KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .3.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .4.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.12 Merancang. guru. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. menyedia.4 5.10 5. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. Merancang.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.5. soal selidik.1 SENARAI TUGAS 5. melaksana. kakitangan sekolah. Merancang.2 5.9 5. melaksana. melaksana. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. pentadbir.6 5. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. ibu bapa dan bekas pelajar.5 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. melaksana. Merancang. 5. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Merancang.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.7 5. 5. 6 . rokok dan alkohol.8 5. Merancang. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Mengumpul. inhalan. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.11 Merancang melaksana.

5.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.14 Membuat penilaian aktiviti. motivasi. 7 .18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. modul. 5.5. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. 5.13 Merancang.16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 5.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. guru.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.15 Merancang. 5. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. model. 5.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. melaksana. 5. guru. 5. 5.

Kemahiran Pengurusan Masa 4. berwawasan dan berketrampilan. Menjawab soalan peperiksaan vii. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. berjiwa besar dan waja. Mengenal personality. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. Kemahiran Belajar i.5. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Kemahiran Pengurusan Diri 5. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Mendengar iv. Mengingat v.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai. 3. Mengulangkaji vi. 1. Mencatat / mengambil nota iii. Membaca ii. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 . Kemahiran berfikir 3. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Pendidikan Kerjaya 2.

Pengendalian Kendiri 17. Perkembangan keremajaan 15. seminar.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Kemahiran Rohani 8.1 Kepimpinan 3. Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14. personality.berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Kemahiran asertif / Tegas diri 5. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Merujuk Kad Maklumat Diri 3. Kemahiran analisis kritikal 13. kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 . Penyaringan maklumat 6. Program oreintasi 1. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Konsep kendiri 16. 3 Psiko-sosial 1. Kemahiran Komunikasi 4. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. Pengurusan Tekanan 7. Kemahiran pengawalan diri 10. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. kursus. Komunikasi 2. Isu-isu kekeluargaan 3. Perkembangan individu 3.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. Kemahiran membuat keputusan 9. Kemahiran sintesis 12. Kemahiran aplikasi 11. 4. bengkel.

Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Kepimpinan 4. Kemahiran social 6. Kemahiran Sosial 6. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Perkembangan individu 3.Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Pembimbing Rakan Sebaya 6. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5. Perkembangan individu 3. Kemahiran komunikasi 2. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 . Kemahiran Sosial 7. Pendidikan Kekeluargaan 4. Komunikasi 2. Komunikasi 2. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Kemahiran tegas diri 5.

Mengulangkaji vi. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Kanan 1 Pen.5. Kemahiran berfikir 3. 6. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Mencatat / mengambil nota iii. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . Menjawab soalan peperiksaan vii.1 Mengenal personality. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. 1. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya.3.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Membaca ii. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5.3 SENARAI TUGAS. 1. 1. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. Mengingat v. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen. Mendengar iv. Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.

8 Kemahiran aplikasi 3.11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3.14 Pengendalian Kendiri 4.1 Tingkatan 1 5.6 Kemahiran Rohani 2. Kaunseling Individu 2.13 Perkembangan keremajaan 2.7 Kemahiran pengawalan diri 3.5 Kemahiran Rohani 3.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .4 Pengurusan Tekanan 3.4 Penyaringan maklumat 2.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2. Mengadakan program motivasi 5.5.11 Kemahiran analisis kritikal 2.1.7 Kemahiran membuat keputusan 2.Pengetua Pen. Kaunseling Kelompok 3.3 Penyaringan maklumat 3. Kemahiran Komunikasi 2.14 Konsep kendiri 2.3 Tingkatan 6R 5.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.15 Pengendalian Kendiri 3. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.10 Kemahiran sintesis 2.13 Konsep kendiri 3. Kanan 1 Pen.9 Kemahiran sintesis 3.9 Kemahiran aplikasi 2. Mengadakan Program orientasi 5.2 Tingkatan 4 5.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3.10 Kemahiran analisis kritikal 3. Pengurusan Tekanan 2. Kemahiran Komunikasi 3.12 Perkembangan keremajaan 3.6 Kemahiran membuat keputusan 3. Kanan HEM Guru kelas 1.2.8 Kemahiran pengawalan diri 2.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.

1 Kemahiran komunikasi 3.1 Kepimpinan 1.3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.2. Kanan 1 Pen.2 Pendidikan kekeluargaan 2.2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1.2 Isu-isu kekeluargaan 1. Kanan 1 Pen. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3. Kanan 1 Pen.3 Kepimpinan 3.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1.2.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3.1 Perkembangan individu 2. Memberi kursus kepimpinan 2. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.Pengetua Pen. Kanan 1 Pen.4 Kemahiran tegas diri 3. 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2.6 Kemahiran Sosial 3.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1. Memberi ceramah 2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen. Memberi kaunseling Individu 2.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen. Mengadakan seminar motivasi 3.3 Kemahiran Sosial 2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 .2 Kemahiran asertif /tegas diri 1. Kanan HEM Guru kelas 1.1 Kemahiran Komunikasi 1. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.1 KemahiranKomunikasi 1. Memberi ceramah 2. Mengadakan seminar keibubapaan 1.2. Memberi bimbingan 1.3 Kemahiran social 1.1 Perkembangan individu 1.

Kemahiran Pengurusan Diri 4.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar.2 Pendidikan Kekeluargaan 5. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.1 Mata Pelajaran Teras 1. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik.3 Kemahiran mendengar 2.5 Kemahiran Mengingat 2. 1. Kemahiran Belajar 2. Kemahiran Pengurusan Masa 5.6 Kemahiran Mengulangkaji 2. Pemilihan Mata Pelajaran 1.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya. Penempatan 6.3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 .2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2.4 Kemahiran Berfikir 2.1 Penempatan selepas PMR 6.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3.2. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan. 2.1 Kemahiran Membaca 2. Strategi menghadapi peperiksaan 6.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6.

BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini. minat. 1.1 Mengenalpasti minat 1. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur. kerajaan dan korporat 2. produktif.2 Mengenalpasti persoaniliti 1.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. 1.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan. Pembentukan Sahsiah 1. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya.3 Penerimaan Kendiri 2. Di samping itu.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian. 2.1 Kemahiran komunikasi 2.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka.3 Mengenalpasti nilai.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2. Perkembangan Kerjaya 2. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. minat dan nilai.1 Mengenal sahsiah diri 1. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality. personality dan nilai dengan kerjaya 2. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri. Soal selidik 1. Kemahiran Psikososial 2.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 .6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini.

5 Kemahiran pengawalan diri 2. Latihan Kemahiran 2.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.5 Pembelajaran 3.3 Kekuatan Diri 2.4 Asertif / tegas diri 2.2 Kemahiran penampilan diri 3.4 Rakan sebaya 3.4.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.2 Kewangan 3.4.3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3.5 Mengendalikan mesyuarat 2.4 Membentuk rohani 2.2 Ciri-ciri suka menolong 1.3 Pengurusan tekanan 2.4.3 Tegas diri 2.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.4. Kesedaran Potensi Diri 1.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.6 Latihan membuat keputusan 16 .1 Komunikasi 2.1 Perasaan 3.2. Kemahiran Sosial 3.4.3 Keluarga 3.2 Kaunseling asas 2.

Merancang.2.1 AJK menjalankan mesyuarat 3.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 17 . 6.2 Menjalankan aktiviti seperti 3.2.3 Menentukan dasar kelab 3. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3.1 mengemaskini bilik kaunseling 3. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah. 5.4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4. daerah. negeri dan kebangsaan.5.3 mengemaskini.2 mengumpul maklumat kerjaya. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8.2. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2. Menyelaras buku pendidikan kerjaya. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar.2. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan.2 Mengadakan mesyuarat agung 2.1 Mencari ahli kelab 2. 7. Menubuhkan kelab 2. mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah.

Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. Melatih PRS di peringkat sekolah. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. 11.1 yang pernah menjadi ahli PRS 2. Mengadakan mesyuarat agung.2 yang berminat 2. 4. Membuat pemilihan ahli PRS 2. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. 7. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS. 8.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. menyelia dan melaksanakan program PRS. 6.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS. 2. 5. Merancang.5. 9. 18 . 10.

0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .6.

Bil.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah. Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan. Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan. seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 .0 PROSES KERJA 7.7. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah. Bil.7. HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. guru.2. 2 3 4 5 6 7 8 21 . Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. pentadbir. soal selidik. kakitangan sekolah. Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. ibu bapa dan bekas pelajar. Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya.

Merancang.7.3 Bil. 6 7 8 9 22 . Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir.

Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah. menyedia. PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah. 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi.4 Mengumpul. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1. Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.7. Bil. 2 3 4 5 23 .

7. Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya. Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli. jangka masa dan tempat bertemu. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. bilangan ahli. melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK. 2 3 4 5 6 7 24 .5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. konflik / konfrantasi. kekerapan bertemu. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan. Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. hasil dan penamatan sesi. Bil. rasa bersepadu.

menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya.penerokaan .menyediakan prasesi . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : .mengenalpasti masalah .7. Merancang. Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar.6 Bil.mengambil tindakan .membina hubungan .menganalisis masalah . Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran). Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu. Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling.membincangkan alternative . 4 5 6 25 .

penceramah. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas.mengulangkaji . Merancang. Pelaksanaan program kemahiran belajar : . mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan. penetapan tarikh/tempat/masa. sumber dll.berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program. kaedah pelaksanaan. melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.menjawab soalan peperiksaan .mengingat .membaca .7 Bil.mendengar .mencatat nota .7. kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 .

27 .pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan. melaksana. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. personality. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan.melukis poster kerjaya .pemilihan mata pelajaran elektif .8 Merancang. 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting. Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan.7. Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat.mata pelajaran teras . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil. 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : .Buku skrap kerjaya . UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya. UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : .membina media maklumat .

7. melaksana. rokok dan alkohol. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak. mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.9 Bil. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. Merancang. inhalan.

Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. 9.10 Merancang melaksana. 10. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua. 4. 8. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. 6. Melaksanakan program mengikut jadual. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. 7. Menyediakan laporan program. 29 . Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling. 3.7. Mengadakan post mortem. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5. Mentadbir borang penilaian program. 2.

Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.7.kerjaya dan pencegahan Dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. melaksana. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 .11 Merancang. BIL 1.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang.

Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. 5. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. guru. 31 . Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. 2. kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. 1. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. 7.7. agensi kerajaan dan bukan kerajaan.12 Merancang. 8. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 4. guru. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan. Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat. 6. guru. kakitangan bukan guru. Pengetua 3. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. kakitangan bukan guru.

1. 3. model.7. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai.13 Membuat penilaian aktiviti. 5. 32 . Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan . Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 4. modul. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. 2.

mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar.14. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Merancang. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian. menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. bahan resos Proses Kerja Bil. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling. Menyelaras. Membeli bahan resos yang diperlukan.

15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 .7.

16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 3. 2. 1.7. 35 . Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman. Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil. 7. 5. Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. Melaksanakan program latihan. 6. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas.

17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 3. Proses Kerja Bil. 5. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. 1. Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. 4. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. pelajar. Proses kerja Menerima laporan / aduan. Rekodkan. Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 . 6. Menyesat kes yang dilaporkan. guru. 2.7.

Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Kecuali maklumat yang terlalu penting. 37 . Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. Pengetua 3. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan. 7. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. 5. 7. Proses Kerja Bil. Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. 8. Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran. 6.18 4. Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. pengetua / kerani 2.

Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1. 38 . 6. Proses kerja Bil.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. 2. Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul. 5.7. 3. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar.

5. Proses kerja Bil. 4. Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan. Post mortem 2.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. merancang melaksana aktiviti.7. 6. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. 7. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. menapis. Menghantar laporan kepada pengetua. Unit kurikulum Badan tatatertib 3. 39 . Menjalankan tugas memilih. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

02. Melaksanakan program mentomentee. Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Menyediakan kertas kerja. Meminta kelulusan pengetua. 06. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program. Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 04. Membuat post-mortem program. 07. 03. Membuat laporan program. Menilai program mento-mentee. 09. 40 . 08. Pengetua 05. Memantau program mentomentee.7.21 Proses Kerja Bil.

4. 8. Proses kerja Bil.7. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. 7. Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. 5. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. 3. 41 . Pengetua 6.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. ketua dilaksanakan. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. 1. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas. motivasi.

8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .

Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 .2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. soal selidik. pentadbir.8. guru. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. ibu bapa dan bekas pelajar. kakitangan sekolah.

mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.3 Merancang. 44 .8.

menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.4 Mengumpul. menyedia.8. 45 .

8.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 46 .

8.6 Merancang. 47 . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 48 .8.7 Merancang. melaksana.

8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 . melaksana.8 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

melaksana. rokok dan alkohol.8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 50 . inhalan.9 Merancang.

8. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .10 Merancang melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. melaksana. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.8.11 Merancang. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 .

53 . guru. modul.13 Membuat penilaian aktiviti.12 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. melaksana.8. model. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

14 Merancang.8. 54 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

55 .8.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

8. 56 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 57 . guru.

18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. 58 .8.

19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.8. 59 .

20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. 60 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.8.

61 .21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.8.

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

perbincangan dengan pelajar. 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9. Senarai Semak Bil. kakitangan sekolah. guru. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. ibu bapa dan bekas pelajar. pentadbir.3 Merancang. 65 .

1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama. 66 .Senarai Semak Bil. Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9.4 Mengumpul. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

5 6 67 . 4 dan 6 rendah. 1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1.Senarai Semak Bil. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK. UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK. Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi. Memberi taklimat perhimpunan sekolah.

9. Senarai Semak Bil.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Menjalankan sesi kaunseling kelompok. 1 Guru UBK kelompok. laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 . Menyiapkan kelompok. Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang. Menetapkan sesi kaunseling seterusnya. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok.

1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu. Senarai Semak Bil.6 Merancang. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 .9. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

7 Merancang. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.9. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 . melaksana. Senarai Semak Bil.

8 Merancang. melaksana. personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 . Senarai Semak Bil. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.9. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat.

9. rokok dan alkohol.9 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. Senarai Semak Bil. inhalan. 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 . melaksana.

1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.9. 1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.10 Merancang melaksana.

Senarai Semak Bil.9.11 Merancang. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 . melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.

kakitangan bukan guru. 5. 4. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . 3. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. 8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. guru. Tindakan 1.9.12 Merancang. melaksana. 6. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. guru. Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. Menyediakan kertas kerja 2. Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens.

model. Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1. 4. Semak laporan secara menyeluruh 3. Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal. Terima laporan 2. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 5. modul. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 .9.13 Membuat penilaian aktiviti. Bil. Menyediakan laporan lengkap 6.

06. Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. 04. 03. Membeli bahan resos. Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua. 07. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan. Menyelaras.9.14 Merancang. Senarai Semak Bil 01. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. 05. 77 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Tandakan ( / ) Catatan 02.

Senarai Semak Bil. Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. 07. 04. Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . 03.9. 01. 06. 02. 09. 08.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

9. 6. 2. 1. 4. 3. 5. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 7. Bil.

guru. Tindakan 1. Sessi kaunseling susulan 6. 5.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Menerima aduan 2. Rekod. Menyiasat kes 3. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.9. Melaporkan kepada pengetua jika perlu. 4. Tanda (\/ ) Catatan 80 . Memanggil individu untuk sessi kaunseling. Bil.

9. 2. 4. Tindakan 1. Berbincang dengan pengetua 3. Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai. Bil.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 5. Tanda ( \/ ) Catatan 81 . Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah. Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta.

4. 5. 6.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 . 1. 3.9. 2. Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran. Senarai semak: Bil.

Menerima arahan 2. melaksanakan aktiviti 5. Senarai semak Bil. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Menghadiri mesyuarat 3. Membuat penilaian/post mortem 6. Menyediakan bersama kertas kerja 4. Tindakan 1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.9. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 .

Mesyuarat pengagihan tugas. Penilaian program. 6.1 Borang penilaian program. Post Mortem. 05. 08. 06.9. 04. Tindakan Penyediaan kartas kerja. Laporan/Dokumentasi 84 .21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 01.1 Borang pemantauan program. 02. 5. 03. Kelulusan pengetua. Senarai Semak Bil. Memantau program. Tandakan Catatan 07. Pembahagian kumpulan pelajar.

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri. 88 . rakan-rakan kaunselor. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima.11. 4. 3.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. 5. majikan. 2. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika.

Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien. mengembangkan persefahaman kendiri. 11. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. 89 .2 SKOP KAUNSELING 1. 4. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. menangani krisis.11. 2. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. 3. 2. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. membuat keputusan. nilai dan keupayaannya. 3.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. sama ada klien individu atau klien kelompok. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. A. 2. 3.

ikhlas. 15. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. 90 . Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. 12. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. kawan karib. kecacatan fizikal. 13. Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. jantina.4. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. status ideology. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. 10. 11. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. 5. seksual. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. emosi dan sebagainya. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. 14. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Semasa menjalankan sesi kaunseling. agama. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. 6. P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. 16. 8. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. 9. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 7.

Menghormati adat dan undang-undang setempat D. beban kerja dan akauntabiliti. 2. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. C. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. 91 . 6. 5. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. 8. 3. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. 2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1. Menghormati sosio-budaya 2. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya. 4. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. 9.B. 3. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. 7.

Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan. Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. 3. 2.PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. 92 . 4. Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan.

model.13. Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. modul. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh. model. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. 93 . modul. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan.

modul. model. 14. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Merancang. Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. 94 .

15. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. 95 . Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Membeli bahan resos. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua.Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Menyelaras.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.16. Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 . Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

98 .Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. guru. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. Menerima aduan Menyesat kes Panggil . guru.sessi kaunseling 99 .17. Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.

kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. guru. 100 .Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. 20. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. : Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. Terima arahan 104 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.

105 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah.

21. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. Proses Kerja Carta Aliran. Menyediakan kertas kerja. Meminta kelulusan pengetua. 106 . Membahagikan pelajar kepada kumpulan.

Menilai program.Mesyuarat pengagihan kumpulan. Laporan 22. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Membuat post-mortem. Melaksanakan program. Memantau program. motivasi. motivasi. 107 . arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium.

Penilaian dan laporan 108 .Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Perlaksanaan program. Mesyuarat persediaan pelaksanaan.

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .8.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.

pentadbir. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. guru.8. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 . kakitangan sekolah. ibu bapa dan bekas pelajar.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. soal selidik.

mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.8. 111 .11 Merancang.

menyedia.8.12 Mengumpul. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 112 .

13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.8. 113 .

14 Merancang. 114 .8. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana.15 Merancang.8. 115 .

mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 . melaksana.16 Merancang.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.8. rokok dan alkohol. 117 .17 Merancang. inhalan. melaksana.

8.18 Merancang melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 .

19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang.8. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . melaksana.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana.23 Merancang. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.8. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 .

model. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan.24 Membuat penilaian aktiviti. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. 121 .8. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. modul. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.

8.25 Merancang. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Membeli bahan resos. Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. 122 . Menyelaras. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .8.

8. Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

guru.8. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu. Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil . Rekod 125 .

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner. 126 . Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar.8.29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Penilaian media penyampai.

8.30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .

31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.8. Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

Memantau program. Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Membuat post-mortem. Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Meminta kelulusan pengetua.8. Mesyuarat pengagihan kumpulan. Melaksanakan program. Laporan 129 .32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Menilai program.

Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Perlaksanaan program.8. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Penilaian dan laporan 130 . motivasi.33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium.

131 .

132 .