BADAN PENGURUSAN BERSAMA RAYA APARTMENTS BANDAR COUNTRY HOMES

Peraturan Dalaman pangsapuri
(houserule)
Isi Kandungan 1.0 2.0 Pesanan Dari Pihak Pengurusan JMB Pangsapuri Raya Tajuk 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 3.0 Pendaftaran setiap rumah Notis Pindah masuk atau keluar Aduan Gangguan Pembuangan sampah Garis Panduan Jemur pakaian Pemeliharaan haiwan kesayangan Penanaman tanaman Tempat meletak kenderaan Radio dan Tv antenna / Astro Peraturan bagi pelawat Aktiviti sosial dan kenduri Lelongan Surat, telegram dan surat berdaftar Garis panduan pemilik kedai Pemungahan barang Garis panduan pemilik kedai Permohonan /Risalah / Aktiviti Politik Kematian / Upacara Lain-lain perkara 3-6 Muka Surat

Panduan bagi setiap Isi rumah 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Pemeriksaan bagi setiap Unit Kanak-kanak bermain Tidak dibenarkan mengotori kawasan Tidak dibenarkan berkeliaran Notis rosak dan Lain-lain Papan tanda iklan Pengubahsuaian Mematuhi Undang-undang 7-8

4.0

Harta Bersama 4.1 4.2 4.3 Definasi Harta Bersama Mematuhi peraturan harta bersama Lanskap

8-

5.0

Tempat Meletak Kereta 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Tanggung jawab sendiri Pelekat kenderaan Tempat meletak kenderaan bagi pelawat Kenderaan lain Denda

-26.0 Tanggungjawab pengawal keselamatan dan tugas 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7.0 Tanggungjawab setiap Pengawal Keselamatan dan tugas Notis pemindahan Masuk atau Keluar Pendaftaran pekerja bagi urusan perpindahan Pendaftaran penyewa Pendaftaran tetamu Loporan mengenai insiden jenayah Laporan mengenai orang yang mencurigakan Bercuti Kegiatan haram Pondok kawalan keselamatan

Kerja – kerja Pengubahsuaian 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.7 7.8 7.9 Permohonan dan kelulusan kerja-kerja penggubahsuian Wang pendahuluan keselamatan / pemulangan Had pengubahsuaian Sampah hasil kerja pengubahsuaian Waktu bekerja Pemeriksaan keselamatan Pas bagi pekerja pengubahsuaian Tanggungjawab penghuni

8.0

Jenis –jenis caj 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Caj penyelenggaraan ( Wang penjelas) Sinking funds Cukai tanah dan lain-lain Insurans Terma-terma pembayaran

9.0

Pejabat Penggurusan Bangunan 9.1 9.2 9.3 Pejabat penggurusan Papan tanda Peti Surat Aduan

10.0

Nota Khusus 10.1 10.2 10.3 Penerangan Pindaan Terma dan Syarat dalam Perjanjian Jual Beli (S&P)

11.0

Hal-hal Lain 11.1 11.2 Kewajipan terhadap kerosakan Ahli Jawatankuasa ( Sub)

2

-3-

1.0

Pesanan Dari Pihak Pengurusan
1.1 Kami sangat berbesar hati ingin memaklumkan kepada semua pemilik Raya Apartments mengenai PERATURAN DALAMAN ( Houserules ) yang telah digubal oleh JMB Raya Apartments sebagai garis panduan setiap isi rumah bagi menjamin keharmonian penduduk Raya Apartments. Dengan adanya buku PERATURAN DALAMAN ini, kami berharap agar semua penghuni samada pemilik atau penyewa mempunyai kesedaran yang AMAT TINGGI mengenai peranan dan tanggungjawab sebagai penghuni pangsapuri ini dengan menjaga harta bersama secara kolektif. Sila baca dengan teliti dan menggunakannya sebagai panduan sepanjang anda sebagai pemilik di Pangsapuri ini. Ahli jawatankuasa JMB RAYA APARTMENTS yang diamanahkan mengurus dan menyenggara pangsapuri mempunyai tanggungjawab yang amat tinggi adalah diharapkan agar matlamat kita untuk menjadikan sebuah kehidupan yang selesa dan harmoni tercapai dengan anda sama-sama mematuhi peraturan dalaman yang disediakan ini.

2.0

Tajuk
2.1

Pendaftaran setiap rumah
I. Semua ahli perlu mendaftarkan diri dan borang boleh di dapati di Pejabat Pengurusan JMB (sila gunakan borang pendaftaran). Bagi unit yang disewakan, pemilik perlu memamklum dan melengkapkan keterangan profil penyewa kepada pihak Pengurusan JMB. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya keatas pelanggaran peraturan oleh penyewa, tetamu dan pengunjung mereka. Setelah unit disewakan, penggunaan kemudahan, parkir dan hak istimewa lain secara automatiknya dialihkan kepada penyewa dan pemilik tidak berhak lagi untuk menikmati kemudahan sebagai pemilik sah berdaftar.

ii

iii

2.2

Notis Pindah Masuk atau Keluar i. Pihak Pengurusan perlu dimaklumkan sekurang-kurangnya 24jam sebelum kerja-kerja yang melibatkan pemindahan masuk atau keluar ( seperti perabot dan lain kelengkapan ). Tujuanya adalah supaya semua aktiviti pindah masuk/keluar dipantau agar gejala kecurian dapat dielakkan dan pihak kawalan keselamatan dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Pengurusan tidak akan bertanggungjawab diatas kerosakan, kecuaian atau kemalangan ke atas pekerja-pekerja pemindahan atau kepada pemilik unit/rumah yang terlibat didalam pemindahan ini. Pemilik bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerosakan ke atas unit-unit lain sekiranya kecuaian berlaku yang menyebabkan kerosakan pada unit-unit lain. Satu borang pindah keluar/ masuk perlu dilengkapkan dan mendapat kelulusan daripada Pengurusan JMB.

ii.

iii.

3

-4-

2.3

Aduan Segala aduan ( berkaitan mengurus dan menyenggara bangunan dan harta bersama ) untuk pembaikan mestilah secara bertulis melalui borang aduan / cadangan yang boleh diperolehi diPejabat Pengurusan JMB. Gangguan i ii iii Berbicara lantang ,ketawa dan berteriak adalah dilarang sama sekali kerana menganggu jiran anda Instrument musik ,TV atau peralatan suara haruslah berada pada kelantangan yang berpatutan supaya tidak menganggu penghuni yang lain. Penghuni atau pelawat tidak sepatutnya membunyikan hon kenderaan tanpa sebab.

2.4

NOTA: Barang siapa yang melanggar peraturan di atas, pihak pengurusan ( JMB) berhak mengambil tindakan keatas pelakunya. 2.5 Aktiviti Menyapu atau Pembersihan i ii iii 2.6 Dilarang sama sekali melontarkan objek melalui tingkap, koridor atau pintu. Penghuni dilarang sama sekali mengetuk atau membersihkan benda berhabuk di kawasan koridor. Semasa kerja-kerja mencuci rumah dijalankan, air yang digunakan mestilah dibuang pada saluran yang telah disediakan.

Pembuangan Sampah i Tidak dibenarkan membuang sampah merata-rata melalui tingkap, koridor atau pintu. Sampah mestilah dibawa turun dan dibuang sendiri oleh penghuni ke tong sampah yang disediakan. Sampah mestilah dibuang menggunakan bag sampah, penghuni mestilah memastikan tiada air yang meleleh semasa sampah di bawa turun ke tempat tong sampah disediakan Dilarang sama sekali meletakkan sampah dihadapan rumah. Pihak pengurusan tidak teragak-agak mengenakan caj pembuangan sampah atau mengenakan denda jika terdapat sebarang aduan yang diterima.

ii

iii

2.7

Garis Panduan Penjemuran Pakaian Penghuni dilarang sama sekali menggantung pakaian pada pagar, pemegang tangga atau manamana kawasan koridor. Penghuni harus menggunakan jenis penyidai kain yang di tetapkan. Kegagalan mematuhi peraturan boleh menyebabkan penghuni di kenakan DENDA mengikut budi bicara pihak pengurusan.

4

-52.8 Pemeliharaan Haiwan Kesayangan i Pemeliharaan haiwan kesayangan seperti anjing, ular dan lain-lain adalah di larang sama sekali. Jika penghuni engkar pihak pengurusan akan menegur dan jika teguran tidak di endahkan, pihak pengurusan berhak mengenakan DENDA sebanyak RM10.00/ sehari sehigga haiwan itu di buang.

ii

2.9

Penanaman Tanaman i Penanaman tanaman hanya dibenarkan di dalam pasu bunga. Penghuni mestilah menyediakan tempat yang tidak menggangu kawasan penghuni lain. Penghuni juga mesti memastikan air siraman tidak melimpah sehingga mengganggu unit lain di bawahnya. Menggantung atau menyusun pasu bunga di atas koridor adalah dilarang sama sekali. Dilarang sama sekali sebarang tanaman ( bercucuk tanam ) di dalam kawasan sekitar apartment termasuk tempat permainan. Sila rujuk ke Pejabat Pengurusan.

ii

2.10

Radio dan Tv antenna / Astro
Penghuni mestilah memohon kelulusan JMB terlebih dahulu untuk sebarang pemasangan antenna TV atau Astro agar garis panduan dipatuhi dan tidak menganggu unit yang lain.

2.11

Peraturan Bagi pelawat
i Pelawat yang ingin memasuki kawasan Raya Apartments, hendaklah mendaftarkan diri di pondok keselamatan. Pelawat hendaklah menunjukkan butir-butir pengenalan diri seperti lesen memandu yang sah. Pelawat yang tidak dapat menunjukkan butir-butir peribadi ini TIDAK AKAN DIBENARKAN MASUK kawasan Raya Apartments. Segala Kesalahan atau kelakuan pelawat mereka adalah tangungjawab penghuni tersebut. Pihak pengurusan tidak bertanggungjawab ke atas pelawat tersebut. Pihak pengurusaN / pihak kawalan keselamatan berhak untuk meminta pelawat meninggalkan kawasan Raya Apartment atas sebab-sebab tertentu dan munasabah.

ii iii iv

2.12

Aktiviti Sosial dan kenduri
i Setiap penghuni yang ingin mengadakan pesta atau kenduri atau apa-apa meramaian yang melibatkan pemasangan khemah hendaklah membuat permohonan bertulis dengan menghantar surat atau mengisi borang yang disediakan. Notis dua (02) minggu diperlukan kepada pihak Pengurusan JMB. Semua kenduri atau parti tidak boleh melebihi pukul 12.00am. Ini adalah untuk memberi keselesaan pada penghuni yang lain. Jika ingkar boleh di kenakan denda RM50.00. Penghuni yang ingin membuat kenduri atau parti mestilah mengisi borang SF yang boleh di dapati di Pejabat Pengurusan JMB. Sejumlah wang Deposit berjumlah RM200.00 akan di kenakan. Wang tersebut akan dipulangkan satu (1) minggu selepas tarikh kenduri atau parti tersebut. Pihak pengurusan berhak menggenakan caj pembersihan ( RM100.00 ) sekiranya kerja-kerja pembersihan tidak sempurna dilakukan.

ii iii

2.14

Lelongan / Penjualan

5

-6Tiada lelongan atau penjualan boleh dibuat di dalam kawasan Raya Apartments. Pihak JMB berhak mengambil tindakan atas pemuanya rumah.

2.15

Surat, Telegram atau Surat Berdaftar
Semua Surat,Telegram atau surat berdaftar adalah tanggungjawab penghuni. Pihak pengurusan tidak bertanggungjawab atas kehilangannya.

2.16

Garis Panduan Pemilik Kedai
i ii iii Bagi Pemilik Kedai, masa operasi yang dibenarkan adalah bermula pukul 6.00 pagi hingga 12.00 tengah malam. Segala sampah sarap hasil perniagaan hendaklah dibungkus mengunakan plastik sampah dan dibuang di tempat pembuangan sampah yang disediakan. Pekedai hendaklah memastikan kawasan koridor kedai mestilah bersih dari segala sampah atau sisa makanan yang boleh menjejaskan keselesaan penghuni setempat.

2.17

Pemungahan barang
i Semua aktiviti pemungahan barang-barang untuk kegunaan perniagaan atau sendiri perlu berada ditempat yang dibenarkan dan Pihak Pengurusan berhak mengubah mengubahkannya dari masa ke masa. Lori, van dan kenderaan lain yang digunakan untuk pengangkutan mestilah tidak menghalang lalu lintas di Raya Apartments. Tidak dibenarkan barang-barang ke[erluan disimpan (sementara) di dalam Kawasan Raya Apartments.

ii

iii

Penempatan benda-benda berat melebihi beban tingkat pra-ditentukan harus diperiksa dan diluluskan oleh jurutera struktur dan salinan pemunggahan / lokasi gambar hendaklah diserahkan kepada Pihak Pengurusan untuk kelulusan.

2.18

Penggunaan Kemudahan
i Penggunaan kemudahan yang ada di dalam kawasan Raya Apartments adalah taman permainan kanak-kanak sahaja. Kemudahan ini adalah untuk penghuni Raya Apartments sahaja. Orang luar tidak dibenarkan menggunakan kemudahan ini. Jika terdapat alatalatan taman permainan ini didapati rosak di sengajakan, pihak pengurusan berhak menggenakan DENDA yang dirasakan sesuai. Taman permainan ini dibuka bermula pukul 6.00am hingga 9.00pm. Dilarang samasekali membuang sampah merata-rata di kawasan taman permainan.

2.19

Permohonan Edar Risalah / Aktiviti Politik
i Kecuali dibenarkan oleh Pihak Pengurusan JMB. Segala perkhidmatan atau aktiviti politik TIDAK DIBENARKAN di dalam kawasan Raya Apartments. TIDAK DIBENARKAN memasukkan/mengedarkan brosur, risalah atau seumpamanya di kawasan Raya Apartments ke peti-peti surat atau ke unit-unit rumah tanpa kebenaran JMB.

ii

6

-72.20

Kematian / upacara
Segala kematian atau upacara kematian hendaklah diajukan pada pihak pengurusan JMB secepat mungkin. Upacara pada tempoh yang panjang adalah dilarang sama sekali.

2.21

Lain-lain perkara
i ii Jangan beban lebih bekalan elektrik dengan menambah beberapa plug pada titik-titik kuasa tanpa kebenaran. Pemilik / ahli tidak dibenarkan untuk menggunakan minyak tanah, bahan kimia, arang, tanpa kawalan untuk sebarang pembakaran terbuka. Penghuni juga di larang sama sekali menyimpan barang yang mudah terbakar di kediaman mereka. Rak kasut dan kasut tidak boleh ditempatkan di luar pintu masuk atau koridor dan sebarang kehilangan atau kecuaian anda adalah tanggungan anda sendiri.

iii

3.0

Panduan Bagi setiap Isi rumah
3.1

Pemeriksaan bagi setiap Unit

3.2

Awasi Kanak-kanak bermain Penghuni mestilah mengawasi kanak-kanak ketika mereka bermain di kawasan seperti koridor, tangga, jalan dan pakir kereta. Kanak-kanak juga tidak dibenarkan bermain bola di tempat pakir kereta atau berhampiran dengan blok kerana di khuatiri akan memecahkan tingkap rumah / cermin kereta penghuni lain. Jika perkara ini terjadi segala kos pembaikan akan ditanggung oleh pihak ibu bapa kanak-kanak tersebut.

3.3

Tidak di benarkan mengotori kawasan
Penghuni dilarang sama sekali sengaja meninggalkan sampah sarap atau sengaja membuang sampah di mana-mana kawasan raya apartments ini.

3.4

Tidak di benarkan berkeliaran
Penghuni mestilah memastikan kanak-kanak, tetamu atau pekerja tidak berkeliaran di kawasan raya apartments tanpa tujuan.

3.5

Papan Tanda iklan
i

Dalam usaha menjaga keamanan penduduk, Penghuni tidak dibenarkan meletak atau mempamerkan risalah pada setiap pintu unit atau tingkap pada bahagian luar / dinding eksterior unit atau bahagian dalam pintu masuk umum, tangga atau pada harta bersama pada setiap unit untuk tujuan pernagaan kecuali mendapat kelulusan bertulis daripada pihak Pengurusan JMB
Pihak pengurusan berhak untuk menentukan lokasi, dan ukuran papan nama / material iklan.

ii

7

-8iii Penghuni wajib mendapat kelulusan bertulis daripada pihak Pengurusan terlebih dahulu, sebelum mengunakan nama Raya Apartments, gambar atau rupa Raya apartments atau unit berdaftar seperti nama dagangan bagi tujuan pengiklanan atau sebagainya. Penghuni/pelawat adalah dilarang sama sekali mengedar risalah atau apapun bagi tujuan perniagaan. Segala bentuk penyebaran iklan/risalah mestilah mendapat kelulusan pihak pengurusan JMB. Pihak pengawal keselamatan mempunyai hak untuk menghalang aktiviti tersebut di Raya Apartments. Jika ada pihak yang ingkar pihak pengurusan berhak mengambil tindakan sewajarnya.

iv

v.

3.6

Pengubahsuaian
Penghuni tidak dibenarkan melakukan sebarang pengubahsuaian luaran unit atau menukar manamana bahagian harta milik bersama seperti penggantian, peningkatan atau perbaikan semua pintu depan atau jendela setiap unit haruslah mengikut reka bentuk yang diluluskan oleh pihak pengurusan atau akitek.

3.7

Mematuhi undang-undang Penghuni mestilah:I ii iii iv Mematuhi segala bentuk peraturan atau undang –undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan pengurusan bangunan rekabentuk yang telah diluluskan. Kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan mungkin akan menyebabkan tindakan susulan daripada pihak kerajaan bertanggung jawab. Dilarang melakukan perubahan atau pengubahsuaian keatas unit selain mendapat keizinan pihak pengurusan JMB. Dilarang membuat sambungan paip yang tidak mengikut spesifikasi kecuali mendapat kelulusan dari pihak pengurusan JMB.

4.0

Harta Bersama
4.1

Definasi “ Harta Bersama”
"Harta Bersama” bermaksud tanah, peralatan dan kelengkapan termasuk lampu awam, sistem ventilasi, bilik sampah, saluran air, paip, saluran kabel, tangga, pakir kereta, motosikal dan semua kemudahan lain pemasangan digunakan atau boleh digunakan untuk dinikmati baik yang sama ada oleh semua atau oleh orang tertentu .

4.2 i

Mematuhi Peraturan Harta Bersama Laluan pejalan kaki, koridor dan tangga yang berada dalam kawasan harta bersama di larang sama sekali diubah. Pihak pengurusan JMB berhak mengalih apa-apa barang yang berada di tempat yang tidak dibenarkan tanpa alasan atau notis.

ii

4.3

Lanskap Penghuni dilarang merosakkan atau mengubah lanskap-lanskap yang sedia ada kawasan Raya apartments tanpa sebarang kelulusan Pengurusan JMB.

8

-9-

5.0

Tempat meletak kenderaan
5.1 Tanggung jawab sendiri Kenderaan yang diletakkan di pakir adalah tanggung jawab penghuni sendiri. Pihak pengurusan tidak bertanggung jawab diatas kehilangan, kecacatan kereta mahu pun kerosakan yang berlaku. Penghuni mestilah mengambil langkah pengawasan yang secukupnya terhadap kenderaan masing-masing. 5.2 Pakir Kereta i. Setiap unit yang membeli pakej perabot di dalam Raya apartments layak mempunyai satu unit parkir mengikut perjanjian yang terkandung dalam ( Sale and Purchase agreements) yang telah ditandatangani. ( perlu perbincangan susulan) Bagi mereka yang mempunyai 2 buah kereta.Buat masa ini pihak pengurusan belum meminda atau mengubal apa-apa peraturan-peraturan berkenaan. Diharap penghuni dapat bertolak ansur terhadap masalah ini kerana tempat meletak kenderaan di kediaman kita masih mencukupi. Mungkin di masa hadapan pihak kami akan mengubah peraturan ini dengan lebih jelas.

ii

5.3

Pelekat Kenderaan i ii iii iv Setiap unit berdaftar layak mendapat satu pelekat kereta dan satu pelekat motosikal yang diberi percuma. Penghuni mestilah mengisi borang maklumat penduduk yang boleh didapati di Pejabat Pengurusan JMB. Pelekat kenderaan ini dikeluarkan dalam satu versi sahaja untuk penghuni dan penyewa. Pihak pengurusan berhak menukar pelekat kenderaan seperti jika rosak, pudar atau hilang dan jika dirasakan perlu. Segala kos pelekat kenderaan yang baru adalah RM5.00 akan ditanggung oleh penghuni /penyewa.

5.4

Tempat Meletak Kenderaan Bagi Pelawat Semua pelawat mestilah meletakan kenderaan di tempat yang di sediakan.

5.5

Kenderaan Lain i ii Motosikal mestilah diletakkan di tempat yang disediakan ataupun tempat yang mendapat keizinan daripada pihak pengurusan JMB. Bus, lori dan kenderaan berat dilarang sama-sekali menggunakan tempat meletak kenderaan dalam kawasan Raya apartments.

5.6

Denda

Kenderaan yang melanggar peraturan di atas boleh dikenakan denda sebanyak RM50.00 sehari sehingga kenderaan itu dialihkan. Kegagalan berbuat demikian pihak

9

- 10 pengurusan berhak mengalihkan kenderaan tersebut tanpa notis. Segala kos di tanggung oleh pemilik kenderaan tersebut.

6.0

Khidmat Pengawal Keselamatan
6.1 Tanggung jawab pengawal keselamatan dan tugas i Raya Apartments menggunakan perkhidmatan kawalan keselamatan 24 jam, sila berhubung dengan pihak tersebut jika ada kecemasan. Pihak pengawal keselamatan mestilah memantau segala aktiviti keluar masuk kenderaan di dalam kawasan Raya apartment Pihak Pengawal keselamatan berhak melakukan pemeriksaan keselamatan atau menahan orang yang mencurigakan atau yang membuat gangguan di dalam kawasan Raya apartment.s. Orang tersebut hendaklah ditangkap dan diserahkan kepada pihak Polis untuk tindakan selanjutnya. Penghuni digalakkan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti memasang penggera untuk menjamin keselamatan barang-barang mereka. Namun, penggera harus dari jenis yang diluluskan yang tidak akan menimbulkan kebisingan berpanjangan. Barang siapa yang mempunyai tetamu yang ingin bermalam di rumah mereka dalam tempoh yang lama mestilah mengisi borang (M) yang boleh didapati di pondok keselamatan. Semua penghantaran, pemindahan (in / out) dan renovasi harus dilaporkan di Pejabat Pengurusan JMB / pondok keselamatan sebelum pekerjaan dilakukan.

ii

iii

iv

vi

vii

6.2

Notis pindah masuk atau keluar i Pihak pengurusan mestilah di beritahu sekurang-kurangnya 24 jam sebelum urusan pindah masuk atau keluar. Semasa kerja-kerja pindah masuk di lakukan, segala kerosakan daripada aktiviti tersebut adalah tanggung jawap penghuni tersebut. Penghuni mestilah mengisi borang ( MK) sebelum berpindah masuk atau keluar.

ii

iii

6.3

Pendaftaran pekerja bagi urusan perpindahan i ii Penghuni mestilah mendaftarkan pekerja yang terlibat dalam urusan pindah masuk. Pihak Pengurusan berhak mengambil tindakan ke atas pekerja tersebut jika pendaftaran tidak di buat.

6.4

Pendaftaran Penyewa Pemilik perlu mendaftar penyewa mereka dengan Pihak Pengurusan Pejabat JMB untuk tujuan keselamatan. Semua keterangan dari penyewa harus disampaikan kepada Pengurusan JMB, tiga (3) hari sebelum berpindah.

10

- 11 6.5 Pendaftaran Tetamu Tetamu perlu mendaftarkan diri dipondok pengawal keselamatan sebelum dibenarkan masuk oleh pihak Pengawal.

6.6

Laporan mengenai insiden jenayah Penghuni harus melaporkan kepada pengawal keselamatan semua insiden kecil atau besar yang ditemui untuk tindakan selanjutnya serta membuat satu laporan kepada pihak Polis.

6.7

Laporan mengenai orang mencurigakan Penghuni harus memaklumkan kepada pihak pengawal keselamatan dengan segera jika terdapat orang yang mencurigakan.

6.8

Bercuti Penghuni yang akan pergi bercuti panjang harus memaklumkan kepada pihak pengawal keselamatan. Penghuni harus mengambil tindakan pencegahan tambahan berhubung dengan unit dan kenderaan bermotor dan Pihak Pengurusan tidak bertanggung jawab keatas kerugian atau kerosakan pada unit tersebut atau kenderaan bermotor ketika ketiadaan penghuni. Pihak pengawal keselamatan akan meronda untuk memastikan keadaan kawasan yang selamat.

6.9

Kegiatan Haram Pihak pengurusan tidak akan teragak-agak melaporkan kepada pihak berkuasa tempatan jika dijumpai penggunaan tempat untuk sebarang tujuan haram atau melanggar undang-undang atau tidak bermoral / kegiatan seperti operasi pelacuran, perjudian, dan menyimpan pendatang haram. Hal ini bagi memastikan keamanan kediaman dan bangunan dipertahankan.

6.10

Pondok Kawalan Keselamatan Pondok Kawalan keselamatan berada di :i Bersebelahan dengan blok A

7.0

Kerja-kerja Pengubahsuaian
7.1 Permohonan dan kelulusan kerja-kerja Pengubahsuaian i Semua Pengubahsuain dan pemasangan seperti pemasangan peralatan AC, tirai, peti dapur, Astro / TV dan lain-lain harus mendapat kelulusan daripada pihak pengurusan sebelum kerja di lakukan. Pengubahsuaian di hadapan rumah / koridor tidak di benarkan dan ini adalah untuk menjaga rekabentuk plan yang telah di luluskan oleh kejuruteraan M/E. Pengubahsuaian mestilah mendapat kelulusan pihak pengurusan. Jika terdapat aduan, pihak pengurusan berhak menghantar masalah tersebut ke pihak Pesuruhjaya Bangunan ( C.O.B) Borang kerja-kerja pengubahsuaian boleh di dapati di pejabat pihak pengurusan. Tidak ada satu kerja pun boleh dilakukan sebelum surat dikeluarkan oleh pihak pengurusan .

ii iii

iv v

11

- 12 -

7.2

Wang pendahuluan Keselamatan / Pemulangan

i

Sejumlah wang jaminan (deposit) perlu dibayar dengan wang tunai sebelum pengubahsuaian / pemasangan dibenarkan untuk dilaksanakan. Jumlah deposit dikenakan mengikut jumlah yang akan ditetapkan.
Deposit tersebut adalah untuk memastikan bahawa semua runtuhan dibersihkan dengan betul dan tidak ada harta milik awam yang rosak dan pekerja mematuhi peraturan. Jika tidak, kos pembaikan harus ditolak daripada wang jaminan yang diberi. Dalam hal kos pembaikan melebihi deposit, jumlah tambahan akan dibebankan pada pemilik akaun penghuni

ii

7.3

Had pengubahsuaian

i

Semua kerja penggubahsuaian perlu mempunyai had seperti dilarang membuang atau menebuk pada tiang-tiang utama dan struktur lain. Kegagalan berbuat demikian mungkin akan melambatkan hak milik serata di keluarkan.

7.4

Sampah Hasil Kerja Pengubahsuaian

i

Semua kontraktor pengubahsuaian mesti memastikan bahawa sampah/ sisa pengubahsuaian tidak ditinggalkan dikoridor atau kawasan awam yang lain dan memastikan tidak ada barang milik awam yang rosak. Jika tidak, wang deposit anda akan dikurangkan.
Pemilik Unit mestilah memastikan bahawa kontraktor pengubahsuaian mereka tidak membuang sampah hasil kerja pengubahsuaian di kawasan parkir kereta atau kawasan milik bersama. Simen, pasir dan bahan lain harus dibungkus dalam karung goni / kantong plastik sebelum dipindahkan ke tempat kerja.

ii

iii

7.6

Waktu Bekerja Waktu yang di benarkan untuk melakukan kerja-kerja pengubahsuaian adalah seperti berikut::Isnin hingga Sabtu Ahad dan Cuti Umum : 7.00 pagi sehingga 5.30 petang : Di larang

7.7

Pemeriksaan Keselamatan i Semua penghantaran, pemindahan, dan pengubahsuaian mesti dilaporkan kepada Pejabat Pengurusan / Pengawal keselamatan sebelum kerja-kerja dilakukan. Pengurusan berhak untuk menghalang setiap kemasukan orang yang tidak dikenali. Pengurusan berhak untuk membuat pemeriksaan keatas unit anda dari masa ke masa. pemiliknya perlu memberitahu Pengurusan proses pengubahsuaian

ii

7.8

Pas bagi pekerja pengubahsuaian

12

- 13 Semua kontraktor perlu melaporkan diri dipondok pengawal keselamatan. Mereka perlu memakai pas tersebut sepanjang berada dalam kawasan Raya Apartment.

7.11

Tangungjawab Penghuni Ahli-ahli / pemilik-pemilik perlu memastikan kontraktor mereka mematuhi dan memahami Peraturan yang telah ditetapkan sepenuhnya. Perilaku dan kelakuan kontraktor adalah menjadi tangungjawab ahli-ahli / pemilik-pemilik. Setiap kerosakan pada bangunan dan peralatan yang disebabkan oleh kecuaian kontraktor harus diperbaiki atau diganti oleh pemilik / ahli.

8.0

Jenis-jenis caj
8.1 Caj Penyelenggaraan i Pihak pengurusan telah memutuskan caj penyelengaraan bulanan yang di kenakan adalah sebanyak RM66 bagi setiap unit rumah dan RM113.60, RM110 dan RM91.80 bagi unit rumah kedai. Sekiranya gagal, pihak pengurusan berhak mengenakan denda lewat bayar pada kadar 10% setahun berdasarkan kelewatan hari bayaran tersebut. Pihak pengurusan akan mengambil tindakan bagi mereka yang ingkar membayar caj penyelengaraan dan tertunggak selama 2 bulan

ii Iii

8.2

Sinking funds ( kumpulan wang penjelas) i Sinking funds atau kumpulan wang penjelas yang dipersetujui adalah sebanyak RM6.60 sebulan bagi unit rumah dan RM11.40, RM11.00 dan RM9.20 untuk unit rumah kedai. Pihak pengurusan akan mengambil tindakan sekiranya pembayaran tidak di buat selama 3 bulan. Sekiranya gagal, pihak pengurusan berhak mengenakan denda lewat bayar pada kadar 10% setahun berdasarkan kelewatan hari bayaran tersebut.

ii

8.3

Cukai Tanah dan caj lain i Caj Cukai Tanah adalah caj tahunan dan ia sepertimana yang telah ditetapkan oleh Pejabat Berkuasa Tempatan / Jabatan Tanah dan galian. Semua pemilik dikehendaki membayar caj cukai tanah ini.

ii

Sekiranya gagal, pihak pengurusan berhak mengenakan denda lewat bayar pada kadar 10% setahun berdasarkan kelewatan hari bayaran tersebut.

8.4

Insurans

13

- 14 i Sebagaimana yang termaktub dalam Hakmilik Strata 1985, pihak Pengurusan dimestikan mengambil Insurans Kebakaran bagi bangunan kediaman di mana nilainya berdasarkan kos membina semula bangunan. Kiraan bagi caj insurans adalah seperti berikut :RM ( premium insurans ) X Keluasan Lantai Jumlah Keluasan Lantai Sekiranya gagal, pihak pengurusan berhak mengenakan denda lewat bayar pada kadar 10% setahun berdasarkan kelewatan hari bayaran tersebut.

ii

8.5

Terma-terma pembayaran i ii Semua Pembayaran mestilah di buat dengan tunai atau cek atas nama BADAN PENGURUSAN BERSAMA PANGSAPURI RAYA. Satu surat amaran pertama akan di hantar kepada pemilik jika pembayaran tertunggak selama 1 bulan. Selepas 14 hari dari tarikh surat amaran pertama,Pihak JMB Raya Apartment berhak menyekat kenderaan mereka( kereta atau motosikal) dari masuk ke dalam kawasan Raya Apartment.Jika pembayaran tertunggak selama 3 bulan surat amaran kedua akan di keluarkan .pada masa ini nama mereka akan di hantar ke pihak persuruhjaya Bangunan ( C.O.B) untuk tindakan susulan.jika pembayaran masih tertunggak selama 5 bulan ke atas ,satu surat peguam akan di hantar dan segala kos akan di tanggung oleh pemilik.( dalam proses 6 bulan tersebut pihak jmb berhak mengenakan denda seperti yang terkandung pada perenggan 8.1-8.4 )

9.0

Pejabat Pengurusan Bangunan
9.1 Pejabat Pengurusan Pejabat pengurusan terletak di Telephone No Fax No E-mail Website Office hours : : : : : : Bersebelahan Blok B 019 – 354 2552 jmbrayaapartments.blogspot.com Dibuka setiap Isnin - Sabtu 8.30 pagi – 5.30 petang (Isnin – Jumaat) 9.00 pagi – 1.00 petang (Sabtu) Sila lihat Jadual Bertugas

9.2

Papan pengumuman Sebuah papan pengumuman akan dipasang di luar pejabat Pengurusan. Surat Edaran dan Notis akan dipaparkan diatasnya untuk maklumat kepada semua penduduk.

9.3

Peti Surat aduan i ii Segala surat aduan boleh di sampai kan sendiri pada pihak pengurusan atau melalui peti surat yang akan di sediakan Semua butir-butir pengenalan diri mestilah di tulis. Borang aduan juga boleh di dapati di pondok keselamatan.

NOTA KHAS
10.1 Penerangan

14

- 15 i Pihak Pengurusan dan Ahli JMB tidak akan bertanggungjawab keatas kehilangan atau kerosakan pada harta milik peribadi, kecederaan atau kematian orang dalam bangunan atau bagi setiap kerugian seperti contoh :a) b) c) Kerosakan dalam rumah ,kematian atau harta peribadi Kemusnahan yang disebabkan bencana alam. Sila rujuk pada insurans “cover note” Pihak jmb juga tidak akan bertanggung jawab atas kerosakan yang disebabkan oleh kontraktor / ajen yang di lantik oleh pihak JMB atau pekerja. Semua adalah tangungjawab mereka

ii

Mematuhi Undang-undang Penghuni, penyewa atau ahli wajib mematuhi garis panduan yang telah di tetapkan.

iii

Kewajipan pemilik / penyewa Pemilik sebelum mentandatangani apa-apa perjanjian dengan penyewa mestilah menerangkan dengan terperinci segala PERATURAN DALAMAN ( Houserules ) dan hakhak mereka. Segala kos yang yang berpunca daripada kelalaian penyewa adalah menjadi tanggungjawab tuan rumah. Sekiranya pihak JMB tidak dapat menghubungi tuan rumah, segala beban adalah kepada penyewa. Oleh itu adalah disarankan kepada setiap penyewa agar memberitahu segala perubahan kepada tuan rumah. Adalah penting bagi penyewa mengambil butir-butir tuan rumah sebagai rujukan.

10.2

Pindaan i Semua maklumat yang terkandung dalam buku ini adalah sebagai rujukan kepada penghuni / penyewa sahaja. Rujukan yang terkandung dalam peraturan rumah ini boleh dibawa ke mahkamah sebagai panduan. Pengurusan berhak dari masa ke masa untuk memutuskan, mengubah atau menambah keatas Peraturan Rumah sejak ia dikeluarkan. Setiap perubahan, penghapusan atau penambahan perlu diajukan kepada pihak pengurusan bangunan dan pesuruhjaya bangunan bagi mendapatkan kelulusan.

ii

10.3

Terma dan syarat dalam “Perjanjian jual Beli” Segala Terma dan syarat yang terkandung berkait rapat dengan perjanjian jual beli.

11.0 Hal-hal Lain
11.1 Kewajipan terhadap kerosakan Semua pemilik harus bertanggungjawab keatas semua kos dan beban yang dikeluarkan oleh Pihak Pengurusan untuk memperbaiki, menukar atau mengembalikan kerosakan atau kemusnahan yang disebabkan oleh ahli, tetamu, hamba atau agen mereka. 11.2 Ahli Jawatankuasa

i

Pihak pengurusan berhak melantik penduduk untuk menjadi sub-komuniti JMB Raya Apartment bagi melaksanakan atau menyertai seperti berikut :a) b) Melaksanakan PERATURAN DALAMAN ( Houserules ) ( peraturan rumah) Ahli jawatan penilaian tender

15

- 16 c) ii Pemeriksaan dan jawatankuasa displin

Ahli jawatankuasa sub komuniti akan membantu JMB dalam menerima aduan daripada penduduk atau menegakan peraturan rumah ( PERATURAN DALAMAN ( Houserules ))

iii

Semua penguatkuasaan undang-undang bagi ahli jawatankuasa (sub), mempunyai kuasa bagi melaksanakan undang-undang mengikut peraturan rumah ( PERATURAN DALAMAN ( Houserules )).Tetapi mestilah mendapat izin daripada Pengerusi JMB Raya Apartments.

Akhir sekali, kami ahli-ahli jawatankuasa JMB Raya Apartments sentiasa ingin mewujudkan satu persekitaran yang selamat. Kami juga berharap sekiranya penghuni / penyewa mempunyai sebarang masalah atau kemusykilan, diminta tampil kehadapan agar kita dapat menyelesaikannya bersama-sama.

Tandatangan Asal

Tandatangan Asal

_______________________ Nama : Pengerusi JMB Raya Apartment

______________________ Nama: Setiausaha JMB Raya Apartment

Tandatangan Asal

________________________ Nama : Pegawai Pengurusan Bangunan

16