MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

(melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . jenis2 pengajaran bestari 3a. perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. implikasi pembelajaran koperatif 2b. faktor pencapaian murid rendah 3b. cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan.2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a.

(6 markah) 3. (6 markah). a) Terangkan dua ciri main. (6 Markah) 4.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. Melalui teori-teori pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. i. 1. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. ( 6 Markah ) 2. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. (40 markah----Jawab semua soalan. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. (6 Markah) BAHAGIAN C. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. (9 markah). 2. Keperluan asas: ii. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu.

Gaya pembelajaran field dependent n field independent.. main batu seremban dari aspek emosi.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . strategi berpusatkan guru. psikososial dan komuniti pembelajaran.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. moral. tugasan. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). 5 jenis kecerdasan pelbagai. Ciri2 main. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. Motivasi ekstrinsik. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. (5 markah). 3. 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. kepentingan main. Implikasi terhadap p&p. sosial n kos. (6 markah). murid. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. (5 markah). psikomotor. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. bahan.

(c ) formal dan bukan formal. Ø Tujuan-tujuan bermain. Hubungan interpersonal. suasana kondusif ii.wordpress.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. Ø Jenis-jenis permainan. Nada suara yang sesuai iv. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main. Ø usaha yang tinggi. saling menghormati antara murid iii. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner.com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i. ..

pavlow.peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. huraikan 3 cara pandangan skinner. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. fahami maksud sajak .(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. Watson. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. * baca sajak . 1. . b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow. * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan.

8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . 5. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. 2. 4. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif. murid alam belajar 2. 3.

Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan . b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Teori pembelajaran 2.

13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. sosial n kos. kepentingan main.. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. murid. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. Implikasi terhadap p&p. psikososial dan komuniti pembelajaran. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. moral. Ciri2 main.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru . 5 jenis kecerdasan pelbagai. main batu seremban dari aspek emosi.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. strategi berpusatkan guru. bahan. psikomotor. Motivasi ekstrinsik. tugasan.. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p.

( 6 Markah ) 2. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Melalui teori-teori pembelajaran. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. 1. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (40 markah Jawab semua soalan. . (6 Markah) 4. (6 markah). Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. Keperluan asas: ii. (6 markah) 3. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. a) Terangkan dua ciri main. (6 Markah) BAHAGIAN C. i.

huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. senaraikan 2 jns mainan sosial b. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. b. & alm beljr 2)a. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. (6 markah). Esei: 1) a. b. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. 6 kptngn main kpd knk2.(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. (9 markah). konsep utama pmbljrn koperatif b. 3. 15)IPSAH Struktur 1)a. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. 2 jns motivasi b. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). jns pmbljran bestri 3) a. teori motivasi kognitif atribusi weigner. (5 markah). 3)a. (5 markah). bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. 2. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain.

model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. perbezaan individu dan pembelajaran 3. strategi.huhu> ESEI 1. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2.perbezaan individu n pembelajaran 3. teori pemdekatan 3.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. kaedah pembelajaran 2. strategi. Alam belajar 2. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak . motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1. model pendekatan. teori2 pembelajaran 2. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1. model pendekatan. kaedah -implikasi 3.guru bg mningktkn motivasi pljr. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1.

Esei 1. ciri2. n jenis main. kognotif. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 .Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2. pembentukan persekitaran yang kondusif. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3. . • m/s 140. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris.mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful