KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .3.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .4.

guru. kakitangan sekolah. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. Merancang. Merancang.1 SENARAI TUGAS 5. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. Mengumpul. melaksana.2 5. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.9 5. soal selidik. 5. melaksana.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5. Merancang.11 Merancang melaksana.8 5.6 5. rokok dan alkohol. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.12 Merancang.5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Merancang. 6 .5 5. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. inhalan.7 5. 5.10 5. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. melaksana. pentadbir.4 5. ibu bapa dan bekas pelajar.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Merancang. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.13 Merancang.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.5. melaksana. 5. guru. 5.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 5. modul. 5. 5.16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling. 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. motivasi. 5. 5. 5.18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. model.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.14 Membuat penilaian aktiviti. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. guru. 7 .15 Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

berwawasan dan berketrampilan. Menjawab soalan peperiksaan vii.5. Pendidikan Kerjaya 2. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. 3. Kemahiran Belajar i. Mengingat v. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Kemahiran Pengurusan Diri 5. 1. Kemahiran berfikir 3. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. Mengulangkaji vi. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 . Kemahiran Pengurusan Masa 4.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai. Mendengar iv. Membaca ii. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Mengenal personality. Mencatat / mengambil nota iii. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1. berjiwa besar dan waja. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri.

Penyaringan maklumat 6. 3 Psiko-sosial 1. Kemahiran aplikasi 11.1 Kepimpinan 3. 4. Kemahiran asertif / Tegas diri 5. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14. Kemahiran membuat keputusan 9. Komunikasi 2.Pengendalian Kendiri 17. kursus. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 .berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Kemahiran Rohani 8. Kemahiran Komunikasi 4. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. Merujuk Kad Maklumat Diri 3. seminar. Isu-isu kekeluargaan 3. Konsep kendiri 16. Perkembangan keremajaan 15. Kemahiran analisis kritikal 13. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Kemahiran sintesis 12. Program oreintasi 1.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Perkembangan individu 3. bengkel. personality. Pengurusan Tekanan 7. Kemahiran pengawalan diri 10.

Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran Sosial 7. Pendidikan Perkembangan Seksual 7.Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Kemahiran Sosial 6. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 . Perkembangan individu 3. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Perkembangan individu 3. Kemahiran tegas diri 5. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Komunikasi 2. Pembimbing Rakan Sebaya 6. Komunikasi 2. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Kemahiran social 6. Kemahiran komunikasi 2. Kepimpinan 4. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5.

Menjawab soalan peperiksaan vii. Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V).3 SENARAI TUGAS. 6.1 Mengenal personality. Mendengar iv. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . Membaca ii. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan. Kemahiran berfikir 3. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. 1.5. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Mengulangkaji vi. Mencatat / mengambil nota iii. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. 1. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i.3. Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5. Mengingat v. Kanan 1 Pen. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. 1. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen.

Kemahiran Komunikasi 2.1.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2.4 Penyaringan maklumat 2.5.6 Kemahiran membuat keputusan 3.11 Kemahiran analisis kritikal 2.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.7 Kemahiran membuat keputusan 2.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.10 Kemahiran sintesis 2.3 Penyaringan maklumat 3. Kaunseling Individu 2. Mengadakan program motivasi 5. Mengadakan Program orientasi 5.7 Kemahiran pengawalan diri 3.13 Konsep kendiri 3.14 Pengendalian Kendiri 4. Pengurusan Tekanan 2.15 Pengendalian Kendiri 3. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.1 Tingkatan 1 5. Kanan HEM Guru kelas 1.11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3.6 Kemahiran Rohani 2.13 Perkembangan keremajaan 2. Kanan 1 Pen.8 Kemahiran pengawalan diri 2.5 Kemahiran Rohani 3.12 Perkembangan keremajaan 3.2.Pengetua Pen.9 Kemahiran sintesis 3. Kemahiran Komunikasi 3.4 Pengurusan Tekanan 3.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3. Kaunseling Kelompok 3.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .3 Tingkatan 6R 5.2 Tingkatan 4 5.9 Kemahiran aplikasi 2.8 Kemahiran aplikasi 3.14 Konsep kendiri 2.10 Kemahiran analisis kritikal 3.

1 Kemahiran komunikasi 3.2 Isu-isu kekeluargaan 1.2 Pendidikan kekeluargaan 2.2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 .4 Kemahiran tegas diri 3.3 Kemahiran Sosial 2. Memberi ceramah 2.Pengetua Pen.1 Perkembangan individu 1.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.2. Memberi bimbingan 1. Kanan 1 Pen.1 Kepimpinan 1. Memberi ceramah 2.2 Kemahiran asertif /tegas diri 1.1 KemahiranKomunikasi 1. Mengadakan seminar motivasi 3.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1.3 Kepimpinan 3.1 Kemahiran Komunikasi 1.2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen. Kanan 1 Pen.1 Perkembangan individu 2. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3. 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2.3 Kemahiran social 1. Kanan 1 Pen.3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.6 Kemahiran Sosial 3.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen.2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1. Memberi kaunseling Individu 2. Memberi kursus kepimpinan 2. Mengadakan seminar keibubapaan 1. Kanan HEM Guru kelas 1. Kanan 1 Pen.

Strategi menghadapi peperiksaan 6. 2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 . 1. Kemahiran Pengurusan Masa 5.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6.6 Kemahiran Mengulangkaji 2.1 Kemahiran Membaca 2.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1.1 Penempatan selepas PMR 6.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3. Pemilihan Mata Pelajaran 1.3 Kemahiran mendengar 2. Kemahiran Belajar 2. Penempatan 6.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya.2 Pendidikan Kekeluargaan 5.2.2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2.4 Kemahiran Berfikir 2. Kemahiran Pengurusan Diri 4.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar.1 Mata Pelajaran Teras 1. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan.5 Kemahiran Mengingat 2.

3 Mengenalpasti nilai. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 . personality dan nilai dengan kerjaya 2. 1.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini. 1. Perkembangan Kerjaya 2.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian. Pembentukan Sahsiah 1.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1.1 Kemahiran komunikasi 2. minat dan nilai. Soal selidik 1. kerajaan dan korporat 2.1 Mengenalpasti minat 1. Di samping itu. produktif. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. 2.2 Mengenalpasti persoaniliti 1. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan. minat. Kemahiran Psikososial 2.3 Penerimaan Kendiri 2.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini.1 Mengenal sahsiah diri 1. BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini.

3 Tegas diri 2.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.6 Latihan membuat keputusan 16 .2 Kewangan 3.2 Ciri-ciri suka menolong 1.4 Membentuk rohani 2. Kesedaran Potensi Diri 1.4.4 Asertif / tegas diri 2.4 Rakan sebaya 3.4.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.3 Keluarga 3.2.5 Mengendalikan mesyuarat 2.4.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2. Latihan Kemahiran 2.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.5 Pembelajaran 3.1 Perasaan 3.2 Kaunseling asas 2.1 Komunikasi 2.2 Kemahiran penampilan diri 3.3 Pengurusan tekanan 2.4.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3.5 Kemahiran pengawalan diri 2.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.4. Kemahiran Sosial 3.3 Kekuatan Diri 2.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.

negeri dan kebangsaan.2 Menjalankan aktiviti seperti 3.2 Mengadakan mesyuarat agung 2. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar.1 mengemaskini bilik kaunseling 3.2.2. Merancang. 5. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3.3 mengemaskini. Menubuhkan kelab 2. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8. Menyelaras buku pendidikan kerjaya.4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4. 17 . mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3. 6. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah.2.2 mengumpul maklumat kerjaya. daerah. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan.1 AJK menjalankan mesyuarat 3.1 Mencari ahli kelab 2.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.2.5. 7.3 Menentukan dasar kelab 3.

4. 2. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. 7. Melatih PRS di peringkat sekolah. 6. 9. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah.1 yang pernah menjadi ahli PRS 2. 10.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3. Merancang. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. 18 . Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS.5. Membuat pemilihan ahli PRS 2.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. menyelia dan melaksanakan program PRS. 11.2 yang berminat 2. Mengadakan mesyuarat agung. 8. 5.

0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .6.

Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan.0 PROSES KERJA 7. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 . Bil. seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah. Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah. Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling.

ibu bapa dan bekas pelajar.7. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya. guru. pentadbir. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. soal selidik. 2 3 4 5 6 7 8 21 . Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah.2. Bil. kakitangan sekolah.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain.7. Merancang. 6 7 8 9 22 .3 Bil. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir.

2 3 4 5 23 . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1. Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah. PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah. menyedia. Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi. Bil. 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.7. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.4 Mengumpul.

melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. bilangan ahli. rasa bersepadu. Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan. Bil. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan. hasil dan penamatan sesi. 2 3 4 5 6 7 24 . Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. konflik / konfrantasi. jangka masa dan tempat bertemu. kekerapan bertemu. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

Merancang. Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran).menganalisis masalah .membincangkan alternative .membina hubungan . Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar.mengambil tindakan .6 Bil.menyediakan prasesi . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu.menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya. 4 5 6 25 . Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : .7. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.penerokaan . Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling.mengenalpasti masalah .

menjawab soalan peperiksaan .membaca .7 Bil.mendengar . penetapan tarikh/tempat/masa. kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 .berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program.mengingat .mencatat nota . kaedah pelaksanaan.7. melaksana. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas. penceramah. mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan.mengulangkaji . mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. sumber dll. Pelaksanaan program kemahiran belajar : . Merancang.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil.8 Merancang. Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan. melaksana.Buku skrap kerjaya .pemilihan mata pelajaran elektif .membina media maklumat . Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat.7. 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : .melukis poster kerjaya . 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting.pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya. 27 . personality.sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan.mata pelajaran teras . UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : .

mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 . melaksana. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. rokok dan alkohol. inhalan.9 Bil. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak.7. Merancang.

Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. 4. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling. Melaksanakan program mengikut jadual. 7. Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. 3. Menyediakan laporan program. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5.10 Merancang melaksana. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. Mentadbir borang penilaian program. Mengadakan post mortem. 9. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. 2. 29 . 8. 6.7. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. 10. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 .11 Merancang.kerjaya dan pencegahan Dadah. melaksana. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.7.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang. BIL 1.

guru. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. 8. 7. melaksana. Pengetua 3. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. kakitangan bukan guru. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan. 6. 5.7. guru. 1. 2. kakitangan bukan guru. kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. 4. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 31 . Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat.12 Merancang.

Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. 1. 4. model. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai.13 Membuat penilaian aktiviti.7. Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan . modul. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. 3. 5. 2. 32 . instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Membeli bahan resos yang diperlukan. bahan resos Proses Kerja Bil.14. Menyelaras. Merancang. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

7. Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 .

5. 6. Melaksanakan program latihan. Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman.7.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4. 1. 3. 2. 7. Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 35 . Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas.

17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. pelajar. 1. Proses kerja Menerima laporan / aduan. 5. 2. 4. Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 . Menyesat kes yang dilaporkan.7. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. guru. Proses Kerja Bil. Rekodkan. Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. 6. 3.

Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar.Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 8. Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. Pengetua 3.18 4. Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan. 37 . Kecuali maklumat yang terlalu penting. pengetua / kerani 2. 6. Proses Kerja Bil. 5. 7. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. 7.

2. Proses kerja Bil.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul. 6. 5. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4. Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah.7. Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. 38 . 3.

39 . Post mortem 2. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan. 5. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. 6. 7. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. 4. Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. Menjalankan tugas memilih. menapis. merancang melaksana aktiviti. Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. Unit kurikulum Badan tatatertib 3.7. Menghantar laporan kepada pengetua. Proses kerja Bil.

7. Meminta kelulusan pengetua. 06. 40 . 08. 04. 09. Menyediakan kertas kerja. Membuat laporan program. Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Pengetua 05. 07. 02. Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.21 Proses Kerja Bil. Membuat post-mortem program. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01. 03. Melaksanakan program mentomentee. Menilai program mento-mentee. Memantau program mentomentee. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program.

1. 7. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. 5. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. 8. Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. Proses kerja Bil. 41 .22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. ketua dilaksanakan. Pengetua 6. Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. 4.7. 3. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. motivasi. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2.

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.8.

pentadbir.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. ibu bapa dan bekas pelajar. soal selidik.8. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. guru. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 . kakitangan sekolah.

8. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.3 Merancang. 44 .

4 Mengumpul.8. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 45 .

5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.8. 46 .

8. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. 47 .6 Merancang.

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana.8.7 Merancang. 48 .

mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8 Merancang. melaksana.8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 .

9 Merancang. inhalan. rokok dan alkohol. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.8. 50 .

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.8. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .10 Merancang melaksana.

Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 . melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.11 Merancang.8. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. model.12 Merancang. melaksana.8. guru. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. modul.13 Membuat penilaian aktiviti. 53 . Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

8.14 Merancang. 54 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

8. 55 .15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

56 .8.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

guru. 57 .17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.8. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.

8. 58 .18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

59 .8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

8. 60 .20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

8.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 61 .

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

guru. ibu bapa dan bekas pelajar.3 Merancang. Senarai Semak Bil. kakitangan sekolah. pentadbir. 65 . 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.perbincangan dengan pelajar.

66 .4 Mengumpul. 1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama. menyedia. Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.Senarai Semak Bil.

UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK. Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi.Senarai Semak Bil. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK. Memberi taklimat perhimpunan sekolah. 1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1. 4 dan 6 rendah. 5 6 67 .

1 Guru UBK kelompok. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok. Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang. Senarai Semak Bil. Menjalankan sesi kaunseling kelompok. laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 .9.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Menyiapkan kelompok. Menetapkan sesi kaunseling seterusnya.

9. 1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu. Senarai Semak Bil. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.6 Merancang. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 .

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana.7 Merancang.9. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 .

melaksana. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat. Senarai Semak Bil.9. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8 Merancang. personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 .

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. Senarai Semak Bil.9. 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 .9 Merancang. inhalan. melaksana. rokok dan alkohol.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 .10 Merancang melaksana.9. 1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.

11 Merancang. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 . Senarai Semak Bil.9. melaksana.

5. kakitangan bukan guru. Menyediakan kertas kerja 2. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. melaksana. 4.9. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Tindakan 1. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.12 Merancang. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. guru. 3. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens. Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 6. 8.

Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1. Menyediakan laporan lengkap 6. 4. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 . modul. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 5. model. Terima laporan 2. Bil.9.13 Membuat penilaian aktiviti. Semak laporan secara menyeluruh 3. Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal.

menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan. 07. Senarai Semak Bil 01. Membeli bahan resos. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan.9. Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. 77 . 03. Tandakan ( / ) Catatan 02. Menyelaras. 05. 06. Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos.14 Merancang. 04. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua.

09.9. 04. Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . 06. 08.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Senarai Semak Bil. Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. 02. 01. 07. 03.

3. 5. 4. 7. Bil. 2. 6. 1.9.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 .

Rekod. 5. Tindakan 1. Sessi kaunseling susulan 6. Tanda (\/ ) Catatan 80 . kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. guru.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Memanggil individu untuk sessi kaunseling. Menyiasat kes 3. Melaporkan kepada pengetua jika perlu. Menerima aduan 2. 4.9. Bil.

Tanda ( \/ ) Catatan 81 . Berbincang dengan pengetua 3. Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai. Tindakan 1. Bil.9. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah. Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta. 5. 2. 4.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya.

2. 6.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.9. Senarai semak: Bil. Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran. 4. 3. 5. 1. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 .

Menerima arahan 2. melaksanakan aktiviti 5. Senarai semak Bil. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 . Tindakan 1. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Menyediakan bersama kertas kerja 4.9.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Menghadiri mesyuarat 3. Membuat penilaian/post mortem 6.

5. 6.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 04. 06. 03. Pembahagian kumpulan pelajar. Senarai Semak Bil.9. Kelulusan pengetua. Tindakan Penyediaan kartas kerja. Memantau program. Mesyuarat pengagihan tugas. Tandakan Catatan 07. Penilaian program. 01. 05. 08. Post Mortem.1 Borang pemantauan program.1 Borang penilaian program. 02. Laporan/Dokumentasi 84 .

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

3. 2. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. majikan. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. 88 .11. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor. 4. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. 5. rakan-rakan kaunselor. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi.

Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. 11. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. 3. sama ada klien individu atau klien kelompok. nilai dan keupayaannya. membuat keputusan. 4. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. 3. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien. 2. A.2 SKOP KAUNSELING 1. 89 . Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). 2. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. 2. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. menangani krisis.11. mengembangkan persefahaman kendiri. 3.

Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. ikhlas. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. emosi dan sebagainya. 7. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. agama. 14. kecacatan fizikal. 11. 8. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 10. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. kawan karib. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. 13. 5. seksual.4. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. 15. 12. 16. jantina. 6. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. status ideology. 90 . atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. Semasa menjalankan sesi kaunseling. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. 9. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling.

Menghormati sosio-budaya 2. adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. 6. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. beban kerja dan akauntabiliti.B. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. 8. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. 7. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. 2. C. Menghormati adat dan undang-undang setempat D. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. 9. 91 . 3. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. 2. 5. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. 3. 4. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya.

3. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. 2. Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian.PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. 92 . Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. 4. Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan.

modul.13. 93 . Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. model. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. model. modul. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.

instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. 94 . modul. model. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. 14. Merancang. Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian.Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Membeli bahan resos. 15. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. 95 . Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.16. Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 .

98 .Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

sessi kaunseling 99 . guru.17. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. Menerima aduan Menyesat kes Panggil .

kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 100 .Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. guru.

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

20. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. : Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. Terima arahan 104 .Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. 105 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.

Proses Kerja Carta Aliran.21. Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. Meminta kelulusan pengetua. 106 . Menyediakan kertas kerja.

kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Melaksanakan program. Membuat post-mortem. Menilai program. Laporan 22. motivasi. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium.Mesyuarat pengagihan kumpulan. 107 . arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. motivasi. Memantau program. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

Perlaksanaan program.Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Penilaian dan laporan 108 .

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.

8. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 . temu bual dan perbincangan dengan pelajar. pentadbir. soal selidik. guru.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. ibu bapa dan bekas pelajar. kakitangan sekolah.

8.11 Merancang. 111 . mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

8. 112 . menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.12 Mengumpul. menyedia.

13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 113 .8.

14 Merancang.8. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. 114 .

8. melaksana. 115 . mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.15 Merancang.

mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 .16 Merancang. melaksana.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. rokok dan alkohol. 117 .17 Merancang.8. inhalan. melaksana.

8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 .18 Merancang melaksana.

melaksana.8. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.

Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.23 Merancang.8.

Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan.24 Membuat penilaian aktiviti. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. model. modul. Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh. 121 .8. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan.

Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Membeli bahan resos. Menyelaras.8. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. 122 . Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.25 Merancang.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8.

8. Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

8.sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu. Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil . Rekod 125 .28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.

Penilaian media penyampai. 126 .8. Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar. Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .8.30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

8. Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.

Menilai program. Melaksanakan program. Membahagikan pelajar kepada kumpulan.8. Laporan 129 . Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Mesyuarat pengagihan kumpulan.32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Memantau program. Membuat post-mortem. Meminta kelulusan pengetua.

motivasi. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Perlaksanaan program. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Penilaian dan laporan 130 .33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.8.

131 .

132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful