Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

1.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan .Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.1. 8. Antara amalan amanah adalah: 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.Aktiviti yang berperaturan. Justeru. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.5 Berdisiplin dan beradab .3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. 8. Justeru.1. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul.7. pengucapan dan tindakan. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.5 Pskk/smkbr [7] . Selain itu.4 8. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.1 8.1 Amanah . 7.1.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.2 8. berdisiplin. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. tanpa menyeleweng dan cuai.1. mulia.

3 Bijaksana .2.3. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.2. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.8. 8. 8.3.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.3.4 8.3 8. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8. dan Sentiasa meningkatkan ilmu.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.2 8. tidak bercakap bohong dan mungkir janji.3.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak. keupayaan.2 Benar .4. rela berkongsi pengalaman. Bercakap benar dan menepati janji.4 8. Pskk/smkbr [8] .4 Bersyukur .2. dan profesionalisme.1 Menggunakan seluruh potensi.2 8. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.3 8. kepakaran. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.

1 8. 8.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8. berdendam.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah.5.6 Ikhlas .4 8.3 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka.4 8.5 8.5. atau mendapat perhatian orang lain.1 8. tidak cuai atau merungut.5 Dedikasi .5. dan ujian serta tidak boleh berputus asa.2 8. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti. kegagalan. kedudukan. Pskk/smkbr [9] .6.4.6. bukan kerana pangkat.4. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.5. 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. teliti dan ceria.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan.5.4. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. atau menaburkan fitnah.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.8.

0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.3 8. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan.4 8. nilai. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk.3 8. norma.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.1 8. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] . status. menghargai. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas.7 Penyayang . Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin.6. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.7. kemahiran.5 9.7.4 8. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.6.6.2 8.7.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. sombong serta meninggi diri. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt. unsur kebudayaan. BAHAGIAN 2 1. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.7. tanpa mengira pangkat.5 Memberikan layanan yang baik. 8.8. tidak berdendam.7. dan mengambil berat seperti: 8.

2 2.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. 2. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. 2.4 2. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. rohani.7 Pskk/smkbr [11] .1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada.5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. bidang akademik. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. kaedah pengajaran berkesan. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. mental.3 2.6 2. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. 2. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui.

Pskk/smkbr [12] . KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014. dan menilai Perancangan Strategik sekolah.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. 3. menyelia.2. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM. kokurikulum dan sahsiah diri.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan. memantau. 5.0 PEMAKAIAN SKPM .9 3. 2.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. 6.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6. dan 3. melaksanakan.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. 4.

7.1.1. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.6. 7. masyarakat dan negara. murid. 7.1. bertanggungjawab dan produktif. Maju Pskk/smkbr [13] .7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. 7. 6. pantas dan bijaksana.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. Tekun.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 6. 6.1.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. canggih.8 Menguruskan kerja dengan cekap. berkesan. 7.1.1. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. dan 6. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. 8. berdisiplin.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara. 7.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. komited.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. 7.1.1. 7. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan.

5 13.9.5 Produktif dan berkualiti 12.3 Inovatif dan kreatif 11.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10. berdisiplin. 10.4 12. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .2 Berusaha ke arah kejayaan 11.1 Bersikap prihatin 11.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.2 12.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.0 MATLAMAT SEKOLAH 10. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.1 12.3 12. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama.0 BUDAYA SEKOLAH 11.3 Melahirkan murid yang sihat.4 Bersatu dan bekerjasama 11. Belajar bersungguh-sungguh. bermoral dan berakhlak mulia 10.

Pskk/smkbr [15] . The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.

Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The „eye‟ (in the centre). it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. leadership and authority. The blue pupil represents unity among all in the school. The yellow book represents the book knowledge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. Pskk/smkbr [16] .BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. Tekun. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future.

BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko . MAIMUNAH HJ. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan.15.

fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] .BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. berketrampilan. mempunyai daya saing.

1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. berdisiplin. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. permainan. 1. Mengukuhkan interaksi.2 1. 1. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu.3 1. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah.1. gred A. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. guru dan juga dengan masyarakat luar. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. persatuan dan badan beruniform. jujur dan bersih.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. taat setia. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. dan jumlah bilangan murid seramai 1.4 Pskk/smkbr [19] . intelek dan jasmani yang seimbang. mengukuhkan minat. bertanggungjawab. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. 2. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. Mengilap. kelab. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. beradab.

1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. masyarakat dan negara. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. jasmani.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.3 3. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk.4 3. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Meningkatkan penglibatan. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan .5 Pskk/smkbr [20] . sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. pelajar dengan guru dan kakitangan. 3.3. 3. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar.2 3.

0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 4. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. untuk tujuan pemupukan perpaduan. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4.2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam.4. 4. 4. 4.5 Menyelia.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. 4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki. daerah. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. dari semasa ke semasa. 4. Pskk/smkbr [21] .8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.3 Melibatkan murid. kelab/persatuan . negeri dan kebangsaan.

7 5. Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.5.5 5.2.2.2.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.2.2 5.2.2.1 5.6 5.9 Pskk/smkbr [22] . Penyelaras Sukan & Permainan.2.3 5.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.8 5.2 5.2.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.4 5.

MOHD FIDAUS RIZWAN 3.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. TEKUKUR . SUKAN OLAHRAGA 2. SMK BALAI RINGIN. RENTAS DESA 3. JOGATHON Pskk/smkbr [23] . KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

PERMAINAN. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . BADAN BERUNIFORM.SASARAN PENCAPAIAN DALAM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c. Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM.T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . 3.O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.

kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4.ahli semasa perjumpaan 2. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Kemahiran dan 3. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3. Mempelbagaikan aktiviti 1. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2.

4 Pertandingan antara platun 1. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. 2. 2. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. KK Meningkatkan kemahiran 3. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. 3. 2 Kawad Kaki 3. 2. 1. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . 2. 1. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. 5 Malam Anugerah BSMM 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1.

2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Kekurangan alat bantu mengajar 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] .1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Perlaksanaan aktiviti 5. Masa yang sesuai 3. Taklimat Program 1. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Cikgu Constant Ngadan 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.2 Pratikal pertolongan cemas 5. Cikgu Joseph Ak Samson 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.

3 Perlantikan penyelaras program 2. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] .1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Cikgu Joseph Ak Samson 1.2 Penerangan tentang program 1. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Taklimat Program 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Perlaksanaan Program 2. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1. Kenal pasti Bakat 4.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Kesuntukan masa 2. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1.

Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] . Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari . setiausaha dan ketua guru penasihat 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Penolong Kanan KK 2.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Kekurangan ahli untuk bertugas 2.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Guru-guru Penasihat 1.

Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] . Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1. Perlaksanaan program 2.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Perancangan program 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Bilangan ahli yang ramai 2.

Masa yang sesuai 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.2 Penerangan tentang program 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Perlaksanaan aktiviti 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Taklimat Program 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] .1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4. Pengetua 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3.2 Atur cara majlis 5. Guru Penasihat 1. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. 4. Penolong Kanan Kokurikulum 3.3 Perlantikan penyelaras program 2.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

S2 .Sokongan dari PIBG.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . S4 . O2 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . komited dan terlatih S3 .

Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . 3. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. .

sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3. Penolong Kanan 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] .AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Penolong Kanan 3.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL. Pengetua 2.PenyelarasUnit Beruniform 4. Pengetua 2. Guru penasihat 2.PenyelarasUnit Beruniform 4. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 .

Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.masa dan tempat 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Masalah kewangan ( modal ) 2. Pengetua 2.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] . Penolong Kanan KoKurikulum 3.2 pengisian program 1.1 tarikh. Perlaksanaan Program 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.Penyelaras Unit Beruniform 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.3 perlaksaanaan program 2.

Penyelaras Unit Beruniform 4.2 Pengisian program 1.3 Perlantikan AJK 2.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Guru Penasihat 1. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.1 Objektif program 1. Perlaksanaan Program 4. Penolong Kanan KK 3. Masalah kewangan 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] . Pengetua 2.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.

3 Agihan Tugas 1.4 Jalankan Latihan 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Pskk/smkbr [45] . Penolong Kanan KK.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. iaitu hari Rabu. S2 Sokongan daripada ibu bapa. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S7 Persekitaran sekolah yang selamat. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. Pskk/smkbr [47] . S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. S9 Sekolah satu sesi. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. W2 Peralatan kurang sempurna. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat.

Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.Pemimpin memohon waran. 1.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 3. iaitu perempuan sahaja.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. 1.Mewajibkan kehadiran ahli. 2.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan. 2. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 2.

Normala J. 2. 1.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil.Cik Linda Hon Siew Jan.Roseline R. 2.Pn. Pskk/smkbr [49] . Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Pn. 100% pemimpin berwaran.Pn.Pn. kepanduan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt.Normala J. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.Roseline R.Normala J. – Okt. ilmu-ilmu 2.Roseline R. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 2. 4.Normala J. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali.Pn. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1. 3. 3.Pn. 3.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. 1. 2.Roseline R. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Pn. 3.Pn.

Pn. Aktiviti bulanan 3.Oktober Semua ahli 1.Normala Jahiri 3. Nyanyian 5. Permainan kecil 4. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari . Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Roseline Runggai 2.Pn. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.Cik Linda Hon Siew 1.

Pelaksanaan perkhemahan 5.4 Bincang kos 2.Roseline Runggai 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Pn.2 Lantikan AJK 2.Masalah kewangan 2.Normala Jahiri 3.Pn.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.6 Tetap tarikh & tempat 3. Jun Semua ahli 1.Laporan & Refleksi 1.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] . Penilaian 6.3 Perincian tugas 2.5 Bincang aktiviti 2. Mesyuarat AJK: 2. Penyediaan Kertas Kerja 2.Cik Linda Hon Siew 1.3.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.

Taklimat lawatan 5.Pn. Permohonan kelulusan 3.Roseline Runggai 2.Normala Jahiri 3.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] . Pelaksanaan lawatan 1.Cik Linda Hon Siew 1. Pemilihan tempat 2. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.Pn.

1. Penilaian – kawad ladam kuda .bersurai 1.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.Kepelbagaian tugas pemimpin. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. Penyediaan buku log dan bahan 2.Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Roseline Runggai 1.menaikkan bendera .Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.Tempoh masa yang terhad 2. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] . 2.pelaporan .Pn. Permohonan untuk penilaian 3.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Sokongan dari PIBG.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Sekolah satu sesi S5.Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . O2 .Hubungan baik dengan agensi luar.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 . S3 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .

Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.2. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. 2. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 3. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1.Mempelajari asas –asas agama 3.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Pskk/smkbr [56] . Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. 1.

Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] . PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Penolong Kanan KK 2. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1.3. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1.

Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Penolong Kanan KK 3. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] .3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2. Pengetua 2. Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1.

5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua.4 Jalankan Latihan 1. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] . Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1.4.4 Jalankan Latihan 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1. Penolong Kanan KK.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. W5. W3. W2. S6.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . Peluang (Opportunities – O) O1. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. mengenali dan memahami masalah semua ahli. S5. 3.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. S2. T4.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan. O2. W4.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Selepas bulan jun tg. W7.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. Ancaman (Threat – T) T1.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. W6.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. T3.Guru penasihat mengajar . S7.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. T2. perpustakaan. dan 5.

Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. 1. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Indikator Pencapaian 1. 3. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. Strategi 1. 50% ahli KRS tidak 2. semasa perjumpaan atau latihan. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. kepada 100% 2. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. 2.

Remaja Sekolah 4. 1. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 2. melaksanakan tugas 2. Mengadakan ujian yang diadakan. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. kenaikan pangkat 5. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Mengadakan latihan teori kompeni. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Diadakan sekali setahun. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Mengadakan kuliah 3. Menghantar pelajar ke dengan baik. Semua ketua 1.3. 1. 5. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. 6.

JPN serta KPM. berteraskan pelajar. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. TUGAS 1. OPS. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. KOMPENI Objektif 1.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. PAKAIAN 1. Jan – Okt. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . 2. OPS. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS.

KAWAD KAKI Jan . OPS.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Meningkatkan pengetahuan. OPS. 1. 2. PANGKAT 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . KULIAH 1.4. OPS.

2. 2. Pskk/smkbr [66] . 3.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Membuat demonstrasi hasil kerja. Guru Penasihat 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Pengetua 2.

Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. PAKAIAN SERAGAM 1. Kekangan : 1. 2.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Guru Penasihat 1. 2.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pengetua 2. Pelajar pasif. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. JPN serta KPM. 3. Mewajibkan pemakaian uniform No. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 2.) Berdasarkan hasil penilaian.

Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. TUGAS 1. Pengetua 2. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. 3. 2.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Guru Penasihat 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. 2. Pelajar pasif. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pskk/smkbr [68] .

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. Latihan dan pertandingan menembak berisiko.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. Pengangkutan trak tentera T3. Pskk/smkbr [73] . PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11. T2. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. apabila tamat persekolahan.

PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan.2014) Isu 1. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.2014) Bil. Pskk/smkbr [74] . Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 .

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. pandu arah dan ilmu medan. kawat. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. pandu arah dan ilmu medan. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. menembak. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Pskk/smkbr [75] . ilmu medan meningkat. Latihan Berjadual Bersama ATM. menembak.

PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Pengetua . Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain. November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1.

Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Pengetua . 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.

5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Pengetua . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] . a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. 1.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. pandu arah dan ilmu medan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. menembak. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

dan komited . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] . O2 . S2 . W5 . S3 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar.Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.

Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. 3.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1. . INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah.. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2.

Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Guru Penasihat RM3000 . PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1. Pengetua April – 2. Pengetua Julai atau 2. Guru penasihat 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Penolong Kanan Oktober 3.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. 1. Penolong Kanan Ogos 3.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.

Penolong Kanan 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. tarikh.Guru Penasihat 1. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Perlaksanaan Program 7. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . pengisian program 6. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Masalah kewangan ( modal ) 2.masa dan tempat 5. Pengetua 2. perlaksaanaan program 2. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.

pengisian program 12. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] . perlantikan AJK 2. objektif program 11. Masalah kewangan 2.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Penolong Kanan 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.Perlaksanaan Program 13.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Pengetua 2.Guru Penasihat 1.

1 Ucapan Guru Penasihat 1. Pskk/smkbr [85] .3 Agihan Tugas 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.5 Jalankan Latihan 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. W4 – Jurulatih kerap bertukar . S4 . PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.

Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . 2. MATLAMAT 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 .95 org ISU MASALAH 1. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.

Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. PK KoKurikulum. Karnival 1. Klinik 1. Guru Penyelaras Januari RM 100.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] .SU Kokurikulum. SU.

Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. 1. Pskk/smkbr [91] . Januari hingga Julai.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 2.dua dan empat. Kebajikan atlit dan jurulatih. 3. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. SU Kokurikulum. 1. Semua jurulatih yang terlibat. bukan atas dasar bakat. 4. 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Murid tingkatan satu. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.

Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 1.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.2 Jadual pertandingan 3. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. Oktober Murid tingkatan satu.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih.dua dan empat. 1. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Setiausaha Kokurikulum. Semua jurulatih yang terlibat. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. 2. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. 3. Kekurangan Pengadil. Format Pertandingan . 1. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Pendaftaran pasukan 3.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

S3 . Pskk/smkbr [94] .Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). S4 .ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Sambutan yang baik daripada murid.

khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Pengetua 2. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. PKKK 3. STRATEGI 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Pskk/smkbr [95] . khasnya perempuan. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah.

Mengadakan perjumpaan kelab 3. Susah mendapat pasukan luar 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. En Patrick Bong 2. Kekurangan sumber kewangan 3. En Lim Tsing Teck 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. PKKK 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. Pembahagian kumpulan a. Sumber kewangan terbatas 3. PKKK 2. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S3.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. W3 .Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 .

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 .30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1.

Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] . Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. PK KoKurikulum.

Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. 4.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. bukan atas dasar bakat.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari . Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan pada hujung minggu. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum.

2 Jadual pertandingan 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.3 Teknikal Pertandingan 4.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Kewangan Kekurangan Pengadil. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] . kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Format Pertandingan .1 Pendaftaran pasukan 3. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

S3 .S) S1 . Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . O3.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. PELUANG ( OPPORTUNITIES. S2. S4 – Sambutan yang baik daripada murid. Pskk/smkbr [109] .

2.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. 1. INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. 3. Ahli kelab terlalu ramai.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. Pskk/smkbr [110] . STRATEGI 1.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. penasihat kelab Sepaktakraw.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. 2.Menambah bilangan guru penasihat. MASALAH 1. Guru penasihat kelab 1. MATLAMAT 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw.

Permainan kurang cemerlang. 2. Pskk/smkbr [111] . Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. 1. MASALAH 3. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2. 3. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab. Kurang pendedahan pemain. MATLAMAT 1. . INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. STRATEGI 1. 2.

2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. Guru Penasihat.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Pengetua 2. PKKK 3. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. PKKK 3. Pskk/smkbr [112] . Pengetua 2. Februari dan Oktober .Mengimbangi Kumpulan. 3. TEMPOH Sepanjang tahun. Guru Jemputan 1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. Ogos dan Oktober .Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. 4. Guru Penasihat. Guru Penasihat. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . PKKK 3. Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Pembahagian 1. “Saya Boleh” 1. 1. Latihan Dalaman 1.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman.

2.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. Sepanjang tahun. 2. 2. Pembahagian kumpulan. 1. Kekurangan sumber kewangan. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. 3.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. Semua ahli kelab. 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . 2. 2. Pengumpulan semua ahli.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 3. 1. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Gelanggang Sepaktakraw terhad. Tini Ak Numpang 1. 2. 2. 1. 2. En. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Semua guru penasihat kelab 1.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat.

PKKK 3. 1. Penentuan program.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1.1 Taklimat 3. 2.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . 1. . 3. Pengetua 2. 3. Perbincangan sesama guru penasihat. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. 5. Kesuntukan masa.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Guru Jemputan 1. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab.2 Tunjuk cara 4. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.

1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK. 2. 2. 2. PKKK 3. 2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. 3. 2. Guru penasihat 1.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 1. Pskk/smkbr [115] . PKKK 3. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. 1. Pengetua 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. 2. 1. Pengetua 2.2 Mendapatkan sumbangan hadiah.motem. Semua guru penasihat kelab.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. PIBG dan agensi luar. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.

40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 2.

Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] .PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100.2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. PK KoKurikulum.

potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Guru Penyelaras.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1. bukan atas dasar bakat. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Program dijalankan pada hujung minggu.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Taklimat Program Klinik hoki 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. perbahasan dijalankan. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. pidato. bersyair. bersajak.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. bersyair. bersajak.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. pidato. perbahasan dijalankan. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [124] .

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. 1 c. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Perhimpunan sekolah b. Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. 5. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Taklimat program kepada semua ahli kelab a.

Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Prestasi ahli direkodkan. b. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . 2. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Sokongan daripada ibu-bapa .Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3. S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.

Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini.

PELAN TAKTIKAL Bil. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .

Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Lily Roland Pn.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a. Melalui perhimpunan sekolah b.

Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. Lily Roland Pn. penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. W3. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .

kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Meningkatkan 1.Meningkatkan 1. Guru Kelab Jan RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .00 Julai RM 100 . Semua guru 1. Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.Guru Kelab RM 100. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.00.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah.

2 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 . kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Pelaksanaan aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 .

Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.2. Program dijalankan pada bulan Jan 5.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Ng Sze Fui 1.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Lai Chun Kin 2.1 .3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Bong Lee Phin 3. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .

melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.5 .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5. Ketua Penyelaras . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.4.2.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .Pelaksanaan aktiviti 5.

Lai Chun Kin 2.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Program dijalankan pada bulan Nov 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] . Ng Sze Fui 1.4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.Pelaksanaan aktiviti 5.1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua . Bong Lee Phin 3.3.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

Guru berpengalaman. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . Pskk/smkbr [146] . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .

Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. 6. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] .      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. INDIKATOR PENCAPAIAN 4.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5.

Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG . Pskk/smkbr [148] . Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Perhimpunan sekolah b. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . 1 c.

Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] .PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. 10. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Pskk/smkbr [152] .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] .

PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .00. 1. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] . Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. 1. Guru Penolong Kanan KK 2.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. Guru Kelab 2 RM 100. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Kelab kesihatan 2.

1.Taklimat program Buku Skrap 1.2 .Program dijalankan dalam 2 fasa 5.4 .Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Pelaksanaan aktiviti 5. 2.3 .Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.1 .1 Mengenalpasti murid 3.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .2 Pelantikan Penyelaras program 2.

PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Kelab ERT.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Ketua Penyelaras .2 Pelantikan Penyelaras program 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.

1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pengetua .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Program dijalankan sepanjang tahun 5.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.2 Pelantikan Penyelaras program 2. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] .PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5. Kehadiran kurang memuaskan 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6.

Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Guru Kelab 3. 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Tanggungjawab 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Objektif 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.

Pelaksanaan aktiviti 5. 7. Januari . Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang.1 .2 . 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.3 .Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. 3. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] . Taklimat program 7.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki.1 – Mengenalpasti murid 9.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7.

PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3.1.3. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] .2 . Pelaksanaan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 7. Ketua Penyelaras . Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Taklimat program 10. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.

2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Pengetua . Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat program 10.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1. Ketua Penyelaras . Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap .1.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4. Pelaksanaan aktiviti 4.Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Januari.2 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .

Guru Kelab 3. Semua guru 1. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2. Guru Kelab 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.

4 .2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3 . Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] . Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5.PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1. Pelaksanaan aktiviti 5.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 .Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal..Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan. ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . S3 .

PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.00. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Guru Kelab 3. Semua guru RM 100.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelaksanaan aktiviti 5.2 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .3 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 .aktiviti 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Taklimat program Buku Skrap 1.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1.4 .1 – Mengenalpasti murid 3.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. Pelaksanaan aktiviti 5. 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.2.6. 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua .3.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.5 .Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. 1.4.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Ketua Penyelaras . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

2. McKinley 1. Andrew Teram 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.4 – Pelantikan Penyelaras program 2.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . Program dijalankan sepanjang tahun 5.3. En. En.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.1 . En.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Vincent Lim 3.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Semua guru RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.00.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] . Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2. Guru Kelab 3. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.1 .3 .4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8. Pelaksanaan aktiviti 5.2 . Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Program dijalankan dalam 1 fasa 10.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras . Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5 . Pelaksanaan aktiviti 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3.6.4.

PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 . Pelaksanaan aktiviti 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . Program dijalankan sepanjang tahun 15. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .2.Raiyah Akip Ibrahim 2.Alfizah Putit 11.3.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.

sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014. TEKUN.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua penolong kanan. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . semua guru kanan. semua guru serta kakitangan diatas kerjasama.

Pskk/smkbr [185] .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.