PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Oleh : ARIFFIN BIN SALLEH ( P50554 ) MOHD RASHDAN BIN MOHAMAD ( P54057 )

PENDAHULUAN Secara umumnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat telah bermula sejak zaman penurunan Al Quran lagi.Wahyu kenabian dan kerasulan yang diterima oleh Rasulullah adalah merupakan titik tolak kepada satu pelaksanaan amanah suci ini iaitu berperanan menyampai, mengajar,mendidik dan seterusnya membimbing umat manusia agar mempunyai landasan hidup yang benar dan diredhai ilahi. Amanah yang berat ini menandakan bermulanya proses pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah terhadap umat manusia khususnya masyarakat arab di Makkah dan Madinah yang lebih dikenali dengan masyarakat arab jahiliah. Muhammad s.a.w dinilai sebagai cemerlang dalam mendidik masyarakatnya hingga menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak cukup untuk menggambarkannya, hingga datangnya Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan kejahilan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkeperibadian yang tinggi, bermoral serta berpengetahuan. Al-Qur¶an memberi petunjuk atau arah, jalan yang lurus bagi mencapai kebahagiaan manusia sebagaimana firman Allah : dalam surah ayat Terjemahannya: ³Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.´ Penulis berpendapat, pendidikan pada zaman Rasulullah saw memperlihatkan tahap-tahap kemajuan pemikiran yang mampu mengubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan tersebut merupakan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliyyah arab yang berasaskan pemikiran lojik dan matlamat keduniaan semata-mata.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH S.A.W DAN SAHABAT. Pendidikan Islam adalah merupakan manifestasi wahyu yang diamanahkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi s.a.w dengan beberapa tujuan utama; 1- Menyeru serta membimbing manusia ke arah aqidah yang benar. Manusia perlu mengenal penciptanya. (Mohamad Yusoff 1986). Permulaan dakwah Rasulullah adalah dengan memperbetulkan aqidah dalam masyarakat Arab Jahiliah. (Muhammad Abu Al-Nur 1983) yang mengatakan bahawa tahap 2- supaya meninggalkan sebarang perbuatan keji dan melakukan amal kebajikan. 3- Manusia dilahirkan dengan keupayaan menerima berbagai tingkah laku. Hanya dengan dengan ilmulah yang akan membentuk manusia bersifat

Segala perbuatan yang baik akan mendatangkan pahala dan akhirnya mendapat balasan yang baik pula dari Allah. 60 Penulis berpendapat tugas utama rasuilullah adalah untuk memperbetulkan akidah umat manusia.dengan cirri-ciri kemanusiaan . John McHale.w dapat dikatigorikan kepada dua peringkat iaitu pendidikan Islam di Makkah dan pendidikan Islam di Madinah. 1978 ) Ringkasnya belum ada satu kurikulum atau sistem pendidikan yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari oleh mereka.a. sebagai 4. Menurut penulis perbuatan yang baik perlu disertakan dengan keikhlasan aga r apa yang dilakukan akanmendapat ganjaran yang setimpal dari allah. Rasulullah menggalakkan para pengikutnya ajar dan mengajar antara satu sama lain dan menjanjikan akan pahala yang berlipat ganda (Hassan Langgulung 1988) Manakala menurut PENDIDIKAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM Senario pendidikan masyarakat arab dizaman sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangannya menyaksikan suatu perbezaan yang amat ketara.Peringkat pendidikan Islam dizaman Rasulullah s. Ini bertepatan dengan firman allah dalam surah az-zariyat ayat 87 yang bermaksud ³ Dan tidak kau jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku´. Kerana aqidah yang betullah akan membawa seseorang kearah jalan yang benar. The future of the future. 19969.a.w pula adalah sebaliknya di mana Rasulullah s.Perbincangan ini akan menyentuh tentang perkembangan pendidikan di kedua-dua tempat bagi memperlihatkan perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang menjadi asas kepada pendidikan umumnya. Ilmu yang diambil berat pada era tersebut adalah ilmu melihat bintang untuk mengetahui turunnya hujan. Pendidikan dizaman Rasulullah s.ilmu pengesan jejak binatang dan musuh di padang pasir dan juga ilmu bagi menyelidik keturunan kerana mengenal asal-usul keturunan sangat penting dalam kehidupan orang arab yang selalu berselisihan faham dan bermusuh-musuhan ( Khairuddin bin Muhammad. h. Hitti 1970) .Mereka tidak mengambil berat supaya anak mereka tahu menulis dan membaca walaupun ada segelintir diantara mereka yang sudah menguasai kemahiran itu. Khairuddin bin Muhammad.w amat menekankan penguasaan ilmu pengetahuan. New York.Masyarakat arab jahiliah sebelum Islam sememangnya tidak terdedah kepada ilmu pengetahuan dan tidak mengambil kepentingan terhadapnya. PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MAKKAH .Membentuk peradaban manusia 5.a. ( 1978 ) menyatakan bahawa pada zaman sebelum Islam orang arab tidak ada yang terpelajar kerana mereka belum mengenal apa yang dikatakan ilmu pengetahuan menurut penentuan pada zaman itu.Melahirkan tokoh-tokoh ilmuan yang akan membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam (Philip K.

Saidina Abu Bakar As Siddiq adalah di kalangan para sahabat baginda yang memerima pengajaran terus daripada beliau.Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan. Di awal kedatangan Islam.Hanya sebilangan kecil sahaja di kalangan mereka yang tahu membaca dan menulis. ini membuktikan bahwa masyarakat Arab ketika itu secara berperingkat mula mengetahui cara membaca dan menulis.batu-batu. Muaz Bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Suffian. kulit binatang. masyarakat di Makkah mula belajar menulis dan membaca di kuttab-kuttab yang merupakan tempat orang arab belajar membaca dan menulis. Ibnu Khaldun meriwayatkan bahawa sebelum kedatangan Islam.Sejak itu.w pada ketika itu adalah dalam bentuk bacaan. Talhah bin Ubaidillah.a. Ini terbukti di Makkah di mana pada waktu itu sastera dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka.Menurutnya orang arab yang mula belajar membaca dan menulis di Hirah adalah Sufyan bin Umayyah yang dipelajarinya melalui Aslam bin Sidrah. Al Quran ditulis di atas alat-alat yang mudah di dapati seperti di kulit-kulit kayu. pelepah tamar.s sebagai manusia atau sebagainya menggambarkan satu kaedah dalam P & P.w. Shalaby ( 1954 ) pula menambah hasil daripada pembacaannya melalui beberapa buah buku menyatakan bahawa orang arab yang pertama belajar membaca dan menulis ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd Manaf. terdapat hanya 17 orang Quraish yang boleh membaca dan menulis.s kepadanya. Fatimah bt Al Khattab. Diantara mereka yang terlibat dalam penulisan wahyu adalah Zaid Bin Tsabit.Para sahabat kemudiannya menghafaz ayat-ayat tersebut dan cenderung untuk menghayati dan mengamalkan isi kandungannya terlebih dahulu sebelum menghafaz dan mempelajari ayat yang baru( Shalaby.Gurunya pula adalah Bishr bin Abd Malik yang merupakan seorang kristian. tulang dan sebagainya ( Khairuddin bin Muhammad.Zaman sebelum kedatangan Islam selalunya disebut sebagai zaman jahiliah. Selain daripada ahli keluarga baginda yang menerima pengajaran terus daripada Rasulullah s.s tanpa bentuk rupa mahupun dengan penjelmaan Jibril a. 1995 ) Dalam konteks pendidikan.Pada masa itu.w.w sendiri akan terus menghafaz ayat-ayat tersebut dan kemudian membacakannya kepada ahli keluarga dan para sahabatnya serta memberi kefahaman akan maksudnya. baginda s. . Arqam bin Abi Al Arqam. Rasulullah s. Rasulullah s.a.a. As Saboony.a.Melalui perantaraannya.Konsep Pendidikan yang dibawa Nabi s.a. 1979. khutbah dan bacaan dalam sembahyang ( Rosmawati Ali.Said bin Zaid Al Adawi dan lain-lain.Mereka yang memeluk Islam diperingkat ini kemudiannya menjadi penulis wahyu kepada Nabi Muhammad s. Ubai bin Kaab.Walaupun begitu perkataan jahiliah di sini bukanlah bermaksud bahawa masyarakat arab itu bodoh atau tidak tahu mengatur cara hidup mereka dengan betul. Saad bin Abi Waqqas. Mereka kemudiannya mampu mengarang syair secara spontan mahupun bertulis. Nabi s.a.Telah menjadi amalan setiap kali turunnya wahyu.w akan memanggil para sahabat penulis wahyu tersebut untuk menulis ayat-ayat Al Quran yang baru diturunkan.Di sinilah wujudnya peranan besar institusi kuttab dalam melahirkan masyarakat arab yang tahu membaca dan menulis. Abd Rahman bin Auf. Abdullah ( 1995 ) pula memberi nilai tambah terhadap pendapat tersebut dengan menyatakan bahawa secara tradisinya.Setelah itu.Penerimaan wahyu dalam pelbagai situasi samaada menerusi ilham atau mendengar suara Jibril a. Setiap tahun akan diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair. penduduk Semenanjung Tanah Arab khususnya di Makkah adalah buta huruf.w akan menghafal setiap wahyu yang diterimanya sehingga baginda benar-benar mengingati dan memahami wahyu yang di sampaikan. 1954 ). Umar bin Al Khattab.w akan memberikan penerangan kepada para sahabat akan apa yang disampaikan oleh Jibril a.a. 1985 ). Zubair bin Al Awwam.Abu Ubaidah Al Jarrah.

Destinasi seterusnya adalah di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam di As Safa.Rasulullah s.Firman Allah s.hadith dan hal-hal mengenai periwayatan hadith serta bagaimana menentukan sesuatu hukum mengenai sesuatu perkara dan masalah -masalah yang berlaku dari satu masa ke semasa( Khairuddin Muhammad.w.w terhadap memiliki ilmu pengetahuan tidak terhad kepada kaum lelaki sahaja bahkan juga kaum perempuan. kawasan perumahan dan sekitar Kaabah. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu ( wahai Muhammad ) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir mushrik itu´( Al Hijr ayat 94 ) Perintah tersebut menyaksikan bermulanya proses penyampaian pendidikan Islam secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.w memerintahkan agar sahabat-sahabat beliau belajar membaca dan menulis dan menyuruh setiap daripada mereka memberi pelajaran serta pendidikan Islam kepada ahli keluarganya.Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam sudah mulai tersebar ke luar Makkah iaitu di Habsyah dengan penglibatan Jaafar bin Abi Talib yang berperanan menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu An Najasyi berkaitan dengan Islam. 2005).Lokasi pertama pengajaran Nabi s. Mekah pada tahun 610 Masihi. umat Islam hanyalah mengambil berat berkenaan hukum-hakam agama dari Al Quran dan tafsirnya.w pernah meminta Shafah Al Adawiah mengajarkan isterinya Sayyidah Hafsah belajar membaca dan menulis. pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong.Ancaman serta kecaman dari kaum mushrikin Makkah pada ketika itu adalah merupakan faktor utama penyebaran dan pendidikan Islam secara sulit.Ini jelas melalui galakan nabi yang tiada hentinya menjelaskan betapa peri pentingnya ilmu pengetahuan kepada umat Islam pada ketika itu.Melaluinya.a.a.Kurikulum pendidikan pada tahap ini adalah lebih tertumpu kepada aqidah tauhid.w itu kemudiannya menghasilkan bilangan umat Islam yang ramai dari kaum lelaki dan perempuan yang mampu membaca dan menulis.Strategi tersebut merupakan langkah awal penyebaran dakwah dan pendidikan Islam yang disebut sebagai penyebaran Islam secara sulit lantaran jumlah penganut Islam pada ketika itu yang belum begitu ramai dan belum cukup kuat untuk dilaksanakan secara terangterangan. Proses pendidikan tersebut berlangsung sehinggalah turun ayat yang ke 94 dari surah Al Hijr yang memerintahkan Rasululah s. kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan .Strategi pendidikan ini telah diatur dan dikendalikan sendiri oleh Rasulullah s. 2001) PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MADINAH Penghijrahan Rasulullah s. 1984 ).t dan menyampaikannya kepada orang lain( Abdul Fattah Abu Ghuddah.w ke Madinah pada tahun 622 Masihi membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap pendidikan Islam.Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan Islam yang mulai tersusun.w menyebarkan Islam secara terang-terangan.a. 1979 ) Galakan Rasulullah s.Sejajar dengan perkembangan dan penurunan wahyu.a.Sebagai contoh Rasulullah s. Rasulullah s. 1989 ). pasar.a.Kegiatan Rasulullah s.Dalam erti kata lain Rasulullah s.a.Menyedari hal ini.w sesekali tidak akan mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf ( Abdullah Ishak. Sejak mula kedatangan Islam lagi.a. Hasilnya baginda telah berjaya membasmi gejala buta huruf dan sentiasa menggalakkan umatnya agar tidak jemu menuntut ilmu Allah s.w adalah bertempat di rumahnya sendiri (Mohd Yusuf Ahmad.w sangat mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan.w secara sulit selama kira-kira tiga tahun ( Zawawi Ahmad.Pada masa itu.a.a.w.t yang bermaksud : ³Oleh itu.a.

Setelah guru berpuas hati dengan bacaan tersebut. bising dan sebagainya.a.Justeru.baginda s.w juga berusaha memperkembangkan lagi rancangan pendidikan Islam dengan menghantar 40 orang sahabat r. ( Shalaby.Dalam kurun pertama hijrah. Baginda s.w telah membina sebuah surau yang bersambung dengan masjid yang dikenali dengan As Suffah demi melanjutkan pembinaan institusi pendidikan ( Tamadun Islam 1997. maka ayat-ayat Al Quran itu akan dipadam dan ditulis dengan ayat ±ayat yang lain pula.Maka setelah perpindahan Rasulullah s. 1980 ) manakala bagi wanita.a.al ). manakala bagi kanak-kanak yang berada di bawah umur mumaiyiz. 1984 ): Struktur pendidikan Islam yang disusun oleh Rasulullah boleh ditunjukkan dalam rajah berikut : .w memilih masjid sebagai tempat menyampaikan ilmu.a.Ia berperanan sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat yang berhubung dengan ibadah dan pendidikan Islam.Rasulullah s.Ini kerana jumlah mereka yang terlalu ramai menyebabkan Rasulullah s.a. Menurut Al Ahwani ( 1983 )Setiap kanak-kanak yang belajar di dalam kuttab ini memiliki sebuah papan batu yang dipanggil lauh atau luh di mana mereka belajar menulis ayat-ayat Al Quran di atas luh itu dan kemudian membacanya sehingga lancar dan menghafaznya.w sering kali melawat ke sekolah-sekolah itu dan berjumpa para pelajarnya. Pendidikan ini adalah lebih terkhusus untuk orang dewasa dan kanak-kanak yang sudah mumaiyiz.bersistematik dan formal.bahasa arab dan sebagainya.aw mengambil pendekatan untuk menstruktur semula disamping memperkasakan lagi sistem pendidikan Islam. Rasulullah s. masjid sudah tidak lagi mampu menampung jumlah mereka yang datang untuk belajar.a. Nabi s.di Sicily sahaja dikatakan sudah terdapat 300 orang guru kuttab.a. editor Ahmad Fauzai Morad et. kisah para nabi. editor Ahmad Fauzai Morad et.1976).Dengan pelbagai rancangan yang diperkenalkan.Senario ini diperkukuhkan lagi dengan bilangan kuttab-kuttab yang semakin bertambah dari masa kesemasa khususnya pada zaman para sahabat di mana mereka bukan sahaja mempelajari Al Quran tetapi juga hadis-hadis Rasulullah s.Hal ini kemudiannya didapati tidak begitu sesuai kerana terdapat gangguan seperti kanak-kanak yang berjalan ke sana ke mari. Nabi s.mereka akan belajar di kuttab ( Al Abrashi.1954 ) Apabila Islam semakin berkembang di Madinah.a. Setelah melihat semakin ramai memeluk Agama Islam.a. Nabi s. Institusi kuttab ini terus hidup malah ditambah satu jenis kuttab lagi iaitu kuttab untuk mempelajari Al Quran.beliau menambah bahawa memandangkan kepada kepesatan perkembangan Islam di Madinah pada masa itu.w telah membina dua buah masjid iaitu Masjid Quba¶dan Masjid Nabawi.Baginda telah menyusunnya dengan menampilkan tiga bentuk pendidikan ( Zawawi.a.w dan orang Islam ke Yathrib. ( Tamadun Islam 1997.a untuk menjadi guru kepada masyarakat di luar Madinah. Melaluinya juga sistem halaqah telah diperkenalkan di mana setiap kali selepas solat. kaum muslimin khususnya bagi lelaki akan mengelilingi baginda untuk mempelajari segala apa yang diperlukan ( Kinnany.al ) Menurut Ghazali Darussalam ( 2001 ).w.dalam bentuk yang lebih meluas. masjid dan As Suffah masih lagi menjadi pusat pengajian utama ketika itu.beliau menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat mengajar Al Quran.Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajarkan kepada mereka.w akan mengajar mereka setiap seminggu sekali.Mereka kemudiannya akan membaca di hadapan gurunya dan diperbetulkan bacaan tersebut.w juga telah mendirikan sembilan buah sekolah dan antara yang terpenting adalah sekolah Kaabah. Diawal perpindahan nabi.

Kesimpulannya pendidikan Islam berpaksikan wahyu yang telah diamalkan oleh Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah adalah sebenarnya merupakan garapan dan gubalan dari Allah s. mengajar serta membuat kajian dan penyelidikan. 3.w.a.Rasulullah s.Bentuk Pendidikan Khusus Pendidikan dalam bentuk khusus ialah pengajaran yang disampaikan oleh baginda kepada orang-orang tertentu secara langsung dari semua lapisan tanpa mengira tempat dan masa.Baginda juga memberi pilihan kepada 70 tawanan perang Badar yang berkebolehan membaca dan menulis untuk menebus diri mereka dengan cara mengajar kanak-kanak Islam di Madinah.Ada yang berpendapat jumlah mereka 40 orang.Rajah 1 : Struktur Pendidikan Islam di Madinah 1.Peringkat ini terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap pertama melibatkan penguasaan membaca dan menulis.Omardin Ashari.( Abd Rahman Nawas.Bentuk Pendidikan Umum Pendekatan dalam bentuk ini dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah s.t.Baginda juga menyampaikan ajarannya melalui tingkahlaku dan amalan serta pergaulannya dengan masyarakat setempat.Pendidikan melalui bentuk ini kemudiannya banyak melahirkan para cendikiawan Islam pada era semasa dan seterusnya.Pengajaran dalam bentuk ini biasanya menyentuh berkenaan aqidah.syariat dan juga hubungan kemasyarakatan secara umum. Menurut a.Sudah tentu baginda merupakan sumber tauladan terbaik samaada dari segi budi pekerti dan perbuatan. Bentuk Pendidikan Institusi Peringkat pengajaran ini merupakan intisari Pendidikan Islam di Madinah. 1995 ) Tahap kedua pula adalah penglibatan golongan Ahlus Suffah atau ikhwanus Suffah. Nawawi Mohamad.arip Saaya.kanak-kanak dan para pendatang.Jumlah mereka adalah kira-kira 20 orang.Oleh itu.a.Diantara mereka yang menerima pengajaran baginda secara khusus ialah para sahabat sendiri.Penulis bersetuju bahawa pendidikan bersepadu kelolaan Rasulullah s.w yang berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah serta berkonsepkan tauhid telah dapat dilaksanakan dengan jelas dari segi matlamat dan konsep yang mendasarinya ( Syed Ali Ashraf 1994 ) . keunggulannya adalah tidak perlu dipertikaikan lagi.Pengajaran ini disampaikan melalui khutbah Jumaat atau selepas solat.Ia merupakan cara terbaik untuk difahami dan lebih terdorong untuk diikuti berbanding dengan pengajaran mengikut teori dan penerangan semata-mata.Setiap seorang daripada mereka yang berkebolehan perlu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam tersebut .w meminta para sahabat yang berkebolehan sebagai guru.a.Naqib ( 1984 ) golongan yang digelar Ahlus Suffah atau Ikhwanus Suffah ini sentiasa berusaha mendalami ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah.w atau baginda melantik wakil-wakil baginda untuk pergi di luar dari kawasan Madinah. 2.

mereka menyambut para tetamu ka¶abah yang ingin menunaikan haji yang menjadi tr adisi mereka sejak sekian lama. Istilah tersebut lebih hbanyak menunjukkan kejahilan umat manusia ketika itu terutamanya masyarakat arab tentang nilainilai akidah islamiah dan keagamaan sebenar. Saban tahun. Hal ini semakin menguatkan lagi bahawa kaum arab Quraisy bukanlah bangsa yang bodoh dan tidak berpengetahuan bahkan mereka sebenarnya adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya. Ini di buktikan dengan perdagangan yang mereka usahakan di utara dan selatan hijjaz.Mereka buta atau bodoh disebabkan tidak nampak akan jalan sebenar yang Islam tunjukkan untuk memandu kehidupan dari kegelapan ke arah cahaya. Kuliah ddan syarahan soaljawab . As Shahid Sayed Qutb menyatakan bahawa pengertian jahiliah merujuk kepada individu.penguasa dan masyarakat yang tidak mengikut tatacara hidup Islam.ereka juga mampu membuat sistem kota dan sistem perniagaan yang sangat baik.

sesungguhnya tanpa kita sedari semenjak dari kecil lagi kita telah mengalami proses pendidikan tanpa kita sedari sehinggalah kehari ini. sebagai tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam.2 Implikasi pendidikan islam peringkat madinah.Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Menunjukkan wajibnya umat islam menuntut ilmu. jasmaniah. Terdapat 1404 atau 25 peratus ayat alQuran tentang pendidikan. Nabi Muhammad s. 2. 2.1 Tahap rahsia. Seterusnya ramai kerabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah memeluk islam. 2. tanpa berlingah lagi. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran.3. Tahap rahsia berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya.w berhijrah pada tahun 622M. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. 2. Selain rumah Al-Arqam.1 SEJARAH.2.3. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan pengikutnya. Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s.dengan pendidikanlah umat manusia dapat melangsungkan kehidupan sejagat dengan harmoni dan jitu. ³ÏÅôgt ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊ͵ @ç7ߌ ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_Ì ÷Ãã ur z`ÏiB ÏM»yJè=²à9$# ‚n<Î) ͵q±Y9$# ¾ÏmÏRø Î*Î/ óOÎg ÏÅôgt ur 4¶n<Î) :Þºu Å À 5O É)tGó¡‡B ÇÊÏÈ 2.a.2 PERINGKAT MAKIYYAH 2. khadijah bt khuwailid. 2. Pada zaman permulaan islam.so disini kita dapat melihat betapa pentingnya bidang pendidikan. pelajaran agama disampaikan di rumah-rumah. PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH SAW 2.1 Struktur pendidikan 2. baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah.2 Peringkat makiyyah. . PENDAHULUAN Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah.a.3 Peringkat madinah.Pendidikan adalah cara bagaimana kita untuk mendidik jiwa. Setelah berhijrah . Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam.w mendapat wahyu pertama. Pertambahan penganut islam telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang mula tesusun. dan ruhaniah manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah s.a. dengan sebab itulah penulis membuat satu lagi kategori dalam penulisannya didalam blog ini. Hasil daripada usahanya ini.1 sejarah. Ali b Abi Talib dan Zaid b Harithah telah memeluk agama islam. mari kita telusuri permulaan perjalanan pendidikan Islam di zaman Rasulullah saw: 1.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah. sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad). maka isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat.3 PERINGKAT MADINAH Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat dalam Firman Allah SWT: ÷íyÅô¹$$sù $yJÎ/ ã tB÷sè? óÚÌ ôãr&ur Ç`tã tûüÏ. baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. lorong-lorong. Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid. Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah. Solat jumaat mula diwajibkan. Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu.cth.Î ô ßJø9$# ÇÒÍÈ Terjemahannya: Oleh itu. Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang Badar. Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun. tawanan perang badar. Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota Makkah dan dipulaukan. tetapi meliputi ceruk rantau kota Makkah. Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisasisa permusuhan. kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain.2 Tahap terbuka. Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam.2. Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam. dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT. Dengan perintah tersebut. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan.pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan keduniaan. Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. Contohnya. . Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji. Pendidikan wanita tidak juga diabaikan. setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah. pasar. Antara yang terpenting ialah Sekolah Kaabah. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.2. kepercayaan. 2. Akibatnya. Dikatakan terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap rahsia.

2 Implikasi pendidikan peringkat madinah.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan. b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung. Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar.Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah. 2. bangsa dan agama. Ali B Abi Talib. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW KESIMPULAN Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas ahli suffah. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas solat jumaat. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar. . Pada peringkat ini ia lebih menumpukan kepada kanak-kanak. Hafzah Bt Umar. muamalat dan lain-lain seperti menunggang kuda. Uthman. Pengajian AlQuran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang zaman tidak kira oleh pangkat. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah untuk berniaga dan mengenali agama islam. Umar. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW. Selain itu . berenang.3. masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar kepada pendidikan islam. Selain itu. c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca). Dalam banyak perkara Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua. Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. barang-barang. Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki baginda bengkak.3.Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk seperti:a) pendidikan umum b) pendidikan khusus c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua) a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Ali b Abi Talib. kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah.bergusti dsb. air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah SAW. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama. 2. syariat.1 struktur pendidikan. Rasulullah telah memanfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar dalam kalangan tawanan perang Badar. Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali di serambi masjid. Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat kayu api.

Jumlah berhala disekeliling ka bah sebanyak 360 buah.Pendidikan Islam : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. HIZBI Sdn. 1991.blogspot.Skudai : Unversiti TeknologiMalaysia. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ± insan hebat pada zaman baginda. Shah Alam. OXFORD FAJAR. 226 Newer Post RUJUKAN Al Quran Al Karim Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri.2008. forum. .php?topic=5368.  BIBLIOGRAFI 1. PENUTUP Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna.0 Muhammad Abu Al-Nur Zuhir. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah. Ahmad Mohd Salleh. Hal. (Abdul Halim 1989) Pendidikan pada orang-orang Arab Badwi adalah diarahkan untuk melati anak mereka bagi menghadapi hidup dan mempertahankan hidup pusat pendidikan mereka adalah .net/index. 1.cet. dengan Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan a PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT Sejarah kehidupan masyarakat arab seblum rasulullah Bangsa arab mapa umumnya memuja berhala-berhala. http://pedagogi-islam. n. Pendidikan tersebut yang bersumberkan wahyu (alQuran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. Qahirah. Prof. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.Manakala kaum perempuan pula tiada nilai disisi kaum lelaki. Setiap kabilah mempunyai berhala masing-masing. Hasan Langgulung. Pengajian Agama Islam & j-QAF. Usrah (keluarga). System pendidikannya menjadi model dan ikutan sepanjang zaman. Iv.1983. Usul Al-Fiqh. Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman. Dr. jil. Bhd. 2.dudung. 3.

1. ilmu falak dan ketuhanan ( Abdul Halim : 1989) Rasulullah mula mengembangkan ajaran Islam setelah turunnya ayat 1-6 surah al-Muddathir Yang bermaksud Wahai orang yang berselimut. Seseorang perlu korbankan masa. tenaga dan wangnya untuk anak didiknya.Mengadakan keseimbangan antara keduanya (hubungan dengab manusia dan Allah) 4Dalam melaksanakan pendidikan terhadap para sahabat. Dan Tuhan kamu hendaklah kamu agongkan. Langkah pengajaran Sedang maksud mengajar itu menghendaki lebih dari itu. senibina. selain keutuhan peribadi Baginda sendiri.Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya 2. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu hendaklah kamu bersabar (tafsir ar Rahman) Menurut Abdul Halim dalam M. Anak-anak suku Badwi mencontohi apa yan gmereka lihat. dengar dan perhatikan dalam keluarga dan kabilah. ( Abdul Halim : 1989) Orang-orang arab hadhar telah mempunyai pusat pendidikan iaitu sekolah yang terdiri dari sekolah ibtidaiyyah dan sekolah Aliyah yang mana pendidikannya berbentuk pertukangan.Menyempurnakan hubungan manusia sesamam manusia 3.dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.Asyirah (family) dan Kabilah. tidur sebantal. ( Kaedah Perdebatan Kaedah dan teknik ini adalah pendekatan penting dalam proses pendidikan yang dianjurkan oleh ibnu khaldun(1957) pendekatan ini sebagai alat berkesan untuk pelbagai maklumat dan . selain mencontohi sikap dan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. Dan pakaianmu hendaklahkamu bersihkan.. Sanggup makansedulang. terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh Baginda sehingga pendidikannya benarbenar berjaya yang menjadikan para sahabat sebagai anak didiknyayang dapat dilihat daripada beberapa sudut. Sukatan pelajaran 2. Dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan. bangunlah dan berilah peringatan. 1.Nathir bahawa perincian tentang ajaran Islam yang disampaiakn oleh Nabi Muhammad asasnya kepada.

kepintaran. Dengan ini pengajaran bertujuan menetapkan penglibatan dan pembentukan tingkah laku positif. kaedah hafalan adalah suatu kaedah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menghafal wahyu yang diturunksn oleh Allah. kefahaman. Perbincangan rasulullah dengan para sahabat berlaku dengan tawanan badar. Menurut penulis kaedah ini adalah satu pendekatan terbaik dalam membentuk kemampuan individu untuk mencerakinkan ilmu dan mengemukakannya kepada orang lain.kesemua perbincangan ini perlu mencungkil buah fikiran pelajar dari aspek soaial. . rasa dihargai dan identity.Perbincangan menyelesaikn masalah sosial secara bebas 2.Perbincangan pendidikan bermatlamat. Abdullah b Mas ud (al-Jambalati 1973. Allah mengajar rasullullah supaya erring bermesyuarah dan berbincang. Rasulullah lebih cenderung kepada pendapat abu bakar. seterusnya akan menyuburkan perkembangan individu dari pelbagai aspek termasuk perkembangan akademik seseorang pelajar. alAbrasyi 1970. Abubakar mencadangkan supaya taanan tersebut dikenakan tebusan. Pendapat. dan pendidikan. dengan pengikut-pengikut baginda babi memutuskan sesuatuperkara kerana mengambil keputusan brdasarkan kaedah tersebut adalah lebih sempurna dan dan kukuh. Ghazali2001) Perbincangan Rasulullah menggunakan kaedah perbincangan dalam enyampaikan ilmu pengetahuan. (Abdullah 1995) Sehubung dengan itu Glasser (1986) mengesyorkan tiga jenis perbincangan . turunlah wahyu bagi menjelaskan keada an yang sebenar dan menguatkan pendapat saidina Umar. Sehubungan itu. Baginda bersungguh-sungguh menghafaznya wahyu sebaik sahaja menerimanya supaya tidak lupa sehinggalah turun jaminan Allah yang menetapkan ingatan baginda terhadap wahyu melalui firmanNya dalam surah al-Qiyamah: 16-19 Dengan kata lain hafalan adalah satu kaedah yang ditunjukkan rasulullah melatih seseorang untuk menambah kecerdasan otak. kekuatan ingatan dan keyakinan (Abdullah 1995) dari orientasi demikian maka wujudlah pada waktu itu jamaah al-Huffaz(golongan hafiz) antaranya Zaid b Thabit. Aspek pengajaran yang paling penting ialah kebolehan mematuhi pembentukan tingkah laku dan hasil pembelajaran adalah dalam bentuk nilai diri. Mu az b Jabal.Perbincangan secara terbuka tanpa berselindung 3. 1. manakala s umar mencadangkan supaya tawanan tersebut dibunuh.membentuk malakah pelajar. Kaedah ini di gambarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 258 Hafalan Menurut Ahmad(1997).

Sesungguhnya aku akan jadikan dimuka bumi seorang khalifah (al-Baqarah : 30) Situasi pengajaran zaman Rasulullah dan sahabat Rasulullah member pengajaran termasuk sahabat dan sahabiah di masjid .Matlamat pendidikan Islam ialah melahirkan insane yang berjiwa taqwa dan melahirkan insan-insan yang sanggup bekerja sebagai khalifah Allah ( ) a-firman Allah dalam surah Az-Zariat : 56 yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku.

http://pedagogi-islam. Shah Alam. 1995. HIZBI Sdn. 1973.php?topic=5368. Dr. Dirasat Muqaranahfil al-Tarbiyyah al-Islamiah. 3.net/index. (Dunia Arab. Usuluddin Hutagalung dan O.D. Bandung. forum. Pengajian Agama Islam & j-QAF. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. The Arabs A Short History.P. Mesir Ghazali Darusalam. Negara Islam Pendidikan Cabaran dan Pembentukan. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21. Prof. 29 Mohamad Yusoff Mahmud 1986. 2. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd Glasser.cet.dudung. Bhd.BIBLIOGRAFI 1. Pendidikan Dan Pengaruhnya di Malaysia. Pedagogi Pendidkan Islam.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. 1991. 1986. 1. Abdullah Ishak. New York. Bhd. 1970.blogspot. Pustaka Al-Husna . OXFORD FAJAR. Jakarta. Pendidikan Islam Falsafah. Penerbit NASA Hasan Langgulung. Pedagogi dan Metodologi. W. Salleh. Hal. Pen. Hasan Langgulung. Sumur.0 Newer Post Ahmad Mohd. 1997. Bhd. 2001. Kuala Lumpur. Sejarah Ringkas) Terjemahan oleh . Al-Jumbalati & Abu Futuh al-Tunisi. Kebon Sirih Barat. 1998 . Shah Alam. Percetakan Watan Sdn. 1989. Sihombing. Abdul Halim Mat Diah Dr Islam dan Demokrasi Pendidikan. Philip K. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Schools Without Failure. Hitti. Ahmad Mohd Salleh. Harper & Row.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful