‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

SAM KIAN SANG SU SUE PING YIM YAN YEE SIEN DIP YEE CHEW KAI SIN CHIN CHIN CHUN LEW CHENG YEE

A116415 A118852 A123554 A123615 A123767 A124400 A124530

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Pengenalan
‡ Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula 120 tahun yang lalu, dan dibahagikan kepada 5 era.
± Era Keselamatan Dandang - sebelum 1914 ± Era Keselamatan Jentera - 1914 hingga 1952 ± Era Keselamatan Industri - 1953 hingga1967 ± Era Keselamatan dan Kesihatan Industri - 1970 hingga 1994 ± Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994

‡ Akhirnya. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industriindustri lain tidak diliputi manakala Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera.‡ Setiap era masing-masing ada kebaikan dan keburukan tersendiri sehingga era terakhir iaitu era selepas 1994. . Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 digubal dan bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerjapekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkahlangkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. ‡ Contohnya. perlombongan. dan penguarian dan pembinaan.

‡ Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bertanggungjawab mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan. kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara. . ‡ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) bertanggungjawab melatih pekerja. ‡ SOCSO (PERSEKO) ±Social Security Organization membayar kepada pekerja yang terlibat dalam kemalangan semasa bekerja. menjalankan projek konsultasi dan mengadakan kajian berkenaan.

2 KEMALANGAN PEKERJAAN .7.

MALAYSIA ± masih tinggi pada tahap yang tidak dapat diterima Pekerja asing muda: ‡ Bersifat manual (kerja berat) ‡ Ketidakberkesanan komunikasi .

IMPAK KEMALANGAN PEKERJAAN ‡ Kos kewangan ‡ Kekurangan output ‡ Kekurangan semangat / peningkatan rasa ketidakpuashatian ‡ Publisiti yang negatif .

JENIS KEMALANGAN MENGIKUT TAHAP IMPAK ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ µnear miss¶ Tahap µ pertolongan kecemasan¶ Kurang upaya sementara Kurang upaya kekal Fatal (kematian) .

JENIS KEMALANGAN MENGIKUT FAKTOR/ SEBAB ‡ Teknikal (T) ‡ Kemanusiaan (M) ‡ Persekitaran (S) .

DuBrin (1987): ‡ ‡ ‡ ‡ (T) mesin pengeluaran (T) penggunaan alatan manual (T) penggunaan elektrik (T) penggunaan bahan toksik/ cecair mendidih ‡ (S) tempat di mana pemanjatan berlaku kerap .

Fleishman (1967) : ‡ (M) sikap yang buruk: 1. Pekerja lelaki muda (Wangel-1991) 2. Pekerja senior ‡ (M) kitar tumpuan yang rendah ‡ (M) kemabukan dan penyalahgunaan dadah ‡ (M) keimpulsifan .

Sambungan: ‡ (M) kesilapan penentuan terhadap kelajuan dan jarak ‡ (M) ketidakbertanggungjawaban ‡ (M) ketakutan dan kegugupan ‡ (M) kebimbangan dan depresi .

Sifat utama: ‡ ‡ ‡ ‡ (M) keletihan (syif malam/ berlanjutan) (M) umur dan senioriti (M) kualiti penyeliaan (M) kemahiran persepsi visual yang lemah .

7.3 PENYAKIT BERJANGKIT DI TEMPAT KERJA DAN MASALAH KESIHATAN LAIN .

tetapi majikan juga terlibat ‡ Amat susah untuk dikenalpasti dan dibendung± kerana mengambil masa yang lama untuk kesannya timbul .‡ Bukan sahaja terjadi kepada para pekerja.

Masalah kesihatan yang Biasa berlaku di Tempat Kerja ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penggunaan bahan kimia dan toksik Asap dan habuk Radiasi Jangkitan Tahap pencemaran bunyi dan gegaran Tahap suhu yang melampau .

Visual Display Terminal (VDT) ‡ Penggunaan monitor komputer ‡ Akan menyebabkan masalah kesihatan seperti: Keguguran Sistem ketahanan yang semakin lemah barah Sakit mata Sakit sendi dan otot di bahagian leher dan bahu Stres tinggi .

Cara Untuk Mengelakkan« ‡ US national Institute of Occupational Safety & Health Papan kunci yang senang dipindah Skrin komputer yang boleh dikawal kecerahan Kerusi yang selesa Masa berehat Jarak yang selamat: Pengguna ± VDT .

Dalam Malaysia. isu-isu yang dititikberat ialah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merokok Sakit belakang Masalah Kulit Pendedahan kepada penyakit darah Pendedahan kepada bahan kimia .

7.4 MEMASTIKAN TEMPAT KERJA YANG SELAMAT .

4. . ‡ Tujuan: Menggalakkan majikan untuk mementingkan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja dalam pelaksanaan polisi.7.1 Polisi Keselamatan ‡ Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 ± Semua organisasi yang melebihi 5 orang pekerja perlu mendrafkan. menyebarkan dan memeriksa semula (jika diperlukan) sebuah polisi keselamatan.

ia mungkin akan menpengaruhi keselamatan dan kesihatan pekerja. Penyebaran Semakan Semula ‡ Polisi perlu disemak semula dari masa ke masa. ‡ Polisi yang ditetapkan akan disebarkan kepada setiap individu dalam organisasi. . ‡ Perbincangan diadakan dengan semua pekerja supaya mereka memahami polisi yang ditetapkan. ‡ Sekiranya perubahan berlaku dalam pengurusan atau sebarang perubahan besar dalam organisasi.Proses Penghasilan Polisi Draf ‡ Merancangkan polisi keselamatan dengan menetapkan objektif dan prosedur-prosedur yang boleh mencapai objektif.

Satu deskripsi tentang prosedur atau struktur yang akan dijalankan untuk memastikan keselamatan dalam pekerjaan. Satu penjelasan tentang siapa yang bertanggunjawab tentang keselamatan dalam organisasi.Satu penyataan tentang tanggungjawab organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. .

Memberikan latihan. Komitmen yang sepenuhnya daripada semua lapisan dalam organisasi.2 Program Keselamatan Langkah-langkah terlibat dalam pembentukan program keselamatan: 1. Melantik individu yang sesuai untuk mengendalikan isu-isu keselamatan pekerja. 3. 2. 4. . bermula daripada pengurusan tertinggi.7. Membentuk sistem penyimpanan dan analisis laporan.4.

): 5.Langkah-langkah terlibat dalam pembentukan program keselamatan (samb. Skim insentif dan ganjaran. 8. 6. Penyediaan alat-alat perlindungan individu. Membentuk sistem tindakan disiplin.. 7. Mengadakan kempen-kempen untuk meningkatkan kesedaran pekerja. .

Komitmen yang Sepenuhnya daripada Semua Lapisan Organisasi Pengurusan Atasan Pegawai-pegawai Bahagian Keselamatan Pekerja-pekerja .1.

Menghadiri aktiviti-aktiviti keselamatan. Mempengerusikan mesyuarat bahagian keselamatan. Menjadi seorang model rujukan ± sentiasa mengikuti peraturan-peraturan keselamatan dan memastikan semua pengurus juga berbuat demikian.Pengurusan Atasan ‡ Tanggungjawab pengurus atasan: Menyediakan belanjawan yang mencukupi untuk aktiviti-aktiviti keselamatan dan kesihatan. .

. ‡ CEO akan berhubung dengan pengurus berkaitan untuk mendapatkan laporan yang teliti supaya kebajikan pekerja yang terlibat dapat dijaga.‡ Sesetengah CEO menetapkan peraturan bahawa sekiranya berlakunya kemalangan yang serius dalam organisasi. CEO mestilah diberitahu secepat mungkin. tidak kiranya bila dan di mana ianya berlaku.

Galakkan inovasi dan cadangan pekerja. Komunikasi terbuka. Maklum balas (Feedback) pengurusan kepada pekerja . ‡ Faktor-faktor yang membolehkan prestasi keselamatan yang tinggi termasuklah: Komitmen pengurusan terhadap keselamatan yang positif.Judith Erickson (2000) Tanggungjawab pengurusan terhadap keselamatan adalah penting dalam memastikan keselamatan tempat kerja.

Pegawai-Pegawai Bahagian Keselamatan ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja. . ‡ Terbahagi kepada: Diingatkan bahawa peranan untuk I. Pengurus Keselamatan menjaga keselamatan II. AJK Keselamatan di tempat kerja adalah tanggungjawab semua ahli organisasi. ‡ Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keselamatan dengan lebih sistematik.

.Industri yang berisiko tinggi dari segi keselamatan (Hazardous Industries) ‡ Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (OSHA). organisasi dalam industri berkaitan diminta untuk mengupah pegawai keselamatan berkelayakan.

industri kimia dan kimia bersekutu. Industri-industri pembuatan lain yang mengupah perkerja melebihi 500 pekerja. pembalakan dan simen yang mengupah melebihi 100 pekerja. Gas dan petroleum. . industri besi. Syarikat pembinaan kapal yang mengupah melebihi 100 pekerja.‡ Organisasi dalam Hazardous Industry adalah: Syarikat pembinaan/konstruksi bangunan dan kejuruteraan yang harga kontraknya melebihi RM20 juta.

‡ Bagi industri yang lain, majikan boleh menyerahkan tanggungjawab ini kepada pegawai atasan sumber manusia atau pengurus pengeluaran, bergantung kepada ciri-ciri perniagaan.

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer, SHO) ‡ µSenior¶ dalam sesebuah organisasi yang mempunyai kuasa pengaruh yang tinggi untuk memastikan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya sentiasa diikuti, dan sistem pekerjaan yang selamat sentiasa dikekalkan. ‡ Melaporkan kelemahan dari segi keselamatan di tempat kerja kepada pengurusan atasan. ‡ Sedia membantu setiap individu dalam organisasi untuk berkerja dalam keadaan yang selamat.

‡ Bagi majikan yang mempunyai pekerja yang melebihi 40 orang, mengikut OSHA, sebuah Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan hendaklah ditubuhkan. Ahli Jawatan Kuasa (AJK) Keselamatan (Safety Committee) ‡ Pengerusi: µSenior Manager¶ untuk menjamin organisasi sentiasa berkomitmen dengan aktiviti-aktiviti keselamatan dan kesihatan. ‡ Ahli-ahli: Wakil-wakil dari semua jabatan.

Menyiasat dan mengkaji sebab-sebab kemalangan dan memberi cadangan untuk mengelakkan berlakunya semula kemalangan yang seupama. 2. merangkumi menetapkan peraturan-peraturan berkaitan. 3.‡ Fungsi-fungsi AJK Keselamatan: 1. Menetapkan polisi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. . Menganalisis rekod-rekod kemalangan dan masalah kesihatan.

Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan. Jabatan Keselamatan diwujudkan. ‡ Dalam organisasi yang besar.‡ Fungsi-fungsi AJK Keselamatan: 4. Mencadangkan untuk membeli kelengkapan keselamatan yang sesuai dan diperlukan. 5. .

dan mengikuti sekurang-kurangnya satu program latihan keselamatan setiap tahun. ‡ Minit mesyuarat perlu disimpan untuk pemeriksa daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan. Dalam industri yang berisiko tinggi. perjumpaan adalah lebih kerap. ‡ Setiap ahli dalam AJK keselamatan mestilah diberi latihan keselamatan terdahulu. .‡ OSHA memerlukan AJK keselamatan untuk mengadakan perjumpaan/mesyuarat sekurangkurangnya sekali dalam setiap 3 bulan.

‡ Banyak kemalangan berlaku kerana pekerja tidak mematuhi prosedur-prosedur yang sepatutnya.Tanggungjawab Pekerja ‡ Mesej atau maklumat tentang kepentingan keselamatan di tempat kerja perlukan sentiasa diberikan kepada pekerja. . ‡ Majikan boleh mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja yang gagal mengikuti prosedur-prosedur keselamatan yang ditetapkan.

000. adalah saman sebanyak RM1. . ‡ Penalti yang mungkin dikenakan oleh Mahkamah Majistret.‡ OSHA membolehkan pekerja didakwa oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja sekiranya mereka mengabaikan atau enggan melaksanakan peraturan keselamatan yang ditetapkan. sekiranya pekerja dibuktikan kesalahannya.

Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menetapkan bahawa kemalangan perlu dilaporkan. . Akta Pampasan Pekerja. ‡ Pekerja asing Jabatan Tenaga Kerja termasuk syarikat insurans. ‡ Akta Keselamatan Sosial Pekerja. ‡ Pekerja tempatan Organisasi Keselamatan Sosial dalam 48 jam (PERKESO). Penyimpanan rekod (Record-keeping) ‡ Pengumpulan dan analisis maklumat kemalangan.2.

Occupational Poisoning and Occupational Disease). ‡ Pengurus perlu malaporkan kemalangan serius ( •1 pekerja tidak dapat menjalankan tugas sebanyak •5 hari) kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tujuh hari. . Dangerous Occurrence.‡ Kemalangan yang berlaku mestilah dilaporkan kepada pihak berkuasa sebagaimana yang digariskan di dalam peraturan NADOPOD (Notification of Accident.

Kursus penyegaran (refresher courses). kursus memandu perlu diberikan.3. ‡ Kemalangan komuter (Commuting accidents) kemalangan yang dialami oleh pekerja dalam waktu kerja. ‡ Dijalankan oleh pengurus keselamatan. . Latihan Keselamatan ‡ Kemahiran menggunakan peralatan. teknik menyelamatkan nyawa (CPR). pakar runding profesional dalam bidang ini. atau dihantar ke program awam yang dianjurkan. ‡ Oleh itu.

.Michael J. Kristan Smith-Crowe (2003) Objektif latihan tidak akan dicapai sekiranya organisasi tersebut tidak mementingkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Burke (2003) Kursus latihan keselamatan mestilah menggunakan kaedah yang dapat melibatkan semua pekerja latihan interaktif.

 Latihan perpindahan semasa berlaku kebakaran dan kejadian kecemasan. Aktiviti melibatkan ahli keluarga pekerja. Forum atau perbincangan kumpulan.4. Pelancaran upacara dengan jemputan seorang VIP. Kempen Keselamatan dan Kesihatan Kehidupan ‡ Dijalankan setiap tahun dengan tempoh selama satu bulan. . Upacara penghargaan kepada kumpulan atau individu yang mempunyai rekod keselamatan yang baik atau peningkatan dalam taraf kesihatan.

.5. ‡ Tempoh pemberian insentif dan ganjaran dalam tempoh konsisten. Skim Insentif dan Ganjaran ‡ Ganjaran berbentuk wang akan menyebabkan pekerja-pekerja tidak melaporkan jumlah kemalangan sebenar. ‡ Artikel ³Putting Incentives to Work´ insentif diberikan untuk pencapaian tertentu (cadangan menjamin keselamatan. aktiviti-aktiviti) ‡ Ganjaran boleh dalam bentuk hadiah kecil dengan slogan berkaitan keselamatan.

E. berbanding dengan hanya beberapa orang pekerja yang mendapat ganjaran tersebut walaupun dalam bentuk yang berharga. . Scott Geller (2001) Skim insentif akan berjaya sekiranya kebanyakan pekerja mempunyai peluang untuk mendapat ganjaran.

 Topi keselamatan Goggles (alat perlindungan mata) Boots (but) Alat perlindungan telinga Facemask (topeng muka) .6. Penyediaan Alat-alat Perlindungan Individu ‡ Kebanyakan kemalangan dapat dicegahkan dengan mamakai alat-alat perlindungan individu yang sesuai.

. Sistem Disiplin ‡ Tindakan diambil kepada pekerja yang melanggar peraturan keselamatan yang membahayakan sendiri atau pekerja lain.7. ‡ Pengurus atasan memainkan peranan yang penting dalam memastikan pekerja berdisplin.

3 Kesimpulan Tindakan oleh Pengurus untuk Memenuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 .7.4.

pengawasan dan maklumat yang sesuai tentang keselamatan pekerjaan. ‡ Draft dan sebarkan polisi keselamatan sekiranya organisasi tersebut mempunyai lebih daripada 5 pekerja.‡ Memastikan keselamatan semua pekerja dan orang lain di tempat kerja terjamin. . ‡ Melantik pegawai bahagian keselamatan dan kesihatan sekiranya organisasi mempunyai • 40 pekerja. ‡ Melaporkan kemalangan serius kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan. ‡ Memberikan latihan.

7.5 GANGGUAN SEKSUAL BERLAKU DI TEMPAT KERJA .

Definisi gangguan seksual di tempat kerja : ‡ Sebarang gangguan yang mengandungi unsur seksual secara sengaja. tidak sengaja. . fizikal ataupun mental.

‡ Mangsa sering tidak dapat menumpukan perhatian semasa. .‡ Gangguan seksual meninggalkan akibat yang serius kepada mangsa. ‡ Keadaan ini akan membawa kesan negatif yang serius kerana ini merupakan gangguan secara mental.

‡ majikan perlu memandang serius terhadap masalah ini yang menyebabkan mereka kehilangan pekerja berpotensi. . ‡ Tindakan yang segera serta cara yang tegas perlu diambil oleh majikan untuk membanteras masalah ini.

.‡ Kajian Sabitha Merican(1999) menunjukkan terdapat separuh daripada respondennya telah mengalami gangguan seksual di tempat kerja. ‡ Pandangan bahawa semua mangsa ialah perempuan adalah silap. ‡ Namun. data yang didapat tidak tepat sepenuhnya kerana banyak mangsa tidak berani menyatakan hal sebenar.

Kebanyakan mangsa tidak berani melaporkan kes ini kerana: ‡ Tidak tahu melaporkan kes kepada siapa. ‡ Malu untuk memberitahu orang lain. sekurang-kurangnya seorang wakil perempuan dan seorang wakil lelaki patut ada dalam sesebuah syarikat untuk bertanggungjawab menerima laporan bagi kes-kes begini. Oleh itu. . ‡ Takut tidak ada orang mempercayainya.Menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja.

‡ Para pekerja mesti tahu melindungi diri mereka daripada isu begini. ‡ Kesan-kesannya perlu diketahui oleh para pekerja.‡ Majikan perlu menjalankan langkah-langkah untuk menjelaskan kepentingan bagi membanteras gangguan seksual. .

Menyimpan rekod atas keterangan mangsa. Melaporkan kepada polis. Menyimpan bukti-bukti tentang gangguan seksual yang dialami.‡ ‡ ‡ ‡ Tindakan yang perlu diambil oleh mangsa: Menghubungi pihak atasan dengan segera. .

6 KEGANASAN DI TEMPAT KERJA .7.

‡ Majikan perlu mengambil langkah proaktif untuk mencegah gangguan seksual di tempat bekerja. ‡ Majikan bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja di tempat bekerja adalah terjamin. . diancam atau diserang oleh rakan sekerja atau orang luar. ‡ Mereka perlu memperkenalkan polisi dan prosedur yang dapat mencegah sebarang perbuatan keganasan.Keganasan di tempat kerja ‡ Keganasan di tempat bekerja merujuk kepada sebarang kejadian yang berhubung dengan kerja di mana seorang pekerja itu didera. ‡ Tempat bekerja yang selamat bermaksud bebas dari kemalangan dan juga keganasan.

‡ Punca berlakunya keganasan adalah banyak dan berubah-ubah. * Keganasan yang bermula di tempat bekerja tetapi berlaku di luar tempat bekerja.‡ Keganasan melibatkan kecederaan fizikal. gangguan dan penindasan. ‡ Thomas Capozzoli dan Steve McVey (1996) kategorikan keganasan dalam sebarang keadaan yang diberikan seperti : * Keganasan yang bermula dan berlaku di tempat bekerja. * Keganasan yang bermula di luar tempat bekerja tetapi berlaku di tempat bekerja .

orang kulit putih. paranoid. * mereka dan menyebar suatu prosedur untuk menangani kejadian keganasan di tempat bekerja. umur di antara 40 dengan 50. * membentuk peraturan yang tegas untuk melarang keganasan di tempat bekerja.‡ Penyelidikan oleh orang Amerika mencadangkan pekerja yang ganas biasanya adalah lelaki. tertekan. ‡ Cara terbaik untuk mengurangkan risiko keganasan adalah : * mengendalikan suatu penaksiran risiko untuk mengenal pasti di mana dan bila kejadian keganasan mungkin berlaku. * membekalkan latihan untuk semua pekerja supaya mereka tahu apa yang patut dilakukan semasa berlaku keganasan. susah untuk menerima kritikan dan berseorangan. . bersifat marah. sudah bercerai dan mempunyai personaliti seperti cemas.

‡ Pengurusan risiko adalah suatu aktiviti pelbagai disiplin yang melibatkan pasukan petugas dari jabatan yang berbeza-beza termasuk sumber manusia. . Memeriksa apa yang telah kamu lakukan. Menentukan apa tindakan yang patut diambil 3. ‡ Exekutif Kesihatan dan Keselamatan di UK mencadangkan panduan menguruskan keganasan semasa bekerja dengan menggunakan proses 4 langkah : 1. Mengambil tindakan 4. Mengenalpasti sama ada organisasi mempunyai masalah 2.

7.7 MENINGKATAN KESIHATAN PEKERJA .

7. .7.1 Program Kesihatan -memerlukan penglibatan pekerja dalam semua bahagian. -Tujuan program ini adalah untuk membantu pekerja mengekalkan produktiviti di tempat bekerja. dari permulaan hingga pelaksanaan. tekanan dan sesi pengurusan masa dan nasihat perubatan. -Program Bantuan Pekerja (EAP) menawarkan perkhidmatan kaunseling untuk masalah peribadi dan juga masalah kewangan.

* Pemeriksaan kesihatan badan * Kempen berhenti merokok * Sesi perancangan bersara. . pengurusan tekanan dan faktor yang menyebabkan penyakit jantung.Aktiviti yang ada di dalam program kesihatan adalah : * kelas senaman * Ceramah yang berhubung dengan tajuk nutrisi.

. ‡ Mereka membebankan subordinat dengan kerja yang terlampau banyak dan tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan surbodinat. ‡ Penyeliaan yang teruk menyebabkan surbodinat menghadapi tekanan kerja.2 Pengurusan Stres ‡ Pekerja perlu peka dengan punca tekanan kerja dan berikthiar untuk mengurangkan aras tekanan. ‡ Ketidakselamatan kerja dan ketegangan kerja berhubungkait dengan kesihatan fizikal dan mental yang tidak baik.7.7. ‡ Penyelia dan pengurus gagal membina hubungan yang baik dengan subordinat mereka.

. ‡ Tempat bekerja yang mempunyai tekanan bukanlah suatu tempat bekerja yang sihat.‡ Tekanan juga boleh disebabkan jam bekerja sehari yang terlalu panjang.

‡ Majikan seharusnya lebih berusaha untuk mengenal pasti penggunaan dadah secara haram dan mengambil tindakan yang wajar untuk membantu mereka. Penaksiran risiko 2.7.7. Penyebaran polisi syarikat terhadap penyalahgunaan dadah dan alkohol . ‡ Strategi untuk mengurangkan masalah dadah dan alkohol : 1.3 Mengurangkan Masalah Berhubung dengan Dadah dan Alkohol ‡ Menurut statistik yang diperoleh dari Jabatan Kesihatan dan Keselamatan kerja . 80 % pengguna dadah adalah diupah.

Latihan diberikan kepada penyelia supaya mereka boleh mengenalpasti surbodinat yang terlibat dengan masalah dadah dan alkohol dan mengambil tindakan yang wajar. . 5.3. Bantuan diberikan kepada surbodinat untuk pemulihan. 4. Pengetahuan dan pendidikan yang dibekalkan oleh majikan kepada pekerja di tempat bekerja berkaitan dengan risiko pengambilan dadah dan alkohol.

3. Menentukan bentuk proses rayuan yang mungkin diambil. .‡ Organisasi yang merancang untuk menjalankan ujian dadah terhadap pekerja perlu : 1. Menentukan jenis ujian dadah yang akan dikendalikan. Menentukan titik untuk keputusan positif yang perlu dinyatakan di dalam polisi. 7. Membentuk polisi bertulis yang jelas. Memastikan ujian positif adalah disahkan semula oleh pihak kepakaran. Memastikan keputusan ujian adalah dirahsiakan. 5. Memastikan proses-proses prosedur yang dijalankan secara berhati-hati di sepanjang masa 6. 4. 2.

‡ Kesimpulannya. . ‡ Program yang baik boleh mengurangkan kos pembayaran hospital dan dapat mengekalkan kesihatan pekerja. kemalangan yang berlaku di Malaysia telah menurun tetapi masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. ‡ Kemalangan ini berlaku disebabkan oleh banyak faktor dan pelbagai program telah diperkenalkan sebagai contohnya NIOSH untuk mengurangkan keberangkalian berlakunya kemalangan.