P. 1
Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

|Views: 757|Likes:
Published by Nurzakiah Mat Tawel

More info:

Published by: Nurzakiah Mat Tawel on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM
 • PERSATUAN PENGAKAP
 • PERGERAKAN PUTERI ISLAM
 • PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH
 • PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ]
 • PERSATUAN KADET BOMBA
 • KELAB BAHASA INGGERIS
 • KELAB BAHASA CINA
 • KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA
 • KELAB SAINS
 • KELAB SENI VISUAL
 • KELAB SEJARAH
 • KELAB GEOGRAFI

Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

1. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.Aktiviti yang berperaturan. Antara amalan amanah adalah: 8. berdisiplin. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Selain itu.2 8.5 Berdisiplin dan beradab . Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan. Justeru.1. 7. 8. mulia. tanpa menyeleweng dan cuai.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.1.1 8.7.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 8.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.4 8.1.5 Pskk/smkbr [7] . Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Justeru.1 Amanah . Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.1. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . pengucapan dan tindakan.

3 8. Pskk/smkbr [8] . rela berkongsi pengalaman.3.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.3.4.3.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.4 8.2.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.8.3 8. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. dan profesionalisme.1 Menggunakan seluruh potensi. Bercakap benar dan menepati janji. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2 8.2. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.4 Bersyukur . kepakaran.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh. 8.2 Benar .3 Bijaksana .3.2.2.4 8. 8.2 8. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. keupayaan. dan Sentiasa meningkatkan ilmu.

kegagalan. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.4 8.4. 8. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.5. bukan kerana pangkat. Pskk/smkbr [9] .Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. atau mendapat perhatian orang lain.4 8.5 Dedikasi .5 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.1 8. kedudukan.5.4.6. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.5.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. 8.2 8.5.6 Ikhlas .4. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. berdendam. tidak cuai atau merungut.5.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.8.6.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.3 8. atau menaburkan fitnah.1 8. teliti dan ceria.

4 8. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] . Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk.7. BAHAGIAN 2 1. dan mengambil berat seperti: 8.7.4 8. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. 8.5 9. sombong serta meninggi diri. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. unsur kebudayaan.5 Memberikan layanan yang baik. kemahiran.2 8.3 8.8. menghargai. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.7.1 8.7 Penyayang . Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.7. nilai. status. norma.6.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. tidak berdendam.6.6. tanpa mengira pangkat.3 8.7.

SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran.7 Pskk/smkbr [11] . dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. bidang akademik.4 2. 2. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. kaedah pengajaran berkesan.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. rohani. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. mental.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. 2.3 2. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.2 2. 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.6 2.

SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah. dan 3. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. Pskk/smkbr [12] . kokurikulum dan sahsiah diri.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. 4. 3. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. menyelia. 5. melaksanakan.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. 2. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. memantau. 6.0 PEMAKAIAN SKPM .0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.9 3.2.

7. Tekun.1. 7. 6. berdisiplin.8 Menguruskan kerja dengan cekap.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.1. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan. 7. 7. masyarakat dan negara. Maju Pskk/smkbr [13] .3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. bertanggungjawab dan produktif. 7. dan 6.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.6.1. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. berkesan. murid. 6.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa.1.1.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 6.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.1.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. pantas dan bijaksana. 7. komited.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.1.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. 8. 7. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7. 7. canggih.1. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.

0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.5 13.4 12. Belajar bersungguh-sungguh.3 Inovatif dan kreatif 11. 10.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.5 Produktif dan berkualiti 12.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.0 BUDAYA SEKOLAH 11. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.4 Bersatu dan bekerjasama 11. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.1 12. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.2 12.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .3 Melahirkan murid yang sihat. berdisiplin.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11. bermoral dan berakhlak mulia 10.9.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.1 Bersikap prihatin 11. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.3 12.

The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.14. Pskk/smkbr [15] .0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.

Pskk/smkbr [16] . The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. Tekun. The blue pupil represents unity among all in the school. leadership and authority.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The yellow book represents the book knowledge. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. The „eye‟ (in the centre).

Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.15. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko . MAIMUNAH HJ.Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH.

berketrampilan. mempunyai daya saing.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental.

gred A. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. 1. beradab. bertanggungjawab. guru dan juga dengan masyarakat luar. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. dan jumlah bilangan murid seramai 1. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. taat setia. mengukuhkan minat. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. permainan. persatuan dan badan beruniform.3 1.1. intelek dan jasmani yang seimbang. Mengilap. Mengukuhkan interaksi. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. berdisiplin. kelab. jujur dan bersih.4 Pskk/smkbr [19] .2 1. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. 1. 2.

jasmani.4 3. 3.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. Meningkatkan penglibatan. 3. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .2 3.3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. pelajar dengan guru dan kakitangan.5 Pskk/smkbr [20] .3 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. masyarakat dan negara. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat.

4. Pskk/smkbr [21] . negeri dan kebangsaan. daerah. 4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. kelab/persatuan .3 Melibatkan murid. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.5 Menyelia.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. 4. 4. 4. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. untuk tujuan pemupukan perpaduan.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. dari semasa ke semasa.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4.4.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.

2 5.2.5.2.6 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5. Penyelaras Sukan & Permainan.1 5.4 5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.2.7 5. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.2.5 5.2.2.2.2.2.2 5.3 5.9 Pskk/smkbr [22] .8 5. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.

SMK BALAI RINGIN. SUKAN OLAHRAGA 2. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. RENTAS DESA 3. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. TEKUKUR . PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. JOGATHON Pskk/smkbr [23] .MOHD FIDAUS RIZWAN 3. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

BADAN BERUNIFORM. PERMAINAN. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] .SASARAN PENCAPAIAN DALAM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg. 3.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat .O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM.

Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Kemahiran dan 3. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2.ahli semasa perjumpaan 2. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. 2. 1. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. 4 Pertandingan antara platun 1. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. KK Meningkatkan kemahiran 3. 2 Kawad Kaki 3.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 3. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 2. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. 2. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 2. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 1.

Taklimat Program 1.2 Penerangan tentang program 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] .1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Kekurangan alat bantu mengajar 4. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Masa yang sesuai 3.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Cikgu Constant Ngadan 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Perlaksanaan aktiviti 5. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.

1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Kenal pasti Bakat 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Masalah tempat untuk latihan kawad 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Kesuntukan masa 2. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1. Taklimat Program 1. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Perlaksanaan Program 2.2 Penerangan tentang program 1. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] .

Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari .Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] .2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Penolong Kanan KK 2.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Guru-guru Penasihat 1. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.

Perlaksanaan program 2. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Bilangan ahli yang ramai 2. Perancangan program 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.

2 Atur cara majlis 5. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Guru Penasihat 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Penerangan tentang program 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3. Masa yang sesuai 2. 4.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] . Taklimat Program 1. Pengetua 2.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Sokongan dari PIBG.Pengetua yang komited dan berpengalaman. O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . komited dan terlatih S3 . O2 . S2 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar. S4 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 .

INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. .Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 3. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2.

Pengetua 2. 1.PenyelarasUnit Beruniform 4. Penolong Kanan 3.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Guru penasihat 2.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] .PenyelarasUnit Beruniform 4. Pengetua 2. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 . Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Penolong Kanan 3.

Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.2 pengisian program 1.3 perlaksaanaan program 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Pengetua 2.1 tarikh.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Penolong Kanan KoKurikulum 3.Penyelaras Unit Beruniform 4.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] .Guru Penasihat 1.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. Masalah kewangan ( modal ) 2.masa dan tempat 1. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Perlaksanaan Program 3.

Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Perlaksanaan Program 4. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.Guru Penasihat 1.3 Perlantikan AJK 2. Penolong Kanan KK 3.1 Objektif program 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Penyelaras Unit Beruniform 4. Pengetua 2. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5.2 Pengisian program 1. Masalah kewangan 2. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .

4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1. Pskk/smkbr [45] . Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S2 Sokongan daripada ibu bapa. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. Pskk/smkbr [47] . S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W2 Peralatan kurang sempurna. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . S9 Sekolah satu sesi. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. iaitu hari Rabu. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama.

Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . 2.Pemimpin memohon waran. 3.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri. iaitu perempuan sahaja. 1.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina.Mewajibkan kehadiran ahli.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. 1. 2.

1. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1.Pn. 2.Pn. 100% pemimpin berwaran. 3.Pn.Pn. 4. 1.Pn. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali. ilmu-ilmu 2.Normala J. 2. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt.Cik Linda Hon Siew Jan. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Roseline R. – Okt.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 3.Pn. Pskk/smkbr [49] .Roseline R.Normala J.Normala J. 3. 3. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 2.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan.Pn. kepanduan.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil.Normala J.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. 2. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Roseline R. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1.Pn.Roseline R.

Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.Pn. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.Roseline Runggai 2.Cik Linda Hon Siew 1.Oktober Semua ahli 1. Permainan kecil 4.Normala Jahiri 3. Aktiviti bulanan 3. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] . Nyanyian 5.Pn.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .

Laporan & Refleksi 1.3 Perincian tugas 2.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Pn.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.Pn.3.Pelaksanaan perkhemahan 5.5 Bincang aktiviti 2. Mesyuarat AJK: 2.Masalah kewangan 2.2 Lantikan AJK 2.Cik Linda Hon Siew 1.4 Bincang kos 2.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] . Jun Semua ahli 1. Penilaian 6.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.Normala Jahiri 3. Penyediaan Kertas Kerja 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.6 Tetap tarikh & tempat 3.Roseline Runggai 2.

Pelaksanaan lawatan 1. Permohonan kelulusan 3. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Pn.Cik Linda Hon Siew 1.Normala Jahiri 3.Pn. Taklimat lawatan 5.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1.Roseline Runggai 2.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] . Pemilihan tempat 2.

Roseline Runggai 1. Penyediaan buku log dan bahan 2.Kepelbagaian tugas pemimpin. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .Pegawai Berwaran Pandu Puteri.Pn.menaikkan bendera . 2. Penilaian – kawad ladam kuda .Tempoh masa yang terhad 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1. 1.Pesuruhjaya Daerah Serian 3. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.bersurai 1. Permohonan untuk penilaian 3.pelaporan .Penolong Kanan Kokurikulum.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Ancaman ( Threat – T ) T1 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Hubungan baik dengan agensi luar. O2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .Sokongan dari PIBG.Sekolah satu sesi S5.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Hari perjumpaan diselaraskan S2 . S3 .

Mempelajari asas –asas agama 3. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.2. 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. 2. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 3. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Pskk/smkbr [56] . PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1.

3. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. Penolong Kanan KK 2. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .

3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Penolong Kanan KK 3. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Pengetua 2. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1.

2 Lantik AJK 1.4 Jalankan Latihan 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.4.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

dan 5. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. W4.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1. O2. W2. S2. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. S7. W6. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. T2.Selepas bulan jun tg.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. Ancaman (Threat – T) T1.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang. T3. W5.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W3.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. S6. W7.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. S5. Peluang (Opportunities – O) O1.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. T4. mengenali dan memahami masalah semua ahli. 3.Guru penasihat mengajar .Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. perpustakaan.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.

Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. 2. semasa perjumpaan atau latihan. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. Strategi 1. 3. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . 50% ahli KRS tidak 2. Indikator Pencapaian 1. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. 1. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. kepada 100% 2. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1.

Mengadakan latihan teori kompeni. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. 6. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Semua ketua 1. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 1. 2. 5. Remaja Sekolah 4. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Menghantar pelajar ke dengan baik. Diadakan sekali setahun. Mengadakan kuliah 3. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. kenaikan pangkat 5.3. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 1. melaksanakan tugas 2. Mengadakan ujian yang diadakan. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. OPS. PAKAIAN 1.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. JPN serta KPM. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. TUGAS 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . Jan – Okt. 2.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. OPS. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. KOMPENI Objektif 1. berteraskan pelajar. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. 2.

Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.4.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. PANGKAT 1. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . KULIAH 1. OPS. KAWAD KAKI Jan . 1. OPS. OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Meningkatkan pengetahuan. 2.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Pengetua 2. 3. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. Guru Penasihat 1. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Membuat demonstrasi hasil kerja. Pskk/smkbr [66] . Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. 2. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 2.

4 semasa hari Rabu setiap minggu. 3. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pengetua 2. Mewajibkan pemakaian uniform No. Kekangan : 1. PAKAIAN SERAGAM 1. 2. 2. 2. JPN serta KPM.) Berdasarkan hasil penilaian. Guru Penasihat 1. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Pelajar pasif. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS.

Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pengetua 2. 2. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Guru Penasihat 1. Pskk/smkbr [68] . TUGAS 1. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. 3. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Pelajar pasif. 2.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. T2. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. apabila tamat persekolahan. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. Pskk/smkbr [73] . W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. Pengangkutan trak tentera T3. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat).

Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Pskk/smkbr [74] . 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 .2014) Bil.2014) Isu 1.

pandu arah dan ilmu medan. menembak. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. menghadiri perjumpaan PKBM(D). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). ilmu medan meningkat.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. menembak. menembak. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. Latihan Berjadual Bersama ATM. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. kawat.

PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Pengetua . 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah.

a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.

menembak. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. pandu arah dan ilmu medan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Pengetua . a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. 1. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] .

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

S4 .Sokongan dari PIBG.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . dan komited .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] . O2 . S2 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar. S3 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .

Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. 3. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2..PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. . Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.

Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Pengetua April – 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Guru Penasihat RM3000 .Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] . Pengetua Julai atau 2. Guru penasihat 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. 1. Penolong Kanan Ogos 3. Penolong Kanan Oktober 3.

Perlaksanaan Program 7. Penolong Kanan 3. tarikh.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. pengisian program 6. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. perlaksaanaan program 2. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8. Masalah kewangan ( modal ) 2. Pengetua 2.masa dan tempat 5.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1.

pengisian program 12.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Masalah kewangan 2.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua 2. objektif program 11. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.Perlaksanaan Program 13. Penolong Kanan 3. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. perlantikan AJK 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.

3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua. Pskk/smkbr [85] .5 Jalankan Latihan 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1. Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. S4 . S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . W4 – Jurulatih kerap bertukar .Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

1.95 org ISU MASALAH 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. MATLAMAT 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Januari RM 100. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid.SU Kokurikulum. SU.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . Karnival 1. Klinik 1.

1. SU Kokurikulum. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Januari hingga Julai. 4.dua dan empat. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. 2.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Pskk/smkbr [91] . Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. bukan atas dasar bakat. Semua jurulatih yang terlibat. Kebajikan atlit dan jurulatih. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Murid tingkatan satu. 3.1 Ucapan Ketua Jurilatih.

dua dan empat. Format Pertandingan . 1.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Semua jurulatih yang terlibat. 3.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 1. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Setiausaha Kokurikulum. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. 2.2 Jadual pertandingan 3. Kekurangan Pengadil. Oktober Murid tingkatan satu. 1.1 Pendaftaran pasukan 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] .2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). S3 . PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. S4 . Pskk/smkbr [94] .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama.Sambutan yang baik daripada murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.

khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. STRATEGI 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Pskk/smkbr [95] . Pengetua 2. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. khasnya perempuan. PKKK 3. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1.

Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. En Patrick Bong 2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. En Lim Tsing Teck 1. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Kekurangan sumber kewangan 3. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Susah mendapat pasukan luar 1. PKKK 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. Sumber kewangan terbatas 3. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. PKKK 2. Pembahagian kumpulan a. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

S3. W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. W3 . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.

00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Program dijalankan pada hujung minggu. bukan atas dasar bakat. 4.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari . Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] . Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.

2 Jadual pertandingan 3. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. 3. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.3 Teknikal Pertandingan 4.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kewangan Kekurangan Pengadil. Format Pertandingan .PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.1 Pendaftaran pasukan 3. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] .1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. PELUANG ( OPPORTUNITIES.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi.S) S1 . S4 – Sambutan yang baik daripada murid. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. S2. S3 .O) O1 – Sokongan daripada PIBG. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab.. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. O3. Pskk/smkbr [109] . W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.

penasihat kelab Sepaktakraw.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. 1. 3. Pskk/smkbr [110] . STRATEGI 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. MATLAMAT 1. 2. Guru penasihat kelab 1. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. Ahli kelab terlalu ramai.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. MASALAH 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. 2.Menambah bilangan guru penasihat.

1. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. 2. Pskk/smkbr [111] . Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. Kurang pendedahan pemain. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. MASALAH 3. . STRATEGI 1.Permainan kurang cemerlang. 2. 3. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. MATLAMAT 1.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%.

Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Latihan Dalaman 1. Pengetua 2.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. Guru Penasihat. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN .Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. TEMPOH Sepanjang tahun. 1. Pengetua 2. PKKK 3.Mengimbangi Kumpulan. PKKK 3. 3. Guru Penasihat. PKKK 3. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Guru Jemputan 1. Pembahagian 1. Ogos dan Oktober . “Saya Boleh” 1. Februari dan Oktober . 4.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penasihat.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pskk/smkbr [112] . Pengetua 2.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw.

2.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 3. 1. 2. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. 3. 2. Sepanjang tahun.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2. Semua ahli kelab.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. Pembahagian kumpulan. 1. Kekurangan sumber kewangan.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . 2. 2. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Semua guru penasihat kelab 1.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 2. 2. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. 1. Pengumpulan semua ahli. 1. Tini Ak Numpang 1. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. En.

1. 1. Perbincangan sesama guru penasihat. Guru Jemputan 1. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. 2.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . 3. Penentuan program. 5. Kesuntukan masa.2 Tunjuk cara 4. . Pengetua 2. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . PKKK 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. 3.1 Taklimat 3.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1.

PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. 2. 1. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. PKKK 3.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 2. Pengetua 2. 2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. 1.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.motem. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. 2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. 2. Pengetua 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. Guru penasihat 1. PKKK 3. 1. 3. Semua guru penasihat kelab.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. Pskk/smkbr [115] . 2.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. PIBG dan agensi luar.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] .

Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. 2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.

Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] .2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum.

bukan atas dasar bakat.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Taklimat Program Klinik hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Guru Penyelaras. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

bersajak. pidato. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . perbahasan dijalankan. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . bersyair.

perbahasan dijalankan. bersajak. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. Pskk/smkbr [124] . bersyair. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pidato.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Perhimpunan sekolah b. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a.PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. 1 c.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. 5.

penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. c. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. b. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . 2. Prestasi ahli direkodkan.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.Sokongan daripada ibu-bapa .Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] .

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Lily Roland Pn. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Melalui perhimpunan sekolah b. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] .

Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . W3.Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .

Meningkatkan 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan 1.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] . Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Semua guru 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.00.00 Julai RM 100 .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.Guru Kelab RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Kelab Jan RM 100.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.

4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelaksanaan aktiviti 5. kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.3 . Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.2 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.

3.2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.1 .Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Ng Sze Fui 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Program dijalankan pada bulan Jan 5.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Bong Lee Phin 3. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Lai Chun Kin 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.

AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Pelaksanaan aktiviti 5.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Ketua Penyelaras .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.4.5 . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .3. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.

Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.Pelaksanaan aktiviti 5.3. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Lai Chun Kin 2.1.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5. Ng Sze Fui 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.4.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Program dijalankan pada bulan Nov 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Bong Lee Phin 3.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [146] . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .Guru berpengalaman.

Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. INDIKATOR PENCAPAIAN 4.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. 6.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4.

Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG . Pskk/smkbr [148] .

Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Berdasarkan hasil penilaian . 1 c. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Perhimpunan sekolah b.

10. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. c. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Pskk/smkbr [152] .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] .PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.

Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] .00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3.00. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Kelab 2 RM 100. Guru Kelab kesihatan 2. Guru Penolong Kanan KK 2. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. 1. Meningkatkan 1.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Meningkatkan 1. 1.

Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.1 . 2.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.3 .Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .Taklimat program Buku Skrap 1.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.1 Mengenalpasti murid 3.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.2 .4 .2 Pelantikan Penyelaras program 2. 1.

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Ketua Penyelaras . Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Program dijalankan dalam 1 fasa 5.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Pengetua . Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Guru Kelab ERT.

Pelaksanaan aktiviti 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. 5.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1. Program dijalankan sepanjang tahun 5.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pengetua .2 Pelantikan Penyelaras program 2.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 2. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. 1. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Tanggungjawab 1. 1. Objektif 1. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Kelab 3.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar.

Pelaksanaan aktiviti 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. 3.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Taklimat program 7.3 .1 .1 – Mengenalpasti murid 9.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. 7. Januari .Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang. 5.2 .2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.

2 . Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.1.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan dalam 1 fasa 7. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5. Taklimat program 10. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras .1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4.3.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.

2 . Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] .September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1. Taklimat program 10. Januari. Pelaksanaan aktiviti 4. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Pengetua .1.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap . Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2. Mempelbagaikan aktiviti 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2. Guru Kelab 1.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Guru Kelab 3. Semua guru 1.

Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 .3 . Pelaksanaan aktiviti 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.2 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang. S3 .makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang..Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] .PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Kehadiran kurang memuaskan 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru RM 100. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00. Guru Kelab 3.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1.

1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan . Taklimat program Buku Skrap 1.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.1 – Mengenalpasti murid 3.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.4 .2 – Pelantikan Penyelaras program 2.2 .aktiviti 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.

4.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. 5.6.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .2. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .3. 1.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. Pelaksanaan aktiviti 5.5 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. 5.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Ketua Penyelaras .

Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.1 .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .Guru mengambil kehadiran pelajar 5.3. En. Program dijalankan sepanjang tahun 5.4 – Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1. Andrew Teram 2.2. En. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. McKinley 1. Vincent Lim 3. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . Pelaksanaan aktiviti 5.3. En. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .

Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3.PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Semua guru RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.4 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8.1 .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 10.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.3 .2 .

Program dijalankan dalam 1 fasa 10. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.5 .6.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5. Ketua Penyelaras . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.3. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6.

Pelaksanaan aktiviti 5.1 .2. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .Raiyah Akip Ibrahim 2.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.Alfizah Putit 11.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Program dijalankan sepanjang tahun 15.3. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.

semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. semua penolong kanan. TEKUN. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] .PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. semua guru kanan.

Pskk/smkbr [185] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->