‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

SAM KIAN SANG SU SUE PING YIM YAN YEE SIEN DIP YEE CHEW KAI SIN CHIN CHIN CHUN LEW CHENG YEE

A116415 A118852 A123554 A123615 A123767 A124400 A124530

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Pengenalan
‡ Peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia telah bermula 120 tahun yang lalu, dan dibahagikan kepada 5 era.
± Era Keselamatan Dandang - sebelum 1914 ± Era Keselamatan Jentera - 1914 hingga 1952 ± Era Keselamatan Industri - 1953 hingga1967 ± Era Keselamatan dan Kesihatan Industri - 1970 hingga 1994 ± Era Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan selepas 1994

‡ Akhirnya. dan penguarian dan pembinaan. . Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 digubal dan bertujuan untuk memupuk dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerjapekerja dan juga mewujudkan organisasi dan langkahlangkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. ‡ Contohnya. Akta Kilang dan Jentera 1967 hanya meliputi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor perkilangan.‡ Setiap era masing-masing ada kebaikan dan keburukan tersendiri sehingga era terakhir iaitu era selepas 1994. yang mana keselamatan dan kesihatan pekerja di sektor industriindustri lain tidak diliputi manakala Akta Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan 1994 merangkumi sejumlah 90% daripada tenaga kerja dan akta ini hanya mengecualikan pekerjaan atas kapal dan angkatan tentera. perlombongan.

menjalankan projek konsultasi dan mengadakan kajian berkenaan. .‡ Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bertanggungjawab mewujudkan budaya kerja yang selamat dan sihat di kalangan semua majikan dan pekerja supaya keselamatan. kesihatan dan kebajikan mereka dan orang lain yang terdedah risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berpunca daripada aktiviti orang bekerja adalah terpelihara. ‡ National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) bertanggungjawab melatih pekerja. ‡ SOCSO (PERSEKO) ±Social Security Organization membayar kepada pekerja yang terlibat dalam kemalangan semasa bekerja.

7.2 KEMALANGAN PEKERJAAN .

MALAYSIA ± masih tinggi pada tahap yang tidak dapat diterima Pekerja asing muda: ‡ Bersifat manual (kerja berat) ‡ Ketidakberkesanan komunikasi .

IMPAK KEMALANGAN PEKERJAAN ‡ Kos kewangan ‡ Kekurangan output ‡ Kekurangan semangat / peningkatan rasa ketidakpuashatian ‡ Publisiti yang negatif .

JENIS KEMALANGAN MENGIKUT TAHAP IMPAK ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ µnear miss¶ Tahap µ pertolongan kecemasan¶ Kurang upaya sementara Kurang upaya kekal Fatal (kematian) .

JENIS KEMALANGAN MENGIKUT FAKTOR/ SEBAB ‡ Teknikal (T) ‡ Kemanusiaan (M) ‡ Persekitaran (S) .

DuBrin (1987): ‡ ‡ ‡ ‡ (T) mesin pengeluaran (T) penggunaan alatan manual (T) penggunaan elektrik (T) penggunaan bahan toksik/ cecair mendidih ‡ (S) tempat di mana pemanjatan berlaku kerap .

Fleishman (1967) : ‡ (M) sikap yang buruk: 1. Pekerja lelaki muda (Wangel-1991) 2. Pekerja senior ‡ (M) kitar tumpuan yang rendah ‡ (M) kemabukan dan penyalahgunaan dadah ‡ (M) keimpulsifan .

Sambungan: ‡ (M) kesilapan penentuan terhadap kelajuan dan jarak ‡ (M) ketidakbertanggungjawaban ‡ (M) ketakutan dan kegugupan ‡ (M) kebimbangan dan depresi .

Sifat utama: ‡ ‡ ‡ ‡ (M) keletihan (syif malam/ berlanjutan) (M) umur dan senioriti (M) kualiti penyeliaan (M) kemahiran persepsi visual yang lemah .

7.3 PENYAKIT BERJANGKIT DI TEMPAT KERJA DAN MASALAH KESIHATAN LAIN .

‡ Bukan sahaja terjadi kepada para pekerja. tetapi majikan juga terlibat ‡ Amat susah untuk dikenalpasti dan dibendung± kerana mengambil masa yang lama untuk kesannya timbul .

Masalah kesihatan yang Biasa berlaku di Tempat Kerja ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penggunaan bahan kimia dan toksik Asap dan habuk Radiasi Jangkitan Tahap pencemaran bunyi dan gegaran Tahap suhu yang melampau .

Visual Display Terminal (VDT) ‡ Penggunaan monitor komputer ‡ Akan menyebabkan masalah kesihatan seperti: Keguguran Sistem ketahanan yang semakin lemah barah Sakit mata Sakit sendi dan otot di bahagian leher dan bahu Stres tinggi .

Cara Untuk Mengelakkan« ‡ US national Institute of Occupational Safety & Health Papan kunci yang senang dipindah Skrin komputer yang boleh dikawal kecerahan Kerusi yang selesa Masa berehat Jarak yang selamat: Pengguna ± VDT .

Dalam Malaysia. isu-isu yang dititikberat ialah: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Merokok Sakit belakang Masalah Kulit Pendedahan kepada penyakit darah Pendedahan kepada bahan kimia .

7.4 MEMASTIKAN TEMPAT KERJA YANG SELAMAT .

‡ Tujuan: Menggalakkan majikan untuk mementingkan keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja dalam pelaksanaan polisi. menyebarkan dan memeriksa semula (jika diperlukan) sebuah polisi keselamatan.1 Polisi Keselamatan ‡ Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 ± Semua organisasi yang melebihi 5 orang pekerja perlu mendrafkan.4. .7.

‡ Perbincangan diadakan dengan semua pekerja supaya mereka memahami polisi yang ditetapkan.Proses Penghasilan Polisi Draf ‡ Merancangkan polisi keselamatan dengan menetapkan objektif dan prosedur-prosedur yang boleh mencapai objektif. ‡ Polisi yang ditetapkan akan disebarkan kepada setiap individu dalam organisasi. . ‡ Sekiranya perubahan berlaku dalam pengurusan atau sebarang perubahan besar dalam organisasi. ia mungkin akan menpengaruhi keselamatan dan kesihatan pekerja. Penyebaran Semakan Semula ‡ Polisi perlu disemak semula dari masa ke masa.

Satu penyataan tentang tanggungjawab organisasi untuk menyediakan tempat kerja yang selamat dan sihat. . Satu deskripsi tentang prosedur atau struktur yang akan dijalankan untuk memastikan keselamatan dalam pekerjaan. Satu penjelasan tentang siapa yang bertanggunjawab tentang keselamatan dalam organisasi.

2 Program Keselamatan Langkah-langkah terlibat dalam pembentukan program keselamatan: 1. Komitmen yang sepenuhnya daripada semua lapisan dalam organisasi. Memberikan latihan.4.7. . 3. 4. bermula daripada pengurusan tertinggi. Membentuk sistem penyimpanan dan analisis laporan. 2. Melantik individu yang sesuai untuk mengendalikan isu-isu keselamatan pekerja.

7. . Mengadakan kempen-kempen untuk meningkatkan kesedaran pekerja.): 5. Skim insentif dan ganjaran.Langkah-langkah terlibat dalam pembentukan program keselamatan (samb. 8. 6.. Penyediaan alat-alat perlindungan individu. Membentuk sistem tindakan disiplin.

1. Komitmen yang Sepenuhnya daripada Semua Lapisan Organisasi Pengurusan Atasan Pegawai-pegawai Bahagian Keselamatan Pekerja-pekerja .

Mempengerusikan mesyuarat bahagian keselamatan.Pengurusan Atasan ‡ Tanggungjawab pengurus atasan: Menyediakan belanjawan yang mencukupi untuk aktiviti-aktiviti keselamatan dan kesihatan. Menghadiri aktiviti-aktiviti keselamatan. . Menjadi seorang model rujukan ± sentiasa mengikuti peraturan-peraturan keselamatan dan memastikan semua pengurus juga berbuat demikian.

CEO mestilah diberitahu secepat mungkin.‡ Sesetengah CEO menetapkan peraturan bahawa sekiranya berlakunya kemalangan yang serius dalam organisasi. . ‡ CEO akan berhubung dengan pengurus berkaitan untuk mendapatkan laporan yang teliti supaya kebajikan pekerja yang terlibat dapat dijaga. tidak kiranya bila dan di mana ianya berlaku.

Maklum balas (Feedback) pengurusan kepada pekerja . ‡ Faktor-faktor yang membolehkan prestasi keselamatan yang tinggi termasuklah: Komitmen pengurusan terhadap keselamatan yang positif. Galakkan inovasi dan cadangan pekerja. Komunikasi terbuka.Judith Erickson (2000) Tanggungjawab pengurusan terhadap keselamatan adalah penting dalam memastikan keselamatan tempat kerja.

Pegawai-Pegawai Bahagian Keselamatan ‡ Bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan pekerja. . ‡ Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keselamatan dengan lebih sistematik. Pengurus Keselamatan menjaga keselamatan II. AJK Keselamatan di tempat kerja adalah tanggungjawab semua ahli organisasi. ‡ Terbahagi kepada: Diingatkan bahawa peranan untuk I.

organisasi dalam industri berkaitan diminta untuk mengupah pegawai keselamatan berkelayakan.Industri yang berisiko tinggi dari segi keselamatan (Hazardous Industries) ‡ Mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 (OSHA). .

Gas dan petroleum. Industri-industri pembuatan lain yang mengupah perkerja melebihi 500 pekerja. industri kimia dan kimia bersekutu. . industri besi. Syarikat pembinaan kapal yang mengupah melebihi 100 pekerja. pembalakan dan simen yang mengupah melebihi 100 pekerja.‡ Organisasi dalam Hazardous Industry adalah: Syarikat pembinaan/konstruksi bangunan dan kejuruteraan yang harga kontraknya melebihi RM20 juta.

‡ Bagi industri yang lain, majikan boleh menyerahkan tanggungjawab ini kepada pegawai atasan sumber manusia atau pengurus pengeluaran, bergantung kepada ciri-ciri perniagaan.

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer, SHO) ‡ µSenior¶ dalam sesebuah organisasi yang mempunyai kuasa pengaruh yang tinggi untuk memastikan langkah-langkah keselamatan yang sepatutnya sentiasa diikuti, dan sistem pekerjaan yang selamat sentiasa dikekalkan. ‡ Melaporkan kelemahan dari segi keselamatan di tempat kerja kepada pengurusan atasan. ‡ Sedia membantu setiap individu dalam organisasi untuk berkerja dalam keadaan yang selamat.

‡ Bagi majikan yang mempunyai pekerja yang melebihi 40 orang, mengikut OSHA, sebuah Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan hendaklah ditubuhkan. Ahli Jawatan Kuasa (AJK) Keselamatan (Safety Committee) ‡ Pengerusi: µSenior Manager¶ untuk menjamin organisasi sentiasa berkomitmen dengan aktiviti-aktiviti keselamatan dan kesihatan. ‡ Ahli-ahli: Wakil-wakil dari semua jabatan.

Menetapkan polisi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. Menyiasat dan mengkaji sebab-sebab kemalangan dan memberi cadangan untuk mengelakkan berlakunya semula kemalangan yang seupama. .‡ Fungsi-fungsi AJK Keselamatan: 1. merangkumi menetapkan peraturan-peraturan berkaitan. 2. Menganalisis rekod-rekod kemalangan dan masalah kesihatan. 3.

5. . Jabatan Keselamatan diwujudkan. Mencadangkan untuk membeli kelengkapan keselamatan yang sesuai dan diperlukan. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran tentang keselamatan dan kesihatan.‡ Fungsi-fungsi AJK Keselamatan: 4. ‡ Dalam organisasi yang besar.

‡ Minit mesyuarat perlu disimpan untuk pemeriksa daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan. perjumpaan adalah lebih kerap. dan mengikuti sekurang-kurangnya satu program latihan keselamatan setiap tahun. ‡ Setiap ahli dalam AJK keselamatan mestilah diberi latihan keselamatan terdahulu. Dalam industri yang berisiko tinggi. .‡ OSHA memerlukan AJK keselamatan untuk mengadakan perjumpaan/mesyuarat sekurangkurangnya sekali dalam setiap 3 bulan.

.Tanggungjawab Pekerja ‡ Mesej atau maklumat tentang kepentingan keselamatan di tempat kerja perlukan sentiasa diberikan kepada pekerja. ‡ Majikan boleh mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja yang gagal mengikuti prosedur-prosedur keselamatan yang ditetapkan. ‡ Banyak kemalangan berlaku kerana pekerja tidak mematuhi prosedur-prosedur yang sepatutnya.

adalah saman sebanyak RM1.000.‡ OSHA membolehkan pekerja didakwa oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja sekiranya mereka mengabaikan atau enggan melaksanakan peraturan keselamatan yang ditetapkan. ‡ Penalti yang mungkin dikenakan oleh Mahkamah Majistret. sekiranya pekerja dibuktikan kesalahannya. .

2. ‡ Pekerja tempatan Organisasi Keselamatan Sosial dalam 48 jam (PERKESO). Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan menetapkan bahawa kemalangan perlu dilaporkan. Akta Pampasan Pekerja. . Penyimpanan rekod (Record-keeping) ‡ Pengumpulan dan analisis maklumat kemalangan. ‡ Pekerja asing Jabatan Tenaga Kerja termasuk syarikat insurans. ‡ Akta Keselamatan Sosial Pekerja.

Dangerous Occurrence. .‡ Kemalangan yang berlaku mestilah dilaporkan kepada pihak berkuasa sebagaimana yang digariskan di dalam peraturan NADOPOD (Notification of Accident. Occupational Poisoning and Occupational Disease). ‡ Pengurus perlu malaporkan kemalangan serius ( •1 pekerja tidak dapat menjalankan tugas sebanyak •5 hari) kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam tujuh hari.

kursus memandu perlu diberikan. ‡ Oleh itu. atau dihantar ke program awam yang dianjurkan. Latihan Keselamatan ‡ Kemahiran menggunakan peralatan.3. teknik menyelamatkan nyawa (CPR). ‡ Kemalangan komuter (Commuting accidents) kemalangan yang dialami oleh pekerja dalam waktu kerja. pakar runding profesional dalam bidang ini. . ‡ Dijalankan oleh pengurus keselamatan. Kursus penyegaran (refresher courses).

Michael J. Kristan Smith-Crowe (2003) Objektif latihan tidak akan dicapai sekiranya organisasi tersebut tidak mementingkan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Burke (2003) Kursus latihan keselamatan mestilah menggunakan kaedah yang dapat melibatkan semua pekerja latihan interaktif. .

Kempen Keselamatan dan Kesihatan Kehidupan ‡ Dijalankan setiap tahun dengan tempoh selama satu bulan. Upacara penghargaan kepada kumpulan atau individu yang mempunyai rekod keselamatan yang baik atau peningkatan dalam taraf kesihatan. Forum atau perbincangan kumpulan. Latihan perpindahan semasa berlaku kebakaran dan kejadian kecemasan.4. Aktiviti melibatkan ahli keluarga pekerja. . Pelancaran upacara dengan jemputan seorang VIP.

Skim Insentif dan Ganjaran ‡ Ganjaran berbentuk wang akan menyebabkan pekerja-pekerja tidak melaporkan jumlah kemalangan sebenar. . ‡ Artikel ³Putting Incentives to Work´ insentif diberikan untuk pencapaian tertentu (cadangan menjamin keselamatan.5. ‡ Tempoh pemberian insentif dan ganjaran dalam tempoh konsisten. aktiviti-aktiviti) ‡ Ganjaran boleh dalam bentuk hadiah kecil dengan slogan berkaitan keselamatan.

E. . Scott Geller (2001) Skim insentif akan berjaya sekiranya kebanyakan pekerja mempunyai peluang untuk mendapat ganjaran. berbanding dengan hanya beberapa orang pekerja yang mendapat ganjaran tersebut walaupun dalam bentuk yang berharga.

 Topi keselamatan Goggles (alat perlindungan mata) Boots (but) Alat perlindungan telinga Facemask (topeng muka) . Penyediaan Alat-alat Perlindungan Individu ‡ Kebanyakan kemalangan dapat dicegahkan dengan mamakai alat-alat perlindungan individu yang sesuai.6.

‡ Pengurus atasan memainkan peranan yang penting dalam memastikan pekerja berdisplin.7. Sistem Disiplin ‡ Tindakan diambil kepada pekerja yang melanggar peraturan keselamatan yang membahayakan sendiri atau pekerja lain. .

3 Kesimpulan Tindakan oleh Pengurus untuk Memenuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 .4.7.

. ‡ Memberikan latihan. ‡ Draft dan sebarkan polisi keselamatan sekiranya organisasi tersebut mempunyai lebih daripada 5 pekerja. ‡ Melantik pegawai bahagian keselamatan dan kesihatan sekiranya organisasi mempunyai • 40 pekerja. ‡ Melaporkan kemalangan serius kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan. pengawasan dan maklumat yang sesuai tentang keselamatan pekerjaan.‡ Memastikan keselamatan semua pekerja dan orang lain di tempat kerja terjamin.

5 GANGGUAN SEKSUAL BERLAKU DI TEMPAT KERJA .7.

Definisi gangguan seksual di tempat kerja : ‡ Sebarang gangguan yang mengandungi unsur seksual secara sengaja. . tidak sengaja. fizikal ataupun mental.

. ‡ Mangsa sering tidak dapat menumpukan perhatian semasa.‡ Gangguan seksual meninggalkan akibat yang serius kepada mangsa. ‡ Keadaan ini akan membawa kesan negatif yang serius kerana ini merupakan gangguan secara mental.

‡ Tindakan yang segera serta cara yang tegas perlu diambil oleh majikan untuk membanteras masalah ini. .‡ majikan perlu memandang serius terhadap masalah ini yang menyebabkan mereka kehilangan pekerja berpotensi.

‡ Pandangan bahawa semua mangsa ialah perempuan adalah silap. ‡ Namun. data yang didapat tidak tepat sepenuhnya kerana banyak mangsa tidak berani menyatakan hal sebenar. .‡ Kajian Sabitha Merican(1999) menunjukkan terdapat separuh daripada respondennya telah mengalami gangguan seksual di tempat kerja.

Oleh itu. . ‡ Takut tidak ada orang mempercayainya.Menangani masalah gangguan seksual di tempat kerja. Kebanyakan mangsa tidak berani melaporkan kes ini kerana: ‡ Tidak tahu melaporkan kes kepada siapa. sekurang-kurangnya seorang wakil perempuan dan seorang wakil lelaki patut ada dalam sesebuah syarikat untuk bertanggungjawab menerima laporan bagi kes-kes begini. ‡ Malu untuk memberitahu orang lain.

‡ Kesan-kesannya perlu diketahui oleh para pekerja.‡ Majikan perlu menjalankan langkah-langkah untuk menjelaskan kepentingan bagi membanteras gangguan seksual. . ‡ Para pekerja mesti tahu melindungi diri mereka daripada isu begini.

Menyimpan bukti-bukti tentang gangguan seksual yang dialami. Melaporkan kepada polis. Menyimpan rekod atas keterangan mangsa.‡ ‡ ‡ ‡ Tindakan yang perlu diambil oleh mangsa: Menghubungi pihak atasan dengan segera. .

6 KEGANASAN DI TEMPAT KERJA .7.

‡ Mereka perlu memperkenalkan polisi dan prosedur yang dapat mencegah sebarang perbuatan keganasan. ‡ Tempat bekerja yang selamat bermaksud bebas dari kemalangan dan juga keganasan. . diancam atau diserang oleh rakan sekerja atau orang luar. ‡ Majikan bertanggungjawab memastikan keselamatan pekerja di tempat bekerja adalah terjamin.Keganasan di tempat kerja ‡ Keganasan di tempat bekerja merujuk kepada sebarang kejadian yang berhubung dengan kerja di mana seorang pekerja itu didera. ‡ Majikan perlu mengambil langkah proaktif untuk mencegah gangguan seksual di tempat bekerja.

‡ Thomas Capozzoli dan Steve McVey (1996) kategorikan keganasan dalam sebarang keadaan yang diberikan seperti : * Keganasan yang bermula dan berlaku di tempat bekerja. * Keganasan yang bermula di luar tempat bekerja tetapi berlaku di tempat bekerja . gangguan dan penindasan. ‡ Punca berlakunya keganasan adalah banyak dan berubah-ubah. * Keganasan yang bermula di tempat bekerja tetapi berlaku di luar tempat bekerja.‡ Keganasan melibatkan kecederaan fizikal.

* membentuk peraturan yang tegas untuk melarang keganasan di tempat bekerja. * membekalkan latihan untuk semua pekerja supaya mereka tahu apa yang patut dilakukan semasa berlaku keganasan. bersifat marah. * mereka dan menyebar suatu prosedur untuk menangani kejadian keganasan di tempat bekerja. umur di antara 40 dengan 50. paranoid. susah untuk menerima kritikan dan berseorangan. ‡ Cara terbaik untuk mengurangkan risiko keganasan adalah : * mengendalikan suatu penaksiran risiko untuk mengenal pasti di mana dan bila kejadian keganasan mungkin berlaku. sudah bercerai dan mempunyai personaliti seperti cemas. orang kulit putih.‡ Penyelidikan oleh orang Amerika mencadangkan pekerja yang ganas biasanya adalah lelaki. . tertekan.

‡ Pengurusan risiko adalah suatu aktiviti pelbagai disiplin yang melibatkan pasukan petugas dari jabatan yang berbeza-beza termasuk sumber manusia. Menentukan apa tindakan yang patut diambil 3. Mengenalpasti sama ada organisasi mempunyai masalah 2. Mengambil tindakan 4. ‡ Exekutif Kesihatan dan Keselamatan di UK mencadangkan panduan menguruskan keganasan semasa bekerja dengan menggunakan proses 4 langkah : 1. Memeriksa apa yang telah kamu lakukan. .

7.7 MENINGKATAN KESIHATAN PEKERJA .

-Tujuan program ini adalah untuk membantu pekerja mengekalkan produktiviti di tempat bekerja.7. tekanan dan sesi pengurusan masa dan nasihat perubatan.1 Program Kesihatan -memerlukan penglibatan pekerja dalam semua bahagian. dari permulaan hingga pelaksanaan.7. -Program Bantuan Pekerja (EAP) menawarkan perkhidmatan kaunseling untuk masalah peribadi dan juga masalah kewangan. .

Aktiviti yang ada di dalam program kesihatan adalah : * kelas senaman * Ceramah yang berhubung dengan tajuk nutrisi. * Pemeriksaan kesihatan badan * Kempen berhenti merokok * Sesi perancangan bersara. pengurusan tekanan dan faktor yang menyebabkan penyakit jantung. .

‡ Penyelia dan pengurus gagal membina hubungan yang baik dengan subordinat mereka.2 Pengurusan Stres ‡ Pekerja perlu peka dengan punca tekanan kerja dan berikthiar untuk mengurangkan aras tekanan.7. . ‡ Penyeliaan yang teruk menyebabkan surbodinat menghadapi tekanan kerja.7. ‡ Mereka membebankan subordinat dengan kerja yang terlampau banyak dan tidak dapat berkomunikasi secara baik dengan surbodinat. ‡ Ketidakselamatan kerja dan ketegangan kerja berhubungkait dengan kesihatan fizikal dan mental yang tidak baik.

‡ Tekanan juga boleh disebabkan jam bekerja sehari yang terlalu panjang. ‡ Tempat bekerja yang mempunyai tekanan bukanlah suatu tempat bekerja yang sihat. .

Penaksiran risiko 2. ‡ Strategi untuk mengurangkan masalah dadah dan alkohol : 1. Penyebaran polisi syarikat terhadap penyalahgunaan dadah dan alkohol . 80 % pengguna dadah adalah diupah.7.3 Mengurangkan Masalah Berhubung dengan Dadah dan Alkohol ‡ Menurut statistik yang diperoleh dari Jabatan Kesihatan dan Keselamatan kerja . ‡ Majikan seharusnya lebih berusaha untuk mengenal pasti penggunaan dadah secara haram dan mengambil tindakan yang wajar untuk membantu mereka.7.

Latihan diberikan kepada penyelia supaya mereka boleh mengenalpasti surbodinat yang terlibat dengan masalah dadah dan alkohol dan mengambil tindakan yang wajar. Bantuan diberikan kepada surbodinat untuk pemulihan. . 4.3. 5. Pengetahuan dan pendidikan yang dibekalkan oleh majikan kepada pekerja di tempat bekerja berkaitan dengan risiko pengambilan dadah dan alkohol.

.‡ Organisasi yang merancang untuk menjalankan ujian dadah terhadap pekerja perlu : 1. Memastikan keputusan ujian adalah dirahsiakan. 2. Menentukan bentuk proses rayuan yang mungkin diambil. 5. 3. Menentukan titik untuk keputusan positif yang perlu dinyatakan di dalam polisi. Memastikan proses-proses prosedur yang dijalankan secara berhati-hati di sepanjang masa 6. Membentuk polisi bertulis yang jelas. 4. 7. Memastikan ujian positif adalah disahkan semula oleh pihak kepakaran. Menentukan jenis ujian dadah yang akan dikendalikan.

.‡ Kesimpulannya. kemalangan yang berlaku di Malaysia telah menurun tetapi masih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. ‡ Program yang baik boleh mengurangkan kos pembayaran hospital dan dapat mengekalkan kesihatan pekerja. ‡ Kemalangan ini berlaku disebabkan oleh banyak faktor dan pelbagai program telah diperkenalkan sebagai contohnya NIOSH untuk mengurangkan keberangkalian berlakunya kemalangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful