P. 1
Ciri-Ciri Guru Cemerlang

Ciri-Ciri Guru Cemerlang

|Views: 1,246|Likes:
Published by Amin Kassim

More info:

Published by: Amin Kassim on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

CIRI-CIRI GURU BERKUALITI

1. Amalan Mengajar Guru menggunakan pengetahuan mengenai kurikulum dan kaedah pengajaran yang menarik agar murid / pelajar dapat menerima pelajaran dengan berkesan. 1.1 Berpengetahuan dalam bidang mata pelajaran yang diajar 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Program pengajaran dirancang dengan berkualiti. Persembahan kandungan mata pelajaran yang cemerlang. Tindak balas terhadap pertanyaan murid / pelajar yang positif. Berterusan berusaha meningkatkan pengetahuan kurikulum.

Mendorong murid / pelajar berusaha mencapai yang terbaik bagi diri mereka. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Menyediakan pelajaran yang mencabar murid / pelajar. Menggalakkan murid / pelajar menilai diri, berfikir dan menetapkan sasaran. Mengambil kira kepelbagaian kebolehan murid / pelajar. Menimbulkan minat belajar dan keyakinan diri murid / pelajar. Menimbulkan motivasi murid / pelajar.

1.3

Menyusun kandungan pelajaran agar mudah difahami. 1.3.1 1.3.2 Konsep utama dan kemahiran dipersembahkan secara urutan. Mengambil kira aspek-aspek yang biasanya menjadi masalah kepada murid / pelajar.

1.4

Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 1.4.1 Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan keperluan pembelajaran individu atau kumpulan. Guru memberi penegasan kepada kaedah pengajaran yang melibatkan murid / pelajar mengambil bahagian dengan cergas dalam proses pembelajaran. Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan hasil yang dijangkakan. Gerakerja yang dijalankan berhubungkait dengan hasil pembelajaran yang dirancang.

1.4.2

1.4.3 1.4.4

membina hipotesis dan rancangan.5.8.7. . 1. Sentiasa Berjaya menonjolkan isi-isi penting. bahasa.7.6.3 1.3 1.5 Berkeupayaan mengemukakan soalan yang pelbagai.2 1. Daya usaha murid / pelajar diberi galakan dan diperkukuhkan.7. Memiliki suara. 1.4 1.1 Berkebolehan mengguna pakai isu-isu yang dibangkitkan oleh murid / pelajar untuk dijadikan asas tindakan pembelajaran seterusnya. Dengan penuh kesedaran dan keperihatinan.1 1.1 Mengguna amal pelbagai teknik untuk merangsang dan mengekalkan perhatian murid / pelajar.4 1.7. mengumpul dan menganalisis maklumat. Pemahaman murid / pelajar dinilai berterusan.1.7.5 Menggalakkan pembelajaran kendiri 1. segala tugasan dijalankan dan diubahsuai jika timbul keperluan.8.2 1.6 1. diperbetulkan atau diperkembangkan. Penyertaan murid / pelajar yang menyeluruh digalakkan dan diperkukuhkan. Guru membantu murid / pelajar jika perlu.1 1. Memberi masa untuk berfikir.7 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran penyampaian.5. Respon murid / pelajar diterima.2 Gerakerja dan tugasan disesuaikan dengan kesediaan murid / pelajar. 1.5. Mempunyai kesedaran kuantiti.8.4 1.3 1. membuat rumusan dan memikirkan hasil. Murid / pelajar digalakkan mengemukakan soalan.8 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran menyoal.8.6. Sentiasa menggunakan alat bantuan mengajar. 1. kesukaran dan ketepatan kandungan bersesuaian dengan kebolehan murid / pelajar.5 1. 1. Guru menyediakan sumber-sumber yang menggalakkan pencetusan.5. dan gerak badan yang sesuai.7. penjanaan fikiran kritis dan kreatif dalam bilik darjah.6 Menunjukkan ciri-ciri keanjalan dan keupayaan bertindak balas.2 1.8. 1.

1.2 1.3 1. 1. 1.10.1. kebolehan budaya bahasa dan sosio-ekonomi dalam menegakkan prinsip kesaksamaan dan peluang pendidikan. 2.9.1. 1.9 Murid / pelajar digalakkan menyoal.9.1 Berusaha untuk memastikan penyertaan semua murid / pelajar dalam proses pembelajaran.2 Suara jelas dan meyakinkan.6 1.1 Bertindak untuk menentukan semua murid / pelajar sama ada secara individu atau kumpulan mempunyai peluang menggunakan alat mengajar dan mendapat layanan yang saksama daripada guru.8.3 .10.5 Menghargai perhatian yang diberi oleh murid / pelajar. Menggalakkan serta mengukuhkan penyertaan murid / pelajar.1.10. 2.9. 1. 2.3 Arahan adalah jelas dan mengikut urutan yang sesuai. 1. 1.1 Mengguna pakai pelbagai teknik untuk merancang dan mengekalkan minat murid / pelajar. Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran berbincang.4 Memastikan murid / pelajar memahami arahan.4 1.1 Dapat mengekalkan perhatian murid / pelajar.10.9.2 2.10 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran memberi arahan. Memberi peluang yang sama kepada individu dan kumpulan untuk menyertai perbincangan serta mengekalkannya. Menentukan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid / pelajar.10.9. Berbincang dengan murid / pelajar mengenai tugasan yang diberi. 2.5 1.1. Memenuhi Keperluan Berbeza Guru memberi perhatian kepada keperluan dan sumbangan semua murid / pelajar dengan mengambil kira jantina. Berkeyakinan mengembangkan sumbangan murid / pelajar. Berkeupayaan membimbing murid / pelajar mendengar secara aktif.

3.4.1 Mencegah atau menyelesaikan perlakuan murid / pelajar yang menjatuhkan maruah murid / pelajar lain. Mengenalpasti factor-faktor yang mungkin menghalang pembelajaran dan bersedia menghadapinya.5 Mengambil kira pengaruh kebolehan fizikal dan intelektual ke atas proses pengajaran.1 Memberi perhatian kepada perbezaan fizikal dan intelektual murid / pelajar dalam pengurusan bilik darjah dan pengajaran.5.2 2.3.2.3. Memperbaiki sifat negative murid / pelajar. .2 Mengiktiraf pengalaman dan kemahiran tanpa mengira jantina atau kaum. 2.4 Bertindak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap murid / pelajar dan di antara murid / pelajar lain. 3.5.3 2. Menggunakan sepenuhnya perkhidmatan sokongan yang ada demi kepentingan kebolehan murid / pelajar yang berbeza-beza.2.5.3.2 Mudah didampingi.2.2 2.3 Menghormati murid / pelajar tanpa mengambil kira jantina. Mengiktiraf pelajar yang positif dan mempunyai keyakinan dan semangat yang gigih. Berbudi bahasa.2 Kebolehan dan bakat murid / pelajar digalakkan tanpa prasangka. Memberi peluang kepada murid / pelajar untuk mengembangkan bakat. Perhubungan Guru sentiasa memupuk dan menjaga perhubungan baik yang mendorong sikap kerjasama di bilik darjah dan sekolah. 2.1 Memupuk perhubungan positif dengan murid / pelajar. latar belakang budaya dan bahasa.2.1 Merangka tugasan untuk mempertingkatkan tahap pencapaian semua murid / pelajar yang sedia ada.1.1. kebolehan dan minat mereka dalam bidang-bidang tertentu. keturunan. 2. 2.1 2. Menggunakan pelbagai khidmat sokongan dari dalam dan luar sekolah. 2.3 3. 2. 2. mengikut kesesuaian.1 3.3 2. 2.

Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga mengenai kegiatan anak-anak mereka di sekolah.2 3. Menghargai tingkahlaku yang sopan.8 .4 Menghormati dan bersopan santun terhadap anggota staf yang lain.2.4. Sabar dan bertimbang rasa.4 3.2 Mengekalkan perhubungan positif di antara murid / pelajar.4. 3.5 3.2. 3.7 3.4.4. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan ibu bapa / penjaga murid / pelajar.5 3.1.3 3. 3.4 Guru berhubung dan berinteraksi dengan ibu bapa / penjaga dengan baik.2. Memberi penghargaan kepada murid / pelajar.1.4 3.3.1 3. Memaklumkan program-program sekolah kepada ibu bapa / penjaga murid / pelajar.3. Mengelakkan daripada mengkritik dan member komen yang negative.2. 3.3 Menjaga perhubungan baik dengan rakan-rakan sejawat.3 Peka dan prihatin terhadap murid / pelajar dan sanggup membantu mereka dalam pelajaran.3.4 3.6 3. Memberi peluang kepada murid / pelajar membuat keputusan. Sentiasa menepati masa menghadiri mesyuarat dan aktiviti sekolah.4.4. Amanah.4. Menggalakkan ibu bapa / penjaga membantu sekolah. 3.1. Bersedia membuat perubahan demi kelicinan pelaksanaan program sekolah.3. 3.2.2 3.1 3.1 3.3 3. Nasihat dan pandangan daripada ibu bapa / penjaga murid / pelajar diberi perhatian.2 3.5 Menimbulkan minat belajar di kalangan murid / pelajar. Menggalakkan semangat pemuafakatan.4.3.3 Menghormati ibu bapa / penjaga murid / pelajar. Peka kepada pola komunikasi yang ada dalam masyarakat. Mengelakkan daripada menyusahkan. 3.

Merekod markah penilaian bersesuaian dengan kaedah penilaian yang digunakan.1.3.4 4.4 Memberi laporan bermakna kepada ibu bapa dan pihak luar mengenai murid/pelajar. 4.6 4. 4.1 4. Menyampaikan maklumbalas kemajuan murid / pelajar secara lisan dan bertulis. serta perhubungan sesama murid / pelajar.3 4. Murid / pelajar digalakkan menilai pembelajaran sendiri dan bertindak ke atas hasil penilaian berkesan.1.1 Menilai kejayaan dan prestasi murid / pelajar secara berterusan. 4.2 Menyelenggara rekod prestasi murid / pelajar secara menyeluruh dan tepat. merekod dan melapor pencapaian dan prestasi murid / pelajar untuk merancang dan membantu pembelajaran. Penilaian dan Pelaporan Guru sentiasa menilai. 4. tepat dan senang difahami. Menghormati hak-hak peribadi murid / pelajar.1. .1 Menyampaikan maklumat yang terperinci.3.2 4. Menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang sesuai bagi sesuatu kegiatan pembelajaran. Prosedur penilaian menyokong dan meningkatkan perhubungan antara guru dan murid / pelajar.2 Menggunakan prosedur menilai ke atas semua murid / pelajar.3.3. sistematik dan menyeluruh.3.2. Pelaporan penilaian sejajar dengan kaedah penilaian yang digunakan dan memberi makna kepada murid / pelajar.5 4. Merancang pembelajaran seterusnya berasaskan penilaian yang telah dibuat.1.2 4.3.3 Menyampaikan laporan penilaian yang berguna kepada murid / pelajar.4 Memulangkan kerja-kerja yang telah diperiksa dengan segera.4. Memberi maklumbalas yang positif dan bersifat membina. 4.3 4. 4. 4.4.1 4. 4.1 Mengemaskini rekod murid / pelajar sejajar dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan dan tahap persekolahan.2.

2 .2.2.3 Sentiasa berusaha untuk mengesan. Dapat mengubahsuai segala aspek program yang dirancang dengan tepat dan teratur.1 5. 5.1 Adanya kesesuaian keselarasan antara prosedur dan kaedah penilaian dengan cita-cita sekolah dan tujuan.3.3.1 Dapat menyediakan program pembelajaran sejajar dengan matlamat KBSR/ KBSM dan Falsafah Pendidikan Negara.2.2 Dapat membentuk program pembelajaran yang memberangsangkan.2 5. Berusaha mewujudkan aktiviti pembelajaran yang dapat mencapai objektif.5 Mematuhi kehendak sistem dan keperluan penilaian sekolah.1 Dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kehendak-kehendak sukatan pelajaran. Program-program yang disediakan mengambil kira:5. 5. 5. Menyediakan pernyataan sijil berhenti sekolah dengan setepat-tepatnya.1 Keperluan murid/pelajar 5. 4.3 5.5.1.2.2.1. Dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan mutu pembelajaran.2.2.4 Pekeliling-pekeliling ikhtisas 5.1. Perancangan Guru sentiasa berusaha menyediakan perancangan keperluan-keperluan pembelajaran yang seimbang dan mencabar sejajar dengan sistem persekolahan di Malaysia. mengkaji dan bertindak bagi memastikan sesuatu program pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna.1 Dapat mengenalpasti maklumat-maklumat yang relevan bagi melaksanakan sesuatu program. 5. 5.2 5.5.1. 5.4 Dapat merangsang murid/pelajar dalam pembelajaran.1.2.2 Perancangan kemajuan sekolah 5.4. 4.2 5. Sentiasa dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai.1.3 Dasar kurikulum sekolah 5.

4 6. 6. Pengurusan Kelas Guru sentiasa mewujudkan struktur dan proses untuk mencapai suasana pembelajaran yang produktif.3 Menyediakan prosedur perkara-perkara rutin bagi mengurus aktiviti yang berulang dengan berkesan. Menyediakan kemudahan dan sumber.5 Menggalakkan sifat bertanggungjawab dalam menggunakan dan menjaga peralatan dan sumber.4.2 6.3 Menyusun perabot bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran.6.5.3 . 6. 6.1. 6. 6.1.1.5.2.6 6.2.2 6.1 6. Memastikan peralatan dan bahan sumber senang didapati apabila diperlukan.5.1.4 6.4. Memastikan murid/pelajar menyiapkan tugasan yang diberikan.1. 6. 6.1 Mengekalkan tumpuan murid/pelajar terhadap aktiviti pembelajaran yang bermakna. Memaklumkan pihak pentadbiran sekolah tentang keperluan membaiki atau mengganti peralatan.2 6. Mengekalkan mutu hasil kerja murid/pelajar yang kemas dan teratur. Ada peraturan bagi tugas membersih kawasan kerja dan menyimpan alat-alat. 6.5 6. Memulakan pengajaran dengan segera dan dengan persediaan yang lengkap.1.1 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang berorientasikan tugasan. 6.1 Menetapkan dan mengekalkan jangkaan-jangkaan (expectation) dalam penggunaan dan penjagaan alat.1 Menyediakan kemudahan dan peralatan yang bersesuaian dengan aktiviti yang dirancang. Menyempurnakan dengan segera tugas-tugas lain selain daripada mengajar.2 6. Mengelakkan gangguan yang tidak diingini.2 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang kondusif dan berfungsi.2. Menetapkan mutu bagi hasil tugasan/kerja murid/pelajar. Mempamerkan hasil kerja murid/pelajar dan bahan pengajaran.3 6.

5. . Mendapatkan bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar.1 Membentuk peraturan disiplin murid/pelajar selaras dengan dasar sekolah dan Kementerian.3.1. 7. Mengambil tindakan serta-merta untuk mengelakkan atau mengurangkan salahlaku murid/pelajar 7. 7.2 Membentuk panduan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar.1 Menyediakan pernyataan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar.1. Mengenalpasti bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar.5 7. Guru sentiasa menggunakan strategi pengurusan tingkahlaku yang berkesan bagi menentukan suasana pembelajaran yang berorientasikan kejayaan.2.4 Bertindakbalas dengan wajar terhadap tingkahlaku yang baik/tidak baik.1 Bertanggungjawab terhadap disiplin murid.2 7.2 7.1.6.3 Sentiasa mengekalkan perlakuan murid/pelajar yang diharapkan. 7.4 7. 7.2.1. Memberi maklumbalas positif yang mengambil kira keperluan individu dan kumpulan yang berbeza.3 7.2 Mengesan tingkahlaku murid/pelajar secara berterusan. Peraturan mengenai tingkahlaku difahami oleh murid/pelajar.1 7.1 7.2 Mengamalkan pendekatan yang mengukuhkan tingkahlaku yang baik. 7. 7.4. Menggalakkan disiplin kendiri di kalangan murid/pelajar. 7.1. Mengambil langkah yang sesuai untuk mengurus tingkahlaku murid/pelajar secara berkesan. 7.5 Mengenakan hukuman yang berkesan terhadap murid/pelajar yang salah laku.4.4 7.3. Disiplin Bertanggungjawab dalam mengguna dan menjaga peralatan sumber dan bahan.

3 Berusaha mempertingkatkan prestasi dan kemahiran.3. 8.2. 7. Mengenakan hukuman yang tidak bercanggah dengan peraturan. Melibatkan diri dalam perancangan dan penyediaan program-program sekolah.2 Berusaha melaksanakan penentuan dan polisi dalam kelas dan di sekolah.1 Melibatkan diri dalam penyemakan dan penyediaan polisi. 8.5. Menentukan matlamat-matlamat yang berkaitan dengan keutamaan sekolah dan diri sendiri serta berusaha mencapainya. 8.6 Memelihara secara tekal (konsisten) tahap tingkah laku yang baik di kalangan murid/pelajar.1 7.4 7.3.3 8.3 Menilai kelemahan-kelemahan diri sendiri. Menjalankan program-program yang dirancang. 8. Menjatuhkan hukuman yang setimpal secara tenang dan tegas ke atas sesuatu salah laku murid/pelajar.2 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif setiap masa. Mewujudkan suasana mesra.1 Mengambil tindakan cepat. Dimensi Perkembangan Profesional dan Tanggungjawab Sekolah Guru sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab bukan mengajar.6. .2 8.5.1.7.2.1 Dasar sekolah dilaksanakan dalam amalan bilik darjah dan juga di sekolah.4 8. 8. Mengkaji semula prestasi kendiri. 8.5.6. Menyumbang secara positif dalam mesyuarat sekolah dan dalam menentukan keputusan.2 8.3.2 7.1 8. hormat-menghormati dan interaksi positif di kalangan murid/pelajar setiap masa.1 8. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang rutin.2.1.3 7.2 8. program dan amalanamalan sekolah. Menyelesaikan tugas-tugas dan pentadbiran dengan tepat dan cepat.2. 7. Berupaya mengawal perasaan dalam mengenakan hukuman. adil dan tekal terhadap murid/pelajar yang salah laku.5.

1. Berupaya merancang dan melaksanakan dengan baik kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.8.3 9.4 Kegiatan sukan sekolah.2 9.4 9.3 Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan kokurikulum.3 9. sakit atau tekanan-tekanan lain.1 Bertindak menghalang perlakuan murid/pelajar yang tidak bertanggungjawab yang dilihat berlaku di dalam / di luar bilik darjah. daerah atau negeri.1. . Khidmat masyarakat dalam bidang kokurikulum seperti pengadil. 9. Mengamalkan sifat penyayang dengan memberi bantuan yang sesuai kepada murid/pelajar yang mengalami kecederaan. Kokurikulum Guru sentiasa mengambil bahagian cergas dalam gerakerja kokurikulum sekolah ke arah menghasilkan individu yang seimbang sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 8.2.4. Berupaya memainkan peranan sebagai jurulatih/penasihat. Berusaha memperkembangkan profesionalisme diri melalui kursus dan membaca.2 9.4 Berusaha mendapatkan maklumbalas tentang prestasi kendiri dan berusaha memperbaikinya.2 Sentiasa melibatkan diri dalam program/aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. 9. Kegiatan kelab/persatuan.3. 9.2. usaha-usaha pembinaan sahsiah dan perlindungan 8.4.1. 9.5 8.1. Kegiatan badan beruniform.3. 8. 9. jurulatih dan lain-lain.1 Faham dengan jelas mengenai objektif-objektif aktiviti kokurikulum.1 9.2.2.1 Faham dengan jelas mengenai kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. Bersedia mempertingkatkan ilmu pengetahuan dengan menghadiri kursus atau melalui usaha sendiri.4 Menyumbang kepada murid/pelajar.2 9.

4 Berupaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum.1 9.4. mutu dan tahap pencapaian murid/pelajar. Berupaya untuk memimpin dan bekerjasama dengan orang lain. termasuk masyarakat setempat.1 9.3 9. 9. Sentiasa menggalak dan mendorong pelajar/murid untuk menyertai secara aktif aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. daerah.4. Dapat meningkatkan penyertaan. .2 Berjaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum.3.9. negeri dan kebangsaan.3. 9.3.2 Berupaya menyelaraskan segala aktiviti kokurikulum dengan baik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->