Pendahuluan

Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kumpulan orang Islam yang berpegang pada iktikad yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w dan ianya merupakan mazhab yang paling dominan dalam sejarah umat ini serta benar mengikut apa yang dikehendaki oleh ajaran dan amalan Islam. Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w dan apabila berakhirnya zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, ajaran Islam semakin luas dan bilangan umat Islam bertambah semakin ramai. Namun begitu, pertambahan umat Islam ini telah menimbulkan pelbagai ideologi bagi permasalahan yang terjadi. Berdasarkan ideologi-ideologi tersebut maka lahirlah fahaman-fahaman yang kebanyakannya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini jelas dinyatakan dalam hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a bahawa baginda s.a.w bersabda ³Sesungguhnya Bani Israil berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi satu tujuh puluh tiga golongan

(firqah),semuanya

masuk

neraka

melainkan

golongan

iaitu

al-Jamaah.´

Berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w, golongan al-Jamaah merupakan puak yang berpegang dengan iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. Justeru, Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang teguh berpegang dengan petunjuk yang tidak akan sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah, Sunnah Rasulullah s.a.w dan ijma¶ para sahabat. Namun begitu, walaupun kebenaran telah terbukti berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w, gambaran-gambaran menyeleweng yang terkeluar dari landasan kebenaran terus berlaku di tengah masyarakat, khususnya berkaitan dengan akidah.

1

Mudah-mudahan kaum muslimin akan terus berada di jalan yang benar dan tidak sesekali tergelincir ke dalam iktikad yang sesat lagi menyesatkan jiwa dan akidah Islam yang suci dan murni. namun setakat manakah yang mengamalkan ajaran tersebut dengan sepenuhnya? Semoga dengan terhasil tugasan ini dapat memberi penjelasan yang benar tentang takrif dan latar belakang Ahli Sunnah wal Jamaah. walaupun kini kira-kira 90% umat Islam di seluruh dunia berpegang dengan iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah. 2 .Penyudah bicaranya.

Disini jelas dinyatakan oleh baginda s. Satu golongan daripada mereka itu dalam syurga dan yang tujuh puluhnya dalam neraka.w bahawa golongan yang selamat ialah Jamaah dan istilah Jamaah inilah yang diidentikkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam Sunan Ibn Majah riwayat dari Abu Hurairah r. kepercayaan dan amalan) yang dibawa oleh Rasulullah s.w dan mereka dinamakan al-Jamaah kerana bersatu di atas prinsip kebenaran dan tidak berpecah belah dalam agama.w mengikut al-Quran dan hadis.a.w bersabda Maksudnya: "Orang-orang Yahudi telah berpecah kepada tujuh puluh satu golongan. Orang-orang Nasara pula berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. mereka bersatu mendokong al-haq (kebenaran) yang dibawa oleh para imam kaum muslimun serta tidak sesekali menentangnya.a.Definisi Ahli Sunnah wal Jamaah Ahli Sunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai Jamaah Muslimin merupakan kumpulan orang Islam yang berpegang dengan iktikad (ajaran.w dan para sahabat baginda.a. Jawab Baginda "Jamaah".a. 3 .a: Maksudnya: "Orang-orang Yahudi telah berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau puak(firqah) dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan".a. Sebuah hadis lagi diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik bahawa baginda s. Penggunaan istilah Jama'ah Muslimin memang terdapat dalam hadis-hadis. Demi Tuhan yang dirl Muhammad berada dalam tangan kekuasaanNya. Maksud Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang menurut jejak Nabi s. dan satu golongan dalam syurga. Mereka dinamakan ahli sunnah kerana pegangan mereka menepati sunnah Rasulullah s. satu golongan berada dalam syurga dan tujuh puluh dua dari mereka dalam neraka' Baginda ditanya: Siapakah mereka (yang masuk syurga) itu?". benar-benar umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga golongan. tujuh puluh satu golongan mereka dalam neraka. terutamanya dua istilah iaitu "jamaah" dan "firqah" iaitu jamaknya "firaq".

Kemudian beliau meninggalkan aliran itu setelah mendapat hidayah daripada Allah. Imam al-Haramain. Antara kitab-kitab yang dihasilkannya ialah al-Ibanah fi Usuli'd-Diyanah. Antara para ulama besar yang menyebarkan aliran al-Asy'ari ini ialah Imam Abu Bakar al-Qaffal. Imam Fakhruz-Razi.Pengasas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah diketuai oleh dua orang ulama' besar iaitu Syeikh Abu Hasan al-Ash'ari r. sama seperti zaman Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Imam 'Izzud-Din ibn 'Abdiss-Salam yang semuanya pendokong aliran Ahli Sunnah sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Maqalat al-Islamiyyin dan alMujaz. dan namanya biasa disebut-sebut bersekali dengan nama Imam Abu alHasan al-Asy'ari. alJuwaini. yang dimaksudkannya ialah aliran yan diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al. Asia Tengah dan meninggal di sana juga pada tahun 333 Hijrah. Abu Hasan al-Asy'ari dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 324 Hijrah. Imam Abu Mansur al-Maturidi r. Imam alGhazali. Beliau mempertahankan pegangan Ahli Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang bertentangan dan batil pada zamannya. Imam al-Baqillani. Beliau dilahirkan di kampung Maturid di Samarqand.a. Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah persepsi masyarakat pasti akn terfikir akan dua tokoh ulama¶ ini sebagaimana yang disebutkan dalam Syarah Ihya' oleh Murtada az-Zabidi. sepuluh tahun setelah meninggalnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. 4 .a juga dianggap sebagal pengasas Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Hafiz al-Baihaqi. Abu Ishaq al-Isfara'ylni. apabila dikatakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada mulanya beliau berpegang dengan fahaman Mu'tazilah sebagaimana diajarkan oleh gurunya al-Jubba'i. Imam al-Qusyairi.a dan Syeikh Abu Mansur al-Maturidi r.Maturidi. guru pada Imam al-Ghazali.

juga percaya akan sabda Nabi s. Najjariyah dan lain-lain golongan sesat yang mengikut hawa nafsu. serta mereka mengamalkan gaya hidup Islam. Khawarij. ra'y) dan yang berpegang kepada hadis (selepas daripada berpegang kepada Quran). Mereka percaya kepada kekalnya nikmat syurga dan ahlinya serta kekalnya azab neraka dan ahlinya. Jahmiyah. Golongan Ahli Sunnah yang ketiga ialah mereka yang mempunyai ilmu yang cukup tentang sanad riwayat hadis-hadis Nabi s.a. . Mereka percaya kepada Khulafa arRasidin serta mereka memuji golongan salaf as-Salih dengan pujian yang baik dan berpegang bahawa wajibnya solat jumaat.w.w. dan mereka mengharamkan mut'ah serta berpegang kepada wajibnya taat kepada Sultan di dalam perkara yang bukan maksiat terhadap Allah. Mereka percaya kepada harusnya memandang Wajah Allah di akhirat dengan pandangan mata tanpa tashbih dan ta'til. laitu mereka yang berpegang kepada hadis (dan tidak begitu berpegang kepada fikiran. sirat. pahala. serta sunnah-sunnah yang datang daripada Baginda s. Mereka ini termasuk daripada golongan mutakallimin yang bebas daripada tashbih dan ta'til daripada perkara-perkara bidaah Rawafid. yang dhaif. serta mereka boleh membezakan antara riwayat-riwayat yang sahih. 5 . Sunnah dan ijma' para Sahabat. Mereka ini terdiri daripada golongan yang beriktikad tentang dasar-dasar agama (usuluddin) mazhab yang percaya kepada sifat-sifat Allah. berlakunya tiga talak. balasan azab. serta mereka mempercayai bangkit dari kubur serta soalan Munkar dan Nakir di dalamnya. dan mereka tahu tentang sebab-sebab 'cedera'nya para periwayat. shafa'at . nubuwwah.a.Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah Pertama: Mereka yang mempunyai keyakinan berkaitan dengan bab-bab mengesakan Allah. keampunan dosa dan mereka tidak mensyirikkan Allah.a. Kedua: Imam-imam dalam ilmu fiqh yang terdiri daripada dua golongan. Mereka ini juga berpegang kepada wajibnya istinbat hukum hukum Syariat daripada al-Quran. zatNya dan mereka yang bersih daripada pegangan Qadariyah dan Mu'tazilah.w. syarat-syarat ijtihad dan imamah. Diri mereka bersih daripada sebarang bentuk bidaah yang mengikut hawa nafsu.

tasrif dan mengikuti perjalanan imam-imam dalam ilmu bahasa seperti al-Khali'l. Sibawaih. dan mereka menguji diri dengan mendapat pengalaman dalam bidang rohaniah (absaru fa aqsaru wa'khtabaru) serta mereka mengambil iktibar sebaiknya dan redha dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Golongan yang keempat ialah mereka yang mempunyai ilmu tentang sastera.dan 'adil'nya mereka serta mereka tidak mencampuradukkan ilmu mereka itu dengan sesuatu daripada ahli hawa nafsu yang sesat. al-Asma'i. Mereka sentiasa rasa memadai dengan rezeki yang sedikit (yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka). Golongan yang kelima ialah mereka yang mempunyai ilmu yang mantap berkaitan dengan pembacaan Quran (qira'at) serta dari segi tafsir ayat-ayat Quran dan ta'wilta'wilnya yang sesuai dengan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. nahu. pemandangan dan hati semuanya akan ditanya tentang kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Sesiapa daripada mereka yang cenderung kepada sesuatu daripada aliran bidaah sesat kaum tersebut. bukan mengikut mereka yang mengeluarkan kata-kata kosong serta tidak melakukan apa yang baik kerana riak dan mereka tidak meninggalkan apa yang baik itu kerana malu kepada sesiapa. Mereka juga menghisab diri mereka di atas amalan yang dilakukan walau sebesar zarah. al-Farra'. Mereka menghuraikan ilmu mereka dengan menggunakan jalan ibarat dan isyarat mengikut perjalanan ahli-ahli ilmu hadis. Rafidah atau Khawarij. Agama golongan sufiyah ini adalah agama tauhid yang menolak tashbih dan 6 . dan mereka mempersiapkan diri mereka dengan persiapan yang sebaiknya bagi hari yang penghabisan iaitu akhirat. serta mampu mengawal diri daripada perkara yang tidak sepatutnya. dan lain-lain imam dalam nahu yang terdiri daripada golongan orang-orang Kufah dan Basrah yang tidak mencampuradukkan ilmu mereka dengan bidaah-bidaah yang sesat seperti kaum Qadariyah. dan mereka tahu bahawasanya pendengaran. Mereka mempunyai pandangan yang tajam. al-Akhfash. maka mereka tidak termasuk ke dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dan pendapatnya tidak boleh dijadikan hujah lagi. al-Mazini dan Abi 'Ubaid. Abu 'Amru bin al-'Ala. Golongan yang keenam ialah golongan ahli-ahli zuhud dan sufiyah (al-zuhhad alsufiyah).

bukannya mendokong tempat-tempat yang merupakan syiar-syiar bagi golongangolongan yang sesat dan mengikut hawa nafsu. dan mereka merujuk kepada ulama' Ahli Sunnah dalam bimbingan ajaran-ajaran agama serta mereka mengikut para ulama' dalam perkara-perkara furu' berkenaan dengan halal dan haram. benarbenar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami". memberi perlindungan kepada para wanita dan rumah tangga mereka serta menzahirkan pada kubu-kubu mereka itu mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dalam hubungan mereka inilah Allah turunkan firmannya: Maksudnya: "Dan mereka yang berjihad untuk (mencari keredaan) Kami. Sentiasa memadai dengan apa yang direzekikan olehNya. (Diedit dari koleksi ilmiah Muhammad Uthman el-Muhammady) 7 .mazhab mereka ialah menyerah diri tunduk kepada Allah. berjuang melawan musuh kaum muslimin. Mereka berpaling daripada menentang apa yang ditentukan Allah. Golongan kelapan ialah golongan yang mendokong mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah golongan-golongan yang berada dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya: "Itulah pemberian daripada Allah yang dikurniakan kepada sesiapa vang dikehendakinya dan Allah mempunyai pemberian yang amat besar'. wa'd. Golongan yang ketujuh ialah golongan yang bersiap sedia menjaga kubu-kubu muslimin (di sempadan Negeri Islam) dalam menghadapi orang-orang kafir. Yang dimaksudkan dengan golongan ini ialah golongan yang beriktikad bahawa benarnya ulama' Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka itu adalah sebagaimana yang digambarkan dalam al-Quran. bertawakkal kepadanya serta tunduk taslim bagi perintahnya. berpegang kepada bab-bab keadilan Tuhan dan TauhidNya. Mereka tidak beriktikad dengan perkara yang ada dalam pegangan golongangolongan ahli kesesatan. wa'id.

a.w adalah dengan roh sahaja. golongan Khawarij yang terlalu berlebihan dalam membenci Saidina Ali r. Mereka ini berpecah menjadi dua puluh dua golongan. Umar dan Uthman. Hingga mereka tidak mengakui khalifah Abu Bakar. 8 . Semuanya bercanggah dengan ideologi yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. kaum Mu'tazilah yang mempunyai fahaman bahawa Allah tidak mempunyai sifat-sifatnya. dan manusia bebas melakukan amalnya sendiri. Keempatnya ialah kaum Murji'ah yang mempunyai pegangan bahawa sesiapa yang melakukan dosa tidak akan mendatangkan mudarat apabila sudah beriman. sebagaimana katanya apabila seseorang itu kafir maka kebajikan yang bagaimanapun dilakukan tidak memberi manfaat juga. Mereka ini kemudiannya berpecah kepada lima golongan.Golongan yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah Dalam Bughyatu'I-Mustarshidin 32 disebutkan bahawa yang dikatakan tujuh puluh dua golongan yang sesat itu ialah mereka yang terdiri daripada tujuh golongan. Antara mereka ada yang mengkafirkan beliau. kaum Syiah yang terlalu melebihi dan memuja Saidina Ali dan keluarganya. Pada pandangan mereka. Kelimanya ialah golongan Najjariyah yang mempunyai pegangan bahawa perbuatan manusia dijadikan oleh Tuhan dan Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat tersendiri. Kemudiannya mereka ini berpecah menjadi dua puluh golongan. Tuhan tidak boleh dilihat dalam syurga dan orang-orang yang melakukan dosa besar diletakkan antara syurga dan neraka. orang-orang yang melakukan dosa besar menjadi kafir Mereka ini kemudiannya berpecah menjadi dua puluh golongan. Mereka berpecah kepada tiga golongan. Kedua. Ketiga. Mereka juga beranggapan bahawa mikraj Nabi s.a. Pertama.

Ketujuhnya ialah kaum Musyabbihah. naik tangga dan turun tangga dan sebagainya.Keenamnya ialah kaum Jabbariyah yang mempunyai keyakinan bahawa manusia tidak terdaya apa-apa. iaitu kaum yang mempunyai pegangan bahawa Tuhan mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang ada pada manusia. Mereka terdiri dari satu golongan sahaja. jumlah mereka semuanya adalah tujuh puluh dua golongan. ada kaki. usaha atau ikhtiar manusia tidak ada sama sekali. Oleh itu. Mereka terdiri daripada satu golongan sahaja. duduk atas Arasy. umpamanya Tuhan ada tangan. 9 .

A¶immat al-huda itu ialah para sahabat dan golongan yang mengikut jejak mereka. meninggalkan bidaah. kerana mereka adalah contoh teladan yang baik tentang ilmu. amalan dan juga dakwah. y Al-Iqtida¶ Golongan ini sentiasa mengikut jejak a¶immat al-huda yang adil.Ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah y Berpegang dengan al-Kitab dan al-Sunnah Golongan yang berpegang dengan ajaran ini akan menaruh perhatian terhadap al-Quran dengan menghafal. bertilawah dan mengkaji tafsirannya. bersatu dengan kaum muslimin yang lain dan menjauhkan diri daripada perpecahan serta perselisihan dalam agama. 10 . Seterusnya memelihara diri daripada golongan yang bercanggah dengan mereka. Seterusnya memberi perhatian terhadap hadis dengan menimba ilmu pengetauhan yang terkandung di dalamnya dan mengukuhkan pengetauhan yang telah diperoleh dengan amalan. y Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh Ahli Sunnah wal Jamaah beriman dengan kesemua kandungan Kitab Allah. y Al-Ittiba¶ Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa mengikut al-Sunnah.

y Memelihara perpaduan Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa menjaga perpaduan kaum muslimin. berbanding dengan puak ghuluw (pelampau) dan puak tafrit (lalai). Demikian juga dengan amalan dan tingkah laku. menghidupkan sunnah. y Bersikap sedar dan adil Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa mengambil berat hak Allah dan bukannya mengutamakan kepentingan peribadi. berjihad. y Kesatuan Pandangan Golongan ini sentiasa mengekalkan kesatuan pandangan dan pendirian walaupun diantara mereka diantara mereka berjauhan jarak tempat dan juga masa. menegakkan agama menghindari bidaah serta menegakkan syariat Allah dan hukumnya dalam setiap perkara atau urusan sama ada kecil atau besar. Mereka menjauhi segala factor yang boleh menimbulkan perpecahan dan perselisihan antara mereka. 11 . berkasih saying dan berakhlak mulia sesame manusia. y Berbuat baik sesame manusia Golongan ini sentiasa bersikap ihsan. menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar.y Sederhana (al-tawassut) Golongan ini sentiasa bersikap sederhana dalam iktikad. y Berdakwah ke jalan Allah Golongan ini sentiasa berusaha berdakwah di jalan Allah.

12 . y Mengambil berat urusan kaum muslimin Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa mengambil berat dan menolong kaum muslimin dalam semua urusan. Seterusnya menunaikan kewajipan yang bersangkutan dengan hak-hak mereka.y Menyampaikan nasihat Ahli Sunnah wal Jamaah sentiasa berusaha menyampaikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya.

t itu Maha Esa dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah.w dan kumpulan orang ramai. sesiapa yang berpaling atau meragui antara salah satu daripadanya maka terbatal akan iman mereka. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. malaikat-malaikat-Nya. 13 . Mempercayai Malaikat 3. Mempercayai Rasul 4. Amal ibadat seseorang itu hanya sah dan diterima Allah apabila ibadat tersebut terbit dari akidah yang sahih. kitab-kitabNya. Mempercayai Hari Akhirat 6.a. Ciri-ciri akidah yang sahih ialah mentauhidkan Allah. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Firman Allah s. iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti dan tetap. Mempercayai Allah Azza Wajalla 2. akidah yang sahih adalah akidah yang berlandaskan al-Quran dan sunnah dan yang diistilahkan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu ialah iktikad yang mengikut Nabi s. Allah s. rasul-rasul-Nya.Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah Ahli Sunnah wal Jamaah menekankan akidah yang sahih dalam iktikad dan pegangan mereka. dan hari kemudian.w.t yang bermaksud: ³Wahai orang-orang yang beriman. Mempercayai Kitab-Kitab Allah 5. Mempercayai Qadha¶ dan Qadar Oleh itu.w. Antara ciriciri lain akidah yang sahih iaitu percaya kepada enam perkara rukun iman. Barangsiapa yang kafir kepada Allah.´ (surah An-Nisaa¶:136) 1.

t.w.w bersabda. Jawab Baginda.w menyatakan golongan yang mengikut ajaran Rasul-Nya dan para sahabat baginda yang terselamat dari azab neraka Allah iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. "(Mereka itu adalah golongan yang mengikut) perjalanan hidupku dan para sahabatku (ma ana 'alaihi wa ashabi)". Rasulullah s. walaupun kita mengakui akan hal ini dan kita juga mengaku bahawa kita berpegang dengan iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah.w. Jika difikirkan sabdaan Rasulullah s. Mereka bertanya Baginda. Abdullah bin 'Amru r. Tetapi persoalnnya kini. "Siapakah satu millah yang tidak masuk neraka itu?". Maksudnya: "Benar-Benar akan berlaku atas umatku apa yang telah berlaku ke atas Bani Isra'il. jika dilihat pada zaman ini. perselisihan dan penyelewengan di tengah-tengah umat.w menyebutkan hanya golongan Ahli Sunnah wal Jamaah yang selamat tatkala terjadinya perpecahan.Rasulullah s.a. sejauh manakah sunnah Rasulullah s. Semua mereka itu dalam neraka melainkan satu golongan (illa millatan wahidatan).a.a meriwayatkan bahawa baginda s. terlalu kecil kumpulan yang terselamat dari azab Allah s.Penutup Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang sejahtera daripada sebarang bentuk penyelewengan.w yang dipraktikkan dalam kalangan masyarakat? 14 .a. Bani Isra'il telah berpecah menj'adi tujuh puluh dua golongan (ithnatain wa sab'ina millatan) dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan (thalathin wa sab'in millatan) meleblhi mereka itu satu golongan (millah).a.a.

untuk mengikut sunnah Rasulullah s. Namun kerana taufik dan hidayah daripada Allah telah menusuk masuk ke dalam jiwa mereka.w ibarat µmenggenggam bara api¶. 15 .a. mereka berjuang mempertahankan akidah mereka hingga ke titisan darah yang terakhir walaupun diseksa dengan kejam dan dianggap seperti binatang yang tidak berakal. Tetapi.w yang harus kita jadikan contoh dan tauladan untuk kita menghadapi arus global yang penuh dengan liku-liku maksiat dan kesenangan yang menipu.Adakah dengan menganjurkan program-program hiburan yang melalaikan? Benarlah yang dikatakan pada zaman ini. Oleh itu. Semoga segala pegangan dan amalan kita bertepatan dengan kehendak syarak serta diredhai Allah. sebagai seorang muslim yang mukmin kita seharusnya berpegang dengan iktikad Ahli Sunnah wal Jamaah yang sentiasa berada di jalan yang diredhai Allah dan Rasul-Nya. mereka cekal dan tabah dalam menghadapi segala dugaan dan cabaran demi Islam yang tercinta. Iman seperti para sahabat baginda s.a. jika kita singkap kembali zaman para sahabat r.a.

Lampiran y Buku berkaitan Ahli Sunnah wal Jamaah 16 .

17 .

18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful