Periodisasi latihan

Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian -bahagian kecil bertujuan untuk : a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan

dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sesi latihan Fasa-fasa latihan

v. ii. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. terutamanya fasa pertandingan. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan -sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. latihan fartlek. Ujian pra-kecergasan diperlukan b) Persediaan Khusus i. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. iv. . iii. Setiap fasa ini mempunyai ciri -ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. ii. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. fasa pertandingan dan fasa transisi. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen -komponen fizik.

Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. latihan fart!ek. latihan jeda jarak dekat. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. hoki. latihan jeda jara k dekat. ii. v. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada kompo nen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. iv. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. sementara intensiti bergantung kcpadakeperluan sebenar sukan. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. kaedah -kaedah latihan seperti latihan LSD. Bagi sukan -sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Prapertandingan i. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. kaedah -kaedah seperti latihan pecutan berulang. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. latihan pecutan berulang. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu: a. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. iii. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu . bola baling serta acara -acara pecut dalam olahraga sementara intensiti lat ihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. iv. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan.iii. lat ihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan.

c. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. ii. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan.v. b. Pertandingan i. ii. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. iii. iv. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian. 'Tapering off´ ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Namun. iii. . Fasa Transisi i. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang -kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut.

ii. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. mengawa l kebimbangan. Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. mental. Secara umum. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. motivasi. teknikal dan taktikal. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). . iv. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yan g akan digunakan semasa pertandingan. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandin gan. imageri dan simulasi. i. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan ber tujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum.Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful