P. 1
Cuti-Cuti

Cuti-Cuti

|Views: 4,506|Likes:

More info:

Published by: Bintun Hj Abdul Aziz on Jan 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2015

pdf

text

original

BAHAGIAN III CUTI 1.

PENGENALAN  Perintan Am Bab C, Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1hb. Januari, 1974. Beberapa Kandungan Perintah Am ini telah dipinda melalui pekelilingpekeliling dari masa ke semasa.

 

2.

TAFSIRAN CUTI Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. Tujuan cuti ialah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan menyelesaikan masalah peribadi.

3.

TAFSIRAN CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Dasar cuti rehat ialah pegawai digalakkan mengambil cuti rehat untuk tujuan kecekapan demi kepentingan pegawai itu sendiri.

4.

TAFSIRAN SIJIL SAKIT     Cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan. Diluluskan oleh Ketua Jabatannya. Dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima Diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan sembuh.

CUTI :

24

KATEGORI CUTI 1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN 2. CUTI ATAS SEBAB KESIHATAN/PERUBATAN 3. CUTI MENUNAIKAN HAJI 4. CUTI TANPA REKOD 5. CUTI KERANA BERKURSUS

1.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN (P.A. Bab ‘C’ 6) Ada 4 jenis cuti yang boleh diberi kerana perkhidmatan; i. ii. iii. iv. i. Cuti Rehat Cuti Rehat Khas Cuti Separuh Gaji Cuti Tanpa Gaji Cuti Rehat (P.Am Bab ‘C’ 7 dan 8) • • Boleh diambil pada bila-bila masa dalam tahun itu mengikut tempoh yang melayakkan. Kadar cuti rehat ialah; Gred/Kategori SSM 31 - 54 - DGA32, DGA34, DG41, DG44, DG48, DG54 - N32, W32 - F32 21 – 30 - N26, N27, N22 - DGA29 - W22, W27 - C22 - F29 1 – 20 - N1, R1, R3 - N11, N17 - W17 - C17, C11 Di bawah 10 tahun Perkhidmatan 30 Genap 10 tahun Perkhidmatan dan lebih 35

25

30

20

25

CUTI :

25

anggota yang melapor diri pada 1 Jun. Sebagai contoh. Pegawai Akan Bersara ( P. Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. 20 Tahun 2005 bagi pegawaipegawai Awam.66 hari Kelayakan cuti bagi tahun berkenaan ialah 12 hari. jika kelayakan cutinya sebanyak 20 hari setahun. dikira kebelakang dari hari akhir perkhidmatannya itu. Tarikh kuatkuasa pekeliling 1 September 2005. Pegawai Akan Berhenti Kerja ( P.. Naik Tanggagaji/Lebih 10 Tahun Berkhidmat ( P.Am Bab ‘C’ 8(b) ) Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA Bab ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu. Cuti rehat yang seseorang pegawai itu boleh mengambil hendaklah jangan melebihi jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh perkhidmatan selama masa 24 bulan sebelum tarikh persaraannya. perkiraannya ialah seperti berikut:20 hari x 7 bulan perkhidmatan / 12 bulan = 11.Am Bab ‘C’ 9 (a) ) Kelayakan ialah sebanyak cuti bagi tempoh perkhidmatan yang melayakkan dan dikira ke setengah hari berhampiran. CUTI : 26 . lantikan mulai 1 September 2005 kelayakan Cuti Rehat dikurangkan selama 5 hari. Cuti Rehat Tiada Genap Setahun Perkhidmatan ( P. Am Bab ‘C’ 9 (b)) Anggota yang akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan tidak akan berkelayakan mengambil cuti rehat yang lebih daripada kadar bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh ia akan meninggalkan perkhidmatan Kerajaan itu.F11 * Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Am Bab ‘C’ 10 ) Anggota yang akan bersara dibenarkan mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan mendapat sejurus sebelum ia bersara supaya cuti rehat itu tamat di hari akhir perkhidmatannya.

Contoh format seperti Lampiran A (Lampiran 1) di bawah: CUTI : 27 . Pegawai perlu membuat permohonan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dan kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPN Johor berserta dengan kenyataan cuti yang kemaskini. Untuk tindakan sekolah hantar dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. ke tahun ketiga. 3. Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan (Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2. Contoh format seperti di (Lampiran 1). Jumlah keseluruhan cuti rehat yang boleh dikumpul untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 120 hari sepanjang perkhidmatan. Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga.  Award Wang Tunai Sebagai Hadiah Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpul bagi maksud ini ialah separuh dari cuti rehat yang layak diperolehi bagi sesuatu tahun atau tertakluk kepada maksima 15 hari setahun mengikut mana yang kurang. ‘8’ semasa yang telah diluluskan. 9 Tahun 2003) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan boleh diberi gantian dalam bentuk berikut. 4 salinan Lampiran A (lampiran 1) 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 1 salinan Kew.Am Bab ‘C’ 11 ) Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan.Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil (P.

baki cuti rehat tahun pertama yang tidak dihabiskan. Beliau akan bersara/telah meninggal dunia dalam perkhidmatan pada * ____/_____/20____ . Nota 2 : Kebenaran ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan. Pekeliling Perkhidmatan Bil. …………………………………………. * Mana yang berkenaan. Nota 3 : Pengumpulan cuti rehat bagi GCR hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari. (b) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunan yang layak sebanyak _______ hari sebelum akhir tahun 20 ____. CUTI : 28 . maka sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR.. luput pada akhir tahun ketiga. Saya sahkan bahawa segala usaha telah dibuat oleh ________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan ______________________ (a) Untuk mengambil kesemua cuti rehat tahunannya sebanyak___________hari sebelum akhir tahun __________. Lampiran D7. Oleh sebab tahun 20 _____ ialah tahun akhir perkhidmatan pegawai ini. ( Tandatangan Ketua Jabatan JPNJ ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota 1 : Bagi pegawai yang tertakluk di bawah Sistem Saraan Baru (Perenggan 2.( Lampiran 1 ) Lampiran A KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN UNTUK MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI GCR DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGNAN 7 TAHUN 2003. 9 Tahun 1991) atau Sistem Saraan Malaysia. Daripada jumlah baki cuti rehatnya sebanyak ________ hari yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan sebanyak _____ hari adalah dibenarkan dikumpul bagi GCR. manakala sebanyak __________ hari lagi adalah dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.

3 Tahun 2005) Cuti Sambilan diganti dengan Cuti Rehat Khas yang berkuatkuasa mulai 1 Mac 2004. Bagi tahun 2004 semua PPP adalah berkelayakan mengumpul 6 hari CRK bagi pemberian wang tunai GCR tanpa perlu ditolak cuti sambilan yang telah diambil pada tahun tersebut. * * Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang layak CRK.Kuasa Melulus Cuti Rehat Khas ialah Pengetua/Guru Besar bagi pegawai yang mengajar di sekolah. Cuti Separuh Gaji. . Guru sandaran terlatih.Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan. Cuti Belajar. Guru kontrak Pegawai yang tidak layak . Pegawai yang layak Pemberian Wang Tunai GCR.Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan. CUTI : 29 . . dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada kelayakan perkhidmatan). Walau bagaimanapun jumlah CRK perlu ditolak bagi tempoh-tempoh yang tidak melayakkan seperti Cuti Tanpa Gaji. Guru Sandaran Tidak Terlatih. Cuti Tibi. Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar. Pegawai yang layak .ii) Cuti Rehat Khas (Pek. Pengetua dan Guru Besar yang menikmati kemudahan cuti rehat. * * * Semua pegawai yang mengajar dan diberi cuti penggal atau cuti semester di sekolah atau institusi pelajaran dan pengajian tinggi. Kusta dan Barah dan Cuti Sakit yang berlebihan yang tidak dapat kelulusan Kementerian). Cuti Haji. . Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 120 hari. Perkhidmatan Bil. * * * Pegawai yang telah diberikan kemudahan cuti rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab ‘C’.Borang yang sesuai boleh diguna pakai seperti Borang Cuti Rehat yang digunakan oleh Pengetua/Guru Besar/Anggota Kakitangan sokongan dengan sedikit pengubahsuaian. .

33 hari 360 Maka : 7 hari – 2 hari = 5 hari kelayakan (2005) Cuti Rehat Khas yang tidak habis digunakan. Formula pengiraan kelayakan CRK . Guru Kontrak. Contoh Lampiran ‘A’ CRK adalah seperti di bawah : CUTI : 30 2. Bil. Pengetua/Guru Besar boleh menggunakan budi bicaranya untuk meluluskan CRK melebihi kelayakan.P. Contoh 1 : Cuti Haji selama 40 hari pada tahun 2005. 3/2005) yang telah diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar. Pegawai yang tidak layak GCR. Maka mengikut prinsipnya permohonan CRK boleh diluluskan 1 hari bagi setiap 2 bulan. 120 x 7 = 2. Pegawai yang dibuang kerja. Pegawai yang bersara pada atau sebelum 2 Mac 2004. Unit Perkhidmatan JPN Setiap hujung tahun pihak sekolah perlu menghantar sesalinan Lampiran A. Pegawai yang meletak jawatan. Sebarang tempoh cuti selepas habis tempoh cuti berkelayakan akan ditolak daripada emolumen. Tindakan sekolah untuk hantar dokumen ke Johor: 1.* * Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Mac 2004. Pegawai yang bersara sebelum 2 Mac 2004. 40 x 7 = 0. * * * * * * Guru Sandaran Terlatih/Guru Sandaran Tidak Terlatih. . Pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 Mac 2004. (Pengesahan Ketua Institusi Pendidikan bagi Pengumpulan Cuti Rehat Khas di Bawah P.77 hari 360 Maka : 7 hari – 1 hari = 6 hari (kelayakan 2005) Contoh 2 : Cuti Tanpa Gaji 120 hari pada tahun 2005. * 1/12 x 7 = 0. Sesalinan Kenyataan Cuti yang kemaskini bagi tujuan rekod dalam Buku Rekod Perkhidmatan. Walau bagaimanapun sekiranya CRK yang dipohon amat diperlukan.58 hari sebulan.

LAMPIRAN A PENGESAHAN KETUA INSTITUSI PENDIDIKAN BAGI PENGUMPULAN CUTI REHAT KHAS DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 Saya sahkan bahawa ___________________________________________________ (nama pegawai) Nombor Kad Pengenalan _______________________ mempunyai Cuti Rehat Khas yang tidak dihabiskan sebanyak ________ hari untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) pada akhir tahun 20____ . CUTI : 31 . 2) Pengumpulan Cuti Rehat Khas hendaklah dihentikan setelah genap 120 hari termasuk pengumpulan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003 sekiranya ada. _________________________________ ( Tandatangan Ketua Institusi Pendidikan ) Nama Penuh Jawatan Tarikh : : : Nota: 1) Pengesahan ini perlu dimaklumkan kepada pegawai berkenaan.

Berikut adalah contoh Borang ‘A’dan Lampian ‘B’ CUTI : 32 .A. .2 salinan Kenyataan cuti yang kemaskini . Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Separuh Gaji tidak lebih 14 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tertentu. Bab ‘C’ 51(a) (ii) .Guru P. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPN Johor sekiranya pegawai tersebut memohon ialah : i.A. Borang permohonan cuti separuh gaji (Lampiran ‘B’) sekiranya pegawai mohon melebihi 14 hari – 4 salinan. Borang permohonan cuti separuh gaji ( Borang ‘A’) bagi 14 hari pertama.4 salinan. Surat akuan dari Pegawai Perubatan .Bukan Guru * Boleh diluluskan atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai tersebut samada di hospital atau di rumah yang perlu disokong dengan surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang menyatakan orang yang berkenaan sebenarnya sakit dan memerlukan penjagaan.iii) Cuti Separuh Gaji P.2 salinan * * * ii. iv. Kadar cuti yang boleh diluluskan 30 hari bagi tiap-tiap tahun genap tahun perkhidmatan yang melayakkan. iii. 8 cuti separuh gaji . Cuti Separuh Gaji tidak boleh diambil secara putus-putus. tetapi tidak melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan. Bab ‘C’ 13 (a) (ii).4 salinan kew.

Tarikh:________________ _______________________ Tandatangan Pengetua/Guru Besar CUTI : 33 . 2.Borang ‘A’ . Kategori/Gred: __________ 4. Tarikh mula dilantik: ____________________ 5. Dua salinan kenyataan cuti yang kemaskini disertakan bersama-sama ini. JPJ Bil. Gaji Sekarang: RM ____________ 6.Pek. Alamat semasa bercuti : _______________________________________________ 9. 4. Jawatan sekarang: ___________________________________________________ 3. 31 (Pin. Jika Pengetua/Guru Besar. Pegawai ini *sudah/belum mengambil cuti yang di atas dalam tahun ini. Jumlah cuti yang telah diambil hingga sekarang ialah sebanyak __________ hari. 3. sebutkan nama Guru Penolong Kanan yang akan mengambil alih tugas kerja semasa bercuti: _________________________ Tarikh:_______________ _______________________ Tandatangan Pemohon BAHAGIAN ‘B’ 1. Mohon Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji selama ______________ hari mulai dari _________________ hingga _____________________ 7. Nama: __________________________________________ JPNJ/FP: __________ 2. Sebab-sebab bercuti: _________________________________________________ 8. 5.1/1977) (BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD/SEPARUH GAJI/TANPA GAJI) BAHAGIAN ‘A’ 1. Ketiadaan pegawai ini tidak akan menjejaskan pelajaran dan pembelajaran murid-murid dan juga tidak akan membebankan tugas guru yang mengambil alih tugas pegawai tersebut. Permohonan pegawai disokong/*Permohonan pegawai ini tidak disokong.

BAHAGIAN ‘C’ (Sokongan Ke atas Permohonan Pegawai/Kakitangan PPD/Pengetua/Guru Besar) * Permohonan di atas disokong/tidak disokong (Jika tidak disokong sila beri ulasan) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Tarikh:_________________ * Potong yang tidak berkenaan. ________________________ Tandatangan Pegawai Pelajaran Daerah (Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Johor) CUTI : 34 .

CUTI : 35 .BAHAGIAN ‘D’ Rujukan Jabatan: JPNJ/FP:____________ Pegawai Pelajaran Daerah. Tarikh:_________________ ________________________ Tandatangan Pegawai Yang Melulus Cuti * Potong yang tidak berkenaan. Sila kemukakan 4 salinan Laporan Perubahan (Kew. 5. Permohonan di atas diluluskan sebagai Cuti Tanpa Rekod/Tanpa Gaji/Separuh Gaji Selama ________ hari mulai dari _________________ hingga ________________ mengikut __________________________________________________________ 2. 1. gaji/ 4.8) potongan pemberhentian gaji pegawai yang berkenaan untuk kelulusan Jabatan ini. Pengetua / Guru Besar. Kelulusan ini hendaklah dicatatkan ke dalam Kenyataan Perkhidmatan dan Kenyataan Cutinya. Permohonan di atas tidak dapat diluluskan sebagai Cuti *Tanpa Rekod/Tanpa Gaji sepenuhnya kerana ______________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Sila maklumkan kelulusan ini kepada pegawai yang berkenaan. _________________________________ _________________________________ Tuan/Puan.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekiranya berlaku pindaan tarikh atau pembatalan permohonan yang telah diluluskan oleh JPNJ . Kiriman Wang Pos. 8/2004) 2.Am Bab ‘C’ 14(c) .iii) Cuti Tanpa Gaji P. Bi. 4 salinan Lampiran A (Pek. Pegawai mestilah telah dilantik tetap. Cuti ini tidak boleh diambil sekali lagi sehingga selepas 4 tahun cuti yang pertama itu. Cuti tanpa gaji kerana urusan di luar Malaysia boleh diluluskan bila pegawai telah mempunyai perkhidmatan terus-menerus tidak kurang dari 6 bulan dan ia telah mengambil semua cuti rehat yang ia berkelayakan. Bayaran balik gaji termasuk elaun bagi tempoh cuti yang gajinya tidak sempat diberhentikan dalam bentuk Cek. 1 salinan Kew.Perkhid. 4 salinan Borang B (jika pegawai itu mohon ke Negeri-Negeri Komunis dan Negeri-Negeri Terhad seperti Negeri China) * * Borang permohonan hendaklah dihantar 3 bulan sebelum tarikh lawatan. 8 Cuti Tanpa Gaji 3. 1/1977) .Urusan sendiri di luar Malaysia • • • • • • Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti tanpa gaji kepada pegawai-pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak. Pihak sekolah perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini 4. 4 salinan Kew.Am Bab ‘C’ 14(b) . Sekiranya pegawai mohon Cuti Tanpa Gaji ke Luar Negara selain dokumen di atas pihak sekolah perlu kemukakan ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 5. Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. CUTI : 36 .dikemukakan 3 bulan dari tarikh cuti hendak dimulakan. Jumlah cuti yang boleh diluluskan ialah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak lebih 360 hari.Pihak sekolah perlu mengisi Lampiran B dan mengemukakan terus ke Bahagian Khidmat Pengurusan.4 salinan (Guanakan Borang ‘A’ . JPJ.Pek. 8 pergerakan gaji tahunan terkini yang telah diluluskan. 2. Bil. Pegawai juga layak mengambil baki cuti tanpa gaji selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan. 31 (Pin.Urusan sendiri di dalam Malaysia P. Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji . Wang Pos atau Deraf Bank Berpalang “Akaun Penerima” atas nama Pengarah Pelajaran Johor. Syarat minimum layak memohon cuti tanpa gaji ialah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan.

(iv) Tarikh lawatan daripada: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga tarikh tiba Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa Malaysia (v) Jumlah hari lawatan: hari sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah. lain emolumen Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar dan memohon kelulusan untuk ke luar Negara. Permohonan Pegawai bagi tempoh tidak hadir bekerja itu. _________________ Tarikh 4. maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain3. (i) Butir Lawatan Negara dilawati: (ii) Tujuan lawatan: (iii) Jika negara Komunis Taiwan.Pasport Antarabangsa: (vii) Alamat Rumah dan No. Telefon: (ii) Jawatan: (iv) No. _______________ Tarikh 5. Keputusan Ketua Jabatan Permohonan ke luar Negara diluluskan/tidak diluluskan. nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri/Kementerian Luar Negara sekiranya telah diperolehi.Contoh borang-borang permohonan adalah seperti di bawah: Lampiran A BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Butir Diri Pegawai (i) Nama Pegawai: (iii) No Kad Pengenalan: (v) Alamat Jabatan dan No. Telefon: CUTI : 37 . Maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan insuran adalah seperti berikut: (a) Butir Diri Waris (i) Nama Waris (ii) No Kad Pengenalan: (b) Sila kemukakan tuntutan bayaran premium insuran kesihatan kepada alamat di bawah: (iii) Alamat Rumah dan No. __________________________________ Nama Penuh ___________________ Tandatangan dan Cop Jabatan ________________________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan Perlindungan insuran kesihatan dalam tahun ini) Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan. Telefon: 2.

a. Perubahan Tarikh/Negara Butir Lawatan Lama (i) Negara dilawati: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: b. Butir Lawatan Baru: (i) Negara dilawati: (ii) Tarikh lawatan daripada: (iii) Jumlah hari lawatan: (tarikh bertolak dari Malaysia hingga hari (tarikh tiba di Malaysia) Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar. _________________ Tarikh _______________________ Nama Penuh _________________ Tandatangan 3. Telefon: 2. atau polisi perlindungan insuran kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian. No Sijil________________ ________________________ Nama Penuh ______________________ Tandatangan _______________ Tarikh CUTI : 38 .Lampiran B BORANG PERUBAHAN TARIKH/NEGARA ATAU PEMBATALAN PERMOHONAN/POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2004) Sila isikan perenggan 2 jika mengubah tarikh/negara atau perenggan 3 jika membatalkan urusan ke luar negara 1. Kad Pengenalan Pegawai: (iv) Alamat Jabatan dan No. Butir Diri Pegawai Nama Pegawai: Jawatan: No. Pembatalan Permohonan/Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (Sila tandakan √ di mana berkenaan) Saya ingin membatalkan: (i) (ii) permohonan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan persendirian (sekiranya polisi belum dikeluarkan) .

13. 8. 9. Blok E12. Maksud Lawatan (Butir-butir Penuh Hendaklah Diberi): ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Tarikh: __________________ ____________________________ Tandatangan Pemohon ____________________________ ( Ketua Jabatan /Majikan ) Disahkan : Bahagian II Ketua Setiausaha. 3. Bahagian Sumber Manusia. 14. Tarikh Lahir: ____________________________ Temapat Lahir: _____________________ 7. 4. No Kad Pengenalan: ______________________ Pekerjaan: ____________________________________________________________________ Jabatan: ______________________________________________________________________ Alamat Rumah: ________________________________________________________________ Tarikh Dicadangkan Berlepas Keluar Negara: _______________________________________ Nama Negara-negara Komunis Atau Negara-Negara Terhad Yang Hendak Dilalwati: ______________________________________________________________________________ Lamanya Lawatan yang dicadangkan: _____________________________________________ Alamat-alamat Di Negara-negara Yang dilawati: (a) ___________________________________________________________________________ (b) ___________________________________________________________________________ 15. 6. Aras 1-5. __________________________ Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 39 . 12. Kompleks Kerajaan Parcel E.BORANG B PERMOHONAN UNTUK PERGI KE NEGERI-NEGERI KOMUNIS DAN NEGERI-NEGERI TERHAD (Isikan dalam 4 salinan) 1. 2. 62504 Putrajaya. Kementerian Pelajaran Malaysia. Nama Penuh:______________________________________________ JPNJ/FP: ____________ Nama Lain (Jika Ada): ___________________________________________________________ Nama dengan tulisan Cina (Jika berkaitan): _________________________________________ Jantina: ____________________________ 5. Permohonan Disokong / Tidak Disokong. 11. 10.

1 salinan surat kelulusan dari KPM 3. Pemohon Yang Layak. 1. . 5. 1 salinan Kew.Am Bab ‘C’ 14(b) Sekiranya Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : 1. 2 salinan Surat Pengesahan Bertugas daripada majikan pasangan / Tawaran Kursus pasangan. 2 salinan Borang Permohonan CTG Bil. 14/2005. 6. 3. pihak sekolah perlu mengemukakan. Setelah menerima Surat Kelulusan dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Telah dilantik tetap. Contoh Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan seperti di bawah : CUTI : 40 . 2 salinan Jadual Waktu Mengajar. syarikat tersebut hendaklah berdaftar dalam Malaysia.Tempoh pasangan berkhidmat/belajar melebihi 6 bulan. 8 Cuti Tanpa Gaji mengikut pasangan.Maksimum 3 tahun sahaja bagi pasangan swasta. kurang. 2 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. Layak bagi tempoh maksimum 3 tahun sahaja dan boleh diambil secara terus menerus atau berperingkat-peringkat sehingga mencapai had maksimum 3 tahun dengan syarat : . Pasangan adalah suami/isteri yang sah. mohon cuti tanpa gaji (P. Tempoh cuti mengikut pasangan mestilah melebihi 6 bulan. 5. Cuti tanpa gaji yang berikutnya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat selama tiga (3) tahun dari tarikh cuti tanpa gaji sebelumnya tamat. 4. 2 salinan Surat Pendaftaran Syarikat daripada Pendaftar Syarikat Malaysia. 3. 2. . 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan.Sekiranya pasangan bekerja dengan syarikat swasta.Cuti Tanpa Gaji Ikut Pasangan : Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2005 berkuatkuasa 10 Jun 2005. 2. 2 salinan Surat Pendaftaran Perkahwinan. 1. 4 salinan kew. 4. 2.

7. 8. 4. Nama: Nombor Fail Persendirian: Jawatan dan Kategori Sekarang: Gaji: RM 5. Tarikh Lantikan Ke Jawatan Sekarang: hingga hingga Tempoh Cuti yang Dimohon: Tarikh Cuti Yang Dimohon: Mulai dari Kelas-kelas Mengajar Sekarang: 9. 6. Maklumat Suami/Isteri: (a) (b) (c) (d) Nama : Jawatan : Taraf Jawatan: Sementara/Kontrak/Tetap/Tetap dan Berpencen. 14 TAHUN 2005 ) 1. 3.BORANG PERMOHONAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN ( PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Sebab-sebab Memohon Cuti Tanpa Gaji: 11. Kementerian/Jabatan/Sekolah: (e) Negeri Tempat Berkursus atau Bertugas: Tarikh:__________________ __________________ Tandatangan Pemohon CUTI : 41 . 2. Jabatan/Sekolah: 10.

Ulasan dan Pandangan Pengarah Pelajaran Ketua Setiausaha.Ulasan dan Laporan Pengetua / Guru Besar: Pengarah Pelajaran. Blok E12. Kompleks Kerajaan Parcel E. Jabatan Pelajaran Negeri Johor. Perhatian khas hendaklah diberi kepada permohonan daripada guru yang mengajar kelas-kelas peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Tarikh: Nama dan Tandatangan Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar Catatan: Sila beri ulasan serta pandangan mengenai permohonan ini. Aras 1-5. Jalan Tun Abdul Razak. Jalan Tun Abdul Razak. Bahagian Sumber Manusia. Tarikh: ________________ _____________________ Tandatangan dan Nama Pengarah Pelajaran Negeri CUTI : 42 . 62504 Putrajaya. Susur 7. 80604 Johor Bahru. Nyatakan samada seorang guru terlatih dan berpengalaman sedia ada untuk mengambilalih kelas-kelas guru ini.

Kelulusan adalah Ketua Jabatan kecuali Guru Kontrak diluluskan oleh Kementerian Pelajaran. 8 pergerakan gaji terkini yang telah diluluskan.A. Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Cuti Tanpa Gaji. 3. Contoh Borang Permohonan Cuti Haji (Lampiran ‘A’) adalah seperti berikut :- CUTI : 43 .C 34 dan 35 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.A. 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. 4 Tahun 1984 adalah dikekalkan dengan pindaan berikut : * * * * * * Cuti Haji boleh diluluskan kepada anggota beragama Islam yang berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. mengemukakan dokumen berikut ke Unit Pihak sekolah hendaklah Perkhidmatan JPNJ : 1.CUTI MENUNAIKAN HAJI Syarat-syarat Cuti Haji: Kemudahan mengenai Cuti Haji dalam P. 8 cuti haji 4. 4 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan ke luar negara dan kemudahan perlindungan insuran kesihatan di luar negara atas urusan persendirian). 2 salinan Lampiran ‘A’ (borang permohonan cuti haji di bawah P. 4 salinan Kew.’C’ 34 & 35). 1 salinan surat pengesahan dari LUTH. Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am. 2. 5. Sekali sepanjang perkhidmatan. Anggota berjawatan sementara yang berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji. 6. 1 salinan Kew.

LAMPIRAN ‘A’ PERMOHONAN CUTI HAJI DI BAWAH PERINTAH AM 34 & 35 BAB ‘C’ DAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. CUTI : 44 . 4 TAHUN 1984 ( Sila isikan dalam dua salinan ) Ulasan Pengetua/Guru Besar: Tarikh: _______________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Sekolah: ___________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ Diluluskan/Tidak diluluskan Cuti Haji Bergaji Penuh mengikut Perintah Am 34 & 35 Bab ‘C’ dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. Catatan: Tarikh: __________________ Tandatangan: ___________________ Nama: _________________________ Cop Jabatan: ___________________ Pembantu Tadbir Perkhidmatan: Sila rekodkan kelulusan dalam Buku Rekod Perkhidmatman Pegawai. 4 Tahun 1984.

A. ii) Tugas lebih daripada masa bekerja biasa atau masa kecemasan. Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan. Cuti Latihan Pasukan Sukarela. Cuti Menghadiri Latihan atau Khemah Tahunan Pertubuhan/Persatuan. Bab “C” 1974 Seorang Pegawai Awam boleh memohon untuk bercuti tanpa rekod bagi mengikuti aktiviti-aktiviti berikut : • • • • • • • • Cuti Gantian. Cuti Tugas Khas Perubatan.Am Bab ‘C ‘ 40 ) Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana dipangil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa. Hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan yang dipanggil bertugas lebih masa itu. hari cuti am atau hari kelepasan mingguan. Cuti Gantian ( P. - Syarat: i) Arahan dikeluarkan oleh Ketua Jabatan untuk tugas lebih masa. CUTI : 45 .CUTI TIDAK BEREKOD – P. 8 jam kerja lebih masa bersamaan 1 hari cuti gantian. Layak kepada pegawai dalam kumpulan sokongan yang tidak mendapat bayaran lebih masa dan pegawai dalam pengurusan tertinggi dan kumpulan pengurusan dan profesional. Kuasa Melulus Latihan Seberang Laut. Cuti Untuk Masuk Peperiksaan. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas. Cuti lain-lain Kursus.

Perwakilan (Kem Luar Negeri) Bakti (isteri ATM) Bakat.Darat. CUTI : 46 . Cuti selebihnya tolak cuti rehat/cuti rehat khas jika tiada. 9. 2. Perlu surat arahan rasmi dari Pemerintah Pasukan Sukarela yang menyatakan tempoh diperlukan.Am Bab ‘C’ 41 ) 1. 8. - Lampiran A Pasukan-Pasukan Sukarela Dan Pertubuhan-Pertubuhan Kerajaan ( P. 4.Cuti Latihan Pasukan Sukarela ( P. 7. Pasukan Simpanan Sukarela Tentera (ATM . kemukakan ke Bahagian Sumber Manusia. 5. 10. Kelulusan cuti tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. Puspanita (Perkhidmatan Awam) Badan-badan Kebajikan dan Sukan di Agensi-agensi Kerajaan yang diluluskan oleh KSN. Udara. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 30 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Laut. Am Bab ‘C’ 41 ) Pegawai hendaklah ahli pasukan sukarela seperti di Lampiran A Dihadkan bagi tujuan menghadiri latihan atau khemah tahunan sahaja samada di dalam atau luar negeri. 6. Askar Wataniah. Simpanan Sukarela Pertahanan Awam. 3. Perkep. Kementerian Pelajaran Malaysia untuk pertimbangan/kelulusan. Pasukan Simpanan Sukarela Polis.

Pegawai hendaklah ahli pertubuhan/persatuan dibenarkan oleh KPPA seperti di Lampiran B . Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung. Pasukan Kadet Polis. 19.Aktiviti dalam Malaysia sahaja. 20. 21. 8. Jabatan Perpaduan Negara. Pertubuhan Orang-orang Buta. 13. Dibenarkan untuk aktiviti berikut sahaja: Kursus latihan.Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dan 2 hari bagi perjalanan pergi dan balik. Persatuan Perancang Keluarga 11. Pasukan Kadet Persekutuan. John. Persatuan Bagi Mencegah Penyakit Tibi Malaysia. 17. Pasukan Latihan Udara Persekutuan. Unit Penyelaras (JKKK). Persatuan Keluarga Polis (PERKEP) 24. PERKIM. Jabatan Perdana Menteri. 22. Puspanita. Persatuan Stem Malaysia.Am Bab ‘C’ 42(a) . Mesyuarat Agung tahunan Mesyuarat luar biasa. 12. Khemah latihan tahunan. 3. 28. JPM. Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi wanita Dalam Pembangunan (NACIWID) 15. Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia. Jabatan Perdana Menteri.Cuti Menghadiri Latihan Atau Khemah Tahunan Pertubuhan /Persatuan ( P. bb 18. 6. Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) 26. 7. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. 4. 25. Majlis Keselamatan Negeri. Pertubuhan Pandu Puteri. PEMADAM. 2. Biro Tatanegara. Persatuan Membantu Orang-orang Dalam Penyeliaan. Briged Budak Lelaki. Cuti selebihnya gunakan cuti rehat/cuti rehat khas/cuti tanpa gaji. 14. Pertubuhan Pengakap. Seminar Aktiviti sukan Lampiran B Menghadiri latihan Atau Khemah Tahunan ( P. 23.Am Bab ‘C’ 42 ) 1. Ambulan St. Briged Budak Perempuan. 10. Institiut Dakwah Dan latihan Islam. Persatuan Pengguna-Pengguna. 27. JPM. Kadet Laut. Malaysia. 5. . CUTI : 47 . 16. 9.

Lain-lain Program Yang Dibenar Cuti Tanpa Rekod dan Pekeliling-Pekelilig/ Rujukan-rujukan Kelulusan  Cuti mengambil bahagian dalam lawatan kebudayaan. dan PAC 46(a). Am Bab ‘C’ 43(a) Ahli Syarikat Kerjasama yang membuat akuan untuk memegang jawatan di dalam Syarikat Kerjasama. Pada hari peperiksaan sahaja. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak lebih 30 hari. Kemajuan Tanah dan Pembangunan Koperasi. Persatuan-persatuan yang dimaksudkan ialah seperti yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dari masa ke semasa. Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga Sukan (P. CUTI : 48 . Cuti Untuk Masuk Peperiksaan ( P.Surat Pekeliling Perkhidatan Bil 11/1980. Pengadil dan Jurulatih Penyeliaan Pasukan.Am Bab ‘C’ 46(a) & (b) Perlawanan sukan di peringkat Negeri atau Antarabangsa. Kursus Latihan.Am Bab ‘C’ 44 ) Peperiksaan yang boleh membaiki peluang hidup pegawai berkenaan.Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Kerjasama ( P.  Rancangan pertukaran belia antarabangsa dikeluarkan oleh JPA dari semasa ke semasa.  Pegawai-pegawai Kerajaan yang dipilih untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan perwakilan. seminar dan mesyuarat Syarikat Kerjasama sahaja. Pegawai-pegawai yang menjadi Ahli Syarikat Kerjasama. Ahli majlis/jawatankuasa pertandingan. Aktiviti Syarikat Kerjasama diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Kerjasama. Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas ( P. Ketua Jabatan boleh meluluskan kepada pegawai-pegawai ikhtisas bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat persatuan ikhtisas mereka. . pegawai-pegawai yang menjadi ahli manamana: Majlis atau jawatankuasa pertandingan Negeri/Antarabangsa Pengurus Pasukan.Am Bab ‘C’ 45 ) Mesyuarat-mesyuarat yang dibenarkan ialah Mesyuarat Agung Tahunan dan Mesyuarat Agung Luar Biasa sahaja.

Ahad dan Cuti Am.1/2004. * Ketua Jabatan hanya boleh meluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi aktiviti dalam Malaysia sahaja manakala aktiviti di luar negara mesti mendapat kelulusan Kementerian.3/(14) bth. JPJ.P.Surat JPA Bil. 10/2002. . 8 yang terkini yang telah diluluskan. 31 (Pin.  Disapina untuk hadir di mahkamah (luar stesen sebagai saksi pihak bukan Kerajaan) .1997. 1 salinan surat arahan rasmi dari Agensi/Jabatan/IPTA yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar. Bil.P.P.  Dilantik sebagai Jurulatih Program latihan Khidmat Negara . 4.9. (bagi tujuan mengikuti kuliah/ bengkel/seminar/kursus intensif dan pratikum sahaja) . 1 salinan Kenyataan Cuti yang kemaskini. Bil.4. (mengikut tempoh mengikuti kursus untuk Jurulatih atau menjalankan tugas sebaga Jurulatih)  Program Pengajian jarak Jauh (PJJ) . Bil. 3.06/3 Klt.4/(11) 26 Julai 1994.13374 Bhg 17(32) bth. Majlis Bersama Kebangsaan/Jabatan .30 hari sahaja tidak meliputi cuti hari Sabtu.Surat JPA (S)22/8/3-3 Sk.Selama 7 hari (5 kali sepanjang perkhidmatan)  Urusan Kematian ahli keluarga terdekat .1981  Rukun Tetangga  Program Rakan Muda. Jika tempoh menghadiri pratikum melebihi 30 hari. Bil. 9/2002 . 1/1977) 2. 5. Perj. Untuk tindakan sekolah mengemukakan dokumen ke Unit Perkhidmatan JPNJ : 1. 19.  Kemudahan Cuti Isteri Bersalin . maka boleh tolak cuti rehat khas/cuti rehat/cuti tanpa gaji.5. CUTI : 49 .P.JPA(L)S.P. 3 salinan Borang ‘A’ – Pek.P.Selama 3 hari. 1 salinan dokumen sokongan seperti kew.

tanah runtuh. 1 Tahun 1986 )  Ketua Jabatan adalah diberi kuasa untuk membenarkan pegawai di bawah kawalan masing-masing tidak hadir ke pejabat menjalankan tugas akibat sesuatu kejadian kecemasan yang menyebabkan keadaan memaksa pegawai itu tidak dapat hadir bekerja Kecemasan tersebut adalah seperti banjir. jambatan runtuh dan lain-lain malapetaka dan bencana alam.Peraturan Memberikan Kebenaran Tidak Hadir Kerja Atas Sebab-Musabab Kecemasan Am ( Pekeliling Perkhidmatan Bil. perintah berkurung dan perintah sekatan am oleh pihak berkuasa yang menyebabkan terhalangnya perjalanan ke pejabat atau ke tempat bekerja biasa. Pejabat Polis Jabatan Penerangan Jabatan Kebajikan Siaran massa media   Pegawai yang bertugas di luar pejabat yang tidak dapat pulang ke ibu pejabatnya disebabkan kecemasam am itu akan terus dibenarkan berada di tempat tersebut seolah-olah masih menjalankan tugas rasmi dan layak menuntut elaun-elaun. Dokumen yang perlu dikemukakan oleh sekolah ke Unit Perkhidmatan JPNJ ialah : i) 2 salinan Borang Perakuan Tidak hadir Ke Pejabat Atas sebab-Sebab Kecemasan Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. Pegawai yang tidak hadir disebabkan kecemasan am itu hendaklah mengemukakan satu perakuan di Lampiran ‘A’ sebaik sahaja pegawai itu bertugas semula.1 Tahun 1986 – LAMPIRAN ‘A’ seperti contoh di bawah : CUTI : 50 . yang telah disahkan kejadian kecemasan am atau perintah tertentu sebenarnya telah berlaku daripada punca-punca berikut : Pegawai Daerah atau Penghulu. gempa bumi.

LAMPIRAN ‘A’ PERAKUAN TIDAK HADIR KE PEJABAT ATAS SEBAB-SEBAB KECEMASAN MENGIKUT PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. Tarikh: ____________ Nama Jawatan Tandatangan: ___________________ : _____________________________ (dengan huruf besar) : _____________________________ CUTI : 51 . 1 TAHUN 1986 Kepada: (Ketua Jabatan) Adalah saya memaklumkan bahawa saya telah tidak dapat hadir ke pejabat untuk bertugas dari jam _______ hingga ke jam _________ pada tarikh ________________ hingga ke tarikh __________________ disebabkan olehperkara yang berikut: telah berlaku di tempat tinggal/kawasan saya berada/di antara tempat kediaman /tempat pekerjaan hingga menyebabkan saya tidak dapat hadir bekerja seperti biasa.

Tarikh: ______________ Tandatangan: ___________________ Nama : Cop Ketua Jabatan: CUTI : 52 . * (b) Saya berpuas hati hanya ______ jam/hari sahaja pegawai dibenarkan tidak hadir di pejabat (Bakinya sebanyak _____ hari hendaklah ditolak daripada Cuti Rehat pegawai. kalau Cuti Rehat sudah habis atau tidak mencukupi. dibenarkan Cuti Tanpa Gaji). * (c) Saya tidak berpuas hati dengan alasan-alasan yang diberi. Oleh itu keseluruhan tempoh tidak hadir di pejabat itu hendaklah ditolak dengan Cuti Rehat atau diberi Cuti Tanpa Gaji sekiranya Cuti Rehat sudah habis atau stidak mencukupi.Keputusan Ketua Jabatan * (a) Saya berpuas hati dengan alasan-alasan yang di atas dan keseluruhan tempoh beliau tidak hadir ke pejabat itu yakni selama _____ (jam/hari) adalah dibenarkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->