Periodisasi latihan

Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian -bahagian kecil bertujuan untuk : a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan

dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sesi latihan Fasa-fasa latihan

. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. iii. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. ii. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Setiap fasa ini mempunyai ciri -ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. fasa pertandingan dan fasa transisi. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. v. iv. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan -sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. latihan fartlek. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. terutamanya fasa pertandingan.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. ii. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen -komponen fizik. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). Ujian pra-kecergasan diperlukan b) Persediaan Khusus i.

Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. Bagi sukan -sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. v. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. bola baling serta acara -acara pecut dalam olahraga sementara intensiti lat ihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. latihan jeda jarak dekat. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. iv. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu: a. latihan pecutan berulang. kaedah -kaedah seperti latihan pecutan berulang. latihan fart!ek. lat ihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. Prapertandingan i. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. ii. kaedah -kaedah latihan seperti latihan LSD. latihan jeda jara k dekat. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. sementara intensiti bergantung kcpadakeperluan sebenar sukan. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan.iii. hoki. Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada kompo nen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu . iv. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. iii.

Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan. Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. c. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. . Fasa Transisi i. iii. 'Tapering off´ ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. iii. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang -kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. iv.v. Pertandingan i. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. ii. Namun. b. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. ii.

imageri dan simulasi. i.Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. iv. mengawa l kebimbangan. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yan g akan digunakan semasa pertandingan. motivasi. teknikal dan taktikal. Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. mental. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandin gan. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal). . Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. Secara umum. ii. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan ber tujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful