KEMAHIRAN HIDUP

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA HBLS 1103: PENGENALAN KEMAHIRAN HIDUP SEMESTER JANUARI 2010 TUGASAN KURSUS (30%

) ________________________________________________________________________

ARAHAN

1. Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada keupayaan anda menghuraikan persoalan yang diberikan dengan disokong oleh hujah-hujah dan bahan-bahan bukti yang tepat dan relevan.

2. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan font “Times New Roman” saiz 12 dilangkau baris 1.5 pada kertas bersaiz A4.

3. Serahkan tugasan anda kepada tutor sebelum / pada Tutorial ke 4.

4. Tugasan ini terhad kepada 10-12 muka surat sahaja.

5. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

6. Plagiarisme dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Bahan tugasan yang diplagiat tidak akan diterima dan tiada markah akan diberikan untuk bahan tersebut.

1

(4 Markah) (iii) Bahan tambahan yang digunakan pada kos yang bersesuaian dan projek yang dihasilkan mempunyai nilai komersial iaitu tarikan kepada pengguna untuk membeli. rekaan bentuk yang menarik. reja logam. (5 Markah) (ii) Mempunyai kemasan akhir yang cantik. ukuran tepat dan pemasangan projek kemas. Guru dan murid mengenal pasti bahan-bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran untuk digunakan seberapa banyak yang boleh. kuat dan kukuh menggunakan kaedah pembinaan yang mudah dan ringkas. Pelbagai bahan seperti zink. Persatuan Kemahiran Hidup bercadang menghasil dan menjual produk berasaskan bahan kitar semula berasaskan logam.SOALAN TUGASAN Semasa Hari Keusahawanan di sekolah. roda dan nat boleh digunakan semula untuk menghasilkan reka bentuk projek kitar semula berasaskan logam. (2 Markah) 2 . plastik atau komponen mesin yang tidak digunakan lagi seperti skru. reja kayu. (a) Nyatakan langkah-langkah membuat dan hasilkan satu reka bentuk projek dan bahan kitar semula berasaskan logam. wayar. bol. reja paip. Projek yang dihasilkan perlulah mengambil kira aspek-aspek berikut: (i) Rekaan yang dihasilkan menggunakan bahan terbuang berasaskan logam dan perlu berfungsi dengan baik. tin aluminium.

persembahan menggunakan elemen ICT yang kreatif. Lukisan projek dan kad kerja. (3 Markah) (Jumlah: 20 Markah) (b) Hasilkan satu persembahan media elektronik menggunakan Ms PowerPoint bertujuan membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. (2 Markah) b. (Jumlah 10 Markah) [Jumlah markah Soalan (a) dan Soalan (b) = 30 Markah] 3 . yang mengandungi: (i) Langkah-langkah menghasilkan projek kitar semula berasaskan logam.(iv) Semasa menghasilkan projek perlu sertakan secara bertulis laporan yang mengandungi: a. penggunaan saiz tulisan. Senarai bahan dan alatan serta kuantiti yang digunakan menghasilkan projek. animasi dan gambar-gambar berkaitan yang boleh merangsang minat murid-murid untuk menghasilkan projek yang berkualiti. background. (2 Markah) c. Penulisan refleksi yang reflektif berkaitan penggunaan bahan kitar semula. Langkah-langkah membuat projek. faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan untuk projek. (2 Markah) d.

Buat pencarian di internet tajuk reka bentuk berasaskan logam dan kitar semula. 4 . Mengadakan kolaborasi dengan guru Kemahiran Hidup di sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Sediakan senarai rujukan. penulisan rujukan mengikut sistem APA. (ii) Satu laporan lengkap dan penulisan refleksi yang reflektif berkaitan projek. hasil tugasan yang akan dihantar kepada pensyarah pembimbing anda ialah: (i) Satu rekaan projek kitar semula berasaskan logam.PANDUAN PELAJAR Anda melaksanakan tugasan ini secara individu. 5. 2. Anda dinasihatkan: 1. 3. Contoh projek seperti bekas serbaguna atau barang-barang yang boleh dijadikan cenderamata. Menggunakan gambar foto/ lakaran/ jadual untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. (iii) Sekeping CDR yang mengandungi persembahan media elektronik Ms PowerPoint (masukkan dalam sampul yang dilampirkan bersama laporan). Merujuk kepada modul dan sumber media bercetak atau sumber media elektronik yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep berkaitan reka bentuk berasaskan logam dan kitar semula yang tepat dan sesuai. dan membuat lawatan ke kedai cenderamata bagi mendapatkan maklumat dan menjana idea bagi melaksanakan tugasan. 4.

my/kitarsemula/Malay/RecycleAssociation_m. 4. 2.cikgublog.asp www.kpkt.gov. Menyemak dan menilai tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. RUJUKAN www. Tutor selaku pensyarah pembimbing diminta membimbing para pelajar dalam hal penyediaan projek kitar semula berasaskan logam. Mencadangkan format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.PANDUAN TUTOR/ PENSYARAH 1. Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar.com/ict-dalam-pendidikan Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 4 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 5 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun 6 Kementerian Pendidikan Malaysia 2002 5 . persembahan digital Ms PowerPoint dan penulisan laporan. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful