BAHASA MELAYU 1

Janganlah kita mudah tertipu oleh terang bulan kerana di sebalik terang bulan lebih banyak gelapnya. (Tun Perak)

KARANGAN RESPONS TERBUKA
1. APAKAH PERENGGAN ? Perenggan merupakan satu kumpulan ayat tentang isi atau idea yang sama. Dalam penulisan, pembinaan perenggan adalah penting untuk membahagikan isi yang ingin disampaikan. Setiap kali perubahan sesuatu isi atau fokus berlaku, kita perlu memulakan perenggan baru. PANDUAN MEMBUAT PERENGGAN : Untuk menghasilkan perenggan yang baik dan berkesan : 1. Tentukan ayat-ayatnya berkait. 2. Ada kesatuan dan pertautan isi. 3. Kesatuan hanya dapat dicapai jika isi yang berkait sahaja dipilih. 4. Pertautan pula dapat dicapai dengan menggunakan penanda wacana. Contohnya: selain itu, tambahan lagi, di samping itu, juga, seterusnya dan selanjutnya. PERENGGAN DALAM KARANGAN RESPONS TERBUKA. 1. Perenggan pengenalan 2. Perenggan isi 3. Perenggan kesimpulan PERENGGAN PENGENALAN : Terdapat dua jenis ayat dalam perenggan pengenalan karangan respons terbuka iaitu : 1. Ayat rangsangan. 2. Ayat arah. AYAT RANGSANGAN : Ayat rangsangan ialah ayat yang berkaitan dengan tema atau soalan karangan. Kebiasaannya, ayat 1 hingga ayat 4 pengenalan merupakan ayat rangsangan (AR). Ayat rangsangan tidak membincangkan perkara yang akan disentuh dalam perenggan isi. Soalan contoh : Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul jika peperangan terus berlaku ? (AR1) : Dalam tempoh 10 tahun belakangan ini, peperangan telah berlaku di merata-rata kawasan di dunia ini. (AR2) : Peperangan ini melibatkan negara-negara yang berjiran atau negara-negara yang mempunyai idealogi yang bertentangan.

(AR3) : Peperangan juga berlaku disebabkan oleh sikap sesetengah kuasa besar yang ingin menguasai negara kecil demi memenuhi kepentingan ekonomi mereka atau amaran kepada negara lain. (AR4) : Dalam akhir abad yang lalu, negara Bosnia telah berperang dengan negara Serbia, Amerika Syarikat telah menyerang negara Afganistan dan Iraq, dan banyak lagi. AYAT ARAH : Ayat arah ialah ayat yang menjawab soalan karangan. Ayat ini ialah ayat yang menjurus kepada kehendak karangan atau ayat yang menyatakan fokus utama perbincangan karangan. Soalan contoh : Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul jika peperangan terus berlaku ? Ayat arah : Kesemua siri peperangan yang berlaku ini sebenarnya banyak menimbulkan kesan yang negatif, baik kepada negara mahupun kepada masyarakat dunia yang lain. PERENGGAN ISI : 1. APAKAH AYAT TOPIK ? Ayat topik menyatakan isi utama yang ingin disampaikan dalam sesuatu perenggan. Ayat topik mempunyai perkara pokok atau satu aspek yang ingin dinyatakan tentang perkara pokok tersebut. Biasanya pernyataan sesuatu aspek itu akan dapat memberikan fokus kepada penulis dan pembaca. Ayat topik bertindak sebagai satu kawalan dalam penulisan isi (isi sokongan) dalam sesuatu penulisan. 2. APAKAH AYAT HURAIAN ? Ayat topik perlu disokong oleh ayat huraian yang terdiri daripada isi sokongan. Isi sokongan pula boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti fakta, pendapat, peristiwa, sebab dan akibat, statistik dan contoh. Biasanya, isi sokongan dapat memberikan bukti, menghuraikan idea atau menjawab soalan yang dikemukakan oleh isi utama dalam ayat topik, dan isi tersebut mestilah berkait antara satu sama lain. Dalam penghasilan isi dan penulisan ayat huraian, isi kawalan dalam ayat topik menjadi dasar utama. 3. APAKAH AYAT PENYIMPUL ? Ayat penyimpul terdiri daripada tiga jenis iaitu : 1. Ayat yang menyatakan semula ayat topik. 2. Ayat yang menyimpul keseluruhan isi dalam perenggan. 3. Ayat menyimpul yang menghubungkan perenggan. 4. MASUKKAN PERIBAHASA ATAU UNGKAPAN MENARIK YANG RELEVEN DENGAN TOPIK YANG DISENTUH.

Soalan contoh : Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan timbul jika peperangan terus berlaku ? Contoh peribahasa/ ungkapan yang boleh digunakan: 1. Kalah jadi abu, menang jadi arang. 2. Jong pecah yu kenyang. 3. Kalau terbakar padang, maka terbakar belalang. 4. Air mata jatuh ke perut. PERENGGAN PENUTUP : Penutup merupakan kesimpulan daripada huraian yang telah ditulis dalam perenggan isi. Penutup merupakan rumusan menyeluruh yang merangkumkan keseluruhan karangan dalam satu penerangan yang padat. Tanpa kesimpulan, karangan berkenaan dikatakan tidak lengkap atau tidak sempurna. JENIS AYAT DALAM PERENGGAN PENUTUP: 1. Ayat kesimpulan umum 2. Ayat pendapat 3. Ayat cadangan 4. Ayat komen 5. Ayat penilaian 6. Ayat harapan 7. Ayat penutup Ayat kesimpulan umum : Masalah disiplin. Tuntasnya, jelaslah bahawa masalah disiplin yang berlaku dalam karangan murid di sekolah disebabkan oleh kurangnya kasih sayang daripada keluarga. Ayat pendapat : Kesan peperangan. Kesimpulannya, semua peperangan yang berlaku di mana-mana bahagian dunia ini banyak membawa kesan buruk, baik kepada negara itu sendiri mahupun kepada negara lain. Ayat cadangan : Kesan peperangan. Oleh itu, setiap pihak atau negara yang berkenaan mestilah mencari jalan yang terbaik atau berunding supaya peperangan dapat dielakkan. Ayat komen : Ulasan cerpen. Cerpen ini mampu untuk memberikan kesedaran, khususnya kepada remaja, betapa kejayaan dapat dicapai oleh sesiapa sahaja jika ada kesungguhan, kecekalan, semangat, dan kemahuan yang tinggi. Ayat penilaian : Kesan peperangan. Jika langkah ini tidak diambil, negara di seluruh dunia akan menghadapi masalah atau menerima

kesan daripada peperangan tersebut. Ayat harapan : Kepentingan perpaduan. Jadi, rakyat harus sedar akan kepentingan perpaduan kerana sekali perpaduan itu runtuh, maka susah untuk mewujudkannya semula. Ingatlah pepatah Melayu yang mengatakan bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ayat Penutup: Kesan peperangan Peperangan merupakan kejadian yang sia-sia kerana peperangan ini tidak membawa kebaikan kepada mana-mana pihak seperti yang terungkap dalam pepatah Melayu kalah jadi abu, menang jadi arang. Rujukan: 1. Buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4, DBP. 2. Abdul Ghalib Yunus & Dr Ghazali Lateh, Esensi Bahasa Malaysia SPM, Longman.

TEMA KARANGAN TINGKATAN 4
TEMA DALAM BUKU TEKS TINGKATAN 4 Unit 1 : SENARIO MASYARAKAT KITA Masyarakat Malaysia Alaf Baru Tradisi Kejiranan Dalam Masyarakat Unit 2 : AMBANG REMAJA Remaja dan Cabaran Remaja dan Keluarga Disiplin Remaja dan Kokurikulum Unit 3 : DUNIA SEMAKIN CANGGIH Kad Elektronik Budaya Teknologi Maklumat dan Telekomunikasi E-mel dan anda Unit 4 : KERANAMU Malaysia Patriotisme Malaysia Alaf Baru Pengorbananku Unit 5 : MELESTARIKAN ALAM SEKITAR Pendidikan Alam Sekitar Kualiti Udara Pencemaran Sungai Kita Unit 6 : RIADAH Hobi, Sukan dan Rekreasi Cabaran di Puncak Kinabalu Hobi dan Cabarannya Unit 7 : GENERASI KITA Wawasan Generasi Kita Patriotisme Generasi Muda Generasi Pelapis Unit 8 : GAYA HIDUP SIHAT Amalan Gaya Hidup Sihat Remaja dan Kesihatan Obesiti dan Pencegahannya

Unit 9 : KERJAYA Minggu Kerjaya Cita-cita dan Kerjaya Surat Permohonan Unit 10 : WARISAN BANGSA Pemeliharaan dan Pemuliharaan Bangunan Bersejarah Warisan Seni Bina MelayuTradisional Pemuliharaan Warisan Sejarah Unit 11 : INDUSTRI PELANCONGAN MALAYSIA Kebudayaan dan Pelancongan Malaysia dan Destinasi Pelancongan Warna-warna Malaysia

TEMA KARANGAN TINGKATAN 5
UNIT 1 : RUMAH TERBUKA RAKYAT MALAYSIA Rumah Terbuka Aidilfitri Rumah Terbuka Malaysia Kemanusiaan Sejagat UNIT 2 : PENDIDIKAN ALAF INI E-Pendidikan Pendidikan Maya Kepentingan Ilmu Dalam Era Globalisasi UNIT 3 : PENGANGKUTAN ALAF INI Tren ERL Kejayaan Negara dalam Perindustrian Tren Laju Harapan Masa Depan UNIT 4 : BANDAR PINTAR MALAYSIA Bandar dalam Taman Putrajaya Mercu Tanda Kemajuan Negara Perpaduan Menjamin Keamanan UNIT 5 : ALAM PEKERJAAN Kerjaya Masa Depan Kejayaan dalam kerjaya Impian, Usaha dan Kejayaan UNIT 6 : PENDIDIKAN INDUSTRI Pendidikan Industri di IPT Pendidikan Industri Teras Pembangunan Negara Cabaran Pendidikan Industri UNIT 7 : BIOLEMBANGAN Kejayaan Melalui Pertanian Bioteknologi dalam Pertanian Perkembangan Pertanian UNIT 8 : PELABURAN Pelaburan Mengubah Masa Depan Pelaburan Menerusi Saham Amanah Pelaburan Dalam Sektor Hartanah UNIT 9 : TELEPERUBATAN Kesihatan Sepanjang Hayat Amalan Pemakanan Seimbang Cegah Sebelum Parah UNIT 10 : SUKAN SEANTERO DUNIA Malaysia Jaguh Sukan SEA

Sukan Mengharumkan Nama Negara Malaysia Penganjur Sukan Antarabangsa UNIT 11 : KOMUNIKASI GLOBAL Mykad Ciptaan Kita Internet dan Dunia Tanpa Sempadan Seni Sastera Khazanah Bangsa UNIT 12 : PELESTARIAN BUDAYA WARISAN Memelihara Budaya Bangsa Anugerah Seni Negara Adat Perkahwinan Masyarakat Malaysia

KOLEKSI SOALAN KARANGAN RESPONS TERBUKA
TAHUN 2004 (N) SOALAN Masyarakat Malaysia masih kurang memberikan pengiktirafan kepada golongan yang terlibat dalam bidang sastera berbanding dengan masyarakat negara maju. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memartabatkan golongan ini. Sastera tradisional seperti pantun, syair, gurindam, seloka dan cerita rakyat semakin kurang diminati. Huraikan peranan pelbagai pihak untuk mempopularkan sastera tradisional ini. ´Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat´ bermaksud perpaduan dapat diwujudkan melalui kerjasama anggota masyarakat. Berdasarkan maksud peribahasa tersebut, tulis cerpen yang menggambarkan kerjasama dalam kehidupan masyarakat majmuk. Remaja kini kurang berminat untuk membaca karya yang bertemakan semangat patriotik. Berikan saranan anda bagaimana untuk menggalakkan remaja supaya membaca karyakarya yang bertemakan semangat patriotik. Penghayatan nilai-nilai murni dalam karya sastera dapat membentuk peribadi yang baik dalam kalangan pembaca. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. Pembacaan karya-karya sastera dapat meningkatkan penguasaan bahasa, kemahiran menghasilkan karya kreatif dan penerapan nilai-nilai murni dalam diri murid. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. Tulis sebuah cerpen atau skrip drama yang berakhir dengan dialog di bawah. Adam : Aku menyesal; segala-gala yang aku lakukan selama ini memang salah ! Haris : Syukurlah, engkau telah sedar! Masih belum terlambat untuk engkau kembali ke pangkal jalan Peribahasa ¶ Belakang parang pun jikalau diasah nescaya tajam¶ membawa maksud bahawa orang yang kurang pandai kalau rajin belajar akan berjaya juga akhirnya. Tulis sebuah cerpen berdasarkan maksud peribahasa di atas. 5. Yang kurik itu kundi Yang merah itu saga Yang baik itu budi

2005 (J)

2005 (N)

2006 (J)

2006 (N)

2007 (J)

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

Yang indah itu bahasa. Pantun di atas menjelaskan bahawa budi bahasa penting dalam kehidupan manusia. Bincangkan kepentingan amalan berbudi bahasa dalam masyarakat. DIMENSI SERANTAU/ GLOBAL/ ANTARABANGSA TAHUN SOALAN 2004 (N) Dunia hari ini penuh dengan persaingan. Untuk mendapatkan pekerjaan, kelulusan akademik semata-mata tidak cukup. Banyak faktor lain yang perlu dikuasai untuk membolehkan seseorang itu berjaya dalam kerjaya yang akan diceburi sesuai dengan perkembangan dunia tanpa sempadan. Tulis sebuah rencana tentang persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang pelajar untuk menghadapi persaingan kerja pada masa akan datang. 2005 (J) Hubungan baik antara Malaysia dengan negara-negara jiran wajar dipelihara. Bincangkan. 2005 (N) Pada masa ini, persengketaan dan peperangan masih berlaku di beberapa tempat. Hal ini telah menjejaskan keharmonian sosial dan perkembangan ekonomi dunia. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. 2006 (J) Malaysia mementingkan kesejahteraan dan keamanan dunia sejagat. Oleh sebab itu, kita tidak menyokong sebarang bentuk keganasan dan peperangan sebagai jalan penyelesaian sesuatu masalah. Huraikan peranan yang wajar dimainkan oleh negara kita untuk terus mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia. 2006 (N) Masalah jerebu yang berlaku dirantau ini dapat ditangani secara berkesan melalui kerjasama dengan negara-negara jiran. Bincangkan kerjasama yang dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara-negara jiran untuk menangani masalah tersebut. Anda mengambil bahagian dalam pertandingan bahas di peringkat daerah. Tajuk perbahasan itu ialah ¶ Kemasukan Pekerja Asing Membawa Kebaikan Kepada Negara¶. Tulis hujah-hujah anda sebagai pencadang dalam pertandingan itu. Kemiskinan masih menjadi masalah utama di kebanyakan negara, walaupun terdapat banyak negara kaya di dunia. Sarankan bentuk sumbangan yang dapat diberikan oleh negara-negara kaya untuk membantu negara-negara miskin. Rakyat Malaysia yang berada di luar negara dapat memainkan peranan untuk mempromosikan negara kita dalam pelbagai aspek pada peringkat antarabangsa. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. Penyertaan setiap negara dalam pertandingan sukan pada peringkat antarabangsa dapat mengeratkan hubungan masyarakat dunia.

2007 (J)

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. DIMENSI MASYARAKAT/ KERAJAAN/ NEGARA TAHUN 2004 (N) SOALAN Anda mempunyai tokoh sanjungan kerana pencapaian cemerlang tokoh tersebut dalam bidang yang diceburinya. Tokoh sanjungan ini menjadi pendorong untuk anda mencapai kejayaan dalam kehidupan. Nyatakan tokoh sanjungan anda itu dan

2005 (J)

2005 (N)

2006 (J)

2006 (N)

2007 (J)

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

jelaskan sebab-sebab kejayaan beliau menjadi inspirasi kepada anda untuk mencapai kecemerlangan. Anda akan menyertai pertandingan syarahan sempena Kempen Budi bahasa dan Nilai-Nilai Murni. Tajuk syarahan yang anda pilih ialah ´ Budi Bahasa Amalan Mulia´ Sediakan teks syarahan anda selengkapnya. Pencapaian beberapa jenis sukan di negara kita perlu ditingkatkan. Sehubungan itu, Kementerian Belia dan Sukan juga persatuan sukan perlu mengatur strategi bagi mengembalikan kegemilangan mutu sukan negara. Tulis rencana tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pihak berkenaan bagi meningkatkan mutu sukan negara. Masyarakat berperanan penting bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat di negara kita. Jelaskan aktiviti-aktiviti yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat untuk menjayakan hasrat tersebut. Industri pertanian memberikan sumbangan yang semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Berikan saranan anda tentang peranan pelbagai pihak dalam memajukan industri pertanian di negara kita Pelbagai usaha telah dilakukan untuk menjayakan kempen antimerokok yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Sebagai rakyat yang prihatin, anda ingin menulis sebuah rencana dalam akhbar tempatan. Tajuk rencana itu ialah ¶ Kesan Buruk Tabiat Merokok Terhadap Kesihatan ¶. Tulis rencana itu selengkapnya. Kerajaan telah menubuhkan banyak institusi pendidikan berasaskan kemahiran seperti Kolej Komuniti, institut Latihan Perindustrian dan Pusat Giat Mara. Antara tujuannya termasuklah untuk melatih golongan belia supaya lebih bersedia dalam menghadapi alam pekerjaan. Berikan pendapat anda tentang pernyataan di atas. Anda mewakili sekolah dalam pertandingan pidato peringkat negeri. Tajuk pidato ialah ¶Dadah Membawa Padah¶. Tulis teks pidato itu selengkapnya. Penyakit demam denggi yang berpunca daripada nyamuk aedes merupakan ancaman yang membimbangkan negara. Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya penyakit ini dan langkah-langkah bagi menanganinya.

DIMENSI KELUARGA TAHUN SOALAN 2004 (N) Anda akan mewakili sekolah anda dalam satu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan tersebut ialah ´ Keluarga Bahagia Penjana Masyarakat Harmoni ´ Tulis syarahan itu selengkapnya. 2005 (J) Ada pihak yang berpendapat bahawa masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja berpunca daripada kegagalan institusi keluarga. Berikan komen anda tentang pernyataan tersebut. 2005 (N) Keluarga memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah. Berikan pendapat anda tentang peranan keluarga dalam pembentukan sahsiah anakanak.

2006 (J)

2006 (N)

2007 (J)

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

Peranan ibu bapa, sokongan ahli keluarga dan usaha diri sendiri banyak mempengaruhi kejayaan seseorang pada masa depan. Berikan komen anda tentang pernyataan di atas. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam hidup setiap manusia. Jasa mereka kepada kita tidak ternilai harganya. Sempena sambutan Hari Keluarga, anda diminta untuk menyampaikan ceramah bertajuk ´Menghargai Jasa Ibu Bapa´ Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. Keluarga anda mengadakan majlis rumah terbuka bersempena dengan sambutan hari perayaan. Ramai saudara, rakan dan jiran mengunjungi majlis tersebut. Jelaskan kebaikan-kebaikan mengadakan majlis rumah terbuka. Pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu banyak membawa kebaikan kepada keluarga dan negara. Jelaskan kebaikan-kebaikan pelaksanaan waktu bekerja lima hari seminggu Hubungan baik antara ahli keluarga dapat menjamin kebahagiaan sesebuah keluarga. Bincangkan. Setiap orang ingin akan kawasan petempatan yang terancang untuk tinggal bersama-sama keluarga tersayang.

Jelaskan ciri-ciri sebuah petempatan yang menjadi idaman anda sekeluarga. DIMENSI DIRI/ INDIVIDU/ REMAJA TAHUN 2004 (N) SOALAN Golongan remaja merupakan aset penting kepada negara pada masa hadapan. Mereka bakal menerajui pemerintahan negara, menjadi tenaga yang memajukan negara dan menjaga kedaulatan negara daripada pelbagai ancaman. Sebagai remaja yang berwawasan, bincangkan peranan anda untuk mencapai ketiga-tiga hasrat tersebut Pelbagai cabaran perlu anda hadapi sebelum sesuatu cita-cita itu dicapai. Jelaskan cabaran-cabaran tersebut serta langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk mengatasinya. Remaja memang suka mengikut trend semasa dari segi gaya hidup dan berpakaian. Trend ini akan mempengaruhi budaya hidup masyarakat Malaysia pada masa akan datang. Ulas pernyataan di atas Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan di peringkat daerah sempena Hari Kesihatan Sedunia. Tajuk syarahan anda ialah ³Amalan Gaya Hidup Sihat´. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) penting dalam kehidupan pada masa ini. Huraikan faedah-faedah yang anda peroleh dengan menguasai kemahiran ICT Setiap individu perlu mengamalkan sifat berjimat-cermat. Huraikan cara-cara anda melaksanakan amalan ini. Anda mengambil bahagian dalam pertandingan syarahan peringkat sekolah. Tajuk syarahan anda ialah ¶Rukun Negara Membentuk Rakyat Berkualiti ¶ Sediakan teks syarahan itu selengkapnya. Kitar semula merupakan satu daripada kaedah pengurusan bahan terbuang.

2005 (J)

2005 (N)

2006 (J)

2006 (N)

2007 (J)

2007 (N)

2008 (J)

2008 (N)

Jelaskan kebaikan-kebaikan amalan kitar semula Sebagai setiausaha sidang redaksi majalah sekolah, anda ditugaskan untuk menyediakan satu laporan tentang Majlis Anugerah Cemerlang yang diadakan di sekolah anda. Sediakan laporan itu selengkapnya

Selasa, 2009 Januari 27
RASUAH : PUNCA DAN CARA MENGATASI
Karangan Rasuah. Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Semakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan persepsi masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesuatu terutama dalam aspek ekonomi. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Jelaslah, fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi, punca dan langkah yang efektif untuk menanganinya. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan sistem pentadbiran kerajaan kita. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaharajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam aspek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengambil kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Ketiadaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam yang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. Jelaslah, masalah ini berleluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Selain itu, masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyarakat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. Ada kalangan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang harus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Persepsi sedemikian menyebabkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. Maka, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar-bandar besar. Bukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan gejala sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan undang-undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang isu rasuah ini. Tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada pesalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka telah memberikan satu pandangan

negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepada pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka sedar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah keluar dari penjara. Sesungguhnya, kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu pandangan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini? Sudah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam menangani kemelut ini dengan menahan, mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. Rakyat masih beranggapan bahawa masih ada pihak-pihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadilan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menangani isu ini. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah akan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat awalnya. Sesungguhnya, tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima hukuman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini. Usaha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai menerusi satu kempen iklan yang efektif. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggunakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet untuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Semua imej atau aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan atau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. Jadi, kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam peperangan memerangi amalan rasuah ini. Seterusnya, penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Ringkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Konklusinya, semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus diteliti dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. Perubahan paradigm masyarakat terhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hingga ke akar umbinya. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan negara kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa hadapan. Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memastikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:27

0 Comments: Post a Comment Catatan Terbaru Catatan Lama Home Subscribe to: Catat Ulasan (Atom)

DIKIR BARAT
LAGU ANAK TUPAI

PESAN EMAK

Jumlah Pengunjung
Free Counter

Pengendali Blog
Cikgu Abd Razak Bin Hassan SMK Sri Tebrau Taman Sri Tebrau 80050 Johor Bahru E-mel : ajak8407@hotmail.com HP : 017-7901718

BLOG CIKGU BM
y y y y y y y y y

1. Blog BM2 Cikgu Razak 2. Blog Cikgu Abdul Ghalib 3. Blog BM Maya 4. Blog Cikgu Rubiyah 5. Blog Cikgu Tan 6. Blog Cikgu Azman 7. Blog Dr Ghazali Latih 8. Blog Cikgu Syed 9. Blog Cikgu Khir Kassim

Koleksi Tn Hj Samat Buang
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

A. Kemalangan Jalan Raya B. Warga Tua C. Rangkaian Jalur Lebar D. Telefon Bimbit/ SMS E. Program TV Realiti F. Industri Kecil & Sederhana G. Pelancongan Domestik H. Inap Desa/ Ecotourism I. Hobi Masa Lapang J. Merokok K. Perpaduan Kaum L. Bencana Alam M. Dadah N. Pengguna Bijak O. Tradisi Hidup berjiran P. Jenayah Siber Q. Kemerdekaan Negara R. Angkasawan Negara S. Pencemaran Sungai

Koleksi Cikgu Md.Radzi
y

Karangan Bahan Rangsangan

blogger templates | Make Money Online