P. 1
2675938 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

2675938 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

|Views: 300|Likes:
Published by Kown Nisa

More info:

Published by: Kown Nisa on Jan 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2013

pdf

text

original

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV OBJ EKTIF AM Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 4, murid

dapat : 1. 2. 3. Memah ami faedah dan kaedah latihan setiap komponen kecergasan; Melibatkan diri dan me ngambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecerg asan fizikal; Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnasti k pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat; Memahami dan mema tuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan; Menge tahui dasar sukan negara, kerjaya dalam sukan dan pengaruh multimedia dalam suka n; Mengetahui maksud status pemain seperti pemain amatur, pemain semi profesiona l dan pemain profesional;dan Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan. 4. 5. 6. 7. 109

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV 110

Melakuka n aktiviti daya tahan kardiovaskular secara individu dan berkumpulan. Kecergasan Fizikal (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular be rmaksud kecekapan jantung. Aras 2 Memilih alatan yang sesuai untuk digunakan semasa aktiviti daya tahan otot Menjelaskan kepentingan aktiviti daya tahan kardiovaskular. (i) Cadangan Aktiviti: Merentas desa Senamrobik Berjalan pantas 2-3 km Latiha n litar (ii) Kaedah. Mengenalpasti aktiviti daya tahan kardiovaskular. Membincang kan aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular. (v) Kepentingan daya tahan kardiovaskular. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain mengikut kebolehan murid.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. KECERGASAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular. Membincangkan kesan fisiologi hasil daripada latihan d aya tahan kardiovaskular secara kumpulan. Menyatakan kaitan antara sistem peredaran da rah dan sistem jantung. Membincan gkan kaitan antara sistem peredaran darah dan sistem pernafasan dalam aktiviti d aya tahan kardiovaskular. 111 . Prinsip-prinsip latihan Prosedur aktiviti (iii) Faedah lati han (iv) Sistem Pengaliran Darah (v) Alatan latihan kecergasan. Melayari laman web berkaitan dengan la tihan daya tahan kardiovaskular. Melakukan sekurang-sekurangnya dua aktiviti daya tahan k ardiovaskular. Ara s 3 Menghuraikan kesan fisiologi hasil daripada latihan daya tahan kardiovaskula r. salur darah dan sistem pernafasan untuk membekalkan o ksigen kepada otot secara berterusan pada jangka masa yang panjang semasa latiha n.

Mengenal pasti kemampua n. Kesesuaian pakaian. Penyeliaan. Pelakuan m urid. dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. arahan dan bimbingan. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 112 . tahap. Pe rsekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (vi) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik.

Contoh Aktiviti: . Aras 2 Menyenaraikan dua faedah latihan daya tahan otot. Membincangkan kepentingan latihan isome trik dalam permainan. Aras 3 Mengenal pasti kesan latihan penguncupan isometrik ke atas atlit. Menghur aikan kepentingan latihan isometrik dalam permainan. (i) Cadangan Aktiviti: Isometrik Isometrik bermaksud penguncupan statik di mana fiber otot tidak memanjang atau memendek dan sendi tidak ada julat pergerakan. 113 . Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.lawan runtun siku ( ii ) Kaedah latiha n.tolak dinding . Menyediakan folio individu berkaitan dengan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Melakukan aktiviti pengucupan isometrik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Daya Tahan Otot HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep daya tahan otot. Melakukan sekurang-sekurangnya tiga aktiviti penguncupan isometrik. Menjelaskan maksud peng uncupan isometrik.bergayut siku bengkok .cekak cangkuk . Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Daya tahan otot bermaksud kemampuan otot untuk melakukan kerja berulang kali dal am tempoh masa yang panjang tanpa merasa letih. Melakar dan melabelkan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti isometrik. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat Menyatakan aktiviti penguncupan is ometrik.

Perlakuan aktiviti 114 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan . Penyeliaan. Perlakuan mu rid. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian. tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.

Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti kekuatan otot. lutut bengkok (ii) Kaeda h latihan. Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dala m aktiviti kekuatan otot. Aras 2 Menghur aikan kesan latihan kekuatan otot. Membincangk an aspek-aspek ke selamatan dalam aktiviti kekuatan otot . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. Membincangkan kepenti ngan latihan ke kuatan otot dalam permainan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Kekuatan Kekuatan bermaksud kemampuan otot untuk menghasilkan daya bagi meng atasi rintangan. Melakukan sekurang-sekurangny a tiga aktiviti kekuatan otot dengan cara yang betul dan selamat. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud ke kuatan otot. 115 . Aras 3 Menghuraikan kepentingan latihan ke kuatan otot dalam permainan. Melakukan langkah-langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti kekuatan. Prinsip latihan Prosedur latihan (iii) Faedah latihan. Membincangkan kaedah latihan dan ke san latihan kekuatan otot secara berkumpulan. (I) Cadangan Aktiviti: Memanjat tali Half squart (bersama beban ) Tekan tubi sambil menepuk tangan Baring. angkat kaki.

Perlakuan aktiviti 116 . Mengenal pasti kemampuan. Persekit aran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan. Perlakuan murid. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Kesesuaian pakaian.

Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan hok i secara kumpulan.Menahan . Persekita ran atau tempat beraktiviti. Permainan (a) Hoki (i) Kemahiran: -Menolak . Melukis dan melabel otot-otot utama yang digunakan dalam perm ainan hoki. Membincangkan kesalahan-kesalahan utama dalam permainan hoki secara kumpulan. Melakar padang permainan hoki.M enguis .Menampan . 117 .Menjaga gol . Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan hoki.Memukul . Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan an tara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki . Penyeliaan. Aras 2 M enjelaskan teknik lakuan sesuatu kemahiran hoki.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1. arahan dan bimbingan.Mencedok .Undang-Undang dan Peraturan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. tah ap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Mengelecek . Perlakuan murid. Perlakuan aktiviti KEMAHIRAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan hoki Melakukan kemahiran asas dalam permainan hoki dengan betul dan selamat. Kesesuaian pakaian. Membincangkan aspek-aspek ke sel amatan dalam permainan hoki. Mengenal pasti kemampuan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahir an permainan hoki.

tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. 118 . Menyatakan otot-otot utama yang di gunakan dalam permainan tenis. Persekitaran atau tempat berakti viti. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan asas d alam permainan tenis secara kumpulan. arahan dan bimbingan. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam permainan tenis. Mengaplikasikan undang-undang dan peraturan dalam permainan. Menamakan beb erapa kemahiran asas dalam permainan tenis. Penyeliaan. Melakar padang permainan tenis. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik l akuan dalam permainan tenis. Mengenal pasti kemampuan. Kesesuaian pakaian. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis secara berpasangan. Perlakuan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Tenis (i) Kemahiran: Grip/cara pegangan Pukulan hadapan Pukulan kilas Volley Servis Smesy Lob (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamata n: Latihan yang sistematik. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan anta ra kumpulan. Perlakuan murid. Mengenal pasti teknik pela kuan sesuatu kemahiran dalam permainan tenis. Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran tenis. Membuat buku skrap tentang pemainpemain tenis terkenal di dunia. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan tenis.

Mengenal pasti teknik perlakuan sesuatu kemahiran dalam permainan sepak takraw. Penyeliaan. Pelakuan akti viti. Aras 3 Merancang dan melaksanakan perlawanan antara kumpulan Mengaplikasikan undang-undang dan pe raturan dalam permainan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw. Menyataka n otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak takraw. Menamakan otot-otot utama yang digunakan dalam permainan sepak tak raw.Mengumpan . arahan dan bimbingan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Sepak Takraw (i) Kemahiran: . Mengenal pasti kemampuan. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan kemahiran asas dalam permainan sepak takraw denga n betul dan selamat. tahap dan kecer gasan murid semasa melakukan aktiviti.Merejam . Membincangkan aspek-aspek ke selamatan ya ng perlu diambil kira dalam permainan sepak takraw . Melakar padang permainan sepak takraw. Persekitaran atau tem pat beraktiviti.Menghadang (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam permainan sepak takraw dalam kumpulan.Me nanduk . Pelakuan murid. Aras 2 Menggabungkan kemahiran asas dalam situasi permainan . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran sepak takraw. Kesesuaian pakaian. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam permainan sepak takraw.Mengawal . Menamakan beberapa kemahi ran asas dalam permainan sepak takraw. 119 .Menimbang .Servis .

Mengenal pasti kemampuan.Fasa lonjakan .Fasa pena mat (ii) Undang-Undang dan peraturan (iii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yan g sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam aca ra lari berpagar. Aras 2 Men genalpasti fasa-fasa dalam acara lari berpagar. tahap dan kecergasan murid semasa melaku kan aktiviti. Persekitaran atau tempat beraktiviti Penyeli aan. Olahraga (a) Balapan Acara lari berpagar (i) Kemahiran:: . 120 . arahan dan bimbingan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa berlepas . Menyatakan otot-otot utama yang digun akan dalam acara lari berpagar Aras 3 Menganalisis setiap fasa pergerakan dalam acara lari berpagar. Menam akan otot-otot yang terlibat dalam acara lari berpagar. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lari berpagar. Perlakuan aktiviti.Fasa penerbangan . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik lak uandalam acara lari berpagar. Membinc angkan kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan dalam acara lari berpagar. Kesesuaian peralatan. Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar.Fasa mendarat .Langkah keselamata n . Menyediakan folio individu berkaitan dengan kemahiran acara lari berpagar. Membincangkan tentang u ndangundang dan peraturan asas dalam acara lari berpagar dalam kumpulan. Perlakuan murid. Mengenal pasti teknik perlakuan yang diperlukan dalam acara lari berpagar.

Langkah keselamatan .Fasa lonjakan . 121 .Fasa lari landas .Fasa lari landas . Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan dalam acara lompat jauh dan lo mpat kijang.Fasa penerbangan . Menyediakan folio individu tentang acara lompat jauh dan lompat ki jang.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Padang Acara Lompat jauh dan Lompat kijang (i) Kemahiran lompat jauh .Fasa mendara t (ii) Kemahiran lompat kijang .Fasa lonjakan kaki bebas . CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran asas dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa me ndarat (iii) Undang-Undang dan Peraturan lompat jauh dan lompat kijang HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah keselamatan yang perlu diambil dalam acar a lompat jauh dan lompat kijang. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara lompat jauh dan l ompat kijang. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acara lompa t jauh dan lompat kijang. Aras 3 Menganalisis pergerakan dalam setiap fasa acara lompat ja uh dan lompat kijang. Membincangkan tentang undangundang dan peraturan dalam acara lompat jauh d an lompat kijang.Fasa melangkah .Langk ah keselamatan . Mencadangkan latihan bagi membetulkan ke salahan teknik da lam acara lompat jauh dan lompat kijang. Melakukan kemahiran acara lompat jauh dan lompa t kijang. Menyatakan undang-undang dan peraturan tentang acara lompat jauh dan l ompat kijang. Membincangkan kesalahan-kesalahan teknik lakuan dalam acara lo mpat jauh dan lompat kijang.Fasa layangan . Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara lompat jauh dan lompat kijang.Fasa l onjakan .

Penyeliaan. 122 . Perlakuan aktiviti. Mengenal pasti kemampuan . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Pers ekitaran atau tempat beraktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (iv) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik. Perlakuan mu rid.

Hambura n/Imbangan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam aktiviti. Membincangkan bentu k perlakuan yang sempurna dalam kemahiran imbangan/hamburan 123 . Melak ukan sekurang-kurangnya lima kemahiran imbangan/hamburan dengan teknik yang betu l dan selamat. Aras 3 Menjelaskan sekurangnya tiga kesalahan teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Teknik dan gaya pelaksanaan s esuatu kemahiran pergerakan adalah khusu s. (i) Pola pergerakan Pola 5 . Menganalisis bentuk perlakuan kemahiran imbangan/h amburan yang sempurna CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran imbangan/hamburan dalam gimnastik artistik Membincangkan asp ek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara gimnastik artistik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. ketangkasan dan lombol. Aras 2 Menyatakan sekurang-kurangnya lima teknik lakuan kemahiran imbangan/hamburan. Me nyediakan folio individu tentang acara gimnastik artistik. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dal am latihan tersebut. Membincangkan tentang kesalahanke salahan teknik lakuan dalam kemahiran imbangan/hamburan. Pendidikan Pergerakan (a) Gimnastik Artistik Gimnastik artistik menekankan ti ga aktiviti utama iaitu imbangan. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam kemahiran imbangan / hamburan. Strategi pengajaran da n pembelajaran adalah secara formal dan terancang. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kema hiran imbangan/hamburan.

Mengenal pasti kemampuan. Penyeliaan. Perlakuan mur id. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 124 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (ii) Aspek-aspek keselamatan: Latihan yang sistematik. arahan dan bimbingan. Perse kitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaian pakaian.

Membincangkan te ntang kesalahanke salahan utama yang dilakukan dalam acara gimnastik irama. Membincangkan akt iviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpulan.Lompatan (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latihan yang sistematik.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (b) Gimrama Gimrama bermaksud pergerakan yang dilakukan segerak dengan ritma unt uk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang estetik dan berkoordinasi dengan pen ggunaan peralatan. arahan dan bimbinga n. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran gimnastik irama dengan teknik yang betul dan selamat secara kumpulan. Penyeliaan. Melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan dengan manipulasi alat an dengan betul dan selamat.Pusingan badan Pergeraka n 6 . (i) Jenis pergerakan: Pergerakan 5 . tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Mena makan otot-otot utama yang terlibat dalam acara gimnastik irama. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Kesesuaia n pakaian. Menya takan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Membincangkan tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan secara kumpulan. Membincangkan aspek-aspek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam a cara gimnastik irama secara kumpulan. Mengenal pasti otot-otot utama yang perlu digunakan dalam kemahiran pusingan badan dan lompatan. Perlakuan murid Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil ki ra dalam melakukan kemahiran pusingan badan dan lompatan. Mengenal pasti kemampuan. Melakukan kemahiran-ke mahiran pusingan badan dan lompatan dengan teknik lakuan yang betul dan selamat. Aras 2 Mengenal pasti teknik lakuan kemahiran pusingan badan dan lompatan. 125 .

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 Merancang aktiviti latih tubi kemahiran asas gimnastik irama dalam kumpul an. Melakukan rangkaian pergerakkan pusingan badan dan lompatan dengan manipulas i alatan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 126 . Menjelaskan sekurang-se kurangnya tiga ke salahan teknik lakuan pusing an badan dan lompatan semasa aktiviti gimrama .

Aras 3 Merancang jenis perger akkan yang bersesuaian dengan tema. Membincangkan komponen kecergasan ya ng diaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan.Kesedaran perkaitan dengan orang lain HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti gimnastik pendidikan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (c) Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah satu pendekatan dalam pendi dikan gimnastik yang memberi tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan. (ii) Aspek-aspe k ke selamatan: Latihan yang sistematik. 127 . memadan danlakuan cermin. Menceritakn pengalaman yang dialami semasa m elakukan aktiviti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti ikut arahan dengan betul dan selamat. Membincangkan aspek-asp ek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti. Melakukan aktiviti kesedaran aliran gim nastik pendidikan dengan lancar. Melakukan aktiviti dalam bentuk meniru. Mengenal pasti kemampuan. ta hap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.Kesedaran aliran Tema 7 . dan perkembangan pelajar. (i) Tema gimnastik pendidikan T ema 6 .berterusan dan selamat. Membincangkan jenis pergerakkan yang terlibat dalam tema-tema tersebut. Kesesuaian pakaian. Aras 2 Mengenal pasti pergerakkan yang sesuai dengan arahan dan situasi aktiviti.

Penyeliaan. Perlakua n murid. Perlakuan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 128 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN Persekitaran atau tempat beraktiviti. arahan dan bimbingan.

.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN (d) Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif bermaksud interpretasi idea. Persekitaran atau tempat beraktiviti. HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Melakukan langkah-langkah ke selamatan dalam aktiviti perge rakan kreatif. Menamakan otot-otot utama yang terlibat dalam acara pergerakan kreatif. Pen yeliaan. Membincangkan aspek-as pek ke selamatan yang perlu diambil kira dalam acara pergerakan kreatif secara k umpulan. Membincangkan peranan tubuh badan dalam bentuk corak rangkaian pergerak kan. 129 . perasaan serta tanggapan deria yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan.. tahap dan kecergasan murid semasa m elakukan aktiviti. (i) Te ma pergerakan Tema 11 .Orientasi ruang Tema 12 .Gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan Tema 13 . Mengenal pasti otot-otot utama yang digunakan dalam acara p ergerakan kreatif. Menyatakan komponen kecergasan yang diaplikasikan dalam acara pergerakan kreatif. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan kemahiran kepelbagaian intepretasi pergerakkan.Penaikan dari lantai (ii) Aspek-aspek ke selamatan: Latiha n yang sistematik. Aras 3 Mereka cipta rangkaian pergerakkan berdasarkan intepre tasi tema. Kesesuaian pakaian. arahan dan bimbingan. Me reka corak rangkaian pergerakkan yang memenuhi keperluan tema. Aras 2 Mengenal pasti peranan tubu h badan dalam penghasilan daya dan corak yang perlu dibuat sebelum kemahiran sep enuhnya dilakukan. Mengenal pasti kemampuan. Melakukan kemahiran pergerakan kreatif dengan kepelbagaian perger akkan mengikut intepretasi tema yang diberi.

. (i ii) Aspek-aspek keselamatan: Program yang terancang. Menyediakan folio individu be rkaitan dengan pelaksanaan sebelum. Merancangkan program perkhemahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melakukan aktiviti perkhemahan secara berkumpulan. d an kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Aras 3 Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti perkhe mahan. Menyatakan lan gkah keselamatan semasa melakukan aktiviti perkhemahan. (ii) Pelaksanaan: Sebelum. semasa dan selepas perkhemahan. Pelakuan murid. Aras 2 Menyatakan pelaks anaan sebelum. Persekitaran atau tempat beraktiviti. (a) Konsep Perkhemahan: (i) Perkhemahan bermaksud mendirikan tempat ber lindung sementara. 130 . semasa dan selepas perkhemahan Melakukan aktiviti perkhemahan ber sama rakan dan guru. Melaporkan pengalaman aktiviti perkhemahan. Rekreasi dan Kesenggangan Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk memenuh i masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk merehatkan fikiran da n badan. arahan dan bimbingan. Pelak uan aktiviti HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan konsep rekreasi dan perkhemahan. Mengenal pasti kemampuan. Membincangka n aspek-aspek ke selamatan semasa aktiviti perkhemahan. Kesesuaian pakaian. Merancang satu aktiviti perkhemahan bersama rakan. Penyeliaan. semasa dan selepas perkhemahan.

Membincangkan s umbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke arah mencapai Dasar Sukan Nega ra.Peranan (iii) Teknologi maklumat dalam sukan: . Memb ahaskan su kan untuk kecemerlangan . Pengurusan Sukan dan permainan (i) Dasar Sukan Negara: . Aras 2 Menghuraikan tentang kepentingan Sukan Untuk Semua. Menghuraikan maksud su kan untuk kecemerlangan. Membincangkan peranan Dasar Sukan Negara .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 1.Struktur organisasi . Aras 3 Membincangkan sumbangan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia ke a rah mencapai Dasar Sukan Negara. Mengendalikan forum tentang sukan untuk sem ua. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 131 . Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang sukan.Penggunaan multime dia dalam su kan KESUKANAN HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menjelaskan maksud Dasar Sukan Negara.Sukan untuk semua Sukan untuk kecemerlangan (ii) Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia: .

Membincangkan ker jaya sebagai ahli su kan amatur dan profesional secara kumpulan. semi profesio nal dan profesional Aras 3 Menghuraikan prospek kerjaya sebagai ahli sukan amatu r dan profesional. Aras 2 Membezakan status amatur. Kerj aya dalam Sukan Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh menghasilkan pulan gan atau pendapatan secara langsung atau tidak langsung. Status pemain : Amatur Semi profesional Profesional HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud kerjaya dalam su kan. 132 .HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 2. semi profesional dan profesional. Menyatakan nama-nam a pemain profesional di Malaysia. Menyediakan fol io individu berkaitan dengan pemain-pemain profesional di Malaysia. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan maksud amatur.

Kesan dan akibat politik dala m sukan. Aras 2 Menghuraikan kesan dan akibat wujudnya politik dalam sukan dan permainan. Membincangkan unsur-unsur patriotisme dalam s ukan dan permainan secara kumpulan. Peranan dan sumbangan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 3. Mengenal pasti isu-isu politik dalam su kan dan permainan. Isu-Isu Dalam Sukan (a) Isu politik dalam sukan dan permainan: Maksud politik dalam sukan dan permainan. Me nyatakan unsur-unsur patriotisme dalam sukan dan permainan. (b) Patriotisme Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud politik dalam su kan dan permainan. Membahaskan ke san dan akibat wujudnya politik dal am sukan dan permainan secara kumpulan. Merancang aktiviti untuk mewujudkan unsur-unsur patriotisme dalam sukan Membincangkan isu-isu politik dalam su kan d an permainan secara kumpulan. HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 133 . Aras 3 Merumuskan p engaruh politik dalam su kan dan permainan. Membincangkan pengaruh politik dalam su kan dan permainan secara kumpulan.

Menghuraikan ciri-ciri tingkahlaku penonton y ang baik Aras 3 Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personali ti ahli sukan yang berjaya. perwatakan dan tingkah laku yang baik. Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri personaliti ahli su kan yang baik. Menyata kan personaliti diri yang perlu ada dalam sukan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan personaliti ahli suk an yang baik. Membincangkan ciri-ciri personaliti penonto n yang beretika 134 . (i) Disipl in diri (ii) Disiplin dalam sukan HASIL PEMBELAJARAN Murid dapat : Aras 1 Menyatakan maksud etika dan personaliti ahli sukan. Etika Etika dalam sukan bermaksud panduan tentang peranan peserta dalam sukan dan peranan penonton yang menyaksi kan sesuatu permainan. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan personaliti diri yang perlu ada pada ahli sukan secara kumpulan. Membincangkan hasil disiplin diri dalam membentuk personaliti ahli sukan yang berjaya secara kumpulan. M embahaskan kepentingan disiplin diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan s ecara kumpulan.HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TINGKATAN IV BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN 4. Menjelaskan kepentingan disipli n diri untuk mencapai kecemerlangan dalam su kan. (a) Personaliti Perso naliti bermaksud keperibadian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->