KAEDAH LATIH TUBI

mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. misalnya kemahiran melukis. menyebut perkataan. membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.‡ Maksud:. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua. . dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran. ‡ Tujuan:.

‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. . ‡ Namun begitu. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

‡ Mengikut teknik ini. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. . ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.

.‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. ‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. . . . . .Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar.Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru. iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja.Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu.‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka.

. . .Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya.Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan.‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:. tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.Membosankan dan kurang menarik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful