Peraturan Olahraga KOAM

Peraturan 110 Pegawai Antarabangsa Perjawatan Delegent pengurusan Delegent teknikal Delegent perubatan/kawalan dadah Pegawai teknikal Antarabangsa(ITO) Hakim Foto Penamat Antarabangsa Hakim Jalankaki Antarabangsa Juri Rayuan Delegent Televisyen Delegent Akhbar Konisari Juru Gambar Peraturan 111 Delegent pengurusan • • Akan sentiasa mengekalkan perhubungan rapat dengan jawatankuasa pengelola dan melaporkan ke Majlis IAAF Berurusan jika perlu perkara yang berkaitan tugas dan tanggungjawab kewangan Ahli Pengelola dan Jawatankuasa Pengelola Bilangan 2 2 1 1 ketua &9 lagi 1 3 ketua & 9 lagi 3 & 1 setiausaha 1 1 1 Tarikh lantikan 3 tahun 3 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 3 tahun 2 tahun 2 tahun

Akan bekerjasama dengan Delegent Teknikal .

1

PERATURAN 112 DELEGENT TEKNIKAL (WAKIL-WAKIL TEKNIKAL)

• •

Bertanggungjawab dalam memastikan semua aspek teknikal mengikut Peratiran lTeknikal IAAF Mengemukan cadangan jadul pertandingan, kelayakan masuk pertandingan alatanalatan yang hendak digunakan dan menetapkan had kelayakan bagi acara padang, dan menentukan cara saringan dan pusingan kelayakkan bagi acara balapan.


• • • • • • •

Memastikan peraturan Teknikal disampaikan kepada semua Ahli pengelola dalam tempoh yang mencukupi sebelum pertandingan. Bertanggungjawab ke atas semua persiapan teknikal yang diperlukan bagi menganjurkan pertandingan. Mengawal penyertaan dan berkuasa menolak sebarang penyertaan atas sebab teknikal Mengemukakan laporan terhadap persiapan sesuatu pertandingan Mengatur saringan dan pusingan kelayakan dan menentukan kumpulan bagi pertandingan acara campuran. Bekerjasama dengan Delegent pengurusan. Akan mempengerusikan mesyuarat teknikal dan memberi taklimat kepada semua pegawai teknikal Melantik seorang ketua ITO daripada ITO, jika seorang ketua belum dilantikkan

PERATURAN 115 PEGAWAI TEKNIKAL ANTARABANGSA (IT0) • • • • Ketua ITO akan melantik seorang ITO bagi setiap acara dalam program ITO hendaklah memakai lapik kain yang jelas pada lengan atau lencana. ITO hendaklah memberikan segala bentuk bantuan kepada referi acara itu. Mestilah hadir disepanjang masa acara sedang dijalankan Memastikan pengendalian pertandingan mengikut peraturan pertandingan IAAF.

2

Sekiranya timbul sesuatu masalah , akan membawa perkara tersebut dengan segera kepada perhatian ketua hakim acara tersebut.


Andainya perkara tersebut tidak diselesaikan , ia akan dirujuk kepada Delegent Teknikal Pada akhir acara padang, hendaklah menandatangani kad-kad keputusan

PERATURAN166 HAKIM-HAKIM LUMBA JALANKAKI ANTARABANGSA • Sebuah panel Hakim-hakim Lumba Jalankaki Antarabangsa hendaklah dibentuk. Jawatankuasa Lumba Jalankaki IAAF berpandukan Kriteria yang diluluskan oleh Majlis IAAF • Hakim-hakim Jalankaki yang dilantik bagi semua kejohanan Antarabangsa bawah peraturan 12.1 (a) hendaklah terdiri daripada anggota panel Hakim-hakim Lumba Jalankaki Antarabangsa • Hakim-hakim Lumba Jalankaki Antarabangsa atau Panel Hakim-hakim Lumba Jalankaki kawasan. PERATURAN 117 HAKIM FOTO PENAMAT ANTARABANGSA • Dalam semua pertandingan mengikut peraturan 12.1 (a) dan (b), seorang hakim Foto Penamat Antarabangsa , dilantik sama ada oleh IAAF atau Persatuan kawasan yang berkaitan,hendaklah menyelia semua keperluan Foto Penamat. PERATURAN 118 JURI RAYUAN • Dalam semua pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12.1(a) dan (b), sebuah panel Juri Rayuan, yang lazimnya mengandungi 3,5 atau 7 orang ahli hendaklah dilantik

3

Bagaimanapun keputusan itu akan ditimbangkan semula sekiranya kenyataan yang muktamad dipersembahkan. • Keputusan yang mambabitkan markah. (b) atau (c).1 (a). Jika dan difikirkan sesuai.PENGARAH PERTANDINGAN • • • • Akan merancangkan organisasi teknikal sesuatu pertandingan dengan kerjasama delegat Teknikal. yang tidak terkandung dalam peraturan hendaklah dilaporkan oleh Pengerusi Juri kepada setiausaha Agung IAAF PERATURAN 119 PEGAI-PEGAWAI KEJOHANAN • Jawatankuasa Pengelola akan melantik semua pegawai-pegawai tertakluk kepada peraturan Negara ahli kejohanan itu diadakan.• Salah seorang daripada ahli tersebut akan menjadi pengerusinya. Untuk pertandingan mengikut peraturan 12. Memastikan rancangan Berjaya dan menyelesaikan sebarang masalah teknikal bersama dengan Delegat Teknikal Akan mengarahkan tindakan interaksi antara peserta di dalam sesuatu acara Melalui system komunikasi akan berhubung dengan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab. Senarai berikut yang disediakan di bawah terdiri dari pegawai-pegawai yang difikirkan perlu bagi sesuatu kejohanan antarabangsa. Keputusannya adalah muktamad. Pihak pengelola boleh mengubah sesuaikan mengikut keadaan yang diperlukan PERATURAN 120. 4 . setiausaha boleh dilantik daripada bukan ahli panel • Tugas utama juri rayuan ialah menyelesaikan bantahan-bantahan mengikut peraturan 146 dan hal-hal lain yang timbul sepanjang kejohanan yang dirujukkan kepadanya bagi mendapatkan keputusan. dan seorang setiausaha. tertakluk kepada peraturan dan prosedur organisasi antarabangsa berkenaan.

PERATURAN 121. bulatan. Memastikan atlit selepas diperiksa berada dan bersedia di padang bagi memulanya acara yang dijadualkan. Berkuasa memecatkan dari tugas pegawai yang tidak mematuhi peraturan. Untuk kejohanan yang melebihi 4 jam atau melebihi satu hari. mencukupi dan sedia ada untuk disahkan oleh Referi. lengkungan dan kawasan lompat disediakan dengan betul. PERATURAN 123 . akan mengawasi perjalanan atlit antara kawasan memanaskan badan dengan kawasan pertandingan. • Menentukan perkakas dan alatan mengikut spesifikasi. Menentukan semua pegawai telah melaporkan diri dan jika perlu mencari ganti. Bekerjasama dengan Pengawas yang dilsntik mengaturkan hanya orang yang berkenaan sahaja dibenarkan berada di arena. PERATURAN 122 – PENGURUS TEKNIKAL • Bertanggungjawab penuh kepada Pengurus kejohanan. landas lari. Mengadakan satu jadual waktu khas.PENGURUS BILIK PANGGILAN • • • Dengan kerjasama hakim-hakim Bilik Panggilan. menentukan balapan. Disyorkan Pengurus adakan penolong Pengurus yang mencukupi untuk membantunya. 5 .PENGURUS KEJOHANAN • • • • • Berkuasa atas kejohanan dan bertanggungjawab menentukan kelicinan perjalanan kejohanan .

Mengawal peralatan foto penamat bersama dengan Ketua Hakim Foto Penamat dan Pelepas. Referi bagi acara balapan dan acara di luar stadium tidak mempunyai kuasa atas perkara bawah pengawasan Ketua Hakim Lumba JalanKaki. • • • • Berkuasa menentukan kedudukan peserta di akhir perlumbaan (hanya jika hakim-hakim tidak dapat memutuskannya dan terdapat pertingkahan keputusan. acara campuran . Memberi amaran atau penyingkiran. Referi akan bertanggungjawab menentukan semua peraturan dipatuhi dan memberi keputusan dalam perkara teknikal yang timbul di mana ia tidak disurat dalam buku peraturan IIAF.acara padang.) Memeriksa kesemua keputusan akhir.PERATURAN124 – REFERI-REFERI Referi berasinagan dilantik bagi acara-acara: • • • Balapan. • • • • Referi acara Campuran akan berkuasa atas perjalanan acara individu dalam pertandingan acara Campuran. acara lari dan lumba jalanKaki yang dijalankan di luar stadium. PERATURAN 125 – HAKIM-HAKIM 6 . Berkuasa mengisytiharakan sesuatu acara dimansuhkan dan ditandingkan semula. Mengawasi pengukuran pencapaian rekod – acara padang. Memutuskan sebarang bantahan lisan. Padang.

merekod setiappercubaan dan mengukur setiap percubaan yang sah. 5 meter dari lorong pertama garisan penamat) akan menentukan kedudukan peserta. ketua hakim akan menetukan tugas kepada para hakim Hakim Balapan yang akan bertugas dari sebelahan balapan yang sama( bahagian dalam. • • • Hakim acara padang akan menghakim. 7 . Sekurang-kurangnya dua orang hakim perlu menyimpan rekod semua percuabab dan menyemak pencatatan mereka pada akhirnya setiap pusingan Seorang hakim akan ditugaskan untuk menaikan bendera putih atau bendera mereh untuk menunjukkan percubaan yang sah atau tidak PERATURAN 126 PENGADIL BALAPAN DAN ACARA LUMBA JALAN KAKI • • • • Pengadil adalah pembantu kepada Referi tanpa mempunyai kuasa membuat keputusan akhir. • • Jika tugas belum ditentukan oleh pihak pengelola. Sekiranya terdapat kes-kes faul dan pencabulan peraturan berlaku. Pengadil akan dipastikan kedudukannya oleh Referi supaya mudah untuk memerhatikan pertandingan dengan teliti.• Ketua Hakim acara Balpan dan Ketua Hakim bagi setiap acara Padang akan menyelaraskan tugas hakim-hakim dalam acara mereka. Pengadil hendaklah segera mengemukakan laporan bertulis kepada Referi. • Bilangan pengadil yang mencukupi hendaklah dilantik bagi menyelia kawasan penukaran baton dalam lari berganti-ganti. Sebarang pelanggaran peraturan hendaklah ditunjukkan dengan mengangkat bendera kuning.

PERATURAN 128 PELEPAS & PELEPAS PANGGIL BALIK • Sebelum permulaan hendak dimulakan. Hakimhakim. menentukan Penjaga-penjaga Masa. Apabila alat Foto Penamat Automatik sepenuh digunakan. Seorang daripada mereka akan menjadi Ketua Penjaga Masa. Penjaga-penjaga Masa akan menjalankan tugas mengikut Peraturan165. PERATURAN 127 PENJAGA MASA & HAKIM FOTO PENAMAT • • • • Jika menggunakan catatan tangan. Pelepas hendaklah berdiri di tempat yang beliau boleh lihat sepenuhnya semua pelumba sebelum dilepaskan. bilangan penjaga masa yang menuckupi hendaklah dilantik. beliau hendaklah dengan serta merta menandakan balapan tempat kesalahan tersebut.• Apabila seseorang Pengadil mendapati seorang peserta telah mencabulkan peraturan . Beliau akan mengagih tugas kepada setiap penjaga masa. 8 . Ketua Hakim Foto Penamat dan Pegawai Penjaga Alat Penyukat Angin sudah bersedia. seorang Ketua Hakim Foto Penamat dan sekurang-kurangnya 2 orang Penolong Hakim Foto Penamat hendaklah dilantik. • • Seorang atau lebih Pelepas Panggil Balik hendaklah disediakan bagi membantu Pelepas.

• Sepasukan Pelepas terdiri daripada 1 pelepas. penolong-penolong pelepas hendaklah memastikan peraturan 163. 1 atau 2 pelepas Panggil Balik (2 untuk acara sehingga dan termasuk 400m. yang mempunyai kuasa memanggil semula perlumbaan sekiranya didapati ada faul. 1 untuk acara lain). 2 atau lebih penolong Pelepas. • Selepas satu pelepasan yang dipanggil balik atau terbatal. Seorang penolong pelepas akan merekodkan amaran dan penyingkiran kesalahan mula peserta dan menyerakannya kepada Refri Balapan PERATURAN 130. • Pelepas boleh menetapkan tugas dan tempat yang khusus bagi setiap Pelepas Panggil Balik. PERATURAN 129 • • • • • • • • Menerima peserta dari bilik panggilan Kawalan terakhir pakaian dan nombor Pengagihan nombor tepi foto penamat Menempatkan peserta di garisan 3 meter belakang garisan permulaan Memastikan peserta diletakkan dalam sringan dan lorong yang betul.PENCATAT-PENCATAT PUSINGAN • Hendaklah mengambil catatan pusingan yang dilengkapi setiap perserta dalam larian yang melebihi 1500m 9 .4 dipatuhi. Pelepas Panggil Balik hendaklah melaporkan penelitiannya kepada Pelepas yang akan memutuskan siapa yang akan diberi amaran atau penyingkiran. Memberikan isyarat kepada pelepas bahawa semua peserta sudah bersedia Menyediakan baton untuk acara lari berganti-ganti Apabila pelepas sudah mengarahkan peserta ke garisan mula. Peraturan tidak tersurat.

satu system berkomputer. biasa dengan membunyikan loceng. ketua penjaga masa atau ketua hakim foto penamat dan penjaga penyukat angin Hendaklah menyampaikan keputusan dengan segera kepada juruhebat. tidak melebihi 6 peserta bagi acara lumba jalankaki • • Seorang pencatat pusingan akan ditugaskan untuk mempamerkan baki pusingan Pusingan terakhir akan diisyarat kepada setiap peserta. Keputusan acara balapan akan dimasukkan di bawah pengawasan ketua hakim foto penamat Juruhebah dan pengarah pertandingan hendaklah mempunyai akses kepada keputusan-keputusan melalui computer PERATURAN 132 PENGAWAS 10 . • Pencatat pusingan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk mencatatkan lebih daripada 4 orang peserta. dimana terlibat satu chip yang dibawa oleh setiap peserta. • Sebagai ganti dikerjakan dengan tangan. seilangan pencatat Pusingan dibawah arahan Referi hendaklah dilantik dan dibekalkan kad catatan pusingan untuk mencatatkan masa yang diperolehi daripada penjaga masa bagi setiap perserta. • • • Jika system keputusan berkomputer dilaksanakan pengendali catatan computer hendaklah mempastikan semua keputusan dimasukkan ke system computer. merekodkannya dan mengemukakan kad-kad keputusan kepada pengarah pertandingan. yang diberi oleh referi.• • Bagi larian 5000m dank e atas. boleh digunakan PERATURAN 131. • • Hendaklah mengumpulkan semua keputusan tiap-tiap acara. serta lumba jalankaki.SETIAUSAHA PERTANDINGAN.

catatan masa. PERATURAN 135 PENJAGA ALAT PENYUKAT ANGIN Hendaklah menentukan yang alat penyukat angina diletakkan di Acara Balapan: • • • 50 m daripada garisan penamat Berhampiran lorong 1 1.1 (a) juruhebah bahasa Inggeris dan Perancis akan dilantik oleh IAAF. Hendaklah memberi akses terhadap pelan-pelan dan gambarajah stadium bagi tujuan pengesahan. undian lorong dan masa perantaraan Keputusan (kedudukan.• Mempunyai kuasa penuh mengawasi arena dan tidak membenarkan sesiapa yang tidak berkenaan kecuali pegawai-pegawai yang bertugas dan peserta yang akan bertanding memasuki dan berada di arena. 11 . PERATURAAN 134 –JURU UKUR RASMI • • Hendaklah memeriksa semua tanda dan alat terpasang dan memberikan sijil-sijil yang berkenaan kepada pengurus teknikal sebelum kejohanan. komposisi saringan. Di bawah pengawasan Delegent Teknikal. ketinggian dan jarak) bagi setiap acara hendaklah dihebahkan seberapa segera yang boleh selepas menerima maklumat tersebut. mereka hendaklah bertanggungjawab terhadap semua aspek protocol ketika membuat hebahan. • • Bagi kejohonan yang dijalankan mengikut peraturan 12. PERATURAN 133 JURUHEBAH • • Hendaklah memaklumkan hadiran nama dan nombor peserta yang mengambil bahagian setiap acara.22m tingginya.

sukatan angin diukur daripada masa dia mula lari. Lompat kijang: selama 5 saat sebaik peserta itu melalui tempat bertanda 35 m.3 & 184. Penjaga Alat Penyukat Angin hendaklah memastikan halaju angina mengikut peraturan 169.22m tingginya. Jika peserta itu membuat larian kurang daripada 40 m. PERATURAN 136 – HAKIM UKUT ELEKTRONIK Seorang hakim ukur elektronik hendaklah dilantik sekiranya alat pengukurjarak elektronik digunakan • • • Hendaklah berbincang dengan semua staf teknikal yang terlibat dan memahirkan dirinya dengan alat tersebut. menguji ketepatanukuran dengan satu set pita ukur keluli • 12 . sukatan angina diukur daripada masa dia mula lari. 200m = selama 10 saat bila peserta pertama masuk bahagian lurus balapan.5 dan merekodkanya. Tempoh masa menyukat kederasan angin: Balapan: 100m = selama 10 saat. 100m &110m lari berpagar = selama13 saat Lompat jauh: selama 5 saat sebaik peserta itu melalui tempat bertanda 40 m. Hendaklah menyelia penempatan alat pengukur tersebut dengan mangambil kira keperluan teknikal Memastikan alat berfungi dengan betul Hendaklah sebelum dan selepas acara. Jika peserta itu membuat larian kurang daripada 35m. menandatangi keputusan dan menyerahkannya kepada setiausaha pertandingan.• • • • Tidak melebihi 2 m jauhnya daripada balapan Lompat jauh & Lompat Kijang 20 m dari papan lonjak Tidak melebihi 2 m jauhnya daripada landas lari 1.

d. radio.• • Melaporkan kepada referi acara padang yang mengesahkan alat tersebut berupaya mengukur dengan tepat. Barang larangan tidak boleh dibawa masuk ke arena Penggunaan video. ombor dan dimensi paku. PERATURAN 137.1 (a).c. Kasut. PERATURAN 141. PERATURAAN 140.FASILITAS OLAHRAGA • • Sebarang permukaan yang kukuh dan rata dan boleh menerima paku-paku kasut lumba boleh digunakan untuk kejohanan. Junior L&W = di bawah umur 20 tahun pada 31 Disember tahun pertandingan Veteran Lelaki = menjadi veteran pada hari lahir ke 40 nya Veteran wanita = menjadi veteran pada hari lahir ke 35 nya 13 .(b). telefon bimbit atau alat yang seperti itu dilarang ke dalam arena. iklan pada bagasi dan pakaian adalah mengikut peraturan IAAF. bib ombor dipakai dengan betulnya dan sepadan dengan senarai mula. perakam kaset.KUMPULAN UMUR Kumpulan –kumpulan umur berikut terpakai pada semua pertandingan IAAF.HAKIM BILIK PANGGILAN • • • • Hakim-hakim bilik panggilan akan memastikan peserta memakai pakaian seragam yang telah disahkan.(c) dan pertandingan bawah kawalan IAAF hanya boleh dijalankan di balapan permukaan sintetik yang mematuhi spesifikasi perstasi IAAF kelas 1 sahaja. • • • • Remaja L&P= dibawah umur 18 tahun pada 31 Disember tahun pertandingan . Bertanggungjawab terhadap semua operasi alat tersebut. Pertandingan bawah peraturan 12.

(c)seorang peserta tidak akan dibenarkan untuk terus mengambil bahagian dalam acara selanjutnya.PERATURAN 142. sekiranya • • • Pengesahan terakhit telah pun dibuat tetapi gagal memula dan ini tidak memungkinkan namanya dipotong dari senarai mula acara tersebut Sudah layak dalam pusingan awal atau saringan tetapi gagal menyertai membekalkan sijil perubatan dan disahkan oleh pegawai perubatan yang diiktiraf pleh IAAF atau jawatankuasa pengelola.PENYERTAAN • Pertandingan dibawah peraturan IAAF terhad kepada atlit yang mematuhi syarat mengikut peraturan kelayakan IAAF.1 (a). • • • Persekutuan kebangsaan hendak mengiktiraf peserta untuk bertanding di luar Negara Penyertaan serentak Referi boleh membenarkan satu-satu pusingan dijalankan diluar giliran untuk acara padang. boleh diterima sebagai alasan yuntuk menerima peserta mengambil bahagian PERATURAN 143 PAKAIAN.(b). itu dikira dia telah menlangkaui gilirannya jika tempoh masa yang dibenarkan telah berlalu. Gagal bertanding Dalamsemua pertandingan mengikut peraturan 12.KASUTDAN BIB NOMBOR pakaian • • bersih dan tidak menjolok mata tidak Nampak susuk badan walaupun bersih tidak menghalang penglihatan hakim-hakim • 14 . Sekiranya seorang atlit tidak hadir ketika gilirannya. termasuklari bergantiganti.

yang memberikan kesan kepada ketebalan kasut melebihi had maximum atau yang boleh memberikan kelebihanyang sepatutnya tidak diperolehi kasut asalnya Bib nombor 15 . Lain acara tidak terhad Alat-alat tambahan kasut • Tidak dibenarkan menambahkan apa-apa alat sama ada diluar atau didalam kasut.panjang maximum pepaku dibenarkan sehingga tidak melebihi 25mm. maximumnya tidak melebihi 19mm. Diameter pepaku maximumnya tidak melebihi 4 mm. • • • • Bukan diwajibkan ( boleh berkaki ayam. berkasut sebelah atau kedua belah kakinya) Tali kasut yang melilit kekura dibenarkan Tidak mempunyai spring atau alat serupa diletakkan kepada kasut Maximum 11 batang ditumit Bilangan pepaku Dimensi pepaku • • • Diatas permukaan sintetikpanjang maximum tidak melebihi 9mm. bagi acara lompat tinggi dan merejam lembing.• kasut dilulus dan meraikan kemenangan pusinga hormat dianggap sebahagian daripada pertandingan untuk memberi perlindungi dan cengkaman kuat dan kestabilan. Tapak dan tumit kasut • Tebalnya tapak bagi acaralompat tinggi dan lompat jauh.panjangnyamelebihi 12mm Bagi permukaan bukan sintetik.

Memberi bantuan Perkara-perkara berikut tidak dikira sebagai bantuan • Perhubungan antara atlet dengan jurulatih yang tidak berada di dalam kawasan pertandingan. dilipat atau terlindung semasa memakainya. tidak boleh dipotong. Untuk tujuan peraturan ini perkara-perkara berikut dikira sebagai bantuan dan tidak dibenarkan. dibenarkan asalkan ia tidak akan melambatkan perjalanan pertandingan atau menggagu giliran percubaanpeserta yang telah ditetapkan itu. Tidak dibenarkan mengambil bahagian tanpa memakai nombor pengenalan PERATURAN 144. Nombor hendak dipakai dalam kedaan ia diterima .sebarang rawatan atau bantuanoleh orang lain semasa atau sebelum pertandingan seterusnya perserta-peserta sudah bertolak dari bilik panggilan dianggap sebagai bantuan. Jika tidakmasa-masa tersebut tidak boleh disampaikan kepada atlit tanpa terlebih dahulu mandapat kebenaran referi. satu kawasan di tempat duduk. Untuk memfasilitet perhubungan ini dan tidak menggangukan perjalanan pertandingan. berdekatan setiap kawasan pertandingan acara padang dikhaskan bagi jurulatih-jurulatih atlet. • Fisioterapi dan/atau rawatan perubatan yang diperlukan untuk seorang atlet meyertai atau menyambungkan penyertaannya setelah berada di kawasan pertandingan personal yang dilantik atau disahkan oleh wakil perubatan dan /atau wakil teknikal khas bagi tujuan ini.BANTUAN KEPADA ATLIT Pemakluman masa perancangan Masa perantaraan dan masa kemenangan pusingan awal boleh diumumkan atau ditayangkan secara rasmi.• • • • Hendaklah memakai dibelakang dan didada kecuali acara lompat tinggi dan lompat bergalah dimana satu nombor dibenarkan Nombor tambahan disisi seluar diperlukan bila alat foto penamat digunakan. 16 .

• • • Menentukan rentak(pacing) oleh orang-orang yang tidak bertanding oleh pelumba atau pejalan yang tertindih atau bakal ditindih atau sebarang bentuk peralatan teknikal. Seseorang atlet yang memberi atau menerima bantuan dari kawasan pertandingan semasa acara sedang berjalan boleh ditegur oleh referi dan diberi amaran jika berulang akan dibatalkan daripada pertandingan itu. • Sekiranya seseorang perserta dibatalkan dalam satu acara kerana melanggar peraturan teknikal IAAF. supaya peserta dapat mengetahui lebih kurang arah dan kelajuan tiupan angin.BANTAHAN & RAYUAN • Bantahan mengenai status seseorang atlet yang mengambil bahagian dalam sesuatukejohanan hendaklah dikemukakan sebelum bermulanya kejohanan tersebut 17 . telefon bimbit atau alat-alat serupa oleh atlet ketika diarena. Penggunakan alat perakam kaset atau video. Minuman/ pembasahan Bagi acara-acara 5. didalam keputusan rasmi bahagian dalam acara-acara selanjutnya. pihakjawatankuasa pengelola boleh menyediakan kemudahan minuman dan pembasahan kepada peserta-peserta jika cuaca memerlukannya PERATURAN 145 – PEMBATALAN • Seorang peserta yang berkelakuan tidak bersemangat sukan (unsporting) atau berkelakuan senonoh boleh menyebabkan beliau disingkirkan dari pertandingan lagi.CD. Makluman angin Sebuah sarong angin hendaklah diletakkan berhampiran tempat bermula semua acara lompatan dan acara-acara cakera dan lembing.alat pemancar radio. PERATURAN 146. maka dicatatkan kesalahan yang dilakuknya mengikut peraturan IAAF yang berkaitan.000 atau lebih. Rujukan perlu dibuat dalam keputusan rasmi tentang sebabnya penyingkiran itu. radio.

bukti lain diperolehi boleh dipertimbangkan Jika bukti tersebut. termasuk bukti video. termasuk referi dan hakim. • Dalam acara padang.1 (a) hingga dan termasuk (c) semua pengukuran hendaklah dibuat dengan menggunakan pita atau tolok pengukur keluli tentukur yang disahkan. • Dalam kejohanan lain.PENGUKURAN Bagi kejohanan mengikut peraturan 12. tidakdapat memberikan rumusan maka keputusan referi hendaklah dipakai. PERATURAN 147-PERTANDINGAN CAMPURAN Dalam semua pertandingan yang dijalankan sepenuhnya di dalam stadium. acara-acara campuran lelaki dan wanita tidak dibenarkan. referi acara berkenaan hendaklah menggunakan budi bicaranya….kepada wakil teknikal membuat keputusan maka mereka yang berkenaan berhak membuat rayuan kepada juri. PERATURAN 149-KESAHAN PENCAPAIAN Tidak sebarang pencapaian yang dibuat oleh seorang atlit melainkan ia dibuat dalam pertandingan rasmi yang dijalankan mengikut peraturan IAAF • 18 . atau dengan alat pengukur saintifik. Ketepatan sebarang alat pengukur hendaklah disahkan oleh pihak berkuasa timbang dan ukur yang sewajarnya. • Juri rayuan akan mendapatkan keterangan dari semua pihak yang berkenaan. alat pengukur kaca gentian boleh digunakan. sekiranya seseorang atlet membuat bantahan secara lisan dengan serta-merta tehadap percubaannya yang difaulkan. PERATURAN 148. Jika juri rayuan was-was.

dicondongkan kedalam pada sudut 60. ACARA-ACARA BALAPAN Peraturan 160 – ukuran balapan • • • Ukuran balapan larian= 400m: mempunyai sepasang bahagian lurus dan sepasang selekoh. setiap peserta hendaklah berlari dalam lorong sendiri. bahagian tepi dalamnya digantikan dengan garisan selebar 5 cm. PERATURAN 151-PENSKORAN • Dalam pertandingan yang ditentukan dengan pungutan markah.RAKAMAN VIDEO • Adalah disarankan supaya rakaman video rasmi semua acara yang merakamkan ketepatan pencapaian dan pelanggaran peraturan. dibuat untuk digunakan sebagai dokumen sokongan. 19 . cara penskoran ini hendaklah dipersetujui terlebih dahulu oleh Negara-negara yang mengambil bahagian. ia juga hendak dipasang bendera pada jarak 5 m antara satu sama lain.PERATURAN 150. Bahagian dalam balapan dipisahkan oleh bendul tinggi 5 cm dan lebar minimum 5cm. Balapan rumput yang tidak mempunyai bendul. • Bendera yang berukuran 25 cm x 20 cm yang dipacakkan dengan tiang sehingga 4 1/2 cm • • Jarak larian diukur dari tepi garisan permulaan sehingga ke tepi belakang penamat Bagi larian sehingga dan termasuk 400m.

kata arah ialah “garisan” dan tembakan dilepaskan. • • Kata arah pelepas dalam bahasnya sendiri.1 (a) hingga (e).(c). Semua larian bermula dengan tembakan pistol atau apa jua alat yang diluluskan. Pelepas da/atau Pelepas Panggail Balik hendaklah memakai fon kepala supaya mengesan salah mula. balapan mestilah mempunyai 8 lorong. Peserta tidak dibenarkan menyentuh bumi dengan tangannya. PERATURAN 161.BLOK MULA • Blok mula mestilah digunakan untuk semua larian sehingga dan termasuk 400m(termasuk pelari pertama 4 x 100 m. • Dalam kejohanan antarabangsa mengikut peraturan 12. 4 x 200 m dan 4 x 400 m) • • • Tidak oleh digunakan bagi larian-larian lain Blok mula hendaklah disambungkan kepada peralatan salah mula. PERATURAN 162.PERMULAAN.• Lebar minimum lorong ialah 1. 20 . Bagi larian ke atas 400m.(b). sementara kedua-dua belah tapak kai berada diblok mula • Pada arahan “sedia” peserta hendaklah dengan serta merta mengangkat lutut mereka dan hanya tinggal tangan dan tapak kaki sahaja yang mencecah bumi .yang dihala ke atas oleh pelepas.25m ditandakan dengan garisan selebar 5 cm. peserta hanya dibenarkan menggunakan blok mula yang disediakan oleh jawatankuasa pengelola. • Selepas arahan “garisan” peserta hendaklah mara mengambil tempat dilorong masingmasing kedua-dua belah tangan dan sebelah lutut hendaklah memcecah bumi.”sedia” dan tembakan dilepaskan. Bagi pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12. bagi larian hingga ked an termasuk 400m: “ke garisan”.22 m dan maximum 1.1(a).

5 dan 6.• • Mana-mana peserta yang melakukan salah mula hendaklah diber amaran. kedudukan lorong permulaan ditentukan dengan undian PERATURAN 163-PERLUMBAAN • • Arah larian adalah mengikut arah bahagian kiri disebelah dalam. Pembahagian lorong hendaklah dibuat seperti berikut: iiipusingan pertama pembahagian dibuat secara undian bagi pusingan berikutnya.1(a). Biasanya diseparuh balapan bahagian luar iatiu di atas garisan antara lorong 4 dan 5. pembahagian akan dibuat berdasarkan pencapaian peserta mengikut tatacara yang dijelaskan dalam peraturan 166.2000m. satu kumpulan kira-kira 65% akan bermula dari garisan melengkung yang biasa dan 35% dibahagian luar. Satu lagi kumpulan 4 peserta atau pasukan yang membuat terendah untuk menduduki lorong 1. Dan kon diletak atasnya sehingga kebahagian kedua-dua kumpulan tersebut bertemu.3. Lorong akan dinomborkan mengikut arah yang sama dan lorong disebelah dalam diberi lorong 1.5000m dan 10000m o Sekiranya terdapat lebih daripada 12 orang dalam satu-satu larian mereka ini hendaklah dibahagikan 2 kumpulan . Seseorang yang melakukan 2 salah mula atau 3 bagi acara bercampur. 21 .dan 8.7. dua pembahagian akan dibuat: satu kumpulan 4 peserta atau pasukan yang membuat pencapaian terbaik untuk menduduki lorong 3. - 1000m.2. (b) dan (c) bagi acara lebih daripada 800m dan acara yang hanya mempunyai satu pusingan sahaja. beliau akan dibatalkan.000m.4. o Dalam pertandingan mengikut peraturan 12. o Garisan permulaan melengkung yang kedua ini hendaklah ditanda pada tempat yang memastikan peserta akan berlari jarak yang sama.3 (a).

maka peserta tersebut akan dibatalkan.Sekiranya saringan. dan jika memperolehi kelebhan sekiranya dibahagian lurus. • Bagi acara 800 m. Lazimnya peserta sebegini mestilah menamatkan perlumbaan dengan usaha yang jujur. Jika referi berpuas hati seseorang peserta itu telah berlari di luar lorongnya dan memperolehi kelebihan. Referi mempunyai kuasa mengarahkan perlumbaan tersebut dijalankan semua tanpa peserta dibatalkan. Berlari dalam lorong • Dalam semua perlumbaan yang mengukit lorong setiap peserta hendaklah sentiasa berada dalamlorong masing-masing dari mula hingga tamat. maka beliau juga tidak akan dibatalkan. yang menggangu pergerakan perserta tersebut boleh membawa peserta dibatalkan dari pertandingannya. atau berlari diluar lorong disebelah luar lorongnya ketika diselekohnya dan yang pastinya tidak mendapat kelebihan kepadanya dan tidak ada peserta laian yang terganggu. seorang referi boleh mengarahkan sesuatu perlumbaan dijalankan semua jika beliau berpendapat ia wajar dan mempunyai sebab yang kukuh. beliau tidak akan dibatalkan. Meninggalkan balapan • Seseorang peserta yang secara sukarela meninggalkan balapan tidak akan dibenarkan meneruskan perlumbaan tersebut. • Tidak kira sama ada wujudnya atau tidak pembatalan. • Jika seseorang atlit itu sama ada berlari diluar lorongnya. 22 . peserta akan berlari mengikut lorong sehingga ke penanda memotong masuk selepas selekoh pertama yang membolehkan peserta meninggalkan lorong masing-masing. membenarkan mana-mana peserta yang terganggu bertanding dalam pusingan yang berikutnya. • Jika seseorang peserta itu ditolak atau dihimpit keluar dari lorongnya oelh peserta laindan sekiranya keadaan tersebut tidak memberikan kelebihan kepada peserta yang ditolak atau dihimpit itu.Halangan di Balapan • Mana-mana peserta yang menyinggung atau menghalang pesera lain.

Penanda bantuan(check mark) • Kecuali bagi acara lari berganti-ganti menggunakan lorong, peserta tidak dibenarkan meletakkan benda atau penanda bantuan di atas atau disisi lorng larian untuk membantu mereka Sukatan halaju angin • 100m Jangkamasa halaju angina disukat dari mulaletupanpistol adala seperti berikut: 10 saat 100m & 110 m L pagar 13 saat

200 m, halaju angina disukat untuk jangkamasa 10 saat, bermula dari peserta pertama memasuki bahagian lurus balapan. • Alat penyukat angina hendaklah diletakkan disisi bahagian lurus balapan bersebelahan lorong 1,50m dari garisan penamat. Ia hendaklah diletakkan setinggi 1.22 m dan jarak tidak boleh lebih 2 m dari balapan • Bacaan alat penyukat angin: Bacaan + 2.03 meter sesaat akan direkodkan sebagai + 2.1 m/s Bacaan- 2.03 meter sesaat akan direkodkan sebagai 20 m/s PERATURAN 164- PENAMAT • Penamat sesuatu perlumbaan ditandakan dengan satu garisan putih selebar 5 cm Kedudukan peserta akan ditentukan mengikut susunan supaya mana-mana bahagian torso jelas mencecah alur menegak bahagian terdekat garisan penamat PERATURAN 165- CATATAN MASA & FOTO PENAMAT Perkara Am • • • • Pencatat masa akan ditempatkan sebaris dengan garisan penamat dan 5 meter diluar balapan. Tangga disediakan untuk memudahkan mereka melihat dengan jelas Mereka ditempatkan bertentangan hakim penamat Ketua pejaga masa diwajibkan mengambil kedudukan pertama Alat pencatat masa automatic harus diguna untuk semua pertandingan.

Mengendalikan jam randik

23

• • • • • •

Memegang jam randik dalam tapak tangan Letakkanjari telunjuk pada butang permulaan jam randik Gunakan tekanan pertama pada perintah sedia atau pistol dinaikkan Gunakan tekanan kedua untuk memulakan jam randik bila asap atau api dilihat Gunakan tekanan pertama apabila persert berada lebih kurang 30 meter dari garisan penamat. Hentikan jam randik bila “torso” peserta sampai garisan penamat.

Nasihat a)Jangan hentakkan jam randik b) mulakan jam randik bila asap atau api dilihat, bukan bila mendengar bunyinya c) memperhatikan baik-baik i- memasang mata pada pelepas dari perintah “ke garisan” hingga nampaknya kilat/ cahaya pistol ii-perhatikan bilangan pusingan yang telah dicapai oleh peserta yang mendahului, khasnya dalam jarak jauh iii-memasang mata pada garisan penamat apabila peserta-peserta berada lebih kurang 15 meter daripadanya. Cara membaca masa jam randik a) jika jarum jam randik berhenti di antara dua garisan, masa yang lebih harus diambil kira. Contoh diantara 12.8 & 12.9 dibaca sebagai 12.9 s b) untuk semua acara balapan, masa harus dibaca kepada persepuluh saat yang lebih. Contoh: 12.03 = 12.1 & 12.8 = 12.1 6:05.01 = 6: 05.1 6:05.09 = 6:05.1 c) untuk acara yang sebahagian daripadanya atau kesemua sekali di luar stadium, masa harus dibaca ke

24

saat yang genap yang lebih. Contohnya: 25:12.3=24:13.0 25:12.88=25:13.0 PERATURAN 165-CATATAN MASA & FOTO PENAMAT (SAMBUNGAN) Mencatatkan masa rasmi (jam randik) a) sekiranya dua jam sahaja mencatat masa dan masa itu adalah yang berlainan, jam yang mencatat masa yang lebih adalah masa rasmi cth: jam pertama 12.3 jam kedua 12.8 jam ketiga 12.3 masa rasmi 12.3

b) jika ketiga-tiga jam mencatatkan masayang berlainan, jam yang mencatatakan masa tengah adalah masa rasmi cth: jam pertama 12.3 12.4 Nasihat: i) dinasihat jangan menggunakan hanya dua jam untuk mana-mana kedudukan. ii)Sesuatu pencapaian yang mengatasi sesuatu rekod, masanya harus dicatatkan oleh tiga orang penjaga masa foto penamat berautomatik sepenuhnya. • Alat foto penamat berautomatik sepenuh hendaklah digunakan dalam semua pertandingan. jam kedua 12.8 12.7 jam ketiga 12.5 12.6 masa rasmi 12.5 12.6

System pencatat masa yang hanya boleh berfungsi secara automatic merakamkan sama ada pelepasan atau penamat tetapi tidak kedua-duanya sekali, tidak boleh dikira merakamkan masa catatan tangan dan tidak juga catatan elektronik,tidak boleh digunakan bagi merekodkanpencapaian masa rasmi.

• •

Ketua hakim foto penamat bertanggungjawab terhadap kefungsian alat pengukur masa Ketua hakim foto penamat, dengan kerjasama referi dan pelepas hendaklah mengadakan kawalan sebelum bermulanya setiap sesi

25

ketua hakim penamat hendaklah menentukan keputusan kedudukan dan masa peserta-peserta. masa hendaklah direkodkan dalam kiraan 1/100 saat lebih tinggi yang terdekat • • Bagi larian sebahagian atau sepenuhnya diluar stadium. Jika pusingan awal dijalankan. Mencatat masa rasmi ( foto penamat) • Bagi semua larian sehigga dan termasuk 10. Jika tiada Delegent Teknikal dilantik. ketiga terpantas dll.000m. terpantas pemenang( tempat kedua) saringan. pemenang ( tempat pertama) saringan.ia akan diaturkanoleh Jawatankuasa Pengelola.terpantas pemenang (tempat pertama) saringan.• Bersama dengan 2 penolongnya. kedua terpantas pemenang ( tempat kedua) saringan. Saringan. suku –akhir dan separuh akhir hendaklah diaturkan oleh Delegent Teknikal.kedua terpantas pemenang ( tempat pertama) saringan. Contoh acara marathon:2:09:44-32=2:09:45 PERATURAN166-MENGUTAMAKAN. saat yang genap. masa hendaklah direkodkan dalam kiraan 1/10 saat yang lebih tinggi yang lebih dekat. UNDIANDAN KELAYAKAN BAGI ACARA BALAPAN Pusngan awal atau saringan hendaklah dijalankan bagi acara balapan yang disertai oleh terlalu ramai pelari.peserta akan bertandingan dalam saringan pusingan berikutnua mengikut tatacara ini. Selepas pusingan pertama. semua peserta mesti bertanding dan melayakkandari dalamsemua pusingantersebut. ketiga terpantas pemenang( tempat kedua) saringan. 26 .

Hingga dan termasuk 200m Lebih daripada 200m hingga 1000m Lebih daripada 1000 m = 45min = 90 min = bukan hari yang sama PERATURAN 167.Mengakhir dengan : -Yang terpantas layak mengikut catatan masa -Yang kedua terpantas layak mengikut catatan masa -Yang ketiga terpantas layak mengikut catatan masa Dan seterusnya Peserta kemudiannya hendaklah diletakan dalam saringan mengikut susuanan plihan bentuk zig-zag. lorong diundi seperti berikut: satu undian bagi 4 atlet atau pasukan yang pencapaian terbaik bagi menentukan kedudukan lorong3. kecualilah dalam keadaan tertentu.4. Satu lagi bagi 4 atlit atau pasukan yang pencapaian terrendah bagi menentukan kedudukan lorong 1.7 dan 8.5 dan 6. ketua hakim foto penamat hendaklah mempertimbangkan masa sebenar yang dicatatkan mengikut kiraan 1/1000 saat 27 . Seorang peserta tidak dibenarkan bertanding dalam saringan selain daripada saringan yang namanya tersenarai.2. Masa minimum berikut hendaklah diberikan diantara saringan terakhir dengan saringan seterusnya. Untuk acara 100 m ke 800 m acara lari berganti-ganti dimana melibatkan beberapa pusingan. Yang pada pandangan referi mewajarkan pindaan.KEDUDUKAN SERI Kedudukan seri hendaklah diselesaikan seperti berikut: Dalam menentukan sama ada wujud kedudukan seri.

400m 100m. Kedudukan seri pada kedudukan lain kekal.5m 35m Jarak dari set pagar akhir ke garisan 10.72m 45m Jarak antara set pagar 9. keputusan seri tersebut hendaklah di pakai.02m 40m Wanita dan Remaja Perempuan Jarak larian 100m 400 m Jarak dari mula ke Set pagar 13 m 45 m Jarak antara set Pagar 8. kedua-dua peserta terbabit hendaklah dibenarkan bertanding dipusingan berikutnya. cara undian akan dipakai bagi memutuskannya - Dalam hal kedudukan seri bagi kedudukan pertama.400m -semua larian akan mengandungi 10 set pagar yang diatur mengikut seperti berikut: -Semua larian mengikut lorong dan setiap peserta mesti berada dilorongnya sepanjang larian. PERATURAN 168 – LARI BERPAGAR Jarak: Berikut adalah jarak-jarak standard: Lelaki dan remaja lelaki: Wanita dan remaja perempuan: 110m.5m 40 m Ukuran Ketinggian standard pagar-pagar ialah 28 . referi diberik kuasa untuk memutuskan sama ada peserta bertanding sekali lagi. Jika tidak praktikal.14m 35m Jarak dari set pagar akhir ke garisan 14. Lelaki dan remaja lelaki Jarak larian 110m 400m Jarak dari mula ke set pagar 13. Jika beliau memutuskan untuk tidak melakukannya.- Jika dengan cara ini masih berlaku seri.

Sekiranya ada peserta yang mengelakkannya atau menyeretkan kakinya daripada bahagian pagar semasa melompat. seorang peserta boleh melakukan apa jua melompat melepasi halangan tersebut.akan dibatalkan. Jarak antara sesuatu lompatan hendaklah seragam.menjatuhkan pagar tidaklah membatalkan atau menghalang sesuatu rekod itu di cipta. dengan sengaja menjatukan pagar dengan tangan atau kakinya Kecuali yang telah dinyatakan di atas.Acara 110/100m 400 m Lelaki 1. • Asal mematuhi peraturan ini. jarak antara tempat berlepas kepermulaan pusingan pertama hendaklah tidak mempunyai apa-apa halangan.762 0. PERATURAN 170 – LARI BERGANTI-GANTI • 29 .914m 0. Jarak 3000 m hendaklah mengandungi 28 kali lompatan halangan dan 7 kali lompatan air.067 m 0 914 m Remaja Lelaki 0.84 m Wanita 0.762m Seorang peserta akan dibatalkan sekiranya • • • • Merewangkan atau meleretkan kakinya di paras bawah ketinggian pagar Melompat pagar di lorong lain Pada pendapat referi. Bagi jarak 2000 m pula megandungi 18 kali lompatan halangan dan 5 kali lompatan air. PERATURAN 169 – LARI BERHALANGAN • • • Jarak standard acara lari berhalangan ialah 2000 m dan 3000 m. • • Dalam acara 3000 m. Setiap peserta hendaklah melompat melepasi atau mengharung air. iaitu kira-kira 1/5 daripada jarak nominal satu pusingan. Bagi jarak 3000m ia mesti mempunyai 5 lompatan setiap pusingan dengan lompatan air di lompatan yang keempat.762 m Remaja perempuan 0.84 m 0.

( berada dipermulaan zon pertukaran dan dihujung zon pertukaran) Nasihat: a. e.4 X 100 M lari Berganti-ganti 1. 3. Bilangan pengadil bertugas disetiap zon pertukaran baton adalah diantara dua hingga eman belas orang. perhati juga gangguan dan halangan yang berlaku iiiselepas penukaran bila seseorang peserta mengambil kembali baton yang terjatuh itu. menepatkan peserta-peserta dalamlorong yang betul b. memberitahu kepada referi/ketua pengadil dengan menggunkan isyarat. Dalam kawasan zon pertukaran. Jika baton terjatuh. Baton mestilah ditukarkan di dalam zon pertukaran bato. 30 . Selain memerhati penukaran baton. Penukaran baton bermula apabila ianya menyentuh tangan pelari penerima dan ia berakhir apabila baton berada di dalam tangan pelari tersebut. selepas penukaran. semua perlumbaan akan berlari dalam lorong-lorong masing-masing sehingga ke garisan penamat. 4. bahawa semuanya dijalankan dengan betul (bendera putih) atau tidak ( bendera kuning) PERATURAN 170 – LARI BERGANTI-GANTI ( SAMBUNGAN) • Zon pertukaran baton adalah 10 meter sebelum dan 10 meter selepas garisan penamat. 2. hanya kedudukan baton yang menjadi pemutus dan bukannya kedudukan tubuh atau kaki atau tangan peserta yang dipersoalkan. Tunjuk kepadapeserta “zon pelajuan” serta permulaan dan akhir zon pertukaran baton c. d. ianya mestilah diambil kembali oleh peserta yang menjatuhkannya. Memberitahu kepada referi /ketua pengadil dengan menggunakan isyarat ( bendera putih) bahawa semua peserta dizonpertukaran baton sudah bersedia.

peserta harus ditempatkan di dalam zon pertukaran baton sahaja.• Dalamam larian 4 x 200 m dan 4 x 400 m yang disertai oleh tidaklebih daripada 4 pasukan. (bukan takat-takat untuk acara 400 meter) pelari kedua a kejohanan tempatan. Pelari pertama a) hendaklah berlari mengikut lorongnya b) takat-takat permulaan biasanya dalam warna putih-hijau-putih atau putih-biru-putih. 4 x 400 m lari berganti-ganti. tindakan beliau ini akan mengakibatkan pasukannya dibatalkan. Peserta-peserta tidak dibenarkan memakai sarung tangan atau meletak bahan di tangan mereka supaya memperolehi genggaman yang lebih baik. • • Peserta-peserta sebelum dan/atau setelah menyerah baton hendaklah berada dalam zon atau loorng masing-masing sehingga balapan tidak berhalangan supaya tidak menghalang peserta-peserta lain . 31 . Peraturan 163. penukaran selepas ini akan dibuat hanya atas sebab kecederaan ( disahkan oleh pegawai perubatan yang dilantik jawatankuasa pengelola) Pasukan berkenaan boleh membuat demikian hanya sehingga masa panggilan terakhir untuk saringan pasukan yang bertanding itu. disarankan hanya selengkoh pertama pusingan pertama dijalankan mengikut lorong • Penukaran baton diluar zon pertukaran akan mengakibat pembatalan .3 dan 4 tidak akan bersabit atlet-atlet ini. Sekiranya seseorang peserta itu secara sengaja mengganggu peserta lain dengan melintas keluar dari lorongnya setelah selesai menyerahkan batonnya. Penyerahan baton bermula sebaik sahaja ia menyentuh pelari yang menerima dan selesai apabila baton telah benar-benar berada dalam genggaman pelari yang menerima tadi. • Komposisi dan susulan larian peserta-pesertan hendaklah diisytiharkan secara rasmi tidak melebihi sejam sebelum masa panggilan pusingan pertama setiap pusingan pertandingan .

apabila terdapat lebih daripada 8 peserta . b) Adalah penting para pengadil mengawasi posisi pertukaran dan menasihatkan semua peserta supaya mengelak dari menghalangkan lain-lain peserta. PERATURAN 180 ACARA-ACARA PADANG. Giliran bertanding • Peserta akan bertanding mengikut giliran yang diundi Percubaan • Kecuali lompat tinggi dan lompat bergalah.semua peserta diberikan 3 percubaan dan 8 peserta . Dalam kes acara balingan. Sebelum bermulanya pertandingan setiap peserta boleh diberi percubaan latihan.SYARAT-SYARAT AM • • Memanaskanbadan di kawasan pertandingan. Sekiranya mana-mana atlet tidak mengikut peraturan ini. Pelari ketiga & pelari keempat a) apabila pelari yang mendatang itu melepasi jarak ini. pelari yang sedang menunggu di tempat permulaan zon penukaran baton mestilah menunggu mengikut susunan dan tidak boleh menukar tempat tersebut.Pelari akan berlari didalam lorongnya sehingga selengkoh pertama. percubaan latihan ini diberikan mengikut giliran yang diundi • Sebaik sahaja pertandingan dimulakan. peserta tidak dibenarkan untuk menggunakan sebagai latihan dilandasan lari dan tapak melompat: bulatan atau kawasan dalam sector sama ada peralatan atau tidak dan peralatan Penanda • Seseorang peserta boleh menggunakan 1 atau 2 penanda yang disediakan oleh jawatan kuasa pengelola bagi membantu larian dan lompatan . beliauakan menyebabkan pembatan pasukannya. terbaik akan diberikan 3 lagi 32 .

1(a). Sekiranya terdapat seri dikedudukan ke8 seri ini hendaklah diselesaikan. • Apabila pertandingan kelayakan untuk lompat tinggi dan lompat bergalah dijalankan serentak untuk kumpulan berasingan. (b) dan (c). Sebaik sahaja peserta itu mencapai standard kelayakan. Jika delegat teknikaltidak dilantik . taraf kelayakan dan ilangan atlet kepusingan akhir hendaklah diputuskan oleh delegate teknikal yang dilantik. setiap kumpulan akan memulakan pertandingan kelayakan sebaik sahaja selesai pertandingan kumpulan sebelumnya. Sekiranya terdapat hanya 8 peserta atau kurang. hendaklah ada sekurang-kuranya 12 orang atlet keperingkat akhir. Sekiranya kemudahan tidak mencukupi . • • • Dalam kedua-dua keadaan ini. • Sekiranya tiada atlit atau terdapat kurang atlit daripada yang diperlukan untuk kepusingan akhir yang layak. setiap peserta hanya diberi kan hingga 3 percubaan sahaja. syarat-syarat ituakan diputuskan oleh jawatankuasa pengelola.percubaan . semua peserta diberikan 6 percubaan. Gangguan 33 . giliran bertanding untuk 3 percubaan terakhir akan dibuat menyongsang susunan kedudukan yang dicapai pada 3 percubaan pertama Hanya satu percubaan direkodkan bagio satu pusingan. Pencapaian yang dibuat dalam pusingan kelayakan tidak diambil kira sebagai pencapaian sebenar pertandingan. bilangan dicukupkan dengan menambah atlit-atlit lain berdasarkan pencapaian mereka dalam pertandingan kelayakan tersebut. Apabila pusingan kelayakan diadakan semua peserta hendaklah bertanding. • Syarat-syarat kelayakan. adalah dicadangkan palang kedua-dua kumpulan dinaikan serentak bagi setiap ketinggian. Bagi kejohanan mengikut peraturan 12. Pertandingan kelayakkan • Peserta dibahagikan kepada 2 atau lebih kumpulan dan semua kumpulan bertanding serentak. • Selain acara lomapat tinggi dan lompat bergalah. beliau tidak dibenarkan meneruskan percubaanya dalam pusingan tersebut.

bila baki masa dibenarkan tinggal 15 saat. Bergalah Sebuah jam yang menunjukkan baki masa yang diberikan dapat dilithat oleh peserta. dan diiringi seorang Hakim meninggalkan tapak semasa pertandingan sedang dijalankan Mengubah kawasan pertandingan • Seri Referi mempunyai kuasa untuk mengubah tempat pertandingan jika ia terpaksa dilakukan. Kelewatan • • Acara > 3 peserta 2@ 3 peserta 1 peserta Turutan Seseorang peserta yang melengah-lengahkan percubaanya boleh menyebabkan percubaannya tersebut tidak dibenarkan dan direkod sebagai faul. peserta berkenaan akan kena bertanding semula 34 . galah 1 min 2 min 5 min 3 min lain 1 min 1 min 2 min CHJ 1 min 1 ½ min 2 min 2 min CPV 1 min 2 min 3 min 3 min Tempoh masa melakukan percubaan-(acara perseorangan) Jika peserta itu membuat percubaan yang berturutan jangka masa mambuat percubaan ditambah ke 2 minit untuk L. dengan kebenaran. seorang pegawai hendaklah memberikan isyarat dengan mengangkat bendera kunig atau menyebutkannya. • Dalam acara padang kecuali lompat tinggi dan lompat bergalah.• Seseorang peserta terhalang dalam percubaannya.. L tinggi 1 min 1 1/2min 3 min 2 min L. Meninggalkan tempat pertandingan • Seseorang peserta boleh. Tempoh masa tersebut tidak wajar dilewat-lewatkan 1 minit bagi semua acara. Jika tiada jam sedemikian. Tinggi dan lain acara dan 3 minit untuk acara L. Jika membabitkan tempat pertama. pencapaian kedua terbaik diantara peserta yang terikat diambil kira dalam memecahkan ikatan seri. referi mempunyai kuasa memberikannya percubaan ganti. pengubahan itu hendaklah dilakukan selepas pusingan itu diselesaikan.

Keputusan • Setiap peserta akan diberi keputusan yang terbaik daripada percubaanya termasuklah pencapaian yang dibuat semasa memecahkan ikatan seri.julat kenaikan palang tidak boleh ditinggikan dalam acara bercampur setiap kali palang dinaikkan hendaklah seragam 3 cm bagi lompat tinggi dan 10 cm bagi lopat bergalah pengukuran • • semua ukuran hendak dibuat tegak dari bumi sehingga kebahagian atas kayu palang. Tiga kegagalan berturut-turut.mengikut giliran yang sama.tidak kira diketinggian mana kegagalan tersebut berlaku. ti. akan membatalkan peserta untukk terus bertanding kecuali dalam kes menyelesaikan ikatan seri ditempat pertama • • Walaupun setelah semua peserta lain gagal. Pastikan ketinggian dikedua-dua hujung kayu palang adalah sama tinggi. PERATURAN 181 –LOMPATAN KETINGGIAN – SYARAT-SYARAT AM Sebelum pertandingan. seseorng peserta itu masih berhak meneruskan percubaannya. Ketinggian permulaan Julat ketinggian palang akan dinaikkan selepas setiap pusingan . ketua hakim kenalah mengumumkan • • Percubaan • • Seseorang peserta boleh mula melompat pada mana-mana ketingian. sebelum mengukurkan bahagian atas kayu palang yang paling rendah. -Palang tidak boleh dinaikkan kurang daripada 2 cm bagi lompat tinggi dan 5 cm bagi lompat bergalah . sehinggalah tinggal hanya seorang peserta. Kecuali hanya tinggal seorang peserta dan beliau telah pun menjadi pemenang. Jika membabitkan kedudukan tempat lain kedudukan kekal. 35 .

Seri Ikatan seri hendaklah diselesaikan seperti berikut: 1 peserta yang mempunyai lompatan paling tinggi sedikit pada ketinggian seri tersebut akan diisytiharkan pemenang.25 kg bagi lompat bergalah. peserta-peserta yang seri tersebut diberi satu lagi lompatan pada ketinggian paling rendah yang menyebabkan mereka yang seri tadi. 2. (pengukuran hendaklah disahkan oleh referi) Palang 1. 3. Kuasa tidak tergolong 36 . jika seri juga. akan diisytiharkan pemenang. Setiap daripada mereka akan diberikan satu lompatan pada tiap-tiap ketinggian sehingga ikatan seri tersebut terungkai. 2 cm bagi lompat tinggi dan 5 cm bagi lompat bergalah. Setiap kali ketinggian ditambah kenaikannya. Untuk percubaan pemecahan rekod: -sebelum percubaan dijalankan dan selepas melepasi rekod . 2. kawalan keanjalan: oalang dibenarkan melendut ke maximum 7 cm bagi lompat tinggi dan 11 cm bagi lompat bergalah apabila digantung pemberat 3 kg ditengah-tengah palang. peserta yang mencatatkan jumlah kegaglan yang paling kurang sepanjang pertandingan tersebut sehingga dan termasuk ketinggian yang dilepasi. Seandainya tidak dapat diputuskan. Peserta-peserta yang seri tersebut mesti melompat setiap kali ketinggian palang diubah.50m (+-2cm) dan beratnya 2. tidak berupaya melepasi. jika masih seri dan membabitkan tempat pertama.0 kg bagi lompat tinggi dan 4.00 m(+-2cm) dan beratnya 2. palang dinaikkan jika mereka Berjaya atau diturunkan jika gagal. panjang keseluruhan palang hendaklah 4.• • • Pengukuran tinggi hendaklah dibuat sebelum pertandingan dimulakan.

Kedudukan sangga-sangga menghadap ke dalam dan bertentangan Hendaklah ada ruang diantara hujung palang dengan tiang sekuran-kurangnya 1 cm • 37 . Bagi pertandingan dalam peraturan 12. sebelum melepasi palang Landas lari dan kawasan lonjak Jarak minmum landas lari ialah 15 cm. percubaannya akan dikira Berjaya atau jika palang itu jatuh dalam keadaan yang lain. jika keadaan mengizinkan ia sepatutnya 25 m. PERATURAN 182.1(a). Tiang tersebut tidak boleh dianjak semasa pertandingan melainkan referi merasakan sama ada landas lari atau kawasan lonjak selesainya pusingan itu. Alatan-alatan • • Tiang.(b) dan (c) jarak minimum ialah 20 m.Apa jua bentuk tiang boleh digunakan asalkan tegap Kedua-duanya hendaklah mempunyai sangga untuk menopong palang dengan mantap Tiang-tiang tersebut juga mesti cukup tinggi supaya sekurang-kurang melebihi 10 cm daripada paras sebenar palang boleh dinaikkan • • • • Jarak antara tiang hendaklah tidak kurang daripada 4 m dan tidak melebihi 4.palang jatuh dari tiangnya akibat aksi peserta itu sendiri semasa melompat.04m. Peserta menyentuh bumi termasuk kawasan mendarat melepasi darat tegak (vertical plane) sama ada diluar atau diantara tiang dengan mana bahagian badannya.LOMPAT TINGGI Pertandingan Peserta-peserta hendaklah melakukan lnjakan dengan sebelah kaki • seorang peserta itu gagal sekiranya: selepas sesuatu lompatan.Bila ia adalah jelas palang itu dijatuhkan oleh kuasa yang tidak berkaitan dengan peserta (contohnya tiupan angina) jika palang itu selepas peserta sudah melompat ketinggian itu tanpa menyentuhnya. satu percubaan baru akan diberi.

Semasa melompat peserta sengan segaja membetulkan palang yang mungkin hendak jatuh dengan tangan atau jarinya. atau dengan galahnya sebelum terlebih dahulu melepasi palang Semasa menaik. 3. Menggunakan pita di tapak tangan atau jari tidak dibenarkan kecuali membalut luka. Disyorkan kawasan mendarat tidak kurang daripada 6 m x 4 m x 0. sebelum palang dan sangga diletakkan seperti permintaan asalnya. seorangpeserta itu gagal sekiranya: selepas sesuatu lompatan. Peserta hendaklah memaklumkan pegawai sebelum pertandingan mengenai tiang dan sangga mengikut kemahuannya dan kedudukan ini hendaklah direkodkan. Kegagalan berbuat demikian akan memakan had masa membuat lompatan 2.• • Kawasan mendarat hendaklah tidak kurang daripada 5 cm x 3 m.7 m Tiang dan kawasan mendarat hendaklah ada ruang sekurang-kurangnya 10 cm bagi mengelakkan palang jatuh sekiranya kedua-dua bersentuhan. Sekiranya kemudian nanti. peserta tersebut mahu diubah pula kedudukan ini hendaklah segara beliau memaklumkan pegawai. Peserta menyentuh bumi termasuk kawasan mendarat melepasi darat tegak (vertical) plane) dengan mana-mana bahagian badanya. PERATURAN 183.palang jatuh dari tiangnya akibat aksi peserta itu sendiri semasa melompat. Peserta boleh meminta tiang atau sangga dianjak ke depan atau ke belakang. peserta menukar genggaman tangan ada galah sama pengagnan di bawah dinaikkan ke atas atau menaikkan lagi pegangan yang di atas. peserta semasa bertanding dibenarkan meletakkan sesuatu benda pada tapak galahnya untuk memperoleh genggaman yang lebih baik.LOMPAT BERGALAH Pertandingan 1. 38 . tidak melebihi 40 cm kea rah landas lari dan tidak melebihi 80 cm kearah kawasan mendarat .

sama ada selepas atau sebelum garisan lonjak.25m. menyentuh bumi diluar kawasan mendarat yang lebih hamper kegarisan lonjak daripada kesan jatuh di kawasan mendarat.semasa mendarat.menyentuh bumi antara garisan lonjak dankawasan mendarat -melakukan apa jua jenis balik kuang semasa membuat larian atau semasa melompat. Sisinya yang dekat dengan petak lonjak hendaklah dijauhkan sedikit antara 10 cm hingga 15 cm daripada petak tersebut dan condong keluar kira-kira 30 darjah.22 m dan maximum 1. lebar minimumnya ialah 1. PERATURAN 185. landas lari ini kenalah ditandakan dengan garisan putih selebar 5 cm. -bila meninggalkan kawasan mendarat. .8 m tingginya. . Mereka tidak dibenarkan menggunkan galah orang lain tanpa kebenaran yang empunyainya.LOMPAT JAUH Pertandingan Seseorang peserta itu gagal sekiranya beliau: -menyentuh bumi selepas garisanlonjak dan mana badannya. Kawasan mendarat hendaklah berukuran tidak kurang daripada 5 m x 5 m. kontak pertama dengan luar kawasan mendarat adalah lebih hamper ke garisan lonjak daripada kesan jatuh di kawasan mendarat. disyorkan kawasan mendarat hendaklah tidak kurang daripada 7 m panjang x 6 m lebar x 0. . 39 .1.4.melonjak dari luar hujung papan lonjak. sama ada membuat larian tanpa melompat atau sedang membuat lompatan. Galah lompat Peserta boleh menggunakan galah sendiri. Jika dalam usaha seorang peserta itu melakukan percubaan ganti diberi. Landas lari kawasan mendarat Jarak minimum landas lari ialah 40 m dan jika keadaan mengizinkan 45 m. Bagi pertandingan 12.

lonjakan dibuat supaya mendarat di atas kaki yang sama.ACARA-ACARA BALINGAN – SYARAT-SYARAT AM Alat-alat rasmi - 40 . Papan Lonjak Jarak antara papanlonjak denganhujung kawasan mendarat hendaklah sekurangkurangnya 10m. *tidak dikira faul sekiranya peserta itu mula melompat sebelum sampaikepapan lonjak. melangkah untuk mendarat pada yang sebelah lagi dan terus membuat lompatan. untuk pertandingan 12.LOMPAT KIJANG Pertandingan 1. Papan lonjak Jarak papan lonjak ke hujung kawasan mendarat hendaklah sekurang-kurangnya 21 m.75 m dan maximum 3 m. Papanlonjak hendaklah antara 1 m dan 3 m dengan pangkal kawasan mendarat.1 jarak papan lonjak dengan pangkal kawasan mendarat hendaklah tidak kurang daripada 13 m bagi lelaki dan 11 m wanita.* tidak dikira faul sekiranya peserta itu berlari diluar garisanputih yang menandakan landas lari. langkahan danlompatan mengikut tertib ini. * tidak juaga di kirafaul sekiranya peserta itu berjalan balik diatas kawasanmendarat setelah meninggalkan kawasanmendarat dengan cara betul. PERATURAN 186. 2. PERATURAN 187. lopat kijang mengandungi satu lonjakan. Kawasan mendarat Kawasan mendarat hendaklah mempunyai kelebaran minimum 2.

00 kg 4. - Penggunaan sarung tangan juga tidak dibenarkan kecuali bagi acara Baling Tukul Besi .Penggunaan pita pembalut tangan juga tidak dibenarkan kecuali membalut luka.00 kg 7. - Bagi menggelakan kecederaan tulang belakang. asalkan alat tersebut diperiksa dan diluluskan oleh jawatankuasa pengelola sebelum kejohanan dan alat tersebut boleh digunakan oleh peserta-peserta lain.00 kg 700g LELAKI Jr. 6.1 (a) semua alat hendaklah disediakan oleh jawatankuasa pengelola dan peserta-peserta tidak dibenarkan menggunakan alatalat lain - Pada pertandingan selain daripada yang dibawah peraturan 12. Dalam hal sebegini.00 kg 600kg lelaki R 5. peserta-peserta boleh menggunakan alat sendiri. sarung tangan hendaklah licin di kedua-dua belah.Alat Lpeluru Cakera Tukul besi Lembing - wanita 4. pesrta boleh menggunakan tali pinggang kulit atau bahan lain yang sesuai.misalnya membalut dua atau lebih jari dengan pita. Perlindungan persendirian - Tidak ada sebarang peranti.00 kg 1.1(a). Walaubagaimanapun.26 kg 2. membalut jari-jari dengan pita dibenarkan bagi acara BalingTukul Besi.75 kg 6. - Bagi membolehkan peserta memperolehi cengkaman yang lebih baik.50 kg 5.00 kg 1. Hujung jari selain selain daripada ibu jari. peserta boleh menggunakan bahan yang sesuai disapu di tangan atau sarung tangan bagi acara Baling Tukul Besi dan di leher bagi acara Lontar Peluru.00 kg 800g lelaki sr. 7. 41 . hendaklah terdedah.00 kg 1.26 kg 800 g bagi pertandingan di bawah peraturan 12.

4m di antara satunya.sekter mendarat mempunyai sudut kira-kira 29 darjah. Jarak maximum ialah 36.Ia ditandakan dengan dua garisan selari setebal 5cm. Akan dikira faul sekiranya perserta semasa membuat percubaan: • Tidak melepaskan peluru atau lembing dengan betul 42 . sector mendarat hendaklah ditanda dengan dua garisan putih selebar 5cm pada sudut 34. Landas Lari Rejam Lembing Jarak minimum landas larinya ialah 30m.5m. peserta boleh membalut pergelangan tangan bagi mengelakkan kecederaan. alat-alat tersebut hendaklah dilepaskan dilepaskan dalam bulatan dan bagi lembing dari landas lari.50m (+-5mm) bagi Lempar Cakera. Bagi lontar peluru beliau juga boleh menyentuh bahagian dalam papan penahan. Bulatan membaling - Garis pusat bahagian dalam bulatan hendaklah 2.cakera dan tukul Beri.5m.jika keadaan mengizinkan 33.- Dalam acara Lontar Peluru. Peraturan 187-Syarat-Syarat Am (sambungan) Percubaan • Bagi peluru. Sektor mendarat Kecuali Rejam Lembing.92 darjah supaya jika dilanjutkan ke dalam ia akan bertemu pada titik pusat bulatan. Percubaab yang dibuat dari dalam bulatan bermula dengan peserta berada pada kedudukan setempat. Dalam Rejam Lembing. • Peserta dibenarkan menyentuh bahagian dalam lingkaran besi.135m (+-5mm) bagi Lontar Peluru dan Baling Tukul Besi dan 2.

pencapaian hendaklah direkodkan ke 0. meletakkan alatnya di dalam atau di luar bulatan atau landas lari. peluru cakera kepala tukul besi dan hujung lembing mestilah sepenuhnya jatuh di kawasan dalam sector mendarat. hendaklah dibahagian belakang garisan putih lanjutan lengkok. • Bagi balingan dibuat dalam bulatan. peserta boleh memberhentikan percubaannya. Bagi rejam lembing. • • Ukuran • • Untuk percubaan dikira sah. 43 . menyentuh dengan mana-mana bahagian badannya bahagian atas papan penahan Dalam rejam lembing. sentuhan pertama dengan garisan selari atau bumi diluarlandas lari. • Peserta tidak boleh meninggalkan bulatan atau landas lari sebelum alat mencecah bumi. apabila meninggalkan bulatan. menyentuh dengan manamana bahagian badannya bahagian atas lingkaran besi atau bumi di luar bulatan Dalam lontaran peluru. hendaklah di bahagian belakang garisan putih melintang ditengah bulatan . Selepas balingan. garisan yang menandakan kawasan balingan atau kawasan luar. sentuhan pertama dengan bahagian atas lingkaran atau bumi di luar bulatan. alat-alat hendaklah dibawa kembali jangan sekali-sekali membalingnya Dalam acara balingan. Apabila meninggalkan landas lari. Pengukuran setiap balingan hendaklah dibuat sebaik sahaja percubaab telah dilakukan dari tanda jatuhan peluru.• • • • Selepas memasuki bulatan untuk membuat percubaannya. cakera dan kepala tukul besi yang terdekat dengan bahagian dalam lilitan bulatan lurus menjurus kepusat bulatan. peserta hendaklah melangkah keluar mengikut cara yang diterangkan di bawah sebelum kembali semula membuat percubaan baru.01 cm terdekat yang lebih rendah jika ukuran tidak mencapai ke cm genap. tiada peraturan diingkari. Sekiranya dalam melakukan percubaan.menyentuh dengan mana-mana bahagian badannya atau kaki atau tangan.

Sebuah bendera atau penanda yang jelas boleh digunakan untuk menanda balingan terbaik setiap peserta. PERATURAN 193 – MEREJAM LEMBING Pertandingan. Untuk keselamatan pegawai harus berada di luar kawasan kurungan.kurungan keselamatan lempar cakera • • Semua lemparan cakera hendaklah dibuat dari dalam kurungan bagi menjamin keselamatan penonton. dari tanda tujahan hujung kepala lembing yang pertama sekali menyentuh bumi kebahagian dalam lengkok lurus menjuruske pusat bulatan yang sebahgian daripadnya lengkok terbentuk. • Lembing hendaklah dipegang pada bahagian pemegang. PERATURAN 188 – LONTAR PELURU Pertandingan • • • • Peluru hendaklah dilontar dari bahu dengan tangan sahaja Pada masa memulakan lontaran. Peraturan 189 – melempar cakera Pertandingan • Seorang peserta boleh mengamalkan sebarang kedudukan atau gaya untuk membuat percubaannya asalkan beliau tidak melanggar peraturan pertandingan Peraturan 190 .• • Tanda • Dalam acara lembinga. diletakkan disepanjang luar garisan sector. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher atau pipi Tangan pula tidak boleh direndahkan daripada paras garis bahu Peluru tidak boleh dibawa keelakang garis bahu. pegawai dan peserta. 44 .

400m Hari kedua : 100m lari berpagar. Cara-cara ganjil tidak dibenarkan. lomapat bergalah. Dijalankan dalam masa 2 hari berturut-turut mengikut susunan. lempar cakera. Jika dengan sebab ini peserta tersebut hilang imbangan badannyha serta melamggar peraturan.merejam lembing. Mengandungi 10 acara. Dijalankan dalam masa satu hari mengikut susunan ini. Hari pertama:100m lari berpagar: lompat tinggi: lontar perluru: 200m.1500m Am 1. Dijalankan dalam masa 2 hari berturut-turut mengikut susunan. hendaklah dibenarkan masa rehat sekurangkurangnya 30 min diantara masa selesainya satu acara dan masa bermulanya acara berikutnya 45 . Satu percubaan ganti akan diberi kepada peserta itu. PERATURAN 200 – ACARA-ACARA BERCAMPUR Lelaki ( pentathlon dan Dekatlon ) Pentathlon: mengandungi 5 acara . Jika lembing patah dikira faul asalkan rejaman tersebut dibuat mengikut peraturan pertandingan. Atas budi bicara referi acara bercampur. Hari Pertama:100m:lompat jauh: lontar peluru:lompat tinggi: 400m Hari kedua :110m lari berpagar: cekera:lompat bergalah: lembing:1500m Wanita (Heptatlon dan Dekatlon) Heptatlon:Mengandungi 7 acara. Hari kedua : lompat jauh: merejam lembing: 800 m Dekatlon. Hari pertama: 100m.lontar peluru. Didalam masa 2 hari berturut-turut mengikut susunan. lompat jauh.lompat tinggi. Lompat jauh: merejam lembing :200m:melempar cakera:1500m Dekatlon:mengandungi 10 acara.• • • Lembing hendaklah direjam dari atas bahu atau dari bahagian atas lengan yang membaling dan tidak dibimbit atau dijinjing. maka tidaklah ini akan dikira balingan faul.

6. 7. hendaklah diumumkan bagi tiap-tiap acara secara berasingan serta jumlah terkumpul kepada peserta setiap kali selesainya satu acara. saringan hendaklah diaturkan supaya satu kumpulan akan mengandungi peserta-peserta yang mendahului selepas acara kedua terakhir. Referi mempunyai kuasa untuk menyusun semula mana-mana kumpulan jika langkah itu perlu. Mana-mana peserta mahu manarik diri hendaklah dengan segera memaklumkan referi. Dalam acara lompat jauh dan semua acara balingan. Namanya tidak akan muncul dalam senarai keputusan akhir. masa setiap peserta hendaklah diambil berasingan oleh tiga orang penjaga masa. Pemenangnya ialah peserta yang memperoleh jumlah mata tertinggi.200m.100m lari berpagar dan 110 m lari berpagar. tidak dibenarkan untuk meneruskan acara berikutnya dan dikira telah menarik diri daripada pertandingan. setiap perserta hanya diberikan 3 percubaan.400m. 4. Dalam acara balapan.2 Jarak masa antara selesainya acara terakhir hari pertama dan mulanya acarapertama hari kedua hendaklah sekurang-kurangnya 10 jam 3. peserta akan dibatalkan pada mana-mana acara jika melakukan 2 salah mula. hanya satu system penjagaan masa boleh digunakan sepanjang satu-satu acara. Jika peralatan mencatat masa berautomatik tidak dipakai. Giliran bertanding akan diundi berasingan sebelum bermulanya acara-acara. Bagi acar terakhir. 9. peserta bertanding dalam kumpulan yang diputuskan oleh Delegat Teknikal supaya elokeloknya ada 5 orang atau lebih. 46 . mata yang diperolehi mengikut jadual permarkahan IAAF terkini. 8. 5. 10. Bagi acara 100m. mana-mana peserta yang gagal bermula atau membuat percubaanya dalam salah satu acara . tetapi tidak kurang daripada 3 orang dalam satu kumpulan.

Ia juga terpakai bagi menyelesaikan kedudukan yang lain. jika ini masih tidak dapat menyelesaikan seri itu. 47 . ketua Hakim Jalankaki hanya mempunyai kuasa membatalkan peserta. pemenang akan ditentukan oleh peserta yang mempunyai mata tertinggi dalam acara kedua. dll. Penghakiman hakim-hakim jalankakiyang dilantik hendaklah memilih seorang ketua hakim dari kalangan mereka. pemenangnya ditentukan dengan memilih peserta yang mempunyai mata tertinggi dalam lebih banyak acara daripada peserta yang terikat seri dengannya 12. Dalam pertandingan mengikut peraturan 12. jika seri. Dalam pertandingpertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12. pemenang akan ditentukan pula dengan memilih peserta yang mempunyai mata tertinggi dalam mana-mana satu acara dan jika ini masih tidak dapat menyelesaikannya.(a). daripada litar ke stadium dan di dalam stadium bila perlumbaan tamat di dalam stadium atau pada 100m terakhir bila perlumbaan dijalankan hanya di balapan atau di haluan jalanraya.(b) dan (c) IAAF. jika tidak ada pelantikan dibuat sebelumnya. tidak ada jejak yang tidak mencecah bumi berlaku yang boleh kelihatan . maksimum dua orang penolong ketua hakim akan dilantik oleh jawatankuasa pengelola tempatan. PERATURAN 230.1(a). bila cara jalan peserta tidak mematuhi dengan takrif Lumba Jalan Kaki tanpa mengendahkan peserta itu pernah menerima amaran sebelum ini.LUMBA JALAN KAKI Tafrif Lumba Jalan Kaki Lumba jalan kaki ialah pergerakan langkah tersebut sentiasa mencecah bumi. kaki yang berada di hadapan sentiasa lurus-tidak membengkokkan lutut dari mula mencecah bumi sehinggalah keadaan pejalan benar-benar tegak. Ketua hakim jalankaki.11. hanya bertindak sebagai pegawai penyelia pertandingan tersebut dan hanya bertindak sebagai hakim dalam situasi yang khas seperti ternyata dalam takrif lumba jalan kaki.

semua hakim hendaklah terdiri daripada ahli-ahli panel hakim lumba jalankaki Antarabangsa IAAF Level III. penolong ketua hakim akan membantu memberitahu pembatalan sahaja dan hendaklah tidak bertindak sebagai hakim lumba jalankaki. Teguran -Peserta hendaklah diberi teguran. Ketua hakim hendaklah dilantik oleh jawatankuasa pengelola setelah berunding dengan ketua hakim dan delegate teknikal. Semua hakim hendaklah bertindak bebas secara bersenderian dan penghakiman mereka akan berdasarkan kepada penelitian dengan mata kasar.1(a) IAAF. termasuk seorang ketua hakim.LUMBA JALAN KAKI (sambungan) Amaran dan pembatalan setiap cadangan dari setiap hakim untuk membatalkanpeserta dinamakan amaran. Peserta hendaklah diberi amaran apabila rentak langkahnya melangar peraturan 48 . termasuk seorang ketua hakim.lazimnya hendaklah dilantik minimum 6 orang dan maxsimumnya 9 orang Hakim. -Mereka tidak berhak menerima teguran kedua daripada hakim yang sama bagi kesalahan yang sama. jika didapati rentak langkah mereka hamper menjurus kepada melanggar peraturan yang dinyatakan. Bagi pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12. lazimnya hendaklah dilantik minimum 6 orang hakim.selepas berunding dengan ketua hakim dan delegate teknikal. Bagi perlumbaan yang dijalankan dibalapan.1(a). seorang pegawai ditugaskan di papan pemakluman amaran dan seorang pencatat. Bagi perlumbaan yang dijalankan di atas jalanraya. PERATURAN 230.(b) dan (c) IAAF. Bagi pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12.

tidak dibenarkan sama sekali dua orang hakim dari negara yang sama diberi kuasa membatal.peserta-peserta boleh juga dimaklumkan tentang pembatalan peserta. Peserta-peserta boleh juga dimaklumkan tentang pembatalan mereka oleh penolong ketua hakim. Apabila seseorang peserta menerima amaran daripada tiga orang hakim yang berasingan . Isyarat bewarna merah menandakan pembatalan seseorang peserta. Dalam semua petandingan.dengan menampakkan jejak terapung atau membengkok -kan lututnya pada bila-bila masa sahaja. tidak praktis untuk memberitahukan peserta tersebut yang beliau telah dibatalkan. maka hendaklah ia dilakukan sebaik sahaja perlumbaan tamat.1(viii) - Sebuah papan pemakluman amaran hendaklah ditempatkan dihaluan dan berampiran garisan penamat untuk memaklumkan peserta-peserta bilangan amaran yang telah diberikan kepada setiap peserta. Seseorang peserta yang telah dibatalkan dan tidak meninggalkan haluan atau balapan mungkin kena hukuman selanjutnya yang bersesuaian dengan peraturan IAAF 53. Keselamatan dan perubatan 49 . Kegagalan memberitahu kepada peserta berkenaan dengan secapat mungkin tidak akan mengembalkan kedudukan pembatalan peserta itu. Ia digunakan oleh ketua hakim untuk memaklumkan tentang pembatalan peserta. peserta tersebut daibatalkan dan pembatalan akan dimaklumkan kepadanya oleh ketua hakim atau penolong ketua hakim. - Satu syarat berwarna kuning yang mempunyai symbol kesalahan yang dilakukan di kedua-dua belahnya hendaklah ditunjukkan kepada peserta tersebut apabila memberi teguran. Jika sekiranya ketika perlumbaan sedang berjalan.

Bagi acara-acara 10km dank e atas. - Persegaran. Tidak dibenarkan sama sekali pegawai ini berlari mengiringi peserta semasa menghulurkan persegaran - 50 . Staf-staf perubatan hendaklah mudah dikenali dengan memakai toaha. atau lebih banyak jika keadaan cuaca memerlukannya. yang boleh disediakan sama ada oleh jawatankuasa pengelola atau peserta sendiri.(b) dan (c) maximum dua orang pegawai dari sesebuah Negara peserta dibenarkan berada di belakang meja persegaran. Minuman/ pembasahan dan stesen persegaran - Air dan minuman persegaran lain yang sesuai hendaklah disediakan dpermulaan dan penamat semua perlumbaan Bagi acara-acara sehingga 10 km. jaket atau pakaian lain yang khusus. - Seseorang peserta hendaklah meninggalkan pertandingan dengan serta-merta apabila diarahkan oleh staf perubatan yang dilantik oleh jawatankuasa pengelola. - Seseorang peserta yang mengambil persegaran dari tempat yang lain daripada stesen yang disediakan boleh menyebabkan beliau dibatalkan Dalampertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12. boleh diletakkan lebih kurang disetiap pertengahan antaradua stesen persegaran. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan pada selang jarak yang sesuai. waktu masih siang.- lumba jalankaki dijalanraya hendaklah dijadualkan bermula pada waktu yang akan nanti mempastikan peserta-peserta apabila menamatkan perlumbaannya.1 (a).hendaklah diletakkan distesen-stesen supaya mudah dicapai atau dihulurkan oleh mereka yang dibenarkan kepad peserta. Sebagai tambahan. stesen persegaran hendaklah disediakan pada setiap pusingan. stesen minuman/pembasahan yang hanya menyediakan air sahaja.

51 . Pengelola wajar mempastikan jika.20km.195km). (b) dan (c). Keselamatan & perubatan. litar hendaklah tidak melebihi 2. ‘cara basikal tentukur’ adalah dicadangkan. Jarak dalam ilometer hendaklah dpamerkan kepada semua peserta. Bagi pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12.LUMBA LEBUHRAYA Jarakstandard untuk lelaki dan wanita ialah 15km. 30km. lalunya hendaklah diukur melalui bahagian paling dekat yang dibenarkan dilalui peserta. PERATURAN 240.jaket atau pakaian lain yang khusus Minuman /pembasahan dan stesen persegaran (a) Air dan minuman persegaran lain persegaran lain yang sesuai hendaklah disediakan di permulaan dan penamat semua perlumbaan.1(a). 25 km. Bagi acara yang bermula dan tamat di stadium. Dalam pertandingan yang dijalankan mengikut peraturan 12.1 (a).Haluan Jalan Raya. Bagi acara di jalan raya. marathon (42. (a) Jawatankuasa pengelola mempastikan keselamatan peserta-peserta. 100km dan lari berganti-ganti jalanraya. Untuk pengukuran. jalan raya yang digunakan ditutup utnuk pertandingan iaitu tidak digunakan oleh kenderaan bermotor dari semua hala (b) Seseorang peserta hendaklah meninggalkan pertandingan dengan serta-merta apabila diarahkan oleh staf perubatan yang dilantik oleh jawatankuasa pengelola.(b) dan (c).5 km dan tidak kurang daripada 2 km.staf-staf perubatan hendaklah mudah dikenali dengan memakai toaha. separuh marathon.litar harus bertempat sehampir semungkin dengan stadium.

Bagaimana pun. halangan yang terlalu tinggi hendaklah dielakkan. stesen persegaran hendaklah disediakan pada jarak lebih kurang 5km dan berikutnya setiap 5km seterusnya. boleh diletakkan lebih kurang disetiap pertengahan antara dua stesen persegaran.(b) Bagi acara-acara sehingga 10km. atau lebih banyak. begitu lurah yang dalam. 52 . hendaklah distesen-stesen supaya mudah dicapai atau dihulurkan olehmereka yang dibenarkan kepada peserta.Halangan asli yang berada hendaklah digunakan jika boleh. (c) Bagi acara-acara 10km dan ke atas. (f) Dalam pertandingan jalanraya. (d) Persegaran. minuman/pembasahan hendklah disediakan pada selang jarak yang sesuai kira-kira 2-3 km. (g) Dalam pertandingan yang menyaksikan pernyertaan yang terlalu ramai. seseorang peserta boleh meninggalkan laluan atau balapan dengan kebenaran dan pengawasan seorang hakim. (e) Seseorang peserta yang mengambil persegaran dari tempat yang lain daripada stesen yang disediakan boleh menyebabkan beliau dibatalkan. semak samun yang tebal dan. Peserta-peserta lain akan mengekor dibelakang peserta negaranya yang di depan. maka undian menentukan barisan dan susuanan di dalamnya akan dilakukan dan seorang peserta dari setiap Negara akan mewakili dibarisan hadapan tersebut. pendaki dan penurunan yang berbahaya. jika keadaan cuaca memerlukannya. Sebagai tambahan. stesenminuman/pembasahan yang hanya menyediakan air sahaja. yang boleh disediakan sama ada oleh jawatankuasa pengelola atau peserta sendiri.pada amnya . PERATURAN 250 MERENTAS DESA Laluan a. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. asalkan tindakkannya ini tidak mengurangkan jarak yang sepatutnya dilalui. sebarang halangan yang menyebabkan kesukaran melampau yang boleh menjejaskan tujuan sebenar pertandingan di adakan.

Dalam menilai agregat tersebut. haluan berlebar 5 m termasuklah kawasan berhalangan. genting yang sempit atau halangan yang akan mengganggu larian peserta hendaklah dielakkan pada 1500m pertama. tetapi dalam keadaan terlalu ramai peserta. c.Adalah baiknya halangan tiruan tidak digunakan.Haluan hendaklah ditandakan dengan pita dikedua-dua belahnya.b.Adalah disarankan bahawa selain daripada kawasan permulaan dan penamat. hakim-hakim hendaklah memutuskan kedudukan muktamad ppppeserta setiap pasukan yang bertanding.khanya dikawasan permulaan(termasuk kawasan memanas badan dan bilik panggilan) dan kawasan penamat. hendaklah dipasang untuk digunakan pegawai dan media sahaja. ia hendaklah dibuat menyerupai halangan asli yang sepatutnya ditemui pada kawasan sedemikian. b. (wajib bagi acara kejohanan) kawasan genting hendaklah dipagar.Setelah perlumbaan selesai. mencampurkannya dan mengisytiharkan pasukan yang memperolehi jumlah yang terendah sebagai pemenangnya. langkah ini tidak digalakkan. kedudukan akhir setiap seorang peserta boleh dikeluarkan dan kedudukan berikutnya diselaraskan. Jarak larian Jarak jauh lelaki Jarak dekat lelaki Jarak dekat lelaki Penskoran 12 km 4 km 8 km Jarak Jauh wanita Jarak Dekat wanita Wanita Junior 8 km 4 km 6 km a. d. tetapi jika skop promise memerlukannya. Dalam perlumbaanyang ramai pesertanya. Hanya orang yang diiktiraf dibenarkan memasuki kawasan ini. Adalah disarankan satu koridor 1 m lebarnya disepanjang sebelah haluan. 53 . dipagar dari luar haluan.

Minuman/pembasahan dan stesen persegaran a. minuman/pembasahan hendaklah disediakan pada selang jarak yang sesuai kira-kira 2-3 km.c. Peraturan 2 : UNDANG-UNDANG PERMAINAN Undang-undang permainan Antarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undangundang rasmi pertandingan bagi peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undangundang khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM. 54 .Bagi semua minuman/pembasahan hendaklah disediakan pada setiap pusingan jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan PERATURAN-PERATURAN AM YANG MENGUASAI KEJOHANAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA Peraturan 1 : PENGELOLAAN Seluruh pengelolaan Pertandingan Permainan MSSM diserahkan kepada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia yang boleh juga menyerahkan kuasa pengelolaan pertandingan kepada mana-mana Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Negeri atau satu Jawatankuasa Khas MSSM yang dipilih oleh Jawatankuasa Kerja MSSM.Jika terdapat jumlah yang seri.Bagi acara-acara sehingga 10 km. kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang peserta terakhirnya mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada peserta terakhir pausukan yang seri dengannya. c.Air minuman persegaran lain yang sesuai hendaklah disediakan dipemulaan dan penamat semua perlumbaan b. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.

2 Pelajar Sekolah Harian. Kelayakan mewakili negeri adalah mengikut daftar sekolah terkini seseorang pelajar melainkan pelajar sekolah sukan dan akademi permainan kebangsaan yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. • • Penyertaan pelajar yang berumur lebih daripada 18 tahun dan tidak melebihi 21 tahun adalah tertakluk kepada kategori jemputan (Peraturan 5. dan negeri sahaja. • • Penyertaan pelajar adalah tertakluk kepada had umur peserta (Peraturan 4). Pelajar yang BUKAN warganegara Malaysia digalakkan mengambil bahagian di peringkat sekolah. Kejohanan peringkat MSSM hanya untuk warganegara Malaysia.1 Kelayakan Am.Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undang-undang permainan yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan Sukan serta diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja MSSM akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan. Peraturan 3 : KELAYAKAN 3.1. Kementerian Pelajaran Malaysia.1 Peserta 3. 3.1. • Pelajar-pelajar yang bersekolah sepenuh masa di sekolah-sekolah rendah dan menengah serta sekolah swasta dan sekolah agensi kerajaan lain adalah layak menyertai pertandingan permainan MSSM. Pelajar-pelajar yang sedang menunggu keputusan peperiksaan rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia tidak layak menyertai semua pertandingan • Pelajar Tingkatan 6 Bawah hanya menjadi pelajar Tingkatan 6 Bawah mengikut tarikh pendaftaran untuk pelajar Tingkatan 6 Bawah di sekolah Kerajaan yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah. • Bukti pengesahan bagi penyertaan pelajar Tingkatan 6 Bawah sekolah 55 . • MSSM. daerah.2).

bantuan kerajaan adalah dengan mengemukakan salinan surat tawaran rasmi kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah yang telah disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan. • Walaubagaimanapun penyertaan pelajar yang berumur lebih daripada 18 tahun dan tidak melebihi 21 tahun bukanlah satu kemestian. • MSSM.1. • Pelajar-pelajar sekolah swasta yang sedang menunggu keputusan peperiksaan rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia adalah tidak layak menyertai kejohanan peringkat MSSM. • Bukti pengesahan bagi penyertaan pelajar Tingkatan 6 Atas sekolah bantuan kerajaan adalah dengan mengemukakan salinan surat tawaran rasmi kemasukan ke Tingkatan 6 Bawah serta salinan keputusan peperiksaan akhir Tingkatan 6 Bawah yang disahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan sekolah berkenaan. 3. Adalah menjadi tanggungjawab setiap Setiausaha Agung MSSM Negeri untuk membekalkan satu senarai sekolah swasta yang bergabung dengan MSSM Negeri masing-masing kepada Urus Setia MSSM pada atau sebelum 15 Februari setiap tahun pertandingan dan senarai tersebut perlu dikemaskinikan dari semasa ke semasa. Pelajar sekolah swasta perlu menunjukkan bukti ia sedang belajar sepenuh masa di sekolah berkenaan supaya layak bertanding dalam kejohanan 56 . • Pelajar Tingkatan 6 Atas boleh bertanding dengan didaftarkan dalam peringkat umur 18 tahun mengikut ketetapan yang telah dibuat mengikut peraturan 5 .3 Pelajar Sekolah Swasta/Sekolah Agensi Kerajaan Lain • Sekolah swasta / Sekolah Agensi Kerajaan lain yang dibenarkan bermaksud sekolah yang diluluskan pendaftarannya oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan bergabung serta membayar yuran penuh dengan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Negeri.

3.1.4 Pelajar Sekolah Sukan Malaysia dan Akademi Permainan Kebangsaan. • Pelajar yang memasuki semula sekolah harian dari Sekolah Sukan Malaysia dan Akademi Permainan Kebangsaan hendaklah mewakil negeri di mana sekolah terkini pelajar berkenaan sedang belajar. • Jika khidmat pelajar berkenaan tidak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia dibenarkan mewakili negeri lain dengan syarat MSSM Negeri berkenaan mendapatkan kebenaran bertulis daripada MSSM Negeri asal pemain. • Pemain yang mewakili MSSM Negeri lain tanpa mendapat kebenaran daripada MSSM Negeri asalnya tidak dibenarkan bertanding di Kejohanan MSSM dan tindakan disiplin hendaklah diambil terhadap MSSM Negeri yang bersalah oleh Urus Setia MSSM. • Pelajar Tingkatan 6 Atas sekolah swasta yang tidak mengikuti kelas Tingkatan 6 Bawah sepenuh masa tidak dibenarkan mengambil bahagian di semua peringkat pertandingan MSSM.• Pelajar yang berdaftar dengan sekolah swasta selepas mendapat keputusan peperiksaan rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat pelajar ini berdaftar untuk Tingkatan 6 dan hanya menjadi pelajar Tingkatan 6 Bawah mengikut tarikh pendaftaran untuk pelajar Tingkatan 6 Bawah di sekolah Kerajaan • Pelajar Tingkatan 6 Atas sekolah swasta boleh bertanding dalam kejohanan MSSM dengan mengemukakan salinan keputusan peperiksaan akhir Tingkatan 6 Bawah yang disahkan oleh pengetua sekolah berkenaan. • Pelajar-pelajar yang sedang belajar di Sekolah Sukan Malaysia dan di Akademi Permainan Kebangsaan hendaklah mewakili negeri asal tempat ia bersekolah ( sekolah terakhir ) di dalam pertandingan MSSM. • Pengambilan pelajar Sekolah Sukan Malaysia mestilah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Sekolah Sukan Malaysia dan menjadi tanggungjwab pegawai MSSM Negeri mengambil dan menghantar balik 57 .

5 Pelajar Pra Universiti di Sekolah Sukan Malaysia • • Pelajar Pra Universiti di Sekolah Sukan Malaysia tidak boleh mewakili MSSM Negeri dalam Kejohanan MSSM.serta mengutamakan keselamatan dan kebajikan peserta. 3.3 Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai pertandingan permainan MSSM.4 Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam masa yang sama.2 Negeri-negeri Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Negeri adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan permainan MSSM.1. 4. Setiap negeri hanya berhak menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur dalam sesuatu pertandingan permainan melainkan ada sesuatu ketetapan khas. Pelajar tersebut boleh dipertimbangkan jika layak untuk mewakili Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia dalam Kejohanan peringkat sekolahSekolah Asean. 58 .2 Kiraan umur adalah pada 1 Januari tahun pertandingan. MSSM juga boleh mengelola pertandingan mengikut kriteria lain untuk sesuatu johanan • Pelajar yang berumur lebih daripada 18 tahun dan tidak melebihi 21 tahun layak mengambil bahagian dalam kategori 18 tahun dan ke bawah mengikut peraturan 5. Asia dan Antarabangsa yang disertai oleh MSSM. 4. 3.2 . Peraturan 4 : HAD UMUR PESERTA 4.1 Had umur peserta-peserta bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut: • • • 18 tahun dan ke bawah 15 tahun dan ke bawah 12 tahun dan ke bawah Penyesuaian kepada kumpulan umur yang lain dibenarkan jika permainan itu perlu mengikut Peraturan Pertandingan yang dikeluarkan oleh Persatuan Sukan Antarabangsanya. 4.

Seseorang peserta yang hilang kad pengenalan mesti mempunyai dokumen JPN KP09/KPPK 09 dengan gambar ukuran pasport dari Jabatan Pendafataran Negara. Manakala peserta yang sedang memohon mendapatkan kad pengenalan kali pertama perlu menunjukkan dokumen JPN KP11/KPPK 11dengan gambar ukuran pasport dari Jabatan Pendaftaran Negara.2 Pelajar yang berumur lebih daripada 18 tahun dan tidak melebihi 21 tahun boleh menyertai pertandingan di peringkat MSSM seperti berikut : PECAHAN BILANGAN PEMAIN TINGKATAN ENAM (PEMAIN JEMPUTAN) YANG DI BENARKAN MENYERTAI KONTINGEN MSSM NEGERI BILANGAN PEMAIN JEMPUTANYANG DIBENARKAN 59 . 4.1 Setiap MSSM Negeri hanya dibenarkan menghantar bilangan pegawai dan peserta sebagaimana yang telah ditetapkan ( Rujuk Lampiran A ) 5. 4. Peraturan 5 : PENDAFTARAN 5.8 Semua peserta hendaklah melengkapkan Borang Pendaftaran Individu (Borang R 01 / M 01) secara individu beserta gambar ukuran pasport dengan menyertakan salinan kad pengenalan /sijil kelahiran yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan Sekolah pesertaberkenaan dengan pengesahan terakhir oleh Pengurus Pasukan serta Setiausaha Agung MSSM Negeri masing-masing.7 Semua peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan salinan sijil kelahiran yang disahkan oleh Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan sekolah peserta berkenaan. 4.6 Semua peserta kecuali peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan kad pengenalan asal jika diminta oleh pihak pengelola pertandingan.5 Selain daripada yang disebutkan diatas seseorang peserta tidak dibenarkan menyertai pertandingan dalam kumpulan umur yang lebih tinggi daripada kumpulan umurnya jika pertandingan dijalankan serentak.4.

Renang 6L dan 6P 1L dan 1P # 2 Badminton 6L dan 6P 1L dan 1P 3 Bola Baling 12L dan 12P 1L dan 1P 4 Bola Jaring 10P 1P 5 Bola Keranjang 12L dan 12P 1L dan 1P 6 Bola Sepak 18L 2L 7 Bola Tampar 12L dan 12P 1L dan 1P 8 Gimnastik 6L dan 6P 1L dan 1P# 9 Gimrama 9P 1P 10 Golf 3L dan 3P Tiada 11 Hoki 18L dan 18P 2L dan 2P 12 Kriket 15L 1L 13 Memanah 4Ldan 4P 1L dan 1P 14 Olahraga 2L dan 2P# 15 Perahu Layar tiada 16 Ping Pong 5L dan 5P 1L dan 1P 17 Ragbi 25L 1L 18 Sepak Takraw 12L 1L 19 Skuasy 4L dan 4P 1L dan 1P 20 Sofbol 15L dan 15P 1L dan 1P 21 Tenis 5L dan 5P 1L dan 1P 22 Tenpin Bowling 4L dan 4P 1L dan 1P 23 Merentas Desa 8L dan 8P 1L dan 1P 24 Catur 6L dan 6P 1L dan 1P # mengikut kawalan acara *Bagi Olahraga (2 peserta lelaki dan 2 peserta perempuan ) dan Renang ( 1 peserta lelaki dan 1 peserta perempuan ) mengikut bilangan acara yang telah ditetapkan bilangannya dalam peraturan permainan tersebut boleh mewakili MSSM Negeri masing-masing. 60 .1 Akuatik .

6.1 Sekirannya MSSM Negeri yang mengelolakan pertandingan MSSM memerlukan khidmat Pengadil / Hakim selain daripada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran. 5. M 01) serta dokumen sokongan tertentu yang lengkap (Lampiran B). 5.2 Jawatankuasa Pengelola pertandingan akan menyediakan elaun bertugas dan kemudahan yang bersesuaian kepada pengadil/hakim semasa berada di sebarang kejohanan kelolaan MSSM.5.1.1 Semua MSSM Negeri dikehendaki menghantar Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM Negeri / Wakil masing-masing ke Mesyuarat Pengerusi Teknik Permainan berkenaan yang diadakan sebelum Kejohanan Permainan MSSM walaupun tidak menyertai kejohanan 61 .3 Pasukan yang mempunyai peserta perempuan hendaklah diiringi oleh seorang atau lebih pegawai wanita. 6.4 Pendaftaran pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak Jawatankuasa Pengelola sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pertandingan dimulakan.3 Surat lantikan pengadil akan dikeluarkan oleh Urus Setia MSSM manakala tuntutan perjalanan dan makan Pengadil/hakim ke tempat pertandingan akan ditanggung oleh MSSM Negeri. Peraturan 6 : PENGADIL / HAKIM 6. kebenaran bertulis hendaklah diperolehi terlebih dahulu daripada Urus Setia MSSM . Sebarang pindaan di borang pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang DiPertua / Setiausaha Agung Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia Negeri dengan cop rasmi. Peraturan 7 : PENGERUSI TEKNIK PERMAINAN MSS NEGERI 7.1 Setiap MSSM Negeri dikehendaki menghantar pengadil / hakim bertauliah yang terdiri daripada Pegawai Perkhidmatan Pelajaran sepertimana bilangan yang ditetapkan.5 Jawatankuasa Pengelola akan menyemak dan mengesahkan kelayakan peserta semasa Mesyuarat Pengurus Pasukan berdasarkan butiran dalam Borang Pendaftaran Individu (R 01. (Rujuk Lampiran A) 6.

taklimat kejohanan. 8. tarikh dan masa kejohanan/pesta setelah berbincang dengan Setiausaha Agung MSSM.1 Menentukan tempat. Jamuan rasmi. berimej bersih dan menunjukkan tindak-tanduk serta tauladan yang baik semasa menjalankan tugas. Pengurus Pasukan dan Penolong. tugas-tugas Jawatankuasa Pengelola adalah seperti berikut : 9.3 Semua Pengurus / Pegawai Pasukan MSSM Negeri hendaklah hadir dan memberikan kerjasama kepada Jawatankuasa pengelola terutama dalam majlis rasmi kejohanan seperti pembukaan rasmi. 8.4 Pengurus / Pegawai Pasukan MSSM Negeri adalah bertanggungjawab dengan tidak meninggalkan kejohanan sebelum tamat. Pegawai tersebut hanya bertaraf penonton atau pemerhati sahaja. Peraturan 8 : PEGAWAI PASUKAN 8. dan mengaturkan perjalanan pasukan pada waktu siang sahaja serta menjaga keselamatan harta benda serta kerosakan semasa menginap di tempat penginapan. mesyuarat-mesyuarat dan majlis penyampaian hadiah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola. 7.1 Pegawai Pasukan hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai Perkhidmatan Pelajaran. Segala tunjuk ajar hendaklah dibuat di luar permainan. Peraturan 9 : TUGAS-TUGAS JAWATANKUASA PENGELOLA Selain daripada kerja-kerja tertentu mengikut Perlembagaan Majlis. Seboleh-bolehnya kejohanan/pesta hendaklah diadakan dalam masa cuti penggal persekolahan.2 Jawatankuasa Pengelola Pertandingan MSSM hendaklah menyediakan tempat mesyuarat dan keperluan mesyuarat. Jika sekiranya sesuatu pasukan menggunakan khidmat pegawai yang bukan daripada pegawai perkhidmatan pelajaran khasnya jurulatih (pegawai luar).2 Semua pegawai pasukan (Ketua Rombongan. Jurulatih dan pegawai-pegawai lain) hendaklah sentiasa memelihara dan mematuhi etika sebagai seorang pegawai perkhidmatan pelajaran bersesuaian dengan penjawat awam.tersebut. 62 . mereka boleh mengikuti pasukan itu tetapi tidak boleh disenaraikan dalam borang pendaftaran pasukan. 8.

gelanggang. Pengerusi Teknik Permainan MSSM yang berkenaan. 9.2 Melantik pegawai-pegawai bertauliah yang diperlukan.9. kenderaan dalam bandar. tempat penginapan. 9.6 Menjemput Penyelaras Permainan JPJS dan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM hadir dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengelolaan dan Teknikal serta mengendalikan proses cabutan undi.3 Menyediakan peralatan dan persediaan yang diperlukan seperti padang. makanan dan lain-lain yang berkaitan dan memberitahu kepada semua negeri nama dan jenis alatan sekurang-kurangnya sebulan sebelum pertandingan dimulakan.4 Jawatankuasa pengelola tidak mengenakan sebarang deposit bayaran penginapan dan segala kerosakan akan dituntut oleh pengelola kepada negeri yang disahkan atau terbukti melakukan kerosakan tersebut. 9. 9.8 Mengedarkan segala surat pekeliling dan keputusan rasmi kepada :- 63 .7 Mengedarkan notis mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dan salinan minit mesyuarat kepada :• • • • • • • • • • Setiausaha Agung MSSM Pengerusi Jawatankuasa Teknik dan Pembangunan MSSM Penyelaras Permainan MSSM yang berkenaan. 9.5 Menjemput semua Setiausaha Agung / wakil MSSM Negeri hadir untuk menyaksikan cabutan undi. Setiausaha Agung MSSM ( 3 salinan ) Setiausaha Agung MSSM Negeri ( 3 salinan ) Yang DiPertua MSSM negeri ( 1 salinan ) Pengerusi Jawatankuasa Teknik MSSM ( 1 salinan ) Penyelaras Permainan MSSM berkenaan ( 1 salinan ) Pengerusi Teknik Permainan berkenaan ( 1 salinan ) 9.

1. B. B.9 Segala Keputusan Rasmi kejohanan hendaklah dimaklumkan kepada urus setia MSSM secara bertulis atau lisan melalui penyelaras permainan sebaik kejohanan tamat atau sehari selepas pesta untuk makluman urusetia MSSM. Pertandingan akan dijalankan secara liga.Kumpulan B Ketiga . • • Johan. mereka hendaklah dibahagikan kepada 4 kumpulan iaitu A. 9.Kumpulan A Naib Johan . C dan D.2 Pusingan Kedua (Suku Akhir) • • Pemenang 1 dan Pemenang 2 dalam setiap kumpulan akan masuk ke pusingan suku akhir dan pertandingan akan dijalankan secara kalah mati.1 Cara Liga Empat Kumpulan ( A. maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.Kumpulan D Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam empat kumpulan tersebut dengan cabutan undi mengikut undang-undang permainan berkenaan. C dan D ) • Pusingan Pertama Sekiranya 12 atau lebih pasukan mengambil bahagian. Perlawanan adalah ditetapkan sebagaimana berikut : 64 . 10.Kumpulan C Keempat . Tempat Ketiga dan Keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut : Johan .10 Laporan Pengelolaan beserta dengan akaun perbelanjaan hendaklah dihantar secara rasmi menggunakan format tertentu dalam masa 1 bulan selepas tamat sesuatu kejohanan. • Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian. Naib Johan. Peraturan 10 : SISTEM PERTANDINGAN Sistem pertandingan dijalankan secara liga dan/atau cara kalah mati seperti berikut:10.9.

Naib Johan dan tempat ketiga dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan seperti berikut: Kumpulan A . • Johan. Pertandingan akan dijalankan secara liga. Pusingan Kedua (Separuh Akhir) • • Johan dan Naib Johan dalam setiap kumpulan akan ditempatkan ke dalam kumpulan X dan Y dengan mengadakan undian.5 dan 7.Johan tahun lalu Kumpulan B . Manakala 2 pasukan pemenang kedua yang lain akan diundi juga untuk ditempatkan di kedudukan 6 atau 8.Naib Johan tahun lalu Kumpulan C .tempat ketiga tahun lalu Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam tiga kumpulan tersebut melalui undian. • Sekiranya pasukan yang diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.2. Cara Liga Tiga Kumpulan Pusingan Pertama • Sekiranya 9 hingga 11 pasukan mengambil bahagian. B dan C. Undian bagi 4 pasukan Pemenang Pertama Kumpulan akan didahulukan untuk ditempatkan di Kedudukan 1.3. Undian akan dibuat selepas sahaja tamat pusingan pertama. • Pasukan-pasukan yang menang pada perlawanan separuh akhir akan memasuki Perlawanan Akhir bagi menentukan Johan dan Naib Johan. Undian bagi 2 pasukan pemenang kedua kumpulan untuk ditempatkan di Kedudukan 2 atau 4. maka mereka hendaklah dibahagikan kepada tiga kumpulan iaitu A. 10.• • . 65 . jika Pasukan pemenang Pertama Kumpulannya telah diundi dan ditempatkan di kedudukan 5 atau 7. sementara pasukanpasukan yang kalah akan bermain untuk menentukan tempat ketiga dan keempat.

Pusingan Akhir • • Johan kumpulan X akan melawan Johan kumpulan Y untuk menentukan Johan dan Naib Johan. Johan dan tempat keempat dalam pertandingan tahun lalu akan ditempatkan dalam kumpulan A dan naib Johan serta tempat ketiga ditempatkan dalam kumpulan B Pasukan-pasukan lain akan ditempatkan dalam 2 kumpulan dengan cabutan undi. Pusingan Pertama • • • • Sekiranya 6 hingga 8 pasukan mengambil bahagian. Sekiranya pasukan diutamakan (seeded) tidak mengambil bahagian maka pasukan terbaik berikutnya hendaklah dipertimbangkan kedudukannya.3. Pusingan Akhr • • . pasukan hendaklah dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu A dan B.2. Naib Johan Kumpulan X akan melawan Naib Johan kumpulan Y untuk menentukan tempat ketiga dan keempat. Cara liga Satu Kumpulan 66 . Naib Johan setiap kumpulan akan ditempatkan di kumpulan lain dari Johankumpulannya. 10. 10.4. Cara Liga 2 kumpulan.3. 10.• • Dari 3 Johan.3. satu akan ditempatkan ke kumpulan X dan 2 ditempatkan ke kumpulan Y. Johan kumpulan A akan melawan Naib Johan kumpulan B dan Johan kumpulan B akan melawan Naib Johan Kumpulan A.3. Pusingan kedua • • . Pertandingan akan dijalankan secara kalah mati. 10. Johan Kumpulan A atau naib Johan kumpulan B akan melawan Johan Kumpulan B atau Naib Johan Kumpulan A untuk menentukan Johan dan Naib Johan Pasukan kalah didalam kedua-dua perlawanan di atas akan menentukan tempat ketiga dan keempat.

semua keputusan pertandingan yang dimainkan oleh pasukan/peserta itu akan dibatalkan.3. Pasukan/Peserta yang telah mengesahkan persetujuan mengambil bahagian dalam sesuatu kejohanan tidak dibenarkan menarik diri. Peraturan 11 : MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH 11. pertandingan akan dijalankan secara liga satu pusingan . Pasukan yang mendapat mata tertinggi akan diisytiharkan sebagai JOHAN. Peraturan 12 : BANTAHAN 12.1 Sekiranya empat hingga lima pasukan mengambil bahagian. 12.1. maka peserta/pasukan tersebut boleh mengambil bahagian di bawah bantahan (under protest) dan perkara tersebut hendaklah diselesaikan 1 jam selepas menerima bantahan rasmi. 67 . 12. Walaubagaimanapun tempoh penyerahan dan penyelesaian tertakluk kepada peraturan dan undang-undang permainan berkenaan. 11. Segala bantahan hendaklah dibuat secara bertulis.4.2 Sekiranya terdapat tiga atau kurang pasukan yang mengambil bahagian pertandingan tidak akan dilangsungkan.2. Surat tunjuk sebab akan dikeluarkan kepada pasukan tersebut sekiranya melanggar peraturan ini. Segala masalah berkaitan dengan kelayakan (status) seseorang peserta atau sesuatu perlawanan yang tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan bermula. Sekiranya ada pasukan/peserta menarik diri atau menyerah kalah dengan sengaja daripada pertandingan.4.2.1.10. 10. Pasukan tersebut tidak dibenarkan menyertai perlawanan seterusnya dan tindakan tatatertib akan diambil ke atas pasukan yang berkenaan. Bantahan berhubung dengan permainan dalam acara-acara yang sedang dijalankan hendaklah dilakukan dengan serta merta dan tidak lewat daripada • • Lima belas (15) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara pusingan awal Tiga puluh (30) minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acara peringkat akhir.

Peraturan 13 : JURI RAYUAN 13. • • Pengerusi Jawatankuasa Pengelola / wakilnya Penyelaras Permainan MSSM orang Pengurus Pasukan MSSM Negeri yang berdaftar yang tidak terlibat dalam Jawatankuasa Bantahan • Setiausaha J/K Pengelola Kejohanan .Ex-Officio • • 13. Juri Rayuan hendaklah terdiri daripada 5 orang (minimum) atau 7 orang (maksimum) melainkan bagi Olahraga dan Renang.12. guru dan pegawai-pegawai kejohanan yang berkenaan bagi semua perkara kejohanan/pesta dijalankan seperti berikut: Memberi amaran Menggantung penyertaan bagi jangka masa tertentu 68 .5 Keputusan Jawatankuasa Bantahan akan dibuat secara bertulis serta dimaklumkan kepada yang berkenaan dan keputusannya adalah muktamad.00 (Ringgit : Tiga Ratus sahaja).1. 12. 12. Semua bantahan acara individu hendaklah disertakan dengan wang pertaruhan bagi acara individu sebanyak RM 200.4. Wang pertaruhan tidak akan dikembalikan sekiranya bantahan tidak berasas.6 Keanggotaan Jawatankuasa Bantahan yang akan bersidang terdiri daripada: • • • • Setiausaha Agung MSSM Negeri pengelola Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM Pengerusi Teknik dan Pembangunan Sukan MSSM Negeri pengelola orang Pengurus Pasukan MSSM Negeri yang berdaftar dan tidak terlibat dengan bantahan/kes tersebut.2 Juri Rayuan bertanggungjawab untuk • • • Mengambil tindakan mengenai disiplin pelajar.00 (Ringgit : Dua Ratus sahaja) dan acara berpasukan RM 300.

• • Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan/pesta Mengarahkan pemain dihantar pulang Menghantar laporan kepada MSSM Negeri berkenaan supaya mengambil tindakan tatatertib sejajar dengan tindakan disiplin mengikut hukuman yang digunapakai oleh Persatuan Sukan Kebangsaan. pegawai atau peserta yang digantung oleh sekolah. • Keputusan Juri Rayuan akan dibuat secara bertulis serta dimaklumkan kepada yang berkenaan termasuk Lembaga Tatatertib dan keputusannya adalah muktamad. Semua pegawai dan peserta pasukan MSSM Negeri yang menyertai pertandingan permainan MSSM hendaklah menentukan semua pesertanya menghadiri • . Yang Di Pertua MSSM Negeri Pengelola atau wakilnya. Peraturan 14 : LEMBAGA TATATERTIB 14. orang Setiausaha Agung MSSM Negeri yang tidak terlibat dengan kes tersebut. Peraturan 15 : MAJLIS RASMI SEMPENA KEJOHANAN 15. • • 14.2 Lembaga ini bertanggungjawab untuk mengambil maklum keputusan Juri Rayuan dan membuat keputusan untuk mengenakan tindakan selanjutnya. MSSM Negeri atau MSSM kerana dikenakan tindakan tatatertib hendaklah dilaporkan kepada Persatuan Permainan yang berkenaan. Majlis Pembukaan Rasmi 69 . • • Bertanggungjawab membuat pelaporan mengenai peristiwa yang telah berlaku kepada urusetia MSSM secara lisan seberapa segera yang boleh dan secara bertulis selewatlewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan/pesta dengan membuat cadangan yang sewajarnya untuk tindakan lanjut. Setiausaha J/Kuasa Pengelola – Ex-Officio. MSSD.1. jika perlu. Lembaga ini terdiri daripada • • • Timbalan Ketua Pengarah (JPJS/Setiausaha Agung MSSM atau wakilnya Pengerusi Jawatankuasa Teknik & Pembangunan MSSM atau wakilnya. • Pasukan.1.

2 Jika terdapat MSSM Negeri yang tidak mematuhi peraturan ini tanpa sebab munasabah. • • • • semasa perjalanan pergi dan balik semasa kejohanan dijalankan di dalam dan di luar kawasan venue di tempat-tempat penginapan Walaubagaimanapun pihak pengelola kejohanan akan berusaha untuk mengambil langkahlangkah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan peserta dan pegawai terjamin setakat mana yang munasabah. tindakan tatatertib boleh diambil. 15. 16. 16. Peraturan 16 : KESELAMATAN 16.2.1 Penggunaan dadah yang tidak dibenarkan seperti penyalahgunaan dadah Merbahaya adalah diharamkan.2 Jawatankuasa Pengelola sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tesebut. Sebarang tindakan mahkamah tidak boleh diambil ke atas Jawatankuasa Pengelola Pertandingan MSSM berhubung dengan kejohanan yang diadakan.1. kematian. 70 . Jawatankuasa Pengelola tidak bertanggungjawab di atas kemalangan. Peraturan 17 : PENYALAHGUNAAN DADAH 17. Semua pegawai dan peserta MSSM Negeri yang menyertai kejohanan permainan MSSM hendaklah dilindungi insurans.3. kehilangan anggota badan/harta benda atau sebarang kecederaan lain berlaku : 16.• • • Jamuan Rasmi sempena kejohanan Taklimat dan mesyuarat-mesyuarat Majlis Penutupan Rasmi dan Penyampaian hadiah. Pengelola hendaklah memaklumkan kepada urusetia MSSM serta Pengarah Peelajaran Negeri berkenaan supaya tindakan diambil terhadap pengurusan pasukan. kecacatan anggota.

Peraturan 18 : KENYATAAN AKHBAR 18. Peraturan Am MSSM Edisi 2007. Semua peraturan-peraturan yang dinyatakan di atas mesti dipatuhi dan dibaca secara bersama.2 Kenyataan akhbar yang dibuat oleh peserta hendaklah diiringi oleh pegawai pasukan. Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Sukan. 2. Jawatankuasa Teknik & Pembangunan Sukan MSSM. Lampiran Bersama Peraturan Am MSSM 2007 Lampiran A: Pecahan Bilangan Pegawai Kontinjen MSSM Negeri (Bilangan pengadil untuk Acara Merentas Desa dan Acara Lari Berganti-ganti). Nota Peraturan Olahraga KOAM.1. 19. 71 . Rujuk lampiran berkenaan Lampiran B: Dokumen Sokongan Yang Perlu Diserah Bersama Borang R 01 & M 01 ( Perkara 1. Rujuk lampiran berkenaan Borang R 01 & M01 : Borang Pendaftaran Individu Borang R01 & M02 : Borang Pendaftaran Pasukan RUJUKAN 1. Semua perkara yang tidak dinyatakan dalam Peraturan Am ini dan Peraturan Permainan berkenaan akan diputuskan oleh Jawatankuasa Pengelola kejohanan yang berkenaan dan keputusannya adalah muktamad.1 Semua pegawai atau peserta yang menyertai kejohanan permainan MSSM dilarang membuat sebarang kenyataan akhbar / media elektronik. Peraturan 19 : PINDAAN DAN HAK JAWATANKUASA PENGELOLA 19. cetak kecuali dengan kebenaran. Kenyataan akhbar akan dibuat oleh Pegawai dari JPJS atau Pengerusi Jawatankuasa Pengelola atau wakilnya.4).2. 18. Jika ada dinyatakan perkara-perkara lain dalam undang-undang permainan tersebut hendaklah juga dipatuhi.

72 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful