TAJUK-TAJUK SOALAN ESEI PENGAJIAN AM 2: 1990 - 2010 STPM 1990 1.

“Pada tahun 1989, sejumlah $352 juta daripada perbelanjaan sektor ekonomi kerajaan Malaysia tertumpu kepada pembiayaan pertanian dan infrastruktur luar Bandar. Nilai ini merupakan 26 peratus daripada jumlah peruntukan bagi pertanian dan pembangunan luar Bandar. Ini memcerminkan kesungguhan kerajaan untuk membangunkan kedua-dua bidang tersebut.” Bincangkan kaitan di antara pembangunan infrastruktur dengan kemajuan di luar bandar. 2. “Dalam masyarakat moden hari ini,sukan bukan sahaja merupakan perpaduan masyarakat, sukan juga merupakan potensi sebagai satu industri yang banyak menawarkan pelbagai peluang, khususnya kepada peniaga, usahawan dan para profesioanl.Sejauh manakah sukan dapat dimajukan sebagai satu industri yang boleh memberi sumbangan yang besar di bidang sosioekonomi di Malaysia. 3. Laporan Kesihatan Sedunia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu menganggarkan bahawa dalam tahun-tahun 70-an sahaja, - 80 peratus daripada semua jenis penyakit yang dilaporkan berpunca daripada air.- Hampir 6 juta kanak-kanak di negara Dunia Ketiga meninggal dunia akibat daripada penyakit cirit-birit yang disebabkan air- 30juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit buta yang disebabkan oleh cacing halus yang terdapat pada sejenis lalat yang membiak dalam air.Cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengawal wabak penyakit yang disebabkan oleh air. 4. Sejak penemuan kaedah penjanaan tenaga atom oleh Otto Hahn dan Fritz Strassman pada tahun 1939 , harapan mengatasi krisis tenaga yang dihadapi sekarang adalah sangat cerah.Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? STPM 1991 1. Apabila dasar penswastaan agensi-agensi kerajaan diperkenalkan, ramai yang berasa curiga kerana mereka menganggap dasar penswastaan hanya akan menguntungkan pihak swasta tanpa mengira kepentingan awam. Walaupun pihak kerajaan cuba menyakinkan orang ramai tentang dasar penswastaannya, namun masih ada pihak yang tidak bersetuju dengan dasar tersebut. Bagaimanapun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang kukuh untuk meneruskan dasar penswastaannya.Huraikan sebab-sebab dasar penswastaan dilaksanakan oleh kerajaan dan bincangkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan dasar ini. 2. Rasuah adalah suatu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup manusia hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. 3. Kesedaran tentang kepentingan hutan mula dirasai oleh masyarakat umum sejak berlakunya pelbagai tragedi alam sekitar seperti hakisan lapisan ozon, kenaikkan suhu sedunia, banjir besar di seluruh dunia sepanjang dekad 1970-an dan 1980-an. Tragedi-tragedi tersebut merupakan kesan langsung daripada kegiatan pemusnahan hutan.Sejauh manakah pemusnahan hutan merupakan faktor utama yang merosakkan keseimbangan ekosistem sedunia.

4. Dengan berdasarkan maklumat di bawah, sejauh manakah amalan merokok merupakan punca utama yang mengancam kesihatan penduduk Malaysia? - Seramai 3.1 juta penduduk Semenanjung Malaysia, termasuk 350,000 orang wanita adalah perokok. - Penduduk Semenanjung Malaysia menghisap sebanyak 46.5 juta batang rokok sehari. -Rokok yang dijual di Semenanjung Malaysia mempunyai kandungan tar dan nikotin sebanyak dua kali ganda melebihi kandungan tar dan nikotin dalam rokok yang dijual di Amerika Syarikat .- Ibu yang merokok mungkin mengalami risiko melahirkan bayi yang kekurangan berat badan dan tidak sihat. - Hampir 7,500 orang mati setiap tahun akibat barah; 90 peratus daripadanya perokok. (Sumber: Dewan Masyarakat, Julai 1990) STPM 1992 1. Sebagai media komunikasi massa, akhbar sangat penting kepada masyarakat dan dianggap sebagai kuasa keempat (fourth estate). Akhbar mempunyai pengaruh dan dipercayai oleh golongan masyarakat pembaca. Kadang-kadang pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya pengaruh akhbar dalam kehidupan masyarakat.Bincangkan peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat. 2. Walaupun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang munasabah apabila menyarankan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang 2100, terutamanya dalam kewujudan penduduk yang rajin, berdisiplin, dan produktif yang merupakan asas penting bagi perkembangan perindustrian dan pewujudan pasaran keluaran tempatan, pertambahan penduduk sebanyak empat atau lima kali ganda semestinya menimbulkan beberapa implikasi sosioekonomi.Bincangkan kebaikan dan keburukan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang tahun2100 di negara ini. 3. Kes-kes keracunan makanan di Malaysia dalam beberapa tahun kebelangan ini bukan lagi merupakan satu perkara yang luar biasa, dan ia juga nampaknya bukanlah disebabkan oleh jenis dan mutu makanan itu sema-mata, tetapi lebih banyak berpunca daripada kecuaian manusia. Tunjukkan bagaimana masalah keracunan makanan berpunca daripada kecuaian manusia. 4. Bagi sebahagian besar anggota masyarakat, perkataan nuklear biasanya dikaitkan dengan kesan negatif terutamanya dalam perlumbaan senjata moden yang mencerminkan peranan tenaga nuklear sebagai alat pemusnah alam yang boleh membawah kecelakaan kepada kehidupan manusia sejagat. Akan tetapi perkembangan positif yang telah dicapai oleh dunia sains hari ini menunjukkan bahawa tenaga nuklear amat berperanan dalam pembangunan sesebuah negara.Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan tenaga nuklear dalam pembangunan sesebuah negara membangun. STPM 1993 1. Kualiti, pengayaan, dan nilai keindahan karya sastera dan seni dalam sesebuah masyarakat hari ini hanya dapat dipupuk dan ditingkatkan melalui usaha-usaha mengadakan sayembara dan anugerah yang tertentu.Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?

ahli sains. penyelidik perubatan. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Kini. dan mampan dengan arah pertumbuhan dan pembangunan yang berpandukan pasaran dan sumber manusia. Kita tidak boleh menghentikan pembangunan sama sekali. Sehubungan dengan itu. dan pihak berkuasa kesihatan di seluruh dunia masih belum menemu penawarnya. STPM 1994 1. 3. Sindrom kurang daya tahan penyakit (AIDS) telah dikesan sjak dua dekad yang lalu tetapi hingga kini. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan. 2. Bincangkan potensi dan cabaran masa depan sektor pertanian di negara ini. Tindakan kerajaan menambahkan peruntukan sebanyak RM600 juta di bawah Rancangan Malaysia Keenam menunjukkan betapa pentingnya peranan p & p dalam usaha membangunkan negara. Walau bagaimanapun. Berikan penjelasan anda tentang halangan-halangan ini. Huraikan keadaankeadaan yang mengalakkan penularan kuman HIV dan bincangkan sebab-sebab penyakit AIDS sukar dikawal. masyarakat lebih suka hidup menyendiri. Melalui Dasar Pertanian Negara. “ Kita mengakui bahawa kegiatan manusia dalam mengejar pembangunan merupakan sebab pencemaran dan degradasi alam sekitar. 1992) Dengan berdasarkan petikan di atas. jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimbangkan pembangunan dan kemajuan dengan pemeliharaan alam sekitar. Sungguhpun penciptaan alat-alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikkan yang tertentu. 3. 4. “Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Walaupun matlamat Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berteraskan perindustrian.” Bincangkan faktor-faktor yang menjadi punca wujudnya fenomena di atas. Persaingan hidup serta perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia tidak menghiraukan semangat kejiranan. Tindakan mempengaruhi manusia supaya mengubah gaya hidup.”(Dipetik daripada YAB Dato’Seri Dr Mahathir Mohamad. Pencapaian yang cemerlang dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (p & p) merupakan salah satu punca kejayaan Malaysia mencapai tahap pembangunan ekonomi yang tinggi. misalnya langkah kerajaan mengurangkan atau menghapuskan duti import atas beberapa barang terpilih. tetapi kita boleh sekurang-kurangnya meminimumkan pencemaran dan degradasi yang dihasilkan oleh pembangunan itu. 4. Belanjawan kerajaan 1993 merumuskan beberapa garis perlindungan kepada masyarakat pengguna. jelaskan sumbangan p & p dalam memajukan sektor pertanian di negara ini. . komersil.2. masih terdapat pelbagai halangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa ke arah mencapai matlamat melindungi pengguna. dan langkah-langkah membendung Human Immune Virus (HIV) juga bukanlah satu tugas yang mudah. namun sektor pertanian masih diberi keutamaan dalam agenda pembangunan negara. Berikan ulasan anda tentang penyataan ini. Dengan berdasarkan penyataan di atas.Persidangan Bumi di Rio. kerajaan akan terus mempercepat perubahan sektor pertanian menjadi sektor yang lebih moden.

STPM 1997 1. Lebuh Raya Maklumat berupaya mendekatkan dan menghubungkan manusia tanpa mengenal jarak dan batas sempadan. gikoi (dalam kosmetik). dan bahan-bahan kimia yang lain seumpamanya. gula tiruan. 4. 2. STPM 1996 1.Jelaskan penyataan ini. Kebelakangan ini Malaysia bergiat cergas dalam usaha membantu menangani isu-isu antarabangsa. kafein. Namum demikian. ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan. “Amalan pemakanan dan gaya hidup baru merupakan punca utama munculnya pelbagai penyakit masa kini. Jelaskan penyataan ini. Oleh itu. Bincangkan peranan muzium dalam konteks pembangunan sesebuah negara dan masyarakat. hukuman patut juga dikenakan terhadap ibu bapa di samping hukuman terhadap anak-anak mereka yang telah melakukam kesalahan jenayah.” Bincangkan penyataan ini. Kelantangan Malaysia menyuarakan pendapatnya telah menonjolkan negara ini di mata dunia. 2. 3. Sejauh manakah Malaysia berjaya mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam menangai isu-isu tersebut.Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian. 3. Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. Kegagalan ibu bapa menyempurnakan tanggunajawap terhadap anak-anak terutamanya yang sudah remaja merupakan punca utama kejadian jenayah remaja. eter. alcohol. 3. Sekatan ekonomi merupakan satu cara yang berkesan untuk memaksa sesebuah negara akur kepada kehendak masyarakat antarabangsa . namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan Bincangkan penyataan ini .” Bincangkan penyataan ini. Sejauh manakah anda bersetuju dengan saranan di atas? 2. Terdapat pelbagai jenis barang keperluan domestik dan makanan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. “Kekurangan dari segi teknik dan kos pembikinan yang tinggi bukanlah penyebab utama filem negara kita kurang bermutu. 4. 4. Muzium merupakan gedung menyimpan dan mempamerkan bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah. “Matematik memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia.STPM 1995 1. Jelaskan kesan penggunaan barang-barang tersebut terhadap kesihatan pengguna. seni dan sains. seperti arsenik (dalam cat). Maruah dan martabat sesuatu bangsa itu tidak hanya terletak pada kemantapan bahasa semata-mata. Masih terdapat faktor-faktor lain yang juga boleh menentukan maruah dan martabat sesuatu bangsa itu. Bincangkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan daripada perkembangan teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat Malaysia.” Bincangkan penyataan ini. Bahan-bahan ini boleh mengancam kesihatan seseorang sekiranya tidak digunakan secara berhati-hati. Berikan pendapat anda tentang penyataan di atas. monosodium glutamat.

3. jumlah jenayah komersial di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. Pada pendapat anda. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. dan huraikan bagaimana Malaysia boleh mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Berdasarkan penyataan di atas. 4. 3. huraikan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasi kepada negara. Masyarakat penyayang merupakan satu aspek yang penting dalam usaha membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju sebagimana yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. Namum demikian.”Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks penyataan di atas. Taraf kesihatan dan kehidupan dewasa ini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan memungkinkan semakin ramai warga tua akan dalam masyarakat pada alaf baru ini.terdapat 11 juta pengguna Internet di Asia hari ini dan angka itu akan mencapai 42 juta pada thaun 2001. Bincangkan. sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya. Adalah didapati bahawa kemarau panjang yg dibawa oleh El Nino bukanlah satu-satu sebab yang mecetuskan krisis tersebut.” Jelaskan penyataan ini. Bincangkan penyataan ini. Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara yang wajar dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. Walaupun Internet mempunyai pelbagai keistimewaan. Bincangkan implikasi peningkatan golongan warga tua di negara ini. apakah faktor-faktor lain yang telah menyebabkan berlaku krisis itu dan bagaimana pula untuk menanganinya? 4. STPM 1999 1. dan halangan-halangan yang dihadapi dalam mencapai hasrat ini. terdapat cara-cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini . ia mempunyai kesan sampingan. Malaysia banyak mengimport bahan makanan daripada luar negara. Selain itu. . Bincangkan peranan IPTS dalam konteks yang tersebut dan masalah-masalah yang mungkin timbul daripadanya. Penubuhan Institut Pendidikan Tinggi (IPTS) bertujuan untuk menambahkan dan melengkapkan peranan Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA). 2. 2. Krisis air telah melandai sebahagian besar negara terutama di kawasan Lembah Kelang. “Untuk mencapai status negara maju.STPM 1998 1. Bincangkan caracara untuk mencapai hasrat membentuk masyarakat penyayang. STPM 2000 1. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. 2. Menurut sebuah majalah tempatan.Jelaskan faktor-faktor yang mewujudkan keadaan ini. Ini adalah satu perkembangan yang menakjubkan. Menurut International Data Corporation.

3.Bincangkan kesan pelancongan terhadap budaya tempatan. Kepentingan hidupan liar kepada alam dan manusia memang tidak dinafikan lagi. Penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti pekerjaan merupakan satu fenomena dunia yg terus-menerus berkembang. 4. Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. majikan & kanak-kanak itu sendiri untuk menyembunyikannya. STPM 2003 1. Pada pendapat anda.Bincangkan faedah mempelajari bahasa kedua dan masalah bagi mencapai hasrat tersebut 3. penemuannya turut menimbulkan risiko kepada sesebuah negara. 4. Gejala-gejala sosial yang banyak dilaporkan berlaku di sekolah kebelangkangan ini adalah juga berpunca daripada merosotnya penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Pembentukan koridor raya mutlimedia adalah merupakan satu usaha mempergiat lagi perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat di Malaysia . Bincangkan kesan usaha ini terhadap pembangunan negara STPM 2001 1. apakah strategi yang sesuai yang boleh dilakukan bagi memesatkan semula aktiviti kokurikulum di kalangan pelajar sekarang ? 3. bahkan di sekolah pelajar diwajibkan mempelajari sekurang-kurangnya Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Dalam usaha mempelbagaikan keluaran industri negara. tetapi terdapat juga usaha oleh ibu bapa. Sungguhpun secara umum buruh kanak dianggap menyalahi undang-undang. 4. “ Penggunaan kaedah kawalan biologi merupakan satu kaedah alternatif kepada kelemahan penggunaa bahan kimia untuk mengatasi serangga perosak dan makhluk perosak dalam sektor pertanian.Bincangkan pernyataan ini 2 Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa. Bermacam-macam kempen telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu menarik pelancong datang melawat ke sesebuah negara dan menyaksikan keindahan serta keunikan yang terdapat di negara berkenaan. ” Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini ? STPM 2002 1.” Bincangkan pernyataan. . Secara umum bahan kima toksik boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik. “ Penemuan dan penghasilan sumber tenaga alternatif memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia. 2. Bincangkan pontensi dan masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana pada masa ini di negara kita. Malaysia begitu prihatin untuk terus memperkembangkan industri kecil dan sederhana ( IKS). namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan. Pencemaran laut kurang mendapat perhatian manusia. Jelaskan sebab-sebab terjadinya pencemaran tersebut. tetapi ia adalah satu masalah yang perlu dibendung dan dikawal. Jelaskan kesan bahan tersebut terhadap manusia. Namun begitu.

STPM 2006 1. Walau bagaimanapun. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Bincangkan faedah daripada perlaksanaan dasar berkenaan 2. sejak kebalakangan ini kegiatan tebus guna kawasan pantai telah memberi kesan yang serius terhadap kawasan hutan bakau. 4. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. 2. Bincangkan. Justeru. STPM 2005 1. Oleh yang demikian langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi menangani masalah tersebut. Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) merupakan satu program yang baik untuk memperkasakan genarasi belia di negara ini dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran pada masa ini dan masa hadapan. Bincangkan. Industri muzik tempatan menghadapi banyak masalah. Sesungguhpun bidang perubatan moden semakin berkembang. Obesiti merupakan satu masalah kesihatan yang berlaku di kalangan anggota masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Huraikan kepentingan hutan bakau terhadap persekitaran fizkal dan sosioekonomi sesebuah negara. Bincangkan. pada masa yang sama. Bincangkan rasional kerajaan melaksanakan program tersebut dan cadangkan cara-cara lain untuk mencapai matlamat di atas. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya. “ Bahasa menunjukkan bangsa. Sistem pendidikan yang dilaksanakan kini memberikan pemberatan 60 % kepada bidang sains dan teknologi. Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an. 3. STPM 2004 1. bekalan air bersih dunia didapati semakin berkurang.” Bincangkan peribahasa ini dalam konteks Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. namum perubatan tradisional masih lagi mendapat perhatian masyarakat. Bincangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut dan kesannya terhadap kehidupan manusia. Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. Sehingga kini masalah tersebut belum adsa penyelesaiannya. Hutan bakau banyak kepentingannya terhadap persekitaran sesebuah negara. Malaysia tidak . Jelaskan ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis perubatan ini. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan. Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan. Bincangkan 3. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa Malaysia memang perlu menumpukan perhatian untuk memajukan sekotr perindustrian. 4. Walau bagaimanapun. 2. 4. Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan penyampaian yang baik serta kesannya jika keadaan yang menimbulkan rungutan itu dibiarkan berterusan 3. Akhir-akhir ini banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan.2.

Bincangkan 2. 3. STPM 2008 1. Kawasan tanah bencah ( wetland) sangat penting kepada ama sekitar. Bincangkan. namum pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. Bincangkan. kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. 4. Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian ngara. Dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Huraikan. penggunaannya boleh mendatangkan esan sampingan. Bincangkan penyataan ini. kejayaan sektor pertanian negara dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. ” Pemuda harapan bangsa. namum hasil penyelidikan pakarpakar dalam bidang ini telah mengubah persepsi terhadapnya. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini berterusan. STPM 2009 1.sewajarnya mengetepikan usaha untuk meningkatkan sektor pertaniannya. Jelaskan . Ilmu sains dan teknologi dapat membantu manusia mengatasi masalah jenayah. Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan memudaratkan. Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Berikan ulasan anda tentang penyataan di atas. . 3. 3 Bahan kimia semakin banyak digunakan sebagai salah satu kandungan dalam makanan yang diproses. Jelaskan ciri-ciri yang perlu ada pada golongsn belia untuk merealisasikan hasrat pepatah ini. Bincangkan 4. 2.” Begitulah pepatah orang tua kita yang memberikan gambaran belia ialah golongan yang penting dalam memajukan sesebuah negara. bagaimanakah aplikasi ilmu tersebut dapat membantu kita menangani masalah jenayah ? STPM 2007 1. Walau bagaimanapun. Bincangkan penyataan ini. Selain keupayaan negara menghasilkan pelbagai produk hiliran. Nuklear biasanya dikaitkan dnegan kemusnahan dan kecelakaan. Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan konsep mesra alam bagi mengatasi masalah alam sekitar. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini. pemudi tiang negara. Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada msa ini. 3. Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi telah mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kepada negara. Huraikan penyataan ini. Bincangkan penyataan ini. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya. 2. 4.

perlu ada 4 isi. Kesimpulan mesti ringkas dan menarik.Jelaskan pernyataan ini. Jangan mengulangi isi. 3.4. usaha-usaha perlu di ambil untuk melindungi produk asli daripada menjadi mangsa peniruan. penggunaannya tanpa kawalan boleh mengundang pelbagai masalah. Huraian Isi 1. STPM 2010 1. Huraikan penyataan ini. Setiap karangan mesti ada pendahuluan. Bincangkan permasalahan ini. Bincangkan pernyataan ini. 2. Tanggapan ini sepatutnya diubah kerana spesies ini juga terbukti penting kepada manusia. Dalam keadaan ini. Jelaskan pernyataan ini. huraian isi dan kesimpulan. 2. TEKNIK PEMARKAHAN P AM 2 Bahagian A & B Isi Huraian Bahasa Impak : : : : 4 M ( 1 isi 1 M) 12 M ( 4 X 3M) 5M 4M Panduan Umum Menjawab Bahagian Esei 1. Penggunaan kad kredit bertujuan untuk memudahkan urus niaga. Kawasan hutan tanah tinggi banyak kepentingannya. Penerokaannya boleh mendatangkan impak kepada kehidupan dan alam sekitar. 4. 1 isi dalam 1 peranggan Setiap isi perlu ada idea utama. . 1 isi dihurai dalam lingkungi 50 – 60 pp. Namun begitu. Boleh menarik perhatian pemeriksa. 4. 3. Karangan jangan melebihi 350 pp Pendahuluan 1. Pengurusan sisa pertanian secara saintifik banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Pelbagai spesies serangga yang wujud sejak dahulu lagi sering dianggap sebagai perosak. Secara umum dan boleh mengaitkan/menggambarkan kehendak soalan. Kesimpulan Buat rumusan /pandangan tentang soalan berkenaan. Gunakan bahasa ringkas dan padat. 2. Produk tiruan semakin popular dan laris dalam pasaran tempatan. kemudian diikuti oleh huraian dan contoh. 3.

Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. mereka dikenakan hukuman penjara. kes rogol dan sebagainya sering dipaparkan di dadadada akhbar. Bincangkan. Namum terdapat juga cara-cara lain untuk mengatasi masalah jenayah ini.(1998-1) 4. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Isu mengenai kesalahan jenayah seperti merompak. Semasa berada dalam tahanan juga setiap pesalah yang melakukan jenayah dibekalkan dengan ilmu pendidikan agama. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya. Oleh itu. Jelaskan penyataan ini. ( 1997-3) 2.Latihan : Sila analisis kehendak soalan-soalan berikut. iaitu dengan memberikan didikan agama dan moral. Melalui cara ini dapat menginsafkan para pesalah yang melakukan kesalahan. Justeru. Dengan cara ini para pesalah dapat membentuk disiplin pada diri mereka. ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan. terdapat juga cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini. Semua yang dilakukan ini mungkin akan membuahkan hasil. Selain itu. Pesalah mungkin sedar daripada kesilapan lalu. sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya. Bincangkan. Bincangkan penyataan ini . memeras ugut.” Jelaskan penyataan ini. Namum demikian. bagi menyedarkan pesalah-pesalah.(2004-S3) 6. Hukuman penjara sememang wajar dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Namum demikian. Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian. Mereka juga akan diajar cara-cara untuk mengenali diri masing-masing.(2005-S3) Contoh Esei Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. Bincangkan ( STPM 2000-S1) Dewasa ini kesalahan jenayah semakin membimbangkan . namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan. kemudian tuliskan karangan lengkap 1. Selain itu. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara.( 1997-4) 3. Bincangkan(2004-S2) 5. Setiap individu dalam masyarakat sememang perlu diberi pendedahan agama yang cukup untuk menjadi panduan dan .Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. Mereka mungkin serik untuk mengulangi kesalahan yang serupa. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. masih terdapat cara lain yang boleh megatasi gejala jenayah pada masa kini.

Kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar dan manusia memang tidak dapat dinafikan lagi. Komen : Esei yang baik 1. mereka mula bosan dan keluar mencari teman di luar. Apabila mereka merasakan diri mereka tidak dapat mendapat perhatian daripada ibu bapa. Mereka seharusnya mengambil tingkah laku anak-anak mereka. Bak kata pepatah ’ melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Hidupan liar adalah sangat penting kepada alam dan manusia. cinta dan sebagainya. Pada zaman sekarang. Namum begitu. rakan rekreasi dan sebagainya. Salah satu cara untuk mengatasi kepupusan hidupan ialah melalui pendidikan di sekolah. Seterusnya ialah ibu bapa memainan peranan. Cara ini dapat mengelakkan masyarakat terutamanya muda-mudi membuang masa dengan sia-sia. Masalah ini selanjutnya boleh membawa implikasi-implikasi yang tidak baik seperti kekurangan bilangan dan spesies hidupan di zoo. Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. (STPM 2002-S3) Hidupan liar hampir wujud di seluruh dunia.Masyarakat yang sedar akan kesan jika terlibat dalam kegiatan jenayah tentu akan menjauhi perbuatan jenayah. Kempen seperti pameran anti jenayah boleh dilakukan di sekolah-sekolah khasnya. bilangannya didapati semakin berkurang. Sukatan pelajaran menekankan kepentingan hidupan kepada ekosistem . Masa yang terluang boleh dimanfaat dengan perkara yang berfaedah. Pihak kerajaan juga harus memainkan peranan umpamanya memperbanyakkan lagi kelabkelab atau persatuan. Keadaan ini memudahkan mereka terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan.rakan waja diri. Umpamanya remaja sering menghadapi masalah pelajaran. Kemungkinan dengan cara ini menjadikan seseorang tahu memikirkan kesan baik atau buruk sebelum bertindak. Hal ini disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak mereka mesti mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan cuba menyelesaikan masalah yang dialami. Cara ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kesan yang akan timbul apabila mereka melakukan kesalahan jenayah.landasan dalam hidup. kesalahan jenayah boleh dikurangkan dengan mengenakan hukuman penjara dan banyak cara lain seperti yang telah dbincangkan di atas. Kerajaan perlu menggalakkan mereka menyertai badanbadan seumpama ”rakan muda” yang terdiri daripada pelbagai cabang seperti rakan . Kesimpulannya. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk memastikan jenayah dapat dikurangkan . Ibu bapa umpamanya perlu memberi pendedahan awal kepada anak-anak mereka. Misalnya dalam kajian kehidupan binatang liar. Kempen-kempen kesedaran harus digiatkan lagi semasa ke semasa. pihak media massa mahupun media cetak boleh melakukan peranan dengan membuat liputan yang luas tentang kempen anti jenayah .

tetapi soalan ini adalah laras sains. Selain itu. Hal ini kerana dapat membantu mereka lebih memahami dan mendalami spesies-spesies binatang. Komen : menyeleweng. isi –isi yang diberikan adalah laras sastera.bumi. Bahagian C terdiri daripada Soalan 5 dan Soalan 6. Di sini ada beberapa panduan untuk pelajar menjawab Bahagian C (Petikan). 1. tindakan ini boleh memperbaiki atau meringankan masalah kepupusan binatang. pelajar dapati dapat . Masalah kepupusan hidupan liar juga dapat ditangani sekiranya kempen-kempen sering diadakan. gading dan bulu binatang tidak dapat dijual. Oleh itu. Pihak berkuasa perlu menganjurkan kempen kepentingan hidupan liar. Kegagalan mengenal pasti soalan yang anda yakini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. pihak kerajaan boleh menguatkuasakan akta mengharamkan penjualan barang-barang yang diperbuat daripada binatang liar. kerajaan boleh mengetatkan undang-undang bagi menghadapi masalah kepupusan binatang liar. Soalan 6 merupakan petikan kefahaman laras sains dan juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu 6(a) dan 6(b). apabila pelajar-pelajar sekolah ini dewasa . Pelajar-pelajar sekolah sayang akan hidupan liar melalui didikan dari kecil lagi. Apabila selepas menjawab dan kemudian membaca pula soalan 5(b). Di samping itu. Hidupan liar adalah penting dalam memperkenalkan kehidupan-kehidupan binatang kepada generasi muda. Hal ini untuk menyedarkan orang ramai tantang kepentingan dan kegunaan hidupan liar ini kepada generasi akan datang. Justeru. Hal ini dapat mengurangkan aktiviti pemburuan binatang kerana barang-barang buatan kulit. Mereka takut didenda ataupun dihukum oleh pihak berkuasa. Pelajar hendaklah menjawab salah satu soalan sahaja. Contohnya tanpa membaca soalan lain dalam bahagian ini pelajar terus menjawab. Pelajar hendaklah menjawab salah satu sahaja. 1/25 M CARA PEMARKAHAN BAHAGIAN C Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Hal ini boleh membawa hasil kerana orang yang tidak mempunyai lesen tidak akan memburu sebarangan lagi. mereka akan sayang kepada hidupan dan tidak melakukan sesuatu yang akan memusnahkan hidupan liar. Baca seluruh soalan dalam Bahagian ini dan kenal pasti soalan yang para pelajar dapat menjawab dengan sangat baik. Cara ini boeh mengurangkan masalah kepupusan hidupan liar. Soalan 5 merupakan petikan kefahaman laras sastera dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu 5(a) dan 5(b). Jadi . katakan soalan 5(a). Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman atau denda kepada mereka yang memburu tanpa lesen. Ini bermakna untuk bahagian C pelajar perlu menjawab SATU SOALAN 5(a) ATAU 5(b) DAN SATU SOALAN 6(a) ATAU 6(b). kita harus bekerjasama dengan kerajaan untuk membendung masalah kepupusan hidupan liar.

sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1.2 markah Huraian Bahasa PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN (BAHAGIAN D) Disini.(mencukupi dengan jumlah markah diperuntukkan). Jawapan hendaklah berdasarkan petikan dan telah diubahsuai yang mempunyai maksud yang sama/seakan sama dengan perkataan asal untuk menyampaikan dan menyambung frasa. (a) Roman i (2 Markah) Oleh kerana markah yang kecil. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. Oleh itu sila berhati hati. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Setiap soalan terbahagi kepada dua bahagian soalan iaitu Roman i dan Roman ii. MENYALIN SEMULA PETIKAN (DARI AWAL HINGGA AKHIR) TIDAK AKAN DIBERI MARKAH. Roman ii (8 Markah) Aspek pemarkahan: Idea (2 idea) . (b).2 Markah . Tahun 2005 Elemen berpasang : 1.memberikan idea dan huraian yang lebih baik.4 Markah . calon diminta membina SATU ayat sahaja. Tahun 2004 3. 2. jenis barangan 2. Satu ayat ini hendaklah menjawab soalan dengan tepat. Ini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. 2. negara-negara .

Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Jadual harus di sediakan . Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.perubahan . trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPONEN kata kunci graf bar kompaun . Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. 1. eksport dan import 2. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen • • • • • • • • Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. kebiasannya nilai. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. eksport.Tajuk yang lengkap (lokasi. .titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. eksport dan import 2.bilangan. aliran turun naik. Kuantiti pengeluaran. perkara dan tempoh ) 2. 3. nilai untuk kuantiti pengeluaran. graf bar komponen . Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. petunjuk. Titik. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. Harga petroleum mentah Nilai : 1. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Perlu ada skala .kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. pemboleh ubah.2. pengeluaran peratus @ kadar.pola. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. Elemen : 1. Selepas membina sesuatu media. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.indeks. kuantiti. Segala butiran. Antaranya : 1.perbandingan atau kompaun.

graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. eksport. Graf gabungan bar dengan garis 4. PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. 5. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. Graf garis (kompaun / komponen) 3. Graf bar (kompaun / komponen) 2. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun.4. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) .. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.

Carta pai (tunggal. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. .Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. 5. 2..TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M.. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. Baiklah.sahaja. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah.1993.iaitu dari segi perkara. INGAT.. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996 hingga Tahun 2002. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah.5.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima Tahukah anda. jika Graf Bar Piramid (Umur) tidak dirapatkan ke paksi X. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. hanya tolak markah teknik (1m). lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m.. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. tempoh atau tempat. 3. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004.. 4. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. markah akan ditolak 2 markah keseluruhan. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1... Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. berbanding atau silinder) 6. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence.

PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. Tahun 2004 3. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. jenis barangan 2. negara-negara 2. GRAF BAR GABUNGAN . sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. 2.

PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Harga petroleum mentah Nilai : 1. pengeluaran peratus @ kadar. carta dan gambar rajah. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. Bagi graf bar komponen. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. graf. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Bentuk teks bukan linear seperti jadual. kuantiti. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2.bilangan. eksport dan import 2. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media.*terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. . Elemen : 1. eksport dan import 2. petunjuk. nilai untuk kuantiti pengeluaran. trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . eksport. Kuantiti pengeluaran.perbandingan atau kompaun. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran.pola. Sekiranya terdapat data anggaran. kebiasannya nilai. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. graf bar komponen . Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3.perubahan . Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear. aliran turun naik.kumulatif @ jumlah BAHAGIAN E Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear.indeks.

Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. 3. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1.TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. 4.. 2. 5. 2. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. 4.. 3. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Bagi graf bar komponen. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Sekiranya terdapat data anggaran. Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. . perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful