Akta Kerja 1955 (Pindaan 1960) ‡ mengandungi peruntukan bagi melindungi para pekerja dpd eksploitasi.

Jabatan Buruh akan menjalankan tanggungjawab melaksanakan Akta ini. ‡ Jabatan Buruh bertindak sebagai mahkamah buruh bagi menyelesaikan masalah yg dihadapi oleh pekerja. ‡ Akta ini hanya berkuatkuasa di Semenanjung Malaysia. ‡ Tuntutan yg berasaskan peruntukan akta adalah seperti berikut a) Hak terhadap hari rehat Setiap pekerja mesti diberi satu hari rehat penuh dalam seminggu oleh majikan.

d) Hak terhadap kerja lebih masa seseorang pekerja dikatakan bekerja lebih masa jika ia bekerja melebihi tempoh masa bekerja mengikut peruntukan undangundang. Seseorang pekerja tidak boleh bekerja lebih dpd 8 jam sehari dan 48 jam seminggu. Oleh itu pekerja berhak mendapat kadar bayaran lebih 11/2 kali ganda kadar upah mengikut jam.b) Hak terhadap tempoh waktu bekerja pekerja tidak boleh disuruh bekerja selama lima jam berturutturut tanpa diberi rehat selama tidak kurang dpd 30 minit. c) Hak terhadap hari kelepasan setiap pekerja berhak mendapat cuti umum berbayar terhadap 10 hari kelepasan. Empat hari cuti umum perlu diberikan. .

e) Hak terhadap cuti tahunan bilangan hari cuti tahunan yg diberikan kpd seseorang pekerja bergantung pada tempoh perkhidmatan pekerja tersebut. i) 8 hari bg pekerja yg bekerja kurang dpd 2 tahun ii) 12 hari bagi pekerja yg berkhidmat antara 2 tahun hingga 5 tahun. iii) 16 hari bagi pekerja yg berkhidmat lebih dpd 5 tahun f) Hak mendapat cuti sakit mana-mana pekerja bercuti kerana sakit akan mendapat cuti sakit berbayar dengan syarat pekerja berkenaan mendapat pengesahan dpd pengamal perubatan berdaftar yg dilantik oleh majikan .

f) Pekerja yg diambil bekerja dalam bidang perkapalan yg berdaftar di Malaysia. e) Pekerja yg bekerja sebagai pembantu rumah. . d) Pekerja yg menyelia buruh dan orang gaji yg tergolong sebagai buruh kasar.‡ Kumpulan pekerja yg dilindungi di bawah Akta Kerja ini ialah : a) Pekerja yg menerima gaji tidak melebihi RM 1500 sebulan b) Pekerja buruh kasar c) Pekerja yg terlibat dalam kerja penyelenggaraan kenderaan utk tujuan pengangkutan.

. penamatan kontrak perkhidmatan seseorang pekerja boleh dilakukan melalui cara berikut : a) Penamatan melalui notis .Notis selama enam minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat antara dua tahun hingga lima tahun. .‡ Mengikut Akta kerja. .majikan boleh berbuat demikian dengan syarat membayar ganti rugi kpd pekerja sebagai pampasan.majikan boleh memecatkan seseorang pekerja tanpa memberi notis jika pekerja telah melakukan perbuatan salah laku. b) Penamatan tanpa notis . .Notis selama lapan minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat melebihi lima tahun.Notis selama empat minggu akan diberi jika pekerja telah berkhidmat kurang dpd dua tahun.

‡ Diwujudkan utk .mengadakan peraturan mengenai perhubungan antara majikan dengan pekerja dan kesatuan sekerja . ‡ Mengandungi akta seperti perundingan kolektif. perbalahan dan tindakan perindustrian serta kuasa mahkamah Perusahaan. .Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980 ) ‡ Bertujuan memelihara keharmonian perhubungan antara majikan dengan pekerja (Kesatuan sekerja).menyelesaikan dan mencegah pertikaian serta perbezaan dalam perhubungan antara mereka.

Mempengaruhi seseorang indidvidu berhenti menjadi ahli kesatuan sekerja dengan membuat tawaran atau memberi faedah kpd indidvidu tersebut. . Pekerja dan Kesatuan Sekerja ‡ Pekerja dan majikan dibenarkan di bawah undang-undang utk menubuhkan atau memasuki kesatuan sekerja.Tidak boleh mendiskriminasi mana-mana indidvidu atas alasan indidvidu tersebut bukan ahli kesatuan sekerja. .Tidak boleh menolak mana-mana individu yg ingin bekerja atas alasan individu itu bukan ahli kesatuan sekerja.Tidak boleh menghalang pihak-pihak tertentu dpd memasuki kesatuan sekerja. . . . ‡ Kesatuan sekerja majikan dilarang melakukan perkara berikut : .Hak dan Kewajipan Majikan.

Tidak boleh mempengaruhi penglibatan seseorang pekerja dalam kesatuan sekerja dengan menawarkan faedah kpdnya. .Tidak boleh memujuk mana-mana pekerja supaya memasuki atau tidak memasuki kesatuan sekerja.Tidak boleh mengancam seorang pekerja ekoran penglibatannya dalam kesatuan sekerja.‡ Kesatuan sekerja pekerja dilarang melakukan perkara yg berikut : . . .

-Perundingan kolektif diadakan dalam tempoh 30 hari selepas persetujuan diberi.Perundingan Kolektif dan Perjanjian Kolektif ‡ Merujuk kpd perundingan utk mewujudkan perjanjian kolektif antara majikan dengan kesatuan sekerja berkenaan dengan syarat-syarat pekerjaan dan perhubungan perusahaan. ‡ Langkah-langkah yg terlibat : .Majikan memberi pengiktirafan kpd kesatuan sekerja . -Majikan atau kesatuan sekerja menyatakan persetujuan mereka mengadakan perundingan dalam tempoh 14 hari selepas tarikh penerimaan pelawaan. .Mana-mana pihak boleh membuat pelawaan secara bertulis utk mengadakan perundingan.

Jika tiada persetujuan diperoleh utk mengadakan perundingan dalam tempoh 14 hari. .Jika pihak berkenaan masih enggan memulakan perundingan. .Perjanjian kolektif yg telah ditandatangani diserahkan kpd pendaftar mahkamah dalam masa satu bulan bg mendapatkkan perakuan undang-undang.. pertikaian perdagangan dianggap telah wujud. . pihak yg membuat pelawaan boleh memberitahu Ketua Pengarah Buruh mempunyai kuasa utk mengarahkan pihak-pihak berkenaan memulakan perundingan kolektif.

tindakan pikat ini harus dilakukan diluar waktu bekerja. ‡ Contoh tindakan perusahaan : . .Pikat satu tindakan yg dijalankan secara aman bagi memujuk dan mendorong mana-mana pekerja supaya bekerja atau berhenti bekerja buat sementara. .Pertikaian Perdagangan atau Perindustrian ‡ Merujuk kpd pertikaian yg wujud antara majikan dengan pekerja berhubung dengan aspek pekerjaan atau bukan pekerjaan atau syarat atau peraturan dalam pekerjaan.Mogok tindakan memberhentikan kerja oleh sekumpulan pekerja. biasanya bertujuan memberi tekanan kpd majikan agar memenuhi segala tuntutan mereka.

penggantungan kerja atau keengganan majikan mengambil sebilangan pekerja utk bekerja dengannya sehingga pertikaian antara mereka diselesaikan. .Sekatan masuk kerja penutupan tempat kerja..

1955 (Pindaan 1980). (ii) jelaskan kategori pekerja yg dilindungi oleh akta di atas.Latihan 3(a) Merujuk kepda Akta Pekerjaan. (i) huraikan enam hak pekerja yg mesti dipatuhi oleh majikan. [2] 1(b) Terangkan maksud perundingan kolektif dan perjanjian kolektif mengikut Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980). [12] 1(a) Nyatakan dua tujuan Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980) diwujudkan. [2] .

3 (a) Terangkan tiga tindakan yg dibenarkan bagi menyelesaikan pertikaian perdagangan antara pekerja dengan majikan mengikut Akta Perhubungan Industri 1967 (Pindaan 1980) [6] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful