P. 1
Ciri-Ciri Guru Cemerlang

Ciri-Ciri Guru Cemerlang

|Views: 1,239|Likes:
Published by Amin Kassim

More info:

Published by: Amin Kassim on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

CIRI-CIRI GURU BERKUALITI

1. Amalan Mengajar Guru menggunakan pengetahuan mengenai kurikulum dan kaedah pengajaran yang menarik agar murid / pelajar dapat menerima pelajaran dengan berkesan. 1.1 Berpengetahuan dalam bidang mata pelajaran yang diajar 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Program pengajaran dirancang dengan berkualiti. Persembahan kandungan mata pelajaran yang cemerlang. Tindak balas terhadap pertanyaan murid / pelajar yang positif. Berterusan berusaha meningkatkan pengetahuan kurikulum.

Mendorong murid / pelajar berusaha mencapai yang terbaik bagi diri mereka. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Menyediakan pelajaran yang mencabar murid / pelajar. Menggalakkan murid / pelajar menilai diri, berfikir dan menetapkan sasaran. Mengambil kira kepelbagaian kebolehan murid / pelajar. Menimbulkan minat belajar dan keyakinan diri murid / pelajar. Menimbulkan motivasi murid / pelajar.

1.3

Menyusun kandungan pelajaran agar mudah difahami. 1.3.1 1.3.2 Konsep utama dan kemahiran dipersembahkan secara urutan. Mengambil kira aspek-aspek yang biasanya menjadi masalah kepada murid / pelajar.

1.4

Menggunakan pelbagai kaedah pengajaran. 1.4.1 Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan keperluan pembelajaran individu atau kumpulan. Guru memberi penegasan kepada kaedah pengajaran yang melibatkan murid / pelajar mengambil bahagian dengan cergas dalam proses pembelajaran. Guru memilih kaedah mengajar yang sesuai dengan hasil yang dijangkakan. Gerakerja yang dijalankan berhubungkait dengan hasil pembelajaran yang dirancang.

1.4.2

1.4.3 1.4.4

2 1.5 Berkeupayaan mengemukakan soalan yang pelbagai.1 Berkebolehan mengguna pakai isu-isu yang dibangkitkan oleh murid / pelajar untuk dijadikan asas tindakan pembelajaran seterusnya.3 1.1 Mengguna amal pelbagai teknik untuk merangsang dan mengekalkan perhatian murid / pelajar. Guru menyediakan sumber-sumber yang menggalakkan pencetusan. Guru membantu murid / pelajar jika perlu.5. Sentiasa menggunakan alat bantuan mengajar. segala tugasan dijalankan dan diubahsuai jika timbul keperluan.8 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran menyoal. .7. Mempunyai kesedaran kuantiti.6. 1.2 1. Daya usaha murid / pelajar diberi galakan dan diperkukuhkan. Dengan penuh kesedaran dan keperihatinan. Sentiasa Berjaya menonjolkan isi-isi penting.1.6 Menunjukkan ciri-ciri keanjalan dan keupayaan bertindak balas.5.7. Murid / pelajar digalakkan mengemukakan soalan. 1.1 1.4 1. Respon murid / pelajar diterima.8.6 1. membina hipotesis dan rancangan.7.5.4 1. dan gerak badan yang sesuai.7. 1.7. diperbetulkan atau diperkembangkan.8.5.8. kesukaran dan ketepatan kandungan bersesuaian dengan kebolehan murid / pelajar. 1.6.5 Menggalakkan pembelajaran kendiri 1.8.7. 1.3 1. penjanaan fikiran kritis dan kreatif dalam bilik darjah. bahasa. Penyertaan murid / pelajar yang menyeluruh digalakkan dan diperkukuhkan.2 Gerakerja dan tugasan disesuaikan dengan kesediaan murid / pelajar.4 1.2 1. Memiliki suara. Pemahaman murid / pelajar dinilai berterusan.7 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran penyampaian. Memberi masa untuk berfikir.1 1. mengumpul dan menganalisis maklumat.5 1. membuat rumusan dan memikirkan hasil. 1.8.3 1.

5 1.10.8.4 Memastikan murid / pelajar memahami arahan.9.10.10.3 Arahan adalah jelas dan mengikut urutan yang sesuai.1.10.9.9. Berkeyakinan mengembangkan sumbangan murid / pelajar. 1.2 2. Menggalakkan serta mengukuhkan penyertaan murid / pelajar. 2.1.1 Mengguna pakai pelbagai teknik untuk merancang dan mengekalkan minat murid / pelajar.9.6 1. 2.1.1. Memberi peluang yang sama kepada individu dan kumpulan untuk menyertai perbincangan serta mengekalkannya. 1.9.9 Murid / pelajar digalakkan menyoal.1 Berusaha untuk memastikan penyertaan semua murid / pelajar dalam proses pembelajaran. 1.3 . 2.4 1.2 Suara jelas dan meyakinkan.2 1.3 1. 1.1 Bertindak untuk menentukan semua murid / pelajar sama ada secara individu atau kumpulan mempunyai peluang menggunakan alat mengajar dan mendapat layanan yang saksama daripada guru. kebolehan budaya bahasa dan sosio-ekonomi dalam menegakkan prinsip kesaksamaan dan peluang pendidikan.10 Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran memberi arahan.1 Dapat mengekalkan perhatian murid / pelajar. Mengamalkan secara berkesan kemahiran-kemahiran berbincang. 1. 1. Memenuhi Keperluan Berbeza Guru memberi perhatian kepada keperluan dan sumbangan semua murid / pelajar dengan mengambil kira jantina. Berkeupayaan membimbing murid / pelajar mendengar secara aktif. 2.5 Menghargai perhatian yang diberi oleh murid / pelajar. 1.10. Menentukan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid / pelajar. Berbincang dengan murid / pelajar mengenai tugasan yang diberi.

Menggunakan sepenuhnya perkhidmatan sokongan yang ada demi kepentingan kebolehan murid / pelajar yang berbeza-beza.2. 3.1 Mencegah atau menyelesaikan perlakuan murid / pelajar yang menjatuhkan maruah murid / pelajar lain. Menggunakan pelbagai khidmat sokongan dari dalam dan luar sekolah.5 Mengambil kira pengaruh kebolehan fizikal dan intelektual ke atas proses pengajaran. 2. Mengiktiraf pelajar yang positif dan mempunyai keyakinan dan semangat yang gigih.5. Memperbaiki sifat negative murid / pelajar. 2.2 Mudah didampingi. 2.2 Kebolehan dan bakat murid / pelajar digalakkan tanpa prasangka.4 Bertindak untuk menghapuskan diskriminasi terhadap murid / pelajar dan di antara murid / pelajar lain.1. 2.3.1 Memupuk perhubungan positif dengan murid / pelajar.2 Mengiktiraf pengalaman dan kemahiran tanpa mengira jantina atau kaum.3 3.1 3. 3.3 2.1.4. . Perhubungan Guru sentiasa memupuk dan menjaga perhubungan baik yang mendorong sikap kerjasama di bilik darjah dan sekolah.3.5.3. kebolehan dan minat mereka dalam bidang-bidang tertentu. 2.5.1 2. 2. keturunan. Memberi peluang kepada murid / pelajar untuk mengembangkan bakat. 2.2.2 2.2.1 Memberi perhatian kepada perbezaan fizikal dan intelektual murid / pelajar dalam pengurusan bilik darjah dan pengajaran.1 Merangka tugasan untuk mempertingkatkan tahap pencapaian semua murid / pelajar yang sedia ada. Berbudi bahasa. 2. latar belakang budaya dan bahasa. Mengenalpasti factor-faktor yang mungkin menghalang pembelajaran dan bersedia menghadapinya. mengikut kesesuaian.2.3 Menghormati murid / pelajar tanpa mengambil kira jantina.2 2.3 2.

4 3. Mengelakkan daripada menyusahkan.4 Menghormati dan bersopan santun terhadap anggota staf yang lain.5 3.1 3.4.2 3. Peka kepada pola komunikasi yang ada dalam masyarakat.4. Sabar dan bertimbang rasa. Bersedia membuat perubahan demi kelicinan pelaksanaan program sekolah.3 Menjaga perhubungan baik dengan rakan-rakan sejawat.3.3 3. 3. 3. Nasihat dan pandangan daripada ibu bapa / penjaga murid / pelajar diberi perhatian.1.1 3.2 Mengekalkan perhubungan positif di antara murid / pelajar.1.7 3.8 .2. 3.3.6 3.4.2 3. 3. Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga mengenai kegiatan anak-anak mereka di sekolah.4.1 3.3 Menghormati ibu bapa / penjaga murid / pelajar. Memberi peluang kepada murid / pelajar membuat keputusan.4 3.1. Mengelakkan daripada mengkritik dan member komen yang negative.2. Amanah.3 3. 3. Menggalakkan ibu bapa / penjaga membantu sekolah. Memaklumkan program-program sekolah kepada ibu bapa / penjaga murid / pelajar.3.5 3.4.4.5 Menimbulkan minat belajar di kalangan murid / pelajar.4 Guru berhubung dan berinteraksi dengan ibu bapa / penjaga dengan baik. 3.4. Memberi penghargaan kepada murid / pelajar. Sentiasa menepati masa menghadiri mesyuarat dan aktiviti sekolah. Menggalakkan semangat pemuafakatan.4.3. Menghargai tingkahlaku yang sopan.3 Peka dan prihatin terhadap murid / pelajar dan sanggup membantu mereka dalam pelajaran. Dapat menyelesaikan perselisihan dengan ibu bapa / penjaga murid / pelajar.3.2.4 3.2 3. 3.2.2.

3 4. 4.1.3.3. tepat dan senang difahami.1. Merekod markah penilaian bersesuaian dengan kaedah penilaian yang digunakan. 4.3. .2 4. 4. 4.4 4. 4.5 4.1. Merancang pembelajaran seterusnya berasaskan penilaian yang telah dibuat. Menghormati hak-hak peribadi murid / pelajar.2 4. 4. 4.6 4.2 Menggunakan prosedur menilai ke atas semua murid / pelajar.2.3 4. merekod dan melapor pencapaian dan prestasi murid / pelajar untuk merancang dan membantu pembelajaran. Prosedur penilaian menyokong dan meningkatkan perhubungan antara guru dan murid / pelajar. Pelaporan penilaian sejajar dengan kaedah penilaian yang digunakan dan memberi makna kepada murid / pelajar.4 Memberi laporan bermakna kepada ibu bapa dan pihak luar mengenai murid/pelajar.1 Mengemaskini rekod murid / pelajar sejajar dengan aktiviti pembelajaran yang dijalankan dan tahap persekolahan.3.1 4.1 Menilai kejayaan dan prestasi murid / pelajar secara berterusan.1.4 Memulangkan kerja-kerja yang telah diperiksa dengan segera.2. Menggunakan pelbagai kaedah penilaian yang sesuai bagi sesuatu kegiatan pembelajaran.3 Menyampaikan laporan penilaian yang berguna kepada murid / pelajar. 4.2 Menyelenggara rekod prestasi murid / pelajar secara menyeluruh dan tepat.1 4.3.1 Menyampaikan maklumat yang terperinci. Penilaian dan Pelaporan Guru sentiasa menilai. serta perhubungan sesama murid / pelajar. sistematik dan menyeluruh. Memberi maklumbalas yang positif dan bersifat membina.4. Menyampaikan maklumbalas kemajuan murid / pelajar secara lisan dan bertulis. Murid / pelajar digalakkan menilai pembelajaran sendiri dan bertindak ke atas hasil penilaian berkesan.4.3.

Dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan mutu pembelajaran.3.1 Keperluan murid/pelajar 5.1.4 Pekeliling-pekeliling ikhtisas 5.5 Mematuhi kehendak sistem dan keperluan penilaian sekolah.3 Dasar kurikulum sekolah 5. 4.4.2. 5.2.2.2 Perancangan kemajuan sekolah 5.2 .1.3.4 Dapat merangsang murid/pelajar dalam pembelajaran. 5.2. 4.1.1.2.2 5.2 5.3 Sentiasa berusaha untuk mengesan. 5.1.2. 5.1 Dapat mengenalpasti maklumat-maklumat yang relevan bagi melaksanakan sesuatu program.1 5. 5.2 5. Dapat mengubahsuai segala aspek program yang dirancang dengan tepat dan teratur. Sentiasa dapat menyediakan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai.1.1 Adanya kesesuaian keselarasan antara prosedur dan kaedah penilaian dengan cita-cita sekolah dan tujuan. Menyediakan pernyataan sijil berhenti sekolah dengan setepat-tepatnya. 5.5.1 Dapat menyediakan program pembelajaran sejajar dengan matlamat KBSR/ KBSM dan Falsafah Pendidikan Negara. Berusaha mewujudkan aktiviti pembelajaran yang dapat mencapai objektif.2.2.2 Dapat membentuk program pembelajaran yang memberangsangkan.1 Dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kehendak-kehendak sukatan pelajaran. mengkaji dan bertindak bagi memastikan sesuatu program pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna. Perancangan Guru sentiasa berusaha menyediakan perancangan keperluan-keperluan pembelajaran yang seimbang dan mencabar sejajar dengan sistem persekolahan di Malaysia.5. Program-program yang disediakan mengambil kira:5.3 5.

6.1.1 Mengekalkan tumpuan murid/pelajar terhadap aktiviti pembelajaran yang bermakna.4 6.2 6.3 Menyediakan prosedur perkara-perkara rutin bagi mengurus aktiviti yang berulang dengan berkesan.1. Menyediakan kemudahan dan sumber.1 Menyediakan kemudahan dan peralatan yang bersesuaian dengan aktiviti yang dirancang.2 6. Pengurusan Kelas Guru sentiasa mewujudkan struktur dan proses untuk mencapai suasana pembelajaran yang produktif.6 6.2.5 6. 6. Mempamerkan hasil kerja murid/pelajar dan bahan pengajaran.2 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang kondusif dan berfungsi. Mengekalkan mutu hasil kerja murid/pelajar yang kemas dan teratur.1.1 Menetapkan dan mengekalkan jangkaan-jangkaan (expectation) dalam penggunaan dan penjagaan alat.6. Memastikan murid/pelajar menyiapkan tugasan yang diberikan.2. Mengelakkan gangguan yang tidak diingini. 6.2 6.1 Mewujudkan dan memelihara suasana pembelajaran yang berorientasikan tugasan.1.4.5.5 Menggalakkan sifat bertanggungjawab dalam menggunakan dan menjaga peralatan dan sumber. 6. 6.4. 6.5.3 Menyusun perabot bersesuaian dengan aktiviti pembelajaran.5. Memastikan peralatan dan bahan sumber senang didapati apabila diperlukan.3 .1 6. 6.4 6. Menetapkan mutu bagi hasil tugasan/kerja murid/pelajar. Menyempurnakan dengan segera tugas-tugas lain selain daripada mengajar.3 6.1. Ada peraturan bagi tugas membersih kawasan kerja dan menyimpan alat-alat. 6. Memulakan pengajaran dengan segera dan dengan persediaan yang lengkap. Memaklumkan pihak pentadbiran sekolah tentang keperluan membaiki atau mengganti peralatan.2 6. 6.2.1.

2.6.3 7.3 Sentiasa mengekalkan perlakuan murid/pelajar yang diharapkan.2 Membentuk panduan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar.4. Mengenalpasti bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar. Guru sentiasa menggunakan strategi pengurusan tingkahlaku yang berkesan bagi menentukan suasana pembelajaran yang berorientasikan kejayaan.3.4. Peraturan mengenai tingkahlaku difahami oleh murid/pelajar.2 7. 7. Mendapatkan bantuan dari dalam dan luar sekolah untuk memelihara tahap disiplin yang tinggi di kalangan murid/pelajar.1 Menyediakan pernyataan yang jelas mengenai tingkahlaku yang diharapkan dan tanggungjawab murid/pelajar. 7.2 Mengamalkan pendekatan yang mengukuhkan tingkahlaku yang baik.4 7.1 Membentuk peraturan disiplin murid/pelajar selaras dengan dasar sekolah dan Kementerian.2.1 7.2 7.5 7. Menggalakkan disiplin kendiri di kalangan murid/pelajar.5.4 7.1. 7.1 7. 7. Mengambil langkah yang sesuai untuk mengurus tingkahlaku murid/pelajar secara berkesan. Mengambil tindakan serta-merta untuk mengelakkan atau mengurangkan salahlaku murid/pelajar 7.1. Disiplin Bertanggungjawab dalam mengguna dan menjaga peralatan sumber dan bahan.4 Bertindakbalas dengan wajar terhadap tingkahlaku yang baik/tidak baik. Memberi maklumbalas positif yang mengambil kira keperluan individu dan kumpulan yang berbeza. 7.1.2 Mengesan tingkahlaku murid/pelajar secara berterusan. 7. 7. 7. .1.5 Mengenakan hukuman yang berkesan terhadap murid/pelajar yang salah laku.1.3.1 Bertanggungjawab terhadap disiplin murid.

2.2 8.6.5.2 8. 8.5. Dimensi Perkembangan Profesional dan Tanggungjawab Sekolah Guru sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab bukan mengajar.2 7. Mewujudkan suasana mesra.2 Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif setiap masa.7. Berupaya mengawal perasaan dalam mengenakan hukuman.3 Menilai kelemahan-kelemahan diri sendiri. Menjalankan program-program yang dirancang. Mengkaji semula prestasi kendiri.5.1 8. 8. Menentukan matlamat-matlamat yang berkaitan dengan keutamaan sekolah dan diri sendiri serta berusaha mencapainya. 8.3.1.2 8.6 Memelihara secara tekal (konsisten) tahap tingkah laku yang baik di kalangan murid/pelajar. .1 Dasar sekolah dilaksanakan dalam amalan bilik darjah dan juga di sekolah.1 8. Menjatuhkan hukuman yang setimpal secara tenang dan tegas ke atas sesuatu salah laku murid/pelajar.4 7. 7.6. hormat-menghormati dan interaksi positif di kalangan murid/pelajar setiap masa. 8.2. 8. Menyelesaikan tugas-tugas dan pentadbiran dengan tepat dan cepat.5.1 7. Melibatkan diri dalam perancangan dan penyediaan program-program sekolah.4 8. adil dan tekal terhadap murid/pelajar yang salah laku.1.3.3 Berusaha mempertingkatkan prestasi dan kemahiran. Menyumbang secara positif dalam mesyuarat sekolah dan dalam menentukan keputusan. 7.1 Mengambil tindakan cepat. Melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang rutin. Mengenakan hukuman yang tidak bercanggah dengan peraturan.3.3 8. program dan amalanamalan sekolah.2 Berusaha melaksanakan penentuan dan polisi dalam kelas dan di sekolah.2.3 7. 8.1 Melibatkan diri dalam penyemakan dan penyediaan polisi.2.

2.4.4 Menyumbang kepada murid/pelajar.3.1. 9.3 9. daerah atau negeri.2.3.2 9.4 Kegiatan sukan sekolah.2 Sentiasa melibatkan diri dalam program/aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah.8. Bersedia mempertingkatkan ilmu pengetahuan dengan menghadiri kursus atau melalui usaha sendiri. Kegiatan badan beruniform.2.3 Mempunyai daya kepimpinan yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu kegiatan kokurikulum. 9. 9.1 Faham dengan jelas mengenai kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan. 9.2. sakit atau tekanan-tekanan lain. Kegiatan kelab/persatuan. usaha-usaha pembinaan sahsiah dan perlindungan 8.1.2 9. 8.5 8. Khidmat masyarakat dalam bidang kokurikulum seperti pengadil. Berupaya memainkan peranan sebagai jurulatih/penasihat. Kokurikulum Guru sentiasa mengambil bahagian cergas dalam gerakerja kokurikulum sekolah ke arah menghasilkan individu yang seimbang sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara.1 Faham dengan jelas mengenai objektif-objektif aktiviti kokurikulum.4.2 9. Mengamalkan sifat penyayang dengan memberi bantuan yang sesuai kepada murid/pelajar yang mengalami kecederaan.3 9. 8.1.1.4 Berusaha mendapatkan maklumbalas tentang prestasi kendiri dan berusaha memperbaikinya. Berupaya merancang dan melaksanakan dengan baik kegiatan kokurikulum yang ditugaskan untuk dilaksanakan.1 9. Berusaha memperkembangkan profesionalisme diri melalui kursus dan membaca. 9.4 9.1 Bertindak menghalang perlakuan murid/pelajar yang tidak bertanggungjawab yang dilihat berlaku di dalam / di luar bilik darjah. jurulatih dan lain-lain. .

1 9.1 9. . daerah. negeri dan kebangsaan.4.3. 9. mutu dan tahap pencapaian murid/pelajar.2 Berjaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum.4 Berupaya mempertingkatkan prestasi sekolah dalam bidang kokurikulum.3. Dapat meningkatkan penyertaan.3 9. termasuk masyarakat setempat.3. 9.2 Berupaya menyelaraskan segala aktiviti kokurikulum dengan baik. Sentiasa menggalak dan mendorong pelajar/murid untuk menyertai secara aktif aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah. Berupaya untuk memimpin dan bekerjasama dengan orang lain.9.4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->