P. 1
Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

Pelan Strategik Unit Kokurikulum Smkbr

|Views: 757|Likes:
Published by Nurzakiah Mat Tawel

More info:

Published by: Nurzakiah Mat Tawel on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM
 • PERSATUAN PENGAKAP
 • PERGERAKAN PUTERI ISLAM
 • PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH
 • PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ]
 • PERSATUAN KADET BOMBA
 • KELAB BAHASA INGGERIS
 • KELAB BAHASA CINA
 • KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA
 • KELAB SAINS
 • KELAB SENI VISUAL
 • KELAB SEJARAH
 • KELAB GEOGRAFI

Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.1 8.1. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.1. Selain itu. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.7.1. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan.Aktiviti yang berperaturan. Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. 8. mulia. 7. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain.1. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Justeru.4 8. berdisiplin. 8.5 Pskk/smkbr [7] . Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.1 Amanah .4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . tanpa menyeleweng dan cuai.1. Antara amalan amanah adalah: 8. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama.2 8. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. pengucapan dan tindakan.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Justeru. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.5 Berdisiplin dan beradab .

Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.4 8. dan Sentiasa meningkatkan ilmu. dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah.3. Bercakap benar dan menepati janji.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.2. rela berkongsi pengalaman. kepakaran.4.2.3.1 Menggunakan seluruh potensi. tidak bercakap bohong dan mungkir janji. 8.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.4 Bersyukur .8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8. dan profesionalisme.3 8.3 8.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak. keupayaan. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti. Pskk/smkbr [8] .2.2.3.2 Benar . Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.4 8. ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan.2 8. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan.2 8.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.3 Bijaksana . 8.3.

4 8.6 Ikhlas .8. kegagalan. 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. berdendam. atau menaburkan fitnah.5.1 8. 8.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.6.3 8.5.1 8. bukan kerana pangkat. dan ujian serta tidak boleh berputus asa. Pskk/smkbr [9] .6.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.5 Dedikasi .4.5. kedudukan. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci.4 8. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. atau mendapat perhatian orang lain.5 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. tidak cuai atau merungut. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.5.2 8.4. teliti dan ceria.5.4.

Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion. tanpa mengira pangkat.7.4 8.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin. dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan.7. dan mengambil berat seperti: 8. Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka.3 8. kemahiran. nilai. status.7.4 8. unsur kebudayaan. 8. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian. menghargai.3 8. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.7.6.5 Memberikan layanan yang baik.7. tidak berdendam.2 8.0 Bersifat pemaaf dan penyayang.1 8. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] .Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.6. BAHAGIAN 2 1. norma. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.6.7 Penyayang . Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan.5 9. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. sombong serta meninggi diri.8.

5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. kaedah pengajaran berkesan. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran.2 2. 2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN. 2.6 2. rohani.7 Pskk/smkbr [11] .dengan sepenuhnya dari segi jasmani. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2. bidang akademik. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum.4 2.3 2. mental. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui.

0 PEMAKAIAN SKPM . dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan. 2. memantau. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. Pskk/smkbr [12] . SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3. 6. melaksanakan. menyelia. 3.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. dan 3. 4.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.9 3. 5. kokurikulum dan sahsiah diri.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan.2.

0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin. berkesan. murid. berdisiplin.8 Menguruskan kerja dengan cekap. dan 6.1.6. 7. 7.1.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. canggih. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal. 7.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.1.1. 6.5 Menyediakan staf yang berdedikasi. Tekun.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7. 7.1. 6. pantas dan bijaksana. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang. 8.1. komited.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan.1. bertanggungjawab dan produktif.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 7.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. masyarakat dan negara. 7. Maju Pskk/smkbr [13] . 6.1.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. 7. 7.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan.

3 Inovatif dan kreatif 11.3 Melahirkan murid yang sihat. 10.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] .1 12.2 12.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. berdisiplin.9.0 BUDAYA SEKOLAH 11.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.5 Produktif dan berkualiti 12.1 Bersikap prihatin 11.4 Bersatu dan bekerjasama 11. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. bermoral dan berakhlak mulia 10.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.4 12.5 13. Belajar bersungguh-sungguh.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama. Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.3 12.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.

Pskk/smkbr [15] . The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name.14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.

The yellow book represents the book knowledge. leadership and authority. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. Pskk/smkbr [16] . The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. Tekun. The „eye‟ (in the centre). Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The blue pupil represents unity among all in the school.

Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] . MAIMUNAH HJ.15.Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin.0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .

disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental. mempunyai daya saing. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] . berketrampilan.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin.

1.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. Mengilap. persatuan dan badan beruniform. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. mengukuhkan minat. taat setia. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. jujur dan bersih. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. guru dan juga dengan masyarakat luar. bertanggungjawab. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. 2. permainan. kelab.3 1. beradab.2 1. 1. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. 1. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu. Mengukuhkan interaksi. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. gred A. intelek dan jasmani yang seimbang.4 Pskk/smkbr [19] .1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. berdisiplin. dan jumlah bilangan murid seramai 1. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor.

1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara.5 Pskk/smkbr [20] . masyarakat dan negara. jasmani. 3. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. pelajar dengan guru dan kakitangan. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan . Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai.3 3. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar.2 3. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk.4 3.3. 3. Meningkatkan penglibatan. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara.

4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.5 Menyelia. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai.3 Melibatkan murid. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan. dari semasa ke semasa.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar. Pskk/smkbr [21] . 4. 4. 4. 4.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. untuk tujuan pemupukan perpaduan. daerah. 4.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. kelab/persatuan .2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah.4. negeri dan kebangsaan. 4.

Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.5.2 5.2.2 5.8 5.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.6 5.3 5.4 5.2.2.1 5.2.7 5.9 Pskk/smkbr [22] .2.2.2.2.5 5. Penyelaras Sukan & Permainan.

PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. JOGATHON Pskk/smkbr [23] . ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. TEKUKUR . NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. SMK BALAI RINGIN. SUKAN OLAHRAGA 2. RENTAS DESA 3. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. CAMAR – MEDIK SANGIN 6.MOHD FIDAUS RIZWAN 3.

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . BADAN BERUNIFORM. PERMAINAN.SASARAN PENCAPAIAN DALAM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities . 3.

Mempelbagaikan aktiviti 1.ahli semasa perjumpaan 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. Kemahiran dan 3. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4.

2. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. 4 Pertandingan antara platun 1. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 2. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. 1. 2. 2. 3. 2 Kawad Kaki 3. KK Meningkatkan kemahiran 3. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 1. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2.

2 Pratikal pertolongan cemas 5. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Perlaksanaan aktiviti 5. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1. Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] . Masa yang sesuai 3. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Cikgu Constant Ngadan 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Taklimat Program 1. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Kekurangan alat bantu mengajar 4.2 Penerangan tentang program 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.

Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] .2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2. Kenal pasti Bakat 4. Perlaksanaan Program 2.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3.3 Perlantikan penyelaras program 2. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4. Masalah tempat untuk latihan kawad 4.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Cikgu Joseph Ak Samson 1. Taklimat Program 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1.2 Penerangan tentang program 1. Kesuntukan masa 2. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1.

Perlaksanaan aktiviti 5. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] .Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3. Kekurangan ahli untuk bertugas 2. Penolong Kanan KK 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5.2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5. Guru-guru Penasihat 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari .3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. setiausaha dan ketua guru penasihat 2.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3.

Perancangan program 1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1.1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1. Bilangan ahli yang ramai 2. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2. Perlaksanaan program 2.

Masa yang sesuai 2. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.3 Perlantikan penyelaras program 2. Kenal pasti tempat yang sesuai 3.2 Atur cara majlis 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3.2 Penerangan tentang program 1. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Guru Penasihat 1. Taklimat Program 1. Perlaksanaan aktiviti 5. Pengetua 2. 4. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] .

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

S2 . komited dan terlatih S3 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG. S4 .Sebahagian guru mempunyai pengalaman.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . O2 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

3.PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] . Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. .

Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. 1. Penolong Kanan 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] . Penolong Kanan 3. Guru penasihat 2. Pengetua 2. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 . Pengetua 2.PenyelarasUnit Beruniform 4.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.PenyelarasUnit Beruniform 4.

PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3. Masalah kewangan ( modal ) 2. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3.3 perlaksaanaan program 2. Pengetua 2.masa dan tempat 1. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] .4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.Penyelaras Unit Beruniform 4.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3.2 pengisian program 1. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3.1 tarikh. Perlaksanaan Program 3.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KoKurikulum 3.

Pengetua 2. Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.3 Perlantikan AJK 2. Penolong Kanan KK 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 1. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Masalah kewangan 2.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] .2 Pengisian program 1. Perlaksanaan Program 4.1 Objektif program 1.Penyelaras Unit Beruniform 4.

5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.1 Ucapan Guru Penasihat 1.4 Jalankan Latihan 1. Penolong Kanan KK.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Pskk/smkbr [45] .3 Agihan Tugas 1.2 Lantik AJK 1.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S7 Persekitaran sekolah yang selamat. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. Pskk/smkbr [47] .ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. W2 Peralatan kurang sempurna. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. S2 Sokongan daripada ibu bapa. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S9 Sekolah satu sesi. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. iaitu hari Rabu. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan.

Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 2.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.Mewajibkan kehadiran ahli.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . 1. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Pemimpin memohon waran. iaitu perempuan sahaja. 2.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. 1. 3. 2.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir.

2.Pn. 3.Pn.Pn. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran.Pn.Pn. 2. 2.Pn. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan.Roseline R.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1.Cik Linda Hon Siew Jan. 3.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru.Pn. 4. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 1. Pskk/smkbr [49] .Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran. 3.Normala J.Normala J. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. – Okt.Roseline R. 1. 2.Normala J. ilmu-ilmu 2. kepanduan. 100% pemimpin berwaran.Pn.Roseline R. 3.Roseline R.Normala J.

Aktiviti bulanan 3.Pn.Pn. Permainan kecil 4.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .Roseline Runggai 2. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.Normala Jahiri 3. Nyanyian 5.Cik Linda Hon Siew 1. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Oktober Semua ahli 1.

6 Tetap tarikh & tempat 3.2 Lantikan AJK 2.Roseline Runggai 2. Penyediaan Kertas Kerja 2. Jun Semua ahli 1. Penilaian 6.Pelaksanaan perkhemahan 5.Pn.1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2.Cik Linda Hon Siew 1.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.Normala Jahiri 3.3 Perincian tugas 2.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .4 Bincang kos 2.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.3.Laporan & Refleksi 1.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.5 Bincang aktiviti 2. Mesyuarat AJK: 2.Masalah kewangan 2.Pn.

PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1. Pemilihan tempat 2. Pelaksanaan lawatan 1.Pn.Pn.Roseline Runggai 2.Cik Linda Hon Siew 1.Normala Jahiri 3. Permohonan kelulusan 3.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] . Taklimat lawatan 5. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4.

Tempoh masa yang terhad 2.Roseline Runggai 1.bersurai 1. Penilaian – kawad ladam kuda . Permohonan untuk penilaian 3.Pn. 1.pelaporan .menaikkan bendera .Penolong Kanan Kokurikulum. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.Kepelbagaian tugas pemimpin. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan.Pesuruhjaya Daerah Serian 3. 2.Pegawai Berwaran Pandu Puteri. Penyediaan buku log dan bahan 2.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Sokongan dari PIBG.Hubungan baik dengan agensi luar.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. O2 . Ancaman ( Threat – T ) T1 . S3 .Sekolah satu sesi S5.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 .

Pskk/smkbr [56] . Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 3. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 1. PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1. 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.2.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.Mempelajari asas –asas agama 3. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. 2.

Penolong Kanan KK 2.3. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. 1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] .

Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] .3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Pengetua 2. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki. Penolong Kanan KK 3. 4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2.

2 Lantik AJK 1. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua. Penolong Kanan KK.4 Jalankan Latihan 1.4. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .1 Ucapan Guru Penasihat 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK.3 Agihan Tugas 1.3 Agihan Tugas 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1.4 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. Peluang (Opportunities – O) O1. W4.Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. S6. dan 5. Ancaman (Threat – T) T1. S5.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. W2. W5. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. S2. 3.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Selepas bulan jun tg. W6.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang.Guru penasihat mengajar .Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. perpustakaan.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab .Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang. S7. T2. T3.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap. T4.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain. W7. O2. mengenali dan memahami masalah semua ahli.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan. W3.

50% ahli KRS tidak 2. kepada 100% 2. 1. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] .4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1. Strategi 1. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. semasa perjumpaan atau latihan. 2. Indikator Pencapaian 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. 3. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1.

1. 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih.3. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. 6. Mengadakan latihan teori kompeni. Mengadakan kuliah 3. Diadakan sekali setahun. Remaja Sekolah 4. Mengadakan ujian yang diadakan. kenaikan pangkat 5. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . Semua ketua 1. 5. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. melaksanakan tugas 2. 2. Menghantar pelajar ke dengan baik.

Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010.PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. PAKAIAN 1. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . OPS. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. 2. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. 2. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. JPN serta KPM. berteraskan pelajar. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. TUGAS 1. Jan – Okt. OPS. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. KOMPENI Objektif 1.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3.

kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Meningkatkan pengetahuan. 1. KAWAD KAKI Jan . Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. KULIAH 1. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . OPS.4. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan . OPS. PANGKAT 1.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. OPS. 2.

3. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. 2. Pskk/smkbr [66] . 2. Guru Penasihat 1. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Membuat demonstrasi hasil kerja. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.

Pelajar pasif.) Berdasarkan hasil penilaian. 3. Pengetua 2.4 semasa hari Rabu setiap minggu. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Kekangan : 1. PAKAIAN SERAGAM 1. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. 2. 2. JPN serta KPM. Guru Penasihat 1. Mewajibkan pemakaian uniform No.

TUGAS 1. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Pelajar pasif. 2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Pengetua 2. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 3. 2. 2. Pskk/smkbr [68] .

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. apabila tamat persekolahan. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). Pskk/smkbr [73] . Pengangkutan trak tentera T3. O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama. T2. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11.

2014) Bil. Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D). Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D).2014) Isu 1. Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan. Pskk/smkbr [74] . PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.

menembak. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. kawat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). pandu arah dan ilmu medan. Pskk/smkbr [75] . Latihan Berjadual Bersama ATM. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. ilmu medan meningkat.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. menembak. pandu arah dan ilmu medan. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak.

November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. Pengetua . 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] . 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain.PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1.

Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] . Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi.

2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. pandu arah dan ilmu medan. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] .Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. menembak. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. Pengetua . 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. 1. 5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sebahagian guru mempunyai pengalaman. O2 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . dan komited . S3 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sokongan dari PIBG. S2 . S4 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. W5 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .

Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.. . 3. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2.

Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] .sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. Penolong Kanan Ogos 3. Guru Penasihat RM3000 .Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua April – 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. 1.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua Julai atau 2.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Guru penasihat 2. Penolong Kanan Oktober 3. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.

penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.masa dan tempat 5.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. tarikh.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. Masalah kewangan ( modal ) 2. Pengetua 2.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan 3. Perlaksanaan Program 7. perlaksaanaan program 2. pengisian program 6.

Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. pengisian program 12.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. perlantikan AJK 2. Penolong Kanan 3. Masalah kewangan 2. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] .Guru Penasihat 1. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1.Perlaksanaan Program 13. objektif program 11. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian. Pengetua 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10.

6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.1 Ucapan Guru Penasihat 1.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.3 Agihan Tugas 1. Penolong Kanan KK.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1. Pskk/smkbr [85] .2 Lantik AJK 1.5 Jalankan Latihan 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. W4 – Jurulatih kerap bertukar . S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. S4 .

100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . MATLAMAT 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . 1.95 org ISU MASALAH 1. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2.

Karnival 1. PK KoKurikulum.SU Kokurikulum.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . Guru Penyelaras Januari RM 100. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. SU. Klinik 1. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.

Januari hingga Julai.dua dan empat. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. 1. Semua jurulatih yang terlibat. Pskk/smkbr [91] .Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. bukan atas dasar bakat. 2.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih. SU Kokurikulum. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang.2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . 4. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Kebajikan atlit dan jurulatih. 3. Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. Murid tingkatan satu.

Setiausaha Kokurikulum. Kekurangan Pengadil.1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. 1.dua dan empat.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . Format Pertandingan .3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.3 Teknikal Pertandingan 4. 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan.1 Pendaftaran pasukan 3. 3. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival.2 Jadual pertandingan 3.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Semua jurulatih yang terlibat. 2.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA. Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Oktober Murid tingkatan satu.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

S4 . Pskk/smkbr [94] . ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad. S3 . S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan.Sambutan yang baik daripada murid. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi.ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain).

Pskk/smkbr [95] . Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Pengetua 2.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. PKKK 3. STRATEGI 1. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. khasnya perempuan.

Susah mendapat pasukan luar 1. Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2. En Lim Tsing Teck 1. Mengadakan perjumpaan kelab 3. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Kekurangan sumber kewangan 3. En Patrick Bong 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. PKKK 2.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. Sumber kewangan terbatas 3. PKKK 2. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. Pembahagian kumpulan a.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] .

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan. S3. W3 .ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .

30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . 2. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] .PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. PK KoKurikulum.

2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. bukan atas dasar bakat. Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] . 4.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Program dijalankan pada hujung minggu.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari .

Format Pertandingan . 3. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Kewangan Kekurangan Pengadil. Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.3 Teknikal Pertandingan 4. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] .2 Jadual pertandingan 3.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.1 Pembahagian murid mengikut kategori 3. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1.1 Pendaftaran pasukan 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang. S4 – Sambutan yang baik daripada murid. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. S3 . O3. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad.S) S1 .ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad. S2. O2 – Hubungan baik dengan agensi luar.Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. PELUANG ( OPPORTUNITIES.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. Pskk/smkbr [109] .

Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. STRATEGI 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. MASALAH 1. MATLAMAT 1.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. Guru penasihat kelab 1.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian. Ahli kelab terlalu ramai. 2. penasihat kelab Sepaktakraw. 2. 3.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang.Menambah bilangan guru penasihat. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw. 1. Pskk/smkbr [110] . Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1.

1. Pskk/smkbr [111] . 3. MASALAH 3. 2. Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. MATLAMAT 1. 2. Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. STRATEGI 1. Kurang pendedahan pemain. .Permainan kurang cemerlang. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

Mengimbangi Kumpulan. Guru Penasihat. 1. Guru Penasihat. 4.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1. Pembahagian 1. “Saya Boleh” 1.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. Guru Penasihat. PKKK 3.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . Pskk/smkbr [112] . PKKK 3.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Guru Jemputan 1. Ogos dan Oktober . PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. Latihan Dalaman 1. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. 3. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat. Pengetua 2.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. Februari dan Oktober . Pengetua 2.Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. TEMPOH Sepanjang tahun. Pengetua 2. PKKK 3.

Pengumpulan semua ahli. 2.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. 1. 1.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. 2.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat. 2. 2. 2. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2. Pembahagian kumpulan. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . En. Semua ahli kelab. 2. Kekurangan sumber kewangan. 1.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan. Sepanjang tahun. 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. 1. 2. Semua guru penasihat kelab 1. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Tini Ak Numpang 1. 3.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 3.

2 Tunjuk cara 4. 3.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar . Pengetua 2. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. 1.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. 1. .Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] .1 Taklimat 3. Guru Jemputan 1. 5. Perbincangan sesama guru penasihat. Kesuntukan masa. Penentuan program. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. 2. PKKK 3. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Melakukan latihan kemahiran secara berterusan.

PKKK 3. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Pskk/smkbr [115] . Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan.motem.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. Pengetua 2. 2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. Semua guru penasihat kelab. 2. 1. 3. PKKK 3. Guru penasihat 1. 2. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. 2. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1.3 Taklimat kepada semua ahli kelab.5 Membuat post mortem selepas perlawanan. 2. 2. 1. 2. 1. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. Pengetua 2.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan.Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] . Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. PIBG dan agensi luar.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. 2. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 .40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 . Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.

Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] . PK KoKurikulum.2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum. Taklimat Program Klinik hoki 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Program dijalankan pada hujung minggu. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. Guru Penyelaras. bukan atas dasar bakat.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. bersyair. perbahasan dijalankan. pidato. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. bersajak.

bersyair. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan. Pskk/smkbr [124] . bersajak.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . pidato. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Perhimpunan sekolah b. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] . 1 c.

5. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] . c. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab.

Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. 2. Taklimat program kepada semua ahli kelab a.PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . b. Prestasi ahli direkodkan. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . c. Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Sokongan daripada ibu-bapa . S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] . Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c. Melalui perhimpunan sekolah b. Lily Roland Pn. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a.

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Lily Roland Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . W3.

Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] . Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1.

Guru Kelab RM 100. Meningkatkan 1.PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah. Guru Kelab 3.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. Guru Kelab Jan RM 100.00.00 Julai RM 100 .Meningkatkan 1. Semua guru 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1.

Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] .2 .1 . Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 .4 .

Program dijalankan pada bulan Jan 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.2. Bong Lee Phin 3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Lai Chun Kin 2. Ng Sze Fui 1. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Pelaksanaan aktiviti 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .3.

Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.2. Ketua Penyelaras .Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Pelaksanaan aktiviti 5.3.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.5 .Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5.Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .4.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.

Lai Chun Kin 2.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Bong Lee Phin 3.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.Pelaksanaan aktiviti 5.1. Ng Sze Fui 1.peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5.3.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .Program dijalankan pada bulan Nov 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 . Pskk/smkbr [146] . komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .Guru berpengalaman. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab.SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab.

Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] .      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 6. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.

RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [148] . Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1.

PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Perhimpunan sekolah b. Berdasarkan hasil penilaian . penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. 1 c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2.

Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . 10. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. c. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b.PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian .

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . Pskk/smkbr [152] .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.

Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 1.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] .PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4.Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2.

1. 1.PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 . Guru Kelab kesihatan 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2.00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] . Guru Penolong Kanan KK 2.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum.00. Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Guru Kelab 2 RM 100.

1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2. 1.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Pelaksanaan aktiviti 5.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .2 .1 Mengenalpasti murid 3.4 .PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2.Taklimat program Buku Skrap 1.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.3 . 2.Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.1 .Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.

Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut.2 Pelantikan Penyelaras program 2.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ketua Penyelaras . Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] .Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Guru Kelab ERT. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.

3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Pengetua . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda.4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] .1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. 5. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Pelaksanaan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 . W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6.

Objektif 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar. Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.

2 – Pelantikan Penyelaras program 8. 7.3 .1 .September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.2 . Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Taklimat program 7.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 – Mengenalpasti murid 9. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. 3. Pelaksanaan aktiviti 5. 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Januari .

Taklimat program 10. Pelaksanaan aktiviti 5.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2.1.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 7.2 . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.

Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] .2 .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Pengetua . Ketua Penyelaras . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Taklimat program 10.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. Pelaksanaan aktiviti 4. Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap . Januari.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1.

Guru Kelab 3.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2. Guru Kelab 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2. Semua guru 1. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] .

Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] .PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1.4 .2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Pelaksanaan aktiviti 5.1 . Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

S3 .makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang. W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal. PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 ..Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.

Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] . Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1.

Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Semua guru RM 100. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Guru Kelab 3.00.

4 .PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1.2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] .1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Pelaksanaan aktiviti 5.1 – Mengenalpasti murid 3.3 .2 – Pelantikan Penyelaras program 2.1 . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.aktiviti 5. Taklimat program Buku Skrap 1.

Pelaksanaan aktiviti 5.4.3. Program dijalankan dalam 1 fasa 5. Ketua Penyelaras .Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab. 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua . 1.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.5 .1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5. Taklimat program Kuiz Sejarah 1. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .6. 5.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] .Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua . En.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.3.1 .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1. En.2.4 – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelaksanaan aktiviti 5. Vincent Lim 3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Program dijalankan sepanjang tahun 5.3. McKinley 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. En.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Andrew Teram 2.

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .

Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.

PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1. Guru Kelab 3.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] .00.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru RM 100.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8. Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 10. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .3 .4 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.1 .2 .

Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6. Pelaksanaan aktiviti 5. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.3. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Ketua Penyelaras . Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .5 .4.6. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.2.

3. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] .Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14. Program dijalankan sepanjang tahun 15.1 . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.2.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .Alfizah Putit 11. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.3. Pelaksanaan aktiviti 5.Raiyah Akip Ibrahim 2.

semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. semua guru kanan. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . TEKUN. semua penolong kanan.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014.

Pskk/smkbr [185] .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->