KAEDAH LATIH TUBI

menyebut perkataan. . membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.‡ Maksud:. ‡ Tujuan:. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran. misalnya kemahiran melukis.mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.

‡ Namun begitu.‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. ‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. . teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.

‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.‡ Mengikut teknik ini. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. .

‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. . ‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. ‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.

iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja. .Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru.‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka.Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar. . . .Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu.Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. .

‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:. tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut.Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan. . .Membosankan dan kurang menarik.Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya. .