KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .3.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .4.

Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.5. 6 .12 Merancang.9 5. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.5 5. melaksana.10 5. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. guru. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.6 5. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. melaksana. Merancang. Merancang. ibu bapa dan bekas pelajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. melaksana. melaksana. Merancang. soal selidik. 5.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.7 5.4 5. Mengumpul. inhalan. menyedia. Merancang. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. rokok dan alkohol.11 Merancang melaksana. kakitangan sekolah.1 SENARAI TUGAS 5.2 5. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. Merancang.8 5. 5. pentadbir.

motivasi.18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.5. 5.16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling.13 Merancang. 5. melaksana.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.15 Merancang. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 5. menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. model. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. guru. 5. modul. 5. 5.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. guru. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. 5. 7 . 5. 5.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.14 Membuat penilaian aktiviti.

Pendidikan Kerjaya 2. Kemahiran Pengurusan Masa 4. Kemahiran Pengurusan Diri 5. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai.5. Mengulangkaji vi. Kemahiran Belajar i. berjiwa besar dan waja. Membaca ii. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 . Mengingat v. Kemahiran berfikir 3. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Menjawab soalan peperiksaan vii. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. 3. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. berwawasan dan berketrampilan. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Mendengar iv. Mencatat / mengambil nota iii. 1. Mengenal personality. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1.

kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 . Kemahiran aplikasi 11. Kemahiran asertif / Tegas diri 5. Kemahiran Komunikasi 4. Perkembangan keremajaan 15. 4. Kemahiran sintesis 12. Program oreintasi 1. Penyaringan maklumat 6. bengkel. 3 Psiko-sosial 1. Kemahiran pengawalan diri 10. Isu-isu kekeluargaan 3. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V).2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14. Konsep kendiri 16. Kemahiran Rohani 8. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. Komunikasi 2.berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Kemahiran analisis kritikal 13.1 Kepimpinan 3. seminar. Merujuk Kad Maklumat Diri 3. Kemahiran membuat keputusan 9. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. personality. Pengurusan Tekanan 7.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. Perkembangan individu 3.Pengendalian Kendiri 17. kursus. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar.

Pembimbing Rakan Sebaya 6. Kemahiran Sosial 7. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Kemahiran tegas diri 5. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran komunikasi 2. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Pendidikan Kekeluargaan 4. Komunikasi 2. Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Kemahiran Sosial 6. Kepimpinan 4. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 . Komunikasi 2. Perkembangan individu 3. Kemahiran social 6.Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5. Perkembangan individu 3.

Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Kanan 1 Pen. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Mencatat / mengambil nota iii. Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Membaca ii. 1. Mengingat v. Menjawab soalan peperiksaan vii. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . Mendengar iv.3 SENARAI TUGAS.5. 1.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5.3.1 Mengenal personality. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. Kemahiran berfikir 3. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). 6. Mengulangkaji vi. 1.

5.13 Konsep kendiri 3. Kemahiran Komunikasi 3.1.14 Konsep kendiri 2. Kaunseling Kelompok 3.14 Pengendalian Kendiri 4.9 Kemahiran aplikasi 2.Pengetua Pen.7 Kemahiran pengawalan diri 3.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.8 Kemahiran aplikasi 3.13 Perkembangan keremajaan 2.8 Kemahiran pengawalan diri 2.3 Penyaringan maklumat 3. Kemahiran Komunikasi 2.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .4 Penyaringan maklumat 2.2 Tingkatan 4 5.11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3.6 Kemahiran membuat keputusan 3. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. Mengadakan program motivasi 5.6 Kemahiran Rohani 2. Kaunseling Individu 2.3 Tingkatan 6R 5.1 Tingkatan 1 5.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2.12 Perkembangan keremajaan 3.5 Kemahiran Rohani 3.7 Kemahiran membuat keputusan 2.11 Kemahiran analisis kritikal 2. Kanan HEM Guru kelas 1.2.4 Pengurusan Tekanan 3. Kanan 1 Pen.10 Kemahiran sintesis 2.15 Pengendalian Kendiri 3.10 Kemahiran analisis kritikal 3. Pengurusan Tekanan 2.9 Kemahiran sintesis 3. Mengadakan Program orientasi 5.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3.

3 Kepimpinan 3.4 Kemahiran tegas diri 3.2. Mengadakan seminar keibubapaan 1.1 Kemahiran komunikasi 3.3 Kemahiran social 1.6 Kemahiran Sosial 3.2. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.2 Kemahiran asertif /tegas diri 1.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1.Pengetua Pen. Kanan 1 Pen. Kanan 1 Pen. Kanan HEM Guru kelas 1. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3.1 KemahiranKomunikasi 1.2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1. 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3. Memberi ceramah 2.1 Kemahiran Komunikasi 1.1 Perkembangan individu 1.2 Pendidikan kekeluargaan 2.1 Kepimpinan 1.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3. Kanan 1 Pen. Mengadakan seminar motivasi 3. Memberi ceramah 2. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.2 Isu-isu kekeluargaan 1.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1.3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 .1 Perkembangan individu 2. Memberi kursus kepimpinan 2.3 Kemahiran Sosial 2. Memberi bimbingan 1.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2.2.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen. Memberi kaunseling Individu 2. Kanan 1 Pen.

4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar. 1.1 Penempatan selepas PMR 6.6 Kemahiran Mengulangkaji 2.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3.4 Kemahiran Berfikir 2.5 Kemahiran Mengingat 2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik.3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 .2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2. Pemilihan Mata Pelajaran 1.3 Kemahiran mendengar 2.1 Mata Pelajaran Teras 1. Strategi menghadapi peperiksaan 6. Kemahiran Pengurusan Diri 4. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.2 Pendidikan Kekeluargaan 5. 2.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1.1 Kemahiran Membaca 2. Penempatan 6. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya.2. Kemahiran Pengurusan Masa 5.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6. Kemahiran Belajar 2.

4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang. kerajaan dan korporat 2. Di samping itu. minat. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini.2 Mengenalpasti persoaniliti 1.3 Penerimaan Kendiri 2. personality dan nilai dengan kerjaya 2. Kemahiran Psikososial 2. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur. 1. 1.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 . 2. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality. Pembentukan Sahsiah 1.1 Kemahiran komunikasi 2.3 Mengenalpasti nilai. produktif. minat dan nilai.1 Mengenal sahsiah diri 1. Soal selidik 1.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya. Perkembangan Kerjaya 2.1 Mengenalpasti minat 1.

2 Kaunseling asas 2.4 Membentuk rohani 2.2 Kemahiran penampilan diri 3.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3.2.6 Latihan membuat keputusan 16 .1 Komunikasi 2.4.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3. Latihan Kemahiran 2.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.5 Mengendalikan mesyuarat 2.2 Kewangan 3. Kesedaran Potensi Diri 1. Kemahiran Sosial 3.3 Keluarga 3.1 Perasaan 3.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.3 Pengurusan tekanan 2.2 Ciri-ciri suka menolong 1.4.3 Tegas diri 2.4.4 Rakan sebaya 3.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2.4.5 Pembelajaran 3.4.3 Kekuatan Diri 2.5 Kemahiran pengawalan diri 2.4 Asertif / tegas diri 2.

5. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8.2 Mengadakan mesyuarat agung 2. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3.1 AJK menjalankan mesyuarat 3. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.1 mengemaskini bilik kaunseling 3. 17 . negeri dan kebangsaan.3 Menentukan dasar kelab 3. Merancang. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah.2 Menjalankan aktiviti seperti 3. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3. mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3.2.2.1 Mencari ahli kelab 2.2.2. daerah. Menyelaras buku pendidikan kerjaya. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar. 6. Menubuhkan kelab 2.3 mengemaskini. 5.2 mengumpul maklumat kerjaya.4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4. 7. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2.

9.1 yang pernah menjadi ahli PRS 2. 11. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. Merancang.2 yang berminat 2. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS. 4. 5. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS. 18 . Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. 7. Mengadakan mesyuarat agung. 6.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2.5. 2. menyelia dan melaksanakan program PRS. Membuat pemilihan ahli PRS 2. Melatih PRS di peringkat sekolah. 8. 10.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah.

0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .6.

seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah. Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah.0 PROSES KERJA 7.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 . Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling. Bil. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti. Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan.

Bil. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah. Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. pentadbir. 2 3 4 5 6 7 8 21 . Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya.2. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. ibu bapa dan bekas pelajar.7. Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. guru. HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya. kakitangan sekolah. soal selidik.

3 Bil. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini.7. Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir. Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 6 7 8 9 22 .

Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1. 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi. Bil. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 2 3 4 5 23 . PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah. Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi.7.4 Mengumpul.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. Bil. rasa bersepadu. Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. kekerapan bertemu.7. bilangan ahli. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya. melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK. 2 3 4 5 6 7 24 . Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan. jangka masa dan tempat bertemu. konflik / konfrantasi. hasil dan penamatan sesi. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli.

Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling.menyediakan prasesi .mengambil tindakan .membincangkan alternative .menganalisis masalah .menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya.membina hubungan . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. 4 5 6 25 . Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar.6 Bil. Merancang.mengenalpasti masalah . Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : . Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran).7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu.penerokaan .

menjawab soalan peperiksaan .membaca . melaksana.mengulangkaji .mencatat nota . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas.7.mendengar . sumber dll. penceramah. mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 . kaedah pelaksanaan.berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program.7 Bil. penetapan tarikh/tempat/masa. Merancang. Pelaksanaan program kemahiran belajar : .mengingat .

melukis poster kerjaya . melaksana. UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya.membina media maklumat . personality.Buku skrap kerjaya .pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan. 27 .mata pelajaran teras . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting. Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan.7. UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : .sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat. 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : .8 Merancang.pemilihan mata pelajaran elektif .

inhalan. melaksana. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 .9 Bil. rokok dan alkohol. Merancang.7.

9. 2. Melaksanakan program mengikut jadual. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. Mengadakan post mortem. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5. 29 . 6. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. 3. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling. 7.7. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua.10 Merancang melaksana. Menyediakan laporan program. Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. Mentadbir borang penilaian program. 4. 10. 8.

11 Merancang. melaksana. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana.kerjaya dan pencegahan Dadah. BIL 1.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.7. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang.

Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. Pengetua 3. guru. 4. 2. 7. kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. kakitangan bukan guru. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. melaksana. kakitangan bukan guru. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat.7. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.12 Merancang. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. guru. 1. Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 6. Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. 5. 8. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. 31 . guru. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan.

instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. 4. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai.7. modul. 32 . Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. 5. model. Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan . Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. 3. 1.13 Membuat penilaian aktiviti. 2.

Membeli bahan resos yang diperlukan. menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling. bahan resos Proses Kerja Bil. Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . Merancang. Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua.14.

7.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 .

1. Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil. 35 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman. Melaksanakan program latihan. Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. 3. 6. 5. Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. 7. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas.7. 2.

Rekodkan. 4. guru. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. Proses kerja Menerima laporan / aduan.7. 2.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 5. 3. 1. pelajar. Proses Kerja Bil. Menyesat kes yang dilaporkan. Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 . Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. 6.

Kecuali maklumat yang terlalu penting. Pengetua 3. 5. 37 . Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1. Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. 6. Proses Kerja Bil. 7. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. 8.Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. 7. pengetua / kerani 2.18 4. Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar.

Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. 6. 38 . 2. 5. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. Proses kerja Bil. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul. 3. Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar.7. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4.

merancang melaksana aktiviti. Menjalankan tugas memilih. Post mortem 2. Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. Proses kerja Bil. Unit kurikulum Badan tatatertib 3. 6. 7. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan. Menghantar laporan kepada pengetua.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.7. 4. menapis. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. 39 . 5.

Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Melaksanakan program mentomentee.7. 40 . 08. 06. Pengetua 05. Menyediakan kertas kerja. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01.21 Proses Kerja Bil. Membuat post-mortem program. 07. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program. Menilai program mento-mentee. Meminta kelulusan pengetua. 04. 02. 03. Membuat laporan program. Memantau program mentomentee. 09.

Pengetua 6. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas. 3. 41 . ketua dilaksanakan. 5. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. 8.7. motivasi.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. Proses kerja Bil. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2. 7. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. 1. 4.

1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.8. Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .0 CARTA ALIRAN KERJA 8.

ibu bapa dan bekas pelajar. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 . temu bual dan perbincangan dengan pelajar.8. kakitangan sekolah. pentadbir. soal selidik. guru.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan.

8. 44 .3 Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

45 .4 Mengumpul.8. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

8. 46 .5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

47 . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.8.6 Merancang.

7 Merancang. melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.8. 48 .

8.8 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 . melaksana.

50 . rokok dan alkohol. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.9 Merancang. melaksana. inhalan.8.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.10 Merancang melaksana. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .8.

8. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana.11 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 .

instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.13 Membuat penilaian aktiviti.12 Merancang. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8. 53 . guru. model.8. melaksana. modul. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

54 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.14 Merancang.8.

8.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 55 .

8. 56 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. guru.8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 57 .

8.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 58 .

59 .19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.8.

20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.8. 60 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.8. 61 .

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

guru. Senarai Semak Bil. 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9. ibu bapa dan bekas pelajar. kakitangan sekolah.3 Merancang.perbincangan dengan pelajar. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 65 . pentadbir.

4 Mengumpul. 1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting.Senarai Semak Bil. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama. Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9. menyedia. 66 .

1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1. Memberi taklimat perhimpunan sekolah. Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi. 5 6 67 . 4 dan 6 rendah. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK. UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK.Senarai Semak Bil.

Menetapkan sesi kaunseling seterusnya. Menjalankan sesi kaunseling kelompok. 1 Guru UBK kelompok. Senarai Semak Bil.9.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok. laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 . Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang. Menyiapkan kelompok.

Senarai Semak Bil.9. 1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 .6 Merancang.

9. melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.7 Merancang. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 . Senarai Semak Bil.

Senarai Semak Bil. personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 .9.8 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. melaksana. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat.

inhalan.9.9 Merancang. 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Senarai Semak Bil. melaksana. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. rokok dan alkohol.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 .10 Merancang melaksana.9. 1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.

Senarai Semak Bil.11 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 . melaksana. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.9.

agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 3. kakitangan bukan guru. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. Tindakan 1. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. 8. 6. 4. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens. 5. guru.12 Merancang. Menyediakan kertas kerja 2.9. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. melaksana.

modul. Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. model. Terima laporan 2. Semak laporan secara menyeluruh 3.13 Membuat penilaian aktiviti.9. 4. Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 . 5. Bil. Menyediakan laporan lengkap 6. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan. 06. Tandakan ( / ) Catatan 02. Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. Menyelaras. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan. 77 . Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua. 05. 07. Membeli bahan resos. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. 03.14 Merancang.9. Senarai Semak Bil 01. 04.

09. Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . 03. Senarai Semak Bil. 06. 08. 02.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 04. 01. 07.9.

3. 4. 2.9. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 . 7. Bil. 5.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 6. 1.

Memanggil individu untuk sessi kaunseling. 5. Melaporkan kepada pengetua jika perlu. Tanda (\/ ) Catatan 80 . Bil. Tindakan 1. Menerima aduan 2. Rekod. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 4. Sessi kaunseling susulan 6.9. Menyiasat kes 3. guru.

Tanda ( \/ ) Catatan 81 . Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah. Tindakan 1. 5. Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta. 2. Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Berbincang dengan pengetua 3. Bil. 4.9.

19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Senarai semak: Bil. 4. 2. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 . 6. 5. 1. Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran.9. 3.

melaksanakan aktiviti 5. Senarai semak Bil. Menerima arahan 2. Menyediakan bersama kertas kerja 4. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.9. Menghadiri mesyuarat 3. Tindakan 1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Membuat penilaian/post mortem 6. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 .

Memantau program.1 Borang pemantauan program. 04. 05.1 Borang penilaian program. 5. Mesyuarat pengagihan tugas. 01. Pembahagian kumpulan pelajar. 03. Senarai Semak Bil. 02. Penilaian program. 06. 6.9. 08. Post Mortem. Tandakan Catatan 07. Laporan/Dokumentasi 84 .21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Kelulusan pengetua. Tindakan Penyediaan kartas kerja.

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. 2.11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. majikan. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima. 88 . Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor. rakan-rakan kaunselor. 4. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor. 5. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. 3. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri.

2. 3. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. 89 . Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. nilai dan keupayaannya. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. 11. A. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. mengembangkan persefahaman kendiri.11. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support).2 SKOP KAUNSELING 1. menangani krisis. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien. 3. 2. membuat keputusan. 3. 4. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien. 2. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. sama ada klien individu atau klien kelompok.

4. atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. Semasa menjalankan sesi kaunseling. kawan karib. 16. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. 8. 10. 9. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. 6. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. 12. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. 15. agama. 7. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. emosi dan sebagainya. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. 11. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. status ideology. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. 14. jantina. ikhlas. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. seksual. 90 . P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. 5. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. 13. kecacatan fizikal. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling.

Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. 5. 2. 3. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1. 7. beban kerja dan akauntabiliti. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya.B. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. 4. 8. 91 . adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. 2. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. Menghormati adat dan undang-undang setempat D. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. Menghormati sosio-budaya 2. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya. 9. 6. C. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya.

Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan. 3.PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan. Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. 4. 2. 92 .

modul. Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. modul. model. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.13. model. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. 93 .

Merancang. model. 14. Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. modul. 94 .Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos.

Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 95 . mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Membeli bahan resos. 15. Menyelaras.Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 .16. Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

98 .Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru.17. guru. Menerima aduan Menyesat kes Panggil . Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.sessi kaunseling 99 . kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

100 . guru. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. Terima arahan 104 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. 20. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. : Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah.

Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. 105 .

Menyediakan kertas kerja. Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Meminta kelulusan pengetua. 106 .21. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. Proses Kerja Carta Aliran.

motivasi. Menilai program. motivasi. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. Memantau program.Mesyuarat pengagihan kumpulan. 107 . arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. Membuat post-mortem. Melaksanakan program. Laporan 22. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

Perlaksanaan program. Mesyuarat persediaan pelaksanaan.Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Penilaian dan laporan 108 .

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .0 CARTA ALIRAN KERJA 8.8.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

ibu bapa dan bekas pelajar. pentadbir. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 .2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan.8. soal selidik. kakitangan sekolah. guru. temu bual dan perbincangan dengan pelajar.

mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 111 .11 Merancang.8.

8.12 Mengumpul. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 112 . menyedia.

113 .13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.8.

melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. 114 .14 Merancang.8.

melaksana. 115 . mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.15 Merancang.8.

mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.16 Merancang. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 . melaksana.8.

melaksana.17 Merancang.8. inhalan. rokok dan alkohol. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 117 .

Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 .8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.18 Merancang melaksana.

8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang. melaksana.

Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 .8. guru.23 Merancang. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.8.24 Membuat penilaian aktiviti. modul. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. model. 121 . Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal.

Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Membeli bahan resos. Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. 122 . mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian.8. Menyelaras. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.25 Merancang. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8.

Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.8.

Rekod 125 . Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil .8.sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu. guru. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.

29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner. Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar. 126 .8. Penilaian media penyampai.

8.30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .

Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 .31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.8.

Melaksanakan program. Laporan 129 . Mesyuarat pengagihan kumpulan. Menilai program. Meminta kelulusan pengetua. Memantau program. Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Membahagikan pelajar kepada kumpulan.8. Membuat post-mortem.32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.

Mesyuarat persediaan pelaksanaan.8. motivasi. Perlaksanaan program. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Penilaian dan laporan 130 .33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua.

131 .

132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful