Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

terjadi pertukaran gas. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung. air laut. Pada saat yang sama. maupun yang hidup di payau.1. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Ikan yang hidup di air tawar. akan masuk melewati insang. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. yang banyak mengandung oksigen. Pada saat air melewati lembaran insang. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. semuanya bernapas dengan insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Perhatikan Gambar 1. . Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan.4. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. Air.

Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. Pada beberapa jenis ikan. air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . B. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus. Pada waktu mulut membuka. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang.A. Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. mempunyai tutup insang atau disebut operculum. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin.

kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel). Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. selanjutnya masuk ke dalam trakea. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. karbondioksida dikeluarkan. Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Pada waktu tubuh serangga mengembang. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang. maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh.terdapat dalam insang. udara masuk melalui stigma. Dan pada waktu menutup.

Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele. Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. betok. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat. pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. kolam. menyimpan oksigen¶ 2. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. . disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Ikan Ikan hidup di air rawa. membantu gerakan ikan naik turun e. kemudian menuju lembaran insang. gabus. Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit. sungai. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. danau. misalnya katak. di darat bernafas dengan paruparu 3.d. laut.

Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. selain dengan labirin.sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap.sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. 02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. alat pertukaran ion. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. . yakni inspirasi dan ekspirasi.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela). yaitu insang luar. dan osmoregulator. Untuk menyimpan cadangan 02. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02. Selain dimiliki oleh ikan. Sebaliknya pada fase ekspirasi. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. penyaring makanan. Pada fase inspirasi. insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful