TAJUK-TAJUK SOALAN ESEI PENGAJIAN AM 2: 1990 - 2010 STPM 1990 1.

“Pada tahun 1989, sejumlah $352 juta daripada perbelanjaan sektor ekonomi kerajaan Malaysia tertumpu kepada pembiayaan pertanian dan infrastruktur luar Bandar. Nilai ini merupakan 26 peratus daripada jumlah peruntukan bagi pertanian dan pembangunan luar Bandar. Ini memcerminkan kesungguhan kerajaan untuk membangunkan kedua-dua bidang tersebut.” Bincangkan kaitan di antara pembangunan infrastruktur dengan kemajuan di luar bandar. 2. “Dalam masyarakat moden hari ini,sukan bukan sahaja merupakan perpaduan masyarakat, sukan juga merupakan potensi sebagai satu industri yang banyak menawarkan pelbagai peluang, khususnya kepada peniaga, usahawan dan para profesioanl.Sejauh manakah sukan dapat dimajukan sebagai satu industri yang boleh memberi sumbangan yang besar di bidang sosioekonomi di Malaysia. 3. Laporan Kesihatan Sedunia Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu menganggarkan bahawa dalam tahun-tahun 70-an sahaja, - 80 peratus daripada semua jenis penyakit yang dilaporkan berpunca daripada air.- Hampir 6 juta kanak-kanak di negara Dunia Ketiga meninggal dunia akibat daripada penyakit cirit-birit yang disebabkan air- 30juta orang di seluruh dunia menghidap penyakit buta yang disebabkan oleh cacing halus yang terdapat pada sejenis lalat yang membiak dalam air.Cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk mengawal wabak penyakit yang disebabkan oleh air. 4. Sejak penemuan kaedah penjanaan tenaga atom oleh Otto Hahn dan Fritz Strassman pada tahun 1939 , harapan mengatasi krisis tenaga yang dihadapi sekarang adalah sangat cerah.Sejauh manakah anda bersetuju dengan pendapat ini? STPM 1991 1. Apabila dasar penswastaan agensi-agensi kerajaan diperkenalkan, ramai yang berasa curiga kerana mereka menganggap dasar penswastaan hanya akan menguntungkan pihak swasta tanpa mengira kepentingan awam. Walaupun pihak kerajaan cuba menyakinkan orang ramai tentang dasar penswastaannya, namun masih ada pihak yang tidak bersetuju dengan dasar tersebut. Bagaimanapun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang kukuh untuk meneruskan dasar penswastaannya.Huraikan sebab-sebab dasar penswastaan dilaksanakan oleh kerajaan dan bincangkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melaksanakan dasar ini. 2. Rasuah adalah suatu amalan yang amat mudah merebak dalam sistem hidup manusia hingga boleh meruntuhkan struktur masyarakat itu sendiri. Cara rasuah merebak seumpama kanser yang membunuh setiap tisu anggota secara senyap dan akhirnya membunuh pesakit berkenaan. Bincangkan sebab-sebab berlakunya amalan rasuah dan kesannya terhadap masyarakat. 3. Kesedaran tentang kepentingan hutan mula dirasai oleh masyarakat umum sejak berlakunya pelbagai tragedi alam sekitar seperti hakisan lapisan ozon, kenaikkan suhu sedunia, banjir besar di seluruh dunia sepanjang dekad 1970-an dan 1980-an. Tragedi-tragedi tersebut merupakan kesan langsung daripada kegiatan pemusnahan hutan.Sejauh manakah pemusnahan hutan merupakan faktor utama yang merosakkan keseimbangan ekosistem sedunia.

4. Dengan berdasarkan maklumat di bawah, sejauh manakah amalan merokok merupakan punca utama yang mengancam kesihatan penduduk Malaysia? - Seramai 3.1 juta penduduk Semenanjung Malaysia, termasuk 350,000 orang wanita adalah perokok. - Penduduk Semenanjung Malaysia menghisap sebanyak 46.5 juta batang rokok sehari. -Rokok yang dijual di Semenanjung Malaysia mempunyai kandungan tar dan nikotin sebanyak dua kali ganda melebihi kandungan tar dan nikotin dalam rokok yang dijual di Amerika Syarikat .- Ibu yang merokok mungkin mengalami risiko melahirkan bayi yang kekurangan berat badan dan tidak sihat. - Hampir 7,500 orang mati setiap tahun akibat barah; 90 peratus daripadanya perokok. (Sumber: Dewan Masyarakat, Julai 1990) STPM 1992 1. Sebagai media komunikasi massa, akhbar sangat penting kepada masyarakat dan dianggap sebagai kuasa keempat (fourth estate). Akhbar mempunyai pengaruh dan dipercayai oleh golongan masyarakat pembaca. Kadang-kadang pembaca mempercayai sesebuah berita itu tidak kira sama ada berita itu benar ataupun sebaliknya. Begitulah kuatnya pengaruh akhbar dalam kehidupan masyarakat.Bincangkan peranan akhbar dalam kehidupan masyarakat. 2. Walaupun kerajaan mempunyai sebab-sebab yang munasabah apabila menyarankan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang 2100, terutamanya dalam kewujudan penduduk yang rajin, berdisiplin, dan produktif yang merupakan asas penting bagi perkembangan perindustrian dan pewujudan pasaran keluaran tempatan, pertambahan penduduk sebanyak empat atau lima kali ganda semestinya menimbulkan beberapa implikasi sosioekonomi.Bincangkan kebaikan dan keburukan matlamat penduduk tujuh puluh juta menjelang tahun2100 di negara ini. 3. Kes-kes keracunan makanan di Malaysia dalam beberapa tahun kebelangan ini bukan lagi merupakan satu perkara yang luar biasa, dan ia juga nampaknya bukanlah disebabkan oleh jenis dan mutu makanan itu sema-mata, tetapi lebih banyak berpunca daripada kecuaian manusia. Tunjukkan bagaimana masalah keracunan makanan berpunca daripada kecuaian manusia. 4. Bagi sebahagian besar anggota masyarakat, perkataan nuklear biasanya dikaitkan dengan kesan negatif terutamanya dalam perlumbaan senjata moden yang mencerminkan peranan tenaga nuklear sebagai alat pemusnah alam yang boleh membawah kecelakaan kepada kehidupan manusia sejagat. Akan tetapi perkembangan positif yang telah dicapai oleh dunia sains hari ini menunjukkan bahawa tenaga nuklear amat berperanan dalam pembangunan sesebuah negara.Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan peranan tenaga nuklear dalam pembangunan sesebuah negara membangun. STPM 1993 1. Kualiti, pengayaan, dan nilai keindahan karya sastera dan seni dalam sesebuah masyarakat hari ini hanya dapat dipupuk dan ditingkatkan melalui usaha-usaha mengadakan sayembara dan anugerah yang tertentu.Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini?

Sehubungan dengan itu. jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimbangkan pembangunan dan kemajuan dengan pemeliharaan alam sekitar. “Bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. namun sektor pertanian masih diberi keutamaan dalam agenda pembangunan negara. Huraikan keadaankeadaan yang mengalakkan penularan kuman HIV dan bincangkan sebab-sebab penyakit AIDS sukar dikawal. kerajaan akan terus mempercepat perubahan sektor pertanian menjadi sektor yang lebih moden. masyarakat lebih suka hidup menyendiri. tetapi kita boleh sekurang-kurangnya meminimumkan pencemaran dan degradasi yang dihasilkan oleh pembangunan itu. Berikan ulasan anda tentang penyataan ini.Persidangan Bumi di Rio. Melalui Dasar Pertanian Negara. Dengan berdasarkan penyataan di atas. dan pihak berkuasa kesihatan di seluruh dunia masih belum menemu penawarnya. Persaingan hidup serta perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan manusia tidak menghiraukan semangat kejiranan. Walaupun matlamat Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang berteraskan perindustrian. jelaskan sumbangan p & p dalam memajukan sektor pertanian di negara ini. Pencapaian yang cemerlang dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (p & p) merupakan salah satu punca kejayaan Malaysia mencapai tahap pembangunan ekonomi yang tinggi. Sungguhpun penciptaan alat-alat komunikasi satelit memang mempunyai keistimewaan dan kebaikkan yang tertentu. Bincangkan potensi dan cabaran masa depan sektor pertanian di negara ini. ahli sains. komersil. .” Bincangkan faktor-faktor yang menjadi punca wujudnya fenomena di atas. dan langkah-langkah membendung Human Immune Virus (HIV) juga bukanlah satu tugas yang mudah.2. Berikan penjelasan anda tentang halangan-halangan ini. Sindrom kurang daya tahan penyakit (AIDS) telah dikesan sjak dua dekad yang lalu tetapi hingga kini. Tindakan kerajaan menambahkan peruntukan sebanyak RM600 juta di bawah Rancangan Malaysia Keenam menunjukkan betapa pentingnya peranan p & p dalam usaha membangunkan negara. Kita tidak boleh menghentikan pembangunan sama sekali. masih terdapat pelbagai halangan yang dihadapi oleh pihak berkuasa ke arah mencapai matlamat melindungi pengguna. 3. 2. misalnya langkah kerajaan mengurangkan atau menghapuskan duti import atas beberapa barang terpilih. 1992) Dengan berdasarkan petikan di atas. Tindakan mempengaruhi manusia supaya mengubah gaya hidup. beberapa langkah telah dilaksanakan oleh kerajaan. dan mampan dengan arah pertumbuhan dan pembangunan yang berpandukan pasaran dan sumber manusia. “ Kita mengakui bahawa kegiatan manusia dalam mengejar pembangunan merupakan sebab pencemaran dan degradasi alam sekitar.”(Dipetik daripada YAB Dato’Seri Dr Mahathir Mohamad. Walau bagaimanapun. Belanjawan kerajaan 1993 merumuskan beberapa garis perlindungan kepada masyarakat pengguna. namun penciptaan alat-alat itu sebenarnya menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia. STPM 1994 1. penyelidik perubatan. 4. 3. Kini. 4.

ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan. Jelaskan penyataan ini. Bincangkan peranan muzium dalam konteks pembangunan sesebuah negara dan masyarakat. gikoi (dalam kosmetik). 3. Kelantangan Malaysia menyuarakan pendapatnya telah menonjolkan negara ini di mata dunia. Kebelakangan ini Malaysia bergiat cergas dalam usaha membantu menangani isu-isu antarabangsa. Maruah dan martabat sesuatu bangsa itu tidak hanya terletak pada kemantapan bahasa semata-mata. Kegagalan ibu bapa menyempurnakan tanggunajawap terhadap anak-anak terutamanya yang sudah remaja merupakan punca utama kejadian jenayah remaja. 4. Bincangkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan daripada perkembangan teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat Malaysia.” Bincangkan penyataan ini. namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan Bincangkan penyataan ini . 4. Bahan-bahan ini boleh mengancam kesihatan seseorang sekiranya tidak digunakan secara berhati-hati. monosodium glutamat. 3.” Bincangkan penyataan ini. kafein. Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara. Sejauh manakah anda bersetuju dengan saranan di atas? 2. Sejauh manakah Malaysia berjaya mempengaruhi pihak-pihak tertentu dalam menangai isu-isu tersebut. Lebuh Raya Maklumat berupaya mendekatkan dan menghubungkan manusia tanpa mengenal jarak dan batas sempadan. Masih terdapat faktor-faktor lain yang juga boleh menentukan maruah dan martabat sesuatu bangsa itu. STPM 1997 1. Muzium merupakan gedung menyimpan dan mempamerkan bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah.STPM 1995 1. gula tiruan. Sekatan ekonomi merupakan satu cara yang berkesan untuk memaksa sesebuah negara akur kepada kehendak masyarakat antarabangsa . seperti arsenik (dalam cat). 4. dan bahan-bahan kimia yang lain seumpamanya. alcohol. Berikan pendapat anda tentang penyataan di atas. “Matematik memainkan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. eter. 2. STPM 1996 1. “Amalan pemakanan dan gaya hidup baru merupakan punca utama munculnya pelbagai penyakit masa kini. Namum demikian.” Bincangkan penyataan ini.Jelaskan penyataan ini. seni dan sains. Oleh itu.Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian. Jelaskan kesan penggunaan barang-barang tersebut terhadap kesihatan pengguna. Terdapat pelbagai jenis barang keperluan domestik dan makanan yang mengandungi bahan kimia berbahaya. “Kekurangan dari segi teknik dan kos pembikinan yang tinggi bukanlah penyebab utama filem negara kita kurang bermutu. 3. hukuman patut juga dikenakan terhadap ibu bapa di samping hukuman terhadap anak-anak mereka yang telah melakukam kesalahan jenayah. 2.

2.STPM 1998 1. 4. “Untuk mencapai status negara maju.”Jelaskan peranan sains dan teknologi dalam konteks penyataan di atas. STPM 2000 1. Selain itu. Krisis air telah melandai sebahagian besar negara terutama di kawasan Lembah Kelang. STPM 1999 1. Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara yang wajar dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. terdapat cara-cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini . Berdasarkan penyataan di atas. Menurut International Data Corporation. 2. jumlah jenayah komersial di Malaysia pada tahun 1997 telah meningkat kepada 7137 kes berbanding 4807 kes pada tahun 1996.terdapat 11 juta pengguna Internet di Asia hari ini dan angka itu akan mencapai 42 juta pada thaun 2001. Bincangkan. Ini adalah satu perkembangan yang menakjubkan. huraikan sebab-sebab jenayah berkenaan semakin berleluasa dan implikasi kepada negara. Penubuhan Institut Pendidikan Tinggi (IPTS) bertujuan untuk menambahkan dan melengkapkan peranan Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA). . Masyarakat penyayang merupakan satu aspek yang penting dalam usaha membentuk Malaysia sebagai sebuah negara maju sebagimana yang dinyatakan dalam Wawasan 2020. 3. Walaupun Internet mempunyai pelbagai keistimewaan. sesebuah negara perlu mencapai tahap kemajuan sains dan teknologi yang tinggi. Adalah didapati bahawa kemarau panjang yg dibawa oleh El Nino bukanlah satu-satu sebab yang mecetuskan krisis tersebut. Taraf kesihatan dan kehidupan dewasa ini dijangka akan berupaya melanjutkan lagi hayat manusia dan memungkinkan semakin ramai warga tua akan dalam masyarakat pada alaf baru ini. dan huraikan bagaimana Malaysia boleh mengurangkan pergantungan pada bahan makanan yang diimport. Bincangkan penyataan ini. apakah faktor-faktor lain yang telah menyebabkan berlaku krisis itu dan bagaimana pula untuk menanganinya? 4. Menurut sebuah majalah tempatan. Namum demikian. Bincangkan peranan IPTS dalam konteks yang tersebut dan masalah-masalah yang mungkin timbul daripadanya. Nilai yang terbabit dalam kes-kes pada tahun 1997 meningkat sebanyak 134 peratus kepada RM556 juta berbanding RM238 juta pada tahun sebelumnya. Pada pendapat anda. sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya. 3. 2. Bincangkan caracara untuk mencapai hasrat membentuk masyarakat penyayang. dan halangan-halangan yang dihadapi dalam mencapai hasrat ini.” Jelaskan penyataan ini. Malaysia banyak mengimport bahan makanan daripada luar negara. ia mempunyai kesan sampingan. Bincangkan implikasi peningkatan golongan warga tua di negara ini.Jelaskan faktor-faktor yang mewujudkan keadaan ini.

majikan & kanak-kanak itu sendiri untuk menyembunyikannya. 4. “ Penggunaan kaedah kawalan biologi merupakan satu kaedah alternatif kepada kelemahan penggunaa bahan kimia untuk mengatasi serangga perosak dan makhluk perosak dalam sektor pertanian.Bincangkan pernyataan ini 2 Rakyat Malaysia digalakkan menguasai lebih daripada satu bahasa. ” Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini ? STPM 2002 1. Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. Pencemaran laut kurang mendapat perhatian manusia. 4. tetapi terdapat juga usaha oleh ibu bapa. 2. Gejala-gejala sosial yang banyak dilaporkan berlaku di sekolah kebelangkangan ini adalah juga berpunca daripada merosotnya penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. tetapi ia adalah satu masalah yang perlu dibendung dan dikawal. Jelaskan kesan bahan tersebut terhadap manusia. “ Penemuan dan penghasilan sumber tenaga alternatif memberi banyak manfaat kepada kehidupan manusia. bahkan di sekolah pelajar diwajibkan mempelajari sekurang-kurangnya Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Secara umum bahan kima toksik boleh mengancam kesihatan dan keselesaan manusia sekiranya ia tidak diuruskan dengan baik.3. Pada pendapat anda.Bincangkan faedah mempelajari bahasa kedua dan masalah bagi mencapai hasrat tersebut 3. Malaysia begitu prihatin untuk terus memperkembangkan industri kecil dan sederhana ( IKS).Bincangkan kesan pelancongan terhadap budaya tempatan. penemuannya turut menimbulkan risiko kepada sesebuah negara. Namun begitu. Bincangkan kesan usaha ini terhadap pembangunan negara STPM 2001 1. 4. Dalam usaha mempelbagaikan keluaran industri negara. Bermacam-macam kempen telah dijalankan oleh pihak-pihak tertentu menarik pelancong datang melawat ke sesebuah negara dan menyaksikan keindahan serta keunikan yang terdapat di negara berkenaan. Kepentingan hidupan liar kepada alam dan manusia memang tidak dinafikan lagi. Penglibatan kanak-kanak dalam aktiviti pekerjaan merupakan satu fenomena dunia yg terus-menerus berkembang.” Bincangkan pernyataan. Sungguhpun secara umum buruh kanak dianggap menyalahi undang-undang. . STPM 2003 1. apakah strategi yang sesuai yang boleh dilakukan bagi memesatkan semula aktiviti kokurikulum di kalangan pelajar sekarang ? 3. Jelaskan sebab-sebab terjadinya pencemaran tersebut. Pembentukan koridor raya mutlimedia adalah merupakan satu usaha mempergiat lagi perkembangan dan kemajuan teknologi maklumat di Malaysia . namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan. Bincangkan pontensi dan masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan sederhana pada masa ini di negara kita.

STPM 2006 1. namum perubatan tradisional masih lagi mendapat perhatian masyarakat. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan. 2. Akhir-akhir ini banyak rungutan yang diterima daripada orang ramai berkaitan dengan perkhidmatan kaunter dan penyampaian sehingga pihak berkenaan sering ditegur supaya memperbaiki perkhidmatan yang diberikan. STPM 2005 1. STPM 2004 1. Keadaan ini boleh menimbulkan beberapa masalah kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. 4. “ Bahasa menunjukkan bangsa. 3. Bincangkan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan kini memberikan pemberatan 60 % kepada bidang sains dan teknologi. Obesiti merupakan satu masalah kesihatan yang berlaku di kalangan anggota masyarakat tanpa mengira peringkat umur. 4. pada masa yang sama. Bincangkan rasional kerajaan melaksanakan program tersebut dan cadangkan cara-cara lain untuk mencapai matlamat di atas. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. Jelaskan ciri-ciri yang membezakan kedua-dua jenis perubatan ini. 2. Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. Walau bagaimanapun. Justeru. Sesungguhpun bidang perubatan moden semakin berkembang. Bincangkan factor-faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut dan kesannya terhadap kehidupan manusia. Bincangkan. Program Latihan Khidmat Negara ( PLKN) merupakan satu program yang baik untuk memperkasakan genarasi belia di negara ini dari segi fizikal dan mental bagi menghadapi cabaran pada masa ini dan masa hadapan. bekalan air bersih dunia didapati semakin berkurang. Hutan bakau banyak kepentingannya terhadap persekitaran sesebuah negara. Bincangkan kepentingan perkhidmatan kaunter dan penyampaian yang baik serta kesannya jika keadaan yang menimbulkan rungutan itu dibiarkan berterusan 3. Sehingga kini masalah tersebut belum adsa penyelesaiannya. Kita tidak dapat menolak hakikat bahawa Malaysia memang perlu menumpukan perhatian untuk memajukan sekotr perindustrian. Industri muzik tempatan menghadapi banyak masalah. sejak kebalakangan ini kegiatan tebus guna kawasan pantai telah memberi kesan yang serius terhadap kawasan hutan bakau. Bincangkan faedah daripada perlaksanaan dasar berkenaan 2.2. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya.” Bincangkan peribahasa ini dalam konteks Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni yang telah dilancarkan oleh kerajaan baru-baru ini. Mengikut laporan UNESCO sejak tahun 1970-an. 4. Oleh yang demikian langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil bagi menangani masalah tersebut. Bincangkan 3. Malaysia tidak . Walau bagaimanapun. Huraikan kepentingan hutan bakau terhadap persekitaran fizkal dan sosioekonomi sesebuah negara. Bincangkan.

sewajarnya mengetepikan usaha untuk meningkatkan sektor pertaniannya. Bincangkan. Belakangan ini banyak terdapat projek perumahan yang terbengkalai di seluruh negara yang akan menimbulkan kesan negatif kepada pelbagai pihak. Masalah jerebu dan kemerosotan kualiti udara di negara ini adalah manifestasi perbuatan manusia sendiri dan masalah ini boleh memberikan kesan memudaratkan. kebanyakan agensi kerajaan telah menyediakan laman web dan perkhidmatan dalam talian kepada orang ramai. Bincangkan penyataan ini. Kawasan tanah bencah ( wetland) sangat penting kepada ama sekitar. Selain keupayaan negara menghasilkan pelbagai produk hiliran. Dengan mengemukakan contoh yang sesuai. Pelbagai usaha telah dan sedang dijalankan untuk merealisasikan konsep mesra alam bagi mengatasi masalah alam sekitar. Bincangkan 2. . Nuklear biasanya dikaitkan dnegan kemusnahan dan kecelakaan. STPM 2008 1. namum pada masa yang sama tanaman ini turut menimbulkan pelbagai kesan negatif. Bincangkan penyataan ini. Langkah-langkah tertentu perlu dilaksanakan untuk membendung masalah tersebut. 3. Usaha perlu dilakukan untuk membendung gejala ini. pemudi tiang negara. Pelbagai faktor dikenal pasti menyumbang kepada peningkatan kadar kes juvana di negara kita pada msa ini. 2. bagaimanakah aplikasi ilmu tersebut dapat membantu kita menangani masalah jenayah ? STPM 2007 1. Huraikan penyataan ini. 3. Tanaman ubah suai genetik didapati berupaya meningkatkan sektor pertanian ngara. Berikan ulasan anda tentang penyataan di atas. penggunaannya boleh mendatangkan esan sampingan. kejayaan sektor pertanian negara dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. 4. Bincangkan. Walau bagaimanapun. Langkah-langkah yang sewajarnya perlu diambil untuk memastikan aktiviti ini berterusan. Jelaskan . Bincangkan penyataan ini. STPM 2009 1. namum hasil penyelidikan pakarpakar dalam bidang ini telah mengubah persepsi terhadapnya. ” Pemuda harapan bangsa. Ilmu sains dan teknologi dapat membantu manusia mengatasi masalah jenayah. Huraikan. 2. 4. Kesepaduan sektor pelancongan dengan alam semula jadi telah mencetuskan aktiviti pelancongan yang dapat memberikan manfaat kepada negara. Dalam usaha meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan. Jelaskan ciri-ciri yang perlu ada pada golongsn belia untuk merealisasikan hasrat pepatah ini. Bincangkan 4. 3 Bahan kimia semakin banyak digunakan sebagai salah satu kandungan dalam makanan yang diproses. Bincangkan kebaikan perkhidmatan tersebut dan masalah yang mungkin dihadapi oleh pelanggan semasa menggunakannya. 3.” Begitulah pepatah orang tua kita yang memberikan gambaran belia ialah golongan yang penting dalam memajukan sesebuah negara.

Pelbagai spesies serangga yang wujud sejak dahulu lagi sering dianggap sebagai perosak. Kawasan hutan tanah tinggi banyak kepentingannya. Penggunaan kad kredit bertujuan untuk memudahkan urus niaga. Karangan jangan melebihi 350 pp Pendahuluan 1. 1 isi dihurai dalam lingkungi 50 – 60 pp. 1 isi dalam 1 peranggan Setiap isi perlu ada idea utama. Jelaskan pernyataan ini. Penerokaannya boleh mendatangkan impak kepada kehidupan dan alam sekitar. 3. 3. 4. Gunakan bahasa ringkas dan padat. Kesimpulan Buat rumusan /pandangan tentang soalan berkenaan. Setiap karangan mesti ada pendahuluan. penggunaannya tanpa kawalan boleh mengundang pelbagai masalah. 2. . kemudian diikuti oleh huraian dan contoh. Tanggapan ini sepatutnya diubah kerana spesies ini juga terbukti penting kepada manusia. Kesimpulan mesti ringkas dan menarik.Jelaskan pernyataan ini. Bincangkan pernyataan ini. Secara umum dan boleh mengaitkan/menggambarkan kehendak soalan.4. TEKNIK PEMARKAHAN P AM 2 Bahagian A & B Isi Huraian Bahasa Impak : : : : 4 M ( 1 isi 1 M) 12 M ( 4 X 3M) 5M 4M Panduan Umum Menjawab Bahagian Esei 1. Dalam keadaan ini. Bincangkan permasalahan ini. STPM 2010 1. 4. Pengurusan sisa pertanian secara saintifik banyak mendatangkan manfaat kepada manusia. Namun begitu. huraian isi dan kesimpulan. Produk tiruan semakin popular dan laris dalam pasaran tempatan. Jangan mengulangi isi. Huraian Isi 1. perlu ada 4 isi. 2. 2. Huraikan penyataan ini. usaha-usaha perlu di ambil untuk melindungi produk asli daripada menjadi mangsa peniruan. Boleh menarik perhatian pemeriksa. 3.

Selain itu. Bincangkan ( STPM 2000-S1) Dewasa ini kesalahan jenayah semakin membimbangkan . namum terdapat juga keburukan-keburukan tertentu daripada penggunaan teknologi berkenaan. Kebelakangan ini jangkitan penyakit di kalangan kanak-kanak didapati semakin membimbangkan terutamanya di negara-negara mundur. bagi menyedarkan pesalah-pesalah. Justeru. terdapat juga cara lain yang boleh dilaksanakan bagi mengatasi gejala jenayah hari ini.(2004-S3) 6. “ Industri pelancongan banyak memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. ini bukanlah bermakna seni dan kemanusiaan mesti dikorbankan. sumbangan positif industri ini tidak seharusnya melalaikan kita kepada kesan negatifnya. Hukuman penjara sememang wajar dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Bincangkan penyataan ini . iaitu dengan memberikan didikan agama dan moral. Bincangkan(2004-S2) 5. namum pada masa yang sama proses tersebut juga menimbulkan masalah kepada negara-negara berkenaan. Dengan cara ini para pesalah dapat membentuk disiplin pada diri mereka. ( 1997-3) 2. masih terdapat cara lain yang boleh megatasi gejala jenayah pada masa kini. Namum terdapat juga cara-cara lain untuk mengatasi masalah jenayah ini. kemudian tuliskan karangan lengkap 1. Melalui cara ini dapat menginsafkan para pesalah yang melakukan kesalahan. Pesalah mungkin sedar daripada kesilapan lalu. Mereka juga akan diajar cara-cara untuk mengenali diri masing-masing. Semua yang dilakukan ini mungkin akan membuahkan hasil. Proses urbanisasi menjadi suatu keperluan kepada negara-negara membangun. Namum demikian. Selain itu. Walaupun teknologi pengkomputeran banyak mempengaruhi urusan dalam kehidupan kita seharian.(2005-S3) Contoh Esei Hukuman penjara adalah salah satu daripada beberapa cara dilakukan bagi memulihkan perilaku seseorang pesalah. Bincangkan. Namum demikian. Jelaskan penyataan ini. mereka dikenakan hukuman penjara.” Jelaskan penyataan ini.Latihan : Sila analisis kehendak soalan-soalan berikut.( 1997-4) 3. memeras ugut. Bincangkan. Setiap individu dalam masyarakat sememang perlu diberi pendedahan agama yang cukup untuk menjadi panduan dan . Oleh itu. kes rogol dan sebagainya sering dipaparkan di dadadada akhbar. pelbagai langkah yang serius perlu diambil untuk mengawalnya.(1998-1) 4. Isu mengenai kesalahan jenayah seperti merompak. Alam sekitar yang bersih adalah penting kepada kehidupan manusia dan ancaman terhadapnya boleh menimbulkan pelbagai negatif. Mereka mungkin serik untuk mengulangi kesalahan yang serupa. Semasa berada dalam tahanan juga setiap pesalah yang melakukan jenayah dibekalkan dengan ilmu pendidikan agama.Sains dan teknologi adalah penting bagi kemajuan sesebuah negara.

Pada zaman sekarang. pihak media massa mahupun media cetak boleh melakukan peranan dengan membuat liputan yang luas tentang kempen anti jenayah . Misalnya dalam kajian kehidupan binatang liar. Komen : Esei yang baik 1. Salah satu cara untuk mengatasi kepupusan hidupan ialah melalui pendidikan di sekolah.Masyarakat yang sedar akan kesan jika terlibat dalam kegiatan jenayah tentu akan menjauhi perbuatan jenayah.rakan waja diri. mereka mula bosan dan keluar mencari teman di luar. Namum begitu. Huraikan bagaimana masalah kepupusan hidupan liar ini ditangani. Masa yang terluang boleh dimanfaat dengan perkara yang berfaedah. Umpamanya remaja sering menghadapi masalah pelajaran. Seterusnya ialah ibu bapa memainan peranan. Bak kata pepatah ’ melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Kempen seperti pameran anti jenayah boleh dilakukan di sekolah-sekolah khasnya. namum begitu bilangannya dikatakan semakin berkurangan. Cara ini dapat mengelakkan masyarakat terutamanya muda-mudi membuang masa dengan sia-sia. rakan rekreasi dan sebagainya.landasan dalam hidup. Masalah ini selanjutnya boleh membawa implikasi-implikasi yang tidak baik seperti kekurangan bilangan dan spesies hidupan di zoo. (STPM 2002-S3) Hidupan liar hampir wujud di seluruh dunia. Apabila mereka merasakan diri mereka tidak dapat mendapat perhatian daripada ibu bapa. Kepentingan hidupan liar kepada alam sekitar dan manusia memang tidak dapat dinafikan lagi. Pihak kerajaan juga harus memainkan peranan umpamanya memperbanyakkan lagi kelabkelab atau persatuan. Kemungkinan dengan cara ini menjadikan seseorang tahu memikirkan kesan baik atau buruk sebelum bertindak. Hidupan liar adalah sangat penting kepada alam dan manusia. Hal ini disebabkan ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak mereka mesti mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan cuba menyelesaikan masalah yang dialami. Kempen-kempen kesedaran harus digiatkan lagi semasa ke semasa. Kerjasama semua pihak amat diperlukan untuk memastikan jenayah dapat dikurangkan . Ibu bapa umpamanya perlu memberi pendedahan awal kepada anak-anak mereka. Cara ini dapat memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kesan yang akan timbul apabila mereka melakukan kesalahan jenayah. bilangannya didapati semakin berkurang. Kerajaan perlu menggalakkan mereka menyertai badanbadan seumpama ”rakan muda” yang terdiri daripada pelbagai cabang seperti rakan . cinta dan sebagainya. Mereka seharusnya mengambil tingkah laku anak-anak mereka. Kesimpulannya. kesalahan jenayah boleh dikurangkan dengan mengenakan hukuman penjara dan banyak cara lain seperti yang telah dbincangkan di atas. Keadaan ini memudahkan mereka terpengaruh dengan anasir-anasir jahat. Sukatan pelajaran menekankan kepentingan hidupan kepada ekosistem .

kita harus bekerjasama dengan kerajaan untuk membendung masalah kepupusan hidupan liar. Hal ini dapat mengurangkan aktiviti pemburuan binatang kerana barang-barang buatan kulit. pelajar dapati dapat . Justeru. Baca seluruh soalan dalam Bahagian ini dan kenal pasti soalan yang para pelajar dapat menjawab dengan sangat baik. Di sini ada beberapa panduan untuk pelajar menjawab Bahagian C (Petikan). Soalan 5 merupakan petikan kefahaman laras sastera dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu 5(a) dan 5(b). Hal ini untuk menyedarkan orang ramai tantang kepentingan dan kegunaan hidupan liar ini kepada generasi akan datang. Kegagalan mengenal pasti soalan yang anda yakini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. mereka akan sayang kepada hidupan dan tidak melakukan sesuatu yang akan memusnahkan hidupan liar. Bahagian C terdiri daripada Soalan 5 dan Soalan 6. 1. gading dan bulu binatang tidak dapat dijual. Apabila selepas menjawab dan kemudian membaca pula soalan 5(b). Masalah kepupusan hidupan liar juga dapat ditangani sekiranya kempen-kempen sering diadakan. Mereka takut didenda ataupun dihukum oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa perlu menganjurkan kempen kepentingan hidupan liar.bumi. Di samping itu. Komen : menyeleweng. Hidupan liar adalah penting dalam memperkenalkan kehidupan-kehidupan binatang kepada generasi muda. Pelajar hendaklah menjawab salah satu sahaja. Ini bermakna untuk bahagian C pelajar perlu menjawab SATU SOALAN 5(a) ATAU 5(b) DAN SATU SOALAN 6(a) ATAU 6(b). Soalan 6 merupakan petikan kefahaman laras sains dan juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu 6(a) dan 6(b). Oleh itu. kerajaan boleh mengetatkan undang-undang bagi menghadapi masalah kepupusan binatang liar. Selain itu. Hal ini kerana dapat membantu mereka lebih memahami dan mendalami spesies-spesies binatang. Pelajar hendaklah menjawab salah satu soalan sahaja. pihak kerajaan boleh menguatkuasakan akta mengharamkan penjualan barang-barang yang diperbuat daripada binatang liar. 1/25 M CARA PEMARKAHAN BAHAGIAN C Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Pelajar-pelajar sekolah sayang akan hidupan liar melalui didikan dari kecil lagi. Jadi . tetapi soalan ini adalah laras sains. tindakan ini boleh memperbaiki atau meringankan masalah kepupusan binatang. katakan soalan 5(a). isi –isi yang diberikan adalah laras sastera. apabila pelajar-pelajar sekolah ini dewasa . Cara ini boeh mengurangkan masalah kepupusan hidupan liar. Hal ini boleh membawa hasil kerana orang yang tidak mempunyai lesen tidak akan memburu sebarangan lagi. Contohnya tanpa membaca soalan lain dalam bahagian ini pelajar terus menjawab. Pihak kerajaan perlu mengenakan hukuman atau denda kepada mereka yang memburu tanpa lesen.

Satu ayat ini hendaklah menjawab soalan dengan tepat. Oleh itu sila berhati hati. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1. Jawapan hendaklah berdasarkan petikan dan telah diubahsuai yang mempunyai maksud yang sama/seakan sama dengan perkataan asal untuk menyampaikan dan menyambung frasa.(mencukupi dengan jumlah markah diperuntukkan). Roman ii (8 Markah) Aspek pemarkahan: Idea (2 idea) . jenis barangan 2.2 Markah . MENYALIN SEMULA PETIKAN (DARI AWAL HINGGA AKHIR) TIDAK AKAN DIBERI MARKAH.4 Markah . calon diminta membina SATU ayat sahaja. negara-negara . 2. Ini akan menjejaskan tumpuan para pelajar. 2. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. (a) Roman i (2 Markah) Oleh kerana markah yang kecil. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. Tahun 2004 3. (b). Tahun 2005 Elemen berpasang : 1. Setiap soalan terbahagi kepada dua bahagian soalan iaitu Roman i dan Roman ii.2 markah Huraian Bahasa PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN (BAHAGIAN D) Disini.memberikan idea dan huraian yang lebih baik.

sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. Segala butiran. petunjuk. eksport dan import 2.perubahan . kuantiti.2.titik yang ditandakan hendaklah disambung sehingga membentuk garisan yang berlapis. Elakkan sebarang penulisan angka di dalam komponen atau pada garisan yang dibina. pengeluaran peratus @ kadar. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.perbandingan atau kompaun.kumulatif @ jumlah PANDUAN MEMBINA MEDIA BERSISTEMATIK Baiklah kita teruskan dengan prosedur penghasilan media yang sistematik Membina media. Warnakan setiap lapisan tersebut dengan warna yang berbeza. Gunakan ton warna yang lebih gelap di bahagian bawah. Elemen : 1. Jadual harus di sediakan . Selepas membina sesuatu media. nilai-nilai serta unit dimuatkan di dalam ruang-ruang yang sesuai.indeks. Pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lengkap serta unit atau peratus yang betul. Antaranya : 1.Tajuk yang lengkap (lokasi. graf bar komponen . Harga petroleum mentah Nilai : 1. kebiasannya nilai. GRAF BAR GABUNGAN *terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPONEN kata kunci graf bar kompaun . perkara dan tempoh ) 2.bilangan. aliran turun naik. Para calon harus merancang bilangan baris dan lajur yang sesuai. Setiap pembolehubah diplotkan secara menegak dan selari mengikut masa dan tempat yang sama. eksport. eksport dan import 2. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis. pemboleh ubah. 3. Ini kerana untuk menampakkan kejelasan media yang dibina. Ciri-ciri pembinaan graf garisan komponen • • • • • • • • Pemilihan skala yang bersesuaian mengikut nilai yang diberi. Garisan permulaan menyetuh paksi menegak sebelah kiri dan garisan akhir menyentuh satu garis tegak yang membatasi setiap komponen garis disebelah kanan. pelajar-pelajar perlu memastikan perkara penting yang harus ada di dalam media. nilai untuk kuantiti pengeluaran.pola. Perlu ada skala . 1. Garisan paksi yang dibina haruslah lebih tebal daripada garis-garis yang lain. . Titik. Kuantiti pengeluaran.

graf garis komponen adalah seperti graf bar komponen untuk menunjukkan jumlah. Graf bar (kompaun / komponen) 2. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Media : Graf piramid kompaun Contoh soalan 3 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Graf piramid / berpasang (kompaun / komponen) . iaitu untuk memaparkan maklumat bilangan untuk beberapa tahun. Sumber dari mana maklumat petikan itu di ambil dan ditulis di bahagian kanan dan bawah media. graf garis ini unik (a) dua paksi y (b) mula garis dari paksi y sebelah kiri dan bercantum dengan paksi y disebelah kanan. Banyak garis berwarna dilukis untuk mewakili sektor-sektor yang terdapat dalam soalan ( bilangan) Padahal. eksport. Media : Graf gabungan (bar kompaun) GRAF GARIS KOMPAUN DAN KOMPONEN Tahukah anda.1/15 markah) Contoh soalan1 : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006. 5. Graf gabungan bar dengan garis 4. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan kadar guna tenaga wanita dalam pelbagai sektor pekerjaan pada tahun-tahun yang dinyatakannya. (c) harus dilorekkan atau warnakan kawasan antara graf-graf garis tersebut (d) jadual mesti menunjukkan nilai tambah antara tahun sehingga jumlah maksimum dicapai CARA MENGENALI JENIS GRAF Bentuk-bentuk grafik yang popular dalam peperiksaan : 1. Graf garis (kompaun / komponen) 3. Media: graf garis kompaun-----perubahan kadar---graf garis Contoh soalan 2 Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. graf garis kompaun adalah seperti graf bar kompaun. pelajar harus beri perhatian kepada key words KABUR *sukar untuk menentukan jenis media *pelajar perlu meneliti data dalam petikan *pelajar perlu berhati-hati (salah media . PANDUAN MEMILIH MEDIA Sekiranya soalan yang dikemukan tidak menunjukkan dengan jelas apa graf yang sesuai seperti berikut.. Petunjuk yang lengkap di bahagian bawah dan kiri media.4. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran.

lukis carta pai perbandingan untuk menunjukkan jumlah pelancong mengikut negara asal bagi tahun 1997 dan 2002. sila pos supaya saya dapat memberi bimbingan. Saya telah highlight semua perkataan yang harus ditulis dengan huruf kecil dalam warna biru.. INGAT. Carta pai (tunggal. hanya tolak markah teknik (1m).harap-harap tajuk CAPS LOCK ( semua huruf besar) boleh diterima Tahukah anda. 2.. markah akan ditolak 2 markah keseluruhan. Tetapi jika ada kesalahan dalam tajuk. berbanding atau silinder) 6.. Media : carta pai perbandingan CARA MENULIS TAJUK GRAF DENGAN TEPAT Ada di antara kamu masih keliru bagaimana hendak menulis tajuk graf dengan tepat. Peratusan Perubahan Kekosongan Jawatan Baru di Malaysia bagi Tempoh Januari hingga Julai 1998 dan Januari hingga Julai 1999.maksudnya---huruf besar perkataan pertama kecuali kata hubung dan kata sendi CONTOH: 1.TAJUK YANG SALAH---HILANG 6 M. 4.barulah markah maksimum yang ditentukan ialah 6m.. 5. saya akan paparkan beberapa contoh penulisan tajuk yang betul. . Jika ada lagi perkataan yang memerlukan penerangan/penjelasan. Sebenarnya jika salah huruf dalam tajuk. Bilangan Pengguna Air Mengikut Negeri pada Tahun-tahun 1990. 3.. Baiklah. Graf bar memesong atau imbangan BENTUK / JENIS SOALAN 1) JELAS*mudah tentukan media*pelajar tidak perlu memikirkan jenis media*memberi kelebihan kepada pelajar untuk menjawab dengan cepat Contoh soalan 1 : Dengan menggunakan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah.sahaja. JADI SALIN TAJUK DARI SOALAN DENGAN BETUL Panduan umum : Tajuk di tulis dengan title sentence..5.iaitu dari segi perkara. Perbezaan Peruntukan Perbelanjaan Sektor Ekonomi Kerajaan Peruntukkan antara Rancangan Malaysia Keenam dengan Rancangan Malaysia Ketujuh..1993. tempoh atau tempat. jika Graf Bar Piramid (Umur) tidak dirapatkan ke paksi X. dan 1995 antara Bandar dengan Luar Bandar di Malaysia. Media : graf garis komponen Contoh Soalan 2: Dengan menggunakan maklumat di bawah.Buat masa ini tiada peraturan dari MPM tentang title sentence. Permodalan Pasaran Syarikat-syarikat yang Dipilih dalam Pasaran Saham Kuala Lumpur. sediakan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah penerima faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) antara tahun 2000 hingga 2004. Perubahan Bilangan Kes Kebakaran Mengikut Punca dari Tahun 1996 hingga Tahun 2002.

Tahun 2005 Elemen berpasang : 1.PANDUAN MEMILIH MEDIA MENGIKUT SOALAN Disini. negara-negara 2. nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih. Tahun 2004 3. 2. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan nilai eksport barangan keluaran kilang mengikut jenis ke negara-negara terpilih pada 2004 dan 2005 Elemen : 1. GRAF BAR GABUNGAN . jenis barangan 2. GRAF BAR PIRAMID *terdapat 3 elemen dalam soalan dan 1 elemen mesti berpasang Contoh soalan : Berdasarkan maklumat dalam petikan yang diberikan. sekali lagi saya akan memberi sedikit panduan dari segi pemilihan media mengikut kehendak soalan PANDUAN MENENTUKAN MEDIA 1.

Bentuk teks bukan linear seperti jadual. nilai untuk kuantiti pengeluaran. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. dan import serta harga petroleum mentah Malaysia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.indeks. Manakala tugasan yang perlu dilaksanakan ialah mengenali dan memahami ciri teks bukan linear. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3. trend petunjuk GRAF BAR ADA 2 : GRAF BAR KOMPAUN GRAF BAR KOMPENEN kata kunci graf bar kompaun . petunjuk. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2.bilangan. pengeluaran peratus @ kadar. Bagi graf bar komponen. graf bar komponen .pola. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Harga petroleum mentah Nilai : 1.perubahan . kebiasannya nilai. memilih dan membina media teks bukan linear yang sesuai serta memindahkan dan membina media teks linear daripada teks bukan linear.*terdapat 2 elemen dan nilai yang berbeza Contoh soalan : Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini. Kuantiti pengeluaran.kumulatif @ jumlah BAHAGIAN E Bahagian E merupakan pentafsiran bahan grafik @ mengalih bentuk teks bukan linear kepada linear. graf. Elemen : 1. nilai untuk harga petroleum mentah Tips pemilihan media: GRAF GARIS SAMA SAHAJA graf garis.perbandingan atau kompaun. sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran. PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. eksport dan import 2. carta dan gambar rajah. kuantiti. eksport dan import 2. Sekiranya terdapat data anggaran. eksport. aliran turun naik. . perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan.

Berikan huraian atau hujah tentang nilai mutlak atau peratusan sumbangan daripada jumlah keseluruhan bagi tahun berkenaan 7. misalnya amaun pemboleh ubah yang paling tinggi dan amaun pemboleh ubah yang paling rendah 6. 4. 5. Tulis secara tingkas gambaran keseluruhan daripada data atau maklumat yang diberikan dalam graf bar PETUA 2 : CARA MENGINTERPRESTASI DATA GRAF BAR Cara Menginterprestasi Data Graf Bar 1. perkataan "anggaran" perlu ditulis semasa menghuraikan data berkenaan..TEKNIK MENJAWAB SOALAN GRAF BAR Teknik Menjawab Soalan : Graf Bar Pendahuluan 1. 2. Perhatikan juga sebarang catatan tambahan atau nota kaki di bahagian bawah media. Dapatkan data bagi pemboleh ubah berdasarkan nilai skala pada paksi menegak graf bar. Perenggan yang melibatkan analisis pengetahuan perlu diasingkan daripada perenggan analisis data jika soalan meminta pandangan calon Kesimpulan 1. 4. 2. . Calon harus memberikan sekurang-kurangnya empat isi Kemukakan idea perubahan secara mendatar (perubahan mengikut tahun) terlebih dahulu Huraikan perubahan nilai mutlak atau peratusan perubahan Nyatakan alasan yang menyebabkan perubahan data tersebut (berdasarkan kehendak soalan) Kemukakan idea perbandingan secara menegak (bandingkan pemboleh ubah bagi satu-satu tahun yang dipilih). Bagi graf bar komponen. 3. 3. nilai sesuatu pemboleh ubah bagi sesuatu tahun dapat ditentukan dengan mengira nilai perbezaan antara dua angka yang membentuk bar pemboleh ubah tersebut 4. Sekiranya terdapat data anggaran. (rujuk bahagian tajuk sebagai panduan) Nyatakan jumlah keseluruhan dan buat perbandingan antara jumlah keseluruhan mengikut tahun yang diberikan (dalam bentuk nilai mutlak dan peratusan) Isi dan Huraian 1. Unit kuantiti pemboleh ubah juga perlu dikenal pasti 3.. Kenal pasti setiap pemboleh ubah yang terdapat dalam graf bar 2. Teliti dan fahami graf bar yang diberikan Kenal pasti pemboleh ubah yang dinyatakan pada bahagian tajuk graf bar Tulis 'Graf bar ini menunjukkan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful