Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. yang banyak mengandung oksigen. maupun yang hidup di payau. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. air laut. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Perhatikan Gambar 1. Ikan yang hidup di air tawar. Pada saat yang sama. semuanya bernapas dengan insang.4. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Air. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. akan masuk melewati insang.1. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. terjadi pertukaran gas. Pada saat air melewati lembaran insang.

Pada waktu mulut membuka.A. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. B. Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus. air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. Pada beberapa jenis ikan. mempunyai tutup insang atau disebut operculum.

Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel). Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh. tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. karbondioksida dikeluarkan. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Dan pada waktu menutup. Pada waktu tubuh serangga mengembang. Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. selanjutnya masuk ke dalam trakea. Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. udara masuk melalui stigma. kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh.terdapat dalam insang.

Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit. kolam. Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. misalnya katak. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele. menyimpan oksigen¶ 2. . Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. danau. membantu gerakan ikan naik turun e. kemudian menuju lembaran insang. pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. laut. disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat.d. Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. betok. sungai. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. gabus. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Ikan Ikan hidup di air rawa. di darat bernafas dengan paruparu 3. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces).

Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. yaitu insang luar. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. 02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. . Pada fase inspirasi. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02.sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela). Selain dimiliki oleh ikan. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. yakni inspirasi dan ekspirasi. Untuk menyimpan cadangan 02. insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu. selain dengan labirin. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam.sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. penyaring makanan. Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen. Sebaliknya pada fase ekspirasi. alat pertukaran ion. dan osmoregulator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful