SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

BAHASA MELAYU SEBAGAI CERMINAN MINDA DAN KEHIDUPAN ORANG MELAYU

1

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Sesungguhnya, kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga keupayaan terhadap penghayatan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa adalah cerminan budaya. Budi bahasa yang indah mencerminkan kebudayaan yang indah yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Budaya diterbitkan oleh kebijaksanaan, maka budaya sesuatu bangsa melambangkan sebahagian daripada peradaban bangsa. Contohnya, budi bahasa orang Melayu telah mewakili peradaban orang Melayu, yang sifatnya sangat indah. Bukan sahaja untuk dilihat malah untuk kita semua menjadi sebahagian daripadanya. Bangsa Melayu contohnya, sejak zaman berzaman terkenal dengan budi bahasa. Sehinggakan pernah dinukilkan oleh Sasterawan Negara Usman Awang (1988) dalam puisi beliau, yang dirakamkan pula oleh penyair Lim Swee Tin dalam kertas kerja beliau semasa seminar di Melaka suatu ketika dulu, yang antara lain mengungkapkan: ‘Melayu itu maknanya bijaksana; jika menipu pun bersopan; kurang ajarnya tetap santun; dajalnya cukup selamba; budi bahasa jangan dikira; beraninya cukup benar; tunduk bila bersalah; lembutnya cukup jantan; berkelahi cara Melayu; menikam dengan pantun; menyanggah dengan senyum; marahnya dalam tertawa; merendah bukan menyembah; meninggi bukan melonjak. 2

3 . dan bukan itu sahaja.w. mereka masih boleh berpantun walaupun dalam bentuk yang sungguh sinikal. tidak berbudi bahasa.’ Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu berpegang teguh kepada agamanya yang sangat mementingkan budi bahasa sebagai antara elemen yang menyempurnakan Islam seseorang selain dari aspek akidah dan syariah. berbahasa kesat dan sebagainya adalah di antara bukti yang jelas terhadap perlunya peranan yang mesti dimainkan oleh ibu bapa dan setiap anggota masyarakat. Walaupun perahu sedang belayar. Ini mencerminkan bahawa budaya budi bahasa yang menjadi amalan leluhur suatu ketika dulu telah mulai sirna dan diabaikan. biadap. mengugut kestabilan dan kecemerlangan bangsa.a. Namun begitu. penyalahgunaan dadah. tidak dapat dinafikan telah berlaku kesan-kesan sampingan atau pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing yang boleh merosakkan anak muda. tidak bersopan santun. Maka. perilaku anak-anak yang liar.a. ia perlu diterima dengan akal budi yang tinggi. kurang ajar. dilanda ombak karam terbalik. yang bermaksud: ‘Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. sebelum ‘pitam anak Melayu naik. Gejala mungkar yang berlaku dalam masyarakat hari ini terutama di kalangan mudamudi seperti pergaulan bebas.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Begitulah unik dan istimewanya bangsa Melayu kendatipun ketika bertarung. Perlu diingat juga bahawa di sebalik tutur kata yang manis dan sopan serta budi bahasa yang lemah lembut.’ (hadis riwayat Bukhari) Juga kepada sabda Baginda s. apabila diinjak. Jelasnya orang Melayu begitu kuat berpegang kepada sabda Rasulullah s. mencuri. hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. pitamnya naik. dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan kepada pembangunan sains dan teknologi. yang bermaksud: ‘Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Gejala-gejala seperti biadap.’ maka sahutlah budi bahasa dengan adab dan sopan-santun. kekurangan daya tenaga dan pemikiran di kalangan muda-mudi. kerapuhan pegangan agama. krisis rumah tangga. tidak menghormati orang tua.w dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. kekosongan jiwa. orang Melayu sangat mementingkan harga diri. walaupun Melayu terbilang sabar. malas.

membantu orang yang memerlukan pertolongan. telah mula goyah. seperti cara bertutur yang sopan. ucapan terima kasih atau maaf di mana perlu. Tanpa kita sedari. Malah kita telah diasuh sejak dari kecil lagi supaya sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa dalam menjalani kehidupan seharian. bersyukur dan sebagainya. Tun Dr Mahathir Mohammad telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa di antara cabaran-cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benar-benar maju ialah membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. telah sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang bersopan santun. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan dan kebanggaan masyarakat kita pada suatu ketika dahulu. agar menjadi manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak indah. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni merupakan warisan bangsa dan setiap institusi keluarga bertanggungjawab mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkaraperkara asas budi bahasa dan nilai-nilai murni. Sebagai rakyat Malaysia. 4 . bertata susila dan hormat menghormati yang telah diamalkan turun-temurun. amanah. amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni bukan suatu perkara baru. Sebagai masyarakat timur. sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri. tidak menghormati guru. Sehubungan dengan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri. dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap. Sikap tolongmenolong. Hormat orang tua. kita harus prihatin mengenai perkembangan yang kurang sihat ini dan wajar membendungnya sebelum menjadi lebih buruk. merupakan nasihat yang tidak asing bagi kita. merendah diri dan berbagai-bagai lagi.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 tidak ada pegangan hidup. bersih. jujur. saling bertegur sapa. kehidupan cara moden disertai dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan. lebih suka kepada kebebasan mutlak dan keseronokan serta hanyut dalam arus pengaruh kebudayaan asing yang lebih banyak merosakkan jiwa dan sebagainya adalah akibat daripada kelonggaran disiplin dalam sistem kekeluargaan dan hilangnya budaya berbudi bahasa yang harus menjadi amalan hidup. berdisiplin. memberi salam sebagai pembuka kata.

serantau sebudaya. Sebagai kakitangan kerajaan contohnya. 5 . Hamka tetap tidak dapat melepaskan dirinya daripada ikatan kemelayuan yang serumpun seagama. Hamka adalah putera besar Alam Melayu yang tampil pada saat umat mengalami kegawatan menangani pelbagai persoalan berat yang diakibatkan oleh penjajahan dan proses pembaratan. Keduadua unsur tersebut menyatu secara harmonis membentuk wataknya. Kita harus menjadi warga negara atau individu yang berhemah tinggi dan berketrampilan yang boleh menjadi role model untuk dijadikan contoh. ramai tergelincir dan kecundang. Melayu Hamka adalah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. Budi bahasa semakin hari semakin luntur.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hakikatnya. lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. Dengan ungkapan lain. berbudi bahasa ini amat penting dalam Perkhidmatan Awam memandangkan anggota Perkhidmatan Awam merupakan tonggak pentadbiran negara. Sebagai seorang Melayu. dalam mengharungi arus kemajuan yang begitu deras pada era alaf baru ini. Kesopanan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama yang lain juga hampir lenyap. Dalam menerima hakikat persempadanan politik yang memecahkan kepulauan Melayu kepada negara Indonesia dan Tanah Melayu (Malaysia). Keadaaan ini jika dibiarkan. serta semangat ukhuwah yang mendalam. Hari ini. Hamka mencintai seluruh bumi Melayu tanpa membezakan antara yang bernama Sumatera atau yang bernama Tanah Melayu. kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. Sebagai ilmuwan. pemikir Hamka memberikan perhatian yang serius terhadap isu kemelayuan dan keislaman dalam konteks permasalahan tersebut. Sebagai contoh. Dalam zaman yang serba moden ini. namun sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sejarah dan budaya. kurangnya rasa hormat-menghormati. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karya tulisannya. kita dapat menemukan kesegaran roh keislamannya dan kekentalan semangat kemelayuannya. tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa. kita disarankan supaya meraih kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dan budi bahasa.

Sanskrit atau yang selainnya. Bukan beliau tidak menyedari bahawa bahasa harus dinamik.berfikir. Meskipun namanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kerana itu terdapat pula ungkapan ``bahasa jiwa bangsa'' di samping rangkaian kata ``budi bahasa''. Ini terjadi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh Malaysia.a. Untuk mendefinisikan Melayu. iaitu bahasa Melayu yang tidak terlalu banyak menyerap kalimat-kalimat Jawa. tetapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Demikian mendalamnya cinta Hamka terhadap umat dan bumi Melayu sehingga ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Sementara itu berlaku pula proses peminggiran tulisan jawi akibat himpitan tulisan rumi. Dalam konteks Malaysia ini dilakukan menerusi strategi 6 . tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. Penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. menangis dan ketawa. Bertolak daripada hakikat itulah Hamka memperjuangkan bahasa Melayu dan memelihara kemurniannya dengan penuh rasa cemburu.w ketika mendefinisikan Arab iaitu siapa sahaja yang berbahasa Arab. Demikian pulalah Hamka mentakrifkan Melayu. Hamka tidak menanggapi Melayu dalam pengertian sempit etnik yang dicirikan oleh darah dan daerah. Bahasa yang mampu menjadi wahana perpaduan itu menurut Hamka harus bahasa yang murni. sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar berdarah Melayu murni. Untuk memahami kepeloporan Hamka dalam perjuangan Melayu. dan untuk itu ia harus bersedia meminjam dan menyerap kata-kata asing seperlunya. Menurutnya. iaitu setiap orang yang berbahasa Melayu . kita perlu pula memahami definisinya tentang orang Melayu. Pentakrifan bangsa berasaskan bahasa bertepatan pula dengan pepatah Melayu ``bahasa menunjukkan bangsa''. Yang beliau tentang ialah keinginan untuk mencabut bahasa Indonesia dari akarnya iaitu bahasa Melayu. Selain mencirikan bangsa. merasa. bahasa Melayu juga memainkan peranan utama sebagai pemersatu rumpun Melayu yang terpisah-pisah dalam ribuan pulau dan ratusan dialek bahasa. beliau ikut menyambutnya dengan penuh rasa terharu. maju dan berkembang. beliau mengambil kriteria yang digunakan oleh Rasulullah s. Memang bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi.

Sebagai eksponen faham pembaharuan. Baginya. beliau memperlihatkan simpati dan dukungan terhadap ``Kaum Muda''. Pemikirannya yang kritis adalah manifestasi kemerdekaan jiwanya. merebut kemerdekaan dan membangun kemajuan. Islamlah yang menjadi teras kekuatan mereka dan sekali gus menjadi faktor pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. dan citra sebaliknya untuk tulisan jawi.'' Bagaimanapun. 1971. Demikian juga sikap dan tindakan-tindakannya dalam pelbagai peristiwa.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 pemberian citra yang segar kepada tulisan rumi sebagai lambang kecerdasan. Dalam rangka memperkasa umat dan membina jiwa merdeka itulah Hamka melihat Islam (ajaran tauhid) sebagai ``sumber tenaga kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. Selain bahasa. kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. Setelah orang lain berkuasa. tetapi beliau sendiri dilihat sebagai contoh watak manusia berjiwa merdeka. ada kekesalan yang disuarakan oleh Hamka apabila beliau menyatakan. Antara yang diberikan perhatian oleh Hamka ialah masalah jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. ciri kemelayuan yang lebih penting lagi ialah Islam. Hamka tidak cuma mengajak umat memerdekakan jiwa. Kemerdekaan jiwa yang beliau maksudkan ialah kekuatan iman dan budi. Hamka adalah ilmuwan-pemikir Melayu yang menyaksikan gelora kebangkitan umat menentang penjajahan. Hamka menyedari adanya kelompok rumpun Melayu yang tidak beragama Islam. kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci'' (Hamka. beliau memperingatkan kemerdekaan yang lebih asasi iaitu kemerdekaan jiwa. ``Cuma sayang. kerana kesedaran di dalam menegakkan agamanya tidak tegas dan jelas.205). Kerana itu dalam menghargai kemerdekaan tanah air. Hamka jelas ikut terhimbau lalu berusaha menanganinya dalam konteks umat Melayu. Keislaman umat Melayu Muslim itulah yang selamanya menjadi tumpuan perhatian dan keprihatinan Hamka. tetapi setelah menyaksikan perpecahan umat yang 7 . namun beliau tetap melihat bahawa nama Melayu memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam berasaskan hakikat bahawa kebanyakan orang Melayu adalah Muslim. Kerana itu kemerdekaan negara harus dimanfaatkan sebagai wahana mengangkat martabat umat.

beliau membahas masalah-masalah seperti pusaka tinggi dalam Adat perpatih dan isu raja-raja perempuan dalam sejarah kesultanan Aceh. Tafsir al-Azhar yang menumental itu banyak sekali mengandungi bahan-bahan tempatan baik berupa sejarah mahupun budaya serantau. sasterawansejarawan. Hamka cukup memahami persoalan mengaplikasikan Islam dalam konteks sosiobudaya Melayu. Untuk itu beliau mensyaratkan nasionalisme harus berlandaskan Islam. Dalam sejarah pembinaan semangat kebangsaan di rantau ini. tetapi lebih daripada itu dia adalah seorang 8 . perkauman sempit yang bersikap angkuh dan degil. ilmuwan-budayawan dan ulama pemikir yang terkenal sebagai singa podium dan pahlawan pena. 1981:199). ``Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Hamka tampaknya kecewa kebudayaan Islam rantau ini kurang diperkenalkan ke dunia luar. Islam jugalah yang pertama berperanan menumbuhkan rasa kesatuan ummatik. Dalam kaitan ini. Sementara itu dapat pula dikesan rasa jijik dan mualnya apabila (sekitar pertengahan tahun-tahun 1960-an) beliau menyaksikan fenomena pengkhianatan kaum intelektual kerana merebut kepentingan peribadi. yaitu `kaum intelek yang melacurkan diri'' mengkhianati ilmu pengetahuan. Sebagai ulama. Dalam polemik antara golongan nasionalis neutral agama dengan golongan yang sama sekali menolak konsep kebangsaan. Mungkin inilah yang disebut sebagai fikah Indonesia seperti yang digagaskan oleh rakan seangkatannya.'' (Hamka. tulisan-tulisnya tentang agama tidak sekadar pemaparan ajaran Islam dalam bentuk teks tanpa konteks. Hasbi al-Siddiqi. Jika tidak ia akan menjadi Cauvinisme. lalu mengambil jalan menyerasikan nasionalisme dengan Islam. Nyatalah Hamka memang tokoh istimewa yang bersifat multidimensi. ``yang di awak segala benar. yang diorang segala bukan!'' Semangat semacam Hitlirisme itu pasti akan membawa kehancuran sebagaimana yang terjadi kepada Jerman.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 diakibatkan oleh konflik ``kaum Tua-kaum Muda'' itu beliau menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik seperti itu. (Hamka. Ternyata Hamka dapat menerima ``kebangsaan'' dengan catatan ia tidak bererti cauvinisme. Memang Hamka orang Indonesia. Fenomena ini diungkapkannya dengan kata-kata. lalu menjadi `badut-badut' yang setia. mengilmiahkan kebohongan. Beliau ternyata cukup peka dengan realiti zaman dan lingkungannya dan berusaha membuktikan bahawa Islam memang sesuai dengan setiap masa dan nusa. tampaknya Hamka berusaha memahami kedua-dua pihak. 1971: 244-246) Demikianlah Islam sebagai pembangun jiwa merdeka.

syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. Cinta dan kebaktiannya tidak pernah mengenal persempadanan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. Jean Baudrillard. Pengaruh karya Luis Borges. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Kesimpulan yang paling mudah. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Jorge Luis Borges. 9 . Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Dr. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Prof. yang praktikal ataupun teoritikal. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. seloka.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Muslim dan seorang Melayu yang sepanjang hayatnya berjuang demi memartabatkan umat yang serumpun seagama. Selain itu. serantau sebudaya. Hashim Musa. Simulacra and Simulation (1981). Menurut Pensyarah Sastera. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya Bondrillard. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. kesedaran. baik politik mahupun geografi. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi ‘penemuan’ generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan.

Beliau berpendapat. simpulan bahasa. “Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. beradab. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. “Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. tidak membuang masa. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. amanah. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu.000 tahun lalu. seloka dan nazam. Hashim berkata. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. “Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu 10 .” katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. pantun. menghormati hak dan milik. berbaik-baik sesama makhluk. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada sejak awal abad ke-20. sentiasa bermufakat. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. gurindam dan peribahasa. syair. halus berbudi bahasa. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. budaya. gurindam. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. berdikari. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. barubaru ini. Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau.

Hashim berkata. moral. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. isi. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. epistemologi. Antaranya. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Kemurnian nilai. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 epistemologi. Misalnya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke12. dalam konteks epistemologi. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. maklumat. Dalam erti kata lain. moral. Aspek komponen nilai. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Dapat disimpulkan secara umum. Keindahan. Faktor Islam. kemahiran teknologi. banyak 11 . keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. kebaikan dan keindahan.”tambahnya. Sementara itu. Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia.

tentang diplomasi Melayu. semuanya diceritakan. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. 12 . kita lihat dua karya agung Melayu yang menggunakan ‘metafora besar’ atau ‘grand metafora’ untuk menyatakan konsep atau pandangan sosio-budaya-politik Melayu tentang negara Melayu dan citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang megah dan bebas adalah Sulalat al-Salatin (SAS) atau ‘Sejarah Melayu’ dan Hikayat Hang Tuah HHT). tentang ketaatan Melayu terhadap negara dan kerajaannya. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. ditakrif. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. tentang citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang bangga bangsa. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. tentang fitnah dan maksiat Melayu. didramatikkan. yang mencintai kebebasan. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. Untuk menjelaskan bahasa Melayu sebagai cerminan minda dan kehidupan orang Melayu ini juga. Dalam kedua-dua karya ini kita ditayangi suatu gambaran yang besar tentang orang Melayu dan bangsa Melayu: tentang asal usul raja Melayu. tentang Melayu yang menderhaka kepada raja yang tidak adil atau zalim. dalam sebuah atau dua buah karya besar ini. sosial dan moral Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 memperlihatkan ‘penyimpangan’ tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. Memang diakui. tentang kebesaran raja dan kerajaan Melayu. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. tentang raja yang baik dan raja yang jahat dan akibatnya. dan banyak lagi kisah budaya. Di taman puisi itu. tentang senda gurau Melayu. Namun. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. adat Melayu dan adat bernegeri. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. Semuanya berpadu secara harmoni. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. tentang kelakuan sosial dan moral Melayu. tentang adat resam Melayu dan istiadat raja Melayu. dihuraikan. tentang jenaka Melayu.

dengan tidak mematikan raja. bangsa Portugis. institusi ‘pentadbiran awam’ yang diwakili oleh Bendahara (sama seperti ketua eksekutif kerajaan hari ini. institusi keselamatan dalam negeri (institusi kepolisian dll. secara tersirat.’. iaitu Duli Yang Dipertuan atau Duli Syah Alam. entah mati entah ghaib. dan kedua melalui watak utamanya. dan Laksamana Hang Tuah pun mati. yang tidak mati dan akan kekal sepanjang zaman sebenarnya adalah empat institusi negara Melayu. Bendahara cuma disebut gelaran rasminya. Keempat-empat orang yang membina negara Melaka ini akhirnya ‘. menceritakan peristiwa sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan kuasa asing. Kita tahu bahawa dalam SAS. Mesej pengarang adalah. mengkritik pengarang SAS kerana mengakhiri ceritanya dengan ‘nada sedih’. hanya disebut gelarannya. melainkan Allah wa ta’ala yang mengetahuinya. iaitu Bendahara Paduka Raja. temenggung dan laksamana di akhir hikayat. Bagaimanakah dia membina visi ini? Dia melakukannya melalui dua cara yang luar biasa: Pertama. tiadalah siapa-siapa yang mengetahuinya ia. Raja Melaka tidak disebut namanya.. Hang Tuah sebagai lambang citra atau imej Melayu yang unggul. bendahara.. sampai akhir hikayat. bendahara pun mati (Bendahara Tun mati dibunuh atas perintah Sultan yang jahat). misalnya Perdana Menteri).. Raja ini tidak dimatikan. ‘Fakta sejarah’ ini berubah dalam HHT. dia juga tidak dimatikan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 HHT dapat dianggap sebagai sambungan atau karya ‘sequel’ dari SAS tetapi pengarang HHT seolah-olah. digantikan dengan mesej budaya ciptaan akal Melayu yang tidak diikat oleh ‘disiplin sejarah’ atau disiplin ilmu yang dikatakan bercorak ‘rasional’.berkhalwat di atas bukit Tanjung Jugara itu tiada tersebut lagi. Pengarang HHT cuba menghidupkan semula keagungan bangsa dan negara Melayu untuk meninggalkan mesej bahawa ‘Melayu tidak akan hilang di dunia’ – dia tidak mengeluarkan kata-kata ini tetapi itulah visinya.) yang diwakili oleh Temenggung (sebagai ‘menteri keselamatan dalam negeri’) dan institusi pertahanan negara yang diwakili oleh Laksamana (semacam ‘menteri pertahanan’). iaitu institusi raja yang diwakili oleh Duli Yang Dipertuan sebagai lambang kedaulatan negara (sama dengan institusi Yang Dipertuan Agung Malaysia yang diwujudkan selepas tahun 1957). menceritakan bagaimana sultan Melaka yang terakhir terpaksa lari masuk hutan meminta-minta makanan dari penduduk desa.. semua raja Melaka mati. Temenggung dan Hang Tuah juga tidak mati. Apakah pengarang HHT mencipta 13 . khabarnya pun tiada pada segala makhluk.

yang penting adalah mesejnya. Pada akhir hikayat dia menyebut tiga peristiwa. misalnya. Kita boleh mentafsir episod ini sebagai mesej bahawa kehulubalangan Melayu sebagai ‘alat’ atau institusi negara Melayu tidak musnah selepas Melaka ditawan oleh kuasa asing. Di perairan Melaka juga dia berperang dengan orang Portugis sehingga dia terpelanting terkena bedilan peluru Portugis. Hang Tuah dan pasukannya berperang di lautan atau dekat pelabuhan Cina. dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu. sudah khatam Quran. dan tidak mengamalkan rasuah.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 dongeng? Apakah dia pembohong? Tidak. bermoral tinggi. tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. dua daripadanya bersifat simbolik dan yang satu lagi bercorak sejarah. Dia memperlihatkan keberanian para pendekar Melayu Johor melompat ke dalam kubu pertahanan Portugis dan memarang semua askar Portugis di situ. berani kerana benar. sifat keberaniannya. Ke mana sahaja 14 . Hang Tuah. Selain ini. dia menarik perhatian bendahara Melaka. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. tahu adat). bangsa yang mencintai ilmu. Peristiwa kedua. tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kuasa Melayu tidak musnah selepas Melaka. dia digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. soal empirikal ini tidak timbul. Dia mencipta suatu visi tentang kebesaran dan kesinambungan bangsa Melayu dan negara atau kerajaannya. beradat. kebijaksanaannya. kejujurannya. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. tetapi dia tidak mati. bermoral tinggi. Dia berkata ‘Maka keturunan Melaka itulah jatuh kepada orang Johor datang sekarang ini. Dalam HHT dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. Peristiwa pertama. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. dia mencipta episod simbolik tentang ‘kejatuhan’ kerajaan Melaka apabila mahkota raja Melaka disambar buaya putih di perairan Melaka. dengan bantuan askar-askar Johor. Dalam Hikayat Hang Tuah pula. dan berani. Kerajaan Melayu bersambung di Johor sebagai pewaris Melaka. tidak minum arak. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. mengalahkan pasukan Portugis. sebagai modelnya atau tipe unggulnya. menyerang Melaka dan mengalahkan Portugis. Peristiwa ketiga ialah peristiwa sejarah: dia menceritakan bagaimana askar Wolanda (Belanda). mencintai kebebasan dan sebagainya. tidak melakukan rasuah. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab.

menangkap dan memahami ciri-ciri akal budi Melayu. suka duka Melayu. seniman dan sasterawan Melayu yang ‘genius’. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. tidak mencintai ilmu. dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. Kesimpulan yang dapat dilihat antara dua karya ini adalah pengarang HHT adalah pemikir. tidak orang yang mementingkan dirinya. Hal Melayu ini baru akan diketahui dengan mendalam kalau didedahkan atau ‘dihidupkan’ melalui pantun. mengamalkan rasuah. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi. Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. ke negeri China. pembuka kata. dan banyak lagi hal dan kisah Melayu yang tidak diceritakan dalam buku sejarah. Dia merakamkan dan mentafsirkan tamadun bangsanya melalui cerita – cerita yang di dalamnya terkandung segala ilmu Melayu. ke benua India. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. yang terbaik. Puisi-puisi lama seperti pantun juga menyumbang ke arah cerminan dan minda orang Melayu. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini. khususnya sebagai alat untuk menyatakan baik hajat. psikologi Melayu. bentuk. ke Mesir. pandangan hidup Melayu. asal-usul. tidak yang terjahat dan buruk. bunga istiadat. atau diceritakan dengan segala episod dan dramanya dalam hikayat budaya Melayu. membina citra Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hang Tuah pergi – ke Majapahit. mahupun penamat bicara melalui pemilihan 15 . fungsi dan sebagainya. pembayang niat. ke Rum (Turki). Dia tentu menyedari bahawa sejarah tidak dapat merakamkan rasa hati orang Melayu. Pantun dikatakan sebagai hak asli bangsa Melayu yang menggambarkan akal budi dan juga emosi orang Melayu. Dia bukan menulis hikayat ini sebagai buku sejarah Melayu. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. Dia mengarang hikayat itu sebagai seorang ‘visionary’ bangsa Melayu. pepatah dan peribahasa. mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. Dengan kata lain.

Sistem kekeluargaan yang terikat erat dengan adat dan peraturan juga terpancar daripada rangkap-rangkap pantun yang dicipta oleh masyarakat Melayu. Berbicara mengenai pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. perasaan. Mereka mencipta serta mendedahkan rasa melalui pantun-pantun yang diciptanya. Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. melalui tajuk “Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu”. serta aliran perasaan. Van 16 . Pada masa dahulu. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk. kami sepantun balam. Masyarakat Melayu pula merupakan masyarakat yang mempunyai daya fikir yang amat tinggi. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. menyatakan bahawa orang Melayu mempunyai kebijaksanaan dalam memanipulasiakan setiap kata dan gaya hidup mereka dalam pantun. Ghazali dan lain-lain. “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. khususnya untuk warisan generasi akan datang. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. Yang dapat dikatakan di sini ialah pantun sebagai khazanah warisan akan terus memancarkan nilai keindahan dan seni budaya yang amat tinggi. Antaranya menurut Yahya Ismail. pantun mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu serta sebagai lambang ketinggian minda masyarakatnya yang mempunyai kebolehan memahami dan menyelami pengetahuan. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 bahasa yang indah dan menarik. Dr. mata terlepas badan terkurung”. Manakala menurut Dr. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Ungku Aziz dalam syarahan yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2009.

Kemudian dikawal oleh rima . Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat. Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. pendidikan dan lain –lain. Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian . Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana. osonansi dan iramanya dan susunan kata-kata yang 17 . dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usik-megusik . Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu . Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya. pengajaran .SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak. Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak . sebunyi atau seirama. Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua .

Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkajipengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya. imagery. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. (Wilkinson : 1907). Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu. kiasan dan seumpamanya. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun.O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati. Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun. Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol. Hal ini diperakui oleh R. Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu.J Wilkinson dan R. fikiran atau idea serta jiwanya. Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu simile. (Wilkinson dan Windstedt : 1961). emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet. ibarat. metaphor. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian yang harmonis dan murni. symbol dan apa 18 .

dalam kepercayaan dan nilai mereka. buah.O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. Kalau kita belajar dari proses penciptaan dan pembinaan tamadun tinggi Melayu sejak abad ke-14 melalui karya agung Melayu. bahasa yang selama seribu tahun menjadi alat utama pembinaan tamadun tinggi bangsa. Misalnya R. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. Alangkah baiknya sekiranya bangsa Melayu hari ini dididik dengan tamadun itu. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat. Ilmu Melayu yang terkandung di dalamnya banyak sekali. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. membaca karya-karya agung itu. terutama Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah dan peribahasa dan pepatah Melayu. Tetapi bagaimana mungkin bangsa Melayu hari ini dapat menjadi bangsa yang ‘cemerlang. kiasan. ibarat dan peribahasa. gemilang dan terbilang’ jikalau bercakap dalam bahasa Melayu pun mereka tidak cekap. Demikianlah serba ringkas pemahaman saya tentang keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu. Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. bunga. mempelajari tamadun itu. ‘Model’ atau contohnya sudah lama ada. 19 . Kita boleh mencemerlangkan bangsa Melayu hari ini berdasarkan warisan yang sudah dibentuk lebih seribu tahun itu. kita akan tahu bahawa jikalau bangsa Melayu hari ini mahu menjadi bangsa yang cemerlang mereka hendaklah pandai berfikir dalam bahasa Melayu tinggi. Itulah hasil tamadun Melayu yang nilainya kekal sampai ke zaman kita hari ini. penyerupaan. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. upacara adat istiadat dan kebiasaan.

(2008). Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hussain. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Dr. Siddiq Fadzil di Seminar Pemikiran Hamka pada 28 April lalu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Canai Budi . 1966. 1997. Noresah Baharom et. Peradaban Melayu 1: Kertas 1 Rabu. Kamus Simpulan Bahasa. Kuala Lumpur. Petikan sebahagian kertas kerja Prof. Sangidu. al. Kuala Lumpur. Kementerian Pendidikan Malaysia. Hassan Ahmad Pengarah Urusan Yayasan Karyawan 20 . 2. Madya Datuk Dr. Kuala Lumpur.. 25 November 2009 00:29 | Ditulis oleh Prof. 4. Abdullah Hussain.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 RUJUKAN : 1.Kumpulan Peribahasa Sasterawan Negara.Abdullah INTERNET KARYA AGUNG MELAYU: CERMINAN KEUNGGULAN AKAL BUDI BANGSA MELAYU SEPANJANG ZAMAN Dato’ Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). 6. Jakarta: Gema Media. Wahdatul Wujud: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dengan Nuruddin ar-Raniri. 3. Kamus Dewan. 5. 1996.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful