KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .3.

4.0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .

2 5.7 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Mengumpul.11 Merancang melaksana.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Merancang. Merancang.4 5. melaksana.10 5. Merancang. inhalan.5 5. pentadbir.12 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.1 SENARAI TUGAS 5.6 5. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. ibu bapa dan bekas pelajar. soal selidik.9 5. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. rokok dan alkohol. 5. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. 5. 6 . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.8 5. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.5. kakitangan sekolah. guru. Merancang. melaksana. melaksana.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5. melaksana. menyedia.

5. 5. 5. menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 5.13 Merancang. model. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. guru. 5. 5. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. modul. 5.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.14 Membuat penilaian aktiviti.5. 5. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.15 Merancang.18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 7 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 5.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. melaksana.16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. motivasi.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

Kemahiran berfikir 3. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. 3. Kemahiran Pengurusan Diri 5. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. berwawasan dan berketrampilan. Membaca ii. 1. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. Mengenal personality. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Kemahiran Pengurusan Masa 4. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1. Kemahiran Belajar i. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 .5. Mengulangkaji vi. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. berjiwa besar dan waja. Mencatat / mengambil nota iii. Mendengar iv.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai. Menjawab soalan peperiksaan vii. Pendidikan Kerjaya 2. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Mengingat v.

Kemahiran aplikasi 11. Kemahiran Rohani 8. Pengurusan Tekanan 7. Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14. Kemahiran pengawalan diri 10. Komunikasi 2. seminar.berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. 4. Kemahiran analisis kritikal 13. kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 . Program oreintasi 1. Perkembangan individu 3. Penyaringan maklumat 6. 3 Psiko-sosial 1. Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. Konsep kendiri 16. kursus.Pengendalian Kendiri 17. Merujuk Kad Maklumat Diri 3.1 Kepimpinan 3. bengkel. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V).2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Kemahiran Komunikasi 4. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. Kemahiran asertif / Tegas diri 5. personality. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V).3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. Kemahiran sintesis 12. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar. Isu-isu kekeluargaan 3. Kemahiran membuat keputusan 9. Perkembangan keremajaan 15.

Kemahiran komunikasi 2. Perkembangan individu 3. Kepimpinan 4. Pembimbing Rakan Sebaya 6. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 . Pendidikan Kekeluargaan 4.Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1. Komunikasi 2. Kemahiran tegas diri 5. Kemahiran Sosial 6. Komunikasi 2. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5. Perkembangan individu 3. Kemahiran Sosial 7. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Kemahiran social 6. Pendidikan Perkembangan Seksual 7.

SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. 1. Menjawab soalan peperiksaan vii. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Membaca ii.1 Mengenal personality.5. Mengingat v.3. Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Kemahiran berfikir 3. 1. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1. Mengulangkaji vi. Mendengar iv.3 SENARAI TUGAS. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Kanan 1 Pen. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . Mencatat / mengambil nota iii. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen. 1. 6.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan.

2 Tingkatan 4 5.6 Kemahiran Rohani 2. Kemahiran Komunikasi 3.6 Kemahiran membuat keputusan 3.13 Perkembangan keremajaan 2.5 Kemahiran Rohani 3.12 Perkembangan keremajaan 3. Mengadakan program motivasi 5. Kaunseling Individu 2.3 Penyaringan maklumat 3.3 Tingkatan 6R 5.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2.9 Kemahiran aplikasi 2.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.10 Kemahiran analisis kritikal 3.14 Konsep kendiri 2.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.Pengetua Pen. Kaunseling Kelompok 3.7 Kemahiran pengawalan diri 3.10 Kemahiran sintesis 2.15 Pengendalian Kendiri 3.2.8 Kemahiran pengawalan diri 2.13 Konsep kendiri 3.9 Kemahiran sintesis 3. Mengadakan Program orientasi 5.4 Penyaringan maklumat 2.1. Kemahiran Komunikasi 2.5.11 Kemahiran analisis kritikal 2.4 Pengurusan Tekanan 3.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3.7 Kemahiran membuat keputusan 2.1 Tingkatan 1 5. Kanan HEM Guru kelas 1. Pengurusan Tekanan 2.11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3. Kanan 1 Pen.14 Pengendalian Kendiri 4.8 Kemahiran aplikasi 3. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .

3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.4 Kemahiran tegas diri 3. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3.1 Perkembangan individu 1. Kanan 1 Pen.2.2. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.3 Kemahiran social 1.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen. Memberi ceramah 2.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2. Memberi bimbingan 1. Memberi ceramah 2. Kanan 1 Pen.3 Kepimpinan 3. Mengadakan seminar motivasi 3. Memberi kursus kepimpinan 2.3 Kemahiran Sosial 2.2 Pendidikan kekeluargaan 2. Memberi kaunseling Individu 2. Kanan 1 Pen.1 Kepimpinan 1.1 Kemahiran komunikasi 3.1 Perkembangan individu 2.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1.2 Isu-isu kekeluargaan 1.2.6 Kemahiran Sosial 3.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.1 Kemahiran Komunikasi 1. Kanan 1 Pen. 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3.2 Kemahiran asertif /tegas diri 1.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1.1 KemahiranKomunikasi 1. Mengadakan seminar keibubapaan 1.Pengetua Pen. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 .2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1. Kanan HEM Guru kelas 1. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.

Penempatan 6. 1.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6.2 Pendidikan Kekeluargaan 5.3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 .2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. Kemahiran Pengurusan Masa 5. 2.1 Mata Pelajaran Teras 1.1 Kemahiran Membaca 2.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya. Strategi menghadapi peperiksaan 6. Kemahiran Belajar 2. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.1 Penempatan selepas PMR 6. Pemilihan Mata Pelajaran 1. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan.2.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar.2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2.5 Kemahiran Mengingat 2. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3. Kemahiran Pengurusan Diri 4.4 Kemahiran Berfikir 2.6 Kemahiran Mengulangkaji 2.3 Kemahiran mendengar 2.

1. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality. Perkembangan Kerjaya 2.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. personality dan nilai dengan kerjaya 2. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. Pembentukan Sahsiah 1.1 Mengenal sahsiah diri 1. 2. Di samping itu. produktif.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan.3 Mengenalpasti nilai. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri. 1.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2. minat. Soal selidik 1. minat dan nilai.3 Penerimaan Kendiri 2. BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini.1 Kemahiran komunikasi 2.1 Mengenalpasti minat 1. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 . kerajaan dan korporat 2.2 Mengenalpasti persoaniliti 1. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang. Kemahiran Psikososial 2. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur.

3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3. Kemahiran Sosial 3.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2.4.4. Kesedaran Potensi Diri 1.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.5 Pembelajaran 3.3 Keluarga 3.2 Kemahiran penampilan diri 3.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.1 Komunikasi 2.2.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.5 Kemahiran pengawalan diri 2.2 Kewangan 3.6 Latihan membuat keputusan 16 .2 Ciri-ciri suka menolong 1.4 Asertif / tegas diri 2.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.4.3 Kekuatan Diri 2.3 Pengurusan tekanan 2.4.4.3 Tegas diri 2.1 Perasaan 3.4 Membentuk rohani 2. Latihan Kemahiran 2.5 Mengendalikan mesyuarat 2.4 Rakan sebaya 3.2 Kaunseling asas 2.

5. Menubuhkan kelab 2. Merancang. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8.1 AJK menjalankan mesyuarat 3. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2. 7. daerah. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah. 6.3 mengemaskini.4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4.2 mengumpul maklumat kerjaya. mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3.2. negeri dan kebangsaan. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar.3 Menentukan dasar kelab 3. 17 .2.2 Menjalankan aktiviti seperti 3.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.2.2 Mengadakan mesyuarat agung 2. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah.1 Mencari ahli kelab 2. Menyelaras buku pendidikan kerjaya.5.2. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3.1 mengemaskini bilik kaunseling 3. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan.

7. 9.1 yang pernah menjadi ahli PRS 2. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. 11.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. 8. 6. Membuat pemilihan ahli PRS 2.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2. Merancang.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3. 18 .5. 2. 5. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. Melatih PRS di peringkat sekolah.2 yang berminat 2. menyelia dan melaksanakan program PRS. 10. Mengadakan mesyuarat agung. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. 4.

0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .6.

Bil. Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 .0 PROSES KERJA 7. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti.7. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling. Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah.

2. ibu bapa dan bekas pelajar.7. kakitangan sekolah. HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah. Bil. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. soal selidik. Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya. pentadbir. 2 3 4 5 6 7 8 21 . guru. Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini. Merancang. 6 7 8 9 22 .3 Bil. Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.7.

Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah. PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah.4 Mengumpul. 2 3 4 5 23 . Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi. menyedia. Bil. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1.7. 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi.

Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. bilangan ahli. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan.7. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya. konflik / konfrantasi. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli. Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. kekerapan bertemu.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 2 3 4 5 6 7 24 . rasa bersepadu. melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK. hasil dan penamatan sesi. jangka masa dan tempat bertemu. Bil.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu.menganalisis masalah .membincangkan alternative .mengenalpasti masalah . Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling. 4 5 6 25 .7.penerokaan . Merancang. Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.6 Bil.membina hubungan .menyediakan prasesi . Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran).mengambil tindakan .menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya. Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar.

melaksana. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas.7.7 Bil.berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program.membaca . penetapan tarikh/tempat/masa.menjawab soalan peperiksaan . Pelaksanaan program kemahiran belajar : . kaedah pelaksanaan. kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 . mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. penceramah.mendengar . sumber dll.mencatat nota .mengingat . mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan.mengulangkaji . Merancang.

Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil.pemilihan mata pelajaran elektif . UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya.Buku skrap kerjaya . 27 . nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar.8 Merancang.melukis poster kerjaya .sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan.mata pelajaran teras . UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : . Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan.pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan.7. 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : . Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat. melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. personality.membina media maklumat . 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting.

rokok dan alkohol. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 . melaksana. Merancang. inhalan.9 Bil.7. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak.

7. Mengadakan post mortem. 4. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua. 29 . 2. 9.10 Merancang melaksana. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. 7. Melaksanakan program mengikut jadual. Menyediakan laporan program. Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. 6. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling. Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. 8. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. Mentadbir borang penilaian program. 10. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. 3.

melaksana.11 Merancang.7. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 . melaksana.kerjaya dan pencegahan Dadah. BIL 1. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling.

2.12 Merancang. 5. guru. 6. kakitangan bukan guru. Pengetua 3. kakitangan bukan guru. 8. 7. Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat. guru. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan.7. 4. guru. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana. Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat. 31 . Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. 1.

Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.7. Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai. modul. 32 . 4. model. 2.13 Membuat penilaian aktiviti. 1. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. 5. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. 3. Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan .

Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. Membeli bahan resos yang diperlukan. menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. bahan resos Proses Kerja Bil. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar. Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . Merancang.14. Menyelaras. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian.

15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 . Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat.7.

Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4. 2.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas. 6. 1. 35 .7. Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 3. 7. Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. 5. Melaksanakan program latihan. Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman. Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil.

pelajar. Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. 6. guru. Proses kerja Menerima laporan / aduan. Menyesat kes yang dilaporkan. 4. 2. Rekodkan. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. 5. Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 .7. Proses Kerja Bil.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. 3. 1.

Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran. 8.Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 7. Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1. Proses Kerja Bil. Kecuali maklumat yang terlalu penting. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. Pengetua 3.18 4. pengetua / kerani 2. Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan. Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. 5. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. 6. 37 . 7.

7. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 38 . Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar. 5. 2. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4. Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah. Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. Proses kerja Bil. 6. 3.

4. Unit kurikulum Badan tatatertib 3. 39 . 7. Proses kerja Bil. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. merancang melaksana aktiviti.7.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Menjalankan tugas memilih. 5. Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa. menapis. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. 6. Post mortem 2. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan.

03. 04. Melaksanakan program mentomentee. 07. Menyediakan kertas kerja. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01. 09. Membuat post-mortem program. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program. 02. 40 . Pengetua 05. 08. Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Membuat laporan program.21 Proses Kerja Bil. 06.7. Memantau program mentomentee. Meminta kelulusan pengetua. Menilai program mento-mentee. Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.

22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. 8. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. 4. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas.7. ketua dilaksanakan. Proses kerja Bil. 41 . Pengetua 6. 5. motivasi. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. 3. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. 1. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. 7.

1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8. Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .

kakitangan sekolah. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. guru. soal selidik. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 . ibu bapa dan bekas pelajar.8. pentadbir.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan.

44 .8.3 Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

45 . menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.4 Mengumpul.8. menyedia.

8. 46 .5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

8. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.6 Merancang. 47 .

melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 48 .7 Merancang.8.

melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 .8.8 Merancang.

inhalan.9 Merancang. 50 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. melaksana.8. rokok dan alkohol.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.10 Merancang melaksana. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .8.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 .8.11 Merancang. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana.

53 . instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. melaksana. model.8. guru. modul.12 Merancang. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8.13 Membuat penilaian aktiviti.

14 Merancang. 54 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8.

15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8. 55 .

8. 56 .16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. 57 . guru.

8. 58 .18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 59 .

60 .8.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.8. 61 .

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

perbincangan dengan pelajar. 65 . ibu bapa dan bekas pelajar. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. pentadbir. Senarai Semak Bil. kakitangan sekolah. guru. 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9.3 Merancang.

66 . menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama.4 Mengumpul.Senarai Semak Bil. menyedia. 1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting. Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9.

Memberi taklimat perhimpunan sekolah. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK. UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK. 5 6 67 . Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar. 1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1.Senarai Semak Bil. 4 dan 6 rendah.

laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 . Menjalankan sesi kaunseling kelompok. Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 1 Guru UBK kelompok.9. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok. Menetapkan sesi kaunseling seterusnya. Senarai Semak Bil. Menyiapkan kelompok.

1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.9.6 Merancang. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 . Senarai Semak Bil.

mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.7 Merancang. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 . Senarai Semak Bil. melaksana.9.

personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 . melaksana. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.9.8 Merancang. Senarai Semak Bil.

9. inhalan. Senarai Semak Bil.9 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 . melaksana. rokok dan alkohol.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.9.1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 . 1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.10 Merancang melaksana.

11 Merancang. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 .9. Senarai Semak Bil. melaksana.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. 6. Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. 5. guru. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . guru.12 Merancang. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens. 3. 8. kakitangan bukan guru. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Menyediakan kertas kerja 2. Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Tindakan 1. 4.9.

model. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Terima laporan 2. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 . Menyediakan laporan lengkap 6. 4. Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. modul. 5. Bil. Semak laporan secara menyeluruh 3. Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal.9.13 Membuat penilaian aktiviti.

77 . Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. Tandakan ( / ) Catatan 02. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 06. Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan.14 Merancang. 03. 05. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. 04. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua.9. Senarai Semak Bil 01. 07. Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan. Membeli bahan resos. Menyelaras.

08.9.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 09. Senarai Semak Bil. Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. 02. 04. Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . 01. 07. 03. 06.

16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 1. 6. 3. 7. Bil. 4. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 .9. 5. 2.

Menerima aduan 2. guru. Tindakan 1. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. Bil. Tanda (\/ ) Catatan 80 .9. 5.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Rekod. Sessi kaunseling susulan 6. Menyiasat kes 3. 4. Memanggil individu untuk sessi kaunseling. Melaporkan kepada pengetua jika perlu.

Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta. Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai. 4. Berbincang dengan pengetua 3. 2. Tanda ( \/ ) Catatan 81 .18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Bil. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah. Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya. 5. Tindakan 1.9.

2.9. 3. 5. Senarai semak: Bil. Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran. 4. 6.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 1. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 .

melaksanakan aktiviti 5. Menghadiri mesyuarat 3. Menyediakan bersama kertas kerja 4. Tindakan 1. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 . Menerima arahan 2. Senarai semak Bil. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Membuat penilaian/post mortem 6.9.

Senarai Semak Bil. Post Mortem.1 Borang pemantauan program. 06. 6.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.1 Borang penilaian program. Laporan/Dokumentasi 84 . 01. Mesyuarat pengagihan tugas. 03. Tindakan Penyediaan kartas kerja. 5.9. Kelulusan pengetua. Memantau program. 05. Tandakan Catatan 07. Penilaian program. 08. 02. Pembahagian kumpulan pelajar. 04.

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling.11. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima. 3. 88 . 2. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. majikan. rakan-rakan kaunselor.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. 4. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. 5. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor.

kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. sama ada klien individu atau klien kelompok.11. mengembangkan persefahaman kendiri.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. nilai dan keupayaannya. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. 11. menangani krisis. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. 3. 3. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien.2 SKOP KAUNSELING 1. A. 4. 3. 2. 2. 2. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). membuat keputusan. 89 . objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling.

klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. 8. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. kawan karib. kecacatan fizikal. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. 15. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. agama. 6. emosi dan sebagainya. 7. Semasa menjalankan sesi kaunseling. 5. 14. 10. status ideology. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. ikhlas. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. 13. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan.4. 12. 90 . bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. jantina. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. 9. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. 16. 11. seksual.

3. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati.B. 9. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. 5. 6. C. 91 . Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. 2. 8. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. 4. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. 2. Menghormati sosio-budaya 2. 3. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. beban kerja dan akauntabiliti. 7. Menghormati adat dan undang-undang setempat D.

Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan.PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. 2. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. 4. Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. 3. Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian. 92 .

modul. modul. model. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. model. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. 93 . Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan.13. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti.

Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. model. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. modul.Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. Merancang. 14. 94 . Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Membeli bahan resos. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. 15. 95 . Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Menyelaras. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 . Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.16.

98 .Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

sessi kaunseling 99 . Menerima aduan Menyesat kes Panggil .17. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. guru. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. 100 . kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. guru. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. 20. Terima arahan 104 . : Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

105 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah.

Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Proses Kerja Carta Aliran. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. Menyediakan kertas kerja. 106 .21. Meminta kelulusan pengetua.

Mesyuarat pengagihan kumpulan. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Melaksanakan program. motivasi. 107 . motivasi. arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. Memantau program. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. Membuat post-mortem. Laporan 22. Menilai program. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Penilaian dan laporan 108 . Perlaksanaan program.Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua.

8. Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.

2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. ibu bapa dan bekas pelajar. soal selidik. kakitangan sekolah. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 .8. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. guru. pentadbir.

11 Merancang. 111 . mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.8.

12 Mengumpul. menyedia. 112 . menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.8.

13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.8. 113 .

114 . melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.8.14 Merancang.

115 .8.15 Merancang. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melaksana.

8. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 .16 Merancang. melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

rokok dan alkohol. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. melaksana.17 Merancang. 117 . inhalan.8.

Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 .18 Merancang melaksana.8. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.

Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.8.19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.

kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.8. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 . guru.23 Merancang.

8.24 Membuat penilaian aktiviti. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. modul. Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. model. 121 . Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan.

Menyelaras. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian.8. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos.25 Merancang. Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. 122 . Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Membeli bahan resos.

26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8. Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .

Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.8.

28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil . kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.8. guru. Rekod 125 .sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu.

Penilaian media penyampai. Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner. Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar. 126 .8.29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .8.

Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.8.

8.32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Laporan 129 . Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Memantau program. Mesyuarat pengagihan kumpulan. Membahagikan pelajar kepada kumpulan. Melaksanakan program. Membuat post-mortem. Menilai program. Meminta kelulusan pengetua.

33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Perlaksanaan program. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Penilaian dan laporan 130 .8. motivasi. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

131 .

132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful