Wednesday, November 11, 2009

KARYA CETAKAN MEMPUNYAI KEUNIKAN TERSENDIRI

Pada tanggal 29 Okt 2009 yang lepas saya sempat menghadiri perasmian pameran 'Print show' di Geleri Thereesixty di The Waterfront @ Park City di Desa Pak City Kuala Lumpur. Pemeran cetakan ini berlangsung hingga 11 November 2009. Pemeran ini adalah dari kumpulan pelukis muda dari lepasan UiTM yang mempunyai inisiatif sendiri mengadakan pameran cetakan. Apa yang menarik ialah semangat dan kesungguhan mereka mengadakan sebuah pameran cetakan yang jarang sekali diadakan di negara ini. Cetakan merupakan medium seni halus yang memerlukan pengetahuan khusus dari segi alat dan bahan disamping kemahiran. Keunikan cetakan adalah hasil dari inovasi pengkarya yang menampilkan kesan berbeza di atas dipermukaan karya. Tidak ramai pengkarya seni halus menghasilkan medi a cetakan sebagai penampilan dalam bentuk karya. Oleh itu saya terpanggil kepameran ini kerana mahu melihat kesan inovasi cetakan yang dihasilkan oleh pelukis -pelukis muda. Karya-karya yang dipamerkan menggunakan teknik cetakan relif, 'integelio', cetaka n skrin dan 'mono print'. pelukis Nadya Ahmad Kamal menampakan kemahiran dalam proses cetakan 'etching', di mana menampilkan tiga buah karya. Karyanya bertajuk Telinga Karipap mempunyai mana tersirat dengan menampilkan wajah seorang wanita remaja dengan memek muka terkejut dan telinganya adalah karipap. Nadya lebih cenderung mengaitkan situasi dalam dunia wanita. Kemahiran penggunaan etching yang tradisional memberi kesan menarik pada cetakannya. Pelukis Nur Adibah Nadiah merupakan pelukis muda yang terus menggunakan cetakan relif kayu dan mengadunkan dengan bahan -bahan lain hingga teknik karyanya menjadi cetakan mono. Karya bertajuk ' Almost There..' menampakan kesan perasaan keremajaan gadis muda dalam dunia gubahan berkarya. Dengan menggunakan warna merah dan imej alam yang ceria memberi kesan kepada emosi khusus dari pengkarya. Beberapa karya yang sangat berjaya, antaranya ialah pelukis Nasir Che Din yang jelas menggunakan cetakan kayu dengan inovasi montaj memberi kesan yang sungguh menarik. antara karya beliau ialah Simponi Alam, Taman Senja dan keindahan Alam. Sebenarnya dunia cetakan mempunyai suatu identiti tersendiri dalam gubahan. Keunikan dari segi penampilan dan teknik menentukan suatu kelainan dalam pengkaryaan.

BIO DATA

GALLERY

PRESS

ESSAYS

PROJECTS

SENI CETAK KONTEMPORARI MALAYSIA

Hasil penulisan tentang perkembangan seni cetak di Malaysia masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan seni catan.Seperti seni arca, seni cetak tidak begitu mendapat perhatian dalam perkembangan awal seni lukis kontemporari Malaysia kerana perkembangan sejarah seni moden lazimnya dilihat dari sudut sejarah seni catan.Hal ini diburukkan oleh hakikat bahawa seni cetak hanyalah kegiatan "seni pinggiran" bagi karyawan catan pada peringkat awal perkembangan seni lukis kontemporari Malaysia. Fenomena ini menyebabkan seni cetak terpinggir, meskipun dari sudut sejarah,seni cetak berkembang seiringan dengan seni catan sewaktu era penjajahan Inggeris.Bastin dan Rohatgi dalam kajian mereka menyebut bahawa penemuan teknik cet akan akuatin telah memungkinkan keindahan landskap tanah jajahan yang dirakamkan menerusi lukisan dan catan pelukis Barat sekitar 1786 hingga 1824 dipindahkan dalam bentuk seni.Dalam konteks ini, seni cetak turut memainkan peranan dalam mempopularkan tema landskap dalam kegiatan seni lukis era penjajahan. Antara faktor lain yang menghalang seni cetak berkembang sebaik catan adalah kerana disiplin seni ini memerlukan persediaan kelengkapan yang besar kos perbelanjaannya seperti penyediaan bengkel dengan peralatan-peralatan khusus.Hal ini tidak memungkinkan kegiatan seni cetak dilakukan secara serius oleh kebanyakkan pelukis,kecuali mereka yang benar -benar komited. Di samping faktor-faktor fizikal ini, seni cetak turut dihimpit oleh kecenderungan khayalak dan institusi seni yang secara umumnya lebih memihak kepada seni catan, baik dalam konteks penaungan,pemilikan,mahupun penganjuran aktiviti serta pemeran.Kefahaman khayalak terhadap konsep dan etika disiplin seni cetak asli masih diragukan,serta lenyapnya bata san dalam mentakrifkan cabang-cabang seni halus juga merugikan bidang seni cetak. Di samping itu,kemunculan seni digital yang berlandaskan kemajuan teknologi komputer turut mencabar kewibawaan bidang seni cetak dalam mengharungi arus perkembangan seni luki s negara.Justeru,kepentingan pengertian seni cetak semakin dipersoalkan. Perkembangan awal seni cetak kontemporari di negara ini boleh dirujuk kepada kegiatan seni cetak potongan kayu oleh pelukis-pelukis Akedemi Nanyang di Singapura pada akhir tahun 1940 -an.Tidak seperti kegiatan seni catan awal pada akhir tahun 1920 -an yang tertumpu pada tema landskap alam semula jadi yang romantis,karya seni cetak awal lebih banyak menggambarkan suasana kehidupan seharian masyarakat,seperti kehidupan pekerja buruh kasar, peniaga,dan kehidupan penduduk di kawasan setinggan

dan kampung Melayu.Hal ini ada kaitan dengan prinsip seni pelukis Nanyang,kecenderungan media massa, dan pengaruh seni cetakan kayu Cina. Meskipun kecenderungan merakamkan pemandangan tempatan menjadi tre nd umum pelukis-pelukis nanyang sejak penubuhannya pada tahun 1938,terdapat sekumpulan pelukis muda akademi itu pada akhir tahun 1940-an yang lebih berminat menggambarkan tema kemasyarakatan. Mereka terdiri daripada beberapa tenaga pengajar muda seperti Li m Yew Kuan,Chuah Mia Tee,dan Tan Tee Chie.Mereka menganggap diri mereka sebagai pelukis realis yang menekankan gambaran realiri kehidupan seharian tanpa ciri-ciri romantik dan sentimental. Perkembangan tema dan gaya seni lukis kontemporari Malaysia pascame rdeka banyak dipengaruhi oleh faktor pendidikan.Pada dekad 1950 -an,dua kumpulan pelukis yang penting telah ditubuhkan di Kuala Lumpur,iaitu Wednesday Art Group (1952) dan Angkatan Pelukis Semenanjung (1956),Ketika negara belum mempunyai sekolah seni lukis secara formal, kedua-dua kumpulan ini memainkan peranan besar dalam mengembangkan seni lukis menerusi kelas-kelas lukisan yang dianjurkan. Pada tahun 1954 program latihan guru seni lukis diperkenalkan di Institut Perguruan Ilmu Khas untuk melahirkan guru-guru terlatih dalam mengendalikan mata pelajaran seni lukis di sekolah -sekolah.Kesedaran akan pentingnya pendidikan seni serta kekurangan guru -guru terlatih memungkinkan lebih ramai pelukis dihantar belajar ke luar negara bagi mendalami bidang seni.Antara m ereka ialah Tay Hooi Keat,Syed Ahmad Jamal,Abdul Latiff Mohidin,Lee Joo For,Yeoh Jin Leng,Ismail Zain,dan Ibrahim Hussein.Pada dekad 1960 -an lebih banyak pelukis menuntut di luar negara,seperti Redza Piyadasa,Sulaiman Esa,Joseph Tan,Long Thien Shih,Loh Foo Sang,Hashim Hassan,dan Ahmad Khalid Yusof. Lee Joo For dan Abdul Latiff Mohidin adalah antara pelukis negara yang aktif menghasilkan karya seni cetak pada dekad 1960-an.Meskipun begitu,seni cetak umumnya masih bersifat sampingan kerana kerja kreatif utama pelukis Malaysia ketika itu ialah catan.Menerusi cetakan gurisan asid dan potongan lino,Lee Joo For menggabungkanjalinkan imejan -imejan kepelbagaian budaya yang dipinjam daripada kesenian dan tradisi Jepun,India,dan malahan daripada karya -karya pelukis moden seperti Matisse,Picasso,dan kubisme. Meskipun kegiatan seni cetak masih bersifat pinggiran,terdapat juga beberapa pameran khusus mengenainya di Kuala Lumpur pada sekitaran dekad 1960 -an itu.Antaranya pameran seni cetak potongan kayu Akedemi Nanyang (1966) dan pameran gurisan asid pelukis Atelier 17 Paris di Galeri Samat (1968) Pameran-pameran seumpama ini telah mendedahkan khayalak,terutamanya guru -guru dan murid-murid sekolah akan keunikan seni cetak,justeru telah mempopularkan bidang seni cetak potong an lino di sekolahsekolah.Edward Pragasam adalah antara guru seni cetak yang gigih mendidik pelajar -pelajarnya seni cetakan lino di Sekolah Menengah Baki Johor Bahru pada sekitar 1970 -an. Menjelang akhir tahun 1960 -an,lebih banyak pelukis tempatan melanju tkan pengajian di luar negara.Antara mereka yang turut menyumbang ke arah perkembangan gaya dan tema seni cetak di negara ini ialah Sulaiman Esa,Long Thien Shih,Loo Foh Sang,dan Ahmad Khalid Yusof.Long Thien Shih,Loo Foh Sang,dan Abdul Latiff Mohidin mengi kuti pengajian seni cetak di Atelier 17,Paris,pada akhir dekad 1960 -an. Ahmad Khalid Yusof yang menuntut di Wichester School of Art di England (1965 -69) banyak menghasilkan karya seni cetak sutera saring pada tahun 1970 -an,begitu juga dengan Lee Kian Seng yang belajar seni cetak di Institut Seni Cetak Tokyo,Universiti Seni Halus Jepun.Sumbangan para pelukis ini dalam perkembangan gaya dan tema seni cetak Malaysia begitu menyerlah mulai tahun 1970 -an.

Long Thien Shih dalam tulisannya menyebut bahawa pada akh ir tahun 1960-an,karya seni cetak terus terpinggir oleh kepopularan seni catan abstrak dan seni catan bukan objektif.Seni cetak yang berukuran kecil tidak dapat bersaing dengan karya catan yang besar. Dalam keadaan seni cetak terus terhimpit,kegigihan bebe rapa pengkarnya untuk terus mengetengahkan seni cetak telah memastikan ia tidak terus terkubur.Dalam konteks ini,penglibatan para lulusan Atelier 17,Paris,seperti Long Thien Shih,Loo Foh Sang,Abdul Latiff Mohidin,dan Sulaiman Esa,serta karyawan karyawan lain seperti Lee Joo For,Ahmad Khalid Yusof,dan Lee Kian Seng amat penting dalam meneruskan tradisi seni cetak kontemporari di negara ini. Pada tahun 1970 seni cetak menerima nafas baru apabila ditawarkan sebagai satu bidang pengkhususan di samping catan dan arca dalam program diploma seni halus di Kajian Seni Lukis dan Seni Reka (KSSR),Institut Teknologi MARA (ITM).Antara tenaga pengajar ketika itu ialah Abdul Latiff Mohidin,Sulaiman Esa,Lee Kian Seng,dan Kok Yew Phuah. Penawaran seni cetak sebagai satu bida ng pengkhususan dalam program seni halus di KSSR,ITM telah berjaya menghasilkan banyak pengkarya seni cetak yang utama di negara ini seperti Ponirin Amin,Mansor Ibrahim,Ismail Latiff,Juhari Said,Awang Damit Ahmad,Rahime Harun,Bahaman Hashim,dan Mohd Jamil Mat Isa. Sistem kurikulum yang membolehkan pelajar memilih bidang pengkhususan major dan minor daripada cabang-cabang seni catan,arca dan cetakan telah memungkinkan pelajar -pelajar di institusi itu terdedah kepada seni cetak.Hasilnya,mereka kenal dan mampu menghasilkan karya seni cetak,kalaupun tidak menjadikannya sebagai ,edium ekspresi estetik yang utama. Ada antara lulusan seni cetak itu yang melanjutkan pengajian di luar negara dalam bidang seni cetak itu yang melanjutkan pengajian di luar negara dalam bidang seni cetak dan kembali sebagai tenaga pengajar,misalnya Ponirin Amin (West Surrey School of Art and Design,Manchester Polytechnic UK),Abdul Mansor Ibrahim (Atelier 17,Paris),Bahaman Hashim (School of Art Institute,Chicago),dan Mohd. Jamil Mat Isa (U niversity of Central England). Juhari Said pula menerima anugerah penyelidikan daripada Kerajaan Perancis untuk mengikuti pengajian seni cetak di Paris pada tahun 1993 dan anugerah daripada Japan Foundation untuk mengikuti pengajian seni cetak tersohor Jepun Yoshisuke Funasaka.Dalam barisan nama pelukis tanah air,Juhari Said muncul sebaga salah seorang pengkarya seni cetak sepenuh masa yang paling profilik,gigih,konsisten dan berjaya. Selain penawran seni cetak sebagai bidang pengkhususan program seni halus di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan,suasana sihat seni cetak pada dekad 1970 -an turut tercermin menerusi panganjuran pameran dan pertandingan seni cetak oleh Balai Seni Lukis Negara.Lee Kian Seng memenangi hadiah utama menerusi karya of Image Object,Illusion off Series Mechanism dalam Pertandingan Terbuka Seni Lukis dan Cetakan Grafik 1971 anjuran ESSO dan dikelolakan oleh Balai Seni Lukis Negara.Pameran Terbuka dan Pertandingan Seni Cetak Kebangsaan pada tahun 1974 yang bertujuan menghidupkan minat terhadap seni grafik di negara ini menerima 196 karya daripada 41 peserta.Karya serigrafi Raja Zahabuddin Raja Yaacob yang berjudul Luar dari yang Tidak Diketahui memenangi hadiah utama.Dalam Salon Malaysia 1978/79,karya Ponirin Amin berjudul Di Ata s Pentasmu Nan Sepi dan karya Ismail Latiff Lembah Binaan memenangi anugerah Frank Sullivan. Tema dan gaya seni cetak tidak terpisah daripada isu -isu berkaitan kebudayaan dan kesenian setempat,terutamanya dalam persoalan mencari identiti.Setelah gaya seni abstrak Barat mendominasi seni lukis dekad 1960-an,para pelukis berusaha mencari pengucapan seni yang baru bersesuaian dengan rupa

dan jiwa setempat,di samping mempersoalkan gaya sedia ada. Justeru,muncul kumpulan pelukis yang berusaha mencari gaya estetik alternatif menerusi pameran -pameran seperti The New Scene (1969),Experiment ' 70 (1970),dan Dokumentasi ' 72 (1972).Pelukis -pelukis yang terlibat dalam pameran -pameran ini ialah Redza Piyadasa,Sulaiman Esa,Tan Teong Eng,Tan Teong Kooi,Tang Tuck Kan,dan Ch oong Kam Kow. Mohamed Ali Abdul Rahman dalam kajiannya Modern Malaysian Art : Manifestation of Malay Form and Content antara lain menghuraikan aspek -aspek rupa dan jiwa Melayu dalam karya -karya seni tempatan terjelma menerusi rujukan para pelukis terhadap kesusasteraan dan mitologi ; agama,kepercayaan dan adat ; alam semula jadi,kuasa ghaib dan luar biasa ; serta hikayat da lagenda.Sumber -sumber asas ini diolah oleh para pengkarya menerusi tatabahasa visual yang pelbagai. Pendekatan figuratif dalam seni cet ak digunakan oleh Long Thien Shih dan Lee Kian Seng dalam menyelesaikan persoalan identiti.Long Thien Shih menerusi cetakan gurisan asid Not Yet,But It's Going To Happen (1971) dan Roh -roh yang Mentertawakan Kita (1975) menggabungjalinkan unsur -unsur jenaka dan surealistik bagi membangkitkan isu kemanusiaan dan alam sekitar.Lee Kian Seng pula menggunakan ciri -ciri seni pop melalui teknik serigrafi dan batik untuk menggarap isu -isu jati diri dan identiti seperti dalam Of Image Object,Illusion off Series Mechanism (1971) dan Yin Yang Series Soul and Form ... Sound (1973/74). Persoalan identiti,terutamanya isu pertembungan atau konflik nilai Timur -Islam dengan Barat telah dikupas oleh Sulaiman Esa menerusi karya cetakan gurisan asid yang kontroversi berjudul Wa iting For Godot (1978).Pertentangan nilai itu dikiaskan oleh pelukis menerusi imejan figura wanita bogel yang mewakili budaya barat dengan ragam hias seni bina Islam bagi mewakili nilai -nilai Islam. Dalam konteks seni lukis kontemporari Malaysia,Piyadasa m enyifatkan salah satu sumbangan besar Sulaiman Esa dalam dunia seni lukis tempatan adalah menerusi bidang seni cetak yang diceburinya. Menjelang pertengahan 1980 -an,Sulaiman Esa menemui identiti keislaman dalam seninya menerusi karya karya abstrak motif Islam ke Arah Tauhid Kongres Kebudayaan Kebangsaan mempengaruhi terutamanya bentuk dan makna karya -karya seni cetak pelukis Melayu dan lulusan KSSR,ITM.Ahmad Khalid Yusof menerusi catan dan cetakan sutera saring seperti Alif Ba Ta (1971) menggunakan huruf-huruf Jawi sebagai motif seni yang bukan sahaja menyelesaikan masalah ruang dan permukaan karya malah menjawab kepada persoalan mencari identiti seni berteraskan nilai-nilai tradisi dan keislaman.Dalam konteks ini,dia telah sejak awal 1970 -an menyelesaikan isu-isu yang dibangkitkan dalam Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Di samping Ahmad Khalid Yusof,nafas kesenian Islam turut terjelma dalam karya -karya cetakan Ponirin Amin,lulusan dan tenaga pengajar di ITM.Berbeza daripada Ahmad Khalid Yusof yang mengg unakan Jawi,Ponirin memindahkan petikan -petikan ayat suci al-Quran ke dalam karya seni cetaknya,justeru menghubungkan secara langsung tradisi seni cetak kontemporari Malaysia dengan pendekatan seni Islam. Karyawan-karyawan lain yang turut merujuk kepada as pek-aspek tradisi dan peribumi ialah Victor Chin,Ilse Noor,Tay Chee Toh,Ismail Latiff,Othman Mansor,Lai Loong Seng,Mansor Ibrahim,Juhari Said,Awang Damit Ahmad,Mohd Jamil Mat Isa,dan Wan Jamarul Imran. Antara pengucapan unik yang tercermin dalam karya -karya Juhari Said,merujuk kepada peribahasa dan simpulan bahasa sebagai asas subjek dan pengerak bentuk serta mesej,seperti dalam karya Katak Nak Jadi Lembu (1999) dan Bila Telunjuk Menunding,Tiga Jari Menunding ke Arah Kita (1996).Rujukan terhadap kedua-dua cabang kesusasteraan tradisi ini amat menarik dan segar,kerana sebelumnya banyak karyawan

merujuk kesusateraan tradisi sebagai sumber ilham,tetapi lebih tertumpu pada aspek -aspek sejarah,hikayat dan legenda. Namun begitu,sebelum menemui siri karya berasaska n peribahasa dan simpulan bahasa ini,Juhari telah melewati beberapa tahap penting dalam kariernya : era percubaan (1982/83) ; pencarian subjek kukuh (1984/85) ; siri taman (1986/89) ; siri baju kurung (1990/92) ; dan printmaker's drawing : baju kurung no. 1-9 (1993).Karyanya Tiga Cawan Kopi (potongan kayu dan lino,1991) memenangi hadiah utama bahagian seni cetak dalam salon Malaysia 1991/1992. Percubaan beberapa karyawan memperkenalkan teknik cetakan komputer dari satu sudut memperluaskan kemungkinan baru dalam pengolahan tatabahasa visual seni itu,dan dari satu sudut yang lain memperjudikan nilai seni cetak asli dengan mengaburkan definisi dan etika penghasilannya. Penerimaan karyawan dan khayalak seni cetak terhadap cetakan komputer Kamarudzaman Md Isa Tan pa Tajuk (1985),ataupun karya -karya Ismail Zain Al Rumi (1986) dan Happy Birthday,Mr. Parameswara (1987) sebagai seni cetak asli ,masih boleh dipertikaikan.Namun begitu,dalam era pluralis yang menyaksikan peranan seni berpihak kepada suatu wadah pernyataan ,apa jua bentuk seni yang dilihat daripada persepsi konvensional akan berdepan dengan pelbagai cabaran dan kemungkinan. Jika direnungkan kembali serta dibandingkan dengan perkembangan pada dekad 1940 -an hingga akhir 1960 an,seni cetak di negara ini ternyat a telah melalui satu proses perubahan yang memberansangkan,sama ada dari segi tema mahupun gaya,ataupun penerimaan khayalak dan institusi seni secara umumnya. Dalam era pluralis yang memberi banyak ruang serta kebebasan untuk pelukis berkarya tanpa dikongk ong oleh batasan perngertian bentuk seni,kefahaman khayalak terhadap konsep dan etika disiplin seni cetak asli sewajarnya diperkukuhkan.Lenyapnya batasan dalam mentakrifkan seni cetak asli hanya akan merugikan bidang seni cetak itu sendiri. Kemunculan seni digital yang berlandaskan kemajuan teknologi komputer turut mencabar kewibawaan bidang seni cetak dalam mengharungi arus perkembangan seni lukis negara.Justeru,pengertian serta etika menghasilkan seni cetak asli sewajarnya dipelajari dan dipertahankan,di samping menggunakan kemajuan teknologi sebagai pengukuh dalam proses pengkaryaan. Oleh MULIYADI MAHAMOOD
Dewan Budaya Julai 2003

http://www.juharisaid.com/essays/seni_cetak.html masa: 6.15 pm tarikh: 13.1.2011 hari: khamis

BIO DATA

GALLERY

PRESS

ESSAYS

PROJECTS

Juhari Said Alamat / Address

Akaldiulu, Hulu Langat, 43100,Selangor E-mail: akaldiulu @ gmail . com Lahir / Born 6 Januari 1961
Pendidikan / Education

1979-1983

- Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam, Selangor, Malaysia

Anugerah / Awards

2009 2008 1994

- Anugerah Karyawan Seni by ministry of Unity, Culture, Arts and Heritage Malaysia - Ahlicipta (Creative Fellow), School of Arts, Universiti Sains Malaysia - Fellowship Programme to study traditional woodblock print in Tokyo under the tutelage of Mr. Yoshisuke Funasaka, awarded by Japan Foundation - Research Grant for Printmaking in Paris awarded by the Government of France - 2nd ASEAN Workshop, Symposium & Exhibition of Asthetics, Manila, Philippines

1993

1991 1990

- Major Award for Printmaking, Salon Malaysia 1991 - Pemodalan Nasional Berhad Award

Pameran Perseorangan / Solo Exhibitions

2010 2010 2009

- Ritual-Neografica, Galerie Vivant, Ginza, Tokyo - Before, Galeri Seni Mutiara, Penang - Samudra,Muzium & Galeri Tuanku Fauziah,USM, Pulau Pinang

2007 2003 1999 1996 1995 1994 1989

- Okir, Wei-Ling Gallery, Kuala Lumpur - Akal dimata Pisau, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur - Solo Exhibition of Woodcut Print, AAL -Galerie Karl Stroble, Vienna, Austria - Solo Exhibition of Woodcut Print, Miyabi Gallery, Fukuoka, Japan - Solo Exhibition of Woodcut Print, Art Salon, Kuala Lumpur - Solo Exhibition of Woodcut Print, Yoyogi Gallery, Tokyo, Japan - Solo Exhibition of Woodcut Print, Gallery Le Classique, Kuala Lumpur

Pameran Berkumpulan / Group Exhibitions

2009 2008

- Pameran ''Go Block : 5 Contemporary Malaysian Printmakers Galeri Petronas - Pameran pelukis perak,Galeri Chandan,Kuala Lumpur - Festival International Des Arts Plastiques De Monastir,Tunisie

2007 2006

- East meets West, Rutan Gallery, Ginza, Tokyo - Muhibah Seni Rupa : Malaysia -Jordan, Galeri Shah Alam, Selangor - "Vietnam-Malaysia Contemporary Fine Art Exhibition 2006", Vietnam Fine Art Museum, Vietnam - 18@8 : Kuala Lumpur to Karachi, Amin Gulgee Gallery, Pakistan - Malaysia, Philippines, Vietnam Art Exchange Exhibition, Soka Gakkai Malaysia

2005

- Talent For The World, The First Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur - 20th Asian International Art Exhibition Ayala Museum, Manila, Philippines - Malaysia-Vietnam Contemporary Art Exhibition , Soka Gakkai Malaysia

2004 2002

- 19th Asian International Art Exhibition, Fukuoka Asian Art Museum - Tanpa Dinding Tanpa Tapak, Pameran Arca dan Instalasi ? Off Walls Off Pedestal, Outdoor installation & sculptures, Selangor, Malaysia - Grafika III, Citra Gallery, Kuala Lumpur

2001

- Pameran Seni Asian Antarabangsa / Asian International Art Exhibition, Guandong Museum of Art, China

2000

- Millenium Grafica, International Print Exhibitions, Yokohama, Japan - Y2K International Exhibitions of Prints, Chung Cheng Gallery, Taiwan - Langkawi International Festival of Arts Ibrahim Hussein Museum, Langkawi - 10/2000 Ten Artists for the new millennium, Art Salon, Bangsar, Kuala Lumpur - Rupa Malaysia, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1999

- 14th Asian International Art Exhibition, Fukuoka Art Museum, Japan - Malaysian Contemporary Art Exhibition, China Museum of Art, Beijing, China - The Art of Printmaking, Art Case, Kuala Lumpur - Arianne-Essor, Petronas Gallery, Kuala Lumpur

1998

- 13th Asian International Art Exhibition, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Expressi Timur Barat, Gallery Casa Cantabria, Madrid, Spain - Rupa, Brunei Gallery, School of Orient and African Studies, London - Gema, Visual Echoes, Gallery Manes, Prague, Czech Republic - Arianne-Essor Exhibition St. John Museum, Lleida, Catalan, Spain - Palais des Roisde Majorue, France - Grafika II, Maybank Gallery, Kuala Lumpur

1997

- 12th Asian International Art Exhibition, Center de' Activades Turisticas, Gonzoga, Macau - 8th Asian Art Biennale, Bangladesh - 8th International Biennale Exhibition of Potrait - Drawings and Grafics Tuzla 97', Bosnia-Herzogovina - Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit-Format, Chamelieres, France - Risalah dari Malaysia: - Germering City, Germany - Medunarodna Galerija potreta, tuzla

- Dom Armije Sarajevo, Bosnia Herzogovina - Umjetnika Galerija,Dubronik, Croatia - Pekan Seni Ipoh Exhibition, Perak, Malaysia 1996 - 1st Malaysian Annual Exhibition of International Contemporary Prints, Central Art Gallery, Kuala Lumpur - 11th Asian International Art Exhibition, Metropolitan Museum of Manila, Philippines - Thai-Malaysian Art Exchange Exhibition, Petronas Gallery, Kuala Lumpur - Grafika, Creative Centre, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Pengucapan Islam dalam Kesenian, Petronas Gallery, Kuala Lumpur 1995 - 5th Print Kyushu Special Exhibition, Japan Asia Prints Exhibition, Fukuoka, Japan - Art Actual, Arianne-Essor, Palais Du Roi de Rome, Rambouillet, France - 10th Asian International Exhibition, Singapore Art Museum, Singapore - Exposition Art Actuel, Dammary-les Lys Castle, France - Window to the Tropics, Gallery Vivant, Ginza, Tokyo, Japan - The 1995 Asia Prints Exhibition, Kohsiung, Taiwan, Republic of China - Alternative Printmaking Art Exhibition, Petronas Gallery, Kuala Lumpur - Expression 95', Nanyang Gallery of Art, Kuala Lumpur 1994 - 9th Seoul International Biennale, Seoul, South Korea - Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit -Format, Chamelieres, France - Malaysian Experience Trough Art, Belum, Sanctuary Expedition, National Art Gallery 1993 - 2nd Asean Workshop, Symposium & Exhibition on Aesthetics, Manila, Philippines - 8th Asian International Art Exhibition, Fukuoka City Art Museum, Japan - Art Exhibition, Maybank Gallery, Kuala Lumpur - Malaysian Art 93', Petronas, Kuala Lumpur - Art Salon's First 12 Months, Kuala Lumpur - Komunikasi Melalui Grafik Seni Cetak, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1992

- 6th Asian International Art Exhibition, Fukuoka, Japan - 7th Asian International Art Exhibition, Bandung, Indonesia - Contemporary Asia Print Exhibition, Muraokaya Gallery, Fukuoka, Japan - RATT-HELP Art Exhibition, Kuala Lumpur - Open Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Contact in Prints, Citra Gallery, Kuala Lumpur & Shah Alam Gallery

1991

- 5th International Biennale Print Exhibition 1991, Taipei Fine Art Museum, Republic of China - Asian Art Biennale Bangladesh 1991, Shipakala Art Academy, Bangladesh - Malaysian Modern Artist's Exhibition, Muraokaya Gallery, Fukuoka, Japan - Osaka Trienale '91 Osaka, Japan - Premiere Trienale Mondiale d'Estamps Petit-Format, Chamelieres, France - The 11th International Print Biennale, Fine Art Centre, Seoul, South Korea - Exhibition of Print-Indonesian and Malaysian Artists, Dacenta Gallery, Indonesia - 5th Asian International Art Show, National Art Gallery - Salon Malaysia, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Pameran Muhibbah-12 for Bandung, Citra Gallery, Kuala Lumpur - Open Show 91', Shah Alam Gallery, Selangor - 33 years after... Regent Hotel, Kuala Lumpur - Pameran Identiti, National Art Gallery, Kuala Lumpur

1990 1989

- 8+8 Art Exhibition, National Art Museum, Bangkok, Thailand - 4th Asian Art Show, Metropolitan Museum of Art Seoul, South Korea - Post-Seoul International Art Show, Creative Centre, Kuala Lumpur

1988

- 3rd Asian International Art Exhibition, Fukuoka, Japan - Open Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur. Post - Fukuoka Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur

- Pameran Motivasi, Malayan Banking Gallery, Kuala Lumpur 1987 - Open Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Tasik Chini Art Show, Australian High Commision, Kuala Lumpur - Invitation Show, Bank Negara, Kuala Lumpur - Inspirasi Pahang, Australian High Commision, Kuala Lumpur - Malaysian Art 57-87, National Art Gallery, Kuala Lumpur 1986 1985 - Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur - Open Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur 1983 - Perdana Art Show, Universiti Malaya, Kuala Lumpur - Young Contemporary Art Show, National Art Gallery, Kuala Lumpur

BIO DATA

GALLERY

PRESS

ESSAYS

PROJECTS

Ritual - Neografica , solo exhibition June 2010, Vivant gallery, Tokyo

Circle, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

Red infinity, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

White infinity, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

Universe, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

Twin, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

Staircase, woodcut / Bamboo on handmade paper, 76 x 53 cm., 2010

Samudra

Arus, wood & oil paint, 186 x Delima, wood & oil paint, 208 26 x 10 cm., 2009 x 40 x 8 cm., 2009

Diri, wood & oil paint, 183 x 32 x 11 cm., 2009

Nyala, wood & oil paint, 182 x 27 x 11 cm., 2009

liuk, wood & oil paint, 184 x 44 x 11 cm., 2009

Okir, Wei Ling Gallery, Kuala Lumpur, 2007

Laga dan Taji, wood & oil paint, 232.5 x 45.5 x 8 cm. & 239 x 44 x 8 cm., 2006

Okir exhibition, Wei Ling Gallery, Kuala Lumpur, 2007

Okir 24, wood & oil paint, 100 x 46 x 5 cm., 2009

Okir 26, wood & oil paint, 112 x 51 x 8 cm., 2009

Okir 28, wood & oil paint, 114 x 24 x 7.5 cm., 2009

Okir 25, wood & oil paint, 102 x 53 x 8 cm., 2009

Okir 29, wood & oil paint, 183 x 27 x 11 cm., 2009

Go block exhibition , Petronas Gallery, Kuala Lumpur, 2009

Untitled, earth and pigment, variable dimentions, 2009

Untitled, earth, pigment, saw dust and neon light, variable dimentions, 2009

Kilimanjaro in Nagasaki

Title: Kilimanjaro In Nagasaki Year: 1994 Medium: Woodblock Size: 124 x 94 cm

Title: Blue Mountain Year: 1994 Medium; Woodblock Size: 124 x 97 cm

Title: Blue Mountain II Year: 1994 Medium: Woodblock Size: 59.5 x 79.5 cm

Title: Back Off Year: 1995 Medium: Woodblock Size: 74 x 91.5 cm

Title: Watching You Year: 1995 Medium: Woodblock Size: 74 x 91.5 cm

Title: Rio Year: 1995 Medium: Woodblock Size: 38.5 x 52.5 cm

Title: Direction Year: 1995

Title: Barking Dog Year: 1995

Title: Shark! Year: 1995

Medium: Woodblock Size: 74 x 91.5 cm

Medium: Woodblock Size: 28 x 30 cm

Medium: Woodblock Size: 38.5 x 52 cm

Title: Supper In Sado Year: 1994 Medium: Woodblock Size: 60 x 79 cm

Title: Columbia in Sado Year: 1994 Medium: Woodcut Size: 61 x 80 cm

Title: Sailing Year: 1994 Medium: Woodcut Size: 44.5 x 60 cm

BIO DATA

GALLERY

PRESS

ESSAYS

PROJECTS

Printmaking (Malay / English) Juhari Said
October 2010

Lagu Kebangsaan (Malay) Juhari Said
2009

Jauhari Juga Yang Mengenal Manikam: Satu Catatan Mengenai Juhari Said, Ahli Cipta di Pusat Pengajian Seni, USM (Malay - English) A. Rahman Mohamed
2009

Catatan Menuju Samudra (Malay - English) Safrizal Shahir
2009

AP Studio (Malay) Juhari Said
October 2008

Okir Awang Damit Ahmad (Malay - English)
August 2007

Bagaimana Saya Berjumpa Mereka (Malay) Juhari Said
October 2005

The Woodcuts of Juhari Said (English) Prof. Dr. Zakaria Ali
2003

Dari Alam Peribahasa Ke Cungkilan Mata Pisau (Malay - English) Baha Zain
2003

Seni Cetak Kontemporari Malaysia (Malay) Dr Muliyadi Mahamood
July 2003

Whose art is it? (Malay) Rosihan Zain
December 1997

Antara Baju Kurung Dan Secawan Kopi (Malay) Dr Muliyadi Mahamood
October 1995

JUHARI SAID ± Discovering His Creative Paradigm (English) Awang Damit Ahmad
October 1995

BIO DATA

GALLERY

PRESS

ESSAYS

PROJECTS

- Ritual - Neografica, Tokyo 2010 - Anees Maani, artist in residence at Akal Diulu

Cetakan Lino 10:09 AM by ~Chik ya:: PENGENALAN Cetakan ialah proses terapan blok atau plat ke atas sesuatu permukaan kertas, kain atau bahan yang lain. Seni percetakan melibatkan kerja-kerja melukis, mengukir dan mencetak. Dengan menggunakan blok, pemidang dan plat logam, imej dapat dicetak dengan banyak dan disebut sebagai edisi. Semua karya yang dihasilkan dalam satu edisi adalah dianggap karya asli. Cetakan merupakan kesan daripada gubahan yang dihasilkan oleh pelukis pada permukaan blok atau plat. Permukaan blok diukir atau diguris sehingga imej yang terbentuk pada imej atau blok tersebut dapat dipindahkan keatas kertas, kain atau bahan lain. Cetakan dilihat hanya sebagai aktiviti seni kedua penting selepas lukisan, ukiran mahupun fotografi. Hakikatnya, seni cetakan ini mempunyai daya hidupnya tersendiri, terus mekar dan subur seiring kecanggihan persekitarannya. Daripada teknik tradisional seperti cetakan skrin, potongan lino, potongan kayu, gurisan, litografi hingga ke sinaran kosmik dan cetakan kreatif menggunakan teknologi komputer terkini, kita akur bahawa seni unggul melampaui fesyen dan sentiasa menawarkan sesuatu yang baru, tanpa mengira tarikh ia dicipta ataupun usia penciptanya. Hasil terapan warna dari blok atau plat, atau menyapu warna melalui suatu stensil di atas sesuatu permukaan dinamakan cetakan. Permukaan blok cetak mungkin timbul, terbenam an atau rata bergantung kepada jenis cetakan. Permukaan yang boleh dicetak terdiri daripada kertas, logam, kayu, plastik dan kanvas. Kelebihan cetakan ialah dapat menghasilkan cetakan yang banyak dengan menggunakan blok atau stensil yang sama. Stensil atau blok boleh disusun dengan cara-cara yang berbeza menggunakan warna-warna yang berlainan. Hasilhasil cetakan boleh disusun dalam bentuk siri (dinamakan edisi), dimana semua cetakan dalam siri mereka. Cetakan juga merupakan proses menggambar atau mencorak yang dihasilkan dengan mengguris atau memotong permukaan plat dan menggunakan pigmen. Kemudian gambar atau corak dipindahkan pada permukaan kertas atau kain. Melalui teknik cetakan, kita akan dapat menghasilkan beberapa edisi karya yang sama dengan mudah.

SEJARAH CETAKAN Cetakan blok kayu buatan tangan muncul pada abad ke-7 Masihi di China. Industri cetakan mono blok kayu buatan tangan muncul dan berkembang di Negara Barat pada abad ke-14 Masihi. Pada masa itu, kemahiran mencetak digunakan untuk mencetak bahan-bahan keagamaan, perhiasan ilustrasi buku, poster untuk berkomunikasi, propaganda, bahan pendidikan dan sebagainya. Hasil cetakan Albrecht Durer yang terkenal menggunakan blok kayu sebagai blok cetakan. Karya cetakan ini mempamerkan kemahiran beliau dari segi melukis dan mengukir. Penggunaan warna dalam cetakan diperkenalkan pada abad ke-15. Di Malaysia, cetakan kayu digunakan untuk mencetak kain sarung (kain terap hitam) sebelum kain jawa diperkenalkan. Selepas itu, cetakan muncul menjadi salah satu cabang seni halus yang unik. Selepas itu cetakan muncul menjadi salah satu cabang seni halus yang unik. Cetakan menjadi popular dan digemari ramai kerana: a) menyediakan beberapa salinan setiap edisi b) harganya yang tidak mahal seperti hasil karya yang lain. c) bersaiz sederhana yang membolehkannya menjadi bahan koleksi orang ramai. Kini, industri cetakan yang menggabungkan teknik canggih melalui bantuan perisian computer serta kemahiran seni grafik yang bermutu tinggi telah berjaya menjadikannya satu saluran seni yang baik. Sejarah awal cetakan bermula pada tahun 3000 SM. Dikatakan kumpulan sumaria membuat salinan imej kulit kerang di atas tanah liat yang berbentuk empat segi. Hasilnya mereka berjaya mebcetak bentuk relif. Cetakan blok kayu buatan tangan mula muncul di Negara china pada kurun ke 8. pada ketika itu mereka menggunkan kertas sebgai permukaan cetakan. Perkembangan cetakan di Negara Eropah bermula pada 1418 masihi. Pada peringkat awal cetakan digunakan sebagi bahan-bahan pendidikan, keagamaan, bahan propaganda dan cetakan tekstil untuk pakaian. Cetakan bewarna mula diperkenalkan sekitar abad ke 15. di Malaysia, cetakan hanya bermula dengan menggunkan cetakan laser dan jet menjadi semakin popular dikalangan generasi muda. Cetakan yang menggunkan computer juga dikategorikan sebagai computer grafik

PERKEMBANGAN SENI CETAKAN TEMPATAN Karya-karya seni cetak tempatan terhasil menerusi media potongan kayu. Misalnya, menerusi karya yang berjudul µAwaiting¶ oleh Tan Tee Chie dan µPertunjukan Boneka¶ oleh Lim Mu Hea. Subjek-subjek genre dan kemasyarakatan seperti alam perkerjaan serta langskap persekitaran jelas kelihatan menerusi pengolahan konvensional hitam putih yang bertenaga. Kemudian, muncul Lee Joo For dan Abdullah Latif Mohidin dengan cetakan-cetakan gurisan asid mujarad dan semimujarad pada pertengahan dekad 1960-an. Kemudian diikuti oleh pelukis-pelukis lain seperti Seah Kim Joo dan T.K. Karan menerusi cetakan monotaip. Namanama seperti Long Thien Shih, Ibrahim Ismail dan Lee Kian Seng pula muncul menjelang akhir dekad 1960-an. Menjelang akhir 1960-an dan 1970-an, apabila seni cetakan dijadikan suatu bidang pengajian khusus di Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Institusi teknologi MARA (ITM) dan kini UITM serta di Fakulti Jabatan Ilmu Kemanusian, USM. Ini kemudiannya diikuti oleh institusiinstitusi seni lain seperti Institusi Seni Lukis Malaysia. Menerusi institusi-institusi ini, terutamnya UITM, lahirlah ramai seniman seni cetak Negara seperti Poniran Amin, Ismail Latiff, Mansor Ibrahim, Awang Damit Ahmad dan Jamil Mat Isa. Karya-karya awal seni cetakan banyak terhasil adalah menerusi media potongan kayu. Misalnya menerusi karya judul ³Awaiting´ oleh Tan Tee Chie dan ³ pertunjukan Boneka oleh Lim Mu Hue. Subjek-subjek genre dan kemasyarakatan seperti alam pekerjaan serta landskap persekitaran seperti alam pekerjaan serta lanskap persekitaran jelas kelihatan menerusi pengolahan konvensional hitam putih yang bertenaga. Cetakan potongan kayu secara konvensional begitu popular pada dekad 1990 an memperlihatka teknik baru ditampilkan oleh para pelukis tanah air. Ini termasuk cetakan computer oleh ismail zain´ kagemusha and The Wax-Resist caper´ (1989) dan cetakancetakan seperti gurisan foto dan sutera saring oleh ponirin Amin, Bahaman Hashim, wan Jamaludin Imran dan mohd. Jamil Mat isa. Kehadiran Lee Joo For dan Abdul Arif Mohidin dengan cetakan-cetakan gurisan asid mujarad dan semimujarad pada pertengahan dekad 1960 an kemudian diikuti oleh pelukis-pelukis lain seperti Seah Kim dan T.K Karan menerusi cetakan cetakan monotaip. Nama-nama lain seperti Long Thien Shih, Ibrahim Ismail dan lee Kian Seng kemudiannya muncul menjelang akhir dekad 1960 an. Seni cetakan lebih bersifat alternatif dan sampingan. Karya-karya cetakan berkisar pada tema yang serupa dengan catan-catan mereka. Keadaan ini berubah menjelang dekad 1960 ± 1970 an apabila seni cetak dijadikan suatu bidang pengajian khusus dikajian seni lukis dan seni reka . ini diikuti oleh institusi ±intitusi seni lain seperti institut seni Lukis Malaysia. Menerusi intitusi-intitusi seni ini, terutamamnya institute Teknologi Intitut Teknologi MARA, lahirlah ramai seniman seni cetak Negara seperti Ponirin Amin, Ismail Latif, Mansor Ibrahim , juhari Muhammad Said, Bahaman Hashim, Awang Damit Ahmad dan Mat isa. Raja Zahabuddin Raja Yaacob muncul selaku pemenang utama menerusi cetakan serigraf ³ Luar dari yang

diketahui ³. JENIS-JENIS CETAKAN Cetakan boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu cetakan timbulan (relief), cetakan benaman (integlio) cetakan planograf atau litograf dan cetakan stensil atau sarigrafi. Cetakan timbulan kaedah potongan kayu Cetakan potongan kayu merupakan kaedah yang paling lama digunakan dalam kalangan pencetak. Cetakan ini mudah dilakukan kerana bahan dan peralatannya mudah didapati. Cara dan teknik cetakan kayu ini boleh digunakan untuk mencetak lino. Perbezaan cetakan lino dengan cetakan kayu adalah permukaan lino licin berbanding dengan permukaan cetakan kayu yang berira. Kayu yang berira ini mencantikkan lagi nilai imej pada cetakan. Antara cetakan yang termashyur ilah kiss (1902 ). Aspek asas sebelum mencetak Alat dan bahan: i) kepingan kayu ii) dakwat atau pewarna lino iii) set pemahat iv) roda penggelek dan dakwat v) sekeping kaca untuk meratakan dakwat vi) pisau pemotong NT vii) kertas (jenis lembut seperti newsprint dan kertas beras atau rice paper) viii) minyak linsid ix) turpentine x) minyak tanah untuk mencuci alat xi) spatula

Cetakan Benam Cetakan benam berlawanan dengan cetakan timbulan. Bagi proses timbulan, dakwat atau pewarna disapu pada permukaan plat atau blok, manakala bagi cetakan benanam dakwatnya disediakan di dalam ukiran imej plat. Dakwat itulah yang menghasilkan imej. Kaedah cetakan ini menggunakan teknik goresan asid (etching), turisan (engraving), akuatin dan mesotin. Cetakan Planograf Cetakan planograf dihasilkan daripada permukaan cetakan yang datar. Proses cetakan ini mengunakan kaedah yang dinamakan litografi. Litografi adalah berdasarkan teknik sifat penolakan minyak dengan air. Kaedah ini menggunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan imej. Kaedah litografi dapat menghasilkan cetaka yang hampir sama seperti

sebuah lukisan pensel. Cetakan Stensil/ Sarigrafi Cetakan stensil juga dipanggil cetakan sarigrafi. Cetakan ini memerlukan kain sutera saring yang diregangkan di atas pemidang kayu. Imej yang dihasilkan melalui keratan kertas pendua, stiker lut sinar atau skrin foto (foto emulsi). Berbeza dengan cetakan yang lain, cetakan stensil menggunakan sekuji untuk menyapu dakwat atau warna di atas permukaan kertas. TOKOH ±TOKOH CETAKAN Tokoh Karya Jenis Cetakan Ahmad Khalid Yusof µAlif Ba Ta¶ 1971 Saring sutera Abdul Latiff Mohidin µImago Senja¶ Potongan Kayu Long Thien Shih µRupa Barat di Awan dan Ombak Timur¶ 1971 Saring sutera Syarifah Fatimah Zubir µMalam¶ 1974 Gurisan Ponirin Amin µDalam Sinar Mu¶ 1974 Saring Sutera Victor Chin µBangunan Sultan Abdul Samad¶ 1980 Litografi Chew Teng Beng µLangskap Pantai Timur¶ 1981 Gurisan Nirmala Shanmughalingam µAnak Asia 11¶ 1981 Saring sutera dan campuran Raja Azhar Idris µPeniaga Wanita Pantai Timur¶ 1981 Gurisan William K.K Lau µTempat Untuk Semua¶ 1974 Litografi TEKNIK-TEKNIK DALAM CETAKAN Terdapat pelbagai teknik yang digunakan di dalam proses menghasilkan cetakan. Antaranya adalah seperti berikut: ‡ Aquantint - Teknik ini merupakan teknik yang mampu untuk menghasilkan sesuatu yang berkaitan dengan nada dan bunyi tanpa adanya had secara pemeringkatan untuk mengubah semula warna dakwat yang basah dan rata dalam bahagian yang luas atau lukisan cat air yang melalui goresan mikroskopik yang amat baik. Ia juga akan membuat lubang terhadap imej pada permukaan yang utama. Kebiasaannya, ia diperbuat daripada zink dan tembaga yang baik. Majoriti artis Goya di Sepanyol (1748-1828) melakukan kerja yang berkaitan dengan grafik dengan menggunakan teknik ini.

‡ Blind - Teknik ³blind´ ini merupakan teknik cetakan yang menggunakan sambungan yang tidak rata untuk menghasilkan jalianan timbul yang lembut atau tidak ketara pada imej putih pada putih; ditekankan pada bahagian imej timbul pada kertas yang tidak berkaitan. Teknik ini biasanya banyak digunakan dalam cetakan di Jepun.

‡ Collagraph / Kolagraf -Teknik ini pula merupakan teknik yang menolak kedalam daripada blok yang tahan pada setiap hasil kerja atau ciptaan yang direka seperti kolaj,menghasilkan cetakan timbul. ‡ Drypoint - Teknik cetakan ukiran benam dalam bentuk yang keras, permukaan besi/keluli yang telah diukir dalam bentuk garisan, menghasilkan getaran yang menjad ikan ciri atau sifat lembut dan garisan yang seperti baldu dalam cetakan terakhir. ‡ Engraving - Teknik ini merupakan teknik yang diperbuat daripada kepingan bidang logam yang telah diukir atau digoreskan dalam bentuk garisan mengikut kehendak pengkaryanya. Garisan yang telah diukir hendaklah dicetak dengan tekanan yang berat ‡ Etching (Goresan) - Teknik cetakan ini merupakan teknik yang menggunakan kaedah goresan pada permukaan kepingan bidang logam. Pada peringkat permulaan, permukaan logam hendaklah disepuhkan dengan sejenis asid yang tahan karat untuk logam. Kemudian, mulakan dengan melakukan kerja-kerja goresan untuk menghasilkan imej ukiran benam atas permukaannya. Permukaan logam yang terdedah dengan kesan ukiran akan dimakan sedikit demi sedikit apabila ia direndamkan ke dalam asid. Hasilnya akan membentuk garisan apabila ditekankan pada sekeping kertas selepas kepingan logam tadi dibancuhkan dengan dakwat untuk proses cetakan. Teknik ini diketahui telah diperkenalkan oleh Daniel Hopfer (1493-1536). Teknik ini juga adalah lebih baik berbanding teknik engraving dan amat terkenal sebagai seni grafik semasa tahap awal zaman Rembrandt dan zaman Herculas Segher kira-kira sejak abad ke-17. Hal ini mengingatkan kita pada hari ini bahawa teknik ini merupakan salah satu daripada teknik yang serba guna dan juga merupakan teknik yang menimbulkan kesan cetakan yang halus. ‡ Iris / Giclee - Teknik reproduksi dengan menggunakan komputer di dalam setiap imej dan topologi adalah hasil daripada fail digital dan dicetak keluar menggunakan mesin cetak ³ink jet´ yang istimewa, menggunakan dakwat, cat akrilik dan cat minyak. Giclee jua merupakan salah satu daripada cetakan yang meawarkan ijazah tertinggi dalam ketepatan serta kekayaan warna yang telah tersedia untuk digunakan di dalam mana-mana teknik reproduksi komputer.

‡ Lithography (Litografi) - Merupakan proses percetakan yang menggunakan cap batu atau logam. Teknik ini merupakan proses ³planografik´ di dala setiap cetakan yang menolak kedalam tekan dari an permukaan batu atau bahagian atas logam yang sensitif secara kimia. Seterusnya, bahan kimia ini akan membolehkan dakwat melekat hanya pada kawasan yang dicipta, dan menolaknya

dari kawasan imej yang tidak dikehendaki. Litografi telah dicipta sekitar tahun 1798 di Solnhofen, Jerman oleh Alois Senefelder. Sejarah awal berkenaan dengan teknik Litografi ini adalah didominasi oleh artis dari Perancis yang terkenal seperti Daumier dan Delacroix, dan kemudiannya dismbung oleh Degas, Toulouse ± Lautree, Picasso, Braque dan Miro. ‡ Mezzotint (Mezotin) - ³Mezzo´ bermaksud setengah dan tint = tinta yang bermaksud irama. Berbanding dengan cara menggunakan teknik ³engraving´, teknik ini menggunakan tembaga atau permukaan keluli yang rata, untuk menghasilkan ilustrasi dalam ukiran timbul dengan adanya kesan teknik cahaya dan bayang- bayang. Bahagian utama dalam permukaan objek yang rata adalah dijadikan kasar dengan menggunakan alat yang disebut sebagai jumpelang ³rocker´ semasa proses mendakwat, ia akan dicetak dengan dakwat yang terang. Bahagian yang sepatutnya adalah putih atau kelabu di dalam cetakan adalah digosok ke bawah. Kebiasaannya, teknik ini digunakan semasa abad ke-18 dan abad ke-19 untuk meghasilkan potrait dan lukisan yang lain, tetapi menjadi kuno ataupun telah dilupakan setelah wujudnya teknik ³photoengraving.´ ‡ Monotype (Monotaip) - Merupakan antar teknik yang diperbuat daripada lukisan yang dihasilkan pada kepingan logam atau gelas dan pindahkan lukisan yang masih basah tadi kepada kepingan kertas dengan menggunakan tangan atau teknik menekan etching. Jika masih terdapat baki yang mencukupi tertinggal pada atas permukaan logam tadi, cetakan tambahan masih lagi boleh dibuat. Walau bagaimanapun, cetakan semula ini akan menjadi lebih kuat dan teguh daripada imej sebenar. Cetakan monotaip bukanlah proses menghasilkan replika berganda sejak setiap cetakan.

‡ Offset Lithography - Merupakan teknik photomekanikal yang istimewa kerana setiap imej yang dicetak akan dipindahkan kepada permukaan logam yang negatif dan dicetak pada atas kertas. Teknik ini sangat berkesan digunkan pada cetakan yang berwarna. PROSES PENGHASILAN KARYA Proses mencetak Proses mencetak merupakan proses terakhir. Kerja mencetak sebaliknya dilakukan di tempat mencetak, perkara-perkara tersebut perlu diberi perhatian. Langkah: 1- setelah selesai kerja-kerja pendedahan foto, 2- foto disapukan menggunkan minyak masak.tujuan adalah untuk menampakkan dan memudahkan proses penerapan pada playwood 3- periksa permukaan playwood agar cetakan yang dihasilkan berkualiti tidak mempunyai

kecacatan pada permukaan kayu 4- foto diterapkan menggunakan kertas karbon dan diterapkan keatas playwood. 5- Motif objek diukir menggunkan alat ukiran.ukiran dilakukan dengan teliti tanpa memcacatkan rupa sebenar 6- Dakwat lino diratakan ditempat cetakan yang telah disediakan 7- Kemudian lino disapukan pada permukaan kayu dan diterap menggunakan kertas rice paper. 8- Proses cetakan dilakukan dengan berhati-hati dan cetakan seturusnya dilakukan