SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

BAHASA MELAYU SEBAGAI CERMINAN MINDA DAN KEHIDUPAN ORANG MELAYU

1

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Sesungguhnya, kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga keupayaan terhadap penghayatan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa adalah cerminan budaya. Budi bahasa yang indah mencerminkan kebudayaan yang indah yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Budaya diterbitkan oleh kebijaksanaan, maka budaya sesuatu bangsa melambangkan sebahagian daripada peradaban bangsa. Contohnya, budi bahasa orang Melayu telah mewakili peradaban orang Melayu, yang sifatnya sangat indah. Bukan sahaja untuk dilihat malah untuk kita semua menjadi sebahagian daripadanya. Bangsa Melayu contohnya, sejak zaman berzaman terkenal dengan budi bahasa. Sehinggakan pernah dinukilkan oleh Sasterawan Negara Usman Awang (1988) dalam puisi beliau, yang dirakamkan pula oleh penyair Lim Swee Tin dalam kertas kerja beliau semasa seminar di Melaka suatu ketika dulu, yang antara lain mengungkapkan: ‘Melayu itu maknanya bijaksana; jika menipu pun bersopan; kurang ajarnya tetap santun; dajalnya cukup selamba; budi bahasa jangan dikira; beraninya cukup benar; tunduk bila bersalah; lembutnya cukup jantan; berkelahi cara Melayu; menikam dengan pantun; menyanggah dengan senyum; marahnya dalam tertawa; merendah bukan menyembah; meninggi bukan melonjak. 2

tidak berbudi bahasa. pitamnya naik. sebelum ‘pitam anak Melayu naik.’ Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu berpegang teguh kepada agamanya yang sangat mementingkan budi bahasa sebagai antara elemen yang menyempurnakan Islam seseorang selain dari aspek akidah dan syariah. hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam.w. perilaku anak-anak yang liar. Walaupun perahu sedang belayar. kekurangan daya tenaga dan pemikiran di kalangan muda-mudi. kekosongan jiwa. yang bermaksud: ‘Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Perlu diingat juga bahawa di sebalik tutur kata yang manis dan sopan serta budi bahasa yang lemah lembut. kerapuhan pegangan agama. penyalahgunaan dadah. tidak menghormati orang tua. ia perlu diterima dengan akal budi yang tinggi. mereka masih boleh berpantun walaupun dalam bentuk yang sungguh sinikal.a. kurang ajar. Gejala mungkar yang berlaku dalam masyarakat hari ini terutama di kalangan mudamudi seperti pergaulan bebas. tidak dapat dinafikan telah berlaku kesan-kesan sampingan atau pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing yang boleh merosakkan anak muda. orang Melayu sangat mementingkan harga diri. dan bukan itu sahaja. Maka. krisis rumah tangga.w dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. mengugut kestabilan dan kecemerlangan bangsa.’ (hadis riwayat Bukhari) Juga kepada sabda Baginda s. Jelasnya orang Melayu begitu kuat berpegang kepada sabda Rasulullah s. Namun begitu. malas. 3 . dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan kepada pembangunan sains dan teknologi. Gejala-gejala seperti biadap.a. walaupun Melayu terbilang sabar. dilanda ombak karam terbalik. mencuri. tidak bersopan santun. Ini mencerminkan bahawa budaya budi bahasa yang menjadi amalan leluhur suatu ketika dulu telah mulai sirna dan diabaikan. berbahasa kesat dan sebagainya adalah di antara bukti yang jelas terhadap perlunya peranan yang mesti dimainkan oleh ibu bapa dan setiap anggota masyarakat. biadap.’ maka sahutlah budi bahasa dengan adab dan sopan-santun. apabila diinjak.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Begitulah unik dan istimewanya bangsa Melayu kendatipun ketika bertarung. yang bermaksud: ‘Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat.

Tun Dr Mahathir Mohammad telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa di antara cabaran-cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benar-benar maju ialah membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. kita harus prihatin mengenai perkembangan yang kurang sihat ini dan wajar membendungnya sebelum menjadi lebih buruk. dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 tidak ada pegangan hidup. agar menjadi manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak indah. merupakan nasihat yang tidak asing bagi kita. Sehubungan dengan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri. tidak menghormati guru. bersyukur dan sebagainya. Sebagai masyarakat timur. membantu orang yang memerlukan pertolongan. berdisiplin. Hormat orang tua. telah sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang bersopan santun. ucapan terima kasih atau maaf di mana perlu. seperti cara bertutur yang sopan. bersih. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni merupakan warisan bangsa dan setiap institusi keluarga bertanggungjawab mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkaraperkara asas budi bahasa dan nilai-nilai murni. kehidupan cara moden disertai dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan. Malah kita telah diasuh sejak dari kecil lagi supaya sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa dalam menjalani kehidupan seharian. sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri. saling bertegur sapa. amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni bukan suatu perkara baru. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan dan kebanggaan masyarakat kita pada suatu ketika dahulu. Sikap tolongmenolong. 4 . memberi salam sebagai pembuka kata. bertata susila dan hormat menghormati yang telah diamalkan turun-temurun. Tanpa kita sedari. Sebagai rakyat Malaysia. telah mula goyah. jujur. lebih suka kepada kebebasan mutlak dan keseronokan serta hanyut dalam arus pengaruh kebudayaan asing yang lebih banyak merosakkan jiwa dan sebagainya adalah akibat daripada kelonggaran disiplin dalam sistem kekeluargaan dan hilangnya budaya berbudi bahasa yang harus menjadi amalan hidup. amanah. merendah diri dan berbagai-bagai lagi.

berbudi bahasa ini amat penting dalam Perkhidmatan Awam memandangkan anggota Perkhidmatan Awam merupakan tonggak pentadbiran negara. Melayu Hamka adalah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. kita disarankan supaya meraih kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dan budi bahasa. Hamka mencintai seluruh bumi Melayu tanpa membezakan antara yang bernama Sumatera atau yang bernama Tanah Melayu. Keadaaan ini jika dibiarkan. serta semangat ukhuwah yang mendalam. Sebagai ilmuwan. kurangnya rasa hormat-menghormati. Keduadua unsur tersebut menyatu secara harmonis membentuk wataknya. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karya tulisannya. Hamka adalah putera besar Alam Melayu yang tampil pada saat umat mengalami kegawatan menangani pelbagai persoalan berat yang diakibatkan oleh penjajahan dan proses pembaratan. kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. Dengan ungkapan lain. Dalam zaman yang serba moden ini. dalam mengharungi arus kemajuan yang begitu deras pada era alaf baru ini. tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hakikatnya. Kesopanan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama yang lain juga hampir lenyap. serantau sebudaya. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa. namun sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sejarah dan budaya. Hamka tetap tidak dapat melepaskan dirinya daripada ikatan kemelayuan yang serumpun seagama. Sebagai seorang Melayu. lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. ramai tergelincir dan kecundang. Sebagai contoh. 5 . Kita harus menjadi warga negara atau individu yang berhemah tinggi dan berketrampilan yang boleh menjadi role model untuk dijadikan contoh. Hari ini. kita dapat menemukan kesegaran roh keislamannya dan kekentalan semangat kemelayuannya. Dalam menerima hakikat persempadanan politik yang memecahkan kepulauan Melayu kepada negara Indonesia dan Tanah Melayu (Malaysia). pemikir Hamka memberikan perhatian yang serius terhadap isu kemelayuan dan keislaman dalam konteks permasalahan tersebut. Budi bahasa semakin hari semakin luntur. Sebagai kakitangan kerajaan contohnya.

Kerana itu terdapat pula ungkapan ``bahasa jiwa bangsa'' di samping rangkaian kata ``budi bahasa''. Yang beliau tentang ialah keinginan untuk mencabut bahasa Indonesia dari akarnya iaitu bahasa Melayu. Bertolak daripada hakikat itulah Hamka memperjuangkan bahasa Melayu dan memelihara kemurniannya dengan penuh rasa cemburu. Dalam konteks Malaysia ini dilakukan menerusi strategi 6 . merasa.w ketika mendefinisikan Arab iaitu siapa sahaja yang berbahasa Arab. Demikian pulalah Hamka mentakrifkan Melayu. beliau mengambil kriteria yang digunakan oleh Rasulullah s. Pentakrifan bangsa berasaskan bahasa bertepatan pula dengan pepatah Melayu ``bahasa menunjukkan bangsa''. dan untuk itu ia harus bersedia meminjam dan menyerap kata-kata asing seperlunya. beliau ikut menyambutnya dengan penuh rasa terharu. maju dan berkembang. tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. Penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. Ini terjadi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh Malaysia. Untuk memahami kepeloporan Hamka dalam perjuangan Melayu. menangis dan ketawa. Meskipun namanya sudah menjadi bahasa Indonesia. bahasa Melayu juga memainkan peranan utama sebagai pemersatu rumpun Melayu yang terpisah-pisah dalam ribuan pulau dan ratusan dialek bahasa. Menurutnya. Memang bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Demikian mendalamnya cinta Hamka terhadap umat dan bumi Melayu sehingga ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Hamka tidak menanggapi Melayu dalam pengertian sempit etnik yang dicirikan oleh darah dan daerah. Sementara itu berlaku pula proses peminggiran tulisan jawi akibat himpitan tulisan rumi. sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar berdarah Melayu murni.a. Selain mencirikan bangsa. Bahasa yang mampu menjadi wahana perpaduan itu menurut Hamka harus bahasa yang murni. iaitu bahasa Melayu yang tidak terlalu banyak menyerap kalimat-kalimat Jawa. Sanskrit atau yang selainnya. iaitu setiap orang yang berbahasa Melayu . Untuk mendefinisikan Melayu. Bukan beliau tidak menyedari bahawa bahasa harus dinamik.berfikir. tetapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu. kita perlu pula memahami definisinya tentang orang Melayu.

ciri kemelayuan yang lebih penting lagi ialah Islam. ada kekesalan yang disuarakan oleh Hamka apabila beliau menyatakan.205). Hamka jelas ikut terhimbau lalu berusaha menanganinya dalam konteks umat Melayu. Baginya. Kerana itu kemerdekaan negara harus dimanfaatkan sebagai wahana mengangkat martabat umat.'' Bagaimanapun. namun beliau tetap melihat bahawa nama Melayu memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam berasaskan hakikat bahawa kebanyakan orang Melayu adalah Muslim. Pemikirannya yang kritis adalah manifestasi kemerdekaan jiwanya. Hamka tidak cuma mengajak umat memerdekakan jiwa. Antara yang diberikan perhatian oleh Hamka ialah masalah jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. beliau memperingatkan kemerdekaan yang lebih asasi iaitu kemerdekaan jiwa. Kerana itu dalam menghargai kemerdekaan tanah air. Setelah orang lain berkuasa. Selain bahasa. tetapi beliau sendiri dilihat sebagai contoh watak manusia berjiwa merdeka. tetapi setelah menyaksikan perpecahan umat yang 7 . Hamka adalah ilmuwan-pemikir Melayu yang menyaksikan gelora kebangkitan umat menentang penjajahan. Kemerdekaan jiwa yang beliau maksudkan ialah kekuatan iman dan budi. kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci'' (Hamka.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 pemberian citra yang segar kepada tulisan rumi sebagai lambang kecerdasan. Keislaman umat Melayu Muslim itulah yang selamanya menjadi tumpuan perhatian dan keprihatinan Hamka. 1971. kerana kesedaran di dalam menegakkan agamanya tidak tegas dan jelas. Hamka menyedari adanya kelompok rumpun Melayu yang tidak beragama Islam. Sebagai eksponen faham pembaharuan. kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. merebut kemerdekaan dan membangun kemajuan. ``Cuma sayang. Demikian juga sikap dan tindakan-tindakannya dalam pelbagai peristiwa. Islamlah yang menjadi teras kekuatan mereka dan sekali gus menjadi faktor pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. beliau memperlihatkan simpati dan dukungan terhadap ``Kaum Muda''. Dalam rangka memperkasa umat dan membina jiwa merdeka itulah Hamka melihat Islam (ajaran tauhid) sebagai ``sumber tenaga kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. dan citra sebaliknya untuk tulisan jawi.

Hamka tampaknya kecewa kebudayaan Islam rantau ini kurang diperkenalkan ke dunia luar. ``yang di awak segala benar. 1971: 244-246) Demikianlah Islam sebagai pembangun jiwa merdeka. Sebagai ulama. Hamka cukup memahami persoalan mengaplikasikan Islam dalam konteks sosiobudaya Melayu. Dalam sejarah pembinaan semangat kebangsaan di rantau ini. yang diorang segala bukan!'' Semangat semacam Hitlirisme itu pasti akan membawa kehancuran sebagaimana yang terjadi kepada Jerman. tulisan-tulisnya tentang agama tidak sekadar pemaparan ajaran Islam dalam bentuk teks tanpa konteks. tetapi lebih daripada itu dia adalah seorang 8 . Ternyata Hamka dapat menerima ``kebangsaan'' dengan catatan ia tidak bererti cauvinisme. (Hamka. Jika tidak ia akan menjadi Cauvinisme. Untuk itu beliau mensyaratkan nasionalisme harus berlandaskan Islam. perkauman sempit yang bersikap angkuh dan degil.'' (Hamka. 1981:199). tampaknya Hamka berusaha memahami kedua-dua pihak.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 diakibatkan oleh konflik ``kaum Tua-kaum Muda'' itu beliau menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik seperti itu. Hasbi al-Siddiqi. beliau membahas masalah-masalah seperti pusaka tinggi dalam Adat perpatih dan isu raja-raja perempuan dalam sejarah kesultanan Aceh. Sementara itu dapat pula dikesan rasa jijik dan mualnya apabila (sekitar pertengahan tahun-tahun 1960-an) beliau menyaksikan fenomena pengkhianatan kaum intelektual kerana merebut kepentingan peribadi. yaitu `kaum intelek yang melacurkan diri'' mengkhianati ilmu pengetahuan. Dalam polemik antara golongan nasionalis neutral agama dengan golongan yang sama sekali menolak konsep kebangsaan. Dalam kaitan ini. Nyatalah Hamka memang tokoh istimewa yang bersifat multidimensi. Islam jugalah yang pertama berperanan menumbuhkan rasa kesatuan ummatik. Tafsir al-Azhar yang menumental itu banyak sekali mengandungi bahan-bahan tempatan baik berupa sejarah mahupun budaya serantau. ``Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar. lalu menjadi `badut-badut' yang setia. Beliau ternyata cukup peka dengan realiti zaman dan lingkungannya dan berusaha membuktikan bahawa Islam memang sesuai dengan setiap masa dan nusa. ilmuwan-budayawan dan ulama pemikir yang terkenal sebagai singa podium dan pahlawan pena. Fenomena ini diungkapkannya dengan kata-kata. mengilmiahkan kebohongan. lalu mengambil jalan menyerasikan nasionalisme dengan Islam. Mungkin inilah yang disebut sebagai fikah Indonesia seperti yang digagaskan oleh rakan seangkatannya. sasterawansejarawan. Memang Hamka orang Indonesia.

The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Jorge Luis Borges. Menurut Pensyarah Sastera. baik politik mahupun geografi. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi ‘penemuan’ generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. Dr. Jean Baudrillard. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Hashim Musa. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Cinta dan kebaktiannya tidak pernah mengenal persempadanan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya Bondrillard. Simulacra and Simulation (1981). Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Muslim dan seorang Melayu yang sepanjang hayatnya berjuang demi memartabatkan umat yang serumpun seagama. kesedaran. 9 . serantau sebudaya. seloka. Selain itu. Prof. sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. Pengaruh karya Luis Borges. yang praktikal ataupun teoritikal. Kesimpulan yang paling mudah. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa.

Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. barubaru ini.” katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. simpulan bahasa. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. berdikari. budaya.000 tahun lalu. beradab. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. “Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu 10 . pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. gurindam dan peribahasa. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. pantun. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. tidak membuang masa. sentiasa bermufakat. “Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. gurindam. menghormati hak dan milik. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. Hashim berkata. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. halus berbudi bahasa. Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. amanah. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. syair. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. Beliau berpendapat. seloka dan nazam. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada sejak awal abad ke-20. “Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. berbaik-baik sesama makhluk.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 epistemologi. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. dalam konteks epistemologi. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke12. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. kemahiran teknologi. Misalnya. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. moral. moral. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Aspek komponen nilai. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik.”tambahnya. kebaikan dan keindahan. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. Dapat disimpulkan secara umum. Antaranya. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. Keindahan. Dalam erti kata lain. Kemurnian nilai. isi. epistemologi. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Faktor Islam. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. maklumat. banyak 11 . peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. Sementara itu. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. Hashim berkata.

tentang citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang bangga bangsa. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. tentang raja yang baik dan raja yang jahat dan akibatnya. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. kita lihat dua karya agung Melayu yang menggunakan ‘metafora besar’ atau ‘grand metafora’ untuk menyatakan konsep atau pandangan sosio-budaya-politik Melayu tentang negara Melayu dan citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang megah dan bebas adalah Sulalat al-Salatin (SAS) atau ‘Sejarah Melayu’ dan Hikayat Hang Tuah HHT). Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. tentang Melayu yang menderhaka kepada raja yang tidak adil atau zalim. tentang kelakuan sosial dan moral Melayu. tentang diplomasi Melayu. Di taman puisi itu. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. 12 . tentang ketaatan Melayu terhadap negara dan kerajaannya. dalam sebuah atau dua buah karya besar ini. tentang fitnah dan maksiat Melayu. tentang senda gurau Melayu. Dalam kedua-dua karya ini kita ditayangi suatu gambaran yang besar tentang orang Melayu dan bangsa Melayu: tentang asal usul raja Melayu. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. ditakrif. dan banyak lagi kisah budaya. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. Namun. sosial dan moral Melayu. Memang diakui. dihuraikan. adat Melayu dan adat bernegeri. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. yang mencintai kebebasan. tentang jenaka Melayu. tentang adat resam Melayu dan istiadat raja Melayu. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. Semuanya berpadu secara harmoni.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 memperlihatkan ‘penyimpangan’ tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. tentang kebesaran raja dan kerajaan Melayu. didramatikkan. semuanya diceritakan. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. Untuk menjelaskan bahasa Melayu sebagai cerminan minda dan kehidupan orang Melayu ini juga.

digantikan dengan mesej budaya ciptaan akal Melayu yang tidak diikat oleh ‘disiplin sejarah’ atau disiplin ilmu yang dikatakan bercorak ‘rasional’. bangsa Portugis. semua raja Melaka mati. khabarnya pun tiada pada segala makhluk. dengan tidak mematikan raja. secara tersirat.’. Hang Tuah sebagai lambang citra atau imej Melayu yang unggul. tiadalah siapa-siapa yang mengetahuinya ia. menceritakan peristiwa sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan kuasa asing. melainkan Allah wa ta’ala yang mengetahuinya. mengkritik pengarang SAS kerana mengakhiri ceritanya dengan ‘nada sedih’. dan Laksamana Hang Tuah pun mati. Keempat-empat orang yang membina negara Melaka ini akhirnya ‘. iaitu Bendahara Paduka Raja. ‘Fakta sejarah’ ini berubah dalam HHT. Pengarang HHT cuba menghidupkan semula keagungan bangsa dan negara Melayu untuk meninggalkan mesej bahawa ‘Melayu tidak akan hilang di dunia’ – dia tidak mengeluarkan kata-kata ini tetapi itulah visinya. Kita tahu bahawa dalam SAS. hanya disebut gelarannya. institusi keselamatan dalam negeri (institusi kepolisian dll. entah mati entah ghaib. Bendahara cuma disebut gelaran rasminya. temenggung dan laksamana di akhir hikayat. Mesej pengarang adalah.) yang diwakili oleh Temenggung (sebagai ‘menteri keselamatan dalam negeri’) dan institusi pertahanan negara yang diwakili oleh Laksamana (semacam ‘menteri pertahanan’). dia juga tidak dimatikan.berkhalwat di atas bukit Tanjung Jugara itu tiada tersebut lagi. dan kedua melalui watak utamanya. Raja Melaka tidak disebut namanya...SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 HHT dapat dianggap sebagai sambungan atau karya ‘sequel’ dari SAS tetapi pengarang HHT seolah-olah. institusi ‘pentadbiran awam’ yang diwakili oleh Bendahara (sama seperti ketua eksekutif kerajaan hari ini. bendahara pun mati (Bendahara Tun mati dibunuh atas perintah Sultan yang jahat). Raja ini tidak dimatikan. sampai akhir hikayat.. Temenggung dan Hang Tuah juga tidak mati. bendahara. iaitu institusi raja yang diwakili oleh Duli Yang Dipertuan sebagai lambang kedaulatan negara (sama dengan institusi Yang Dipertuan Agung Malaysia yang diwujudkan selepas tahun 1957). Bagaimanakah dia membina visi ini? Dia melakukannya melalui dua cara yang luar biasa: Pertama. yang tidak mati dan akan kekal sepanjang zaman sebenarnya adalah empat institusi negara Melayu. iaitu Duli Yang Dipertuan atau Duli Syah Alam. menceritakan bagaimana sultan Melaka yang terakhir terpaksa lari masuk hutan meminta-minta makanan dari penduduk desa. misalnya Perdana Menteri). Apakah pengarang HHT mencipta 13 ..

sudah khatam Quran. beradat. sebagai modelnya atau tipe unggulnya. dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu. kebijaksanaannya. Peristiwa kedua. dua daripadanya bersifat simbolik dan yang satu lagi bercorak sejarah. tetapi dia tidak mati. Hang Tuah. kejujurannya. dengan bantuan askar-askar Johor. Kita boleh mentafsir episod ini sebagai mesej bahawa kehulubalangan Melayu sebagai ‘alat’ atau institusi negara Melayu tidak musnah selepas Melaka ditawan oleh kuasa asing. mencintai kebebasan dan sebagainya. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. mengalahkan pasukan Portugis. menyerang Melaka dan mengalahkan Portugis. Hang Tuah dan pasukannya berperang di lautan atau dekat pelabuhan Cina. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. Dalam HHT dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. dia menarik perhatian bendahara Melaka. Peristiwa pertama. bermoral tinggi. dia digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. bangsa yang mencintai ilmu. Peristiwa ketiga ialah peristiwa sejarah: dia menceritakan bagaimana askar Wolanda (Belanda). bermoral tinggi. Dia mencipta suatu visi tentang kebesaran dan kesinambungan bangsa Melayu dan negara atau kerajaannya. tahu adat). Kerajaan Melayu bersambung di Johor sebagai pewaris Melaka. dan tidak mengamalkan rasuah. Dia berkata ‘Maka keturunan Melaka itulah jatuh kepada orang Johor datang sekarang ini. berani kerana benar. Di perairan Melaka juga dia berperang dengan orang Portugis sehingga dia terpelanting terkena bedilan peluru Portugis. Dalam Hikayat Hang Tuah pula. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. Ke mana sahaja 14 . Dia memperlihatkan keberanian para pendekar Melayu Johor melompat ke dalam kubu pertahanan Portugis dan memarang semua askar Portugis di situ. tidak melakukan rasuah. yang penting adalah mesejnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kuasa Melayu tidak musnah selepas Melaka. Pada akhir hikayat dia menyebut tiga peristiwa. lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. misalnya. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. soal empirikal ini tidak timbul. dan berani.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 dongeng? Apakah dia pembohong? Tidak. tidak minum arak. sifat keberaniannya. Selain ini. dia mencipta episod simbolik tentang ‘kejatuhan’ kerajaan Melaka apabila mahkota raja Melaka disambar buaya putih di perairan Melaka.

menangkap dan memahami ciri-ciri akal budi Melayu. bentuk. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi. atau diceritakan dengan segala episod dan dramanya dalam hikayat budaya Melayu. bunga istiadat. orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. dan banyak lagi hal dan kisah Melayu yang tidak diceritakan dalam buku sejarah. pembayang niat. tidak yang terjahat dan buruk. Hal Melayu ini baru akan diketahui dengan mendalam kalau didedahkan atau ‘dihidupkan’ melalui pantun. Dia merakamkan dan mentafsirkan tamadun bangsanya melalui cerita – cerita yang di dalamnya terkandung segala ilmu Melayu. ke benua India. seniman dan sasterawan Melayu yang ‘genius’. Puisi-puisi lama seperti pantun juga menyumbang ke arah cerminan dan minda orang Melayu. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hang Tuah pergi – ke Majapahit. Dia mengarang hikayat itu sebagai seorang ‘visionary’ bangsa Melayu. mengamalkan rasuah. mahupun penamat bicara melalui pemilihan 15 . Dengan kata lain. membina citra Melayu. Kesimpulan yang dapat dilihat antara dua karya ini adalah pengarang HHT adalah pemikir. ke Rum (Turki). pandangan hidup Melayu. Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. Dia bukan menulis hikayat ini sebagai buku sejarah Melayu. tidak mencintai ilmu. ke Mesir. khususnya sebagai alat untuk menyatakan baik hajat. pembuka kata. Pantun dikatakan sebagai hak asli bangsa Melayu yang menggambarkan akal budi dan juga emosi orang Melayu. dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. pepatah dan peribahasa. suka duka Melayu. ke negeri China. mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. Dia tentu menyedari bahawa sejarah tidak dapat merakamkan rasa hati orang Melayu. asal-usul. fungsi dan sebagainya. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. psikologi Melayu. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. tidak orang yang mementingkan dirinya. yang terbaik.

pantun mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu serta sebagai lambang ketinggian minda masyarakatnya yang mempunyai kebolehan memahami dan menyelami pengetahuan. Dr. “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. kami sepantun balam. Ghazali dan lain-lain. Pada masa dahulu. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun. Mereka mencipta serta mendedahkan rasa melalui pantun-pantun yang diciptanya. perasaan. Sistem kekeluargaan yang terikat erat dengan adat dan peraturan juga terpancar daripada rangkap-rangkap pantun yang dicipta oleh masyarakat Melayu. menyatakan bahawa orang Melayu mempunyai kebijaksanaan dalam memanipulasiakan setiap kata dan gaya hidup mereka dalam pantun. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk. Manakala menurut Dr. Van 16 . Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. khususnya untuk warisan generasi akan datang. mata terlepas badan terkurung”. Berbicara mengenai pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. serta aliran perasaan. Antaranya menurut Yahya Ismail. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. Masyarakat Melayu pula merupakan masyarakat yang mempunyai daya fikir yang amat tinggi. Yang dapat dikatakan di sini ialah pantun sebagai khazanah warisan akan terus memancarkan nilai keindahan dan seni budaya yang amat tinggi.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 bahasa yang indah dan menarik. melalui tajuk “Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu”. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Ungku Aziz dalam syarahan yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2009.

Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua . dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usik-megusik . Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat. pengajaran . Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana. Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak . Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya. Kemudian dikawal oleh rima . osonansi dan iramanya dan susunan kata-kata yang 17 .SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. pendidikan dan lain –lain. Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu . Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian . sebunyi atau seirama. Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak.

(Wilkinson dan Windstedt : 1961). Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak. Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. fikiran atau idea serta jiwanya. Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu. emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet. imagery.J Wilkinson dan R. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkajipengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian yang harmonis dan murni. serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. Hal ini diperakui oleh R. Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. (Wilkinson : 1907). metaphor. Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu simile. Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu. symbol dan apa 18 . kiasan dan seumpamanya.O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. ibarat.

dalam kepercayaan dan nilai mereka. mempelajari tamadun itu. Ilmu Melayu yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat.O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. 19 . penyerupaan. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. Itulah hasil tamadun Melayu yang nilainya kekal sampai ke zaman kita hari ini. upacara adat istiadat dan kebiasaan. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. bahasa yang selama seribu tahun menjadi alat utama pembinaan tamadun tinggi bangsa. Kita boleh mencemerlangkan bangsa Melayu hari ini berdasarkan warisan yang sudah dibentuk lebih seribu tahun itu. ‘Model’ atau contohnya sudah lama ada. buah. Alangkah baiknya sekiranya bangsa Melayu hari ini dididik dengan tamadun itu. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. Misalnya R. Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. ibarat dan peribahasa. Tetapi bagaimana mungkin bangsa Melayu hari ini dapat menjadi bangsa yang ‘cemerlang. gemilang dan terbilang’ jikalau bercakap dalam bahasa Melayu pun mereka tidak cekap. kita akan tahu bahawa jikalau bangsa Melayu hari ini mahu menjadi bangsa yang cemerlang mereka hendaklah pandai berfikir dalam bahasa Melayu tinggi. kiasan. bunga. Demikianlah serba ringkas pemahaman saya tentang keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan. membaca karya-karya agung itu. Kalau kita belajar dari proses penciptaan dan pembinaan tamadun tinggi Melayu sejak abad ke-14 melalui karya agung Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. terutama Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah dan peribahasa dan pepatah Melayu.

6. Sangidu. Kuala Lumpur. Dr. (2008). Siddiq Fadzil di Seminar Pemikiran Hamka pada 28 April lalu di Dewan Bahasa dan Pustaka.Abdullah INTERNET KARYA AGUNG MELAYU: CERMINAN KEUNGGULAN AKAL BUDI BANGSA MELAYU SEPANJANG ZAMAN Dato’ Dr. Kamus Simpulan Bahasa. 1966. Wahdatul Wujud: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dengan Nuruddin ar-Raniri. 4. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Jakarta: Gema Media. Kuala Lumpur.. 1996. Kamus Dewan. 3. al. Canai Budi .Kumpulan Peribahasa Sasterawan Negara. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Peradaban Melayu 1: Kertas 1 Rabu. Hassan Ahmad Pengarah Urusan Yayasan Karyawan 20 . Abdullah Hussain. Kementerian Pendidikan Malaysia. Petikan sebahagian kertas kerja Prof. 25 November 2009 00:29 | Ditulis oleh Prof. 5. Abdullah Hussain. 2. 1997.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 RUJUKAN : 1. Noresah Baharom et. Madya Datuk Dr.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful