Akta Kerja 1955 (Pindaan 1960) ‡ mengandungi peruntukan bagi melindungi para pekerja dpd eksploitasi.

Jabatan Buruh akan menjalankan tanggungjawab melaksanakan Akta ini. ‡ Jabatan Buruh bertindak sebagai mahkamah buruh bagi menyelesaikan masalah yg dihadapi oleh pekerja. ‡ Akta ini hanya berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia. ‡ Tuntutan yg berasaskan peruntukan akta adalah seperti berikut a) Hak terhadap hari rehat Setiap pekerja mesti diberi satu hari rehat penuh dalam seminggu oleh majikan.

Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih dpd 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Empat hari cuti umum perlu diberikan. .b) Hak terhadap tempoh waktu bekerja pekerja tidak boleh disuruh bekerja selama lima jam berturutturut tanpa diberi rehat selama tidak kurang dpd 30 minit. Oleh itu pekerja berhak mendapat kadar bayaran lebih 11/2 kali ganda kadar upah mengikut jam. c) Hak terhadap hari kelepasan setiap pekerja berhak mendapat cuti umum berbayar terhadap 10 hari kelepasan. d) Hak terhadap kerja lebih masa seseorang pekerja dikatakan bekerja lebih masa jika ia bekerja melebihi tempoh masa bekerja mengikut peruntukan undangundang.

i) 8 hari bg pekerja yg bekerja kurang dpd 2 tahun ii) 12 hari bagi pekerja yg berkhidmat antara 2 tahun hingga 5 tahun. iii) 16 hari bagi pekerja yg berkhidmat lebih dpd 5 tahun f) Hak mendapat cuti sakit mana-mana pekerja bercuti kerana sakit akan mendapat cuti sakit berbayar dengan syarat pekerja berkenaan mendapat pengesahan dpd pengamal perubatan berdaftar yg dilantik oleh majikan .e) Hak terhadap cuti tahunan bilangan hari cuti tahunan yg diberikan kpd seseorang pekerja bergantung pada tempoh perkhidmatan pekerja tersebut.

‡ Kumpulan pekerja yg dilindungi di bawah Akta Kerja ini ialah : a) Pekerja yg menerima gaji tidak melebihi RM 1500 sebulan b) Pekerja buruh kasar c) Pekerja yg terlibat dalam kerja penyelenggaraan kenderaan utk tujuan pengangkutan. d) Pekerja yg menyelia buruh dan orang gaji yg tergolong sebagai buruh kasar. . f) Pekerja yg diambil bekerja dalam bidang perkapalan yg berdaftar di Malaysia. e) Pekerja yg bekerja sebagai pembantu rumah.

.majikan boleh berbuat demikian dengan syarat membayar ganti rugi kpd pekerja sebagai pampasan.‡ Mengikut Akta kerja.Notis selama enam minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat antara dua tahun hingga lima tahun. .majikan boleh memecatkan seseorang pekerja tanpa memberi notis jika pekerja telah melakukan perbuatan salah laku. penamatan kontrak perkhidmatan seseorang pekerja boleh dilakukan melalui cara berikut : a) Penamatan melalui notis . b) Penamatan tanpa notis .Notis selama empat minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat kurang dpd dua tahun. .Notis selama lapan minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat melebihi lima tahun. .

perbalahan dan tindakan perindustrian serta kuasa mahkamah Perusahaan.menyelesaikan dan mencegah pertikaian serta perbezaan dalam perhubungan antara mereka.mengadakan peraturan mengenai perhubungan antara majikan dengan pekerja dan kesatuan sekerja . ‡ Mengandungi akta seperti perundingan kolektif. ‡ Diwujudkan utk . .Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980 ) ‡ Bertujuan memelihara keharmonian perhubungan antara majikan dengan pekerja (Kesatuan sekerja).

.Tidak boleh mendiskriminasi mana-mana indidvidu atas alasan indidvidu tersebut bukan ahli kesatuan sekerja.Mempengaruhi seseorang indidvidu berhenti menjadi ahli kesatuan sekerja dengan membuat tawaran atau memberi faedah kpd indidvidu tersebut. ‡ Kesatuan sekerja majikan dilarang melakukan perkara berikut : . . .Hak dan Kewajipan Majikan. . Pekerja dan Kesatuan Sekerja ‡ Pekerja dan majikan dibenarkan di bawah undang-undang utk menubuhkan atau memasuki kesatuan sekerja.Tidak boleh menolak mana-mana individu yg ingin bekerja atas alasan individu itu bukan ahli kesatuan sekerja. .Tidak boleh menghalang pihak-pihak tertentu dpd memasuki kesatuan sekerja.

Tidak boleh memujuk mana-mana pekerja supaya memasuki atau tidak memasuki kesatuan sekerja.Tidak boleh mempengaruhi penglibatan seseorang pekerja dalam kesatuan sekerja dengan menawarkan faedah kpdnya.‡ Kesatuan sekerja pekerja dilarang melakukan perkara yg berikut : .Tidak boleh mengancam seorang pekerja ekoran penglibatannya dalam kesatuan sekerja. . . .

. ‡ Langkah-langkah yg terlibat : . -Majikan atau kesatuan sekerja menyatakan persetujuan mereka mengadakan perundingan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh penerimaan pelawaan.Mana-mana pihak boleh membuat pelawaan secara bertulis utk mengadakan perundingan.Majikan memberi pengiktirafan kpd kesatuan sekerja .Perundingan Kolektif dan Perjanjian Kolektif ‡ Merujuk kpd perundingan utk mewujudkan perjanjian kolektif antara majikan dengan kesatuan sekerja berkenaan dengan syarat-syarat pekerjaan dan perhubungan perusahaan. -Perundingan kolektif diadakan dalam tempoh 30 hari selepas persetujuan diberi.

.Perjanjian kolektif yg telah ditandatangani diserahkan kpd pendaftar mahkamah dalam masa satu bulan bg mendapatkkan perakuan undang-undang. .Jika tiada persetujuan diperoleh utk mengadakan perundingan dalam tempoh 14 hari. pihak yg membuat pelawaan boleh memberitahu Ketua Pengarah Buruh mempunyai kuasa utk mengarahkan pihak-pihak berkenaan memulakan perundingan kolektif.Jika pihak berkenaan masih enggan memulakan perundingan. . pertikaian perdagangan dianggap telah wujud. .

Pikat satu tindakan yg dijalankan secara aman bagi memujuk dan mendorong mana-mana pekerja supaya bekerja atau berhenti bekerja buat sementara. . biasanya bertujuan memberi tekanan kpd majikan agar memenuhi segala tuntutan mereka. ‡ Contoh tindakan perusahaan : .Mogok tindakan memberhentikan kerja oleh sekumpulan pekerja.Pertikaian Perdagangan atau Perindustrian ‡ Merujuk kpd pertikaian yg wujud antara majikan dengan pekerja berhubung dengan aspek pekerjaan atau bukan pekerjaan atau syarat atau peraturan dalam pekerjaan. . tindakan pikat ini harus dilakukan diluar waktu bekerja.

.. penggantungan kerja atau keengganan majikan mengambil sebilangan pekerja utk bekerja dengannya sehingga pertikaian antara mereka diselesaikan.Sekatan masuk kerja penutupan tempat kerja.

[2] 1(b) Terangkan maksud perundingan kolektif dan perjanjian kolektif mengikut Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980). (i) huraikan enam hak pekerja yg mesti dipatuhi oleh majikan. (ii) jelaskan kategori pekerja yg dilindungi oleh akta di atas. [12] 1(a) Nyatakan dua tujuan Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980) diwujudkan.Latihan 3(a) Merujuk kepda Akta Pekerjaan. 1955 (Pindaan 1980). [2] .

3 (a) Terangkan tiga tindakan yg dibenarkan bagi menyelesaikan pertikaian perdagangan antara pekerja dengan majikan mengikut Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980) [6] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful