LUAS & ISIPADU

KH 2243 : Ukur Kejuruteraan
Pensyarah : Khairul Nizam b. Abdul Maulud

Luas dan Isipadu
Pengiraan banyak terlibat di dalam kerja-kerja pengukuran ukur kejuruteraan. Antara pengiraan yang penting di dalam ukur kejuruteraan adalah pengukuran luas kawasan dan juga isipadu tanah. Keluasan memainkan peranan yang penting kerana ia akan melibatkan pengiraan isipadu tanah Kerja-kerja yang biasa dilakukan di dalam kejuruteraan adalah seperti road alignment, kawasan tadahan air, pembinaan terowong dll Isipadu Kerja Tanah adalah;
Untuk membina “alignment” laluan di mana dapat menentukan garisan jalan dan juga menanda lokasi penimbusan dan juga penambakan jalan. Untuk merancang kerja terutama di dalam menganggarkan masa dan kos pembinaan. Untuk menentukan jumlah bayaran yang perlu di buat terhadap kontraktor yang bertugas.

Keluasan (Asas) .

Keluasan (Asas) .

Isipadu (Asas) .

Isipadu (Asas) .

092903 meter² 24.71054 ling² = = = = 0.47105 ekar 10.404686 hektar 4046.28084 kaki .86 meter² 2.Unit Keluasan dan Pengukuran Ukuran Panjang/jarak 1 Ling 1 Kaki 1 inci 1 meter Ukuran Luas 1 ekar 1 ekar 1 hektar 1 meter ² 1 kaki² 1 meter² = = = = = = 0.0254 meter 3.201168 meter 0.7639 kaki² 0.3048 meter 0.

Kiraan luas dengan menggunakan koordinat Kaedah 1 (kaedah dua kali luas) .

Kiraan luas dengan menggunakan koordinat Kaedah 2 R .

keluasan kawasan pembinaan dan kiraan lot-lot perumahan Banyak kaedah yang boleh digunakan dan antaranya adalah Kaedah Planimeter Kaedah Trapezoidal Kaedah titik tengah Kaedah Simpson’s .Keluasan (Bagi kawasan yang tidak rata) Kiraan luas bagi tanah tidak rata adalah lebih merujuk kepada kerjakerja sebenar Kerja keluasan yang biasa dikira adalah kiraan keluasan tasik.

Nilai koordinat y1. dan seterusnya adalah pengukuran yang tepat berdasarkan kepada keadaan muka bumi sebenar. y2. asas AD diberikan nilai yang sama bagi setiap sela (d). The area of a trapezium = ½ (sum of the parallel sides) (perpendicular distance between the parallel sides). y3. . Pengiraan yang dikira adalah dengan mengira kesemua luas trapezium yang ada.Keluasan (Kaedah Trapezoidal) Untuk mendapatkan keluasan ABCD.

Keluasan (Kaedah Trapezoidal) 2 3 1 1 1 1 1 Luas = (lebar Sela) [½ (nilai pertama + nilai terakhir) + jumlah baki nilai] .

Keluasan (Kaedah Simpson’s ) Kaedah ini memberikan ketepatan yang lebih baik berbanding dengan kaedah trapezium Luas ABCD = d / 3 [(y1 + y7 ) + 4(y2 + y4 + y6) + 2(y3 + y5)] Luas = 1/3 (lebar sela) [(nilai pertama dan terakhir) + 4( jumlah genap) + 2 (jumlah ganjil)] .

ISIPADU (Umum) Isipadu banyak digunakan di dalam kerja-kerja pembinaan. penambakan dan penimbusan tanah dan perancangan pembinaan. Pembayaran terhadap kerja tanah dilakukan berdasarkan kepada jumlah isipadu tanah yang telah di angkut. Jumlah isipadu dikira dan ianya bergantung kepada bentuk mukabumi dan juga luas lapangan. .

ISIPADU (Keluasan Keratan Rentas) Muka bumi rata b = lebar pembentukan (formation width) h = kedalaman/ketinggian pada garisan tengah w = lebar sisi (side width) = b / 2 + mh m = kecerunan Keluasan = ½ h (2w+b) = h(b + mh) .

ISIPADU (Keluasan Keratan Rentas) Muka bumi tidak rata (aras tanah tetap/seragam) b = lebar pembentukan (formation width) h = kedalaman/ketinggian pada garisan tengah w = lebar sisi (side width) m = kecerunan tambakan/timbusan k = kecerunan tanah .

ISIPADU (Keluasan Keratan Rentas) Muka bumi tidak rata (aras tanah tidak tetap/seragam) b = lebar pembentukan (formation width) h = kedalaman/ketinggian pada garisan tengah w = lebar sisi (side width) m = kecerunan tambakan/timbusan k = kecerunan tanah J J .

Kaedah kontor (contours) biasanya digunakan untuk kawasan yang lebih besar seperti takungan. pemandangan daratan. Kaedah keratan rentas (cross-sections) Biasanya digunakan untuk kerja-kerja yang panjang dan sempit seperti jalan raya. tapak bangunan dll .ISIPADU (Asas) Isipadu tanah perlu dikirakan berdasarkan kepada bentuk tapak. keretapi. A. Kaedah pengiraan isipadu tanah adalah seperti berikut. tingkat bawah tanah. Kaedah titik ketinggian (spot height) Biasanya digunakan untuk kawasan yang lebih kecil seperti tangki bawah tanah. tapak pembinaan semula dll C. paip air dan gas dll B.

Kaedah Prismoid (Prismoidal) Kaedah Luas hujung (End Areas) i) Kaedah Prismoid (Prismoidal) D A1 dan A2 M V = = = = Jarak serenjang antara hujung satah selari Luas hujung satah Luas tengah.A. Isipadu dikira dengan menghubungkan luas keratan rentas dengan jarak diantaranya. luas satah selari dengan satah hujung dan dipertengahan diantaranya Isipadu prismoid Formula umum prismoid : V = D/6 (A1. + 4M + A2) . Kaedah Keratan Rentas Keratan rentas dihasilkan dengan sela yang bersesuaian. Dua kaedah yang sesuai digunakan adalah .

+ 4A2 + 2A3 + 4A4…… + 2An-2 + 4An-1 + An) @ = sela (d) / 3 [(luas pertama dan terakhir) + 4( luas genap) + 2 (luas ganjil)] Contoh pengiraan Dengan menggunakan rumusan prismoid. V = 15 / 3 (11 + 220 + 4 ( 42 + 72 + 180 ) + 2 ( 64 + 160)) = 5 ( 231 + 1176 + 448 ) = 9275 m3 . An yang mempunyai sela jarak d.A. A2. formula Simpson untuk isipadu boleh digunakan. kirakan kandungan isipadu satu benteng di mana luas keratan rentas pada sela 15m adalah seperti berikut.…. A3. Formula : V = sela (d) / 3 (A1. Kaedah Keratan Rentas Untuk mengira isipadu satu siri luas keratan rentas A1.

A. Dengan menggunakan kaedah luas hujung. V = 15{[ (11 + 220) / 2 ] + 42 + 64 + 72 + 160 + 180 } V = 9502. kirakan kandungan isipadu satu benteng di mana luas keratan rentas pada sela 15m adalah seperti berikut.5 m3 . Kaedah Keratan Rentas ii) Kaedah Luas hujung (End Areas) Kejituan kaedah ini adalah lebih kurang sama dengan penggunaan rumusan prismoid di mana luas keratan tengah tidak diukur secara langsung Formula : V = sela (d) {[( A1 + An) / 2 ] + A2 + A3 + …… An-1} Contoh pengiraan .

Rumusan yang digunakan untuk pengiraan isipadu ialah dengan menggunakan formula luas hujung atau hukum Simpson .B. Kaedah Kontor Garis kontor boleh digunakan untuk pengiraan isipadu dan secara teorinya kaedah ini adalah yang paling tepat.

Penerangan Gambarajah di atas menunjukkan satu kawasan kontur pada sela 5 meter dan bagaimana garis kontur kerja cadangan. di dalam kes ini satu dinding empangan dengan satu jalan masuk melalui satu pemotongan. menentukan garis luar pelan kerja. yang ditunjukkan dengan garis putus. Ini menunjukkan isipadu kerja tanah dihitungkan menggunakan kedudukan garis kontur .

Merujuk rajah di atas. V = ( 2.B. isipadu air yang akan terkandung sehingga paras kontur 60m boleh dihitung berdasarkan maklumat di bawah.5 / 3 ) [ 12 + 1950 + 4(135 + 1500) + 2 (660) ] = (2.5 / 3 ) (9822) = 8185 m3 . V = 2. Kaedah Kontor Isipadu dinding empangan dan jumlah pemotongan boleh diperolehi daripada garis kontur dengan mengira isipadu tanah dalam kawasan kerja hingga ke permukaan aras umum dan kemudian mengira isipadu baru dari garis kontur Penggunaan kontur merupakan satu kaedah yang praktik bagi mengira isipadu seperti isipadu air dalam satu takungan. Menggunakan kaedah luas hujung.5 { [ (12 + 1950)/2] + 135 + 660 + 1500 } = 8190 m3 Menggunakan hukum Simpson daripada formula prismoid.

Isipadu dikira daripada hasil purata panjang sisi setiap prisma tegak dan luas keratan rentas. Kawasan dibahagikan kepada segi empat sama atau segi empat tepat.C. Tujuannya adalah untuk menghasilkan luas permukaan tanah di dalam setiapnya yang boleh dianggap rata. Kaedah titik tinggi (spot height) Kedah ini merupakan kaedah yang sering digunakan untuk kerja-kerja pengorekan dan kedalaman. Saiz segi empat bergantung kepada darjah kejituan yang diperlukan. .

Kaedah titik tinggi (spot height) Contoh pengiraan Rajah di atas menunjukkan aras terlaras satu plotan segi empat tepat yang hendak dikorek sedalam 8 m di atas datum.C. Kirakan purata aras tanah dan isipadu tanah yang hendak dikorek? .

944 = Jumlah Luas x Kedalaman = 30 x 20 x 4. yang di gunakan= n 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ∑n = 16 Aras Purata Kedalaman pengorekan = 207.96 13.16 24.48 13.944 = 2966.84 207.53 12.L.L.00 = 4.48 27. 12.54 13.27 13.4 m3 Hasil (A.11 / 16 = 12.11 Isipadu .06 12.94 13.01 12.56 12.944 m = 12.01 25.944 – 8.16 12.84 A.) x n 12.PENYELESAIAN Pengiraan daripada segi empat tepat Jumlah bilangan Stesen A B C D E F G H J A.94 26.L.12 51.87 13.

PENYELESAIAN Pengiraan daripada segi tiga Stesen A B C D E F G H J A. yang di gunakan= n 1 3 2 3 7 2 2 2 2 Hasil (A.940 m = 12.55 / 24 = 12.44 26.68 310.00 = 4.16 37.L.56 12.940 = 2964.940 = 30 x 20 x 4.84 ∑n = 24 Aras Purata Kedalaman pengorekan Isipadu = 310.L. 12.54 27.) x n 12.09 27.94 13.53 12.48 13.88 26.55 .940 – 8.01 12.16 12.87 13.L.06 25.27 13.44 90.0 m3 Jumlah bilangan A.02 37.

. TAMAT........ .....

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.