Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

4. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. akan masuk melewati insang. Air. yang banyak mengandung oksigen. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. semuanya bernapas dengan insang. Perhatikan Gambar 1. Pada saat yang sama. Ikan yang hidup di air tawar. . terjadi pertukaran gas. Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. air laut. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. maupun yang hidup di payau. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada saat air melewati lembaran insang. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung.1.

Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang. Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. B. mempunyai tutup insang atau disebut operculum. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala.A. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. Pada waktu mulut membuka. Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus. Pada beberapa jenis ikan. Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen.

selanjutnya masuk ke dalam trakea. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. Pada waktu tubuh serangga mengembang. Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel). Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang. Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang.terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup. kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh. Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . karbondioksida dikeluarkan. udara masuk melalui stigma. maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh.

membantu gerakan ikan naik turun e. betok.d. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. gabus. di darat bernafas dengan paruparu 3. kolam. laut. danau. Ikan Ikan hidup di air rawa. sungai. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). kemudian menuju lembaran insang. Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. menyimpan oksigen¶ 2. pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. . Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit. misalnya katak. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele.

Untuk menyimpan cadangan 02. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. yaitu insang luar. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele.sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Sebaliknya pada fase ekspirasi. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. dan osmoregulator. Pada fase inspirasi. yakni inspirasi dan ekspirasi. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. alat pertukaran ion.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela). Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum. selain dengan labirin. penyaring makanan.sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen. Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. . 02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap. Selain dimiliki oleh ikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful