yang rajinlah yang selalu beruntung daripada orang yang malas. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat, pangkat ataupun kedudukan) dengannya. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Antah berkumpul sama antah, beras bersama beras, b. Burung pipit sama enggang, mana boleh sama terbang, c. Yang pipit sama pipit, yang enggang, sama

Orang kaya itu kaya juga dengan kikir dan tamaknya. Yang lahir memperlihatkan yang batin. yang lemah ditopang. Yang berbuat salah harus menerima hukuman. pangkat ataupun kedudukan) dengannya. yang bisa tawar. maka akan hina juga pada pandangan masyarakat. dan yang baik-baik biarlah tinggal. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. yang kena hukum lain. yang tinggi terunjur sangat. Yang tak berguna biarlah hilang. sedangkan orang yang lemah (miskin dan sebagainya) diperas. yang menerima (= meminta) tangan di bawah. membunuh membangun). yang pipit sama pipit juga). Yang teguh disokong. (Peribahasa lain yang sama makna: Zaman Tuk Nadur berkajang kain). Perbuatan atau kelakuan menunjukkan sifat atau perasaan yang tersembunyi. Yang tajam tumpul. c. sama enggang. Zaman beralih. sudah lama sekali. Yang sehasta takkan jadi sedepa). Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa. Yang memberi tangan di atas. Zaman Tuk Nadur berkajang kain. Yang menanti padang tak berumput. orang miskin itu miskin juga dengan melarat dan sebagainya. Yang sehasta takkan jadi sedepa. Yang sejengkal tidak dapat jadi sedepa). Perbezaan pendirian. yang seorang memeram pisang.Yang hampa biar terbang. Yang terbujur lalu. Dalam sesuatu usaha pemimpinlah yang bertanggungjawab dan dialah pula yang akan dipuji atau dicela. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. Segala sesuatu (peraturan. (Bandingkan dengan: Mencencang memampas. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang. lintang patah). yang mengensot lain. Sesuatu yang tidak dapat diubah lagi. Yang ombak itu ombak juga. yang bernas biar tinggal. musim bertukar. Antah berkumpul sama antah. seorang boleh menanti seorang lagi tidak. tetapi kalau budi bahasa buruk. beras bersama beras. hukum dan sebagainya) hendaklah disesuaikan dengan keadaan zaman. Yang mencencang memampas. Yang tegak disokong. yang baik budi. Yang tinggi tampak jauh. baik dan sebagainya) dibantu. yang air itu air juga. . Yang merah saga. Tidak pernah merasa puas dengan sesuatu perolehan. Yang rendah terpendek sangat. Yang secupak [= sesukat] takkan jadi segantang. sudah lama sekali. yang mendatang kurus kedut-kedut. (Peribahasa lain yang sama makna: a. b. Zaman puntung berasap. yang rebah (= rendah) ditindih. Burung pipit sama enggang. b. Orang yang lapar meminta pertolongan kepada orang yang melarat. yang indah bahasa. Tiap-tiap suatu itu ada batasnya dan ada pula penggantinya. Orang yang sudah kuat (kaya. Yang pipit sama pipit. Yang secupak (= sesukat) takkan jadi segantang. mana boleh sama terbang. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Dengan perkataan yang lemah lembut dapat diselesaikan segala sengketa. sedangkan orang miskin dibantu dan ditolong. enggang). yang kurik kundi. Biarpun rupa elok dan kacak. yang enggang. Yang rebah ditindih. Biasanya orang yang memberilah yang tinggi cakapnya daripada orang yang menerima. Orang kaya dimuliakan dihormati. Zaman yang telah lalu. Yang salah lain. Yang enggang sama enggang juga. Yang untut lain. yang dekat jolong bersua. Setiap orang selalu mencari orang yang sama derajat (darjat. b. Yang sudah miskin bertambah miskin. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Sesuatu yang tak dapat dihalang-halangi. Yang hidup sesarkan mati. (Peribahasa lain yang sama makna: Bujur lalu. Zaman yang telah lalu. Yang seorang memeram batu. yang terlintang patah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful