KAEDAH LATIH TUBI

misalnya kemahiran melukis.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. menyebut perkataan. membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua.‡ Maksud:.mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. . ‡ Tujuan:. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran.

‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. . ‡ Namun begitu.

perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.‡ Mengikut teknik ini. . ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.

‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. .

. . .Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru. iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja.‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka.Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan.Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu. . .Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar.

.Membosankan dan kurang menarik.Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan. . .‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:. tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful