PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Oleh : ARIFFIN BIN SALLEH ( P50554 ) MOHD RASHDAN BIN MOHAMAD ( P54057 )

PENDAHULUAN Secara umumnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat telah bermula sejak zaman penurunan Al Quran lagi.Wahyu kenabian dan kerasulan yang diterima oleh Rasulullah adalah merupakan titik tolak kepada satu pelaksanaan amanah suci ini iaitu berperanan menyampai, mengajar,mendidik dan seterusnya membimbing umat manusia agar mempunyai landasan hidup yang benar dan diredhai ilahi. Amanah yang berat ini menandakan bermulanya proses pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah terhadap umat manusia khususnya masyarakat arab di Makkah dan Madinah yang lebih dikenali dengan masyarakat arab jahiliah. Muhammad s.a.w dinilai sebagai cemerlang dalam mendidik masyarakatnya hingga menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak cukup untuk menggambarkannya, hingga datangnya Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan kejahilan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkeperibadian yang tinggi, bermoral serta berpengetahuan. Al-Qur¶an memberi petunjuk atau arah, jalan yang lurus bagi mencapai kebahagiaan manusia sebagaimana firman Allah : dalam surah ayat Terjemahannya: ³Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.´ Penulis berpendapat, pendidikan pada zaman Rasulullah saw memperlihatkan tahap-tahap kemajuan pemikiran yang mampu mengubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan tersebut merupakan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliyyah arab yang berasaskan pemikiran lojik dan matlamat keduniaan semata-mata.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH S.A.W DAN SAHABAT. Pendidikan Islam adalah merupakan manifestasi wahyu yang diamanahkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi s.a.w dengan beberapa tujuan utama; 1- Menyeru serta membimbing manusia ke arah aqidah yang benar. Manusia perlu mengenal penciptanya. (Mohamad Yusoff 1986). Permulaan dakwah Rasulullah adalah dengan memperbetulkan aqidah dalam masyarakat Arab Jahiliah. (Muhammad Abu Al-Nur 1983) yang mengatakan bahawa tahap 2- supaya meninggalkan sebarang perbuatan keji dan melakukan amal kebajikan. 3- Manusia dilahirkan dengan keupayaan menerima berbagai tingkah laku. Hanya dengan dengan ilmulah yang akan membentuk manusia bersifat

19969. 1978 ) Ringkasnya belum ada satu kurikulum atau sistem pendidikan yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari oleh mereka. Ini bertepatan dengan firman allah dalam surah az-zariyat ayat 87 yang bermaksud ³ Dan tidak kau jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku´. h.Membentuk peradaban manusia 5. Segala perbuatan yang baik akan mendatangkan pahala dan akhirnya mendapat balasan yang baik pula dari Allah. The future of the future. sebagai 4.Peringkat pendidikan Islam dizaman Rasulullah s. Hitti 1970) . Kerana aqidah yang betullah akan membawa seseorang kearah jalan yang benar. Pendidikan dizaman Rasulullah s.Melahirkan tokoh-tokoh ilmuan yang akan membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam (Philip K.ilmu pengesan jejak binatang dan musuh di padang pasir dan juga ilmu bagi menyelidik keturunan kerana mengenal asal-usul keturunan sangat penting dalam kehidupan orang arab yang selalu berselisihan faham dan bermusuh-musuhan ( Khairuddin bin Muhammad. PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MAKKAH .Masyarakat arab jahiliah sebelum Islam sememangnya tidak terdedah kepada ilmu pengetahuan dan tidak mengambil kepentingan terhadapnya. 60 Penulis berpendapat tugas utama rasuilullah adalah untuk memperbetulkan akidah umat manusia.a. New York. Menurut penulis perbuatan yang baik perlu disertakan dengan keikhlasan aga r apa yang dilakukan akanmendapat ganjaran yang setimpal dari allah.Perbincangan ini akan menyentuh tentang perkembangan pendidikan di kedua-dua tempat bagi memperlihatkan perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang menjadi asas kepada pendidikan umumnya.w amat menekankan penguasaan ilmu pengetahuan. Khairuddin bin Muhammad.Mereka tidak mengambil berat supaya anak mereka tahu menulis dan membaca walaupun ada segelintir diantara mereka yang sudah menguasai kemahiran itu. Ilmu yang diambil berat pada era tersebut adalah ilmu melihat bintang untuk mengetahui turunnya hujan.a.dengan cirri-ciri kemanusiaan . ( 1978 ) menyatakan bahawa pada zaman sebelum Islam orang arab tidak ada yang terpelajar kerana mereka belum mengenal apa yang dikatakan ilmu pengetahuan menurut penentuan pada zaman itu. Rasulullah menggalakkan para pengikutnya ajar dan mengajar antara satu sama lain dan menjanjikan akan pahala yang berlipat ganda (Hassan Langgulung 1988) Manakala menurut PENDIDIKAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM Senario pendidikan masyarakat arab dizaman sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangannya menyaksikan suatu perbezaan yang amat ketara. John McHale.w dapat dikatigorikan kepada dua peringkat iaitu pendidikan Islam di Makkah dan pendidikan Islam di Madinah.a.w pula adalah sebaliknya di mana Rasulullah s.

Fatimah bt Al Khattab. Di awal kedatangan Islam.Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan.Zaman sebelum kedatangan Islam selalunya disebut sebagai zaman jahiliah. Zubair bin Al Awwam.Setelah itu.a. Setiap tahun akan diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair. Mereka kemudiannya mampu mengarang syair secara spontan mahupun bertulis.Gurunya pula adalah Bishr bin Abd Malik yang merupakan seorang kristian. Arqam bin Abi Al Arqam.Menurutnya orang arab yang mula belajar membaca dan menulis di Hirah adalah Sufyan bin Umayyah yang dipelajarinya melalui Aslam bin Sidrah.Konsep Pendidikan yang dibawa Nabi s. tulang dan sebagainya ( Khairuddin bin Muhammad.s sebagai manusia atau sebagainya menggambarkan satu kaedah dalam P & P. masyarakat di Makkah mula belajar menulis dan membaca di kuttab-kuttab yang merupakan tempat orang arab belajar membaca dan menulis.w. Talhah bin Ubaidillah.Telah menjadi amalan setiap kali turunnya wahyu. Al Quran ditulis di atas alat-alat yang mudah di dapati seperti di kulit-kulit kayu.w pada ketika itu adalah dalam bentuk bacaan. Muaz Bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Suffian.Penerimaan wahyu dalam pelbagai situasi samaada menerusi ilham atau mendengar suara Jibril a. Abd Rahman bin Auf. Nabi s. Rasulullah s.s kepadanya.batu-batu.Hanya sebilangan kecil sahaja di kalangan mereka yang tahu membaca dan menulis. 1979. Abdullah ( 1995 ) pula memberi nilai tambah terhadap pendapat tersebut dengan menyatakan bahawa secara tradisinya.w sendiri akan terus menghafaz ayat-ayat tersebut dan kemudian membacakannya kepada ahli keluarga dan para sahabatnya serta memberi kefahaman akan maksudnya. 1985 ). Saad bin Abi Waqqas. 1995 ) Dalam konteks pendidikan.Sejak itu. As Saboony. Ibnu Khaldun meriwayatkan bahawa sebelum kedatangan Islam.Saidina Abu Bakar As Siddiq adalah di kalangan para sahabat baginda yang memerima pengajaran terus daripada beliau. Selain daripada ahli keluarga baginda yang menerima pengajaran terus daripada Rasulullah s.a.Abu Ubaidah Al Jarrah. pelepah tamar.w akan memanggil para sahabat penulis wahyu tersebut untuk menulis ayat-ayat Al Quran yang baru diturunkan.w akan memberikan penerangan kepada para sahabat akan apa yang disampaikan oleh Jibril a. Diantara mereka yang terlibat dalam penulisan wahyu adalah Zaid Bin Tsabit. Ubai bin Kaab.a.Walaupun begitu perkataan jahiliah di sini bukanlah bermaksud bahawa masyarakat arab itu bodoh atau tidak tahu mengatur cara hidup mereka dengan betul. khutbah dan bacaan dalam sembahyang ( Rosmawati Ali. ini membuktikan bahwa masyarakat Arab ketika itu secara berperingkat mula mengetahui cara membaca dan menulis.Di sinilah wujudnya peranan besar institusi kuttab dalam melahirkan masyarakat arab yang tahu membaca dan menulis.s tanpa bentuk rupa mahupun dengan penjelmaan Jibril a. . Umar bin Al Khattab. 1954 ).Para sahabat kemudiannya menghafaz ayat-ayat tersebut dan cenderung untuk menghayati dan mengamalkan isi kandungannya terlebih dahulu sebelum menghafaz dan mempelajari ayat yang baru( Shalaby.w akan menghafal setiap wahyu yang diterimanya sehingga baginda benar-benar mengingati dan memahami wahyu yang di sampaikan. penduduk Semenanjung Tanah Arab khususnya di Makkah adalah buta huruf. Rasulullah s.Pada masa itu.a.Said bin Zaid Al Adawi dan lain-lain. terdapat hanya 17 orang Quraish yang boleh membaca dan menulis.a.a. kulit binatang. baginda s.Mereka yang memeluk Islam diperingkat ini kemudiannya menjadi penulis wahyu kepada Nabi Muhammad s. Ini terbukti di Makkah di mana pada waktu itu sastera dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka.Melalui perantaraannya. Shalaby ( 1954 ) pula menambah hasil daripada pembacaannya melalui beberapa buah buku menyatakan bahawa orang arab yang pertama belajar membaca dan menulis ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd Manaf.a.w.

Sejak mula kedatangan Islam lagi.a.t yang bermaksud : ³Oleh itu.a.w. Destinasi seterusnya adalah di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam di As Safa. Hasilnya baginda telah berjaya membasmi gejala buta huruf dan sentiasa menggalakkan umatnya agar tidak jemu menuntut ilmu Allah s.a.a. 2005).a.Ancaman serta kecaman dari kaum mushrikin Makkah pada ketika itu adalah merupakan faktor utama penyebaran dan pendidikan Islam secara sulit. kawasan perumahan dan sekitar Kaabah. Mekah pada tahun 610 Masihi.Strategi pendidikan ini telah diatur dan dikendalikan sendiri oleh Rasulullah s.Kegiatan Rasulullah s.Sejajar dengan perkembangan dan penurunan wahyu.w sesekali tidak akan mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf ( Abdullah Ishak. Rasulullah s.t dan menyampaikannya kepada orang lain( Abdul Fattah Abu Ghuddah.w itu kemudiannya menghasilkan bilangan umat Islam yang ramai dari kaum lelaki dan perempuan yang mampu membaca dan menulis.a.w ke Madinah pada tahun 622 Masihi membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap pendidikan Islam.Dalam erti kata lain Rasulullah s.Sebagai contoh Rasulullah s.Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan Islam yang mulai tersusun. 1979 ) Galakan Rasulullah s.a.w adalah bertempat di rumahnya sendiri (Mohd Yusuf Ahmad.w secara sulit selama kira-kira tiga tahun ( Zawawi Ahmad. pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong.Lokasi pertama pengajaran Nabi s.w terhadap memiliki ilmu pengetahuan tidak terhad kepada kaum lelaki sahaja bahkan juga kaum perempuan.a.Rasulullah s. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu ( wahai Muhammad ) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir mushrik itu´( Al Hijr ayat 94 ) Perintah tersebut menyaksikan bermulanya proses penyampaian pendidikan Islam secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.hadith dan hal-hal mengenai periwayatan hadith serta bagaimana menentukan sesuatu hukum mengenai sesuatu perkara dan masalah -masalah yang berlaku dari satu masa ke semasa( Khairuddin Muhammad.a.w.Strategi tersebut merupakan langkah awal penyebaran dakwah dan pendidikan Islam yang disebut sebagai penyebaran Islam secara sulit lantaran jumlah penganut Islam pada ketika itu yang belum begitu ramai dan belum cukup kuat untuk dilaksanakan secara terangterangan. pasar.w pernah meminta Shafah Al Adawiah mengajarkan isterinya Sayyidah Hafsah belajar membaca dan menulis.Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam sudah mulai tersebar ke luar Makkah iaitu di Habsyah dengan penglibatan Jaafar bin Abi Talib yang berperanan menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu An Najasyi berkaitan dengan Islam.Melaluinya. 1984 ).Ini jelas melalui galakan nabi yang tiada hentinya menjelaskan betapa peri pentingnya ilmu pengetahuan kepada umat Islam pada ketika itu.Pada masa itu. 2001) PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MADINAH Penghijrahan Rasulullah s.w sangat mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan. Proses pendidikan tersebut berlangsung sehinggalah turun ayat yang ke 94 dari surah Al Hijr yang memerintahkan Rasululah s.a.Kurikulum pendidikan pada tahap ini adalah lebih tertumpu kepada aqidah tauhid.w memerintahkan agar sahabat-sahabat beliau belajar membaca dan menulis dan menyuruh setiap daripada mereka memberi pelajaran serta pendidikan Islam kepada ahli keluarganya.Firman Allah s. 1989 ). kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan .Menyedari hal ini.w menyebarkan Islam secara terang-terangan. umat Islam hanyalah mengambil berat berkenaan hukum-hakam agama dari Al Quran dan tafsirnya.

kaum muslimin khususnya bagi lelaki akan mengelilingi baginda untuk mempelajari segala apa yang diperlukan ( Kinnany.w sering kali melawat ke sekolah-sekolah itu dan berjumpa para pelajarnya.w akan mengajar mereka setiap seminggu sekali.a. Melaluinya juga sistem halaqah telah diperkenalkan di mana setiap kali selepas solat.Ini kerana jumlah mereka yang terlalu ramai menyebabkan Rasulullah s.a untuk menjadi guru kepada masyarakat di luar Madinah.Baginda telah menyusunnya dengan menampilkan tiga bentuk pendidikan ( Zawawi.al ).1976). 1984 ): Struktur pendidikan Islam yang disusun oleh Rasulullah boleh ditunjukkan dalam rajah berikut : . Nabi s. kisah para nabi.Senario ini diperkukuhkan lagi dengan bilangan kuttab-kuttab yang semakin bertambah dari masa kesemasa khususnya pada zaman para sahabat di mana mereka bukan sahaja mempelajari Al Quran tetapi juga hadis-hadis Rasulullah s.bersistematik dan formal.baginda s.Setelah guru berpuas hati dengan bacaan tersebut. Rasulullah s. Setelah melihat semakin ramai memeluk Agama Islam. editor Ahmad Fauzai Morad et.a.Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajarkan kepada mereka.Justeru.1954 ) Apabila Islam semakin berkembang di Madinah.a. Pendidikan ini adalah lebih terkhusus untuk orang dewasa dan kanak-kanak yang sudah mumaiyiz.aw mengambil pendekatan untuk menstruktur semula disamping memperkasakan lagi sistem pendidikan Islam. manakala bagi kanak-kanak yang berada di bawah umur mumaiyiz.w juga berusaha memperkembangkan lagi rancangan pendidikan Islam dengan menghantar 40 orang sahabat r. Baginda s. editor Ahmad Fauzai Morad et. ( Shalaby.Mereka kemudiannya akan membaca di hadapan gurunya dan diperbetulkan bacaan tersebut.a.a. Menurut Al Ahwani ( 1983 )Setiap kanak-kanak yang belajar di dalam kuttab ini memiliki sebuah papan batu yang dipanggil lauh atau luh di mana mereka belajar menulis ayat-ayat Al Quran di atas luh itu dan kemudian membacanya sehingga lancar dan menghafaznya. Diawal perpindahan nabi. bising dan sebagainya.a. ( Tamadun Islam 1997.a.di Sicily sahaja dikatakan sudah terdapat 300 orang guru kuttab. masjid dan As Suffah masih lagi menjadi pusat pengajian utama ketika itu. 1980 ) manakala bagi wanita.Dengan pelbagai rancangan yang diperkenalkan.w dan orang Islam ke Yathrib. Nabi s.al ) Menurut Ghazali Darussalam ( 2001 ).Dalam kurun pertama hijrah.bahasa arab dan sebagainya.beliau menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat mengajar Al Quran.w telah membina sebuah surau yang bersambung dengan masjid yang dikenali dengan As Suffah demi melanjutkan pembinaan institusi pendidikan ( Tamadun Islam 1997. Nabi s.w memilih masjid sebagai tempat menyampaikan ilmu. maka ayat-ayat Al Quran itu akan dipadam dan ditulis dengan ayat ±ayat yang lain pula.a. masjid sudah tidak lagi mampu menampung jumlah mereka yang datang untuk belajar.Ia berperanan sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat yang berhubung dengan ibadah dan pendidikan Islam.Rasulullah s.beliau menambah bahawa memandangkan kepada kepesatan perkembangan Islam di Madinah pada masa itu. Institusi kuttab ini terus hidup malah ditambah satu jenis kuttab lagi iaitu kuttab untuk mempelajari Al Quran.mereka akan belajar di kuttab ( Al Abrashi.Maka setelah perpindahan Rasulullah s.w juga telah mendirikan sembilan buah sekolah dan antara yang terpenting adalah sekolah Kaabah.dalam bentuk yang lebih meluas.w telah membina dua buah masjid iaitu Masjid Quba¶dan Masjid Nabawi.a.w.Hal ini kemudiannya didapati tidak begitu sesuai kerana terdapat gangguan seperti kanak-kanak yang berjalan ke sana ke mari.

Menurut a.t.a.a.w yang berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah serta berkonsepkan tauhid telah dapat dilaksanakan dengan jelas dari segi matlamat dan konsep yang mendasarinya ( Syed Ali Ashraf 1994 ) .Peringkat ini terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap pertama melibatkan penguasaan membaca dan menulis.Rasulullah s.arip Saaya. Nawawi Mohamad.Pengajaran ini disampaikan melalui khutbah Jumaat atau selepas solat. Kesimpulannya pendidikan Islam berpaksikan wahyu yang telah diamalkan oleh Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah adalah sebenarnya merupakan garapan dan gubalan dari Allah s.Jumlah mereka adalah kira-kira 20 orang.Pengajaran dalam bentuk ini biasanya menyentuh berkenaan aqidah.Baginda juga memberi pilihan kepada 70 tawanan perang Badar yang berkebolehan membaca dan menulis untuk menebus diri mereka dengan cara mengajar kanak-kanak Islam di Madinah. 3.w meminta para sahabat yang berkebolehan sebagai guru. mengajar serta membuat kajian dan penyelidikan. keunggulannya adalah tidak perlu dipertikaikan lagi.Oleh itu. 2.Setiap seorang daripada mereka yang berkebolehan perlu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam tersebut .Sudah tentu baginda merupakan sumber tauladan terbaik samaada dari segi budi pekerti dan perbuatan.Penulis bersetuju bahawa pendidikan bersepadu kelolaan Rasulullah s.Baginda juga menyampaikan ajarannya melalui tingkahlaku dan amalan serta pergaulannya dengan masyarakat setempat.Pendidikan melalui bentuk ini kemudiannya banyak melahirkan para cendikiawan Islam pada era semasa dan seterusnya.Diantara mereka yang menerima pengajaran baginda secara khusus ialah para sahabat sendiri.Rajah 1 : Struktur Pendidikan Islam di Madinah 1. Bentuk Pendidikan Institusi Peringkat pengajaran ini merupakan intisari Pendidikan Islam di Madinah.w.Omardin Ashari.Bentuk Pendidikan Umum Pendekatan dalam bentuk ini dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah s.Ia merupakan cara terbaik untuk difahami dan lebih terdorong untuk diikuti berbanding dengan pengajaran mengikut teori dan penerangan semata-mata.kanak-kanak dan para pendatang.w atau baginda melantik wakil-wakil baginda untuk pergi di luar dari kawasan Madinah.Ada yang berpendapat jumlah mereka 40 orang.syariat dan juga hubungan kemasyarakatan secara umum. 1995 ) Tahap kedua pula adalah penglibatan golongan Ahlus Suffah atau ikhwanus Suffah.Bentuk Pendidikan Khusus Pendidikan dalam bentuk khusus ialah pengajaran yang disampaikan oleh baginda kepada orang-orang tertentu secara langsung dari semua lapisan tanpa mengira tempat dan masa.Naqib ( 1984 ) golongan yang digelar Ahlus Suffah atau Ikhwanus Suffah ini sentiasa berusaha mendalami ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah.a.( Abd Rahman Nawas.

mereka menyambut para tetamu ka¶abah yang ingin menunaikan haji yang menjadi tr adisi mereka sejak sekian lama.penguasa dan masyarakat yang tidak mengikut tatacara hidup Islam.ereka juga mampu membuat sistem kota dan sistem perniagaan yang sangat baik.Mereka buta atau bodoh disebabkan tidak nampak akan jalan sebenar yang Islam tunjukkan untuk memandu kehidupan dari kegelapan ke arah cahaya. Istilah tersebut lebih hbanyak menunjukkan kejahilan umat manusia ketika itu terutamanya masyarakat arab tentang nilainilai akidah islamiah dan keagamaan sebenar. Kuliah ddan syarahan soaljawab . As Shahid Sayed Qutb menyatakan bahawa pengertian jahiliah merujuk kepada individu. Ini di buktikan dengan perdagangan yang mereka usahakan di utara dan selatan hijjaz. Saban tahun. Hal ini semakin menguatkan lagi bahawa kaum arab Quraisy bukanlah bangsa yang bodoh dan tidak berpengetahuan bahkan mereka sebenarnya adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya.

1 Tahap rahsia.a. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam. 2.w berhijrah pada tahun 622M. mari kita telusuri permulaan perjalanan pendidikan Islam di zaman Rasulullah saw: 1.1 SEJARAH. 2. 2.dengan pendidikanlah umat manusia dapat melangsungkan kehidupan sejagat dengan harmoni dan jitu. ³ÏÅôgt ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊ͵ @ç7ߌ ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_Ì ÷Ãã ur z`ÏiB ÏM»yJè=²à9$# ‚n<Î) ͵q±Y9$# ¾ÏmÏRø Î*Î/ óOÎg ÏÅôgt ur 4¶n<Î) :Þºu Å À 5O É)tGó¡‡B ÇÊÏÈ 2.2 Peringkat makiyyah. Nabi Muhammad s. Menunjukkan wajibnya umat islam menuntut ilmu. Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s. 2.1 Struktur pendidikan 2.3. Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam. Pada zaman permulaan islam.w mendapat wahyu pertama.so disini kita dapat melihat betapa pentingnya bidang pendidikan. tanpa berlingah lagi. Pertambahan penganut islam telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang mula tesusun.2 PERINGKAT MAKIYYAH 2. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran.1 sejarah. PENDAHULUAN Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah. jasmaniah.3. Seterusnya ramai kerabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah memeluk islam. Setelah berhijrah .a.Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan. khadijah bt khuwailid.2. pelajaran agama disampaikan di rumah-rumah. Selain rumah Al-Arqam. 2. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan pengikutnya.Pendidikan adalah cara bagaimana kita untuk mendidik jiwa. Ali b Abi Talib dan Zaid b Harithah telah memeluk agama islam. dengan sebab itulah penulis membuat satu lagi kategori dalam penulisannya didalam blog ini.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH SAW 2. baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah. Terdapat 1404 atau 25 peratus ayat alQuran tentang pendidikan. Tahap rahsia berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. Hasil daripada usahanya ini.a. sebagai tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam.sesungguhnya tanpa kita sedari semenjak dari kecil lagi kita telah mengalami proses pendidikan tanpa kita sedari sehinggalah kehari ini. dan ruhaniah manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah s.2 Implikasi pendidikan islam peringkat madinah.3 Peringkat madinah. .

pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan keduniaan.Î ô ßJø9$# ÇÒÍÈ Terjemahannya: Oleh itu. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah. Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya.2 Tahap terbuka.2. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing. Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat dalam Firman Allah SWT: ÷íyÅô¹$$sù $yJÎ/ ã tB÷sè? óÚÌ ôãr&ur Ç`tã tûüÏ. Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam. Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisasisa permusuhan. sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad). Akibatnya. baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam. Dikatakan terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah.cth. pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun. Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota Makkah dan dipulaukan. . Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah.3 PERINGKAT MADINAH Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap rahsia. Pendidikan wanita tidak juga diabaikan. Dengan perintah tersebut. 2. Contohnya. Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah. lorong-lorong. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan. kepercayaan. Antara yang terpenting ialah Sekolah Kaabah. maka isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat. tetapi meliputi ceruk rantau kota Makkah. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu. Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid. kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan. tawanan perang badar. Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang Badar. Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan. Solat jumaat mula diwajibkan. pasar.2. dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT. Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah.

masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar kepada pendidikan islam. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW KESIMPULAN Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang. barang-barang. kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah. Dalam banyak perkara Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua. Selain itu. Uthman.bergusti dsb. Ali B Abi Talib. Hafzah Bt Umar. syariat.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah. muamalat dan lain-lain seperti menunggang kuda. berenang.3. b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung. Pengajian AlQuran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu . Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar. Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki baginda bengkak. c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca).Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk seperti:a) pendidikan umum b) pendidikan khusus c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua) a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Ali b Abi Talib. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Umar. 2. Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali di serambi masjid. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah untuk berniaga dan mengenali agama islam. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas ahli suffah. Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat kayu api. Rasulullah telah memanfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar dalam kalangan tawanan perang Badar.Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah. bangsa dan agama.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin.3. 2. Pada peringkat ini ia lebih menumpukan kepada kanak-kanak. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas solat jumaat. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang zaman tidak kira oleh pangkat. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW. air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah SAW. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan. .1 struktur pendidikan. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama.

Bhd. 226 Newer Post RUJUKAN Al Quran Al Karim Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri. .dudung. 1991. Shah Alam. Hasan Langgulung. Qahirah. Hal. 1. Pendidikan tersebut yang bersumberkan wahyu (alQuran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat.Manakala kaum perempuan pula tiada nilai disisi kaum lelaki. dengan Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan a PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT Sejarah kehidupan masyarakat arab seblum rasulullah Bangsa arab mapa umumnya memuja berhala-berhala. forum.1983. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.Pendidikan Islam : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran.2008. http://pedagogi-islam.Skudai : Unversiti TeknologiMalaysia. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah. jil.net/index.php?topic=5368. Pengajian Agama Islam & j-QAF. HIZBI Sdn. n. Usrah (keluarga). Dr. Iv. Prof. Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman.cet. PENUTUP Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna.  BIBLIOGRAFI 1. Jumlah berhala disekeliling ka bah sebanyak 360 buah.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. 2. 3. Usul Al-Fiqh.blogspot. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ± insan hebat pada zaman baginda.0 Muhammad Abu Al-Nur Zuhir. Setiap kabilah mempunyai berhala masing-masing. Ahmad Mohd Salleh. System pendidikannya menjadi model dan ikutan sepanjang zaman. (Abdul Halim 1989) Pendidikan pada orang-orang Arab Badwi adalah diarahkan untuk melati anak mereka bagi menghadapi hidup dan mempertahankan hidup pusat pendidikan mereka adalah . OXFORD FAJAR.

Anak-anak suku Badwi mencontohi apa yan gmereka lihat.Mengadakan keseimbangan antara keduanya (hubungan dengab manusia dan Allah) 4Dalam melaksanakan pendidikan terhadap para sahabat. Seseorang perlu korbankan masa. selain keutuhan peribadi Baginda sendiri. bangunlah dan berilah peringatan. senibina. Dan pakaianmu hendaklahkamu bersihkan. ( Abdul Halim : 1989) Orang-orang arab hadhar telah mempunyai pusat pendidikan iaitu sekolah yang terdiri dari sekolah ibtidaiyyah dan sekolah Aliyah yang mana pendidikannya berbentuk pertukangan. terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh Baginda sehingga pendidikannya benarbenar berjaya yang menjadikan para sahabat sebagai anak didiknyayang dapat dilihat daripada beberapa sudut. Dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan. tenaga dan wangnya untuk anak didiknya.dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. selain mencontohi sikap dan akhlak yang baik kepada murid-muridnya.. Dan Tuhan kamu hendaklah kamu agongkan. ilmu falak dan ketuhanan ( Abdul Halim : 1989) Rasulullah mula mengembangkan ajaran Islam setelah turunnya ayat 1-6 surah al-Muddathir Yang bermaksud Wahai orang yang berselimut. Sanggup makansedulang.Nathir bahawa perincian tentang ajaran Islam yang disampaiakn oleh Nabi Muhammad asasnya kepada.Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya 2. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu hendaklah kamu bersabar (tafsir ar Rahman) Menurut Abdul Halim dalam M.Asyirah (family) dan Kabilah. Langkah pengajaran Sedang maksud mengajar itu menghendaki lebih dari itu.Menyempurnakan hubungan manusia sesamam manusia 3. 1. tidur sebantal. dengar dan perhatikan dalam keluarga dan kabilah. ( Kaedah Perdebatan Kaedah dan teknik ini adalah pendekatan penting dalam proses pendidikan yang dianjurkan oleh ibnu khaldun(1957) pendekatan ini sebagai alat berkesan untuk pelbagai maklumat dan . Sukatan pelajaran 2. 1.

Pendapat. Aspek pengajaran yang paling penting ialah kebolehan mematuhi pembentukan tingkah laku dan hasil pembelajaran adalah dalam bentuk nilai diri. Perbincangan rasulullah dengan para sahabat berlaku dengan tawanan badar. manakala s umar mencadangkan supaya tawanan tersebut dibunuh. kekuatan ingatan dan keyakinan (Abdullah 1995) dari orientasi demikian maka wujudlah pada waktu itu jamaah al-Huffaz(golongan hafiz) antaranya Zaid b Thabit.Perbincangan menyelesaikn masalah sosial secara bebas 2.Perbincangan secara terbuka tanpa berselindung 3. kepintaran. rasa dihargai dan identity. Allah mengajar rasullullah supaya erring bermesyuarah dan berbincang. Rasulullah lebih cenderung kepada pendapat abu bakar. Baginda bersungguh-sungguh menghafaznya wahyu sebaik sahaja menerimanya supaya tidak lupa sehinggalah turun jaminan Allah yang menetapkan ingatan baginda terhadap wahyu melalui firmanNya dalam surah al-Qiyamah: 16-19 Dengan kata lain hafalan adalah satu kaedah yang ditunjukkan rasulullah melatih seseorang untuk menambah kecerdasan otak. dengan pengikut-pengikut baginda babi memutuskan sesuatuperkara kerana mengambil keputusan brdasarkan kaedah tersebut adalah lebih sempurna dan dan kukuh. Kaedah ini di gambarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 258 Hafalan Menurut Ahmad(1997). . turunlah wahyu bagi menjelaskan keada an yang sebenar dan menguatkan pendapat saidina Umar. Abdullah b Mas ud (al-Jambalati 1973. Sehubungan itu. (Abdullah 1995) Sehubung dengan itu Glasser (1986) mengesyorkan tiga jenis perbincangan . Abubakar mencadangkan supaya taanan tersebut dikenakan tebusan.kesemua perbincangan ini perlu mencungkil buah fikiran pelajar dari aspek soaial. kefahaman. Dengan ini pengajaran bertujuan menetapkan penglibatan dan pembentukan tingkah laku positif. kaedah hafalan adalah suatu kaedah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menghafal wahyu yang diturunksn oleh Allah. alAbrasyi 1970.Perbincangan pendidikan bermatlamat. dan pendidikan. Menurut penulis kaedah ini adalah satu pendekatan terbaik dalam membentuk kemampuan individu untuk mencerakinkan ilmu dan mengemukakannya kepada orang lain.membentuk malakah pelajar. Ghazali2001) Perbincangan Rasulullah menggunakan kaedah perbincangan dalam enyampaikan ilmu pengetahuan. Mu az b Jabal. 1. seterusnya akan menyuburkan perkembangan individu dari pelbagai aspek termasuk perkembangan akademik seseorang pelajar.

Matlamat pendidikan Islam ialah melahirkan insane yang berjiwa taqwa dan melahirkan insan-insan yang sanggup bekerja sebagai khalifah Allah ( ) a-firman Allah dalam surah Az-Zariat : 56 yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku. Sesungguhnya aku akan jadikan dimuka bumi seorang khalifah (al-Baqarah : 30) Situasi pengajaran zaman Rasulullah dan sahabat Rasulullah member pengajaran termasuk sahabat dan sahabiah di masjid .

Hal. forum. Bhd. Usuluddin Hutagalung dan O. Sumur. Negara Islam Pendidikan Cabaran dan Pembentukan. Jakarta. 1997. Kebon Sirih Barat. Mesir Ghazali Darusalam. 1970. 1973.php?topic=5368. The Arabs A Short History.blogspot. Pendidikan Dan Pengaruhnya di Malaysia. Sihombing. Harper & Row. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd Glasser. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 1995. Pengajian Agama Islam & j-QAF. W. 1986. Penerbit NASA Hasan Langgulung. 2001.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. Pedagogi dan Metodologi. Abdul Halim Mat Diah Dr Islam dan Demokrasi Pendidikan. http://pedagogi-islam. Dirasat Muqaranahfil al-Tarbiyyah al-Islamiah. 1991. Hitti. Schools Without Failure. Bandung. 1989. Pustaka Al-Husna . Ahmad Mohd Salleh. 1. Shah Alam. Abdullah Ishak. Dr. Bhd. Pedagogi Pendidkan Islam. Hasan Langgulung. Pendidikan Islam Falsafah. Sejarah Ringkas) Terjemahan oleh . (Dunia Arab. 29 Mohamad Yusoff Mahmud 1986. Al-Jumbalati & Abu Futuh al-Tunisi. Shah Alam. Percetakan Watan Sdn. New York. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21.cet.P. OXFORD FAJAR. Pen.dudung.0 Newer Post Ahmad Mohd. Bhd. 2. Philip K.BIBLIOGRAFI 1. Prof.D. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 1998 . Salleh. HIZBI Sdn. 3.net/index. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful