pemampat

PENGENALAN Pemampat merupakan sebuah alat mekanikal yang digunakan untuk menghasilkan udara yang bertekanan tinggi mengikut kepeluan yang dikehendaki. Pemampat merupakan sebuah alat atau mesin yang penting di dalam sebuah kilang, industri, prasarana, woksyop, mahupun di dalam kenderaan dan peralatan rumah yang kita gunakan seharian. Pemampat boleh ditemui dalam pelbagai jenis dan saiz. Sesebuah pemampat mempunyai beberapa perbezaan dari segi binaan dan juga kecekapan pemampat tersebut. Di dalam tugasan ini, jenis-jenis pemampat akan diterangkan secara lebih terperinci. OBJEKTIF Melalui tugasan, pelajar akan dapat :Mengenali jenis-jenis pemampat Mempelajari binaan Menghuraikan prinsip kerja pemampat mengikut jenisnya Membandingkan kebaikan dan keburukan untuk setiap jenis pemampat Membuat rujukan untuk pemampat PEMAMPAT (COMPRESSOR) Pemampat adalah sejenis alat mekanikal yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara dengan menurunkan isipadu udara tersebut bagi setiap kuantiti. Secara umumnya, pemampat dan pam adalah sama, iaitu meningkatkan tekanan bendalir untuk menghasilkan suatu gerakan. Namun, secara khususnya, pemampat hanya boleh memampatkan udara sahaja manakala pam hanya boleh digunakan untuk cecair sahaja. Jenis-Jenis Pemampat Pemampat terdiri dari beberapa jenis utama. Carta di bawah menunjukkan jenis-jenis pemampat. Carta 1 : Jenis-jenis pemampat Seperti di dalam carta di atas, pemampat boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu, pemampat anjakan positif (Positive Displacement Compressor) dan juga pemampat dinamik(Dynamic Compressor). Di bawah jenis anjakan positif, ianya terbahagi lagi kepada dua iaitu jenis salingan(reciprocating) dan µrotary¶(putaran). Di bawah jenis pemampat dinamik, biasanya ianya terbahagi kepada dua lagi iaitu aliran jejari(centrifugal) dan aliran paksi(axial). Pemampat Anjakan Positif Pemampat Salingan(Reciprocating)

Ini bermakna. udara akan masuk ke dalam silinder apabila injap masukan terbuka. Injap masukan akan terbuka dan proses sedutan udara ke dalam silinder akan berulang dan injap hantaran akan terbuka. Pemampat ini menggunakan injap spring bebanan automatik (automatic spring loaded valve) dalam setiap silinder untuk mengawal buka-tutup injap masukan (inlet valve) dan injap lepasan (discharge valve). Dengan itu. Pada masa yang sama. Clearance pocket ± Membolehkan operator mengubah kapasiti pemampat 1.tekanan melawan isipadu Pada bahagian 1. Udara akan yang terperangkap di dalam silinder akan termampat.1 . injap hantaran akan terbuka dan piston terus bergerak ke atas. Apabila mencapai satu tahap tekanan yang telah disetkan.Pemampat µreciprocating¶ atau juga dikenali sebagai pemampat piston kerana ia menggunakan piston untuk melakukan kerja pemampatan. Pada bahagian 3. apabila tekanan udara yang dimampatkan oleh piston telah mencapai tahap yang telah disetkan. Pergerakan dalam sistem pemampat ini dipacu oleh µcrankshaft¶ yang menggunakan motor elektrik.2 Prinsip Operasi Rajah 1. Pergerakan ini dinamakan µup stroke¶. Selepas itu. 1.Binaan asas pemampat piston Graf 1 . 1. piston akan bergerak ke atas untuk malakukan kerja pemampatan sabil injap masukan akan tutup. injap masukan akan tertutup. Selepas itu. Kitar akan bermula semula. Piston akan bergerak hingga µtop dead center¶ (TDC). . sebagai penutup. Ianya terletak di antara connecting rod dan piston.3 Pemampat Salingan Satu Peringkat (Single Acting) Pemampat salingan satu peringkat adalah pemampat yang menggunakan satu piston ataupun satu bahagian pada satu piston untuk melakukan satu kitar kerja pemampatan yang lengkap. tekanan di dalam silinder adalah lebih redah daripada tekanan atmosfera. Pada bahagian 4. enjin stim ataupun enjin pembakaran dalam. piston akan mula turun semula ke bawah.1 Binaan Crankshaft ± Berfungsi untuk menggerakkan piston Connecting rod ± Menghubungkan crankshaft dengan crosshead Crosshead ± Berfunsi dalam menghubungkan crankshaft untuk menukarkan pergerakan berputar kepada pergerakan salingan. injap hantaran akan tertutup dan piston akan bergerak semula ke bawah. Distance piece ± Terlerak di antara penggerak utama (prime mover) dan Pemampat. injap hantaran akan terbuka. injap masukan akan terbuka dan membenarkan udara mengalir memasuki ke dalam silinder dan injap hantaran akan terbuka Pada bahagian 2. Piston rod ± Menghubungkan piston kepada crosshead Piston ± Berfungsi untuk memampatkan gas di dalam silinder Piston ring ± seal antara piston dan dinding pemampat Injap masukan ± membenarkan udara masuk ke dalam silinder Injap hantaran ± Melepaskan gas dari silinder selepas dimampatkan Head ± Dipasang pada hujung pemampat. piston akan mula bergerak ke atas dan memulakan proses pemampatan.

Bagi yang menggunakan dua piston.Pemampat salingan dua peringkat(dua piston) Rajah 1. suhunya akan meningkat. Apabila udara tersebut telah dimampatkan pada piston pertama. kerja pemampatan akan dilakukan.2 ± Pemampat salingan satu peringkat 1.6 . Piston pertama akan memampatkan udara tersebut.Pemampat gegendang µthree stages¶ untuk memampatkan sehingga 41 Mpa 1. Ianya boleh didapati dalam . Rajah 1. cuma ia tidak menggunakan piston.3 . Rajah 1. ianya akan disalurkan kepada [iston kedua untuk melakukan kerja pemampatan sekali bagi meningkatkan lagi tekanan udara tersebut sebelum dikeluarkan.Rajah 1.4 Pemampat Salingan Dua Peringkat (Double Acting) Pemampat salingan dua peringkat adalah pemampat yang menggunakan dua piston ataupun satu piston dengan menggunakan kedua-dua bahagian piston tersebut untuk melakukan kerja pemampatan udara.8 Kegunaan Biasanya digunakan unutk memampatkan gas hydrogen dan gas asli. ianya disejukkan dengan melalukan pada bahagian penyejuk.4 . tetapi ia menggunakan gegendang. semasa ia bergerak ke hadapan (forward strokes).6 Kebaikan Pemampat Salingan Rekabentuk yang mudah Kos dalaman rendah Mudah dipasang Model µtwo stage¶ mempu menjana kecekapan yang tinggi Tidak memerlukan minyak yang berterusan Menghasilkan kuasa kuda (hp) yang besar 1. µFlexible membrane¶ ini digerakkan dengan mekanisma µcrankshaft¶ dan rod yang dijana menggunakan motor elektrik.5 .Pemampat salingan dua peringkat (satu piston) Rajah 1. ia juga akan melakukan kerja pemampatan. Bagi satu piston. Pemampat gegendang biasanya digunakan untuk memampatkan gas hydrogen dan gas asli.Pemampat salingan yang menggunakan tiga piston 1. Dan apabila patah semula (backward stroke).5 Pemampat Salingan Gegendang (diaphragm) / Pemampat Salingan µMembrane¶ Pemampat jenis menggunakan hampir sama dengan pemampat salingan yang lain. Dengan itu. Kerja pemampatan dilakukan oleh µflexible membrane¶. 1. 7 Keburukan Pemampat Salingan Kos penyelenggaraan yang tinggi Banyak alat ganti Mempunyai masalah getaran (vibration) Tidak beroperasi sepenuhnya pada satu masa. udara akan disedut masuk ke dalam silinder. Selepas itu.

pelbagai peringkat kuasa kuda yang dijanakan dari 5 hp sehingga 30 hp. Terdapat juga model yang mempunyai kuasa kuda terbesar iaitu 1000 hp. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful