FORMULA PENGIRAAN

:

1.

TOV (Markah Peperiksaan Akhir Tahun)

e.g : • • • Tingkatan 1 ( Markah ujian pertama / Ujian bulanan yang pertama) Tingkatan 2 ( Markah peperiksaan akhir tahun Tingkatan 1) Tingkatan 3, 4, 5 (Markah peperiksaan akhir tahun, tingkatan sebelumnya)

2.

OTI 1 = TOV + [ETR - TOV] x 1/4

3.

OTI 2 = TOV + [ETR - TOV] x 2/4

4.

ETR (Markah target/markah lulus)

Markah ETR mesti lebih markah TOV

besar dari