Rancangan Pengajaran Harian 2011

Subjek: Geografi Tingkatan: 2E Tema/Tajuk/Sub tajuk/Konsep Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI Tajuk: 1. Kedudukan Subtajuk/Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) HasilPembelajaran/Objektif/ KBKK/Nilai Murid dapat : Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • Mengenal zon waktu di atas peta dunia. • Mentakrifkan waktu tempatan Dan waktu piawai Aktiviti/Kaedah/ABM /Latihan Menunjuk cara: - menentukan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan titik persilangan. ABM: Buku teks,glob dan komputer Masa: 1.40-2.50 (80 minit) Refleksi Murid dapat :

KBKK: Meyampaikan maklumat Nilai: Prihatin

Subjek: Geografi Tingkatan: 2C Tema/Tajuk/Sub HasilPembelajaran/Objektif/ tajuk/Konsep KBKK/Nilai Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI Tajuk: 1. Kedudukan Subtajuk/Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Murid dapat : Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • Mengenal latitud dan longitud • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud.

Aktiviti/Kaedah/ABM /Latihan Menunjuk cara: - menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob. - menentukan kedudukan latitud dan longitude berdasarkan peta. ABM: Buku teks,glob dan komputer

Masa: 4.50-5.20 (30 minit) Refleksi Murid dapat :

KBKK: Meyampaikan maklumat Nilai: Prihatin

Subjek: Geografi Tingkatan: 2B Tema/Tajuk/Sub HasilPembelajaran/Objektif/ tajuk/Konsep KBKK/Nilai Tema: KEMAHIRAN GEOGRAFI Tajuk: 1. Kedudukan Subtajuk/Konsep: Kedudukan Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) Garisan Meridian Pangkal (GMP) Murid dapat : Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud serta mengenal zon waktu. Aras 1 • Mengenal latitud dan longitud • Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud.

Aktiviti/Kaedah/ABM /Latihan Menunjuk cara: - menentukan kedudukan latitud dan longitud pada glob. - menentukan kedudukan latitud dan longitude berdasarkan peta. ABM: Buku teks,glob dan komputer

Masa: 5.35-6.10 (35 minit) Refleksi Murid dapat :

KBKK: Meyampaikan maklumat Nilai: Prihatin