MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

implikasi pembelajaran koperatif 2b. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. faktor pencapaian murid rendah 3b. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a.2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a. jenis2 pengajaran bestari 3a.

(40 markah----Jawab semua soalan. (9 markah). 2. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (6 markah) 3. Keperluan asas: ii. Melalui teori-teori pembelajaran. ( 6 Markah ) 2.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (6 markah). Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . 1. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. (6 Markah) 4. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. a) Terangkan dua ciri main. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. i. (6 Markah) BAHAGIAN C.

5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. psikomotor. strategi berpusatkan guru. bahan. 5 jenis kecerdasan pelbagai. Motivasi ekstrinsik.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . (6 markah). moral. sosial n kos. psikososial dan komuniti pembelajaran. main batu seremban dari aspek emosi. Implikasi terhadap p&p. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Ciri2 main. tugasan. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. kepentingan main. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (5 markah). 3. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah).. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. (5 markah). murid. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.

wordpress. Nada suara yang sesuai iv. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. Ø Jenis-jenis permainan. Hubungan interpersonal.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. suasana kondusif ii. . Ø Tujuan-tujuan bermain. saling menghormati antara murid iii..com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i. (c ) formal dan bukan formal. Ø usaha yang tinggi. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main.

. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. Watson. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. pavlow. b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan. huraikan 3 cara pandangan skinner. (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. 1. * baca sajak . fahami maksud sajak .peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik.

8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. 4. 5. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. 2. murid alam belajar 2. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif. 3. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 .

Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh. b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan . Teori pembelajaran 2.

. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. Implikasi terhadap p&p. Ciri2 main. 5 jenis kecerdasan pelbagai. tugasan. psikososial dan komuniti pembelajaran. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Motivasi ekstrinsik. kepentingan main. sosial n kos. psikomotor.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru . 13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. main batu seremban dari aspek emosi. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. Gaya pembelajaran field dependent n field independent.. moral. strategi berpusatkan guru. bahan. murid.

Melalui teori-teori pembelajaran. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (40 markah Jawab semua soalan. (6 markah) 3. (6 markah). 1. (6 Markah) BAHAGIAN C. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. . ( 6 Markah ) 2. i. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (6 Markah) 4. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. Keperluan asas: ii. a) Terangkan dua ciri main. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow.

2. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. (9 markah). berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. 3. 2 jns motivasi b. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). senaraikan 2 jns mainan sosial b. teori motivasi kognitif atribusi weigner. b. 3)a. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. (6 markah). b. (5 markah). a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. 6 kptngn main kpd knk2. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. & alm beljr 2)a. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. (5 markah). b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. 15)IPSAH Struktur 1)a. jns pmbljran bestri 3) a. Esei: 1) a. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. konsep utama pmbljrn koperatif b.

motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. Alam belajar 2.guru bg mningktkn motivasi pljr. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2. model pendekatan. kaedah -implikasi 3. model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. perbezaan individu dan pembelajaran 3. strategi. teori pemdekatan 3. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. teori2 pembelajaran 2. strategi.perbezaan individu n pembelajaran 3. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran .motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. kaedah pembelajaran 2. model pendekatan. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak .huhu> ESEI 1.

Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2.mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main. n jenis main. ciri2. pembentukan persekitaran yang kondusif. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris.Esei 1. . • m/s 140. kognotif. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful