KAEDAH LATIH TUBI

membina ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta yang penting.mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.‡ Maksud:. . menyebut perkataan. ‡ Tujuan:. dan ia juga boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran. misalnya kemahiran melukis.aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. ‡ Teknik latih tubi amat sesuai dilaksanakan untuk pengajaran bahasa kedua.

‡ Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. . teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. ‡ Namun begitu.‡ Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz.

‡ Mengikut teknik ini. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : ‡ Sebutan (accent) -menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. ‡ Tatabahasa (grammer) -penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. .

‡ Kefasihan (fluency) -menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. ‡ Kefahaman (comprehension) -latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. .‡ Perbendaharaan kata (vocabulary) -meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.

Galakkan penggunaan latih tubi yang berbentuk permainan atau menguji kecekapan supaya menarik minat dan tidak membosankan. . iaitu:-Latih tubi diberikan dalam masa singkat iaitu di antara 10 hingga 15 minit sahaja. .‡ Latihan latih tubi merupakan kaedah instructional yang berkesan sekiranya guru dapat menggunakannya dengan betul dan sesuai dengan perancangan pengajaran mereka. . .Galakkan pelajar-pelajar merekodkan kemajuan yang diperoleh melalui setiap aktiviti dalam latih tubi itu. .Pastikan pelajar faham mengapa mereka perlu menguasai sesuatu konsep atau kemahiran dan ianya dapat dipermudahkan melalui latih tubi yang diberikan oleh guru.Jumlah dan jenis latih tubi itu hendaklah bersesuaian dengan peruntukan masa dan tahap kebolehan pelajar.

.Sesuatu yang mendatangkan kesan negatif kepada pelajar seperti merasa tertekan.Membosankan dan kurang menarik.Terlalu lama dan banyak fakta yang terkandung di dalamnya. .‡ Elakkan latih tubi yang berbentuk:. tidak selesa atau kurang berminat mengikuti latihan tersebut. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful