MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a. faktor pencapaian murid rendah 3b. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. jenis2 pengajaran bestari 3a. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. implikasi pembelajaran koperatif 2b. perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a.

1. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (40 markah----Jawab semua soalan. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Keperluan asas: ii. (6 markah) 3. a) Terangkan dua ciri main. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (6 markah). (6 Markah) BAHAGIAN C. i. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. 2. (9 markah). Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (6 Markah) 4. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . ( 6 Markah ) 2. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Melalui teori-teori pembelajaran.

b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. bahan. Implikasi terhadap p&p. 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. psikomotor. murid. psikososial dan komuniti pembelajaran. tugasan. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. sosial n kos. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu.. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. (5 markah). Motivasi ekstrinsik. strategi berpusatkan guru. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. (6 markah). kepentingan main. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. (5 markah). Gaya pembelajaran field dependent n field independent. moral.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). 5 jenis kecerdasan pelbagai. 3.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. main batu seremban dari aspek emosi. Ciri2 main. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p.

saling menghormati antara murid iii. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman.com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. Ø Jenis-jenis permainan. suasana kondusif ii.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner.. . Hubungan interpersonal. Ø usaha yang tinggi. Ø Tujuan-tujuan bermain. (c ) formal dan bukan formal. Nada suara yang sesuai iv.wordpress.

b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow. huraikan 3 cara pandangan skinner.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. . * baca sajak . Watson. 1.peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. fahami maksud sajak . v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. pavlow. * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan.

2. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar. 8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . murid alam belajar 2. 3. 5. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. 4. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P.

Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh. b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Teori pembelajaran 2. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan .

murid.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. moral. strategi berpusatkan guru. 13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek.. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent.. Motivasi ekstrinsik. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru . sosial n kos. bahan. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. kepentingan main. Implikasi terhadap p&p. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. Ciri2 main. psikomotor. psikososial dan komuniti pembelajaran.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. main batu seremban dari aspek emosi. 5 jenis kecerdasan pelbagai. tugasan.

( 6 Markah ) 2. (6 markah) 3. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (40 markah Jawab semua soalan. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. a) Terangkan dua ciri main. (6 Markah) 4. (6 markah). Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. . (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. Melalui teori-teori pembelajaran. (6 Markah) BAHAGIAN C. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. 1. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. Keperluan asas: ii. i.

huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. (5 markah). (9 markah).(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. b. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. 2. jns pmbljran bestri 3) a. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. & alm beljr 2)a. 15)IPSAH Struktur 1)a. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. (5 markah). (6 markah). 2 jns motivasi b. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. b. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. senaraikan 2 jns mainan sosial b. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. 3. konsep utama pmbljrn koperatif b. 3)a. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. 6 kptngn main kpd knk2. teori motivasi kognitif atribusi weigner. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. Esei: 1) a.

Alam belajar 2.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1.huhu> ESEI 1. teori pemdekatan 3. model pendekatan. strategi.perbezaan individu n pembelajaran 3. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . teori2 pembelajaran 2. model pendekatan. model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak .Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2. kaedah pembelajaran 2. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. strategi. perbezaan individu dan pembelajaran 3. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1. kaedah -implikasi 3.guru bg mningktkn motivasi pljr.

• Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main. • m/s 140.mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. . pembentukan persekitaran yang kondusif.Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . kognotif. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris. ciri2. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3. n jenis main.Esei 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful