Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. akan masuk melewati insang. yang banyak mengandung oksigen. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang.4. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. maupun yang hidup di payau. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. Ikan yang hidup di air tawar. Perhatikan Gambar 1. terjadi pertukaran gas. Air. semuanya bernapas dengan insang. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. . Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. Pada saat air melewati lembaran insang. Pada saat yang sama.1. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. air laut.

Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). B. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . Pada beberapa jenis ikan. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. Pada waktu mulut membuka. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus.A. Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. mempunyai tutup insang atau disebut operculum. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen.

Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh. Dan pada waktu menutup. tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. udara masuk melalui stigma. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. selanjutnya masuk ke dalam trakea. karbondioksida dikeluarkan. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang.terdapat dalam insang. Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel). Pada waktu tubuh serangga mengembang. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh.

Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. menyimpan oksigen¶ 2. Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. kemudian menuju lembaran insang. sungai. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit.d. laut. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele. membantu gerakan ikan naik turun e. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). danau. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. di darat bernafas dengan paruparu 3. Ikan Ikan hidup di air rawa. pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. misalnya katak. kolam. . Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat. gabus. betok.

02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen. selain dengan labirin. penyaring makanan. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh.sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. yaitu insang luar. Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Untuk menyimpan cadangan 02.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela).sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. . insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. dan osmoregulator. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap. alat pertukaran ion. Pada fase inspirasi. Sebaliknya pada fase ekspirasi. Selain dimiliki oleh ikan. yakni inspirasi dan ekspirasi. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful