PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Oleh : ARIFFIN BIN SALLEH ( P50554 ) MOHD RASHDAN BIN MOHAMAD ( P54057 )

PENDAHULUAN Secara umumnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat telah bermula sejak zaman penurunan Al Quran lagi.Wahyu kenabian dan kerasulan yang diterima oleh Rasulullah adalah merupakan titik tolak kepada satu pelaksanaan amanah suci ini iaitu berperanan menyampai, mengajar,mendidik dan seterusnya membimbing umat manusia agar mempunyai landasan hidup yang benar dan diredhai ilahi. Amanah yang berat ini menandakan bermulanya proses pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah terhadap umat manusia khususnya masyarakat arab di Makkah dan Madinah yang lebih dikenali dengan masyarakat arab jahiliah. Muhammad s.a.w dinilai sebagai cemerlang dalam mendidik masyarakatnya hingga menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak cukup untuk menggambarkannya, hingga datangnya Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan kejahilan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkeperibadian yang tinggi, bermoral serta berpengetahuan. Al-Qur¶an memberi petunjuk atau arah, jalan yang lurus bagi mencapai kebahagiaan manusia sebagaimana firman Allah : dalam surah ayat Terjemahannya: ³Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.´ Penulis berpendapat, pendidikan pada zaman Rasulullah saw memperlihatkan tahap-tahap kemajuan pemikiran yang mampu mengubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan tersebut merupakan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliyyah arab yang berasaskan pemikiran lojik dan matlamat keduniaan semata-mata.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH S.A.W DAN SAHABAT. Pendidikan Islam adalah merupakan manifestasi wahyu yang diamanahkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi s.a.w dengan beberapa tujuan utama; 1- Menyeru serta membimbing manusia ke arah aqidah yang benar. Manusia perlu mengenal penciptanya. (Mohamad Yusoff 1986). Permulaan dakwah Rasulullah adalah dengan memperbetulkan aqidah dalam masyarakat Arab Jahiliah. (Muhammad Abu Al-Nur 1983) yang mengatakan bahawa tahap 2- supaya meninggalkan sebarang perbuatan keji dan melakukan amal kebajikan. 3- Manusia dilahirkan dengan keupayaan menerima berbagai tingkah laku. Hanya dengan dengan ilmulah yang akan membentuk manusia bersifat

Ini bertepatan dengan firman allah dalam surah az-zariyat ayat 87 yang bermaksud ³ Dan tidak kau jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku´.a. Kerana aqidah yang betullah akan membawa seseorang kearah jalan yang benar. Khairuddin bin Muhammad. Menurut penulis perbuatan yang baik perlu disertakan dengan keikhlasan aga r apa yang dilakukan akanmendapat ganjaran yang setimpal dari allah. sebagai 4. John McHale. Pendidikan dizaman Rasulullah s.w amat menekankan penguasaan ilmu pengetahuan. 19969. ( 1978 ) menyatakan bahawa pada zaman sebelum Islam orang arab tidak ada yang terpelajar kerana mereka belum mengenal apa yang dikatakan ilmu pengetahuan menurut penentuan pada zaman itu. Segala perbuatan yang baik akan mendatangkan pahala dan akhirnya mendapat balasan yang baik pula dari Allah. New York.ilmu pengesan jejak binatang dan musuh di padang pasir dan juga ilmu bagi menyelidik keturunan kerana mengenal asal-usul keturunan sangat penting dalam kehidupan orang arab yang selalu berselisihan faham dan bermusuh-musuhan ( Khairuddin bin Muhammad. The future of the future.Mereka tidak mengambil berat supaya anak mereka tahu menulis dan membaca walaupun ada segelintir diantara mereka yang sudah menguasai kemahiran itu. Rasulullah menggalakkan para pengikutnya ajar dan mengajar antara satu sama lain dan menjanjikan akan pahala yang berlipat ganda (Hassan Langgulung 1988) Manakala menurut PENDIDIKAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM Senario pendidikan masyarakat arab dizaman sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangannya menyaksikan suatu perbezaan yang amat ketara.Peringkat pendidikan Islam dizaman Rasulullah s.Masyarakat arab jahiliah sebelum Islam sememangnya tidak terdedah kepada ilmu pengetahuan dan tidak mengambil kepentingan terhadapnya.w pula adalah sebaliknya di mana Rasulullah s. Hitti 1970) . 1978 ) Ringkasnya belum ada satu kurikulum atau sistem pendidikan yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari oleh mereka.w dapat dikatigorikan kepada dua peringkat iaitu pendidikan Islam di Makkah dan pendidikan Islam di Madinah. Ilmu yang diambil berat pada era tersebut adalah ilmu melihat bintang untuk mengetahui turunnya hujan. PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MAKKAH .a.Membentuk peradaban manusia 5.a. h.dengan cirri-ciri kemanusiaan .Melahirkan tokoh-tokoh ilmuan yang akan membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam (Philip K.Perbincangan ini akan menyentuh tentang perkembangan pendidikan di kedua-dua tempat bagi memperlihatkan perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang menjadi asas kepada pendidikan umumnya. 60 Penulis berpendapat tugas utama rasuilullah adalah untuk memperbetulkan akidah umat manusia.

Mereka kemudiannya mampu mengarang syair secara spontan mahupun bertulis.w. Abdullah ( 1995 ) pula memberi nilai tambah terhadap pendapat tersebut dengan menyatakan bahawa secara tradisinya. Setiap tahun akan diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair.a.Zaman sebelum kedatangan Islam selalunya disebut sebagai zaman jahiliah.Mereka yang memeluk Islam diperingkat ini kemudiannya menjadi penulis wahyu kepada Nabi Muhammad s. 1979.a.Pada masa itu.Gurunya pula adalah Bishr bin Abd Malik yang merupakan seorang kristian. Arqam bin Abi Al Arqam.a. Zubair bin Al Awwam.s sebagai manusia atau sebagainya menggambarkan satu kaedah dalam P & P.w akan menghafal setiap wahyu yang diterimanya sehingga baginda benar-benar mengingati dan memahami wahyu yang di sampaikan. penduduk Semenanjung Tanah Arab khususnya di Makkah adalah buta huruf. Rasulullah s.Sejak itu.Di sinilah wujudnya peranan besar institusi kuttab dalam melahirkan masyarakat arab yang tahu membaca dan menulis. Di awal kedatangan Islam.w sendiri akan terus menghafaz ayat-ayat tersebut dan kemudian membacakannya kepada ahli keluarga dan para sahabatnya serta memberi kefahaman akan maksudnya.Menurutnya orang arab yang mula belajar membaca dan menulis di Hirah adalah Sufyan bin Umayyah yang dipelajarinya melalui Aslam bin Sidrah.a.w.batu-batu.Hanya sebilangan kecil sahaja di kalangan mereka yang tahu membaca dan menulis.s tanpa bentuk rupa mahupun dengan penjelmaan Jibril a. Selain daripada ahli keluarga baginda yang menerima pengajaran terus daripada Rasulullah s. Rasulullah s. Ibnu Khaldun meriwayatkan bahawa sebelum kedatangan Islam. Shalaby ( 1954 ) pula menambah hasil daripada pembacaannya melalui beberapa buah buku menyatakan bahawa orang arab yang pertama belajar membaca dan menulis ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd Manaf.w akan memanggil para sahabat penulis wahyu tersebut untuk menulis ayat-ayat Al Quran yang baru diturunkan.Setelah itu. Muaz Bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Suffian. terdapat hanya 17 orang Quraish yang boleh membaca dan menulis. ini membuktikan bahwa masyarakat Arab ketika itu secara berperingkat mula mengetahui cara membaca dan menulis. Diantara mereka yang terlibat dalam penulisan wahyu adalah Zaid Bin Tsabit. Umar bin Al Khattab.w pada ketika itu adalah dalam bentuk bacaan. 1985 ). kulit binatang. Fatimah bt Al Khattab. Abd Rahman bin Auf. Saad bin Abi Waqqas. Nabi s.Saidina Abu Bakar As Siddiq adalah di kalangan para sahabat baginda yang memerima pengajaran terus daripada beliau.Telah menjadi amalan setiap kali turunnya wahyu.Said bin Zaid Al Adawi dan lain-lain.a. . masyarakat di Makkah mula belajar menulis dan membaca di kuttab-kuttab yang merupakan tempat orang arab belajar membaca dan menulis. 1954 ).Para sahabat kemudiannya menghafaz ayat-ayat tersebut dan cenderung untuk menghayati dan mengamalkan isi kandungannya terlebih dahulu sebelum menghafaz dan mempelajari ayat yang baru( Shalaby.Penerimaan wahyu dalam pelbagai situasi samaada menerusi ilham atau mendengar suara Jibril a.Melalui perantaraannya.Walaupun begitu perkataan jahiliah di sini bukanlah bermaksud bahawa masyarakat arab itu bodoh atau tidak tahu mengatur cara hidup mereka dengan betul.s kepadanya. tulang dan sebagainya ( Khairuddin bin Muhammad. khutbah dan bacaan dalam sembahyang ( Rosmawati Ali. baginda s. As Saboony. Talhah bin Ubaidillah.Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan. pelepah tamar.w akan memberikan penerangan kepada para sahabat akan apa yang disampaikan oleh Jibril a. Ini terbukti di Makkah di mana pada waktu itu sastera dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka. Ubai bin Kaab. Al Quran ditulis di atas alat-alat yang mudah di dapati seperti di kulit-kulit kayu.a.a.Konsep Pendidikan yang dibawa Nabi s.Abu Ubaidah Al Jarrah. 1995 ) Dalam konteks pendidikan.

w adalah bertempat di rumahnya sendiri (Mohd Yusuf Ahmad.Kegiatan Rasulullah s. pasar.w ke Madinah pada tahun 622 Masihi membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap pendidikan Islam. 2001) PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MADINAH Penghijrahan Rasulullah s.a.Strategi pendidikan ini telah diatur dan dikendalikan sendiri oleh Rasulullah s.Sebagai contoh Rasulullah s.Dalam erti kata lain Rasulullah s.w sangat mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan.a. Destinasi seterusnya adalah di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam di As Safa. Sejak mula kedatangan Islam lagi.w terhadap memiliki ilmu pengetahuan tidak terhad kepada kaum lelaki sahaja bahkan juga kaum perempuan. 2005).w secara sulit selama kira-kira tiga tahun ( Zawawi Ahmad.w pernah meminta Shafah Al Adawiah mengajarkan isterinya Sayyidah Hafsah belajar membaca dan menulis. pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong. Rasulullah s. 1984 ).Menyedari hal ini. kawasan perumahan dan sekitar Kaabah.a. Mekah pada tahun 610 Masihi.Melaluinya.Ancaman serta kecaman dari kaum mushrikin Makkah pada ketika itu adalah merupakan faktor utama penyebaran dan pendidikan Islam secara sulit.Pada masa itu.a.Firman Allah s.a. 1979 ) Galakan Rasulullah s.Kurikulum pendidikan pada tahap ini adalah lebih tertumpu kepada aqidah tauhid. Proses pendidikan tersebut berlangsung sehinggalah turun ayat yang ke 94 dari surah Al Hijr yang memerintahkan Rasululah s.a.a.hadith dan hal-hal mengenai periwayatan hadith serta bagaimana menentukan sesuatu hukum mengenai sesuatu perkara dan masalah -masalah yang berlaku dari satu masa ke semasa( Khairuddin Muhammad.Ini jelas melalui galakan nabi yang tiada hentinya menjelaskan betapa peri pentingnya ilmu pengetahuan kepada umat Islam pada ketika itu.t dan menyampaikannya kepada orang lain( Abdul Fattah Abu Ghuddah.w itu kemudiannya menghasilkan bilangan umat Islam yang ramai dari kaum lelaki dan perempuan yang mampu membaca dan menulis.a.Lokasi pertama pengajaran Nabi s.Rasulullah s. Hasilnya baginda telah berjaya membasmi gejala buta huruf dan sentiasa menggalakkan umatnya agar tidak jemu menuntut ilmu Allah s.w memerintahkan agar sahabat-sahabat beliau belajar membaca dan menulis dan menyuruh setiap daripada mereka memberi pelajaran serta pendidikan Islam kepada ahli keluarganya.t yang bermaksud : ³Oleh itu.Sejajar dengan perkembangan dan penurunan wahyu. kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan .w sesekali tidak akan mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf ( Abdullah Ishak.w.a. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu ( wahai Muhammad ) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir mushrik itu´( Al Hijr ayat 94 ) Perintah tersebut menyaksikan bermulanya proses penyampaian pendidikan Islam secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.w.Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan Islam yang mulai tersusun.w menyebarkan Islam secara terang-terangan. umat Islam hanyalah mengambil berat berkenaan hukum-hakam agama dari Al Quran dan tafsirnya. 1989 ).a.Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam sudah mulai tersebar ke luar Makkah iaitu di Habsyah dengan penglibatan Jaafar bin Abi Talib yang berperanan menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu An Najasyi berkaitan dengan Islam.Strategi tersebut merupakan langkah awal penyebaran dakwah dan pendidikan Islam yang disebut sebagai penyebaran Islam secara sulit lantaran jumlah penganut Islam pada ketika itu yang belum begitu ramai dan belum cukup kuat untuk dilaksanakan secara terangterangan.

baginda s. 1984 ): Struktur pendidikan Islam yang disusun oleh Rasulullah boleh ditunjukkan dalam rajah berikut : . Baginda s.aw mengambil pendekatan untuk menstruktur semula disamping memperkasakan lagi sistem pendidikan Islam. Institusi kuttab ini terus hidup malah ditambah satu jenis kuttab lagi iaitu kuttab untuk mempelajari Al Quran. Setelah melihat semakin ramai memeluk Agama Islam.Baginda telah menyusunnya dengan menampilkan tiga bentuk pendidikan ( Zawawi. Pendidikan ini adalah lebih terkhusus untuk orang dewasa dan kanak-kanak yang sudah mumaiyiz. masjid dan As Suffah masih lagi menjadi pusat pengajian utama ketika itu. maka ayat-ayat Al Quran itu akan dipadam dan ditulis dengan ayat ±ayat yang lain pula. Rasulullah s. masjid sudah tidak lagi mampu menampung jumlah mereka yang datang untuk belajar.w.w memilih masjid sebagai tempat menyampaikan ilmu.di Sicily sahaja dikatakan sudah terdapat 300 orang guru kuttab.1976).Mereka kemudiannya akan membaca di hadapan gurunya dan diperbetulkan bacaan tersebut.a.a. ( Tamadun Islam 1997.bersistematik dan formal. Nabi s. Diawal perpindahan nabi.w dan orang Islam ke Yathrib.Ia berperanan sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat yang berhubung dengan ibadah dan pendidikan Islam. editor Ahmad Fauzai Morad et.w juga telah mendirikan sembilan buah sekolah dan antara yang terpenting adalah sekolah Kaabah.a. manakala bagi kanak-kanak yang berada di bawah umur mumaiyiz.w telah membina sebuah surau yang bersambung dengan masjid yang dikenali dengan As Suffah demi melanjutkan pembinaan institusi pendidikan ( Tamadun Islam 1997.1954 ) Apabila Islam semakin berkembang di Madinah. 1980 ) manakala bagi wanita.a.al ).Maka setelah perpindahan Rasulullah s.Justeru.Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajarkan kepada mereka.Ini kerana jumlah mereka yang terlalu ramai menyebabkan Rasulullah s.a.w juga berusaha memperkembangkan lagi rancangan pendidikan Islam dengan menghantar 40 orang sahabat r.w sering kali melawat ke sekolah-sekolah itu dan berjumpa para pelajarnya.a. bising dan sebagainya.Dalam kurun pertama hijrah.beliau menambah bahawa memandangkan kepada kepesatan perkembangan Islam di Madinah pada masa itu. ( Shalaby.Setelah guru berpuas hati dengan bacaan tersebut.Hal ini kemudiannya didapati tidak begitu sesuai kerana terdapat gangguan seperti kanak-kanak yang berjalan ke sana ke mari. Nabi s. Menurut Al Ahwani ( 1983 )Setiap kanak-kanak yang belajar di dalam kuttab ini memiliki sebuah papan batu yang dipanggil lauh atau luh di mana mereka belajar menulis ayat-ayat Al Quran di atas luh itu dan kemudian membacanya sehingga lancar dan menghafaznya.Rasulullah s. kaum muslimin khususnya bagi lelaki akan mengelilingi baginda untuk mempelajari segala apa yang diperlukan ( Kinnany.Dengan pelbagai rancangan yang diperkenalkan.Senario ini diperkukuhkan lagi dengan bilangan kuttab-kuttab yang semakin bertambah dari masa kesemasa khususnya pada zaman para sahabat di mana mereka bukan sahaja mempelajari Al Quran tetapi juga hadis-hadis Rasulullah s.beliau menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat mengajar Al Quran. editor Ahmad Fauzai Morad et.w akan mengajar mereka setiap seminggu sekali. Melaluinya juga sistem halaqah telah diperkenalkan di mana setiap kali selepas solat.a.dalam bentuk yang lebih meluas.mereka akan belajar di kuttab ( Al Abrashi.a.a untuk menjadi guru kepada masyarakat di luar Madinah.al ) Menurut Ghazali Darussalam ( 2001 ).a. kisah para nabi. Nabi s.bahasa arab dan sebagainya.w telah membina dua buah masjid iaitu Masjid Quba¶dan Masjid Nabawi.

w.Baginda juga menyampaikan ajarannya melalui tingkahlaku dan amalan serta pergaulannya dengan masyarakat setempat.Oleh itu.Diantara mereka yang menerima pengajaran baginda secara khusus ialah para sahabat sendiri.Bentuk Pendidikan Khusus Pendidikan dalam bentuk khusus ialah pengajaran yang disampaikan oleh baginda kepada orang-orang tertentu secara langsung dari semua lapisan tanpa mengira tempat dan masa.Peringkat ini terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap pertama melibatkan penguasaan membaca dan menulis.t.Rasulullah s.w meminta para sahabat yang berkebolehan sebagai guru. 3. keunggulannya adalah tidak perlu dipertikaikan lagi.a. 1995 ) Tahap kedua pula adalah penglibatan golongan Ahlus Suffah atau ikhwanus Suffah. mengajar serta membuat kajian dan penyelidikan. 2.Naqib ( 1984 ) golongan yang digelar Ahlus Suffah atau Ikhwanus Suffah ini sentiasa berusaha mendalami ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah.Rajah 1 : Struktur Pendidikan Islam di Madinah 1.w yang berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah serta berkonsepkan tauhid telah dapat dilaksanakan dengan jelas dari segi matlamat dan konsep yang mendasarinya ( Syed Ali Ashraf 1994 ) .Sudah tentu baginda merupakan sumber tauladan terbaik samaada dari segi budi pekerti dan perbuatan.Bentuk Pendidikan Umum Pendekatan dalam bentuk ini dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah s.Setiap seorang daripada mereka yang berkebolehan perlu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam tersebut .Baginda juga memberi pilihan kepada 70 tawanan perang Badar yang berkebolehan membaca dan menulis untuk menebus diri mereka dengan cara mengajar kanak-kanak Islam di Madinah.Penulis bersetuju bahawa pendidikan bersepadu kelolaan Rasulullah s. Menurut a.Ada yang berpendapat jumlah mereka 40 orang.Pengajaran ini disampaikan melalui khutbah Jumaat atau selepas solat.a.w atau baginda melantik wakil-wakil baginda untuk pergi di luar dari kawasan Madinah.arip Saaya.kanak-kanak dan para pendatang. Bentuk Pendidikan Institusi Peringkat pengajaran ini merupakan intisari Pendidikan Islam di Madinah.Omardin Ashari.Jumlah mereka adalah kira-kira 20 orang. Kesimpulannya pendidikan Islam berpaksikan wahyu yang telah diamalkan oleh Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah adalah sebenarnya merupakan garapan dan gubalan dari Allah s.syariat dan juga hubungan kemasyarakatan secara umum.a.Ia merupakan cara terbaik untuk difahami dan lebih terdorong untuk diikuti berbanding dengan pengajaran mengikut teori dan penerangan semata-mata.Pendidikan melalui bentuk ini kemudiannya banyak melahirkan para cendikiawan Islam pada era semasa dan seterusnya. Nawawi Mohamad.Pengajaran dalam bentuk ini biasanya menyentuh berkenaan aqidah.( Abd Rahman Nawas.

ereka juga mampu membuat sistem kota dan sistem perniagaan yang sangat baik. mereka menyambut para tetamu ka¶abah yang ingin menunaikan haji yang menjadi tr adisi mereka sejak sekian lama. Kuliah ddan syarahan soaljawab . Istilah tersebut lebih hbanyak menunjukkan kejahilan umat manusia ketika itu terutamanya masyarakat arab tentang nilainilai akidah islamiah dan keagamaan sebenar. Saban tahun.Mereka buta atau bodoh disebabkan tidak nampak akan jalan sebenar yang Islam tunjukkan untuk memandu kehidupan dari kegelapan ke arah cahaya. Hal ini semakin menguatkan lagi bahawa kaum arab Quraisy bukanlah bangsa yang bodoh dan tidak berpengetahuan bahkan mereka sebenarnya adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya. As Shahid Sayed Qutb menyatakan bahawa pengertian jahiliah merujuk kepada individu.penguasa dan masyarakat yang tidak mengikut tatacara hidup Islam. Ini di buktikan dengan perdagangan yang mereka usahakan di utara dan selatan hijjaz.

sesungguhnya tanpa kita sedari semenjak dari kecil lagi kita telah mengalami proses pendidikan tanpa kita sedari sehinggalah kehari ini. pelajaran agama disampaikan di rumah-rumah.so disini kita dapat melihat betapa pentingnya bidang pendidikan.1 Struktur pendidikan 2. Selain rumah Al-Arqam.Pendidikan adalah cara bagaimana kita untuk mendidik jiwa. khadijah bt khuwailid. mari kita telusuri permulaan perjalanan pendidikan Islam di zaman Rasulullah saw: 1. Pada zaman permulaan islam. jasmaniah. Seterusnya ramai kerabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah memeluk islam. 2. Tahap rahsia berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran.Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. Pertambahan penganut islam telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang mula tesusun.3.1 SEJARAH. Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s. 2. PENDAHULUAN Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah.w berhijrah pada tahun 622M. tanpa berlingah lagi.a. sebagai tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam. Hasil daripada usahanya ini.3.3 Peringkat madinah.1 Tahap rahsia. dan ruhaniah manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah s. dengan sebab itulah penulis membuat satu lagi kategori dalam penulisannya didalam blog ini. Setelah berhijrah . . Menunjukkan wajibnya umat islam menuntut ilmu.2.2 Implikasi pendidikan islam peringkat madinah. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam.2 Peringkat makiyyah. ³ÏÅôgt ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊ͵ @ç7ߌ ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_Ì ÷Ãã ur z`ÏiB ÏM»yJè=²à9$# ‚n<Î) ͵q±Y9$# ¾ÏmÏRø Î*Î/ óOÎg ÏÅôgt ur 4¶n<Î) :Þºu Å À 5O É)tGó¡‡B ÇÊÏÈ 2. baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah. Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam. Nabi Muhammad s. PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH SAW 2.w mendapat wahyu pertama.a. Terdapat 1404 atau 25 peratus ayat alQuran tentang pendidikan. 2. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan pengikutnya.1 sejarah. 2.dengan pendidikanlah umat manusia dapat melangsungkan kehidupan sejagat dengan harmoni dan jitu. Ali b Abi Talib dan Zaid b Harithah telah memeluk agama islam.2 PERINGKAT MAKIYYAH 2. 2.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.a.

setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah. Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu. Dengan perintah tersebut.cth. . Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. Solat jumaat mula diwajibkan. sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad). 2. Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisasisa permusuhan. lorong-lorong. tetapi meliputi ceruk rantau kota Makkah. Akibatnya. Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat dalam Firman Allah SWT: ÷íyÅô¹$$sù $yJÎ/ ã tB÷sè? óÚÌ ôãr&ur Ç`tã tûüÏ. Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan.pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan keduniaan.2 Tahap terbuka. pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. Dikatakan terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap rahsia. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan. Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam. Contohnya. Antara yang terpenting ialah Sekolah Kaabah. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. tawanan perang badar.2. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan. pasar. Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah. maka isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat. Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun. Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam. Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya. kepercayaan. kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah.3 PERINGKAT MADINAH Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah. Pendidikan wanita tidak juga diabaikan.Î ô ßJø9$# ÇÒÍÈ Terjemahannya: Oleh itu. dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT. Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing. Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota Makkah dan dipulaukan. Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang Badar. Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid.2.

Selain itu . Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali di serambi masjid. Ali B Abi Talib. b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung. Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar. Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin. Pengajian AlQuran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. Dalam banyak perkara Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua. 2.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah.3.Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah. bangsa dan agama. Uthman. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah untuk berniaga dan mengenali agama islam.Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk seperti:a) pendidikan umum b) pendidikan khusus c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua) a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Ali b Abi Talib. Selain itu. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas solat jumaat. Pada peringkat ini ia lebih menumpukan kepada kanak-kanak.3. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas ahli suffah.1 struktur pendidikan. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW KESIMPULAN Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang. Rasulullah telah memanfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar dalam kalangan tawanan perang Badar. Hafzah Bt Umar. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW. air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah SAW. . kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar. Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki baginda bengkak. 2. masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar kepada pendidikan islam. c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca). berenang. Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat kayu api.bergusti dsb. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama. syariat. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang zaman tidak kira oleh pangkat. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Umar. barang-barang. muamalat dan lain-lain seperti menunggang kuda.

http://pedagogi-islam. Setiap kabilah mempunyai berhala masing-masing. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ± insan hebat pada zaman baginda. 1.cet. Ahmad Mohd Salleh.  BIBLIOGRAFI 1. jil. Pendidikan tersebut yang bersumberkan wahyu (alQuran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat. Jumlah berhala disekeliling ka bah sebanyak 360 buah. PENUTUP Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna. n. HIZBI Sdn. Qahirah. Pengajian Agama Islam & j-QAF. Usul Al-Fiqh.Skudai : Unversiti TeknologiMalaysia. 226 Newer Post RUJUKAN Al Quran Al Karim Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri. dengan Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan a PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT Sejarah kehidupan masyarakat arab seblum rasulullah Bangsa arab mapa umumnya memuja berhala-berhala.blogspot. Hasan Langgulung. Dr.Manakala kaum perempuan pula tiada nilai disisi kaum lelaki. OXFORD FAJAR.1983. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah.0 Muhammad Abu Al-Nur Zuhir. Bhd. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21. System pendidikannya menjadi model dan ikutan sepanjang zaman. forum.Pendidikan Islam : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. . Shah Alam.2008. (Abdul Halim 1989) Pendidikan pada orang-orang Arab Badwi adalah diarahkan untuk melati anak mereka bagi menghadapi hidup dan mempertahankan hidup pusat pendidikan mereka adalah . Hal.dudung. Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman.php?topic=5368. 3. Iv. Prof. 2. 1991.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4.net/index. Usrah (keluarga).

Mengadakan keseimbangan antara keduanya (hubungan dengab manusia dan Allah) 4Dalam melaksanakan pendidikan terhadap para sahabat. dengar dan perhatikan dalam keluarga dan kabilah. tidur sebantal. Anak-anak suku Badwi mencontohi apa yan gmereka lihat. senibina. 1.Menyempurnakan hubungan manusia sesamam manusia 3. selain mencontohi sikap dan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh Baginda sehingga pendidikannya benarbenar berjaya yang menjadikan para sahabat sebagai anak didiknyayang dapat dilihat daripada beberapa sudut. Seseorang perlu korbankan masa. ( Kaedah Perdebatan Kaedah dan teknik ini adalah pendekatan penting dalam proses pendidikan yang dianjurkan oleh ibnu khaldun(1957) pendekatan ini sebagai alat berkesan untuk pelbagai maklumat dan . Sukatan pelajaran 2. Dan pakaianmu hendaklahkamu bersihkan. Dan Tuhan kamu hendaklah kamu agongkan. selain keutuhan peribadi Baginda sendiri. ( Abdul Halim : 1989) Orang-orang arab hadhar telah mempunyai pusat pendidikan iaitu sekolah yang terdiri dari sekolah ibtidaiyyah dan sekolah Aliyah yang mana pendidikannya berbentuk pertukangan.dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Langkah pengajaran Sedang maksud mengajar itu menghendaki lebih dari itu.Nathir bahawa perincian tentang ajaran Islam yang disampaiakn oleh Nabi Muhammad asasnya kepada. ilmu falak dan ketuhanan ( Abdul Halim : 1989) Rasulullah mula mengembangkan ajaran Islam setelah turunnya ayat 1-6 surah al-Muddathir Yang bermaksud Wahai orang yang berselimut. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu hendaklah kamu bersabar (tafsir ar Rahman) Menurut Abdul Halim dalam M.Asyirah (family) dan Kabilah. bangunlah dan berilah peringatan..Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya 2. Sanggup makansedulang. 1. tenaga dan wangnya untuk anak didiknya. Dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan.

manakala s umar mencadangkan supaya tawanan tersebut dibunuh.membentuk malakah pelajar. dengan pengikut-pengikut baginda babi memutuskan sesuatuperkara kerana mengambil keputusan brdasarkan kaedah tersebut adalah lebih sempurna dan dan kukuh.kesemua perbincangan ini perlu mencungkil buah fikiran pelajar dari aspek soaial. turunlah wahyu bagi menjelaskan keada an yang sebenar dan menguatkan pendapat saidina Umar. Dengan ini pengajaran bertujuan menetapkan penglibatan dan pembentukan tingkah laku positif. dan pendidikan.Perbincangan secara terbuka tanpa berselindung 3. Abdullah b Mas ud (al-Jambalati 1973. rasa dihargai dan identity. Allah mengajar rasullullah supaya erring bermesyuarah dan berbincang. kaedah hafalan adalah suatu kaedah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menghafal wahyu yang diturunksn oleh Allah.Perbincangan pendidikan bermatlamat. Kaedah ini di gambarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 258 Hafalan Menurut Ahmad(1997). alAbrasyi 1970. kekuatan ingatan dan keyakinan (Abdullah 1995) dari orientasi demikian maka wujudlah pada waktu itu jamaah al-Huffaz(golongan hafiz) antaranya Zaid b Thabit. Mu az b Jabal. kepintaran. Menurut penulis kaedah ini adalah satu pendekatan terbaik dalam membentuk kemampuan individu untuk mencerakinkan ilmu dan mengemukakannya kepada orang lain. kefahaman. Aspek pengajaran yang paling penting ialah kebolehan mematuhi pembentukan tingkah laku dan hasil pembelajaran adalah dalam bentuk nilai diri. . Ghazali2001) Perbincangan Rasulullah menggunakan kaedah perbincangan dalam enyampaikan ilmu pengetahuan.Perbincangan menyelesaikn masalah sosial secara bebas 2. Pendapat. Perbincangan rasulullah dengan para sahabat berlaku dengan tawanan badar. Abubakar mencadangkan supaya taanan tersebut dikenakan tebusan. seterusnya akan menyuburkan perkembangan individu dari pelbagai aspek termasuk perkembangan akademik seseorang pelajar. (Abdullah 1995) Sehubung dengan itu Glasser (1986) mengesyorkan tiga jenis perbincangan . 1. Baginda bersungguh-sungguh menghafaznya wahyu sebaik sahaja menerimanya supaya tidak lupa sehinggalah turun jaminan Allah yang menetapkan ingatan baginda terhadap wahyu melalui firmanNya dalam surah al-Qiyamah: 16-19 Dengan kata lain hafalan adalah satu kaedah yang ditunjukkan rasulullah melatih seseorang untuk menambah kecerdasan otak. Rasulullah lebih cenderung kepada pendapat abu bakar. Sehubungan itu.

Sesungguhnya aku akan jadikan dimuka bumi seorang khalifah (al-Baqarah : 30) Situasi pengajaran zaman Rasulullah dan sahabat Rasulullah member pengajaran termasuk sahabat dan sahabiah di masjid .Matlamat pendidikan Islam ialah melahirkan insane yang berjiwa taqwa dan melahirkan insan-insan yang sanggup bekerja sebagai khalifah Allah ( ) a-firman Allah dalam surah Az-Zariat : 56 yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku.

Bhd.php?topic=5368. Penerbit NASA Hasan Langgulung. Abdullah Ishak. Pustaka Al-Husna .P. Kuala Lumpur. Al-Jumbalati & Abu Futuh al-Tunisi. Shah Alam.cet. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21. Prof. 1973. 1997. Bhd. 1991. Harper & Row. Usuluddin Hutagalung dan O. 2001. Philip K. Pedagogi dan Metodologi. Schools Without Failure. W. 1986.blogspot.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd Glasser. 29 Mohamad Yusoff Mahmud 1986. Dr. Negara Islam Pendidikan Cabaran dan Pembentukan. Ahmad Mohd Salleh. Pendidikan Dan Pengaruhnya di Malaysia. Jakarta. Pedagogi Pendidkan Islam.0 Newer Post Ahmad Mohd. Bhd. OXFORD FAJAR. Sejarah Ringkas) Terjemahan oleh . Mesir Ghazali Darusalam.BIBLIOGRAFI 1. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1995. 1989. (Dunia Arab.net/index. Kebon Sirih Barat. The Arabs A Short History. Abdul Halim Mat Diah Dr Islam dan Demokrasi Pendidikan. Sumur. Salleh. Hasan Langgulung. Percetakan Watan Sdn. 1970.dudung. Dirasat Muqaranahfil al-Tarbiyyah al-Islamiah. 1. forum. Sihombing. Pen. Shah Alam. HIZBI Sdn. New York. Hitti. 1998 . Pengajian Agama Islam & j-QAF.D. http://pedagogi-islam. Pendidikan Islam Falsafah. Hal. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 3. Bandung. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful