FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBLS 1103: PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER JANUARI 2010 TUGASAN KURSUS (30%

) ________________________________________________________________________

ARAHAN

1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan.

2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

3. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4.

4. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.

5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut.

1

bol. (2 Markah) 2 . Pelbagai bahan seperti zink. (5 Markah) (ii) Mempunyai kemasan akhir yang cantik. Guru dan murid mengenal pasti bahan-bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran untuk digunakan seberapa banyak yang boleh. (4 Markah) (iii) Bahan tambahan yang digunakan pada kos yang bersesuaian dan projek yang dihasilkan mempunyai nilai komersial iaitu tarikan kepada pengguna untuk membeli. reja kayu.SOALAN TUGASAN Semasa Hari Keusahawanan di sekolah. kuat dan kukuh menggunakan kaedah pembinaan yang mudah dan ringkas. plastik atau komponen mesin yang tidak digunakan lagi seperti skru. rekaan bentuk yang menarik. wayar. Projek yang dihasilkan perlulah mengambil kira aspek-aspek berikut: (i) Rekaan yang dihasilkan menggunakan bahan terbuang berasaskan logam dan perlu berfungsi dengan baik. (a) Nyatakan langkah-langkah membuat dan hasilkan satu reka bentuk projek dan bahan kitar semula berasaskan logam. ukuran tepat dan pemasangan projek kemas. roda dan nat boleh digunakan semula untuk menghasilkan reka bentuk projek kitar semula berasaskan logam. Persatuan Kemahiran Hidup bercadang menghasil dan menjual produk berasaskan bahan kitar semula berasaskan logam. reja logam. tin aluminium. reja paip.

(3 Markah) (Jumlah: 20 Markah) (b) Hasilkan satu persembahan media elektronik menggunakan Ms PowerPoint bertujuan membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. yang mengandungi: (i) Langkah-langkah menghasilkan projek kitar semula berasaskan logam. Langkah-langkah membuat projek. penggunaan saiz tulisan.(iv) Semasa menghasilkan projek perlu sertakan secara bertulis laporan yang mengandungi: a. Senarai bahan dan alatan serta kuantiti yang digunakan menghasilkan projek. (2 Markah) d. animasi dan gambar-gambar berkaitan yang boleh merangsang minat murid-murid untuk menghasilkan projek yang berkualiti. (2 Markah) c. persembahan menggunakan elemen ICT yang kreatif. (Jumlah 10 Markah) [Jumlah markah Soalan (a) dan Soalan (b) = 30 Markah] 3 . Penulisan refleksi yang reflektif berkaitan penggunaan bahan kitar semula. faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan untuk projek. (2 Markah) b. background. Lukisan projek dan kad kerja.

4. (ii) Satu laporan lengkap dan penulisan refleksi yang reflektif berkaitan projek. Menggunakan gambar foto/ lakaran/ jadual untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. Merujuk kepada modul dan sumber media bercetak atau sumber media elektronik yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep berkaitan reka bentuk berasaskan logam dan kitar semula yang tepat dan sesuai. 3. Contoh projek seperti bekas serbaguna atau barang-barang yang boleh dijadikan cenderamata. Anda dinasihatkan: 1. 2. Sediakan senarai rujukan. Mengadakan kolaborasi dengan guru Kemahiran Hidup di sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. 4 . 5. (iii) Sekeping CDR yang mengandungi persembahan media elektronik Ms PowerPoint (masukkan dalam sampul yang dilampirkan bersama laporan).PANDUAN PELAJAR Anda melaksanakan tugasan ini secara individu. hasil tugasan yang akan dihantar kepada pensyarah pembimbing anda ialah: (i) Satu rekaan projek kitar semula berasaskan logam. Buat pencarian di internet tajuk reka bentuk berasaskan logam dan kitar semula. dan membuat lawatan ke kedai cenderamata bagi mendapatkan maklumat dan menjana idea bagi melaksanakan tugasan. penulisan rujukan mengikut sistem APA.

my/kitarsemula/Malay/RecycleAssociation_m. Tutor selaku pensyarah pembimbing diminta membimbing para pelajar dalam hal penyediaan projek kitar semula berasaskan logam.com/ict-dalam-pendidikan Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 5 .asp www. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.PANDUAN TUTOR/ PENSYARAH 1. 3. persembahan digital Ms PowerPoint dan penulisan laporan. RUJUKAN www.cikgublog.gov. Menyemak dan menilai tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. 4. 2.kpkt. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar.