KAEDAH LATIH TUBI

. membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua.mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. menyebut perkataan. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran. misalnya kemahiran melukis.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. ‡ Tujuan:.‡ Maksud:.

teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. ‡ Namun begitu. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. .

perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.‡ Mengikut teknik ini. . ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.

‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. . ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. ‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

. iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja.Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu.Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. . . .Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar.‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka. .Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru.

‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:.Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya.Membosankan dan kurang menarik. .Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan. . . tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful