1. Hasil dari a. b. c. d. 2. Luas sebuah persegi panjang adalah a. b. c. d.

adalah

cm2 . bila lebarnya

cm, maka panjang persegi panjang itu

3. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 20,3 cm. jika lebarnya 3,75 cm, maka luasnya adalah a. 20,25 cm2 b. 22,5 cm2 c. 23,75 cm2 d. 24 cm2 4. Jumlah dari (7xy2 9x2y + 11xy) dan (5x2y 7 xy 3xy2) adalah a. 4(xy2 x2y + xy) b. 4(xy2 + x2y - xy) c. 2(xy2 8x2y + 4xy) d. 12xy2 12x2y + 4xy 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful