P. 1
2675938 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

2675938 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

|Views: 302|Likes:
Published by Kown Nisa

More info:

Published by: Kown Nisa on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

(i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n. Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. 111 .

dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Pelakuan m urid. Penyeliaan. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti. tahap. Kesesuaian pakaian.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Mengenal pasti kemampua n. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 .

Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih.bergayut siku bengkok . Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. 113 . Melakukan aktiviti pengucupan isometrik. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Contoh Aktiviti: . Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan.cekak cangkuk . Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n.tolak dinding .

Perlakuan aktiviti 114 . Kesesuaian pakaian. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan . arahan dan bimbingan. Perlakuan mu rid. Penyeliaan.

Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan. 115 . Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. angkat kaki.

Penyeliaan. Perlakuan murid. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan. Perlakuan aktiviti 116 . ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. Persekit aran atau tempat beraktiviti.

Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki. Kesesuaian pakaian. Melakar padang permainan hoki.Menahan . Persekita ran atau tempat beraktiviti. Mengenal pasti kemampuan.M enguis . Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Menjaga gol . Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.Mengelecek . 117 .Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik.Mencedok . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki. Perlakuan murid. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Penyeliaan. Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki. arahan dan bimbingan.Menampan .Memukul . Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Perlakuan murid. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Mengenal pasti kemampuan. Melakar padang permainan tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Persekitaran atau tempat berakti viti. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. Penyeliaan. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 118 . Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan.

Penyeliaan.Servis . Pelakuan akti viti. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw.Merejam . Mengenal pasti kemampuan. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw. Kesesuaian pakaian. 119 .Me nanduk . Melakar padang permainan sepak takraw. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Pelakuan murid. Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. arahan dan bimbingan.Mengawal . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik.Mengumpan . Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. Persekitaran atau tem pat beraktiviti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw.Menimbang .

Mengenal pasti kemampuan. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: .Langkah keselamata n .Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar. Kesesuaian peralatan. Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat . arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar.Fasa lonjakan . Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. 120 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.Fasa penerbangan . Perlakuan murid. Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti.Fasa berlepas . HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan.

Langk ah keselamatan . Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang.Fasa l onjakan . Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang. 121 . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang. Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.Fasa lari landas .Fasa lonjakan kaki bebas .Fasa lonjakan .Fasa lari landas .Fasa penerbangan .Fasa layangan . Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang.Fasa melangkah .Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh . Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang.Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.Langkah keselamatan . Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang.

Penyeliaan. Perlakuan aktiviti. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. Perlakuan mu rid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. 122 . Mengenal pasti kemampuan . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian.

Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. ketangkasan dan lombol. Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan.Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. (i) Pola pergerakan Pola 5 . Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan mur id. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . Perse kitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan.

Mengenal pasti kemampuan. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan.Pusingan badan Pergeraka n 6 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. Penyeliaan. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Kesesuaia n pakaian. 125 . Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbinga n. Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 .

Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama . Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 .

Kesesuaian pakaian. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Mengenal pasti kemampuan.berterusan dan selamat. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan. memadan danlakuan cermin. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.Kesedaran aliran Tema 7 . Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 . Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. 127 . Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat.

Penyeliaan. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 . Perlakua n murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan. Mengenal pasti kemampuan. arahan dan bimbingan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. 129 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Kesesuaian pakaian. perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi.Orientasi ruang Tema 12 . (i) Te ma pergerakan Tema 11 . Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Pen yeliaan. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan.. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema..Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik.

Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. semasa dan selepas perkhemahan. Mengenal pasti kemampuan. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Kesesuaian pakaian. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. arahan dan bimbingan.. 130 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. Penyeliaan. semasa dan selepas perkhemahan. Pelakuan murid. Persekitaran atau tempat beraktiviti. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan.

Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan .Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: . Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara.Struktur organisasi . Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 .Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.

Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur. Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. Aras 2 Membezakan status amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. 132 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. semi profesional dan profesional. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional.

Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Peranan dan sumbangan. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. Kesan dan akibat politik dala m sukan.

perwatakan dan tingkah laku yang baik. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan. (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->