SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

BAHASA MELAYU SEBAGAI CERMINAN MINDA DAN KEHIDUPAN ORANG MELAYU

1

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting. Melalui bahasa kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Melalui bahasa juga kita dapat melahirkan buah fikiran dan pendapat. Walaupun terdapat sesetengah pendapat yang mengatakan bahawa tanpa bahasa manusia juga dapat berkomunikasi misalnya dengan menggunakan isyarat tetapi didapati bahawa penglahiran fikiran dengan cara ini adalah terbatas. Tanpa bahasa manusia tidak dapat memberi nama kepada apa yang dipersepsikannya. Akibat daripada keadaan ini manusia akan menghadapi kesukaran dalam memberi makna kepada alam sekelilingnya. Manusia dianugerahkan dengan fikiran yang membuatkan mereka berbeza dari binatang. Manusia mampu menuturkan berbagai-bagai ungkapan tanpa ada had dan batasannya. Manusia dapat menuturkan tentang sesuatu yang lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Manusia juga dapat menuturkan atau menceritakan tentang perkara-perkara yang tidak ada di hadapan mereka. Malah lebih jauh daripada itu manusia mampu melahirkan bahasa yang berbentuk kiasan dan perbandingan yang mempunyai makna yang jauh berlainan daripada makna perkataan tersebut atau makna secara harfiah. Bahasa yang diujarkan oleh manusia bukan sahaja dalam bentuk langsung tetapi dalam berbagai-bagai bentuk dan gaya kiasan. Ini menunjukkan bahawa manusia kreatif dalam menggunakan bahasanya. Sesungguhnya, kehebatan sesuatu bangsa tidak sahaja diukur dengan kemajuannya tetapi juga keupayaan terhadap penghayatan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Budi bahasa adalah cerminan budaya. Budi bahasa yang indah mencerminkan kebudayaan yang indah yang diamalkan oleh sesebuah masyarakat. Budaya diterbitkan oleh kebijaksanaan, maka budaya sesuatu bangsa melambangkan sebahagian daripada peradaban bangsa. Contohnya, budi bahasa orang Melayu telah mewakili peradaban orang Melayu, yang sifatnya sangat indah. Bukan sahaja untuk dilihat malah untuk kita semua menjadi sebahagian daripadanya. Bangsa Melayu contohnya, sejak zaman berzaman terkenal dengan budi bahasa. Sehinggakan pernah dinukilkan oleh Sasterawan Negara Usman Awang (1988) dalam puisi beliau, yang dirakamkan pula oleh penyair Lim Swee Tin dalam kertas kerja beliau semasa seminar di Melaka suatu ketika dulu, yang antara lain mengungkapkan: ‘Melayu itu maknanya bijaksana; jika menipu pun bersopan; kurang ajarnya tetap santun; dajalnya cukup selamba; budi bahasa jangan dikira; beraninya cukup benar; tunduk bila bersalah; lembutnya cukup jantan; berkelahi cara Melayu; menikam dengan pantun; menyanggah dengan senyum; marahnya dalam tertawa; merendah bukan menyembah; meninggi bukan melonjak. 2

yang bermaksud: ‘Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat. penyalahgunaan dadah. orang Melayu sangat mementingkan harga diri. Perlu diingat juga bahawa di sebalik tutur kata yang manis dan sopan serta budi bahasa yang lemah lembut. Maka. kekurangan daya tenaga dan pemikiran di kalangan muda-mudi. dilanda ombak karam terbalik. perilaku anak-anak yang liar. tidak dapat dinafikan telah berlaku kesan-kesan sampingan atau pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing yang boleh merosakkan anak muda.w. yang bermaksud: ‘Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Gejala-gejala seperti biadap. krisis rumah tangga.a. Namun begitu. berbahasa kesat dan sebagainya adalah di antara bukti yang jelas terhadap perlunya peranan yang mesti dimainkan oleh ibu bapa dan setiap anggota masyarakat. kerapuhan pegangan agama. 3 . mereka masih boleh berpantun walaupun dalam bentuk yang sungguh sinikal. mengugut kestabilan dan kecemerlangan bangsa. Gejala mungkar yang berlaku dalam masyarakat hari ini terutama di kalangan mudamudi seperti pergaulan bebas. mencuri.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Begitulah unik dan istimewanya bangsa Melayu kendatipun ketika bertarung. Ini mencerminkan bahawa budaya budi bahasa yang menjadi amalan leluhur suatu ketika dulu telah mulai sirna dan diabaikan.’ maka sahutlah budi bahasa dengan adab dan sopan-santun. Walaupun perahu sedang belayar. hendaklah dia berbicara dengan baik atau diam. tidak menghormati orang tua. apabila diinjak.’ Dan ini menunjukkan bahawa orang Melayu berpegang teguh kepada agamanya yang sangat mementingkan budi bahasa sebagai antara elemen yang menyempurnakan Islam seseorang selain dari aspek akidah dan syariah. ia perlu diterima dengan akal budi yang tinggi. sebelum ‘pitam anak Melayu naik.’ (hadis riwayat Bukhari) Juga kepada sabda Baginda s. tidak berbudi bahasa. pitamnya naik. dalam keghairahan negara untuk mencapai matlamat pembangunan bangsa yang maju dan dinamik yang bersendikan kepada pembangunan sains dan teknologi. tidak bersopan santun. biadap. malas. walaupun Melayu terbilang sabar. Jelasnya orang Melayu begitu kuat berpegang kepada sabda Rasulullah s. kurang ajar.w dalam Musnad Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.a. dan bukan itu sahaja. kekosongan jiwa.

jujur.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 tidak ada pegangan hidup. bantu-membantu dan semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan dan kebanggaan masyarakat kita pada suatu ketika dahulu. Malah kita telah diasuh sejak dari kecil lagi supaya sentiasa bersopan santun dan berbudi bahasa dalam menjalani kehidupan seharian. bersih. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni merupakan warisan bangsa dan setiap institusi keluarga bertanggungjawab mendidik setiap ahli keluarganya mengenai perkaraperkara asas budi bahasa dan nilai-nilai murni. ucapan terima kasih atau maaf di mana perlu. agar menjadi manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak indah. Sebagai rakyat Malaysia. Hormat orang tua. lebih suka kepada kebebasan mutlak dan keseronokan serta hanyut dalam arus pengaruh kebudayaan asing yang lebih banyak merosakkan jiwa dan sebagainya adalah akibat daripada kelonggaran disiplin dalam sistem kekeluargaan dan hilangnya budaya berbudi bahasa yang harus menjadi amalan hidup. bertata susila dan hormat menghormati yang telah diamalkan turun-temurun. Sehubungan dengan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri. merupakan nasihat yang tidak asing bagi kita. tidak menghormati guru. kita harus prihatin mengenai perkembangan yang kurang sihat ini dan wajar membendungnya sebelum menjadi lebih buruk. telah sedikit sebanyak menghakis budaya tradisi yang bersopan santun. Sebagai masyarakat timur. merendah diri dan berbagai-bagai lagi. Sikap tolongmenolong. Tanpa kita sedari. 4 . kehidupan cara moden disertai dengan cabaran globalisasi dan dunia tanpa sempadan. dengan kebajikan rakyat tidak diasaskan pada negara mahupun individu tetapi pada sistem kekeluargaan yang kukuh lagi mantap. bersyukur dan sebagainya. sebuah sistem sosial yang lebih mementingkan masyarakat daripada diri sendiri. seperti cara bertutur yang sopan. Tun Dr Mahathir Mohammad telah memberi penekanan penting mengenai perkara ini dengan menegaskan bahawa di antara cabaran-cabaran yang mesti diatasi bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang benar-benar maju ialah membentuk sebuah masyarakat berbudi dan berbudaya penyayang. membantu orang yang memerlukan pertolongan. telah mula goyah. saling bertegur sapa. amanah. memberi salam sebagai pembuka kata. berdisiplin. amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni bukan suatu perkara baru.

namun sebagai seorang yang mempunyai kesedaran sejarah dan budaya. Hamka tetap tidak dapat melepaskan dirinya daripada ikatan kemelayuan yang serumpun seagama. Keadaaan ini jika dibiarkan. Sebagai kakitangan kerajaan contohnya. serantau sebudaya. Sebagai contoh. Budi bahasa semakin hari semakin luntur. kita jarang-jarang dapat melihat warga tua dipimpin oleh anak-anak muda untuk melintas jalan. dalam mengharungi arus kemajuan yang begitu deras pada era alaf baru ini. Hamka adalah putera besar Alam Melayu yang tampil pada saat umat mengalami kegawatan menangani pelbagai persoalan berat yang diakibatkan oleh penjajahan dan proses pembaratan. Kita juga sudah ketandusan budaya sapa-menyapa. ramai tergelincir dan kecundang. Kita harus menjadi warga negara atau individu yang berhemah tinggi dan berketrampilan yang boleh menjadi role model untuk dijadikan contoh. Kesopanan dan sikap hormat-menghormati antara satu sama yang lain juga hampir lenyap. Menyelami jiwa dan minda Hamka menerusi karya-karya tulisannya. Dengan ungkapan lain. Hamka mencintai seluruh bumi Melayu tanpa membezakan antara yang bernama Sumatera atau yang bernama Tanah Melayu. berbudi bahasa ini amat penting dalam Perkhidmatan Awam memandangkan anggota Perkhidmatan Awam merupakan tonggak pentadbiran negara. tidak menghargai harta benda awam dan tidak mengutamakan kepada kebersihan. kita disarankan supaya meraih kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi tanpa mengabaikan nilai-nilai murni dan budi bahasa. kurangnya rasa hormat-menghormati. Dalam zaman yang serba moden ini. 5 . Melayu Hamka adalah kemelayuan yang telah menyerap roh keislaman sepenuhnya. Keduadua unsur tersebut menyatu secara harmonis membentuk wataknya. lama-kelamaan akan merosakkan tamadun dan mencemarkan budaya bangsa yang kaya dengan budi pekerti serta nilai-nilai murni yang tinggi. serta semangat ukhuwah yang mendalam. Dalam menerima hakikat persempadanan politik yang memecahkan kepulauan Melayu kepada negara Indonesia dan Tanah Melayu (Malaysia). pemikir Hamka memberikan perhatian yang serius terhadap isu kemelayuan dan keislaman dalam konteks permasalahan tersebut. kita dapat menemukan kesegaran roh keislamannya dan kekentalan semangat kemelayuannya. Sebagai seorang Melayu. Hari ini.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hakikatnya. Sebagai ilmuwan.

Untuk memahami kepeloporan Hamka dalam perjuangan Melayu. beliau mengambil kriteria yang digunakan oleh Rasulullah s. Sanskrit atau yang selainnya. Bukan beliau tidak menyedari bahawa bahasa harus dinamik. bahasa Melayu juga memainkan peranan utama sebagai pemersatu rumpun Melayu yang terpisah-pisah dalam ribuan pulau dan ratusan dialek bahasa. Menurutnya. Penggantian jawi dengan rumi adalah sebahagian daripada proses pembaratan dan pendangkalan Islam yang tentu sahaja didalangi oleh penjajah. Demikian pulalah Hamka mentakrifkan Melayu. Yang beliau tentang ialah keinginan untuk mencabut bahasa Indonesia dari akarnya iaitu bahasa Melayu. Sementara itu berlaku pula proses peminggiran tulisan jawi akibat himpitan tulisan rumi. tidur dan bangun dalam bahasa Melayu. menangis dan ketawa. iaitu setiap orang yang berbahasa Melayu .berfikir. maju dan berkembang. Bahasa yang mampu menjadi wahana perpaduan itu menurut Hamka harus bahasa yang murni. Untuk mendefinisikan Melayu. Dalam konteks Malaysia ini dilakukan menerusi strategi 6 .w ketika mendefinisikan Arab iaitu siapa sahaja yang berbahasa Arab. beliau ikut menyambutnya dengan penuh rasa terharu. Hamka tidak menanggapi Melayu dalam pengertian sempit etnik yang dicirikan oleh darah dan daerah. Bertolak daripada hakikat itulah Hamka memperjuangkan bahasa Melayu dan memelihara kemurniannya dengan penuh rasa cemburu. Pentakrifan bangsa berasaskan bahasa bertepatan pula dengan pepatah Melayu ``bahasa menunjukkan bangsa''. tetapi pada hakikatnya ia adalah bahasa Melayu. Kerana itu terdapat pula ungkapan ``bahasa jiwa bangsa'' di samping rangkaian kata ``budi bahasa''. kita perlu pula memahami definisinya tentang orang Melayu. Memang bahasa adalah cerminan jiwa dan pancaran budi. Meskipun namanya sudah menjadi bahasa Indonesia. Selain mencirikan bangsa. dan untuk itu ia harus bersedia meminjam dan menyerap kata-kata asing seperlunya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Demikian mendalamnya cinta Hamka terhadap umat dan bumi Melayu sehingga ketika Tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. sudah tidak ada lagi orang yang benar-benar berdarah Melayu murni. Ini terjadi di Indonesia dan kemudian diikuti oleh Malaysia. iaitu bahasa Melayu yang tidak terlalu banyak menyerap kalimat-kalimat Jawa. merasa.a.

tetapi setelah menyaksikan perpecahan umat yang 7 .205). Sebagai eksponen faham pembaharuan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 pemberian citra yang segar kepada tulisan rumi sebagai lambang kecerdasan. Kemerdekaan jiwa yang beliau maksudkan ialah kekuatan iman dan budi. ada kekesalan yang disuarakan oleh Hamka apabila beliau menyatakan. Baginya. dan citra sebaliknya untuk tulisan jawi. Pemikirannya yang kritis adalah manifestasi kemerdekaan jiwanya. 1971.'' Bagaimanapun. kaum Muslimin yang gagah berani itu kebanyakan hanya dipergunakan tenaganya guna membina kekuasaan orang lain. Demikian juga sikap dan tindakan-tindakannya dalam pelbagai peristiwa. merebut kemerdekaan dan membangun kemajuan. Hamka tidak cuma mengajak umat memerdekakan jiwa. Hamka adalah ilmuwan-pemikir Melayu yang menyaksikan gelora kebangkitan umat menentang penjajahan. kerana kesedaran di dalam menegakkan agamanya tidak tegas dan jelas. beliau memperingatkan kemerdekaan yang lebih asasi iaitu kemerdekaan jiwa. ciri kemelayuan yang lebih penting lagi ialah Islam. tetapi beliau sendiri dilihat sebagai contoh watak manusia berjiwa merdeka. Kerana itu dalam menghargai kemerdekaan tanah air. namun beliau tetap melihat bahawa nama Melayu memang tidak dapat dipisahkan daripada Islam berasaskan hakikat bahawa kebanyakan orang Melayu adalah Muslim. Kerana itu kemerdekaan negara harus dimanfaatkan sebagai wahana mengangkat martabat umat. beliau memperlihatkan simpati dan dukungan terhadap ``Kaum Muda''. Setelah orang lain berkuasa. Hamka jelas ikut terhimbau lalu berusaha menanganinya dalam konteks umat Melayu. kaum Muslimin itu disingkirkan dan dilarang keras atau dihambat-hambat agar jangan sampai menuntut haknya yang suci'' (Hamka. Selain bahasa. Dalam rangka memperkasa umat dan membina jiwa merdeka itulah Hamka melihat Islam (ajaran tauhid) sebagai ``sumber tenaga kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. ``Cuma sayang. Antara yang diberikan perhatian oleh Hamka ialah masalah jiwa hamba dan pemikiran anak jajahan. Islamlah yang menjadi teras kekuatan mereka dan sekali gus menjadi faktor pemersatu yang mendasari semangat kebangsaan. Hamka menyedari adanya kelompok rumpun Melayu yang tidak beragama Islam. Keislaman umat Melayu Muslim itulah yang selamanya menjadi tumpuan perhatian dan keprihatinan Hamka.

sasterawansejarawan. 1971: 244-246) Demikianlah Islam sebagai pembangun jiwa merdeka. Untuk itu beliau mensyaratkan nasionalisme harus berlandaskan Islam. (Hamka. lalu mengambil jalan menyerasikan nasionalisme dengan Islam. Mungkin inilah yang disebut sebagai fikah Indonesia seperti yang digagaskan oleh rakan seangkatannya. Fenomena ini diungkapkannya dengan kata-kata. Tafsir al-Azhar yang menumental itu banyak sekali mengandungi bahan-bahan tempatan baik berupa sejarah mahupun budaya serantau. mengilmiahkan kebohongan. Ternyata Hamka dapat menerima ``kebangsaan'' dengan catatan ia tidak bererti cauvinisme. ``Ada yang mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih kasar. 1981:199). Hamka tampaknya kecewa kebudayaan Islam rantau ini kurang diperkenalkan ke dunia luar. yaitu `kaum intelek yang melacurkan diri'' mengkhianati ilmu pengetahuan. Beliau ternyata cukup peka dengan realiti zaman dan lingkungannya dan berusaha membuktikan bahawa Islam memang sesuai dengan setiap masa dan nusa. tulisan-tulisnya tentang agama tidak sekadar pemaparan ajaran Islam dalam bentuk teks tanpa konteks. Jika tidak ia akan menjadi Cauvinisme. lalu menjadi `badut-badut' yang setia.'' (Hamka. yang diorang segala bukan!'' Semangat semacam Hitlirisme itu pasti akan membawa kehancuran sebagaimana yang terjadi kepada Jerman. Nyatalah Hamka memang tokoh istimewa yang bersifat multidimensi. perkauman sempit yang bersikap angkuh dan degil. tampaknya Hamka berusaha memahami kedua-dua pihak. tetapi lebih daripada itu dia adalah seorang 8 . Islam jugalah yang pertama berperanan menumbuhkan rasa kesatuan ummatik. Sebagai ulama.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 diakibatkan oleh konflik ``kaum Tua-kaum Muda'' itu beliau menyatakan ketidaksenangannya terhadap konflik seperti itu. Dalam polemik antara golongan nasionalis neutral agama dengan golongan yang sama sekali menolak konsep kebangsaan. Memang Hamka orang Indonesia. ilmuwan-budayawan dan ulama pemikir yang terkenal sebagai singa podium dan pahlawan pena. Dalam kaitan ini. ``yang di awak segala benar. Hasbi al-Siddiqi. Dalam sejarah pembinaan semangat kebangsaan di rantau ini. beliau membahas masalah-masalah seperti pusaka tinggi dalam Adat perpatih dan isu raja-raja perempuan dalam sejarah kesultanan Aceh. Sementara itu dapat pula dikesan rasa jijik dan mualnya apabila (sekitar pertengahan tahun-tahun 1960-an) beliau menyaksikan fenomena pengkhianatan kaum intelektual kerana merebut kepentingan peribadi. Hamka cukup memahami persoalan mengaplikasikan Islam dalam konteks sosiobudaya Melayu.

Prof. Pengaruh daripada puisi tradisional seperti nazam. Gagasan daripada aktiviti-aktiviti kesusasteraan kotemporari turut mempengaruhi produksi gagasan-gagasan dalam pemikiran para ilmuwan. serantau sebudaya. baik politik mahupun geografi. Aspek stilistik dalam sastera untuk menemukan format ideal persembahan karya. Selain itu. Pengertian paling mudah ialah budi mewakili tempat perasaan. Pengaruh besar Luis Borges tersebut menjadi landasan kepada penghasilan karya Bondrillard. Ia sentiasa berkembang untuk mengisi seluruh pemikiran masyarakatnya. seloka. Sesuatu yang kongkrit atau abstrak. sastera sentiasa berkembang dengan mewarisi ‘penemuan’ generasi sebelumnya sebagai asas penulisan atau setidak-tidaknya rujukan. keyakinan dan dorongan manakala budi pula ialah akal atau daya fikir yang memahami untuk memahami sesuatu. Genre puisi misalnya merupakan sebuah warisan teras hati budi masyarakat Melayu yang penuh kesantunan dan nilai-nilai luhur. Menurut Pensyarah Sastera. Dr. Puisi-puisi Melayu lama dengan jelas menyatakan komponen teras hati budi Melayu sebagai paksi dan panduan perlakuan kepada anggota masyarakat demi menjaga kerukunan.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Muslim dan seorang Melayu yang sepanjang hayatnya berjuang demi memartabatkan umat yang serumpun seagama. yang praktikal ataupun teoritikal. sastera dalam semua genre sejak era Plato hingga kepada pengkritik Anthony Giddens adalah kekuatan keilmuan sesebuah bangsa. Jean Baudrillard. Cinta dan kebaktiannya tidak pernah mengenal persempadanan. salah seorang pemikir pascamoden paling provokatif pada dasarnya mewarisi idea-idea serta pandangan penulis Argentina. Hashim Musa. Begitu juga dalam konteks sastera Melayu. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Pengaruh karya Luis Borges. Karya-karya sastera termasuk puisi dalam konteks kotemporari berkembang sejajar dengan penemuan kerangka ilmu-ilmu sosial ataupun kebudayaan. The Garden of Forking Path (1941) terhadap Baudrillard sangat ketara. kesedaran. syair dan gurindam menggabungkan antara estetika bahasa dan ketinggian nilai-nilai budi serta kesantunan orang Melayu. Simulacra and Simulation (1981). puisi-puisi Melayu lama merupakan contoh terbaik tentang akar budi Melayu yang tersembunyi di sebalik ketinggian bahasa. Kesimpulan yang paling mudah. 9 . Jorge Luis Borges.

sentiasa bermufakat.” katanya ketika membentangkan kertas kerja pada seminar Antarabangsa Psikolinguistik di Putrajaya. barubaru ini. Masyarakat Melayu tradisional juga menekankan menanam budi. Unsur lain yang turut ditekankan ialah setia kepada ketua yang adil. Beliau berpendapat. berbaik-baik sesama makhluk. seloka dan nazam. Ketinggian nilai cerapan terhadap unsur-unsur tersebut membolehkan karya-karya sastera Melayu tradisional mempunyai falsafah serta keupayaan akal budi yang memukau. syair. simpulan bahasa. berdikari. menghormati hak dan milik. pengalaman-pengalaman praktikal dan ilmu warisan turun-temurun nenek moyang mereka. pantun. gurindam. “Penciptaannya oleh golongan bijak pandai Melayu secara anonimus. Hashim berkata. pendidikan demi membentuk manusia yang berilmu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 kesejahteraan dan kejayaan dalam masyarakat. budaya. beradab. halus berbudi bahasa.000 tahun lalu. tidak membuang masa. Sarjana-sarjana Melayu membahagikan 26 teras ketinggian akal budi Melayu berdasarkan pantun. “Puisi Melayu lama yang diolah secara berentak dan berirama dengan pemilihan kata yang memikat hati budi sehingga mudah melekat dalam ingatan. kolektif dan akumulatif dalam deretan perjalanan sejarah dan perkembangan masyarakat itu. gurindam dan peribahasa. berbudi dan bertakwa serta taat kepada ibu bapa. Kekuatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai akal budi tersebutlah yang menjadi inti kepada kekuatan tamadun Melayu di Nusantara sejak lebih 1. bersifat kasih sayang dan mensyukuri nikmat Allah. tolong menolong dan mengutamakan kebajikan umum. “Kerangka hati dan budi Melayu mengandungi tiga komponen utama iaitu 10 . merupakan khazanah warisan Melayu sejak zaman berzaman dalam bentuk sastera lisan seperti pepatah. amanah. antara dapatan kajian tersebut ialah hidup berteraskan agama Islam. ketinggian akal budi Melayu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan daripada dimensi alam. Bagaimanapun kolonialisme dengan pelbagai unsur budaya Barat secara bertahap turut mempengaruhi nilai-nilai itu hingga kejatuhan sepenuhnya alam Melayu pada sejak awal abad ke-20.

keindahan sentiasa berada pada tahap tertinggi. kebaikan dan keindahan. Dapat disimpulkan secara umum. Dalam erti kata lain. pandangan alam semester (worldview) dan komponen nilai serta akhlak atau faham nilai. Sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. moral. Teks-teks puisi tradisional walaupun mengandungi unsur-unsur imaginatif atau fantasi. masyarakat Melayu meletakkan segala ilmu pengetahuan.”tambahnya. tema dan cara penyampaian genre-genre kesenian tradisional Melayu yang digabungkan dengan pemahaman lengkap tentang unsur alam dan warisan. kemahiran teknologi. Keberadaan puisi-puisi Melayu lama sesunggunya sesuatu yang unik. Hashim berkata. ilmu mengikut pandangan orang Melayu ialah ilmu pencarian akal budi manusia serta ilmu ilham dan wahyu. Pandangan-pandangan itulah yang terus dipegang kukuh dalam puisi-puisi tradisional Melayu. kehalusan dan kesenian dalam bentuk bahasa dan reka cipta dalam bidang seni sastera. Misalnya. meletakkan Allah sebagai sumber atau pusat panduan tertinggi dalam pemikiran serta aktiviti. isi. peralatan dan prasarana kehidupan di dunia. dalam konteks epistemologi. Keindahan. etika dan akhlak yang dibawa oleh Islam tersebut memberi pengaruh yang sangat besar kepada keududkan akal dan budi Melayu hingga ke hari ini. maklumat. Antaranya. Ia sekali gus mempengaruhi bentuk-bentuk. etika dan akhlak pula berkaitan erat dengan pandangan orang Melayu tentang apa yang dianggap sebagai mempunyai nilai yang tinggi dari segi kebenaran. Kemurnian nilai. namun ia tetap empiris dan rasional kerana disokong oleh pengetahuan yang luas para pengarangnya. Aspek komponen nilai. seni tampak dan seni persembahan Melayu juga membentuk sebahagian daripada epistemologinya. dalam aspek komponen pandangan alam semesta masyarakat Melayu boleh disimpulkan kepada enam prinsip.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 epistemologi. moral. para pengarang Melayu berjaya menemukan satu kaedah dalam puisi-puisi mereka untuk menyebarkar nilai akar dan budi tanpa mengetepikan aspek estetika. epistemologi. pengalaman dan warisan budaya menjadikan puisi-puisi Melayu lama sama sekali berbeza dengan karya-karya dalam tradisi kepenyairan Barat. jika puisi Divine Comedy oleh Dante Alighieri atau Goethe dalam naskhah drama Faust dikaji. Nilai-nilai serta makna moral tersebut dikaitkan dengan Islam yang mula menjadi inti utama kekuatan peradaban di Nusantara sejak abad ke12. Faktor Islam. banyak 11 . Sementara itu. Ia sama sekali berbeza dengan mana-mana karya klasik di seluruh dunia.

didramatikkan. Ia lahir di atas pandangan bahawa setiap kebudayaan di muka bumi ini berhak untuk hidup secara merdeka. Semuanya berpadu secara harmoni. Dalam kedua-dua karya ini kita ditayangi suatu gambaran yang besar tentang orang Melayu dan bangsa Melayu: tentang asal usul raja Melayu. Di taman puisi itu. kita lihat dua karya agung Melayu yang menggunakan ‘metafora besar’ atau ‘grand metafora’ untuk menyatakan konsep atau pandangan sosio-budaya-politik Melayu tentang negara Melayu dan citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang megah dan bebas adalah Sulalat al-Salatin (SAS) atau ‘Sejarah Melayu’ dan Hikayat Hang Tuah HHT). yang mencintai kebebasan. adat Melayu dan adat bernegeri. 12 . tentang kebesaran raja dan kerajaan Melayu. Tidak ada kontradiksi yang atau bahkan dieksploitasi secara hagemoni antara pengarang dan masyarakatnya. Namun. Setiap baris mengutarakan keharmonian dan kedamaian sejagat tanpa membezakan keturunan atau bangsa. dan banyak lagi kisah budaya. puisi-puisi Melayu lama sebaliknya melontarkan suatu imej pendidikan dan pembinaan manusia dan kemanusiaan yang berasaskan Islam melalui epistemologi melalui pintu-pintu puitik. fobia dan ketakutan kontradiksi telah berabad-abad menghantui dalam pemikiran rasional bangsa-bangsa Barat mulai daripada Aristoteles sampai Anthony Giddens. Puisi-puisi Melayu lama? Pandangannya sama sekali berbeza. Pemahaman yang mendalam terhadap Islam di kalangan pengarang-pengarang Melayu meletakkan puisi-puisi mereka tidak ada nilai hagemoni dan ancaman terhadap kebudayaan mana pun. dihuraikan. Memang diakui. tentang fitnah dan maksiat Melayu. ditakrif. tentang citra atau imej Melayu sebagai bangsa yang bangga bangsa. Ini kerana kebudayaan mereka dibangun dalam proses rasional tersebut yang akhirnya membuahkan puisi-puisi kolonialisme yang menyokong penjajahan terhadap bangsa Timur. tumbuh berbatang dan bertangkai gaya. semuanya diceritakan. tentang raja yang baik dan raja yang jahat dan akibatnya. tentang ketaatan Melayu terhadap negara dan kerajaannya. tentang jenaka Melayu. mengembangkan puncak potensi kreatifnya. dalam sebuah atau dua buah karya besar ini. tentang adat resam Melayu dan istiadat raja Melayu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 memperlihatkan ‘penyimpangan’ tentang realiti dunia dengan alam sesudah mati. tentang Melayu yang menderhaka kepada raja yang tidak adil atau zalim. Untuk menjelaskan bahasa Melayu sebagai cerminan minda dan kehidupan orang Melayu ini juga. tentang senda gurau Melayu. sosial dan moral Melayu. tentang diplomasi Melayu. tentang kelakuan sosial dan moral Melayu.

berkhalwat di atas bukit Tanjung Jugara itu tiada tersebut lagi. Keempat-empat orang yang membina negara Melaka ini akhirnya ‘. yang tidak mati dan akan kekal sepanjang zaman sebenarnya adalah empat institusi negara Melayu. mengkritik pengarang SAS kerana mengakhiri ceritanya dengan ‘nada sedih’. menceritakan peristiwa sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Melaka di tangan kuasa asing.. Bendahara cuma disebut gelaran rasminya. dia juga tidak dimatikan. Pengarang HHT cuba menghidupkan semula keagungan bangsa dan negara Melayu untuk meninggalkan mesej bahawa ‘Melayu tidak akan hilang di dunia’ – dia tidak mengeluarkan kata-kata ini tetapi itulah visinya. iaitu institusi raja yang diwakili oleh Duli Yang Dipertuan sebagai lambang kedaulatan negara (sama dengan institusi Yang Dipertuan Agung Malaysia yang diwujudkan selepas tahun 1957). institusi keselamatan dalam negeri (institusi kepolisian dll. dengan tidak mematikan raja. bendahara pun mati (Bendahara Tun mati dibunuh atas perintah Sultan yang jahat). Bagaimanakah dia membina visi ini? Dia melakukannya melalui dua cara yang luar biasa: Pertama. dan Laksamana Hang Tuah pun mati. sampai akhir hikayat. temenggung dan laksamana di akhir hikayat. Mesej pengarang adalah.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 HHT dapat dianggap sebagai sambungan atau karya ‘sequel’ dari SAS tetapi pengarang HHT seolah-olah. dan kedua melalui watak utamanya. semua raja Melaka mati. Hang Tuah sebagai lambang citra atau imej Melayu yang unggul. Raja Melaka tidak disebut namanya.’. tiadalah siapa-siapa yang mengetahuinya ia.) yang diwakili oleh Temenggung (sebagai ‘menteri keselamatan dalam negeri’) dan institusi pertahanan negara yang diwakili oleh Laksamana (semacam ‘menteri pertahanan’). Apakah pengarang HHT mencipta 13 . Kita tahu bahawa dalam SAS. institusi ‘pentadbiran awam’ yang diwakili oleh Bendahara (sama seperti ketua eksekutif kerajaan hari ini. secara tersirat. digantikan dengan mesej budaya ciptaan akal Melayu yang tidak diikat oleh ‘disiplin sejarah’ atau disiplin ilmu yang dikatakan bercorak ‘rasional’. hanya disebut gelarannya.. bangsa Portugis. entah mati entah ghaib. Temenggung dan Hang Tuah juga tidak mati. menceritakan bagaimana sultan Melaka yang terakhir terpaksa lari masuk hutan meminta-minta makanan dari penduduk desa. misalnya Perdana Menteri). ‘Fakta sejarah’ ini berubah dalam HHT. iaitu Bendahara Paduka Raja. Raja ini tidak dimatikan. melainkan Allah wa ta’ala yang mengetahuinya. khabarnya pun tiada pada segala makhluk. iaitu Duli Yang Dipertuan atau Duli Syah Alam. bendahara...

Dalam HHT dia digambarkan berasal dari keturunan keluarga miskin. tahu adat). menyerang Melaka dan mengalahkan Portugis. mencintai kebebasan dan sebagainya. Dia memperlihatkan keberanian para pendekar Melayu Johor melompat ke dalam kubu pertahanan Portugis dan memarang semua askar Portugis di situ. Peristiwa pertama. Hang Tuah. Di perairan Melaka juga dia berperang dengan orang Portugis sehingga dia terpelanting terkena bedilan peluru Portugis. Kerajaan Melayu bersambung di Johor sebagai pewaris Melaka. dan tidak mengamalkan rasuah. bangsa yang mencintai ilmu. dia menarik perhatian bendahara Melaka. dengan bantuan askar-askar Johor. bermoral tinggi. Peristiwa ketiga ialah peristiwa sejarah: dia menceritakan bagaimana askar Wolanda (Belanda). sebagai modelnya atau tipe unggulnya. dia mengetahui 12 atau lebih bahasa – sama ada ini benar atau tidak. tetapi dia tidak mati. Hang Tuah dan pasukannya berperang di lautan atau dekat pelabuhan Cina. kejujurannya. akal Melayu mahu mengenal atau memperkenalkan dirinya dan diri bangsanya sebagai bangsa yang beradab. Inilah imej Melayu yang cuba dibentuk oleh pengarang HHT melalui wataknya. lalu Hang Tuah dipanggil berkhidmat dengan raja Melaka. beradat.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 dongeng? Apakah dia pembohong? Tidak. Pada akhir hikayat dia menyebut tiga peristiwa. iaitu untuk menjadi bangsa Melayu yang dapat menjalankan tugas sebagai diplomat yang dihormati oleh raja-raja asing. mengalahkan pasukan Portugis. bermoral tinggi. dua daripadanya bersifat simbolik dan yang satu lagi bercorak sejarah. tidak melakukan rasuah. sudah khatam Quran. Ke mana sahaja 14 . Selain ini. Sifat yang ditonjolkan pada watak ini ialah sifat megah atau bangganya terhadap bangsa dan negeri atau kerajaannya. soal empirikal ini tidak timbul. dia mencipta episod simbolik tentang ‘kejatuhan’ kerajaan Melaka apabila mahkota raja Melaka disambar buaya putih di perairan Melaka. sifat keberaniannya. Dia berkata ‘Maka keturunan Melaka itulah jatuh kepada orang Johor datang sekarang ini. tidak mengkhianati bangsa dan negaranya tetapi bangsa dan taat kepada negerinya. tetapi kerana sifat tahu bahasanya (yakni. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahawa kuasa Melayu tidak musnah selepas Melaka. yang penting adalah mesejnya. Kita boleh mentafsir episod ini sebagai mesej bahawa kehulubalangan Melayu sebagai ‘alat’ atau institusi negara Melayu tidak musnah selepas Melaka ditawan oleh kuasa asing. dan berani. berani kerana benar. dia digambarkan sebagai manusia yang mencintai ilmu. tidak minum arak. dia hendaklah mahir bertutur dalam bahasa kerajaan asing itu. kebijaksanaannya. misalnya. Peristiwa kedua. Dalam Hikayat Hang Tuah pula. dia tidak mementingkan harta dan kekayaan. Dia mencipta suatu visi tentang kebesaran dan kesinambungan bangsa Melayu dan negara atau kerajaannya.

ke benua India. Maka banyak pulalah pendapat yang telah dikemukakan sama ada berkisar tentang definisi. tidak mencintai ilmu. psikologi Melayu. ke Rum (Turki). Hal Melayu ini baru akan diketahui dengan mendalam kalau didedahkan atau ‘dihidupkan’ melalui pantun. pembayang niat. asal-usul. Dia tentu menyedari bahawa sejarah tidak dapat merakamkan rasa hati orang Melayu. bentuk. Kesimpulan yang dapat dilihat antara dua karya ini adalah pengarang HHT adalah pemikir.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Hang Tuah pergi – ke Majapahit. khususnya sebagai alat untuk menyatakan baik hajat. mahupun penamat bicara melalui pemilihan 15 . suka duka Melayu. Dengan kata lain. tidak orang yang mementingkan dirinya. Pantun sebagai salah satu cabang kesusasteraan Melayu tradisional telah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu khususnya dan juga orang asing secara umumnya sejak dari zaman silam hinggalah ke alaf ini. membina citra Melayu. dan banyak lagi hal dan kisah Melayu yang tidak diceritakan dalam buku sejarah. atau diceritakan dengan segala episod dan dramanya dalam hikayat budaya Melayu. watak Hang Tuah mewakili citra Melayu – ‘the Malay image’ – yang unggul. Mekah dan Madinah – sebagai wakil raja atau kerajaan atau bangsa dan negaranya. pembuka kata. pandangan hidup Melayu. ke Mesir. Pantun dikatakan sebagai hak asli bangsa Melayu yang menggambarkan akal budi dan juga emosi orang Melayu. fungsi dan sebagainya. Dia merakamkan dan mentafsirkan tamadun bangsanya melalui cerita – cerita yang di dalamnya terkandung segala ilmu Melayu. Puisi-puisi lama seperti pantun juga menyumbang ke arah cerminan dan minda orang Melayu. pepatah dan peribahasa. Dia mengarang hikayat itu sebagai seorang ‘visionary’ bangsa Melayu. Mesej pengarang HHT adalah: orang Melayu seperti Hang Tuah itulah yang dapat mempertahankan maruah bangsa dan negaranya. mengharumkan nama bangsa dan negaranya dengan kebolehannya bertutur kata dalam bahasa negeri yang dilawatinya dan melalui kepintaran akalnya dan keberaniannya. seniman dan sasterawan Melayu yang ‘genius’. orang yang tidak bangga terhadap bangsanya. menangkap dan memahami ciri-ciri akal budi Melayu. tidak bijaksana dalam pemikiran dan tindakan dan kelakuannya. Dia bukan menulis hikayat ini sebagai buku sejarah Melayu. dia mempertahankan nama bangsanya apabila dicabar. Justeru itu banyak kajian yang telah dilakukan terhadap puisi Melayu lama ini. mengamalkan rasuah. bunga istiadat. yang terbaik. ke negeri China. tidak yang terjahat dan buruk.

kami sepantun balam. melalui tajuk “Pantun dan Kebijaksanaan Akal Budi Melayu”. Yang dapat dikatakan di sini ialah pantun sebagai khazanah warisan akan terus memancarkan nilai keindahan dan seni budaya yang amat tinggi. Menurut Za’ba “pantun itulah kaedah rangkapan yang tertua dan memang asal kepunyaan Melayu betul. Kamus Dewan pula menjelaskan pantun ialah sejenis puisi lama yang terdiri dari empat baris dalam tiap-tiap rangkap. menyatakan bahawa orang Melayu mempunyai kebijaksanaan dalam memanipulasiakan setiap kata dan gaya hidup mereka dalam pantun. Selain itu terdapat juga pandangan daripada pengkaji berbangsa Inggeris seperti Van Ophuijsen dan Wilkinson. Masyarakat Melayu pula merupakan masyarakat yang mempunyai daya fikir yang amat tinggi. Terdapat pelbagai pengertian pantun yang telah dikemukakan oleh beberapa pengkaji terdahulu antaranya oleh Za’ba. “Pantun telah ada dalam masyarakat Melayu / Indonesia sejak zaman dahulu lagi. khususnya untuk warisan generasi akan datang. Van 16 . Dr. Antaranya menurut Yahya Ismail. Ghazali dan lain-lain. Ghazali Dunia “erti pantun asalnya ialah umpama : sepantun maksudnya seumpama seperti dalam : sepantun ayam kehilangan induk. Manakala menurut Dr. Nilainya tinggi kerana bentuknya elok”. Pada masa dahulu. Berbicara mengenai pantun dan kebijaksanaan akal budi Melayu. Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid atau lebih dikenali sebagai Ungku Aziz dalam syarahan yang disampaikan di Dewan Bahasa dan Pustaka pada 4 Disember 2009. perasaan. Mereka mencipta serta mendedahkan rasa melalui pantun-pantun yang diciptanya.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 bahasa yang indah dan menarik. pantun mencerminkan gaya hidup masyarakat Melayu serta sebagai lambang ketinggian minda masyarakatnya yang mempunyai kebolehan memahami dan menyelami pengetahuan. mata terlepas badan terkurung”. Di samping itu terdapat pula pelbagai pandangan dikemukakan berkenaan asal-usul terciptanya pantun. serta aliran perasaan. Dari semenjak tatkala orang Melayu belum tahu surat-menyurat dahulu pun mereka telah pandai berpantun dan biasa berbalas-balas pantun sesama sendiri”. Pantun merupakan hak Melayu jati dan tidak diambil dari bangsa lain. Sistem kekeluargaan yang terikat erat dengan adat dan peraturan juga terpancar daripada rangkap-rangkap pantun yang dicipta oleh masyarakat Melayu.

sebunyi atau seirama. osonansi dan iramanya dan susunan kata-kata yang 17 . Justeru itu pantun sebagai khazanah sastera daripada tradisi lisan mempunyai peranan sosio-budaya yang cukup besar dalam masyarakat Melayu. pendidikan dan lain –lain. Hal ini berlaku kerana pantun telah berlangsung sekian lama dan merupakan satu lanjutan dari tradisi lisan yang begitu gemilang di zaman silam. Dari perkara yang zahir kepada yang batin pantun ada kedudukannya. Orang Melayu dan pantun umpama isi dan kuku yang diselimuti jaringan halus falsafah orang Melayu yang mendalam lagi bijaksana. Tradisi berpantun sememangnya telah tersebar luas di dalam masyarakat Melayu tradisional. Begitulah mesranya pantun di dalam masyarakat. Pantun merupakan pusaka bangsa Melayu yang asli yang tumbuh subur lama sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. pengajaran . Dari pondok hingga ke istana pantun menjadi kebanggaan orang Melayu .SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 Ophuijsen mengatakan bahawa pantun timbulnya daripada kebiasaan orang Mandahiling menggunakan dedaunan sebagai lambang untuk menyuarakan rasa hati dikalangan mudamudi. Mencipta pantun tidak mudah seperti yang disangkakan. Sebaliknya pendapat tersebut disangkal oleh Wilkinson yang mengatakan pantun lahir daripada kebiasaan masyarakat Melayu mengunakan perkataan bersajak. Dengan kata lain ia merupakan warisan leluhur kita yang lahir dari daya kreatif berdasarkan pemikiran dan pengalaman orang –orang tua . dewasa dan orang-orang tua yang secara langsung terpecah pula kepada kategori-kategori tertentu seperti pantun usik-megusik . Kemudian dikawal oleh rima . Bermula dengan pembayangnya yang diambil dari unsur-unsur alam dan disudahi dengan maksudnya dengan pelbagai ragam. Pantun adalah sangat terkenal dan paling banyak digunakan dalam pelbagai acara oleh pelbagai lapisan masyarakat dari masyarakat bawahan hinggalah kepada masyarakat atasan. Begitu luasnya penggunaan pantun dalam masyarakat sehingga kita berasa pantun telah membentuk sebahagian dari bahasa basahan seharian . Dari hal-hal yang kecil hingga kepada yang besar pantun ada peranannya. Keindahan dan keaslian pantun itu terletak pada unsur bunyi dan unsur bahasanya. Maka pantun dapat dengan mudah di kategorikan mengikut penggunaan seperti kanak – kanak .

symbol dan apa 18 . (Wilkinson dan Windstedt : 1961). Hal ini juga diperakui oleh Harun Mat Piah ( 1996: ) pantun adalah representasi manusia Melayu : pemikiran. Oleh itu melalui pantun kesopanan penyampai dipelihara walaupun sindirannya pedas menikam kalbu.J Wilkinson dan R. kiasan dan seumpamanya. Hal ini diperakui oleh R. metaphor. Daripada keadaan itu mereka mengusulkan bahawa pantun berkembang daripada bahasa lambang. Keindahan dan keaslian pantun bukan sahaja terletak pada unsur bunyi dan bahasanya sahaja bahkan juga terletak pada jiwanya iaitu jiwa kemelayuan yang tersirat dalam setiap pantun. justeru itu secara keseluruhan dapat dikatakan pantun adalah Melayu dari segi manusia dan dunianya maka ada pengkajipengkaji pantun yang beranggapan bahawa untuk mendekati orang Melayu eloklah melalui pantunnya. imagery. ibarat. fikiran atau idea serta jiwanya. serangkap mahupun keseluruhan repertoire pantun berkenaan. seperti yang dikatakan Za’ba (1965:164) pantun ialah cara karangan berangkap yang betul-betul hak Melayu dari asal dan betul-betul mengandungi semangat Melayu. Keadaan ini amat berkait dengan perasaan atau emosi orang Melayu iaitu pernyataan sesuatu yang agak kasar dalam budaya dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Daripada pantun juga dapat dirasakan betapa sopannya orang-orang Melayu menggucapkan rasa hati. Ini dapat dilihat menerusi aspek pemakaian lambang-lambang yang begitu ketara dan meluas di dalam pantun Melayu. telah menunjukkan tentang penting dan luasnya pemakaian lambang-lambang dalam bentuk puisi Melayu itu.O Winstedt yang mendapati kajian mereka terhadap pantun Melayu. Pantun adalah puisi orang Melayu yang asli dan paling menarik kerana kemampuannya membawa makna yang besar yang konkrit dan yang abstrak. Menurut Harun Mat Piah (1989 : 132) apa yang dimaksudkan dengan lambang di sini tidak sahaja terhad kepada erti ‘simbol’ tetapi meliputi seluruh aspek figure of speech atau bentuk-bentuk bahasa figuratif iaitu simile. Sesungguhnya terlalu banyak dan pelbagai gambaran yang diserlahkan melalui sebuah pantun. emosi dan sentimennya yang diserlahkan baik melalui satu kuplet.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 mengandungi suku kata yang berjumlah antara 8 ke 12 sebaris yang membentuk satu pertalian yang harmonis dan murni. (Wilkinson : 1907). Maksud ini tidak di sampaikan melalui penggunaan kata-kata yang terang sebaliknya banyak membawa kepercayaan simbol.

O Winstedt dalam membicarakan pantun Melayu menunjukkan penggunaan nama tumbuh-tumbuhan. Ilmu Melayu yang terkandung di dalamnya banyak sekali. terutama Sulalat al-Salatin dan Hikayat Hang Tuah dan peribahasa dan pepatah Melayu. kita akan tahu bahawa jikalau bangsa Melayu hari ini mahu menjadi bangsa yang cemerlang mereka hendaklah pandai berfikir dalam bahasa Melayu tinggi. dalam kepercayaan dan nilai mereka. gemilang dan terbilang’ jikalau bercakap dalam bahasa Melayu pun mereka tidak cekap. Demikianlah serba ringkas pemahaman saya tentang keunggulan atau kebijaksanaan akal budi bangsa Melayu yang tercermin dalam karya agung Melayu. ‘Model’ atau contohnya sudah lama ada. Tetapi bagaimana mungkin bangsa Melayu hari ini dapat menjadi bangsa yang ‘cemerlang. Keadaan ini jelas terdapat dalam aktiviti-aktiviti yang berhubung dengan kehidupan masyarakat. Kalau kita belajar dari proses penciptaan dan pembinaan tamadun tinggi Melayu sejak abad ke-14 melalui karya agung Melayu. bunga. upacara adat istiadat dan kebiasaan. Kita boleh mencemerlangkan bangsa Melayu hari ini berdasarkan warisan yang sudah dibentuk lebih seribu tahun itu. membaca karya-karya agung itu. buah. Misalnya R. 19 . bahasa yang selama seribu tahun menjadi alat utama pembinaan tamadun tinggi bangsa. kiasan. Itulah hasil tamadun Melayu yang nilainya kekal sampai ke zaman kita hari ini. Mengikut Harun Mat Piah (1989 : 132) daripada keseluruhan pantun yang telah dikaji dapat dikatakan 70% daripadanya menggunakan sesuatu atau beberapa lambang yang terbiasa dalam masyarakat Melayu atau Nusantara. mempelajari tamadun itu. Kepentingan pemakaian lambang-lambang dalam pantun Melayu sudah semestinya sejajar dengan pemakaian lambang-lambang dalam kehidupan hari-hari masyarakat itu. penyerupaan. Alangkah baiknya sekiranya bangsa Melayu hari ini dididik dengan tamadun itu.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 yang difahamkan dalam bahagian Melayu sebagai perbandingan. kerana itu untuk memahami pantun perlu juga memahami penggunaan lambang-lambang dari alam raya itu. pohon dan pelbagai jenis burung dan ikan dalam pantunpantun Melayu. Kebolehan seseorang pencipta menggunakan lambanglambang segar dan berkesan di dalam pantun amat mengagumkan. ibarat dan peribahasa.

Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Madya Datuk Dr. Kuala Lumpur. Canai Budi . (2008). 1996. Abdullah Hussain. 25 November 2009 00:29 | Ditulis oleh Prof. Siddiq Fadzil di Seminar Pemikiran Hamka pada 28 April lalu di Dewan Bahasa dan Pustaka. 1997.Abdullah INTERNET KARYA AGUNG MELAYU: CERMINAN KEUNGGULAN AKAL BUDI BANGSA MELAYU SEPANJANG ZAMAN Dato’ Dr. Noresah Baharom et. Sangidu.. 2. Petikan sebahagian kertas kerja Prof. 4. Kamus Dewan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta: Gema Media. 3. 6.SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 RUJUKAN : 1. 1966. Hassan Ahmad Pengarah Urusan Yayasan Karyawan 20 . Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). 5. al. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kamus Simpulan Bahasa. Wahdatul Wujud: Polemik Pemikiran Sufistik Antara Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Samatrani dengan Nuruddin ar-Raniri. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Peradaban Melayu 1: Kertas 1 Rabu.Kumpulan Peribahasa Sasterawan Negara. Abdullah Hussain. Dr.

SITI HAJAR BINTI SELAMAT G76232 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful