KESIMPULAN Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan poligami bukanlah dipelopori oleh agama Islam sebagaimana yang didakwa

oleh sesetengah masyarakat Islam dan bukan Islam. Ia sebenarnya telah diamalkan zaman berzaman oleh masyarakat China,Yunani,Kristian dan Yahudi. Kecacatan poligami sebenarnya bukanlah dari segi prinsip tetapi lebih kepada perlaksanaannya oleh sesetengah lelaki yang menyimpang dari landasan syariat. Ini terbukti daripada statistik menunjukkan bahawa 80 peratus pengadu yang mengadu masalah rumah tangga terdiri daripada kaum wanita. Ia secara tidak langsung memberi pengertian bahawa krisis rumah tangga berpunca daripada kelalaian pihak suami (UtusanMalaysia, 16 September 2005). Islam menetapkan poligami sebagai sesuatu yang mubah. Kemudian Islam memasukan satu dua perbaikan yang mendasar dalam masalah poligami ini membatasi dengan beberapa syarat, mengantisifasi keburukan yang dapat muncul di masyarakat. Sehingga dengan begitu hak-hak dan kehormatan wanita tetap terjaga. Hal ini tidak hanya terbatas pada suatu zaman tertentu saja. Poligami yang berjaya akan wujud jika unsur-unsur keadilan terhadap wanita dipenuhi, dan terlepas sama sekali dari belenggu rasa cemburu, perasaan buta dan ego yang berlebihan. Poligami tidak bermaksud mengurangkan hak dan kehormatan wanita. Tetapi menjunjang kepentingan wanita.Pernikahan suaminya dgn wanita lain adalah lebih baik baginya daripada perceraian. Sudah cukup banyak bukti tentang kejayaan berpoligami ini di kalangan umat islam, baik dilihat dari faktor individu mahupun sosial yang ada pada setiap zaman dan tempat. Bahkan adakalanya seorang isteri yang berusaha mencari sendiri isetri lain bagi suaminya agar hidup bersamanya, berdampingan dengan suaminya dan sama-sama mengarungi bahtera kehidupan.

20

Ia juga bagi mengelakkan timbulnya fitnah dan polemik dalam masyarakat yang akan merendahkan martabatagama Islam. Justeru itu. Ukuran tanggungjawab digariskan dengan terang melalui amalan keadilan. pakaian. makan-minum. Adil di sini menyentuh soal giliran.Poligami menjadi bukti kesempurnaan hukum Islam kerana dapat mengelakkan manusia daripada melakukan zina dan perlakuan membela perempuan simpanan yang pastinya menzalimi diri dan wanita. pemberian nafkah zahir dan batin. Ia dirangka bagi menjaga ketenteraman rumah tangga dan mengelak dari penindasan serta kezaliman suami terhadap isteri. 20 . Syarat yang ketat ditetapkan dalam undang-undang keluarga Islam bukanlah bertujuan mengharamkan poligami. haram berpoligami bagi lelaki yang tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Namun begitu poligami diharuskan untuk dinikmati dan digunakan dengan penuh tanggungjawab. jaminan keselamatan dan tempat tinggal.