P. 1
Contoh+Soalan+Dan+Jawapan+Hbhe1203+Pedagogi+Pendidikan+Kesihatan

Contoh+Soalan+Dan+Jawapan+Hbhe1203+Pedagogi+Pendidikan+Kesihatan

|Views: 653|Likes:
Published by rosli73

More info:

Published by: rosli73 on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

Sekadar Buat Rujukan Bersama Soalan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

SET A

BAHAGIAN A SOALAN 1 Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri. SOALAN 2 Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik ± logik? SOALAN 3 Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar. SOALAN 4 Nyatakan DUA (2) kategori gaya pengajaran bagi murid-murid sekolah rendah. SOALAN 5 Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi.

BAHAGIAN B SOALAN 1 (a) Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. (b) Berdasarkan jawapan di (a), huraikan SATU (1) daripada teknik tersebut. SOALAN 2 Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual. Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.

SET B BAHAGIAN A

(a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung? (b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik. (c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan. 2. Huraikan SATU ciri guru reflektif. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru. 2. BAHAGIAN B 1. Terangkan konsep kajian masa depan. (a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir? 9.1. Apakah strategi metakognitif? 10. Kenapakah fleksibiliti penting di dalam sukan? 4. Kenapakah teknik pengajaran penting? 3. Apakah kegunaan imaginasi dan kreativiti di dalam kajian masa depan? 8. 6. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional. 5. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. 7. (b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal? (c) Sediakan SATU contoh rancangan kerja mingguan menurut format rancangan kerja mingguan. .

ii Pengajaran dengan kaedah dan aktiviti yang berkesan. i Penentuan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar. (b) Teori kecerdasan pelbagai adalah lebih berkesan daripada teori perkembangan kognitif Bloom. Sebelum pelajar kita dapat berdikari. iii Penilaian dengan ujian diagnostik untuk mengesan tahap penguasaan iv Pelaksanaan tindakan susulan yang berupa aktiviti pemulihan bagi pelajar yang belummenguasai hasil pembelajaran dan aktiviti pengukuhan serta pengayaan bagi pelajar yang sudah menguasai hasil pembelajaran yang ditentukan. Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini. (b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan. (b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar. Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan. (a) Terangkan ide asas teori kecerdasan pelbagai. 4. Bincang serta nyatakan samada anda bersetuju dengan kenyataan tersebut.3. Contoh Soalan dan Jawapan HBHE1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN SET A BAHAGIAN A SOALAN 1 Nyatakan DUA (2) daripada empat langkah dalam pembelajaran masteri. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar. (c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan. SOALAN 2 . (c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda? 5. (a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar. mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul. (c) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan.

mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.Apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan matematik ± logik? Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. mengaitkan pembelajaran kehidupan harian iii mengaitkan kandungan pembelajaran dengan pengalaman harian iv memindahkan kemahiran v meneroka dan mendapatkan bukti SOALAN 4 Berikan DUA (2) pekerjaan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai tahap kecerdasan kinestetik yang tinggi. . Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. i. gimrama dan lain-lain. mengaitkan pembelajaran dengan pekerjaan ii. mensintesis. SOALAN 3 Nyatakan DUA (2) faedah pembelajaran secara kontekstual kepada pelajar. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. BAHAGIAN B SOALAN 1 Senaraikan teknik-teknik pengajaran yang boleh digunakan dalam bilik darjah. Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. menganalisis. ‡ Relating (Menghubungkan) situasi sehari-hari ke informasi baru atau masalahmasalah untuk dipecahkan. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh. menari. menyoal. ± (a) menarik perhatian (b) menyatakan objektif pelajaran (c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas (d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar (e) memberikan bimbingan (f) tugasan dan soalan SOALAN 2 Huraikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran kontekstual. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan.

(c) Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah. ‡ Applying (Menerapkan) konsep-konsep dan informasi di dalam sebuah konterks yang berguna seperti situasi-situasi nyata dalam kehidupan. SET B BAHAGIAN A 1. (a) Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid. dan berkomunikasi dengan para pelajar lainnya. ‡ Transferring (Mentransfer) pemakaian-pemakaian dan membangun berdasarkan apa yang telah diketahui oleh siswa. Peringkat µemerging¶ (Pengenalan) iaitu memberi tumpuan kepada mengenal fungsi teknikal dan penggunaan ICT dan pengetahuan tentang impak ICT terhadap masyarakat dan sekolah. mencari maklumat dalam CD Rom atau internet dan berhubung dengan . Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. Terangkan SATU dari empat pendekatan yang dicadangkan UNESCO untuk membangunkan penggunaan ICT di kalangan guru. (d) Menggalakkan inovasi dan penyeledikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. (b) Mempelbagaikan cara penilaian. merespon. Guru menggunakan aplikasi µWord¶ untuk membuat nota pelajaran. ‡ Cooperating (bekerja sama) dalam konteks berbagi (sharing). i Pembelajaran ii Murid iii Pengajaran iv Guru v Sokongan 2. (e) Menerima persamaan dan perbezaan di antara individu dengan mengakui bahawa unik dan belajar dengan cara yang berlainan. Kenapakah teknik pengajaran penting? Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. 1. Senaraikan EMPAT faktor yang membantu proses perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kontekstual. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid 3. dan peemuan hal-hal baru. penemuan hal-hal yang sudah ada. Huraikan LIMA (5) faktor perlaksanaan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran.‡ Experiencing (Mengalami) dalam konteks eksplorasi.

