Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Air. semuanya bernapas dengan insang.1. Ikan yang hidup di air tawar. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. terjadi pertukaran gas. maupun yang hidup di payau. Pada saat air melewati lembaran insang.4. air laut. . Perhatikan Gambar 1. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Pada saat yang sama. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. yang banyak mengandung oksigen. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. akan masuk melewati insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung.

Pada waktu mulut membuka. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . mempunyai tutup insang atau disebut operculum. Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. B. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus. Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum).A. Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Pada beberapa jenis ikan.

Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel). Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. selanjutnya masuk ke dalam trakea. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Pada waktu tubuh serangga mengembang. udara masuk melalui stigma.terdapat dalam insang. kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. Dan pada waktu menutup. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh. karbondioksida dikeluarkan.

Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat. di darat bernafas dengan paruparu 3. laut. misalnya katak. kolam. sungai. danau. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). betok. .d. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. menyimpan oksigen¶ 2. kemudian menuju lembaran insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele. membantu gerakan ikan naik turun e. Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Ikan Ikan hidup di air rawa. Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit. gabus. pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah.

sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. 02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Selain dimiliki oleh ikan. yaitu insang luar. yakni inspirasi dan ekspirasi. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Sebaliknya pada fase ekspirasi.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela). selain dengan labirin. . insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu. dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Untuk menyimpan cadangan 02. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen.sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. alat pertukaran ion. penyaring makanan. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap. Pada fase inspirasi. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum.