SOALAN-SOALAN KUIZ 2010 UNIT BERUNIFORM SJK (C) CHUNG HWA, KOTA BELUD.

Jawab setiap soalan dan pilih jawapan yang tepat. 1. Apakah definisi Unit Beruniform? I. Satu kumpulan yang terdiri daripada gabungan keahlian II. mempunyai dasar-dasar yang perlu diikuti dan dipatuhi III. Terdiri daripada individu yang memiliki minda yang cekap IV. Terdiri daripada pemimpin yang berwawasan. A. I, II B. I, IV C. II, III

D. III, IV

2. Berikut adalah peranan sebagai seorang pemimpin, kecuali A. Komitet menjalankan tugas B. Membina sikap berdaya asing C. Boleh memgawal emosi C. mengamalkan sifat autokratik 3. Berikut adalah perkara yang perlu diambil kira untuk memimpin satu organisasi/persatuan, kecuali A. Satu untuk semua, semua untuk satu B. Menyempurnakan ‘expectations’ C. Mencungkil kebolehan ahli pasukan D. menindas hak ahli 4. Apakah ciri-ciri seorang pemimpin? A. Autokratik B. Demokratik C. Pasif D. Sambil lewa

5. Perhimpunan Raksasa yang diadakan 100 tahun sekali disambutkan oleh ___________ pada tahun 2009. A. ahli Tunas Puteri B. ahli Pengakap C. ahli PBSM D. ahli Kadet Polis 6. Berikut adalah badan unit beruniform, kecuali A. Kadet Polis B. Persatuan Bulan Sabit Merah C. Kadet Jururawat D. Kadet Bomba 7. Pengakap dan PBSM akan memberi bantuan dalam situasi berikut, kecuali A. gempa bumi B. banjir C. peperangan D. kecurian 8. Apakah kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum? I. pelajar dapat meningkatkan daya kepimpinan II. kesihatan yang baik dan otak yang cerdas akan dapat diperolehi III. dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan relajar IV. dapat mengembangkan potensi seseorang pelajar A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV

D. Semua di atas

9. Berikut adalah perkara yang akan diambil kira dalam pemarkahan kokurikulum, kecuali A. kehadiran individu B. Jawatan yang disandang C. Prestasi dalam dan luar sekolah D. markah mata pelajaran teras 10. Panggilan kecemasan di Malaysia ialah __________. A. 911 B. 991 C. 994 D. 999 1

Maksud JERIS tersebut adalah A. tuaman sejuk D. Balai bomba B. Taat Bendera Malaysia mengandungi ____________ jalur. Rintangan. Hubungi balai bomba yang berdekatan C. mengawal pergerakan otot C. Jasmani. tuaman panas C. Emosi. mengurut B. Rohani. 14 D. Buku sila C. simpul manuk B. Rohani. Intelek. Tidak panik B. Rintangan. ikatan yang paling sesuai digunakan ialah A. Tindih kasih B. Salah satu fungsi paru-paru ialah A. Berbakti D. Balai bomba B. Kanan sahaja D. siapakah anda boleh hubungi? A. 13 Warna Putih pada Bendera Malaysia bermaksud: B. Emosi. kecuali A. mendapatkan oksigen dan udara ketika bernafas D. A. Sahsiah C. siapakah anda boleh hubungi? A. Apakah tujuan pertolongan cemas? A. tidak perlu dirawat 21. Individu. lilit ‘taut-line’ C. Untuk mengikat tali pancang khemah. Kiri sahaja 23. 11 16. PBSM 14. Johan. B. Anda berdiri dalam keadaan ‘sedia’. Pengakap C. Imaginasi. 13. Sumbangan B. Apabila dapat hukuman senang diri. Mendapat habuan atau balasan 18. Apakah jenis simpulan yang digunakan dalam mengikat balutan pertolongan cemas? A. Jika kucing anda tergantung di atas pokok. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dipatuhi apabila kebakaran berlaku. Suci 17. Balai Polis C. Emosi. Menyegarkan badan C. Menyelamatkan jiwa B. 12 C. Kiri dan kanan C. lilit balak D. kaki manakah anda gerakkan? A. Pejabat Kesihatan D. Kanan dan kiri B. Berikan lokasi kebakaran tersebut D. Iklas. Rawatan untuk sengatan lebah ialah A. Berbudi C. Jikalau terdapat nyamuk Aedes di kawasan rumah anda. Bunga Geti D. Meringankan tugas doktor D. menghazamkan makanan B. Apakah tujuan balutan pada luka-luka? A Mencegah jangkitan kuman-kuman B Penahan kesakitan C Merawat kulit yang terkoyak D Kecederaan dapat diubati 19. Simpul tarik 22. Sumbangan 12. Sahsiah D. Kokurikulum dapat memperkembangkan potensi individu dari segi JERIS. Klinik Haiwan 15. mengepam darah ke seluruh badan 20. lilit dua simpul 2 . Johan. Emosi. A. Pejabat Kesihatan D.11. Masuk ke kawasan kebakaran untuk membantu mangsa. Jasmani.

supaya hujung tali tidak terburai D. ke kiri dan ke kanan semula 34. berubah bentuk dan tidak boleh bergerak D sakit boleh digerakkan tetapi berubah bentuk 30. Arah tiupan angin B. kecuali A. Berapakah warna yang terdapat pada bendera Malaysia? A. Kiri C. utara 28. tangan kiri B. melintas di tempat yang ditetapkan seperti di lintasan belang B. mematikan hujung tali D. bersihkan luka dengan air 3 . Kanan B. menyambung dua utas tali yang sama besar B. Arah yang sentiasa ditunjukkan oleh jarum kompas magnetik ialah A. Istilah ‘terkehel ‘bermaksud A sakit tetapi boleh gerakkan sendi sepenuhnya B berubah bentuk tetapi tidak sakit C sakit . menggunakan jejantas C. tapak tangan D. anda diberi hukuman ‘berhenti’. Ahli Pandu Puteri Tunas berjabat tangan dengan ahli Pandu Puteri yang lain menggunakan ______________. timur C. mengikat anduh 25. guna ubat membasmi kuman B. A. Apakah langkah pertama untuk merawat jari yang luka? A. Selain menggunakan kompas magnetik. Apakah kegunaan Ikatan Pemukat? A. Di atas kaki manakah hukuman ‘henti’ itu diberi. aliran sungai 29. pisau lipat D. Berikut adalah alat-alat yang diperlukan untuk menjahit pakaian. mengikat hujung tali ke gelung C. kedudukan matahari D. barat B. gunting 35.24. memotong kuku. kehidupan 32. pandang ke kanan. kedua-dua belah tangan 31. Kanan kiri dan kanan D. 6 33. kerohanian D. melintas di simpang jalan D. kesihatan B. mematikan ikatan path bungkusan C. menyambung dua utas tali 26. 5 D. mengikat tali pada tiang B. kecuali A. Semua di atas 27. Berikut adalah peraturan yang perlu dipatuhi semasa menyeberangi jalan raya. pita pengukur C. Semasa berjalan. 4 C. menggosok gigi dan mencuci rambut? A. 3 B. kecergasan C. Mengapakah seseorang perlu bersih. Simpulan Buku Sila boleh digunakan untuk tujuan berikut kecuali A. pasang surut air laut C. selatan D. arah mata angin boleh diketahui dengan berpandukan A. jarum jahit B. A. tangan kanan C.

C. hisap luka dengan mulut 4 . balut luka dengan gauze D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.