Guru membuat rancangan mengajar dan terus bersedia BAHAGIAN B 1. Guru juga menggunakan ICT dalam program latihan. 8. 5. Kenapa proses perbandingan penting di dalam kemahiran berfikir? Proses ini adalah untuk mencari persamaan dan perbezaan ciri. Seorang guru yang terbuka mindanya sering bersedia untuk membuat refleksi dan mencabar andaian-andaian. Peringkat µApplying¶ (Aplikasi) iaitu guru menggunakan ICT untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diajar menggunakan pelbagai alat dan sumber ICT. Huraikan SATU ciri guru reflektif. sifat serta unsur objek atau konsep.Untuk membuat pilihan 7. (a) Terangkan secara ringkas LIMA komponen yang dirangkumi pendidikan kesihatan. kualiti. Membina sikap dan nilai tentang masa depan 6. Berkomunikasi secara berkesan tentang hal-hal masa depan. Pendidikan kesihatan adalah tertakluk kepada polisi dan falsafah pendidikan nasional. 5. seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. memantau dan menilai apa yang dipelajari. Guru mengintegrasikan ICT untuk mengubah reka bentuk pengajaran atau menggabungkan kaedah lama dengan kaedah yang baru. Kesungguhan 4. 1. Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran di mana pelajar dapat menguasai apa yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk lain. Apabila kesedaran ini wujud.Apabila terdapat banyak ciri atau kebarangkalian. . Keterbukaan Minda 2. Berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan tentang hal masa-masa depan. 1. Tanggung Jawab 3. Membuat kajian dan mengurus maklumat tentang hal-hal masa depan. Dengan ringkas terangkan apa itu pembelajaran masteri. Terangkan konsep kajian masa depan. ideologi tersendiri dan juga orang lain. Kemahiran ini adalah penting untuk: . 5. 4. 2.rakan menggunakan e-mail. prasangka. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kajian masa depan. (i) Komposisi badan/kandungan lemak . 4. 3. Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku. 2. Apakah strategi metakognitif? Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.

Pengajaran yang berkesan akan memberikan mutu pembelajaran yang berkesan kepada murid. (b) Terangkan kepentingan kaedah dan teknik. Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. 1996) Teknik ini lebih berpusatkan kepada guru.(ii) Daya tahan kardiovaskular (iii) Fleksibiliti/Kelenturan (iv) Kekuatan otot (v) Daya tahan otot (b) Bilakan seseorang itu boleh dianggap betul-betul cergas dari segi fizikal? Kecergasan ialah keupayaan seseorang untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan cekap dan bertenaga tanpa rasa keletihan yang keterlaluan dan mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan aktiviti riadah dan menghadapi bcabaran apabila kecemasan. Guru membuat semua atau sebahagian besar daripada keputusan tentang `Apa? Bagaimana? dan Bila?' Sesuatu aktiviti itu dilakukan. Pembelajaran dianggap berlaku dari luar ke dalam melalui pembentukan semula peristiwa-peristiwa yang betul (Gallahue. Setiap pengajaran adalah diharapkan akan berlaku proses pembelajaran yang sempurna kepada murid (a) menarik perhatian (b) menyatakan objektif pelajaran (c) merangsang proses mengingat semula kandungan lepas . 2. Untuk melakukan pergerakan/kemahiran itu. Pendidikan yang paling berjaya adalah pendidikan yang telah menggabungkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Melalui teknik ini pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. (a) Apakah bezanya di antara gaya pengajaran langsung dan pengajaran tidak langsung? Gaya Langsung Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah laku (Behavioristic). Kepelbagaian teknik pengajaran adalah untuk membantu para guru untuk menyampaikan pengajaran mereka dengan lebih berkesan. Melalui teknik ini guru dianggap mempunyai pengetahuan terhadap pergerakan/kemahiran yang bakal dilakukan dan mengetahui cara-cara yang betul. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Gaya Tidak Langsung la berdasarkanTeori Pembelajaran Kognitif yang menganggapkan pembelajaran sebagai suatu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama penting dengan hasil pembelajaran berkenaan Teknik ini berpusatkan murid berdasarkan kepada falsafah bahawa seseorang individu mampu mencapai matamat pembelajaran dengan cara tersendiri. Kemukakan contoh-contoh dari pendidikan kesihatan untuk menyokong jawapan anda.

4. muzik serta irama yang terdapat di persekitaran. iaitu bahasa. (a) Terangkan idea asas teori kecerdasan pelbagai.melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur .memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan . 2. Dr. (c) Anda ada seorang pelajar yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang luarbiasa tetapi kecerdasan logik matematikal yang agak berkurangan. Kecerdasan Visual ± Ruang Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai 3. Kecerdasan tersebut meliputi hanya tiga bidang. 5. Howard Gardner yang membuat kajian tentang teori kognitif di Universiti Harvard telah memperkenalkan satu model kecerdasan yang pelbagai jenis. Kecerdasan Kinestetik Kebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. 1. Teori tradisional menyatakan bahawa kecerdasan adalah ketetapan kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan. Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun. Ceritakan bagaimana anda boleh menolong pelajar ini. (b) Namakan dan huraikan secara ringkas LIMA bentuk kecerdasan. Lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan . 3. Cekap mengintepretasi pergerakan anggota atau tubuh.(d) bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar (e) memberikan bimbingan (f) tugasan dan soalan (c) Untuk apakah kita gunakan teknik perbahasan. Kecerdasan Verbal Linguistik Seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini berfikir menggunakan perkataanuntuk menyampaikan sesuatu secara berkesan samada dalam bentuk lisan atau penulisan. Kecerdasan Muzik Kecerdasan muzik pada seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. Melalui teknik murid mendapat manfaat dengan beberapa perkara berikut: . matematik dan ³visual/spatial´.

Pembelajaran menyeronokkan di mana murid dan guru berminat untuk ke sekolah dan masalah ponteng kelas berkurangan. menyoal. Penilaian adalah untuk membantu murid untk mencpai matlamat yan tetapkan dan merekod pencapaian murid. (a) Terangkan peranan guru di dalam mengajar pelajar cara belajar. i murid perlu mengenal pasti kecenderungan gaya pembelajaran ii membuat penilaian keupayaan diri untuk belajar dan mengambil tindakan seterusnya iii menetapkan matlamat dan matlamat tersebut sesuai serta diharapkan dapat menjayakannya iv merancang pembelajaran secara terperinci. mereka mungkin perlu diajar cara belajar yang betul. iv menentukan objektif pembelajaran yang disasarkan v memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid (b) Nyatakan peranan murid semasa kita mengajarnya cara belajar. ii mengambil tindakan susulan yang sewajarnya terhadap kaedah pembelajaran iii menyesuaikan gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran murid. 4. (c) Bagaimanakah anda boleh membantu bina kemahiran mengingat pada pelajar anda? i Membuat rantaian atau berlawan contoh: piring . graf dan peta minda iii Mengingat secara kumpulan ± terutama nombor ± contoh: nombor telefon: 547 88 345 iv Mengulang v Melatih tubi vi Membuat senarai semak 5. menganalisis.cawan ii Melakar grafik dan ilustrasi ± peta. Seseorang individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental. menari. gimrama dan lain-lain.pergerakan badan seperti bersukan. 2. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak ini membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Masa mengajar di dalam kelas dapat dikurangkan dan semua pelajar menunjukkan . Sebelum pelajar kita dapat berdikari. mensintesis. 1. i peranan seorang guru adalah untuk menilai secara formatif dan sumatif. (a) Terangkan tujuan menggunaan teori kecerdasan pelbagai untuk mengajar cara belajar. Individu yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menyelesaikan masalah kompleks yang berkaitan dengan matematik dengan mudah serta boleh membuat perkaitan. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap.

Terdapat pencepatan pembelajaran (accelerated learning) berbanding dengan pendekatan pengajaran tradisional. 1 Keupayaan untuk menjana idea 2 Keupayaan hubungkait 3 Keupayaan membuat inferens 4 Keupayaan meramal 5 Keupayaan hipotesis 6 Keupayaan mensintesis dan mengitlak 7 Keupayaan gambaran mental 8 Keupayaan pengciptaan untuk penghasilan idea . Berikan contoh penggunaan strategi-strategi berkenaan. 3. (b) Terangkan TIGA strategi berfikir kreatif yang boleh anda gunakan di dalam pendidikan kesihatan.prestasi yang baik dalam semua mata pelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->