P. 1
Murid Dan Alam Belajar

Murid Dan Alam Belajar

|Views: 540|Likes:
Published by Jessica Vincent

More info:

Published by: Jessica Vincent on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

faktor pencapaian murid rendah 3b.2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. implikasi pembelajaran koperatif 2b. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a. jenis2 pengajaran bestari 3a.

(a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. 2. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . (6 markah) 3. (6 Markah) 4. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. (6 Markah) BAHAGIAN C. ( 6 Markah ) 2. Melalui teori-teori pembelajaran. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. a) Terangkan dua ciri main.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. i. 1. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keperluan asas: ii. (9 markah). (6 markah). (40 markah----Jawab semua soalan. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

Implikasi terhadap p&p.. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. 5 jenis kecerdasan pelbagai. moral.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. 3. (6 markah). Ciri2 main. tugasan. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. main batu seremban dari aspek emosi. Motivasi ekstrinsik. (5 markah). b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. (5 markah). Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. bahan. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. sosial n kos. psikososial dan komuniti pembelajaran. psikomotor. strategi berpusatkan guru. 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. murid. kepentingan main.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif.

.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. Ø Tujuan-tujuan bermain. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. (c ) formal dan bukan formal. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Ø Jenis-jenis permainan. Nada suara yang sesuai iv. suasana kondusif ii. Ø usaha yang tinggi.wordpress. Hubungan interpersonal.. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main. saling menghormati antara murid iii.com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i.

pavlow.peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. * baca sajak . fahami maksud sajak . * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan. . (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. huraikan 3 cara pandangan skinner. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow. Watson. 1.

bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. 4. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif. 5.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. 8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. murid alam belajar 2. 3. 2.

b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Teori pembelajaran 2. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan .Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh.

psikososial dan komuniti pembelajaran. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. Ciri2 main. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. Motivasi ekstrinsik. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p.. main batu seremban dari aspek emosi. moral. bahan. tugasan. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. kepentingan main.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. 13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. Implikasi terhadap p&p. 5 jenis kecerdasan pelbagai. strategi berpusatkan guru.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru .berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner.. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. sosial n kos. murid. psikomotor.

(40 markah Jawab semua soalan. (6 markah). (6 markah) 3. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. . (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Keperluan asas: ii. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. i. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. 1. (6 Markah) 4. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. ( 6 Markah ) 2. (6 Markah) BAHAGIAN C. Melalui teori-teori pembelajaran.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. a) Terangkan dua ciri main.

3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. 3. (5 markah). kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. b. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. 3)a. (6 markah). 15)IPSAH Struktur 1)a. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). jns pmbljran bestri 3) a. konsep utama pmbljrn koperatif b. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. 2. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. senaraikan 2 jns mainan sosial b. teori motivasi kognitif atribusi weigner.(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. b. (9 markah). strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. 6 kptngn main kpd knk2. Esei: 1) a. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. 2 jns motivasi b. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah). & alm beljr 2)a.

kaedah -implikasi 3. Alam belajar 2. perbezaan individu dan pembelajaran 3. kaedah pembelajaran 2. strategi. model pendekatan.huhu> ESEI 1. model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. model pendekatan. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak .perbezaan individu n pembelajaran 3. teori2 pembelajaran 2. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1.guru bg mningktkn motivasi pljr. teori pemdekatan 3. strategi. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2.

gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris. • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main. • m/s 140.mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. kognotif. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . n jenis main.Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2. ciri2.Esei 1. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3. pembentukan persekitaran yang kondusif. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->