Kata Kunci Definisi Pendidikan Moral SPM No Nilai 1 Kepercayaan kepada Tuhan Kata Kunci Utama  keyakinan wujudnya

Tuhan sebagai pencipta alam dan  mematuhi segala suruhanNya.  sikap bertanggungjawab  menimbulkan kepercayaan / keyakinan orang lain.  memulia maruah diri  menjaga maruah diri  memikul tugas / kewajipan  melaksanakan tugas / kewajipan  beradap sopan  berbudi pekerti mulia  bertolak ansur  sabar  mengawal diri  kesanggupan melakukan  tanpa bergantung kepada orang lain  usaha yang berterusan semangat: 1. ketekunan 2. kecekalan 3. kegigihan 4. dedikasi 5. berdaya maju  kepekaan  cinta / kasih yang mendalam  cinta / kasih yang berkekalan  tindakan / keputusan saksama  tidak berat sebelah  boleh berfikir  mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar (bertimbang wajar)  tidak keterlaluan

2

Amanah

3

Harga diri

4

Bertanggungjawab

5

Hemah tinggi

6

Toleransi

7

Berdikari

8

Kerajinan

9

Kasih saying

10

Keadilan

11

Rasional

12

Kesederhanaan

 tanpa mengabaikan kepentingan diri / orang lain 13 Kasih sayang terhadap keluarga  cinta / kasih / sayang yang mendalam  cinta / kasih / sayang yang berkekalan 14 Hormat dan taat kepada anggota  memuliakan anggota keluarga keluarga  berinteraksi / memberi layanan secara bersopan Mengekalkan kekeluargaan Tanggungjawab keluarga tradisi  menerima adat dan kepercayaan  diwarisi secara turun temurun dalam keluarga terhadap  kewajipan terhadap keluarga  melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej / menjaga maruah keluarga menghargai  memelihara alam sekeliling  memulihara alam sekeliling 15 16 17 Menyayangi alam sekitar dan 18 Keharmonian antara manusia  hubungan harmonis dengan alam sekitar  kualiti kehidupan terpelihara Kemapanan alam sekitar  pengekalan keseimbangan alam sekeliling  bertanggungjawab bersama alam  prihatin terhadap persoalan alam sekeliling  berusaha menyelesaikannya  sayang / bangga kepada negara  meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri 19 20 Peka terhadap sekitar Cinta akan negara isu-isu 21 22 Taat setia kepada raja dan  kepatuhan berkekalan negara  kesetiaan berkekalan Sanggup negara berkorban untuk  kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu  tanda kebaktian untuk negara  membela kanak-kanak  memberi naungan kanak-kanak  memelihara hak kanak-kanak     mengiktiraf wanita melindungi wanita menghormati perkhidmatan / jasa / sumbangan mengiktiraf perkhidmatan / jasa / sumbangan 23 24 Melindungi hak kanak-kanak 25 26 Menghormati hak wanita Melindungi hak pekerja .

 menghargai perkhidmatan / jasa / sumbangan 27 Menghormati hak kurang berupaya golongan  memberi layanan yang bersopan  tidak berasa tersisih  mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan  membela dan memelihara  mendapat perkhidmatan / barangan yang berkualiti dan  menerima undang-undang / peraturan  mematuhi undang-undang / peraturan  kebebasan berucap dengan batasan  mengeluarkan fikiran dengan batasan  kebebasan menganuti agamanya  kebebasan mengamalkan agamanya dalam  kebebasan melibatkan diri  mematuhi peraturan / undang-undang / Perlembagaan Malaysia  memberi pandangan  menerima pandangan  hidup berbaik-baik  mengutamakan kedamaian / keharmonian hidup dan  usaha yang baik dan membina  dilakukan bersama antara  menghargai hubungan antara negara  memuliakan hubungan antara Negara. 28 Melindungi hak pengguna 29 Mematuhi peraturan undang-undang Kebebasan bersuara 30 31 Kebebasan beragama 32 Penglibatan diri pembangunan negara 33 Sikap keterbukaan 34 Hidup bersama secara aman 35 Saling membantu bekerjasama Saling negara menghormati 36 .