Malaysia Dan Hubungan Serantau ASEAN

1. Pembentukan ASEAN bermula dengan pembentukan SWAFET (1959) tetapi gagal utk

mencapai persetujuan. 2. ASA dibentuk dan dianggotai Malaya,Thailand, dan Filipina (1961) tetapi matlamat ASA tidak Berjaya disebabkan masalah konfrontasi Indonesia dan tuntutan Filipina ke atas Sabah.
3. Malaysia, Indonesia dan Filipina berusaha lagi kearah persekutuan kukuh selepas

konfrontasi dengan melibatkan lebih banyak negara sebagai anggota dan menubuhkan ASEAN pada 8 Ogos 1967 di bawah Deklarasi Bangkok.
4. ASEAN dianggotai negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina,

Indonesia, Brunei Darulsalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Mynmar (1997) dan Kemboja (1999).
5. Dua negara iaitu Timor Leste dan Papua New Guinea menjadi negara pemerhati untuk

menganggotai ASEAN.
6. Sekretariat tetap ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia.

Matlamat ASEAN.
1. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam kalangan negara anggota.

2. Menggalakan kerjasama dalam social, ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
3. Meningkatkan keamanan dan kestabilan negara serantau. 4. Meningkatkan pengajian Asia Tenggara bagi mengadakan kerjasama dengan pertubuhan

global dan negara serantau. 5. Memajukan perdagangan, industri dan pertanaian. 6. Mengamalkan dasar berkecuali melalui ZOPFAN yang diistiharkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971.

Kerjasama ASEAN. 1. Kerjasama ASEAN dilakukan oleh Menteri Luar Negara, Menteri Pelancongan, Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran dan Menteri Ekonomi.

Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN dikenali ASEAN Economic Ministers Meeting (AEMM) diadakan setiap dua tahun sekali. (c) Projek Vaksin Hepatitis B dan Enjin Diesel di Singapura. Malaysia. (d) Mengadakan Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) yang memainkan peranan penyelaras antara negara Asia yang terlibat dalam proses dialog dengan Eropah.1% daripada jumlah eksport negara kepada negara-negara ASEAN. (e) Projek Fabrikasi Tembaga di Filipina. (b) Projek Perlombongan Potasium di Thailand. 3. 2. (b) Mengadakan Kerjasama tentang Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (1995).33 bilion. . Indonesia. Malaysia menggunakan 25. (d) Projek Pendidikan dan Urea di Bintulu. ASEAN telah membuat pengisytiharan Pakatan ASEAN pada 23-24 Febuari 1976 di Bali. iaitu mesyuarat pemimpin-pemimpin Asia di luar Mesyuarat Asia-Eropah Keenam (ASEM6). (c) Mengadakan Kerjasama Asia Pasifik (APEC). Projek Perindustrian ASEAN dilaksanakan di negeri-negeri ASEAN seperti: (a) Projek Baja ASEAN di Indonesia. Mesyuarat AMM (Annual Ministerial Meeting) dijalankan oleh Menter Luar ASEAN untuk membincangkan perkara sosiobudaya dan membentuk Komuniti Asia Timur.2. 4. Perdagangan dua hala antara Malaysia dengan ASEAN pada tahun 2004 menguntungkan negara dengan pencapaian sebanyak RM216. 3. (a) Mengadakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan negara anggota pada tahun 1976. Kerjasama Ekonomi ASEAN Projek Perindustrian ASEAN 1.

2. barangan yang dijual mesti mengandungi 60% kompenan barangan tempatan dan bebas daripada halangan tariff (NTB) dan pembukaan lebih luas sector perkhidmatan.9% atau RM1. keluli dan artikel plastik.9% atau RM1. Laos.sebanyak 34. besi. Mengadakan kerjasama ASEAN + 3. 5. Mnymar dan Vietnam (CLMV) bagi mewujudkan liberalisasi perdagangan. Perebutan Pulau Batu Putih Isu . bahan kimia. 7. peralatan.39 bilion. Melalui Skim ini.9% atau RM5. (e) Filipina ---. 6. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN(AFTA) 1.59 bilion.5. AFTA hanya akan melaksanakn penghapusan tarif sepenuhnya pada tahun 2010 dalam kalangan enam negara asal ASEAN (ASEAN-6) dan pada tahun 2015 bagi Kemboja. Barangan utama yang dieksport melalui skim ini ialah jentera. Malaysia mengamalkan perdagangan antara rantau dalam ASEAN. elektrik. Melaksanakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) selama 15 tahun melalui Skim Keutamaan Tarif Sama Rata. 4. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dilancaran pada 1993.sebanyak 44.42 bilion.19 bilion. Jepun dan China. Mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).sebanyak 15% atau RM9.90 bilion. iaitu ASEAN dengan Korea. organik. 8. (b) Singapura ---. Eksport negara dijalankan di bawah Skim Tarif Keutamaan Sama Rata (CEPT). 3.3% atau RM3.sebanyak 37. 6.sebanyak 30. (d) Vietnam ---. Isu antara Malaysia dengan Negara ASEAN Negara Singapura 1. (c) Thailand ---. Jumlah bahan mentah Malaysia yang dieksport ke negara ASEAN ialah: (a) Indonesia ---.

Pendatang tanpa izin 2. Pertindihan sempadan 1. Pendatang tanpa izin 1. Tuntutan ke atas Sabah 2. Bekalan air mentah Thailand 1. 4. Keganasan ke selatan Thailand 3. AEC dirangka untuk meningkatkan status ASEAN sebagai destinasi pelabur 2. ASEAN berhadapan dengan risikohilang kedudukanya sebagai destinasi pelaburan jikarangka ini dijalankan dengan cepat. Tambak Batu 3. AEC merupakan langkah untuk menggembleng semua usaha kearah membentuk pasaran tunggal ASEAN menjelang tahun 2015. Pendatang tanpa izin Tuntutan keatas Kepulauan Spratly Pekerja tanpa izin Indonesia Filipina Vietnam Myammar Komuniti Ekonomi ASEAN(AEC) atau Pasaran Tunggal ASEAN 1. .2. Pencerobohan nelayan ke Perairan Malaysia 2. Komuniti Ekonomi ASEAN dicadang akan dilancarkan pada tahun 2015 3. Jambatan menggantikan Tambak Johor 4.

Di bahagian selatan. meletak atau menggunakan senjata nuklear di Asia Tenggara. bebas dan berkecuali. ASEAN ingin mewujudkan kawasan yang aman dan sejahtera. Malaysia dan Indonesia. 2. ASEAN merupakan gabungan negara Asia Tenggara yang mengamalkan dasar berkecuali. Melibatkan tiga buah negara ASEAN di bahagian utara dan selatan. hubungan ekonomi dijalankan antara Singapura. Konsep ini memastikan bahawa: . Singapura.Thailand. 6. 5. Anggota AEC terdiri daripada Malaysia. Di bahagian utara. 3. ASEAN dianggap sebagai zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) dengan cirri-ciri tidak memiliki. Malaysia dan Indonesia. Indonesia. Menteri Luar negara ASEAN telah mengumumkan konsep ZOFPAN bagi tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan ranatu Asia.5. Dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 19711. Kerjasama Politik ASEAN Zon Aman. Laos. Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia 1. hubungan ekonomi dijalankan antara Thailand. 2. Myanmar dan Vietnam boleh menyertai AEc apabila mereka bersedia. 4. Objektif AEC adalah untuk: (a) Mengurangkan kemiskinan serta jurang pendapatan (b) Membaiki kualiti hidup di serata rantau negara ASEAN (c) Bersatu dalam menghadapi isu ekonomi antarabangsa. Brunei dan Filipina manakala kemboja. Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 1. 3.

bantuan pakar dan pindaan teknologi dari negara Asia Timur. Program Tindakan Vientiane (VAP) 1. ASEAN berusaha untuk mengadakan hubungan dengan negara Asia Timur. Kebaikan konsep ZOFPAN ialah: a. Komuniti Asia Timur diperkukuhkan bagi memastikan gagasan ASEAN+3 mencapai matlamatnya. Ditubuhkan dalam siding kemuncak Asia Timur (EAS) pada tahun 2005.a. . Dilulusakan dalam Persidangan Kemuncak ASEAN ke-9 di laos pada tahun 2004. ZOFPAN dapat mewujudkan Blok Pengukuran Kepercayaan untuk mengadakan dialog melalui proses PMC dan ASEAN Regional Forum (ARF). Konsep ini menjadikan Asia Tenggara sebagai satu rantau yang aman. Negara kuasa besar seperti Rusia. Kerjasam negara ASEAN dapat dikukuhkan tanpa campur tangan kuasa luar dan pada masa yang sama bebas daripada kuasa asing. iaitu Komuniti Ekonomi Asia Timur. 6. negara ASEAN tidak akan dijajah. 5. c. Program Tindakan Vientiane diwujudkan untuk mencapai keamanan. Amerika Syarikat dan China harus menghormati dan menjaga kepentingan negara Asia Tenggara. Melalui konsep ini. Komuniti Keselamatan Asia Timur dan Komuniti Sosiobudaya Asia Timur. Kerjasama Asia TImur bagi jangka panjang adalah berasaskan tiga tongga. Komuniti ASEAN Terdapat beberapa agenda dijalankan untuk merealisasikan hubungan ASEAN dengan negara lain. Mengadakan kerjasama kewangan. Komuniti Asia Timur 1. kerjasama dan persefahaman. d. Negara kuasa besar tidak menceroboh Kedaulatan negara ASEAN. Negara kuasa besar tidak boleh menggunakannegara ASEAN sebagai pusat pengujian senjata nuclear atau membina pusat ketenteraan mereka. b. 2. c. 2. 4. 3. b.

Melalui program ini. Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) (a) Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) telah ditubuhkan pada bulan November 1965 di Bangkok. Hubungan ASEAN dengan negara Lain 1. ASEAN mengadakan hubungan dengan Korea Selatan melalui Sidang Kemuncak AEEAN-KOREA SELATAN ke-9. Budaya (a) Aktiviti kebudayaan dan sukan diadakan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara negeri ASEAN. Pertukaran program televisyen seperti drama negara ASEAN dan rancangan radio. (b) Melaksanakan beberapa aktiviti seperti: (i) (ii) (iii) Sukan SEA. 4.3. (iv) 2. 2. . Meningkatkan kerjasama perniagaan dan projek antarabangsa. negara ASEAN dapat mencapai matlamatnya. (b) SEAMEO menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan sains dan budaya seperti: (i) INNOTECT di Filipina. ASEAN mengadakan hubungan dengan India melalui Sidang Kemuncak AEAN-INDIA ke-4. ASEAN mengadakan hubungan dengan Rusia melalui Sidang Kemuncak ASEANRUSIA Pertama. Sosial dan Kebudayaan 1. Rombongan kebudayaan dan pertukaran lawatan serta menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darulsalam (MABBIM) dan menggalakkan kerjasama pengetahuan. Pesta Filem ASEAN dan lagu ASEAN. 4. 3. AEAN mengadakan hubungan dengan Jepun melalui Sidang Kemuncak ASEAN-JEPUN ke-9.

2. Menubuhkan Pusat Serantau Sains di Asia.(ii) (iii) (iv) 3. Sains dan Teknologi 1. di Pulau Pinang. India dan Jepun hari ini mendatangani memorandum persefahaman (MOU) dalam Pembangunan Sains dan Teknologi (S&T) yang dijangka akan member manfaat kepada pembangunan di rantau ASEAN. Lain-lain 1. Menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darulsalam. 2. Tahun Melawat Indonesia 1991. . pembangunan teknoilogi nano. Malaysia dan Indonesia bagi mengembangkan bahasa Melayu dan menyelaras istilah serta sebutan. Bekerjasama dan berkongsi data makulmat. Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik (RESCAM). pertukaran dan pembangunan teknologi makulmatdan komunikasi (ICT). Perdagangan----menubuhkan Persekutuan Dewan Perdagangan dan Perusahaan ASEAN. Pelancongan----mengadakan tahun melawat negara ASEAN. pengurusan bencana (tsunami) dan pembangunan sumber manusia dengan ASEAN. Penerbangan awam---persetujuan untuk memudahkan pendaratan kapal terbang Negara asing. Perairan Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC). 3. contohnya Tahun melawat Malaysia 1990. Indonesia dan Singapura memberikan kerjasama yang berkesan dalam mengurangkan aktiviti lanun di Selat Melaka. (a) Menubuhkan Badan Penasihat Perkapalan ASEAN dan Persatuan Nasihat Pemilik Kapal bagi mengelak monopoli sesebuah syarikat perkapalan. 3. (b) Malaysia.

(c) Masalah pembekalan dan pembayaran kos air antara Singapura dengan Malaysia. Melakukan pemindahan teknologi. Sosial dan Agama (a) Masalah perkauman dan agama yang berlaku di beberapa buah negara ASEAN seperti selatan Thailand di mana sebanyak 87 orang Muslim terbunuh manakala di selatan Filipina berlaku pemberontakan pelampau untuk membentuk negara sendiri. 2. 4. (b) Masalah dadah. Politik . Kerajaan Malaysia misalnya terpaksa berkompromidengan negara jiran disebabkan perjanjian persahabatan ASEAN. Mengamalkan dasar memakmurkan jiran secara perkongsian pintar dengan negara ASEAN bagi menguntungkan semua negara. penyeludupan dan pendatang asing tanpa izin (PATI) menjadi cabaran besar dalam kalangan negara ASEAN. mengurangkan jurang digital antara negara ASEAN. 2. 3. Malaysia menyokong penyaluran pelaburan dari negara maju tanpa halangan. Cabaran ASEAN 1. Menjalankan perdagangan adil di rantau ASEAN dan bukan perdagangan tanpa batas.Cabaran Asean dan Pengaruh Globalisasi Globalisasi 1.

Ekonomi (a) Penempatan askar Amerika Syarikat di Singapura mencabar kewibawaan ZOPFAN. (b) Masalah Kepulauan Spartly dan blok minyak di perairan Selat Melaka dan Laut China Selatan dengan Indonesia. Abu Sayyaf. . (c) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) yang member bantuan kewangan bagi tujuan mempengaruhi negara ASEAN semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1987-1988. (d) Malaysia Berjaya membebaskan diri daripada menjadi mangsa penyangak mata wang yang menyebabkan nilai mata wang negara jatuh semasa kegawatan ekonomi Asia pada tahun 1997-1999. Kumpulan Jemaah Islamiah (JI) dan Kumpulan Militan Malaysia (KMM).(a) Masalah pengganas yang menyerang kerajaan untuk mendapatkan kemerdekaan seperti GAM di Indonesia. (b) Isu berpanjangan tentang pertahanan Aung San Sui Kyi di Myanmar dan kritikan kesatuan Eropah terhadap ASEAN dalam pembangunan politik ASEAN. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful