TAJUK-TAJUK SOALAN ESEI PENGAJIAN AM 2: 1990 - 2010 STPM 1990 1.

“Pada tahun 1989, sejumlah $352 juta daripada perbelanjaan sektor ekonomi kerajaan Malaysia tertumpu kepada pembiayaan pertanian dan infrastruktur luar Bandar. Nilai ini merupakan 26 peratus daripada jumlah peruntukan bagi pertanian dan pembangunan luar Bandar. Ini memcerminkan kesungguhan kerajaan untuk membangunkan kedua-dua bidang tersebut.” Bincangkan kaitan di antara pembangunan infrastruktur dengan kemajuan di luar bandar. 2. “Dalam masyarakat moden hari ini,sukan bukan sahaja merupakan perpaduan masyarakat, sukan juga merupakan potensi sebagai satu industri yang banyak menawarkan pelbagai peluang, khususnya kepada peniaga, usahawan dan para profesioanl.Sejauh manakah sukan dapat dimajukan sebagai satu industri yang boleh memberi sumbangan yang besar di bidang sosioekonomi di Malaysia. 3. Laporan Kesihatan Sedunia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu menganggarkan bahawa dalam tahun-tahun 70-an sahaja, - 80 peratus daripada semua jenis penyakit yang dilaporkan berpunca daripada air.- Hampir 6 juta kanak-kanak di negara Dunia Ketiga meninggal dunia akibat daripada penyakit cirit-birit yang disebabkan air- 30juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit buta yang disebabkan oleh cacing halus yang terdapat pada sejenis lalat yang membiak dalam air.Cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengawal wabak penyakit yang disebabkan oleh air. 4. Sejak penemuan kaedah penjanaan tenaga atom oleh Otto Hahn dan Fritz Strassman pada tahun 1939 , harapan mengatasi krisis tenaga yang dihadapi sekarang adalah sangat cerah.Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? STPM 1991 1. Apabila dasar penswastaan agensi-agensi kerajaan diperkenalkan, ramai yang berasa curiga kerana mereka menganggap dasar penswastaan hanya akan menguntungkan pihak swasta tanpa mengira kepentingan awam. Walaupun pihak kerajaan cuba menyakinkan orang ramai tentang dasar penswastaannya, namun masih ada pihak yang tidak bersetuju dengan dasar tersebut. Bagaimanapun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang kukuh untuk meneruskan dasar penswastaannya.Huraikan sebab-sebab dasar penswastaan dilaksanakan oleh kerajaan dan bincangkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan dasar ini. 2. Rasuah adalah suatu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup manusia hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. 3. Kesedaran tentang kepentingan hutan mula dirasai oleh masyarakat umum sejak berlakunya pelbagai tragedi alam sekitar seperti hakisan lapisan ozon, kenaikkan suhu sedunia, banjir besar di seluruh dunia sepanjang dekad 1970-an dan 1980-an. Tragedi-tragedi tersebut merupakan kesan langsung daripada kegiatan pemusnahan hutan.Sejauh manakah pemusnahan hutan merupakan faktor utama yang merosakkan keseimbangan ekosistem sedunia.

4. Dengan berdasarkan maklumat di bawah, sejauh manakah amalan merokok merupakan punca utama yang mengancam kesihatan penduduk Malaysia? - Seramai 3.1 juta penduduk Semenanjung Malaysia, termasuk 350,000 orang wanita adalah perokok. - Penduduk Semenanjung Malaysia menghisap sebanyak 46.5 juta batang rokok sehari. -Rokok yang dijual di Semenanjung Malaysia mempunyai kandungan tar dan nikotin sebanyak dua kali ganda melebihi kandungan tar dan nikotin dalam rokok yang dijual di Amerika Syarikat .- Ibu yang merokok mungkin mengalami risiko melahirkan bayi yang kekurangan berat badan dan tidak sihat. - Hampir 7,500 orang mati setiap tahun akibat barah; 90 peratus daripadanya perokok. (Sumber: Dewan Masyarakat, Julai 1990) STPM 1992 1. Sebagai media komunikasi massa, akhbar sangat penting kepada masyarakat dan dianggap sebagai kuasa keempat (fourth estate). Akhbar mempunyai pengaruh dan dipercayai oleh golongan masyarakat pembaca. Kadang-kadang pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya pengaruh akhbar dalam kehidupan masyarakat.Bincangkan peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat. 2. Walaupun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang munasabah apabila menyarankan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang 2100, terutamanya dalam kewujudan penduduk yang rajin, berdisiplin, dan produktif yang merupakan asas penting bagi perkembangan perindustrian dan pewujudan pasaran keluaran tempatan, pertambahan penduduk sebanyak empat atau lima kali ganda semestinya menimbulkan beberapa implikasi sosioekonomi.Bincangkan kebaikan dan keburukan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang tahun2100 di negara ini. 3. Kes-kes keracunan makanan di Malaysia dalam beberapa tahun kebelangan ini bukan lagi merupakan satu perkara yang luar biasa, dan ia juga nampaknya bukanlah disebabkan oleh jenis dan mutu makanan itu sema-mata, tetapi lebih banyak berpunca daripada kecuaian manusia. Tunjukkan bagaimana masalah keracunan makanan berpunca daripada kecuaian manusia. 4. Bagi sebahagian besar anggota masyarakat, perkataan nuklear biasanya dikaitkan dengan kesan negatif terutamanya dalam perlumbaan senjata moden yang mencerminkan peranan tenaga nuklear sebagai alat pemusnah alam yang boleh membawah kecelakaan kepada kehidupan manusia sejagat. Akan tetapi perkembangan positif yang telah dicapai oleh dunia sains hari ini menunjukkan bahawa tenaga nuklear amat berperanan dalam pembangunan sesebuah negara.Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan tenaga nuklear dalam pembangunan sesebuah negara membangun. STPM 1993 1. Kualiti, pengayaan, dan nilai keindahan karya sastera dan seni dalam sesebuah masyarakat hari ini hanya dapat dipupuk dan ditingkatkan melalui usaha-usaha mengadakan sayembara dan anugerah yang tertentu.Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?

1992) Dengan berdasarkan petikan di atas. Pencapaian yang cemerlang dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (p & p) merupakan salah satu punca kejayaan Malaysia mencapai tahap pembangunan ekonomi yang tinggi. Sindrom kurang daya tahan penyakit (AIDS) telah dikesan sjak dua dekad yang lalu tetapi hingga kini. namun sektor pertanian masih diberi keutamaan dalam agenda pembangunan negara. Belanjawan kerajaan 1993 merumuskan beberapa garis perlindungan kepada masyarakat pengguna. Kini. tetapi kita boleh sekurang-kurangnya meminimumkan pencemaran dan degradasi yang dihasilkan oleh pembangunan itu. “ Kita mengakui bahawa kegiatan manusia dalam mengejar pembangunan merupakan sebab pencemaran dan degradasi alam sekitar. dan mampan dengan arah pertumbuhan dan pembangunan yang berpandukan pasaran dan sumber manusia. “Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Berikan ulasan anda tentang penyataan ini. Persaingan hidup serta perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia tidak menghiraukan semangat kejiranan. Sungguhpun penciptaan alat-alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikkan yang tertentu. Walau bagaimanapun. misalnya langkah kerajaan mengurangkan atau menghapuskan duti import atas beberapa barang terpilih. Bincangkan potensi dan cabaran masa depan sektor pertanian di negara ini. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan. penyelidik perubatan. jelaskan sumbangan p & p dalam memajukan sektor pertanian di negara ini. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. Tindakan kerajaan menambahkan peruntukan sebanyak RM600 juta di bawah Rancangan Malaysia Keenam menunjukkan betapa pentingnya peranan p & p dalam usaha membangunkan negara. STPM 1994 1. 2.Persidangan Bumi di Rio. Dengan berdasarkan penyataan di atas. Sehubungan dengan itu. kerajaan akan terus mempercepat perubahan sektor pertanian menjadi sektor yang lebih moden. 3.” Bincangkan faktor-faktor yang menjadi punca wujudnya fenomena di atas. dan langkah-langkah membendung Human Immune Virus (HIV) juga bukanlah satu tugas yang mudah. ahli sains. . masyarakat lebih suka hidup menyendiri. jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimbangkan pembangunan dan kemajuan dengan pemeliharaan alam sekitar. Tindakan mempengaruhi manusia supaya mengubah gaya hidup.2. komersil.”(Dipetik daripada YAB Dato’Seri Dr Mahathir Mohamad. 4. Melalui Dasar Pertanian Negara. masih terdapat pelbagai halangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa ke arah mencapai matlamat melindungi pengguna. 4. dan pihak berkuasa kesihatan di seluruh dunia masih belum menemu penawarnya. Kita tidak boleh menghentikan pembangunan sama sekali. Huraikan keadaankeadaan yang mengalakkan penularan kuman HIV dan bincangkan sebab-sebab penyakit AIDS sukar dikawal. 3. Berikan penjelasan anda tentang halangan-halangan ini. Walaupun matlamat Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berteraskan perindustrian.

Kegagalan ibu bapa menyempurnakan tanggunajawap terhadap anak-anak terutamanya yang sudah remaja merupakan punca utama kejadian jenayah remaja. namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan Bincangkan penyataan ini . Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. 2. 3.” Bincangkan penyataan ini. “Matematik memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. seperti arsenik (dalam cat). Berikan pendapat anda tentang penyataan di atas. Kebelakangan ini Malaysia bergiat cergas dalam usaha membantu menangani isu-isu antarabangsa. alcohol. 4. “Amalan pemakanan dan gaya hidup baru merupakan punca utama munculnya pelbagai penyakit masa kini. 4. 3.STPM 1995 1.Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian. Masih terdapat faktor-faktor lain yang juga boleh menentukan maruah dan martabat sesuatu bangsa itu. Bincangkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan daripada perkembangan teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat Malaysia. 3. 2. eter. STPM 1996 1. Muzium merupakan gedung menyimpan dan mempamerkan bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah. Sekatan ekonomi merupakan satu cara yang berkesan untuk memaksa sesebuah negara akur kepada kehendak masyarakat antarabangsa . ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan. kafein. 4.” Bincangkan penyataan ini. Kelantangan Malaysia menyuarakan pendapatnya telah menonjolkan negara ini di mata dunia. Sejauh manakah Malaysia berjaya mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam menangai isu-isu tersebut. Sejauh manakah anda bersetuju dengan saranan di atas? 2. Jelaskan kesan penggunaan barang-barang tersebut terhadap kesihatan pengguna. gikoi (dalam kosmetik). seni dan sains. STPM 1997 1. hukuman patut juga dikenakan terhadap ibu bapa di samping hukuman terhadap anak-anak mereka yang telah melakukam kesalahan jenayah. Bahan-bahan ini boleh mengancam kesihatan seseorang sekiranya tidak digunakan secara berhati-hati. Maruah dan martabat sesuatu bangsa itu tidak hanya terletak pada kemantapan bahasa semata-mata. Jelaskan penyataan ini.” Bincangkan penyataan ini. dan bahan-bahan kimia yang lain seumpamanya. gula tiruan. monosodium glutamat. Namum demikian. Terdapat pelbagai jenis barang keperluan domestik dan makanan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. Oleh itu. “Kekurangan dari segi teknik dan kos pembikinan yang tinggi bukanlah penyebab utama filem negara kita kurang bermutu.Jelaskan penyataan ini. Lebuh Raya Maklumat berupaya mendekatkan dan menghubungkan manusia tanpa mengenal jarak dan batas sempadan. Bincangkan peranan muzium dalam konteks pembangunan sesebuah negara dan masyarakat.

Taraf kesihatan dan kehidupan dewasa ini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan memungkinkan semakin ramai warga tua akan dalam masyarakat pada alaf baru ini. jumlah jenayah komersial di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996. Bincangkan peranan IPTS dalam konteks yang tersebut dan masalah-masalah yang mungkin timbul daripadanya. ia mempunyai kesan sampingan. Namum demikian.” Jelaskan penyataan ini. Bincangkan implikasi peningkatan golongan warga tua di negara ini. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. STPM 2000 1.terdapat 11 juta pengguna Internet di Asia hari ini dan angka itu akan mencapai 42 juta pada thaun 2001. dan halangan-halangan yang dihadapi dalam mencapai hasrat ini. Masyarakat penyayang merupakan satu aspek yang penting dalam usaha membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju sebagimana yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. 2. 3. Menurut sebuah majalah tempatan. Pada pendapat anda. Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara yang wajar dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. STPM 1999 1. Walaupun Internet mempunyai pelbagai keistimewaan. Bincangkan penyataan ini. sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya. Penubuhan Institut Pendidikan Tinggi (IPTS) bertujuan untuk menambahkan dan melengkapkan peranan Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA). apakah faktor-faktor lain yang telah menyebabkan berlaku krisis itu dan bagaimana pula untuk menanganinya? 4. 2. Ini adalah satu perkembangan yang menakjubkan. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. .STPM 1998 1. “Untuk mencapai status negara maju. Krisis air telah melandai sebahagian besar negara terutama di kawasan Lembah Kelang.”Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks penyataan di atas. Malaysia banyak mengimport bahan makanan daripada luar negara.Jelaskan faktor-faktor yang mewujudkan keadaan ini. Adalah didapati bahawa kemarau panjang yg dibawa oleh El Nino bukanlah satu-satu sebab yang mecetuskan krisis tersebut. Berdasarkan penyataan di atas. dan huraikan bagaimana Malaysia boleh mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. terdapat cara-cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini . Bincangkan. Menurut International Data Corporation. Selain itu. 2. 4. Bincangkan caracara untuk mencapai hasrat membentuk masyarakat penyayang. 3. huraikan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasi kepada negara.

tetapi ia adalah satu masalah yang perlu dibendung dan dikawal. STPM 2003 1. Namun begitu.Bincangkan kesan pelancongan terhadap budaya tempatan. Bincangkan kesan usaha ini terhadap pembangunan negara STPM 2001 1. ” Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini ? STPM 2002 1. Penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti pekerjaan merupakan satu fenomena dunia yg terus-menerus berkembang. apakah strategi yang sesuai yang boleh dilakukan bagi memesatkan semula aktiviti kokurikulum di kalangan pelajar sekarang ? 3. Pencemaran laut kurang mendapat perhatian manusia. Kepentingan hidupan liar kepada alam dan manusia memang tidak dinafikan lagi. Dalam usaha mempelbagaikan keluaran industri negara. tetapi terdapat juga usaha oleh ibu bapa.Bincangkan pernyataan ini 2 Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa. 4. “ Penggunaan kaedah kawalan biologi merupakan satu kaedah alternatif kepada kelemahan penggunaa bahan kimia untuk mengatasi serangga perosak dan makhluk perosak dalam sektor pertanian.” Bincangkan pernyataan. Bermacam-macam kempen telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu menarik pelancong datang melawat ke sesebuah negara dan menyaksikan keindahan serta keunikan yang terdapat di negara berkenaan. Jelaskan kesan bahan tersebut terhadap manusia. “ Penemuan dan penghasilan sumber tenaga alternatif memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia. Malaysia begitu prihatin untuk terus memperkembangkan industri kecil dan sederhana ( IKS). Jelaskan sebab-sebab terjadinya pencemaran tersebut. 2. Pembentukan koridor raya mutlimedia adalah merupakan satu usaha mempergiat lagi perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat di Malaysia . Secara umum bahan kima toksik boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik.3. . Pada pendapat anda. bahkan di sekolah pelajar diwajibkan mempelajari sekurang-kurangnya Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan.Bincangkan faedah mempelajari bahasa kedua dan masalah bagi mencapai hasrat tersebut 3. majikan & kanak-kanak itu sendiri untuk menyembunyikannya. penemuannya turut menimbulkan risiko kepada sesebuah negara. Sungguhpun secara umum buruh kanak dianggap menyalahi undang-undang. Gejala-gejala sosial yang banyak dilaporkan berlaku di sekolah kebelangkangan ini adalah juga berpunca daripada merosotnya penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. 4. 4. Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. Bincangkan pontensi dan masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana pada masa ini di negara kita.

” Bincangkan peribahasa ini dalam konteks Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. sejak kebalakangan ini kegiatan tebus guna kawasan pantai telah memberi kesan yang serius terhadap kawasan hutan bakau. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. Sistem pendidikan yang dilaksanakan kini memberikan pemberatan 60 % kepada bidang sains dan teknologi. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya. 2. 4. Walau bagaimanapun. Hutan bakau banyak kepentingannya terhadap persekitaran sesebuah negara. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan. Bincangkan faedah daripada perlaksanaan dasar berkenaan 2. Huraikan kepentingan hutan bakau terhadap persekitaran fizkal dan sosioekonomi sesebuah negara. Akhir-akhir ini banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an. bekalan air bersih dunia didapati semakin berkurang. Bincangkan. Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan penyampaian yang baik serta kesannya jika keadaan yang menimbulkan rungutan itu dibiarkan berterusan 3. Walau bagaimanapun. Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada manusia dan alam sekitar. Oleh yang demikian langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi menangani masalah tersebut. Sesungguhpun bidang perubatan moden semakin berkembang. Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. STPM 2004 1. 4. STPM 2006 1. Bincangkan 3. Jelaskan ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis perubatan ini.2. Industri muzik tempatan menghadapi banyak masalah. 2. Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) merupakan satu program yang baik untuk memperkasakan genarasi belia di negara ini dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran pada masa ini dan masa hadapan. 4. pada masa yang sama. namum perubatan tradisional masih lagi mendapat perhatian masyarakat. Justeru. Bincangkan rasional kerajaan melaksanakan program tersebut dan cadangkan cara-cara lain untuk mencapai matlamat di atas. Bincangkan. Bincangkan. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa Malaysia memang perlu menumpukan perhatian untuk memajukan sekotr perindustrian. Obesiti merupakan satu masalah kesihatan yang berlaku di kalangan anggota masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Bincangkan. Malaysia tidak . Sehingga kini masalah tersebut belum adsa penyelesaiannya. 3. “ Bahasa menunjukkan bangsa. Bincangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut dan kesannya terhadap kehidupan manusia. STPM 2005 1.

penggunaannya boleh mendatangkan esan sampingan. Selain keupayaan negara menghasilkan pelbagai produk hiliran. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini berterusan. Bincangkan. 2. 3. bagaimanakah aplikasi ilmu tersebut dapat membantu kita menangani masalah jenayah ? STPM 2007 1. Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan.sewajarnya mengetepikan usaha untuk meningkatkan sektor pertaniannya. Bincangkan. 4. Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada msa ini. Jelaskan ciri-ciri yang perlu ada pada golongsn belia untuk merealisasikan hasrat pepatah ini. kejayaan sektor pertanian negara dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai.” Begitulah pepatah orang tua kita yang memberikan gambaran belia ialah golongan yang penting dalam memajukan sesebuah negara. Ilmu sains dan teknologi dapat membantu manusia mengatasi masalah jenayah. Berikan ulasan anda tentang penyataan di atas. Huraikan penyataan ini. 3. Bincangkan 2. Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian ngara. ” Pemuda harapan bangsa. Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi telah mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kepada negara. Huraikan. namum pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. 2. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini. 4. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya. Walau bagaimanapun. Bincangkan penyataan ini. 3 Bahan kimia semakin banyak digunakan sebagai salah satu kandungan dalam makanan yang diproses. Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. STPM 2009 1. pemudi tiang negara. Bincangkan penyataan ini. Kawasan tanah bencah ( wetland) sangat penting kepada ama sekitar. Bincangkan penyataan ini. Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan konsep mesra alam bagi mengatasi masalah alam sekitar. Dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. namum hasil penyelidikan pakarpakar dalam bidang ini telah mengubah persepsi terhadapnya. Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan memudaratkan. STPM 2008 1. Nuklear biasanya dikaitkan dnegan kemusnahan dan kecelakaan. . Jelaskan . Bincangkan 4. 3.

. Huraian Isi 1. 3. Setiap karangan mesti ada pendahuluan. Namun begitu. Pelbagai spesies serangga yang wujud sejak dahulu lagi sering dianggap sebagai perosak. 4.Jelaskan pernyataan ini. Penerokaannya boleh mendatangkan impak kepada kehidupan dan alam sekitar. Bincangkan permasalahan ini. Produk tiruan semakin popular dan laris dalam pasaran tempatan. kemudian diikuti oleh huraian dan contoh. perlu ada 4 isi.4. Pengurusan sisa pertanian secara saintifik banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Jelaskan pernyataan ini. Penggunaan kad kredit bertujuan untuk memudahkan urus niaga. 2. Boleh menarik perhatian pemeriksa. STPM 2010 1. usaha-usaha perlu di ambil untuk melindungi produk asli daripada menjadi mangsa peniruan. 2. 2. Kesimpulan mesti ringkas dan menarik. 4. Kesimpulan Buat rumusan /pandangan tentang soalan berkenaan. Karangan jangan melebihi 350 pp Pendahuluan 1. 1 isi dihurai dalam lingkungi 50 – 60 pp. Kawasan hutan tanah tinggi banyak kepentingannya. TEKNIK PEMARKAHAN P AM 2 Bahagian A & B Isi Huraian Bahasa Impak : : : : 4 M ( 1 isi 1 M) 12 M ( 4 X 3M) 5M 4M Panduan Umum Menjawab Bahagian Esei 1. Tanggapan ini sepatutnya diubah kerana spesies ini juga terbukti penting kepada manusia. Gunakan bahasa ringkas dan padat. 3. huraian isi dan kesimpulan. Bincangkan pernyataan ini. Secara umum dan boleh mengaitkan/menggambarkan kehendak soalan. penggunaannya tanpa kawalan boleh mengundang pelbagai masalah. 3. 1 isi dalam 1 peranggan Setiap isi perlu ada idea utama. Huraikan penyataan ini. Dalam keadaan ini. Jangan mengulangi isi.

Namum terdapat juga cara-cara lain untuk mengatasi masalah jenayah ini. Melalui cara ini dapat menginsafkan para pesalah yang melakukan kesalahan. iaitu dengan memberikan didikan agama dan moral. Selain itu. terdapat juga cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini. Jelaskan penyataan ini. Bincangkan ( STPM 2000-S1) Dewasa ini kesalahan jenayah semakin membimbangkan . Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Selain itu. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan.Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan.Latihan : Sila analisis kehendak soalan-soalan berikut. kemudian tuliskan karangan lengkap 1. Bincangkan penyataan ini . sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya.( 1997-4) 3. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya.(1998-1) 4. Namum demikian. mereka dikenakan hukuman penjara. namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan. Pesalah mungkin sedar daripada kesilapan lalu. Hukuman penjara sememang wajar dilaksanakan oleh pihak berkuasa. kes rogol dan sebagainya sering dipaparkan di dadadada akhbar. masih terdapat cara lain yang boleh megatasi gejala jenayah pada masa kini. Namum demikian. Justeru. ( 1997-3) 2. memeras ugut. bagi menyedarkan pesalah-pesalah.(2004-S3) 6. Oleh itu. Dengan cara ini para pesalah dapat membentuk disiplin pada diri mereka.(2005-S3) Contoh Esei Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian. Isu mengenai kesalahan jenayah seperti merompak. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. Bincangkan. Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. Mereka juga akan diajar cara-cara untuk mengenali diri masing-masing. Semasa berada dalam tahanan juga setiap pesalah yang melakukan jenayah dibekalkan dengan ilmu pendidikan agama. Semua yang dilakukan ini mungkin akan membuahkan hasil. Setiap individu dalam masyarakat sememang perlu diberi pendedahan agama yang cukup untuk menjadi panduan dan . Bincangkan(2004-S2) 5. Bincangkan.” Jelaskan penyataan ini. Mereka mungkin serik untuk mengulangi kesalahan yang serupa.

mereka mula bosan dan keluar mencari teman di luar. namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan. Hal ini disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak mereka mesti mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan cuba menyelesaikan masalah yang dialami. Kempen-kempen kesedaran harus digiatkan lagi semasa ke semasa. Cara ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kesan yang akan timbul apabila mereka melakukan kesalahan jenayah. Pihak kerajaan juga harus memainkan peranan umpamanya memperbanyakkan lagi kelabkelab atau persatuan. Salah satu cara untuk mengatasi kepupusan hidupan ialah melalui pendidikan di sekolah. Kerajaan perlu menggalakkan mereka menyertai badanbadan seumpama ”rakan muda” yang terdiri daripada pelbagai cabang seperti rakan . Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. Seterusnya ialah ibu bapa memainan peranan.rakan waja diri. Kempen seperti pameran anti jenayah boleh dilakukan di sekolah-sekolah khasnya. Komen : Esei yang baik 1. Kemungkinan dengan cara ini menjadikan seseorang tahu memikirkan kesan baik atau buruk sebelum bertindak. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk memastikan jenayah dapat dikurangkan . Mereka seharusnya mengambil tingkah laku anak-anak mereka. Hidupan liar adalah sangat penting kepada alam dan manusia. kesalahan jenayah boleh dikurangkan dengan mengenakan hukuman penjara dan banyak cara lain seperti yang telah dbincangkan di atas. Masa yang terluang boleh dimanfaat dengan perkara yang berfaedah. Umpamanya remaja sering menghadapi masalah pelajaran. Apabila mereka merasakan diri mereka tidak dapat mendapat perhatian daripada ibu bapa. Kesimpulannya. cinta dan sebagainya. (STPM 2002-S3) Hidupan liar hampir wujud di seluruh dunia. Misalnya dalam kajian kehidupan binatang liar.landasan dalam hidup. Bak kata pepatah ’ melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Pada zaman sekarang. Sukatan pelajaran menekankan kepentingan hidupan kepada ekosistem . Masalah ini selanjutnya boleh membawa implikasi-implikasi yang tidak baik seperti kekurangan bilangan dan spesies hidupan di zoo. pihak media massa mahupun media cetak boleh melakukan peranan dengan membuat liputan yang luas tentang kempen anti jenayah . rakan rekreasi dan sebagainya.Masyarakat yang sedar akan kesan jika terlibat dalam kegiatan jenayah tentu akan menjauhi perbuatan jenayah. Cara ini dapat mengelakkan masyarakat terutamanya muda-mudi membuang masa dengan sia-sia. bilangannya didapati semakin berkurang. Namum begitu. Keadaan ini memudahkan mereka terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Ibu bapa umpamanya perlu memberi pendedahan awal kepada anak-anak mereka. Kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar dan manusia memang tidak dapat dinafikan lagi.

1. Contohnya tanpa membaca soalan lain dalam bahagian ini pelajar terus menjawab. Cara ini boeh mengurangkan masalah kepupusan hidupan liar. Hal ini boleh membawa hasil kerana orang yang tidak mempunyai lesen tidak akan memburu sebarangan lagi. Apabila selepas menjawab dan kemudian membaca pula soalan 5(b). 1/25 M CARA PEMARKAHAN BAHAGIAN C Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Selain itu. Jadi . Pihak berkuasa perlu menganjurkan kempen kepentingan hidupan liar. mereka akan sayang kepada hidupan dan tidak melakukan sesuatu yang akan memusnahkan hidupan liar. Hal ini untuk menyedarkan orang ramai tantang kepentingan dan kegunaan hidupan liar ini kepada generasi akan datang. Justeru. katakan soalan 5(a). Soalan 6 merupakan petikan kefahaman laras sains dan juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu 6(a) dan 6(b). Pelajar hendaklah menjawab salah satu soalan sahaja. Oleh itu. Di samping itu. apabila pelajar-pelajar sekolah ini dewasa . Hidupan liar adalah penting dalam memperkenalkan kehidupan-kehidupan binatang kepada generasi muda. Pelajar hendaklah menjawab salah satu sahaja. Soalan 5 merupakan petikan kefahaman laras sastera dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu 5(a) dan 5(b). Baca seluruh soalan dalam Bahagian ini dan kenal pasti soalan yang para pelajar dapat menjawab dengan sangat baik. kerajaan boleh mengetatkan undang-undang bagi menghadapi masalah kepupusan binatang liar. pelajar dapati dapat . Bahagian C terdiri daripada Soalan 5 dan Soalan 6. tindakan ini boleh memperbaiki atau meringankan masalah kepupusan binatang. Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman atau denda kepada mereka yang memburu tanpa lesen. Mereka takut didenda ataupun dihukum oleh pihak berkuasa. Pelajar-pelajar sekolah sayang akan hidupan liar melalui didikan dari kecil lagi. kita harus bekerjasama dengan kerajaan untuk membendung masalah kepupusan hidupan liar. pihak kerajaan boleh menguatkuasakan akta mengharamkan penjualan barang-barang yang diperbuat daripada binatang liar. Hal ini dapat mengurangkan aktiviti pemburuan binatang kerana barang-barang buatan kulit. Di sini ada beberapa panduan untuk pelajar menjawab Bahagian C (Petikan). tetapi soalan ini adalah laras sains. Hal ini kerana dapat membantu mereka lebih memahami dan mendalami spesies-spesies binatang.bumi. isi –isi yang diberikan adalah laras sastera. Ini bermakna untuk bahagian C pelajar perlu menjawab SATU SOALAN 5(a) ATAU 5(b) DAN SATU SOALAN 6(a) ATAU 6(b). Komen : menyeleweng. Kegagalan mengenal pasti soalan yang anda yakini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. Masalah kepupusan hidupan liar juga dapat ditangani sekiranya kempen-kempen sering diadakan. gading dan bulu binatang tidak dapat dijual.

Roman ii (8 Markah) Aspek pemarkahan: Idea (2 idea) .memberikan idea dan huraian yang lebih baik. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. jenis barangan 2. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. 2. (b).(mencukupi dengan jumlah markah diperuntukkan). Jawapan hendaklah berdasarkan petikan dan telah diubahsuai yang mempunyai maksud yang sama/seakan sama dengan perkataan asal untuk menyampaikan dan menyambung frasa.2 markah Huraian Bahasa PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN (BAHAGIAN D) Disini.2 Markah . Ini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. negara-negara . nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Oleh itu sila berhati hati. (a) Roman i (2 Markah) Oleh kerana markah yang kecil. Tahun 2004 3. Satu ayat ini hendaklah menjawab soalan dengan tepat. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. MENYALIN SEMULA PETIKAN (DARI AWAL HINGGA AKHIR) TIDAK AKAN DIBERI MARKAH. Setiap soalan terbahagi kepada dua bahagian soalan iaitu Roman i dan Roman ii. calon diminta membina SATU ayat sahaja. 2.4 Markah . Tahun 2005 Elemen berpasang : 1.

Selepas membina sesuatu media. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. petunjuk. graf bar komponen . perkara dan tempoh ) 2. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. eksport dan import 2. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Jadual harus di sediakan .pola. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. aliran turun naik.bilangan. eksport dan import 2. trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPONEN kata kunci graf bar kompaun . pemboleh ubah. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. Perlu ada skala . GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Antaranya : 1. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. 3. nilai untuk kuantiti pengeluaran. Elemen : 1. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. Kuantiti pengeluaran. kebiasannya nilai.perubahan . pengeluaran peratus @ kadar. Segala butiran. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. .2. eksport. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media.indeks. Titik. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen • • • • • • • • Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. kuantiti. Harga petroleum mentah Nilai : 1. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah.perbandingan atau kompaun. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media.Tajuk yang lengkap (lokasi. 1.

Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya.4. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. 5. Graf bar (kompaun / komponen) 2. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) . iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. eksport. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda. Graf garis (kompaun / komponen) 3.. PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut. Graf gabungan bar dengan garis 4. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran.

Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996 hingga Tahun 2002. Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. jika Graf Bar Piramid (Umur) tidak dirapatkan ke paksi X. hanya tolak markah teknik (1m). berbanding atau silinder) 6. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M... lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh.. . saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. markah akan ditolak 2 markah keseluruhan.harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima Tahukah anda. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999.. 3. 4.5. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990.. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan.1993..iaitu dari segi perkara. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1.sahaja. 5.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. Baiklah.. tempoh atau tempat. 2. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah. INGAT. Carta pai (tunggal.

GRAF BAR GABUNGAN .PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. jenis barangan 2. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. negara-negara 2. 2. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. Tahun 2004 3. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Tahun 2005 Elemen berpasang : 1.

Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2. graf bar komponen . Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear.*terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. eksport dan import 2.indeks. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. eksport dan import 2.bilangan. pengeluaran peratus @ kadar. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. Bagi graf bar komponen.pola. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . Sekiranya terdapat data anggaran. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. petunjuk. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. graf.perubahan . aliran turun naik. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. nilai untuk kuantiti pengeluaran. . Elemen : 1.kumulatif @ jumlah BAHAGIAN E Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. kuantiti. PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. Bentuk teks bukan linear seperti jadual. Kuantiti pengeluaran. kebiasannya nilai. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. eksport. Harga petroleum mentah Nilai : 1.perbandingan atau kompaun. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. carta dan gambar rajah.

Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. 2. Sekiranya terdapat data anggaran. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2. 3. 2. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. 4. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3..TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar Tulis 'Graf bar ini menunjukkan . perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan. 3. Bagi graf bar komponen. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). . Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. 4. 5. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful