Malaysia Dan Hubungan Serantau ASEAN

1. Pembentukan ASEAN bermula dengan pembentukan SWAFET (1959) tetapi gagal utk

mencapai persetujuan. 2. ASA dibentuk dan dianggotai Malaya,Thailand, dan Filipina (1961) tetapi matlamat ASA tidak Berjaya disebabkan masalah konfrontasi Indonesia dan tuntutan Filipina ke atas Sabah.
3. Malaysia, Indonesia dan Filipina berusaha lagi kearah persekutuan kukuh selepas

konfrontasi dengan melibatkan lebih banyak negara sebagai anggota dan menubuhkan ASEAN pada 8 Ogos 1967 di bawah Deklarasi Bangkok.
4. ASEAN dianggotai negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, Filipina,

Indonesia, Brunei Darulsalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Mynmar (1997) dan Kemboja (1999).
5. Dua negara iaitu Timor Leste dan Papua New Guinea menjadi negara pemerhati untuk

menganggotai ASEAN.
6. Sekretariat tetap ASEAN terletak di Jakarta, Indonesia.

Matlamat ASEAN.
1. Mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam kalangan negara anggota.

2. Menggalakan kerjasama dalam social, ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
3. Meningkatkan keamanan dan kestabilan negara serantau. 4. Meningkatkan pengajian Asia Tenggara bagi mengadakan kerjasama dengan pertubuhan

global dan negara serantau. 5. Memajukan perdagangan, industri dan pertanaian. 6. Mengamalkan dasar berkecuali melalui ZOPFAN yang diistiharkan dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971.

Kerjasama ASEAN. 1. Kerjasama ASEAN dilakukan oleh Menteri Luar Negara, Menteri Pelancongan, Menteri Kesihatan, Menteri Pelajaran dan Menteri Ekonomi.

2. (d) Mengadakan Mesyuarat Asia-Eropah (ASEM) yang memainkan peranan penyelaras antara negara Asia yang terlibat dalam proses dialog dengan Eropah. Perdagangan dua hala antara Malaysia dengan ASEAN pada tahun 2004 menguntungkan negara dengan pencapaian sebanyak RM216. (e) Projek Fabrikasi Tembaga di Filipina. Kerjasama Ekonomi ASEAN Projek Perindustrian ASEAN 1. Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN dikenali ASEAN Economic Ministers Meeting (AEMM) diadakan setiap dua tahun sekali. (d) Projek Pendidikan dan Urea di Bintulu. Projek Perindustrian ASEAN dilaksanakan di negeri-negeri ASEAN seperti: (a) Projek Baja ASEAN di Indonesia. iaitu mesyuarat pemimpin-pemimpin Asia di luar Mesyuarat Asia-Eropah Keenam (ASEM6). 3. 2. (c) Mengadakan Kerjasama Asia Pasifik (APEC). Mesyuarat AMM (Annual Ministerial Meeting) dijalankan oleh Menter Luar ASEAN untuk membincangkan perkara sosiobudaya dan membentuk Komuniti Asia Timur. (b) Projek Perlombongan Potasium di Thailand. Malaysia menggunakan 25. 4. Indonesia.1% daripada jumlah eksport negara kepada negara-negara ASEAN. Malaysia. (b) Mengadakan Kerjasama tentang Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (1995). (c) Projek Vaksin Hepatitis B dan Enjin Diesel di Singapura. 3. . ASEAN telah membuat pengisytiharan Pakatan ASEAN pada 23-24 Febuari 1976 di Bali. (a) Mengadakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan negara anggota pada tahun 1976.33 bilion.

besi.sebanyak 44.59 bilion. elektrik.19 bilion. (c) Thailand ---. keluli dan artikel plastik.sebanyak 30.9% atau RM1. Jepun dan China.sebanyak 37. (b) Singapura ---. barangan yang dijual mesti mengandungi 60% kompenan barangan tempatan dan bebas daripada halangan tariff (NTB) dan pembukaan lebih luas sector perkhidmatan.9% atau RM5. Mengadakan kerjasama ASEAN + 3.5. Isu antara Malaysia dengan Negara ASEAN Negara Singapura 1. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dilancaran pada 1993.sebanyak 34.9% atau RM1.42 bilion. Perebutan Pulau Batu Putih Isu . Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN(AFTA) 1. Melalui Skim ini.3% atau RM3. peralatan. 6. 2. AFTA hanya akan melaksanakn penghapusan tarif sepenuhnya pada tahun 2010 dalam kalangan enam negara asal ASEAN (ASEAN-6) dan pada tahun 2015 bagi Kemboja. 4. Laos. bahan kimia. iaitu ASEAN dengan Korea. Mnymar dan Vietnam (CLMV) bagi mewujudkan liberalisasi perdagangan. (d) Vietnam ---. organik.39 bilion.90 bilion. (e) Filipina ---. Jumlah bahan mentah Malaysia yang dieksport ke negara ASEAN ialah: (a) Indonesia ---.sebanyak 15% atau RM9. 8. Barangan utama yang dieksport melalui skim ini ialah jentera. 7. Eksport negara dijalankan di bawah Skim Tarif Keutamaan Sama Rata (CEPT). Malaysia mengamalkan perdagangan antara rantau dalam ASEAN. Mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). 5. 3. 6. Melaksanakan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) selama 15 tahun melalui Skim Keutamaan Tarif Sama Rata.

Komuniti Ekonomi ASEAN dicadang akan dilancarkan pada tahun 2015 3. Tambak Batu 3. ASEAN berhadapan dengan risikohilang kedudukanya sebagai destinasi pelaburan jikarangka ini dijalankan dengan cepat. Keganasan ke selatan Thailand 3. AEC merupakan langkah untuk menggembleng semua usaha kearah membentuk pasaran tunggal ASEAN menjelang tahun 2015. 4. AEC dirangka untuk meningkatkan status ASEAN sebagai destinasi pelabur 2. Pendatang tanpa izin Tuntutan keatas Kepulauan Spratly Pekerja tanpa izin Indonesia Filipina Vietnam Myammar Komuniti Ekonomi ASEAN(AEC) atau Pasaran Tunggal ASEAN 1.2. Pendatang tanpa izin 1. Tuntutan ke atas Sabah 2. Jambatan menggantikan Tambak Johor 4. Pendatang tanpa izin 2. . Pencerobohan nelayan ke Perairan Malaysia 2. Pertindihan sempadan 1. Bekalan air mentah Thailand 1.

ASEAN dianggap sebagai zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) dengan cirri-ciri tidak memiliki. 3. Konsep ini memastikan bahawa: . Indonesia. Singapura. Di bahagian utara. Melibatkan tiga buah negara ASEAN di bahagian utara dan selatan. Kerjasama Politik ASEAN Zon Aman. 2. Malaysia dan Indonesia. 6. Laos. Objektif AEC adalah untuk: (a) Mengurangkan kemiskinan serta jurang pendapatan (b) Membaiki kualiti hidup di serata rantau negara ASEAN (c) Bersatu dalam menghadapi isu ekonomi antarabangsa.Thailand. hubungan ekonomi dijalankan antara Singapura. ASEAN merupakan gabungan negara Asia Tenggara yang mengamalkan dasar berkecuali. Malaysia dan Indonesia. hubungan ekonomi dijalankan antara Thailand. Pertumbuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia 1. Dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 19711. Di bahagian selatan. meletak atau menggunakan senjata nuklear di Asia Tenggara. Menteri Luar negara ASEAN telah mengumumkan konsep ZOFPAN bagi tujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan ranatu Asia. Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) 1. bebas dan berkecuali. Brunei dan Filipina manakala kemboja. 5. ASEAN ingin mewujudkan kawasan yang aman dan sejahtera. 4. 3.5. Myanmar dan Vietnam boleh menyertai AEc apabila mereka bersedia. 2. Anggota AEC terdiri daripada Malaysia.

Melalui konsep ini. Ditubuhkan dalam siding kemuncak Asia Timur (EAS) pada tahun 2005. kerjasama dan persefahaman. negara ASEAN tidak akan dijajah. Negara kuasa besar tidak menceroboh Kedaulatan negara ASEAN. Kerjasama Asia TImur bagi jangka panjang adalah berasaskan tiga tongga. ASEAN berusaha untuk mengadakan hubungan dengan negara Asia Timur. Konsep ini menjadikan Asia Tenggara sebagai satu rantau yang aman. 4. c. Amerika Syarikat dan China harus menghormati dan menjaga kepentingan negara Asia Tenggara. ZOFPAN dapat mewujudkan Blok Pengukuran Kepercayaan untuk mengadakan dialog melalui proses PMC dan ASEAN Regional Forum (ARF). 3.a. d. b. . b. Kebaikan konsep ZOFPAN ialah: a. Dilulusakan dalam Persidangan Kemuncak ASEAN ke-9 di laos pada tahun 2004. 6. Negara kuasa besar tidak boleh menggunakannegara ASEAN sebagai pusat pengujian senjata nuclear atau membina pusat ketenteraan mereka. Komuniti Asia Timur diperkukuhkan bagi memastikan gagasan ASEAN+3 mencapai matlamatnya. 2. iaitu Komuniti Ekonomi Asia Timur. Program Tindakan Vientiane (VAP) 1. Kerjasam negara ASEAN dapat dikukuhkan tanpa campur tangan kuasa luar dan pada masa yang sama bebas daripada kuasa asing. Komuniti Keselamatan Asia Timur dan Komuniti Sosiobudaya Asia Timur. bantuan pakar dan pindaan teknologi dari negara Asia Timur. Program Tindakan Vientiane diwujudkan untuk mencapai keamanan. c. 2. Komuniti ASEAN Terdapat beberapa agenda dijalankan untuk merealisasikan hubungan ASEAN dengan negara lain. Negara kuasa besar seperti Rusia. Mengadakan kerjasama kewangan. Komuniti Asia Timur 1. 5.

AEAN mengadakan hubungan dengan Jepun melalui Sidang Kemuncak ASEAN-JEPUN ke-9. (b) Melaksanakan beberapa aktiviti seperti: (i) (ii) (iii) Sukan SEA. (b) SEAMEO menggalakkan kerjasama dalam bidang pendidikan sains dan budaya seperti: (i) INNOTECT di Filipina. 4. Budaya (a) Aktiviti kebudayaan dan sukan diadakan untuk mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara negeri ASEAN. Sosial dan Kebudayaan 1. negara ASEAN dapat mencapai matlamatnya. ASEAN mengadakan hubungan dengan Rusia melalui Sidang Kemuncak ASEANRUSIA Pertama. Meningkatkan kerjasama perniagaan dan projek antarabangsa. 3. ASEAN mengadakan hubungan dengan India melalui Sidang Kemuncak AEAN-INDIA ke-4. (iv) 2. Hubungan ASEAN dengan negara Lain 1.3. ASEAN mengadakan hubungan dengan Korea Selatan melalui Sidang Kemuncak AEEAN-KOREA SELATAN ke-9. Pertukaran program televisyen seperti drama negara ASEAN dan rancangan radio. Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) (a) Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) telah ditubuhkan pada bulan November 1965 di Bangkok. . 4. 2. Melalui program ini. Rombongan kebudayaan dan pertukaran lawatan serta menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darulsalam (MABBIM) dan menggalakkan kerjasama pengetahuan. Pesta Filem ASEAN dan lagu ASEAN.

India dan Jepun hari ini mendatangani memorandum persefahaman (MOU) dalam Pembangunan Sains dan Teknologi (S&T) yang dijangka akan member manfaat kepada pembangunan di rantau ASEAN. 2. Penerbangan awam---persetujuan untuk memudahkan pendaratan kapal terbang Negara asing. Perdagangan----menubuhkan Persekutuan Dewan Perdagangan dan Perusahaan ASEAN. di Pulau Pinang. (a) Menubuhkan Badan Penasihat Perkapalan ASEAN dan Persatuan Nasihat Pemilik Kapal bagi mengelak monopoli sesebuah syarikat perkapalan. . Menubuhkan Majlis Bahasa Brunei Darulsalam. Bekerjasama dan berkongsi data makulmat. Pelancongan----mengadakan tahun melawat negara ASEAN. Menubuhkan Pusat Serantau Sains di Asia. contohnya Tahun melawat Malaysia 1990. Tahun Melawat Indonesia 1991. Lain-lain 1. Malaysia dan Indonesia bagi mengembangkan bahasa Melayu dan menyelaras istilah serta sebutan. (b) Malaysia. pertukaran dan pembangunan teknologi makulmatdan komunikasi (ICT).(ii) (iii) (iv) 3. 2. 3. Pusat Pendidikan Rantau bagi Sains dan Matematik (RESCAM). 3. pengurusan bencana (tsunami) dan pembangunan sumber manusia dengan ASEAN. Perairan Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC). Sains dan Teknologi 1. Indonesia dan Singapura memberikan kerjasama yang berkesan dalam mengurangkan aktiviti lanun di Selat Melaka. pembangunan teknoilogi nano.

Mengamalkan dasar memakmurkan jiran secara perkongsian pintar dengan negara ASEAN bagi menguntungkan semua negara. mengurangkan jurang digital antara negara ASEAN. Menjalankan perdagangan adil di rantau ASEAN dan bukan perdagangan tanpa batas. (c) Masalah pembekalan dan pembayaran kos air antara Singapura dengan Malaysia. Sosial dan Agama (a) Masalah perkauman dan agama yang berlaku di beberapa buah negara ASEAN seperti selatan Thailand di mana sebanyak 87 orang Muslim terbunuh manakala di selatan Filipina berlaku pemberontakan pelampau untuk membentuk negara sendiri. Melakukan pemindahan teknologi. 4. Cabaran ASEAN 1. Kerajaan Malaysia misalnya terpaksa berkompromidengan negara jiran disebabkan perjanjian persahabatan ASEAN. 2. 3. penyeludupan dan pendatang asing tanpa izin (PATI) menjadi cabaran besar dalam kalangan negara ASEAN. 2.Cabaran Asean dan Pengaruh Globalisasi Globalisasi 1. Politik . (b) Masalah dadah. Malaysia menyokong penyaluran pelaburan dari negara maju tanpa halangan.

(b) Masalah Kepulauan Spartly dan blok minyak di perairan Selat Melaka dan Laut China Selatan dengan Indonesia. (d) Malaysia Berjaya membebaskan diri daripada menjadi mangsa penyangak mata wang yang menyebabkan nilai mata wang negara jatuh semasa kegawatan ekonomi Asia pada tahun 1997-1999. Ekonomi (a) Penempatan askar Amerika Syarikat di Singapura mencabar kewibawaan ZOPFAN.(a) Masalah pengganas yang menyerang kerajaan untuk mendapatkan kemerdekaan seperti GAM di Indonesia. 3. Kumpulan Jemaah Islamiah (JI) dan Kumpulan Militan Malaysia (KMM). . (c) Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) yang member bantuan kewangan bagi tujuan mempengaruhi negara ASEAN semasa kegawatan ekonomi pada tahun 1987-1988. (b) Isu berpanjangan tentang pertahanan Aung San Sui Kyi di Myanmar dan kritikan kesatuan Eropah terhadap ASEAN dalam pembangunan politik ASEAN. Abu Sayyaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful