P. 1
Murid Dan Alam Belajar

Murid Dan Alam Belajar

|Views: 540|Likes:
Published by Jessica Vincent

More info:

Published by: Jessica Vincent on Jan 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2012

pdf

text

original

MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a. cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . faktor pencapaian murid rendah 3b. implikasi pembelajaran koperatif 2b. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. jenis2 pengajaran bestari 3a.2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a.

guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (6 markah) 3. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. i. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. (6 markah). 2. Keperluan asas: ii. Melalui teori-teori pembelajaran. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. ( 6 Markah ) 2. (40 markah----Jawab semua soalan. 1. a) Terangkan dua ciri main.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (6 Markah) BAHAGIAN C. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. (9 markah). (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. (6 Markah) 4. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran.

murid. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). main batu seremban dari aspek emosi. moral. 3. (5 markah). Ciri2 main. kepentingan main. Implikasi terhadap p&p.. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. tugasan. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. (5 markah). Motivasi ekstrinsik. (6 markah). 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. psikososial dan komuniti pembelajaran. bahan.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . Gaya pembelajaran field dependent n field independent. sosial n kos.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. 5 jenis kecerdasan pelbagai. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. psikomotor. strategi berpusatkan guru. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif.

Nada suara yang sesuai iv. Ø Jenis-jenis permainan..com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i. . Ø Tujuan-tujuan bermain. § perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. saling menghormati antara murid iii.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. (c ) formal dan bukan formal.wordpress. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Hubungan interpersonal. suasana kondusif ii. Ø usaha yang tinggi. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak.

.peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. pavlow. (g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. huraikan 3 cara pandangan skinner. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. Watson. 1. fahami maksud sajak . untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. * baca sajak . b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow. * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan.

Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar. 5. 2. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. 3. murid alam belajar 2.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. 8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. 4. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif.

b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan . Teori pembelajaran 2.Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh.

13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Gaya pembelajaran field dependent n field independent.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. kepentingan main.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. moral. psikomotor. murid. strategi berpusatkan guru. Ciri2 main. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. Implikasi terhadap p&p. main batu seremban dari aspek emosi. 5 jenis kecerdasan pelbagai.. psikososial dan komuniti pembelajaran. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. bahan. tugasan.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru .. sosial n kos. Motivasi ekstrinsik. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent.

Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. (6 Markah) BAHAGIAN C. . i. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Keperluan asas: ii.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. Melalui teori-teori pembelajaran. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. 1. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. a) Terangkan dua ciri main. (6 markah) 3. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (6 markah). (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. (40 markah Jawab semua soalan. (6 Markah) 4. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. ( 6 Markah ) 2. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar.

(5 markah). huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. (6 markah).(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 2 jns motivasi b. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. 2. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. teori motivasi kognitif atribusi weigner. b. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b. b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). Esei: 1) a. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. b. 15)IPSAH Struktur 1)a. 3)a. konsep utama pmbljrn koperatif b. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. (5 markah). 6 kptngn main kpd knk2. & alm beljr 2)a. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . (9 markah). a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. jns pmbljran bestri 3) a. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. 3. senaraikan 2 jns mainan sosial b.

huhu> ESEI 1. strategi.perbezaan individu n pembelajaran 3. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2. model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. strategi.guru bg mningktkn motivasi pljr.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. teori2 pembelajaran 2. teori pemdekatan 3.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1. motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1. Alam belajar 2. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2. model pendekatan. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . perbezaan individu dan pembelajaran 3. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. model pendekatan. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak . kaedah -implikasi 3. kaedah pembelajaran 2.

Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2. kognotif. .mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. • m/s 140. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . pembentukan persekitaran yang kondusif. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3.Esei 1. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris. • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main. ciri2. n jenis main.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->