SOALAN-SOALAN KUIZ 2010 UNIT BERUNIFORM SJK (C) CHUNG HWA, KOTA BELUD.

Jawab setiap soalan dan pilih jawapan yang tepat. 1. Apakah definisi Unit Beruniform? I. Satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian II. mempunyai dasar-dasar yang perlu diikuti dan dipatuhi III. Terdiri daripada individu yang memiliki minda yang cekap IV. Terdiri daripada pemimpin yang berwawasan. A. I, II B. I, IV C. II, III

D. III, IV

2. Berikut adalah peranan sebagai seorang pemimpin, kecuali A. Komitet menjalankan tugas B. Membina sikap berdaya asing C. Boleh memgawal emosi C. mengamalkan sifat autokratik 3. Berikut adalah perkara yang perlu diambil kira untuk memimpin satu organisasi/persatuan, kecuali A. Satu untuk semua, semua untuk satu B. Menyempurnakan ‘expectations’ C. Mencungkil kebolehan ahli pasukan D. menindas hak ahli 4. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin? A. Autokratik B. Demokratik C. Pasif D. Sambil lewa

5. Perhimpunan Raksasa yang diadakan 100 tahun sekali disambutkan oleh ___________ pada tahun 2009. A. ahli Tunas Puteri B. ahli Pengakap C. ahli PBSM D. ahli Kadet Polis 6. Berikut adalah badan unit beruniform, kecuali A. Kadet Polis B. Persatuan Bulan Sabit Merah C. Kadet Jururawat D. Kadet Bomba 7. Pengakap dan PBSM akan memberi bantuan dalam situasi berikut, kecuali A. gempa bumi B. banjir C. peperangan D. kecurian 8. Apakah kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum? I. pelajar dapat meningkatkan daya kepimpinan II. kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan dapat diperolehi III. dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan relajar IV. dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV

D. Semua di atas

9. Berikut adalah perkara yang akan diambil kira dalam pemarkahan kokurikulum, kecuali A. kehadiran individu B. Jawatan yang disandang C. Prestasi dalam dan luar sekolah D. markah mata pelajaran teras 10. Panggilan kecemasan di Malaysia ialah __________. A. 911 B. 991 C. 994 D. 999 1

Apabila dapat hukuman senang diri. Sahsiah D. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dipatuhi apabila kebakaran berlaku. Jasmani. simpul manuk B. Buku sila C. Apakah tujuan pertolongan cemas? A. Menyegarkan badan C. Simpul tarik 22.11. Balai Polis C. Jikalau terdapat nyamuk Aedes di kawasan rumah anda. Menyelamatkan jiwa B. Johan. Emosi. B. Apakah jenis simpulan yang digunakan dalam mengikat balutan pertolongan cemas? A. Emosi. tuaman sejuk D. Rohani. Pengakap C. tuaman panas C. PBSM 14. Anda berdiri dalam keadaan ‘sedia’. Emosi. Taat Bendera Malaysia mengandungi ____________ jalur. Kiri dan kanan C. Meringankan tugas doktor D. Apakah tujuan balutan pada luka-luka? A Mencegah jangkitan kuman-kuman B Penahan kesakitan C Merawat kulit yang terkoyak D Kecederaan dapat diubati 19. Mendapat habuan atau balasan 18. Kiri sahaja 23. 11 16. Individu. menghazamkan makanan B. mengawal pergerakan otot C. Kanan sahaja D. Suci 17. mengurut B. Berikan lokasi kebakaran tersebut D. Rawatan untuk sengatan lebah ialah A. Salah satu fungsi paru-paru ialah A. ikatan yang paling sesuai digunakan ialah A. Untuk mengikat tali pancang khemah. tidak perlu dirawat 21. Kanan dan kiri B. Hubungi balai bomba yang berdekatan C. A. Sahsiah C. Balai bomba B. Pejabat Kesihatan D. Johan. siapakah anda boleh hubungi? A. lilit balak D. Iklas. Balai bomba B. Bunga Geti D. A. Masuk ke kawasan kebakaran untuk membantu mangsa. Berbakti D. kaki manakah anda gerakkan? A. 14 D. Intelek. Klinik Haiwan 15. Tindih kasih B. Emosi. lilit ‘taut-line’ C. lilit dua simpul 2 . Sumbangan 12. Jasmani. Maksud JERIS tersebut adalah A. 13 Warna Putih pada Bendera Malaysia bermaksud: B. Kokurikulum dapat memperkembangkan potensi individu dari segi JERIS. 12 C. Rintangan. Jika kucing anda tergantung di atas pokok. Pejabat Kesihatan D. mendapatkan oksigen dan udara ketika bernafas D. Sumbangan B. kecuali A. Imaginasi. 13. siapakah anda boleh hubungi? A. Tidak panik B. mengepam darah ke seluruh badan 20. Berbudi C. Rintangan. Rohani.

Arah yang sentiasa ditunjukkan oleh jarum kompas magnetik ialah A. melintas di simpang jalan D. Kanan kiri dan kanan D. bersihkan luka dengan air 3 . pandang ke kanan. kecuali A. pisau lipat D. kecergasan C. timur C. 3 B. menggunakan jejantas C. jarum jahit B. Di atas kaki manakah hukuman ‘henti’ itu diberi. Berikut adalah peraturan yang perlu dipatuhi semasa menyeberangi jalan raya. Kiri C.24. memotong kuku. A. supaya hujung tali tidak terburai D. anda diberi hukuman ‘berhenti’. tangan kiri B. utara 28. Ahli Pandu Puteri Tunas berjabat tangan dengan ahli Pandu Puteri yang lain menggunakan ______________. Simpulan Buku Sila boleh digunakan untuk tujuan berikut kecuali A. Berapakah warna yang terdapat pada bendera Malaysia? A. menyambung dua utas tali 26. barat B. selatan D. mengikat anduh 25. guna ubat membasmi kuman B. mematikan ikatan path bungkusan C. 4 C. Arah tiupan angin B. 6 33. Semua di atas 27. menggosok gigi dan mencuci rambut? A. pasang surut air laut C. mengikat hujung tali ke gelung C. mematikan hujung tali D. kehidupan 32. ke kiri dan ke kanan semula 34. melintas di tempat yang ditetapkan seperti di lintasan belang B. berubah bentuk dan tidak boleh bergerak D sakit boleh digerakkan tetapi berubah bentuk 30. Kanan B. 5 D. kedudukan matahari D. kesihatan B. Istilah ‘terkehel ‘bermaksud A sakit tetapi boleh gerakkan sendi sepenuhnya B berubah bentuk tetapi tidak sakit C sakit . arah mata angin boleh diketahui dengan berpandukan A. Semasa berjalan. kedua-dua belah tangan 31. kecuali A. Apakah langkah pertama untuk merawat jari yang luka? A. tapak tangan D. tangan kanan C. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan untuk menjahit pakaian. Selain menggunakan kompas magnetik. gunting 35. Apakah kegunaan Ikatan Pemukat? A. A. pita pengukur C. aliran sungai 29. kerohanian D. mengikat tali pada tiang B. Mengapakah seseorang perlu bersih. menyambung dua utas tali yang sama besar B.

C. hisap luka dengan mulut 4 . balut luka dengan gauze D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.