Periodisasi latihan

Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian -bahagian kecil bertujuan untuk : a) Memudahkan penyediaan program latihan b) Lebih mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat c) Dijadikan garis panduan bagi menentukan pencapaian puncak (peaking) yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. d) Membantu jurulatih dan atlit menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik e) Memudahkan proses pemantauan dan penilaian Periodisasi latihan

dibahagikan kepada; i. Fasa-fasa latihan ii. Latihan mingguan iii. Latihan harian iv. Sesi latihan Fasa-fasa latihan

iii. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan jarak jauh perlahan (LSD). ii. a) Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. yang lebih dominan dalam sesuatu sukan. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: i. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. sementara intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. iv.Fasa-fasa Latihan Satu kalendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. kayak jarak jauh dan renang jarak jauh. v. fasa pertandingan dan fasa transisi. Setiap fasa ini mempunyai ciri -ciri tertentu dan dibahagikan kepada sub fasa. Persediaan Umum Memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum atlit menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan oleh sesuatu jenis sukan yang diceburi. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. latihan jeda jarak jauh dan latihan bebanan bagi adaptasi anatornical dan hipertropi otot dicadangkaii. . Ujian pra-kecergasan diperlukan b) Persediaan Khusus i. Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen -komponen fizik. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan -sukan yang berasaskan daya tahan seperti acara 5000 meter dalam olahraga. terutamanya fasa pertandingan. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensity latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga 14 minggu. latihan fartlek. ii.

iv. latihan jeda jarak dekat. Latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dilakukan dalam situasi permainan kecil atau melalui simulasi permainan. kaedah -kaedah seperti latihan pecutan berulang. latihan jeda jara k dekat. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80% bagi sukan-sukan yang berasaskan kekuatan dan kelajuan. v. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan.iii. Prapertandingan i. hoki. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. latihan pecutan berulang. yakni sukan yang sistem tenaga anaerobik adalah lebih dominan seperti bola sepak. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. bola baling serta acara -acara pecut dalam olahraga sementara intensiti lat ihan boleh ditingkaikan sehingga 95%. latihan litar dan latihan bebanan bagi meningkatkan kekuatan dicadangkan. latihan fart!ek. kaedah -kaedah latihan seperti latihan LSD. ii. lat ihan jeda jarak jauh diteruskan disamping latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada daya tahan otot perlu diaplikasikan. Bergantung kepada masa yang diperunrukkan. iii. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 10 minggu. latihan tekanan dan latihan pliometrik masih boleh diteruskan bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Bagi sukan-sukan yang berasaskan daya tahan. Bagi sukan -sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagikan kepada dua sub fasa iaitu: a. kaedah-kaedah latihan seperti latihan jeda jarak sederhana. sementara intensiti bergantung kcpadakeperluan sebenar sukan. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga lapan minggu . Fasa ini memberikan penekanan khusus kepada kompo nen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. iv.

Bertujuan untuk menilai prestasi diri dan keberkesanan program seterusnya merancang sesi latihan yang akan datang. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui permainan sebenar atau melalui ujiai masa/jarak/ketinggian. Pertandingan i. iii. 'Tapering off´ ubahsuai isipadu dan intensiti lazimnya penurunan isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan atlit berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. ii. Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. . Fasa Transisi i. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan untuk mengekalkan daya tahan otot bagi sukan berasaskan daya tahan dan latihan bebanan untuk pengekalan kuasa bagi sukan berasaskan kelajuan dan kekuatan boleh diteruskan. Mengambil masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bertujuan untuk pemulihan fisiologi dan psikologi seperti rawatan kecederaan da mengatasi kebosanan. Tahap kecergasan fizikal perlu dikekalkan sekurang -kurangnya antara 40% hingga 60° kemampuan maksimum. iii. c. ii.v. Rehat aktif adalah amat digalakkan dalam fasa ini bagi mengelakkan pcnurunan kecergasan fizikal yang keterlaluan. iv. Ujian pasca-kecergasan diperlukan. Namun. Jangkamasa fasa ini bergantung kepada format pertandingan. b. Bagi semua sukan isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. jangka masa fasa ini masih bergantung kepada format pertandingan.

Persediaan Psikologi Persediaan atlit dari segi psikologi melibatkan kemahiran seperti penetapan matlamat. ii. Komponen-komponen ini adalah satu keperluan dalam program latihan kerana komponen ini saling berkait antara satu sama lain. teknikal dan taktikal. . mengawa l kebimbangan. Persediaan mental atlit untuk pertandingan adalah satu prosedur saintifik dan sistematik yang membolehkan atlit membawa bersamanya persediaan fizikal. Persediaan Teknikal Kaedah spesifik untuk menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran iii. Secara umum. iv. Persediaan Fizikal Aspek yang penting dalam sesuatu program latihan ber tujuan untuk meningkatkan potensi atlit serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlit ke tahap optimum. i. imageri dan simulasi. teknikal dan taktikal apabila menghadapi sesuatu pertandin gan. motivasi. Penguasaan teknik yang baik dapat menentukan kejayaan sesuatu perancangan atau strategi (taktikal).Persediaan untuk pertandingan Perancangan yang sistematik dan saintifik dapat membantu atlit bersedia dari aspek fizikal. program latihan disediakan oleh jurulatih untuk memperkembangkan dan meningkatkan potensi dan prestasi atlit ke tahap optimum. Persediaan Taktikal Satu perancangan atau strategi yan g akan digunakan semasa pertandingan. mental.