SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

BAHASA MELAYU SEBAGAI CERMINAN MINDA DAN KEHIDUPAN ORANG MELAYU

1

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Sesungguhnya, kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga keupayaan terhadap penghayatan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa adalah cerminan budaya. Budi bahasa yang indah mencerminkan kebudayaan yang indah yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Budaya diterbitkan oleh kebijaksanaan, maka budaya sesuatu bangsa melambangkan sebahagian daripada peradaban bangsa. Contohnya, budi bahasa orang Melayu telah mewakili peradaban orang Melayu, yang sifatnya sangat indah. Bukan sahaja untuk dilihat malah untuk kita semua menjadi sebahagian daripadanya. Bangsa Melayu contohnya, sejak zaman berzaman terkenal dengan budi bahasa. Sehinggakan pernah dinukilkan oleh Sasterawan Negara Usman Awang (1988) dalam puisi beliau, yang dirakamkan pula oleh penyair Lim Swee Tin dalam kertas kerja beliau semasa seminar di Melaka suatu ketika dulu, yang antara lain mengungkapkan: ‘Melayu itu maknanya bijaksana; jika menipu pun bersopan; kurang ajarnya tetap santun; dajalnya cukup selamba; budi bahasa jangan dikira; beraninya cukup benar; tunduk bila bersalah; lembutnya cukup jantan; berkelahi cara Melayu; menikam dengan pantun; menyanggah dengan senyum; marahnya dalam tertawa; merendah bukan menyembah; meninggi bukan melonjak. 2

kerapuhan pegangan agama. Jelasnya orang Melayu begitu kuat berpegang kepada sabda Rasulullah s.’ (hadis riwayat Bukhari) Juga kepada sabda Baginda s. malas. apabila diinjak. ia perlu diterima dengan akal budi yang tinggi.a. Gejala-gejala seperti biadap.a. pitamnya naik. kekosongan jiwa.’ maka sahutlah budi bahasa dengan adab dan sopan-santun. Ini mencerminkan bahawa budaya budi bahasa yang menjadi amalan leluhur suatu ketika dulu telah mulai sirna dan diabaikan. dan bukan itu sahaja. tidak berbudi bahasa. berbahasa kesat dan sebagainya adalah di antara bukti yang jelas terhadap perlunya peranan yang mesti dimainkan oleh ibu bapa dan setiap anggota masyarakat. yang bermaksud: ‘Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. Walaupun perahu sedang belayar. kekurangan daya tenaga dan pemikiran di kalangan muda-mudi.w. dilanda ombak karam terbalik. mencuri. 3 . perilaku anak-anak yang liar. mereka masih boleh berpantun walaupun dalam bentuk yang sungguh sinikal.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Begitulah unik dan istimewanya bangsa Melayu kendatipun ketika bertarung. dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan kepada pembangunan sains dan teknologi. biadap. sebelum ‘pitam anak Melayu naik. tidak dapat dinafikan telah berlaku kesan-kesan sampingan atau pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing yang boleh merosakkan anak muda. krisis rumah tangga. penyalahgunaan dadah. mengugut kestabilan dan kecemerlangan bangsa. Gejala mungkar yang berlaku dalam masyarakat hari ini terutama di kalangan mudamudi seperti pergaulan bebas.w dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. orang Melayu sangat mementingkan harga diri. Maka. Namun begitu. Perlu diingat juga bahawa di sebalik tutur kata yang manis dan sopan serta budi bahasa yang lemah lembut. walaupun Melayu terbilang sabar. tidak menghormati orang tua. yang bermaksud: ‘Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. kurang ajar. hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam.’ Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu berpegang teguh kepada agamanya yang sangat mementingkan budi bahasa sebagai antara elemen yang menyempurnakan Islam seseorang selain dari aspek akidah dan syariah. tidak bersopan santun.

lebih suka kepada kebebasan mutlak dan keseronokan serta hanyut dalam arus pengaruh kebudayaan asing yang lebih banyak merosakkan jiwa dan sebagainya adalah akibat daripada kelonggaran disiplin dalam sistem kekeluargaan dan hilangnya budaya berbudi bahasa yang harus menjadi amalan hidup. berdisiplin. merupakan nasihat yang tidak asing bagi kita. bersyukur dan sebagainya. ucapan terima kasih atau maaf di mana perlu. Hormat orang tua. sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri. Sebagai rakyat Malaysia. agar menjadi manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak indah. membantu orang yang memerlukan pertolongan. saling bertegur sapa. kehidupan cara moden disertai dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Tun Dr Mahathir Mohammad telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa di antara cabaran-cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benar-benar maju ialah membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. bersih.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 tidak ada pegangan hidup. bertata susila dan hormat menghormati yang telah diamalkan turun-temurun. Sebagai masyarakat timur. Malah kita telah diasuh sejak dari kecil lagi supaya sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa dalam menjalani kehidupan seharian. memberi salam sebagai pembuka kata. tidak menghormati guru. telah mula goyah. amanah. telah sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang bersopan santun. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni merupakan warisan bangsa dan setiap institusi keluarga bertanggungjawab mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkaraperkara asas budi bahasa dan nilai-nilai murni. amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni bukan suatu perkara baru. Sikap tolongmenolong. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan dan kebanggaan masyarakat kita pada suatu ketika dahulu. seperti cara bertutur yang sopan. merendah diri dan berbagai-bagai lagi. Tanpa kita sedari. kita harus prihatin mengenai perkembangan yang kurang sihat ini dan wajar membendungnya sebelum menjadi lebih buruk. Sehubungan dengan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri. jujur. 4 . dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap.

tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan. kurangnya rasa hormat-menghormati. Kesopanan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama yang lain juga hampir lenyap. Hamka mencintai seluruh bumi Melayu tanpa membezakan antara yang bernama Sumatera atau yang bernama Tanah Melayu. Sebagai contoh. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karya tulisannya. Sebagai seorang Melayu. namun sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sejarah dan budaya. Sebagai kakitangan kerajaan contohnya. Dengan ungkapan lain. kita dapat menemukan kesegaran roh keislamannya dan kekentalan semangat kemelayuannya. serta semangat ukhuwah yang mendalam. dalam mengharungi arus kemajuan yang begitu deras pada era alaf baru ini.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hakikatnya. Hamka tetap tidak dapat melepaskan dirinya daripada ikatan kemelayuan yang serumpun seagama. Keduadua unsur tersebut menyatu secara harmonis membentuk wataknya. Keadaaan ini jika dibiarkan. serantau sebudaya. pemikir Hamka memberikan perhatian yang serius terhadap isu kemelayuan dan keislaman dalam konteks permasalahan tersebut. Budi bahasa semakin hari semakin luntur. Kita harus menjadi warga negara atau individu yang berhemah tinggi dan berketrampilan yang boleh menjadi role model untuk dijadikan contoh. Dalam zaman yang serba moden ini. kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. kita disarankan supaya meraih kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dan budi bahasa. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa. Sebagai ilmuwan. Hari ini. berbudi bahasa ini amat penting dalam Perkhidmatan Awam memandangkan anggota Perkhidmatan Awam merupakan tonggak pentadbiran negara. ramai tergelincir dan kecundang. Hamka adalah putera besar Alam Melayu yang tampil pada saat umat mengalami kegawatan menangani pelbagai persoalan berat yang diakibatkan oleh penjajahan dan proses pembaratan. lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. Melayu Hamka adalah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. Dalam menerima hakikat persempadanan politik yang memecahkan kepulauan Melayu kepada negara Indonesia dan Tanah Melayu (Malaysia). 5 .

Meskipun namanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Bertolak daripada hakikat itulah Hamka memperjuangkan bahasa Melayu dan memelihara kemurniannya dengan penuh rasa cemburu.w ketika mendefinisikan Arab iaitu siapa sahaja yang berbahasa Arab. beliau mengambil kriteria yang digunakan oleh Rasulullah s.a. dan untuk itu ia harus bersedia meminjam dan menyerap kata-kata asing seperlunya. tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. Bukan beliau tidak menyedari bahawa bahasa harus dinamik.berfikir. Kerana itu terdapat pula ungkapan ``bahasa jiwa bangsa'' di samping rangkaian kata ``budi bahasa''. kita perlu pula memahami definisinya tentang orang Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Demikian mendalamnya cinta Hamka terhadap umat dan bumi Melayu sehingga ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. iaitu bahasa Melayu yang tidak terlalu banyak menyerap kalimat-kalimat Jawa. Bahasa yang mampu menjadi wahana perpaduan itu menurut Hamka harus bahasa yang murni. tetapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu. beliau ikut menyambutnya dengan penuh rasa terharu. Pentakrifan bangsa berasaskan bahasa bertepatan pula dengan pepatah Melayu ``bahasa menunjukkan bangsa''. Penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. Sanskrit atau yang selainnya. Demikian pulalah Hamka mentakrifkan Melayu. Yang beliau tentang ialah keinginan untuk mencabut bahasa Indonesia dari akarnya iaitu bahasa Melayu. Selain mencirikan bangsa. maju dan berkembang. sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar berdarah Melayu murni. Menurutnya. Hamka tidak menanggapi Melayu dalam pengertian sempit etnik yang dicirikan oleh darah dan daerah. Untuk memahami kepeloporan Hamka dalam perjuangan Melayu. Untuk mendefinisikan Melayu. Ini terjadi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh Malaysia. menangis dan ketawa. bahasa Melayu juga memainkan peranan utama sebagai pemersatu rumpun Melayu yang terpisah-pisah dalam ribuan pulau dan ratusan dialek bahasa. merasa. Sementara itu berlaku pula proses peminggiran tulisan jawi akibat himpitan tulisan rumi. iaitu setiap orang yang berbahasa Melayu . Memang bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi. Dalam konteks Malaysia ini dilakukan menerusi strategi 6 .

kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci'' (Hamka. ciri kemelayuan yang lebih penting lagi ialah Islam.205). Demikian juga sikap dan tindakan-tindakannya dalam pelbagai peristiwa. ada kekesalan yang disuarakan oleh Hamka apabila beliau menyatakan. Kerana itu dalam menghargai kemerdekaan tanah air. kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. kerana kesedaran di dalam menegakkan agamanya tidak tegas dan jelas. tetapi beliau sendiri dilihat sebagai contoh watak manusia berjiwa merdeka.'' Bagaimanapun.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 pemberian citra yang segar kepada tulisan rumi sebagai lambang kecerdasan. Islamlah yang menjadi teras kekuatan mereka dan sekali gus menjadi faktor pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. merebut kemerdekaan dan membangun kemajuan. Sebagai eksponen faham pembaharuan. beliau memperingatkan kemerdekaan yang lebih asasi iaitu kemerdekaan jiwa. Keislaman umat Melayu Muslim itulah yang selamanya menjadi tumpuan perhatian dan keprihatinan Hamka. Antara yang diberikan perhatian oleh Hamka ialah masalah jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. 1971. Kerana itu kemerdekaan negara harus dimanfaatkan sebagai wahana mengangkat martabat umat. dan citra sebaliknya untuk tulisan jawi. Hamka adalah ilmuwan-pemikir Melayu yang menyaksikan gelora kebangkitan umat menentang penjajahan. beliau memperlihatkan simpati dan dukungan terhadap ``Kaum Muda''. namun beliau tetap melihat bahawa nama Melayu memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam berasaskan hakikat bahawa kebanyakan orang Melayu adalah Muslim. Hamka jelas ikut terhimbau lalu berusaha menanganinya dalam konteks umat Melayu. Setelah orang lain berkuasa. tetapi setelah menyaksikan perpecahan umat yang 7 . Hamka tidak cuma mengajak umat memerdekakan jiwa. ``Cuma sayang. Hamka menyedari adanya kelompok rumpun Melayu yang tidak beragama Islam. Selain bahasa. Pemikirannya yang kritis adalah manifestasi kemerdekaan jiwanya. Dalam rangka memperkasa umat dan membina jiwa merdeka itulah Hamka melihat Islam (ajaran tauhid) sebagai ``sumber tenaga kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. Kemerdekaan jiwa yang beliau maksudkan ialah kekuatan iman dan budi. Baginya.

Dalam sejarah pembinaan semangat kebangsaan di rantau ini. ilmuwan-budayawan dan ulama pemikir yang terkenal sebagai singa podium dan pahlawan pena. 1981:199). ``Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Beliau ternyata cukup peka dengan realiti zaman dan lingkungannya dan berusaha membuktikan bahawa Islam memang sesuai dengan setiap masa dan nusa. yang diorang segala bukan!'' Semangat semacam Hitlirisme itu pasti akan membawa kehancuran sebagaimana yang terjadi kepada Jerman. Jika tidak ia akan menjadi Cauvinisme. ``yang di awak segala benar. Untuk itu beliau mensyaratkan nasionalisme harus berlandaskan Islam. sasterawansejarawan. tulisan-tulisnya tentang agama tidak sekadar pemaparan ajaran Islam dalam bentuk teks tanpa konteks. Tafsir al-Azhar yang menumental itu banyak sekali mengandungi bahan-bahan tempatan baik berupa sejarah mahupun budaya serantau. yaitu `kaum intelek yang melacurkan diri'' mengkhianati ilmu pengetahuan. lalu mengambil jalan menyerasikan nasionalisme dengan Islam. Islam jugalah yang pertama berperanan menumbuhkan rasa kesatuan ummatik. lalu menjadi `badut-badut' yang setia. 1971: 244-246) Demikianlah Islam sebagai pembangun jiwa merdeka. Sementara itu dapat pula dikesan rasa jijik dan mualnya apabila (sekitar pertengahan tahun-tahun 1960-an) beliau menyaksikan fenomena pengkhianatan kaum intelektual kerana merebut kepentingan peribadi. (Hamka. Dalam polemik antara golongan nasionalis neutral agama dengan golongan yang sama sekali menolak konsep kebangsaan.'' (Hamka. Fenomena ini diungkapkannya dengan kata-kata. tampaknya Hamka berusaha memahami kedua-dua pihak. beliau membahas masalah-masalah seperti pusaka tinggi dalam Adat perpatih dan isu raja-raja perempuan dalam sejarah kesultanan Aceh. Hasbi al-Siddiqi. perkauman sempit yang bersikap angkuh dan degil. tetapi lebih daripada itu dia adalah seorang 8 . Ternyata Hamka dapat menerima ``kebangsaan'' dengan catatan ia tidak bererti cauvinisme.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 diakibatkan oleh konflik ``kaum Tua-kaum Muda'' itu beliau menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik seperti itu. Mungkin inilah yang disebut sebagai fikah Indonesia seperti yang digagaskan oleh rakan seangkatannya. Sebagai ulama. Hamka tampaknya kecewa kebudayaan Islam rantau ini kurang diperkenalkan ke dunia luar. Hamka cukup memahami persoalan mengaplikasikan Islam dalam konteks sosiobudaya Melayu. Dalam kaitan ini. Memang Hamka orang Indonesia. Nyatalah Hamka memang tokoh istimewa yang bersifat multidimensi. mengilmiahkan kebohongan.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Muslim dan seorang Melayu yang sepanjang hayatnya berjuang demi memartabatkan umat yang serumpun seagama. serantau sebudaya. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Cinta dan kebaktiannya tidak pernah mengenal persempadanan. Hashim Musa. 9 . Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Simulacra and Simulation (1981). Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Pengaruh karya Luis Borges. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi ‘penemuan’ generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Menurut Pensyarah Sastera. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. yang praktikal ataupun teoritikal. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya Bondrillard. Jean Baudrillard. Prof. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Selain itu. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. Dr. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Jorge Luis Borges. baik politik mahupun geografi. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Kesimpulan yang paling mudah. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. kesedaran. sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. seloka. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur.

Beliau berpendapat. budaya. gurindam dan peribahasa. sentiasa bermufakat. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1.” katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. syair. berdikari. tidak membuang masa. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. amanah. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka.000 tahun lalu. “Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. berbaik-baik sesama makhluk.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. Hashim berkata. simpulan bahasa. barubaru ini. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. menghormati hak dan milik. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. seloka dan nazam. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada sejak awal abad ke-20. beradab. pantun. gurindam. Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. “Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu 10 . halus berbudi bahasa. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. “Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus.

Dalam erti kata lain. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Faktor Islam. Misalnya. kebaikan dan keindahan. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip.”tambahnya. Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke12. moral. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. isi. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. maklumat. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. Antaranya. epistemologi. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. kemahiran teknologi. banyak 11 .SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 epistemologi. dalam konteks epistemologi. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. Sementara itu. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Keindahan. Kemurnian nilai. moral. Hashim berkata. Aspek komponen nilai. Dapat disimpulkan secara umum.

Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. Di taman puisi itu. yang mencintai kebebasan. tentang diplomasi Melayu. tentang kelakuan sosial dan moral Melayu. kita lihat dua karya agung Melayu yang menggunakan ‘metafora besar’ atau ‘grand metafora’ untuk menyatakan konsep atau pandangan sosio-budaya-politik Melayu tentang negara Melayu dan citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang megah dan bebas adalah Sulalat al-Salatin (SAS) atau ‘Sejarah Melayu’ dan Hikayat Hang Tuah HHT). Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. tentang jenaka Melayu. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Semuanya berpadu secara harmoni. tentang senda gurau Melayu. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. ditakrif. dan banyak lagi kisah budaya. tentang kebesaran raja dan kerajaan Melayu. Memang diakui. sosial dan moral Melayu. Dalam kedua-dua karya ini kita ditayangi suatu gambaran yang besar tentang orang Melayu dan bangsa Melayu: tentang asal usul raja Melayu. dalam sebuah atau dua buah karya besar ini. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. tentang ketaatan Melayu terhadap negara dan kerajaannya. Namun. semuanya diceritakan. tentang adat resam Melayu dan istiadat raja Melayu. tentang raja yang baik dan raja yang jahat dan akibatnya. tentang fitnah dan maksiat Melayu. 12 . tentang citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang bangga bangsa. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. didramatikkan. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. dihuraikan. tentang Melayu yang menderhaka kepada raja yang tidak adil atau zalim. mengembangkan puncak potensi kreatifnya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 memperlihatkan ‘penyimpangan’ tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. adat Melayu dan adat bernegeri. Untuk menjelaskan bahasa Melayu sebagai cerminan minda dan kehidupan orang Melayu ini juga. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya.

Kita tahu bahawa dalam SAS. tiadalah siapa-siapa yang mengetahuinya ia. melainkan Allah wa ta’ala yang mengetahuinya.. semua raja Melaka mati. dan kedua melalui watak utamanya. Temenggung dan Hang Tuah juga tidak mati. institusi keselamatan dalam negeri (institusi kepolisian dll.. temenggung dan laksamana di akhir hikayat. Apakah pengarang HHT mencipta 13 . menceritakan bagaimana sultan Melaka yang terakhir terpaksa lari masuk hutan meminta-minta makanan dari penduduk desa. Bendahara cuma disebut gelaran rasminya. iaitu Bendahara Paduka Raja. dan Laksamana Hang Tuah pun mati.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 HHT dapat dianggap sebagai sambungan atau karya ‘sequel’ dari SAS tetapi pengarang HHT seolah-olah. bangsa Portugis. dia juga tidak dimatikan. yang tidak mati dan akan kekal sepanjang zaman sebenarnya adalah empat institusi negara Melayu. Bagaimanakah dia membina visi ini? Dia melakukannya melalui dua cara yang luar biasa: Pertama.berkhalwat di atas bukit Tanjung Jugara itu tiada tersebut lagi. khabarnya pun tiada pada segala makhluk. bendahara. Mesej pengarang adalah.. Hang Tuah sebagai lambang citra atau imej Melayu yang unggul. institusi ‘pentadbiran awam’ yang diwakili oleh Bendahara (sama seperti ketua eksekutif kerajaan hari ini. sampai akhir hikayat. iaitu Duli Yang Dipertuan atau Duli Syah Alam. entah mati entah ghaib. Raja ini tidak dimatikan. menceritakan peristiwa sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan kuasa asing. hanya disebut gelarannya.’. bendahara pun mati (Bendahara Tun mati dibunuh atas perintah Sultan yang jahat). secara tersirat. misalnya Perdana Menteri).. dengan tidak mematikan raja.) yang diwakili oleh Temenggung (sebagai ‘menteri keselamatan dalam negeri’) dan institusi pertahanan negara yang diwakili oleh Laksamana (semacam ‘menteri pertahanan’). Keempat-empat orang yang membina negara Melaka ini akhirnya ‘. digantikan dengan mesej budaya ciptaan akal Melayu yang tidak diikat oleh ‘disiplin sejarah’ atau disiplin ilmu yang dikatakan bercorak ‘rasional’. mengkritik pengarang SAS kerana mengakhiri ceritanya dengan ‘nada sedih’. iaitu institusi raja yang diwakili oleh Duli Yang Dipertuan sebagai lambang kedaulatan negara (sama dengan institusi Yang Dipertuan Agung Malaysia yang diwujudkan selepas tahun 1957). Raja Melaka tidak disebut namanya. ‘Fakta sejarah’ ini berubah dalam HHT. Pengarang HHT cuba menghidupkan semula keagungan bangsa dan negara Melayu untuk meninggalkan mesej bahawa ‘Melayu tidak akan hilang di dunia’ – dia tidak mengeluarkan kata-kata ini tetapi itulah visinya.

dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu. menyerang Melaka dan mengalahkan Portugis. sudah khatam Quran. bermoral tinggi. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab. Peristiwa kedua. Dalam Hikayat Hang Tuah pula. dan berani. Dia mencipta suatu visi tentang kebesaran dan kesinambungan bangsa Melayu dan negara atau kerajaannya. Selain ini. Di perairan Melaka juga dia berperang dengan orang Portugis sehingga dia terpelanting terkena bedilan peluru Portugis. beradat. kebijaksanaannya. tetapi dia tidak mati. tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. Hang Tuah dan pasukannya berperang di lautan atau dekat pelabuhan Cina. kejujurannya. Kita boleh mentafsir episod ini sebagai mesej bahawa kehulubalangan Melayu sebagai ‘alat’ atau institusi negara Melayu tidak musnah selepas Melaka ditawan oleh kuasa asing. tahu adat). lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. Dia memperlihatkan keberanian para pendekar Melayu Johor melompat ke dalam kubu pertahanan Portugis dan memarang semua askar Portugis di situ. Pada akhir hikayat dia menyebut tiga peristiwa. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. dia menarik perhatian bendahara Melaka. Hang Tuah. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. Ke mana sahaja 14 . dia mencipta episod simbolik tentang ‘kejatuhan’ kerajaan Melaka apabila mahkota raja Melaka disambar buaya putih di perairan Melaka. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. dan tidak mengamalkan rasuah. yang penting adalah mesejnya. mengalahkan pasukan Portugis. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. bangsa yang mencintai ilmu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kuasa Melayu tidak musnah selepas Melaka. dengan bantuan askar-askar Johor. tidak melakukan rasuah. soal empirikal ini tidak timbul.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 dongeng? Apakah dia pembohong? Tidak. dua daripadanya bersifat simbolik dan yang satu lagi bercorak sejarah. misalnya. Peristiwa pertama. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. Peristiwa ketiga ialah peristiwa sejarah: dia menceritakan bagaimana askar Wolanda (Belanda). tidak minum arak. Dia berkata ‘Maka keturunan Melaka itulah jatuh kepada orang Johor datang sekarang ini. sifat keberaniannya. mencintai kebebasan dan sebagainya. Dalam HHT dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. dia digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. sebagai modelnya atau tipe unggulnya. Kerajaan Melayu bersambung di Johor sebagai pewaris Melaka. berani kerana benar. bermoral tinggi.

Dia bukan menulis hikayat ini sebagai buku sejarah Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hang Tuah pergi – ke Majapahit. khususnya sebagai alat untuk menyatakan baik hajat. menangkap dan memahami ciri-ciri akal budi Melayu. Dengan kata lain. pandangan hidup Melayu. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya. mahupun penamat bicara melalui pemilihan 15 . orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. bentuk. Pantun dikatakan sebagai hak asli bangsa Melayu yang menggambarkan akal budi dan juga emosi orang Melayu. bunga istiadat. tidak mencintai ilmu. atau diceritakan dengan segala episod dan dramanya dalam hikayat budaya Melayu. Dia tentu menyedari bahawa sejarah tidak dapat merakamkan rasa hati orang Melayu. mengamalkan rasuah. suka duka Melayu. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. ke Rum (Turki). Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. pepatah dan peribahasa. pembayang niat. ke Mesir. dan banyak lagi hal dan kisah Melayu yang tidak diceritakan dalam buku sejarah. Dia merakamkan dan mentafsirkan tamadun bangsanya melalui cerita – cerita yang di dalamnya terkandung segala ilmu Melayu. Kesimpulan yang dapat dilihat antara dua karya ini adalah pengarang HHT adalah pemikir. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. tidak orang yang mementingkan dirinya. Dia mengarang hikayat itu sebagai seorang ‘visionary’ bangsa Melayu. asal-usul. ke negeri China. ke benua India. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi. psikologi Melayu. tidak yang terjahat dan buruk. Puisi-puisi lama seperti pantun juga menyumbang ke arah cerminan dan minda orang Melayu. yang terbaik. fungsi dan sebagainya. Hal Melayu ini baru akan diketahui dengan mendalam kalau didedahkan atau ‘dihidupkan’ melalui pantun. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini. pembuka kata. seniman dan sasterawan Melayu yang ‘genius’. mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. membina citra Melayu.

Mereka mencipta serta mendedahkan rasa melalui pantun-pantun yang diciptanya. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. Masyarakat Melayu pula merupakan masyarakat yang mempunyai daya fikir yang amat tinggi. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk. Berbicara mengenai pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun. Van 16 . Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. pantun mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu serta sebagai lambang ketinggian minda masyarakatnya yang mempunyai kebolehan memahami dan menyelami pengetahuan. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. menyatakan bahawa orang Melayu mempunyai kebijaksanaan dalam memanipulasiakan setiap kata dan gaya hidup mereka dalam pantun. mata terlepas badan terkurung”. perasaan. serta aliran perasaan. Pada masa dahulu. Dr. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba. Antaranya menurut Yahya Ismail. Yang dapat dikatakan di sini ialah pantun sebagai khazanah warisan akan terus memancarkan nilai keindahan dan seni budaya yang amat tinggi. Sistem kekeluargaan yang terikat erat dengan adat dan peraturan juga terpancar daripada rangkap-rangkap pantun yang dicipta oleh masyarakat Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 bahasa yang indah dan menarik. Manakala menurut Dr. melalui tajuk “Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu”. Ghazali dan lain-lain. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Ungku Aziz dalam syarahan yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2009. khususnya untuk warisan generasi akan datang. kami sepantun balam.

Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua . Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu . Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak . Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Kemudian dikawal oleh rima . Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak. Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana. Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. sebunyi atau seirama. pendidikan dan lain –lain. Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya. dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usik-megusik . pengajaran . Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. osonansi dan iramanya dan susunan kata-kata yang 17 . Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian .

O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkajipengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya. fikiran atau idea serta jiwanya. (Wilkinson : 1907). Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian yang harmonis dan murni. metaphor. serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. kiasan dan seumpamanya. emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet. (Wilkinson dan Windstedt : 1961). Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu simile. Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun.J Wilkinson dan R. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol. ibarat. Hal ini diperakui oleh R. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun. imagery. Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu. Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu. symbol dan apa 18 . Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati.

mempelajari tamadun itu. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. penyerupaan. Demikianlah serba ringkas pemahaman saya tentang keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu. terutama Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah dan peribahasa dan pepatah Melayu. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan. dalam kepercayaan dan nilai mereka. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat. 19 . Kalau kita belajar dari proses penciptaan dan pembinaan tamadun tinggi Melayu sejak abad ke-14 melalui karya agung Melayu. Alangkah baiknya sekiranya bangsa Melayu hari ini dididik dengan tamadun itu.O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. Tetapi bagaimana mungkin bangsa Melayu hari ini dapat menjadi bangsa yang ‘cemerlang. buah. Ilmu Melayu yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Itulah hasil tamadun Melayu yang nilainya kekal sampai ke zaman kita hari ini. kita akan tahu bahawa jikalau bangsa Melayu hari ini mahu menjadi bangsa yang cemerlang mereka hendaklah pandai berfikir dalam bahasa Melayu tinggi.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. ‘Model’ atau contohnya sudah lama ada. bahasa yang selama seribu tahun menjadi alat utama pembinaan tamadun tinggi bangsa. Misalnya R. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. upacara adat istiadat dan kebiasaan. Kita boleh mencemerlangkan bangsa Melayu hari ini berdasarkan warisan yang sudah dibentuk lebih seribu tahun itu. Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. membaca karya-karya agung itu. gemilang dan terbilang’ jikalau bercakap dalam bahasa Melayu pun mereka tidak cekap. bunga. ibarat dan peribahasa. kiasan.

Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).Kumpulan Peribahasa Sasterawan Negara. Peradaban Melayu 1: Kertas 1 Rabu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 RUJUKAN : 1. Dr. Siddiq Fadzil di Seminar Pemikiran Hamka pada 28 April lalu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Simpulan Bahasa. Abdullah Hussain. 1997. Jakarta: Gema Media. Kuala Lumpur. 2. 25 November 2009 00:29 | Ditulis oleh Prof. 6. Abdullah Hussain. al. Noresah Baharom et. 5. (2008). 4.Abdullah INTERNET KARYA AGUNG MELAYU: CERMINAN KEUNGGULAN AKAL BUDI BANGSA MELAYU SEPANJANG ZAMAN Dato’ Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur. Canai Budi . Hassan Ahmad Pengarah Urusan Yayasan Karyawan 20 . Kuala Lumpur. 3. 1996. Dewan Bahasa dan Pustaka. Petikan sebahagian kertas kerja Prof. Wahdatul Wujud: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dengan Nuruddin ar-Raniri. Sangidu.. Madya Datuk Dr. 1966.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful