Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang dengan bentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah

5-7 lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Pada permukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang di sebut lamela.Setiap lamela mengandung banyak pembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungi oleh tutup insang(operkulum).Pernapasan pada ikan,di lakukan dua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahap pelepasan mulut.Pada karbon dioksida(ekspirasi).Pada dioksida tahap inspirasi,oksigen di masukan ke dalam insang melalui rongga tahap ekspirasi,karbon di keluarkan melalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuh lembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketika darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dari air.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalam memperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpan udara,gelembung berenang renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikan

Pada saat yang sama. Alat Pernapasan Ikan Pernahkah kamu melihat ikan di dalam kolam? Bagaimana cara ikan bernapas di dalam air? Ikan bernapas dengan insang. maupun yang hidup di payau. air laut. Ikan yang hidup di air tawar. terjadi pertukaran gas. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Air. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat melekatnya lembaran insang. Insang terletak pada bagian belakang kepala ikan. akan masuk melewati insang. karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaran insang. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Bagaimanakah proses pernapasan pada ikan? Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Pada saat air melewati lembaran insang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yang berasal dari air.4. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. semuanya bernapas dengan insang. yang banyak mengandung oksigen. Perhatikan Gambar 1. . Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung.1.

Pada beberapa jenis ikan. air masuk ke dalam rongga mulut sedangkan tutup insang menutup. mempunyai tutup insang atau disebut operculum. Pada waktu mulut membuka. Masing-masing mempunyai empat buah insang yang ditutup oleh tutup insang (operkulum). Rongga labirin berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Ikan bernapasa dengan insang yang terdapat pada sisi kanan dan kiri kepala. Ikan bertulang sejati misalnya ikan mas. Sistem Pernapasan Pada Ikan Ikan hanya dapat hidup di air dan mempunyai alat pernapasan yang khusus. Insang mempunyai lembaran yang halus yang banyak mengandung kapiler darah sehingga berwarna merah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang . Proses pernapasan pada ikan adalah dengan cara membuka dan menutup mulut secara bergantian dengan membuka dan menutup tutup insang.A. B. Ikan Ikan mas bernapas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin.

Serangga mempunyai sitem pernapasan yang disebut sistem trakea. Bersamaan dengan keluarnya air melalui insang. Oksigen berdifusi ke dalam sel-sel tubuh. Cabang kecil trakea yang menembus jaringan tubuh disebut trakeolus. Dan pada waktu menutup. udara masuk melalui stigma. Masuknya udara untuk pernapasan tidak melalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel).terdapat dalam insang. Oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkan oleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Karbondioksida hasil pernapasan dikeluarkan melalui sistem trakea juga yang akhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktu tubuh serangga mengempis . Pertukaran oksigen dan karbondioksida terjadi pada lembaran insang. Pada waktu tubuh serangga mengembang. maka tubuh serangga menjadi mengembang dan mengempis secara teratur. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh. Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagai berikut. tutup insang membuka dan air dari rongga mulut keluar melalui insang. karbondioksida dikeluarkan. selanjutnya masuk ke dalam trakea. kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masuk ke dalam sel-sel tubuh.

pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRIN Ikan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk : 1. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air. danau. Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katak dewasa Berudu bernafas dengan insang Di air katak bernafas dengan kulit. selain itu darah juga melepaskan karbondioksida dan uap air. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudian mengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup di darat. gabus. kolam. disinilah oksigen yang larut dalam air diambil oleh darah. Ikan bernafas dengan insang Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap : Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. . Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. kemudian menuju lembaran insang. Amfibi Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Ikan Ikan hidup di air rawa. menyimpan oksigen¶ 2. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele. misalnya katak. Alat Pernapasan pada Ikan Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces).d. di darat bernafas dengan paruparu 3. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembap. laut. sungai. betok. membantu gerakan ikan naik turun e.

Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya adalah salamander. yaitu insang luar. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut operkulum.sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operkulum. Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap. yakni inspirasi dan ekspirasi. dan osmoregulator. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan 02. Beberapa jenis ikan mempunyai labirinyang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam. insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu. Selain dimiliki oleh ikan. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar.dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis (lamela).sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapilerkapiler darah. ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. C02 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Pada fase inspirasi. alat pertukaran ion. penyaring makanan. Untuk menyimpan cadangan 02. Tiap lembaran insang terdiri dare sepasang filamen. . Sebaliknya pada fase ekspirasi. 02 dari air masuk ke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. selain dengan labirin.