MURID DAN ALAM BELAJAR 1) • • • • • • • STRUKTUR Konsep gaya pembelajaran murid Senaraikan 2 ciri main 3 kepentingan main Aspek

murid dalam bilik darjah Huraikan perbezaan kognitif,budaya,fizikal,emosi,rohani Peranan guru tingkat prestasi murid Strategi p&p wujud motivasi murid dalam kelas

ESEI • • • • •

Teori maslow Implikasi teori konstruktivisme 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid Hurai apa itu sumbang saran dan 5 kelebihannya Hurai ciri bilik kondusif Model inkuiri-hurai implikasi p&p

1) STRUKTUR:====

1. konsep/ gaya pmblajaran murid merujuk kepada 2 jnis iaitu gaya pmblajaran bersndar medan atau bebas medan. nytakan apakah yang anda faham daripada konsep tersebut. 2. ciri2 gaya pembelajaran bersandarkan medan/ bebas medan. 3. 2 ciri main 4. jelaskan 3 kepentingan main 5. senaraikan perbezaan murid daripada pelbagai aspek 6. perbezaan kognitif 7. nyatakan 4 cara guru dapat meningkatkan motivasi murid 8. 3 strategi pengajaran dan pemblajaran utk ujudkan motivasi murid dalam bilik darjah ESEI: 1. teori Maslow. huraikan 5 ciri yg dimiliki oleh individu yang mempunyai motivasi 2. huraikan 5 implikasi teori konstruktivisme dlm proses P&P 3. 5 perbezaan strategi pemusatan guru dan murid 4. huraikan 5 klebihan menggunakan kaedah ini (kaedah sumbang saran) 5. apa dia bilik darjah kondusif 6. model inkuiri. 5 implikasi keberkesanan penggunaan model inkuiri dlm bilik drjah

2) Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan 3) EDU3103 bahagian C: 1a. implikasi pembelajaran koperatif 2b. kekuatan n kelemahan teori behavioris 1b. cadangan utk membantu mewujudkan P&P berkesan. (melalui gambarajah bilik darjah & pencapaian subjek rendah) 4) Spot lg: Terangkan dua komponen alam belajar berikut: Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) . faktor pencapaian murid rendah 3b. perbezaan n persamaan teori pembelajaran kognitif & sosial 2a. jenis2 pengajaran bestari 3a.

2. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. (40 markah----Jawab semua soalan. ( 6 Markah ) 2. i. a) Terangkan dua ciri main. (6 Markah) BAHAGIAN C.(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main. Melalui teori-teori pembelajaran. 1. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. (6 markah). Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (6 markah) 3. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. (b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Keperluan asas: ii. (9 markah). a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi . Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. (6 Markah) 4. (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak.

b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei . Implikasi terhadap p&p.. (5 markah). b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah). Perbezaan individu n aspek perbezaan individu. moral. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. 6) SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. sosial n kos. tugasan. bahan. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. main batu seremban dari aspek emosi. 5 jenis kecerdasan pelbagai. 5) SUMBER: IPG PENANG++++ Alam belajar dari aspek fizikal. psikomotor.membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. kepentingan main. strategi berpusatkan guru. (6 markah). 3. Motivasi ekstrinsik. murid. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. Ciri2 main. (5 markah). psikososial dan komuniti pembelajaran.

§ perbezaan (d) apabila kita mula2 pengajaran * ikut tahap kecergasan * guna muzik (e)teori behaviorisme * hirarki Gagne * fasa penekanan murid bentindakbalas terhadap pengatahuan yang dipelajari. (b) main Ø Penting untuk perkembangan potensi kanak-kanak. Ø Tujuan-tujuan bermain. Nada suara yang sesuai iv. suasana kondusif ii. (c ) formal dan bukan formal. Ø Jenis-jenis permainan.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru bgi tgktan mtvasi pljr 7) MURID DAN ALAM BELAJAR (SPOT) (mohdnorizwansulaiman. Ø usaha yang tinggi.com-ipkb) (a) Unsur-unsur yg terdapat dalam bilik darjah i.1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Ø Tahap tinggi dalam aktiviti sosial dapat memupuk komunikasi dan interaksi sosial Ciri main dan komponen main.wordpress. saling menghormati antara murid iii. . Hubungan interpersonal..

(g) teori humanistic meningkat kreativiti mereka * timbul perasaan tak bertanggung jawab murid. huraikan 3 cara pandangan skinner. * beri hukuman terus kepada murid yang melakukan kesalahan. fahami maksud sajak .peneguhan teori pelaziman( operan) v teori pembelajaran masteri * beri soal selidik. 1. untuk dapatkan jawapan daripada 1 perkara/ soalan v Teori pembelajaran Ekspositori * murid terlibat secara aktif dalam p&p v teori Kecergasan Pelbagai Howard Gagne v bagaimana guru nak berikan motivasi kepada pelajar * personaliti lebih unggul. . pavlow. * beri peneguhan terus kepada murid yang melakukan tingkah laku yang kita nak. Watson. b) hierki Maslow * terangkan * bagaimana guru boleh penuhi keperluan murid ikut hirearki Maslow.(f) teori pembelajaran * murid belajar dulu proses pemodelan tiru. v 2 kompenan alam belajar * fizikal * ritual * psikososial a) guru perlu kira aspek perbezaan individu & kecergasan pelbagai * terangkan 2 aspek perbezaan individu * beri cara-cara guru menangani perbezaan individu. * baca sajak .

4. cara perlu elak stress * strategi penggunaan bilik darjah untuk mewujudkan suasana yang kondusif. Perbezaan individu dan motivasi pembelajaran Esei Maslow Soalan 1 a) tujuan dpt kepuasan dlm hierarki yg lbh tggi b) huraikn cri2 indvdu yg dnyatakan di atas c) teori konstruktivisme : apa implikasi dlm pnp soalan 2 . model pembelajaran – 3 cara penggunaan kaedah ekspostori. 3.* bincangkan penggunaan teori pembelajaran Sosial dalam P&P. 2 cara untuk tingkatkan kerjasama pelajar. 5. bagaimanakah teori pemusatan murid dapat digunakan. murid alam belajar 2. 8) Struktur Soalan 1 a) 5 elemen psikososial b) 5 prinsip blik drjh Soalan 2 a) knp aktvt bermain penting utk capai objktf pbelajaran b) 5 jenis permainan ikut kategori pmainan social Soalan 3 a) 5 kecerdasan Howard Gardner b) 5 ciri gaya jenis accomodator Struktur (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1. 2.

Kaedah pengajaran dan rekabentuk psekitaran yg kondusi 10)struktur -pnglmn blaja knk2 -ciri2 n jnis main -implikasi pbezaan individu thdp p&p -perspektif kognitif esei -teori pngjrn kognitif n konstruktiviti -implikasi model pmprosesan mklmt thdp p&p -perspektif bhavioris 11)Bahagian b 1a: 3 prinsip pembelajaran semulajadi kknk2 ikut john holt 1b: 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim skolah dlm alam blajar 2a: 2 jenis main 2b: 6 kepentingan main kpd kanak2 3a: 4 aspek perbzaan individu 3b: 6 faktor persekitaran yg mempengaruhi prbezaan individu 4a: 2 jenis motivasi 4b: 6 kesan yg ditunjukkan oleh murid yg kurang motivasi Bahagian c 1a: kekuatan n kelemahan teori pembelajaran behavioris 1b: perbezaan dan persamaan teori pembelajaran kognitif dan sosial 2a: implikasi pembelajaran koperatif 2b: jenis2 pengajaran bestari Soalan 3 dia bagi keadaan bilik darjah n dia bgtau pencapaian subjek rendah… 3a: faktor pencapaian murid rendah 3b: cadangan utk membantu mewujudkan pnp berkesan .Pendekatan pembelajaran penemuan a) langkah sesuai utk jalankan aktviti pgajaran induktif dlm blik drjh. Teori pembelajaran 2. b) cadangkan 5 cara utk jalankn penaakulan induktif dlm blik drjh scra berkesan soalan 3 a) strategi pgurusan blik drjh utk kwujudan b) 2 cara utk tingkatkan kerjasama dkalangan pelajar 9) Esei (IP PEREMPUAN MELAYU MELAKA) 1.

5 jenis kecerdasan pelbagai. psikososial dan komuniti pembelajaran. Motivasi ekstrinsik. Ciri2 main. tugasan. psikomotor. murid.. 5 cara memaksimumkan pembelajaran murid field independent. 13)SUMBER : IPSAH SUBJEK : MURID ALAM BELAJAR strktr 1a 3 prnsp pmbljrn s/jadi knk2 ikot john holt (1995) 1b jlskan 2 aspek sosial y dianggap sbgi iklim sklh dan alam bljr 2a snraikan 2 jenis mainan sosial 2b 6 kpntgn main kpd knk2 3a mrd2 dlm blik drjh dpt dibezakan dri plbgi aspek. Perbezaan individu n aspek perbezaan individu.. sosial n kos.12)SUMBER: IPG PENANG Alam belajar dari aspek fizikal. Perbezaan motivasi intrinsic n ekstrinsik 5 cara guru blh memotivasikan murid dlm bd. Implikasi terhadap p&p.bncgkn cara y blh dgunakan oleh guru . kepentingan main. main batu seremban dari aspek emosi. strategi berpusatkan guru.berikan 4 aspek y mmngkinkan setiap pelajar itu berbeza 3b 4 impliksai pbezaan 4a 2 jenis motivasi 4b 3 strtegi utk rnsg pljr bagi wjdkan proses pmbljrn esei 1a bncgkan kekuatan + klmhn teori pmbljrn behaviorisme bbndg teori pmbljrn lain 1b bncgkan persamaan dan perbezaan teori pmbljrn kgntf dan sosial 2a knsep utama pmbljrn koperatif 2b jenis2 pmbljrn bestari 3a strtegi y dlakukan guru utk mrnsg mrd mcapai thp kompentensi dan hrga diri 3b teori mtvasi kgntf atribusi weigner. Kepentingan main batu seremban terhadap p&p. bahan. Gaya pembelajaran field dependent n field independent. moral.

Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. (40 markah Jawab semua soalan. ( 6 Markah ) 2. (a) Terangkan dua aspek perbezaan individu. 1. (6 markah) 3. . Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya. (6 markah). (a) Huraikan tiga implikasi teori Behavioris berdasarkan pandangan Skinner kepada guru sebagai usaha meningkatkan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. (a) Mengikut Maslow seseorang individu harus memenuhi keperluan asas sebelum memenuhi keperluan sekunder. i. (4 Markah) (b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Keperluan sekunder: ( 4 Markah) (b) Terangkan tiga cara yang boleh diambil oleh guru bagi memenuhi keperluan murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran mengikut Hierarki Keperluan Maslow. Melalui teori-teori pembelajaran. (6 Markah) 4. Terangkan dua Hierarki Keperluan Maslow. a) Terangkan dua ciri main. guru akan memahami pelbagai cara bagaimana murid-murid belajar. Keperluan asas: ii. (6 Markah) BAHAGIAN C.bgi tgktan mtvasi pljr 14)Perincian spot soalan Terangkan dua komponen alam belajar berikut: i) Fizikal : ii) Psikososial : (4 markah) (b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang bersesuaian. (4 markah) b) Jelaskan tiga kepentingan main.

(6 markah). bncngkn kkuatn & klmhn teori pmbeljrn behavioris brbnding teori pmbljrn lain. Model pengajaran merupakan satu perihalan persekitaran pembelajaran yang digunakan sebagai panduan bagi merancang kurikulum. Jlskan 2 aspek sosial yg dianggap sbg iklim sek. 15)IPSAH Struktur 1)a. Esei: 1) a. bncngkn ciri yg blh dgunakan oleh . b. 2 jns motivasi b. a) Huraikan tiga cara dalam kaedah ekspositori yang boleh digunakan bagi membina pemahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. 3 strtegi utk rngsng pljr bg mwujudkn proses pmbeljrn. teori motivasi kognitif atribusi weigner. b. (9 markah). b) Berdasarkan Model Pengajaran Inkuiri. mrd dlm blk drjah dpt dbezakan dr plbgai aspek. (5 markah). berikan 4 aspek yg mmgkn pljr itu brbeza 4) a. a) Berikan lima ciri bilik darjah yang kondusif. senaraikan 2 jns mainan sosial b. 3)a. strategi yg dlkukan guru utk mrngsang mrd mncapai thp kompetensi & harga diri. huraikan lima implikasi pengajaran dan pembelajaran berkesan di bilik darjah. bncng prsmaan & prbezaan teori pmbljrn kognitf & sosial 2) a. 2. 6 kptngn main kpd knk2. jns pmbljran bestri 3) a. Berdasarkan pemahaman anda terhadap model-model pengajaran. konsep utama pmbljrn koperatif b. & alm beljr 2)a. kursus dan penyediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. 3 prinsip pmbeljrn smuljdi knk2 mngikut JOhn Hoh (1995) b.(b) Bincangkan penggunaan teori Pembelajaran Sosial untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 3. (5 markah). b) Bagaimanakah strategi pemusatan murid boleh digunakan untuk meningkatkan penguasaan ilmu secara berkesan di kalangan muridmurid terhadap pengajaran dan pembelajaran? (8 markah).

model pendekatan. model pendekatan. teori2 pembelajaran 2. Teori pembeljaran(kognitif dan konstruktivisme) 2. model pendekatan strategi kaedah pembelajaran 3. motivasi pembelajaran Obj (masuk semua tp bg penekanan kpd) 1.motivasi n pembelajaran <sepatutny ada 4 soalan tp lecturer bagi 3 je. strategi. peranan guru dalam menyediakan bilik darjah kondusif 17)IPKB (tajuk yg difokuskan) Esei 1.perbezaan individu n pembelajaran 3. • Ciri2 dan jenis main Struktur 3 • Perbezaan individu dan pembelajaran Struktur 4 • Motivasi dan pembelajaran . kaedah -implikasi 3.huhu> ESEI 1. konsep pengajaran dan pembelajaran 18)Murid Dan Alam Belajar – IPIK Sturuktur 1 • Konsep alam belajar -konteks belajar dan komuniti pengajaran Sruktur 2 • Pengalaman belajar kanak-kanak . kaedah pembelajaran 2. teori pemdekatan 3.guru bg mningktkn motivasi pljr. Alam belajar 2. motivasi pembelajran-perspektif behavioris Struktur 1. 16)IPG-KDRI STRUKTUR 1. perbezaan individu dan pembelajaran 3. strategi. alam belajar-iklim pembelajaran bilik darjah 2.Pengalaman langsung • Peranan dan kepentingan main dlm proses Pmbelajaran kanak2.

kognotif.Teori2 pembelajaran (a) analisis (b) penilaian 2. n jenis main. humanistic • jwpan( terima tanpa syarat)-carl rogers Esei • Bandura • Pedagogi Bestari • M/S 167-169 . • Reka bentuk kelas Struktur • Konteks belajar dan komuniti pembelajaran • Peranan dan kepentingan main. .mereka pelan tindakan persekitaran yg kondusif 19)Another Spot Objektif • Peranan dan kepentingan main • Ciri2 dan jenis main • Prinsip pengajaran & jenis pembelajaran • Teori pembelajaran -behavior -kognitif&konstruktivis -humanistik -sosial -implikasi teori • Implikasi motivasi. pembentukan persekitaran yang kondusif. (a) model sosial & personal (aplikasi) (b) model pendekatan strategi & kaedah (sintesis) 3. ciri2.Esei 1. • m/s 140. gaya pembelajarn kolb • implikasi gaya pembelajaran kolb • teori behavioris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful