SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

BAHASA MELAYU SEBAGAI CERMINAN MINDA DAN KEHIDUPAN ORANG MELAYU

1

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Sesungguhnya, kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga keupayaan terhadap penghayatan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa adalah cerminan budaya. Budi bahasa yang indah mencerminkan kebudayaan yang indah yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Budaya diterbitkan oleh kebijaksanaan, maka budaya sesuatu bangsa melambangkan sebahagian daripada peradaban bangsa. Contohnya, budi bahasa orang Melayu telah mewakili peradaban orang Melayu, yang sifatnya sangat indah. Bukan sahaja untuk dilihat malah untuk kita semua menjadi sebahagian daripadanya. Bangsa Melayu contohnya, sejak zaman berzaman terkenal dengan budi bahasa. Sehinggakan pernah dinukilkan oleh Sasterawan Negara Usman Awang (1988) dalam puisi beliau, yang dirakamkan pula oleh penyair Lim Swee Tin dalam kertas kerja beliau semasa seminar di Melaka suatu ketika dulu, yang antara lain mengungkapkan: ‘Melayu itu maknanya bijaksana; jika menipu pun bersopan; kurang ajarnya tetap santun; dajalnya cukup selamba; budi bahasa jangan dikira; beraninya cukup benar; tunduk bila bersalah; lembutnya cukup jantan; berkelahi cara Melayu; menikam dengan pantun; menyanggah dengan senyum; marahnya dalam tertawa; merendah bukan menyembah; meninggi bukan melonjak. 2

penyalahgunaan dadah. mencuri. yang bermaksud: ‘Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. kekurangan daya tenaga dan pemikiran di kalangan muda-mudi.w. krisis rumah tangga. orang Melayu sangat mementingkan harga diri. dilanda ombak karam terbalik. kekosongan jiwa. Jelasnya orang Melayu begitu kuat berpegang kepada sabda Rasulullah s. kerapuhan pegangan agama. yang bermaksud: ‘Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan kepada pembangunan sains dan teknologi. Gejala mungkar yang berlaku dalam masyarakat hari ini terutama di kalangan mudamudi seperti pergaulan bebas. biadap. sebelum ‘pitam anak Melayu naik. Maka.’ maka sahutlah budi bahasa dengan adab dan sopan-santun. Namun begitu.a. mereka masih boleh berpantun walaupun dalam bentuk yang sungguh sinikal. tidak dapat dinafikan telah berlaku kesan-kesan sampingan atau pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing yang boleh merosakkan anak muda.’ (hadis riwayat Bukhari) Juga kepada sabda Baginda s. pitamnya naik. kurang ajar. hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. tidak berbudi bahasa. tidak bersopan santun.w dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Perlu diingat juga bahawa di sebalik tutur kata yang manis dan sopan serta budi bahasa yang lemah lembut. mengugut kestabilan dan kecemerlangan bangsa. walaupun Melayu terbilang sabar. berbahasa kesat dan sebagainya adalah di antara bukti yang jelas terhadap perlunya peranan yang mesti dimainkan oleh ibu bapa dan setiap anggota masyarakat. Gejala-gejala seperti biadap. ia perlu diterima dengan akal budi yang tinggi. malas. Ini mencerminkan bahawa budaya budi bahasa yang menjadi amalan leluhur suatu ketika dulu telah mulai sirna dan diabaikan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Begitulah unik dan istimewanya bangsa Melayu kendatipun ketika bertarung. apabila diinjak. dan bukan itu sahaja. Walaupun perahu sedang belayar. tidak menghormati orang tua.a. 3 .’ Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu berpegang teguh kepada agamanya yang sangat mementingkan budi bahasa sebagai antara elemen yang menyempurnakan Islam seseorang selain dari aspek akidah dan syariah. perilaku anak-anak yang liar.

memberi salam sebagai pembuka kata. amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni bukan suatu perkara baru. bersih. seperti cara bertutur yang sopan. saling bertegur sapa. berdisiplin. jujur. bertata susila dan hormat menghormati yang telah diamalkan turun-temurun. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni merupakan warisan bangsa dan setiap institusi keluarga bertanggungjawab mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkaraperkara asas budi bahasa dan nilai-nilai murni. kehidupan cara moden disertai dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan. bersyukur dan sebagainya. Tanpa kita sedari. Sebagai rakyat Malaysia. amanah. lebih suka kepada kebebasan mutlak dan keseronokan serta hanyut dalam arus pengaruh kebudayaan asing yang lebih banyak merosakkan jiwa dan sebagainya adalah akibat daripada kelonggaran disiplin dalam sistem kekeluargaan dan hilangnya budaya berbudi bahasa yang harus menjadi amalan hidup. merupakan nasihat yang tidak asing bagi kita. Tun Dr Mahathir Mohammad telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa di antara cabaran-cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benar-benar maju ialah membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. tidak menghormati guru. Sikap tolongmenolong. telah mula goyah. Hormat orang tua. merendah diri dan berbagai-bagai lagi. kita harus prihatin mengenai perkembangan yang kurang sihat ini dan wajar membendungnya sebelum menjadi lebih buruk. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan dan kebanggaan masyarakat kita pada suatu ketika dahulu. Sebagai masyarakat timur. sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri. telah sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang bersopan santun. Sehubungan dengan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri. agar menjadi manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak indah.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 tidak ada pegangan hidup. Malah kita telah diasuh sejak dari kecil lagi supaya sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa dalam menjalani kehidupan seharian. 4 . dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap. ucapan terima kasih atau maaf di mana perlu. membantu orang yang memerlukan pertolongan.

namun sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sejarah dan budaya. serta semangat ukhuwah yang mendalam. lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. kita disarankan supaya meraih kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dan budi bahasa. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa. Dalam menerima hakikat persempadanan politik yang memecahkan kepulauan Melayu kepada negara Indonesia dan Tanah Melayu (Malaysia). Keduadua unsur tersebut menyatu secara harmonis membentuk wataknya. dalam mengharungi arus kemajuan yang begitu deras pada era alaf baru ini. berbudi bahasa ini amat penting dalam Perkhidmatan Awam memandangkan anggota Perkhidmatan Awam merupakan tonggak pentadbiran negara. Kesopanan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama yang lain juga hampir lenyap. Hamka mencintai seluruh bumi Melayu tanpa membezakan antara yang bernama Sumatera atau yang bernama Tanah Melayu. ramai tergelincir dan kecundang. Sebagai contoh. 5 . pemikir Hamka memberikan perhatian yang serius terhadap isu kemelayuan dan keislaman dalam konteks permasalahan tersebut. Budi bahasa semakin hari semakin luntur. tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan. Dalam zaman yang serba moden ini. Hamka tetap tidak dapat melepaskan dirinya daripada ikatan kemelayuan yang serumpun seagama. Hari ini. Sebagai seorang Melayu. serantau sebudaya. kita dapat menemukan kesegaran roh keislamannya dan kekentalan semangat kemelayuannya. Sebagai ilmuwan. Melayu Hamka adalah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. Hamka adalah putera besar Alam Melayu yang tampil pada saat umat mengalami kegawatan menangani pelbagai persoalan berat yang diakibatkan oleh penjajahan dan proses pembaratan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hakikatnya. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karya tulisannya. Sebagai kakitangan kerajaan contohnya. kurangnya rasa hormat-menghormati. Dengan ungkapan lain. Keadaaan ini jika dibiarkan. kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. Kita harus menjadi warga negara atau individu yang berhemah tinggi dan berketrampilan yang boleh menjadi role model untuk dijadikan contoh.

Menurutnya. Untuk memahami kepeloporan Hamka dalam perjuangan Melayu.berfikir. beliau ikut menyambutnya dengan penuh rasa terharu. Penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. Meskipun namanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kerana itu terdapat pula ungkapan ``bahasa jiwa bangsa'' di samping rangkaian kata ``budi bahasa''. Yang beliau tentang ialah keinginan untuk mencabut bahasa Indonesia dari akarnya iaitu bahasa Melayu. iaitu bahasa Melayu yang tidak terlalu banyak menyerap kalimat-kalimat Jawa.a. Bahasa yang mampu menjadi wahana perpaduan itu menurut Hamka harus bahasa yang murni. tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. tetapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu. Sanskrit atau yang selainnya. beliau mengambil kriteria yang digunakan oleh Rasulullah s. iaitu setiap orang yang berbahasa Melayu . Ini terjadi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh Malaysia. bahasa Melayu juga memainkan peranan utama sebagai pemersatu rumpun Melayu yang terpisah-pisah dalam ribuan pulau dan ratusan dialek bahasa. Bertolak daripada hakikat itulah Hamka memperjuangkan bahasa Melayu dan memelihara kemurniannya dengan penuh rasa cemburu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Demikian mendalamnya cinta Hamka terhadap umat dan bumi Melayu sehingga ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. dan untuk itu ia harus bersedia meminjam dan menyerap kata-kata asing seperlunya. Hamka tidak menanggapi Melayu dalam pengertian sempit etnik yang dicirikan oleh darah dan daerah. Dalam konteks Malaysia ini dilakukan menerusi strategi 6 . Selain mencirikan bangsa. sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar berdarah Melayu murni. menangis dan ketawa. Pentakrifan bangsa berasaskan bahasa bertepatan pula dengan pepatah Melayu ``bahasa menunjukkan bangsa''. Demikian pulalah Hamka mentakrifkan Melayu. Sementara itu berlaku pula proses peminggiran tulisan jawi akibat himpitan tulisan rumi. kita perlu pula memahami definisinya tentang orang Melayu. Bukan beliau tidak menyedari bahawa bahasa harus dinamik. Untuk mendefinisikan Melayu. Memang bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi. maju dan berkembang. merasa.w ketika mendefinisikan Arab iaitu siapa sahaja yang berbahasa Arab.

ciri kemelayuan yang lebih penting lagi ialah Islam. Dalam rangka memperkasa umat dan membina jiwa merdeka itulah Hamka melihat Islam (ajaran tauhid) sebagai ``sumber tenaga kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. tetapi beliau sendiri dilihat sebagai contoh watak manusia berjiwa merdeka. Hamka menyedari adanya kelompok rumpun Melayu yang tidak beragama Islam. ada kekesalan yang disuarakan oleh Hamka apabila beliau menyatakan. Keislaman umat Melayu Muslim itulah yang selamanya menjadi tumpuan perhatian dan keprihatinan Hamka. Hamka adalah ilmuwan-pemikir Melayu yang menyaksikan gelora kebangkitan umat menentang penjajahan. Selain bahasa. tetapi setelah menyaksikan perpecahan umat yang 7 . dan citra sebaliknya untuk tulisan jawi. beliau memperingatkan kemerdekaan yang lebih asasi iaitu kemerdekaan jiwa. Kerana itu dalam menghargai kemerdekaan tanah air. Kemerdekaan jiwa yang beliau maksudkan ialah kekuatan iman dan budi. kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. Hamka jelas ikut terhimbau lalu berusaha menanganinya dalam konteks umat Melayu. beliau memperlihatkan simpati dan dukungan terhadap ``Kaum Muda''. Hamka tidak cuma mengajak umat memerdekakan jiwa. Sebagai eksponen faham pembaharuan. Antara yang diberikan perhatian oleh Hamka ialah masalah jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. merebut kemerdekaan dan membangun kemajuan. kerana kesedaran di dalam menegakkan agamanya tidak tegas dan jelas. Demikian juga sikap dan tindakan-tindakannya dalam pelbagai peristiwa. namun beliau tetap melihat bahawa nama Melayu memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam berasaskan hakikat bahawa kebanyakan orang Melayu adalah Muslim. Islamlah yang menjadi teras kekuatan mereka dan sekali gus menjadi faktor pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. Baginya. Setelah orang lain berkuasa. Kerana itu kemerdekaan negara harus dimanfaatkan sebagai wahana mengangkat martabat umat. kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci'' (Hamka.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 pemberian citra yang segar kepada tulisan rumi sebagai lambang kecerdasan. 1971. ``Cuma sayang.'' Bagaimanapun.205). Pemikirannya yang kritis adalah manifestasi kemerdekaan jiwanya.

Tafsir al-Azhar yang menumental itu banyak sekali mengandungi bahan-bahan tempatan baik berupa sejarah mahupun budaya serantau. Dalam sejarah pembinaan semangat kebangsaan di rantau ini. perkauman sempit yang bersikap angkuh dan degil. tulisan-tulisnya tentang agama tidak sekadar pemaparan ajaran Islam dalam bentuk teks tanpa konteks. tampaknya Hamka berusaha memahami kedua-dua pihak. Mungkin inilah yang disebut sebagai fikah Indonesia seperti yang digagaskan oleh rakan seangkatannya. tetapi lebih daripada itu dia adalah seorang 8 . Beliau ternyata cukup peka dengan realiti zaman dan lingkungannya dan berusaha membuktikan bahawa Islam memang sesuai dengan setiap masa dan nusa. lalu menjadi `badut-badut' yang setia. sasterawansejarawan. Memang Hamka orang Indonesia.'' (Hamka. yaitu `kaum intelek yang melacurkan diri'' mengkhianati ilmu pengetahuan. Dalam polemik antara golongan nasionalis neutral agama dengan golongan yang sama sekali menolak konsep kebangsaan. Untuk itu beliau mensyaratkan nasionalisme harus berlandaskan Islam. Jika tidak ia akan menjadi Cauvinisme. beliau membahas masalah-masalah seperti pusaka tinggi dalam Adat perpatih dan isu raja-raja perempuan dalam sejarah kesultanan Aceh.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 diakibatkan oleh konflik ``kaum Tua-kaum Muda'' itu beliau menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik seperti itu. Dalam kaitan ini. ilmuwan-budayawan dan ulama pemikir yang terkenal sebagai singa podium dan pahlawan pena. 1981:199). Hasbi al-Siddiqi. yang diorang segala bukan!'' Semangat semacam Hitlirisme itu pasti akan membawa kehancuran sebagaimana yang terjadi kepada Jerman. mengilmiahkan kebohongan. Sementara itu dapat pula dikesan rasa jijik dan mualnya apabila (sekitar pertengahan tahun-tahun 1960-an) beliau menyaksikan fenomena pengkhianatan kaum intelektual kerana merebut kepentingan peribadi. 1971: 244-246) Demikianlah Islam sebagai pembangun jiwa merdeka. Hamka cukup memahami persoalan mengaplikasikan Islam dalam konteks sosiobudaya Melayu. Islam jugalah yang pertama berperanan menumbuhkan rasa kesatuan ummatik. Nyatalah Hamka memang tokoh istimewa yang bersifat multidimensi. lalu mengambil jalan menyerasikan nasionalisme dengan Islam. (Hamka. ``Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar. Fenomena ini diungkapkannya dengan kata-kata. Hamka tampaknya kecewa kebudayaan Islam rantau ini kurang diperkenalkan ke dunia luar. Sebagai ulama. Ternyata Hamka dapat menerima ``kebangsaan'' dengan catatan ia tidak bererti cauvinisme. ``yang di awak segala benar.

Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. 9 . Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Kesimpulan yang paling mudah. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. Prof. sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Jorge Luis Borges. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. Menurut Pensyarah Sastera. Jean Baudrillard. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. yang praktikal ataupun teoritikal. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. seloka. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Simulacra and Simulation (1981). keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. Cinta dan kebaktiannya tidak pernah mengenal persempadanan. serantau sebudaya. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. Hashim Musa. Selain itu. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. kesedaran. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi ‘penemuan’ generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya Bondrillard. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Dr.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Muslim dan seorang Melayu yang sepanjang hayatnya berjuang demi memartabatkan umat yang serumpun seagama. Pengaruh karya Luis Borges. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. baik politik mahupun geografi.

bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu. beradab. sentiasa bermufakat. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. simpulan bahasa. berdikari. Hashim berkata. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. syair. merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1.” katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. gurindam. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. menghormati hak dan milik. “Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu 10 . Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada sejak awal abad ke-20. seloka dan nazam. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam.000 tahun lalu. amanah. berbaik-baik sesama makhluk. Beliau berpendapat. gurindam dan peribahasa. “Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. “Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. tidak membuang masa. halus berbudi bahasa. budaya. pantun. barubaru ini.

Antaranya. Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke12. kemahiran teknologi. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. Faktor Islam. isi. Sementara itu. maklumat. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 epistemologi. Kemurnian nilai. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. moral. kebaikan dan keindahan. Aspek komponen nilai. Dapat disimpulkan secara umum. moral. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. Hashim berkata. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. Keindahan. banyak 11 . Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. epistemologi. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. Dalam erti kata lain. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera.”tambahnya. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip. dalam konteks epistemologi. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Misalnya. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika.

semuanya diceritakan. tentang diplomasi Melayu. dalam sebuah atau dua buah karya besar ini. Namun. Memang diakui. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. Dalam kedua-dua karya ini kita ditayangi suatu gambaran yang besar tentang orang Melayu dan bangsa Melayu: tentang asal usul raja Melayu. tentang Melayu yang menderhaka kepada raja yang tidak adil atau zalim. kita lihat dua karya agung Melayu yang menggunakan ‘metafora besar’ atau ‘grand metafora’ untuk menyatakan konsep atau pandangan sosio-budaya-politik Melayu tentang negara Melayu dan citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang megah dan bebas adalah Sulalat al-Salatin (SAS) atau ‘Sejarah Melayu’ dan Hikayat Hang Tuah HHT). dan banyak lagi kisah budaya. Untuk menjelaskan bahasa Melayu sebagai cerminan minda dan kehidupan orang Melayu ini juga. tentang ketaatan Melayu terhadap negara dan kerajaannya. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. Semuanya berpadu secara harmoni. didramatikkan. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. tentang jenaka Melayu. tentang kelakuan sosial dan moral Melayu. adat Melayu dan adat bernegeri. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. yang mencintai kebebasan. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. tentang fitnah dan maksiat Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 memperlihatkan ‘penyimpangan’ tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. tentang kebesaran raja dan kerajaan Melayu. 12 . tentang senda gurau Melayu. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. ditakrif. Di taman puisi itu. dihuraikan. tentang adat resam Melayu dan istiadat raja Melayu. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. sosial dan moral Melayu. tentang citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang bangga bangsa. tentang raja yang baik dan raja yang jahat dan akibatnya.

tiadalah siapa-siapa yang mengetahuinya ia. khabarnya pun tiada pada segala makhluk.. menceritakan peristiwa sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan kuasa asing. Raja Melaka tidak disebut namanya. Hang Tuah sebagai lambang citra atau imej Melayu yang unggul.. yang tidak mati dan akan kekal sepanjang zaman sebenarnya adalah empat institusi negara Melayu. institusi ‘pentadbiran awam’ yang diwakili oleh Bendahara (sama seperti ketua eksekutif kerajaan hari ini. Pengarang HHT cuba menghidupkan semula keagungan bangsa dan negara Melayu untuk meninggalkan mesej bahawa ‘Melayu tidak akan hilang di dunia’ – dia tidak mengeluarkan kata-kata ini tetapi itulah visinya. dan Laksamana Hang Tuah pun mati. dan kedua melalui watak utamanya.. hanya disebut gelarannya. bendahara. Temenggung dan Hang Tuah juga tidak mati. Raja ini tidak dimatikan. menceritakan bagaimana sultan Melaka yang terakhir terpaksa lari masuk hutan meminta-minta makanan dari penduduk desa. melainkan Allah wa ta’ala yang mengetahuinya. Kita tahu bahawa dalam SAS.berkhalwat di atas bukit Tanjung Jugara itu tiada tersebut lagi. institusi keselamatan dalam negeri (institusi kepolisian dll. dengan tidak mematikan raja. misalnya Perdana Menteri).) yang diwakili oleh Temenggung (sebagai ‘menteri keselamatan dalam negeri’) dan institusi pertahanan negara yang diwakili oleh Laksamana (semacam ‘menteri pertahanan’). bendahara pun mati (Bendahara Tun mati dibunuh atas perintah Sultan yang jahat). iaitu institusi raja yang diwakili oleh Duli Yang Dipertuan sebagai lambang kedaulatan negara (sama dengan institusi Yang Dipertuan Agung Malaysia yang diwujudkan selepas tahun 1957). secara tersirat.. semua raja Melaka mati. ‘Fakta sejarah’ ini berubah dalam HHT.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 HHT dapat dianggap sebagai sambungan atau karya ‘sequel’ dari SAS tetapi pengarang HHT seolah-olah. entah mati entah ghaib. iaitu Duli Yang Dipertuan atau Duli Syah Alam. Keempat-empat orang yang membina negara Melaka ini akhirnya ‘. Apakah pengarang HHT mencipta 13 . bangsa Portugis. digantikan dengan mesej budaya ciptaan akal Melayu yang tidak diikat oleh ‘disiplin sejarah’ atau disiplin ilmu yang dikatakan bercorak ‘rasional’. mengkritik pengarang SAS kerana mengakhiri ceritanya dengan ‘nada sedih’. Bagaimanakah dia membina visi ini? Dia melakukannya melalui dua cara yang luar biasa: Pertama. Mesej pengarang adalah. dia juga tidak dimatikan. temenggung dan laksamana di akhir hikayat. sampai akhir hikayat.’. Bendahara cuma disebut gelaran rasminya. iaitu Bendahara Paduka Raja.

kebijaksanaannya. dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu. bermoral tinggi. berani kerana benar. misalnya. Hang Tuah dan pasukannya berperang di lautan atau dekat pelabuhan Cina. Di perairan Melaka juga dia berperang dengan orang Portugis sehingga dia terpelanting terkena bedilan peluru Portugis. Ke mana sahaja 14 . tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. dia menarik perhatian bendahara Melaka. bangsa yang mencintai ilmu. menyerang Melaka dan mengalahkan Portugis. Kerajaan Melayu bersambung di Johor sebagai pewaris Melaka. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kuasa Melayu tidak musnah selepas Melaka. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. tidak melakukan rasuah. dan tidak mengamalkan rasuah. Kita boleh mentafsir episod ini sebagai mesej bahawa kehulubalangan Melayu sebagai ‘alat’ atau institusi negara Melayu tidak musnah selepas Melaka ditawan oleh kuasa asing. Peristiwa kedua. dia digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 dongeng? Apakah dia pembohong? Tidak. Dalam Hikayat Hang Tuah pula. dengan bantuan askar-askar Johor. Dia mencipta suatu visi tentang kebesaran dan kesinambungan bangsa Melayu dan negara atau kerajaannya. Hang Tuah. sebagai modelnya atau tipe unggulnya. Dia memperlihatkan keberanian para pendekar Melayu Johor melompat ke dalam kubu pertahanan Portugis dan memarang semua askar Portugis di situ. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. Selain ini. Dia berkata ‘Maka keturunan Melaka itulah jatuh kepada orang Johor datang sekarang ini. sudah khatam Quran. bermoral tinggi. Dalam HHT dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. Peristiwa ketiga ialah peristiwa sejarah: dia menceritakan bagaimana askar Wolanda (Belanda). tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. kejujurannya. tidak minum arak. dan berani. mencintai kebebasan dan sebagainya. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. soal empirikal ini tidak timbul. Peristiwa pertama. lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. sifat keberaniannya. dia mencipta episod simbolik tentang ‘kejatuhan’ kerajaan Melaka apabila mahkota raja Melaka disambar buaya putih di perairan Melaka. beradat. yang penting adalah mesejnya. dua daripadanya bersifat simbolik dan yang satu lagi bercorak sejarah. tahu adat). tetapi dia tidak mati. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. mengalahkan pasukan Portugis. Pada akhir hikayat dia menyebut tiga peristiwa.

asal-usul. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. Dia merakamkan dan mentafsirkan tamadun bangsanya melalui cerita – cerita yang di dalamnya terkandung segala ilmu Melayu. yang terbaik. Hal Melayu ini baru akan diketahui dengan mendalam kalau didedahkan atau ‘dihidupkan’ melalui pantun. pandangan hidup Melayu. mahupun penamat bicara melalui pemilihan 15 . suka duka Melayu. pembayang niat. Puisi-puisi lama seperti pantun juga menyumbang ke arah cerminan dan minda orang Melayu. menangkap dan memahami ciri-ciri akal budi Melayu. tidak yang terjahat dan buruk. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hang Tuah pergi – ke Majapahit. mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. Dia bukan menulis hikayat ini sebagai buku sejarah Melayu. Pantun dikatakan sebagai hak asli bangsa Melayu yang menggambarkan akal budi dan juga emosi orang Melayu. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. atau diceritakan dengan segala episod dan dramanya dalam hikayat budaya Melayu. pepatah dan peribahasa. psikologi Melayu. tidak mencintai ilmu. membina citra Melayu. Dia tentu menyedari bahawa sejarah tidak dapat merakamkan rasa hati orang Melayu. Kesimpulan yang dapat dilihat antara dua karya ini adalah pengarang HHT adalah pemikir. ke Mesir. seniman dan sasterawan Melayu yang ‘genius’. fungsi dan sebagainya. Dia mengarang hikayat itu sebagai seorang ‘visionary’ bangsa Melayu. dan banyak lagi hal dan kisah Melayu yang tidak diceritakan dalam buku sejarah. ke Rum (Turki). bunga istiadat. orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. ke benua India. dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. tidak orang yang mementingkan dirinya. khususnya sebagai alat untuk menyatakan baik hajat. bentuk. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi. Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. Dengan kata lain. mengamalkan rasuah. ke negeri China. pembuka kata.

Van 16 . menyatakan bahawa orang Melayu mempunyai kebijaksanaan dalam memanipulasiakan setiap kata dan gaya hidup mereka dalam pantun. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. Dr. khususnya untuk warisan generasi akan datang. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Sistem kekeluargaan yang terikat erat dengan adat dan peraturan juga terpancar daripada rangkap-rangkap pantun yang dicipta oleh masyarakat Melayu. Yang dapat dikatakan di sini ialah pantun sebagai khazanah warisan akan terus memancarkan nilai keindahan dan seni budaya yang amat tinggi. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk. Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. Manakala menurut Dr. “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. melalui tajuk “Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu”. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Ungku Aziz dalam syarahan yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2009. Ghazali dan lain-lain. Pada masa dahulu. pantun mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu serta sebagai lambang ketinggian minda masyarakatnya yang mempunyai kebolehan memahami dan menyelami pengetahuan. Masyarakat Melayu pula merupakan masyarakat yang mempunyai daya fikir yang amat tinggi. perasaan. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun. mata terlepas badan terkurung”. kami sepantun balam.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 bahasa yang indah dan menarik. Antaranya menurut Yahya Ismail. serta aliran perasaan. Mereka mencipta serta mendedahkan rasa melalui pantun-pantun yang diciptanya. Berbicara mengenai pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu.

Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian . Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak. sebunyi atau seirama. Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. osonansi dan iramanya dan susunan kata-kata yang 17 . pendidikan dan lain –lain. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua . Kemudian dikawal oleh rima . Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. pengajaran . Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu . dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usik-megusik . Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat. Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak . Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana.

Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian yang harmonis dan murni. Hal ini diperakui oleh R.J Wilkinson dan R. symbol dan apa 18 . (Wilkinson dan Windstedt : 1961). serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu.O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkajipengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya. Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak. Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol. ibarat. Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu simile. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu. emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. (Wilkinson : 1907). imagery. kiasan dan seumpamanya. Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun. fikiran atau idea serta jiwanya. metaphor.

bunga. Tetapi bagaimana mungkin bangsa Melayu hari ini dapat menjadi bangsa yang ‘cemerlang.O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan. Itulah hasil tamadun Melayu yang nilainya kekal sampai ke zaman kita hari ini. 19 . kiasan. Demikianlah serba ringkas pemahaman saya tentang keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat. Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. Alangkah baiknya sekiranya bangsa Melayu hari ini dididik dengan tamadun itu. kita akan tahu bahawa jikalau bangsa Melayu hari ini mahu menjadi bangsa yang cemerlang mereka hendaklah pandai berfikir dalam bahasa Melayu tinggi. Ilmu Melayu yang terkandung di dalamnya banyak sekali. dalam kepercayaan dan nilai mereka. Kita boleh mencemerlangkan bangsa Melayu hari ini berdasarkan warisan yang sudah dibentuk lebih seribu tahun itu. upacara adat istiadat dan kebiasaan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. terutama Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah dan peribahasa dan pepatah Melayu. membaca karya-karya agung itu. Misalnya R. ibarat dan peribahasa. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. bahasa yang selama seribu tahun menjadi alat utama pembinaan tamadun tinggi bangsa. mempelajari tamadun itu. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. Kalau kita belajar dari proses penciptaan dan pembinaan tamadun tinggi Melayu sejak abad ke-14 melalui karya agung Melayu. ‘Model’ atau contohnya sudah lama ada. penyerupaan. gemilang dan terbilang’ jikalau bercakap dalam bahasa Melayu pun mereka tidak cekap. buah.

Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Abdullah Hussain. Wahdatul Wujud: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dengan Nuruddin ar-Raniri. Kuala Lumpur. al. 25 November 2009 00:29 | Ditulis oleh Prof. Abdullah Hussain.Kumpulan Peribahasa Sasterawan Negara. Kamus Dewan.Abdullah INTERNET KARYA AGUNG MELAYU: CERMINAN KEUNGGULAN AKAL BUDI BANGSA MELAYU SEPANJANG ZAMAN Dato’ Dr.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 RUJUKAN : 1. Petikan sebahagian kertas kerja Prof. 6. Madya Datuk Dr. Hassan Ahmad Pengarah Urusan Yayasan Karyawan 20 . Dr. Kamus Simpulan Bahasa. Jakarta: Gema Media. 1966. Kuala Lumpur. (2008). Noresah Baharom et. 5. Peradaban Melayu 1: Kertas 1 Rabu. 4. 2. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Siddiq Fadzil di Seminar Pemikiran Hamka pada 28 April lalu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Sangidu. Kuala Lumpur. 1996. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia. Canai Budi . 3.. 1997.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 21 .