KANDUNGAN 01.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT 02..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT 03.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 04.

0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

MUKA SURAT

05.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5.1 SENARAI TUGAS 5.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB 5.3 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN 5.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH 5.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 5.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 06.0 PERATURAN - PERATURAN PENTADBIRAN 07.0 PROSES KERJA 08.0 CARTA ALIRAN KERJA 09.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST 10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 11.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 12.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 13.0 NORMA KERJA 14.0 SENARAI TUGAS HARIAN

1

1.0 OBJEKTIF JABATAN / PEJABAT

2

2..0 OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

3

3.0 CARTA ORGANISASI JABATAN / PEJABAT 4 .

4.0 CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 5 .

5. 5.3 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.5. melaksana. guru. temu bual dan perbincangan dengan pelajar.9 5. Mengumpul. inhalan. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. rokok dan alkohol. Merancang. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. melaksana.4 5.5 5. Merancang.0 SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN 5. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. menyedia. Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah.1 SENARAI TUGAS 5. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. Merancang. melaksana.7 5.10 5. Merancang. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. soal selidik. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara. kakitangan sekolah.8 5. 6 . ibu bapa dan bekas pelajar. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. pentadbir.6 5.12 Merancang.11 Merancang melaksana. Merancang. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.2 5.

5. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. 5. motivasi. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.20 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. model.22 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. 5. sumber dan bahan resos Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan 5. 5. 5.5. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. 5. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 5. 5. guru.14 Membuat penilaian aktiviti.13 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa.21 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah.19 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.17 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 5. melaksana. menyelaras dan menilai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.15 Merancang. modul.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium.18 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. 7 .16 Menjadi urusetia kepada Bimbingan dan Kaunseling. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

Menjawab soalan peperiksaan vii. Kemahiran berfikir 3. berwawasan dan berketrampilan. Input Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Mengulangkaji vi. Mencatat / mengambil nota iii. Mengenal personality. Kemahiran Pengurusan Masa 4. Kemahiran Pengurusan Diri 5. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang. masyarakat dan Negara perlu dilaksanakan dengan seimbang dalam semua bidang seperti berikut: Bil 1 Bidang Akademik 1. Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Pendidikan Kerjaya 2.2 BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tercapai. berjiwa besar dan waja. Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka Kaedah Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Kaunseling kelompok Biblio kaunseling Kursus/ Bengkel/ Seminar Kem / perkhemahan Tayangan video Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Pembimbing Rakan Sebaya Lawatan terancang Bank Maklumat 2 Kerjaya Bank Maklumat Berkomputer Pameran Pertandingan aktivitiaktiviti pendidikan dan kerjaya 8 .5. Kemahiran Belajar i. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju kearah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. Pengumpulan / Penyampaian maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Mengingat v. 1. kaedah penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Strategi Menghadapi Peperiksaan 6. Mendengar iv. Membaca ii. 3.

Kemahiran sintesis 12. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). seminar. kursus. 3 Psiko-sosial 1.berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. Kemahiran analisis kritikal 13.1 Kepimpinan 3. Program oreintasi 1. Kemahiran pengawalan diri 10. Merujuk Kad Maklumat Diri 3. Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 14.Pengendalian Kendiri 17. kolokium Lawatan terancang Kem Bina Insan / Diri Tayangan video Latihan Dalam Kumpulan Perkhemahan Ceramah 4 Keibu-bapaan Kaunseling keluarga Pembimbing Rakan Sebaya Pameran Perkhemahan keluarga/ hari keluarga Lawatan ke rumah (Home Visit) Kaunseling keluarga Khidmat konsultasi Kursus kemahiran keibubapaan 9 . Mengumpul dan menyebar maklumat pendidikan dan kerjaya Bimbingan kerjaya merentasi kurikulum & kokurikulum Bimbingan kelompok Bimbingan individu Kaunseling kelompok Kaunseling individu Biblio kaunseling Forum. nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 3. Isu-isu kekeluargaan 3. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). bengkel. Kemahiran Rohani 8. Penyaringan maklumat 6.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga Menjawa pernyataanpernyataan dalam inventori minat. Komunikasi 2. Perkembangan individu 3. Pengurusan Tekanan 7. Kemahiran membuat keputusan 9. Perkembangan keremajaan 15. Kemahiran asertif / Tegas diri 5. Kemahiran aplikasi 11. Konsep kendiri 16. personality. Kemahiran Komunikasi 4. Ujian/Inventori/ Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2. 4.

Kepimpinan 4. Perkembangan individu 3. Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 7 Kaunseling HIV/AIDS 10 .Buletin keluarga Latihan kepimpinan 5 Pembangunan Diri Pelajar 1. Perkembangan individu 3. Pendidikan Kekeluargaan 4. Kemahiran penyelasaian masalah 3. Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 5. Pendidikan Perkembangan Seksual 7. Komunikasi 2. Pembimbing Rakan Sebaya 6. Pendidikan kekeluargaan 4. Kemahiran asertif /tegas diri 5. Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan pengawas Latihan Pembimbing Rakan Sebaya Latihan Kepimpinan ketua kelas dan pengerusi kelab/ Persatuan Latihan Kepemimpinan bagi pelajar-pelajar biasa Praktikum Pembimbing Rakan Sebaya Ceramah Seminar Bengkel Ujian Urin Ujian HIV Rujukan kepada Kementerian Kesihatan Kaunseling susulan Kaunseling sokongan 6 Pendidikan Pencegahan Dadah 1. Kemahiran tegas diri 5. Kemahiran social 6. Kemahiran Sosial 7. Kemahiran Sosial 6. Komunikasi 2. Kemahiran komunikasi 2. Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.

6.3 SENARAI TUGAS.2 Penyampaian maklumat pakej pensijilan terbuka berkaitan dengan mata pelajaran elektif di sekolah menengah. kursus-kursus dan kerjaya lepasan SPM (SPM(V). Minat dan Nilai berhubung dengan pemilihan kerjaya. Kemahiran berfikir 3.3. Menjawab soalan peperiksaan vii. 1. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Masa 4. 1. SPM (V) dan STPM berhubung dengan peluang melanjutkan pelajaran di Institusi pengajian Tinggi dan pembiayaan pendidikan. 1. Memberi Penerangan mengenai pensijilan terbuka 2. Mengulangkaji vi. Memberi Bimbingan Kemahiran Pengurusan Diri 5. KUASA DAN HUBUNGAN Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua PK 1 PK HEM Guru Kelas Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang Di beri Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 1.1 Mengenal personality. Kanan HEM Guru kelas Mengumpulkan pelajar Menyampaikan ceramah 11 . Mencatat / mengambil nota iii. Memanggil pelajar Mengadakan mesyuarat Pengetua Pen. Mendengar iv.5. Institusi / agensi yang menyediakan kursus / latihan kemahiran lepasan SPM / SPM(V). Membaca ii. Kanan 1 Pen. Mengingat v. Memberi Bimbingan Kerjaya 1. Mengumpul / menyampaikan maklumat halatuju pelajar lepasan SPM. Memberi Bimbingan Strategi Menghadapi Peperiksaan. Memberi Bimbingan Kemahiran Belajar i.

11 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 3.3 Tingkatan 6R 5.7 Kemahiran pengawalan diri 3.9 Kemahiran aplikasi 2.7 Kemahiran membuat keputusan 2.10 Kemahiran sintesis 2.1.9 Kemahiran sintesis 3.11 Kemahiran analisis kritikal 2.13 Perkembangan keremajaan 2.Pengetua Pen. Kaunseling Kelompok 3.15 Pengendalian Kendiri 3. Mengadakan program motivasi 5.4 Pengurusan Tekanan 3.8 Kemahiran pengawalan diri 2.2. Mentadbir Ujian / Inventori / Senarai semak berkaitan dengan Psikososial 2.2 Tingkatan 4 5.1 Tingkatan 1 5.4 Pelajar baru Memanggil pelajar Menerima pelajar tanpa syarat menandatanga borang berkaitan 12 .14 Pengendalian Kendiri 4. Mengadakan Program orientasi 5. Kanan 1 Pen.6 Kemahiran Rohani 2.12 Pengekalan penghargaan kendiri / Self Esteem 2.1 Merujuk Kad Maklumat Diri 2.8 Kemahiran aplikasi 3.5 Kemahiran Rohani 3.3 Kemahiran asertif / Tegas diri 2.3 Penyaringan maklumat 3.6 Kemahiran membuat keputusan 3.4 Penyaringan maklumat 2.14 Konsep kendiri 2.5.12 Perkembangan keremajaan 3. Kanan HEM Guru kelas 1.10 Kemahiran analisis kritikal 3. Kaunseling Individu 2. Kemahiran Komunikasi 3.2 Kemahiran asertif / Tegas diri 3.13 Konsep kendiri 3. Kemahiran Komunikasi 2. Pengurusan Tekanan 2.

1 Kemahiran Komunikasi 1. Memberi bimbingan 1. Mengadakan Seminar/ Bengkel Pencegahan Dadah 3. Memberi kursus kepimpinan 2. Memberi kursus kepada ahli PRS 1.2 Perkembangan remaja masa kini dan akan datang 1.1 Perkembangan individu 1. Kanan 1 Pen.2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Menyampaikan ceramah Menggunakan bangunan sekolah 13 . Kanan 1 Pen.1 Kemahiran komunikasi 3.1 Perkembangan individu Menjemput penceramah luar Menerima tanpa syarat Pengetua Pen. Mengadakan seminar motivasi 3. Kanan 1 Pen.2 Pendidikan kekeluargaan 2.4 Kemahiran tegas diri 3.3 Kemahiran social 1.2. Memberi ceramah 2.2.2 Kemahiran Asertif /Tegas Diri/ Kaunseling kekeluargaan 1.Pengetua Pen. Memberi ceramah 2. Kanan 1 Pen.2 Isu-isu kekeluargaan 1.1 Perkembangan individu 2.5 Pembimbing Rakan Sebaya 3.4 Kemahiran menghindar Jangkitan HIV / AIDS 2. Mengadakan seminar keibubapaan 1.3 Kepimpinan 3.1 Kepimpinan 1.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga 1.3 Sikap benci kepada dadah dan inhalan 1.7 Kemahiran Pemilihan aktiviti keutamaan 1.1 KemahiranKomunikasi 1. Kanan HEM Guru kelas Melaksanakan mesyuarat antara guru Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.6 Kemahiran Sosial 3. Kanan HEM Guru kelas 1. Memberi kaunseling Individu 2. Kanan HEM Guru kelas Menerima tanpa syarat Memanggil pelajar Menjemput penceramah luar Pengetua Pen.3 Kemahiran Sosial 2. 2 Kemahiran penyelesaian masalah 3.2 Kemahiran asertif /tegas diri 1.

3 Penempatan ke dalam pekerjaan 14 .1 Mata Pelajaran Teras 1. 2.2 Kemahiran mencatat / mengambil nota 2.4 SUKATAN PELAJARAN BIMBINGAN & KAUNSELING SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN A : AKADEMIK Dalam bahagian ini pelajar-pelajar diperkenalkan kepada kemahiran-kemahiran belajar. Kemahiran ini membolehkan pelajar meningkatkan kecemerlangan akademik.4 Kemahiran Berfikir 2. Pemilihan Mata Pelajaran 1. 1. Penempatan 6. Strategi menghadapi peperiksaan 6.3 Kemahiran mendengar 2.2 Pendidikan Kekeluargaan 5.7 Kemahiran Menjawab Soalan Peperiksaan 3.1 Penempatan selepas PMR 6.2 Penempatan selepas SPM / STPM 6. Ini juga akan memberi motivasi kepada pelajar dalam menghadapi alam persekolahan. Kemahiran Belajar 2.6 Kemahiran Mengulangkaji 2.5 Kemahiran Mengingat 2.2 Pemilihan Mata Pelajaran Elektif 1. pemilihan mata pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran.1 Kemahiran Membaca 2.3 Pemilihan Mata Pelajaran Mengikut Minat Kerjaya.2. Kemahiran Pengurusan Masa 5. Kemahiran Pengurusan Diri 4.

1 Kemahiran komunikasi 2. Pembentukan Sahsiah 1. minat dan nilai.2 Kesepadanan pemilihan pakej pensijilan terbuka. Perkembangan Kerjaya 2.2 Memebentuk sikap tegas diri / asertif 15 .2 Mengenalpasti persoaniliti 1. 1. Ini membolehkan pelajar-pelajar membuat pemilihan kerjaya yang sesuai dengan minat. kerajaan dan korporat 2. BAHAGIAN C : PSIKOLOGI DAN KESIHATAN MENTAL Dalam bidang ini. Sahsiah yang cemerlang akan menghasilkan pelajar berketrampilan. minat.4 Maklumat mengenai bekerja secara bersendirian. personality dan nilai dengan kerjaya 2. pelajar diperkenalkan kepada pelbagai kemahiran untuk membentuk sahsiah cemerlang.3 Mengenalpasti nilai. pelajar-pelajar didedahkan kepada diri dari segi personality. nilai personality dan pasaran kerjaya terkini.6 Sumber kewangan bagi melanjutkan pendidikan dan latihan kerjaya. Soal selidik 1. Kemahiran Psikososial 2. Mereka juga didedahkan dengan maklumatmaklumat tentang perkembangan kerjaya.BAHAGIAN B : KERJAYA Dalam bahagian ini.3 Perkembangan pasaran kerjaya di dalam dan di luar Negara 2. produktif. asertif serta kental semasa menghadapi segala bentuk cabaran atau kekurangan dan sentiasa bersyukur.1 Mengenal sahsiah diri 1.5 Peluang pendidikan dan latihan kerjaya 2.2 Membentuk sahsiah cemerlang 1. 1.1 Pengenalan bidang dan jenis-jenis kerjaya 2. 2. Di samping itu.3 Penerimaan Kendiri 2.1 Mengenalpasti minat 1. pelajar perlu dilatih menguasai kemahiran-kemahiran social yang asas bagi kesejahteraan diri.

3 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikas 3.4 Membentuk rohani 2.4.4.4.1 Perasaan 3.2. Kemahiran Sosial 3.5 Kemahiran pengawalan diri 2.4 Asertif / tegas diri 2.6 Kemahiran pemikiran kritikal dan analitikal 2. Kesedaran Potensi Diri 1.2 Kewangan 3.6 Latihan membuat keputusan 16 .4 Rakan sebaya 3.2 Kaunseling asas 2.5 Mengendalikan mesyuarat 2.1 Komunikasi 2.3 Kekuatan Diri 2.4.2 Kemahiran penampilan diri 3. Latihan Kemahiran 2.4 Kemahiran mengendalikan tekanan 3.1 Kemahiran menyesuaikan diri 3.3 Pengurusan tekanan 2.7 Kefahaman norma dan nilai masyarakat 3.3 Tegas diri 2.1 Ciri-ciri kepimpinan 1.4.3 Keluarga 3.5 Kemahiran Melindungi diri BAHAGIAN D : Kepimpinan 1.2 Ciri-ciri suka menolong 1.5 Pembelajaran 3.

17 . daerah. Merancang.4 mendokumentasikan segala aktiviti yang telah dijalankan dalam bentuk • minit mesyuarat • laporan aktiviti kelab 4. Bertindak secara langsung sebagai fasilitator dalam urusan kursuskursus yang dijalankan.3 mengemaskini. menyelia dan melaksanakan program dan aktiviti kelab bimbingan dan kaunseling 2. Menilai dan membuat laporan keberkesanan program kerjaya peringkat sekolah. pendidikan dan lainlain yang berkaitan dengan cara menghubungi pihak-pihak luar.2 Menjalankan aktiviti seperti 3. 6. 7.1 AJK menjalankan mesyuarat 3.2.2. Menubuhkan kelab 2. membuat keratin akhbar untuk dijadikan bahan pengumpulan maklumat 3. mempamer dan menyimpan maklumat dengan cara sistematik 3. Mengggalak dan memastikan ahli kelab menyertai aktiviti anjuran sekolah.2 mengumpul maklumat kerjaya. negeri dan kebangsaan. Menyelaras buku pendidikan kerjaya. Membuat penilaian program kelab bimbingan dan kaunseling 8.1 Mencari ahli kelab 2.2. 5.1 mengemaskini bilik kaunseling 3.2 Mengadakan mesyuarat agung 2.3 Menentukan dasar kelab 3.2. Memastikan aktiviti kelab berjalan lancar 3.5 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT KELAB BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1.5.

2.5. 10. Mengawalselia dan menasihat ahli PRS dalam peningkatan prestasi akademik dan sahsiah.2 yang berminat 2. 11. 5. 6. 4. Mengadakan mesyuarat agung. Memastikan ahli-ahli PRS membuat laporan di dalam buku rekod PRS. 8. Mengalakkan ahli PRS melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti anjuran sekolah/ daerah/ negeri dan kebangsaan. Membimbing PRS dalam memainkan peranannya di sekolah. 7. Merancang. Membuat pemilihan ahli PRS 2.6 SENARAI TUGAS GURU PENASIHAT PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 1. 18 .1 yang pernah menjadi ahli PRS 2. Menjadi guru pengiring / fasilitator dalam kursus PRS anjuran daerah / negeri / kebangsaan.3 yang mempunyai cirri-ciri dan personality PRS 2. Melatih PRS di peringkat sekolah. 9. menyelia dan melaksanakan program PRS. Menjadi fasilitator dalam aktiviti-aktiviti PRS sekolah. Menjadi pakar rujuk (konsultasi) terhadap isu-isu dari ahli PRS.4 yang mempunyai cirri-ciri kepimpinan diri yang menonjol 3.

6.0 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 19 .

Bil.1 Menyedia rancangan tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah. Menaip hasil perancangan secara kemas dan teliti. Membuat perubahan rancangan atau Pengarah aktiviti kaunseling mengikut keperluan. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bagi Pengetua / PK menyediakan takwim / rancangan HEM / UBK tahunan program dan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling.7. Projek / Ketua UBK 2 3 4 5 20 . Guru-guru yang dilantik sebagai Pengetua / PK Pengarah Projek akan berbincang HEM bersama dengan AJK untuk menyediakan perancangan program secara terperinci mengikut takwim sekolah.0 PROSES KERJA 7. Guru menjalankan program mengikut Pengetua / PK penjadualan yang ditentukan di dalam HEM rancangan tahunan yang telah disediakan. seterusnya memasukkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah.

HEM Mentadbir borang soal selidik kepada komuniti sekolah bagi mendapatkan maklumat keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Mengubahsuai / menganjurkan program Pengetua / PK mengikut kesesuaian dan melibatkan HEM komuniti sekolah. soal selidik. Memperbanyakkan borang soal selidik Pengetua / PK untuk diedarkan. guru.2. Mengutip borang soal selidik yang telah lengkap diisi. pentadbir. 2 3 4 5 6 7 8 21 .7. kakitangan sekolah. Perbincangan dengan pihak pentadbir Pengetua / PK tentang hasil dapatan bagi tindakan HEM selanjutnya. Menaip hasil perbincangan bagi menghasilkan borang soal selidik yang lengkap. Mengumpulkan maklumat yang diperolehi dan membuat laporan mengenainya. Bil. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan antara kaunselor untuk Pengetua/HEM merekabentuk soal selidik yang menyeluruh bagi mendapatkan maklumat mengenai keperluan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di kalangan komuniti sekolah. ibu bapa dan bekas pelajar.

6 7 8 9 22 . Proses kerja Pegawai yang meluluskan Pengetua / PK HEM Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 4 5 Mempastikan kad maklumat pelajar (001M) sentiasa cukup dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan tentang pengurusan kad 001M Mengedarkan kad 001M kepada setiap pelajar melalui guru tingkatan satu Guru tingkatan satu melengkapkan maklumat dalam kad 001M Memastikan setiap pelajar dalam setiap tingkatan mempunyai kad 001M yang lengkap Mengedarkan fail 001M kepada semua guru tingkatan 1 – 6 untuk dikemaskini. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Memastikan pelajar yang baru berpindah di sekolah ini mendapatkan kad 001M di sekolah lama Memastikan semua fail 001M bagi setiap tingkatan di hantar ke UBK dan lengkap diisi sebelum sesi persekolahan pada tahun tersebut berakhir.7. Menyusun fail 001M secara sistematik bagi memudahkan pengurusan perpindahan pelajar dan lain-lain. Merancang.3 Bil.

menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. menyedia. PRS menyediakan brouser / pamplet berkaitan dengan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling untuk mempromosikan perkhidmatan ini kepada semua komuniti sekolah. Bil.7. 4 dan 6 rendah dalam beberapa slot termasuk ceramah dan motivasi. Memberikan ceramah mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa program orentasi. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Menganjurkan program orentasi tingkatan 1.4 Mengumpul. Melatih ahli-ahli PRS sebagai agen penyebar maklumat mengenai perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 2 3 4 5 23 . Memberikan taklimat tentang perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling semasa perhimpunan sekolah.

Bil.7. hasil dan penamatan sesi.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Melaksanakan sesi kaunseling kelompok mengikut peringkat permulaan. Guru UBK menyiapkan laporan bagi sesi kaunseling kelompok yang telah dijalankan. 2 3 4 5 6 7 24 . Guru UBK menghantar borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok kepada guru tingkatan / guru mata pelajaran berkenaan sebagai makluman kehadiran pelajar ke sesi kaunseling. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Perbincangan dengan kelompok (dirujuk / sukarela ) tentang pemilihan ahli. melengkapkan dan menghantar kepada guru UBK. rasa bersepadu. konflik / konfrantasi. bilangan ahli. Guru UBK menerima borang temujanji dan mengatur sesi pertemuan. jangka masa dan tempat bertemu. kekerapan bertemu. Memberi borang temujanji kelompok kepada ahli. Menetapkan sesi pertemuan yang seterusnya.

menganalisis masalah . Guru UBK menerima borang dan mengatur sesi pertemuan dengan pelajar. Melaksanakan sesi kaunseling individu dalam setiap peringkat : .6 Bil. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 2 3 Pelajar mengambil dan melengkapkan borang Kaunseling Individu. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.menyediakan prasesi .mengambil tindakan .mengenalpasti masalah . 4 5 6 25 . Pelajar mendapatkan kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu daripada guru tiingkatan / guru mata pelajaran berkenaan (Borang kebenaran).membina hubungan .membincangkan alternative .menamatkan sesi Menetapkan sesi pertemuan yang selanjutnya.7. Guru UBK menyiapkan laporan sesi kaunseling. Merancang.penerokaan .

membaca . mengutip semula dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk menilai kekuatan. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru UBK tentang pelaksanaan Program Kemahiran belajar Guru UBK menyiapkan kertas kerja Program Kemahiran Belajar Perbincangan dengan pihak pentadbir / pengetua mengenai kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program meliputi pembahagian tugas. sumber dll.mengulangkaji .berfikir / KBKK Pentadbiran borang penilaian program.mendengar . mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. penetapan tarikh/tempat/masa. penceramah. Merancang. kelemahan program dan cadangan memperbaiki untuk pelaksanaan pada tahun akan datang Menyiapkan laporan pelaksanaan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 26 .7.mencatat nota .7 Bil. kaedah pelaksanaan.mengingat . Pelaksanaan program kemahiran belajar : . melaksana.menjawab soalan peperiksaan .

27 . UBK menganjurkan carnival sains dan teknologi untuk menggalakkan pelajar menyertai pertandingan : .sketsa kerjaya Bagi peringkat sekolah / daerah Merekabentuk / mengedar / menilai soal selidik bagi mendapatkan maklumbalas mengenai keberkesanan program kerjaya daripada pelajar lepasan SPM dan STPM sebagai tindakan susulan.membina media maklumat .7. 1 2 3 4 5 6 7 8 UBK dengan kerjasama bahagian kurikulum semasa program orentasi ting. Pelajar menjawab pernyataan dalam inventori minat. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.pemilihan mata pelajaran elektif .melukis poster kerjaya . personality. 4 mendedahkan pelajar tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka : .mata pelajaran teras . nilai dan lain-lain untuk mengenalpasti halatuju diri pelajar.8 Merancang. melaksana. UBK menganjurkan minggu kerjaya dengan menjemput pelnagai agensi / individu bagi ceramah kerjaya.pemilihan mengikut minat kerjaya Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM berhubung dengan peluang melajutkan pelajaran di IPT dan pembiayaan pendidikan.Buku skrap kerjaya . Menjemput pelajar secara individu / keelompok untuk berbincang dengan guru UBK tentang inventori yang telah dijawab Guru UBK mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan dengan mendapatkan brouser/risalah terkini dari IPTA/IPTS dan pelbagai agensi kerkaitan. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan Bil.

inhalan. rokok dan alkohol.9 Bil. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Menyiapkan kertas kerja program Perbincangan dengan pihak pentadbir mengenai kertas kerja Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian program. Merancang.7. mengutip dan menganalisis Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah untuk memperbaiki pelaksanaan program pada tahun akan datang Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 2 3 4 5 6 7 8 9 28 . melaksana. Proses kerja Pegawai yang meluluskan Seksyen Undangundang / Peraturan 1 Mengadakan mesyuarat UBK mengenai penganjuran Program pendidikan pencegahan dadah/Inhalan/Rokok & Arak.

7. 4. Menyediakan laporan program. Memurnikan kertas kerja bersama-sama dengan guru kaunseling. Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua & Guruguru Kaunseling Pengetua Pengetua dan guruguru Pengetua dan guruguru Pengetua dan penyelaras program 5. Menyediakan kertas kerja program atau aktiviti. 9. 10. Mesyuarat persediaan akhir pelaksanaan program. Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan pengagihan tugas kepada guru-guru. 6. 3. Melaksanakan program mengikut jadual. Menghantar laporan kepada tuan pengetua. Mentadbir borang penilaian program. Mengadakan post mortem. 8. 29 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.10 Merancang melaksana. 7. PROSES KERJA PEGAWAI YANG UNDANGMELULUSKAN/ UNDANG/ DIRUJUK PERATURAN BIL 1. 2. Meminta pengesahan kertas kerja daripada tuan pengetua.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. PROSES KERJA Memaklumkan kepada Ketua Jabatan tentang tugas merancang.mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. PEGAWAI YANG MELULUSKAN/ DIRUJUK Pengetua UNDANGUNDANG/ PERATURAN Sulit 2 3 4 Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Pengetua Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan terakhir perlaksasnaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua Pengetua Pengetua Sulit 5 6 7 8 9 10 Pengetua Pengetua 30 .kerjaya dan pencegahan Dadah.11 Merancang. melaksana.7. melaksana. BIL 1. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.

Mesyuarat kedua: menilai persediaan semua AJK yang terlibat dalam program ini. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. Melaksanakan program mengikut keputusan mesyuarat. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. melaksana. 7. agensi kerajaan dan bukan kerajaan. guru. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. 8. 1.12 Merancang. Mengawal selia perlaksanaan program Menilai aktiviti yang telah dilaksanakan dari segi keberkesanan. guru. Proses kerja Menyediakan kertas kerja program dan aktiviti konferens ibu bapa. 4.7. 31 . guru. kelemahan untuk penambah baukan pada masa akan datang. Mesyuarat pertama AJK perlaksanaan program untuk memaklumkan tugasan setiap individu yang terlibat. 2. kakitangan bukan guru. kakitangan bukan guru. 5. 6. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. Pengetua 3. Berbincang dan mendapatkan kelulusan dari pentadbir sekolah tentang aktiviti yang hendak dijalankan.

13 Membuat penilaian aktiviti. Menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang dibuat untuk tujuan keulusan/pengesahan. 4. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan Bil. modul. Menerima laporan yang dibuat oleh kaunselor. 1. 5. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Menyenarai perkara-perkara yang perlu dibuat tindakan susulan. 2. Membuat penambah baikan dan menyediakan keperluan yang sesuai. 3. Menyemak semula semua laporan aktiviti yang telah dijalankan sama ada perlu ditambah atau dikurangkan . 32 . model.7.

Membeli bahan resos yang diperlukan. Pengetua Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/Peraturan 02 03 04 Pengetua 05 06 07 33 . menyelaras dan menilai sumber dan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kewangan kepada pihak pengetua. Menyelaras. 01 Proses Kerja Mesyuarat mengenai perancangan keperluan sumber dan bahan resos yang terdapat di Unit Bimbingan dan Kaunseling.14. bahan resos Proses Kerja Bil. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Menyenaraikan semua sumber dan bahan resos yang diperlukan atau menambahkan bahan yang tidak mencukupi. Merancang. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos baru kepada pelajar. Merekodkan dalam buku rekod Unit Bimbingan dan Kaunseling semua reset dan butir-butir pembelian.

Penyelaras Proses Kerja Bil 01 Proses kerja Menyediakan program Bimbingan dan Kaunseling Membincangkan program Bimbingan dan Kaunseling bersama dengan guruguru kaunseling Meminta pengesahan program Bimbingan dan Kaunseling Mengedarkan program kepada semua guru yang terlibat. Melaksanakan program mengikut takwim Mentadbir borang penilaian program Mengadakan Post Mortem Menyedia laporan program Menghantar laporan kepada penyelaras Bimbingan Kaunseling Pengetua Pengetua Pengetua sekolah Pegawai yang meluluskan 02 03 04 05 06 07 08 09 34 .7.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

Melaksanakan program latihan. 3. 5. Mesyuarat perlaksanaan program latihan untuk meningkatkan kefahaman dan profesionalisma dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Mendapatkan sumber tenaga manusia yang boleh membantu melaksanakan program latihan seperti penceramah yang berpengetahuan luas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Menilai keberkesanan program melalui soal selidik dari peserta program latihan. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/karani Seksyen undangundang/peraturan Bil. Menerima arahan atau program latihan dalaman yang hendak dilaksanakan dari pihak pentadbiran sekolah. 7. 1. Saktor perkembangan pembangunan kemanusiaan 4.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Menubuhkan AJK pelaksana dan agihan tugas.7. 35 . 2. Mendapatkan sumber maklumat tentang aktiviti latihan yang hendak dilaksanakan dalam latihan dalaman. 6.

Laporkan kirsis kepada pengetua sekiranya perlu. Buat sessi kaunseling susulan sekiranya perlu. pelajar.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. 6. Memanggil individu yang berkenaan untuk tujuan kaunseling. Menyesat kes yang dilaporkan. guru. Proses kerja Menerima laporan / aduan. 4.7. Proses Kerja Bil. 3. 2. Rekodkan. 1. 5. Pengetua Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Seksyen undangundang/peraturan 36 .

Proses Kerja Bil. 8. 7. 37 . 7.18 4. Pengetua 3. Berhubung dengan agensi-agensi luar untuk menghebahkan makluman aktiviti sekolah yang melibatkan orang ramai. Membahagikan tugas menyampaikan maklumat pada waktu rehat kepada kepada PRS dan Pengawas. pengetua / kerani 2. Berbincang dengan pengetua apa yang sedang berlaku dan dapatkan pendangan dan nasihat. Menerima arahan dan maklumat pengetua tentang tugas-tugas personel perhubungan sekolah dengan agensi-agensi luar. 6. Mengurus dan melayan pelawat sekolah atau melayan panggilan yang berkaitan dengan perhubungan sekolah. Mengurus tadbir siar raya sekolah dengan penjadualan penyampaian maklumat kepada pelajar. Mendapatkan dan berhubung dengan pentadbiran atau kerani sekolah untuk mendapatkan surat dari luar yang perlu dilayan atau diambil tindakan. Kecuali maklumat yang terlalu penting. Siar raya hanya boleh digunakan pada waktu rehat dan sebelum bermula pembelajaran.Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. 5. Proses kerja Pegawai yang Seksyen undangdirujuk/ undang/peraturan meluluskan 1.

5. Mengenalpasti kelemahan pelajar dalam mata pelajaran 4. 2. Proses kerja Bil. Memberikan alternative kepada pelajar untuk mengatasi kelemahan yang timbul. 3.7. Membuat post mortem aktiviti yang dijalankan. Menjadi tenaga sokongan kepada pelajar. Memberitaklimat kepada pelajar tentang mata pelajaran elektif. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Ketua bidang Seksyen undangundang/peraturan 1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 6. 38 . Mendapatkan pakej-pakej matapelajaran yang ditawarkan di sekolah.

Menerima arahan untuk menghadiri mesyuarat jawatankuasa. Proses kerja Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Pengetua/pentadbir Seksyen undangundang/peraturan 1. Membuat penilaian terhadap aktiviti yang dijalankan. Post mortem 2. 6.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. 39 . Menyediakan bersama dengan jawatankuasa kertas kerja program sekolah. 4.7. Proses kerja Bil. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. Menghantar laporan kepada pengetua. 5. menapis. Unit kurikulum Badan tatatertib 3. Menghadiri mesyuarat perlaksanaan aktiviti yang dijalankan. merancang melaksana aktiviti. Menjalankan tugas memilih. 7.

Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Seksyen UndangUndang/ Peraturan 01. Memantau program mentomentee. Pembahagian kumpulan pelajarpelajar dalam program. 06. 40 . Mesyuarat pengagihan tugas perlaksanaan program mentomentee. Meminta kelulusan pengetua. 02. Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.7. 04. 09. Pengetua 05. Menilai program mento-mentee.21 Proses Kerja Bil. 03. Menyediakan kertas kerja. 08. Membuat post-mortem program. 07. Membuat laporan program. Melaksanakan program mentomentee.

5. ketua dan Badan Tatatertib untuk badan tatatertib membentuk rangka kerja program. 41 . 1. badan tatatertib Berbincang dengan ketua-ketua unit bersama dengan pengetua perlaksanaan program dan agihan tugas. 7. Proses kerja Bil. Pengetua Proses kerja Seksyen undangundang/peraturan 2. Pegawai yang dirujuk/ meluluskan Mengadakan mesyuarat UBK Setiausaha bersama dengan unit Kurikulum kurikulum. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua.7. 3. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. 4. Penilaian program untuk penambah baikan pada masa depan. Pengetua 6. Perlaksanaan program Pemantauan dan kawal selia aktiviti program. Mesyuarat pemantauan persediaan setiap AJK kerja pelaksana program. Menyediakan kertas kerja untuk Setiausaha program yang hendak kurikulum. ketua dilaksanakan. motivasi. 8.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium.

0 CARTA ALIRAN KERJA 8. Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 42 .1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.8.

8. pentadbir. guru. soal selidik. Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 43 . kakitangan sekolah. ibu bapa dan bekas pelajar.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. temu bual dan perbincangan dengan pelajar.

3 Merancang.8. 44 . mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.

4 Mengumpul. 45 .8. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai.

8. 46 .5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum.

47 .6 Merancang. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.8.

melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.7 Merancang. 48 .8.

8. melaksana. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.8 Merancang. CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 49 .

8. melaksana.9 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. inhalan. 50 . rokok dan alkohol.

Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya 51 .8.10 Merancang melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.

Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah. melaksana.11 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling.8. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 52 .

53 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.13 Membuat penilaian aktiviti. melaksana. model.8. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 8.12 Merancang. modul. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

8. 54 .14 Merancang. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

55 .15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.8.

8.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. 56 .

17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. 57 .8. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.

58 .18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.8.

8. 59 .19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

8.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah. 60 .

21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah.8. 61 .

8.22

Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

62

9.0 SENARAI SEMAK / CHECKLIST

63

9.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mengadakan mesyuarat rancangan / takwim B&K penyediaan Tandakan (/) Catatan

2

Mengadakan perbincangan antara pengarah projek dan AJK dilantik Menaip hasil perancangan dan takwim Pengetua/Penolong kanan HEM menyemak rancangan / takwim dan menanda tangan Perlaksanaan program (berterusan) Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan

3 4

5 6

9.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temu bual dan

64

65 . guru. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. 1 2 3 4 5 Tindakan Mengadakan mesyuarat UBK Dapatan perbincangan dan perhalusi hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan borang soal selidik Mengedarkan borang soal mengutip yang lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjurkan / mengubahsuai program peringkat sekolah selidik & Tandakan (/) Catatan 6 7 8 9. kakitangan sekolah. pentadbir.perbincangan dengan pelajar. Senarai Semak Bil. ibu bapa dan bekas pelajar.3 Merancang.

66 .4 Mengumpul. Mengemaskini kad 001M dengan keputusan peperiksaan bagi setiap semester Penyimpanan fail 001M di bilik UBK sebelum cuti hujung tahun Penyususan dan penyimpanan fail kad 001M secara sistematik Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9.Senarai Semak Bil. 1 Tindakan Mempastikan stok kad 001M sentiasa mencukupi dalam simpanan Memberi taklimat kepada semua guru tingkatan Pengagihan kad 001M kepada semua pelajar ting. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Satu melalui guru tingkatan Melengkapkan maklumat pelajar dalam kad 001M Memastikan pelajar baru berpindah menyerahkan kad 001M dari sekolah lama.

Mengedarkan pamplet / brouser kepada semua pelajar. Memberi ceramah perkhidmatan semasa program orentasi. 1 Tindakan Melaksanakan program orentasi tingkatan 1.Senarai Semak Bil. UBK UBK Tandakan (/) Catatan 2 3 semasa 4 Melatih ahli PRS sebagi agen penyebar perkhidmatan UBK. 5 6 67 . 4 dan 6 rendah. Memberi taklimat perhimpunan sekolah. Menyediakan brouser / pamphlet tentang perkhidmatan UBK.

Menyiapkan kelompok. Menjalankan sesi kaunseling kelompok. Tindakan berbincang dengan ahli Tandakan (/) Catatan 2 Menetapkan temujanji dengan mengisi borang. laporan sesi kaunseling 4 5 6 68 . 1 Guru UBK kelompok.9. Senarai Semak Bil.5 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. Menetapkan sesi kaunseling seterusnya. sesi kelompok 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran menndatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling kelompok.

1 Tindakan Pelajar mengisi boring mendapatkan perkhidmatan sesi kaunseling indivdu. Menetapkan individu temujanji sesi kaunseling Tandakan (/) Catatan 2 3 Guru tingkatan / guru mata pelajaran mendatangani borang kebenaran menghadiri sesi kaunseling individu Menjalankan sesi kaunseling individu Menetapkan sesi kaunseling seterusnya Menyiapkan individu laporan sesi kaunseling 4 5 6 69 . Senarai Semak Bil.6 Merancang. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.9.

9. Senarai Semak Bil. melaksana. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 1 Tindakan Membincangkan bentuk kertas kerja melalui mesyuarat dengan guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan oleh Pengetua Mesyuarat antara AJK pelaksana program Program dilaksanakan Menganalisis boring penilaian program Mesyuarat Post Mortem Program Menyiapkan laporan program Menghantar laporan kepada Pengetua Tandakan (/) Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 70 .7 Merancang.

melaksana. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Ceramah tentang pemilihan mata pelajaran dalam pakej persijilan terbuka Pengumpulan / penyampaian maklumat halatuju pelajaran lepasan SPM dan STPM Pentadbiran inventori minat.9. Senarai Semak Bil.8 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT. personality dan nilai Menjemput pelajar untuk kaunseling individu / kelompok mengadakan 2 3 4 5 Mendapatkan brouser / risalah tentang IPTA / IPTS untuk mengemaskini maklumat IPTA/IPTS/pembiayaan pendidikan Mengadakan minggu kerjaya / Karnival sains & Teknologi Mengedarkan borang soal selidik untuk menilai program 6 7 71 .

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 2 3 4 5 6 7 Mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan/kelemahan/cadangan mengatasi masalah Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pihak pentadbir 8 9 72 .9 Merancang.9. Senarai Semak Bil. inhalan. Tindakan Tandakan (/) Catatan 1 Membincangkan program Pendidikan Pencegahan dadah bersama guru-guru UBK Menyiapkan kertas kerja program Pengesahan kertas kerja program Mesyuarat AJK pelaksana program untuk pengagihan tugas Pelaksanaan program Pentadbiran borang penilaian mengutip dan menganalisis program. rokok dan alkohol. melaksana.

10 Merancang melaksana. 1 Tindakan Menyiapkan kertas kerja 1.1 Borang penilaian program Pemurnian kertas kerja bersama dengan guru-guru kaunseling Pengesahan kertas kerja oleh pengetua Mesyuarat pengagihan tugas untuk guruguru Memperbanyakkan program borang penilaian Catatan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mesyuarat pelaksanaan program Melaksanakan program Mengedarkan / mengutip boring penilaian program Post mortem dengan guru-guru Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pentadbir 73 .9. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajarkepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara Senarai Semak Tandakan (/) Bil.

Senarai Semak Bil. 1 2 3 4 Tindakan Berbincang dengan ketua Jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Mesyuarat persediaan perlaksasnaan program terakhir Tandakan (/) Catatan 5 6 7 8 9 10 Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir boring penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 74 .11 Merancang. melaksana.9. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. 8. Menilai sejauhmana keberkesanan program melalui soal selidik peserta konferens Tanda ( \/ ) Catatan 75 . agensi kerajaan dan bukan kerajaan. melaksana.12 Merancang. guru. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Memanggil mesyuarat yang dipengerusikan Oleh pengetua sekolah untuk mengagih tugas. kakitangan bukan guru. Mengedarkan surat panggilan untuk peserta aktiviti konferens dikalangan ibu bapa. 3. 5. Menyediakan kertas kerja 2. Tindakan 1. 6. Berbincang dan mendapatkan kelulusan Dari Pengetua sekolah. guru. Memanggil mesyuarat kali kedua untuk menentukan keadaan persediaan perlaksanaan program dan aktiviti konferens. 4.9. Melaksanakan program aktiviti konferens 7. Mengawal selia perlaksanaan program Aktiviti konferens.

4. Terima laporan 2. model. modul. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Bil. Menyediakan laporan lengkap 6. Semak laporan secara menyeluruh 3. Menyenaraikan perkara penting Yang tertinggal.9. Menghantar kepada pengetua untuk pengesahan 76 . Membuat pembetulan/ penambahan/ Pengurangan. 5. Tindakan Tanda (\/ ) Catatan 1.13 Membuat penilaian aktiviti.

14 Merancang. 06. Membeli bahan resos. Terima peruntukan kewangan daripada pengetua. Menulis surat permohonan kepada tuan pengetua. Tindakan Mesyuarat dan penilaian sumber dan bahan resos. menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Merekodkan semua rekod/reset pembelian bahan. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. 77 . 05. 03. 04. Menyelaras. 07.9. Tandakan ( / ) Catatan 02. Senarai sumber dan bahan resos yang diperlukan. Senarai Semak Bil 01.

Laporan/Dokumentasi Tindakan susulan 78 . 02. 06. Senarai Semak Bil.15 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. 01.9. 04. 08. 07. 09. Tindakan Penyediaan program Mesyuarat pemurnian program Kelulusan pengetua Mengedarkan program kepada guru yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian program Mesyuarat post mortem dan pengubahsuaian program Tandakan ( / ) Catatan 05. 03.

16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Bil. 5. 3. 6. 1. 4.9. Tindakan Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Tanda ( \/ ) catatan 79 . 2. 7.

4. 5. Memanggil individu untuk sessi kaunseling. guru.9. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya. Menyiasat kes 3. Melaporkan kepada pengetua jika perlu. Tanda (\/ ) Catatan 80 . Rekod. Bil. Sessi kaunseling susulan 6. Tindakan 1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. Menerima aduan 2.

2. 5. Mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk mengurus perhubungsn / seranta. Berbincang dengan pengetua 3. 4. Pendapatkan arahan / maklumat dari Pengetua/pejabat sekolah.18 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensiagensi luar yang berkaitan. Tindakan 1. Menyebarkan meklumat mengikut media yang sesuai.9. Menilai media yang digunakan sesuai atau sebaliknya. Tanda ( \/ ) Catatan 81 . Bil.

4. 3. Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan Pilihan untuk atasi masalah Post mortem Pelaporan Tiandakan (\/ ) Catatan 82 . Tindakan Dapatkan pakej mata pelajaran. 6. 5. Senarai semak: Bil. 1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.9. 2.

9. Membuat penilaian/post mortem 6. Penambah baikan kertas kerja/proses kerja Tanda (\/ ) Catatan 83 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Menghadiri mesyuarat 3. Menerima arahan 2. Senarai semak Bil. melaksanakan aktiviti 5. Menyediakan bersama kertas kerja 4. Tindakan 1.

06.9. Penilaian program.1 Borang pemantauan program. Laporan/Dokumentasi 84 . Memantau program. 6. 5. 04.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Mesyuarat pengagihan tugas. 02. Tindakan Penyediaan kartas kerja. Tandakan Catatan 07. 05.1 Borang penilaian program. 01. Senarai Semak Bil. 08. 03. Post Mortem. Kelulusan pengetua. Pembahagian kumpulan pelajar.

9.22 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Senarai semak

Bil.

Tindakan 1. Mesyuara merangka kertas kerja 2. Menyediakan kertas kerja 3. Berbincang dengan pengetua kelulusan program

Tanda (\/ )

Catatan

4. Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. 5. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. 6. Perlaksanaan program. 7. Penilaian dan laporan

85

10.0 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 10.1 Rekod Sesi Kaunseling Individu Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.2

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

10.3 Tarikh

Rekod Sesi Bimbingan Kelompok Masa Nama Peringkat Aktiviti Klien Ting. Jantina Kod Bimb. Kaedah

10.4

Rekod Sesi Kaunseling Kelompok Masa Ting. L/P Kod Klasifikasi Jenis Temuramah Klien Temuramah

Tarikh

86

10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 10.16

Borang Rekod Perkhidmatan Kaunseling Individu Borang Kehadiran Sesi Kaunseling / Bimbingan Borang Temujanji Khidmat Kaunseling Borang Pengesahan Pertemuan Pelajar Dengan Kaunselor Borang Persetujuan Mengikut Sesi Kaunseling Borang Kontrak Pelajar Borang Data Peribadi Klien Borang Rujukan Khidmat Kaunseling Borang Temujanji Sesi Kaunseling Kelompok Borang Rekod Kaunseling Kelompok Borang Temujanji Sesi Kaunseling Individu Borang Permohonan Pembimbing Rakan Sebaya

87

kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada kesemua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksima. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrument untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. 5. Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi.0 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 11. 4.11.1 KOD ETIKA KAUNSELING SEKOLAH 1. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan terhadap penghargaan kendiri. Ia juga merangkumi etika perlakuan yang piawai mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identity sebagai seorag kaunselor. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni. 88 . 2. dignity dan keunikan individu termasuk hak-hak dan peluangpeluang mereka. 3. majikan. Kod Etika ini menggariskan piawaian perlakuan dalam menjalinkan perhubungan professional dengan klien. Kod Etika ini bertujuan untuk menyediakan satu garis panduan bagi kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada piawaian perlakuan kaunselor. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab. rakan-rakan kaunselor.

Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesiona melalui penyeliaan lazim (Regular Supervision) dan sokongan perundingan (consultative support). menangani krisis. 89 . membuat keputusan. mengembangkan persefahaman kendiri. Kaunselor bertanggungjkawab untuk mengutamakan kepentingan klien. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP KLIEN 1. 2.11. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. 11. 3.2 SKOP KAUNSELING 1. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. Ia merangkumi usaha kerja dengan individu atau kumpulan. Skop perkhidmatan kanuseling meliputi isu-isu perkembangan analisis dan penyelesaian masalah. Kaunselor hendaklah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. 3. 3. A. 2.3 KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara piawaian dan identity sebagai seorang kaunselor dan integriti profesion kaunseling. 4. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. Kaunselor berperanan sebagai fasilitator kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. nilai dan keupayaannya. Perkhidmatan kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang ke arah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. 2. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang social latar budaya klien. sama ada klien individu atau klien kelompok. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan maklumat yang akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya.

klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. mempersetujui atau menggalakkan deskriminasi berasaskan ras. kaunselor hendaklah merujuk klien tersebut kepada pihak yang berkenaan. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang luar melainkan dengan kebenarannya termasuk juga sesi kaunseling yang dirakamkan atau dipitavideokan. 6. bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya.4. emosi dan sebagainya. P)ersetujuan antara kaunselor dank lien menegnai kerahsiaan boleh disemaksemula dan diubah dengan persetujui bersama. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. kecacatan fizikal. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor hendaklah membimbing klien kea rah pembentukan sikap. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fizikal dan psikologi klien dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dari aspek kewangan. 8. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Dalam kes yang jelas terbukti bahawa klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa kliennya tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. 90 . 12. mental atau diskriminasi dalam bentuk apa sekalipun. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. atau sesiapa yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang membuat penilaian. ikhlas. seksual. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling mengenai batasan unsure kerahsiaan. 13. kawan karib. 5. 15. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismanya. 10. 14. 9. 16. status ideology. Semasa menjalankan sesi kaunseling. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. 11. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin bertukar kepada kaunselor yang lain. agama. kaunselor hendaklah menggunakan budibicaranya untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. jantina. 7.

Kaunselor hendaklah bersama-sama bertanggungjawab ke atas peningkatan kerjaya untuk dirinya dan stafnya. 5. 6. Kaunselor hendaklah berusaha untuk mengikuti polisi dan prosedur serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya. Kaunselor hendaklah memberitahu kepada pihak majikan tentang keadaan yang boleh menyebabkan konflik yang merosakkan atau menyekat keberkesanan perkhidmatannya. Kaunselor tidak boleh menyalahgunakan kemudahan dan sumber organisasinya. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor 4. Menghormati sosio-budaya 2. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ORGANISASI DAN MAJIKAN 1. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. 3. 8. 7. Kaunselor hendaklah menjelaskan bidang kepakaran dan tahap kecekapan profesionalnya. Kaunselor hendaklah membenarkan dirinya dinilai secara professional dari masa ke masa. Menghormati adat dan undang-undang setempat D. beban kerja dan akauntabiliti. Kaunselor hendaklah saling berusaha meningkatkan tahap kecekapan profesionalismya. Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. Kaunselor hendaklah bertindak untuk mencegah berlakunya diskriminasi dalam organisasi dan dalam pelaksanaan polisi amalan pekerjaan. perbezaan antara fakta umum atau peribadi. 4. Kaunselor hendaklah mewujudkan hubungan interpersonal dan persetujuan kerja dengan penyelia dan stafnya mengenai khidmat kaunseling khususnya mengenai unsure kerahsiaan. TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT 1. 9. 2. TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR TERHADAP RAKAN PROFESIONALNYA 1. 2. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika. C.B. 3. 91 . Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. adil dan terbuka terhadap rakan profesionalnya.

92 .PENGUKURAN DAN PENILAIAN 1. 3. Kaunselor hendaklah memberi penerangan yang lengkap mengenai ujian supaya keputusan ujian itu dapat diterima oleh klien dalam perspektif yang betul. Kaunselor hendaklah berhati-hati dari segi penggunaan ujian. Kegunaan keputusan ujian hendaklah diberitahu kepada klien sebelum ujian diberi melainkan dalam kes di mana pengecualiaan hak yang eksplisit telah dipersetujui terlebih dahulu. 4. Kaunselor hendaklah memberi keterangan yang tepat apabila memberi taklimat tentang ujian dan pengukuran kepada orang awam. Ujian yang digunakan hendaklah berdasarkan kepada kelayakan dan kemahirannya dari segi pentadbiran dan interpretasi keputusan ujian dan tujuan. 2. Kaunselor hendaklah mengawasi supaya keputusan ujian tidak disalahfaham atau disalahgunakan.

Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. model. model. 93 . Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh. Proses kerja Membuat penilaian aktiviti. modul. Carta Aliran: Membuat penilaian aktiviti. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan.13. modul. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.

Menyelaras dan Menilai Sumber dan Bahan Resos Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. model.Senarai semak: Membuat penilaian aktiviti. modul. Merancang. instrument dan pendekatan secara menyelurkan bagi meningkatkan mutu dan profesionalme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah. 14. 94 .

Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. 95 .Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa penyelaras perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua. Menyelaras. Membeli bahan resos. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. 15.

Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 96 .

Proses kerja Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Carta aliran: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana 97 .16.

Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program Senarai semak: Proses kerja menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisma perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. 98 .

guru. Carta aliran kerja: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya. guru. Menerima aduan Menyesat kes Panggil .17. kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.sessi kaunseling 99 .

kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.Laporkan kepada pengetua jika perlu Sessi kaunseling susulan jika perlu. Rekod Senarai semak: Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. guru. 100 .

18: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

Carta aliran kerja: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Menerima arahan/maklumat

dapat

Berhubung pengetua/kerani untuk arahan/maklumat

Mengurus maklumat/melayan/berhubung dengan personalia tertentu sekolah dan agensi luar.

Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner.

Penilaian media penyampai.

101

Senarai semak: Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.

102

19.: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

Mendapatkan pakej matapelajaran

Memberi taklimat kepada pelajar

Kenalpasti kelemahan pelajar

buat

Beri maklumat bantu pelajar pilihan

Post mortem

Pelaporan

103

: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. 20. Terima arahan 104 . disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Carta aliran kerja: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.

105 .Menulis mesyuarat menulis kertas kerja Menyediakan bersama kertas kerja program Menjalankan tugas melaksanakan bersama Hantar laporan Post mortem Penambah baikan Senarai semak: Menjadi ahli jawatan kuasa dalam perancangan sekolah. disiplin sekolah dan jawatankuasa lembaga/Badan pengawas sekolah.

21. Menjadi Penyelaras Dalam Program Mento-Mentee Sekolah. 106 . Meminta kelulusan pengetua. Menyediakan kertas kerja. Proses Kerja Carta Aliran. Membahagikan pelajar kepada kumpulan.

107 . Memantau program. Laporan 22.Mesyuarat pengagihan kumpulan. Membuat post-mortem. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. Melaksanakan program. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan. motivasi. arta aliran kerja: Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. : Menyediakan penyeleras dalam program-program perkembangan pelajar serta kolokium. motivasi. Menilai program.

Perlaksanaan program.Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Penilaian dan laporan 108 .

Mesyuarat menyediakan rancangan / takwim Perbincangan antara pengarah Projek yang dilantik Bersama dengan AJK Menaip hasil perancangan program Pengetua / Penolong Kanan HEM menyemak rancangan / Takwim dan menanda tangan Tidak Puas hati ? Arahan buat pindahan Guru melaksanakan aktiviti ikut rancangan Membuat perubahan rancangan mengikut keperluan 109 .8.0 CARTA ALIRAN KERJA 8.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

Mesyuarat UBK Dapat Perbincangan & Perhalusi Hasilan Hasilkan borang soal selidik Perbanyakkan Borang soal selidik Mengedarkan soal selidik & mengutip yang Lengkap diisi Laporan bertulis Perbincangan dengan pengetua Menganjur / mengubahsuai program peringkat sekolah 110 .2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. kakitangan sekolah. ibu bapa dan bekas pelajar. soal selidik. pentadbir. guru. temu bual dan perbincangan dengan pelajar.8.

8. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar.11 Merancang. 111 .

8.12 Mengumpul. menyedia. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 112 .

8.13 Mengelola dan melaksana aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjukajar (instructional) yang meransang perkembangan pelajar secara optimum. 113 .

114 .8.14 Merancang. melaksana dan mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika.

melaksana. 115 .15 Merancang. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.8.

CARTA ALIRAN Program anjuran bersama UBK dan Kurikulum Penyebaran maklumat pada pelajar lepasan SPM & STPM Mentadbir inventori kepada pelajar yang berminat Bimbingan individu / kelompok Kemaskini maklumat IPTA / IPTS / Penbiayan pendidikan Menyertai carnival Sains & Teknologi Penganjuran Minggu Kerjaya Peringkat Sekolah Tindakan Susulan 116 .8. melaksana.16 Merancang. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

17 Merancang. rokok dan alkohol.8. melaksana. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 117 . inhalan.

mengawalselia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar Negara.18 Merancang melaksana. Carta Aliran Penyediaan Kertas kerja Pemurnian Kertas kerja Pengesahan Kertas Kerja oleh Pengetua Mesyuarat guru untuk pengagihan tugas Mesyuarat pelaksanaan program Pelaksanaan program Pentadbiran Borang Penilaian Program Post Mortem Menyiapkan laporan dan Penghantaran 118 .8.

melaksana.8. Carta Aliran Berbincang dengan ketua jabatan Menyediakan kertas kerja program/aktiviti Meminta pengesahan kertas kerja Mengadakan mesyuarat khusus untuk pembentangan kertas kerja dan agihan tugas Menyuarat persediaan terakhir perlaksanaan program Melaksanakan program mengikut jadual Mentadbir borang penilaian program Mengadakan post mortem Menyediakan laporan program Menghantar laporan kepada pengetua 119 . mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung Bimbingan dan Kaunseling. Kerjaya dan Pendidikan Pencegahan dadah.19 Memperbaiki pelaksanaan program seterusnya Merancang.

23 Merancang. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa. melaksana.8. kakitangan bukan guru dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. guru. Menyediakan kertas kerja program Meminta keulusan dari pentadbir Perbaiki lulus Mesyuarat pertama pengagihan tugas Mesyuarat ke-2 perkembangan tugas Tidak Mengedar jemputan menghadiri Aktiviti konferens Perlaksanaan program Mengawal selia perlaksanaan program Menilai keberkesanan program 120 .

Membuat tindakan pembetulan dan penambah baikan yang perlu. 121 . Mengemukan kepada pihak pentadbiran untuk kelulusan. instrument dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisma perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Menulis atau menyediakan laporan lengkap berhubung dengan aktiviti yang telah dijalankan. model.24 Membuat penilaian aktiviti. Menyenaraikan perkara-perkara penting yang tertinggal. modul.8. Carta Aliran Menerima laporan Menyemak laporan secara menyeluruh.

25 Merancang. Menulis surat permohonan peruntukan kewangan kepada pihak pengetua.8. Merekodkan tentang rekod/reset pembelian. Menerima peruntukan kewangan daripada pihak pengetua. Menyelaras. mempamerkan dan menghebahkan sumber dan bahan resos. Membeli bahan resos. Carta Aliran Mesyuarat dan menilai sumber dan bahan resos. Menyeneraikan sumber dan bahan resos yang diperlukan. 122 . menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

8. Carta Aliran Penyediaan program Perbincangan program dengan guruguru kaunseling Pengesahan Mengedarkan program Melaksanakan program Penilaian program Post mortem Penyediaan / penghantaran laporan 123 .26 Menjadi urusetia kepada Jaatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

27 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalima perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah. Carta aliran Menerima atau membuat kertas kerja Mencari sumber maklumat Menubuhkan AJK pelaksana Mencari sumber tenaga pemberi maklumat Mesyuarat perlaksanaan program latihan Perlaksanaan program latihan Penilaian program 124 .8.

Rekod 125 . Carta aliran Menerima aduan Menyiasat kes Panggil . kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.28 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar.8. guru.sesi kaunseling Laporkan kepada pengetua jika perlu Sesi kaunseling susulan jika perlu.

29 Menjadi personal perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan.8. 126 . Menyebarkan maklumat melalui media cetak /elektronik/benner. Penilaian media penyampai. Carta aliran Menerima arahan/maklumat Berhubung pengetua/kerani untuk dapat arahan/maklumat Mengurus maklumat dan melayanagensi luar.

8. Carta aliran Mendapatkan pakej matapelajaran Memberi taklimat kepada pelajar Kenalpasti kelemahan pelajar Beri maklumat bantu pelajar buat pilihan Post mortem Pelaporan 127 .30 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.

8.31 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah. Carta aliran Terima arahan Menulis kertas kerja Berbincang dengan pengetua Melaksanakan program Hantar laporan Post mortem Penambah baikan 128 . Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas Sekolah.

Mesyuarat pengagihan kumpulan. Meminta kelulusan pengetua. Melaksanakan program. Menilai program. Membuat post-mortem. Membahagikan pelajar kepada kumpulan.8. Memantau program.32 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. Carta Aliran Menyediakan kertas kerja. Laporan 129 .

Mesyuarat persediaan pelaksanaan. Penilaian dan laporan 130 . motivasi.8.33 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. Carta Aliran Mesyuara merangka kertas kerja Menyediakan kertas kerja Berbincang dengan pengetua kelulusan program Mesyuarat AJK pelaksana bersama pengetua. Perlaksanaan program. kem jaya diri dan kursus ketatanegaraan.

131 .

132 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful