Periodisasi latihan

Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian -bahagian kecil bertujuan untuk : a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan

dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sesi latihan Fasa-fasa latihan

. ii. latihan fartlek. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen -komponen fizik. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. iii. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Ujian pra-kecergasan diperlukan b) Persediaan Khusus i.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. terutamanya fasa pertandingan. ii. Setiap fasa ini mempunyai ciri -ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. iv. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. fasa pertandingan dan fasa transisi. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan -sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. v. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi.

Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. latihan jeda jara k dekat. ii. iv. latihan fart!ek.iii. Prapertandingan i. Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan. latihan pecutan berulang. Bagi sukan -sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. kaedah -kaedah latihan seperti latihan LSD. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu: a. kaedah -kaedah seperti latihan pecutan berulang. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. bola baling serta acara -acara pecut dalam olahraga sementara intensiti lat ihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. latihan jeda jarak dekat. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu . Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. sementara intensiti bergantung kcpadakeperluan sebenar sukan. v. lat ihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. hoki. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada kompo nen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. iv. iii.

Fasa Transisi i.v. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang -kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. Namun. iv. iii. Pertandingan i. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. b. ii. ii. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. 'Tapering off´ ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan. iii. . c. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang.

Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandin gan. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yan g akan digunakan semasa pertandingan. Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan ber tujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum. ii. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. Secara umum. imageri dan simulasi. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). mental. mengawa l kebimbangan. teknikal dan taktikal. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. . i. iv. motivasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful