KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .3.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .4.

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.7 5. Mengumpul. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Merancang. 5.8 5. Merancang.5. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. inhalan.1 SENARAI TUGAS 5.5 5. guru. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.12 Merancang. Merancang. 5. menyedia. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana. pentadbir.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.11 Merancang melaksana. Merancang.9 5. Merancang.4 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. melaksana. melaksana. ibu bapa dan bekas pelajar. rokok dan alkohol. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan.6 5. melaksana.10 5. kakitangan sekolah. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. soal selidik.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.2 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 6 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. 5.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 5. 5.5. guru.14 Membuat penilaian aktiviti.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. motivasi. 5. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 5. menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. model. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 7 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.15 Merancang. 5. guru. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. 5. melaksana.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. 5. modul. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 5.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.13 Merancang.

5. Mendengar iv. Kemahiran Belajar i. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Kemahiran Pengurusan Diri 5. Mengenal personality. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Kemahiran Pengurusan Masa 4. Mencatat / mengambil nota iii. 1. Pendidikan Kerjaya 2. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. berjiwa besar dan waja. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1. berwawasan dan berketrampilan. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. Mengingat v. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 . 3. Kemahiran berfikir 3. Mengulangkaji vi. Membaca ii. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Menjawab soalan peperiksaan vii.

kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 . personality. Isu-isu kekeluargaan 3. Kemahiran membuat keputusan 9.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. Kemahiran Rohani 8. kursus. Pengurusan Tekanan 7. Kemahiran aplikasi 11. Perkembangan keremajaan 15. Kemahiran analisis kritikal 13. Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. bengkel. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Kemahiran asertif / Tegas diri 5. Perkembangan individu 3.Pengendalian Kendiri 17. Merujuk Kad Maklumat Diri 3. Komunikasi 2. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. Program oreintasi 1. Penyaringan maklumat 6. Konsep kendiri 16. Kemahiran sintesis 12.berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Kemahiran pengawalan diri 10. 4. seminar. Kemahiran Komunikasi 4. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. 3 Psiko-sosial 1.1 Kepimpinan 3.

Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Komunikasi 2. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 . Komunikasi 2. Kemahiran tegas diri 5. Perkembangan individu 3. Perkembangan individu 3. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Kemahiran Sosial 6. Kemahiran Sosial 7. Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran social 6.Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Kepimpinan 4. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5. Pembimbing Rakan Sebaya 6. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Kemahiran komunikasi 2.

Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. 1. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Membaca ii. Mencatat / mengambil nota iii.1 Mengenal personality. Kemahiran berfikir 3. 1.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Menjawab soalan peperiksaan vii. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Mengingat v.5. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . 6. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.3. 1. Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Kanan 1 Pen. Mengulangkaji vi.3 SENARAI TUGAS. Mendengar iv.

Kaunseling Individu 2.4 Pengurusan Tekanan 3. Kemahiran Komunikasi 3. Mengadakan Program orientasi 5. Pengurusan Tekanan 2. Kanan 1 Pen.7 Kemahiran membuat keputusan 2.14 Konsep kendiri 2.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2.8 Kemahiran pengawalan diri 2.13 Perkembangan keremajaan 2. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.12 Perkembangan keremajaan 3.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .14 Pengendalian Kendiri 4.10 Kemahiran sintesis 2.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.3 Penyaringan maklumat 3.8 Kemahiran aplikasi 3.5.7 Kemahiran pengawalan diri 3.1 Tingkatan 1 5. Mengadakan program motivasi 5.2.3 Tingkatan 6R 5.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3.6 Kemahiran Rohani 2.9 Kemahiran aplikasi 2.11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3.6 Kemahiran membuat keputusan 3.5 Kemahiran Rohani 3. Kanan HEM Guru kelas 1.15 Pengendalian Kendiri 3.4 Penyaringan maklumat 2.9 Kemahiran sintesis 3.11 Kemahiran analisis kritikal 2.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.1.13 Konsep kendiri 3. Kaunseling Kelompok 3.Pengetua Pen.10 Kemahiran analisis kritikal 3.2 Tingkatan 4 5. Kemahiran Komunikasi 2.

Mengadakan seminar motivasi 3.1 Kemahiran Komunikasi 1.3 Kemahiran social 1. Mengadakan seminar keibubapaan 1.4 Kemahiran tegas diri 3. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.3 Kepimpinan 3.2.2. Kanan 1 Pen. Kanan HEM Guru kelas 1.1 Perkembangan individu 1.2 Pendidikan kekeluargaan 2.Pengetua Pen.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1. Kanan 1 Pen. Kanan 1 Pen. Memberi ceramah 2.1 Kepimpinan 1. Memberi ceramah 2.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2.1 KemahiranKomunikasi 1.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1.2 Isu-isu kekeluargaan 1.3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 . 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3.6 Kemahiran Sosial 3. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1.1 Kemahiran komunikasi 3. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen. Memberi bimbingan 1. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3. Kanan 1 Pen.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.2 Kemahiran asertif /tegas diri 1. Memberi kursus kepimpinan 2.1 Perkembangan individu 2.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen. Memberi kaunseling Individu 2.3 Kemahiran Sosial 2.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3.

5 Kemahiran Mengingat 2.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.1 Mata Pelajaran Teras 1.1 Penempatan selepas PMR 6. Penempatan 6. Strategi menghadapi peperiksaan 6. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. 2.2 Pendidikan Kekeluargaan 5.3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 .2. Pemilihan Mata Pelajaran 1.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6. Kemahiran Belajar 2.6 Kemahiran Mengulangkaji 2.3 Kemahiran mendengar 2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik.4 Kemahiran Berfikir 2. 1.1 Kemahiran Membaca 2. Kemahiran Pengurusan Diri 4.2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2. Kemahiran Pengurusan Masa 5.

Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. Perkembangan Kerjaya 2. Pembentukan Sahsiah 1. Kemahiran Psikososial 2. minat.3 Mengenalpasti nilai.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini. personality dan nilai dengan kerjaya 2. Soal selidik 1.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya. 1. 1.1 Mengenal sahsiah diri 1. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur. produktif.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. minat dan nilai.1 Mengenalpasti minat 1.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan. kerajaan dan korporat 2. Di samping itu.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2.2 Mengenalpasti persoaniliti 1. 2. BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini.3 Penerimaan Kendiri 2.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 .1 Kemahiran komunikasi 2.

4.3 Kekuatan Diri 2.2 Kemahiran penampilan diri 3.4.5 Kemahiran pengawalan diri 2. Kesedaran Potensi Diri 1.1 Perasaan 3.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3.3 Keluarga 3.2 Ciri-ciri suka menolong 1.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.4.5 Mengendalikan mesyuarat 2.2 Kaunseling asas 2.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2.1 Komunikasi 2.4.4 Membentuk rohani 2.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.3 Tegas diri 2.4 Asertif / tegas diri 2.2 Kewangan 3. Latihan Kemahiran 2.5 Pembelajaran 3. Kemahiran Sosial 3.6 Latihan membuat keputusan 16 .4.2.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.4 Rakan sebaya 3.3 Pengurusan tekanan 2.

4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Menyelaras buku pendidikan kerjaya.3 mengemaskini. Merancang.2. 6.1 Mencari ahli kelab 2. 7. negeri dan kebangsaan. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan. mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3. 17 .2. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah.2 mengumpul maklumat kerjaya. daerah.2. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3.2 Mengadakan mesyuarat agung 2. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah.2 Menjalankan aktiviti seperti 3. Menubuhkan kelab 2.3 Menentukan dasar kelab 3. 5. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar.2.1 AJK menjalankan mesyuarat 3.5.1 mengemaskini bilik kaunseling 3.

9. 18 . 5. 10. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. Merancang.5. 8. 4. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS.2 yang berminat 2. 7. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. 11. Mengadakan mesyuarat agung. Membuat pemilihan ahli PRS 2. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS.1 yang pernah menjadi ahli PRS 2.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3. 6. Melatih PRS di peringkat sekolah. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. 2. menyelia dan melaksanakan program PRS. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan.

0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .6.

Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan. seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti. Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 .0 PROSES KERJA 7. Bil. Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah.

Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya. ibu bapa dan bekas pelajar. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah. Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya. 2 3 4 5 6 7 8 21 . Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. soal selidik. guru.7. pentadbir. Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. kakitangan sekolah. Bil.2.

6 7 8 9 22 . Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Merancang.3 Bil.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini.

menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.4 Mengumpul. Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah. Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah.7. Bil. menyedia. 2 3 4 5 23 . 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1.

rasa bersepadu.7. Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli. Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 2 3 4 5 6 7 24 . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. hasil dan penamatan sesi. kekerapan bertemu. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya. Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. bilangan ahli. jangka masa dan tempat bertemu. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan. melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK. konflik / konfrantasi. Bil.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu.mengambil tindakan . Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : .7.menganalisis masalah . Merancang.membincangkan alternative .menyediakan prasesi .membina hubungan . 4 5 6 25 . Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling.mengenalpasti masalah .6 Bil.menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar. Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran).penerokaan .

membaca . kaedah pelaksanaan. penceramah.menjawab soalan peperiksaan .mencatat nota . kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 .7. mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan.7 Bil.mendengar .berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program. Pelaksanaan program kemahiran belajar : .mengingat . sumber dll. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas. melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.mengulangkaji . penetapan tarikh/tempat/masa. Merancang.

membina media maklumat .7.Buku skrap kerjaya . nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya. melaksana. UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : .pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan.melukis poster kerjaya .mata pelajaran teras . 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : . personality.pemilihan mata pelajaran elektif . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil. Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan. Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat.8 Merancang. 27 . 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan.

rokok dan alkohol. mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 . Merancang. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak.9 Bil.7. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. inhalan. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.

4. 9. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. 6. 10. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling.10 Merancang melaksana. 2.7. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. 3. Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. 8. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. Mentadbir borang penilaian program. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Mengadakan post mortem. Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. 29 . 7. Melaksanakan program mengikut jadual. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5. Menyediakan laporan program. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.kerjaya dan pencegahan Dadah.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling.7. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang.11 Merancang. melaksana. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana. BIL 1.

6. guru. kakitangan bukan guru. 7.12 Merancang. 4. 31 . kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. Pengetua 3. Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. guru.7. 5. guru. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. melaksana. Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat. 1. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat. 8. 2. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. kakitangan bukan guru.

Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai. 32 . 4. 1. 2. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. 5. model.13 Membuat penilaian aktiviti.7. Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan . 3. modul. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil.

Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . bahan resos Proses Kerja Bil. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. Merancang. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar.14. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling. Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras. Membeli bahan resos yang diperlukan. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua.

15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 . Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat.7.

Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. 1. 5.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 2. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Melaksanakan program latihan. 3. Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4.7. 35 . Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. 7. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas. Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman. 6. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil.

Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 . Menyesat kes yang dilaporkan. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. 4. Proses kerja Menerima laporan / aduan.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. 6. pelajar. 3. Proses Kerja Bil. guru.7. 5. Rekodkan. 1. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. 2.

7. Kecuali maklumat yang terlalu penting. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. pengetua / kerani 2. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. Proses Kerja Bil. Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. Pengetua 3. 6. 8. Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan.18 4. Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1.Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 5. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. 7. 37 . Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar.

Proses kerja Bil. Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar. 38 .19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. 5. 2.7. 3. 6. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4. Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah. Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul.

Menjalankan tugas memilih. 39 . Menghantar laporan kepada pengetua. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. 4. 7.7. Post mortem 2.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. merancang melaksana aktiviti. Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. menapis. Proses kerja Bil. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. 5. 6. Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa. Unit kurikulum Badan tatatertib 3. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan.

Menilai program mento-mentee. Membuat post-mortem program. 40 . 08. 09. 07. 03.7. Menyediakan kertas kerja. Memantau program mentomentee. 04. Membuat laporan program. Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program. Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 02. Pengetua 05. 06. Meminta kelulusan pengetua. Melaksanakan program mentomentee.21 Proses Kerja Bil. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01.

Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. 5. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas. 8. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Proses kerja Bil. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. 7. motivasi. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. ketua dilaksanakan.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. 3. 41 . Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. Pengetua 6. 4.7. 1.

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

temu bual dan perbincangan dengan pelajar. pentadbir. soal selidik. kakitangan sekolah. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 . ibu bapa dan bekas pelajar.8. guru.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan.

3 Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.8. 44 .

menyedia.4 Mengumpul.8. 45 . menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

8.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 46 .

47 .6 Merancang.8. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

7 Merancang. melaksana. 48 .8. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.

8 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 . melaksana.

inhalan. rokok dan alkohol.8.9 Merancang. 50 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. melaksana.

10 Merancang melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .8.

Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana.8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.11 Merancang.

instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.8. 53 . Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8.12 Merancang. guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.13 Membuat penilaian aktiviti. modul. model. melaksana. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.14 Merancang. 54 .8.

8. 55 .15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

56 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.8.

57 . kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. guru.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.8.

58 .18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.8.

8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 59 .

60 .20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.8.

61 .8.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

65 . Senarai Semak Bil. ibu bapa dan bekas pelajar.3 Merancang.perbincangan dengan pelajar. 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9. kakitangan sekolah. guru. pentadbir. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

66 . Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.Senarai Semak Bil. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama. 1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting.4 Mengumpul.

5 6 67 .Senarai Semak Bil. 4 dan 6 rendah. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi. Memberi taklimat perhimpunan sekolah. 1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1. UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK. Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar.

Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang.9. Menyiapkan kelompok. Menetapkan sesi kaunseling seterusnya. laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 . Menjalankan sesi kaunseling kelompok. Senarai Semak Bil. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 1 Guru UBK kelompok.

melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.9. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 . 1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu.6 Merancang. Senarai Semak Bil.

7 Merancang. Senarai Semak Bil. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 .9.

9. Senarai Semak Bil. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8 Merancang. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat. personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 . melaksana.

2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 .9. rokok dan alkohol. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. inhalan.9 Merancang. Senarai Semak Bil. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. melaksana.

1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.9.10 Merancang melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 .

9. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. Senarai Semak Bil.11 Merancang. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 .

12 Merancang. 8. 6. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. guru. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Menyediakan kertas kerja 2. kakitangan bukan guru.9. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 4. 3. guru. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens. 5. Tindakan 1.

Semak laporan secara menyeluruh 3. 4.9. Bil. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.13 Membuat penilaian aktiviti. Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. 5. Menyediakan laporan lengkap 6. Terima laporan 2. Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1. model. modul. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 .

06. 04. 07.14 Merancang. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua. 05.9. Tandakan ( / ) Catatan 02. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan. 77 . Membeli bahan resos. Menyelaras. Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Senarai Semak Bil 01. Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 03. Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan.

08. 06. 07. 03. 09.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 01. Senarai Semak Bil.9. Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. 02. 04.

7.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 4. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 . 6. 2. Bil. 5. 3.9. 1.

9. 4.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Tanda (\/ ) Catatan 80 . Memanggil individu untuk sessi kaunseling. Melaporkan kepada pengetua jika perlu. Sessi kaunseling susulan 6. Menerima aduan 2. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. Menyiasat kes 3. Tindakan 1. guru. 5. Bil. Rekod.

Tanda ( \/ ) Catatan 81 . 4. Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah. Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai. Tindakan 1.9. 5.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Bil. Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya. Berbincang dengan pengetua 3. 2.

19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 2. Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran. 3. 5. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 . 4. 6. 1.9. Senarai semak: Bil.

Tindakan 1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 . Menerima arahan 2. Menghadiri mesyuarat 3. melaksanakan aktiviti 5. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Membuat penilaian/post mortem 6. Senarai semak Bil.9. Menyediakan bersama kertas kerja 4.

Post Mortem. 6. Tindakan Penyediaan kartas kerja.1 Borang pemantauan program. Laporan/Dokumentasi 84 .1 Borang penilaian program. Penilaian program. 08. Tandakan Catatan 07. Mesyuarat pengagihan tugas.9. Senarai Semak Bil.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 04. Memantau program. 02. Kelulusan pengetua. Pembahagian kumpulan pelajar. 06. 05. 01. 03. 5.

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1.11. 5. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. 4. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor. 3. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. rakan-rakan kaunselor. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. majikan. 2. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. 88 .

Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). 3. 89 . meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. mengembangkan persefahaman kendiri. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab.11. 4. nilai dan keupayaannya. 3. 2. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. sama ada klien individu atau klien kelompok. 3. membuat keputusan.2 SKOP KAUNSELING 1. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. menangani krisis. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. 2. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien. 2. A. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. 11.

5. ikhlas. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. Semasa menjalankan sesi kaunseling. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. status ideology. 14. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. 8. 9. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. seksual. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. 11. P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. 10. emosi dan sebagainya. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. 7. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. 15. 13. 6. agama. jantina. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. 12. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. kawan karib. 90 .4. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. kecacatan fizikal. 16.

Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. 7. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. C. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. beban kerja dan akauntabiliti. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. 5. 2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 91 . Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. 8. Menghormati sosio-budaya 2. Menghormati adat dan undang-undang setempat D. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. 9. 3. 2. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. 6. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1.B. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 3. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. 4. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan.

Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. 2. 4. Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan. Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu.PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. 3. Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian. 92 .

93 . Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. modul. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. model. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.13. model. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. modul. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti.

modul. 94 . 14.Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. model. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Merancang.

Menyelaras. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian.Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Membeli bahan resos. 95 . 15. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 . Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.16.

98 .Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. Menerima aduan Menyesat kes Panggil . kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.17. guru. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.sessi kaunseling 99 . Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.

Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. guru. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 100 .

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

20.Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. : Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. Terima arahan 104 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.

105 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah.

Membahagikan pelajar kepada kumpulan.21. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. Menyediakan kertas kerja. Meminta kelulusan pengetua. Proses Kerja Carta Aliran. 106 .

Melaksanakan program. motivasi. Laporan 22.Mesyuarat pengagihan kumpulan. Menilai program. motivasi. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Memantau program. 107 . Membuat post-mortem.

Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Perlaksanaan program. Penilaian dan laporan 108 .Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua.

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.8.

ibu bapa dan bekas pelajar. guru.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. soal selidik. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 . pentadbir.8. kakitangan sekolah.

11 Merancang.8. 111 . mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.8.12 Mengumpul. 112 . menyedia.

8. 113 .13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

114 .14 Merancang. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.8.

115 . melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.15 Merancang.8.

melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 .8.16 Merancang.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.17 Merancang. rokok dan alkohol. melaksana. inhalan.8. 117 .

Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.18 Merancang melaksana.8.

19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang.8. melaksana. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.

Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana.23 Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. guru.8.

121 .24 Membuat penilaian aktiviti. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. model. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. modul. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu.8. Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.

Membeli bahan resos. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Menyelaras.8.25 Merancang. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. 122 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

8.26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .

Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .8.27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.8. Rekod 125 .28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu. guru. Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil .

126 .29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar. Penilaian media penyampai.8. Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .8.30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.8. Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 .

32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Laporan 129 . Menilai program.8. Melaksanakan program. Mesyuarat pengagihan kumpulan. Memantau program. Membuat post-mortem. Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Meminta kelulusan pengetua.

kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua.33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Perlaksanaan program.8. motivasi. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Penilaian dan laporan 130 .

131 .

132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful