MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b.2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a. cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. faktor pencapaian murid rendah 3b. perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a. implikasi pembelajaran koperatif 2b. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . jenis2 pengajaran bestari 3a.

guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. i. 1. (6 Markah) BAHAGIAN C. (9 markah). a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Melalui teori-teori pembelajaran. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. a) Terangkan dua ciri main. 2. (6 Markah) 4. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (6 markah) 3. (6 markah). (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. Keperluan asas: ii. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. ( 6 Markah ) 2. (40 markah----Jawab semua soalan.

(5 markah). Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. 5 jenis kecerdasan pelbagai. tugasan. Motivasi ekstrinsik. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. Implikasi terhadap p&p. 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. Gaya pembelajaran field dependent n field independent.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah). 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. murid. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. psikomotor. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei .. kepentingan main. moral. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. strategi berpusatkan guru. sosial n kos. 3. (6 markah). Ciri2 main. psikososial dan komuniti pembelajaran. main batu seremban dari aspek emosi. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). bahan.

Nada suara yang sesuai iv. (c ) formal dan bukan formal.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari.com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main. Hubungan interpersonal. Ø Tujuan-tujuan bermain. Ø Jenis-jenis permainan.wordpress.. saling menghormati antara murid iii. . (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak. suasana kondusif ii.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Ø usaha yang tinggi.

peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. pavlow.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. huraikan 3 cara pandangan skinner. Watson. * baca sajak . 1. . * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan. (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. fahami maksud sajak .

* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. 4. 5. 8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. 3. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar. murid alam belajar 2. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . 2.

Teori pembelajaran 2. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan .Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh. b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1.

sosial n kos.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru . moral. psikososial dan komuniti pembelajaran. psikomotor. 13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. strategi berpusatkan guru.. Motivasi ekstrinsik.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. bahan.. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. Implikasi terhadap p&p. 5 jenis kecerdasan pelbagai. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. tugasan. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. Ciri2 main. main batu seremban dari aspek emosi. murid. kepentingan main.

(4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. 1. ( 6 Markah ) 2. . (6 markah) 3. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (40 markah Jawab semua soalan. i. (6 markah). (6 Markah) BAHAGIAN C. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Melalui teori-teori pembelajaran. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. Keperluan asas: ii. (6 Markah) 4. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. a) Terangkan dua ciri main.

2. 15)IPSAH Struktur 1)a. b. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . (5 markah). Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. (6 markah).(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. konsep utama pmbljrn koperatif b. 3)a. senaraikan 2 jns mainan sosial b. jns pmbljran bestri 3) a. (5 markah). b. teori motivasi kognitif atribusi weigner. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. 2 jns motivasi b. 6 kptngn main kpd knk2. 3. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. (9 markah). & alm beljr 2)a. Esei: 1) a. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum.

perbezaan individu n pembelajaran 3.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak . kaedah pembelajaran 2. model pendekatan.guru bg mningktkn motivasi pljr. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. perbezaan individu dan pembelajaran 3. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. model pendekatan. motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1. Alam belajar 2. teori pemdekatan 3. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1.huhu> ESEI 1. kaedah -implikasi 3. teori2 pembelajaran 2. strategi.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. strategi. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2.

humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main.Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2.Esei 1. n jenis main. • m/s 140. pembentukan persekitaran yang kondusif. . (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris. ciri2.mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. kognotif.