Periodisasi latihan

Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian -bahagian kecil bertujuan untuk : a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan

dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sesi latihan Fasa-fasa latihan

Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). fasa pertandingan dan fasa transisi. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. iv. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. . kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. v. iii. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. ii. Setiap fasa ini mempunyai ciri -ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. ii. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan -sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. latihan fartlek. Ujian pra-kecergasan diperlukan b) Persediaan Khusus i. terutamanya fasa pertandingan. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen -komponen fizik. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan.

Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. hoki. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu: a. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu . latihan jeda jara k dekat. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan.iii. lat ihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. kaedah -kaedah seperti latihan pecutan berulang. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada kompo nen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. sementara intensiti bergantung kcpadakeperluan sebenar sukan. latihan jeda jarak dekat. iv. latihan pecutan berulang. iv. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. ii. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. Bagi sukan -sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Prapertandingan i. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. bola baling serta acara -acara pecut dalam olahraga sementara intensiti lat ihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. kaedah -kaedah latihan seperti latihan LSD. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. iii. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan. latihan fart!ek. v.

v. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. iii. 'Tapering off´ ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. iii. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang -kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. c. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. Fasa Transisi i. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan. ii. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. b. Pertandingan i. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. . ii. Namun. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian. iv.

Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. imageri dan simulasi. motivasi. Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan ber tujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). mental. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yan g akan digunakan semasa pertandingan.Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. i. . Secara umum. iv. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. ii. teknikal dan taktikal. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandin gan. mengawa l kebimbangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful