PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT

Oleh : ARIFFIN BIN SALLEH ( P50554 ) MOHD RASHDAN BIN MOHAMAD ( P54057 )

PENDAHULUAN Secara umumnya pendidikan Islam pada zaman Rasulullah dan para sahabat telah bermula sejak zaman penurunan Al Quran lagi.Wahyu kenabian dan kerasulan yang diterima oleh Rasulullah adalah merupakan titik tolak kepada satu pelaksanaan amanah suci ini iaitu berperanan menyampai, mengajar,mendidik dan seterusnya membimbing umat manusia agar mempunyai landasan hidup yang benar dan diredhai ilahi. Amanah yang berat ini menandakan bermulanya proses pendidikan Islam yang dijalankan oleh Rasulullah terhadap umat manusia khususnya masyarakat arab di Makkah dan Madinah yang lebih dikenali dengan masyarakat arab jahiliah. Muhammad s.a.w dinilai sebagai cemerlang dalam mendidik masyarakatnya hingga menjadi masyarakat yang berbudi tinggi dan berakhlak mulia. Pada mulanya masyarakat Arab adalah masyarakat jahiliyah, sehingga perkataan primitif tidak cukup untuk menggambarkannya, hingga datangnya Rasulullah yang membawa mereka untuk meninggalkan kejahilan tersebut dan mencapai suatu bangsa yang berbudaya dan berkeperibadian yang tinggi, bermoral serta berpengetahuan. Al-Qur¶an memberi petunjuk atau arah, jalan yang lurus bagi mencapai kebahagiaan manusia sebagaimana firman Allah : dalam surah ayat Terjemahannya: ³Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa Yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) Yang terang-benderang, Dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan Yang lurus.´ Penulis berpendapat, pendidikan pada zaman Rasulullah saw memperlihatkan tahap-tahap kemajuan pemikiran yang mampu mengubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan tersebut merupakan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliyyah arab yang berasaskan pemikiran lojik dan matlamat keduniaan semata-mata.

MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH S.A.W DAN SAHABAT. Pendidikan Islam adalah merupakan manifestasi wahyu yang diamanahkan oleh Allah s.w.t kepada Nabi s.a.w dengan beberapa tujuan utama; 1- Menyeru serta membimbing manusia ke arah aqidah yang benar. Manusia perlu mengenal penciptanya. (Mohamad Yusoff 1986). Permulaan dakwah Rasulullah adalah dengan memperbetulkan aqidah dalam masyarakat Arab Jahiliah. (Muhammad Abu Al-Nur 1983) yang mengatakan bahawa tahap 2- supaya meninggalkan sebarang perbuatan keji dan melakukan amal kebajikan. 3- Manusia dilahirkan dengan keupayaan menerima berbagai tingkah laku. Hanya dengan dengan ilmulah yang akan membentuk manusia bersifat

sebagai 4. Hitti 1970) .Perbincangan ini akan menyentuh tentang perkembangan pendidikan di kedua-dua tempat bagi memperlihatkan perkembangan kurikulum pendidikan Islam yang menjadi asas kepada pendidikan umumnya. Segala perbuatan yang baik akan mendatangkan pahala dan akhirnya mendapat balasan yang baik pula dari Allah.Melahirkan tokoh-tokoh ilmuan yang akan membantu Rasulullah menyebarkan ajaran Islam (Philip K. Khairuddin bin Muhammad. Menurut penulis perbuatan yang baik perlu disertakan dengan keikhlasan aga r apa yang dilakukan akanmendapat ganjaran yang setimpal dari allah. John McHale. The future of the future. Kerana aqidah yang betullah akan membawa seseorang kearah jalan yang benar.w amat menekankan penguasaan ilmu pengetahuan. 60 Penulis berpendapat tugas utama rasuilullah adalah untuk memperbetulkan akidah umat manusia. h. Ini bertepatan dengan firman allah dalam surah az-zariyat ayat 87 yang bermaksud ³ Dan tidak kau jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku´. Ilmu yang diambil berat pada era tersebut adalah ilmu melihat bintang untuk mengetahui turunnya hujan. 19969. 1978 ) Ringkasnya belum ada satu kurikulum atau sistem pendidikan yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari oleh mereka.Membentuk peradaban manusia 5. Rasulullah menggalakkan para pengikutnya ajar dan mengajar antara satu sama lain dan menjanjikan akan pahala yang berlipat ganda (Hassan Langgulung 1988) Manakala menurut PENDIDIKAN MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM Senario pendidikan masyarakat arab dizaman sebelum kedatangan Islam dan selepas kedatangannya menyaksikan suatu perbezaan yang amat ketara.dengan cirri-ciri kemanusiaan .Peringkat pendidikan Islam dizaman Rasulullah s.Mereka tidak mengambil berat supaya anak mereka tahu menulis dan membaca walaupun ada segelintir diantara mereka yang sudah menguasai kemahiran itu.ilmu pengesan jejak binatang dan musuh di padang pasir dan juga ilmu bagi menyelidik keturunan kerana mengenal asal-usul keturunan sangat penting dalam kehidupan orang arab yang selalu berselisihan faham dan bermusuh-musuhan ( Khairuddin bin Muhammad. Pendidikan dizaman Rasulullah s.Masyarakat arab jahiliah sebelum Islam sememangnya tidak terdedah kepada ilmu pengetahuan dan tidak mengambil kepentingan terhadapnya.a. ( 1978 ) menyatakan bahawa pada zaman sebelum Islam orang arab tidak ada yang terpelajar kerana mereka belum mengenal apa yang dikatakan ilmu pengetahuan menurut penentuan pada zaman itu.a.a. PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MAKKAH . New York.w pula adalah sebaliknya di mana Rasulullah s.w dapat dikatigorikan kepada dua peringkat iaitu pendidikan Islam di Makkah dan pendidikan Islam di Madinah.

Melalui perantaraannya.Abu Ubaidah Al Jarrah.Menurutnya orang arab yang mula belajar membaca dan menulis di Hirah adalah Sufyan bin Umayyah yang dipelajarinya melalui Aslam bin Sidrah. 1985 ).a.batu-batu. 1979.Said bin Zaid Al Adawi dan lain-lain.w. Umar bin Al Khattab.a.w sendiri akan terus menghafaz ayat-ayat tersebut dan kemudian membacakannya kepada ahli keluarga dan para sahabatnya serta memberi kefahaman akan maksudnya. Ini terbukti di Makkah di mana pada waktu itu sastera dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka.Mereka yang memeluk Islam diperingkat ini kemudiannya menjadi penulis wahyu kepada Nabi Muhammad s.w akan memanggil para sahabat penulis wahyu tersebut untuk menulis ayat-ayat Al Quran yang baru diturunkan.a. baginda s. Fatimah bt Al Khattab.Gurunya pula adalah Bishr bin Abd Malik yang merupakan seorang kristian.s kepadanya.Hanya sebilangan kecil sahaja di kalangan mereka yang tahu membaca dan menulis.Telah menjadi amalan setiap kali turunnya wahyu. 1954 ).a. kulit binatang.Sejak itu. Talhah bin Ubaidillah. Saad bin Abi Waqqas. . Shalaby ( 1954 ) pula menambah hasil daripada pembacaannya melalui beberapa buah buku menyatakan bahawa orang arab yang pertama belajar membaca dan menulis ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd Manaf. Selain daripada ahli keluarga baginda yang menerima pengajaran terus daripada Rasulullah s.Pada masa itu. Al Quran ditulis di atas alat-alat yang mudah di dapati seperti di kulit-kulit kayu. Muaz Bin Jabal dan Muawiyah bin Abi Suffian.w pada ketika itu adalah dalam bentuk bacaan. Rasulullah s.a.Saidina Abu Bakar As Siddiq adalah di kalangan para sahabat baginda yang memerima pengajaran terus daripada beliau. As Saboony.w akan memberikan penerangan kepada para sahabat akan apa yang disampaikan oleh Jibril a.Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan. Arqam bin Abi Al Arqam. Abd Rahman bin Auf.Di sinilah wujudnya peranan besar institusi kuttab dalam melahirkan masyarakat arab yang tahu membaca dan menulis. pelepah tamar. Di awal kedatangan Islam. penduduk Semenanjung Tanah Arab khususnya di Makkah adalah buta huruf. terdapat hanya 17 orang Quraish yang boleh membaca dan menulis.w akan menghafal setiap wahyu yang diterimanya sehingga baginda benar-benar mengingati dan memahami wahyu yang di sampaikan.Walaupun begitu perkataan jahiliah di sini bukanlah bermaksud bahawa masyarakat arab itu bodoh atau tidak tahu mengatur cara hidup mereka dengan betul. 1995 ) Dalam konteks pendidikan. Ibnu Khaldun meriwayatkan bahawa sebelum kedatangan Islam.s tanpa bentuk rupa mahupun dengan penjelmaan Jibril a.a.s sebagai manusia atau sebagainya menggambarkan satu kaedah dalam P & P. ini membuktikan bahwa masyarakat Arab ketika itu secara berperingkat mula mengetahui cara membaca dan menulis. Abdullah ( 1995 ) pula memberi nilai tambah terhadap pendapat tersebut dengan menyatakan bahawa secara tradisinya. Diantara mereka yang terlibat dalam penulisan wahyu adalah Zaid Bin Tsabit.Zaman sebelum kedatangan Islam selalunya disebut sebagai zaman jahiliah.Penerimaan wahyu dalam pelbagai situasi samaada menerusi ilham atau mendengar suara Jibril a. Setiap tahun akan diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair. khutbah dan bacaan dalam sembahyang ( Rosmawati Ali. Rasulullah s.a. Zubair bin Al Awwam.Para sahabat kemudiannya menghafaz ayat-ayat tersebut dan cenderung untuk menghayati dan mengamalkan isi kandungannya terlebih dahulu sebelum menghafaz dan mempelajari ayat yang baru( Shalaby. Mereka kemudiannya mampu mengarang syair secara spontan mahupun bertulis. Nabi s.w.Setelah itu. masyarakat di Makkah mula belajar menulis dan membaca di kuttab-kuttab yang merupakan tempat orang arab belajar membaca dan menulis. tulang dan sebagainya ( Khairuddin bin Muhammad. Ubai bin Kaab.Konsep Pendidikan yang dibawa Nabi s.

Ini jelas melalui galakan nabi yang tiada hentinya menjelaskan betapa peri pentingnya ilmu pengetahuan kepada umat Islam pada ketika itu.t dan menyampaikannya kepada orang lain( Abdul Fattah Abu Ghuddah.w memerintahkan agar sahabat-sahabat beliau belajar membaca dan menulis dan menyuruh setiap daripada mereka memberi pelajaran serta pendidikan Islam kepada ahli keluarganya.a.Strategi pendidikan ini telah diatur dan dikendalikan sendiri oleh Rasulullah s.a.a.Firman Allah s.a.Menyedari hal ini. Mekah pada tahun 610 Masihi.a.w adalah bertempat di rumahnya sendiri (Mohd Yusuf Ahmad.Rasulullah s.Strategi tersebut merupakan langkah awal penyebaran dakwah dan pendidikan Islam yang disebut sebagai penyebaran Islam secara sulit lantaran jumlah penganut Islam pada ketika itu yang belum begitu ramai dan belum cukup kuat untuk dilaksanakan secara terangterangan.w itu kemudiannya menghasilkan bilangan umat Islam yang ramai dari kaum lelaki dan perempuan yang mampu membaca dan menulis.w. umat Islam hanyalah mengambil berat berkenaan hukum-hakam agama dari Al Quran dan tafsirnya. sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan kepadamu ( wahai Muhammad ) dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir mushrik itu´( Al Hijr ayat 94 ) Perintah tersebut menyaksikan bermulanya proses penyampaian pendidikan Islam secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat.w secara sulit selama kira-kira tiga tahun ( Zawawi Ahmad.w pernah meminta Shafah Al Adawiah mengajarkan isterinya Sayyidah Hafsah belajar membaca dan menulis.w sangat mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan.Lokasi pertama pengajaran Nabi s. Hasilnya baginda telah berjaya membasmi gejala buta huruf dan sentiasa menggalakkan umatnya agar tidak jemu menuntut ilmu Allah s.Sejajar dengan perkembangan dan penurunan wahyu.w. 1989 ). 2001) PERINGKAT PENDIDIKAN ISLAM DI MADINAH Penghijrahan Rasulullah s.a. 2005). Sejak mula kedatangan Islam lagi.a. 1984 ).Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam sudah mulai tersebar ke luar Makkah iaitu di Habsyah dengan penglibatan Jaafar bin Abi Talib yang berperanan menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu An Najasyi berkaitan dengan Islam. Destinasi seterusnya adalah di rumah Al Arqam bin Abi Al Arqam di As Safa. Proses pendidikan tersebut berlangsung sehinggalah turun ayat yang ke 94 dari surah Al Hijr yang memerintahkan Rasululah s.w sesekali tidak akan mengizinkan individu dan masyarakat Islam berada dalam kejahilan dan buta huruf ( Abdullah Ishak.Kurikulum pendidikan pada tahap ini adalah lebih tertumpu kepada aqidah tauhid.w ke Madinah pada tahun 622 Masihi membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap pendidikan Islam.Dalam erti kata lain Rasulullah s.t yang bermaksud : ³Oleh itu.w terhadap memiliki ilmu pengetahuan tidak terhad kepada kaum lelaki sahaja bahkan juga kaum perempuan. kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan .Sebagai contoh Rasulullah s. pasar. 1979 ) Galakan Rasulullah s.Kegiatan Rasulullah s. kawasan perumahan dan sekitar Kaabah.Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan Islam yang mulai tersusun.a.Ancaman serta kecaman dari kaum mushrikin Makkah pada ketika itu adalah merupakan faktor utama penyebaran dan pendidikan Islam secara sulit.Pada masa itu.hadith dan hal-hal mengenai periwayatan hadith serta bagaimana menentukan sesuatu hukum mengenai sesuatu perkara dan masalah -masalah yang berlaku dari satu masa ke semasa( Khairuddin Muhammad.a.Melaluinya. pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong.a.w menyebarkan Islam secara terang-terangan. Rasulullah s.

kisah para nabi.a.baginda s. Baginda s.w akan mengajar mereka setiap seminggu sekali.aw mengambil pendekatan untuk menstruktur semula disamping memperkasakan lagi sistem pendidikan Islam. maka ayat-ayat Al Quran itu akan dipadam dan ditulis dengan ayat ±ayat yang lain pula. bising dan sebagainya.di Sicily sahaja dikatakan sudah terdapat 300 orang guru kuttab. Menurut Al Ahwani ( 1983 )Setiap kanak-kanak yang belajar di dalam kuttab ini memiliki sebuah papan batu yang dipanggil lauh atau luh di mana mereka belajar menulis ayat-ayat Al Quran di atas luh itu dan kemudian membacanya sehingga lancar dan menghafaznya. kaum muslimin khususnya bagi lelaki akan mengelilingi baginda untuk mempelajari segala apa yang diperlukan ( Kinnany.Ia berperanan sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat yang berhubung dengan ibadah dan pendidikan Islam.w telah membina sebuah surau yang bersambung dengan masjid yang dikenali dengan As Suffah demi melanjutkan pembinaan institusi pendidikan ( Tamadun Islam 1997.dalam bentuk yang lebih meluas.Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajarkan kepada mereka.al ). Diawal perpindahan nabi.Ini kerana jumlah mereka yang terlalu ramai menyebabkan Rasulullah s.a.a untuk menjadi guru kepada masyarakat di luar Madinah.a. Setelah melihat semakin ramai memeluk Agama Islam.Maka setelah perpindahan Rasulullah s.a.w memilih masjid sebagai tempat menyampaikan ilmu.a.beliau menjadikan rumahnya sendiri sebagai tempat mengajar Al Quran.a.Mereka kemudiannya akan membaca di hadapan gurunya dan diperbetulkan bacaan tersebut.w telah membina dua buah masjid iaitu Masjid Quba¶dan Masjid Nabawi. Nabi s. Nabi s.w. 1980 ) manakala bagi wanita.Hal ini kemudiannya didapati tidak begitu sesuai kerana terdapat gangguan seperti kanak-kanak yang berjalan ke sana ke mari.w juga telah mendirikan sembilan buah sekolah dan antara yang terpenting adalah sekolah Kaabah. ( Shalaby. Melaluinya juga sistem halaqah telah diperkenalkan di mana setiap kali selepas solat. masjid dan As Suffah masih lagi menjadi pusat pengajian utama ketika itu.w dan orang Islam ke Yathrib.w juga berusaha memperkembangkan lagi rancangan pendidikan Islam dengan menghantar 40 orang sahabat r. Nabi s. 1984 ): Struktur pendidikan Islam yang disusun oleh Rasulullah boleh ditunjukkan dalam rajah berikut : .Setelah guru berpuas hati dengan bacaan tersebut.Rasulullah s. manakala bagi kanak-kanak yang berada di bawah umur mumaiyiz.al ) Menurut Ghazali Darussalam ( 2001 ).Dalam kurun pertama hijrah. Pendidikan ini adalah lebih terkhusus untuk orang dewasa dan kanak-kanak yang sudah mumaiyiz.bersistematik dan formal.Baginda telah menyusunnya dengan menampilkan tiga bentuk pendidikan ( Zawawi.a.w sering kali melawat ke sekolah-sekolah itu dan berjumpa para pelajarnya.beliau menambah bahawa memandangkan kepada kepesatan perkembangan Islam di Madinah pada masa itu. ( Tamadun Islam 1997.Justeru. editor Ahmad Fauzai Morad et. editor Ahmad Fauzai Morad et. masjid sudah tidak lagi mampu menampung jumlah mereka yang datang untuk belajar. Institusi kuttab ini terus hidup malah ditambah satu jenis kuttab lagi iaitu kuttab untuk mempelajari Al Quran. Rasulullah s.Dengan pelbagai rancangan yang diperkenalkan.1976).a.a.Senario ini diperkukuhkan lagi dengan bilangan kuttab-kuttab yang semakin bertambah dari masa kesemasa khususnya pada zaman para sahabat di mana mereka bukan sahaja mempelajari Al Quran tetapi juga hadis-hadis Rasulullah s.mereka akan belajar di kuttab ( Al Abrashi.bahasa arab dan sebagainya.1954 ) Apabila Islam semakin berkembang di Madinah.

Ada yang berpendapat jumlah mereka 40 orang.Rajah 1 : Struktur Pendidikan Islam di Madinah 1.syariat dan juga hubungan kemasyarakatan secara umum.Pengajaran ini disampaikan melalui khutbah Jumaat atau selepas solat.Ia merupakan cara terbaik untuk difahami dan lebih terdorong untuk diikuti berbanding dengan pengajaran mengikut teori dan penerangan semata-mata.Pengajaran dalam bentuk ini biasanya menyentuh berkenaan aqidah.Diantara mereka yang menerima pengajaran baginda secara khusus ialah para sahabat sendiri. 2.Setiap seorang daripada mereka yang berkebolehan perlu mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam tersebut . Nawawi Mohamad.Peringkat ini terbahagi kepada dua tahap iaitu tahap pertama melibatkan penguasaan membaca dan menulis.Pendidikan melalui bentuk ini kemudiannya banyak melahirkan para cendikiawan Islam pada era semasa dan seterusnya.Bentuk Pendidikan Khusus Pendidikan dalam bentuk khusus ialah pengajaran yang disampaikan oleh baginda kepada orang-orang tertentu secara langsung dari semua lapisan tanpa mengira tempat dan masa.Sudah tentu baginda merupakan sumber tauladan terbaik samaada dari segi budi pekerti dan perbuatan.Naqib ( 1984 ) golongan yang digelar Ahlus Suffah atau Ikhwanus Suffah ini sentiasa berusaha mendalami ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al Quran dan Al Sunnah.Rasulullah s.w. Kesimpulannya pendidikan Islam berpaksikan wahyu yang telah diamalkan oleh Rasulullah di Makkah dan juga di Madinah adalah sebenarnya merupakan garapan dan gubalan dari Allah s. keunggulannya adalah tidak perlu dipertikaikan lagi. Menurut a.Omardin Ashari. 1995 ) Tahap kedua pula adalah penglibatan golongan Ahlus Suffah atau ikhwanus Suffah.w meminta para sahabat yang berkebolehan sebagai guru.arip Saaya.a.( Abd Rahman Nawas.Penulis bersetuju bahawa pendidikan bersepadu kelolaan Rasulullah s. Bentuk Pendidikan Institusi Peringkat pengajaran ini merupakan intisari Pendidikan Islam di Madinah.Baginda juga menyampaikan ajarannya melalui tingkahlaku dan amalan serta pergaulannya dengan masyarakat setempat. mengajar serta membuat kajian dan penyelidikan. 3.a.a.Bentuk Pendidikan Umum Pendekatan dalam bentuk ini dilaksanakan sendiri oleh Rasulullah s.Baginda juga memberi pilihan kepada 70 tawanan perang Badar yang berkebolehan membaca dan menulis untuk menebus diri mereka dengan cara mengajar kanak-kanak Islam di Madinah.t.w atau baginda melantik wakil-wakil baginda untuk pergi di luar dari kawasan Madinah.w yang berlandaskan Al Quran dan Al Sunnah serta berkonsepkan tauhid telah dapat dilaksanakan dengan jelas dari segi matlamat dan konsep yang mendasarinya ( Syed Ali Ashraf 1994 ) .kanak-kanak dan para pendatang.Oleh itu.Jumlah mereka adalah kira-kira 20 orang.

Hal ini semakin menguatkan lagi bahawa kaum arab Quraisy bukanlah bangsa yang bodoh dan tidak berpengetahuan bahkan mereka sebenarnya adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya.penguasa dan masyarakat yang tidak mengikut tatacara hidup Islam. Istilah tersebut lebih hbanyak menunjukkan kejahilan umat manusia ketika itu terutamanya masyarakat arab tentang nilainilai akidah islamiah dan keagamaan sebenar. Ini di buktikan dengan perdagangan yang mereka usahakan di utara dan selatan hijjaz.Mereka buta atau bodoh disebabkan tidak nampak akan jalan sebenar yang Islam tunjukkan untuk memandu kehidupan dari kegelapan ke arah cahaya. mereka menyambut para tetamu ka¶abah yang ingin menunaikan haji yang menjadi tr adisi mereka sejak sekian lama.ereka juga mampu membuat sistem kota dan sistem perniagaan yang sangat baik. Saban tahun. As Shahid Sayed Qutb menyatakan bahawa pengertian jahiliah merujuk kepada individu. Kuliah ddan syarahan soaljawab .

dengan sebab itulah penulis membuat satu lagi kategori dalam penulisannya didalam blog ini. Pertambahan penganut islam telah mewujudkan satu bentuk pendidikan yang mula tesusun. Rumah al-arqam dianggap sebagai pusat pendidikan islam yang pertama dalam sejarah pendidikan islam.a. Seterusnya ramai kerabat Rasulullah dan para sahabat Rasulullah memeluk islam.1 Tahap rahsia.w bagi melahirkan insan yang bertakwa dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Hasil daripada usahanya ini.1 Struktur pendidikan 2. pelajaran agama disampaikan di rumah-rumah. PENDAHULUAN Pendidikan Islam boleh diertikan sebagai proses mendidik dan melatih akliah.3. Setelah berhijrah .2 PERINGKAT MAKIYYAH 2. dan ruhaniah manusia berasaskan nilai-nilai Islamiah yang bersumberkan al-Qur¶an dan sunnah Rasulullah s.1 SEJARAH.Pendidikan adalah cara bagaimana kita untuk mendidik jiwa. Tahap rahsia berlaku pada peringkat awal Rasulullah SAW mengajar Al-Quran kepada kaum keluarganya. 2. 2.2 Peringkat makiyyah. Rasulullah SAW menjadikan rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam sebagai tempat belajar dan tempat pertemuan baginda dengan para sahabat dan pengikutnya. mari kita telusuri permulaan perjalanan pendidikan Islam di zaman Rasulullah saw: 1.Masjid Quba¶ dan Nabawi didirikan dan berlaku perubahan dalam sistem pendidikan.2 Implikasi pendidikan islam peringkat madinah.w berhijrah pada tahun 622M. PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN RASULULLAH SAW 2.dengan pendidikanlah umat manusia dapat melangsungkan kehidupan sejagat dengan harmoni dan jitu. khadijah bt khuwailid. .1 sejarah.a. jasmaniah.w mendapat wahyu pertama. tanpa berlingah lagi. ³ÏÅôgt ÏmÎ/ ª!$# ÇÆtB yìt7©?$# ¼çmtRºuqôÊ͵ @ç7ߌ ÉO»n=¡¡9$# Nßgã_Ì ÷Ãã ur z`ÏiB ÏM»yJè=²à9$# ‚n<Î) ͵q±Y9$# ¾ÏmÏRø Î*Î/ óOÎg ÏÅôgt ur 4¶n<Î) :Þºu Å À 5O É)tGó¡‡B ÇÊÏÈ 2. Di rumah tersebut baginda menyampaikan dasar-dasar agama dan pengajian Al-Quran. 2. Nabi Muhammad s. Terdapat 1404 atau 25 peratus ayat alQuran tentang pendidikan. Masjid menjadi sekolah pertama didalam sejarah pendidikan islam.3.3 Peringkat madinah. Pendidikan bermula ketika nabi Muhammad s. Ali b Abi Talib dan Zaid b Harithah telah memeluk agama islam. Selain rumah Al-Arqam. sebagai tempat kaum muslimin berkumpul mempelajari akidah dan syariat islam. 2.2.sesungguhnya tanpa kita sedari semenjak dari kecil lagi kita telah mengalami proses pendidikan tanpa kita sedari sehinggalah kehari ini. Menunjukkan wajibnya umat islam menuntut ilmu. Pada zaman permulaan islam. baginda menyampaikan pelajaran agama di rumahnya sendiri di Makkah.a.so disini kita dapat melihat betapa pentingnya bidang pendidikan. 2.

Konsep pendidikan di Madinah lebih tertumpu kepada ibadat dan syariat tanpa melupakan soal-soal lain. dan janganlah Engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu. kawasan perumahan dan di sekitar Kaabah. dan cara beribadat kaum jahiliyyah yang mensyirikkan Allah SWT. Dikatakan terdapat Sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah. Pangaruh Rasulullah pada tersebut telah menggugat institusi pendidikan arab jahiliyyah yang berteraskan syirik. Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan akidah tauhid. Diberi peringatan supaya menjaga waktu solat fardu. pendidikan islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. setelah Rasulullah menawan kembali kota Makkah.2 Tahap terbuka. Begitu juga ibadat Haji pada 6 hijrah. Orang yang tahu menulis dan membaca disuruh menulis wahyu. Pendidikan islam dalam tahap terbuka bermula apabila Rasulullah SAW menerima perintah seperti yang tercatat dalam Firman Allah SWT: ÷íyÅô¹$$sù $yJÎ/ ã tB÷sè? óÚÌ ôãr&ur Ç`tã tûüÏ. Pendidikan pertama Rasulullah di madinah adalah memperkuatkan umat dan mengikis sisasisa permusuhan. Amalan baginda yang berkesan didalam bidang pendidikan ialah mukmin yang tahu membaca dan menulis mengajar orang tidak mengetahuinya. Pendidikan wanita tidak juga diabaikan. Hanya pendakwah yang pandai membaca dan menulis sahaja dihantar ke daerah yang baru memeluk islam. tawanan perang badar. Kepesatan perkembangan islam pada masa itu menyebabkan lebih banyak sekolah didirikan. lorong-lorong.2. Contohnya. kepercayaan. Seterusnya perkembangan pendidikan Rasulullah terbantut selama 3 tahun. tetapi meliputi ceruk rantau kota Makkah. Dengan perintah tersebut. 2.2. Institusi pendidikan Rasulullah menjadi perhatian umum bukan sahaja di kalangan masyarakat arab tetapi luar Makkah iaitu golongan yang ingin menunaikan haji.cth. Pendidikan islam bukan hanya tertumpu di rumah Al-Arqam b Abi Al-Arqam. Ayat ini memerintahkan Rasulullah SAW menyebarkan islam secara terang-terangan dan meninggalkan tahap rahsia. Pendidikan berpuasa bermula pada tahun 2 hijrah.pendidikan yang disampaikan bukan sahaja tentang agama malahan keduniaan. Khalifah umar menhantar µabdullah bin mas¶ud ke Kufah dan abu musa assya¶ari ke Basrah. Solat sunat hari raya aidilfitri dan aidil adha didirikan. Solat jumaat mula diwajibkan. Rasulullah dan kaum kerabatnya telah diusir dari Kota Makkah dan dipulaukan. . Antara yang terpenting ialah Sekolah Kaabah. Semasa di Madinah hal berkaitan ibadat ditingkatkan.3 PERINGKAT MADINAH Setelah berhijrah ke Madinah struktur pengajian masih lagi berbentuk tidak formal. pasar. Akibatnya. Umat islam digalakkan belajar bahasa asing. baginda menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman.Î ô ßJø9$# ÇÒÍÈ Terjemahannya: Oleh itu. Orang pandai diminta mengajar orang tidak tahu. Bentuk pendidikan yang disampaikan ialah melalui usrah dan halaqah yang berlangsung sehingga selepas Perang Badar. sampaikanlah secara berterus-terang apa Yang diperintahkan kepadamu (Wahai Muhammad). maka isi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih mebumpu kepada menolak kepada adat istiadat.

1 struktur pendidikan.Setelah berlangsung Perang Badar pada 6 hijrah. Sebahagian besar pendatang baru ini memeluk islam dan berhajat menerima pendidikan islam terus daripada Rasulullah SAW. . Pada peringkat ini ia lebih menumpukan kepada kanak-kanak.2 Implikasi pendidikan peringkat madinah. Umar. Dalam banyak perkara Rasulullah menggunakan Al-Quran sebagai sumber pendidikan yang utama dan hadis sebagai sumber pendidikan kedua. Pengajian AlQuran adalah pendidikan yang terpenting dalam cirri-ciri penting yang terdapat dalam kandungan pengajaran dan pembelajaran. bangsa dan agama. Perkembangan pendidikan umum pada zaman tersebut telah mendapat sambutan yang menggalakkan. syariat. kurikulum pendidikan pada masa tersebut ialah bidang akidah. masyarakat di Semenanjung Tanah Arab memberi perhatian besar kepada pendidikan islam. 2. Manakala penghufaz wanita ialah Aisyah Bt Abu Bakar.3. barang-barang. Yang mana kebanyakan daripada mereka datang dari tempat yang jauh dan tiada tempat tinggal kecuali di serambi masjid. Perlaksanaannya dilakukan dengan menyampaikan pidato selepas solat fardhu atau selepas solat jumaat. Ali B Abi Talib. Rasulullah telah memanfaatkan banyak perkara antaranya menggunakan khidmat tenaga pengajar dalam kalangan tawanan perang Badar. Selain itu. Rasulullah juga melaksanakan qiamullail sehingga kaki baginda bengkak. Pada peringkat ini juga gelah melahirkan para penghufaz Al-Quran yang tidak berdalahan dengan bacaan Rasulullah antaranya Abu Bakar. Maslamah Dan Fatimah Bt Muhammad SAW KESIMPULAN Pendidikan di zaman Rasulullah adalah pendidikan yang paling cemerlang. air dan sebagainya dan mereka ini ditanggung oleh Baitul mal dan para sahabat Rasulullah SAW. Contohnya Raja Yaman mahukan tenaga pengajar dihantar ke Yaman dan Rasulullah telah menghantar Muaz b Jabal sebagai guru agama.Pendidikan pada peringkat madinah merupakan titik tolak kepada kesinambungan pendidikan di zaman Khulafa¶ Al-Rasyidin. c) Terdapat dua struktur iaitu peringkat awal(menulis dan membaca). Selain belajar ahli suffah tersbut juga membantu Rasulullah dan para sahabat seperti mengangkat kayu api. Ini menunjukkan Rasullullah dalah contoh teladan yang dikagumi sepanjang zaman tidak kira oleh pangkat. Selain itu . b) Pendidikan khusus ± pengajaran yang tertentu yang diberikan oleh baginda kepada orang yang tertentu tanpa mengira masa dan tempat seperti berbentuk teguran atau tunjuk ajar secara langsung.3.bergusti dsb. Antara tenaga pengajar pada zaman tersebut ialah Saad b Al-As dan juga kalangan ahli orang tawanan perang Badar bagi menebus diri mereka dengan wang. Uthman. 2. muamalat dan lain-lain seperti menunggang kuda. berenang.Semasa zaman Rasulullah struktur pendidikannya telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk seperti:a) pendidikan umum b) pendidikan khusus c) pendidikan institusi(peringkat awal dan peringkat kedua) a) pendidikan umum ± dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang terpilih antaranya Abu Bakar as-Siddiq dan Ali b Abi Talib. Talhah Dan Abi Ubaidah dan ramai lagi. Hafzah Bt Umar. Lebih ramai umat arab sama ada yang ada di bandar atau Arab Badwi datang ke Madinah untuk berniaga dan mengenali agama islam. Manakala peringkat kedua ialah pendidikan keatas ahli suffah.

2008. Qahirah. Hal. Prof. Usul Al-Fiqh.dudung. Pendidikan tersebut yang bersumberkan wahyu (alQuran) dan Hadis dapat melahirkan insan yang mampu mengimbangi dunia akhirat. Bhd. (Abdul Halim 1989) Pendidikan pada orang-orang Arab Badwi adalah diarahkan untuk melati anak mereka bagi menghadapi hidup dan mempertahankan hidup pusat pendidikan mereka adalah .1983. Setiap kabilah mempunyai berhala masing-masing. forum. Shah Alam. PENUTUP Sistem pendidikan dizaman Rasulullah adalah yang paling sempurna. Hal ini kerana system tersebut masih diguna pakai sehingga ke hari ini dan bukti menunjukkan tiada siapa yang dapat menandingi cara kepimpinan dan pengajaran Rasulullah.php?topic=5368. Ahmad Mohd Salleh. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21. Baginda Rasulullah adalah pendidik terulung sepanjang zaman. dengan Oleh sebab kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan a PENDIDIKAN ISLAM ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT Sejarah kehidupan masyarakat arab seblum rasulullah Bangsa arab mapa umumnya memuja berhala-berhala.  BIBLIOGRAFI 1.net/index. System pendidikannya menjadi model dan ikutan sepanjang zaman. . 1.0 Muhammad Abu Al-Nur Zuhir. http://pedagogi-islam.blogspot. Iv. Pengajian Agama Islam & j-QAF.Skudai : Unversiti TeknologiMalaysia. 2. HIZBI Sdn.Manakala kaum perempuan pula tiada nilai disisi kaum lelaki. Usrah (keluarga). Jumlah berhala disekeliling ka bah sebanyak 360 buah. Hasan Langgulung. 1991. Ianya terbukti dengan lahirnya insan ± insan hebat pada zaman baginda.cet.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4.Pendidikan Islam : Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. 226 Newer Post RUJUKAN Al Quran Al Karim Kamarul Azmi Jasmi & Ab Halim Tamuri. n. OXFORD FAJAR. 3. Dr. jil.

tidur sebantal.. Dan pakaianmu hendaklahkamu bersihkan. Anak-anak suku Badwi mencontohi apa yan gmereka lihat. tenaga dan wangnya untuk anak didiknya. 1. ( Abdul Halim : 1989) Orang-orang arab hadhar telah mempunyai pusat pendidikan iaitu sekolah yang terdiri dari sekolah ibtidaiyyah dan sekolah Aliyah yang mana pendidikannya berbentuk pertukangan. Sukatan pelajaran 2. Sanggup makansedulang. ilmu falak dan ketuhanan ( Abdul Halim : 1989) Rasulullah mula mengembangkan ajaran Islam setelah turunnya ayat 1-6 surah al-Muddathir Yang bermaksud Wahai orang yang berselimut. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu hendaklah kamu bersabar (tafsir ar Rahman) Menurut Abdul Halim dalam M.Asyirah (family) dan Kabilah. senibina. 1. selain mencontohi sikap dan akhlak yang baik kepada murid-muridnya. terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh Baginda sehingga pendidikannya benarbenar berjaya yang menjadikan para sahabat sebagai anak didiknyayang dapat dilihat daripada beberapa sudut.dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Seseorang perlu korbankan masa. Dan perbuatan dosa hendaklah kamu tinggalkan. dengar dan perhatikan dalam keluarga dan kabilah. ( Kaedah Perdebatan Kaedah dan teknik ini adalah pendekatan penting dalam proses pendidikan yang dianjurkan oleh ibnu khaldun(1957) pendekatan ini sebagai alat berkesan untuk pelbagai maklumat dan .Menyempurnakan hubungan manusia dengan penciptanya 2. bangunlah dan berilah peringatan.Mengadakan keseimbangan antara keduanya (hubungan dengab manusia dan Allah) 4Dalam melaksanakan pendidikan terhadap para sahabat. Dan Tuhan kamu hendaklah kamu agongkan. selain keutuhan peribadi Baginda sendiri.Menyempurnakan hubungan manusia sesamam manusia 3. Langkah pengajaran Sedang maksud mengajar itu menghendaki lebih dari itu.Nathir bahawa perincian tentang ajaran Islam yang disampaiakn oleh Nabi Muhammad asasnya kepada.

Kaedah ini di gambarkan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 258 Hafalan Menurut Ahmad(1997). Allah mengajar rasullullah supaya erring bermesyuarah dan berbincang. Dengan ini pengajaran bertujuan menetapkan penglibatan dan pembentukan tingkah laku positif. Menurut penulis kaedah ini adalah satu pendekatan terbaik dalam membentuk kemampuan individu untuk mencerakinkan ilmu dan mengemukakannya kepada orang lain. Abubakar mencadangkan supaya taanan tersebut dikenakan tebusan. Rasulullah lebih cenderung kepada pendapat abu bakar. . dan pendidikan. Ghazali2001) Perbincangan Rasulullah menggunakan kaedah perbincangan dalam enyampaikan ilmu pengetahuan. Sehubungan itu.Perbincangan secara terbuka tanpa berselindung 3. seterusnya akan menyuburkan perkembangan individu dari pelbagai aspek termasuk perkembangan akademik seseorang pelajar. kaedah hafalan adalah suatu kaedah yang diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menghafal wahyu yang diturunksn oleh Allah. kefahaman. Mu az b Jabal. Aspek pengajaran yang paling penting ialah kebolehan mematuhi pembentukan tingkah laku dan hasil pembelajaran adalah dalam bentuk nilai diri.kesemua perbincangan ini perlu mencungkil buah fikiran pelajar dari aspek soaial. manakala s umar mencadangkan supaya tawanan tersebut dibunuh. alAbrasyi 1970. Pendapat. Perbincangan rasulullah dengan para sahabat berlaku dengan tawanan badar. dengan pengikut-pengikut baginda babi memutuskan sesuatuperkara kerana mengambil keputusan brdasarkan kaedah tersebut adalah lebih sempurna dan dan kukuh.Perbincangan pendidikan bermatlamat. Abdullah b Mas ud (al-Jambalati 1973. (Abdullah 1995) Sehubung dengan itu Glasser (1986) mengesyorkan tiga jenis perbincangan .Perbincangan menyelesaikn masalah sosial secara bebas 2. Baginda bersungguh-sungguh menghafaznya wahyu sebaik sahaja menerimanya supaya tidak lupa sehinggalah turun jaminan Allah yang menetapkan ingatan baginda terhadap wahyu melalui firmanNya dalam surah al-Qiyamah: 16-19 Dengan kata lain hafalan adalah satu kaedah yang ditunjukkan rasulullah melatih seseorang untuk menambah kecerdasan otak. rasa dihargai dan identity.membentuk malakah pelajar. 1. kekuatan ingatan dan keyakinan (Abdullah 1995) dari orientasi demikian maka wujudlah pada waktu itu jamaah al-Huffaz(golongan hafiz) antaranya Zaid b Thabit. turunlah wahyu bagi menjelaskan keada an yang sebenar dan menguatkan pendapat saidina Umar. kepintaran.

Matlamat pendidikan Islam ialah melahirkan insane yang berjiwa taqwa dan melahirkan insan-insan yang sanggup bekerja sebagai khalifah Allah ( ) a-firman Allah dalam surah Az-Zariat : 56 yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku. Sesungguhnya aku akan jadikan dimuka bumi seorang khalifah (al-Baqarah : 30) Situasi pengajaran zaman Rasulullah dan sahabat Rasulullah member pengajaran termasuk sahabat dan sahabiah di masjid .

Percetakan Watan Sdn. Kuala Lumpur. Dr.P. Bandung. Pedagogi Pendidkan Islam. Kebon Sirih Barat. Pendidikan Islam Menghadapi Abad Ke 21. Pustaka Al-Husna .cet. 1997. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. Ahmad Mohd Salleh. http://pedagogi-islam.net/index. 1991. 2001.BIBLIOGRAFI 1. Dirasat Muqaranahfil al-Tarbiyyah al-Islamiah. 1995. 1. (Dunia Arab. Bhd. Abdullah Ishak. Pendidikan Dan Pengaruhnya di Malaysia. forum. 1989.0 Newer Post Ahmad Mohd. Shah Alam. Hitti. 2. Al-Jumbalati & Abu Futuh al-Tunisi. New York. 1973. Hal.com/search/label/Falsafah%20Pendidikan%20Islam 4. Salleh. Philip K. Bhd. Sumur. Pendidikan Islam Falsafah. Penerbit NASA Hasan Langgulung. 1970. Pengajian Agama Islam & j-QAF. Pen. 1998 . Harper & Row. Prof. 1986. W.dudung. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Jakarta.php?topic=5368. Usuluddin Hutagalung dan O. 3. Shah Alam. Sihombing. The Arabs A Short History. 29 Mohamad Yusoff Mahmud 1986.D. Mesir Ghazali Darusalam.blogspot. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke 21. Abdul Halim Mat Diah Dr Islam dan Demokrasi Pendidikan. Negara Islam Pendidikan Cabaran dan Pembentukan. HIZBI Sdn. Sejarah Ringkas) Terjemahan oleh . Pedagogi dan Metodologi. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd Glasser. OXFORD FAJAR. Hasan Langgulung. Schools Without Failure. Bhd.